#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015"

Transkript

1 #KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE

2 Velkommen til Kulturtorg for barnehagane! Det er no tredje gong at Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer nettverkssamling for deltakarane i Kultursekk barnehage. Tanken bak arrangementet er at de skal få sjå dei nye produksjonane som vi planlegg inn i programmet for kommande barnehageår. På den måten kan de førebu dykk på å ta mot utøvarane og dei ulike tema som produksjonane inneheld. Mange av produksjonane kan stimulere til vidare aktivitet med kunst og kultur som hovedfokus i barnehagen i etterkant. Kunst for dei aller minste er enno ikkje eit prioritert område nasjonalt, og det betyr at det er eit viktig arbeid som gjenstår for å få fokus på kva kunstoppleving kan bety for dei små. I Møre og Romsdal er 15 av 36 kommunar med i Kultursekk barnehage, men fleire kommunar står på venteliste for å få vere med. Vi vil fortsette arbeidet med å skaffe nasjonal finanisering for ordninga. Det vert spanande å sjå korleis den nye regjeringa vil behandle ein søknad om status som pilotfylke for Kultursekk barnehage. På Kulturtorget vil de få møte produksjonar frå alle kunstartar og gjerne eit mangfald av uttrykk i ein og same produksjon. Felles fokus er sansestimulering, undring og nære kunstnarmøte i og utanfor barnehagen. Vi ber om evaluering av produksjonane. Resultatet er verdifull informasjon for oss i det vidare arbeidet med å lage turnear og programoppsett for året 2014/2015. Ta gjerne kontakt for tilbakemeldingar, råd og spørsmål! Godt torg!

3 IINNHALD: Velkomen s. 2 Program s. 4-5 Barnehageproduksjonar år s år s

4 PROGRAM BARNEHAGAR ONSDAG 29. JANUAR Rica Seilet: Registrering Karoline: Opning av #Barnehagetorget / St. Sunniva barnehage og Cesilie Torheim Karoline: «Vesleblakken» / Teater Grimsborken s Karoline: På scenekanten med Teater Grimsborken: Om publikumsdynamikk og vaksenrolla Magnhild: «Kongetromma» / Celio de Carvalho og Lidia Pinheiro s Lunsj på Rica Seilet 04 / program

5 PROGRAM BARNEHAGAR ONSDAG 29. JANUAR Mit Følge: «Så rart» / Temte Productions s Magnhild: «Celio i regnskogen» / Celio de Carvalho s Mit Følge: «Så rart» / Temte Productions s Magnhild: «Celio i regnskogen» / Celio de Carvalho s Pause Mit Følge: «Skumringstimen» / Anne Hungnes s Magnhild: «Oppdrag alfabet» / Nynorsk kultursentrum s Mit følge: «Langt inni skogen den grønne» / Møremusikarane s Pause Karoline: Korleis blandar eg rosa? / Sissel Stangenes s Magnhild: Musikk mellom liten og stor - idear til musikalsk samvær mellom barn og vaksne / Cecilie Torheim s. 6 FORMIDLINGSSEKSJONEN Johild Kosberg Bredin / Anette Storli Andersen / Lene Torgersen Mordal / Hanne Brakstad / Martin Thomann-Langslet / Hege Merethe Gagnat / Vi tek atterhald om endringar 5

6 BARNEHAGEPROGRAM «MUSIKK MELLOM LITEN OG STOR IDEAR TIL MUSIKALSK SAMVÆR MELLOM BARN OG VAKSNE» / MOLDE KULTURSKOLE/CECILIE TORHEIM VERKSTAD Musikk er artigast når ein lagar det saman med andre. Møte med musikk kan vere ei kjelde til mykje glede både i tidleg barndom og seinare i livet. Derfor: Syng for barn! Dans med barn! Klapp med barn! Spel med barn! Tull med barn! Lytt saman med barna! Syng med barn! Verkstadleiar Cesilie Torheim er utdanna musikkpedagog og er tilsett i Molde kulturskole. Ho har mellom anna leia musikkgrupper for foreldre og barn, turnert for Kultursekk i barnehage og arbeida med barnehagetilsette i bruk av musikk for barn. Målgruppe: Barnehagetilsette, musikkpedagogar og andre som jobbar med barn KORLEIS BLANDAR EG ROSA /SISSEL STANGENES VERKSTAD Sissel Stangenes er ein erfaren formidlar av visuell kunst i Kultursekken. Ho har gjennomført prosjekt frå dei minste til dei eldste i ungdomsskolen og ho har formidla eigen og andre sin kunst på turné. På Kulturtorg for barnehage vil ho i år halde ein kort verkstad om grunnformer og fargelære for barnehagetilsette og andre interesserte. Ho vil syne korleis ein med enkle metodar kan arbeide med utforsking av former og farger saman med små barn og gi tips og råd til fortsatt arbeid i barnehagane. Målgruppe: Barnehagetilsette, pedagogar og andre som jobbar med barn 6

7 BARNEHAGEPROGRAM UT AV DET BLÅ /KONSTELLASJONEN SCENEKUNST Saman med tre Måkkislortar møter barna kjende og ukjende objekt. Pølseklyper, smokkar og strikkepinnar blir til fiskestimar, syngjande kordamer og sverd. Heilt ut av det blå kjem små historier til syne og gjennom musikk, dans og undring skapar utøvarane ein fargerik leik mellom objekta og karakterane i framsyninga. Målgruppe: 0 3 år KLOKKA /MØREMUSIKARANE MUSIKK Ein konsert og lydoppleving for dei minste i barnehagen med to rutinerte og leikne Møremusikarar! Den medbrakte klokka tikkar jamt og trutt, og skapar ei forutsigbar ro. Plutseleg skjer det noko ho slår! Endringa igangsett nye ting. Til og med ei raud hjarte-pute byrjar å danse... Her vil det bli lydskaping for og med barna, musisering, improvisasjon og undring. Målgruppe: 0 3 år 7

8 BARNEHAGEPROGRAM REGN /TEMTE PRODUCTIONS SCENEKUNST Sigbjørn Obstfelders dikt Regn inviterer til assosiasjonar rundt vatn, regn og leik. I denne framsyninga som vert vist i barnehagerommet, vil barn få oppleve lyd, fargar, ord og musikk som stimulerer og fangar barna si merksemd. Ein aktør og ei klovnenase vert introdusert, og dei aller minste vil få oppleve store og små såpebobler. Framsyninga nyttar enkle, rytmiske skift i lyd, fargar og rørsle. Tanken er at desse verkemidlane skal stimulere konsentrasjonen, fantasien og sansane til barna. Framsyninga skal inspirerar barnehagane til å arbeide vidare med rim og regler, lyd og fargar. Målgruppe: 0 3 år CELIO I REGNSKOGEN /CELIO DE CARVALHO MUSIKK Celio de Carvalho er perkusjonist frå Brasil. Han skapar ei verd av lydar som han spelar på dei merkelegaste instrument. Celio har med seg ei rekkje instrument og lydkildar mange frå regnskogen. Det er nettopp regnskogen som er utgongspunkt og miljø i denne framsyninga/verkstaden. Det å sanse og oppleving utan ord står sentralt. Celio inviterer dei aller minste på ei reise utanom det vanlege. Målgruppe: 0 3 år 8

9 BARNEHAGEPROGRAM DEN RAUDE TRÅDEN /OLLA RYPDAL SCENEKUNST Midt i alt det kvite stikk det fram ein raud tråd. Tråden er lang, og med denne tråden kjem det fram ei historie knytt til dei ulike objekta som dukkar fram etterkvart som vi dreg i tråden. Objekta er gjenstandar barna kjenner: ein ball, ein støvel, ei bok Ein liten figur dukkar også fram frå det kvite. Den vesle historia handlar om figuren som styrer dei ulike objekta saman med aktøren i kommunikasjon med barna som ser på. Handlinga er nonverbal musikk og lydar motiverer handlinga med dei ulike objekta. Målgruppe: 0 3 år SÅ RART /TEMTE PRODUCTIONS SCENEKUNST Framsyninga Så rart er inspirert av Inger Hagerup sine dikt og er ei magisk stund for dei aller minste. Barna vil få oppleve figurar og korleis desse skapar skygger. Nykomponert musikk av tablavirtuos Jai Shankar dannar ei spennande ramme for møtet mellom skodespelar Thea Skallevold, dei fantasifulle figurane og barna. Målgruppe: 0 3 år 9

10 BARNEHAGEPROGRAM KONGETROMMA /CELIO DE CARVAHLO OG LIDIA PINHERO MUSIKK Ei natt hadde Celio ein fantastisk draum. Han fann den flottaste av alle trommer - Kongetromma! Ho var under jorda i ein flott gullbelagt sal, og lyden frå tromma var djup og traff djupt i ham. Celio har aldri gløymt draumen om Kongetromma, og dette har inspirert han til å lage denne konserten saman med Lidia. Lidia er også oppteken av rytme, men ho spelar ikkje på instrument - ho dansar. Dans er rytmer vi kan sjå på. Slik passar Celio og Lidia heilt perfekt saman - Celio med rytmer vi kan høyre, og Lidia med rytmer vi kan sjå. Målgruppe: 4-5 år LANGT INN I SKOGEN DEN GRØNNE /MØREMUSIKARANE MUSIKK Alf Prøysen er blant våre mest kjende forfattarar av visesong, noveller og dikt. I 2014 er det hundre år sidan han vart fødd på husmannsplassen Prøysen i Hedmark! Mange barnehagar og skolar nytter Prøysen sitt materiale, og i denne produksjonen vil vi friske opp nokre av skattane han har laga. Velkomen inn til songane om leik og arbeid, og om livet for liten og stor! I barnehagane kan de helse på kjende figurar som Lille Måltrost, Nøtteliten og Katta i vinduskarmen. Bli med og syng! Men også bursdagsbarna blir feira i denne konserten. Det er viktig at du hugsar kva for månad du har fødselsdag i! Gled dykk til ein konsert om dyr, kjærleik og anna leik Målgruppe: 4-5 år 10

11 BARNEHAGEPROGRAM KUBBE LAGAR MUSEUM /MUSEA I MØRE OG ROMSDAL KULTURARV/LITTERATUR Kubbe samlar på mykje rart - nesten alt han kjem over! Ein dag så er alle eskene og hyllene fulle. Bestemor foreslår at Kubbe skal lage museum. Han katalogiserer og stiller ut heile samlinga si. Det strøymer folk til Kubbe sitt museum! Kubbe lagar museum er eit pedagogisk opplegg for barnehage som viser litt av samlaren i oss alle. Målgruppe: 4-5 år PÅ DO MED GRO /TEATER SPILLEBRIKKENE SCENEKUNST I morgonstresset går døra til badet i vranglås og mor, eller Gro, er dermed innelåst på do Men kva skjer eigentleg rundt mor på do? Er dobørsten nøgd med tilveret? Er det verkeleg berre små pip som kjem frå badeendene? Og om ein fell ned i badesluket kvar kjem ein då? Målgruppe: 4-5 år 11

12 BARNEHAGEPROGRAM FARGEFEST /VESTNES KULTURSKOLE MUSIKK I denne verkstaden besøker borna tre ulike stasjonar, der dei får prøve seg med dans, rytmar og musikk. Kvar stasjon har kvar sin farge, noko som går igjen i heile verkstaden. Dei ulike elementa borna har fått prøvd i løpet av verkstaden kan til slutt settast saman i ei forrykande framsyning med sterke fargar og høg energi. Målgruppe : 4 5 år MED VERDA I LOMMA /HAUGLAND & GRIMSNES SCENEKUNST/LITTERATUR Med verda i lomma er ei forteljarframsyning for barnehagane. Scena har svart bakgrunn, ei kjempebukse og ein liten reisekoffert. Jeansen har glitrande, fargerike band som stikk opp og heng ned frå ulike stadar i buksa. Ho er fyld av ei heil verd. Barna får trekke forteljingar ut frå buksa og dei får høyre tradisjonelle historier frå inn- og utland saman med regler og rim. Målgruppe: 4 5 år SKO /OPERAEN I KRISTIANSUND SCENEKUNST Å tilpasse sko til ulike arter dans - å finne den rette skoen. Kva sko passar til Askepott, kaptein Sabeltann eller kva skal du ha på føtene om du skal bli flink til å symje? Kan du danse hiphop med stiletthælar? Korleis ser ein tåspiss-sko ut? Korleis lagar ein steppesko lyd? I denne produksjonen møter barna profesjonelle dansarar som beherskar eit breitt uttrykk av ulike danseformer. Målgruppe: 4-5 år 12

13 BARNEHAGEPROGRAM GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI /TEATER GRIMSBORKEN SCENEKUNST Framsyninga om geitekillingen blir framført som musikalsk forteljarteater, og kommuniserer direkte med publikum gjennom ei berg og dalbane av fysiske ablegøyer, verbale blomar og matematiske krumspring. Greier vår helt å telle til ti der han rotar seg ut på landet, eller må publikum kome til unnsetning? Målgruppe: 4-5 år OPPDRAG ALFABET /NYNORSK KULTURSENTRUM LITTERATUR/SCENEKUNST Tunkatten Lurivar er ein luring og ein forskar! Ein ordforskar! I denne produksjonen er Lurivar også detektiv ute på Oppdrag alfabet. Det er ein bokstavtjuv i aksjon og Lurivar må hjelpe til i arbeidet med å finne det forsvunne alfabetet! Målgruppe: 4 5 år SIRKUSVERKSTAD /CIRCUS CIRKÖR SCENEKUNST Den anerkjende nysirkusgruppa Circus Cirkör held sirkusverkstad for dei eldste i barnehagane i regi av Kultursekken. Barna får arbeide med balanse, sjonglering, koordinasjon og samarbeid. Målgruppe: 4 5 år 13

14 BARNEHAGEPROGRAM SKUMRINGSTIMEN / ANNE HUNGNES Skumringstimen er ei forteljarstund som høver best for barn dei eldste i barnehagen og dei yngste i skolen. Anne Hungnes fortel eventyr og lokale segn, syng små stubbar og lærer borna regler. Ho fortel om korleis dei i gamle dagar samla heile familien kring elden i skumringstimen når kveldane byrja bli mørke. Dei song og fortalde historier medan dei gjorde nyttig arbeid. Anne viser korleis dei karda ull og spann garn med handtein og knyter forteljingar, regler og song til desse handverka og til andre gjenstandar som ho har med seg. Målgruppe: 4 5 år ANIMASJON FOR BARNEHAGE /KINE AUNE & LINDA WINTERWOLD FILM Animasjon for dei minste er ein animasjonsverkstad over 2 dagar, der barna får møte filmskapar Kine Aune og verkstadsleiar Linda Wintervold. Kine viser animasjonsfilmar som ho har laga, og ho pratar om det å vere filmskapar. Barna lærer enkle og grunnleggande animasjonsteknikkar. På denne verkstaden deltek også barnehagepersonalet aktivt og på denne måten ligg kunnskapen igjen i barnehagen, og personalet får leike, oppleve og produsere saman med barna. Målgruppe: 4 5 år 14

15 BARNEHAGEPROGRAM LAKENSKOGEN /IDA & IDA SCENEKUNST Ein dag skjer det noko rart i barnehagen. Medan barna har vore ute og leika, har avdelinga fått besøk. Møbla står på nye plassar, og på kryss og tvers i rommet er det hengt opp metervis med klessnorar, ljoslenker og store, kvite laken. Plutseleg blir eit av lakena levande! Er det nokon der bak som vil fram? I Lakenskogen blir barn og vaksne invitert med på ei magisk fantasireise. Vi leikar gjøymsel mellom lakena, utforskar bevegelsar og deler tryllekunstar. Undervegs vil det oppstå utfordringar som vi berre kan løyse ved samarbeid. Reisa endar i ei lita framsyning, som barna er med på å gje form til. Dei minste barna i barnehagen kan vere publikum i denne avsluttande framsyninga. Slik blir besøket ei uforgløymeleg oppleving for alle aldersgrupper. Målgruppe: 4 5 år VESLEBLAKKEN /TEATER GRIMSBORKEN SCENEKUNST Vesleblakken er ei dramatisering av ei novelle av Rendalsforfatteren Jacob Breda Bull. Novella vart utgitt i samlinga Prestegårdshistorier (1914), og på sett og vis udødeliggjort då Nordahl Rolfsen tok ho med i si Lesebok for folkeskolen. Novella vert framstilt som eit autentisk barndomsminne frå forfattaren sin oppvekst: ein bror er dødssjuk, og det må hentast legehjelp frå Tynset. Hesten Vesleblakken er både garden sin raskaste hest og barna sin kjæraste venn. Det fell på drengen Ola Jonsen Styggpåjord å drive hesten til døde for å hente legen i tide. Målgruppe: Frå 5 år og oppover, gjerne saman med besteforeldre Aktuell for Den kulturelle spaserstokken 2014/

16 16

17 #KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN AKTUELT FOR

18 Sterke ytringar i Kultursekken Kulturtorget er sjølve hjartet i samarbeidet mellom kulturfeltet og skolen. Derfor arrangerer Møre og Romsdal fylkeskommune Kulturtorg i Molde januar i år også. Der møtest kulturkontaktar frå kommunane, barnehagane, skolane, kulturinstitusjonane i heile fylket til tre dagar med framsyningar av produksjonar innan ytringsformene film, kulturarv, litteratur, musikk og scenekunst. Produksjonane som presenterast på Kulturtorget er aktuelle for Kultursekken i skoleåret 2014/2015. Sidan det i år er 200-årsjubileum for grunnloven, er det naturleg at det er med å prege programmet. I samband med tilverkinga av den norske grunnloven i 1814 blei det definert kven som hadde retten til å bli hørt, kva Norge skulle vere og kven som var inkludert og ekskludert frå den norske fellesskapen. Denne prosessen har fortsett sidan, ikkje minst innan kulturfeltet. I samband med grunnlovsjubileet legg derfor årets Kulturtorg vekt på tema knytt til norsk historie, kulturarv og ytringskultur. Teatret Vårt presenterer til dømes «Kven bestemmer?». Teaterprosjektet er utarbeida i samarbeid med 12-åringar frå fylket, og framsyninga tek utgangspunkt i deira tankar kring spørsmål om fridom og samfunn. Forfattar Svein Sæter snakkar om sitt arbeid som dokumentarforfattar og korleis han har arbeid med framstillinga av Knut Haugland si deltaking i to sentrale hendingar som har vore med på å forme den norske sjølvforståinga: 2. verdskrig og Kon-Tiki-ekspedisjonen. Men i samband med grunnlovsjubileet er det og viktig å tenkje nærare over den delen av historia som ikkje smigrar den kollektive hukommelsen. I «Til ettertanke» syng og fortel Musikar Veronica Akselsen om nokre av dei som lenge ikkje blei rekna som ein del av den norske fellesskapen, taterane, og om den norske staten sine overgrep mot taterane i nær fortid. Kultursekken skal vere eit samarbeid mellom kulturfeltet og skolane. Kulturtorget og andre møteplassar der alle involverte får høve til å få felles referansar og til å utveksle synspunkt om kva slags kulturproduksjonar elevane bør få høve til å sjå i skoletida, er heilt avgjerande for å kunne skape meiningsfulle kulturopplevingar i Kultursekken. Vi ber om evaluering av produksjonane. Det gir verdifull informasjon for oss i det vidare arbeidet med å lage turnear og programoppsett for skoleåret 2014 / Godt torg!

19 IINNHALD: Velkomen s. 2 Program for: Barnetrinnet 8-26 Ungdomstrinnet VGS s Kulturlaug s

20 itt PROGRAM TRINN TORSDAG 30. JANUAR Rica Seilet: Registrering Bjørnson: Opning av #Kulturtorget Bjørnson: Hekla Stålstrenga s Pause Karoline: «Katta og Svinet» / Teater visuell s. 9 Mit følge: «Balladen om et paddetryne» / Barneteatret Vårt s Lunsj på Rica Seilet Magnhild: «Segn eller sanning» / Romsdalsmuseet s. 8 Bjørnson: «Byplansjefane» /Nasjonalmuseet s Pause Karoline: «Hvem bestemmer?» / Barneteatret Vårt s Pause Bjørnson: «Langt inni skogen den grønne» / Møremusikarane s Den kulturelle spaserstokken *** s Pause Karoline: Bronsealderkoffert, Jernalderkoffert / Musea i Møre og Romsdal s. 15 og Spring! / Gjendem, Øverland og Ellestad s Bjørnson: «Kakerlakken med den stygge frakken» / Martine Grande s Pause Bjørnson: «Bjørnson Unplugged» / Teater Grimsborken s Middag Bjørnson: «Shoot!» / Hedvig Mollestad trio s. 32

21 PROGRAM TRINN FREDAG 31. JANUAR Registrering Bjørnson: «Vesleblakken» / Teater Grimsborken s. 12 ***** Den kulturelle spaserstokken Pause for utsjekk Utsjekk Magnhild: Drop-in-presentasjon og demonstrasjon av «Frå hovud til hand» / Kunstmuseet KUBE (5. 7. trinn) s. 22 Mit Følge: Drop-in-presentasjon av «Samba rundt bordet» (1. 7. trinn) s Bjørnson: «Tankelaboratoriet» / Cirka Teater s Pause, gå til Kulturhuset Kulturhuset: Presentasjon av nye Kulturlaug s Pause, gå til Bjørnsonhuset Bjørnson: «Albatrosh» / Rikskonsertane s Lunsj og vel heim PROGRAM TRINN TORSDAG 30. JANUAR Rica Seilet: Registrering Bjørnson: Opning av #Kulturtorget Bjørnson: Hekla Stålstrenga s Pause Magnhild: «Få auge på Munch» / Nasjonalmuseet s Rica Seilet: Lunsj Teatret Vårt: «Til ettertanke» / Veronica Akselsen s Pause Storyville: «Beina i gitaren» / Sunniva Relling Berg s Pause Storyville: «Hemmeleg helt» / Svein Sæter s. 33 ***** Den kulturelle spaserstokken Pause, gå til Bjørnsonhuset Mit følge: «Tre gitarar» / Skjalg Raaen, Roy Aksel Waade og Quyen Therese von Baumgarten s Magnhild m/ foajé: Pause med drop-in-demonstrasjon av Glasverkstad «Frå hovud til hand» / Kunstmuseet KUBE s Bjørnson: «Bjørnson Unplugged» / Teater Grimsborken s Middag Bjørnson: «Shoot» / Hedvig Mollestad trio s. 32

22 PROGRAM TRINN FREDAG 31.JANUAR Plassen: Valkyrien Allstars s Pause Teatret Vårt: «Den stygge andungen. Frå gate til galleri» / Atle Østrem s Pause Storyville: Spring! / Anna Gjendem, Mathilde Øverland og Laura Ellestad s Pause, gå til Kulturhuset Kulturhuset: Presentasjon av nye Kulturlaugstilbod s Pause, gå til Bjørnsonhuset Bjørnsonsalen: «Albatrosh» s Rica Seilet: Lunsj og vel hjem

23 PROGRAM VGS PROGRAM VGS TORSDAG 24. JANUAR TORSDAG 30. JANUAR PROGRAM VGS Foajeen, Seilet: Registrering Rica Bjørnsonsalen: Seilet: Registrering Åpning ved Vera Michaelsen Bjørnson: Bjørnsonsalen: Opning av Vindstille #Kulturtorget / Bjørnson: The lunatics/figurteatret Hekla Stålstrenga i s. Nordland Pause, gå til Plassen Atle Østrem s Teatret Magnhild: Vårt: «Mannen Liverpoolhjerter som bygde /Ragnhild hytter» / Lund Ansnes Pause Temte Rica Productions Seilet: Lunsj s ***** Jag Den tyckte kulturelle boken spaserstokken var bättre än filmen / Cafe Thomas Kurt: Lunsj Håkki Eriksson Teatret Havets Vårt: sølv «Til ettertanke» /Are Pilskog/ Veronica Spasere Akselsen bort til s. Plassen Pause Plassen, Storyville: Mhoo /Mhoo Storyville: Plassen, «Beina Storyville: i gitaren» Lilla / /Teatret Vårt Sunniva Spasere Relling til Rica Berg Seilet s. 32 for kaffepause Pause Bjørnsonsalen: PREMIERE! Rommet i klassen / Storyville: ODE-UNG «Hemmeleg helt» / Svein Sæter s ***** Rica Den Seilet/ kulturelle Middag spaserstokken Teatret Bjørnsonsalen: Vårt: «Kunsten Stillhouse å jodle» //Steinar Raknes Polkabjørn og Kleine Heine s Pause Teatret Vårt: «Kyss meg for faen i helvete» / Motlys AS s Pause Rica Seilet: Middag Bjørnson: «Shoot» / Hedvig Mollestad Trio s. 32 FREDAG 31. JANUAR Foajeen på Plassen: Valkyrien Allstars s Pause Teatret Vårt: «Den stygge andungen. Fra gate til galleri» / Kunstnersenteret: «Vekas kunstverk» / Nasjonalmuseet s Pause Teatret Vårt: «Før kaffen blir kald» / Krutt og Kamfer s. 34 ***** Den kulturelle spaserstokken Pause Storyville: «Ungt blikk på» / Bjørnsonfestivalen og Vigdis Hjort s Rica Seilet: Lunsj og vel heim program / 07

24 BÅRGHILD /HAPPY MONKS SCENEKUNST Bårghild er ei artig dame som leikar seg gjennom dagen. Vi møter ei aldrande dame som framleis har barnet i seg. Og det har ho tenkt å halde fram med til ho ligg der... Målgruppe: trinn SEGN ELLER SANNING /ROMSDALSMUSEET KULTURARV/LITTERATUR Skumringstimen er ei forteljarstund som høver best for dei eldste i barnehagen og dei yngste i skolen. Anne Hungnes fortel eventyr og lokale segn, syng små stubbar og lærer barna regler. Ho fortel om korleis dei i gamle dagar samla heile familien kring elden i skumringstimen når kveldane byrja bli mørke. Dei song og fortalde historier medan dei gjorde nyttig arbeid. Anne viser korleis dei karda ull og spann garn med handtein og knyter forteljingar, regler og song til desse handverka og til andre gjenstandar som ho har med seg. Målgruppe: trinn KUBBE LAGAR MUSEUM /MUSEA I MØRE OG ROMSDAL KULTURARV/LITTERATUR Kubbe samlar på mykje rart - nesten alt han kjem over! Ein dag så er alle eskene og hyllene fulle. Bestemor foreslår at Kubbe skal lage museum. Han katalogiserer, og stiller ut heile samlinga si. Det strøymer folk til Kubbe sitt museum! Kubbe lagar museum er eit pedagogisk opplegg for barnehage som viser litt av samlaren i oss alle. Målgruppe: trinn 8

25 LURIVAR OG KJÆRLEIKEN /NYNORSK KULTURSENTRUM LITTERATUR Dette er ei framsyning der opplesing, musikk og gjøgleri rettar merksemda mot den gode teksten og inviterer elevane til å delta aktivt. Ein formidlar med kompetanse innan barnelitteratur og pedagogikk har med seg tunkatten Lurivar på nye vegar inn i språk og litteratur. Tunkatten vert spela av ein skodespelar i spesialdrakt. Programmet har form som ein mellomting mellom ei teaterframsyning og forfattarbesøk. Målgruppe: trinn PÅ DO MED GRO /TEATER SPILLEBRIKKENE SCENEKUNST I morgonstresset går døra til badet i vranglås og mor, eller Gro er dermed innelåst på do Men kva skjer eigentleg rundt mor på do? Er dobørsten nøgd med tilveret? Er det verkeleg berre små pip som kjem frå badeendene? Og om ein fell ned i badesluket kvar kjem ein då? Målgruppe: trinn KATTA OG SVINET /TEATER VISUELL SCENEKUNST I husbussen bor Nossum, eit vennleg, rotete trøndersk svin. Han kosar seg med å bestemme, oppfinne og samle på saker og ting - heilt til den svenske katten Kattarina kjem. Det går som det må; ho flyttar inn og irriterer seg over rotet, han irriterer seg over ryddinga heilt til dei deler bussen i to. Så byrjar dei å besøke kvarandre sin halvdel - heilt til det egentleg ikkje er så stor skilnad mellom dei. Livet består som kjent både av kreativitet og orden. Målgruppe: trinn 9

26 LANGT INN I SKOGEN DEN GRØNNE /MØREMUSIKARANE MUSIKK Alf Prøysen er bland våre mest kjende forfattarar av visesong, noveller og dikt. I 2014 er det hundre år sidan han vart fødd på husmannsplassen Prøysen i Hedmark! Mange barnehager og skoler nytter Prøysen sitt materiale, og i denne produksjonen vil vi friske opp nokre av skattane han har laga. Velkomen inn til songane om leik og arbeid, og om livet for liten og stor! Fletta inn i alt det lystige, vil ein også merke at Alf Prøysen laga songar som handla om livet sine faser. Frå ung til gamal, å vere omsorgsperson, å vere ung gut eller jente, kjærleik og anna leik dette er tema som gjev tankene noko utover dei konkrete historiene. Velkomen inn i Alf Prøysen sin verd! Målgruppe: trinn Aktuell for Den kulturelle spaserstokken 2014/2015 KAKKERLAKKEN MED DEN STYGGE FRAKKEN /MARTINE GRANDE FILM / LITTERATUR Kakkerlakken er redd for å blø. Og redd for å dø. Og redd for å leve. Kvar finn ein lys og glede når hausten har gøymt sola og fargane? Martine Grande er ein norsk animasjonsfilmskapar frå fylket vårt. Ho mottok Møre og Romsdal fylkeskommune sitt kunstnarstipend for Målgruppe: trinn 10

27 TANKELABORATORIET /CIRKA TEATER SCENEKUNST Møt Reddharen, Sinnataggen, Firkanten og Hermegåsa. Alle ynskjer å bli forstått, men opplever det motsatte. I Tankelaboratoriet leitar vi etter veien ut av misforståingane gjennom ei humoristisk og sårbar undersøking av det å vere til. Ved hjelp av Anne Marit Sæther sin levande strek, Gro Dahle sine undrande songtekster og Ragnhild Faanes og Erlend Smalås sitt undersøkande lydunivers forskar vi på eksistensielle og gjenkjennelege problemstillingar. Målgruppe: trinn BRUER /NASJONALMUSEET VISUELL KUNST Produksjonen Bruer fortel historier om menneske sine kvardagsliv, kunnskap, verdiar og visjonar. Bruene hjelper oss med å nå kvarandre og dei gjer det mogleg å krysse elvar, sjøar, djupe dalsøkk og trafikkerte områder. Dei bruene som vert laga som ein del av veinettet vårt i dag er teknisk avanserte og er ofte ein kombinasjon av fleire ulike materialar og bæresystem. Likevel ser vi likskap i konstruksjonsprinsippane mellom notida og fortida sine bruer. Vi ynskjer at elevane gjennom leik og praktisk oppgaveløysing i utstillinga skal få økt interesse og forståing for broer og andre bygde konstruksjonar i sitt lokalmiljø. Målgruppe: trinn 11

28 VESLEBLAKKEN /TEATER GRIMSBORKEN SCENEKUNST Vesleblakken er ei dramatisering av ei novelle laga av Rendalsforfatteren Jacob Breda Bull. Novella vart utgitt i samlinga Prestegårdshistorier (1914), og på sett og vis udødeleggjort då Nordahl Rolfsen tok ho med i si Lesebok for folkeskolen. Novella vert framstilt som eit autentisk barndomsminne frå forfattaren sin oppvekst: ein bror er dødssjuk, og det må hentast legehjelp frå Tynset. Hesten Vesleblakken er både garden sin raskaste hest og barna sin kjæraste venn. Det fell på drengen Ola Jonsen Styggpåjord å drive hesten til døde for å hente legen i tide. Målgruppe: trinn Aktuell for Den kulturelle spaserstokken 2014/

29 JAZZFIGUR I TRÅD MED MUSIKKEN /LEVENDE DUKKER SCENEKUNST/MUSIKK Figurteater er å utforske den magien som oppstår når kunstnarar bles liv i daude gjenstandar gjennom animasjon. I produksjonen I tråd med musikken skal vi bli kjent med ei rekkje dokketeknikkar. Handdokke og marionettar er kjende former for mange. Men korleis får ein liv i ein saccosekk? Figurteater og samspelet mellom dokkespelaren og dokka har fasinert menneske over heile verda til alle tider. I tillegg til å være ein kunstform som får stadig aukande oppslutning er figurteater ein svært viktig informasjonskanal og er også brukt i mange former for terapi. Mange har hatt eit tett og godt forhold til kosedyr, bamsar og dokker. Derfor er dokkespelaren sine dokke ofte eit godt medium for bodskap som skal formidlast og for samtaler. I produksjonen I tråd med musikken er det eit godt samspel mellom Knut Alfsen sine tekster og dokker og musikken i framsyninga. Framsyninga er delt opp i frittståande episodar, men ho er ikkje utan nokon raud tråd. Det er lagt vekt på å presentere dokke som er forskjellige, med ulike temperament og som krev variasjon i speleteknikk. Kvar dokke presenterer ei lita forteljing. Musikken er laga av musikarane for denne framsyninga. Det er jazzmusikarar som spelar og improvisasjon pregar musikken. Sjølv om produksjonen har ei klar form vil det fortsatt være ope for overraskingar og for å utnytte dei moglegheitene som augneblinken gir. Målgruppe: trinn 13

30 HØGT OG LÅGT MED TRYLLEFLØYTA / MYHR & FOUNGEN & FREMMERLID MUSIKK Med desse utøvarane og med Mozart sin opera får vi ein flott, vakker og gøyal presentasjon av Tryllefløyta! Operaen er blant dei mest spilte i verda, og er elska for si sjarmerande historie og sitt solide musikkhandverk. Dei to operasongarane vil ikle seg figurane Papagena og Papageno, samt Tamina og Pamino, Nattens Dronning og Sarastro, mens pianisten er orkesteret. Å overvinne det vonde med det gode er noko av bodskapen, krydra med ein god porsjon av god, gamaldags romantikk og kurtise! Målgruppe: trinn OVER REGNBUEN /KVANDE & KVANDE & WILLIAMSEN & ASPESÆTER MUSIKK I denne konserten møter elevane songarinna Carol Kvande, født og oppvaksen i Sør-Afrika, men no busett i Noreg. Carol vaks opp med ein stor kjærleik til musikk og det er særleg musikalar ho likar å synge. Målgruppe: trinn 14

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER

SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER INNHALD INTRODUKSJON 1) Ein vegvisar inn i framsyninga Side 3 2) Kven er med? Side 5

Detaljer

AGE HEMMELEGE DEN. skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole den hemmelege hagen

AGE HEMMELEGE DEN. skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole den hemmelege hagen skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Artiklar Intervju Arbeidsoppgåver DET NORSKE TEATRET, HOVUDSCENEN flnnhald introduksjon 1) Ein vegvisar inn i framsyninga

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Jahn Otto Johansen Magnhild Bruheim Sylfest Lomheim Geir Lysne Bård Vegar Solhjell Lisbeth Dreyer Baste Bolstad Enver Izmaylov Folkeleg

Detaljer

Heidi Gjermundsen Broch blir Evita

Heidi Gjermundsen Broch blir Evita hausten 2012 Strindberg Charlotte Frogner Marianne Krogh Kash Gashamura Heidi Gjermundsen Broch blir Evita MEDVERKANDE haust 2012 Som OBOS-medlem får du rabatt på Det Norske Teatret Som OBOS-medlem stiller

Detaljer

skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole

skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Intervju Utdrag frå manus Arbeidsoppgåver DET NORSKE TEATRET, HOVUDSCENEN flnnhald introduksjon 1) Ein vegvisar

Detaljer

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Lykketreff Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken et lykketreff! Den kulturelle skolesekken skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Fylkesmagasinet. Side 10-13. www.fylkesmagasinet.no. Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg.

Fylkesmagasinet. Side 10-13. www.fylkesmagasinet.no. Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg. I N F O R M A S J O N Fylkesmagasinet Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg. www.fylkesmagasinet.no Skal lære av Nerdrum Frøydis Aarseth er klassisk figurativ malar og skal snart tilbringe sommaren i lære hos sitt

Detaljer

16.-19. september 2010. Program. - det gjeng an å leva i kvardagen òg

16.-19. september 2010. Program. - det gjeng an å leva i kvardagen òg 16.-19. september 2010 Program - det gjeng an å leva i kvardagen òg Festivalsjef Espen Eide Foto: Jorid Lekve Eide Velkomen! Tema for årets festival er at det gjeng an å leva i kvardagen óg. Med Hauge

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

Den Kulturelle. i akershus 12/13

Den Kulturelle. i akershus 12/13 Den Kulturelle Skolesekken i akershus 12/13 UTGITT AV: Akershus Fylkeskommune kultur.akershus Postboks 1196 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Schweigaardsgt. 4, telefon 22 05 53 40 kultur.akershus@akershus-fk.no

Detaljer

Heimover? Is nynorsk a better language? Ørstingen og voldingen

Heimover? Is nynorsk a better language? Ørstingen og voldingen 2 D E I N Y N O R S K E F E S T S P E L A 2 0 0 3 Ø R S T A O G V O L D A 2 5. 2 9. J U N I Programmagasin for DEI NYNORSKE FESTSPELA 2003 Utgivar: NYNORSK KULTURSENTRUM Indrehovdevegen 176 6160 Hovdebygda

Detaljer

Samlaget hausten 2011 HILDE MYKLEBUST: GLØDEPUNKT. Poetisk industrirealisme

Samlaget hausten 2011 HILDE MYKLEBUST: GLØDEPUNKT. Poetisk industrirealisme Samlaget hausten 2011 SKJØNNLITTERATUR: Romanar og noveller HILDE MYKLEBUST: GLØDEPUNKT Poetisk industrirealisme Det ligg ei summing over Steinsetbygda. Ei dirrande summing av røyster og kaos og fektande

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 Solveig Bertine Tangen 100 år! ordførar Bernhard Riksfjord var blant dei mange gratulantane side 14 Aukra er avhengig av utanlandsk arbeidskraft

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne /05 snakke hvis veggene kunne

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Vi vil sjølvsagt ikkje avsløre programmet før konserten startar, så du har ikkje noko anna val enn å få med deg konserten dersom du er nyfiken.

Vi vil sjølvsagt ikkje avsløre programmet før konserten startar, så du har ikkje noko anna val enn å få med deg konserten dersom du er nyfiken. Årskonsert 31. januar : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Årskonsert 31. januar (2009-01-06) I dag starta dei verkelege førebuingane til korpset sin årskonsert laurdag 31. januar. Vi voner vårt trufaste

Detaljer

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed NB21 LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed SIRI HUSTVEDT: Duften av bibliotek Der hadia ble til TENKER NYTT, NÅR

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS! 5. november 2008. Opplag 20.000

Det beste i livet er GRATIS! 5. november 2008. Opplag 20.000 www.regionavisa.no Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner du i Ulsteinvik, Saunesmarka, Fosnavåg Brygge, Tlf. 70 01 88 00

Detaljer