Nytt Nasjonalmuseum. - Økonomiske ringvirkninger og potensial

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Nasjonalmuseum. - Økonomiske ringvirkninger og potensial"

Transkript

1 1 Nytt Nasjonalmuseum - Økonomiske ringvirkninger og potensial

2

3 3 1. Nytt nasjonalmuseum økonomiske ringvirkninger og potensial 1.1 Sammendrag Kultur er en hoveddriver for turisme i Europa. Norges posisjon i reiselivet er imidlertid knyttet til natur. Norge har ikke posisjon hos utenlandske turister som en kulturdestinasjon 1). Hovedorganisasjonen Virke og Nasjonalmuseet viser i denne rapporten at: Urban kulturturisme er et stort og voksende segment i Europa og blant norske forbrukere. Norge og Oslo kan øke antall kulturturister gjennom investering i nytt nasjonalmuseum. Det finnes et stort potensial for økonomiske ringvirkninger av Nasjonalmuseet på Vestbanen. Flyttingen av Den Norske Opera og Ballett til et nytt, høyt profilert bygg medførte en besøksvekst på 92 prosent. Bygget har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Erfaringer fra europeiske byer med nye, attraktive kulturbygg viser også økt antall nasjonale og internasjonale besøkende. Et nøkternt estimat for besøksvekst på 30 % til årlig ved det nye nasjonalmuseet på Vestbanen vil bety drøyt flere årlige besøkende. Skulle man oppnå en tilsvarende besøksvekst som Operaen erfarte, representerer det nye besøkende. Gjennomsnittsturisten i Oslo blir i byen i ca 1,7 døgn. Vi viser i denne rapporten hvordan en økning i antall turistdøgn på for eksempel i året, vil kunne representere over 500 millioner kroner i økt omsetning for byens næringsliv. Hovedbudskapet i denne rapporten er imidlertid at man ikke bør stole på at denne effekten kommer av seg selv. Oslo konkurrerer med andre storbyer, i det norske så vel som det internasjonale markedet. Det vil være byens samlede attraktivitet på kulturog attraksjonsområdet, et godt tilbud om shopping, samt salgs- og markedstiltak fra næringsliv og reiseliv som gjør det mulig å hente ut en maksimal «Nasjonalmuseumeffekt».

4 4 1.2 Innledning Nyere undersøkelser viser en økning i antall ovale helgereiser ( short-breaks ) til tross for fortsatt økonomisk uro i Europa. Det er europeiske storbyer som går av med seieren med en vekst på 14 % i antall ferieturer sammenlignet med ). Konkurransen om turistens oppmerksomhet er stor og det viser seg at det er kunst og kultur, gode shoppingmuligheter og lett tilgjengelighet som er hoveddriverne for turistenes valg av destinasjon. Oslo har historisk kommet et godt stykke ned på turistenes vurderingsliste sammenlignet med andre storbyer. Vi har ikke klart å skape et samlet opplevelsestilbud som gir gode nok grunner til å legge turen til hovedstaden ( reasons-to-go ). Vi er under kritisk masse og Oslo opplever ikke å ta del i veksten i ferie-/ fritidstrafikk i samme omfang som øvrige storbyer i Europa. Nordmenn stykker opp feriene sine og har økende antall short-breaks som kommer i tillegg til øvrige hovedferier. Økningen i fritidsdøgn i Norge er derimot lavere enn økningen er i fritidsgjestedøgn i utlandet 3). Bare for våren 2013 er det blitt bestilt mer enn 47 % flere helgeturer til utlandet enn det var på samme tid i fjor 4). En Oslo-reise er konkurranseutsatt og i tillegg til å konkurrere med andre storbyer er helgeturer på hytta sterke konkurrenter. Hotellnæringen i Oslo er primært drevet av forretningsreisende i ukedagene, noe som bidrar til over 50 % ledig belegg i helgene 5). Dette er ett eksempel på den ledige kapasiteten som eksisterer i Oslo og som vi mener kunne vært utnyttet ved økt tilstrømming. Ved å øke summen av kulturtilbud (museer, matopplevelse, musikk/konserter) og gode handleopplevelser vil ventelig turistene i økt grad velge Oslo som neste reisedestinasjon. Av utenlandske turister opplyser 77 % at de planlegger kulturopplevelser på sin Norgesferie 6). Videre viser undersøkelser at kulturturisten i snitt legger igjen flere handlekroner på sine reiser enn gjennomsnittsturisten 7). Vi vil med denne rapporten synliggjøre noen av de positive økonomiske ringvirkningene som ovennevnte konsentrasjon ( cluster-effekt ) kan bidra til. Som case har vi tatt utgangspunkt i ringvirkningseffektene av å samle Nasjonalmuseet. Vi viser at Nasjonalmuseets direkte økonomiske effekt av ett nytt museumsbygg representerer en mindre del av det helhetlige økonomiske bildet. Ved samlet å komme over kritisk masse i antall museer og praktbygg kan økt turisttilstrømning skape muligheter og fordeler for andre deler av næringslivet som handelsstanden, restaurant- og hotellnæringen og musikk/konsertmarkedet samt kunne bidra til økt turisttilstrømning utenfor Oslo. Eksempler på slike positive ringvirkninger fra andre europeiske byer er inkludert i rapporten. Med utgangspunkt i et teoretisk rammeverk for ringvirkningsanalyse belyser vi deler av den positive omsetningseffekten av et nytt profilbygg som Nasjonalmuseet. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Hovedorganisasjonen Virke. 2. Status Nasjonalmuseet Regjeringen planlegger et nytt bygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. Et samlet nybygg var en av forutsetningene for etableringen av Nasjonalmuseet i Oslo bystyre vedtok onsdag 30. januar 2013 reguleringsplanen for det nye bygget, og saken om Nasjonalmuseet på Vestbanen ventes fremlagt for Stortinget i løpet av mars. Vi bygger en ny fremtid for kunsten Slik lyder Nasjonalmuseets visjon. En viktig ambisjon er at den nye bygningen skal markere Nasjonalmuseet som en kunst- og kulturformidler av internasjonalt format, og at museet kan være med på å gi Oslo og Norge en tydeligere internasjonal posisjon innen visuell kunst.

5 5 Nasjonalmuseet Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samling av kunst, arkitektur og design. Nasjonalmuseet ble etablert i 2003, gjennom en sammenslåing av Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Arkitekturmuseet. Riksutstillinger ble en del av museet i Nøkkeltall 2012 Antall besøkende Norge totalt: Antall besøkende Oslo (fire visningssteder): Antall årsverk: 159,6 årsverk Antall kunstgjenstander: Antall kvadratmeter utstillingsareal i Oslo: m 2 Nybygget på Vestbanen I 2010 vant arkitektkontoret Kleihues sammen med Schuwerk Gesellschaft von Architekten konkurransen om Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanetomta. På oppdrag fra Kulturdepartementet har Statsbygg utarbeidet forprosjekt for det nye nasjonalmuseet, som er planlagt ferdigstilt høsten Det nye museet vil få et samlet areal på kvadratmeter, og et utstillingsareal på kvadratmeter. Samlet areal: m 2 Utstillingsareal: m 2 Multifunksjonssal: 300 m 2 Mediesal: 190 m 2 Restaurant: 350 m 2 Butikk/bokhandel: 230 m 2 Bibliotek 780 m 2 (bibliotek 600 m 2, lesesal 86 m 2, studierom 91m 2 )

6 6 1.2 Nasjonalmuseets Munch-samling Nasjonalmuseets samling av Edvard Munchs malerier og papirarbeider består av en rekke sentrale verk fra hans kunstnerskap, blant annet Skrik og Natt i Nice. Disse verkene, som utgjør den mest internasjonalt kjente delen av museets samlinger, er dels kjøpt og dels gitt som gaver til Nasjonalgalleriet (nå innlemmet i Nasjonalmuseet) av sjenerøse donatorer. Oslo s National Gallery holds one of the most remarkable collections of paintings by a single artist I have ever seen in one room. Right at its heart, the Munch room has 17 of his paintings of the highest quality on permanent display, including The Scream, Portrait of Hans Jaeger, The Sick Child, The Dead Mother, Ashes, Madonna, The Day After, Girls on the Bridge and Melancholy. It s the best place in the world to get an instant impression of the quality and power of his work. Nick Trend, The Daily Telegraph, 7 July 2012 Samlingen inneholder både tidlige verk og verk fra kunstnerens senere år; her er portretter, landskapsskildringer og motiver fra «Livsfrise»-serien. Det første maleriet ble innkjøpt til Nasjonalgalleriet i Det var det stemningsfulle Natt i Nice, som ble kjøpt på Høstutstillingen for 200 kroner. Til sammen gir museets Munch-samling et godt bilde av kunstnerens utvikling. En rekke av museets Munch-malerier vises i en egen sal i Nasjonalgalleriet, hvor et stort antall besøkende hvert år kommer for å betrakte og beundre dem. Her vises et utvalg av Nasjonalmuseets kunstverk av Edvard Munch, fra begynnelsen av 1880-tallet og fram til Totalt består Nasjonalmuseets Munchsamling av 232 verk: 56 malerier, 163 grafiske blad og 13 tegninger.

7 7 Oslo s National Gallery holds one of the most remarkable collections of paintings by a single artist I have ever seen in one room. Nick Trend, The Daily Telegraph, 2012

8 8 Besøkstall Totalt hadde Nasjonalmuseet i 2012 et besøkstall på i hele Norge, hvorav i Oslo 8) Besøkstall for Nasjonalmuseet i Oslo Besøkstall for Nasjonalmuseet i Oslo Besøkende Nasjonalgalleriet Museet for samtidskunst Kunstindustrimuseet Nasjonalmuseet - Arkitektur Kunsthallen på Tullinløkka Kilde: Nasjonalmuseet Besøkstall per måned Nasjonalmuseet Nasjonalmuseet tiltrekker et bredt norsk publikum hele året, bl.a. mange skoleklasser. Fra mai til september besøkes museet, spesielt Nasjonalgalleriet av mange turister både fra Norge og utlandet. Utvikling besøkstall Utvikling per besøkstall måned Nasjonalmuseet per måned Nasjonalmuseet Besøkstall Kilde: Nasjonalmuseet Navn på foredragsholder Navn på foredrag

9 9 Norsk publikum 9) I Oslo har Nasjonalmuseet i dag et samlet besøkstall for de fire visningssteder (Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Nasjonalmuseet-Arkitektur) på i overkant av pr. år. Publikumsbesøket henger selvsagt i stor grad sammen med hvilke utstillinger som går og tilhørende formidlingsarrangementer. Innføring av entré og nedgang i antall turister til Norge fra kriserammede land i Euro-sonen kan også ha vært medvirkende til en mindre nedgang de to siste årene. Nasjonalgalleriet er det desidert best besøkte visningssted med ca besøkende. Fokus på publikum er en sentral del i Nasjonalmuseets strategi I 2012 gjennomførte Nasjonalmuseet sin første publikumsundersøkelse. Undersøkelsen viser at museet har svært fornøyde besøkende med høy brukertilfredshet: Ni av ti vil anbefale andre å besøke Nasjonalmuseet. Samtidig ser Nasjonalmuseet flere utfordringer knyttet til publikumsutvikling, og et stort potensial. En utfordring ligger i å øke kjennskapen til museet i hovedstadsregionen og nasjonalt. Dette skyldes at museet i dag ikke er samlokalisert, men spredt på fire visningssteder. Kjennskapen vil øke betraktelig når Nasjonalmuseet flytter til nybygg på vestbanen. Samlokalisering vil forhåpentligvis bidra til mer synlighet og til økt besøk blant nordmenn (turist i egen by/eget land). En annen utfordring er å utvide gruppen av besøkende ved å senke terskelen og bryte ned barrierer som hindrer folk i å besøke museet. Nybyggets beliggenhet og kvaliteter vil gjøre den visuelle kunsten mer tilgjengelig. Det nye nasjonalmuseet vil være et større og mer åpent museum, en stor forbedring sammenlignet med de eksisterende museumsbygningene som sliter med trange og upraktiske mottaksforhold. Nasjonalmuseets nye beliggenhet og samlede kulturelle kraft vil i seg selv gi kunst, arkitektur og design en ny synlighet for publikum. Internasjonalt publikum 10) For Nasjonalmuseet utgjør utenlandske turister allerede en vesentlig del av de besøkende, i hovedsak under sommermånedene og spesielt i Nasjonalgalleriet som kombinerer en unik Munch-samling og landets største samling av norsk og internasjonal kunst. Samtidig ser Nasjonalmuseet et stort potensial for publikumsutvikling blant utenlandske turister dersom man klarer å initiere en langsiktig satsning innenfor markedsføring, salg og distribusjon i samarbeid mellom museet og reiselivsnæringen. Nasjonalmuseets kulturtilbud er spesielt attraktive for følgende turistkategorier i vekst: Love Boaters (Cruise-turister), Sight Peakers (langdistanse-turister med interesse for kultur), City Breakers (weekend-turister hovedsakelig fra Europa), Work and Players (forretningsreisende) og Cosmopolitan Discoverers. Perspektivet på nybygget på Vestbanen vil gjøre Nasjonalmuseet synligere og mer attraktivt internasjonalt.

10 10 3. Verdier og ringvirkninger generert av kulturbygg Det finnes flere tolkninger og definisjoner av begrepet økonomiske ringvirkninger 11). Fellesnevneren er at de alle ønsker å identifisere et bredt sett med faktorer som gir en positiv effekt av en beslutning. Ringvirkningsanalyser har ofte vært brukt for å vurdere effekten eller verdiskapingen av en industrietablering i en region, en kraftaktørs bidrag til regionen og lignende. Vi har benyttet rammeverket som utgangspunkt til å se på omsetningseffekt av profilbygg. I dette tilfellet ny plassering av Nasjonalmuseet. Den andre delen representeres av de katalytiske virkningene. Summen av a), b) og c) består av de primære og sekundære virkningene av virksomhetens tilstedeværelse ifht etterspørsel 12). For en virksomhet er de direkte (primære) effektene driftsavhengige virkninger som omsetning, lønn og sysselsetting, skatter etc. Indirekte (sekundære) virkninger, fremkalles av den etterspørselen som de direkte virkningene fører med seg, som eksempelvis virkninger for underleverandører. Underleverandørenes lokalisering er sentralt i målingen av disse virkningene, da dette påvirker den totale summen av bedriftens ringvirkninger. konomiske ringvirkninger av næringsvirksomhet Induserte (sekundære) virkninger viser hvordan virksomheten påvirker endringer i produksjon og sysselsetting i regionen. Medfører virksomheten positive endringer (vekst) medfører det økte inntekter, som igjen fører til økt konsum, både offentlig og privat. ingvirkninger kan deles inn i: Figur 1 illustrer det teoretiske utgangspunkt for Direkte (primære): rammeverket. driftsavhengige Den er delt inn i fire virkninger kategorier som innenfor omsetning, lønn, ansatte, skatter etc. økonomiske ringvirkninger og forbindelsen mellom Indirekte dem. (sekundære): De a) direkte, Etterspørsel b) indirekte og som c) induserte de direkte virkningene fører med seg, eksempelvis virkninger for underleverandører virkningene representerer den delen som ofte betegnes som regionale virkninger. De katalytiske virkningene er i en bedriftssammenheng Induserte (sekundære):hvordan virksomheten påvirker endringer i produksjon og sysselsetting i regionen. et resultat av dens evne til å fungere som Medfører virksomheten positive endringer (vekst) medfører lokaliseringsfaktor det økte inntekter, for næringslivet noe som og befolkningen. igjen fører til økt konsum, både offentlig og privat. De sammenlagte effektene fra hver av disse kategoriene, utgjør de totale positive virkningene. Katalytiske virkninger: Den betydning virksomheten representerer som lokaliseringsfaktor for næringslivet og befolkningen. En summering Figur 1: av effektene fra disse to kategoriene gir de totale virkningene for samfunnet. Økonomiske ringvirkninger av næringsvirksomhet Økonomiske ringvirkninger av næringsvirksomhet a) Direkte virkninger b) Indirekte virkninger Direkte og sekundære virkninger c) Induserte virkninger Totale virkninger Katalytiske virkninger Kilde: Graham (2008) gjengitt av Kjærland, Mathisen, Solvoll (2/2012), Magma På bakgrunn av rammeverket i figur 1 ønsker vi å tydeliggjøre de positive omsetningseffektene av en økt turiststrøm til Oslo ved etableringen av det nye Nasjonalmuseet. Vi illustrerer sammenhengen mellom noen av de ulike kategoriene som utgjør en del av den økonomiske effekten av etableringen av det nye nasjonalmuseet. Dette er illustrert i figur 2. Figuren illustrerer omfanget og omsetningseffekten av de ulike ringvirkningskategoriene. Summen av de direkte virkningene (a) knyttet til driften av museet utgjør kun en del av omsetningseffekten. b) og c) illustrerer eksempler på indirekte og induserte virkninger som ventelig er langt større i omfang enn summen av a). Når ytterligere turistgenererende initiativ iverksettes, vil omsetningseffekten øke. Som tillegg kommer de katalytiske virkningene som ikke er vurdert. På toppen av dette vil andre grunnleggende og langsiktige effekter av kunst- og kultursektorens aktivitet bidra til å fremme stedkvalitet, lokal identitet og sosial kapital.

11 11 Figur 2: Eksempel på positiv omsetningseffekt av økt kunde- /turisttilstrømning Eksempler på positiv omsetningseffekt av økt kunde-/turisttilstrømming Ringvirkninger Økonomisk effekt a) Direkte virkninger - Billett og butikk - Restaurantinntekter - Utleie av lokaler - Omvisning mm b) Indirekte virkninger Fra museet: - Museets kjøp av varer og tjenester For lokalmiljøet: - Overnatting (hotell, mm) - Mat (retaurant, cafe, bar, mm) - Handel (kjøp av varer og tjenester) - Transport - Besøk i andre museer/ profilbygg c) Induserte virkninger Første stopp Oslo, deretter andre destinasjoner BNP Økt omsetning, økt verdiskaping Sysselsetting Økt aktivitet avler økning i årsverk Skatter og avgifter MVA Personbeskatning Skatt på overskudd Kilde: Virke Analyse I tilegg kommer andre grunnleggende og langsiktige effekter av kunst- og I tilegg kommer kultursektorens andre grunnleggende virksomhet og langsiktige som å effekter fremme av stedkvalitet, kunst- og kultursektorens lokal identitet virksomhet og sosial som kapital å fremme stedkvalitet, lokal identitet og sosial kapital Summen av ringvirkninger bidrar til økt verdiskaping, eksempelvis er en positiv effekt økning i antall sysselsatte og påfølgende bidrag til økning i skatteog avgiftsgrunnlag. Nasjonalmuseet har vurdert et nøkternt anslag på besøkende per år etter flytting til Vestbanetomten. Til sammenligning var det besøkende ved Nasjonalmuseet i Den Norske Opera og Ballett opplevde også en betydelig økning i antall besøkende etter at det nye operabygget sto ferdig. Etter å ha ligget på ca besøkende i 2007 økte antallet til nærmere i 2009 og har stabilisert seg på omtrent samme nivå påfølgende år. Det innebærer en økning på 92 prosent over en toårsperiode 13). Utvikling besøkstall Den Norske Opera og Ballett Besøkstall % på to år Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo Kommune

12 12 Estimat besøkstall Nasjonalmuseet Utvikling besøkstall Nasjonalmuseet før og etter nybygg Utvikling besøkstall Nasjonalmuseet før og etter nybygg Høyt Besøkstall Nøkternt + 29% + 92% Før nybygg Etter nybygg (E) "Opera-vekst" Kilde: Nasjonalmuseet, Virke Analyse OPAK / Metier nevner i sin rapport fra ) at forventningene til besøkstall for et nytt Munchmuseum i form av Lambda-alternativet er rundt Museet har i dag rundt besøkende ifølge samme rapport. Legger man til grunn en samme prosentvis økning i besøkstall for Nasjonalmuseet etter flytting som ved flyttingen av Operaen, ville det innebære over 1 million besøkende. Det er grunn til å tro at turisttallet til Oslo kan økes ved at handelsstand, kulturinstitusjoner og reiseoperatører spiller på lag. I OECDs rapport The impact of Culture on tourism, understrekes viktigheten av at et variert utvalg av aktører må gå sammen om å skape et godt turistprodukt (Oslo). Det er det offentlige som har muligheten til å bevilge ressurser til nøkkelattraksjoner, men den private sektorens bidrag utgjør en svært viktig del av det totale turistproduktet 15). Ved å oppnå kritisk masse av gode praktbygg/museer, shoppingmuligheter, mat- og musikkopplevelser kan Oslo ta del i den økende storbyturismen i Europa. I 2012 var det over 3,5 millioner overnattinger i Oslo ifølge SSB. Overnattingstall per måned vises i figuren under. Overnattinger i Oslo pr måned, fordelt på formål (2012) Overnattinger i Oslo pr måned, fordelt på formål Antall overnattinger Ferie, fritid Yrke Kurs, konferanse Kilde: SSB Navn på foredragsholder Navn på foredrag

13 13 Ferie/fritid utgjorde 43 prosent av overnattingene i Oslo i 2012, tilsvarende overnattinger. Det er klart flest ferie-/fritidsovernattinger i sommersesongen. NB, ny først på side 13, ny fargepalle6 Overnattinger i Oslo 2012, fordelt på formål Overna?nger i Oslo 2012, fordelt på formål 10 % 43 % Kurs, konferanse Yrke 46 % Ferie, frifd Overna?nger i alt: Kilde: SSB NB, ny sist på side 13 Overna?nger e6er gjestenes Overnattinger nasjonalitet (hotell etter og gjestenes andre nasjonalitet (hotell og andre overnattingsbedrifter) Norge Utlandet i alt Overna?nger Kilde: SSB

14 14 Overnattingsandel i % etter gjestenes nasjonalitet Overnattingsandel i %(hotell etter gjestenes og andre nasjonalitet overnattingsbedrifter, (hotell og andre 2012) overnattingsbedrifter) 65 % 35 % Utlandet i alt Norge Overnattinger i alt: Kilde: SSB Tabell Hotell og andre overna3ngsbedri6er, overna3nger e8er gjestene sin nasjonalitet Navn på foredragsholder Navn på foredrag Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet, per måned (2012) Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet (hotell og andre overnattingsbedrifter) Norge Utlandet i alt Antall overnattinger Kilde: SSB Navn på foredragsholder Navn på foredrag

15 15

16 16

17 17

18 18 Omsetningsvekst ved økt turisttilstrømning Som en illustrasjon på potensial har vi i matrisen nederst på siden tatt utgangspunkt i en del av de positive ringvirkningene. Vi har laget en fremstilling av hva som kan være omsetningseffekten av en økning i antall turistdøgn i Oslo. Den vertikale aksen viser forskjellige økninger i antall turistdøgn og den horisontale aksen viser et spenn i forbruk per turist per døgn i NOK. Matrisegrunnlaget blir da en oversikt over omsetningsøkningen som funksjon av antall turistdøgn multiplisert med forbruk per døgn. Midtpunktet ift gjennomsnittlig forbruk er basert på følgende estimat 16) : Par Snitt per person (par) Singel Overnatting Mat Frokost Lunsj Middag Drikke Transport (kollektivt, taxi med mer) Kultur (museum, musikk, sport med mer) Shopping Annet SUM per dag Snittpris per døgn vil variere ifht bl.a. nasjonalitet. Med ovennevnte som utgangspunkt er midtpunkt i matrisen satt på kr per dag. Det er ikke Nasjonalmuseet alene som vil sørge for turisttilstrømningen. Tabellen må leses som et uutnyttet potensial, som realiseres gjennom konsentrasjonen av gode turistopplevelser i kombinasjon med adekvat markedsføring og salg av byens tilbud. På figuren på side 19 har vi tatt utgangspunkt i et utsnitt av tallene fra tabell 1 og illustrert i ett søylediagram forbrukerpotensialet ved en økning på hhv og turistdøgn i Oslo, med ulikt gjennomsnittlig forbruk per døgn. En økning på turistdøgn, med et gjennomsnittlig forbruk på NOK per døgn, genererer et samlet forbrukspotensial på 375 MNOK. Til sammenlikning vil en økning på turistdøgn, med ett gjennomsnittlig forbruk på NOK generere en samlet omsetning på 500 millioner NOK. (1 000 NOK) Økning antall turistdøgn til Oslo Gjennomsnittlig forbruk per turist per døgn (NOK)

19 19 Estimat økt omsetning i Oslo ved økning i antall besøkende Estimat økt omsetning i Oslo ved økning i antall besøkende Økning turistdøgn - Økning turistdøgn Sum forbruk (1 000 NOK) Gjennomsnittlig forbruk per turist per døgn Kilde: Virke Analyse Med et utgangspunkt på dagsforbruk per turist på kr og en økning i turisttall på får vi dette estimatet på samlet effekt: Navn på foredragsholder Navn på foredrag Eksempel på samlet etterspørsel (Direkte og indirekte effekt) Estimat sum økt omsetning i Oslo ved økning i antall besøkende, generert av aktiviteter tilgrensene til Nasjonalmuseet Estimat sum økt omsetning i Oslo ved økning i antall besøkende, generert av aktiviteter tilgrensene til Nasjonalmuseet Samlet etterspørsel Økning inntekter i Nasjonalmuseet 14 mill 1) 520 mill Utenfor museet 506 mill Kilde: Nasjonalmuseet, Virke Analyse 1) Estimat på omsetningsøkning etter samling (ved besøkende) 17). Figuren ovenfor illustrerer at den samlede effekten kan beløpe seg til over 520 MNOK Navn på foredragsholder Navn på foredrag

20 20

21 21 Case: Color Line Opplevelsesturisme med tematiserte opplevelser 18) Årlig reiser rundt 1,2 millioner gjester med Color Lines cruiseskip M/S Color Magic og M/S Color Fantasy mellom Oslo og Kiel. Rundt halvparten er utenlandske gjester, og to av tre nye gjester kommer fra Tyskland og Nederland. Den internasjonale veksten skyldes hovedsakelig effekten av nye markedsgrep i Tyskland og utvikling av opplevelsesbaserte temacruise for det norske markedet. I 2009 inngikk Color Line og Den Norske Opera og Ballett en strategisk samarbeidsavtale. Bakgrunnen var at kunst, kultur, underholdning og opplevelser har blitt en viktig del av økonomien i Norge, og at norske myndigheter har utarbeidet nasjonale handlingsplaner for videre utvikling av kulturnæringene. Avtalen innebar at et strategisk markedssamarbeid mellom Color Line, som Norges største cruise- og transportrederi, skulle benytte Operaen og operabygget som en spydspiss og døråpner for nye markeder i Tyskland, samt tilby operabilletter eller besøk i operaen som en del av cruisepakken til Oslo. For Operaen var det viktig å bringe inn et nytt, kresent internasjonalt publikum, samt profilere operaens kunstarter og øvrige aktiviteter både i Norge og internasjonalt. Effekten leser vi av statistikken. Økningen i Oslo-pakker med cruise, hotellopphold og kulturopplevelser ble mer enn doblet fra i underkant av gjester fra Tyskland i 2009 til nærmere i Color Line har de senere årene investert nærmere en halv milliard kroner i et nytt internett og bookingsystem og vil i årene som kommer formidle produkter og tjenester fra rundt 250 leverandørbedrifter som det er inngått avtale med. Operaavtalen viser at Norge har et stort uutnyttet potensial i våre nærmeste internasjonale markeder dersom vi utnytter våre internasjonalt mest kjente attraksjoner, opplevelsesbedrifter og kunstnere i en internasjonal markedsføring av Norge. Med erfaringene fra Operaavtalen i Oslo utvikler Color Line sammen med blant andre Innovasjon Norge, Thon Hotels og Avinor, og med faglig støtte fra USU klyngen på Sørlandet og Agder Forskning, to utvidede opplevelsespakker i Disse er Blaafarveverket med sin Munch utstilling Munch og malervennene på Modum som en del av Munch-året 2013 og Peer Gynt AS på Gålå. På Gålå er ambisjonen å utnytte det årlige Peer Gyntspelet og skape ett attraktivt Peer Gynt-rike i hele Nord-Gudbrandsdalen basert på Henrik Ibsen og hans internasjonale anerkjennelse som dramatiker.

22 22 4. Erfaringer fra oppføring av større kulturbygg i utlandet For å illustrere omsetningseffekt av profilbygg har vi valgt tre eksempler på kunstmuseer i Europa: Guggenheim Bilbao i Spania (åpnet i 1997), Centre Pompidou-Metz (åpnet i 2010) og Louvre-Lens (åpnet desember 2012) i Frankrike. Disse tre museene har en størrelse og en beliggenhet som gir et godt sammenligningsgrunnlag med Nasjonalmuseet og Oslo som turistdestinasjon. De tre er også blant de mest markante av nyetablerte museer i Europa de siste femten årene. Case: Guggenheim Bilbao 19) Guggenheim Museum Bilbao er et museum for moderne kunst og samtidskunst. Bygget er designet av arkitekten Frank Gehry, bygget av Ferrovial og ligger i Bilbao, Spania. Guggenheim Bilbao ble etablert høsten Museet har en kombinasjon av faste utstillinger og vandreutstillinger med verker av både spanske og internasjonale kunstnere. Museet ble åpnet bl.a. for å revitalisere byen Bilbao. Museet ble en suksess etter at det åpnet og hadde over 1 million besøkende i I de første fire hele åpningsårene besøkte nesten 4,3 millioner personer museet 20). Den såkalte Bilbao-effekten refererer til hvordan museet forvandlet byen. Det er anslått at pengene besøkende la igjen på hoteller, restauranter, butikker og transport bidro til et samlet skattegrunnlag som overgikk byggekostnad fire år etter at museet åpnet (Crawford, 2001). Etterspørselen generert av museets virksomhet utgjorde i ,1 millioner euro ifølge en presentasjon fra BMASI Strategy. Av dette ble 27,6 millioner euro (8 %) brukt inne i museet (billetter, guidede turer, lagre, spesielle arrangementer, osv.), mens etterspørselseffekten utenfor museet beløp seg til 306,5 euro. Av andelen utenfor museet var det hotell og restaurantnæringen som fikk det største bidraget. Det betyr 6324 jobber, og 45,3 millioner euro i skatteinntekter. Nøkkeltall for Guggenheim Museum Bilbao: Samlet areal: m 2 Utstillingsareal (20 gallerier): m 2 Atrium (900 m 2 ) Auditorium (300 seter) To restauranter Kafé Bokhandel

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner 2 FLERE TETTE BYSENTRA GIR MER EFFEKTIVE NORSKE BYREGIONER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 8/99 Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv internasjonale erfaringer med

Detaljer

Kunnskapsbyer finnes de?

Kunnskapsbyer finnes de? T.B.07. Kunnskapsbyer finnes de? 1 Innhold 1. Forord 5 DEL I 2. Hvorfor kunnskapsbyer? 7 3. Hva er en kunnskapsby 9 4. To kunnskapsbyer omtalt i faglitteraturen 12 Barcelona 12 Delft 13 DEL II 5. Det Nordiske

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

For en neve dollar mer

For en neve dollar mer For en neve dollar mer En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond Jostein Ryssevik Turid Vaage Ideas2evidence rapport 9/2011 JOSTEIN RYSSEVIK TURID VAAGE For en neve dollar mer En evaluering

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer