Når store verdier står på spill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når store verdier står på spill"

Transkript

1 Når store verdier står på spill 15. februar 2011, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Bård Bjølgerud, CEO & Partner, Pangea Property Partners

2 Litt om Pangea Property Partners Vi jobber til daglig med Vi jobber innenfor områder som Investorer Banker Eiendomstransaksjoner Utviklingsprosjekter Eiere Andre rådgivere Strategisk og finansiell restrukturering Rådgivning/strategisk rådgivning Offentlige myndigheter Selskapsledelse Fusjoner/oppkjøp Kapitalinnhenting/finansiering Verdi M&A Konsolidering Børsnotert eiendom Emisjon M&A Underliggende Strategisk rådgivning ECM Ekspansjon eiendomsmarkedet Ekspansjon Restrukturering Emisjon Eiendomsutvikling Børsnotering Eiendomstransaksjoner Børsnotering Nye selskaper Nye selskaper Strategisk rådgivning M&A Restrukturering Reposisjonering Konsolidering Forbedre kapitalstruktur Konsolidering Tid 2

3 Noen referansetransaksjoner i 2010 Fakta om Pangea Rådgivning og strukturering av en komplett løsning i forbindelse med realisering av alle eiendommene i Nordic & Russia Prorperties. Kjøper: Thomas Lindeborg Etablering av nytt boligselskap: Willhem AB Eier: Salg av Sektor Eiendomsutvikling AS Kjøper: Fond IV Pangea er et uavhengig full-service nordisk corporate finance /rådgivningsselskap med fokus på eiendomssektoren Kontor Antall ansatte Oslo 21 Eiendomsverdi: SEK 4,9mrd Eiendomsverdi: SEK 7,2mrd NOK 7mrd Stockholm Tross et noe lunket market hadde Pangea høy aktivitet i 2010 Salg av Hinna Park AS Kjøper: Camar AS / Eføy Investering AS Salg av fire offentlige eiendommer i Karlskrona, Borås, Gotland og Östersund fra et statlig eid selskap. Kjøper: Salg av kontorbygg i Östermalm fra Hörnstenen Kjøper: Totalt 50 gjennomførte prosjekter/transaksjoner Total verdi av alle transaksjoner ~ SEK 30mrd Markedsandel % i Norden NOK 564m Eiendomsverdi: SEK 1,150m Eiendomsverdi: SEK 400m Norge - 27% Sverige - 20% 2010 Januar Salg av boligportefølje i Hökarängen. Salg av Kanalpiren (Hinna Park) Salg av tre offentlige eiendommer i Växjö, Kalmar og Västervik (offentlig leid). Rådgiver og tilrettelegger i 3 av de 5 største nordiske eiendomstransaksjonene i 2010 Kjøper: Underliggende eiendomsverdi: SEK 360m NOK 410m Kjøper: Underliggende eiendomsverdi: SEK 487m Største transaksjonen Norge (Sektor NOK 7mrd) To største transaksjonene i Sverige (Willhem SEK 7,2mrd og Nordic & Russia Properties SEK 5mrd) 3

4 Når store verdier står på spill stiger spenningen... Når store verdier står på spill. vil man møte ulike hindre som krever løsninger Mange forhold kan representere store verdier... hva som er av stor verdi er subjektivt og individuelt betinget Hva kjennetegner en verdi? Økonomi Posisjon Status Følelser/emosjoner Relasjon til organisasjon og ansatte Prestisje Individuelle mål og karriere Livssyn Ulik motivasjon Verdiavvik Antall involverte parter Ulik kompetanse Valg av rådgivere Uenigheter Endrede markedsforhold Manglende samarbeidsvilje Analyser og argumentasjon Utholdenhet Ressurser Riktig organisering Drivkraft Kreativitet Humor Kommunikasjon 4

5 Ulike forhandlingssituasjoner = Klient X I II III IV A A A A B F B F B B C D E C D E To-parts forhandling To-parts forhandling med forskjellige interessenter Forhandling med flere motparter Forhandling med flere motparter med egne interessenter bak Transaksjonseksempel: Salg av enkelteiendom Transaksjonseksempel: Salg av selskap Transaksjonseksempel: Kapitalinnhentingsprosess Transaksjonseksempel: Strukturert salgsprosess 5

6 Ulike forhandlingssituasjoner (forts.) = Klient X V VI A VII A B C B F B C D E F C D E D E Forhandling med motpart sammen med andre Forhandling med motpart sammen med andre med egne interessenter bak Forhandling med en rekke motparter alle med egne interessenter bak seg Transaksjonseksempel: Kjøpsrådgiver i strukturert salgsprosess Transaksjonseksempel: Kjøpsrådgiver for JV/partnerskap Transaksjonseksempel: Restruktureringsprosess 6

7 Kritiske suksessfaktorer Prosesstyring Prosesstyring 1 Definér klare målsetninger 4 Tilstrekkelig ressurser Klar målsetning La alle parter bli inkludert Ressurser/kompetanse Bruk av interne/eksterne ressurser Jobbe sammen om å nå målet Kompetanse 2 Analyse 5 Initiativ blir lagt merke til Grundige forberedelser og etterretning Dokumentasjon Initiativ Vise ferdigheter Argumentasjon Ligge et steg foran 3 Definere roller 6 Finne løsninger Klar rollefordeling Sikre fremdrift Kreativitet Tenk nytt Prosessledelse Kjenne markedet 7

8 Kritiske suksessfaktorer People s business People`s business 1 Tilpasset kommunikasjon 4 Partenes motivasjon Kommunikasjon Internt versus eksternt Forstå partenes insentiver/motivasjon Personlige mål Forstå ulike parter Individuell håndtering 2 Gi og ta 5 Reduserer misforståelser Balanse Pick your fights Åpenhet Øker forståelse for utfordringer Lytte til partene Si mye men ikke alt (taktikk) 3 Vis ydmykhet 6 Reduserer misforståelser Øker Unngå forståelse konflikt for utfordringer Pragmatisk holdning Skape en omforent holdning Skape tillit Taktikk Åpenhet omkring fakta, dynamikk og motiver Less is more Skape lik holdning 8

9 A pessimist is one who makes difficulties of his opportunities and an optimist is one who makes opportunities of his difficulties Harry Truman 9

10 Kommunikasjon - den viktigste suksessfaktoren Kommunikasjon innad Kommunikasjon med motpart A Kommunikasjon B Motpart Mål enighet 10

11 Involverte parter Klient X Motpart Motivasjon Persongalleriet Persongalleriet Motivasjon a Avkastning/pris, relasjoner, affeksjon, ekspansjon Eiere Eiere Eiere Avkastning/pris, relasjoner, affeksjon, ekspansjon b Sikkerhet, personlig posisjon, aksjonærhensyn Styret Styret Ledelse Styret Sikkerhet, personlig posisjon, aksjonærhensyn c Vekst, egen posisjon, karriere, økonomi Ansatte Ledelse Ledelse Vekst, egen posisjon, karriere, økonomi d Egen posisjon, karriere, økonomi, sikkerhet Ansatte Ansatte Egen posisjon, karriere, økonomi, sikkerhet e Godt sluttresultat, status, transaksjonsfokus, kortsiktig/langsiktig Eksterne rådgivere Eksterne rådgivere Godt sluttresultat, status, transaksjonsfokus, kortsiktig/langsiktig 11

12 Kulturkrasj Case study 1 Store kulturforskjeller bidro til at en potensiell kjøper mislyktes i innspurten Brudd på suksessfaktorer Mangel på kommunikasjon hos motpart Større selskapstransaksjon i Norge >NOK 1mrd i eiendomsverdi Aktuell kjøper hadde problemer med å forstå og anerkjenne nordisk åpenhet og ærlighet Mangel på pragmatisk holdning Mangel på åpenhet Aktuell kjøper var redd for å miste ansikt i sluttforhandlingene Den potensielle kjøperen gikk glipp av en potensielt meget viktig strategisk mulighet 12

13 Handlekraftige ledere Case study 2 Prinsipalenes konstruktive dialog bidro til at en transaksjon kom i mål tross forverrede markedsforhold Suksessfaktorer God kommunikasjon Pragmatisk holdning Klare målsetninger Kreativitet Stor og komplisert selskapstransaksjon >NOK 1mrd eiendomsverdi Markedsforholdene tilsa etter hvert at prisen måtte vesentlig ned Prinsipaler på kjøpssiden måtte på banen for å kommunisere budskapet Ingen parter ga opp og alle bidro dermed til konstruktiv dialog Selger innså at dette var eneste realistiske løsning Transaksjonen lot seg gjennomføre på attraktive betingelser for begge parter 13

14 Dårlig kommunikasjon mot styret Case study 3 Kjøp av selskap måtte legges på is grunnet sen involvering av styret Brudd på suksessfaktorer Større selskapstransaksjon i Sverige >SEK 1mrd i eiendomsverdi Selskapets ledelse hadde sammen med rådgivere drevet prosessen frem til målstreken Dårlig kommunikasjon innad Mangel på innsikt i persongalleriets agendaer Ved formelle beslutninger viste det seg at det hadde vært dårlig kommunikasjon mellom ledelsen og styret Dette skapte usikkerhet, misforståelser og fronter basert på irrasjonelle argumenter Styret var ute av stand til å fatte positiv beslutning og transaksjonen måtte legges på is imidlertid ble transaksjonen gjenopptatt etter 2 mnd 14

15 Alle måtte bidra Case study 4 Selskap i alvorlige problemer krevde at alle parter måtte bidra for å finne løsninger Suksessfaktorer Fokus på kommunikasjon Klar målsetning Gode/nøye forberedelser Klar rollefordeling Ressurser Forstå persongalleriets insentiver Åpenhet Unngå store konflikter Pragmatisk holdning Restrukturering av større selskap i alvorlige finansielle problemer Krevde at alle parter måtte bidra for å finne en løsning Viktigste suksessfaktor var å initiere dialog med alle parter tidlig for å; Skape forståelse Motivere Finne løsninger Restruktureringen ble suksessfullt gjennomført og selskapet leverer nå iht. plan 15

16 Risikofylt underbemanning Case study 5 Potensiell kjøper i en stor transaksjon stilte opp nærmest alene Brudd på suksessfaktorer Større selskapstransaksjon i Norge >NOK 1mrd i eiendomsverdi I forbindelse med en større transaksjon stilte prinsipalen hos kjøper opp tilnærmet alene Tilstrekkelig resurser Til tross for alvorlig understaffing ble det ansett som viktig å holde denne kjøperen i prosessen Selgersidens rådgivere ble dermed nødt til å utføre en rekke oppgaver som normalt utføres av den potensielle kjøperens egne rådgivere 16

17 Ta aldri fokus bort fra kjernevirksomheten Case study 6 Kontinuerlig fokus på drift bidro til at prisgapet ble lukket Suksessfaktorer Eiendomstransaksjon <NOK 1mrd i eiendomsverdi Kontinuerlig fokus på forberedelser Potensielle kjøpere var ikke villig til å se verdipotensialet i eiendommen Selger beholdt fullt fokus på operasjonell drift av eiendommen noe som resulterte i at nye kontrakter kom på plass Prisgapet ble lukket Eiendommen ble solgt for en attraktiv pris 17

18 In the end all business operations can be reduced to three words; People, Products and Profits, and without the People you can't do much with the other two Lee Iacocca 18

19 Kontakt STOCKHOLM Pangea Property Partners KB Mäster Samuelsgatan 20, 10 th floor Stockholm Tel OSLO Pangea Property Partners AS Tjuvholmen Allé 3 5, 8 th floor N-0250 Oslo Tel

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE. Les om. INTERNASJONALT SALG Hva må man tenke på ved salg til internasjonal aktør?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE. Les om. INTERNASJONALT SALG Hva må man tenke på ved salg til internasjonal aktør? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.EIERSKIFTENORGE.NO Nr 2 FEBRUAR 2015 EIERSKIFTE TIPS OG RÅD TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE Eierskifte fører til verdiskaping Næringsminister

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som Transition NEWS No. 3 Tema: Oppstart Omstilling Opphør AS3 nyanserer transisjonsbegrepet Side 4-5 Samboerne ble konkurrenter Side 6-7 Transisjonsledelse som vekstmedisin Side 8-9 Når empati blir til strategi

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

7TIPS SOM SIKRER DINE VERDIER

7TIPS SOM SIKRER DINE VERDIER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Finanskrisen Forsinkede eierskifter gir kjøpers SMB-marked Lånefi nansiering Dokumenter gevinst, og øk sjansen for banklån GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No.

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Kommunikasjon i endringsprosesser

Kommunikasjon i endringsprosesser NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2008 Kommunikasjon i endringsprosesser - En studie av en endringsprosess i SAS Therese Sletten og K ristina Aass Veileder: Førsteamanuensis Bjarne Espedal Selvstendig

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. No. 4 / September 10 GENERASJONS- OG EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. No. 4 / September 10 GENERASJONS- OG EIERSKIFTE Bedriftssalget Sikre dine verdier ved salg DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Norsk næringsliv Få inn aktiv eierkapital i bedriften Ledere Kompetanse og evne til å lede No. 4 / September 10

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Som med tannlegebesøket har kanskje bedriftseieren hørt

Som med tannlegebesøket har kanskje bedriftseieren hørt DUE DILIGENCE 4. utgave -april 2008 Nå på nett: www.mpon.no O N L I N E Due diligence i endringer: PATENTER: GODE TIDER: Fra fakta og tall til strategi Sjekk rettigheter før etablering i utlandet SØRG

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Av: Nilsen, Rune Hole & Pedersen, Sondre Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer