nr 30/ NO årgang 102 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 . nr 30/ NO årgang 102 ISSN BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder: Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Allment tilgjengelige patentsøknader (A)... 3 Meddelte patenter B Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Innsigelser mot patent Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Oppreisning Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige Bortfalte patenter Bortfalte, opphevete, ugyldige og utløpte europeiske patenter som har hatt virkning i Norge Endring i fullmaktsforhold Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (51) Klasse (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet (86) Int.søknadsnr (62) Avdelt/Utskilt (24) Løpedag (45) Meddelt (71) Søker (73) Innehaver (54) Benevnelse 2

3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 30/12 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse : A61K 36/00 ( ) A61K 36/16 ( ) A61K 36/18 ( ) A61K 36/185 ( ) A61K 36/254 ( ) A61P 15/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , IT, MI2002A (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr PCT/EP2003/ : (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato (71) Søker Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, IT Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Ezio Bombardelli, Via Val di Sole, 22, MILANO, 20141, IT Roberto Seghizzi, c/o Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, 20139, IT Paolo Morazzoni, c/o Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, 20139, IT Antonella Riva, c/o Indena SpA, Viale Ortles 12, MILANO, 20139, IT (54) Benevnelse Formuleringer anvendelige ved behandling av mannlig og kvinnelig impotens (51) Klasse : B05B 15/10 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Fireproducts AS, Holskogveien 48, 4624 KRISTIANSAND S, NO Kjetil Sivertsen, Sørlibakken 12, KRISTISANSAND, 4621, NO (54) Benevnelse Metode for pop-up dyser med bulb der selve dysen ikke er påvirket av betydelige krefter i uaktiv tilstand (51) Klasse : B05B 15/10 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Fireproducts AS, Holskogveien 48, 4624 KRISTIANSAND S, NO Kjetil Sivertsen, Sørlibakken 12, KRISTISANSAND, 4621, NO (54) Benevnelse Metode for pop-up dyser med bulb der selve dysen ikke er påvirket av betydelige krefter i uaktiv tilstand 3

4 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 30/12 (51) Klasse : C07C 405/00 ( ) A61K 9/20 ( ) A61K 9/16 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , JP, , JP, , JP, (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/JP2002/ (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato (71) Søker Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Akio Nishiura, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3- chome,shimamoto-cho, Mishima-gun, OSAKA, , JP Kaoru Kobayashi, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3- chome,shimamoto-cho, MISHIMA-GUN, OSAKA, , JP Toru Maruyama, c/o Minase Research Inst, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 3-1-1,Sakurai Shimamoto-cho, MISHIMA-GUN, OSAKA, , JP Takayuki Maruyama, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3- chome,shimamoto-cho, Mishima-gun, OSAKA, , JP Tohru Kambe, c/o Minase Research Inst, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 3-1-1,Sakurai Shimamoto-cho, MISHIMA-GUN, OSAKA, , JP Hideyuki Yoshida, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3- chome,shimamoto-cho, Mishima-gun, OSAKA, , JP Nobutaka Abe, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3- chome,shimamoto-cho, Mishima-gun, OSAKA, , JP (54) Benevnelse Legemidler for sykdommer med benmassetap som har EP4 agonist som den aktive bestanddel (51) Klasse : E21B 3/02 ( ) E21B 3/03 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 10/862, , US, 10/870, , US, 10/872, , US, 10/877/ , US, 11/140,462 (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.søknadsnr : PCT/GB2005/50085 (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato (71) Søker Varco I/P Inc, Richmond Avenue, TX HOUSTON, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Steven Lorne Folk, #20, Site 409, RR #4, SHERWOOD PARK, AB, CA Robert Alden Folk, Evergreen Street SW, CALGARY, AB, CA (54) Benevnelse Toppdrevet rotasjonssystem (51) Klasse : E21B 33/03 ( ) E21B 33/035 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/980,994 (24) Løpedag (71) Søker Vetco Gray Inc, 4424 West Sam Houston Parkway North, Suite 100, TX77041 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO William D Munro, 10 Osborne Place, ABERDEEN, AB252DA, GB Alexander Urquhart, 8 Rectory Drive,Strichen, FRASERBURGH, AB436TU, GB (54) Benevnelse Anordning for kompensering av brønnhodetrykk 4

5 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 30/12 (51) Klasse : E21B 34/00 ( ) E21B 34/06 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/980,649 (24) Løpedag (71) Søker Vetco Gray Inc, 4424 West Sam Houston Parkway North, Suite 100, TX77041 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Robert K Voss, Banyan Cove Lane, CYPRESS, TX77433, US (54) Benevnelse Vedlikeholdsstyringssystem for undersjøisk ventiltre (51) Klasse : F03D 9/00 ( ) H02J 3/28 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker SmartMotor AS, Postboks 2676 Sentrum, 7415 TRONDHEIM, NO Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Pål Keim Olsen, Valkyrjevegen 6b, TRONDHEIM, 7032, NO (54) Benevnelse Energiomformingssystem (51) Klasse : E21B 37/00 ( ) F16L 55/26 ( ) B08B 9/04 ( ) B08B 9/055 ( ) E21B 36/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Empig AS, Klostergata 64 A, 7030 TRONDHEIM, NO Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, NO Fredrik Lund, Klostergata 64A, TRONDHEIM, 7030, NO (54) Benevnelse En plugginnretning for en rørledning, og en fremgangsmåte for bruk av en plugg (51) Klasse : F03D 11/04 ( ) F03B 17/00 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Hammerfest Strøm AS, Sjøgata 6, 9615 HAMMERFEST, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Hans Olav Strømme, Snefrida Nilsens vei 92, HAMMERFEST, 9600, NO Michael Betschard, 28B Murray Place Stirling, SKOTTLAND, FK82DD, GB (54) Benevnelse System for installasjon av en nacelle for en aksialturbin på et nedsenket fundament, en nacelle, samt en sadel for installasjon av nacellen (51) Klasse : E21B 47/00 ( ) E21B 33/035 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Det norske oljeselskap ASA, Munkegata 26, 7011 TRONDHEIM, NO Fluges patent as, Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, NO Arild Saasen, Gruveveien 1, LIER, 3400, NO Colin Jones, Løvenskiolds vei 25B, JAR, 1358, NO (54) Benevnelse Overvåking av brønnhodedeformasjon (51) Klasse : G01B 5/14 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Norges Geotekniske Institutt, Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Per Magnus Sparrevik, Finnhaugveien 30, OSLO, 0760, NO (54) Benevnelse Fremgangsmåte og system for forskyvningsovervåking av undervannsobjekter som er påkjent av laster 5

6 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 30/12 (51) Klasse : H04L 12/28 ( ) H04L 29/06 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker IRX-Integrated Radiological Exchange AS, Lilleakerveien 31A, 0283 OSLO, NO Peter Dahlseide, Lundsveien 365, SKIPTVET, 1816, NO (54) Benevnelse Metode for å overføre data mellom endepunkt i et nettverk (51) Klasse : H04W 72/12 ( ) H04W 24/02 ( ) H04B 7/04 ( ) H04L 27/26 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.søknadsnr : PCT/US2001/09114 (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato (71) Søker Qualcomm Inc, 5775 Morehouse Drive, CA92121 SAN DIEGO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Ahmad Jalali, 5624 Willowmere Lane, SAN DIEGO, CA92130, US Jay R Walton, 7 Ledgewood Drive, WESTFORD, MA01886, US Mark Wallace, 4 Madel Lane, BEDFORD, MA01730, US (54) Benevnelse Måling av CSI (kanalstatusinformasjon) i et telekommunikasjonssystem 6

7 meddelte patenter (B1) nr 30/12 Meddelte patenter B1 Følgende patenter er meddelt i henhold til patentlovens 21, og de er tilgjengelige på under publikasjoner. Innsigelse må fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen 9 måneder fra meddelelsesdato (jfr. Patentlovens 24 og patentforskriften 47). (51) Klasse: A61K 9/20 ( ) A61K 9/28 ( ) A61K 31/44 ( ) A61P 1/08 ( ) A61K 47/02 ( ) A61K 47/12 ( ) A61K 47/36 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , WO, PCT/CA01/00951 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/CA2001/00951 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Duchesnay Inc, 2925 Boulevard Industriel, Chomeday, Laval, QC H7L 3W9, Canada (CA) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Eric Cervais, 2526 des Oiseaux, Laval, QC H7L 4W9, Canada (CA) Enterisk belagt pyridoksin HCl- og doksylaminsuksinatpreparat med rask virkningsinntreden, anvendelse derav, medikament og fremgangsmåte for fremstilling av preparatet. (51) Klasse: A61K 41/00 ( ) A61P 9/00 ( ) A61P 17/00 ( ) A61P 19/02 ( ) A61P 31/00 ( ) A61P 35/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/GB2002/03973 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: PCI Biotech AS, Hoffsveien 48, 0377 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Kristian Berg, Vollenveien 158, 1389 HEGGEDAL N N Diem Tran, Linderudveien 1, 0594 OSLO Pål Kristian Selbo, Fredrikke Quams gate 9, 0172 OSLO Fotosensibiliserende midler omfattende sulfonerte mesotetrafenylchloriner, farmasøytiske preparater inneholdende slike midler, samt deres anvendelse ved fotokjemisk internalisering av molekyler og i fotodynamisk terapi (51) Klasse: B01J 19/00 ( ) B01J 19/24 ( ) B01J 8/00 ( ) B01J 8/02 ( ) B01J 8/04 ( ) B01J 8/06 ( ) C01B 3/16 ( ) C01B 3/38 ( ) C01B 3/48 ( ) C01B 3/58 ( ) H01M 8/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2001/47375 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Texaco Development Corp, 6001 Bollinger Canyon Road, Building T, 3rd Floor, CA94583 SAN RAMON, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Paul Martin, 239 Bogert Avenue, Toronto, ON M2N 1L2, Canada (CA) T Glenn Scott, Pecan Meadow, Houston, TX 77071, USA (US) Jennifer L Phan, 3031 County Road 81, Rosharon, TX 77583, USA (US) James F Stevens, Crossbrook Drive, TX77450 KATY, USA (US) Curtis L Krause, Lakecliffe Drive, TX77095 HOUSTON, USA (US) Apparatur og fremgangsmåte for oppvarming av katalysator ved oppstarting av en kompakt brennstoffprosessor 7

8 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse: C02F 1/22 ( ) C02F 9/02 ( ) C02F 1/00 ( ) F03G 7/00 ( ) B01D 61/10 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ecowat AS, Innherredsveien 7, 7014 TRONDHEIM Fluges patent as, Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD Tore Skjetne, Sunnlandsskrenten 32, 7032 TRONDHEIM Sten-Roger Karlsen, Høiliveien 13, 7052 TRONDHEIM Bjørn Arstad, Ullins veg 2a, 7033 TRONDHEIM Metode og apparat for samtidig gjenvinning av energi og rensing av vann. (51) Klasse: C07D 213/73 ( ) A61K 31/4418 ( ) C07D 401/12 ( ) C07D 211/72 ( ) A61K 31/4965 ( ) A61K 31/496 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2004/05495 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Sugen Inc, 230 East Grand Avenue, CA SOUTH SAN FRANCISCO, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Mitchell David Nambu, 3105 Ducommun Avenue, CA92122 SAN DIEGO, USA (US) Dilip Bhumralkar, 5774 Concord Woods Way, CA92130 SAN DIEGO, USA (US) Stephen A Kolodziej, 2448 Clarjon Drive, MO63021 BALLWIN, USA (US) Cathleen E Hanau, Wendimill Drive, MO63017 CHESTERFIELD, USA (US) Jingjong Jean Cui, Treviso Court, CA92130 SAN DIEGO, USA (US) Iriny Botrous, Mountain Pass Road, CA92128 SAN DIEGO, USA (US) Ji Yu Chu, Bowie Common, CA94555 FREMONT, USA (US) Lee A Funk, 5153 Mendip Street, CA92057 OCEANSIDE, USA (US) G Davis Harris Jr, 36 Shady Valley Drive, MO63017 CHESTERFIELD, USA (US) Lei Jia, Bridgewood Way, CA92128 SAN DIEGO, USA (US) Joanne Johnson, 5 Pine Ridge Drive, NY12084 GUILDERLAND, USA (US) Pei-Pei Kung, 5504 Shannon Ridge Lane, CA92130 SAN DIEGO, USA (US) Xiaoyuan Li, 2020 Victoria Court, CA94024 LOS ALTOS, USA (US) Jason Lin, 9670 Graceland Way, CA92129 SAN DIEGO, USA (US) Jerry Jialun Meng, 8912 Gainsborough Avenue, CA92129 SAN DIEGO, USA (US) Christopher G Nelson, 1854 E. Fir Avenue, Apt. 103, CA93720 FRESNO, USA (US) Mason Pairish, Valdermosa Lane, CA92127 SAN DIEGO, USA (US) Hong Shen, 5365 Toscana Way #428, CA92122 SAN DIEGO, USA (US) Michelle Tran-Dube, 3056 Via Alicante #P, CA92037 LA JOLLA, USA (US) Allison Walter, 137 Sugar Hill Road, NY12148 REXFORD, USA (US) Fang Zhang, 817 Devonshire Way, CA94087 SUNNYVALE, USA (US) Jennifer R Zhang, 1046 Gull Avenue, CA94404 FOSTER CITY, USA (US) Aminoheteroarylforbindelser samt anvendelse av slike for fremstilling av preparat for behandling av sykdom. 8

9 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse: C07D 263/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , IT, MI99A (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2000/ (62) Avdelt fra : , med inndato (62) Utskilt fra : , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, Italia (IT) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Bruno Gabetta, c/o Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, Italia (IT) Ezio Bombardelli, Via Val di Sole, 22, MILANO, Italia (IT) Alessandro Pontiroli, c/o Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, Italia (IT) Prosess og oxazolidinintermediat for syntese av taxaner (51) Klasse: C07D 311/60 ( ) A61K 31/4453 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, 09/096,284 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/CA1999/00538 (62) Avdelt fra : , med inndato (62) Utskilt fra : , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Endorecherche Inc, 2989 de la Promenade, QCG1W2J5 STE-FOY, Canada (CA) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Fernand Labrie, c/o Endorecherche Inc, 2989 de la Promenade, QCG1W2J5 STE-FOY, Canada (CA) Østrogenreseptormodulator EM-1538 og farmasøytisk preparat inneholdende denne (51) Klasse: C07D 473/34 ( ) A61K 31/52 ( ) A61P 3/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/IB2003/04619 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO David Andrew Griffith, c/o Pfizer Global R & D, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, USA (US) Purinforbindelse samt farmasøytisk preparat inneholdende det samme (51) Klasse: C07D 487/04 ( ) A61K 31/519 ( ) A61P 25/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , JP, 2003, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/JP2004/09263 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-5, Doshomachi 2- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Tetsuji Saitoh, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3-chome, MISHIMA-GUN, OSAKA, Japan (JP) Tomoyuki Hasegawa, c/o Ono pharma Co. Ltd., 5-2, Technoport 1-chome, Yamagishi, Mikuni-cho, SAKAI-GUN, FUKUI, Japan (JP) Toshiaki Matsui, c/o Ono pharma Co. Ltd., 5-2, Technoport 1-chome, Yamagishi, Mikuni-cho, SAKAI-GUN, FUKUI, Japan (JP) Hiroshi Araki, c/o Ono pharma Co. Ltd., 5-2, Technoport 1-chome, Yamagishi, Mikuni-cho, SAKAI-GUN, FUKUI, Japan (JP) Tetsuo Obitsu, c/o Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3-chome, Shimamoto-cho, MISHIMA-GUN, OSAKA, Japan (JP) Masaki Okamoto, , Furuedai 3-chome, SUITA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Yuichi Gemba, c/o Ono pharma Co. Ltd., 5-2, Technoport 1-chome, Yamagishi, Mikuni-cho, SAKAI-GUN, FUKUI, Japan (JP) Yutaka Mikami, c/o Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3-chome, Shimamoto-cho, MISHIMA-GUN, OSAKA, Japan (JP) Metansulfonsyresalt av pyrazolpyrimidinforbindelse, krystall derav, fremgangsmåte for fremstilling av det samme, farmasøytisk preparat samt anvendelse derav 9

10 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse: C07D 487/14 ( ) A61K 31/519 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, 60/464,840 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2004/12471 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Schering Corp, 2000 Galloping Hill Road, NJ KENILWORTH, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Bernard R Neustadt, 24 Brook Place, NJ07052 WEST ORANGE, USA (US) Samuel Chackalamannil, 17 Windy Heights Road, NJ07830 CALIFON, USA (US) Andrew W Stamford, 27 Overlook Road, NJ07928 CHATHAM TOWNSHIP, USA (US) Craig D Boyle, 13 Mill Lane, NJ08876 BRANCHBURG, USA (US) Jinsong Hao, 82 Meadow Lark Lane, NJ08502 BELLE MEAD, USA (US) Hong Liu, 275 Kinderkamack Road, Apt 6, NJ07661 RIVER EDGE, USA (US) Unmesh G Shah, 1032 Shadowlawn Drive, NJ08812 GREEN BROOK, USA (US) 2-alkynyl- og 2-alkenyl-pyrazolo-[4,3-e]-1,2,4-triazolo- [1,5-c]-pyrimidin-adenosin A2a-reseptorantagonist, anvendelse derav for fremstilling av et medikament, og farmasøytisk preparat omfattende forbindelsen (51) Klasse: E04D 12/00 ( ) E04C 3/28 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , FI, U (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: SK Tuote OY, Kauppatie 9, Sepänkylä, MUSTASAARI, Finland (FI) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Eero Saikkonen, Pohjoinen puutarhatie 8, VASA, Finland (FI) Elementer til en triangelribbe for et triangelribbetak. (51) Klasse: E21B 17/01 ( ) B63B 21/50 ( ) E21B 43/013 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Subsea 7 Norway NUF, Postboks 205, 4065 STAVANGER Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Trygve Holla, Grudevegen 126, 4352 KLEPPE Fremgangsmåte for å installere et fleksibelt, avlangt element (51) Klasse: E21B 23/02 ( ) E21B 41/00 ( ) E21B 23/08 ( ) E21B 33/12 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , NO, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: I-Tec AS, Kanalveien 8, 4052 RØYNEBERG Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Kristoffer Brække, Taugata 23B, 4014 STAVANGER Kobling mellom borehullsverktøy med sentrale drivaksler (51) Klasse: F03D 9/00 ( ) H02J 3/28 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: SmartMotor AS, Postboks 2676 Sentrum, 7415 TRONDHEIM Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Pål Keim Olsen, Valkyrjevegen 6b, 7032 TRONDHEIM Energiomformingssystem 10

11 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse: F03D 11/04 ( ) F03B 17/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Hammerfest Strøm AS, Sjøgata 6, 9615 HAMMERFEST Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Hans Olav Strømme, Snefrida Nilsens vei 92, 9600 HAMMERFEST Michael Betschard, 28B Murray Place Stirling, FK82DD SKOTTLAND, Storbritannia (GB) System for installasjon av en nacelle for en aksialturbin på et nedsenket fundament, en nacelle, samt en sadel for installasjon av nacellen (51) Klasse: G06Q 10/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2004/09681 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Deutsche Post AG, Charles de Gaulle Strasse 20, BONN, Tyskland (DE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Boris Mayer, Karthäuser Strasse 26, BONN, Tyskland (DE) Flavio Alario, Badener Strasse 5, BONN, Tyskland (DE) Fremgangsmåte og arrangement for levering av post (51) Klasse: F03G 4/02 ( ) B01D 1/00 ( ) F24J 3/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ola Heggen, Konvallveien 28, 3031 DRAMMEN Lars Harald Heggen, Konvallveien 28, 3031 DRAMMEN Ola Heggen, Konvallveien 28, 3031 DRAMMEN Metode for redusering av energiforbruket til destillering med hjelp av varmepumpe ved helt eller delvis å utnytte kondenseringsvarmen til å drive en Varmgassmotor/Sterlingmotor (51) Klasse: H04L 9/06 ( ) H04L 9/32 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , JP, /00 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/JP2000/09129 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Mitsubishi Denki KK, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Toru Sorimach, Tokyo, Japan (JP) Toshio Tokita, Tokyo, Japan (JP) Fremgangsmåte og apparat for dekryptering, samt datamaskin-lesbart medium som lagrer programmet (51) Klasse: G01L 5/04 ( ) B66D 1/00 ( ) B63B 21/22 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Scan-Sense AS, Bekkeveien 163, 3173 VEAR Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Audun Andersen, Kirkeveien 295, 3140 BORGHEIM Kjettinglastmåling (51) Klasse: H04L 29/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , SE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/SE1999/01561 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: TeliaSonera AB (Publ), Sturegatan 1, STOCKHOLM, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Martin Hammarström, Jönköping, Sverige (SE) Thomas Sparr, Nässjö, Sverige (SE) Overføringssystem og fremgangsmåte for overføring av IP-datapakker. 11

12 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse: H04N 5/445 ( ) H04N 7/16 ( ) H04N 7/173 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/GB1996/02856 (62) Avdelt fra : , med inndato (62) Utskilt fra : , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Nicholas James, c/o British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) Christopher Peter Townsend, c/o British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) David Holliday, c/o British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) Robin Crossley, c/o British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) Alun David Webber, c/o British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) Grensesnitt for en kringkastningsmottaker til bruk for interaktive tjenester (51) Klasse: H04N 7/32 ( ) H04N 7/26 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Cisco Systems International SarL, Avenue des Uttins 5, 1180 ROLLE, Sveits (CH) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Gisle Bjøntegaard, Haukeliveien 12B, 1415 OPPEGÅRD Fremgangsmåte for videokoding 12

13 meddelte patenter (B1) nr 30/12 Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Innsigelse mot europeiske patenter må fremmes over for Den Europeiske Patentmyndigheten innen 9 måneder fra bekjentgjørelsen om patentets meddelelse. (51) Klasse : A23F 3/34 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Jang, Young-Sam, (14/2) Seokyo-DongMapo-Ku Seoul , KR-Sør-Korea : Jang, Young-Sam, (14/2) Seokyo-DongMapo-Ku Seoul , KR-Sør-Korea : Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Helsete og fremgangsmåte for utarbeidelse av denne (51) Klasse : A61K 9/19 ( ) A61K 31/195 ( ) A61K 38/37 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, , US, P (86) Int.inndag : Octapharma AG, Seidenstrasse Lachen, CH-Sveits : RIPPNER, Brita, Rödklövervägen 54S Hässelby, SE-Sverige ÖSTERBERG, Josefin, Kopparvägen 59S Järfälla, SE-Sverige NILSSON, Ulrika, Kiellandsplan 39S Bromma, SE-Sverige IVARSSON, Elsa, Andersvägen 3bS Solna, SE-Sverige AGERKVIST, Irène, Ridvägen 31S Danderyd, SE-Sverige : Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Stabiliserte preparater for rekombinant fremstilt faktor VIII (51) Klasse : A61K 31/185 ( ) A61K 31/41 ( ) G01N 33/68 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inndag : PerkinElmer Health Sciences, Inc., 940 Winter StreetWaltham, MA 02451, US- USA Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze, Viale Pieraccini, Firenze, IT-Italia : CERDA, Blas, 9 Eben StreetMilford, Massachusetts 01757, US-USA CHERKASSKIY, Alex, 121 Grove Street,nr 3West Roxbury, Massachusetts 02132, US-USA LI, Yijun, 81 Harriet AvenueShrewsbury, Massachusetts 01545, US-USA LA MARCA, Giancarlo, Via Cave di Monteripaldi, Firenze, IT-Italia : Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Detektering av succinylaceton (51) Klasse : A61K 45/06 ( ) A61P 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : Reata Pharmaceuticals, Inc., 2801 Gateway Drive, Suite 150Irving, TX , US-USA : WALLING, John, 6908 Parkridge Blvd. 130Irving, TX 75063, US-USA PARENT, Stephan, D., 2120 Cumulus CourtW. Lafayette, IN 47906, US-USA JONAITIS, David, T., 225 Perrin AvenueLafayette, IN 47901, US-USA KRAL, Robert, M., 2405 Brittany LaneGrapevine, Texas 76051, US-USA : Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO Nye former av cddo-metylester 13

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 13/10-2010.03.29 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933

nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933 .. nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933 1.. innholdsfortegnelse 2005.10.03 - nr 40/05 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Nye patentsøknader...3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A)...21

Detaljer

patent tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk www.patentstyret.no

patent tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk patent tidende www.patentstyret.no Norsk patenttidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor patentområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer