Mineralogisk binding av CO 2 Muligheter for kombinert verdiskaping og CO 2 -lagring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mineralogisk binding av CO 2 Muligheter for kombinert verdiskaping og CO 2 -lagring"

Transkript

1 Workshop Gassnova/NFR, Oslo 20. juni 2011 Mineralisering CO 2 -lagring og forretningsidé Mineralogisk binding av CO 2 Muligheter for kombinert verdiskaping og CO 2 -lagring Are Korneliussen Norges geologiske undersøkelse tlf , mob

2 Scenario for økt verdiskaping Landet har unike muligheter for landbasert industriutvikling basert på gass og mineraler KAN I DENNE SAMMENHENG INDUSTRIELL BINDING AV CO 2 BLI ET KLIMATILTAK SOM MONNER? Gass, kull CO 2 Mineralbasert prosessindustri GASS/KULL og MINERALER Verdifulle produkter CO 2 VERDI skaping Prosess industri GRUVE- DRIFT Verdifulle PRODUKTER AVFALL for deponering Industriell utvikling basert på CO 2 Industriutvikling basert på CO 2 og MINERALER CO 2 Verdifulle produkter CO 2 -holdig avfall for deponering (mineralogisk CO 2 -lagring) VERDI skaping Prosess industri GRUVE- DRIFT Verdifulle PRODUKTER CO 2 -holdig mineralogisk AVFALL for deponering DEPONI På land eller sjøbunn

3 HVORDAN FANGE OPP KOMPONENTER FRA MINERALER/BERGARTER OG BINDE CO 2 SOM KARBONAT? Bergart med silikatbundet CaO, MgO, FeO NATURENS MEKANISMER CO 2 CO 2 + CaO CaCO 3 CO 2 + MgO MgCO 3 (1) OVERFLATEPROSESSER Erosjon/forvitring ved ATMOSFÆRISK TRYKK OG TEMPERATUR (2) METAMORFE PROSESSER I jordskorpa under HØYT TRYKK OG TEMPERATUR POTENSIELLE INDUSTRIELLE PROSESSER (1) ATMOSFÆRISKE FORHOLD (a) Langsom gjennomstrømning i knust bergart av CO 2 /vann (karbonsyre) over lang tid Over 40 % effektivitet Kan gjøres BILLIG (KREC/LKAB) (b) Øke reaksjonshastigheten ved tilførsel av ekstremt kraftig pulsert energi E-Puls teknologi; pågående KREC/Bialecki/NGU-prosjekt Rask reaksjon Mulighet for verdifulle produkter Potensial for industriproduksjon i stor skala (2) VED HØYT TRYKK og TEMPERATUR Rask reaksjon Produkter for verdiskaping

4 H 2 O CO2 EROSJON NATURENS MEKANISMER for mineralogisk CO 2 -håndtering gjennom tusener og millioner av år Dekomponering/forvitring av bergarter Ca (Mg,Fe) fra berggrunnen danner sammen med CO 2 fra lufta bikarbonat Ca(HCO 3 ) 2 som er løselig i vann (egentlig Ca HCO 3- ) 50 % returneres MINUS det som bindes i biologisk materiale TRANSPORT som bikarbonat med grunnvann og elver mot havet Ca HCO 3 - UTFELLING som karbonat (ved endret Ph) Ca HCO 3- CaCO 3 ( sediment) + CO 2 Biologiske prosesser er viktige CO 2 Ca HCO 3- CaCO 3 + H 2 O + CO 2 CO 2 OMVANDLING AV BERGARTER I JORDSKORPA Spesielt tydelig for ultramafiske bergarter Mg 2 SiO 4 (olivin) + CO 2 SiO 2 + MgCO 3 Karbonat Kleberstein

5 Rolla, Troms Svært store mengder CO 2 er lagret som karbonat i berggrunnen i visse deler av landet

6 H 2 O CO2 NATURENS PROSESSER tar tusener og millioner av år Kan INDUSTRIELL mineralogisk CO 2 -lagring bli et klimatiltak som monner? NEPPE mht global klimautvikling JA mht mulighet for signifikant betydning for norsk CO 2 -regnskap, jfr. dette foredraget Ca(HCO 3 ) 2 Industrielle prosesser Behov for langsiktighet CO 2 Deponi

7 INNTEKTER Indikativ sammenligning CO 2 - DEPONERING ALTERNATIVER Atmosfære alternativet Reservoar alternativet Mineral alternativet Mineral alternativet Inntekter av mineralske produkter FORTJENESTE Spørsmål (1): Kan CO 2 -lagring gjennom mineralbinding bli et konkurransedyktig alternativ til konvensjonell CO 2 -lagring? UTGIFTER CO 2 -avgift Svært kostbart mht landbasert industri Utgifter til råvarer, prosessering og deponering JA Inntekter ved kombinert produksjon av diverse mineralske produkter

8 DEKOMPONERING AV SILIKATBERGARTER I KARBONSYRE Potensielt verdifulle produkter fra silikatmineraler SiO 2 og Al 2 O kr/t Høy pris lite markedsvolum Lav pris, stort markedsvolum Ulik løselighet på ulike råvarer Ulike råvarer (bergarter) vil sannsynligvis gi produkter av forskjellig kvalitet OLIVIN CO 2 + Mg 2 SiO 4 (olivin) MgCO 3 (magnesitt) + SiO 2 (+ Ni) Ca. 400 kg CO 2 / tonn olivin Evne til å binde CO Olivin (dunitt) % Pyroksenitt Anortositt Olivin (dunitt) Klinopyroksenitt Anortositt % SiO2 % Al2O3 % (Ca,Mg,Fe)O

9 Verdipotensial OLIVIN CO 2 + Mg 2 SiO 4 MgCO 3 + SiO 2 + Ni STORT CO 2 -binding potensial 400 kg CO 2 / t bergart Inneholder % Ni og 40 % SiO 2 TEORETISK verdipotensial % Ni ca. 200 kr/t bergart 100 Mt bergart ca. 20 MRD kr - SiO 2 : kr/t Begrenset markedsvolum mht høy pris? Nisjeproduktmuligheter for høy pris? - MgCO 3 kan også være salgbart Pris/kvalitet/marked (begrenset) Ressurser: Ubegrenset Åheim Sunnmøre

10 Verdipotensial ANORTOSITT CO 2 + CaAl 2 Si 2 O 8 CaCO 3 + Al 2 O 3 + SiO 2 LITE CO 2 -binding potensial (< 100 kg CO 2 /t bergart) TEORETISK verdipotensial - Al 2 O 3 : 3000 kr/t (store variasjoner) 30 % Al 2 O kr/t bergart 100 Mt bergart 90 MRD kr - SiO 2 : kr/t Begrenset markedsvolum mht høy pris Nisjeproduktmuligheter? - CaCO kr/t (PCC) Nisjeproduktmuligheter? Pris/kvalitet/marked (begrenset) Ressurser: Ubegrenset Gudvangen - Mjølfjell Gudvangen anortosittgruve Syreløselig plagioklas

11

12 Kvarts Kalkspat med ørsmå inneslutninger av grafitt (sorte prikker) Pyritt Grafitt Verdipotensial KALSIUMKARBONAT (CaCO 3 ) CO 2 + CaCO 3 CO 2 + CaCO 3 (renset) INTET CO 2 -binding potensial TEORETISK verdipotensial CaCO 3 : kr/t (PCC) 90 % CaCO kr/t bergart 100 Mt bergart MRD kr Begrenset markedsvolum for høyeste pris Pris/kvalitet/marked (begrenset) Ressurser: Ubegrenset Anrikning av mineralkjemisk høyren CaCO 3 Rent produkt (1) Mekanisk-kjemisk (konvensjonell metodikk) (2) Selektiv oppløsning i karbonsyre og kontrollert utfelling som et verdifullt produkt

13 Spørsmål (2): Hva er verdiskapingspotensialet gjennom bruk av CO 2 som industrikjemikalie? STORT, må være konkurransedyktig på pris/kvalitet, god markedstilpasning, og LØNNSOMT Teoretisk og indikativt Potensiale for verdiskaping for tre "ubegrensede" ressurstyper Verdibetraktning basert på 100 Mt råvare Kr/t bergart Olivin (dunitt)? Anortositt? GCC Kalsium karbonat PCC? MRD kr Olivin Olivin CO2 Anortositt Anortositt CO2 Ca-karbonat Ca-karbonat GCC Ca-karbonat CO2

14 GRUVEDRIFT I GASS MINERALER Spørsmål (3): Hvor ligger de største utfordringene med slike prosesser: Kjemi? Teknisk? Miljø? Logistikk? Lovgiving? PROSESSINDUSTRI I CO 2 H 2 O MINERALER GRUVEDRIFT II OPPLØSNING PROSESSINDUSTRI II. CO 2 -holdig mineralogisk materiale for DEPONERING Verdifulle PRODUKTER Den største og absolutt avgjørende utfordringen er TEKNISK Nøkkelen er å oppnå RASK dekomponering /oppløsning av visse bergarter i karbonsyre Separasjon og anrikning av verdifulle produkter Energi; optimalisering og gjenvinning Dernest MILJØ Innebærer gruvedrift og deponering av store mengder CO 2 -holdig mineralogisk materiale

15 . Grunnprinsipp Kjeøy-prosjektet Utnytte den kjemiske prosessens evne til å reagere raskt ved å tilføre EKSTREMT KRAFTIG PULSERT ENERGI PULSERT energitilførsel Denne teknologien kan benyttes for: Oppnå rask- og energieffektiv karbonsyreoppløsning av mineraler KREK, Bialecki og NGU prosjekt; finansiert av Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune og NGU. Integrert med pulverisering av stein.. Effekt Energiintensitet KONVENSJONELL mekanisk energitilførsel Tid

16 PRINSIPP FOR RASK OPPLØSNING AV BERGARTER I KARBONSYRE Integrert pulverisering av bergarten (E-Puls) Og ekstremt kraftig omrøring (E-Puls) Pulsert ENERGI INN Olivin H 2 O CO 2. Oppløsning i karbonsyre ved atmosfæriske forhold Utfelling Separasjon Anrikning Verdifulle produkter CO 2 -holdig materiale for deponering. Potensial for ENERGI UT > ENERGI INN Karbonatisering av olivin utvikler varme (eksotermisk reaksjon)

17 PRINSIPPSKISSSE FOR DEKOMPONERING AV MINERALER I KARBONSYRE OG BINDING AV CO 2 I KARBONAT I EN SEMIDYNAMISK PROSESS ved atmosfærisk trykk og temperatur (1) CO 2 + Olivin MgCO 3 + SiO 2 + Ni - STORT potensial for CO 2 -binding (2) CO 2 + Anortositt CaCO 3 + Al 2 O 3 + SiO 2 - LITE potensial for CO 2 -binding (3) CO 2 + Karbonat CO 2 + CaCO 3 (renset) - INTET potensial for CO 2 -binding Fokus OPPLØSNING UTFELLING Håndtering av resterende CO 2 med CaO (brent kalk)? CaO + CO 2 CaCO 3 H 2 O + CO 2... CO 2 + H 2 O MINERAL Verdifullt Produkt Verdifullt Produkt Uløst rest Karbonat (Ca,Mg,Fe)CO 3 Verdifullt Produkt DEPONERING

18 NÅR CO 2 -LAGRING ER MÅLET NESTEN ALT MINERALOGISK MATERIALE DEPONERES Ni fra olivin er en miljøgift (fordi er ikke lenger silikatbundet) som må tas vare på og selges som et verdifullt produkt (inngår i produksjon av rustfritt stål) POTENSILAE CO 2 - lagring Verdiskaping (1) OLIVIN (+ diverse ultramafiske bergarter) CO 2 + Mg 2 SiO 4 (olivin) SiO 2 + Ni (produkt)+ MgCO 3 (2) ANORTOSITT CO 2 + CaAl 2 Si 2 O 8 Al 2 O 3 + SiO 2 + CaCO 3 (3) KALKSPATMARMOR CO 2 + CaCO 3 CaCO 3 + CO 2 (4) ANDRE MULIGHETER Klinopyroksenitt (CO 2 -lagring + apatitt) Eklogitt (CO 2 -lagring + rutil, granat) Diverse andre muligheter Deler av den SiO 2 - og MgCO 3 som dannes kan renses? Nisjeprodukter?

19 NÅR VERDISKAPING ER MÅLET Mulighet for tilknytning til eksisterende industri med tilgjengelig CO 2 KAN VÆRE KORT VEI FRAM MOT INDUSTRIALISERING i mindre skala Alt ikke-salgbart mineralogisk materiale må deponeres (1) OLIVIN CO 2 + Mg 2 SiO 4 (olivin) SiO 2 + Ni + MgCO 3 PRNSIPPSKISSE Olivin/dunitt (2) ANORTOSITT CO 2 + CaAl 2 Si 2 O 8 Al 2 O 3 + SiO 2 + CaCO 3 POTENSIAL CO 2 - lagring Verdiskaping Anortositt Ca-Karbonat Andre muligheter (3) KALKSPATMARMOR CO 2 + CaCO 3 CaCO 3 + CO 2 (4) KOMBINASJONSMULIGHETER Klinopyroksenitt (CO 2 -lagring + apatitt) Eklogitt (CO 2 -lagring + rutil, granat)

20 ØKT VERDISKAPING BASERT PÅ GEOLOGISKE RESSURSER Ved integrert gruvedrift, prosessering og deponering GRUVEDRIFT Verdiskaping Realisering av muligheter Deponi PROSESSINDUSTRI GASS, KULL CO 2 -holdig avgass Spektrum av Verdifulle PRODUKTER PROSESSINDUSTRI CO 2 + MINERALER GRUVEDRIFT BIOLOGISK PRODUKSJON CO 2 + H 2 O + MINERALER ALGER + O 2 Deponi CO 2 Deponi CO 2

21 UNIKE MULIGHETER FOR GASS OG MINERAL- BASERT VERDISKAPING Det som trengs er tilgjengelig sjøveien Egnede råvarer er tilgjengelige fra gruver i produksjon Ressursene er store Gass/LNG er tilgjengelig STØRSTE UTFORDRINGER SAMFUNNSAKSEPT CO 2 -mineral PROSESSUTVIKLINGEN Utvikle miljøakseptable DEPONERINGSLØSNINGER

22 Spørsmål i møteinvitasjonen HVORDAN REALISERE verdiskaping og CO 2 -lagring gjennom mineralisering? (1) Kan CO 2 -lagring gjennom mineralbinding bli et konkurransedyktig alternativ til konvensjonell CO 2 -lagring? (2) Hva er verdiskapingspotensialet ved bruk av CO 2 som industrikjemikalie? (3) Hvor ligger de største utfordringene med slike prosesser: Kjemi? Teknisk? Miljø? Logistikk? Lovgiving? (4) Hvordan kan totale CO 2 - og energibalanser dokumenteres? Neste trinn i prosjektutviklingen (5) Hvordan bør dette kommuniseres til viktige beslutningstakere? Teknisk Først og størst: Oppnå RASK og industrirelevant (ved atmosfæriske forhold) OPPLØSNING av bergarter i karbonsyre. FOKUS I PÅGÅENDE PROSJEKT SEPARASJON og ANRIKNING av verdifulle produkter Energioptimalisering og gjenvinning Miljø JA Men krever integrert produksjon av verdifulle mineralske produkter STORT I form av verdifulle mineralske produkter Gruvedrift og DEPONERING av store mengder av CO 2 -holdig mineralogisk materiale SAMFUNNSAKSEPT, POLITISKE FØRINGER, NASJONALT SAMARBEID OG KOORDINERING (NFR?),.

23 VISION 100 Verdiskaping basert på GEOLOGISKE RESSURSER VERDIskaping (relativ) Olje og Gass VISJON 100 PROSESS industri GRUVEDRIFT CO 2 med mineralogisk CO 2 -håndtering

MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND

MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND Olje- og gasskonferansen Sandnessjøen 10. og 11. juni 2010 MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND Finn Nordmo Meløy Næringsutvikling AS 1 På oppdrag fra NHD og OED kom i august 2006 rapporten

Detaljer

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser MINFORSK Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser Dette dokumentet er foreløpig å betrakte som et utkast. Vi har imidlertid begynt å sette

Detaljer

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden Tom Heldal Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år. pluss en del av andres ressurser 600 500 S=180 000 488 400 Mrd kr

Detaljer

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Utfordringer og muligheter i kommunene Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Befolkningsprognose Ibestad 1 600 1 400 1 200 362 368 1 000 382 800 381 333 600 400 863 803 698 540 455 200

Detaljer

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp INNHOLD 3 Innledning Mineraler i hverdagen 4-5 6-9 Begrepsavklaringer og utviklingsløp Metalliske malmer og industrimineraler i Nord-Norge 10-13 14-15 Strategisk viktige malmer og industrimineraler Bedriftsaktører

Detaljer

PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN

PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN Lars Nygaard, Fesil ASA Glenn Scott Christiansen, S. Syr Pedersen AS PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN SILISIUMPROSESSENE OG BIO-KARBON Smelteverksindustrien

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle MEF-notat nr. 4-2011 September 2011 Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle Geotermisk energi er fornybar energi Potensialer og fremtidsutsikter MEF engasjerer seg for grunnvarmeutbygging Det er behov

Detaljer

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12 Innhold Klimaendring og behovet for geologisk lagring av CO 2.......................................................... 4 1. Hvor og hvor mye CO 2 kan vi lagre under jorden?.........................................................

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget IFE/KR/E 2006/002 Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget Postadresse Telefon Telefax KJELLER NO-2027 Kjeller +47 63 80 60 00 +47 63 81 29 05 HALDEN NO-1751

Detaljer

Årsrapport 2011. Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1

Årsrapport 2011. Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1 Visjon «Et fremtidsrettet ressursselskap med integrerte operasjoner i leting, utvinning og foredling av høyverdige mineraler og metaller» 2 Nordic Mining

Detaljer

Kom styrket ut av Økokrimsaken

Kom styrket ut av Økokrimsaken Nr. 2 2012 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 22. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Nordnorsk Fiskeri- og oppdrettsnæring - Eiendom, bygg og anlegg > Frode Nilsen og LNS: Kom styrket ut av Økokrimsaken

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri enova rapport 2009:5 Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Forord Prosessindustriens Landsforening (PIL, nå Norsk Industri) gjennomførte,

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi NGU Rapport 2000.093 GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG Rapport fra Skog og landskap 12/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer