Internasjonale rammer Biproduktforskriften (erfaringer) Biogass rammebetingelser potensial for biogass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonale rammer Biproduktforskriften (erfaringer) Biogass rammebetingelser potensial for biogass"

Transkript

1 Internasjonale rammer Biproduktforskriften (erfaringer) Biogass rammebetingelser potensial for biogass Stjørdal 24. sept 2008 Henrik Lystad Avfall Norge Nytt fra Europa Avfallsrammedirektivet vedtas Kommisjonen skal pånytt vurdere et biowaste directive End of Waste kriterier: Kompost indirekte tatt med av kommisjonen Tidlig utkast fra EU-institutt (IPTS), diskuterer bla opplegg for tredjepartssertifisering/-kontroll Industriemisjonsdirektivet (IED) Komposterings- og biogassanlegg tatt inn (grense på 50 t/d?) 2 1

2 Biproduktforordningen Overgangsordning nasjonalt regelverk ikke forlenget etter Gjelder behandlingskrav for annet kat IIImateriale enn matavfall fra husholdninger og butikk Når dette blir gjort gjeldende i Norge: 70ºC, 12 mm, 60 min eller Validert alternativ metode Ingen metoder er validerte i Norge 3 Hva gjør vi med endrete rammebetingelser? Signalene fra myndighetene har vært at det var sansynlig at overgangsordningene ble forlenget Avklare omfanget og typene av validerte metoder i andre land Kan validerte metoder for utråtning mot kravene i gjødselvareforskriften brukes? Igangsette valideringsprosjekt for kompostering og evt utråtning 4 2

3 Biproduktforordningen revideres Mål å forenkle og tydeliggjøre Utkast til forordning foreligger (se En overordnet artikkelforordning en vedleggs- /kommisjonsforordning for tekniske detaljer Mattilsynet tilstede ved behandlingen av kommisjonsforordningen Avfall Norge tilstede i organisasjonene som har innflytelse på overordnet Tidshorisont: ? Deretter godkjenning i EØS-komiteen 5 Biogass - generelt Er det noe nytt? 1. Strøm Vi venter på grønne sertifikater i sammarked med Sverige høsten 2009? Vil definisjonen på fornybarhet her følge fornybarhetsdirektivet? Annet regime: Danmark(0,725 DKK) og Tyskland 2. Biodrivstoff 6 Senkete ambisjoner i SFT, hva med regjeringen? Fritak for bensin-/dieselavgifter (ikke mva) Lite nytt om andre tilskudds- /fordelsordninger Svanemerking av biodrivstoff biogass bør kunne kvalifiseres System for innrapportering med miljø- og ressursregnskap Oslo: Renovasjonsbiler skal gå på gass neste år 3

4 Biogass andre muligheter Opprinnelsesgaranti Salg til kvotepliktig næring CDP... 7 Legionella Nytt regelverk fra Virksomheter som nevnt i 11a skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol. Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella. For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme. 8 4

5 Hva er potensialet for biogass i Norge? ENOVA-studie Legges endelig fram på ENOVAs gasseminar Inkluderer matavfall fra husholdninger, handel/industri, halm, husdyrgjødsel, avløpsslam, deponigass Sverige Totalt potensiale (eks skog) 15,2 TWh/år Potensial med begrensning: 10,6 TWh/år 9 Biproduktforordningen Hva er status med søknader? 1. Søknadsplikt for behandling av animalske biprodukter a) unntatt matavfall fra privat- og storhusholdninger og butikkavfall (delvis) 2. Frist Avfall Norge gjennomførte enkel rundspørring 10 5

6 Biproduktforordningen Svar fra rundspørring 6 av 10 anlegg har søkt om godkjenning Kategori II (2) og III (4) 5 fått godkjenning (2 til ) Noen fikk besøk av Mattilsynet Ønske om å sette igang arbeid med å validere metoder 11 Biproduktforskriften Godkjente biogassanlegg Name Category Activities and product types 2 BIOGP / / BIOG/ BIOR ECOPRO AS 3 BIOGP / / BIOG/ BIOR ECOPRO AS Mjøsanlegget AS 3 BIOGP, BIOG, BIOR Remarks COMP Sentralrenseanlegg Nord-Jæren Ivar IKS 2 BIOGP, BIOG, BIOR, MANP 12 6

7 Biproduktforskriften Godkjente komposteringsanlegg Name Address Category Activities and product types Interkommunalt Erikstemmen, 4400 Renovasjonsselselskap IRS Flekkefjord Mjøsanlegget AS Pb 170, 2601 Lillehammer 3 COMP, COMR, Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen AS Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen AS Retura Wilhemsen & Sønner As 13 Støleheia, Postboks 393, 4664 Kristiansand 2 Støleheia, Postboks 393, 4664 Kristiansand 3 Hvittingfossveien 182, 3080 Holmestrand Remarks 3 COMP, COMR FORMF BIOG, BIOR COMP/MAMU/C OMR COMP/CATW/M INC 3 COMP Eggshells Nordsjøveien 520, 4352 Reve Kompost AS 2 COMP/FERT Kleppe Vie kompostanlegg v/hallgeir Vie 6800 Førde 2 COMP Biproduktforskriften Bearbeidingsanlegg-1 Name Address Category Activities and product types Remarks Aker Biomarine Antarctic AS, F/T J.M.Johansens vei 99, 8340 Stamsund 3 PROCP, PAP, FATF Saga Sea Aquarius AS 8764 Lovund 3 PROP, RAW AS Granit, F/T Granit IV 6170 Vartdal 3 PROCP, PAP Biomega as 5382 Skogsvåg 3 OTHER,FATF,HYDP,PAP,FEED ECOPRO AS 7650 VERDAL 2 OHPHTP ECOPRO AS 7650 VERDAL 3 OHPHTP Egersund Sildoljefabrikk AS Åsaneveien Egersund 3 STORP, FATF, PAP F/T Ramoen, v/ AS Ramoen K. Wilhelmsgt.23, 6003 Ålesund 3 PROCP - PAP Havbryn AS PB. 530, 6001 ÅLESUND 3 PROCP - PAP Havstrand AS PB. 530, 6001 ÅLESUND 3 PROCP - PAP Hordafor AS Hordafor AS Salthella, 5397 Bekkjarvik Salthella, 5397 Bekkjarvik 3 PROCP, FATOT (protein concentrate) 2 PROCP kat 3, FEED/HYDP, FATOT Karmsund Fiskemel AS Husøyveien, 4262 Avaldsnes. 3 PROCP, PAP, FATF Maripro as Husøyvein 278, postboks 194, PROCP, FEED, FATF oil Avaldsnes Miljøfôr Norge AS, avd. Karmøy Boks 90, 4299 Avaldsnes 3 PROCP, FORMF, CATW Miljøfôr Norge avd Hamar Imerslund, 2323 INGEBERG 3 EGG, FORMF,MIMC, FEED Moistfeed for pigs 14 7

8 Biproduktforskriften Bearbeidingsanlegg-2 Postboks 404, 9991 Båtsfjord 3 OTHER (FISHMEAL/FISHO IL) Mjøsanlegget tas Pb 170, 2601 Lillehammer 3 ++ OHPHTP, BIOGP, COMP, PAP Måløy Sildoljefabrikk AS, avd Deknepollen 3 PROCP,FATF,PAP Deknepollen Norbait DA 6710 Raudeberg 3 PROCP, FEED ingbait Norsk Biogassubstrat AS Tarandrødveien 97, 3171 SEM 2 OHPHTP, PROCP, OTHER For biogas Norsk Protein AS avd. Grødaland Grødaland, 4365 NÆRBØ 2 OHPHTP, PROCP, OTHER OTHER: Poultry pulp Norsk Protein AS avd. Grødaland Grødaland, 4365 NÆRBØ 3 OHPHTP, PROCP og PAP, FATF Norsk Protein AS avd. Hamar Smiuhagan 25, 2323 Ingeberg 3 OHPHTP, PROCP og PAP, FATF Norsk Protein AS, avd. Mosvika Kvennavika, 7690 Mosvika 3 OHPHTP PROCP, PAP FATF Nutrimar AS 7266 Kverva 3 OHPHTP HYDP FATF, FATOT PAP Rygro AS 4130 HJELMELAND 3 PROCP, PAP, FATF, HYDP Scanbio Bjugn AS Scanbio Lysøysund AS 7160 Bjugn 7168 Lysøysund 3 PROCP, FATF, OTHER protein concentrate and meal 2 PROCP, FATOT (protein concentrate) 3 PROCP, FATF, OTHER oil, protein concentrate, Scanbio Lysøysund AS 7168 Lysøysund fish meal 15 Vedde AS 6030 LANGEVÅG 3 PROCP, FATF, PAP Vikholmen Biomarine AS 8720 Vikholmen 3 PROP og PAP 3 PROCP PAP FATF Fi h Takk for oppmerksomheten! Henrik Lystad Tlf: /

9 Fornybarhetsdirektivet Nåværende definisjon på biomass Biomass means the biodegradable fraction of products, waste and residues from agriculture (including vegetable and animal substances), aquaculture, forestry and related industries, the separated collected biodegradable fraction of industrial and municipal waste as well as wastewater sludge Vil kunne lukke døren for grønne sertifikater fra avfallsforbrenning, hva med biogass? 17 9

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst MEDLEMSBLAD NR. 3/06 Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst Avfall Norge har vært i møte med både Finanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen for å gi synspunkter og innspill

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt LISTA BIOGASS Sluttrapport fra forprosjekt Sammendrag Lista bondelag har siden 2011 arbeidet med mulighetene for å etablere et biogassanlegg basert på lokalt tilgjengelig husdyrgjødsel. Arbeidet har vært

Detaljer

Veileder til biproduktforordningen

Veileder til biproduktforordningen Veileder til biproduktforordningen Mattilsynet utarbeidet denne veilederen ved fastsetting av biproduktforskriften 27.10.2007 som innførte biproduktforordningen som nasjonalt regelverk i Norge. Veilederen

Detaljer

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK Nyhetsbrev nr.7, desember 2004 0. GENERELT 0.1 Stor søknadsmasse til RENERGI 0.2 Nytt fellesarrangement der fokus settes på energibransjens- og leverandørindustriens F&U 0.3 SAMSTEMTs avslutningsseminar

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser

Biogass som drivstoff for busser Biogass som drivstoff for busser Desember 2010 Med støtte fra: 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 Å R S R A P P O R T INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 28 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 1 LøsnIVAR 12 DRIFTSRAPPORT 28 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 STYRETS BERETNING 2 REGNSKAP 28 Resultat 24 Balanse

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler.

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig

Detaljer

Innspillmøte biogass. Siri Sorteberg og Christine Maass

Innspillmøte biogass. Siri Sorteberg og Christine Maass Innspillmøte biogass Siri Sorteberg og Christine Maass Historikk rapporter utgitt av Klif 2005: Rapport «Reduksjon av klimagassutslipp i Norge», så blant annet på produksjon av biogass fra husdyrgjødsel

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon Matavfall og husdyrgjødsel

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon Matavfall og husdyrgjødsel Forfattere: Rapportnr.: Kari-Anne Lyng, Ingunn Saur Modahl, John Morken, Tormod Briseid, Bjørn Ivar Vold, Ole Jørgen Hanssen og Ivar Sørby. OR.25.11 ISBN: 978-82-7520-653-2 ISBN: 82-7520-653-7 Modeller

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Klimaregnskap for avfallshåndtering

Klimaregnskap for avfallshåndtering Klimaregnskap for avfallshåndtering Fase I og II: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje, våtorganisk avfall, treavfall og restavfall fra husholdninger. RAPPORT NR 5/2009 Rapport

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA

KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA Mandal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PLANDOKUMENT Vedtatt i Mandal bystyre 03.09.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 1. Innledning...4 2. Kort om Mandal...6 2.1 Geografi og befolkning...6

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013 -FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET... 7 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 7 VEDLEGG

Detaljer