Mineraler og CO 2 -fangst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mineraler og CO 2 -fangst"

Transkript

1 NGU-dagen 2014 Trondheim 6-7. februar 2014 Mineraler og CO 2 -fangst Are Korneliussen 1, Ingar Walder 2 og Richard 3 Bialecki 1 Norges geologiske undersøkelse, tlf / Kjeøy Research and Education Center, tlf , 3 Konsulent, London,

2 EN NATURENS MEKANISME FOR HÅNDTERING AV ATMOSFÆRISK CO 2 Dannelse av kalkstein via forvitring/erosjon H 2 O CO 2 FORVITRING/EROSJON Dekomponering/forvitring av bergarter Ca HCO 3 - Ca (Mg,Fe) fra berggrunnen danner sammen med CO 2 fra lufta kalsium bikarbonat Ca(HCO 3 ) 2 som er løselig i vann (egentlig Ca HCO 3- ) TRANSPORT som bikarbonat med grunnvann og elver mot havet 50 % returneres MINUS det som bindes i biologisk materiale UTFELLING som karbonat (ved endret ph) Ca HCO - 3 CaCO 3 ( sediment) + CO 2 Biologiske prosesser er viktige for å binde CO 2 Rolla i Troms Ca HCO - 3 CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Karbonat Kalkstein Geologiske prosesser Svært store mengder CO 2 er lagret som karbonat i berggrunnen i visse deler av landet millioner år gammel kalkstein (marmor)

3 NATURLIGE PROSESSER tar tusener av år Det bør kunne la seg gjøre å akselerere naturens prosesser for CO 2 -fangst H 2 O CO 2 En rekke forslag mht å øke naturens CO 2 -fangst Industrialisere forvitringsprosessen, industriell dekomponering av egnede bergarter og reaksjonsproduktene spres i havet; suger til seg CO 2 fra havvannet; vil etter hvert føre til karbonatdannelse på havbunnen. En variant av dette er å spre olivin langs strender (Schuiling & de Boer 2011); olivin forvitrer, frigjør mineralske komponenter som binder seg med CO 2 og danner karbonat. Er testet på strender i Nederland. Algeproduksjon (mange muligheter). Flere av løsninger vil innvirker på biologiske prosesser i havet, med mulighet for utilsiktede bivirkninger. Div. mineralogisk materiale Gruvedrift CO 2 CO 2 CO 2 Karbonat

4 En annen mulighet er INDUSTRIELL fangst av CO 2 Kontrollert deponering av CO 2 -holdig mineralogisk materiale integrert med produksjon av verdifulle mineralske produkter Må være industrielt attraktivt Krav om lønnsomhet Prosessen må være rask Salg av produkter CO 2 -håndteringen Samlede utgifter INNTEKTER UTGIFTER FORTJENESTE Verdifulle produkter Industrielle prosesser Kontrollert deponering av CO 2 holdig mineralogisk materiale

5 BETYDELIG POTENSIAL FOR VERDISKAPING VED INTEGRERTE INDUSTRIELLE LØSNINGER Konvensjonell prosessindustri Produserer CO 2 som avfall Gass, kull, elektrisk kraft (vannkraft) Mineraler VERDIFULLE PRODUKTER Verdiskaping PROSESSINDUSTRI CO 2 -basert Konvensjonell CO 2 GRUVEDRIFT CO 2 F. eks. Jernmalm: Fe 3 O 4. (magnetitt) Fe 3 O 4 + C Fe + CO 2 Olivin + CO 2 Karbonat + verdifulle produkter VERDIFULLE PRODUKTER KREVER NYE LØSNINGER HOVEDTEMA I DETTE FOREDRAGET Mineraler fra gruvedrift CO 2 - og mineralbasert prosessindustri CO 2 holdig mineralogisk materiale for deponi

6 KREC Kjeøy Research and Education Center (KREC) Et nedlagt fiskemottak, ombygget mht diverse geologisk forskning, Vestbygd i Lødingen kommune, Dr. Ingar Walder PhD i geokjemi fra New Mexico Tech (USA). KJEØY Laboratorieeksperimenter Kjeøy Lofoten Dr. Richard Bialecki PhD i fysikk fra Imperial Collage London, nå konsulent (London) Har testet idekonsept for oppløsning av mineraler i karbonsyre ved atmosfærisk trykk og temperatur Prosjekt Støttet av Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge og NGU

7 H 2 O + CO 2 1. OPPLØSNING 2. UTFELLING OG SEPARASJON.. MINERAL - Karbonsyre - ph T o C (1) Oppløsning av olivin i karbonsyre Få så mye som mulig av bestanddelene i løsning Binde CO 2 som bikarbonat (vannløselig) (Mg,Fe,Ni) 2 SiO 4 (olivin) + CO 2 + H 2 O Mg - + Fe - + Ni - + OH - + H 4 SiO 4 + HCO 3 - (bikarbonat) (2 ) Utfelling av mineralogiske bestanddeler, binding av CO 2 mineralogisk som karbonat, og anrikning av verdifulle komponenter til salgbare produkter Mg - + Fe - + OH - + Ni - + H 4 SiO 4 + HCO 3 - (Mg,Fe)CO 3 (karbonat) + SiO 2 + Ni + H 2 O (vann) CO 2 bundet som stabilt mineralogisk materiale Kontrollert deponering Verdifulle produkter for salg

8 H 2 O + CO 2 1. OPPLØSNING 2. UTFELLING OG SEPARASJON.. MINERAL - Karbonsyre - ph T o C Mg, Fe, Ni I PRAKSIS Mg, Fe og Ni går i løsning SiO 2 anrikes i kornoverflaten og danner et impermeabelt lag som stopper den videre reaksjonen DEN IMPERMEABLE RANDSONEN MÅ FJERNES LIKE FORT SOM DEN DANNES Olivin (Mg,Fe,Ni) 2 SiO 4 SiO 2 (silika) anriket omvandlingssone FE-SEM bilde (McKelvy et al. 2003)

9 ENERGI-PULS TEKNOLOGI ER NØKKELEN TIL Å FÅ OPPLØSNINGEN AV MINERALER I KARBONSYRE TIL Å SKJE RASKT VED ATMOSFÆRISKE BETINGELSER

10 . Grunnprinsipp Utnytte den kjemiske prosessens evne til å reagere raskt ved å tilføre EKSTREMT KRAFTIG PULSERT ENERGI Energiintensitet PULSERT energitilførsel Denne teknologien kan benyttes for: (1) Knusing av stein mht effektiv friknusing av mineralene (ikke tema i dette foredraget) (2) Oppnå rask oppløsning av mineraler i karbonsyre DETTE FOREDRAGET. KONVENSJONELL mekanisk energitilførsel Tid

11 Bruk av ekstremt kraftige energi pulser (ekstremt kraftig ultralyd) for omrøring og abrasjon Kontinuerlig abrasjon av mineralkornene fjerner impermeabelt SiO 2 -anriket reaksjonsmateriale slik at frisk olivin kommer i kontakt med karbonsyre og oppløsningsprosessen fortsetter Olivin (Mg,Fe) 2 SiO 4. i vandig løsning (karbonsyre) Vann er et ypperlig medium for pulsert energi - Karbonsyre - ph T o C

12 H 2 O + CO 2 1. OPPLØSNING 2. UTFELLING OG SEPARASJON.. MINERAL Nærbilde av kjemisk utfelte mineralpartikler som svever rundt i vannet Foto tatt i motlys gjør at hvite partikler blir mørke Mineralpartikler på bunnen av beholderen etter utfelling

13 H 2 O + CO 2 1. OPPLØSNING 2. UTFELLING OG SEPARASJON.. MINERAL Delvis omvandlet olivinkorn Reaksjonsprodukter (grå) innstøpt i epoxy (sort) Video Olivin Randsone med omvandlet mineralogisk materiale

14 Olivin (Mg,Fe,Ca,Ni) 2 Si 4 Ekstremt finkornet mineralogisk materiale (reaksjonsprodukter, grå farge) innstøpt i epoxy (sort) Oppsprekking i randen av olivinkorn Inneholder SiO 2, MgCO 3 o.a. Olivinkorn 0.01 mm (10 µm)

15 Det enkleste først Kalkspatmarmor % verdifull kalkspat (CaCO 3 ) % andre mineraler Verdi skaping Renset karbonat produkt Gruve produksjon

16 Kvarts Kalkspatmarmor Grafitt Kalkspat Inneslutninger av andre mineraler i kalkspat; disse må fjernes for å skape et verdifullt kalkspat produkt. Kalkspat kan løses i karbonsyre mens de øvrige mineralene ikke løses. Gir mulighet for selektiv oppløsning av kalkspat og utfelling som et renset produkt. Produkt H 2 O + CO 2 Kalkspat 1. OPPLØSNING 2. UTFELLING OG SEPARASJON.. Kalkspatmarmor

17 Selektiv oppløsning av kalsiumkarbonat og utfelling som et renset produkt CO 2 er i dette tilfellet kun reagens i en tenkt industriell prosess Ingen CO 2 nettoeffekt Metoden bør kunne gi grunnlag for ny industriell utvikling Svært store mineralressurser; en rekke kjente forekomster kan være egnet Verdien av renset kalsiumkarbonat INNTEKTER UTGIFTER FORTJENESTE CO 2 fra industriell kilde CO 2 CO 2 Verdifullt produkt av renset kalkspat (PCC) Kalkspatmarmor fra gruvedrift Selektiv oppløsning av kalkspat i karbonsyre Utfelling som høyrent produkt Relativt lite mineralogisk materiale for deponi

18 Når formålet er å binde mest mulig CO 2

19 Når formålet er å binde mest mulig CO 2 Mineralet OLIVIN (bergarten dunitt; andre bergarter er også aktuelle) 1000 kg olivin kan binde ca. 400 kg CO 2 CO 2 + (Mg,Fe,Ni) 2 SiO 4 (olivin) (Mg,Fe)CO 3 (karbonat) + SiO 2 + Ni Svært store mineralressurser; en rekke kjente forekomster kan være egnet. Verdien av mineralproduktene Verdien av CO 2 -håndteringen INNTEKTER FORTJENESTE CO 2 fra industriell kilde CO 2 UTGIFTER VERDIFULLE PRODUKTER Olivin fra gruvedrift Industriell prosess for oppløsning av olivin i karbonsyre Relativt mye mineralogisk materiale for deponi CO 2 holdig mineralogisk materiale Annet ikke salgbart mineralogisk materiale

20 Metodikken kan videreutvikles mht en rekke typer av mineralske ressurser Kalkspatmarmor FELLES BASIS TEKNOLOGI Olivin /ultramafiske bergarter Felles basisteknologi Ulike tilpasninger for ulike mineraler og bergarter Anortositt Andre bergarter

21 Behov for TEKNOLOGIUTVIKLING Mht mineralogisk CO 2 -håndtering basert på karbonsyreoppløsning av visse bergarter og mineraler Kostnadsnivået må ned DAGENES NIVÅ i utviklingen NØDVENDIG VIDERE UTVIKLING Teknologisk mulig men ikke lønnsomt Indikativ nivå for industriell gjennomførbarhet INDUSTRIELT REALISERBAR Ikke teknologisk mulig FoU-innsatsen må økes

22 OPPSUMMERING av noen ulike potensielle metoder for mineralogisk CO 2 -fangst Industrielt, kombinert med produksjon av verdifulle produkter og kontrollert deponering av CO 2 -holdig mineralogisk materiale. Vil neppe kunne få signifikant betydning mht globalt CO 2 -regnskap, men kan gi stor industriell verdiskaping. Salg av produkter CO 2 -håndteringen Samlede utgifter INNTEKTER UTGIFTER FORTJENESTE "Supergreen" energiproduksjon; utvinne varme ved oppløsning av olivin (eksotermisk reaksjon) som del av prosessen med industriell mineralogisk CO 2 -fangst. Ulike former for geo-engineering ; i dette tilfellet tiltak som benytter naturens egne prosesser; egnet mineralogisk materiale tilføres havet og binder etter hvert CO 2 fra havvannet, og ender etter hvert opp som stabilt karbonat på havbunnen. Påvirker biologiske prosesser STORT FOU-BEHOV

23 VISJON 100 Integrert mineralbasert industriell utvikling med mineralogisk CO 2 -håndtering FABELAKTIGE MULIGHETER FOR CO 2 -MINERAL VERDISKAPING Har tilstrekkelige mineralressurser En rekke egnede mineralske råvarer er tilgjengelig fra gruver i produksjon og fra kjente forekomster som enda ikke er i drift Har tilstrekkelige energiressurser Vannkraft, gass/lng, kull Har i hovedsak tilstrekkelig teknologisk og industriell kompetanse Behov for koordinert utvikling STØRSTE UTFORDRINGER SAMFUNNSAKSEPT og behov for insentiver rettet mot denne type industriell utvikling TEKNOLOGI, PROSESSUTVIKLING Utvikle miljøakseptable DEPONERINGSLØSNINGER for CO 2 -holdig mineralogisk materiale

24 VISJON 100. kan bli mulig, men krever Samfunnsaksept Langsiktig og helhetlig tenkning VERDI skaping El. kraft Kull Olje og Gass CO 2 Politiske grep PROSESS industri GRUVEDRIFT Kontrollert deponering av CO 2 -mineraler (karbonater)

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser MINFORSK Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser Dette dokumentet er foreløpig å betrakte som et utkast. Vi har imidlertid begynt å sette

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND

MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND Olje- og gasskonferansen Sandnessjøen 10. og 11. juni 2010 MULIGHETSSTUDIE 2010 ØKT BRUK AV NATURGASS I NORDLAND Finn Nordmo Meløy Næringsutvikling AS 1 På oppdrag fra NHD og OED kom i august 2006 rapporten

Detaljer

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Utfordringer og muligheter i kommunene Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Befolkningsprognose Ibestad 1 600 1 400 1 200 362 368 1 000 382 800 381 333 600 400 863 803 698 540 455 200

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Metals for modern life

Metals for modern life Metals for modern life UTGAVE 2014 Funnet som ble en gullgruve Slik fungerer metallmarkedet Framtidens gruver ligger i byene Vi produserer metaller for det moderne samfunnet Boliden utvinner mineraler

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp INNHOLD 3 Innledning Mineraler i hverdagen 4-5 6-9 Begrepsavklaringer og utviklingsløp Metalliske malmer og industrimineraler i Nord-Norge 10-13 14-15 Strategisk viktige malmer og industrimineraler Bedriftsaktører

Detaljer

PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN

PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN Lars Nygaard, Fesil ASA Glenn Scott Christiansen, S. Syr Pedersen AS PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN SILISIUMPROSESSENE OG BIO-KARBON Smelteverksindustrien

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

Årsrapport 2011. Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1

Årsrapport 2011. Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1 Visjon «Et fremtidsrettet ressursselskap med integrerte operasjoner i leting, utvinning og foredling av høyverdige mineraler og metaller» 2 Nordic Mining

Detaljer

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Grønn vekst Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 01 DEL 1: INNLEDNING De neste 1 årene må verden, Norge og norske lokalsamfunn

Detaljer

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi NGU Rapport 2000.093 GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden Tom Heldal Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år. pluss en del av andres ressurser 600 500 S=180 000 488 400 Mrd kr

Detaljer

Berg- og mineralindustrien i Norge - en oversikt over industrien (og dens miljøpåvirkning) Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri

Berg- og mineralindustrien i Norge - en oversikt over industrien (og dens miljøpåvirkning) Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Berg- og mineralindustrien i Norge - en oversikt over industrien (og dens miljøpåvirkning) Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri NIVA- seminar om Vannutfordringer knyttet til mineralindustri og bergverk

Detaljer

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2007 0 1500 3000 1990 1997 2007 Publikasjon nr. 1 2008 Blokkproduksjon av larvikitt. Bildet er fra

Detaljer

GASSNOVA. Her jakter Norge på CO 2 -løsningene

GASSNOVA. Her jakter Norge på CO 2 -løsningene , Statens foretak for -håndtering GASSNVA Her jakter Norge på -løsningene Teknologisenter Mongstad åpner 7. mai. Svarene som senteret vil gi, vil komme hele verden til gode. Bilaget distribueres med Aftenposten,

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN LILLE LAND HVA NÅ? Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110026.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

la moder jord Varme og Kjøle Våre Hus av randi Kalskin ramstad og Kirsti midttømme

la moder jord Varme og Kjøle Våre Hus av randi Kalskin ramstad og Kirsti midttømme la moder jord Varme og Kjøle Våre Hus av randi Kalskin ramstad og Kirsti midttømme Grunnvarme er et anonymt energialternativ som sjelden omtales i media. Like fullt er grunn varme blant de mest benyttede

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1 I I I I I I I I Fornybar energi 2007 www.fornybar.no Fornybar energi 1 Fornybar energi 2007 FORORD Fornybar energi har lenge vært et viktig energipolitisk tema. For 20 30 år siden var det en økende erkjennelse

Detaljer

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle MEF-notat nr. 4-2011 September 2011 Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle Geotermisk energi er fornybar energi Potensialer og fremtidsutsikter MEF engasjerer seg for grunnvarmeutbygging Det er behov

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Norsk gass til Europa >> pålitelig og fremtidsrettet

Norsk gass til Europa >> pålitelig og fremtidsrettet Norsk gass til Europa >> pålitelig og fremtidsrettet Gassco - Norsk gass til Europa 1 2 Gassco - Norsk gass til Europa Innhold Velkommen til oss 3 Norsk gass til Europa 4 Jakten på kompetanse 6 Effektiv

Detaljer

Hydro Aluminium Karmøy

Hydro Aluminium Karmøy RAPPORT Hydro Aluminium Karmøy OPPDRAGSGIVER Norsk Hydro ASA EMNE DATO: 10. OKTOBER 2014 DOKUMENTKODE: 125739-PLAN-RAP-01_KU Forside: Hydro Karmøy med planlagt elektrolysehall (illustrasjon: Hydro) Bilder

Detaljer