#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015"

Transkript

1 #KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE

2 Velkommen til Kulturtorg for barnehagane! Det er no tredje gong at Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer nettverkssamling for deltakarane i Kultursekk barnehage. Tanken bak arrangementet er at de skal få sjå dei nye produksjonane som vi planlegg inn i programmet for kommande barnehageår. På den måten kan de førebu dykk på å ta mot utøvarane og dei ulike tema som produksjonane inneheld. Mange av produksjonane kan stimulere til vidare aktivitet med kunst og kultur som hovedfokus i barnehagen i etterkant. Kunst for dei aller minste er enno ikkje eit prioritert område nasjonalt, og det betyr at det er eit viktig arbeid som gjenstår for å få fokus på kva kunstoppleving kan bety for dei små. I Møre og Romsdal er 15 av 36 kommunar med i Kultursekk barnehage, men fleire kommunar står på venteliste for å få vere med. Vi vil fortsette arbeidet med å skaffe nasjonal finanisering for ordninga. Det vert spanande å sjå korleis den nye regjeringa vil behandle ein søknad om status som pilotfylke for Kultursekk barnehage. På Kulturtorget vil de få møte produksjonar frå alle kunstartar og gjerne eit mangfald av uttrykk i ein og same produksjon. Felles fokus er sansestimulering, undring og nære kunstnarmøte i og utanfor barnehagen. Vi ber om evaluering av produksjonane. Resultatet er verdifull informasjon for oss i det vidare arbeidet med å lage turnear og programoppsett for året 2014/2015. Ta gjerne kontakt for tilbakemeldingar, råd og spørsmål! Godt torg!

3 IINNHALD: Velkomen s. 2 Program s. 4-5 Barnehageproduksjonar år s år s

4 PROGRAM BARNEHAGAR ONSDAG 29. JANUAR Rica Seilet: Registrering Karoline: Opning av #Barnehagetorget / St. Sunniva barnehage og Cesilie Torheim Karoline: «Vesleblakken» / Teater Grimsborken s Karoline: På scenekanten med Teater Grimsborken: Om publikumsdynamikk og vaksenrolla Magnhild: «Kongetromma» / Celio de Carvalho og Lidia Pinheiro s Lunsj på Rica Seilet 04 / program

5 PROGRAM BARNEHAGAR ONSDAG 29. JANUAR Mit Følge: «Så rart» / Temte Productions s Magnhild: «Celio i regnskogen» / Celio de Carvalho s Mit Følge: «Så rart» / Temte Productions s Magnhild: «Celio i regnskogen» / Celio de Carvalho s Pause Mit Følge: «Skumringstimen» / Anne Hungnes s Magnhild: «Oppdrag alfabet» / Nynorsk kultursentrum s Mit følge: «Langt inni skogen den grønne» / Møremusikarane s Pause Karoline: Korleis blandar eg rosa? / Sissel Stangenes s Magnhild: Musikk mellom liten og stor - idear til musikalsk samvær mellom barn og vaksne / Cecilie Torheim s. 6 FORMIDLINGSSEKSJONEN Johild Kosberg Bredin / Anette Storli Andersen / Lene Torgersen Mordal / Hanne Brakstad / Martin Thomann-Langslet / Hege Merethe Gagnat / Vi tek atterhald om endringar 5

6 BARNEHAGEPROGRAM «MUSIKK MELLOM LITEN OG STOR IDEAR TIL MUSIKALSK SAMVÆR MELLOM BARN OG VAKSNE» / MOLDE KULTURSKOLE/CECILIE TORHEIM VERKSTAD Musikk er artigast når ein lagar det saman med andre. Møte med musikk kan vere ei kjelde til mykje glede både i tidleg barndom og seinare i livet. Derfor: Syng for barn! Dans med barn! Klapp med barn! Spel med barn! Tull med barn! Lytt saman med barna! Syng med barn! Verkstadleiar Cesilie Torheim er utdanna musikkpedagog og er tilsett i Molde kulturskole. Ho har mellom anna leia musikkgrupper for foreldre og barn, turnert for Kultursekk i barnehage og arbeida med barnehagetilsette i bruk av musikk for barn. Målgruppe: Barnehagetilsette, musikkpedagogar og andre som jobbar med barn KORLEIS BLANDAR EG ROSA /SISSEL STANGENES VERKSTAD Sissel Stangenes er ein erfaren formidlar av visuell kunst i Kultursekken. Ho har gjennomført prosjekt frå dei minste til dei eldste i ungdomsskolen og ho har formidla eigen og andre sin kunst på turné. På Kulturtorg for barnehage vil ho i år halde ein kort verkstad om grunnformer og fargelære for barnehagetilsette og andre interesserte. Ho vil syne korleis ein med enkle metodar kan arbeide med utforsking av former og farger saman med små barn og gi tips og råd til fortsatt arbeid i barnehagane. Målgruppe: Barnehagetilsette, pedagogar og andre som jobbar med barn 6

7 BARNEHAGEPROGRAM UT AV DET BLÅ /KONSTELLASJONEN SCENEKUNST Saman med tre Måkkislortar møter barna kjende og ukjende objekt. Pølseklyper, smokkar og strikkepinnar blir til fiskestimar, syngjande kordamer og sverd. Heilt ut av det blå kjem små historier til syne og gjennom musikk, dans og undring skapar utøvarane ein fargerik leik mellom objekta og karakterane i framsyninga. Målgruppe: 0 3 år KLOKKA /MØREMUSIKARANE MUSIKK Ein konsert og lydoppleving for dei minste i barnehagen med to rutinerte og leikne Møremusikarar! Den medbrakte klokka tikkar jamt og trutt, og skapar ei forutsigbar ro. Plutseleg skjer det noko ho slår! Endringa igangsett nye ting. Til og med ei raud hjarte-pute byrjar å danse... Her vil det bli lydskaping for og med barna, musisering, improvisasjon og undring. Målgruppe: 0 3 år 7

8 BARNEHAGEPROGRAM REGN /TEMTE PRODUCTIONS SCENEKUNST Sigbjørn Obstfelders dikt Regn inviterer til assosiasjonar rundt vatn, regn og leik. I denne framsyninga som vert vist i barnehagerommet, vil barn få oppleve lyd, fargar, ord og musikk som stimulerer og fangar barna si merksemd. Ein aktør og ei klovnenase vert introdusert, og dei aller minste vil få oppleve store og små såpebobler. Framsyninga nyttar enkle, rytmiske skift i lyd, fargar og rørsle. Tanken er at desse verkemidlane skal stimulere konsentrasjonen, fantasien og sansane til barna. Framsyninga skal inspirerar barnehagane til å arbeide vidare med rim og regler, lyd og fargar. Målgruppe: 0 3 år CELIO I REGNSKOGEN /CELIO DE CARVALHO MUSIKK Celio de Carvalho er perkusjonist frå Brasil. Han skapar ei verd av lydar som han spelar på dei merkelegaste instrument. Celio har med seg ei rekkje instrument og lydkildar mange frå regnskogen. Det er nettopp regnskogen som er utgongspunkt og miljø i denne framsyninga/verkstaden. Det å sanse og oppleving utan ord står sentralt. Celio inviterer dei aller minste på ei reise utanom det vanlege. Målgruppe: 0 3 år 8

9 BARNEHAGEPROGRAM DEN RAUDE TRÅDEN /OLLA RYPDAL SCENEKUNST Midt i alt det kvite stikk det fram ein raud tråd. Tråden er lang, og med denne tråden kjem det fram ei historie knytt til dei ulike objekta som dukkar fram etterkvart som vi dreg i tråden. Objekta er gjenstandar barna kjenner: ein ball, ein støvel, ei bok Ein liten figur dukkar også fram frå det kvite. Den vesle historia handlar om figuren som styrer dei ulike objekta saman med aktøren i kommunikasjon med barna som ser på. Handlinga er nonverbal musikk og lydar motiverer handlinga med dei ulike objekta. Målgruppe: 0 3 år SÅ RART /TEMTE PRODUCTIONS SCENEKUNST Framsyninga Så rart er inspirert av Inger Hagerup sine dikt og er ei magisk stund for dei aller minste. Barna vil få oppleve figurar og korleis desse skapar skygger. Nykomponert musikk av tablavirtuos Jai Shankar dannar ei spennande ramme for møtet mellom skodespelar Thea Skallevold, dei fantasifulle figurane og barna. Målgruppe: 0 3 år 9

10 BARNEHAGEPROGRAM KONGETROMMA /CELIO DE CARVAHLO OG LIDIA PINHERO MUSIKK Ei natt hadde Celio ein fantastisk draum. Han fann den flottaste av alle trommer - Kongetromma! Ho var under jorda i ein flott gullbelagt sal, og lyden frå tromma var djup og traff djupt i ham. Celio har aldri gløymt draumen om Kongetromma, og dette har inspirert han til å lage denne konserten saman med Lidia. Lidia er også oppteken av rytme, men ho spelar ikkje på instrument - ho dansar. Dans er rytmer vi kan sjå på. Slik passar Celio og Lidia heilt perfekt saman - Celio med rytmer vi kan høyre, og Lidia med rytmer vi kan sjå. Målgruppe: 4-5 år LANGT INN I SKOGEN DEN GRØNNE /MØREMUSIKARANE MUSIKK Alf Prøysen er blant våre mest kjende forfattarar av visesong, noveller og dikt. I 2014 er det hundre år sidan han vart fødd på husmannsplassen Prøysen i Hedmark! Mange barnehagar og skolar nytter Prøysen sitt materiale, og i denne produksjonen vil vi friske opp nokre av skattane han har laga. Velkomen inn til songane om leik og arbeid, og om livet for liten og stor! I barnehagane kan de helse på kjende figurar som Lille Måltrost, Nøtteliten og Katta i vinduskarmen. Bli med og syng! Men også bursdagsbarna blir feira i denne konserten. Det er viktig at du hugsar kva for månad du har fødselsdag i! Gled dykk til ein konsert om dyr, kjærleik og anna leik Målgruppe: 4-5 år 10

11 BARNEHAGEPROGRAM KUBBE LAGAR MUSEUM /MUSEA I MØRE OG ROMSDAL KULTURARV/LITTERATUR Kubbe samlar på mykje rart - nesten alt han kjem over! Ein dag så er alle eskene og hyllene fulle. Bestemor foreslår at Kubbe skal lage museum. Han katalogiserer og stiller ut heile samlinga si. Det strøymer folk til Kubbe sitt museum! Kubbe lagar museum er eit pedagogisk opplegg for barnehage som viser litt av samlaren i oss alle. Målgruppe: 4-5 år PÅ DO MED GRO /TEATER SPILLEBRIKKENE SCENEKUNST I morgonstresset går døra til badet i vranglås og mor, eller Gro, er dermed innelåst på do Men kva skjer eigentleg rundt mor på do? Er dobørsten nøgd med tilveret? Er det verkeleg berre små pip som kjem frå badeendene? Og om ein fell ned i badesluket kvar kjem ein då? Målgruppe: 4-5 år 11

12 BARNEHAGEPROGRAM FARGEFEST /VESTNES KULTURSKOLE MUSIKK I denne verkstaden besøker borna tre ulike stasjonar, der dei får prøve seg med dans, rytmar og musikk. Kvar stasjon har kvar sin farge, noko som går igjen i heile verkstaden. Dei ulike elementa borna har fått prøvd i løpet av verkstaden kan til slutt settast saman i ei forrykande framsyning med sterke fargar og høg energi. Målgruppe : 4 5 år MED VERDA I LOMMA /HAUGLAND & GRIMSNES SCENEKUNST/LITTERATUR Med verda i lomma er ei forteljarframsyning for barnehagane. Scena har svart bakgrunn, ei kjempebukse og ein liten reisekoffert. Jeansen har glitrande, fargerike band som stikk opp og heng ned frå ulike stadar i buksa. Ho er fyld av ei heil verd. Barna får trekke forteljingar ut frå buksa og dei får høyre tradisjonelle historier frå inn- og utland saman med regler og rim. Målgruppe: 4 5 år SKO /OPERAEN I KRISTIANSUND SCENEKUNST Å tilpasse sko til ulike arter dans - å finne den rette skoen. Kva sko passar til Askepott, kaptein Sabeltann eller kva skal du ha på føtene om du skal bli flink til å symje? Kan du danse hiphop med stiletthælar? Korleis ser ein tåspiss-sko ut? Korleis lagar ein steppesko lyd? I denne produksjonen møter barna profesjonelle dansarar som beherskar eit breitt uttrykk av ulike danseformer. Målgruppe: 4-5 år 12

13 BARNEHAGEPROGRAM GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI /TEATER GRIMSBORKEN SCENEKUNST Framsyninga om geitekillingen blir framført som musikalsk forteljarteater, og kommuniserer direkte med publikum gjennom ei berg og dalbane av fysiske ablegøyer, verbale blomar og matematiske krumspring. Greier vår helt å telle til ti der han rotar seg ut på landet, eller må publikum kome til unnsetning? Målgruppe: 4-5 år OPPDRAG ALFABET /NYNORSK KULTURSENTRUM LITTERATUR/SCENEKUNST Tunkatten Lurivar er ein luring og ein forskar! Ein ordforskar! I denne produksjonen er Lurivar også detektiv ute på Oppdrag alfabet. Det er ein bokstavtjuv i aksjon og Lurivar må hjelpe til i arbeidet med å finne det forsvunne alfabetet! Målgruppe: 4 5 år SIRKUSVERKSTAD /CIRCUS CIRKÖR SCENEKUNST Den anerkjende nysirkusgruppa Circus Cirkör held sirkusverkstad for dei eldste i barnehagane i regi av Kultursekken. Barna får arbeide med balanse, sjonglering, koordinasjon og samarbeid. Målgruppe: 4 5 år 13

14 BARNEHAGEPROGRAM SKUMRINGSTIMEN / ANNE HUNGNES Skumringstimen er ei forteljarstund som høver best for barn dei eldste i barnehagen og dei yngste i skolen. Anne Hungnes fortel eventyr og lokale segn, syng små stubbar og lærer borna regler. Ho fortel om korleis dei i gamle dagar samla heile familien kring elden i skumringstimen når kveldane byrja bli mørke. Dei song og fortalde historier medan dei gjorde nyttig arbeid. Anne viser korleis dei karda ull og spann garn med handtein og knyter forteljingar, regler og song til desse handverka og til andre gjenstandar som ho har med seg. Målgruppe: 4 5 år ANIMASJON FOR BARNEHAGE /KINE AUNE & LINDA WINTERWOLD FILM Animasjon for dei minste er ein animasjonsverkstad over 2 dagar, der barna får møte filmskapar Kine Aune og verkstadsleiar Linda Wintervold. Kine viser animasjonsfilmar som ho har laga, og ho pratar om det å vere filmskapar. Barna lærer enkle og grunnleggande animasjonsteknikkar. På denne verkstaden deltek også barnehagepersonalet aktivt og på denne måten ligg kunnskapen igjen i barnehagen, og personalet får leike, oppleve og produsere saman med barna. Målgruppe: 4 5 år 14

15 BARNEHAGEPROGRAM LAKENSKOGEN /IDA & IDA SCENEKUNST Ein dag skjer det noko rart i barnehagen. Medan barna har vore ute og leika, har avdelinga fått besøk. Møbla står på nye plassar, og på kryss og tvers i rommet er det hengt opp metervis med klessnorar, ljoslenker og store, kvite laken. Plutseleg blir eit av lakena levande! Er det nokon der bak som vil fram? I Lakenskogen blir barn og vaksne invitert med på ei magisk fantasireise. Vi leikar gjøymsel mellom lakena, utforskar bevegelsar og deler tryllekunstar. Undervegs vil det oppstå utfordringar som vi berre kan løyse ved samarbeid. Reisa endar i ei lita framsyning, som barna er med på å gje form til. Dei minste barna i barnehagen kan vere publikum i denne avsluttande framsyninga. Slik blir besøket ei uforgløymeleg oppleving for alle aldersgrupper. Målgruppe: 4 5 år VESLEBLAKKEN /TEATER GRIMSBORKEN SCENEKUNST Vesleblakken er ei dramatisering av ei novelle av Rendalsforfatteren Jacob Breda Bull. Novella vart utgitt i samlinga Prestegårdshistorier (1914), og på sett og vis udødeliggjort då Nordahl Rolfsen tok ho med i si Lesebok for folkeskolen. Novella vert framstilt som eit autentisk barndomsminne frå forfattaren sin oppvekst: ein bror er dødssjuk, og det må hentast legehjelp frå Tynset. Hesten Vesleblakken er både garden sin raskaste hest og barna sin kjæraste venn. Det fell på drengen Ola Jonsen Styggpåjord å drive hesten til døde for å hente legen i tide. Målgruppe: Frå 5 år og oppover, gjerne saman med besteforeldre Aktuell for Den kulturelle spaserstokken 2014/

16 16

17 #KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN AKTUELT FOR

18 Sterke ytringar i Kultursekken Kulturtorget er sjølve hjartet i samarbeidet mellom kulturfeltet og skolen. Derfor arrangerer Møre og Romsdal fylkeskommune Kulturtorg i Molde januar i år også. Der møtest kulturkontaktar frå kommunane, barnehagane, skolane, kulturinstitusjonane i heile fylket til tre dagar med framsyningar av produksjonar innan ytringsformene film, kulturarv, litteratur, musikk og scenekunst. Produksjonane som presenterast på Kulturtorget er aktuelle for Kultursekken i skoleåret 2014/2015. Sidan det i år er 200-årsjubileum for grunnloven, er det naturleg at det er med å prege programmet. I samband med tilverkinga av den norske grunnloven i 1814 blei det definert kven som hadde retten til å bli hørt, kva Norge skulle vere og kven som var inkludert og ekskludert frå den norske fellesskapen. Denne prosessen har fortsett sidan, ikkje minst innan kulturfeltet. I samband med grunnlovsjubileet legg derfor årets Kulturtorg vekt på tema knytt til norsk historie, kulturarv og ytringskultur. Teatret Vårt presenterer til dømes «Kven bestemmer?». Teaterprosjektet er utarbeida i samarbeid med 12-åringar frå fylket, og framsyninga tek utgangspunkt i deira tankar kring spørsmål om fridom og samfunn. Forfattar Svein Sæter snakkar om sitt arbeid som dokumentarforfattar og korleis han har arbeid med framstillinga av Knut Haugland si deltaking i to sentrale hendingar som har vore med på å forme den norske sjølvforståinga: 2. verdskrig og Kon-Tiki-ekspedisjonen. Men i samband med grunnlovsjubileet er det og viktig å tenkje nærare over den delen av historia som ikkje smigrar den kollektive hukommelsen. I «Til ettertanke» syng og fortel Musikar Veronica Akselsen om nokre av dei som lenge ikkje blei rekna som ein del av den norske fellesskapen, taterane, og om den norske staten sine overgrep mot taterane i nær fortid. Kultursekken skal vere eit samarbeid mellom kulturfeltet og skolane. Kulturtorget og andre møteplassar der alle involverte får høve til å få felles referansar og til å utveksle synspunkt om kva slags kulturproduksjonar elevane bør få høve til å sjå i skoletida, er heilt avgjerande for å kunne skape meiningsfulle kulturopplevingar i Kultursekken. Vi ber om evaluering av produksjonane. Det gir verdifull informasjon for oss i det vidare arbeidet med å lage turnear og programoppsett for skoleåret 2014 / Godt torg!

19 IINNHALD: Velkomen s. 2 Program for: Barnetrinnet 8-26 Ungdomstrinnet VGS s Kulturlaug s

20 itt PROGRAM TRINN TORSDAG 30. JANUAR Rica Seilet: Registrering Bjørnson: Opning av #Kulturtorget Bjørnson: Hekla Stålstrenga s Pause Karoline: «Katta og Svinet» / Teater visuell s. 9 Mit følge: «Balladen om et paddetryne» / Barneteatret Vårt s Lunsj på Rica Seilet Magnhild: «Segn eller sanning» / Romsdalsmuseet s. 8 Bjørnson: «Byplansjefane» /Nasjonalmuseet s Pause Karoline: «Hvem bestemmer?» / Barneteatret Vårt s Pause Bjørnson: «Langt inni skogen den grønne» / Møremusikarane s Den kulturelle spaserstokken *** s Pause Karoline: Bronsealderkoffert, Jernalderkoffert / Musea i Møre og Romsdal s. 15 og Spring! / Gjendem, Øverland og Ellestad s Bjørnson: «Kakerlakken med den stygge frakken» / Martine Grande s Pause Bjørnson: «Bjørnson Unplugged» / Teater Grimsborken s Middag Bjørnson: «Shoot!» / Hedvig Mollestad trio s. 32

21 PROGRAM TRINN FREDAG 31. JANUAR Registrering Bjørnson: «Vesleblakken» / Teater Grimsborken s. 12 ***** Den kulturelle spaserstokken Pause for utsjekk Utsjekk Magnhild: Drop-in-presentasjon og demonstrasjon av «Frå hovud til hand» / Kunstmuseet KUBE (5. 7. trinn) s. 22 Mit Følge: Drop-in-presentasjon av «Samba rundt bordet» (1. 7. trinn) s Bjørnson: «Tankelaboratoriet» / Cirka Teater s Pause, gå til Kulturhuset Kulturhuset: Presentasjon av nye Kulturlaug s Pause, gå til Bjørnsonhuset Bjørnson: «Albatrosh» / Rikskonsertane s Lunsj og vel heim PROGRAM TRINN TORSDAG 30. JANUAR Rica Seilet: Registrering Bjørnson: Opning av #Kulturtorget Bjørnson: Hekla Stålstrenga s Pause Magnhild: «Få auge på Munch» / Nasjonalmuseet s Rica Seilet: Lunsj Teatret Vårt: «Til ettertanke» / Veronica Akselsen s Pause Storyville: «Beina i gitaren» / Sunniva Relling Berg s Pause Storyville: «Hemmeleg helt» / Svein Sæter s. 33 ***** Den kulturelle spaserstokken Pause, gå til Bjørnsonhuset Mit følge: «Tre gitarar» / Skjalg Raaen, Roy Aksel Waade og Quyen Therese von Baumgarten s Magnhild m/ foajé: Pause med drop-in-demonstrasjon av Glasverkstad «Frå hovud til hand» / Kunstmuseet KUBE s Bjørnson: «Bjørnson Unplugged» / Teater Grimsborken s Middag Bjørnson: «Shoot» / Hedvig Mollestad trio s. 32

22 PROGRAM TRINN FREDAG 31.JANUAR Plassen: Valkyrien Allstars s Pause Teatret Vårt: «Den stygge andungen. Frå gate til galleri» / Atle Østrem s Pause Storyville: Spring! / Anna Gjendem, Mathilde Øverland og Laura Ellestad s Pause, gå til Kulturhuset Kulturhuset: Presentasjon av nye Kulturlaugstilbod s Pause, gå til Bjørnsonhuset Bjørnsonsalen: «Albatrosh» s Rica Seilet: Lunsj og vel hjem

23 PROGRAM VGS PROGRAM VGS TORSDAG 24. JANUAR TORSDAG 30. JANUAR PROGRAM VGS Foajeen, Seilet: Registrering Rica Bjørnsonsalen: Seilet: Registrering Åpning ved Vera Michaelsen Bjørnson: Bjørnsonsalen: Opning av Vindstille #Kulturtorget / Bjørnson: The lunatics/figurteatret Hekla Stålstrenga i s. Nordland Pause, gå til Plassen Atle Østrem s Teatret Magnhild: Vårt: «Mannen Liverpoolhjerter som bygde /Ragnhild hytter» / Lund Ansnes Pause Temte Rica Productions Seilet: Lunsj s ***** Jag Den tyckte kulturelle boken spaserstokken var bättre än filmen / Cafe Thomas Kurt: Lunsj Håkki Eriksson Teatret Havets Vårt: sølv «Til ettertanke» /Are Pilskog/ Veronica Spasere Akselsen bort til s. Plassen Pause Plassen, Storyville: Mhoo /Mhoo Storyville: Plassen, «Beina Storyville: i gitaren» Lilla / /Teatret Vårt Sunniva Spasere Relling til Rica Berg Seilet s. 32 for kaffepause Pause Bjørnsonsalen: PREMIERE! Rommet i klassen / Storyville: ODE-UNG «Hemmeleg helt» / Svein Sæter s ***** Rica Den Seilet/ kulturelle Middag spaserstokken Teatret Bjørnsonsalen: Vårt: «Kunsten Stillhouse å jodle» //Steinar Raknes Polkabjørn og Kleine Heine s Pause Teatret Vårt: «Kyss meg for faen i helvete» / Motlys AS s Pause Rica Seilet: Middag Bjørnson: «Shoot» / Hedvig Mollestad Trio s. 32 FREDAG 31. JANUAR Foajeen på Plassen: Valkyrien Allstars s Pause Teatret Vårt: «Den stygge andungen. Fra gate til galleri» / Kunstnersenteret: «Vekas kunstverk» / Nasjonalmuseet s Pause Teatret Vårt: «Før kaffen blir kald» / Krutt og Kamfer s. 34 ***** Den kulturelle spaserstokken Pause Storyville: «Ungt blikk på» / Bjørnsonfestivalen og Vigdis Hjort s Rica Seilet: Lunsj og vel heim program / 07

24 BÅRGHILD /HAPPY MONKS SCENEKUNST Bårghild er ei artig dame som leikar seg gjennom dagen. Vi møter ei aldrande dame som framleis har barnet i seg. Og det har ho tenkt å halde fram med til ho ligg der... Målgruppe: trinn SEGN ELLER SANNING /ROMSDALSMUSEET KULTURARV/LITTERATUR Skumringstimen er ei forteljarstund som høver best for dei eldste i barnehagen og dei yngste i skolen. Anne Hungnes fortel eventyr og lokale segn, syng små stubbar og lærer barna regler. Ho fortel om korleis dei i gamle dagar samla heile familien kring elden i skumringstimen når kveldane byrja bli mørke. Dei song og fortalde historier medan dei gjorde nyttig arbeid. Anne viser korleis dei karda ull og spann garn med handtein og knyter forteljingar, regler og song til desse handverka og til andre gjenstandar som ho har med seg. Målgruppe: trinn KUBBE LAGAR MUSEUM /MUSEA I MØRE OG ROMSDAL KULTURARV/LITTERATUR Kubbe samlar på mykje rart - nesten alt han kjem over! Ein dag så er alle eskene og hyllene fulle. Bestemor foreslår at Kubbe skal lage museum. Han katalogiserer, og stiller ut heile samlinga si. Det strøymer folk til Kubbe sitt museum! Kubbe lagar museum er eit pedagogisk opplegg for barnehage som viser litt av samlaren i oss alle. Målgruppe: trinn 8

25 LURIVAR OG KJÆRLEIKEN /NYNORSK KULTURSENTRUM LITTERATUR Dette er ei framsyning der opplesing, musikk og gjøgleri rettar merksemda mot den gode teksten og inviterer elevane til å delta aktivt. Ein formidlar med kompetanse innan barnelitteratur og pedagogikk har med seg tunkatten Lurivar på nye vegar inn i språk og litteratur. Tunkatten vert spela av ein skodespelar i spesialdrakt. Programmet har form som ein mellomting mellom ei teaterframsyning og forfattarbesøk. Målgruppe: trinn PÅ DO MED GRO /TEATER SPILLEBRIKKENE SCENEKUNST I morgonstresset går døra til badet i vranglås og mor, eller Gro er dermed innelåst på do Men kva skjer eigentleg rundt mor på do? Er dobørsten nøgd med tilveret? Er det verkeleg berre små pip som kjem frå badeendene? Og om ein fell ned i badesluket kvar kjem ein då? Målgruppe: trinn KATTA OG SVINET /TEATER VISUELL SCENEKUNST I husbussen bor Nossum, eit vennleg, rotete trøndersk svin. Han kosar seg med å bestemme, oppfinne og samle på saker og ting - heilt til den svenske katten Kattarina kjem. Det går som det må; ho flyttar inn og irriterer seg over rotet, han irriterer seg over ryddinga heilt til dei deler bussen i to. Så byrjar dei å besøke kvarandre sin halvdel - heilt til det egentleg ikkje er så stor skilnad mellom dei. Livet består som kjent både av kreativitet og orden. Målgruppe: trinn 9

26 LANGT INN I SKOGEN DEN GRØNNE /MØREMUSIKARANE MUSIKK Alf Prøysen er bland våre mest kjende forfattarar av visesong, noveller og dikt. I 2014 er det hundre år sidan han vart fødd på husmannsplassen Prøysen i Hedmark! Mange barnehager og skoler nytter Prøysen sitt materiale, og i denne produksjonen vil vi friske opp nokre av skattane han har laga. Velkomen inn til songane om leik og arbeid, og om livet for liten og stor! Fletta inn i alt det lystige, vil ein også merke at Alf Prøysen laga songar som handla om livet sine faser. Frå ung til gamal, å vere omsorgsperson, å vere ung gut eller jente, kjærleik og anna leik dette er tema som gjev tankene noko utover dei konkrete historiene. Velkomen inn i Alf Prøysen sin verd! Målgruppe: trinn Aktuell for Den kulturelle spaserstokken 2014/2015 KAKKERLAKKEN MED DEN STYGGE FRAKKEN /MARTINE GRANDE FILM / LITTERATUR Kakkerlakken er redd for å blø. Og redd for å dø. Og redd for å leve. Kvar finn ein lys og glede når hausten har gøymt sola og fargane? Martine Grande er ein norsk animasjonsfilmskapar frå fylket vårt. Ho mottok Møre og Romsdal fylkeskommune sitt kunstnarstipend for Målgruppe: trinn 10

27 TANKELABORATORIET /CIRKA TEATER SCENEKUNST Møt Reddharen, Sinnataggen, Firkanten og Hermegåsa. Alle ynskjer å bli forstått, men opplever det motsatte. I Tankelaboratoriet leitar vi etter veien ut av misforståingane gjennom ei humoristisk og sårbar undersøking av det å vere til. Ved hjelp av Anne Marit Sæther sin levande strek, Gro Dahle sine undrande songtekster og Ragnhild Faanes og Erlend Smalås sitt undersøkande lydunivers forskar vi på eksistensielle og gjenkjennelege problemstillingar. Målgruppe: trinn BRUER /NASJONALMUSEET VISUELL KUNST Produksjonen Bruer fortel historier om menneske sine kvardagsliv, kunnskap, verdiar og visjonar. Bruene hjelper oss med å nå kvarandre og dei gjer det mogleg å krysse elvar, sjøar, djupe dalsøkk og trafikkerte områder. Dei bruene som vert laga som ein del av veinettet vårt i dag er teknisk avanserte og er ofte ein kombinasjon av fleire ulike materialar og bæresystem. Likevel ser vi likskap i konstruksjonsprinsippane mellom notida og fortida sine bruer. Vi ynskjer at elevane gjennom leik og praktisk oppgaveløysing i utstillinga skal få økt interesse og forståing for broer og andre bygde konstruksjonar i sitt lokalmiljø. Målgruppe: trinn 11

28 VESLEBLAKKEN /TEATER GRIMSBORKEN SCENEKUNST Vesleblakken er ei dramatisering av ei novelle laga av Rendalsforfatteren Jacob Breda Bull. Novella vart utgitt i samlinga Prestegårdshistorier (1914), og på sett og vis udødeleggjort då Nordahl Rolfsen tok ho med i si Lesebok for folkeskolen. Novella vert framstilt som eit autentisk barndomsminne frå forfattaren sin oppvekst: ein bror er dødssjuk, og det må hentast legehjelp frå Tynset. Hesten Vesleblakken er både garden sin raskaste hest og barna sin kjæraste venn. Det fell på drengen Ola Jonsen Styggpåjord å drive hesten til døde for å hente legen i tide. Målgruppe: trinn Aktuell for Den kulturelle spaserstokken 2014/

29 JAZZFIGUR I TRÅD MED MUSIKKEN /LEVENDE DUKKER SCENEKUNST/MUSIKK Figurteater er å utforske den magien som oppstår når kunstnarar bles liv i daude gjenstandar gjennom animasjon. I produksjonen I tråd med musikken skal vi bli kjent med ei rekkje dokketeknikkar. Handdokke og marionettar er kjende former for mange. Men korleis får ein liv i ein saccosekk? Figurteater og samspelet mellom dokkespelaren og dokka har fasinert menneske over heile verda til alle tider. I tillegg til å være ein kunstform som får stadig aukande oppslutning er figurteater ein svært viktig informasjonskanal og er også brukt i mange former for terapi. Mange har hatt eit tett og godt forhold til kosedyr, bamsar og dokker. Derfor er dokkespelaren sine dokke ofte eit godt medium for bodskap som skal formidlast og for samtaler. I produksjonen I tråd med musikken er det eit godt samspel mellom Knut Alfsen sine tekster og dokker og musikken i framsyninga. Framsyninga er delt opp i frittståande episodar, men ho er ikkje utan nokon raud tråd. Det er lagt vekt på å presentere dokke som er forskjellige, med ulike temperament og som krev variasjon i speleteknikk. Kvar dokke presenterer ei lita forteljing. Musikken er laga av musikarane for denne framsyninga. Det er jazzmusikarar som spelar og improvisasjon pregar musikken. Sjølv om produksjonen har ei klar form vil det fortsatt være ope for overraskingar og for å utnytte dei moglegheitene som augneblinken gir. Målgruppe: trinn 13

30 HØGT OG LÅGT MED TRYLLEFLØYTA / MYHR & FOUNGEN & FREMMERLID MUSIKK Med desse utøvarane og med Mozart sin opera får vi ein flott, vakker og gøyal presentasjon av Tryllefløyta! Operaen er blant dei mest spilte i verda, og er elska for si sjarmerande historie og sitt solide musikkhandverk. Dei to operasongarane vil ikle seg figurane Papagena og Papageno, samt Tamina og Pamino, Nattens Dronning og Sarastro, mens pianisten er orkesteret. Å overvinne det vonde med det gode er noko av bodskapen, krydra med ein god porsjon av god, gamaldags romantikk og kurtise! Målgruppe: trinn OVER REGNBUEN /KVANDE & KVANDE & WILLIAMSEN & ASPESÆTER MUSIKK I denne konserten møter elevane songarinna Carol Kvande, født og oppvaksen i Sør-Afrika, men no busett i Noreg. Carol vaks opp med ein stor kjærleik til musikk og det er særleg musikalar ho likar å synge. Målgruppe: trinn 14

Oversikt over aktuelle produksjonar 2014/våren 2015

Oversikt over aktuelle produksjonar 2014/våren 2015 Den kulturelle spasérstokken i Møre og Romsdal Oversikt over aktuelle produksjonar 2014/våren 2015 «Vesleblakken" - Teater Grimsborken Teaterframsyninga om «Vesleblakken» byggjer på ei novelle med same

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Om å vera på - vår forståing av vaksenrolla i uterommet Kva vil det seie å vera ein deltakande/engasjert vaksen i ungane sitt læringsmiljø? - Her tenkjer vi at ungane

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Månadsbrev for Februar

Månadsbrev for Februar Månadsbrev for Februar Februar månad er over, og me har fått opplevd mykje forskjellig. Me starta månaden med eit lite kunstprosjekt. Naturmateriale henta me på tur, og la til tørk. Me mala namnet vårt

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 1. Kommunikasjon, språk, tekst: Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder m.m. (Rammeplanen).

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Å skape og presentere ei framsyning

Å skape og presentere ei framsyning Å skape og presentere ei framsyning Ei spennande utfordring i norskfaget i Vg3 er kombinasjonen av det å møte tekstar andre har skrive, og å skape noko sjølv. Ifølgje læreplanen skal de «setje saman og

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba

FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba 2012 2013 FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba Konsert for 1. - 7. årstrinn : Frå Buenos Aires til Rio PROGRAMMET Ein brasiliansk og to norske musikarar tek publikum med på ei rytmisk reise

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Årsplan i norsk for 5. og 6. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk for 5. og 6. klasse 2015-2016 Årsplan i norsk for 5. og 6. klasse 2015-2016 Læreverk: Dagny Holm og Bjørg Gilleberg Løkken: Zeppelin språkbok 6 og arbeidsbok Læreverk: Dagny Holm og Bjørg Gilleberg Løkken: Zeppelin lesebok 6 og arbeidsbok

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34-35 Musisere - Spele enkle ostinat og melodiar etter gehør

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34-35 Musisere - Spele enkle ostinat og melodiar etter gehør Årsplan i Musikk for 3.klasse Læreverk: Cappelen forlag: Musikkisum 3. elevbok og lærarrettleiing. CD «Vår musikk» «Kor arti`» «Kor arti`- ut på golvet» Sølvin Refvik: «Spilletrilleboka 1» Fellessong i

Detaljer

Barnehagen som kulturell og språkleg læringsarena

Barnehagen som kulturell og språkleg læringsarena Barnehagen som kulturell og språkleg læringsarena Reidunn Hernes 3. samling 13.04.10 Andre samling, 16.02.10. Reidunn Hernes Rommet snakkar til oss Korleis eit rom er innreia, fortel oss noko om kva det

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord.

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD (Lærebøker..) 33 og 34 Tre på rad kap.1 Finna stoff til eigne skrive- og biblioteket og internett.

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Kommunikasjon, språk, tekst: «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Hei alle saman. No i september har me starta med å gå tur heim til nokon av barna, for å sjå kor dei bur. Det er stas å visa fram heimen sin, og kjekt for dei andre

Detaljer

8 tema for godt samspel

8 tema for godt samspel PROGRAM FOR FORELDRERETTLEIING BUF00032 8 tema for godt samspel Samtalehefte for foreldre og andre vaksne PROGRAM FOR foreldrerettleiing Dette heftet inngår i ein serie av materiell knytta til foreldrerettleiings

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Bokbad på BERGSLAGEN Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Laurdag 16.02.2013 Kvinnherad kulturfestival i samarbeid med kulturnemda på SØRAL, Norsk kulturråd, Folkeakademiet i Hordaland,

Detaljer

SJØPOSTEN OKTOBER Hei!

SJØPOSTEN OKTOBER Hei! SJØPOSTEN OKTOBER 2012 Hei! Nå er me alt kome til oktober månad og me kan merke at hausten er her. Mange ulike ver typar gjere at barna får mange ulike opplevingar med ver og vind på godt og vondt. Haglbyer

Detaljer

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna.

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna. I november har me hatt fokus på språk og språkleik. Mykje av barna si språklæring går føre seg i dei kvardagslege samtalane våre, men ved å nytta nokre konkrete leikar, samt bilde og objekt å undre seg

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne 34 Familien om variasjonar i Eg skal veta om ulike typar familieformer og om familiar. 35 relasjonar og oppgåver i familien 36 37 38 39 40 42 Haust Bruk

Detaljer