KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 1/2006 Årgang 26. Hva vet vi egentlig om barnehagen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 1/2006 Årgang 26. Hva vet vi egentlig om barnehagen?"

Transkript

1 SKAL SKAL-IKKE TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 1/2006 Årgang 26 Hva vet vi egentlig om barnehagen? Barnehage + skole = sant!...? Barnehagen har det travelt med å bli en del av utdanningssystemet. Hvordan vil vi ha det der vi bor? K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r p e d a g o g e r f r a f ø r s k o l e t i l h ø y s k o l e n i v å

2 side 4 side Innhold 3 Leder: Til beste for hvem? Om barnehage og skole. Trygve Bergem Tema: Hva vet vi egentlig om barnehagen? 4 14 Treffpunkt 15 På Løvebakken 17 Til ettertanke Mor, far eller barnehage? Vi spør professor Stein Erik Ulvund 6 Et blikk inn i fire barnehager 8 Barnehage + skole = Sant side Helga Hjetland Ola T. Lånke (KrF) Per Eriksen Generalforsamling med pressekurs Sommerens KPF-fest Sigurd Aukland side Skal skal-ikke 10 Hva ønsker lokalmiljøer å arbeide med? 12 Åpningskonferansen i Skal skal ikke Marte Eriksen 10 side Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) er en snart 100 år gammel medlemsorganisasjon for pedagoger fra førskole- til høgskolenivå. Det som samler oss er et ønske om å ta vare på og styrke det kristne og humanistiske verdigrunnlaget i barnehage og skole. Vi er opptatt av at barn og unge skal få en god oppvekst i våre lokalmiljø. KPF eier og driver verdiprosjektet «Skal-Skal ikke» i barnehager, skoler og lokalsamfunn. KPF har en ansatt i organisasjonen, ett årsverk, og to ansatte i verdiprosjektet «Skal-Skal ikke». KPF er en tydelig aktør i det offentlige rom, i dialog med bl.a. politikere i Storting og departement. Vi arrangerer kurs og konferanser og ønsker å gi faglig fordypning og inspirasjon til våre medlemmer. 2 8 Medlemskontingenten er kr. 300 for enkeltmedlemmer, kr. 500 for ektepar, kr. 150 for pensjonister, kr. 100 for studenter og kr. 200 for støttemedlemmer som er ikkepedagoger. 4 Kristent Pedagogisk Forbund Besøks- og postadresse: Storgata 10b, 0155 Oslo Telefon: /31 Telefax: Internettadresse: Bankgiro: Takk for din gave til arbeidet! abonnenter av bladet. Usignerte artikler kan gjengis dersom kilde er oppgitt. Synspunkt i innleggene står for forfatterens egen regning. Redaktør: Trygve Bergem Redaksjonsgruppe: August Bolstad, Øystein Engeland, Anne Marie Halvorsen, Bjørn Markussen, Gunner Skaar og Torhild Roland Vetvik. Redaksjonens adresse: KPF-kontakten, Storgata 10b, 0155 Oslo, e-post: Annonsepriser: 1/1 side kr. 5000, ½ side kr. 2500, ¼ side kr Abonnement: kr. 100 pr. år Kpf-kontakten Kpf-kontakten kommer ut fire ganger i året og sendes til alle medlemmer og støttemedlemmer i KPF og Trykk: Allservice A/S, Stavanger Forside og lay-out: Anna Holm Vågsland og Camilla Orten.

3 Leder Til beste for hvem? Reformarbeidet i skolen og barnehagen tar ikke lenger utgangspunkt i spørsmålet om hva som tjener barn og unge. I dag ser vi at hensynet til de voksnes interesser går foran. Lønnsomheten bestemmer prioriteringene. Det var tidligere statsminister Margaret Thatcher som fikk gjennomslag for tanken om at skole og utdanning bør betraktes som sentrale virkemidler i den økonomiske politikken. Da hun i 1987 innførte en nasjonal læreplan for grunnskolen proklamerte hun, at for framtida er det hensynet til den britiske økonomien som skal stå i sentrum for enhver satsning på utdanningsområdet. Hun talte med en slik myndighet at ingen vågde å motsi henne. Skolepolitikerne i vårt eget land la seg flate umiddelbart. Derfor kunne den nyliberalistiske bølgen skylle inn over våre strender, uten at noen gjorde forsøk på å stanse den beklageligvis. Dokumenteres straks Kursendringen har fått store og dramatiske konsekvenser for virksomheten i skolen. Den kommer aller tydeligst til uttrykk i kravet om at læringsresultatene må kunne dokumenteres umiddelbart. Tanken om at skolen skal gi næring til en dannelsesprosess som går over tid, står ikke lenger sentralt. Å utvikle elevenes evne til kritisk tenkning og refleksjon skal heller ikke være en prioritert oppgave i tida framover. Det viste forsøkene med nasjonale prøver. Nå skal barnehagen reformeres gjennom ny rammeplan. Vi kan frykte det verste. Ansvaret for barnehagene er allerede plassert i det nye kunnskapsdepartementet. Det kan være duket for nasjonale prøver også i barnehagene! På det retoriske plan heter det at barna i barnehagen fortsatt skal få lov til å leke og utfolde seg. Men det viktigste anliggendet er hvordan barnehagen kan lette overgangen til en kunnskapsorientert skole. Er det dette vi ønsker? Kjeder seg til døde Den vekt som på politisk hold blir lagt på så vel barnehagens- som skolens oppbevaringsfunksjon forsterker inntrykket av at det er hensynet til de voksnes beste som kommer først. Nå er målet nattåpne barnehager. På samme tid blir det hevdet med styrke at skolen er et trygt og godt «NÅ SKAL BARNEHAGEN REFORMERES GJENNOM NY RAMMEPLAN. VI KAN FRYKTE DET VERSTE» oppbevaringssted for unge. De må holdes utenfor et arbeidsmarked som de voksne har monopol på. De unge kan faktisk være en trussel mot ønsket om full sysselsetting av voksengenerasjonen. At mange unge nærmest kjeder seg til døde i skolen, tillegges liten vekt. Det blir en utfordring for skolens lærere, hevder politikerne, som aldri kan få nok skole. Trenger starthjelp Nå bør det være tid for besinnelse! Det er snart 50 år siden vi sist tok oss tid til en grundig og skikkelig gjennomtenkning av hva vi vil med skolen. Historiens svar duger ikke lenger, og skolens beger har lenge flytt over. Den er blitt fornyet etter påfyllingsprinsippet. Barn og unges behov må igjen danne utgangspunkt for den nytenkning som snarest må komme i hele oppvekstsektoren. Elevene trenger starthjelp, men hvilke kunnskaper og ferdigheter er det de mest av alt trenger for å orientere seg i tilværelsen? De må være skikkelig rustet til å møte de store og vanskelige utfordringene de vil stå overfor når skoleløpet en gang tar slutt. Det bør være åpenbart at elevene også må få hjelp til å finne svar på de eksistensielle spørsmålene. De fortrenges i dag alt for ofte av såkalte nyttige kunnskaper. Nysgjerrigheten og vitebegjæret trenger rom til å vokse i. Som voksne står vi overfor store utfordringer. Det ansvar vi har som oppdragere må tas på alvor. Vi med åpne øye må spørre om det er innlysende og opplagt at det som tjener vårt eget beste, også er det som tjener til barns og unges beste. Hvis svaret blir nei, må vi handle deretter - før det er for sent. Trygve Bergem Styreleder i KPF 3

4 Mor, far eller barneh Tema Hva vet vi egentlig om barnehagen? Marte Eriksen En fersk kunnskapsminister startet debatten i høst. Egentlig var det en omstart. Hva er best for barn? var spørsmålet. Å være hjemme med sine foreldre eller å gå i barnehage? Engasjementet som kommer til syne har innslag av morsinstinkt, yrkesstolthet, behov for å forsvare sine valg og behov for å forsvare sitt daglige virke. Men hva er best for barn? Dette må da noen ha forsket på. Stein Erik Ulvund er professor i Pedagogikk ved Universitetet i Oslo. I tillegg til sin vitenskaplige kompetanse har han selv fire barn. Tre av dem har gått i barnehage. Smell i minefelt Debatten om hvilken påvirkning barnehage har på barn er et minefelt, den er følelsesladet og svært uryddig. Forskningen spriker i alle retninger. Enten man mener at barna har best av å være hjemme eller i barnehage, kan man finne forskning som taler til inntekt for sitt syn, sier Stein Erik Ulvund. Han peker på at dette er et tema både politikere, foreldre og fagfolk har sterke og motstridende meninger om. Holdningene er ofte knyttet til den politiske ideologi man er tilhenger av, og Ulvund mener å se et hovedskille mellom dem som mener barnehagen skal være en del av utdanningssystemet eller ikke. Min konklusjon er at det ikke er noen grunn til å drive propaganda verken for eller mot barnehage. Forskjellen på barn som har vært hjemme og i barnehage er liten. Forutsatt at de barna som har vært hjemme har vært i kontakt med andre Historielinje De som vil lære seg skolefagene i barnehagen, må selvfølgelig få lov til det, sier professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund. barn, sier professoren. Han trekker fram at barn som har vært hjemme kan ha litt mer problemer med å komme inn det sosiale på skolen. Men det er ikke sånn at foreldrene har valgt barnas «FORSKNINGEN SPRIKER I ALLE RETNINGER.» framtid da de valgte omsorgsform. Jeg mener det kan være lurt å ha barna i barnehage de siste par årene før skolestart. Men jeg kan ikke si at et barn på to år må gå i barnehage, sier Ulvund. Et sted for empati Barnehagens viktigste oppgave er å være et pedagogisk og sosialt tilbud der man lærer prososial atferd, mener Ulvund. Barnehagen er en skole i å vise innlevelse, forståelse, hjelpe og trøste andre, og være grei mot andre. Den gir et grunnlag for holdninger til andre mennesker. Er dette noe vi vet, eller tror vi bare at det skjer? Der er individuelle forskjeller for hva barn lærer og hvilket utbytte de har av å gå i barnehage. De fleste lærer seg imidlertid disse ferdighetene før skolegang, sier Ulvund. Men Ulvund nevner tre grupper av barn som det er dokumentert at barnehage har en positiv effekt for: Barn fra flerkulturelle familier. Barnehagen fremmer språkutvikling, barna lærer seg norsk språk og kultur, og dermed fremmes integreringen. Foreldrene blir trukket inn i barnehagens arbeid, og blir dermed aktive i det norske samfunnet tallet Begrepet barndom brukes for første gang 1700-tallet Barn er viktige som produksjonsfaktorer Barneasyl startes i Tyskland av Louise Schlepper, «den første førskolelærer» 1800-tallet Fröbels kindergarten opprettes: Tro på utvikling av barnets iboende anlegg 1837 Trondhjems asylselskap oppretter Norges første barneasyl fristed for barn skoleforberedende undervisning arbeid 1838 Grønland barneasyl åpnes 1840 Grønland barneasyl får kommunal støtte 1800-tallet siste del Fröbelsk pedagogikk får stadig større plass i barneasylene 1883 Første barnekrybbe åpnes i Christiania av Hammersborg menighet mat, stell, omsorg barn fra 0-4 år 4

5 age? Begge foto: Naturbarnehagen på Bragdøya Barn fra sosiale risikofamilier der foreldrene har psykiske problemer, problemer med rus eller der omsorgen er dårlig. Barnehagetilbud er av barnevernet et mye brukt tiltak. Barn med funksjonshemming får et tilbud som er tilrettelagt for dem. I tillegg til å gi et spesialtilpasset tilbud til barnet, fungerer barnehagen som en avlastning for foreldrene. Kan barnehagen skade? Forskning viser at start i barnehage lenge før fylte ett år kan være problematisk. Barn som begynner veldig tidlig har en økt risiko for å få forstyrrelser i tilknytningen til foreldrene. Denne risikoen avtar dersom barnet er rundt ett år ved start. Generelt for barn mener Ulvund at man kan aldri vite på forhånd om barnet vil vanntrives i barnehagen. Barn kan på forskjellige måter gi uttrykk for mistrivsel. Dersom dette vedvarer, i flere måneder, og ikke går over, bør man vurdere å ta barnet ut av barnehagen for en periode, eventuelt finne et annet tilbud for barnet. Dette er en problematikk som bare gjelder et fåtall barn, sier Ulvund. Foreldres trivsel Professoren råder foreldre til å gjøre det de synes er riktig. Noen foreldre kan være tvunget til å jobbe selv om de aller helst ønsker å være hjemme med barnet. De har en følelse av dårlig samvittighet når de leverer fra seg barnet. Dette kan få innvirkning på barnet og være truende for barnets mentale helse. Og foreldre som føler seg presset til å være hjemme med barna sine, men bare går og lengter etter sin spennende jobb, greier ikke nødvendigvis å gi den omsorgen som barnet behøver i hverdagen. En av barnehagens oppgaver er å gi foreldre trygghet. Det skal være trygt å levere fra seg barna, sier Ulvund. Da må foreldre også kunne stille krav til barnehagen, mener han, og oppfordrer «DET SKAL VÆRE TRYGT Å LEVERE FRA SEG BARNA» foreldre til å følge godt med. Hvis man lurer på hva de driver på med i løpet av dagen, så er det bare å stikke innom på et tidspunkt de ikke pleier å være der. Valgfrihet og kontantstøtte Plutselig, mens Ulvund lovpriser friheten til å velge, sier han: Jeg er for valgfrihet, men mot kontantstøtte. Hvorfor? Intensjonen med kontantstøtten var at foreldre skulle få velge å være sammen med barna sine. Saken er at mange benytter kontantstøtten til å betale en dagmamma som kanskje aldri har vært sammen med barn før, sier Ulvund. Så trekker Ulvund fram det han mener er det sterkeste argumentet mot kontantsøtteordningen: Barnehagen er vår viktigste mulighet til å integrere innvandrerbarn i det norske samfunnet. Mange innvandrerfamilier er flinke til å leve nøkternt, og kan derfor leve med kontantstøtte. De har ofte barna hjemme istedenfor å la dem gå i barnehagen. Derfor foreslår Ulvund gratis barnehageplass for innvandrerbarn. Da kan de lære norsk språk og kultur før de begynner på skolen. Barnas valgfrihet Professor Stein Erik Ulvund er primært opptatt av barna. Barnehagen må gi barna mulighet til å velge. Den må være et sted der barn kan leke dersom de vil det. Og de som vil lære seg skolefagene i barnehagen, må selvfølgelig få lov til det. Her bør barnehagen være åpen for individualisering. Det viktigste er at det ikke er noen tvang om hva barna skal gjøre. Professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund Trondhjem kommune gir sitt første bidrag til asylene 1918 Augusta Stang fremsetter forslag om å opprette kommunale barnehager i Christiania 1920 Første kommunale barnehage åpnes i Deichmanske bibliotek på Schous plass 1930-årene modernisering av barnehagene mødrene engasjerer seg fri rollelek, forming, musikk 1934 Sunniva katolske barnehage åpnes og har et fullt utdannet personale 1937 Komiteen for husmødrenes barnehager dannes. Mål: en ny barnehage hvert år 1946 Husmødrenes barnehager støttes økonomisk av Oslo kommune 1946 Barnas Uke blir arrangert. Under denne uken samles det inn kroner til drift av Husmødrenes barnehager 5

6 Foto Ratvikåsen barnehage, Tema Hva vet vi egentlig om barnehagen? Fire svar på samme spør KPF-kontakten utfordret fire barnehageledere til å skrive en kort fortelling fra sin barnehage. Der barn skaper sin egen kunnskap Barn vil forstå Olaug Drabløs Styrar/virksomhetsleiar Ratvikåsen barnehage, Ålesund Ratvikåsen barnehage i Ålesund har dei siste fem seks åra vore inspirert av den pedagogiske filosofien i Reggio Emilia. Dette har ført til store endringar i måten vi tenkjer på, jobbar på og også i det fysiske miljøet i «PEDAGOGISK barnehagen. DOKUMENTASJON I dei ER VIKTIG» kommunale barnehagane i byen Reggio Emilia i Nord Italia, har dei utvikla ei pedagogisk tenkning som har inspirert mange barnehagar og pedagogar rundt om i verda. Dei meiner at barna frå dei er heilt små, er opptekne av å lære og forstå. Barn skaper sin eigen kunnskap, i samarbeid med dei som er rundt. Formidling frå dei vaksne er med andre ord dårleg ansett som læringsmetode. Det er tre pedagogar i barnehagen: dei vaksne, barna og det fysiske miljøet. Den vaksne er rettleiar og inspirator, igangsettar og ansvarleg. Barn lærer av og blir inspirerte av andre barn. Det fysiske miljøet er viktig. Det skal gi inspirasjon til leik, undring, sanseopplevingar, læring og møte mellom menneska i barnehagen. Pedagogisk dokumentasjon er eit viktig arbeidsreiskap for å synleggjere enkeltbarnet og gruppa, følgje utviklinga til barna, synleggjere arbeidet vårt og for å skaffe oss kunnskap om korleis vi kan bli betre pedagogar. Utviklingsarbeidet vårt har blant anna ført til ny giv blant personalet, mykje ny kunnskap, spanande prosjekt med barna, fornøgde barn og foreldre, nettverkssamarbeid med andre Reggio Emilia - inspirerte barnehagar og ein «ny» barnehage reint fysisk. Livet i Barnas hus Madlena Ulrich Pedagogisk leder, Jarteigen Montessoribarnehage, Barkåker Barndommen er en uhyre viktig fase i menneskets liv, som hjelper oss å tilegne oss vår kultur. Barnehagens innhold sees på som en hjelp til selve livet, der det vi jobber med hver dag er med på å bygge opp en solid grunnmur for barnet mellom 0-6 år. Vi kaller vårt miljø for Barnas Hus, et navn som Maria Montessori valgte for å tydeliggjøre at dette stedet må være tilrettelagt for små mennesker i utvikling. Rommene i en montessoribarnehage er derfor innredet med små møbler, lyse og «VI DANNER ET LITE SAMFUNN.» oversiktlige for å gi barnet tryggheten av å være herre over sine omgivelser. Barnegruppen er gjerne stor, slik at vi danner et lite samfunn. Miljøet er strukturert og ordentlig, alt har sin plass, mens barna er fri til å bevege seg rundt og velge hva de vil gjøre. Vi bruker dagen til å jobbe med montessorimateriellet, som tilbyr barnet muligheten til å utforske sin omverden, bli selvstendig og kompetent og øve intellektuelle ferdigheter. Det viktigste området er likevel den sosiale samhandlingen med andre barn og voksne, der det blir lagt stor vekt på sosial kompetanse, fredsarbeid, konfliktløsning og respekt ovenfor andre og miljøet. Barnet har stor frihet, men den må forvaltes med like stort ansvar til å respektere andres frihet. Barn i eget hus Foto Jarteigen Montessoribarnehage 1947 Aker kommune ansetter barnehagelærer Inger Idsøe som inspektør for daghjem, barnekrybber og barnehager 1953 Lov om barnevern vedtas Og i 1963 Det opprettes en fast tilskuddsordning til alle kommuner. Ordningen kommer med begrunnelse i barnevernsloven Misjonssambandet og Indremisjonsselskapet oppretter henholdsvis 68 og 67 barnehager 1975 Barnehageloven vedtas. Stats-tilskuddet til barnehagene utgjør 46,3 mill 1980 Barnehagene: 60% eid av kommunene 1983 Barnehagelovens formålsparagraf endres: Barnehagene skal drives på grunnlag av kristne grunnverdier 1986 Forsøket med «pedagogisk tilbud for 6-åringer» startes i 45 kommuner. Alle barnehager får statstilskudd som utgjør 738,8 mill

7 smål Følger foreldrene Anne Jannok Eira Styrer, Badjemanaid Beaiveruoktu A/L, Karasjok Vi lærer å ta hensyn til hverandre I gapahuk og hønsehus Gudrun Svensson Pedagogisk leder, Skårungen barnehage, Kristiansand Naturbarnehagen på Bragdøya startet opp i 1996 som en av landets aller første. Tanken var å gi foreldre mulighet til å velge et helt annerledes barnehagetilbud for barna sine. Filosofien er, at vi ønsker å gi barna stor grad av frihet til selv å velge aktivitet og lek, og god tid til å fordype seg uten stadig å bli avbrutt av rydding, samlingsstund, måltider og liknende. De voksne fungerer som rollemodeller og veiledere. Samtidig er det gøy å være sammen med ungene på øya, vi deler viktige opplevelser, som gir gode relasjoner. Vi reiser med båt fram og tilbake til Bragdøya hver dag, hele året. Vi har fast base på ei stor slette, hvor vi har gapahuk og hønsehus. «GOD TID TIL Å FORDYPE SEG UTEN STADIG Å BLI AVBRUTT AV RYDDING» Foto Skårungen barnehage Dagene består av lek, pass og stell av høner, saging, spikking, kos og matlaging rundt bålet, og i oktober prøver vi å fiske hummer. Ellers går vi på tur på øya, hvor det er rikt dyreliv, og en flokk med villsau. Det er kystkultursenter på øya, så vi får innblikk i bruk og stell av gamle båter. Traktor og snekkerverksted finnes også, og det er spennende å følge med på hva arbeidskarene gjør.. Vi ønsker å gi barna stor grad av selvbestemmelse innenfor et sosialt fellesskap, hvor vi lærer å ta hensyn til hverandre. Vi har hverdagene våre i et miljø som gir flotte opplevelser, og lærdom for livet. For dem som har barndommen på Bragdøya haster det ikke med å bli voksen... Badjemánáid Beaiveruoktu A/L eies av foreldre i reindriftnæringa. Formålet er å styrke og fremme barnas identitet og tilhørighet, spesielt til reindriften. Barnehagen skal bedrive samisk pedagogikk. En helhetlig tenking forankret i samisk kultur, verdier og tradisjoner. Barnehagen jobber bevisst med innlæring av begreper på samisk i forbindelse med praktiske aktiviteter innenfor reindrift og samisk duoddji/husflid. Bakgrunnen for oppstart av denne barnehagen er det faktum at barna i reindriftsnæringen kan i svært liten grad delta i næringens arbeid. Av økonomiske grunner må mange reindriftskvinner ta seg lønnet arbeid, og barna blir plassert i daginstitusjoner. Vi samarbeider nært med foreldrene. Og prøver å være så mye ute i det praktiske feltet som mulig. Vi følger foreldrene i deres daglige arbeid, eks vårflytting til kysten med reinen. Dagsturer til siidaen / flokken. Slakting og merking av reinkalv på høsten. Fisketurer ute ved kysten. Oppleve dagliglivet på fjellet som det er. Få fryse lite, bli trøtt, våt og sulten. Oppleve mestring når vi vært igjennom alt dette. Ha en masse felles opplevelser som vi seinere kan bygge opp leken på. Alt dette er med på å gi hverdagen en mening. Barna får delta i mye praktisk arbeid med foreldrene. Jeg vil at «mine» barn skal huske barnehagen som et godt sted å være. De skal huske det vi gjorde i våres barnehage. Barndommen går ikke i reprise. Jeg vil at barna skal får så mye opplevelser som mulig. Kanskje jeg kan gi lite grann av min egen barndom som jeg syntes var god og lærerik Rammeplan for barnehager innføres åringene begynner på skolen års-prosjektet i bydel Gamle Oslo var finansiert av BFD og ga gratis korttidsplass 2000 Prosjektet omfattet også 4-åringer års-prosjektet avsluttes. Oslo kommune finansierer ordningen i ett år til, så er det slutt 2006 Statlig tilskudd til barnehagene er på om lag 13,6 mrd Barnehagen i dag: Omlag har barnehageplass. Det vil si en dekning på 61 % 33 % av personalet er utdannet. Foreldrebetalingen utgjør 25 % av driftsutgiftene. Dette er en reduksjon på 3 % fra 2002 (Tall for SSB 15.juni 2005) 7

8 Tema Hva vet vi egentlig om barnehagen? Barnehage + skol Overskriften «Barnehage + skole = sant!» indikerer et kjærlighetsforhold. Og når slikt blir risset inn i trestammer, og kanskje i pultplater, er det gjerne med lidenskap og framtidshåp. Og ofte er det slik at den ene parten ikke vet om den andres ildfullhet? Sigurd Aukland Fram til nå har samarbeidet mellom barnehage og skole ikke akkurat vært lidenskapelig. Riktignok har begge visst om hverandre. Og det har også vært visjoner og framtidshåp, men i liten grad har temaet vært framme i den pedagogiske og politiske dagsorden. Ikke før i det siste. Årsakene til dette er flere. Mens skolen har vært en politisk arena, har barnehagen vært mer preget av ideologi. Vi har hatt debatter om fellesskap kanskje stilles oftere? Blir leiken fortrengt av mer læring i barnehagen? Barnehagen er presset, kunnskapspresset. Det kan se ut som om leiken er på vikende front. Mens førskolelærere i lilla skjerf for et par tiår siden fnyste hver gang ordet læring ble nevnt, selv om de i neste setning understreket at leik og læring var uløselig knyttet sammen, strør førskolelærerne nå om seg med læringsbegreper. Og for tre-fire år siden stod det mye om leik og sosial kompetanse i årsplanen til hver eneste norske barnehage. Nå står det mye mer om læring og grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. Noe har skjedd. Forklaringene på dette er mange. En i L 97 og i rammeplanen, dokumenter som vi altså har hatt i rundt 10 år, finnes klare pålegg om at barnehage og skole skal samarbeide til beste for barnet. Men dette samarbeidet varierer sterkt rundt i landet. Mens noen muner har vedtatt føringer og etablert god komog aktiv praksis som sikrer sammenheng og helhet mellom barnehage og skole, er dette fullstendig fraværende i andre. Dette skjer altså på tross av de klare formelle føringene, og på tross av nasjonale læreog rammeplaner som sterkt understreker at trygghet og mestring er grunnleggende kvaliteter for alle barn. Også det året de og individ, og om opplevelse og kunnskap, i skolen. Men den norske skolepolitikken har de siste tiårene vært mer preget av kompromiss enn av grunnleggende uenighet. Slik «... BARNEHAGEN HAR DET TRAVELT MED Å BLI EN DEL AV UTDANNINGS- SAMFUNNET» har det ikke vært for barnehagen. D e b a t t e r om barnehagen blir lett debatter om familiepolitikk, kontantstøtte og private aktører. Mens spørsmålet blir reist om barn har godt av å være i barnehagen, er det svært få som stiller spørsmålet om barn har godt av å gå 13 år på skolen. Og dette spørsmålet burde er at barnehagen har det travelt med å bli en del av utdanningssamfunnet og med å finne sin plass under kunnskapsdepartementet. En annen er at rammeplanen ikke gir barnehagen klart nok mandat. Men det kan også skyldes at det i Norge foregår heller lite forskning som gir grunnlag for valg av retninger innen sektoren. Er det slik at barnehagefolk i denne usikkerheten leter seg fram til det satte og tradisjonelle, nemlig det skolske? Pålegg om samarbeid gammelt De nasjonale føringene rundt samarbeid barnehage-skole er ikke av ny dato. Både slutter i barnehagen og begynner i skolen. For barnets beste For spranget kan være stort for en 6-åring. Den ene dagen kan 6-åringen være eldst i en barnehage hvor alle personene er kjente og hvor rutiner, forventninger, innhold og aktiviteter «er godt under huden». Den neste dagen kan 6-åringen gå på en skole med hundrevis av ukjente elever, møte ukjente voksne, ukjente lokaler og uklare forventninger og rutiner som i det minste i starten skaper utrygghet. Og når timene er slutt, starter skolefritidsordningen. Der er det overfylt med barn, fullstendig kaos og der rår de sterkeste. Og det er ikke all- 8

9 e = sant!...? rerne i de private barnehagene har ønsket å delta, men får ikke lov av rådmannen. Han mener de er konkurrenter. Før kurset starter, drikker rektorene og styrerne kaffe sammen i kurslokalet. Noen få av styrerne kjenner noen av rektorene, og omvendt, men de fleste håndhilser på hverandre. Kursdagen starter med at rektorene og styrene i de respektive bydelene plasseres rundt et bord. Fordi de ikke kjenner hverandre, presenterer de seg for hverandre.» Barn har rett på trygghet, forutsigbarhet og på å oppleve mestring. Det er de voksnes oppgave å sikre dette. Det er ikke noe unntak det året de slutter i barnehagen og starter i skolen. Tvert i mot vet vi hvor viktig trygghet og gode opplevelser er i kritiske overgangsfaser i livet, slik overgangen barnehage- skole er for en 6-åring. Rett nok er de aller fleste barn rimelig robuste. Men har vi av den grunn rett til å la være å gjøre overgangen så god som mulig? = sant... for noen Gjennom prosjektet «Barnehage + skole = sant!» har barnehager og skoler i fem kommuner i Rogaland og Hordaland i to år arbeidet med problemstillingene overfor. De har skapt kulturer og strukturer for helhet og samarbeid barnehage-skole. Og det har selvsagt vært en stor utfordring å prøve å sikre sammenheng, kraft og progresjon i det enkelte barns læringsarbeid. De har arbeidet blant annet med hospitering i barnehage og skole for ansatte, felles sosiale treff for ansatte i barnehagen og i skolen, klassinger med oppdrag i barnehagen faste dager, hospitering og besøksdager for barnehagebarn i skolen, barnehagebarn en dag i uka på skolen, førsteklassinger en dag i uka i barnehagen, besøk i SFO etc. Prosjektet skal oppsummeres denne våren. Det er likevel klart at det har gitt verdifulle erfaringer til problemstillinger som er aktuelle på nasjonalt nivå. Like viktig for deltakerne har det vært å sikre enkeltbarn trygghet, forutsigbarhet, læring og mestring. For «Barnehage + skole = sant» bare dersom det fører til økt trøkk og økt sammenheng i barna si læring og utvikling. Og dersom det ikke er tilfelle, «DET KAN SE UT SOM OM LEIKEN ER PÅ VIKENDE FRONT.» tid de voksne. Som regel er det de eldste guttene. Satt på spissen? Kanskje det. Men her kommer to fortellinger fra virkeligheten: «Barna fra barnehagen er ute på tur. De leker i skogen. De har det veldig kjekt. Ved siden av skogen ligger skolen. Barnehagen ligger et stykke lenger vekke. Plutselig må Ole Anton på do. Han må fryktelig på do. Fort. Sammen med assistenten og to andre barn tar de fatt på retretten til barnehagen. De går raskeste vei. Den går gjennom skolegården. Men de får ikke lov å gå på do på skolen. Det har rektor sagt tydelig fra om til styreren. Ole Anton holder seg så godt han kan. Snart skal han begynne på den samme skolen.» «Det er kursdag for lederne i kommunen. Temaet er «Kvalitetsutvikling for lokalsamfunnet». Alle rektorene er med, men bare halvparten av styrerne. Sty- disse områdene: felles faglige opplegg og planer (språk, lesing, matematikk), overgangsplaner, felles strategi-, virksomhets- og årsplaner, felles temaplaner, individualiserte planer, bruk av portfolio, samarbeidsgrupper barnehage-skole, felles temakvelder, felles utviklingsprosjekt («Matte-mix», «Språkprosjekt 4-8» etc), opplegg for overleveringsmøter, felles informasjonsrutiner, felles aktivitets- og utedager, felles teaterbesøk, felles lesing, felles bibliotek, felles uteområde, felles foreldremøte, felles FAU-møte, felles nettverksarbeid for personalet (leseog skriveglede), felles satsingsområder (TRAS), felles kompetansetiltak (eks om «Snakkepakken», stasjonsorganisering), Foto Camilla Orten bør det vel heller brukes et spørsmålstegn og ikke utropstegn i overskriften? Artikkelforfatteren, Sigurd Aukland, er prosessleder for prosjektet «Barnehage + skole = sant!». Prosjektet omfatter skoler og barnehager i fem kommuner i Rogaland og Hordaland, og blir drevet av Fylkesmannens barnehageavdelinger i de to fylkene. 9

10 Verdifullt enga Skal skal ikke Marte Eriksen Interessen for Skal skal ikke er stor. Da søknadsfristen gikk ut 12. januar, hadde vi fått inn om lag 40 søknader. Dette er færre søknader enn i forrige periode, men søkerne er større, og mange har som mål å samarbeide bredt med organisasjoner og lag, eller på tvers av ulike etater i kommunen. Mer enn 100 barnehager er representert i søknadsbunken, 40 skoler og 10 kommuner. De er spredt over hele landet. Vi har søkere fra 15 fylker, med hovedvekt i Rogaland, Møre og Romsdal, Sør Trøndelag, Hordaland og Agder-fylkene. Skal skal ikke knytter nå særlig til seg deltakere som er spesielt interessert i å arbeide med verdispørsmål innen fire områder: Solidaritet på tvers Miljøbevisste barn og unge Det flerkulturelle møtet Voksenrollen i det gode samspill Hvordan kan vi stimulere og motivere til å utforske kulturelle forskjeller og utvide forståelse for verdien av kulturelt mangfold. Hva kan føre til at foreldre blir mer bevisst det å ta vare på egen kultur og hvordan kan dette formidles til barna? Hvordan kan barna med minoritetsspråklig tilhørighet ta vare på respekten for egen kultur? Gjennom informasjon og aktivitet åpne nye dører for samhandling mellom ulike alders- og kulturgrupper. Ut fra dialog med barn, unge, foreldre, lag og organisasjoner, å lage nye møteplasser ut frå de ideer og behov som vi møter i befolkningen. Møter mellom foreldre med minoritetsspråklig kulturbakgrunn sammen med foreldre med norsk kulturbakgrunn.hovedmålet er å få til reflekterende og sensitiviserende prosesser hos foreldre og at gruppene i tillegg vil bidra til kjennskap og vennskap mellom foreldre. Dette vil også gi gode bidrag til å styrke de sosiale nettverkene. Mange av søkerne ser behov for å jobbe med voksenrollen kombinert med et av temaene. Hvordan vi er i samspillet med barn og unge gjenspeiler holdninger og verdier vi har, og ligger til grunn for alt arbeid med barn og unge. Å jobbe med voksenrollen, slik mange skisserte det, vil være en paraply for verdiarbeidet. I de runde sitatboksene på denne siden, kan du selv lese noe av det ulike lokalmijøer ønsker å jobbe med innenfor Skal skal ikke. Solidaritet på tvers Barnehagenes kjerneverdier, respekt, tilgivelse, mot og ansvar skal danne grunnlag for virksomheten. En måte å konkretisere kjerneverdiene på er gjennom solidaritetsarbeid. Solidaritet er et viktig og aktuelt tema i barnehagenes hverdag. Det er et mål at barnehagene arbeider med temaet solidaritet gjennom hele prosjektperioden, og at dette temaet blir synlig i årsplaner og periodeplaner. Verdiprosjektet Skal skal ikke drives av KPF. Målet er å motivere og dyktiggjøre barnehager, skoler og lokalsamfunn i konkret verdi- og holdningsskapende arbeid. Prosjektet finansieres av Kunnskapsdepartementet. 1. Hvilke verdier vil du skal prege lokalmiljøet der du bor? 2. Hvorfor? Paul Otto Brunstad, Prest ved Sjøkrigsskolen i Bergen 1. At vi som bor i mitt nærmiljø har et våkent og interessert øye for barn og unge, et øye som ser og registrerer det gode og skapende som skjer mellom dem med takknemlighet og anerkjennelse, men som også har en varhet og årvåkenhet for de som sliter og faller utenfor. 2. En slik årvåkenhet er den første og mest avgjørende forutsetningen for at en er i stand til å bry seg. Dernest kommer selvsagt viljen til å gjøre noe med det en ser. Blikk og vilje fulgt av en politisk og diakonal vilje til å sette handlinger ut i livet, ønsker jeg hos oss i mitt nærmiljø. 10

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

«Hvordan kan barn og unge bringes inn i alle de gledene lesing gir?»

«Hvordan kan barn og unge bringes inn i alle de gledene lesing gir?» favn Kristent Pedagogisk Forum 2/2011 Årgang 31 4 tema: leselyst Hvordan bringe barn og unge inn i lesingens gleder. 12 13 bokvurderinger ny daglig leder i kpf 16 på løvebakken med kristin halvorsen verdier

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011 NR. 2-1. SEPTEMBER 2009 EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP PILGRIMSTUR MED FANGER - SIDE 4 FORELDRENES BEKYMRING EN KILDE TIL FOREBYGGING - SIDE 6 BARNEHAGENE OG BARNEVERNET EN KILDE TIL FOREBYGGING

Detaljer

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10 Siste skanse:. NOVA En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage ISBN 978-82-78-94347-2 ISSN 0808-5013 nr 7/10 7/2010 Rapport nr 7/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.)

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.) TEMAHEFTE om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Bodil Mørland (red.) Innholdsfortegnelse Innledning 7 Barn med nedsatt funksjonsevne hvem er de og hvem er vi? 8 Hvem er de? 8 Trenger vi merkelapper?

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2015 / 2016 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 25.08.2015 0 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Bjørketun Barnehage bra bagasje!

Bjørketun Barnehage bra bagasje! Virksomhetsplan/informasjonshefte Bjørketun Barnehage bra bagasje! Adresse: Vestheiveien 2, 4550 Farsund Tlf. 38390560/47413940 www.bjorketun.barnehageside.no e-post: bj-bhg@online.no Styrer Vigdis M.

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne /05 snakke hvis veggene kunne

Detaljer

Den moderne skolen og barnehagen

Den moderne skolen og barnehagen P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2007 Multikulturelle aspekter i norsk skole En skole for alle Prinsipper for framtiden GERFEC PS drar på sommerleir Tema Den

Detaljer

Tema: Norsk/svensk hverdagsmat. Dette har jeg aldri prøvd før. Herre, gje meg dine auge. Side 4-10. Nr. 2-2011 75. årgang

Tema: Norsk/svensk hverdagsmat. Dette har jeg aldri prøvd før. Herre, gje meg dine auge. Side 4-10. Nr. 2-2011 75. årgang Nr. 2-2011 75. årgang Norsk/svensk hverdagsmat Side 14-15 Dette har jeg aldri prøvd før Side 16 Herre, gje meg dine auge Side 17 Tema: Side 4-10 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt Einar Nielsen.

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Etikk på dagsorden

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Etikk på dagsorden Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nr. 4-2009 8. årgang www.norsklektorlag.no Etikk på dagsorden norsk lektorlag mener Kosmetisk etikk Opplæring i hva som er etisk forsvarlig, rett eller

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer