DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014

2 2 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 17 Endring i egenkapital 17 Kontantstrømoppstilling 18 Noter 43 Kontrollkomiteens uttalelse 44 Revisors beretning Danica Pensjonsforsikring AS Postadresse: Postboks 6003 Sluppen, 7434 Trondheim Besøksadresse: Nordre gt. 12, 7011 Trondheim Telefon: E-postadresse: Hjemmeside: danica.no Foretaksnummer:

3 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT DIGITALISERINGENS MULIGHETER OG UTFORDRINGER Pensjons- og forsikringsbransjen er en svært IT-intensiv næring. Det har skjedd en betydelig produktivitetsvekst de senere år som følge av digitalisering, dog ikke like betydelig som i banknæringen. Tempoet i, og omfanget av digitalisering i samfunnet for øvrig, skyter stadig fart. Dette gir både muligheter og utfordringer. Det er nå teknologisk mulig å kjøpe pensjonsog personforsikringsprodukter på internett. Helsevurdering kan gjøres ved hjelp av kunstig intelligens. Avtale kan opprettes og signeres elektronisk i løpet av få minutter. En tilsvarende prosess brukte man flere uker på for noen år siden. Likedan er det teknologisk mulig at du som kunde selv kan gjøre alle endringer på forsikringsavtalen. Kun når det gjelder å få vurdert erstatningsoppgjør, kan man hevde at det er behov for et skjønn fra et menneske. En slik effektiviseringseffekt vil komme kundene til gode gjennom reduserte priser og kortere behandlingstid. Tradisjonelt har pensjons- og personrisikoprodukter blitt solgt av rådgivere, og ikke kjøpt av kundene. Det vil si at rådgivere har gjort kundene oppmerksomme på de økonomiske konsekvensene ved manglende forsikringer eller privat pensjonssparing. En utfordring knyttet til digitaliseringen er at kundene kan få mangelfull rådgivning. De færreste har interesse for eller stor nok innsikt i pensjon og forsikring til å ta egne valg. Vi ser derfor at rådgivning fortsatt vil være viktig for kunden også fremover. Jeg er såpass gammel at jeg husker at forsikringsagentene ringte på hjemme hos oss for å selge lukrative avtaler. Men rådgivning trenger ikke lenger skje ansikt til ansikt. Nå er det mulig å sitte foran tv-skjermen og skype med rådgiveren som sitter femti mil unna og formidler informasjon tilpasset kundens behov og livssituasjon. Så langt har det ikke etablert seg en nisjeaktør i pensjonsmarkedet som utelukkende satser på digital distribusjon, men jeg forventer det kommer snart. En utfordring ved digitalisering er knyttet til personvernet. Det skjer nå en raskere og mer omfattende innsamling, utveksling, behandling og lagring av personopplysninger. Slike opplysninger kan angripes av uvedkommende som har til hensikt å skade eller svindle. Vi i Danica Pensjon har fokus på digitalisering og bruker mye ressurser på utvikling, slik at vi kan innfri forventningene om enkle, raske og sikre nettløsninger. Vi håper at du som kunde snart vil merke en forskjell i forhold til hvordan vi utstiller våre produkter og tjenester i de digitale flater. Det skal bidra til å realisere vår visjon om å gi bransjens beste kundeopplevelse. Med vennlig hilsen Jan Petter Opedal Administrerende direktør

4 4 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL OVERSIKT OVER FINANSIELLE NØKKELTALL NOK Brutto premieinntekter Herav mottatte reserver Resultat før skatt Herav netto finansinntekter til eiere Forvaltningskapital Egenkapital Nøkkeltall: Avkastning Danica Valg Moderat 12,3 % -2,5 % 11,7 % 17,7 % 13,8 % Kapitaldekning 33,0 % 24,1 % 21,8 % 18,1 % 16,9 % Solvensmargin 327,2 % 276,4 % 267,1 % 273,3 % 295,5 % Antall ansatte AKTIVAPROFIL INVESTERINGSVALGPORTEFØLJEN 18,7 % 1,0 % 25,6% 7,4 % 1,0 % 45,4 % 29,0 % 28,8 % 25,8 % 17,3 % PRIVAT PENSJONSSPARING Aksjefond no Aksjefond utl Obligasjoner no Obligasjoner utl Bankkonto INNSKUDDSPENSJON Aksjefond no Aksjefond utl Obligasjoner no Obligasjoner utl Bankkonto

5 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT LEDERGRUPPE > > > JAN PETTER OPEDAL ADMINISTERERENDE DIREKTØR Født 1961 STEINAR MOEN SUND SALGS- OG MARKEDSDIREKTØR PM Født 1971 ARNE MARIUS ROEL KIRKNES SALGSDIREKTØR BM Født 1978 > > > THORBJØRN MICHELSEN ANSVARSHAVENDE AKTUAR Født 1960 TINE HAUAN NIELSEN LEDER FAG- OG KUNDESERVICE PM Født 1968 TERJE SNEEGGEN IT-SJEF Født 1956 > > > TERJE OLSEN ØKONOMISJEF Født 1967 TORUNN JACOBSEN LANGLO LEDER FAG- OG KUNDESERVICE BM Født 1976 TOVE NERVIK DUNCAN KOMMUNIKASJONSANSVARLIG Født 1972 ORGANISASJON ADM. DIREKTØR Jan Petter Opedal ØKONOMI (5) Terje Olsen ADMINISTRASJON (2) Siri Vaagan IT (7) Terje Sneeggen INVESTERING (1) Morten Mathisen AKTUAR (2) Torbjørn Michelsen COMPLIANCE (1) Magnus Seljelid* KOMMUNIKASJON (1) Tove N. Duncan * rapporterer formelt til Complianceansvarlig i morselskapet SALG PM (6) Steinar M. Sund FAG & KUNDESERVICE PM (22) Tine H. Nielsen FAG & KUNDESERVICE BM (29) Torunn J. Langlo SALG BM (11) Arne M. R. Kirknes

6 6 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 HOVEDPUNKTER I 2014 Historisk høyt resultat før skatt på 114 millioner kroner, som gir en egenkapitalavkastning på 38,8 %. Økning i forvaltningskapital til millioner kroner (+ 16,6 %). Det er oppnådd en meget god kundeavkastning, der det mest benyttede investeringsvalget Danica Valg Moderat (50 % aksjer) hadde en avkastning på 13,8 % i ,0 % nedgang i premieinntektene skyldes store reserveoverførsler i 2013.

7 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT STYRETS BERETNING 1. Markedsmessige forhold Markedet for innskuddspensjon har vist en økning siste år. Det ble i 2014 innbetalt 16,7 milliarder kroner til innskuddspensjon (+ 15 %) fordelt på ca. 1,1 millioner arbeidstakere. Det er nå reserver på 119,2 milliarder innen innskuddspensjon (+ 22 %). Årsaken til denne veksten skyldes både bedrifter som har endret sin pensjonsordning fra ytelsespensjon, samt økte sparesatser. I markedet for privat pensjonssparing har det så langt etter regjeringsskiftet ikke kommet endringer i skatteregelverket. Like fullt har etterspørselen tatt seg noe opp, hjulpet av mediefokusering av behovet. På slutten av året ble det tillatt å konvertere fripoliser til investeringsvalg for alderspensjonskapitalen, men det har så langt vært beskjedent omfang av dette. Det har vært et greit år avkastningsmessig for aksjeinvesteringer, der verdensindeksen har økt med 4,5 % i lokal valuta, men med hele 27,6 % målt i kroner som følge av en svekket kronekurs. Oslo Børs har økt med 4,9 % i Eierforhold / historikk Danica Pensjonsforsikring AS er 100 % eid av Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, et selskap i Danske Bank-konsernet. Danica Pensjonsforsikring AS markedsføres under navnet Danica Pensjon. Selskapet ble etablert i 1997, og har sine røtter i de tidligere selskapene Nordenfjeldske Forsikring AS, Gjensidige NOR Fondsforsikring AS og Danica Link NUF. De to førstnevnte ble oppkjøpt av Danica Pension i Selskapets hovedkontor er i Trondheim, med salgskontorer også i Oslo, Bergen og Stavanger. 3. Virksomhetsområder Selskapet er inndelt i to virksomhetsområder, Privatmarked og Bedriftsmarked. Styret ønsker å knytte følgende kommentarer til virksomhetsområdene: PRIVATMARKED I privatmarkedet tilbys pensjonsprodukter med investeringsvalg og personrisikoprodukter. Pensjonsproduktene selges i hovedsak gjennom Danske Bank i Norge og Pareto Wealth Management. Personrisikoproduktene selges gjennom Danske Bank i Norge og Sandnes Sparebank. Ved utgangen av 2014 har selskapet avtaleforhold tilknyttet privat pensjonssparing, tilsvarende millioner kroner i kundemidler. Selskapets markedsandel for produkter med investeringsvalg er 9,2 % målt i kapital. Porteføljen av personforsikringer omfattet ved utløpet av året forsikringsdekninger. Nesten halvparten av porteføljen består av dødsrisikoforsikringer, mens uføre- og ulykkesforsikringer utgjør en tredjedel. BEDRIFTSMARKED I bedriftsmarkedet tilbys innskuddsbasert pensjon, uførepensjon, barnepensjon samt gruppeliv. Produktene distribueres gjennom selskapets eget salgskorps som jobber i et tett samarbeid med Danske Bank i Norge, av Danske Bank i Norge selv, av If Forsikring, av Eika-bankene og gjennom uavhengige meglere. Porteføljen innen bedriftsmarkedet ved utgangen av året utgjør bedrifter med aktive medlemmer. I tillegg inngår pensjonskapitalbevis i porteføljen. Kundemidlene

8 med investeringsvalg i bedriftsmarkedet var ved utgangen av millioner kroner. Selskapets markedsandel målt i kapital for innskuddspensjon er ca. 5,9 %. Det har også i 2014 vært en vekst i salget innen bedriftsmarkedet, særlig som følge av salg gjennom Danske Bank og Eika-bankene. Selskapets vekst er dog noe lavere enn markedsveksten KAPITAL PR. PORTEFØLJE Inv.valg PM Innsk. pensjon Selskapsporteføljen Koll.port m/oversk.d Koll.port u/oversk.d 4 % 2 % 5 % 30 % Forfalt premie Mottatte reserver Konverterte reserver 59 % 4. Regnskapsmessige forhold (tall for 2013 vises i parentes) RESULTAT Resultat før skatt ble 114,0 (109,9) millioner kroner, og resultat etter skattekostnad er 82,9 (80,2) millioner. Årsaken til det gode 2014-resultatet tilskrives særlig selskapets personrisikovirksomhet. Resultatfremgangen i forhold til 2013 er påvirket av høyere realiserte kursgevinster som følge av et lavere rentenivå. Selskapets årsregnskap for 2014 er basert på forutsetningen om fortsatt drift. PREMIEINNTEKTER Premieinntekter for egen regning (f.e.r.) i 2014 var 1.749,9 (2.058,8) millioner kroner, en nedgang på 15,0 %. Premieinntektene f.e.r. fra privatmarkedet utgjorde i ,6 (784,3) millioner kroner. Nedgangen skyldes at man i 2013 fikk overført store reserver gjennom det da nye samarbeidet med Pareto Wealth Management, som ikke har vært på samme nivå i Premieinntektene f.e.r. fra bedriftsmarkedet utgjorde i ,3 (1.274,5) millioner kroner. Nedgangen skyldes en rekordstor kontrakt med nærmere 150 millioner i tilflyttede midler som kom i 2013, og ingen tilsvarende kom i ERSTATNINGER Den totale erstatningskostnaden f.e.r. for selskapet i 2014 var 923,4 (894,4) millioner kroner. I erstatningskostnadene inngår gjenkjøp, erstatningsutbetalinger til de forsikrede, flytting av midler til andre selskap og endringer i forsikringstekniske reserver.

9 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT STYRETS BERETNING DRIFTSKOSTNADER Selskapets driftskostnader for egen regning ble 151,0 (148,9) millioner kroner i Selskapet hadde 88 fast ansatte medarbeidere ved utløpet av 2014, det samme antallet som året før. KAPITALFORVALTNING/FINANSINNTEKTER Selskapets kundemidler i investeringsvalgsporteføljen er plassert i 81 fond levert av 12 ulike forvaltere foruten selskapets egne fond. Andelen av aksjefond utgjør 59 % (60 %) av den totale beholdning og andel i rentefond og bankinnskudd utgjør 41 % (40 %). Total verdi for kundemidlene i investeringsvalgsporteføljen i privat- og bedriftsmarkedet ved utløpet av året er ,3 (9.102,3) millioner kroner. Økningen skyldes både økt premieinngang og høy avkastning i aksjefondene. Finansiell risiko knyttet til eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg bæres av kundene. Disse produktene gir ikke kundene rett til overskuddsdeling av selskapets resultat, og kundene bærer derfor den finansielle risikoen selv, såfremt de ikke har kjøpt avkastningsgarantier. Avkastningen for det mest populære investeringsvalget Danica Valg Moderat (50 % aksjer) ble i 2014 pluss 13,8 % (17,3 %), som er tredje best i bransjen i De siste 5 år har dette investeringsvalget gitt en årlig avkastning på 10,4 % i gjennomsnitt, noe som er nest best i bransjen og langt høyere enn den avkasting som er oppnådd på ytelsesbaserte produkter. De forsikringstekniske avsetninger tilknyttet uførepensjoner under utbetaling er beregnet med en årlig garantert avkastning (grunnlagsrenten) på mellom 2,00-2,75 %. Kollektivporteføljen tilknyttet disse reservene utgjorde 272,6 (221,2) millioner kroner pr , og fikk en verdijustert avkastning på 6,8 % (6,4 %) i Bufferkapitalen tilknyttet denne porteføljen er derfor økt til 10,0 % av reserven (8,5 %). Denne porteføljen kan iht. styrets ramme investere inntil 20 % i aksjer. Faktisk investering i aksjer pr var 7,4 % (10,2 %). De øvrige midler investeres i norske og internasjonale obligasjoner. Netto verdijustert finansresultat etter fradrag for forvaltningsprovisjon for selskapets egne midler (som tilfaller eierne) ble i ,1 (17,3) millioner kroner. Resultatøkningen skyldes i hovedsak høyere realiserte kursgevinster på obligasjonsporteføljen som følge av et fallende rentenivå. Porteføljen forvaltes konservativt i høykvalitetsobligasjoner. 79,0 % (81,4 %) er investert i norske høykvalitetsobligasjoner og -sertifikater samt bankinnskudd, og 19,6 % (17,1 %) er plassert i obligasjonsfond. Denne porteføljen har en bokført verdi pålydende 709,8 (672,3) millioner kroner ved utløpet av 2014, fordelt på 147,3 i selskapsporteføljen og 562,5 i kollektivporteføljen uten overskuddsdeling. Verdijustert avkastning i disse porteføljene utgjorde i ,9 % (2,0 %) for selskapsporteføljen og 4,4 % (3,5 %) for kollektivporteføljen uten overskuddsdeling. Selskapets totale forvaltningskapital ved utløpet av 2014 er (10.230) millioner kroner. Selskapets egenkapital utgjør pr ,1 (272,3) millioner, og tilfredsstiller samtlige kapitalkrav med god margin. Det ble for forretningsåret 2013 vedtatt og utbetalt i 2014, 40 millioner i ordinært utbytte.

10 10 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT Risikoforhold FINANSIELLE RISIKOER Selskapet er eksponert for finansielle risikoer primært gjennom forvaltningen av selskapets egne finansielle aktiva, da det i svært liten grad er gitt rentegarantier til kundene. I kollektivporteføljen med overskuddsdeling bærer eierne en risiko for at den årlige rentegarantien oppfylles, etter at bufferkapitalen er oppbrukt. For denne risikoen innkreves det en forhåndsfastsatt rentegarantipremie. Indirekte er selskapet også eksponert for verdiutviklingen i investeringsvalgsporteføljen tilhørende kundene, da en andel av selskapets inntekter står i forhold til størrelsen på kundemidlene. De finansielle aktiva, det vil i denne sammenheng si selskapets egne midler, samt midler tilhørende forsikringstekniske avsetninger med og uten overskuddsdeling, forvaltes konservativt i henhold til en styrefastsatt strategi. For å styre renterisikoen i selskapsporteføljen og kollektivporteføljen benyttes bl.a. renteswapper. Hensikten med risikostyringen er å tilpasse den finansielle risikoen til selskapets soliditet, dets risikobærende evne og vilje, samtidig som det skapes en konkurransedyktig finansavkastning. FORSIKRINGSRISIKO Forsikringsrisiko relateres særlig til endringer i forsikringstakernes uførhet. Siden selskapet ikke tilbyr livsvarige alderspensjoner med garantier, har vi marginal risiko knyttet til økt levealder. I selskapets Solvens II-beregninger er forsikringsrisikoen den mest kapitalkrevende. OPERASJONELL RISIKO er knyttet til tap som skyldes feil eller mangelfulle prosesser, menneskelig svikt, systemsvikt eller eksterne hendelser. Det er etablert rutiner i selskapet som sikrer at uønskede hendelser løpende blir rapportert og fulgt opp med kvalitetsforbedrende tiltak. ØVRIGE RISIKOER Selskapet er også utsatt for andre typer risikoer som f.eks motpartsrisiko, likviditetsrisiko, forretningsrisiko og omdømmerisiko. Selskapet har en egen rolle som Risikostyringsansvarlig samt en risikostyringskomite, for bedre å håndtere risikosituasjonen. I 2014 utarbeidet selskapet for første gang en såkalt ORSA-rapport (Own Risk and Solvency Assessment) som ble sendt Finanstilsynet i desember. INNFØRING AV SOLVENS II Fra innføres nye solvenskrav for europeiske livsforsikringsselskaper. Et av hovedprinsippene er at både eiendeler og forpliktelser skal vurderes til virkelig verdi. Det innebærer at verdien av pensjonsforpliktelsene vil endres med rentenivået, noe som vil kunne være krevende for de selskaper som tilbyr årlige rentegarantier på et visst nivå. Siden Danica Pensjon har et relativt lite innslag av slike garantier samt god inntjening, forventes ikke solvensbehovet å bli særlig utfordrende. Som en følge av Solvens II regelverket, vil risikostyringsområdet (Pilar 2) og rapporteringen (Pilar 3) bli mer vektlagt. INTERN KONTROLL, KVALITETSSIKRING OG COMPLIANCE Selskapets system for intern kontroll og kvalitetssikring omfatter blant annet klare målsettinger, resultatrapportering, risikoanalyser og beskrivelser av alle vesentlige arbeidsrutiner. Ledelsen foretar ved utløpet av hvert halvår en gjennomgang av selskapets mål, de oppnådde resultater og vurdering av kritiske risikoer.

11 STYRETS BERETNING Resultatet av dette arbeidet, med tilhørende tiltak fremlegges for selskapets styre årlig. Selskapet har en egen stilling tilknyttet compliance (overholdelse av lover og regler med mer). Det er i løpet av 2014 ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved selskapets virksomhet. Selskapets risikosituasjon vurderes å være tilfredsstillende. 6. Andre forhold SRI-RETNINGSLINJER FOR KAPITALFORVALTNINGEN I likhet med Danske Bank-konsernet for øvrig er det innført retningslinjer for SRI (Social Responsible Investments) som bygger på internasjonalt anerkjente retningslinjer innenfor områdene menneskerettigheter, våpen, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Disse retningslinjene gjelder fond og porteføljer administrert av Danske Invest. Nærmere informasjon om selskapets egen og våre andre forvalteres SRI-politikk fremgår på hjemmesiden MEDARBEIDERNE Styret og ledelsen har høyt fokus på medarbeidernes trivsel og motivasjon. Resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse ligger på et tilfredsstillende nivå. Etter styrets vurdering har selskapet et godt arbeidsmiljø og gode fysiske arbeidsforhold. Samlet sykefravær var i ,5 %, mot 7,7 % i Forebyggende helsearbeid, med fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet og god tilrettelegging av kontorarbeidsplassene inngår som viktige elementer i HMS-arbeidet. Det er ikke registrert skader eller ulykker i tilknytning til virksomheten. oppfatning tilfredsstillende. Det søkes å fremme en organisasjonskultur som hensyntar ulik etnisitet, funksjonsevne og kjønn, både hva gjelder rekruttering, forfremmelser, utvikling og lønns- og arbeidsforhold. Av selskapets 88 fast ansatte er kvinneandelen 58 %. 3 av 9 medlemmer i selskapets ledergruppe er kvinner. MILJØ Danica Pensjon er bevisst ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling. Danica Pensjon påvirker det ytre miljøet gjennom reisevirksomhet og kontordrift, på linje med forsikringsbransjen for øvrig. Selskapet har tatt i bruk tekniske løsninger som reduserer miljøbelastningen. Dette gjelder blant annet videokonferanseutstyr som reduserer reisevirksomheten. FREMTIDSUTSIKTER Styret forventer at innføringen av Solvens II vil medføre et økt marked for produkter med lavere garantinivåer og med investeringsvalg. Dagens ytelsespensjonsprodukt kan forventes omdannet til innskuddspensjoner nå som det er innført økte innskuddsgrenser. Selskapets ambisjon er å opprettholde sin markedsandel innen innskuddspensjon i et voksende marked. DISPONERINGER OG OVERFØRINGER Styret foreslår at 82 millioner kroner utbetales som utbytte for 2014, noe som anses forsvarlig ut fra årets drift, selskapets likviditetssituasjon og fremtidig behov for solvens. I tillegg foreslår styret at Risikoutjevningsfondet tilføres 1,4 millioner kroner. TILTAK SOM FREMMER LIKESTILLING OG HINDRER DISKRIMINERING Selskapets likestillingsarbeid er etter styrets

12 12 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 Ekspertise Integritet Verdi Agilitet Samarbeid Oslo, 24. februar 2015

13 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT

14 14 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 RESULTATREGNSKAP Note Premieinntekter Forfalte premier, brutto Endring i avsetning for ikke opptjent premie Avgitte gjenforsikringspremier (79 237) (63 659) Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Erstatninger Utbetalte erstatninger Brutto ( ) ( ) - Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Endring i erstatningsavsetninger Brutto (61 090) (78 907) - Endring av gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper 6 ( ) ( ) Sum erstatninger for egen regning 2 ( ) ( ) Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve f.e.r. (7 009) (250) Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond (9 890) (6 963) Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond - Endring i tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten (1 493) (1 786) - Endring i gjenforsikringsandelen av tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten 490 (424) Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser - Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser 2 (17 768) (9 423) Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje Endringer i avsetninger for unit linked investeringer 2 ( ) ( ) Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser særskilt investeringsportefølje 2 ( ) ( ) Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultatet (5 271) (4 659) Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (1 440) (2 862) Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser (6 711) (7 521) Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader (2 225) (1 956) Salgskostnader 9 (93 202) (92 502) Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (60 188) (58 283) Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler Sum forsikringsrelaterte driftskostnader ( ) ( ) Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer (1 407) Realisert gevinst og tap på investeringer (630) Renteutgifter (4 871) (3 705) Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter - - Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad 21 (31 167) (29 704) TOTALRESULTAT Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

15 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT BALANSE REGNSKAP Note EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Immaterielle eiendeler Investeringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 13, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Sum finansielle eiendeler Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE Investeringer i kollektivporteføljen Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kostpris) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER

16 16 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster Risikoutjevningsfond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje Premiereserve m.v Innskuddsfond Sum avsetninger i livsforsikring med investeringsvalg Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Forpliktelser ved skatt Avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser 13, Sum forpliktelser Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Oslo, 24. februar 2015

17 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT ENDRING I EGENKAPITAL Annen innskutt egenkapital Fond for urealiserte verdier Aksjekapital Overkursfond Risikoutjevningsfond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Endring i administrasjonsavsetningen - - Endring i urealiserte verdier selskapskapitalen (3 504) - Til risikoutjevningsfond (1 440) - Utbetalt utbytte (40 000) (40 000) Årets resultat før fordeling til utbytte Egenkapital pr REGNSKAP Annen egenkapital: Av årets resultat på 82,9 mill. er 82,0 mill. av styret foreslått avsatt til utbytte. Utbytte vil balanseføres samme året det vedtas av generalforsamlingen. Danica Pensjonsforsikring AS er 100 % eid av Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. Adresse: Holmens Kanal 2, 1060 København K, Danmark Det er i alt aksjer à nominelt kr i selskapet. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Netto innbetalte premier Netto innbetalt vedrørende reassuranse Netto utbetalte erstatninger ( ) ( ) Utbetalinger relatert til forsikrings-/adm.kostnader ( ) ( ) Inn-/utbetalinger relatert til finansposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Netto investert i varige driftsmidler - - Netto investert i verdipapirer ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Utbetalt utbytte (40 000) (64 000) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (40 000) (64 000) Netto kontantstrøm for perioden Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

18 NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Regnskapsåret 2014 dekker perioden Selskapets regnskap er utarbeidet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven, aksjeloven og god regnskapsskikk. Resultat, balanse og noter er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (FOR nr. 1241). Utarbeidelsen av regnskapet innebærer at ledelsen gjør vurderinger og estimater, samt at det foretas forutsetninger som påvirker eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater evalueres løpende og er basert på historiske erfaringer og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på balansetidspunktet. Inntektsføring av premie og renteinntekter Premieinntekter omfatter alle forfalte premier for forsikringskontrakter og investeringskontrakter. Premieinntektene er som hovedprinsipp inntektsført pr. forfallsdato. Selskapets individuelle risikoprodukter har månedlige premieforfall, og selskapets kollektive tjenestepensjonsordninger har primært kvartalsvis premieforfall. Påløpte ikke mottatte renter av bankinnskudd og verdipapirer blir periodisert inn i regnskapet ved utløpet av regnskapsperioden. Verdsettelse av verdipapirer Selskapets verdipapirbeholdning er plassert i omløpsobligasjoner og andeler i verdipapirfond. Verdipapirbeholdningen bokføres til markedsverdi, med verdiendring over resultatet, i samsvar med IFRS 9 og IAS 39. Selskapets portefølje av finansielle instrumenter består av børsnoterte obligasjoner, andeler i Danica Balansefondene (se note 13), samt en liten del investeringsandeler. Selskapet er i begrenset grad eksponert for risiko knyttet til disse produktene. Risikoen som oppstår i forbindelse med selskapets portefølje av finansielle instrument kan klassifiseres under markedsrisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Risikooppfølgingen gjøres ved stresstesting. Dette innebærer spesifisering av negative scenarier for utviklingen i kapitalmarkedene, for deretter å beregne hva det vil innebære i tap for selskapet. Dette tapet sees opp mot de gjeldende kapitalkrav. Kundenes eiendeler knyttet til livsforsikringskontrakter med investeringsvalg er vurdert til markedsverdi. Urealisert gevinst/tap resultatføres fortløpende til kundene. Forsikringstekniske avsetninger Forsikringstekniske avsetninger består av premiereserve, erstatningsreserve, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond og andre tekniske avsetninger. Avsetningene omfatter også premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond. Beregninger av forpliktelsene vedrørende forsikringskontrakter bygger på aktuarmessige beregninger. Beregningene anvender forutsetninger om en rekke variabler gitt ut fra den eksisterende bestand av forsikringstakere. Erstatningsavsetninger skal dekke selskapets forventede erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskapsårets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til selskapet. Erstatningsavsetningen tilsvarer bare midler som ville ha kommet til utbetaling i regnskapsåret dersom erstatningstilfellet var ferdigbehandlet. Avsetninger til ikke meldte erstatningskrav er foretatt ut fra erfaringstall.

19 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT MEDARBEIDERE 88 AVKASTNING DANICA VALG MODERAT 13,8 % RESULTAT FØR SKATT 114 MILL NOTER Premiereserve er avsetning for å sikre fremtidige forsikringsmessige forpliktelser overfor forsikringstakerne og forsikrede. Premiereserver oppstår som følge av månedlige forskuddsinnbetalinger. Avsetninger for ikke opptjent premie i skadeforsikring inngår i resultatog balanseoppstillingen i posten Premiereserver. Avsetningene er i henhold til lovverket fastsatt til differansen mellom brutto årspremie og avløpt premie for alle skadeforsikringskontrakter. Beløpene fremkommer/inngår også i resultatoppstillingen under Premieinntekter, og i balanseoppstillingen under Fordringer (på forsikringstakere). Avsetningene for ikke opptjent premie har ingen netto resultateffekt. Tilleggsavsetninger er en betinget kundetildelt avsetning hvor årets endring føres i resultatregnskapet. Finanstilsynet har gitt bestemmelser om maksimal tilleggsavsetning pr. kontrakt. Maksimal avsetning kan ikke utgjøre mer enn 12 % av premiereserven for kontrakten. Den faktiske avsetning for det enkelte år vurderes i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene. Dersom avkastningen tilordnet en kontrakt i et år ikke er stor nok til å dekke det årlige avsetningskravet, kan avsetningskravet oppfylles ved overføring av tilleggsavsetninger tilordnet kontrakten. Kursreguleringsfond tilsvarer summen av urealiserte gevinster på finansielle eiendeler som inngår i kollektivporteføljen. Dersom porteføljen av finansielle omløpsmidler viser et netto urealisert tap, settes kursreguleringsfondet til 0. Alle foretak skal ha et premiefond som kan anvendes i henhold til lov om foretakspensjon, herunder til betaling av premier. Overskudd på premiereserve knyttet til pensjoner under hel eller delvis utbetaling, skal tilføres pensjonistenes overskuddsfond og anvendes til styrking av premiereserven for pensjonister i forbindelse med regulering av løpende ytelser. Andre tekniske avsetninger er foretatt i henhold til regelverk utarbeidet av Finanstilsynet. Avsetningene gjelder selskapets ulykkes- og sykeforsikringer. Hoveddelen av de tekniske avsetningene er sikkerhetsavsetninger. Avsetninger til forsikringsfond utgjør verdien av den investeringsporteføljen som forsikringen er tilordnet. I avsetninger til forsikringsfond hensyntas depotbeholdning, kontantbeholdning og kundefordringer. Gjenforsikringsandel av forsikringsavsetninger Gjenforsikringsandel av forsikringsavsetninger består av gjenforsikringsandel av premieog erstatningsavsetninger fratrukket reassuranseavsetningen på skadeprodukter. Reassuranseavsetningen fastsettes iht. forskrift fra Finanstilsynet. Gjenforsikringsandelen av premie- og erstatningsavsetninger er beregnet ut fra gjeldende avtale med reassurandør. Overføring av premiereserve m.v. (flytting) Overføring av premiereserve ved flytting av livsforsikringskontrakter med investeringsvalg føres over resultatregnskapet under posten Overført premiereserve m.v. fra/til andre, som er en del av henholdsvis Premieinntekter for egen regning og Erstatninger for egen regning. På samme tidspunkt reduseres/økes avsetninger for Livsforsikringer med investeringsvalg i balansen. Flyttebeløpet er lik saldo på kundens kontrakt. Tilflyttede premiefond og innskuddsfond for kollektive pensjonsordninger avsettes direkte i balansen.

20 20 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT MARKEDSANDEL INNSKUDDS- %PENSJON Varige driftsmidler Innkjøpte driftsmidler til varig eie og bruk avskrives lineært over 36 måneder ut fra en vurdering av anleggsmidlenes forventede levetid, samt dens restverdi etter avskrivningsperioden. IT-systemer Selskapets administrasjonssystem eies av Danske Bank og aktiveres derfor ikke i Danica Pensjonsforsikring AS. Kundeportefølje og selskapsportefølje Det er som følge av Finansdepartementets forskrift av om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning fastsatt en kapitalforvaltningsstrategi, som angir retningslinjer for plasseringer av selskapets midler, midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger og kundenes midler i investeringsporteføljen. Selskapets midler i selskapsporteføljen, midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger i kollektivporteføljen og kundenes midler i investeringsvalgsporteføljen forvaltes i egne porteføljer, der midler knyttet til forsikringstekniske avsetninger med overskuddsdeling forvaltes som en egen portefølje under kollektivporteføljen. Pensjonskostnader Kostnader og forpliktelser knyttet til tjenestepensjonsavtale for selskapets ansatte er behandlet i henhold til IAS 19 (Ytelser til ansatte). Alle selskapets ansatte har innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. I tillegg er det for ansatte med lønn over 12 G en driftspensjonsordning, samt en egen pensjonsordning for selskapets hovedlege. er forventet å bli utlignet i fremtiden. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan utlignes mot skattepliktig inntekt i senere år. Den vedtatte skattereform legger til grunn at gevinster ved salg av aksjer i hovedsak vil være skattefrie (fritaksmodellen). Selskapet har lagt til grunn at det vil være symmetri mellom ev. skattefrie gevinster og pliktige avsetninger til kundefond, slik at dette ikke gir noen skattemessige effekter. Valuta Eiendeler/gjeld i utenlandsk valuta er bokført med opprinnelig kostpris i valuta omregnet til norske kroner etter transaksjonsdagens valutakurs. Markedsverdi fastsettes på balansedagen, omregnet til norske kroner etter balansedagens valutakurs. Bundne midler Selskapets eneste bundne midler er pr avsatte skattetrekksmidler, hvorav skattetrekksmidler ansatte utgjør kroner. Selskapet har bankgaranti for skattetrekksmidler vedrørende kundene. Konserntilknytning Ytterligere opplysninger kan innhentes i regnskapene til Danske Bank. Resultatskatt Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og årets endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2012

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2012 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2012 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2012 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2012 3 innhold Pensjon i vinden 3 Kommentar fra administrerende direktør

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 240,3 mill. kroner etter andre

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 351,7 mill. kroner etter tredje

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer