FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING"

Transkript

1 KOMMUNAL 1/2008 TEKNIKK Finnøy øyrike i vekst Finnøy får fastlandsforbindelse i 2009 Undersjøisk tunnel gir nye muligheter for bo- og arbeidsmarkedet Gass som viktig energikilde Modell for strandsonekartlegging Drikkevann via sjøledning HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2 Ny konge i lensepumping! Den nye 2600-serien lensepumper fra ITT Flygt setter en ny standard i lensepumping. Med spissteknologisk design, nye materialer og et patentert Dura-Spin TM hydraulsystem. Disse pumpene har en hittil ukjent slitestyrke og en konstant ytelse over tid, som bidrar til lave driftskostnader. I tillegg har du vårt effektive serviceapparat som en sikkerhet mot driftsavbrudd. Et Flygt-kjøp er et trygt kjøp. Se den nye serien på ITT Flygt AS OSLO Tlf BERGEN Tlf HAMAR Tlf ÅLESUND Tlf KRISTIANSAND Tlf TRONDHEIM Tlf STAVANGER Tlf TROMSØ Tlf

3 Innhold Veg, samferdsel og trafikk Leder: Godt nytt år...5 Aktuelt...6 Finnfast - Vegen som bringer Finnøy inn i bo- og arbeidsmarkedet på Nord-Jæren Rv 519 Finnfast et prosjekt i Ryfylkepakken Glimt frå 30 års utvikling Vannforsyning gjennom sjøledning Gass gir vekst og utvikling Interkommunalt kompetansesamarbeid Offentleg kommunikasjon og vegnett Øyperler med gullkant Erfaringar med konsekvensutgreiing for kommuneplan Felles etat for teknisk sektor og landbruk Øyhopping på sykkel i Ryfylke Eina barnehage, med peis og utedo Feil fakta om åpne høydebasseng i Norge Nytt fra NKF Bransjenyheter Leverandørguide Messer & Konferanser Kart Energi og geodata 20 Utemiljø 32 - din trygghet Kontakt oss på telefon from the best in the world Mono Munchere for mekanisk bearbeidelse av slam

4 Vi gratulerer BRØDRENE STENSKJÆR AS med nye TRAKTORBASERTE INSPEKSJONSKAMERAER! Utstyret er levert av DACON AS i samarbeid med Hytec og WinCan Dacon AS Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk - Tlf: Faks:

5 Leder KOMMUNAL 1/2008 TEKNIKK 101. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening P.b Vika, 0124 Oslo Tlf Fax E-post: Besøksadr.: Munkedamsveien 3 b. Årsabonnement kr. 300, for 11 utgaver. REDAKSJON: Redaktør: Astrid Øygard Tlf.: kommunalteknikk.no Ans. redaktør: Per Næss Tlf ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B 1170 Oslo Tlf: Fax: E-post: TRYKK: Haakon Arnesen as Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf Fax: Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkingskriterier i ht. lisens nr ISSN x MILJØMERKET Trykksak Forsidefoto: Ferja frå Hanasand til Ladstein der Finnfast er under bygging under fjorden. Øyane Talgje, Fogn og Halsnøy bak M/F Finnøy. foto : Finnøy kommune Godt nytt år! Av Torbjørn Lothe Vik, hovedstyremedlem NKF og markedsdirektør VA, Brødrene Dahl AS Ved starten på 2008 har vi god grunn til å tro at VA-bransjen er på vei inn i et virkelig godt nytt år ga en vekst i VA-omsetningen på anslagsvis 20 % og de fleste aktører kan melde om ganske fulle ordrebøker og press på kapasiteten. Og kapasiteten for 2008 er allerede ganske anstrengt i store deler av bransjen. Det er trygt å anta at 2008 vil bli et travelt år med god omsetning. Men at det er fulle ordrebøker og presset kapasitet er likevel ikke bare bra verken for bransjen eller for samfunnet. Mange viktige oppgaver havner bak i køen rett og slett fordi VA-bedriftene har så altfor mye å gjøre, og fra det vi ser i massemedia resulterer ofte tidspresset også i et bransjens egenkontroll og kvalitetsnivå kan glippe. Det er en utvikling vi på ingen måte har råd til! Tall fra det offentlige antyder at fornyelsen av VA-nettet fortsatt ligger rundt 0,6 %. Det er selvsagt altfor lavt og bidrar i liten grad til å skape den fornyelse vi virkelig trenger. Ekspertene mener at vi bør øke investeringene i VA-fornyelsen med minst et par milliarder kroner årlig i lang tid fremover for å komme à jour. Da er det lett å regne ut at dagens VA-bransje vil få kapasitetsproblemer om vi ikke systematisk satser på opplæring og rekruttering av dyktige medarbeidere og investerer i ny kapasitet for å kunne ta de oppdragene som vi vet vil komme. Når vi om noen år ser tilbake på 2007, tror jeg vi vil kunne slå fast at i dette året kom miljø-temaet for alvor i fokus både hos politikere, massemedier, forbrukere og selvsagt VA-bransjen. Ingen er lenger i tvil om at kraftige klimaendringer er en realitet i svært nær fremtid og at vi må forberede oss på helt nye utfordringer. Vår bransje spiller en svært viktig rolle i miljøsammenheng, og den blir viktigere i årene fremover. Helt nytt klima og et mer voldsomt og brutalt vær med større og kraftigere nedbørsmengder enn noen gang vil sette VA-nettet på harde prøver. Samtidig kan varmere temperatur utsette oss alle for nye virus og bakterier i drikkevann og avløp helsefare som må møtes med bedre drikkevannskilder med bedre rensing og nye rør. Disse oppgavene vil dominere i årene fremover og representere en utfordring VA-bransjen og de offentlige instansene må samarbeide om å møte! NKF rundet 100 år i sommer og markerte det på aller beste måte. Nå må planene legges for videre virke i de neste 100 år, og arbeidet med en helt ny strategisk plan pågår nå for fullt. Under NKF-dagene i juni vil et utkast til vår nye strategiske plan bli lagt frem for medlemmene samtidig som vi skal velge nye tillitsmenn i NKFs sentrale organer. Vi står overfor et spennende år med mange krevende oppgaver vi bare kan løse dersom vi fortsatt samarbeider like godt de neste 100 år! 5

6 Aktuelt 3D-studio på Ås Et nytt VR (virtual reality)-studio på Ås kan gi bedre innsikt og beslutningsgrunnlag i bl.a. utbyggingsprosjekter på. VR-laben som er unik i sitt slag i Norge, kan kanskje spare samfunnet for store feilgrep og kostnader mener initiativtakerne. Kort fortalt er det hele en kombinasjon av ny 3D modellerings- og visualiseringsteknologi, og et spesielt auditorium. Her kan en hel gruppe plasseres foran en krum storskjerm og i fellesskap oppleve interaktive VR-modeller på nært hold gjennom egne 3D-briller. Tre stereoskopiske videokanoner projiserer VR-modellen på storskjermen fra et eget datasystem. Effekten er at man får en følelse av å befinne seg i selve modellandskapet på skjermen. Settingen for øvrig er også spesiell. Både gulv, vegger og tak er utført i sort lyd- og lysisolerende materialer for å få den riktige koblingen VR-laben kan brukes til å kommunisere ideer, konsepter og design. Hassan har fått tilgang til Vianovas detaljerte 3D-modell av Oslo sentrum. Derfor vil han invitere Oslo kommune til Ås for å se på VRmodellen. mellom skjerm og publikum. - Virkningen er at alle i salen kollektivt kan oppleve modellen på en så virkelighetsnær måte som mulig, forklarer førsteamanuensis Ramzi Hassan ved Institutt for landskapsplanlegging, UMB. - Ved å kunne bevege seg fritt i modellen kan man vurdere en modell fra alle mulige vinkler og dermed få et mye bedre inntrykk. For eksempel av hvordan en utbygging i praksis kommer til å bli når et prosjekt står ferdig. Andre visualiseringslaber har ikke denne muligheten. Ved hjelp av dette verktøyet kan brukerne av laben vise ideer og få feedback direkte, for så å gjøre modifikasjoner når det er nødvendig. På den måten kan man også unngå gap i planleggingsprosessen og sikre mye bedre kvalitet i beslutningene. Vi tror at målbevisst bruk både kan redusere feilbeslutninger og gjøre investeringer sikrere. Det er selvsagt mye billigere å gjøre endringer i en digital modell enn etter at det ferdige resultatet står der. Dette er en helt overlegen måte å kommunisere designforslag på istedenfor 2D og 3D tegninger, fysiske modeller, og i noen grad animasjoner, som har vært rådende kommunikasjonsformer hittil, sier han. Oslo kommune: Belegningsstein fortsatt til besvær Oslo pusset opp Stortingsgaten for 25 millioner kroner til unionsjubileet i Kort tid etter begynte granitthellene å løsne. Nå er det bestemt at det neste sommer skal legges asfalt i stedet. Årsaken er massiv kritikk fra publikum og kollektivselskap. Ifølge Aftenposten, Aften vil det koste kommunen fem millioner kroner. Avisen omtaler saken som en skandale. Kommunen har i lang tid vært i tvist med entreprenøren om ansvarsforholdet. Slik ser det ut i deler av Stortingsgaten 6

7 Drikkevannskvaliteten er lite endret I løpet av de tre siste årene er det en jevn forbedring for farge. Resultater for E. coli, intestinale enterokokker, turbiditet og ph er stabile, mens det har skjedd en viss forverring for lukt og smak. Gjennom rapporteringen til vannverksregisteret (VREG) ved Folkehelseinstituttet, registreres årlig blant annet oppdaterte verdier for utvalgte vannkvalitetsparametere. Antall rapporteringspliktige vannverk varierer noe fra år, likeledes endrer svarprosenten fra vannverkene seg noe. Datamaterialet gir imidlertid et godt grunnlag for å vurdere utviklingstendenser over tid. I innsamlingen 2007 var det 1665 rapporteringspliktige vannverk hvorav 88 prosent har oversendt opplysninger til VREG. I 2004 var det 1704 rapporteringspliktige vannverk hvorav 86,5 prosent oversendte data. Ved vurdering av vannkvalitet utelates de Vannkvalitet 2007 Figur: Utvalgte parametere i norsk drikkevann. Data rapportert i Tallene i parentes bak hver parameter angir hvor mange vannverk som har rapportert vedkommende parameter. vannverkene som bare forsyner hytter, hvilket medfører at vurderingen her er basert på 1616 vannverk i 2004 og 1570 vannverk i Det er fremdeles vannverk som ikke tar nok prøver, og disse er plassert i kategorien usikre resultater som virker som støy for en mer grundig vurdering av de andre kategorier tilfredsstillende og utilfredsstillende. Men for de fire viktigste parametrene: E. coli, turbiditet, ph og farge, bekrefter stabiliteten i vannkvalitet i perioden. Les mer på Oslo kommune: T-baneringen, en miljøsuksess Den nye T-baneringen i Oslo som ble åpnet i august 2006 har i har ifølge kommunen innfridd alle forutsetninger for økning i antall kollektivreiser, reduksjon i bilbruken og en ønsket byutvikling i Nydalen. For Storo-Nydalen-området ble den største endringen registrert blant ansattes reiser til/fra jobb i Storo-Nydalenområdet. En spørreundersøkelse viste at kollektivandelen økte fra 35 til 61 prosent i perioden Utviklingen av Storo- Nydalen-området har gått betydelig raskere enn prognosene tilsa og t-baneringen har vært en større drivkraft enn man forutså, bl.a. gjennom etableringen av Handelshøyskolen BI med til sammen rundt 9000 studenter og ansatte sentralt i Nydalen. Potensialet for ytterligere økt kollektivbruk ved videre byutvikling er stort, bl.a. foreligger det utbyggingsplaner for de lavt utnyttede områdene langs t-baneringen langs strekningen Storo-Sinsen. 7

8 Aktuelt Fikk støtte til videreutvikling av samarbeid med åpen kildekode Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) har utviklet et eiendomsforvaltningssystem basert på åpen kildekode. Prosjektet har nylig fått to millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Nå skal BBB utvikle systemet videre i samarbeid med andre kommuner og kompetansemiljøer. Åpen kildekode vil si at softwareløsningene er fritt tilgjengelig og at alle som deltar i prosjektet, jobber sammen for å forbedre systemet. Sammen med andre offentlige og private aktører skal det nå satses til sammen seks millioner kroner på å videreutvikle systemet. Både offentlige og private aktører er inne og bidrar i videreutviklingen. Prosjektet er et resultat av samarbeid mellom Resight AS, Bergen Bolig og Byfornyelse, Hålogaland IKT, Dave Hall Consulting og Innovasjon Norge. I tillegg har MIT-Fablab fungert som en katalysator i oppstartsfasen. Applikasjonen som - Et samarbeid basert på åpen kildekode kan sammenlignes med et dugnadslag som jobber sammen for å skape et best mulig resultat, forteller FDV-rådgiver Sigurd Nes i Beren Bolig og Byfornyelse (BBB). BBB har utviklet er en videreutvikling fra php- GroupWare, et hundre prosents webbasert system bestående av ca. femti ulike applikasjoner. Oslo kommune får lokalt Matrikkelsystem Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune har inngått kontrakt med Norkart om leveranse av et lokalt Matrikkelsystem som skal betjene hele Oslo kommunes behov for Matrikkeldata. For Oslo kommune er Matrikkeldata virksomhetskritiske data, og vi legger derfor stor vekt på at vi har full kontroll over egne data, sier avd.direktør Jan Petersen. Systemet er GIS/ LINE Lokal Matrikkel med en rekke spesialtilpassninger for Oslo Viktige bidragsytere i en omfattende prosess frem mot kontrakt. Sittende fra venstre Tor Valstaad, PBE, Eva Fjærstad, Norkart, Jan Petersen, PBE og stående fra venstr Gunnar. kommune. Tilpassningene er i hovedsak utvidelser for å ivareta data som ikke betjenes av sentral Matrikkel. De viktigste brukerne av Matrikkeldata utenfor PBE er Oslo kemnerkontor, Oslo- Vann- og avløpsverk, Renovasjonsetaten og Brann- og redningsetaten, sier Petersen. Vi synes det er moro at data som vi har forvaltet i årevis gjennom KomGAB systemet nå kommer til sin rett som virksomhetskritiske data for flere virksomheter i Oslo kommune. Men dette forplikter oss selvsagt sterkt til å levere gode data og vår leverandør til å levere gode system. 8

9 Messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2008 begynner å fylles opp! Miljø & Teknikk / Kommunalteknikkmessen gjennomføres for 18. gang den oktober Det skjer som vanlig på Norges Varemesse på Lillestrøm. Messen byr på en rekke faglige og sosiale aktiviteter som utstillinger, seminarer og konkurranser. - Arrangementet er Norges største møtested for alle som arbeider med kommunaltekniske oppgaver. I 2005 deltok 220 utstillere og vi venter minst like mange i år. De mest attraktive arealene fylles fort opp av de som har vært der tidligere, forteller prosjektleder Per Næss. Forrige messe var i mai Om arrangementet: Da hadde arrangementet 4200 besøkende, de langt fleste fra kommunene. Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2008 gjennomføres parallelt med VVS-dagene og med FDVdagene oktober Arrangementet gjennomføres av KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og NKF - Norsk Kommunalteknisk Forening i samarbeid med en rekke faglige og ideelle foreninger. Sigmund Kroslid fra KS er styreleder og prosjektleder er Per Næss fra NKF. Antall utstillere i 2005 fordelte seg slik: Avfall og gjenvinning med 27 utstillere, Bygg, eiendommer og byggesak med 13 utstillere, Brann, sikkerhet og beredskap med 11 utstillere, IT, kart og geodata med 22 utstillere Utemiljø og veg med 49 utstillere og Vannforsyning og avløp med hele 122 utstillere. Utstillingens nettsted er: Glimt fra den forrige messen som var i 2005 Per Næss er prosjektleder for messen. - Ved at vi i år har parallellarrangement med VVS-dagene og med FDV-dagene regner vi ekstra stor oppslutning. Vi ønsker samme plassering som sist. Det er gjengangeren i uttalelsene fra utstillerne som melder seg på, forteller Næss. I 2005 var nesten hele hall A og hall B fylt opp. I tillegg var det en nesten like stor utstilling ute. Selv om arrangementet i år kommer på en helt annen årstid enn tidligere er Næss optimistisk på vegne av ute-utstillingen. - Været i slutten av oktober er ofte knallfint, mener han. Det blir også holdt mange seminarer under messedagene. Og også denne gangen arrangeres de to konkurransene henholdsvis om Norges beste drikkevann og om Norges beste uterom. - Konkurransene bør inspirere både leverandørene til VA-sektoren og de mange som bidrar til at veger, plasser og grøntarealer oppleves som gode og har holdbare materialer, mener Næss. 9

10 Veg, samferdsel og trafikk Finnøy kommune Fastlandstilknytning gjennom bruer og tunnellar har skapt store positive endringer i mange lokalsamfunn langs den lange kysten vår. Kommunalteknikk starter året med et temanummer om kommunaltekniske utfordringer og framskritt i øykommunen Finnøy Finnfast - Vegen som bringer Finnøy inn i boog arbeidsmarkedet på Nord-Jæren Av Gunnar Eiterjord samferdselssjef, Rogaland fylkeskommune Høsten 2009 står den ca. 5,6 kilometer lange undersjøiske tunnelen Rv519 Finnfast ferdig. På mange måter kan en helt ny vegforbindelse, slik som fastlandsforbindelse for Finnøy, sammenlignes med å fjerne en tollmur. Prosjektet har en kostnad på 530 millioner kroner hvorav det meste er finansiert med bompenger. Etablering av fastlandsforbindelse til Finnøy over Rennesøy vil kunne føre med seg flere positive virkninger for kommunen: Redusert reisetid med bil mellom Finnøy og Nord- Jæren. Teoretisk reisetid med personbil mellom Judaberg og Stavanger er i dag syttifem minutter. Med gjennomføring av prosjektet vil reisetiden bli trettifem minutter. Redusert reisetid med bil mellom Finnøy og E 39 Kyststamvegen Teoretisk reisetid med personbil mellom Judaberg og E 39 Kyststamvegen er i dag femtifem minutter. Med gjennomføring av prosjektet vil reisetiden på samme strekning reduseres til femten minutter. Døgnåpen forbindelse mellom Finnøy og Nord- Jæren/E 39 Kyststamvegen. Åpningstiden for ferjeforbindelsen Hanasand- Talgje-Ladstein er i dag (hverdager) rundt sytten timer. Frigjøring av ressurser som nå nyttes til ferjedrift. De ressursene som i dag brukes til ferjedrift vil frigjøres og kan benyttes til andre formål. 10

11 M/F Finnøy går mellom Hanasand (Rennesøy), Talgje, Ladstein (Finnøy) og Holmastø (Fogn). Finnfast vil gje Talgje og Finnøy tunnel hausten 2009 Tilrettelegging for effektivisering av ferje- og hurtigbåtdrift i Ryfylke.Ferjesambandet Hanasand-Ladstein/ Judaberg-Nedstrand-Jelsa sies å være Norges mest kompliserte samband og består av et nordre og søndre samband. Ved å erstatte det meste av søndre samband med tunnel kan nye løsninger for både kommunens og regionens kollektivsystem vurderes. Konsekvensutredningen for prosjektet fra 2000 inneholder en analyse av konsekvensene for næringsliv og sysselsetting, både i anleggsfasen og på lang sikt (driftsfasen). Videre er det belyst virkninger for næringslivet av endret tilgjengelighet. Erfaringsvis vil bedre transporttilgjengelighet føre til: utvidet arbeidsmarkedsregion bedre tilgjengelighet til handel og service, helsetilbud og annen kommunal tjenesteyting, skole, fritidstilbud redusert isolasjon på grunn av bedre tilgjengelighet for besøkende Samfunnsøkonomi og regionale virkninger Finnfast-prosjektet er dokumentert å være klart sammfunsøkonomisk lønnsomt basert på tradisjonell analysemetodikk. Tilsvarende vil prosjektet gi reduserte bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet. På mange måter kan en helt Tunneltrasear Finnfast, opnar hausten

12 Veg, samferdsel og trafikk Detalj fra M/F Finnøy Foto Finnøy kommune nye vegforbindelser, slik som fastlandsforbindelse for Finnøy, sammenlignes med å fjerne en tollmur. Det utvidede geografiske markedet kan på den ene siden medføre muligheter for større spesialisering og stordriftsfordeler. Et utvidet marked for arbeidskraft kan også ha ulike effekter både for næringslivet og arbeidstakerne. På den ene siden vil bedriftene få et utvidet arbeidsmarked å rekruttere fra, mens det på den annen side kan oppstå økt konkurranse om attraktiv arbeidskraft. Det er imidlertid grunn til å forvente at fastlandsforbindelse for Finnøy i stor grad vil medvirke til et mer effektivt fungerende arbeidsmarked. En bedre matching mellom arbeidstakernes kvalifikasjoner og bedriftenes behov vil i så fall medføre en effektivitetsgevinst som bidrar til å øke den samlede produksjon og verdiskapning i regionen. For innbyggerne vil fastlandsforbindelsen gi økt tilgang til et større og mer variert arbeids-marked. Større muligheter for å kombinere ønsket bosted med attraktive jobbmuligheter innebære en betydelig velferdsgevinst. Studier på området viser at de aller fleste utbedringer i vegnettet medfører økt gjennomsnittlig pendletid, selv om reisetiden på ulike reisestrekninger er betydelig redusert. Dette er et resultat av at befolkningen utnytter de nye mulighetene som oppstår. På generelt grunnlag kan det gjøres følgende betraktninger om hvilke prosjekter som vil gi regionaløkonomisk vekst: Jo dårligere utbygd samferdselsnettet er i utgangspunktet, desto større er generelt mulighetene for at slike investeringer kan generere økonomisk vekst. Spesielt gunstig er det dersom det er en sentral missing link som oppheves gjennom investeringen. Den regionen som det gjelder må ha et klart utviklingspotensiale. Regionen bør ha et velutviklet industrielt og politisk miljø/tradisjon som kan bidra til å utløse det vekstpotensialet som måtte eksistere. Finnøy er en typisk jordbrukskommune og de 250 arbeidsplassene innenfor jordbruk står for over tyve prosent av alle arbeidsplassene i kommunen. Ellers har arbeidsplasser innenfor transport og kommunikasjon stor betydning i kommunen. Av kommunens rundt arbeidsplasser er rundt 230 besatt av personer med bosted i annen kommune. Ca. 270 av innbyggerne arbeider utenfor kommunen, fortrinnsvis i Stavanger. Ikke overraskende medfører en gjennomføring av Finnfast-prosjektet en helt ny nærings-struktur og et helt nytt arbeidsmarked i et nedslagsfelt på seksti minutters reisetid fra Judaberg. For næringsstrukturen er det spesielt betydningen av eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, industri samt varehandel som øker radikalt. Dette skjer spesielt på bekostning av jordbruk, undervisning, helse- og 12

13 sosialtjenester og til en viss grad også bygg- og anleggsvirksomhet. Betydningen av en ferjefri fastlandsforbindelse mellom Hanasand og Ladstein vurderes ulikt med hensyn til muligheter og trusler på bedriftens marked. Mest positive konsekvenser er forventet i bygg- og anleggsvirksomhet, mens aktører innen transportsektoren vurderer virkningen på markedet for egen virksomhet mer blandet. Blant andre typer bedrifter som retter seg mot lokalmarkedet er det usikkerhet med hensyn til den markedsmessige betydningen for egen virksomhet. Spesielt havbruksnæringen framhever viktigheten av å gjennomføre prosjektet. Transporten til markedet er tidskritisk for denne type virksomhet, og avhengighet av ferje gjør transporten lite fleksibel. Også for andre typer virksomheter vil slik forbindelse ha betydning for logistikk og distribusjon. For alle typer virksomhet gjelder at tilgangen på reservedeler og muligheter for rasjonalt vedlikehold da vil forbedre seg vesentlig. Det er rekrutteringsproblemer innen enkelte deler av næringslivet. Dette gjelder både innenfor transport, bygg- og anleggsvirksomhet og havbruksnæringen, og en ferjefri fastlands-forbindelse vil være av stor betydning for tilgangen på arbeidskraft. I tillegg til den direkte virkningen i form av et større rekrutteringsgrunnlag, legges det fra næringslivets side enda større vekt på forventningen om at en slik fastlandsforbindelse vil medføre økt bosetting. I hovedsak er næringslivets oppfatning at en undersjøisk tunnel mellom Hanasand og Ladstein vil ha stor betydning for styrkede relasjoner og samarbeid med andre aktører. Temaet vurderes som særlig aktuelt i forbindelse med målsettingen om å bygge opp og utvikle et matindustrielt miljø basert på havbruk i kommunen. Bedre muligheter for å rekke fly som går tidlig om morgenen fra Sola flyplass og muligheten for å komme helt fram til Finnøy ved retur om kvelden i forbindelse med forretningsreiser er en vesentlig faktor i så måte.

14 Veg, samferdsel og trafikk Finnøy kommune Rv 519 Finnfast et prosjekt i Ryfylkepakken Utfordrende berggrunn i Finnfast - sprekker i fjellet tettes med sement før det sprenges Det har vært arbeidet med planer for et fast vegsamband mellom Finnøy og Rennesøy siden 1980-tallet, i forbindelse med arbeidet med Transportplan for Ryfylke som ble godkjent i Transportplanen inneholdt et nett av bruer og tunneler som skulle knytte flere av øyene i Finnøy til Rennesøy og videre til fastlandet gjennom Rennfast. Av Anne-Merete Gilje byggeleder Finnfast, Statens vegvesen I 2001 ble det utarbeidet en fylkesdelplan for areal og transport i Ryfylke Planen ble godkjent av Miljøverndepartementet i Finnfast inngår som et element i Ryfylkepakken, som er en samlet strategi for å løse transportutfordringene i en region der flere kommuner har vanskeligheter med å opprettholde bosetningen, og der veksten er begrenset til noen få kommuner. Konsekvensutredning for prosjektet ble godkjent i 2001 og reguleringsplanen ble godkjent i 2003 (Finnøy) og 2004 (Rennesøy). Bomstasjonen inngår i Injeksjon og sikring i Finnfast-tunnellen 14

15 reguleringsplanen for prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av en 5,6 kilometer lang undersjøisk tunnel mellom Hanasand og Ladstein med en 1,5 kilometerlang arm til Talgje. Hovedtunnelens forbindelse med eksisterende vegnett i hver ende skjer ved eksisterende ferjeleier. Maksimum stigning i hovedtunnelen er ni prosent og i arm til Talgje ti proseng Største dybde er 200 meter under havet. Prosjektet utføres som en enhetspriskontrakt med NCC, og har en kostnadsramme på 560 millioner kroner. Tunneldriving Tunneldrivingen startet opp høsten 2006 og per i dag er det sprengt ca 60 prosent av totalt sprengningsvolum. Massene som tas ut blir brukt til en brufylling mellom Nord- Talgje og Tjul lenger nord i kommunen og fylling for ny kollektivterminal på Judaberg. Resterende masser legges i en fylling på Ladstein som vil bli solgt som næringsområde til inntekt for prosjektet. Tunneldriften har gått uten store problemer eller skader. Inndriften har stort sett vært høyere på Ladstein på grunn av at fjellet har vært godt og lite vannholdig, og dermed krevd moderate mengder sikring og injeksjon. Injeksjon er vanntetting av fjellet ved at sprekker i fjellet tettes med sement før det sprenges. Dette for å hindre store vanninntrengninger i tunnelen. På Hanasand har inndriften vært noe lavere fordi fjellet her har vært dårligere med behov for mer sikring og injeksjon. Armen til Talgje vil bli sprengt fra hovedtunnelen og er ikke påbegynt. Sprengningsarbeidene forventes ferdige i løpet av 2008 og åpningen er beregnet til oktober Geologi Berggrunnen på Hanasand-siden tilhører det såkalte boknafjorddekket som består av dypbergarter og overflatebergarter. De sistnevnte opptrer i tunnelen som amfibolitter, amfibolittiske gneiser og kvarts-feltspatrike gneiser med varierende innhold av glimmer og marmor. I tunnelen har disse opptrådt med relativt tett oppsprekking. På Ladstein siden dominerer kvart-feltspatrike gneiser og amfibolitter, med enkelte bruddsoner og forkastninger og mindre grad av oppsprekking. Armen til Talgje vil trolig gå gjennom en amfibolitt eller en amfibolittisk glimmerrik gneis med krysninger av marmor og pegmatitter. Mer info om prosjektet finnes på vegvesen.no/region_vest/ prosjekter/finnfast 15

16 Plan- og byggesak Restaurert våningshus Gard, Talgje. Kan leigast til ferie og helg. Foto: Finnøy kommune. Finnøy kommune Glimt frå 30 års utvikling Mitt kjennskap til kommunen starta i Ein var då i gong med omlegging frå Fjordabåtar til bilferjer, men det tok enno nokre år før dei fleste øyane var inne på ferjesambandet. Av Magne Kongsvik rådmann, Finnøy kommune Enno er Bokn, Byre, Måløy, Tjørnøy ikkje tilknytt ferjesambandet. Hurtigbåtrutene i Ryfylke og mellom øyane i Finnøy er blitt vesentleg betre i nemnde tidsrom. I Sjernarøyane har bruer redusert talet på øyar frå sju til tre no, og innan mindre enn to år vil talet berre vere to. I 2009 vil talet på øyar i kommunen minke med 1 ved at Talgje og Finnøy blir knytt saman med tunnel. Denne tunnelen går vidare til fastlandet på Rennesøy, og seksti prosent av folketalet (Finnøy og Talgje) vil då bli å rekne som fastland, mot null no. Storleik og standard på kommunale bygg som administrasjonsbygg, skular, sjukeheim, utleigebustader m.m. var langt frå tilfredsstillande. Vi har no eit fint og praktisk rådhus, sjølv om storleiken kunne vore betre. Alle grunnskulebygga i kommunen 16

17 er så godt som nye, og dei er utvikla til oppvekstsenter med barnehage, SFO og gymsal/grendahus. Sjukeheimen er nyrenovert og med påbygd avdeling for senile. I tillegg har ein fått seksten omsorgsbustader som mest blir drivne som sjukeheimsplassar. Ein arbeider med planar om enno ei ny avdeling. Det er og seksten trygdebustader, og vi har bygd opp eit bu- og servicesenter for PUH. Sjølv om kommunale utleigebustader er blitt færre, så er standarden no god. Lag og organisasjonar i samarbeid med kommunen har fått realisert fleirbrukshall, fotballanlegg og fleire ballbingar og nærmiljøanlegg. Kommunen er tilknytta god vassforsyning frå IVAR, men vi mangler enno leidningsnett til deler av Sjernarøyane og Bokn/Byre/ Halsnøy. Finnøy kommune Tlf.: Tusen takk for tilliten som ble vist oss i 2007! Beck Maskin AS Postboks 424 Peder Sletners vei Kolbotn Rune Måleng Thomas Henie: Christian Beck: Sven Olav Olvin: Trøndelag / Nordland: Skjetne Maskin AS - tlf.: Møre og Romsdal: Tor Bugge - tlf.: Rogaland / Hordaland: Eide Flotell Services - tlf.: Tromsø: Bjørn Lyng - tlf.: KNALLPRISER PÅ UTLEIE 2007 ble nok et rekordår med over 500 solgte enheter Vi fortsetter 2008 med kvalitetsmaskiner til fornuftige priser Supermarked for småmaskiner! Hanix minigravere 0,8 til 8 tonn Kommer! Mustang hjullastere 1,3 til 4,3 tonn Ammann Asfaltfabrikker Gummibelter til alle typer gravere, lastere, lifter etc. Airman minigravere 0,8 til 5,5 tonn Indespension hengere 2,6 til 3,5 tonn Antec asfaltutleggere 1,5 til 13,5 tonn Atlas hjullastere 2,5 til 8 tonn Canycom beltedumpere 0,5 til 2,5 tonn Weber vibroplater 70 kg til 900 kg Vi har tilbehøret du trenger Gode avtaler Gjennom årene har vi etablert et svært godt apparat på innkjøp, frakter og logistikk, og derfor kan vi levere det meste fra lager til markedets beste priser. Mustang kompaktlastere 1,3 til 4,3 tonn Cormidi minidumpere 0,5 til 2,5 tonn Komac hammere 0,5 til 50 tonn bæremaskin Salg Service Utleie se våre nettsider for mer info om vårt sortiment Priser er eks. mva. Vi tar forbehold om prisjusteringer. har som andre kommunar framleis store utfordringar, men eg trur ikkje det vil skje så store endringar i dei neste tretti åra, som det vi har hatt frå midten av syttitalet og til opninga av Finnfast i Øykommunen Finnøy er 106 kvadratkilometer og har 16 øyar med busetting for i alt 2746 innbyggjarar. Det er ein typisk primærnæringskommune med 43 tomatgartnarar og 109 dekar veksthus. I 2005 var produksjnen på 38 kilo tomat per kvadratmeter. Finnøy er ein typisk utfartskommune med Vakre landskap og attraktiv strandsone og ca. 900 hytter. 17

18 Vann og avløp Finnøy kommune: Vannforsyning gjennom sjøledning God og sikker vassforsyning er en viktig produksjonsfaktor for veksthusnæringa. Helene Bøe sitt veksthusanlegg i Sørvåg, Fogn. Prosjektet med ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy kommuner ble startet helt tilbake i begynnelsen av Over halvparten av ledningsnettet ligger i sjøen. Av Odd Hummervoll sjefingeniør i IVAR IKS mellom IVAR og kommunene og ligget til grunn for de løsninger som nå er etablert. Anleggsarbeidene startet opp høsten 2002 og gikk stort sett sammenhengende fram til høsten Det ble i løpet av våren1999 utarbeidet et skisseprosjekt for hvordan forsyningen til Rennesøy og Finnøy kommuner kunne utbygges. Skisseprosjektet var utgangspunkt for medlemskapsforhandlingene Dryppvanning av tomatplanter Hovedforsyning Ny forsyningen til Rennesøy og Finnøy er etablert med utgangspunkt i eksisterende forsyning på Hundvåg i Stavanger kommune. Over Austre- Åmøy og videre gjennom Rennesøy kommune går forsyningen delvis gjennom nye ledninger og delvis gjennom kommunens eksisterende nett, fram til Eltarvåg på Rennesøy. Herfra er det lagt sjøledning Talje og videre til Finnøy. For å forsyne Finnøy er det etablert ny ledning på land og i sjø fra Eltarvåg via Talje til Ladstein på Finnøy. I tilegg til ledningsanleggene er det etablert fire pumpestasjoner for å få tilstrekkelig kapasitet på forsyningen. 18

19 Ny ledning over Hundvåg og Åmøy er i duktilt støpejern med en innvendig diameter på 300 millimeter. Sjøledningene fra Hundvåg til Austre-Åmøy og fra Vestre-Åmøy til Sokn er PE ledninger med utvendig diameter på 400 millimeter. Sjøledningen til Finnøy er lagt med en utvendig diameter på 315 millimeter. Totalt er det lagt ca 7,5 kilometer med ledning på land og ca 12,5 kilometer med ledning i sjø. Ledningstraseene i sjø ble kartlagt med ROV og det ble produsert detaljert kart som grunnlag for detaljprosjekteringen. Største ledningsdybde er over 180 meter. Ledningene er dimensjonert for et framtidig forbruk på ca seksti l/sek. I pumpestasjonene er det i første omgang montert pumper med noe mindre kapasitet samtidig som det er gjort klart for å sette inn flere/større pumper ved behov. Reserveforsyning På Finnøy er bygd et nytt høydebasseng på kubikkmeter som dekker to døgns forbruk for Finnøy kommune. Ved avbrudd i hovedforsyningen vil bassenget kunne dekke både Rennesøy og Finnøy i ca ett døgn. I løpet av denne tiden vil eksisterende vannbehandlingsanlegg (fellingsanlegg) på Rennesøy kunne startes opp og forsyne både Rennesøy og Finnøy. Dersom det skjer avbrudd på sjøledningen mellom Rennesøy og Finnøy som vedvarer utover to døgn, må det gamle vannbehandlingsanlegget på Finnøy kjøres i gang. Kostnader De totale kostnadene for den nye vannforsyningen til Rennesøy og Finnøy er på ca førti millioner kroner. Av dette er ca ti millioner kroner knyttet opp til basseng med ny tilførselsledning på Finnøy. Store avstander Finnøy er det nordligste punktet i IVARs vannforsyningssystem. IVARs vannmagasiner ligger i Gjesdal og Bjerkreim kommuner. Den øverste vannkilden ligger ca. 400 meter over havet. Fra vannkildene og fram til vannbehandlingsanlegget ved Langevatn i Gjesdal er det ca. ti kilometer overføringstunneler og ledninger (1600 millimeter). Fallhøyden utnyttes til kraftproduksjon hvor det produseres kraft tilsvarende forbruket i boliger. Videre er det ca. femti kilometer overføringsledninger, to bassenger og fire pumpestasjoner før vannet ender opp i nytt basseng på Finnøy. Produksjon av Finnøycherry, Lauvsnes Gartneri foto: Finnøy kommune Hovedledning for IVAR-vann NordJæren/Ryfylkeøyane. 19

20 Kart Energi og geodata Finnøy kommune Gass gir vekst og utvikling I mai 2004 la Lyse gassrør til Ryfylkeøyene Finnøy, Talgje og Fogn. Lyses satsing på naturgass har gitt nye muligheter for vekst og utvikling på Ryfylke-øyene. Gassen gir næringslivet mulighet til å starte ny virksomhet og til å styrke konkurranseevnen til eksisterende virksomhet. Av Red. Veksthusnæringen på Ryfylkeøyene så store fordeler med å ta i bruk naturgass og nye drivhus i kommunen er under planlegging. Gassen er ideell for å dekke oppvarmingsbehovene i veksthusnæringen og CO 2 brukes som gjødning. Ved bruk av CO 2 som vekstfremmende middel oppnås ca tjue prosent økt produksjon. Samtidig gir bruk av gass minimale utslipp av NOx. Flere kyllingprodusenter på Finnøy så også store muligheter med bruk av gassen til oppvarming av kyllinghusene. Sammenliknet med alternativene olje eller propan ga gassen økonomiske fordeler. Fornøyde gassbrukere - Alle gartnerne på de tre øyene Finnøy, Talgje og Fogn har tatt i bruk naturgass mens veksthusene på Sjernarøyene og Ombo bruker propan, sier leder for Finnøy Energilag, Arne Torgersen. Han forteller at veksthusnæringen på Ryfylkeøyene presset hardt på for å få naturgass i rør. Da Lyses gass sjørør ble lagt fra Kårstø til Risavika i Sola kommune, ble det lagt et grenrør til Rennesøy og gassen ble videre fordelt i et landnett og sjørør herfra. - De fleste gartnerne brukte propan og så det som en stor fordel å få gass i rør framfor propan i bulk, sier Torgersen. Vi så dette som mer framtidsrettet både på grunn av stabilitet og tilgjengelighet. Dessuten var prisen på gass gunstigere enn alternative energikilder. I følge Torgersen er alle gartnerne svært godt fornøyde med bruk av naturgass. Stabiliteten i leveringen har vært hundre prosent og kundeforholdet til Lyse er svært godt. Det er et rent produkt uten soting og miljømessig det beste alternativet vi har. Store deler av utslippet av CO2 blir brukt som vekstfremmende middel. I vår næring vil vi framstå som «grønne» og derfor betyr det mye for oss å bruke det beste miljøalternativet, mener Torgersen. Det ble tatt i bruk en helt spesiell leggemetode som aldri har vært prøvd før i ved legging av gassrør til Finnøy, Talgje og Fogn. I forhold til ordinær rørlegging med et spesialfartøy var løsningen økonomisk svært gunstig. Det spesielle ligger i at det ble brukt en nedsenkingsmetode av røret som gir like god styring som ved rørlegging med spesialfartøy. Leggemetoden gir en god presisjon i leggingen og ujevnheter i terrenget på sjøbunnen kan unngås. Foto: Ørjan E. Omdal 20

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Strandsoneforvaltning i Sunnhordland Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Sunnhordlandsregionen Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune. Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012

MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012 ARNØY/LAUKØYFORBINDELSEN MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012 MULIGHETSSTUDIE Prosjektansvarling: Skjervøy kommune Prosjektleder: Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS Rådgiver: Rambøll 2 MULIGHETSSTUDIE Fremskaffe informasjon

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet www.hordaland.no/hamn Historikk/planføresetnader Fylkesdelplan for hamn (2004-2013) Etablerar ein samla hamnepolitikk for Hordaland Hovudmål i planen: Hamnene

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Ny veg mellom Fogn, Bokn, Tjørnøy, Byre, Sauøy, Halsnøy og Børøy. Varsel om oppstart reguleringsplan og planprogram TALLMATERIELL

Ny veg mellom Fogn, Bokn, Tjørnøy, Byre, Sauøy, Halsnøy og Børøy. Varsel om oppstart reguleringsplan og planprogram TALLMATERIELL Kystverket Vest v/ Anne Britt Ottøy Stavanger, 20.september 2011 Ny veg mellom Fogn, Bokn, Tjørnøy, Byre, Sauøy, Halsnøy og Børøy. Varsel om oppstart reguleringsplan og planprogram TALLMATERIELL Norsk

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Møte mellom kommunale planar og private utbyggjarar. Kva er utfordringane?

Møte mellom kommunale planar og private utbyggjarar. Kva er utfordringane? Møte mellom kommunale planar og private utbyggjarar. Kva er utfordringane? Møte Kommunale planar Private utbyggjarar Utfordringane Med blikket framover Det tar gjerne meir enn 10 år på å utvikle utbyggingsareal

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005 Innhald i foredraget Lovgrunnlag KRAV TIL BRANNVANN I VANNFORSYNINGEN Sivilingeniør Tobias Dahle Uttak av brannvatn frå kommunalt leidningsnett - eksempel frå

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

Eksempler påp interkommunalt samarbeid

Eksempler påp interkommunalt samarbeid Eksempler påp interkommunalt samarbeid Regionalt samarbeid - sju kommunar samarbeider i Vest-Telemark Telemark. NOKIOS-konferansen * Trondheim oktober 2007 Børge Skårdal 35068403/97037989/bs@vest-telemark.no

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

E39 mål eller verkemiddel?

E39 mål eller verkemiddel? -Ein tydeleg medspelar E39 mål eller verkemiddel? Konferansedagane «Inspirasjon Møre og Romsdal», Molde 21.11.13. Påstand! Gode kommunikasjonar ein nødvendig, men ikkje tilstrekkeleg, føresetnad for regional

Detaljer

Resultat fra folkemøte 8. april 2015

Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Regionkommune Sunnmøre Styrker: Sterk region God tilgang på fagfolk/sterkare fagmiljø Gode utdanningsinstitusjonar Betre kvalitet og meir likeerdige tenester Profesjonell

Detaljer

Velkomen til Voss! Voss - ein god stad for alle. Torbjørg Austrud Kommunalsjef tekniske tenester

Velkomen til Voss! Voss - ein god stad for alle. Torbjørg Austrud Kommunalsjef tekniske tenester Velkomen til Voss! Voss - ein god stad for alle Torbjørg Austrud Kommunalsjef tekniske tenester Voss kommune Voss kommune er med 1815 km2 den største kommunen i Hordaland fylke. Voss sentrum ligg ca 50

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard Hallingtinget 26.10.2012 Hallingdal sentralt i Sør-Norge Fv50 Rv52 Rv7 Flå Transportkorridor 5 Konsetptvalutgreiing (KVU) for Ringeriksbanen er skrinnlagt. Ei vidareføring av KVU-arbeidet for Ringeriksbanen

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Rogalandsmodellen distribuert produksjon,- felles oppgradering og salg

Rogalandsmodellen distribuert produksjon,- felles oppgradering og salg Rogalandsmodellen distribuert produksjon,- felles oppgradering og salg Implement konferanse november 2014 Martin Sigmundstad Prosjektleder Biogass Rogaland Utgangspunkt = Landbruk Rogaland har landets

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Statens vegvesen Turistvegprosjektet Reguleringsplan Riksveg 51 Valdresflye Valdresflye vandrarheim i Øystre Slidre kommune Orientering om planen Besstrond Maurvangen Valdresflye vandrarheim Bygdin Beitostølen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA

Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA Hogne Hjelle, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten VA-dagane på Vestlandet 23. 24. september 2009 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 1 Forsand kommune INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT Du gløymer vel ikkje at det er tid å søkja produksjonstilskot og avløysartilskot seinast torsdag den 20.januar?

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

Referat frå folkemøta:

Referat frå folkemøta: Referat frå folkemøta: Liabygda 17.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 40 personar Hellesylt 18.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 30 personar Stranda 22.02.2016, kl.18.00 20.00, om lag 97 personar Geiranger

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftproduksjon i Luster kommune I Luster kommune vert det produsert ca 3300 gwh årleg, Luster er ein stor kraftkommune i nasjonal samanheng

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

Hva skjer i Møre og Romsdal?

Hva skjer i Møre og Romsdal? Hva skjer i Møre og Romsdal? Lage Lyche Samferdslesavdelinga Norvegkonferansen 7. sept 2010 1 Innovative Møre og Romsdal Verdensrekord i djupne på undersjøisk fjelltunnel (Eiksundsambandet) 287 meter Ei

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig?

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig? Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Arealtilbud og arealbehov mot 2040 -Fortettingspotensial 2040 -Potensiale for nye større regionale næringsområder nær hovudveg Klima i areal- og

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer