Byggevaredagen Hvordan gjøre seg attraktiv for investorer i fremtiden - hvem er mulige investorer og hva ser de etter?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggevaredagen 2015. Hvordan gjøre seg attraktiv for investorer i fremtiden - hvem er mulige investorer og hva ser de etter?"

Transkript

1 Byggevaredagen 2015 Hvordan gjøre seg attraktiv for investorer i fremtiden - hvem er mulige investorer og hva ser de etter? Trygve Graff-Wang - Partner Mars 15

2 Vi er Bridgehead HVEM VI ER HVA VI GJØR HVA VI HAR OPPNÅDD En av Norges ledende rådgivere innenfor kjøp og salg av virksomheter (M&A) Et partnereiet selskap 16 ansatte, 12 i Oslo og 4 i Bergen Mer enn 20 års erfaring fra kjøp og salg av bedrifter etablert 1992 Den norske partneren i M&A International (MAI). Vi har partnere i 41 land over hele verden Utvikler aksjonærverdier gjennom kompetent rådgiving: Salg av hele eller deler av en virksomhet Kjøp av virksomheter Konsolidering Sparringspartner i strategi- /eierskapsdiskusjoner Verdivurderinger Forhandlinger Gjennomført over 250 transaksjoner, hvorav 2/3 var cross border Fokus på mid-market transaksjoner med en verdi på MNOK En av Norges sterkeste referanselister Mars 15 1

3 Bridgehead har omfattende erfaring fra byggevarehandel/- industrien Salg av Mestergruppen AS til Ferd Capital AS Norgros / Byggmakker Salg av Steni til Glitnir Salg av Norgros AS/Byggmakker til Rautakesko Ltd (Kesko) has sold 94% of the share capital has been acquired by has been acquired by Salg av 10% eierandel i Glava AS til Saint Gobain to a consortium led by Salg av Christ. Engebretsen AS til Løvenskiold Handel AS Bridgehead advised Mestergruppen Bridgehead advised seller Bridgehead advised seller Salg av B.Sørbø AS og Sørbø Partner AS til Lommond AB 10% of I tillegg har vi gjennomført en rekke verdivurdering- og rådgivningsoppdrag for oppdragsgivere tilhørende byggevarehandel/-industrien. has been acquired by Christ.Engebretsen AS has been acquired by has been acquied by Bridgehead advised seller Bridgehead advised seller Bridgehead advised the seller Mars 15 2

4 Hva kjennetegner et selskap med høy verdi og god salgbarhet? Ledende markedsposisjon (nr 1 eller 2 ) i definerte markeder Er i markeder med god vekst og/eller restruktureringspotensiale Har god relativ konkurransekraft - kostnadseffektiv Har beskyttelse i form av egne brands, geografi og/eller teknologi Skalerbar forretningsmodell Evne til innovasjon og omstilling God ledelse Selskaper med ovenstående egenskaper har normalt en god strategisk posisjon og god vekst i kontantstrøm Mars 15 3

5 Alle vil til stjernene, men hvordan komme dit? Konkurransedyktighet Høy Medium Lav Attraktivt Markedet Nøytralt Problematisk Mars 15 4

6 Bevissthet om egen virksomhet en forutsetning for å skape aksjonærverdier STYRKER Kostnadseffektiv drift Høyt volum Patenter, varemerker Beliggenhet Spesialkompetanse Ressurssterke eiere SVAKHETER Høye kostnader For lavt volum Manglende unikhet Ikke optimal beliggenhet Manglende kompetanse Ufordelaktig eierstruktur MULIGHETER Marked i sterk vekst Nye markedsmuligheter Endringer kundepreferanser Restruktureringsmuligheter Nye regler og forskrifter Nye trender TRUSLER Avtagende eller negativ markedsvekst Substituerende produkter Prispress Økt konkurranse Nye konsepter/konkurrenter Endrede lover og forskrifter Mars 15 5

7 Vekst i kontantstrøm er den viktigste driver for utvikling av aksjonærverdier - verdidriveranalyse Verdidriver Verdi / faktor Nøkkelelement Omsetningsvekst Volum Pris og produktmiks Markedsvekst Endring i markedsandel Prisendinger Produktmiksendinger EBIT- margin Pris og bruttomargin Operating leverage (faste driftskostnader) Skalaøkonomi (økt effektivitet og økt volum) Kostnadseffektivitet (ikke relatert til omsetning) Prisendinger Produktmiksendinger Anlegg/ Pre-produksjonskostnad Stadium i livssyklus Innkjøp, produksjon Salg, markedsføring Outsourcing, teknologi Utføre aktiviteter / prosesser på en ny måte Netto investeringstakt Kapitaleffektivitet Utnytte teknologi Utnytte kapitalen på ny måte Arbeidskapitalstyring Mars 15 6

8 Byggevare - Verdikjede og verdifaktorer Verdikjede Proff Produsent Importør Distributør Grossist Byggevarehandel Forbruker Verdifaktorer Produsent Importør/Distributør Grossist Byggevarehandel Sterke merkenavn og unike produktegenskaper Beskyttet teknologi Høye markedsandeler og/eller stort markedspotensial God distribusjon Sterk konkurransekraft/ kostnadseffektiv Skalerbar produksjon Stor innovasjonsevne Attraktivt sortiment God distribusjon og logistikk Fragmentert kundestruktur Eierskap til kunde Liten avhengighet av prinsipaler/har alternative leverandører Lav personavhengighet Attraktivt sortiment Stort varevolum God distribusjon og effektiv logistikk Kostnadseffektiv Fragmentert kundestruktur Eierskap til kunde Sterkt merkenavn Stort varevolum God geografisk dekning/beliggenhet Eierskap til varestrøm kjede- /medlemseiet Effektiv logistikk Sterk strategisk binding til kundene (proff) EMV Mars 15 7

9 Hvilke investorgrupper foreligger - hva ser de etter? Industrielle/Strategiske kjøpere Kvasi finansielle kjøpere Finansielle kjøpere/private Equity Kjøpere innenfor alle virksomhetsområder i verdikjeden Strategisk rasjonale bak investeringen Søker synergier Normalt en plan for integrering Ingen tanker knyttet til exit langsiktig perspektiv Både vertikale og horisontale oppkjøp Krever ofte 100% eierskap Kjøper virksomheter primært rettet mot B2B segmentet Størrelse ikke avgjørende Gjerne egne produkter men ikke absolutt krav God historikk i forhold til vekst og lønnsomhet Krav om kontinuitet i forhold til ledelse Resultatorientert oppgjørsstruktur Ingen krav til exit - evighetsperspektiv Markedsposisjon/Størrelse Vekstmuligheter og/eller restrukturerings-potensiale Kontantstrøm som kan belånes (finansiell gearing) Ikke oppstart eller turn around God ledelse som er villig til å coinvestere Begrenset eiertid 3 5 år Definert exit-plan Mars 15 8

10 PE- selskapers investering i «Byggevare» pr februar 2015 Herkules NorgesInvestor Norvestor Reiten FSN Ferd CapMan Altor Nordic Capital Segulah EQT Accent Ratos Procuritas Triton Mestergruppen Sanitec Steni, S:t Eriks Inwido, Jøtul Mars 15 9

11 En klar overvekt av industrielle kjøpere i perioden Announced Target Company Target Description Bidder Company Date 18/12/2014 Torp Fasteners (60% Stake) Norway-based distributor of fasteners Bossard Holding AG 09/12/2014 B Sorbo AS; Sorbo Partner B. Sørbø AS is a leading Norwegian specialty wholesaler within building materials, with particular Lomond Industrier AB AS focus on parts and materials for production and installation of windows and doors. 02/12/2014 Fasadeprodukter AS Norway-based manufacturer of solar shading products, external blinds, awnings and screens for windows Hunter Douglas Holding Norge AS 15/09/2014 XL-BYGG Os Byggsenter Norway-based supplier of building materials Optimera AS 01/09/2014 Hedalm Anebyhus AS Norway-based company engaged in producing pre-fabricated houses Anebyhus AS 05/06/2014 Sorhaug Byggmarked AS Norway-based retailer of timber and building materials Lovenskiold Handel AS 16/12/2013 Hemnes Tre AS Norway based moldings manufacturer and building supply outlet Stangeskovene Kvaerner AS 16/10/2013 Monter Ragnar Naess Norway based retailer of Buildng materials Optimera AS 11/07/2013 Proffpartner AS Norway based supplier of hardware and plumbing equipments Ahlsell Sverige AB 08/06/2013 Steni AS Norway based producer of exterior panels Accent Equity /03/2013 BOEN AS Norway based company engaged in design, manufacture and marketing of parquet flooring products Bauwerk Parkett AG 30/11/2012 Kruge AS Norway based distributor of systems and products for installation, fixing, fastening and coupling of Ernstromgruppen AB pipes to the Norwegian market 29/03/2012 Anth. L. Zeiner AS Norway based company owns and operates building supply retail stores and offers interior, timber, Optimera AS and building materials 12/03/2012 Con-Form AS (62% Stake) Norway based supplier of concrete products for the construction industry Reiten & Co Capital Partners VII L.P. 06/02/2012 Nortett Bygg AS Norway based supplier of competence and products within the main segments of roofs, walls and Nordic Waterproofing foundations 22/09/2011 Jessheim Byggevare AS (80% Norway based wholesaler of construction materials Optimera AS Stake) 14/04/2011 Mestergruppen AS (89% Norway based building materials and housing group Ferd Capital Stake) 20/05/2010 Eco Timber AS Norwegian supplier of timber for exterior use and solid wood flooring Moelven Industrier ASA 20/05/2010 Sor-Tre Bruk AS Norwegian timber supplier Moelven Industrier ASA Mars 15 10

12 Riktig tidspunkt finnes det? Dess mer man kan sannsynliggjøre selskapets fremtidige kontantstrøm og vekstmuligheter jo mer øker verdien av virksomheten Verdi a) For tidlig å selge b) Rett tid for salg c) For sent for å få en god pris Vent ikke med å starte salgsprosessen til toppen av vekstkurven er nådd, da går kjøpers fokus fra muligheter for videre vekst, til risiko knyttet til omsetningsnedgang, marginpress og resultatsvikt Verdi Cash flow Dersom salg vurderes benytt særskilte muligheter Bransjekonsolidering Bransjereprising Strategisk posisjonering Tid Vurder alltid bedriftens egne vekstmuligheter, selv om salg planlegges. Dersom bedriften kan vokse, med akseptabel risiko, vil størrelse normalt gi økt verdi. Mars 15 11

13 Inwido et eksempel 2000 Triton kjøper Elitfønstergruppen, et resultat av fusjonen mellom Elitfønster og Myresjøfønster. Elitfønstergruppen gjennomfører en rekke oppkjøp i Sverige frem til 2004 med støtte fra Triton og oppnår posisjonen som den ledende vindusprodusenten i Sverige 2004 Ratos kjøper Elitfønstergruppen av Triton og endrer navn til Inwido. Det meisles ut en strategi for å etablere Inwido som det ledende selskapet i Norden innenfor dører og vinduer 2005 Inwido starter sin oppkjøpsstrategi med målsetting om å bli den ledende dør- og vindusprodusenten i Norden Inwido har nådd sin målsetting om å bli den ledende produsenten av vinduer og dører i Norden. Nærmere 30 oppkjøp er gjennomført, hvorav inngår de norske virksomhetene Lyssand, Frekhaug og Diplomat Ratos børsnoterer Inwido på Stockholms Børsen. Selger seg ned til 31%. Inwido prises til 3,9 mrd SEK ved børsintroduksjonen 2015 Inwidos børsverdi pr er 5,3 Mrd SEK Mars 15 12

14 Hvordan blir oppkjøpsaktiviteten og hvem vil kjøpe? Det vil fortsatt være relativt stor aktivitet innenfor kjøp og salg av byggevarevirksomheter, dette gjelder alle ledd i verdikjeden. Jakten på volum og markedsposisjoner vil være transaksjonsdrivere innenfor handelsleddet. Handelsleddet er fragmentert og stedvis preget av overkapasitet. Gjennomgående lave driftsmarginer, med enkelte unntak. Kjøp av medlemmer i frivillige kjeder Kontroll over varestrøm gir økte aksjonærverdier. Oppkjøp fra industrielle kjøpere basert på ønske om bedre dekning i lokale markedsområder. Noe aktører er for små (ikke enkeltstående byggevarehus). Må vokse eller bli kjøpt. Nye konstellasjoner kan se dagens lys, både gjennom oppkjøp og fusjoner. Importører/Distributører med sterke merker og god posisjon vil fremdeles være interessante oppkjøpskandidater for prinsipaler, industrielle aktører og/eller kvasi-finansielle kjøpere. Oppkjøp innenfor produsentleddet vil primært bli drevet av ønske om produkt- og markedstilgang. Industrielle kjøpere vil være klart dominerende. Finansielle investorer/pe-aktører vil etter Bridgeheads oppfatning ikke være særlig aktive i bransjen. Dette skyldes neppe mangelen på lyst, men få tilgjengelige oppkjøpsobjekter som tilfredsstiller deres strenge oppkjøpskriterier. Primæraktørene vil være norske og nordiske kjøpere. Mars 15 13

15 Takk for oppmerksomheten Mars 15 14

16 Bridgehead as Observatoriegata 1b Postboks 2794 Solli NO Oslo Tlf: Bridgehead Vest AS Slottsgaten 3 NO Bergen Tlf: Bridgehead den norske partneren i M&A International mars 15

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

M&A Corporate Finance Post Merger Integrations Restructurings Turnarounds

M&A Corporate Finance Post Merger Integrations Restructurings Turnarounds Fagnotat #4: Eierstrategier og utvikling av eierverdier Eierstrategier er populære, men hva er egentlig en eierstrategi?, og hvordan kan man angripe utvikling av eierverdiene på en strukturert måte? En

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Nordisk Logistikkbarometer 2014

Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 1 Forord Markedet for logistikkløsninger er i rask endring, og våre kunder vareeierne venter at utviklingen fortsetter i høyt tempo de neste

Detaljer

Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære.

Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære. Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære. 2005 SKJØNNHET OG VELVÆRE 3 Skjønnhet og velvære er to sider av samme sak. Skjønnhet er mye mer enn et vakkert ytre, indre skjønnhet

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2014

Månedsrapport Holberg Norge November 2014 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format,

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Innhold. Finansiell kalender for Orkla ASA

Innhold. Finansiell kalender for Orkla ASA Årsrapport 2010 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Styret i Orkla 6 Styrets årsberetning 8 Konsernledelsen 22 Eierstyring og selskapsledelse 23 Årsregnskap 32 Noter 44 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske

Detaljer

om nordic semiconductor innhold

om nordic semiconductor innhold om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Juni 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

DnB NOR Markets. Økt satsing, økt egenkapital, god styring? Stein-Ove Hansen Corporate Finance

DnB NOR Markets. Økt satsing, økt egenkapital, god styring? Stein-Ove Hansen Corporate Finance DnB NOR Markets Økt satsing, økt egenkapital, god styring? Stein-Ove Hansen Corporate Finance DnB NOR Markets - en seriøs og langsiktig aktør i finansmarkedet Personkunder DnB NOR Kapitalforvaltning DnB

Detaljer

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Renewable Energy Corporation ASA Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Markedshøyskolen Campus Kristiania Bacheloroppgave i internasjonal markedsføring BAC3100 2012 Studentnummer:

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Årsrapport 1999. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.scandinavian.net

Årsrapport 1999. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.scandinavian.net Årsrapport 1999 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.scandinavian.net Innhold Dette er SAS 1999 i korthet 1 Hendelser i 1999 2 Administrerende direktør har ordet 4 Forretningsidé

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger 15. 06. 2011 Universitetet i Stavanger Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA Av Lene Blix Søvik og Tore Kastrup Sømme Veileder: Førsteamanuensis Bård Misund Selvstendig

Detaljer

Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating

Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014 Scandinavian Business Seating VISJON Å gjøre verden til et bedre sted å sitte MISJON Å tilby de beste sitteløsninger for det arbeidende menneske 2014

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

Fra verdivurdering til et vellykket salg

Fra verdivurdering til et vellykket salg SpareBank 1 SR-Bank Markets Fra verdivurdering til et vellykket salg Februar 2014-1- Totalleverandør av finansielle tjenester Èi dør inn Vi ønsker å tilby våre kunder et komplett produkt- og tjenestetilbud.

Detaljer

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s.

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s. ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 14-2 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-13 s. 14-15 s. 16 s. 17-19 s. 11 Hovedtall konsern Administrerende direktørs rapport

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer