Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A nnhold: Trekker søknaden Tilsetting av prosjektleder i 100 % i Prosjekt arbeid og aktivitet 2011/ / PRS/SKA A offl. 25 PRS/SKA T nnhold: 082/ Asakåsen 9 - tt-trinns søknadsbehandling 082/ Asakåsen 9 - tt-trinns søknadsbehandling 2011/ / BYG/OZJ 082/0040 BYG/OZJ Avsender Byggkompaniet Østfold AS nnhold: Reviderte søknader om ansvarsrett. 213/ Buer - ett-trinns søknad - VA-anlegg 2011/ / BYG/LAT 213/0004 BYG/LAT T Avsender Steinar Levernes AS Side: 1 av 79

2 nnhold: Revidert Gjennomføringsplan 213/ Buer - ett-trinns søknad - VA-anlegg 2011/ / BYG/LAT 213/0004 BYG/LAT T Avsender Steinar Levernes nnhold: Søknad om stilling Ansettelse ruskonsulent 2011/ / FOTJ/MSJ A Off.l FOTJ/MSJ nnhold: Søknad om stilling Ansettelse sivilingeniør/ ingeniør til planlegging innen VVA-området 2011/ / PRS/MT A Off.l PRS/MT nnhold: Søknad om stilling Ansettelse, Oppmåleringeniør/landmåler og byggesaksbehandler 2011/ / PRS/MT A Off.l PRS/MT Side: 2 av 79

3 nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av prosjektingeniør nyanlegg vei-, vann og avløp. 2011/ / PRS/MAS A Off.l PRS/MAS nnhold: Søknad om stilling Ansettelse, Oppmåleringeniør/landmåler og byggesaksbehandler 2011/ / PRS/MT A Off.l PRS/MT nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av prosjektingeniør nyanlegg vei-, vann og avløp. 2011/ / PRS/MAS A Off.l PRS/MAS nnhold: Skriftlig eksamen i matematikk i grunnskolen våren profilark ksamen avgangsprøver 2011/ / / KSUO/ROL B65 KSUO/ROL T Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 3 av 79

4 nnhold: Profilark - eksamen i grunnskolen i matematikk våren 2011 ksamen avgangsprøver 2011/ / / KSUO/ROL B65 KSUO/ROL T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: nnkalling til møte Spesialundervisning / / BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: nnkalling til oppfølgingsmøte Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG T Side: 4 av 79

5 nnhold: Oppsigelse av plass SFO / / LSKO/VR LSKO/JON nnhold: 075/ Lillevang, Heiderødveien - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 075/ Lillevang, Heiderødveien - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 2011/ / BYG/LAT 075/0012 BYG/LAT BU 3 Avsender Øst AS nnhold: 012/ Løkkeberg Bensin AS, Osloveien - tt-trinns søknadsbehandling 012/ Løkkeberg Bensin AS, Osloveien - tt-trinns søknadsbehandling 2011/ / BYG/CDN 012/0011 BYG/CDN Avsender Siv. ing. rling Bjartnes AS nnhold: Søknad om stilling Ansettelse ruskonsulent 2011/ /2011 FOTJ/MSJ A Off.l FOTJ/MSJ Side: 5 av 79

6 nnhold: Søknad om stilling Ansettelse, Oppmåleringeniør/landmåler og byggesaksbehandler 2011/ /2011 PRS/MT A Off.l PRS/MT nnhold: NNKLAGNG AV HALDN KOMMUN TL FYLKSMANNN ØSTFOLD FOR BRUDD PÅ OFFNTLGLOVA Offentlig forvaltning Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 36435/ RÅD/PP 000 RÅD/PP Avsender Offentlig nformasjon nnhold: Søknad om stilling Ansettelse, Oppmåleringeniør/landmåler og byggesaksbehandler 2011/ /2011 PRS/MT A Off.l PRS/MT nnhold: Delta i nettverket Cities for Life Cities for life 2011/ /2011 RÅD/MHH X07 RÅD/MHH BU 3 Avsender Praktikant1 Side: 6 av 79

7 nnhold: Permisjonssøknad levpermisjon / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA T nnhold: Permisjonssøknad levpermisjon / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA T nnhold: Tilbudsbrev - Forskrift om sikring av havner 2009/ /2011 BRANN/JL TF P43 BRANN/JL BU 9 nnhold: 066/ Tistedalsgata 6 - Søknad om tillatelse til tiltak 066/ Tistedalsgata 6 - Søknad om tillatelse til tiltak 2011/ / BYG/LAT 066/0428 BYG/LAT BU 2 Avsender Byggmester Dagfinn Gran Side: 7 av 79

8 nnhold: SØKNAD PROD.TLSKUDD. NGR SYNNØV STABO-G Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket høsten 2011 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 36455/2011 NAT/VJ V13 NAT/VJ W Avsender Sandbakken, Odd Willy nnhold: Utsettelse av start på lisensfelling av ulv Forvaltningsmerking av ulv i Østfold / / NAT/TOF K46 NAT/HNØ Avsender Hillmann Christian nnhold: Møte vedr. Ventilasjon Os Allè 4 Samarbeid verneombud, Os Allé / /2011 FOTJ/SOD 442 FOTJ/SOD T Avsender ng. Norsted AS nnhold: Revidert VA-søknad og reviderte tegn./plan og fasade 124/ Fjerdingsveien Rokke - søknad om tiltak u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2011/ / BYG/CHM 124/0007 BYG/CHM Avsender August Norge AS Side: 8 av 79

9 nnhold: 124/ Fjerdingveien Rokke - søknad om utslipp 124/ Fjerdingveien Rokke - søknad om utslipp 2011/ / NAT/ØYG 124/0007 NAT/ØYG Avsender llen Thijn nnhold: Ønske om revurdering av søknad 159/ Lindeveien 7 - søknad om tiltak u/ansvarsrett 2011/ /2011 BYG/OZJ 159/0190 BYG/OZJ T Avsender Mateusz Bandrowski nnhold: Skyldig restskatt Skatterestanser / / KMNR/HY S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/HY SOF nnhold: Varsel om utleggsforretning Utleggsforretning 2011/ / KMNR/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MKR T Side: 9 av 79

10 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / PSKO/ASL PSKO/ASL DOF nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning 2011/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Oversendelse av avgjørelse - Heving av sak Tvangssalg av eiendom 2011/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Foreleggelse av bud for rettighetshavere, bydere og for tingretten Utleggsforretning 2011/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T Side: 10 av 79

11 nnhold: Søknad om dipensasjon for høyde og areal 165/0025/045 - Harestien 8 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2011/ / BYG/LAT 165/0025/045 BYG/LAT Avsender Geir Hofgaard nnhold: Foreleggelse av bud for rettighetshavere, bydere og for tingretten Tvangssalg av eiendom / / KMNR/HY S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/HY T nnhold: Kopi av brev - Annen gangs attest etter skifteloven 80 ttergivelse av skatt 2011/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Opplysninger om inntekt og formue Skatterestanser / / KMNR/HY S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/HY SOF Side: 11 av 79

12 nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning 2011/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Watvedtveien tt-trinns søknadsbehandling - Omlegging av VA-anlegg Off. VA-anlegg Watvedtveien søknad - omlegging av eksist. VA-anlegg 2011/ / BYG/CHM L42 BYG/CHM BU 3 Avsender Halden kommune v/ Teknisk forvaltning nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Oppl.loven 4A-2 Voksenopplæring / / HVOK/AND HVOK/AND BU 3 nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning 2011/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T Side: 12 av 79

13 nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning 2010/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Vedr. bot Klage på parkeringsbøter / / PARK/AHA Q51 PARK/AHA Avsender Gerd N. Andersen nnhold: Forskuddstrekk for dødsbo Dødsbo 2011/ / KMNR/SK S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/SK T nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2011/ / HO/RUH PRS/BK T Avsender Marianne Lisbeth Olsen Side: 13 av 79

14 nnhold: 021/0005/014 - Svalerød, hytte B502 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 021/0005/014 - Svalerød, hytte B502 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 2011/ / GO/JSO 021/0005/014 GO/JSO Avsender Ragnhild Günter og Tormod Günter nnhold: Ber om spesifisert kravsoversikt m.m. Gjeldsordning 2010/ / KMNR/HY S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/HY SOF nnhold: Forespørsel om dokumentasjon Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB PRO nnhold: Ber om kid-nummer Skatterestanser 2010/ / KMNR/HY S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/HY SOF Side: 14 av 79

15 nnhold: Kopi av brev vedr. vedtak om samtykke og gebyr 017/ Svinesundplatået - Oppføring av bygg 2011/ / BYG/OZJ 017/ BYG/OZJ Avsender Arbeidstilsynet nnhold: Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Halden kommune 2011 Stedlig kontroll skatteoppkreverfunksjonen 2009/ / KMNR/BS 203 KMNR/BS Avsender Skatt Øst Oslo nnhold: Underretning mottatt Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB PRO nnhold: Heving av sak Tvangssalg av eiendom / / KMNR/HY S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/HY Side: 15 av 79

16 nnhold: Kopi av brev vedr. vedtak om spesialudnervisning vår '11 og skoleåret Spesialundervisning / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA T nnhold: Foreleggelse av bud for rettighetshavere, bydere og for tingretten Tvangssalg av eiendom / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB PRO nnhold: Oversending av avgjørelse Tvangssalg av eiendom / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Oversending av avgjørelse Tvangssalg av eiendom 2010/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T Side: 16 av 79

17 nnhold: Retting av stevning/varsel om avvisning Tvangssalg av eiendom / / KMNR/HY S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/HY T nnhold: Avslutning av sak Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Oversendelse av avgjørelse Tvangsalg av eiendom 2010/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Nedbetaling av utleggsforretning Utleggsforretning 2010/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T Side: 17 av 79

18 nnhold: Vedr. Spesialundervisning / / LSKO/TBO LSKO/TBO BU 2 nnhold: Varsel vedr. igangsettelse 057/ Brekkerødlia 28 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ /2011 BYG/CDN 057/0186 BYG/CDN Avsender Byggm. Harboe AS nnhold: Ressurssøknader skoleåret for barn hjemmehørende i Fredrikstad kommune Spesialundervisning generelt 2009/ / KSUO/MAA A24 KSUO/MAA Avsender Fredrikstad kommune nnhold: Anmodning om utsettelse av angitt frist for innlevering av sårbarhetsvurdering Forskrift om sikring av havner 2009/ /2011 BRANN/JL LO offl. 24, 2.og 3.ledd P43 BRANN/JL T Side: 18 av 79

19 nnhold: Forespørsel om konferansetime vedr. byggetillatelse - ndringer på fasaden 062/ Repslagergate 21 - ndringer på fasade 2011/ /2011 BYG/SW 062/0212 BYG/SW Avsender Van Leeuwen Adriaan nnhold: Oversendelse av kumring- og fundamentplan 051/ Knivsøveien 70 - søknad - nytt bygg for Høyspentlab / /2011 BYG/CHM 051/0006 BYG/CHM BU 17 Avsender Cowi AS nnhold: 062/ Busterudgata 8 - tt-trinns søknadsbehandling - Riving av bygg 062/ Busterudgata 8 - tt-trinns søknadsbehandling - Riving av bygg 2011/ /2011 BYG/CDN 062/0119 BYG/CDN Avsender Rambøll Norge AS nnhold: Bilder fra Skoleveien til Folkvang fra Knardal Hovsveien, fortau Vekterveien - Soldatveien. 2011/ /2011 TFOR/GH Q00 TFOR/GH Avsender Monica Side: 19 av 79

20 nnhold: Reguleringsplan nglekor, revidert plan med dokumenter Reguleringsplan for nglekor 2008/ /2011 PLA/MOH L12 PLA/MOH Avsender Sigve Grønsberg nnhold: Sak 2011/57 - Halden Brannvesen - utbedring Apalveien 6 Pålegg feier / / BRANN/SUJ M88 BRANN/SUJ KT Avsender Jan Roar Strømnes nnhold: Gjentatt klage på hogst på Berby Klage på avvirkning av skog på Berby 2010/ / NÆR/TOF V73 NAT/HNØ Avsender Naturvernforbundet i Østfold - Grisehogst nnhold: 141/ Dyrendalsveien 13 - Søknad om igangsettingstillatelse 141/ Dyrendalsveien 13 - søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg verksted 2010/ /2011 BYG/MA 141/0473 BYG/MA BU 20 Avsender SG-Arkitekter Side: 20 av 79

21 nnhold: Generell søknad Åpne søknader / / PRS/SKA A offl PRS/SKA nnhold: Søknad om Ferdigattest Skanseveien 18 - Gnr.37 Bnr.44 - NNC Utvikling AS 037/ Skanseveien 18 - ett-trinns søknad - bolig/garasje 2011/ / BYG/CDN 037/0044 BYG/CDN Avsender Norgeshus Halden - NNC Utvikling AS nnhold: Søknad om jobb Åpne søknader / /2011 PRS/SKA A offl PRS/SKA nnhold: Lønnsforhold Lokale forhandlinger 2010/ / PRS/TOB P PRS/TOB T Side: 21 av 79

22 nnhold: Overføring 057/ salg av tomt på Brekkerød 2011/ / TFOR/ASP 057/0188 TFOR/ASP T Avsender Handelsbanken nnhold: Søknad om fri fra skolen utover ferier og fridager levpermisjon / / PSKO/ASL PSKO/ASL DOF nnhold: Byggesak Røsneskilen 23/ / Søby Røsneskilen - søknad om tillatelse - anneks 2011/ / BYG/MA 023/0197 BYG/MA Avsender Lien, Sverre nnhold: Nabovarsel 061/ Blåklokkeveien 8 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg 2010/ / BYG/MA 061/0126 BYG/MA T Avsender Bjørn Sætre Side: 22 av 79

23 nnhold: ndring av fasade 141/ Dyrendalsveien 13 - søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg verksted 2010/ / BYG/MA 141/0473 BYG/MA T Avsender Markus Linge nnhold: Reguleringsplan Brattås - møte Reguleringsplan for Brattås 2011/ / PLA/HK L12 PLA/HK T Avsender Halden Arkitektkontor v. rlend ng Kristiansen nnhold: Skjema for HMS-avvik Arbeidsmiljø - Gimle skole 2011/ / GSKO/RG P 440 GSKO/RG T nnhold: Anmodning om uttalelse til søknad vedr. biloppsamlingsplass på sebakke Høringer Miljø og landbruk 2011/ / NAT/HNØ K20 NAT/HNØ Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 23 av 79

24 nnhold: Sender e-post: Komplettering Søknad - ARK 066/0140 seksjon nr. 6 - Svenskegata 1 - søknad om rammetillatelse 2011/ / BYG/MA 066/0140 BYG/MA Avsender Jan-Rune Nilsen nnhold: nnberetning ifm omdanning av selskap Omdannelse til aksjeselskap 2011/ / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS BU 2 nnhold: SV: nnberetning ifm omdanning av selskap Omdannelse til aksjeselskap 2011/ / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS T nnhold: R: Prolongering av rammeavtale Prolongering av avtaler på drivstoff (2009/4378) 2011/ / ØKON/ØYL 601 ØKON/ØYL T Avsender Thorsen, Rolf H Side: 24 av 79

25 nnhold: Re: Prolongering av rammeavtale Prolongering av avtaler på drivstoff (2009/4378) 2011/ / ØKON/ØYL 601 ØKON/ØYL T Avsender nnhold: Søknad om permisjon Permisjon 2011/ / SH/ANN P SH/ANN nnhold: Skjema for HMS-avvik Orden og trivsel 2011/ / GSKO/RG GSKO/RG T nnhold: Serviceavtale 091/ Nythe Torpedal - søknad om utslipp 2010/ / NAT/ØYG 091/0010 NAT/ØYG Avsender Kingsplan Miljø AS Side: 25 av 79

26 nnhold: Kontroll oljeutskiller Brødløs Trafikksenter Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/ØYG K23 NAT/ØYG T Avsender Norsk Spesialolje AS nnhold: Tilstandsrapport for Statnett Bondebakken Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/ØYG K23 NAT/ØYG T Avsender Norsk Spesialolje AS nnhold: Tilstandsrapport Brattåsveien 1 Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/ØYG K23 NAT/ØYG T Avsender Norsk Spesialolje AS nnhold: nkassovarsel telefonkatalogen Telefoni Gimle skole 2011/ / GSKO/RG 055 GSKO/RG TLF Avsender Mediahuset Nova AS Side: 26 av 79

27 nnhold: nnkalling til ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / BSKO/FRF BSKO/FRF T nnhold: Søknad om stilling Ansettelse, Oppmåleringeniør/landmåler og byggesaksbehandler 2011/ / PRS/MT A Off.l PRS/MT nnhold: Søknad om stilling Åpne søknader Halden sykehjem 2011 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 36679/2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om stilling Åpne søknader Halden sykehjem 2011 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 36680/2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA T Side: 27 av 79

28 nnhold: Søknad om stilling Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 36681/2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA T nnhold: Søknad om stilling Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 36682/2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA T nnhold: Søknad om stilling Åpne søknader Halden sykehjem 2011 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 36683/2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA T Side: 28 av 79

29 nnhold: Søknad om stilling Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 36684/2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av avdlingsleder ved Kvartsveien og Søsterveien 2011/ /2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Notat ksamen avgangsprøver 2011/ / / KSUO/ROL TF B65 RSKO/DO T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Søknad om fri levpermisjon 2011/ / FSKO/BOJ FSKO/BOJ T Side: 29 av 79

30 nnhold: Søknad om TT-kort TT - transport 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 36690/ T/AN TF F11 T/AN nnhold: Notat ksamen avgangsprøver 2011/ / / KSUO/ROL TF B65 RØSKO/UL T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: nvitasjon til formøte og stormøte i konfliktrådet Konfliktrådet / /2011 RSKO/DO TF X43 RSKO/DO T Avsender Konfliktrådet nnhold: Søknad om disp. 054/ Håndtaket 29 - Søknad om tiltak 2011/ / BYG/CDN 054/0010 BYG/CDN Avsender Vigdis llefsrød Side: 30 av 79

31 nnhold: Referat fra møte FAU Gimle skole 2010/ / / GSKO/RG B43 GSKO/RG T Avsender Tore Moen nnhold: Søknadsskjema fødselspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2011/ / GSKO/HAN P GSKO/HAN nnhold: Anmodning om opplysninger fra barnehagen jf. Lov om barneverntjenester 6-4. Barnevern / / KSUO/MAA TF B39 STBHG/MW Avsender Nes kommune nnhold: Anmodning om opplysninger fra barnehagen jf. Lov om barneverntjenester 6-4 Barnevern / / KSUO/MAA B B39 SBHG/WTH Side: 31 av 79

32 nnhold: Oversendelse av klage til kommunal klagenemnd - Klagenemnda - - klage på tilknytningsavgift vann og avløp 2010/ / JUR/ABO TF M00 JUR/ABO nnhold: VS: Ansøkning om fritak fra verv i kommunestyret Søknad om fritak fra valg til kommunestyret fra rik Parmer - Kristelig folkeparti 2011/ /2011 JUR/SVS 080 JUR/SVS Avsender rik Parmer nnhold: Foreløpig svar 160/0112 Pålegg arbeidstilsynet - Frisørbasaren DA 2011/ / TFOR/MHT 614 TFOR/MHT T Avsender Arbeidstilsynet nnhold: Anmodning om å pålegge kommuner til å opprette turnusplasser i kommunehelsetjenesten i perioden til Turnuskandidattjeneste 2008/ / FOTJ/HAB G23 FOTJ/HAB Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 32 av 79

33 nnhold: nnvilgelse av forlenget uførepensjon Uførepensjon, attføringstrygd 2010/ / PRS/SKA P PRS/SKA T nnhold: Brev vedrørende støttemur. 159/ Brønnhøydveien 13 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2011/ / BYG/LAT 159/0085 BYG/LAT T Avsender Jarle Heed nnhold: Rundskriv H-5/11 - Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader regnskapsåret 2012 Pensjonskostnader 2008/ / ØKON/ROV X02 ØKON/ROV Avsender Det Konglige Kommunal- og Regionaldepartement nnhold: Beregning av kommunens pensjonskostnad, -forpliktelser og -midler Prognose for 2011 og 2012 Pensjonskostnader 2008/ / ØKON/ROV X02 ØKON/ROV Avsender Halden kommunale pensjonskasse Side: 33 av 79

34 nnhold: Søknad om støttekontaktoppdrag Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/ / FOTJ/GUF TF 410 FAST/HMK nnhold: Ansøkning om fritak fra verv i kommunestyret Søknad om fritak fra valg til kommunestyret fra rik Parmer - Kristelig folkeparti 2011/ /2011 JUR/SVS 080 JUR/SVS Avsender rik Parmer nnhold: Søknad om TT - transport TT - transport 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 36730/ T/AN TF F11 T/AN nnhold: Søknad om fedrekvote Foreldrepermisjon helse 2011/ / PRS/MB P PRS/MB BU 2 Side: 34 av 79

35 nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / HO/JW P HO/JW nnhold: Retur av bedriftens godkjente lærekontrakt Lærling / / PRS/JTH P PRS/JTH T nnhold: Kopi av sakkyndig vurdering for spesialpedagogisk hjelp - barnehageåret 2011/2012 Spesialpedagogisk hjelp 2011/ / KSUO/LST B KSUO/LST T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov Spesialundervisning / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA T Side: 35 av 79

36 nnhold: Minner om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning 2008/ / BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: nnkalling til møte Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Møteinnkalling Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 36 av 79

37 nnhold: tterlyser flere opplysninger fra skolen Spesialundervisning / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov Spesialundervisning / / OSKO/HAL OSKO/HAL T nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Spesialundervisning / / SKO/TOV SKO/TOV T nnhold: Klage på bruk av klister i Remmenhallen Remmenhallen - Diverse 2011/ / K/LA 610 K/LA Avsender Halden Volleyballklubb Side: 37 av 79

38 nnhold: SV: tilbud om stilling Ansettelse 2009/ /2011 PRS/MB P PRS/BK T nnhold: Anmodning om sletting av trekk vedr. for mye utbetalt lønn Fradrag i lønn 2009/ / KSHO/GUK P KSHO/GUK nnhold: Rapport etter opphold Helseforhold / / TSKO/ASD TSKO/ASD nnhold: Kopi av brev vedrørende tildigere skolegang levsak / / RSKO/MAF RSKO/MAF T Side: 38 av 79

39 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Manglende tilskudd fra Halden kommune 2011 Det Norske Blåseensemble 2008/ / K/LA C35 K/LA BU 58 Avsender Det norske blåseensemble nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Spesialundervisning / / RØSKO/TRH RØSKO/TRH T nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Spesialundervisning / / RØSKO/TRH RØSKO/TRH T Side: 39 av 79

40 nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Spesialundervisning / / RSKO/DO RSKO/DO T nnhold: Bilskade - Henvisning til brev av Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - Skadedato i / / JUR/SVS 260 JUR/SVS Avsender Tore Adriansen nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2009/ / HO/RUH P HO/RUH T nnhold: Legeerklæring Attføring / omskolering / Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / HO/MV P HO/MV Side: 40 av 79

41 nnhold: Skade Vann hos Kim Knigge Vannskade - Kim Knigge - Klippeveien 1A 2010/ / JUR/SVS 260 JUR/SVS Avsender f Skadeforsikring NUF nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / FOTJ/SOD P FOTJ/SOD T nnhold: Jobbsøknad Åpne søknader / / PRS/SKA A offl PRS/SKA nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / SH/BFU P SH/BFU Side: 41 av 79

42 nnhold: Søknad om permisjoner Permisjon 2011/ / SH/MTA P SH/MTA T nnhold: Søknad om permisjon Permisjon 2011/ / SH/ANN P SH/ANN nnhold: nformasjon fra Statens seniorråd til eldrerådene v/sekretær Halden ldreråd / /2011 ØKON/GRN 033 ØKON/GRN Avsender Frilseth, yvind nnhold: VS: Klage på busselskap - skolerute Folkvang Skole Klage på busselskap - skoleskyss 2011/ /2011 KSUO/MAA N06 KSUO/MAA Avsender Fred Voldset Side: 42 av 79

43 nnhold: Dokumentforespørsel nnsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 36835/2011 PRS/NB 041 PRS/NB BU 198 Avsender Rennestraum Kåre nnhold: Referat fra avløpsmøte Rokkevassdraget - Vannforvaltning 2009/ /2011 NAT/ØYG K54 NAT/ØYG T Avsender Hansen, Bernt-Henrik nnhold: Aksept av tilbud Vikar / engasjement 2008/ / HSKO/HAK HSKO/ANK T Avsender Ann-Helen Gresholdt nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/SKA P PRS/SKA T Side: 43 av 79

44 nnhold: Byggesak: , Brekkerødlia / Brekkerødlia 23 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ /2011 BYG/CDN 057/128 BYG/CDN Avsender Arkitektkontoret Adalbjarnarson nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / TKN/SOK P PRS/MT T nnhold: VS: Reguleringsplan Brattås - møte Reguleringsplan for Brattås 2011/ /2011 PLA/HK L12 PLA/HK Avsender HAlden Arkitektkontor v. rlend ng Kristiansen Side: 44 av 79

45 nnhold: tilkobling av vann og kloakk for beboerne på Liholt tilkobling av vann og kloakk for beboerne på Liholt 2011/ / TFOR/JOK M10 TFOR/FTO Avsender Beboere på Liholt nnhold: Aksept av tilbud om stilling Tilsetting i helgstillinger hjemmebaserte tjenester 2011/ /2011 PRS/SKA 410 PRS/SKA T Avsender lisabeth Hovind nnhold: Brev vedr søknad om dispensasjon 158/ skevikveien 10 - søknad om rammetillatelse - redskapshus 2011/ /2011 BYG/SW 158/0005 BYG/SW T Avsender Adv.fa.Bjørge-Skaaraas & Co AS nnhold: Skjema for egenkontroll av brannsikkerheten i særskilte brannobjekter Branntilsyn Bergknatten barnehage 2009/ / BBHG/LFO M71 BBHG/LFO T Avsender Halden brann og feievesen Side: 45 av 79

46 nnhold: Uttalelse fra kommunal vegmyndighet - G/S-vei ddeveien/øbergveien Gang/sykkelvei fra Lensmann J.Knudsens vei til Øberg barneskole - reguleringsplan 2011/ /2011 PLA/HK L12 PLA/HK Avsender gil Hult nnhold: Brev vedr. justering av utearealer 098/ Furuboveien 6 - Søknad pbl 95 a - Rammetilatelse 2008/ /2011 BYG/MA 098/0534 BYG/MA Avsender Thor Fagereng nnhold: Byggesak 2011/ Høstbakken 7A - 163/98 163/ Høstbakken 7A - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ /2011 BYG/OZJ 163/0098 BYG/OZJ Avsender Arkitektkontoret Adalbjarnarson nnhold: Byggesak 2011/ Høstbakken 7J - 163/ / Høstbakken 7J - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ /2011 BYG/OZJ 163/0106 BYG/OZJ Avsender Arkitektkontoret Side: 46 av 79

47 nnhold: Skjenkekontroll Bakgården Restaurant og Kaffebrenneri AS - Arrangements Service AS - Willmax AS 2008/ / KSHO/ARB U63 KSHO/ARB Avsender Bakgården restaurant v/willmax AS nnhold: Frist for registrering av resultater fra nasjonale prøver i lesing Nasjonale prøver 2008/ /2011 KSUO/ROL A20 KSUO/ROL T Avsender Utdanningsdirektoratet nnhold: Søknad om disp. 004/0001/111 - Svinesundveien tt-trinns søknad om tilbygg 2011/ / BYG/SW 004/0001/111 BYG/SW T Avsender Åge dqvist nnhold: Uttalelse 062/ Tordenskjoldsgate 1 - Søknad om tillatelse til tiltak 2011/ / BYG/LAT 062/0216 BYG/LAT Avsender Østfold fylkeskommune Side: 47 av 79

48 nnhold: Retur av tingl. dok. 160/ Langbrygga/Mølen - fradeling av tomt til hotell/bolig/kontor 2011/ / GO/JSO 160/0562 GO/JSO T Avsender Statens kartverk Tinglysingen nnhold: Montering av vannmåler hos Jens Birger Hansen Melding om montering av vannmålere / /2011 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender Kolås ftf. AS nnhold: Montering av vannmåler hos Torill Hansen Melding om montering av vannmålere / /2011 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender Kolås ftf. AS nnhold: Montering av vannmåler - Svein rik Jacobsen Melding om montering av vannmålere / /2011 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender Kolås ftf. AS Side: 48 av 79

49 nnhold: Montering av vannmåler - Anders N Reichborn Melding om montering av vannmålere / /2011 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender Kolås ftf. AS nnhold: Montering av vannmåler - Per Dybhavn Melding om montering av vannmålere / /2011 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender Kolås ftf. AS nnhold: Montering av vannmåler - Bjørn Wilhelmsen Melding om montering av vannmålere / /2011 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender Kolås ftf. AS nnhold: Montering av vannmåler - Terje Wang Melding om montering av vannmålere / /2011 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender Kolås ftf. AS Side: 49 av 79

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.03.2010 Attest Attest 2009/2105-1 8405/2009 25.03.2009 KMNR/BS P KMNR/BS

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 09.03.2015 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/4721-1 33168/2014 07.08.2014

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.09.2011 Enkeltvedtak 2011/12 Elevmappe - 2010/12011-9 32259/2011 01.07.2011 NED-S/SVLN E Mottaker NED-S/SVLN

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer