%JÆ g Leif Broch Sekretariatsleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "%JÆ g Leif Broch Sekretariatsleder"

Transkript

1 . Egersund vedtak EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Arena MERK STED Tidspunkt: 18:30 BEFARING I ORIENTERINGER kl 18:00-18:30 Orientering og omvisning på Egersund Arena. Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 001/11 Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte /1 1 Bakkebø - Oppfølging 003/1 i Plaza Egersund AS - utvidelse av skjenketiden under visefestivalen /1 i Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 76 m.fl. til fritidsbebyggelse - Marrbotn gangsbehandling 005/1 i Alternativ bruk av Kreklingeveien 6 006/1 i - Etablering av aktivt oppsøkende behandlingsteam i Dalane (OBD) etter ACT modell 007/1 1 øremerkede midler til barnevernet fra Fylkesmannen 008/1 i Ny tjenesteytingsavtale mellom Eigersund kommune og Eigersund kirkelige fellesråd - 009/1 1 Satser for skjenke- og salgsavgifter for alkoholholdig drikk 01 0/ /11 012/11 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Eigersund kommune, Rogaland Suppleringsvalg - meddommere/lagrettemedlemmer til Gulating lagmannsrett - perioden spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lokale og regionale kulturbygg - fattet etter kl /1 1 Referatsaker/Fremdriftsrapporter til kommunestyrets møte Egersund, 3. mars 2011 Solveig Ege Tengesdal Varaordfører %JÆ g Leif Broch Sekretariatsleder

2 Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). - Eventuelle forlail meldes til kommunens sentralbord I Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Tom Harry Albertsen (FrP) - for Roald Eie (FRP) Sverre C. Bertelsen (H) - for Kim Skjæveland (H) [ Kommunestyremøte 14.mars Frist for endring: Tirsdag 1.mars Parti Sted Dag Dato Tid kl. AP Arbeidernes Hus. Torsdag 10. mars 19:30 FRP Formannskapssal, rådhuset Mandag 7. mars 18:00 H Formannskapssal, rådhuset Tirsdag 8. mars 19:00 KRF Formannskapssal, rådhuset Onsdag 9. mars 19:00 SP Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Onsdag 9. mars 19:30 SV Kontorlgrupperom, rådhuset (4.etg.) Torsdag 10. mars 1 8:30 V Formannskapssal, rådhuset Torsdag 10. mars 20:00 Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

3 Tittel Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Avdeling: Sentraladministrasjonen Arkiv: :FE- Enhet: Politisk sekretariat Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Målfrid Espeland 11/439 Stilling: Politisk sekretær Journalpostløpenr.: Telefon: /5929 E-post: S CJ( Saksnummer Utvalglkom ite Møtedato Kommunestyret Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte Sammendrag: Protokoll fra forrige mote i Saksgang: Avgjores av utvalget. utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra kommunestyrets mote den godkjennes. Dokumenter - vedlagt saken: :_p_qnr. på vedlegg jfrotokoh - Kommunestyrets mote pdf 2

4

5 EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvala: MJàtc:. Tidsounkt - fra såk- frà I til: Kommunestyret i Møtested Grand Hotel 15:00 I Tids PLIIik-til: I 18:00 076/10-094/10 Følgende medlemmer møtte: Knut Pettersen (AP) Kjell H. Fredriksen (FrP) lnghild Vanglo (AP) Thor Kristian Klepp (AP) Liv Tone øiumshaugen (H) Bjørn Reidar Berentsen (AP) Bjørn Carlsen (H) Astrid H. Robertson (H) Terie Jørgensen jr. (H) Leif Erik Egaas (H) Bente Skåra Gundvaldsen (KrF) Per Hovland (FrP) Edmund Johan Iversen (KrF) Birger Røyland (SP) Solveig Ege Tengesdal (KrF) Sigval Bernt Nodland (SP) Kåre Hansen (H) Morten Haug (KrF) Brit L. Kvassheim (V) Sissel Voilås (AP) Arne Geir Ege (KrF) Kim Skjæveland (H) Arne Stapnes (H) Ruth Karl L. Fiske (AP) Bitten Fugelsnes (AP) Kjell Vidar Nygård (H) Wenche H. Andersen (FrP) Arne Dirdal (H) Unn Therese Omdal (AP) Arnfinn Emil Havsø (FrP) Følgende medlemmer hadde forfall: Hans L. Merkesdal (FrP) Per Einar Lædre (SV) Rolf Magne Skogen (AP) Roald Eie (FrP) Tor lnge Rake (V) Følgende varamedlemmer møtte: Tommy Bjellås (FrP) Halvor 0. Thengs (SV) Odd Stangeland (AP) Tom Harry Albertsen (FrP) Anette Hoås (V) Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Bjørn Arild Ammundsen (KrF) (Sak 85 og 94/10) Erik Ludvigsen (AP) (Sak 85/10) Følgende fra administrasjonenlandre møtte: Rådmann Karl Johan Olsen, kommunalsjef levekår Kåre lngvar Helland, kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen, kommunalsjef personal Kristin Haugland, plansjef Dag Kjetil Tonheim, flyktningekonsulent Gerd A. Vassbø, skolefaglig konsulent Torfinn Hansen. Merknader til møtet:. Møtet ble avsluttet med utdeling av hedersmerker og innsatspremier på Grand Hotel fra kl. :_2100 Leif E Broch

6 Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (35): ARBEIDERPARTIET: (9) Knut Pettersen (Gruppeleder) Unn Therese Omdal Inghild Vanglo Thor Knstian Klepp Bitten Fugeisnes Rolf Magne Skogen Sissel Voilås Bjøm Reidar Berentsen Ruth Karl Ludvigsen Fiske Vararepresentanter i rekkefølge. 1 Odd Stangeland 2 Elisabeth Solbakke 3 Åshild Bakken 4 Thor Dale 5 Erik Ludvigsen 6 Marit Tingbø Ludvigsen 7 Tove Helen Løyning 8 Anders Ege 9 Elin Svanes Hjømngnes 10 Kenneth Pedersen 11 Svenn Johan Manum 12 Svein Narve Veshovda FREMSKRITrSPARTIET: (6) Wenche Haffnes Andersen (Gruppeleder) Per Hovland Kjell H Fredriksen Amfinn Emil Havsø Hans Ludvig Merkesdal Roald Eie HØYRE: (10) Terje Jørgensen (Ordfører) Leif Erik Egaas (Gruppeleder) Arne Stapnes Liv Tone øiumshaugen Kåre Hansen Kjell Vidar Nygård Arne Dirdal Astrid H. Robertson Bjøm Carisen Kim Skjæveland KRISTELIG FOLKEPARTI: (5) Morten Haug (Gruppeleder) Solveig Ege Tengesdal (Varaordfører) Edmund Johan Iversen Bente Skåra Gunvaldsen Arne Geir Ege SENTERPARTIET: (2) Sigval Bemt Nodland (Gruppeleder) Birger Røylarrd SOSIALISTISK VENSTREPARTI: (1) Per Einar Lædre (Gruppeleder) VENSTRE: (2) Tor Inge Rake (Gruppeleder) Brit L Kvassheim 1 Tommy Biellås 2 Tom Harry Albertsen 3 Jane Beathe A. Espnes 4 Terje Svanes 5 Therese Nybo 6 Torfinn M. Haataja 7 Hans Petter Helland 8 Bjøm Arild Amundsen 9 (Pt. Ledig i påvente av nytt valgoppgjør) I Sverre C. Bertelsen 2 01aug Nordeide 3 Camilla Litsheim Refsland 4 Aud Eli Ege Tønnesen 5 Runar Blakstad 6 Lilly Remme Brunel 7 Henry Andreas øglend 8 Line Stenberg Mikalsen 9 Liv Aina Nevland Adamsen 10 Sem Johne Hadland 11 Kjetil Bentsen 12 John Harry øglend 13 (Pt. ledig pga permisjon) 1 Anja Tingbø Omdal 2 Sølvi Ege 3 Bjørn Arild Omdal 4 Ivar Sleveland 5 Liv Aarrestad Stapnes 6 Inger K. Løvbrekke Aase 7 Brit Elin Lomeland 8 Janne M 0. Jørgensborg I Tor Olav Gya 2 May Sissel Nodland 3 Johan Egeland 4 Ruth Evy Berglyd 5 Ester ørsland I Solveig Drage 2 Halvor østerman Thengs 3 Kirsten Solveig Hegdal 4 (Pt. ledig i påvente av nytt valgoppgjer) 1 Anne Margrethe Herigstad 2 AnetteHoås 3 Vidar Ausen 4 øyvind Misje 5 Espen Andersen 5

7 Saksilste: Sak nr. Sakstittel L 076/10 Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 22.1t /10 Ansettelse av ny rådmann. 078/10 Bakkebø - Oppfølging 079/10 økonomirapport januar - november /10 Ansvarilge lån private barnehager Vedtak etter /10 Budsjett/økonomiplan Eigersund havnevesen 082/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven /10 Reviderte gebyrer etter plan- og bygningsloven - byggesak /10 Gebyrer etter plan og bygningsloven - plan 085/10 Budsjett økonomiplan /10 Tiistandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune / Bosetting av flyktninger 088/10 Fremtidig_organisering av Dalane energi 089/10 Dalane Miljøverk IKS - endring av selskapsavtale 090/10 BarBar (tidligere Brygghus) - 091/10 Rema 1000 Årstaddalen, Påfyll Mat AS - alkoholholdig drikke gruppe i Storgata 18 - søknad om skjenkebevilling. 092/10 Shanghai House AS - søknad om skjenkebevilling søknad om bevilling til salg av 093/10 Referatsaker/Fremdriftsrapporter til kommunestyrets møte /10 Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna utfyllingsgrense 2. gangsbehandling - byggelinje, ny avkjørsel,

8 076/10: Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte Forslag til vedtak : Protokoll fra kommunestyrets møte den godkjennes Kommunestyret Motebehandling: Votering: Protokollen enstemmig godkjent. KS-076/1 0 Vedtak: Protokoll fra kommunestyrets møte den godkjennes. Vedtaket er enstemmig. 077/1 0: Ansettelse av ny rådmann. lntervjuutvalgets innstilling forslag til vedtak : Kommunestyret tilsetter Ketil Helgevold i stilling som rådmann på åremål for en periode på 6 år. Innen utgang av 5. år skal det tas stifling til om kommunen ønsker å forlenge åremålstillingen ytterligere i inntil 6 år til. Dersom Ketil Helgevold takker nei til rådmannsstillingen blir stillingen lyst ut på nytt Kommunestyret Motebehandling: Nye dokumenter i saken: Saksforelegg med innstilling. Votering: lntervjuutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 0 KS-077/1 0 Vedtak: Kommunestyret tilsetter Ketil Helgevold i stilling som rådmann på åremål for en periode på 6 år. Innen utgang av 5. år skal det tas stilling til om kommunen ønsker å forlenge åremålstillingen ytterligere i inntil 6 år til. Dersom Ketil Helgevold takker nei til rådmannsstilllngen blir stillingen lyst ut på nytt. 7

9 Vedtaket er enstemmig. 078/10: Bakkebo - Oppfolging Forslag til vedtak : Saken tas til orientering Kontrollutvalget MotebehandNng: OLAF AURDAL (H) ioreslo: Saken tas til orientering og oversendes formannskapet og kommunestyret. Votering: Au rdals forslag enstemmig vedtatt. KON-Ol 4/10 Vedtak: Saken tas til orientering og oversendes formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: Saken tas til orientering. Vedtaket er enstemmig Formannskapet Motebehandling: ORDFØREREN foreslo slikt vedtak: Når kommunestyrets behandling av saken, skal dette skje i åpent møte. Kun de konkrete opplysninger som er unntatt offentlighet jf. lovbestemt taushetsplikt vedlegges saken i eget vedlegg som er unntatt offentlighet. ORDFØREREN foreslo slikt vedtak: Saken sendes tilbake til kontrollutvalget slik at de kan vurdere saken på nytt i lys av nye opplysninger som har tilflytt formannskapet i saken. Kontrollutvalget be spesielt vurdere de nye opplysningene opp i mot kommunens delegasjonsreglement. (Opplysningene finnes i eget vedlegg unntatt offentlighet) Opplysninger/behandling/vedtak unntatt offentlighet finnes i eget protokollvedlegg. (JPID: 10/1 6626) Voteririg: 0--

10 Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. FS-080/1 0 Vedtak: 1. Saken sendes tilbake til kontrollutvalget slik at de kan vurdere saken på nytt iiys av nye opplysninger som har tilf!ytt formannskapet under behandling av saken. Kontrollutvalget bes spesielt vurdere de nye opplysningene opp i mot kommunens delegasjonsreglement. 2. Når kommunestyrets får behandler saken, skal dette skje i åpent møte på grunnlag av et offentlig saksforelegg i den grad dette er mulig. Kun konkrete opplysninger som er spesifikt er unntatt offentlighetjf. lovbestemt taushetspllkt vedlegges saken i eget vedlegg unntatt offentlighet. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen Kommunestyret Motebehandling: ORDFØREREN foreslo slikt vedtak: På bakgrunn av opplysninger fra administrasjonen om at saken ikke er ferdigbehandlet i kontrollutvalget tas saken av sakskartet og settes opp på førstkommende kommunestyre etter at saken er ferdigbehandlet jf. formannskapets vedtak. Votering: ORD FØR EREN utsettelseforslag enstemmig vedtatt. KS Vedtak: På bakgrunn av opplysninger fra administrasjonen om at saken ikke er ferdigbehandlet i kontrollutvalget tas saken av sakskartet og settes opp på førstkommende kommunestyre etter at saken er ferdigbehandlet jf. formannskapets vedtak. Vedtakets stemmetan fremgår av voteringen. 079/10: økonomirapport januar - november 2010 Rådmannens forslag til vedtak : Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Budsjettert rammetilskudd for 2010 økes med kroner (ekstra rammetilskudd for 2010 av staten). 2. Eigersund kommune sin andel av økningen i rammetiskuddet på kroner (av totalt 1 milliard kroner) overføres til Utgifter knyttet opp mot ansettelse av ny rådmann dekkes ved mindreavsetning til Driftsfondet. Rådmann får fullmakt til å foreta endringen i forbindelse med årsregnskapet. 9

11 FS-1 36/10 Vedtak: 1. Budsjettert rammet//skudd for2olq økes med kroner (ekstra Formannskapet innstiller til kommunestyret: Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. Votering: Møtebehandling: Kommunestyret Saken tas til orientering. Rådmannens forslag til vedtak : 080/10: Ansvarlige lån private barnehager Vedtak etter 13. Vedtaket er enstemmig. årsregnskapet. totalt i milliard kroner) overføres til Driftsfondet. Rådmann får fullmakt til å foreta endringen i forbindelse med for 2010 av staten). 2. Eigersund kommune sin andel av økningen i rammetilskuddet på kroner (av KS-079/1 0 Vedtak: Votering: Formannskapets vedtak enstemmig vedtatt. -0 Motebehandling: Kommunestyret Vedtaket er enstemmig. årsregnskapet. Driftsfondet. Rådmann får fullmakt ti! å foreta endringen i forbindelse med 3. Utgifter knyttet opp mot ansettelse av ny rådmann dekkes ved mindreavsetning til Nye dokumenter i saken: Formannskapets behandling og innstilling. 1. Budsjettert rammetilskudd for 2010 økes med kroner (ekstra rammetilskudd 3. Utgifter knyttet opp mot ansettelse av ny rådmann dekkes ved mindreavsetning til 2. Eigersund kommune sin andel av økningen i rammetilskuddet på kroner rammetilskudd for 2010 av staten). (av totalt i milliard kroner) overføres til Formannskapet

12 Vedtaket er enstemmig. KS Vedtak: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Votering: Miljoutvalget (matrikkellova) 32 og FOR nr 864: Forskrift om eiendomsregistering (matrikkelforskriften) 18. Vedtaket er fattet med hjemmel i LOV nr 101: Lov om eiendomsregistrering fastsettes i henhold til vedlagt forslag dok. nr Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven med lokal forskrift om unntak fra tidsfrister Miljoutvalget innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak : 082/10: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven Vedtaket er enstemmig vedtas som fremlagt. Forslag til budsjett for 2011 med en ramme på kr ,- og økonomiplan for KS-081/1 0 Vedtak: Havnestyrets vedtak enstemmig vedtatt. Votering: Motebehandling: Kommunestyret vedtas som fremlagt. Forslag til budsjett for 2011 med en ramme på kr ,- og økonomiplan for Havnestyret i rinstil ler til kommunestyret: Forslag til vedtak : 081/10: Budsjettløkonomiplan Eigersund havnevesen Motebehandling: 11

13 Motebehandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. M-139/1O Vedtak: Miljoutvalget innstiller til kommunestyret: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven med lokal forskrift om unntak fra tidsfrister fastsettes i henhold til vedlagt forslag dok. nr Vedtaket er fattet med hjemmel i L0V nr 101: Lov om eiendomsregistrering (matrikkeiova) 32 og FOR nr 864: Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18. Vedtaket er enstemmig Kommunestyret Motebehandling: Votering: Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. KS-082/1 0 Vedtak: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven med lokal forskrift om unntak fra tidsfrister fastsettes i henhold til vedlagt forslag dok. nr Vedtaket er fattet med hjemmel! L0V nr 101: Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 32 og FOR nr 864: Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18. Vedtaket er enstemmig. 083/10: Reviderte gebyrer etter plan- og bygningsloven Rådmannens forslag til vedtak : byggesak Miljoutvalget innstiller til kommunestyret: Gebyrregulativet vedtas som framlagt. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1, 32-8, lov om eierseksjoner 7 og forskrift om begrensning av forurensning 52a Miljoutvalget

14 Votering: Rådmannens innstilllng enstemmig vedtatt. eierseksjoner 7 og forskrift om begrensning av forurensning 52a. Gebyrregulativet vedtas som framlagt. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens S 33-1, 32-8, lov om Miljoutvalget innstiller til kommunestyret: M-1 51/10 Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Motebehandling: Miljoutvalget Lov om behandlingsmåten forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. Vil. Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygningsloven 32-8 og 33-1, jf.. Lov byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) blir vedtatt som fremlagt. Gebyrregulativ for plansaker etter lov nr 71: Lov om planlegging og Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak : : Gebyrer etter plan og bygningsloven - plan Vedtaket er enstemmig. eierseksjoner 7 og forskrift om begrensning av forurensning 52a. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1, 32-8, lov om Gebyrregulativet vedtas som framlagt. KS-083/1 0 Vedtak: Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Votering: Motebehandling: Kommunestyret Vedtaket er enstemmig. Motebehandling: 13

15 M-1 50/10 Vedtak: Miljoutvalget innstiller til kommunestyret: Gebyrregulativ for plansaker etter lov nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandllng (plan- og bygningsloven) blir vedtatt som fremlagt. Vedtaket er fattet med hjemme/plan- og bygningsloven 32-8 og 33-1, jf.. Lov Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII. Vedtaket er enstemmig Kommunestyret Motebehandling: Votering: Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. KS Vedtak: Gebyrregulativ for plansaker etter lov nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandllng (plan- og bygningsloven) blir vedtatt som fremlagt. Vedtaket er fattet med hjemmel plan- og bygningsloven 32-8 og 33-1, jf.. Lov Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (foivaltningsloven) kap. VII. Vedtaket er enstemmig. 085/10: Budsjett økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak : 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2011 vedtas. 2. lnntektsskatten for 2011 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 3. Form uesskatten til kommunen for 2011 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 5. Budsjettrammene for 2011 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fuhmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 6. Fra økes feiegebyret med 4% (fra 250 kroner til 260 kroner). Gebyret er avgiftspliktig. 7. Fra settes renovasjonsgebyret til a kroner for boliger. b kroner for hytter/fritidsboliger. c kroner for septiktanktømming (standard tank) d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: a. Bemarming ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra b. Bemanningen ved bamehagene knyttet til nytt bamehageår fra c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.

16 ut 9. For 2011 legges det opp til en samlet låneramme på kroner (inklusiv Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 10. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens 50 pkt 7a. 11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp (ikviditetslån I økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 40 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 12. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår 13. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2012 forutsatt driftsoverskudd. 15. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme. 16. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 17. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene. 18. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 20. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på Skattereguleringstondet. 21. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på Finansfondet. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 22. Et positivt premleavvik over budsjett - settes av på Premieavviksfondet. Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av premieawiksfondef og I eller et positivt premieawik i kalenderåret. 23. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 24. For eiendomsskatt 2011 vedtas følgende: a. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 2% av takstgrunnlaget på bolig- og fritidseiendomm er. b. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 7% av takstgrunnlaget på andre eiendom mer. c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler. e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller om bygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK 1. Rådmannens forslag til økonomiplan vedtas og drifts- og investeringsram mer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. 2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten Miljoutvalget P0 12

17 Motebehandling: ARNE STAPNES (H) foreslo: Rådmannens budsjett 2011 Votering: Stapnes forslag enstemmig vedtatt. M-138/10 Vedtak: økonomiplan tas til orientering. Rådmannens budsjett 2011 økonomiplan tas til orientering. Vedtaket er enstemmig Helse- og omsorgsutvalget Motebehandling: KJELL H. FREDRIKSEN (FRP) foreslo: Rådmannens forslag til Budsjett 2011 Votering: Fredriksens forslag enstemmig vedtatt. HO Vedtak: økonomiplan 2011 tas til orientering. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 økonomiplan 2011 tas til orientering. Vedtaket er enstemmig Administrasjonsutvalget Motebehandling: TERJE JØRGENSEN (H) foreslo: Rådmannens forslag til Budsjett 2011 Votering: Jørgensens forslag enstemmig vedtatt. ADM-Ol 2/10 Vedtak: økonomiplan tas til orientering. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 Økonomiplan tas til orientering. Vedtaket er enstemmig Felles brukerutvalg Motebehandling: INGHILD VANGLO (AP) erklærte seg inhabil ved behandling av budsjettdel som omhandler ungdomskontakten og Pingvinen idet hun er ansatt ved denne avdelingen, kl. 40, 3.ledd b, og trådte ut. 13

18 EDMUND IVERSEN (KRF) foreslo: Votering: lversens forslag enstemmig vedtatt. Disse må opprettholdes. Felles brukerutvalg går imot at ungdomskontakten og Pingvinen blir fratatt stillinger. 14 Egelis forslag punkt a) vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer (Karl Johan Olsen, Kåre lngvar Egelis forslag punkt b)falt med 5 stemmer mot 2 stemmer for (John Egeli + lngfrid Koldal, ANS) Helland og Tore Oliversen, ARG) Votering: orientering. Rådmannens nnstilling til budsjett 2011 Rådmannens forslag til Budsjett 2011 BRU-047!1 0 Vedtak: Votering: Schneidereits forslag enstemmig vedtatt. med følgende merknad: Rådmannens forslag til Budsjett 2011 går vi sterkt imot. økonomiplan Økonomiplan 1. Felles brukerutvalg ser med bekymring på at det foreslås nedlagt en avdellng på vi sterkt imot. Lagård sjukeheim som er en avdeling med sterkt pleietrengende pasienter. Dette går følgende merknader: a) Arbeidsmiljøutvalget foreslår at det ikke foretas reduksjon i bemanningen En evt. nedbemanning innen disse områdene vil belaste arbeidsmiljøet for b) Utbygging av Husabøskolene tas inn i budsjettet. økonomiplan tas til JOHN I. EGELI (ANS) foreslo: de ansatte. JOHN I. EGELI (ANS) foreslo slike tillegg: innen avdeling skole- og oppvekst. Motebehandling: Arbeidsmiljoutvalget Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. Disse må opprettholdes. 2. Felles brukerutvalg går imot at ungdomskontakten og Pingvinen bllr fratatt stillinger. tas til orientering med tas til orientering Felles brukerutvalg ser med bekymring på at det foreslås nedlagt en avdeling på Lagård sjukeheim som er en avdeling med sterkt pleietrengende pasienter. Dette ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: Motebehandling: tilstede under behandling av denne delen. Det fremkom ingen merknader til saken. Det var ikke innkalt vara, så det var 6 medlemmer

19 Egelis forslag vedr. rådmannens budsjett 2011 økonomiplan , enstemmig vedtatt. AMU-Ol 1/10 Vedtak: Rådmannens innstilling til budsjett 2011 økonomiplan 2011 orientering med følgende merknad: 2014 tas til Arbeidsmiljøutva!get foreslår at det ikke foretas reduksjon i bemanningen innen avdeling skole- og oppvekst En evt. nedbemanning innen disse områdene vil belaste arbeidsmiljøet for de ansatte. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen Kultur- og oppvekstutvalget Motebehandling: BIRGER RØYLAND (SP) foreslo: Rådmannens forslag til budsjett 2011 tas til orientering med følgende kommentar: 1. KUO ser med bekymring på å kutte 6 stillinger i skole/barnehage. 2. Ventilasjonsanfegget på Helleland skole bør påbegynnes i LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo: Rådmannen anmodes om å føre en aktiv budsjettkontroll i etater/avdelinger/sektorer osv.. MånedHge økonomirapporter legges fram i formannskapet. Hver avdeling har eget budsjettansvar. Positive og negative tall overføres til neste års budsjett. Overskridelser må ordnes inn egne rammer. Votering: Røylands forslag enstemmig vedtatt. øiumshaugens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer. (AP SP V) KU Vedtak: Rådmannens forslag til budsjett 2011 tas til orientering med følgende kommentar: 1. KUO ser med bekymring på å kutte 6 stillinger i skole/barnehage. 2. Ventilasjonsanlegget på Helleland skole bør påbegynnes Rådmannen anmodes om å føre en aktiv budsjettkor troll i etater/avdelinger/sektorer osv.. Månedlige økonomirapporter legges fram i formannskapet. Hver avdeling har eget budsjettansvar. Positive og negative tall overføres til neste års budsjett. O erskridelser må ordnes inn egne rammer. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor. 15

20 Formannskapet Motebehandi ing: Nytt dokument i saken: Notat fra rådmannen av Informasjon vedrørende forhold i økonomiplan. Rådmannen endret ved dette sin innstilling ved at det ble lagt inn tre nye forslag til innstillingen (JpID: 10/29604): 1. Gebyrinntekten ved Byggesakskontoret økes med kroner og hvor økningen settes av på Driftsfondet. 2. Budsjettert besparelse på skade og personforsikring i 2011 på totalt 1,3 millioner kroner settes av på eget forsikringsfond. 3. Det fremlegges egen politisk sak knyttet opp mot nytt gebyrregulativ for vanngebyr og avløpsgebyr i Eigersund kommune innen utgangen av mars Gebyrregulativet vil føre til endret beregning av gebyrene og vil gi interne omfordelinger og endringer knyttet opp mot enkeltgrupper og enkelt kunder, men hvor utgangspunktet er at samlet vann- og avløpsgebyr ikke skal økes eller endres i forhold til Nytt gebyrregulativ skal være gjeldende fra WENCHE HAFFNES ANDERSEN (FrP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun som avdelingsleder har bidratt til saksforberedelser i saken og også føler seg direkte inhabil alt den tid hennes enhet er sterkt berørt, jf. fvl. 6, 2. ledd. Per Hovland (FrP) tok sete. Etter forslag fra Knut Pettersen (AP) ble det enstemmig vedtatt at Andersen var inhabil. 0-- ARNE STAPNES (H) forslo slikt vedtak (fellesforslag H, KrF, SP og V): Punkt 1 endres slik: Forslag fra H, KrF, SP og V til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2011 vedtas. ARNE STAPNES (H) forsto slikt vedtak (fellesforslag H, KrF, SP og V): 28. Nytt punkt: Mulig forpaktning av Bakkebø gård avklares med aktuell interessent endelig innen 15. januar Hvis en ikke kommer frem til løsning ut fra forutsetningene i utlysningen, lyses vanlig forpaktning ut umiddelbart, uten krav om at stillinger ved Bakkebø gård følger med i avtalen. ARNE STAPNES (H) forsto slikt vedtak (fellesforslag H, KrF, SP og V): 29. Nytt punkt: Eigersund kommune vil at ordførerne i Dalane skal ivareta Dalanerådets funksjon, med roterende saksbehandling fra deltakerkommunenes rådmenn og at ordførerne fungerer som styringsgruppe for Næringsjefen i Dalane. Nødvendig kontakt og avkiaringer foretas snarest med de andre Dalanekommunene. ARNE STAPNES (H) forsto slikt vedtak (fellesforslag H, KrF, SP og V): 30. Nytt punkt: Eigersund kommune skjerper inn sin budsjettdisiplin. Følgende forhold vektlegges: Tertiale økonomirapporter legges frem etter samm& og forenklede korte mai som for månedsrapport. Jmf. eksempel på enkel mai fra Gjesdal kommune. Budsjett skal følges. Det delegeres til admann å dekke eventuelle awik i enhetene i løpet av budsjettåret innenfor egen ramme for enheten. Kun ekstraordinære forhold som helt klart kan særlig begrunnes, tas opp som endringsforslag i økonomirapport. Dette for å unngå store endringer og overføringer i budsjettåret

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2011 vedtas. 2. Inntektsskatten for 2011 utliknes etter de satser som Stortinget

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.06.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:15 Sak fra / til: 059/11-059/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:25 Sak fra / til: 033/11-034/11 Terje

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Grand Hotel Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 18:00 Sak fra / til: 076/10-094/10 Følgende medlemmer møtte: Knut

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtedato: 23.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:15 Tidspunkt - til: 12:15 Sak fra / til: 003/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 12.11.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:05 Sak fra / til: 016/12-019/12 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget Utvalg: Miljøutvalget Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Formannskapssalen, ekstraordinært møte Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:15 Sak fra / til: 161/10-161/10 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet 105/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for Eigersund kommune 18.11.2015 Behandling i Formannskapet Nytt dokument i saken: - Skriv fra rådmannen - tilleggsinformasjon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 10.08.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:15 Sak fra / til: 033/10-039/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:00 Tidspunkt - til: 14:00 Sak fra / til: 120/10-125/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 05.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:45 Sak fra / til: 010/11-016/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 126/10-135/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:55 Sak fra / til: 031/11-037/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 13.11.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:45 Sak fra / til: 013/12-016/12 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 001/11-011/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg Utvalg: Planteknisk utvalg ekstraordinært møte Møtedato: 25.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 14:30 Tidspunkt - til: 16:15 Sak fra / til: 238/13-239/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget d EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 059/10-063/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 24.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:35 Sak fra / til: 017/11-025/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 30.08.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 026/11-032/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 03.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 006/11-006/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 18:30 ORIENTERINGER kl 18:00-18:25 Orientering

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 23.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:55 Sak fra / til: 029/10-038/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:50 Sak fra / til: 028/12-032/12 bru Iversen,

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.11.2015 Arkiv: : FE - 151 Arkivsaksnr.: 14/2271 Journalpostløpenr.: 15/30107

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.11.2015 Arkiv: : FE - 151 Arkivsaksnr.: 14/2271 Journalpostløpenr.: 15/30107 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.11.2015 Arkiv: : FE - 151 Arkivsaksnr.: 14/2271 Journalpostløpenr.: 15/30107 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 03.06.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 21:50 Sak fra / til: 020/10-032/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Grand Hotel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak /17

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Grand Hotel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak /17 EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtedato: 20.04.2017 Møtested: Grand otel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak 005-006/17 Følgende medlemer møtte: Odd

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 15.02.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 001/11-009/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 18.02.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: Sak fra / til: 001/10-010/10 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 04.02.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 001/13-009/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 Sak fra / til: 010/13-018/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:40 Tidspunkt - til: 14:25 Sak fra / til: 111/11-117/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 024/12-033/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE [ytvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:30 (Merk fremmøtetid) Vedtak som ettersendes jf.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 11.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:30 Sak fra / til: 017/12-023/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2009 Møtested: Grand Hotell Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 17:30 Sak fra / til: 087/09-107/09 Følgende medlemmer møtte: Knut

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.09.2013 Møtested: Grand Hotell Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 047/13-059/13 Følgende medlemmer møtte: Leif

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 034/12-041/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 026/13-035/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:00 Tidspunkt - til: 12:20 Sak fra / til: 118/11-127/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 030/11-037/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:25 Sak fra / til: 024/11-032/11 Terje Jørgensen jr. H Leif

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:10 Sak fra / til: 008/10-014/10

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Egersund Arena Tidspunkt - fra: 18:30 Tidspunkt - til: 20:10 Sak fra / til: 104/11-109/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE 151, TI &30 Arkivsaksnr.: 16/132 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE 151, TI &30 Arkivsaksnr.: 16/132 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 01.11.2016 Arkiv: : FE 151, TI &30 Arkivsaksnr.: 16/132 Journalpostløpenr.: 16/33017 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.11.2012 Tidspunkt: 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 016/12 Spørsmål/orienteringer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.01.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 001/10-010/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 21.09.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 020/10-025/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 12.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 047/10-052/10 Følgende medlemmer

Detaljer

Ettersending av vedtak til kommunestyrets møte 30. september 2013

Ettersending av vedtak til kommunestyrets møte 30. september 2013 Ettersending av vedtak til kommunestyrets møte 30. september 2013 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 046/13 Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 17.6.2013 047/13 Revidering av gebyrforskrifter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 007/11-015/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 17.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:20 Sak fra / til: 053/10-055/10 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.03.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: Sak fra / til: 022/10-029/10 Følgende medlemmer møtte: Terje

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2011 Møtested: Egersund Arena Tidspunkt - fra: 11:00 Tidspunkt - til: 16:50 Sak fra / til: 110/11-129/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 30.09.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 21:30 Sak fra / til: 040/10-048/10

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 28.11.2013 Arkiv: :FE-151 Arkivsaksnr.: 13/1312 Journalpostløpenr.: 13/29260 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:35 Sak fra / til: 031/10-043/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:20 Sak fra / til: 017/13-027/13 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:30 Sak fra / til: 012/12-012/12 Følgende

Detaljer

Else-Lill Skuland (KrF), Solveig Robstad (Ap), Knut Føreland (Sp), Tor Vidar Hansen (Frp)

Else-Lill Skuland (KrF), Solveig Robstad (Ap), Knut Føreland (Sp), Tor Vidar Hansen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.05.2010 kl. 18:00 21:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 01.10.2012 Tidspunkt: 18:00 kl 1800 kl 18:30 Ann-Kristin Bekkevoll vil gi

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg INNKALLING Utvalg: Planteknisk utvalg Møtested: Grand Hotell NB! Merk sted Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: Kl. 11:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 173/16 Forespørsel

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.05.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 13:55 Sak fra / til: 044/10-055/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.03.2013 Møtested: Egersund Arena Tidspunkt - fra: 18:30 Tidspunkt - til: 19:20 Sak fra / til: 001/13-010/13 Følgende varamedlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 04.06.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 004/13-009/13 Følgende

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2012 Møtested: Arena Tidspunkt - fra: 11:00 Tidspunkt - til: 17:50 Sak fra / til: 099/12-125/12 Følgende medlemmer møtte: Roger Sæstad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 12:00 Sak fra / til: 028/14 040/14 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.06.2014 Møtested: Kantinen, 3 etasje Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:45 Sak fra / til: 019/14-027/14 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 001/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 06.11.2014 Møtested: Kantinen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 11:00 Sak fra / til: 047/14 049/14 Følgende medlemmer møtte: Sølvi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013 Fra F-sak: 40/13 Fra kl.: 17.15 Til F-sak: 41/13 Til kl.: 18:35 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.08.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:00 Sak fra / til: 042/13-046/13 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer