Nytt Østfold Sykehus (NØS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Østfold Sykehus (NØS)"

Transkript

1 Nytt Østfold Sykehus (NØS) 1 Henning Johansen DL RIB

2 Et blikk på prosjektet med hovedvekt på: Orientering om prosjektet med entrepriseinndeling Utfordringer med grunnforhold Materialvalg Jordskjelv Konstruksjonsprinsipper BIM 2

3 3

4 Historikk og tidsplan 2012 Detaljprosjekt Start grunn og fundamenter i jan Start råbyggentreprisene i mai Byggefase råbygg ferdig Testing og forberedelse drift. Full drift mai

5 Korte fakta Byggherre: Helse Sør-Øst v/prosjekt nytt østfoldsykehus Kostnadsramme: mrd Bruttoareal: kvm Byggestart: 2011 Ferdigstillelse: 2016 Funksjonsrom: 3184 Tekniske rom: 480 Rørpost: 42 rørpoststasjoner AGV (automatisk gående vogn): 10 Antall plan: 7 etasjer med teknikkplan i topp og bunn Dører: 4282 Vinduer: 2845 Entrepriser: 40 Entrepriser innen teknikk, IKT og bygg Anskaffelsespakker: 50 Anskaffelsespakker på utstyr Utstyrselementer: Heiser: 21 heiser 5

6 Konsept bygning Det nye østfoldsykehuset vil består av et nytt sykehusbygg på Kalnes i Sarpsborg på kvm og et moderne og rehabilitert sykehusbygg i Moss. Bygget deles inn i 4 avsnitt i forhold til funksjon. 01-Servicebygg 03-Sengebygg 08-Behandlingsbygg 04-Psykiatribygg 6

7 Bygningsmessige entrepriser Graving og masseflytting Én felles entreprise for fundamenter og kulverter Egne råbyggsentreriser for de 4 byggene Senge- og Psykiatribygget er delvis et prefabrikkert bygg med betongelementer/hd Behandlings- og Servicebygget er plasstøpt Pelefundamentert til fjell bortsett fra Servicebygget som er direktefundamentert på løsmasser. Separate fasadeentrepriser Fasader blir prefabrikert i Latvia med polske vinduer 3 entrepriser for innvendige bygningsarbeider 7

8 Grunn og fundamenter Betongarbeider: forskaling ca m² Betong ca m 3 Armering ca tonn Ca 1 Marathon (42 km) med peler Bildet viser boring av fôringsrør 8

9 Råbygg Senge- og Behandlingsbygget Bebygd areal (BYA) for Sengebygg og Behandlingsbygg, eksklusiv støttemurer, er ca m 2. Hovedmengder for bygningsmessige arbeider: Forskalingsarbeider ca.: m 2 Betongstøping ca.: m 3 Armering ca.: tonn Betongelementer, søyler og bjelker ca.: tonn Betongelementer, hulldekker ca.: m ² (Sengebygget) Stålkonstruksjoner, søyler og bjelker.: tonn 9

10 Fløyinndeling Utfordringer før vi bygger: Dårlig grunn? 10

11 11

12 12

13 Utfordringer med toleranser Er grunnen slik vi forutsatte? Tetting mot fjellfot 13

14 Stål i byggene Behandlingsbygget: Stålsøyler for bæring av dekker i fasader + tekniske rom Sengebygget: Stålsøyler i fasade, HSQ, gitterdragere, tekniske rom Psykiatri: Stålsøyler, HSQ, tekniske rom 14

15 Jordskjelv - Regler og prinsipper Regler for jordskjelvdimensjonering i Norge ble innført med Norsk Standard NS i 2004, og denne ble i april 2010 skiftet ut med Eurokode 8. Omfanget av Eurokoden er vesentlig større enn foregående Norsk Standard. Størrelsen på jordskjelvslastene er avhengig av flere faktorer, blant andre: Geografisk plassering som bestemmer grunnakselerasjon Bygningstypen som bestemmer seismisk klasse og seismisk faktor Grunnforhold som bestemmer forsterkningsfaktor 15

16 Grunnakselerasjon Området rundt Oslofjorden er definert med den høyeste akselerasjonen i hele østlandsområdet, med en referanseakselerasjon lik 0,55 m/s². Et spørsmål mange stiller seg er hvorfor det ikke er krav til kontroll av seismisk påvirkning i Sverige. Som Figur NA.3(901) viser, avtar akselerasjonen mot øst, og det er rimelig å anta at jordskjelvsfaren totalt sett er mindre i Sverige enn i Norge. 16

17 Klassifisering Sykehusbyggene er klassifisert som kritiske og havner i seismisk klasse 4, med unntak av Psykiatri som er plassert i klasse 3 (institusjonsbygg). Et ordinært kontorbygg ville havnet i seismisk klasse 2. Dimensjonerende akselerasjon dobles ved å gå fra klasse 2 til klasse 4, det vil si en dobling i påført last. Grunntypen er bestemt til standardens laveste, predefinerte klasse, grunntype E. Dette gir en forsterkningsfaktor lik 1,7. 17

18 Konstruktive tiltak Totalt sett gir kombinasjonen høy seismisk klasse og høy forsterkningsfaktor store jordskjelvskrefter. Noen av tiltakene som er gjort for å redusere stivhet og dermed jordskjelvskrefter er: Splitting av veggskiver Frikobling av vegghjørner Fjæropplegg i beregningsmodellene Fjærkonstanter er definert av NGI og det er gitt verdier for pelehoder, grunndragere, kulverter, jordtrykksvegger osv. 18

19 Eksempel fra Sengebygget Sengebygget er delt inn i mange fløyer. Hver fløy er igjen delt inn i separate konstruktive bygningskropper (statisk/dynamisk) 19

20 Isolerte konstruktive deler Fløy B/D/F/H 20

21 Isolerte konstruktive deler fløy G/E 21

22 Avstivende skiver 22

23 Fløy G og H sammensatt 23

24 Fløy H 24

25 Fløy G 25

26 Oppsummering jordskjelv: Som konstruktører blir vi satt på noen nye prøver når vi skal designe for jordskjelv. Statisk modell Dynamisk modell Ingeniører må bli flinkere i dynamikk! Stivhet styrer egenfrekvenser som styrer respons som igjen styrer krefter (F = M x a) Konstruksjoner bør ha duktil evne (evne til energiopptak ved flytning i knutepunkter / armering uten sprø brudd) Bransjen vinner erfaring og vil sikkert gjøre ting mer effektivt etter noe år? Påfører vi byggeprosjekter større kostnader enn nødvendig? 26

27 BIM i prosjektet NØS har en ambisiøs målsetting når det gjelder BIM Til tross for dette er det et sprik mellom teknikk og kontrakt Vi jobber med modeller, men løser kontraktssaker med pdf'er som kontraktsdokumenter Paradigmeskifte i bransjen: Fra tegninger / dokumenter til modeller / databaser 27

28 28

29 29

30 BIM benyttes som grunnlag for digital informasjonsutveksling mellom alle aktører. brukes aktivt i prosjektet, ikke bare til tegningsproduksjon, men også for å oppnå bedre oppgaveforståelse og innsyn, prosjektering, koordinering, rapportering, kommunikasjon og kvalitetssikring. benyttes for grensesnittsplanlegging og kontroll. 30

31 BIM Bruksområder for BIM i prosjekteringsfasen Visualisere rommene for brukerne Kalkulasjon og tekniske beskrivelser Statiske og dynamiske globale beregninger Energi- og klimagassberegninger Del av anbudsgrunnlaget for de ulike entreprisene for å forstå prosjektet og ha et tryggere grunnlag for prising Til modellbasert tverrfaglig grensesnitt- og kollisjonskontroll Sikre korrekt dokumentasjon for produksjon Bruke det mer aktivt på byggeplass som et supplement til arbeidstegninger? 31

32 BIM Bruksområder for BIM i byggefasen Entreprenører skal bruke detaljprosjektert BIM som grunnlag for sin prosjektering. Modell fra detaljprosjektet skal fungere som plattform for As-Built dokumentasjon. Modell fra detaljprosjektet skal fungere som plattform for FDVUdokumentasjon 32

33 BIM BIM kan benyttes for å effektivisere arbeidsprosessene ved f.eks: Virtuell byggeplassbefaring Kollisjonskontroll SHA-analyser Mengdeberegninger Produksjonsplanlegging, Montasjesimulering og Fremdriftsplanlegging og - rapportering Romskjema ved overlevering Avviksrapportering Erfaring tilsier at entreprenører som utnytter BIM bygger bedre bygg med mindre avvik og derved redusert kostnadsusikkerhet. 33

34 BIM vs leverandører Ikke detaljert stålkonstruksjoner i Revit av flere årsaker: Modellering av alle knutepunktdetaljer og andre detaljer ville gjort disiplin modellen veldig tung og flerfaglige modeller ubrukelig med std. PC'er. I store prosjekter med enormt mye endringer så ville knutepunkt vært enda mer tidkrevende å flytte etter endringene. Knutepunkter ble bare modellert av RIB i de tilfeller det var hensiktsmessig for å vise knutepunkt på en detaljtegning. Tidsvinduet fra ferdig ARK underlag til ferdig underlag leverandør prosjektering var fraværende. Revit er et mer flerfaglig BIM verktøy som egner seg best til å vise systemer og ligger litt etter Tekla hva gjelder egendefinert knutepunktsmodellering. 34

35 Takk for meg. 35

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Gi fantasien muligheter

Gi fantasien muligheter Moelven Limtre Gi fantasien muligheter sett inn bilde Gode rom Nydalen videregående skole. Arkitekt: Link Arkitektur Innhold Om limtre 04 Hva vi leverer 06 Mange muligheter 08 Spennende løsninger 10 Limtrebruer

Detaljer

HVORDAN UTARBEIDE BESKRIVELSE AV BYGG SLIK AT LEVERANDØRENE FÅR BRUKT SIN KOMPETANSE

HVORDAN UTARBEIDE BESKRIVELSE AV BYGG SLIK AT LEVERANDØRENE FÅR BRUKT SIN KOMPETANSE HVORDAN UTARBEIDE BESKRIVELSE AV BYGG SLIK AT LEVERANDØRENE FÅR BRUKT SIN KOMPETANSE En tankerekke : byggherre kan funksjon og kjenner brukeren Rådgivere vet hvordan funksjonen kan løses Entreprenørene

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 3 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi

LORUM IPSUM MORBI LACUS KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ - en modell for livsløpsberegning. av klimagassutslipp fra bygg. Lorem ipsum sit annet morbi KLIMAGASSREGNSKAP.NO/ LORUM IPSUM VERSJON SITANNET3 - en modell for livsløpsberegning MORBI LACUS av klimagassutslipp fra bygg Karbon fotavtrykks- og livssyklusvurderinger Lorem ipsum sit annet morbi lacus

Detaljer

Noen fordeler ved å velge ibinder

Noen fordeler ved å velge ibinder Noen fordeler ved å velge ibinder 1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper. 2. Lett å beregne kostnadene. 3. Fungerer i eksisterende IT- miljøer og krever kun en vanlig nettleser. 4. Skapt av mennesker,

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer