Her kom er overskrift. IVAR IKS skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her kom er overskrift. IVAR IKS skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester"

Transkript

1 Her kom er overskrift IVAR IKS skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester IVAR IKS med «skreddersøm» for sine eierkommuner. 1 v/ Adm. dir. Kjell Øyvind Pedersen

2 Sirkulær økonomi Bærekraftig utvikling Verdiskapning med basis i kjerne/selvkostvirksomheten Vannforsyning El.produksjon vannfall (Trykkdemping) (Laboratorietjenester) -Stølskraft (-Energreen) (Laboratorium) (Tjenester,konsulentoppdrag) (Annet vannsalg) Avløp Biogass Fullgjødsel Pellets Jordforbedring Jord (Phosfor) (Nitrogen) IVAR/Lyse Biogass Minorga AS Akkreditert prøvetaking (Laboratorium) (Tjenester/konsulentoppdrag) (Fjernvarme) Avfall Gjenbruk og nye produkter Materialgjenvinning og salg Energigjenvinning (Kalium) (Phosfor) (Nitrogen) (Biogass) El. Energi Fjernvarme Handel Kompost Biogass (Plastpellets) (Tjenester) (Produktutvikling) 2

3 IVAR IKS ~ Adm. dir. ~ Økonomi/Admin. ~ Plan & utbygging ~ Drift ~ Gjenvinning ~ Tjenesteutvukling ~ Personal ~ KS/HMS ~ Merkevare / Info Selvkost IVAR Vann - Vannkilder - Vannbehandling Langevatn Hagavatn Stokkavatn Oltedal Gilja - Høydebassenger - Transport Avløp - Transport - Pumpestasjoner - Renseanlegg SNJ Grødaland Vik Avfall/gjenvinning Forus Sele - Kompostering Hogstad Sele - Biogass - Gjenvinningsstasjoner - Handel Selvkost kommuner - Rennesøy - Kvitsøy - Strand - Time - RYMI IKS Forsand Strand Hjelmeland Suldal Finnøy Tilhørende selskaper - IVAR Næring AS - FE KS - FE 2 AS - Stølskraft AS - SVAR AS - Rekom AS - Minorga AS Konsulenttjenester/ assistanse andre - Rogaland fylkeskommune - Egersund - Hjelmeland - Suldal - Bjerkreim 3

4 IVARs posisjon som garantist for VARtjenestene i regionen bygger på: - offentlig eierskap og styring - regional tilnærming til oppgavene - solid kompetanse i alle ledd - lokalkunnskap - tillitsfullt samarbeid med kommunene

5 IVARs mandat Eierstrategi Det regionale samarbeidet innen Vann, Avløp og Gjenvinning skal videreutvikles. IVAR er det naturlige instrument for videreutviklingen. Den videre utviklingen bør skje i regi av de styrende organ i IVAR. Motivet er: Videreutvikling av framtidsrettede regionale fellesløsninger Fortsatt effektivisering Utvikling av et sterkt kompetansemiljø. 5

6 Dagens IKS-lov Eierne har ubegrenset ansvar for selskapsforpliktelsene Kan ikke gå konkurs 6

7 EU EØS ESA og forholdet til offentlig støtte: Ubegrenset ansvar + konkursforbud = Offentlig garanti for forpliktelsene interkommunale selskaper påtar seg = Vederlagsfri økonomisk fordel for selskaper som driver markedsrettet virksomhet = Kan utgjøre konkurransevridende offentlig støtte = Ulovlig (med mindre støtten er meldt til ESA og godkjent 7

8 Min forståelse av formålet med foreslått endring i; Lov om Interkommunale Selskaper At det norske lovverket tydelig skal vise at det ikke understøtter bruk av offentlige midler til konkurransevridning/kryss-subsidiering Understøtte kommunereformprosessen (mindre attraktivt å operere i IKS-formatet 8

9 Spørsmålet blir; Vil forslaget til Revidert IKS-lov bidra til dette? Mitt foreløpige svar; betinget tja en endring som foreslått vil dra med seg mange (u)tilsiktede konsekvenser Bl. a. kan det bidra til vesentlig færre nye IKS er og bidra til å nedlegge/omdanne eksisterende. 9

10 Kan måloppnåelse etableres gjennom alternative tilnærminger? Som grunnlag for svar søkes følgende gjennomført: i) Evaluere konsekvenser dersom høringsnotatet legges til grunn ii) Evaluere handlingsrom i forhold til eventuelle konsekvenser 10

11 Spørsmål for avklaring av konsekvenser? Hvilken endring i finanskost kan påregnes? Dette vil være avhengig av hvordan bankene oppfatter risiko. Denne kan reduseres gjennom egenkapital og garantier. i) Det påpekes at eierne har et stort ansvar for å sikre forsvarlig egenkapital og innskuddskapital. Tilleggsvis, ref. para. 24, «det legges til grunn at reglene i IKS-loven knyttet til IKS enes egenkapital ellers bidrar til at det er liten sannsynlighet for at det vil oppstå mange situasjoner med behov for tvangssalg eller tvangsrealisasjoner. I.e. de går vel bare konkurs hvis eierne vil de skal gå konkurs? Vil noen av eierne la et offentlig VAR-selvkost/monopoltjenesteselskap gå konkurs? 11

12 ii) Eierne (kommunene) kan stille garantier? Ref. kommuneloven para 5.1 kan ikke gi garantier uten godkjenning fra dep. (event. ved fylkesmannen) Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier - Må være tidsbegrenset til max. levetid på finansiert anlegg Spørsmålet må sjekkes nærmere iii) Ny IKS-lov vs selvkostforskrift; - Hvis man skal låne til markedsrente burde vel selvkostforskriften «mykes» opp til f. eks. at det i noen grad kan benyttes økt innskutt kapital/fond for reduksjon av finansbehov/finanskost? 12

13 Sett fra et IVAR-perspektiv; Problemstillingene har vært arbeidet med både som en del av ROVAR-prosessen, og nå de siste 4-5 årene nettopp for å tilpasse organisasjon og forretningsmodell til gjeldende lovverk og være klokkeklare i forhold til kryss-subsidiering og inntektsskatt. M.a.o. et tydelig skille mellom selvkostvirksomhet og Næringsvirksomhet. Selvkostvirksomheten håndteres i tråd med IKS-loven; IVAR IKS Næringsvirksomheten håndteres i tråd med aksjeloven; IVAR Næring as 13

14 IVAR ønsker utredet et to-sporet system i tråd med den modellen vi har i dag. Modellen er juridisk prøvd, og akseptert hos revisor og Skatt Vest Høringsdokumentet hopper utillatelig lett over denne muligheten, ref. kap.4.5.3; Ref. sitat, 1): Departementets vurdering er at en avgrensning av IKS-lovens virkeområde til tjenester av allmenn økonomisk betydning trolig vil være mer krevende å forstå å praktisere enn en avgrensning mot foretak (økonomisk aktivitet) i henhold til art

15 Sitat 2); Dersom det er klart at et bestemt interkommunalt selskap tilbyr tjenester av allmenn økonomisk betydning etter EØS-avtalen art. 59 (2), vil det uavhengig av IKS-lovens ansvarsform være anledning til å gi støtte til selskapet etter reglene om kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning. Således vil innføring av begrenset ansvar i IKS-loven ikke ha noe å si for muligheten til å gi offentlig støtte i form av lettelser, overføringer eller andre økonomiske fordeler til slike selskaper. 15

16 Sitat 3, fra kap. 8 i høringsnotatet); For interkommunale selskaper som verken driver økonomisk aktivitet i henhold til EØS-avtalen art. 61 (1), eller næringsvirksomhet i henhold til kommuneloven 51, kan kommunen stille garanti for virksomheten. Slik garanti vil kunne redusere risikoen for lånegiver, og legge bedre til rette for lavere lånekostnader for disse selskapene. Eierne av interkommunale selskaper må selv bære risikoen for vurderinger knyttet til lovligheten av slik garanti. Endringene i lovens ansvarsordning vil ikke innebære krav til omdanning av selskaper. 16

17 På denne bakgrunn har jeg vondt for å forstå at man ikke bedre ivaretar; «tjenester av allmenn økonomisk betydning» i tråd med gjeldende IKS-lov Vår oppgave i tråd med samfunnsoppdraget er å levere disse tjenestene med høyest mulig sikkerhet og kvalitet til lavest mulig pris. Retorisk; Hvorfor skal vi som landets antagelig største IKS underlegges et fordyrende (be)handlingsregime for å kurere en mulig sykdom som vi allerede er vaksinert i mot. 17

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Saksframlegg Arkivsak: 11/923 5 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet Kommunestyret IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

ENDRINGER I IKS-LOVEN

ENDRINGER I IKS-LOVEN ENDRINGER I IKS-LOVEN Tanker og innspill fra Kommunalbanken AS Lars Strøm Prestvik, utlånssjef Seminar for KS Bedrift fredag 16. januar 2016 Agenda Kort om Kommunalbanken generelt og i relasjon til finansiering

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 Å R S R A P P O R T INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 28 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 1 LøsnIVAR 12 DRIFTSRAPPORT 28 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 STYRETS BERETNING 2 REGNSKAP 28 Resultat 24 Balanse

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

Selskapskontroll i Returkraft AS

Selskapskontroll i Returkraft AS ! Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll i Returkraft AS Rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS november 2011 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning...

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og anbefaling...4 1.1 VA sektoren utfordres...4 1.2 Overordnede mål...4 1.3 Styringsgruppens

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013

EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013 EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Hå kommune. Rapporten

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer