nr 30/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 . nr 30/ NO årgang 102 ISSN BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder: Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Allment tilgjengelige patentsøknader (A)... 3 Meddelte patenter B Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Innsigelser mot patent Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Oppreisning Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige Bortfalte patenter Bortfalte, opphevete, ugyldige og utløpte europeiske patenter som har hatt virkning i Norge Endring i fullmaktsforhold Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (51) Klasse (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet (86) Int.søknadsnr (62) Avdelt/Utskilt (24) Løpedag (45) Meddelt (71) Søker (73) Innehaver (54) Benevnelse 2

3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 30/12 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse : A61K 36/00 ( ) A61K 36/16 ( ) A61K 36/18 ( ) A61K 36/185 ( ) A61K 36/254 ( ) A61P 15/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , IT, MI2002A (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr PCT/EP2003/ : (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato (71) Søker Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, IT Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Ezio Bombardelli, Via Val di Sole, 22, MILANO, 20141, IT Roberto Seghizzi, c/o Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, 20139, IT Paolo Morazzoni, c/o Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, 20139, IT Antonella Riva, c/o Indena SpA, Viale Ortles 12, MILANO, 20139, IT (54) Benevnelse Formuleringer anvendelige ved behandling av mannlig og kvinnelig impotens (51) Klasse : B05B 15/10 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Fireproducts AS, Holskogveien 48, 4624 KRISTIANSAND S, NO Kjetil Sivertsen, Sørlibakken 12, KRISTISANSAND, 4621, NO (54) Benevnelse Metode for pop-up dyser med bulb der selve dysen ikke er påvirket av betydelige krefter i uaktiv tilstand (51) Klasse : B05B 15/10 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Fireproducts AS, Holskogveien 48, 4624 KRISTIANSAND S, NO Kjetil Sivertsen, Sørlibakken 12, KRISTISANSAND, 4621, NO (54) Benevnelse Metode for pop-up dyser med bulb der selve dysen ikke er påvirket av betydelige krefter i uaktiv tilstand 3

4 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 30/12 (51) Klasse : C07C 405/00 ( ) A61K 9/20 ( ) A61K 9/16 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , JP, , JP, , JP, (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/JP2002/ (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato (71) Søker Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Akio Nishiura, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3- chome,shimamoto-cho, Mishima-gun, OSAKA, , JP Kaoru Kobayashi, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3- chome,shimamoto-cho, MISHIMA-GUN, OSAKA, , JP Toru Maruyama, c/o Minase Research Inst, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 3-1-1,Sakurai Shimamoto-cho, MISHIMA-GUN, OSAKA, , JP Takayuki Maruyama, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3- chome,shimamoto-cho, Mishima-gun, OSAKA, , JP Tohru Kambe, c/o Minase Research Inst, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 3-1-1,Sakurai Shimamoto-cho, MISHIMA-GUN, OSAKA, , JP Hideyuki Yoshida, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3- chome,shimamoto-cho, Mishima-gun, OSAKA, , JP Nobutaka Abe, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3- chome,shimamoto-cho, Mishima-gun, OSAKA, , JP (54) Benevnelse Legemidler for sykdommer med benmassetap som har EP4 agonist som den aktive bestanddel (51) Klasse : E21B 3/02 ( ) E21B 3/03 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 10/862, , US, 10/870, , US, 10/872, , US, 10/877/ , US, 11/140,462 (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.søknadsnr : PCT/GB2005/50085 (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato (71) Søker Varco I/P Inc, Richmond Avenue, TX HOUSTON, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Steven Lorne Folk, #20, Site 409, RR #4, SHERWOOD PARK, AB, CA Robert Alden Folk, Evergreen Street SW, CALGARY, AB, CA (54) Benevnelse Toppdrevet rotasjonssystem (51) Klasse : E21B 33/03 ( ) E21B 33/035 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/980,994 (24) Løpedag (71) Søker Vetco Gray Inc, 4424 West Sam Houston Parkway North, Suite 100, TX77041 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO William D Munro, 10 Osborne Place, ABERDEEN, AB252DA, GB Alexander Urquhart, 8 Rectory Drive,Strichen, FRASERBURGH, AB436TU, GB (54) Benevnelse Anordning for kompensering av brønnhodetrykk 4

5 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 30/12 (51) Klasse : E21B 34/00 ( ) E21B 34/06 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/980,649 (24) Løpedag (71) Søker Vetco Gray Inc, 4424 West Sam Houston Parkway North, Suite 100, TX77041 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Robert K Voss, Banyan Cove Lane, CYPRESS, TX77433, US (54) Benevnelse Vedlikeholdsstyringssystem for undersjøisk ventiltre (51) Klasse : F03D 9/00 ( ) H02J 3/28 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker SmartMotor AS, Postboks 2676 Sentrum, 7415 TRONDHEIM, NO Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Pål Keim Olsen, Valkyrjevegen 6b, TRONDHEIM, 7032, NO (54) Benevnelse Energiomformingssystem (51) Klasse : E21B 37/00 ( ) F16L 55/26 ( ) B08B 9/04 ( ) B08B 9/055 ( ) E21B 36/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Empig AS, Klostergata 64 A, 7030 TRONDHEIM, NO Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, NO Fredrik Lund, Klostergata 64A, TRONDHEIM, 7030, NO (54) Benevnelse En plugginnretning for en rørledning, og en fremgangsmåte for bruk av en plugg (51) Klasse : F03D 11/04 ( ) F03B 17/00 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Hammerfest Strøm AS, Sjøgata 6, 9615 HAMMERFEST, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Hans Olav Strømme, Snefrida Nilsens vei 92, HAMMERFEST, 9600, NO Michael Betschard, 28B Murray Place Stirling, SKOTTLAND, FK82DD, GB (54) Benevnelse System for installasjon av en nacelle for en aksialturbin på et nedsenket fundament, en nacelle, samt en sadel for installasjon av nacellen (51) Klasse : E21B 47/00 ( ) E21B 33/035 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Det norske oljeselskap ASA, Munkegata 26, 7011 TRONDHEIM, NO Fluges patent as, Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, NO Arild Saasen, Gruveveien 1, LIER, 3400, NO Colin Jones, Løvenskiolds vei 25B, JAR, 1358, NO (54) Benevnelse Overvåking av brønnhodedeformasjon (51) Klasse : G01B 5/14 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker Norges Geotekniske Institutt, Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Per Magnus Sparrevik, Finnhaugveien 30, OSLO, 0760, NO (54) Benevnelse Fremgangsmåte og system for forskyvningsovervåking av undervannsobjekter som er påkjent av laster 5

6 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 30/12 (51) Klasse : H04L 12/28 ( ) H04L 29/06 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag (71) Søker IRX-Integrated Radiological Exchange AS, Lilleakerveien 31A, 0283 OSLO, NO Peter Dahlseide, Lundsveien 365, SKIPTVET, 1816, NO (54) Benevnelse Metode for å overføre data mellom endepunkt i et nettverk (51) Klasse : H04W 72/12 ( ) H04W 24/02 ( ) H04B 7/04 ( ) H04L 27/26 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.søknadsnr : PCT/US2001/09114 (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato (71) Søker Qualcomm Inc, 5775 Morehouse Drive, CA92121 SAN DIEGO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Ahmad Jalali, 5624 Willowmere Lane, SAN DIEGO, CA92130, US Jay R Walton, 7 Ledgewood Drive, WESTFORD, MA01886, US Mark Wallace, 4 Madel Lane, BEDFORD, MA01730, US (54) Benevnelse Måling av CSI (kanalstatusinformasjon) i et telekommunikasjonssystem 6

7 meddelte patenter (B1) nr 30/12 Meddelte patenter B1 Følgende patenter er meddelt i henhold til patentlovens 21, og de er tilgjengelige på under publikasjoner. Innsigelse må fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen 9 måneder fra meddelelsesdato (jfr. Patentlovens 24 og patentforskriften 47). (51) Klasse: A61K 9/20 ( ) A61K 9/28 ( ) A61K 31/44 ( ) A61P 1/08 ( ) A61K 47/02 ( ) A61K 47/12 ( ) A61K 47/36 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , WO, PCT/CA01/00951 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/CA2001/00951 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Duchesnay Inc, 2925 Boulevard Industriel, Chomeday, Laval, QC H7L 3W9, Canada (CA) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Eric Cervais, 2526 des Oiseaux, Laval, QC H7L 4W9, Canada (CA) Enterisk belagt pyridoksin HCl- og doksylaminsuksinatpreparat med rask virkningsinntreden, anvendelse derav, medikament og fremgangsmåte for fremstilling av preparatet. (51) Klasse: A61K 41/00 ( ) A61P 9/00 ( ) A61P 17/00 ( ) A61P 19/02 ( ) A61P 31/00 ( ) A61P 35/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/GB2002/03973 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: PCI Biotech AS, Hoffsveien 48, 0377 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Kristian Berg, Vollenveien 158, 1389 HEGGEDAL N N Diem Tran, Linderudveien 1, 0594 OSLO Pål Kristian Selbo, Fredrikke Quams gate 9, 0172 OSLO Fotosensibiliserende midler omfattende sulfonerte mesotetrafenylchloriner, farmasøytiske preparater inneholdende slike midler, samt deres anvendelse ved fotokjemisk internalisering av molekyler og i fotodynamisk terapi (51) Klasse: B01J 19/00 ( ) B01J 19/24 ( ) B01J 8/00 ( ) B01J 8/02 ( ) B01J 8/04 ( ) B01J 8/06 ( ) C01B 3/16 ( ) C01B 3/38 ( ) C01B 3/48 ( ) C01B 3/58 ( ) H01M 8/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2001/47375 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Texaco Development Corp, 6001 Bollinger Canyon Road, Building T, 3rd Floor, CA94583 SAN RAMON, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Paul Martin, 239 Bogert Avenue, Toronto, ON M2N 1L2, Canada (CA) T Glenn Scott, Pecan Meadow, Houston, TX 77071, USA (US) Jennifer L Phan, 3031 County Road 81, Rosharon, TX 77583, USA (US) James F Stevens, Crossbrook Drive, TX77450 KATY, USA (US) Curtis L Krause, Lakecliffe Drive, TX77095 HOUSTON, USA (US) Apparatur og fremgangsmåte for oppvarming av katalysator ved oppstarting av en kompakt brennstoffprosessor 7

8 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse: C02F 1/22 ( ) C02F 9/02 ( ) C02F 1/00 ( ) F03G 7/00 ( ) B01D 61/10 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ecowat AS, Innherredsveien 7, 7014 TRONDHEIM Fluges patent as, Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD Tore Skjetne, Sunnlandsskrenten 32, 7032 TRONDHEIM Sten-Roger Karlsen, Høiliveien 13, 7052 TRONDHEIM Bjørn Arstad, Ullins veg 2a, 7033 TRONDHEIM Metode og apparat for samtidig gjenvinning av energi og rensing av vann. (51) Klasse: C07D 213/73 ( ) A61K 31/4418 ( ) C07D 401/12 ( ) C07D 211/72 ( ) A61K 31/4965 ( ) A61K 31/496 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2004/05495 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Sugen Inc, 230 East Grand Avenue, CA SOUTH SAN FRANCISCO, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Mitchell David Nambu, 3105 Ducommun Avenue, CA92122 SAN DIEGO, USA (US) Dilip Bhumralkar, 5774 Concord Woods Way, CA92130 SAN DIEGO, USA (US) Stephen A Kolodziej, 2448 Clarjon Drive, MO63021 BALLWIN, USA (US) Cathleen E Hanau, Wendimill Drive, MO63017 CHESTERFIELD, USA (US) Jingjong Jean Cui, Treviso Court, CA92130 SAN DIEGO, USA (US) Iriny Botrous, Mountain Pass Road, CA92128 SAN DIEGO, USA (US) Ji Yu Chu, Bowie Common, CA94555 FREMONT, USA (US) Lee A Funk, 5153 Mendip Street, CA92057 OCEANSIDE, USA (US) G Davis Harris Jr, 36 Shady Valley Drive, MO63017 CHESTERFIELD, USA (US) Lei Jia, Bridgewood Way, CA92128 SAN DIEGO, USA (US) Joanne Johnson, 5 Pine Ridge Drive, NY12084 GUILDERLAND, USA (US) Pei-Pei Kung, 5504 Shannon Ridge Lane, CA92130 SAN DIEGO, USA (US) Xiaoyuan Li, 2020 Victoria Court, CA94024 LOS ALTOS, USA (US) Jason Lin, 9670 Graceland Way, CA92129 SAN DIEGO, USA (US) Jerry Jialun Meng, 8912 Gainsborough Avenue, CA92129 SAN DIEGO, USA (US) Christopher G Nelson, 1854 E. Fir Avenue, Apt. 103, CA93720 FRESNO, USA (US) Mason Pairish, Valdermosa Lane, CA92127 SAN DIEGO, USA (US) Hong Shen, 5365 Toscana Way #428, CA92122 SAN DIEGO, USA (US) Michelle Tran-Dube, 3056 Via Alicante #P, CA92037 LA JOLLA, USA (US) Allison Walter, 137 Sugar Hill Road, NY12148 REXFORD, USA (US) Fang Zhang, 817 Devonshire Way, CA94087 SUNNYVALE, USA (US) Jennifer R Zhang, 1046 Gull Avenue, CA94404 FOSTER CITY, USA (US) Aminoheteroarylforbindelser samt anvendelse av slike for fremstilling av preparat for behandling av sykdom. 8

9 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse: C07D 263/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , IT, MI99A (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2000/ (62) Avdelt fra : , med inndato (62) Utskilt fra : , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, Italia (IT) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Bruno Gabetta, c/o Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, Italia (IT) Ezio Bombardelli, Via Val di Sole, 22, MILANO, Italia (IT) Alessandro Pontiroli, c/o Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, Italia (IT) Prosess og oxazolidinintermediat for syntese av taxaner (51) Klasse: C07D 311/60 ( ) A61K 31/4453 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, 09/096,284 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/CA1999/00538 (62) Avdelt fra : , med inndato (62) Utskilt fra : , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Endorecherche Inc, 2989 de la Promenade, QCG1W2J5 STE-FOY, Canada (CA) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Fernand Labrie, c/o Endorecherche Inc, 2989 de la Promenade, QCG1W2J5 STE-FOY, Canada (CA) Østrogenreseptormodulator EM-1538 og farmasøytisk preparat inneholdende denne (51) Klasse: C07D 473/34 ( ) A61K 31/52 ( ) A61P 3/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/IB2003/04619 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO David Andrew Griffith, c/o Pfizer Global R & D, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, USA (US) Purinforbindelse samt farmasøytisk preparat inneholdende det samme (51) Klasse: C07D 487/04 ( ) A61K 31/519 ( ) A61P 25/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , JP, 2003, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/JP2004/09263 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-5, Doshomachi 2- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Tetsuji Saitoh, c/o Minase Research Institute, Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3-chome, MISHIMA-GUN, OSAKA, Japan (JP) Tomoyuki Hasegawa, c/o Ono pharma Co. Ltd., 5-2, Technoport 1-chome, Yamagishi, Mikuni-cho, SAKAI-GUN, FUKUI, Japan (JP) Toshiaki Matsui, c/o Ono pharma Co. Ltd., 5-2, Technoport 1-chome, Yamagishi, Mikuni-cho, SAKAI-GUN, FUKUI, Japan (JP) Hiroshi Araki, c/o Ono pharma Co. Ltd., 5-2, Technoport 1-chome, Yamagishi, Mikuni-cho, SAKAI-GUN, FUKUI, Japan (JP) Tetsuo Obitsu, c/o Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3-chome, Shimamoto-cho, MISHIMA-GUN, OSAKA, Japan (JP) Masaki Okamoto, , Furuedai 3-chome, SUITA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Yuichi Gemba, c/o Ono pharma Co. Ltd., 5-2, Technoport 1-chome, Yamagishi, Mikuni-cho, SAKAI-GUN, FUKUI, Japan (JP) Yutaka Mikami, c/o Ono Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Sakurai 3-chome, Shimamoto-cho, MISHIMA-GUN, OSAKA, Japan (JP) Metansulfonsyresalt av pyrazolpyrimidinforbindelse, krystall derav, fremgangsmåte for fremstilling av det samme, farmasøytisk preparat samt anvendelse derav 9

10 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse: C07D 487/14 ( ) A61K 31/519 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, 60/464,840 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2004/12471 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Schering Corp, 2000 Galloping Hill Road, NJ KENILWORTH, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Bernard R Neustadt, 24 Brook Place, NJ07052 WEST ORANGE, USA (US) Samuel Chackalamannil, 17 Windy Heights Road, NJ07830 CALIFON, USA (US) Andrew W Stamford, 27 Overlook Road, NJ07928 CHATHAM TOWNSHIP, USA (US) Craig D Boyle, 13 Mill Lane, NJ08876 BRANCHBURG, USA (US) Jinsong Hao, 82 Meadow Lark Lane, NJ08502 BELLE MEAD, USA (US) Hong Liu, 275 Kinderkamack Road, Apt 6, NJ07661 RIVER EDGE, USA (US) Unmesh G Shah, 1032 Shadowlawn Drive, NJ08812 GREEN BROOK, USA (US) 2-alkynyl- og 2-alkenyl-pyrazolo-[4,3-e]-1,2,4-triazolo- [1,5-c]-pyrimidin-adenosin A2a-reseptorantagonist, anvendelse derav for fremstilling av et medikament, og farmasøytisk preparat omfattende forbindelsen (51) Klasse: E04D 12/00 ( ) E04C 3/28 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , FI, U (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: SK Tuote OY, Kauppatie 9, Sepänkylä, MUSTASAARI, Finland (FI) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Eero Saikkonen, Pohjoinen puutarhatie 8, VASA, Finland (FI) Elementer til en triangelribbe for et triangelribbetak. (51) Klasse: E21B 17/01 ( ) B63B 21/50 ( ) E21B 43/013 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Subsea 7 Norway NUF, Postboks 205, 4065 STAVANGER Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Trygve Holla, Grudevegen 126, 4352 KLEPPE Fremgangsmåte for å installere et fleksibelt, avlangt element (51) Klasse: E21B 23/02 ( ) E21B 41/00 ( ) E21B 23/08 ( ) E21B 33/12 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , NO, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: I-Tec AS, Kanalveien 8, 4052 RØYNEBERG Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Kristoffer Brække, Taugata 23B, 4014 STAVANGER Kobling mellom borehullsverktøy med sentrale drivaksler (51) Klasse: F03D 9/00 ( ) H02J 3/28 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: SmartMotor AS, Postboks 2676 Sentrum, 7415 TRONDHEIM Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Pål Keim Olsen, Valkyrjevegen 6b, 7032 TRONDHEIM Energiomformingssystem 10

11 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse: F03D 11/04 ( ) F03B 17/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Hammerfest Strøm AS, Sjøgata 6, 9615 HAMMERFEST Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Hans Olav Strømme, Snefrida Nilsens vei 92, 9600 HAMMERFEST Michael Betschard, 28B Murray Place Stirling, FK82DD SKOTTLAND, Storbritannia (GB) System for installasjon av en nacelle for en aksialturbin på et nedsenket fundament, en nacelle, samt en sadel for installasjon av nacellen (51) Klasse: G06Q 10/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2004/09681 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Deutsche Post AG, Charles de Gaulle Strasse 20, BONN, Tyskland (DE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Boris Mayer, Karthäuser Strasse 26, BONN, Tyskland (DE) Flavio Alario, Badener Strasse 5, BONN, Tyskland (DE) Fremgangsmåte og arrangement for levering av post (51) Klasse: F03G 4/02 ( ) B01D 1/00 ( ) F24J 3/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ola Heggen, Konvallveien 28, 3031 DRAMMEN Lars Harald Heggen, Konvallveien 28, 3031 DRAMMEN Ola Heggen, Konvallveien 28, 3031 DRAMMEN Metode for redusering av energiforbruket til destillering med hjelp av varmepumpe ved helt eller delvis å utnytte kondenseringsvarmen til å drive en Varmgassmotor/Sterlingmotor (51) Klasse: H04L 9/06 ( ) H04L 9/32 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , JP, /00 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/JP2000/09129 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Mitsubishi Denki KK, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Toru Sorimach, Tokyo, Japan (JP) Toshio Tokita, Tokyo, Japan (JP) Fremgangsmåte og apparat for dekryptering, samt datamaskin-lesbart medium som lagrer programmet (51) Klasse: G01L 5/04 ( ) B66D 1/00 ( ) B63B 21/22 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Scan-Sense AS, Bekkeveien 163, 3173 VEAR Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Audun Andersen, Kirkeveien 295, 3140 BORGHEIM Kjettinglastmåling (51) Klasse: H04L 29/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , SE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/SE1999/01561 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: TeliaSonera AB (Publ), Sturegatan 1, STOCKHOLM, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Martin Hammarström, Jönköping, Sverige (SE) Thomas Sparr, Nässjö, Sverige (SE) Overføringssystem og fremgangsmåte for overføring av IP-datapakker. 11

12 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse: H04N 5/445 ( ) H04N 7/16 ( ) H04N 7/173 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/GB1996/02856 (62) Avdelt fra : , med inndato (62) Utskilt fra : , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Nicholas James, c/o British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) Christopher Peter Townsend, c/o British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) David Holliday, c/o British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) Robin Crossley, c/o British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) Alun David Webber, c/o British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) Grensesnitt for en kringkastningsmottaker til bruk for interaktive tjenester (51) Klasse: H04N 7/32 ( ) H04N 7/26 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Cisco Systems International SarL, Avenue des Uttins 5, 1180 ROLLE, Sveits (CH) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Gisle Bjøntegaard, Haukeliveien 12B, 1415 OPPEGÅRD Fremgangsmåte for videokoding 12

13 meddelte patenter (B1) nr 30/12 Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Innsigelse mot europeiske patenter må fremmes over for Den Europeiske Patentmyndigheten innen 9 måneder fra bekjentgjørelsen om patentets meddelelse. (51) Klasse : A23F 3/34 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Jang, Young-Sam, (14/2) Seokyo-DongMapo-Ku Seoul , KR-Sør-Korea : Jang, Young-Sam, (14/2) Seokyo-DongMapo-Ku Seoul , KR-Sør-Korea : Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Helsete og fremgangsmåte for utarbeidelse av denne (51) Klasse : A61K 9/19 ( ) A61K 31/195 ( ) A61K 38/37 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, , US, P (86) Int.inndag : Octapharma AG, Seidenstrasse Lachen, CH-Sveits : RIPPNER, Brita, Rödklövervägen 54S Hässelby, SE-Sverige ÖSTERBERG, Josefin, Kopparvägen 59S Järfälla, SE-Sverige NILSSON, Ulrika, Kiellandsplan 39S Bromma, SE-Sverige IVARSSON, Elsa, Andersvägen 3bS Solna, SE-Sverige AGERKVIST, Irène, Ridvägen 31S Danderyd, SE-Sverige : Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Stabiliserte preparater for rekombinant fremstilt faktor VIII (51) Klasse : A61K 31/185 ( ) A61K 31/41 ( ) G01N 33/68 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inndag : PerkinElmer Health Sciences, Inc., 940 Winter StreetWaltham, MA 02451, US- USA Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze, Viale Pieraccini, Firenze, IT-Italia : CERDA, Blas, 9 Eben StreetMilford, Massachusetts 01757, US-USA CHERKASSKIY, Alex, 121 Grove Street,nr 3West Roxbury, Massachusetts 02132, US-USA LI, Yijun, 81 Harriet AvenueShrewsbury, Massachusetts 01545, US-USA LA MARCA, Giancarlo, Via Cave di Monteripaldi, Firenze, IT-Italia : Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Detektering av succinylaceton (51) Klasse : A61K 45/06 ( ) A61P 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : Reata Pharmaceuticals, Inc., 2801 Gateway Drive, Suite 150Irving, TX , US-USA : WALLING, John, 6908 Parkridge Blvd. 130Irving, TX 75063, US-USA PARENT, Stephan, D., 2120 Cumulus CourtW. Lafayette, IN 47906, US-USA JONAITIS, David, T., 225 Perrin AvenueLafayette, IN 47901, US-USA KRAL, Robert, M., 2405 Brittany LaneGrapevine, Texas 76051, US-USA : Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO Nye former av cddo-metylester 13

14 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse : A61N 5/10 ( ) A61N 1/40 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (86) Int.inndag : Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH), Ingolstädter Landstrasse Neuherberg, DE- Tyskland : ISSELS, Rolf, Elisabethstr München, DE-Tyskland : Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Terapeutisk anordning som kombinerer strålingsbehandling og termobehandling (51) Klasse : B26D 5/00 ( ) B26D 7/00 ( ) B26D 7/30 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : AEW Delford Systems Limited, Pinetrees RoadNorwich NR7 9BB, GB- Storbritannia : Seager, Richard, 103 Yarmouth Road BlofieldNorwich, Norfolk NR13 4LQ, GB-Storbritannia Kelsey, John, 10 Broad ReachesLudham, Norfolk, GB-Storbritannia : Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Apparatur og fremgangsmåter for å kutte næringsmiddelprodukter i porsjoner (51) Klasse : B63B 39/06 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , IT, TO CMC Marine S.r.l., Via S. Michele del Carso, Como, IT-Italia : Cappiello, Alessandro, Via Rosseé, Pare (Como), IT- Italia : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Automatisk antirullesystem for stabilisering av et vannfartøy (51) Klasse : C02F 1/66 ( ) E21C 41/32 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, , DE, (86) Int.inndag : Rheinkalk GmbH, Am Kalkstein Wülfrath, DE-Tyskland : PUST, Christopher, Akazienallee Düsseldorf, DE-Tyskland SCHOLZ, Günter, Waldstrasse 21 a02977 Hoyerswerda, DE-Tyskland HONIG, Helma, Nord-Erbach Wülfrath, DE-Tyskland KÖNIG, Wolfgang, Lärchenweg Wülfrath, DE-Tyskland : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Fremgangsmåte for økning av PHverdien til sur vannmasse (51) Klasse : B60K 7/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Gardes, Florian, 100 Bis, Avenue de la République16340 L'Isle d'espagnac, FR-Frankrike Juan, Antoine, Cidex 50 la Chignolle16340 Champniers, FR- Frankrike Penigaud, Jérôme, 110 Cours St Louis - Apt Bordeaux, FR-Frankrike : Gardes, Florian, 100 Bis, Avenue de la République16340 L'Isle d'espagnac, FR-Frankrike Juan, Antoine, Cidex 50 la Chignolle16340 Champniers, FR- Frankrike Penigaud, Jérôme, 110 Cours St Louis - Apt Bordeaux, FR-Frankrike : Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Selvstendig drivsystem 14

15 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse : C07C 233/51 ( ) A61K 31/165 ( ) C07C 235/34 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : Pharma Mar S.A., Avda. de los Reyes, 1 Polígono Industrial La Mina-Norte28770 Colmenar Viejo Madrid, ES-Spania : RODRÍGUEZ VICENTE, Alberto, Pharma Mar, S.a. Avda. de los Reyes 1 Polígono Industrial La Mina-NorteE Colmenar Viejo - Madrid, ES- Spania GARRANZO GARCÍA-IBARROLA, María, Pharma Mar, S.a. Avda. de los Reyes 1 Polígono Industrial La Mina-NorteE Colmenar Viejo - Madrid, ES- Spania MURCIA PÉREZ, Carmen, Pharma Mar, S.a. Avda. de los Reyes 1 Polígono Industrial La Mina-NorteE Colmenar Viejo - Madrid, ES- Spania SÁNCHEZ SANCHO, Francisco, Pharma Mar, S.a. Avda. de los Reyes 1 Polígono Industrial La Mina-NorteE Colmenar Viejo - Madrid, ES- Spania CUEVAS MARCHANTE, María, del, Carmen, Pharma Mar, S.a. Avda. de los Reyes 1 Polígono Industrial La Mina-NorteE Colmenar Viejo - Madrid, ES- Spania MATEO URBANO, Cristina, Pharma Mar, S.a. Avda. de los Reyes 1 Polígono Industrial La Mina-NorteE Colmenar Viejo - Madrid, ES- Spania DIGÓN JUÁREZ, Isabel, Pharma Mar, S.a. Avda. de los Reyes 1 Polígono Industrial La Mina-NorteE Colmenar Viejo - Madrid, ES- Spania : Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Antitumorale forbindelser 15 (51) Klasse : C07D 403/10 ( ) A61K 31/4164 ( ) A61P 31/22 ( ) C07D 403/14 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (86) Int.inndag : Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 and Province Line RoadPrinceton, NJ , US-USA : BACHAND, Carol, 119 Place MercureCandiac, Québec J5R 1B1, CA-Canada BELEMA, Makonen, c/o Bristol-Myers Squibb Company DEON, Daniel, H., 2122 CliftonMontreal, Québec H4A 2N4, CA- Canada GOOD, Andrew, C., c/o Bristol Myers Squibb Company GOODRICH, Jason, c/o Bristol Myers Squibb Company JAMES, Clint, A., 500 Boulevard QuinnLongueuil, Québec J4H 2N4, CA- Canada LAVOIE, Rico, 16 Avenue de Bercy Candiac, Quebec J5R 4B7, US-USA LOPEZ, Omar, D., c/o Bristol Myers Squibb Company MARTEL, Alain, 29 Rue MonetteDelson, Québec J5B 1G8, CA- Canada MEANWELL, Nicholas, A., c/o Bristol Myers Squibb Company NGUYEN, Van N., c/o Bristol Myers Squibb Company ROMINE, Jeffrey, Lee, c/o Bristol Myers Squibb Company RUEDIGER, Edward, H., 133 St. CharlesGreenfield Park, Québec J4V 2K3, CA-Canada SNYDER, Lawrence, B., c/o Bristol Myers Squibb Company ST. LAURENT, Denis, R., c/o Bristol Myers Squibb Company YANG, Fukang, c/o Bristol Myers Squibb Company LANGLEY, David, R., c/o Bristol Myers Squibb Company WANG, Gan, c/o Bristol Myers Squibb Company

16 meddelte patenter (B1) nr 30/12 HAMANN, Lawrence, G., 7 Whitney StreetNorth Grafton, Massachusetts 01536, US-USA : Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Inhibitorer av hepatitt C virus 16 (51) Klasse : C07D 403/14 ( ) A61K 31/4178 ( ) A61K 31/4184 ( ) A61K 31/4188 ( ) A61P 31/14 ( ) C07D 405/14 ( ) C07D 487/04 ( ) C07D 491/044 ( ) C07D 491/052 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inndag : Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 and Province Line RoadPrinceton, NJ , US-USA : BACHAND, Carol, 119 Place MercureCandiac, Québec J5R 1B1, CA-Canada BELEMA, Makonen, c/o Bristol-Myers Squibb Company DEON, Daniel H., 2122 CliftonMontreal, Quebec H4A 2N4, CA-Canada GOOD, Andrew C., 52 High Hill RoadWallingford, Connecticut 06492, US-USA GOODRICH, Jason, c/o Bristol-Myers Squibb Company JAMES, Clint A., 500 Boulevard QuinnLongueuil, Québec J4H 2N4, CA- Canada LAVOIE, Rico, 16 Avenue de BercyCandiac, Quebec. J5R 4B7, CA-Canada LOPEZ, Omar D., c/o Bristol-Myers Squibb Company MARTEL, Alain, 29 Rue MonetteDelson, Québec J5B 1G8, CA- Canada MEANWELL, Nicholas A., c/o Bristol- Myers Squibb Company NGUYEN, Van N., c/o Bristol-Myers Squibb Company ROMINE, Jeffrey Lee, c/o Bristol-Myers Squibb Company RUEDIGER, Edward H., 133 St. CharlesGreenfield Park, Québec J4V 2K3, CA-Canada SNYDER, Lawrence B., c/o Bristol- Myers Squibb Company ST. LAURENT, Denis R., c/o Bristol- Myers Squibb Company YANG, Fukang, c/o Bristol-Myers Squibb Company LANGLEY, David R., c/o Bristol-Myers Squibb Company

17 meddelte patenter (B1) nr 30/12 WANG, Gan, c/o Bristol-Myers Squibb Company HAMANN, Lawrence G., 250 Massachusetts AvenueCambridge, Massachusetts 02139, US-USA : Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Hepatitt C-virus-inhibitorer (51) Klasse : C07K 1/04 ( ) C12N 15/10 ( ) C12Q 1/68 ( ) C40B 30/02 ( ) C40B 40/10 ( ) G01N 33/68 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, , US, 9171 P (86) Int.inndag : Affibody AB, Box Bromma, SE-Sverige : ABRAHMSÉN, Lars, Lillängsgatan 28S Bromma, SE-Sverige HERNE, Nina, Nybodaringen 64S Stockholm, SE-Sverige LENDEL, Christofer, Glavagatan 3S Farsta, SE-Sverige FELDWISCH, Joachim, Korallvägen 16S Tyresö, SE-Sverige : Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Polypeptidsamling med en forutbestemt struktur (51) Klasse : C08G 73/18 ( ) C08G 69/28 ( ) C08G 69/32 ( ) C08K 3/16 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : Teijin Aramid B.V., Velperweg BM Arnhem, NL-Nederland : DE VOS, Richard Elena Theodorus Petrus, Oude Kraan 28-3cNL-6811 LK Arnhem, NL-Nederland SURQUIN, Joannes Marinus, Hulkesteinseweg 33NL-6812 DB Arnhem, NL-Nederland PEPELS, Marlieke Elisabeth Josephine, Weezenhof 8239NL-6536 CB Nijmegen, NL-Nederland : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Storskalaprosess for polymerisering av 5 (6)-amino-2-(-aminofenyl) benzimidazol (dapbi) som inneholder polyaramid (51) Klasse : C09K 17/36 ( ) C04B 12/04 ( ) C04B 28/00 ( ) C04B 28/24 ( ) C09K 8/56 ( ) C09K 8/575 ( ) C09K 8/80 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inndag : EPG (Engineered nanoproducts Germany) AG, Goethestraße Griesheim, DE-Tyskland : SCHMIDT, Christian, Talstr Saarbrücken, DE-Tyskland SCHMIDT, Helmut, Im Königsfeld Saarbrücken-Güdingen, DE- Tyskland : Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Bindemidler for å binde sjikt og løse formasjoner og fremgangsmåter for å fremstille dem (51) Klasse : C10G 1/00 ( ) C07C 37/00 ( ) C07C 37/54 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : Bergen Teknologioverføring AS, Thormøhlensgate BergenNorge : KLEINERT, Mike, Solinger Str Berlin, DE-Tyskland BARTH, Tatjana (Tanja), Georgernes verft 20N-5011 BergenNorge Ett-trinns omdanning av fast lignin til flytende produkter 17

18 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse : C30B 15/10 ( ) C30B 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , JP, Ibiden Co., Ltd., 1, Kandacho 2- chomeogaki-shi, Gifu , JP- Japan : Kato, Hideki, c/o Aoyanagi Plant IBIDEN CO., LTD. 300, Aoyanagi-choOgaki Gifu, JP-Japan Shikano, Haruhide, c/o Aoyanagi Plant IBIDEN CO., LTD. 300, Aoyanagi-choOgaki Gifu, JP-Japan Ando, Tomoyuki, c/o Aoyanagi Plant IBIDEN CO., LTD. 300, Aoyanagi-choOgaki Gifu, JP-Japan Yasuda, Masahiro, c/o Aoyanagi Plant IBIDEN CO., LTD. 300, Aoyanagi-choOgaki Gifu, JP-Japan : Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Beholder-holdeelement og fremgangsmåte for fremstilling av det samme (51) Klasse : C30B 15/10 ( ) C30B 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , JP, Ibiden Co., Ltd., 1, Kandacho 2-chome Ogaki-shiGifu , JP-Japan : Kato, Hideki, Aoyanagi Plant Ibiden Co., Ltd. 300, Aoyanagi-choOgaki Gifu, JP-Japan Shikano, Haruhide, Aoyanagi Plant Ibiden Co., Ltd. 300, Aoyanagi-choOgaki Gifu, JP-Japan Yasuda, Masahiro, Aoyanagi Plant Ibiden Co., Ltd. 300, Aoyanagi-choOgaki Gifu, JP-Japan : Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Digelholdeelement (51) Klasse : D06M 15/227 ( ) A01N 25/02 ( ) A01N 25/04 ( ) A01N 25/10 ( ) A01N 25/24 ( ) A01N 25/34 ( ) C09D 123/08 ( ) D06M 15/263 ( ) D06M 16/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : BASF SE, Ludwigshafen, DE- Tyskland : KARL, Ulrich, Bordolloring Grünstadt, DE-Tyskland PFISTNER, Heike, Don-Carlos-Strasse Ludwigshafen, DE-Tyskland : Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Vandig formulering og fremgangsmåte for impregneringen av ikke-levende materialer for å gi beskyttende effekt mot skadedyr (51) Klasse : E01C 23/22 ( ) E01C 23/16 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : Graco Minnesota Inc., P.O. Box 1441Minneapolis, MN , US- USA : KNUTSON, Jon, M., 9360 Tewsbury Gate NorthMaple Grove, Minnesota 55311, US-USA SCHROEDER, James, C., th LaneRamsey, Minnesota 55303, US- USA MANSHEIM, Michael, J., Valley CourtBurnsville, Minnesota 55337, US- USA CHRISTENSEN, Jason, th Lane NWCoon Rapids, Minnesota 55433, US-USA GUNDERSEN, Robert, J., 7810 Padgett Avenue NEOtsego, Minnesota 55330, US-USA : Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Linjestripingsanordning med automatisk layout 18

19 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse : E05D 15/46 ( ) E05D 3/14 ( ) E05F 1/10 ( ) E05F 1/12 ( ) E05F 5/02 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inndag : HUWIL Bútoripari és Üzletberendezési Rendszerek kft, Hengersor u Budapest, HU-Ungarn : HIRTSIEFER, Artur, Köbacher Strasse Neunkirchen-Seelscheid, DE- Tyskland : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Holdeelement for å forskyve et lokk på et møbel (51) Klasse : E05F 1/12 ( ) E05D 7/08 ( ) E05D 11/10 ( ) E05F 3/10 ( ) E05F 3/20 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , IT, VI (86) Int.inndag : Gosio Dianora, Via della Fonte 9/C25075 Nave (BS), IT-Italia : BACCHETTI, Luciano, Via della fonte 9/C25075 Nave (BS), IT-Italia : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Hengsel for kjølerom, svingporter eller lignende (51) Klasse : F03B 13/26 ( ) F03B 15/00 ( ) H02P 9/08 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : OpenHydro IP Limited, 66 Fitzwilliam SquareDublin 2, IE-Irland : Ives, James, 66 Filzwilliam SquareDublin 2, IE-Irland Taaffe, David, 66 Filzwilliam SquareDublin 2, IE-Irland Dunne, Paul, 12 Homefarm ParkDrumcondra Dublin 9, IE-Irland : Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Forbedret fremgangsmåte for styring av ytelsen til hydroelektrisk turbingenerator (51) Klasse : G08B 25/10 ( ) G08B 25/01 ( ) G08G 1/123 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , JP, Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami- Aoyama 2-chome Minato-kuTokyo , JP-Japan : Yamamura, Makoto, c/o Honda R & D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome, Wako-shiSaitama , JP-Japan Masubuchi, Yoshinori, c/o Honda R & D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome, Wako-shiSaitama , JP-Japan Kanke, Hiroo, c/o Honda R & D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome, Wako-shiSaitama , JP-Japan : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Overvåkingssystemf for kjøretøy, spesielt en motorisert rullestol (51) Klasse : G08G 1/04 ( ) G01B 11/25 ( ) G08G 1/015 ( ) G08G 1/017 ( ) G08G 1/052 ( ) G08G 1/056 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Kapsch TrafficCom AG, Am Europlatz Wien, AT-Østerrike : Leopold, Alexander, Mannhartgasse 6-8/81100 Wien, AT-Østerrike Nagy, Oliver, Leopold Steiner Gasse Wien, AT-Østerrike : Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Anordning og fremgangsmåte for klassifisering av kjøretøy 19

20 meddelte patenter (B1) nr 30/12 (51) Klasse : H02M 7/23 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Converteam Technology Ltd, Boughton RoadRugby Warwickshire CV21 1BU, GB- Storbritannia : Feng, Chunmei, 70 Sunnymill DriveSandbach Chesire CW11 4NB, GB-Storbritannia Moreno-Castañeda, Veimar Yobany, 17 Meadowfield CrescentCongleton Cheshire CW12 4GZ, GB-Storbritannia Webb, Richard Stuart, 10 Dorrington Grove PorthillNewcastle-Under-Lyme Staffordshire ST5 0HY, GB- Storbritannia Knight, Jeremy Stephen Prevost, Deerland Cottage Deerland, LlangwmHaverfordwest Pembrokeshire SA62 4NG, GB- Storbritannia : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Kontrollmetoder for synkroniseringen av parallellkoblede strømomformere som opereres i overensstemmelse med en pulsbreddemodulasjons(pwm)-strategi (51) Klasse : H04B 10/145 ( ) G02B 5/30 ( ) G02F 1/01 ( ) H04B 10/135 ( ) H04B 10/148 ( ) H04J 14/06 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , CN, (86) Int.inndag : Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei Administration Building BantianLonggang District, Shenzhen Guangdong , CN-Kina : XU, Xiaogeng, Huawei Technologies Co., Ltd. Intellectual Property Dept. B1-3A. Bantian Longgang District Shenzhen, CN-Kina LV, Chao, Huawei Technologies Co., Ltd. Intellectual Property Dept. B1-3A. Bantian Longgang District Shenzhen, CN-Kina : Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Fremgangsmåte og apparat til å generere DQPSK-kodet optisk signal (51) Klasse : H04L 29/08 ( ) G08C 17/00 ( ) G08C 23/00 ( ) H04L 12/24 ( ) H04W 8/24 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Kapsch TrafficCom AG, Am Europlatz Wien, AT-Østerrike : Tijink, Jasja, Ketzergasse 191/1/ Perchtoldsdorf, AT-Østerrike Povolny, Robert, Nussdorfer Lände Wien, AT-Østerrike : Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Anordning og fremgangsmåte for programmering av trådløse dataterminaler 20

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.31 05:15:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 341009 Søknadsnummer 20151391 Inngitt

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer 2017.10.07 12:13:00

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.30 12:01:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.08.26 12:16:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.09 12:10:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 13-2003.10.27 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/ NO årgang 8 ISSN

nr 25/ NO årgang 8 ISSN . nr 25/10-2010.12.13 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.03.18 11:52:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 334362 Søknadsnummer 20064749 Inngitt 2006.10.20

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 211264 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 209/08 (2006.01) A61K 31/63 (2006.01) A61P 3/00 (2006.01) C07D 213/71 (2006.01) C07D 231/6 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 338355 Søknadsnummer 20070155 2017.07.08 12:09:00 Inngitt

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.23 12:12:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.02 06:39:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 320115 Søknadsnummer 20040661 Anordning

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4933

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 . nr 43/12-2012.10.22 årgang 102 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer 2017.06.24 12:05:00

Detaljer

nr 03/13-2013.01.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4933

nr 03/13-2013.01.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4933 . nr 03/13-2013.01.14 årgang 103 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22304 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C09K 8/487 (06.01) C04B 24/28 (06.01) C04B 28/02 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:05:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330105 Søknadsnummer 20082957 Inngitt 2008.07.03

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.14 12:21:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06.

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.06.25 13:33:00 Inngitt

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

Sikret dataoverføring i kommunikasjonssystem I kraft EP patent gjort gjeldende i Norge EP patent besluttet gjeldende i Norge

Sikret dataoverføring i kommunikasjonssystem I kraft EP patent gjort gjeldende i Norge EP patent besluttet gjeldende i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.23 12:10:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4933

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4933 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 14/ NO årgang 100 ISSN

nr 14/ NO årgang 100 ISSN . nr 14/10-2010.04.06 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

(12) Translation of European patent specification

(12) Translation of European patent specification (12) Translation of European patent specification (11) NO/EP 287366 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 401/14 (2006.01) A61K 31/4184 (2006.01) A61K 4/06 (2006.01) C07D 471/08 (2006.01) C07F /02 (2006.01)

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - FEBRUAR-2008 (Amendments - February-2008) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-OPJ Helicopter

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. CPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. CPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.18 12:30:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 339223 Søknadsnummer 20065790 Inngitt

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.12.10 12:01:00

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22246 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. B41J 2/0 (06.01) B41J 2/17 (06.01) B41J 29/38 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 20440 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. F23J /02 (06.01) B01D 3/34 (06.01) B01D 3/62 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2614824 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61K 31/4196 (06.01) A61K 31/424 (06.01) A61P 21/00 (06.01) A61P 2/04 (06.01) C07D 249/08 (06.01) C07D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4933

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4933 .. nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2805325 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G10L 19/005 (2013.01) G10L 19/09 (2013.01) G10L 19/10 (2013.01) G10L 19/12 (2013.01) G10L 19/22 (2013.01)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.08.26 12:15:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332812 Søknadsnummer 20091103 Inngitt

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 11:57:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330761 Søknadsnummer 20072798 Inngitt 2007.06.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2321926 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G11B /00 (06.01) G11B / (06.01) G06F 3/0 (06.01) G06F 21/31

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - APRIL-2009 (Amendments - April-2009) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-GCQ * Kvitne Kato Hauge

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33461 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G08C 19/00 (06.01) H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 03921 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 0.08.23 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

nr 30/14-2014.07.21 NO årgang 104 ISSN 1503-4933

nr 30/14-2014.07.21 NO årgang 104 ISSN 1503-4933 .. nr 30/14-2014.07.21 NO årgang 104 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - MAI-2005 (Amendments - May-2005) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-WFR Bombardier Capital

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

nr 25 2002.12.09 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 25 2002.12.09 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 25 2002.12.09 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 12-2003.10.13 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer