Seminar Kjøp og salg av virksomhet. Kommersielle forberedelser. 4. Juni, [Sensacon]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seminar Kjøp og salg av virksomhet. Kommersielle forberedelser. 4. Juni, 2013. [Sensacon]"

Transkript

1 Seminar Kjøp og salg av virksomhet Kommersielle forberedelser 4. Juni, 2013 This document is prepared by Sensacon AS. The information contained herein derives from various sources. Sensacon AS has not verified the information and makes no representation as to the accuracy or truthfulness of the information. Although the information is believed to be accurate, Sensacon AS, as well as the directors, officers and employees of the company, disclaims any and all liability for the contents of, or omission from, the document and for any written or oral communication relating to the document. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representations or warranties are made as to the accuracy or completeness of any statements or estimates relating to this document. The document is based on information and statements that may be subject to risk or uncertainties. The information may also be subject to changes, supplements or amendments without notice. The information has been prepared to assist the recipient and does not purport to include all information the recipient may require.

2 Agenda Kort om Sensacon Kommersielle vurderinger kjøp og salg av virksomhet Oppsummering 2

3 Fokus på strategi og finans gjennom en faktabasert tilnærming Hvem Hva Hvordan Sensacon bistår store og veletablerte selskaper, vekstselskaper og mindre bedrifter til å nå sine fremtidige målsetninger Sensacon skaper verdier for klientene gjennom forretningsutvikling, ved å fokusere på utvalgte kompetanseområder Sensacon er basert på en faktabasert tilnærming til finansielle og strategiske utfordringer, lokal tilstedeværelse og profesjonell kundehåndtering 3

4 Lokal tilstedeværelse som nøkkel til verdiskaping Selskapsinformasjon Geografi Hovedfokus på Vestlandet og Midt-Norge Kontor i Molde, Ålesund, Bergen og Oslo Hovedsakelig eid av seniormedarbeidere Har utviklet en stor kunde- og nettverksportefølje Totalt åtte medarbeidere Fokus på bedriftsrådgivning innenfor strategi og finans samt eiendomsrådgivning Kundeporteføljen består av alt fra store nasjonale til mindre lokale investorer og selskaper Molde Ålesund Bergen Oslo Overlegen på pris og kvalitet gjennom: 1. Kort reaksjonstid 2. Nærhet til klientene 3. Fornuftig kostnadsnivå 4

5 Sterk teoretisk og faglig tyngde Jan Erik Løvik Kjetil Haga Morten S. Lillehagen Sigmund Aandstad Utdannelse - Siviløkonom NHH Arbeidserfaring - Handelsbanken - Associate Director, Arkwright Utdannelse - Siviløkonom NHH - MBA/MTM NTNU Arbeidserfaring - StatoilHydro - Intern CapGemini - Intern BergenBanking Utdannelse - Siviløkonom NHH Arbeidserfaring - Business Controller, EMGS - Associate, PWC Utdannelse - Siv.ing. Ind. Øk. NTNU Arbeidserfaring - Senior Advisor, innovasjon Norge - Advisor, Telenor ASA Frederik J. Halvorsen Rasmus Laursen Kristen Rekdal Petter S. Løvøy Utdannelse - Høyere avdelingsstudium NHH - Siviløkonom NHH - Juridiske studier ved UiB Arbeidserfaring - Økonomidirektør, Naturbetong AS - Leder forretningsutvikling, Selmer - Manager, Selmer - Senior Associate, Arkwright Utdannelse - Siviløkonom BI Arbeidserfaring - Markedssjef, Lille-Asia Catering - Senior Associate, Arkwright Utdannelse - Siviløkonom NHH Arbeidserfaring - Befal, Kystjegerkommandoen Utdannelse - Siviløkonom NHH Arbeidserfaring - Corp.Finance, Pareto Project Finance - Analytiker, KLP Eiendom AS 5

6 Agenda Kort om Sensacon Kommersielle vurderinger kjøp og salg av virksomhet Oppsummering 6

7 Hvorfor kjøp og salg? Kjøp Industrielle kjøpere Styrke markedsposisjon Geografisk tilstedeværelse Kundeportefølje/ nettverk Teknologi/ patenter Komplementære produkter/ tjenester Endringer i markedsstruktur Profesjonelle kjøpere (investeringsselskaper/ Private Equity) «Det vi lever av» Spennende vekstselskap Unik markedsposisjon Unik teknologi «Profesjonalisering» av selskap det neste steget fra gründerselskap Finansiering/ kapital Strategisk riktig for et eksisterende porteføljeselskap «Tatt selskapet så langt vi klarer» Andre prioriteter/ fokusområder Eiersituasjon Generasjonsskifte Trenger ny finansiering Salg Må selge finansielle eierskap Spinn-off/ refokusering av kjerneområder Trenger nytt eierskap som kan bidra til å realisere strategien, f.eks. Internasjonalisering Strukturelle grep «Push» 7

8 Utgangspunktet før en kjøpsprosess Selger Kjøper Høyest mulig pris Riktig partner/ medeier Sikre selskapets verdier, kultur, f.eks. lokal forankring Lavest mulig pris Bevare nøkkelpersoner Bevare identitet/ posisjonering/ kultur 8

9 Leveranse Akrivitet Typisk salgsprosess En strukturert og godt tilrettelagt prosess bidrar til økt trygghet hos kjøper Foreslått 1) Forberedelse transaksjonsprosess 2) Gjennomføring 3) Sluttføring Prosess planlegging Utarb. Investor Presentasjon Møter med interessenter Selgers due diligence Forhandlinger Due diligence Forhandlinger Closing Staregisk, finansiell og taktisk planlegging Identifisering og evaluering av mulige kjøpere Utarbeide investor presentasjon Første møter med potensielle kjøpere Vendor due diligence Første forhandlinger Screening av kandidater (short list) Forberede og sette opp datarom Finansiell, juridisk og operasjonell due diligence/gjennom gang Post due diligence forhandlinger Avtalestruktur Nødvendige restruktureringer Signering av kontrakt Overføring av virksomhet Oppgjør Tidsplan og master plan Information Memorandum Verdivurdering Go/ No-go beslutning Finansiell og juridisk gjennomgang og dokumantasjon Dokumantasjon og avklaring av verdidrivere HoA/ LoI Due diligence rapport Gjennomføring og administrering av due diligence Aksjesalgsavtale Signert kontrakt 9

10 1) Forberedelse: Strukture prosessen og lage tids- og aktivitetsplan NN NN NN NN NN NN Selskapspresentasjon (IM), kortpresentasjon, teaser Selskapshistorikk, finansiell utvikling Produkt- / tjenestebeskrivelser Kunder, segmentfokus Verdikjedeposisjonering og kapabiliteter Markedsbeskrivelser og utvikling Konkurransesituasjon Forankring og kvalitetssikring hos nøkkelpersoner Vekstcase og verdivurdering Bottom-up inntektsutvikling og margin per segment Capex-behov Beskrivelse av «hvordan realisere mgmt case», evt. hypotetisk «buy and build» Verdivurdering; DCF, multipler, sammenlignbare transaksjoner 2013B månedsvis, årlig Identifisere potensielle kjøpere Utarbeide overordnet rasjonale for kjøpergrupper «Long list» med potensielle kjøpere ihht rasjonale Konsentrert «short list» med detaljert rasjonale (og evt. casebasert overfor finansielle aktører, f.eks. buy and build) Ekstern prosess Kotakt/ møter med interessenter VDD/ Datarom Investorpresentasjoner Indikativt bud Mgmt presentasjoner Due diligence / administrasjon av datarom Utarbeidelse av aksjekjøpsavtale, sluttforhandlinger og signering Gjennomføring/ Closing Møter/ milepæler 10

11 1) Forberedelse: Identifisere mulige kjøpere 1. Utvikle overordnet rasjonale hvilke typer aktuelle kjøper finnes? i. Strategisk rasjonale; geografi, kunder, produkter/ tjenester, teknologi, ressursbase/ kompetanse etc. 2. Bredt søk i. Identifisere alle mulige kjøpere gjennom eget nettverk, rådgivers nettverk, databaser etc. 3. Avstemning mot nøkkelkriterier/ rationale i. Tilstrekkelig match med rasjonale, riktig størrelse, finansiell løfteevne, etc. 4. «Long-list» i. Omfattende liste med kandidater som synes aktuelle ii. 5. Short-list Avgrenses ved ytterligere selskapsanalyse eller første «anonym» kontakt i. Prioritert liste med de mest aktuelle kjøperne ii. Innhente kontaktinformasjon til riktig(e) person(er) i selskapet 11

12 1) Forberedelse: Utarbeide investorpresentasjon Beskrive selskapet Finansiell utvikling Produkt-/ tjenesteportefølje Marked-/ segmentfokus Selskapsstruktur og organisasjon Kundebase Beskrive markedet selskapet opererer i Markedsstruktur Størrelse, vekst og vekstdrivere Konkurransebilde Beskrive vekstveier og strategiske føringer Hvordan vokse salget? Hvilke implikasjoner vil det bli på lønnsomheten? Hvilke forbedringstiltak fins det for lønnsomheten? Hvilke strukturelle muligheter fins det? 12

13 mnok 1) Forberedelse: Hva er verdien av selskapet og hvorfor? DCF «Sum of the parts» verdivurdering Salgsvekst Verdidrivere Markedsdrivere Nybygg Utskiftninger/ oppgraderinger Service/ ettermarked Marginutvikling Prising Lønnskostnader Varekostnader Andre driftskostnader Arbeidskapital Capex Markedsprising 13

14 DCF EV/EBITDA P/ E Comparable transaction mnok 1) Forberedelse: En verdivurdering bør også ha vurderinger rundt markedsprisingen? Andre verdivurderingsmetoder DCF Salgsvekst Verdidrivere Markedsdrivere Nybygg Utskiftninger/ oppgraderinger Service/ ettermarked EV/EBITDA 2013 P/E 2013 Marginutvikling Prising Lønnskostnader Varekostnader Andre driftskostnader Arbeidskapital Comp. trans Capex Markedsprising Realistisk verdiområde 14

15 Leveranse Akrivitet 2) og 3) Gjennomføring og sluttføring: En strukturert og godt tilrettelagt prosess bidrar til økt trygghet hos kjøper Foreslått 1) Forberedelse transaksjonsprosess 2) Gjennomføring 3) Sluttføring Prosess planlegging Utarb. Investor Presentasjon Møter med interessenter Selgers due diligence Forhandlinger Due diligence Forhandlinger Closing Staregisk, finansiell og taktisk planlegging Identifisering og evaluering av mulige kjøpere Utarbeide investor presentasjon Første møter med potensielle kjøpere Vendor due diligence Første forhandlinger Screening av kandidater (short list) Forberede og sette opp datarom Finansiell, juridisk og operasjonell due diligence/gjennom gang Post due diligence forhandlinger Avtalestruktur Nødvendige restruktureringer Signering av kontrakt Overføring av virksomhet Oppgjør Tidsplan og master plan Information Memorandum Verdivurdering Go/ No-go beslutning Finansiell og juridisk gjennomgang og dokumantasjon Dokumantasjon og avklaring av verdidrivere HoA/ LoI Due diligence rapport Gjennomføring og administrering av due diligence Aksjesalgsavtale Signert kontrakt 15

16 2) og 3) Gjennomføring og sluttføring: Prosessen sett fra en profesjonell kjøper Initial contact/ evaluation/ discussions Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Financial Due Diligence Commercial/ Technical Due Diligence Legal Due Diligence Dataroom Valuation Financing SPA Final bid 16

17 Suksesskriterier Initiell kontakt og presentasjon Skape et overordnet bilde av selskapets Oppbygging og struktur Historikk; veksthistorien, investeringer, utvikling i produkt-/ tjenesteporteføljen, strategiske føringer Verdidrivere framover; hvordan skal selskapet skape vekst og lønnsomhet framover Strategiske føringer Marked og konkurranselandskap Commercial Due Diligence/ datarom Forberede svar på spørsmål som altid vil komme Hva skal investeres framover? Hva skjer hvis det kommer prisendirnger i markedet? Hvor enkelt kan teknologi/ produkter kopieres? Hvor sterke er kunderelasjoner hvordan fordeles omsetning/ lønnsomhet per kunde? Hva skal til for å realisere vekstmulighetene? Innhente og tilrettelegge data som dokumenterer historien, dagens situasjon og realismen i vekstcaset, f.eks. Omsetning/ lønnsomhet per produkt/ kunde, annen relevant omsetnings-/ lønnsomhetssplitt Kontraktshistorikk Markedsdrivere Forutsetninger for vekstcaset Kritisk å gi en riktig og troverdig beskrivelse av selskapet slik at investor forstår selskapet fullt ut Kritisk å ta eventuelle utfordringer/ negative ting på et tidligere stadie slik at man får forklart det i stedet for negativ fokus senere i prosessen Viktig å få løftet ut og igangsatt datainnhenting, diskutert nøkkeltema tidlig i prosessen slik at en unngår skippertak senere Rådgiver kan avlaste slik at selskapets administrasjon kan fortsette å fokusere så mye som mulig på driften 17

18 Agenda Kort om Sensacon Kommersielle vurderinger kjøp og salg av virksomhet Oppsummering 18

19 Sensacons verktøykasse er bygget opp rundt strategiutvikling, corporate finance og prosesstøtte Strategi- utvikling Corporate Finance Faktabasert prosesstøtte Rådgivning Eiendom Analytisk forankret strategiutvikling; faktabasert, hypotese drevet Generell strategirådgivning Eierstrategi Selskapsstrategi Identifisere, utvikle og sikre langsiktige konkurransefortrinn Bredt spekter av strategiverktøy, eksempler: Konkurrentanalyser Markeds- og kundeforståelse Strategisk posisjonering Vekststrategier Komplementære ferdigheter som ikke konkurrerer med tradisjonelle investeringsbanker Typiske tjenester: M&A planlegging og analyser Prospekt / informasjonsmemorandum Kommersiell due diligence Transaksjons- og forhandlingsstøtte Verdivurderinger Støtteaktiviteter for styre og/eller ledelse av virksomheter: Prosjektledelse / fasilietering "Management for hire" "Extra pair of hands" Integrasjon ved fusjoner Implementering av allianser og joint-venture Programmer for kostnadsreduksjoner og bistand i nedbemanningsprosesser Best practice programmer Måle- og rapporteringssystemer Cash Management Strategisk rådgivning og rådgivning knyttet til kjøp og salg av næringseiendom Typiske tjenester: Markedsanalyse Lønnsomhets-vurderinger Verdivurderinger Budprosesser Prosjektledelse Prosjektstrukturering og corporate finance: Finansiering Investorsøk Strukturering Syndikering 19

20 Molde Bergen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd

Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd www.pwc.no Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd 6. desember 2011 Agenda 1. Introduksjon 2. 10 nyttige tips Vedlegg: Våre tjenester 2 Introduksjon 3 forretningsområder Revisjon

Detaljer

Hvordan lykkes med kjøp og salg av bedrifter

Hvordan lykkes med kjøp og salg av bedrifter Hvordan lykkes med kjøp og salg av bedrifter Thomas Kvaal og Morten Gillebo 25. januar 2013 Møtedeltagere fra KPMG Stilling Bakgrunn Thomas Kvaal Director, Head of M&A +47 4063 9486 Morten Gillebo Manager,

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Kjøp og salg av virksomheter. Eierskiftealliansen Agder Kristiansand, 3. juni 2015 Leif Ramsnes, SR-Bank Markets Corporate Finance

Kjøp og salg av virksomheter. Eierskiftealliansen Agder Kristiansand, 3. juni 2015 Leif Ramsnes, SR-Bank Markets Corporate Finance Kjøp og salg av virksomheter Eierskiftealliansen Agder Kristiansand, 3. juni 2015 Leif Ramsnes, SR-Bank Markets Corporate Finance Agenda 1. Kort presentasjon av Sparebank 1 SR-Bank 2. Ulike årsaker til

Detaljer

Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess

Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Foredragsholder: 5. mars 2015 Stig Sevaldsen Senior Rådgiver 55 55 91 68 / 482 05 258 stig.sevaldsen@norne.no Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Stig Sevaldsen, Leder for Corporate

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

BDO innsikt. Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket

BDO innsikt. Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket BDO innsikt Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket LEDER Kjære leser, gjennom en lang og kald vinter har vi varmet oss på et glovarmt transaksjonsmarked. Flere store og profilerte

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Fra verdivurdering til et vellykket salg

Fra verdivurdering til et vellykket salg SpareBank 1 SR-Bank Markets Fra verdivurdering til et vellykket salg Februar 2014-1- Totalleverandør av finansielle tjenester Èi dør inn Vi ønsker å tilby våre kunder et komplett produkt- og tjenestetilbud.

Detaljer

Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess

Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Foredragsholder: 28. oktober 2014 Stig Sevaldsen Senior Rådgiver 55 55 91 68 / 482 05 258 stig.sevaldsen@norne.no Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Stig Sevaldsen, Leder for

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE. Les om. INTERNASJONALT SALG Hva må man tenke på ved salg til internasjonal aktør?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE. Les om. INTERNASJONALT SALG Hva må man tenke på ved salg til internasjonal aktør? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.EIERSKIFTENORGE.NO Nr 2 FEBRUAR 2015 EIERSKIFTE TIPS OG RÅD TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE Eierskifte fører til verdiskaping Næringsminister

Detaljer

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance.

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance. www.handelsbanken.com/capitalmarkets Mai, 2013 DataCentres Europe 2013 Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv Handelsbanken Corporate Finance Tommy Seim E-mail: tose03@handelsbanken.no

Detaljer

25. november 2014. Hvordan maksimere verdien i en salgsprosess

25. november 2014. Hvordan maksimere verdien i en salgsprosess 5.. Foredragsholder: 5. november Stig Sevaldsen Senior 55 55 9 68 / 48 05 58 stig.sevaldsen@norne.no Hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Eivind Myrseth 55 55 9 4 / 45 64 55 evind.myrseth@norne.no

Detaljer

DnB NOR Markets. Økt satsing, økt egenkapital, god styring? Stein-Ove Hansen Corporate Finance

DnB NOR Markets. Økt satsing, økt egenkapital, god styring? Stein-Ove Hansen Corporate Finance DnB NOR Markets Økt satsing, økt egenkapital, god styring? Stein-Ove Hansen Corporate Finance DnB NOR Markets - en seriøs og langsiktig aktør i finansmarkedet Personkunder DnB NOR Kapitalforvaltning DnB

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. No. 4 / September 10 GENERASJONS- OG EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. No. 4 / September 10 GENERASJONS- OG EIERSKIFTE Bedriftssalget Sikre dine verdier ved salg DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Norsk næringsliv Få inn aktiv eierkapital i bedriften Ledere Kompetanse og evne til å lede No. 4 / September 10

Detaljer

Dyrk karrieren din hos Deloitte.

Dyrk karrieren din hos Deloitte. Dyrk karrieren din hos Deloitte. 2 Vi ser etter deg som har det lille ekstra. Vi søker mennesker med engasjement, integritet og ambisjoner om å være blant de beste i sitt fagområde. Hos Deloitte mener

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Budsjettering for nettselskaper

Budsjettering for nettselskaper Budsjettering for nettselskaper Energi Norge konferanse Budsjettering og tariffering 15-16. september 2010 Deloitte AS, Ole Thomas Goderstad. Oslo, 15. september, 2010 Kunnskapshuset Deloitte Dokumentasjon

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Forelesning Venture Cup våren 2008 Bjørnar Reitan, partner Impello Management AS Agenda Finansielle begreper og sammenhenger Finansielle

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Agenda Hva er private equity?... 3-5 Mange fordeler ved secondaries?... 6-7 Makroøkonomiske hendelser...

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Sarepta Energi AS. Finansiering av vindkraftutbygging. Trondheim 19. mars 2014 Trond Mellingsæter, CEO

Sarepta Energi AS. Finansiering av vindkraftutbygging. Trondheim 19. mars 2014 Trond Mellingsæter, CEO Sarepta Energi AS Finansiering av vindkraftutbygging Trondheim 19. mars 2014 Trond Mellingsæter, CEO Agenda Finansieringsmarkedet for vindkraft Hvilke typer investorer er aktuelle Hva vektlegger investorer

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer