Nytt Nasjonalmuseum. - Økonomiske ringvirkninger og potensial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Nasjonalmuseum. - Økonomiske ringvirkninger og potensial"

Transkript

1 1 Nytt Nasjonalmuseum - Økonomiske ringvirkninger og potensial

2

3 3 1. Nytt nasjonalmuseum økonomiske ringvirkninger og potensial 1.1 Sammendrag Kultur er en hoveddriver for turisme i Europa. Norges posisjon i reiselivet er imidlertid knyttet til natur. Norge har ikke posisjon hos utenlandske turister som en kulturdestinasjon 1). Hovedorganisasjonen Virke og Nasjonalmuseet viser i denne rapporten at: Urban kulturturisme er et stort og voksende segment i Europa og blant norske forbrukere. Norge og Oslo kan øke antall kulturturister gjennom investering i nytt nasjonalmuseum. Det finnes et stort potensial for økonomiske ringvirkninger av Nasjonalmuseet på Vestbanen. Flyttingen av Den Norske Opera og Ballett til et nytt, høyt profilert bygg medførte en besøksvekst på 92 prosent. Bygget har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Erfaringer fra europeiske byer med nye, attraktive kulturbygg viser også økt antall nasjonale og internasjonale besøkende. Et nøkternt estimat for besøksvekst på 30 % til årlig ved det nye nasjonalmuseet på Vestbanen vil bety drøyt flere årlige besøkende. Skulle man oppnå en tilsvarende besøksvekst som Operaen erfarte, representerer det nye besøkende. Gjennomsnittsturisten i Oslo blir i byen i ca 1,7 døgn. Vi viser i denne rapporten hvordan en økning i antall turistdøgn på for eksempel i året, vil kunne representere over 500 millioner kroner i økt omsetning for byens næringsliv. Hovedbudskapet i denne rapporten er imidlertid at man ikke bør stole på at denne effekten kommer av seg selv. Oslo konkurrerer med andre storbyer, i det norske så vel som det internasjonale markedet. Det vil være byens samlede attraktivitet på kulturog attraksjonsområdet, et godt tilbud om shopping, samt salgs- og markedstiltak fra næringsliv og reiseliv som gjør det mulig å hente ut en maksimal «Nasjonalmuseumeffekt».

4 4 1.2 Innledning Nyere undersøkelser viser en økning i antall ovale helgereiser ( short-breaks ) til tross for fortsatt økonomisk uro i Europa. Det er europeiske storbyer som går av med seieren med en vekst på 14 % i antall ferieturer sammenlignet med ). Konkurransen om turistens oppmerksomhet er stor og det viser seg at det er kunst og kultur, gode shoppingmuligheter og lett tilgjengelighet som er hoveddriverne for turistenes valg av destinasjon. Oslo har historisk kommet et godt stykke ned på turistenes vurderingsliste sammenlignet med andre storbyer. Vi har ikke klart å skape et samlet opplevelsestilbud som gir gode nok grunner til å legge turen til hovedstaden ( reasons-to-go ). Vi er under kritisk masse og Oslo opplever ikke å ta del i veksten i ferie-/ fritidstrafikk i samme omfang som øvrige storbyer i Europa. Nordmenn stykker opp feriene sine og har økende antall short-breaks som kommer i tillegg til øvrige hovedferier. Økningen i fritidsdøgn i Norge er derimot lavere enn økningen er i fritidsgjestedøgn i utlandet 3). Bare for våren 2013 er det blitt bestilt mer enn 47 % flere helgeturer til utlandet enn det var på samme tid i fjor 4). En Oslo-reise er konkurranseutsatt og i tillegg til å konkurrere med andre storbyer er helgeturer på hytta sterke konkurrenter. Hotellnæringen i Oslo er primært drevet av forretningsreisende i ukedagene, noe som bidrar til over 50 % ledig belegg i helgene 5). Dette er ett eksempel på den ledige kapasiteten som eksisterer i Oslo og som vi mener kunne vært utnyttet ved økt tilstrømming. Ved å øke summen av kulturtilbud (museer, matopplevelse, musikk/konserter) og gode handleopplevelser vil ventelig turistene i økt grad velge Oslo som neste reisedestinasjon. Av utenlandske turister opplyser 77 % at de planlegger kulturopplevelser på sin Norgesferie 6). Videre viser undersøkelser at kulturturisten i snitt legger igjen flere handlekroner på sine reiser enn gjennomsnittsturisten 7). Vi vil med denne rapporten synliggjøre noen av de positive økonomiske ringvirkningene som ovennevnte konsentrasjon ( cluster-effekt ) kan bidra til. Som case har vi tatt utgangspunkt i ringvirkningseffektene av å samle Nasjonalmuseet. Vi viser at Nasjonalmuseets direkte økonomiske effekt av ett nytt museumsbygg representerer en mindre del av det helhetlige økonomiske bildet. Ved samlet å komme over kritisk masse i antall museer og praktbygg kan økt turisttilstrømning skape muligheter og fordeler for andre deler av næringslivet som handelsstanden, restaurant- og hotellnæringen og musikk/konsertmarkedet samt kunne bidra til økt turisttilstrømning utenfor Oslo. Eksempler på slike positive ringvirkninger fra andre europeiske byer er inkludert i rapporten. Med utgangspunkt i et teoretisk rammeverk for ringvirkningsanalyse belyser vi deler av den positive omsetningseffekten av et nytt profilbygg som Nasjonalmuseet. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Hovedorganisasjonen Virke. 2. Status Nasjonalmuseet Regjeringen planlegger et nytt bygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. Et samlet nybygg var en av forutsetningene for etableringen av Nasjonalmuseet i Oslo bystyre vedtok onsdag 30. januar 2013 reguleringsplanen for det nye bygget, og saken om Nasjonalmuseet på Vestbanen ventes fremlagt for Stortinget i løpet av mars. Vi bygger en ny fremtid for kunsten Slik lyder Nasjonalmuseets visjon. En viktig ambisjon er at den nye bygningen skal markere Nasjonalmuseet som en kunst- og kulturformidler av internasjonalt format, og at museet kan være med på å gi Oslo og Norge en tydeligere internasjonal posisjon innen visuell kunst.

5 5 Nasjonalmuseet Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samling av kunst, arkitektur og design. Nasjonalmuseet ble etablert i 2003, gjennom en sammenslåing av Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Arkitekturmuseet. Riksutstillinger ble en del av museet i Nøkkeltall 2012 Antall besøkende Norge totalt: Antall besøkende Oslo (fire visningssteder): Antall årsverk: 159,6 årsverk Antall kunstgjenstander: Antall kvadratmeter utstillingsareal i Oslo: m 2 Nybygget på Vestbanen I 2010 vant arkitektkontoret Kleihues sammen med Schuwerk Gesellschaft von Architekten konkurransen om Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanetomta. På oppdrag fra Kulturdepartementet har Statsbygg utarbeidet forprosjekt for det nye nasjonalmuseet, som er planlagt ferdigstilt høsten Det nye museet vil få et samlet areal på kvadratmeter, og et utstillingsareal på kvadratmeter. Samlet areal: m 2 Utstillingsareal: m 2 Multifunksjonssal: 300 m 2 Mediesal: 190 m 2 Restaurant: 350 m 2 Butikk/bokhandel: 230 m 2 Bibliotek 780 m 2 (bibliotek 600 m 2, lesesal 86 m 2, studierom 91m 2 )

6 6 1.2 Nasjonalmuseets Munch-samling Nasjonalmuseets samling av Edvard Munchs malerier og papirarbeider består av en rekke sentrale verk fra hans kunstnerskap, blant annet Skrik og Natt i Nice. Disse verkene, som utgjør den mest internasjonalt kjente delen av museets samlinger, er dels kjøpt og dels gitt som gaver til Nasjonalgalleriet (nå innlemmet i Nasjonalmuseet) av sjenerøse donatorer. Oslo s National Gallery holds one of the most remarkable collections of paintings by a single artist I have ever seen in one room. Right at its heart, the Munch room has 17 of his paintings of the highest quality on permanent display, including The Scream, Portrait of Hans Jaeger, The Sick Child, The Dead Mother, Ashes, Madonna, The Day After, Girls on the Bridge and Melancholy. It s the best place in the world to get an instant impression of the quality and power of his work. Nick Trend, The Daily Telegraph, 7 July 2012 Samlingen inneholder både tidlige verk og verk fra kunstnerens senere år; her er portretter, landskapsskildringer og motiver fra «Livsfrise»-serien. Det første maleriet ble innkjøpt til Nasjonalgalleriet i Det var det stemningsfulle Natt i Nice, som ble kjøpt på Høstutstillingen for 200 kroner. Til sammen gir museets Munch-samling et godt bilde av kunstnerens utvikling. En rekke av museets Munch-malerier vises i en egen sal i Nasjonalgalleriet, hvor et stort antall besøkende hvert år kommer for å betrakte og beundre dem. Her vises et utvalg av Nasjonalmuseets kunstverk av Edvard Munch, fra begynnelsen av 1880-tallet og fram til Totalt består Nasjonalmuseets Munchsamling av 232 verk: 56 malerier, 163 grafiske blad og 13 tegninger.

7 7 Oslo s National Gallery holds one of the most remarkable collections of paintings by a single artist I have ever seen in one room. Nick Trend, The Daily Telegraph, 2012

8 8 Besøkstall Totalt hadde Nasjonalmuseet i 2012 et besøkstall på i hele Norge, hvorav i Oslo 8) Besøkstall for Nasjonalmuseet i Oslo Besøkstall for Nasjonalmuseet i Oslo Besøkende Nasjonalgalleriet Museet for samtidskunst Kunstindustrimuseet Nasjonalmuseet - Arkitektur Kunsthallen på Tullinløkka Kilde: Nasjonalmuseet Besøkstall per måned Nasjonalmuseet Nasjonalmuseet tiltrekker et bredt norsk publikum hele året, bl.a. mange skoleklasser. Fra mai til september besøkes museet, spesielt Nasjonalgalleriet av mange turister både fra Norge og utlandet. Utvikling besøkstall Utvikling per besøkstall måned Nasjonalmuseet per måned Nasjonalmuseet Besøkstall Kilde: Nasjonalmuseet Navn på foredragsholder Navn på foredrag

9 9 Norsk publikum 9) I Oslo har Nasjonalmuseet i dag et samlet besøkstall for de fire visningssteder (Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Nasjonalmuseet-Arkitektur) på i overkant av pr. år. Publikumsbesøket henger selvsagt i stor grad sammen med hvilke utstillinger som går og tilhørende formidlingsarrangementer. Innføring av entré og nedgang i antall turister til Norge fra kriserammede land i Euro-sonen kan også ha vært medvirkende til en mindre nedgang de to siste årene. Nasjonalgalleriet er det desidert best besøkte visningssted med ca besøkende. Fokus på publikum er en sentral del i Nasjonalmuseets strategi I 2012 gjennomførte Nasjonalmuseet sin første publikumsundersøkelse. Undersøkelsen viser at museet har svært fornøyde besøkende med høy brukertilfredshet: Ni av ti vil anbefale andre å besøke Nasjonalmuseet. Samtidig ser Nasjonalmuseet flere utfordringer knyttet til publikumsutvikling, og et stort potensial. En utfordring ligger i å øke kjennskapen til museet i hovedstadsregionen og nasjonalt. Dette skyldes at museet i dag ikke er samlokalisert, men spredt på fire visningssteder. Kjennskapen vil øke betraktelig når Nasjonalmuseet flytter til nybygg på vestbanen. Samlokalisering vil forhåpentligvis bidra til mer synlighet og til økt besøk blant nordmenn (turist i egen by/eget land). En annen utfordring er å utvide gruppen av besøkende ved å senke terskelen og bryte ned barrierer som hindrer folk i å besøke museet. Nybyggets beliggenhet og kvaliteter vil gjøre den visuelle kunsten mer tilgjengelig. Det nye nasjonalmuseet vil være et større og mer åpent museum, en stor forbedring sammenlignet med de eksisterende museumsbygningene som sliter med trange og upraktiske mottaksforhold. Nasjonalmuseets nye beliggenhet og samlede kulturelle kraft vil i seg selv gi kunst, arkitektur og design en ny synlighet for publikum. Internasjonalt publikum 10) For Nasjonalmuseet utgjør utenlandske turister allerede en vesentlig del av de besøkende, i hovedsak under sommermånedene og spesielt i Nasjonalgalleriet som kombinerer en unik Munch-samling og landets største samling av norsk og internasjonal kunst. Samtidig ser Nasjonalmuseet et stort potensial for publikumsutvikling blant utenlandske turister dersom man klarer å initiere en langsiktig satsning innenfor markedsføring, salg og distribusjon i samarbeid mellom museet og reiselivsnæringen. Nasjonalmuseets kulturtilbud er spesielt attraktive for følgende turistkategorier i vekst: Love Boaters (Cruise-turister), Sight Peakers (langdistanse-turister med interesse for kultur), City Breakers (weekend-turister hovedsakelig fra Europa), Work and Players (forretningsreisende) og Cosmopolitan Discoverers. Perspektivet på nybygget på Vestbanen vil gjøre Nasjonalmuseet synligere og mer attraktivt internasjonalt.

10 10 3. Verdier og ringvirkninger generert av kulturbygg Det finnes flere tolkninger og definisjoner av begrepet økonomiske ringvirkninger 11). Fellesnevneren er at de alle ønsker å identifisere et bredt sett med faktorer som gir en positiv effekt av en beslutning. Ringvirkningsanalyser har ofte vært brukt for å vurdere effekten eller verdiskapingen av en industrietablering i en region, en kraftaktørs bidrag til regionen og lignende. Vi har benyttet rammeverket som utgangspunkt til å se på omsetningseffekt av profilbygg. I dette tilfellet ny plassering av Nasjonalmuseet. Den andre delen representeres av de katalytiske virkningene. Summen av a), b) og c) består av de primære og sekundære virkningene av virksomhetens tilstedeværelse ifht etterspørsel 12). For en virksomhet er de direkte (primære) effektene driftsavhengige virkninger som omsetning, lønn og sysselsetting, skatter etc. Indirekte (sekundære) virkninger, fremkalles av den etterspørselen som de direkte virkningene fører med seg, som eksempelvis virkninger for underleverandører. Underleverandørenes lokalisering er sentralt i målingen av disse virkningene, da dette påvirker den totale summen av bedriftens ringvirkninger. konomiske ringvirkninger av næringsvirksomhet Induserte (sekundære) virkninger viser hvordan virksomheten påvirker endringer i produksjon og sysselsetting i regionen. Medfører virksomheten positive endringer (vekst) medfører det økte inntekter, som igjen fører til økt konsum, både offentlig og privat. ingvirkninger kan deles inn i: Figur 1 illustrer det teoretiske utgangspunkt for Direkte (primære): rammeverket. driftsavhengige Den er delt inn i fire virkninger kategorier som innenfor omsetning, lønn, ansatte, skatter etc. økonomiske ringvirkninger og forbindelsen mellom Indirekte dem. (sekundære): De a) direkte, Etterspørsel b) indirekte og som c) induserte de direkte virkningene fører med seg, eksempelvis virkninger for underleverandører virkningene representerer den delen som ofte betegnes som regionale virkninger. De katalytiske virkningene er i en bedriftssammenheng Induserte (sekundære):hvordan virksomheten påvirker endringer i produksjon og sysselsetting i regionen. et resultat av dens evne til å fungere som Medfører virksomheten positive endringer (vekst) medfører lokaliseringsfaktor det økte inntekter, for næringslivet noe som og befolkningen. igjen fører til økt konsum, både offentlig og privat. De sammenlagte effektene fra hver av disse kategoriene, utgjør de totale positive virkningene. Katalytiske virkninger: Den betydning virksomheten representerer som lokaliseringsfaktor for næringslivet og befolkningen. En summering Figur 1: av effektene fra disse to kategoriene gir de totale virkningene for samfunnet. Økonomiske ringvirkninger av næringsvirksomhet Økonomiske ringvirkninger av næringsvirksomhet a) Direkte virkninger b) Indirekte virkninger Direkte og sekundære virkninger c) Induserte virkninger Totale virkninger Katalytiske virkninger Kilde: Graham (2008) gjengitt av Kjærland, Mathisen, Solvoll (2/2012), Magma På bakgrunn av rammeverket i figur 1 ønsker vi å tydeliggjøre de positive omsetningseffektene av en økt turiststrøm til Oslo ved etableringen av det nye Nasjonalmuseet. Vi illustrerer sammenhengen mellom noen av de ulike kategoriene som utgjør en del av den økonomiske effekten av etableringen av det nye nasjonalmuseet. Dette er illustrert i figur 2. Figuren illustrerer omfanget og omsetningseffekten av de ulike ringvirkningskategoriene. Summen av de direkte virkningene (a) knyttet til driften av museet utgjør kun en del av omsetningseffekten. b) og c) illustrerer eksempler på indirekte og induserte virkninger som ventelig er langt større i omfang enn summen av a). Når ytterligere turistgenererende initiativ iverksettes, vil omsetningseffekten øke. Som tillegg kommer de katalytiske virkningene som ikke er vurdert. På toppen av dette vil andre grunnleggende og langsiktige effekter av kunst- og kultursektorens aktivitet bidra til å fremme stedkvalitet, lokal identitet og sosial kapital.

11 11 Figur 2: Eksempel på positiv omsetningseffekt av økt kunde- /turisttilstrømning Eksempler på positiv omsetningseffekt av økt kunde-/turisttilstrømming Ringvirkninger Økonomisk effekt a) Direkte virkninger - Billett og butikk - Restaurantinntekter - Utleie av lokaler - Omvisning mm b) Indirekte virkninger Fra museet: - Museets kjøp av varer og tjenester For lokalmiljøet: - Overnatting (hotell, mm) - Mat (retaurant, cafe, bar, mm) - Handel (kjøp av varer og tjenester) - Transport - Besøk i andre museer/ profilbygg c) Induserte virkninger Første stopp Oslo, deretter andre destinasjoner BNP Økt omsetning, økt verdiskaping Sysselsetting Økt aktivitet avler økning i årsverk Skatter og avgifter MVA Personbeskatning Skatt på overskudd Kilde: Virke Analyse I tilegg kommer andre grunnleggende og langsiktige effekter av kunst- og I tilegg kommer kultursektorens andre grunnleggende virksomhet og langsiktige som å effekter fremme av stedkvalitet, kunst- og kultursektorens lokal identitet virksomhet og sosial som kapital å fremme stedkvalitet, lokal identitet og sosial kapital Summen av ringvirkninger bidrar til økt verdiskaping, eksempelvis er en positiv effekt økning i antall sysselsatte og påfølgende bidrag til økning i skatteog avgiftsgrunnlag. Nasjonalmuseet har vurdert et nøkternt anslag på besøkende per år etter flytting til Vestbanetomten. Til sammenligning var det besøkende ved Nasjonalmuseet i Den Norske Opera og Ballett opplevde også en betydelig økning i antall besøkende etter at det nye operabygget sto ferdig. Etter å ha ligget på ca besøkende i 2007 økte antallet til nærmere i 2009 og har stabilisert seg på omtrent samme nivå påfølgende år. Det innebærer en økning på 92 prosent over en toårsperiode 13). Utvikling besøkstall Den Norske Opera og Ballett Besøkstall % på to år Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo Kommune

12 12 Estimat besøkstall Nasjonalmuseet Utvikling besøkstall Nasjonalmuseet før og etter nybygg Utvikling besøkstall Nasjonalmuseet før og etter nybygg Høyt Besøkstall Nøkternt + 29% + 92% Før nybygg Etter nybygg (E) "Opera-vekst" Kilde: Nasjonalmuseet, Virke Analyse OPAK / Metier nevner i sin rapport fra ) at forventningene til besøkstall for et nytt Munchmuseum i form av Lambda-alternativet er rundt Museet har i dag rundt besøkende ifølge samme rapport. Legger man til grunn en samme prosentvis økning i besøkstall for Nasjonalmuseet etter flytting som ved flyttingen av Operaen, ville det innebære over 1 million besøkende. Det er grunn til å tro at turisttallet til Oslo kan økes ved at handelsstand, kulturinstitusjoner og reiseoperatører spiller på lag. I OECDs rapport The impact of Culture on tourism, understrekes viktigheten av at et variert utvalg av aktører må gå sammen om å skape et godt turistprodukt (Oslo). Det er det offentlige som har muligheten til å bevilge ressurser til nøkkelattraksjoner, men den private sektorens bidrag utgjør en svært viktig del av det totale turistproduktet 15). Ved å oppnå kritisk masse av gode praktbygg/museer, shoppingmuligheter, mat- og musikkopplevelser kan Oslo ta del i den økende storbyturismen i Europa. I 2012 var det over 3,5 millioner overnattinger i Oslo ifølge SSB. Overnattingstall per måned vises i figuren under. Overnattinger i Oslo pr måned, fordelt på formål (2012) Overnattinger i Oslo pr måned, fordelt på formål Antall overnattinger Ferie, fritid Yrke Kurs, konferanse Kilde: SSB Navn på foredragsholder Navn på foredrag

13 13 Ferie/fritid utgjorde 43 prosent av overnattingene i Oslo i 2012, tilsvarende overnattinger. Det er klart flest ferie-/fritidsovernattinger i sommersesongen. NB, ny først på side 13, ny fargepalle6 Overnattinger i Oslo 2012, fordelt på formål Overna?nger i Oslo 2012, fordelt på formål 10 % 43 % Kurs, konferanse Yrke 46 % Ferie, frifd Overna?nger i alt: Kilde: SSB NB, ny sist på side 13 Overna?nger e6er gjestenes Overnattinger nasjonalitet (hotell etter og gjestenes andre nasjonalitet (hotell og andre overnattingsbedrifter) Norge Utlandet i alt Overna?nger Kilde: SSB

14 14 Overnattingsandel i % etter gjestenes nasjonalitet Overnattingsandel i %(hotell etter gjestenes og andre nasjonalitet overnattingsbedrifter, (hotell og andre 2012) overnattingsbedrifter) 65 % 35 % Utlandet i alt Norge Overnattinger i alt: Kilde: SSB Tabell Hotell og andre overna3ngsbedri6er, overna3nger e8er gjestene sin nasjonalitet Navn på foredragsholder Navn på foredrag Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet, per måned (2012) Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet (hotell og andre overnattingsbedrifter) Norge Utlandet i alt Antall overnattinger Kilde: SSB Navn på foredragsholder Navn på foredrag

15 15

16 16

17 17

18 18 Omsetningsvekst ved økt turisttilstrømning Som en illustrasjon på potensial har vi i matrisen nederst på siden tatt utgangspunkt i en del av de positive ringvirkningene. Vi har laget en fremstilling av hva som kan være omsetningseffekten av en økning i antall turistdøgn i Oslo. Den vertikale aksen viser forskjellige økninger i antall turistdøgn og den horisontale aksen viser et spenn i forbruk per turist per døgn i NOK. Matrisegrunnlaget blir da en oversikt over omsetningsøkningen som funksjon av antall turistdøgn multiplisert med forbruk per døgn. Midtpunktet ift gjennomsnittlig forbruk er basert på følgende estimat 16) : Par Snitt per person (par) Singel Overnatting Mat Frokost Lunsj Middag Drikke Transport (kollektivt, taxi med mer) Kultur (museum, musikk, sport med mer) Shopping Annet SUM per dag Snittpris per døgn vil variere ifht bl.a. nasjonalitet. Med ovennevnte som utgangspunkt er midtpunkt i matrisen satt på kr per dag. Det er ikke Nasjonalmuseet alene som vil sørge for turisttilstrømningen. Tabellen må leses som et uutnyttet potensial, som realiseres gjennom konsentrasjonen av gode turistopplevelser i kombinasjon med adekvat markedsføring og salg av byens tilbud. På figuren på side 19 har vi tatt utgangspunkt i et utsnitt av tallene fra tabell 1 og illustrert i ett søylediagram forbrukerpotensialet ved en økning på hhv og turistdøgn i Oslo, med ulikt gjennomsnittlig forbruk per døgn. En økning på turistdøgn, med et gjennomsnittlig forbruk på NOK per døgn, genererer et samlet forbrukspotensial på 375 MNOK. Til sammenlikning vil en økning på turistdøgn, med ett gjennomsnittlig forbruk på NOK generere en samlet omsetning på 500 millioner NOK. (1 000 NOK) Økning antall turistdøgn til Oslo Gjennomsnittlig forbruk per turist per døgn (NOK)

19 19 Estimat økt omsetning i Oslo ved økning i antall besøkende Estimat økt omsetning i Oslo ved økning i antall besøkende Økning turistdøgn - Økning turistdøgn Sum forbruk (1 000 NOK) Gjennomsnittlig forbruk per turist per døgn Kilde: Virke Analyse Med et utgangspunkt på dagsforbruk per turist på kr og en økning i turisttall på får vi dette estimatet på samlet effekt: Navn på foredragsholder Navn på foredrag Eksempel på samlet etterspørsel (Direkte og indirekte effekt) Estimat sum økt omsetning i Oslo ved økning i antall besøkende, generert av aktiviteter tilgrensene til Nasjonalmuseet Estimat sum økt omsetning i Oslo ved økning i antall besøkende, generert av aktiviteter tilgrensene til Nasjonalmuseet Samlet etterspørsel Økning inntekter i Nasjonalmuseet 14 mill 1) 520 mill Utenfor museet 506 mill Kilde: Nasjonalmuseet, Virke Analyse 1) Estimat på omsetningsøkning etter samling (ved besøkende) 17). Figuren ovenfor illustrerer at den samlede effekten kan beløpe seg til over 520 MNOK Navn på foredragsholder Navn på foredrag

20 20

21 21 Case: Color Line Opplevelsesturisme med tematiserte opplevelser 18) Årlig reiser rundt 1,2 millioner gjester med Color Lines cruiseskip M/S Color Magic og M/S Color Fantasy mellom Oslo og Kiel. Rundt halvparten er utenlandske gjester, og to av tre nye gjester kommer fra Tyskland og Nederland. Den internasjonale veksten skyldes hovedsakelig effekten av nye markedsgrep i Tyskland og utvikling av opplevelsesbaserte temacruise for det norske markedet. I 2009 inngikk Color Line og Den Norske Opera og Ballett en strategisk samarbeidsavtale. Bakgrunnen var at kunst, kultur, underholdning og opplevelser har blitt en viktig del av økonomien i Norge, og at norske myndigheter har utarbeidet nasjonale handlingsplaner for videre utvikling av kulturnæringene. Avtalen innebar at et strategisk markedssamarbeid mellom Color Line, som Norges største cruise- og transportrederi, skulle benytte Operaen og operabygget som en spydspiss og døråpner for nye markeder i Tyskland, samt tilby operabilletter eller besøk i operaen som en del av cruisepakken til Oslo. For Operaen var det viktig å bringe inn et nytt, kresent internasjonalt publikum, samt profilere operaens kunstarter og øvrige aktiviteter både i Norge og internasjonalt. Effekten leser vi av statistikken. Økningen i Oslo-pakker med cruise, hotellopphold og kulturopplevelser ble mer enn doblet fra i underkant av gjester fra Tyskland i 2009 til nærmere i Color Line har de senere årene investert nærmere en halv milliard kroner i et nytt internett og bookingsystem og vil i årene som kommer formidle produkter og tjenester fra rundt 250 leverandørbedrifter som det er inngått avtale med. Operaavtalen viser at Norge har et stort uutnyttet potensial i våre nærmeste internasjonale markeder dersom vi utnytter våre internasjonalt mest kjente attraksjoner, opplevelsesbedrifter og kunstnere i en internasjonal markedsføring av Norge. Med erfaringene fra Operaavtalen i Oslo utvikler Color Line sammen med blant andre Innovasjon Norge, Thon Hotels og Avinor, og med faglig støtte fra USU klyngen på Sørlandet og Agder Forskning, to utvidede opplevelsespakker i Disse er Blaafarveverket med sin Munch utstilling Munch og malervennene på Modum som en del av Munch-året 2013 og Peer Gynt AS på Gålå. På Gålå er ambisjonen å utnytte det årlige Peer Gyntspelet og skape ett attraktivt Peer Gynt-rike i hele Nord-Gudbrandsdalen basert på Henrik Ibsen og hans internasjonale anerkjennelse som dramatiker.

22 22 4. Erfaringer fra oppføring av større kulturbygg i utlandet For å illustrere omsetningseffekt av profilbygg har vi valgt tre eksempler på kunstmuseer i Europa: Guggenheim Bilbao i Spania (åpnet i 1997), Centre Pompidou-Metz (åpnet i 2010) og Louvre-Lens (åpnet desember 2012) i Frankrike. Disse tre museene har en størrelse og en beliggenhet som gir et godt sammenligningsgrunnlag med Nasjonalmuseet og Oslo som turistdestinasjon. De tre er også blant de mest markante av nyetablerte museer i Europa de siste femten årene. Case: Guggenheim Bilbao 19) Guggenheim Museum Bilbao er et museum for moderne kunst og samtidskunst. Bygget er designet av arkitekten Frank Gehry, bygget av Ferrovial og ligger i Bilbao, Spania. Guggenheim Bilbao ble etablert høsten Museet har en kombinasjon av faste utstillinger og vandreutstillinger med verker av både spanske og internasjonale kunstnere. Museet ble åpnet bl.a. for å revitalisere byen Bilbao. Museet ble en suksess etter at det åpnet og hadde over 1 million besøkende i I de første fire hele åpningsårene besøkte nesten 4,3 millioner personer museet 20). Den såkalte Bilbao-effekten refererer til hvordan museet forvandlet byen. Det er anslått at pengene besøkende la igjen på hoteller, restauranter, butikker og transport bidro til et samlet skattegrunnlag som overgikk byggekostnad fire år etter at museet åpnet (Crawford, 2001). Etterspørselen generert av museets virksomhet utgjorde i ,1 millioner euro ifølge en presentasjon fra BMASI Strategy. Av dette ble 27,6 millioner euro (8 %) brukt inne i museet (billetter, guidede turer, lagre, spesielle arrangementer, osv.), mens etterspørselseffekten utenfor museet beløp seg til 306,5 euro. Av andelen utenfor museet var det hotell og restaurantnæringen som fikk det største bidraget. Det betyr 6324 jobber, og 45,3 millioner euro i skatteinntekter. Nøkkeltall for Guggenheim Museum Bilbao: Samlet areal: m 2 Utstillingsareal (20 gallerier): m 2 Atrium (900 m 2 ) Auditorium (300 seter) To restauranter Kafé Bokhandel

Nasjonalmuseet på Vestbanen

Nasjonalmuseet på Vestbanen Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Alle illustrasjoner: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbh, MIR kommunikasjon AS og Statsbygg Foto av Klaus Schuwerk: Nasjonalmuseet Trykk:

Detaljer

Virke Kultur. Innsikt Utsyn 2013

Virke Kultur. Innsikt Utsyn 2013 Virke Kultur Innsikt Utsyn 2013 1 2 3 Virke Kultur Virke Kultur er et bransjeområde i Hovedorganisasjonen Virke som organiserer et stort antall museer, frivillig musikkliv samt virksomheter innenfor scenedrift,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

Verneverdige byområder som ressurs. Hilde Charlotte Solheim direktør Reiseliv og Kultur - Virke

Verneverdige byområder som ressurs. Hilde Charlotte Solheim direktør Reiseliv og Kultur - Virke Verneverdige byområder som ressurs Hilde Charlotte Solheim direktør Reiseliv og Kultur - Virke Hovedorganisasjonen Virke Hovedorganisasjonen Virke Mer enn 18.000 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende

Detaljer

Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig

Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig 1 Grønn turisme i EU Hva er grønn turisme? Bruken av natur- og kulturressurser skal skje på en bærekraftig måte,

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

FJORDBYEN OSLO. Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten. www.fjordbyen.com

FJORDBYEN OSLO. Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten. www.fjordbyen.com FJORDBYEN OSLO Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten www.fjordbyen.com Oslo sjøfront, juni 2006 En av de raskeste voksende byer i Europa 1984: 447 000, 2011: 605 000, 2030: 830 000 innbyggere Oslo

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Hvem blir vinneren av CBD?

Hvem blir vinneren av CBD? Hvem blir vinneren av CBD? HAVNEFRONT OG CBD OSLO, 12. MAI 215 PER MORTENSEN CEO Linstow 100 % eid av Awilhelmsen AS Cruise Shipping / Offshore Real Estate Asset Management Retail 11.05.2015 Linstow 2

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011

Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011 Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011 Christian Printzell Halvorsen, Adm.dir FINN.no epost: christian@finn.no twitter: @printzell 1 FINN har en imponerende posisjon i

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner KULTURNÆRINGER Kulturnæringer blir definert som de næringene som framstiller produkt

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling «Møtepunkt med næringslivet», Øygarden kommune, 21. oktober 2014 1 Sted, attraktivitet

Detaljer

Studiereise til Berlin Universell Utforming

Studiereise til Berlin Universell Utforming Studiereise til Berlin Universell Utforming 14.-15. oktober 2014 Velkommen til Berlin! byen. Med de demografiske endringene som dagens samfunn opplever, er universell utforming en absolutt nødvendighet

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Formålet med samarbeidsalliansen Styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 2 Osloregionen

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt 67 500 tilskuere.

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen?

Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen? Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen? Hva er en Catch up history? Velkommen til CITY realiteten Sterk sentralisering Men opplever vi urbanisering? 1960 2012 Tromsø sentrum 10000

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen. Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet

Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen. Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet Regjeringens politikk Nytt nasjonalmuseum skal oppføres på Vestbanetomten i Oslo, Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer

PUBLIKUM, hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

PUBLIKUM, hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design PUBLIKUM, hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Utarbeidet av Perduco Kultur v/ Anne-Britt Gran og Elise Wedde Mars 2012 SAMMENDRAG 1. Innledning Nasjonalmuseets visingsarenaer

Detaljer

Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug

Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug Innhald Nytt prosjekt: Korleis integrere berekraft Resultat frå undersøkingar

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Trenger vi cruisebåter i norske fjorder?

Trenger vi cruisebåter i norske fjorder? Trenger vi cruisebåter i norske fjorder? Båtene er flotte? Costa Victoria 400 ton fuel per dag! Men krever mye bunkers (200 400 ton per dag) 50 60 ton fuel per dag! Cruiseturismens utvikling Transportation

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement HVEM ER VI? Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) v/ Odd Terje Døvik, styreleder Rambøll Kristiansand v/ Arild Richard Syvertsen,

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2007, 36 sider Overnatting: Turisme er mer enn hotell og camping Antallet turistovernattinger i i 2006 (overnattinger

Detaljer

Nordic Urban Design Association

Nordic Urban Design Association Nordic Urban Design Association Sommerskole 2009, Sandefjord, 18-19 juni Foto: Knut Sten Hvordan skaper vi gode, attraktive og velfungerende plasser i våre byer- og tettsteder? - undervisning i metode,

Detaljer

Hafengeburtstag Hamburg 2011

Hafengeburtstag Hamburg 2011 Hafengeburtstag Hamburg 2011 Evaluering Oslo 24. august Helge Otto Mathisen Et historisk løft og samarbeid med perspektiver Tyskland Norges viktigste samarbeidsland på Kontinentet Tyskland og Norge har

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Praksis mellom fag og politikk. Byomforming 2010

Praksis mellom fag og politikk. Byomforming 2010 Praksis mellom fag og politikk Byomforming 2010 Etatsdirektør Ellen de Vibe Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune 5. og 6. januar 2010 NTNU-dagene Innhold: Knippe av fagutfordringer Parlamentarismen som

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer