Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten side 6. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67."

Transkript

1 Nr årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard Solbakken og Petra Kjærnstad- Sveen døpt. Her ses de sammen med prest, fadder og foreldre. F.v.: Frede M. Fjågesund, Kjell Arild Snekkersveen Bråthen, Christer Nørgaard Nordengen, Lillian Solbakken, Trond Sveen og Irene Kjærnstad.

2 Den røde tråd gjennom livet Dåpen er for mange i vårt samfunn en viktig milepæl. For hver enkelt. For hver familie. For våre fellesskap. Uansett om de er små eller store. I tillegg til den tunge familietradisjonen som knytter seg til handlingen har den naturligvis en viktig teologisk betydning: I dåpen tas barna inn i menigheten, vi blir «født på ny» og døren til troens mysterium og velsignelse åpnes. Samtidig går det en råd tråd fra dåpen til konfirmasjonen hvor våre unge bekrefter dåpen, troen og livet i Jesus. Ordet kommer fra det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Vi bærer med andre ord dåpens gave med oss, og den har en mulighet for å vokse og bli viktig for oss etter hvert som vi blir eldre. Men mellom disse milepælene må vi ha «påfyll» for at troen ikke skal forvitre, men tvert imot ha mulighet til å vokse. Hos mange utvikles gradvis en «barnetro» som for noen, som meg selv, etter hvert utviklet seg til å bli enda noe mer. Det viktigste, tenker jeg, uansett om hvordan og hvor sterkt vi tror, er at vi, ja, tror, og er bevisste på himmelen over våre hoder. Det er lett å glemme i et samfunn hvor kristendommen står svakere enn før. Tidligere fikk barn- og unge kunnskap om kristendommen også gjennom kristendomsfaget i skolen. Dette er nå borte, og tilbake står en mer nøytral formidling av hva kristen tro innebærer. Det er en sannhet at mange unge i dag vet mer om Justin Bieber enn Jesus. Så kan man diskutere om dette er en bra eller dårlig utvikling, men det er i hvert fall der vi står i dag. Da blir det viktig at kirken er istand til å møte denne nye hverdagen, blant annet gjennom en god og trygg trosopplæring. En opplæring som skal gi mulighet til kunnskap og utforsking av den kristne tro opp igjennom barne- og ungdomsårene. Den norske kirke er nå i gang med å planlegge hvordan fremtidens trosopplæring skal organiseres og finne sin form. Også i Stange menighet vil dette bli et stadig viktigere tema i tida som kommer. Min oppfordring til deg er å engasjere deg i dette arbeidet, i hvert fall følge godt med. Det handler om hvem vi er. Som enkeltmennesker og som familier. Som samfunn. Trond Enemo Foto: istock leder 2

3 tenk på det En av de virkelig fine formuleringene vi har i gudstjenesteliturgien er setningen om at Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem. Som prest er det hver gang med like stor ærefrykt jeg leser disse ordene. De gir meg en opplevelse av å være med på noe stort. For det er da stort at det midt i vår verden blir slått opp en dør til selveste evigheten, til Guds rike! Som de fleste husker, er det i dåpsliturgien disse ordene uttales. Og, kunne man si, hvor skulle de ellers lyde? Martin Luther skrev engang: «Mennesket legger ikke to pinner i kors for å bli født. Mennesket legger ikke to pinner i kors for å bli gjenfødt. Mennesket legger ikke to pinner i kors for å bli i gjenfødelsen.» Slik opplevde Luther ikke bare selve livet, men også frelsen fra Gud som en gave, som betingelsesløs nåde. Et dåpsbarn, et spebarn, avlegger et ganske tydelig vitnesbyrd for oss alle om det samme. Som vi også synger i Svein Ellingsens salme: «Vi rekker våre hender frem som tomme skåler. Kom til oss, Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv.» (NOS 710). De fleste opplever det å få et barn som noe som sprenger de fleste grenser. Vi overmannes av både latter og gråt. Vi merker at ordene ikke strekker til. Vi står der ved en grense og ser inn i noe gåtefullt, noe som unndrar seg forklaring. Men vi tar imot det lille livet. Vi tar imot det med undring og takk. Og vi vet: For dette barnet Åpne Guds rike vil vi gjøre vårt ytterste, vårt aller beste. Alle foreldre setter egne behov til side for sitt barn. Ja, vi vet at vi både ville våge skinnet og løpe den aller største risiko hvis det var dét som skulle til for å hjelpe eller redde barnet vårt. Men samtidig kjenner vi også på en maktesløshet: Det er grenser for hvor lenge og i hvilken grad vi kan stå der ved barnets side og sørge for dets trygghet. Vi vet at verden kan være et mørkt og vanskelig sted. Og vi vet at døden til sist skal innhente oss alle, også dem som nå står der i livets vår. Jeg tror det er derfor vi bærer våre barn til det hellige dåpens bad. Vi vil at de skal være trygge tross verdens uro og nød. Vi vil at de skal eie en trygghet som varer, livet igjennom og inn i evigheten. Det er rart å tenke på at vi leser det samme Bibel-verset både når vi døper våre små og når vi tar avskjed med en av våre kjære, ofte etter et langt liv. I 1. Peters brev 1, 3 står det: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Den som ser et åpent Guds rike foran seg vil alltid gå videre med håp i sitt hjerte. Et slikt håp unner vi den oppvoksende slekt å være bærere av. Og vi takker ham som åpnet Guds rike for oss. Frede Mandt Fjågesund Foto: istock 3

4 En samtale med familien Sørli Krøtøy: Kristendommen står for noe godt Kjetil og Hanne har båret fire barn til dåpen. Birk (6 ½ ) er døpt i Ranheim kirke, der mor har røtter, mens Arn (5) og tvillingene Ylva og Sune (1 ½ ) er alle døpt i Strandlykkja kirke. Det var et bevisst valg, forteller Hanne og Kjetil. Vi tenkte gjennom det, og kjente etter hva som var viktig for oss som familie. Kjetil forteller om sin egen oppvekst der Mor hadde sendt ungeflokken på Søndagsskole, og at det var fast med kirkegang på julekvelden og nyttårskvelden og slikt... Det var ikke så ofte, men likevel en del av livet, og det var nok til å få med seg at Kristendommen står for noe godt. Hanne forteller om sin barndom i Trondheim, i et miljø der kirken ikke hadde så stor plass i livet som i Kjetil sitt liv. Det hun var forundret over da hun kom til Tangen var nettopp det at kirken er en stor del av samfunnet her, noe hun ikke var vant til i Trondheim. Her har de vært bevisst på at det som skjer i kirken med barneopplegg, som f. eks barnehagens tre gudstjenester og familiemesse og slikt. Det deltar de på, for det gir grobunn for tradisjoner for barna. I vårt flerkulturelle samfunn er det viktig å ta vare på vår egen kultur for kirken er en sterk kulturbærer i vårt samfunn. Alle de store markeringene tilhører på en måte kirken... De har bosatt seg rett ved siden av Tangen kirke, og følger med på hva som skjer. Når det er klokkeringing på lørdag vet barna at nå er det bryllup, eller at det er gudstjeneste på søndager. Noen ganger når det er mange folk, forteller de, er det biler som parkerer i hagen deres... Birk forteller at han trodde før, at det var Gud som spilte på orgelet når han kom inn i kirken, for han har jo makt over alt... Arn har sukket en gang de var på ferietur: Åh, jeg savner kirken!! Birk og Arn kan huske da Sune og Ylva ble døpt. De ble døpt med vann, og Birk forteller at han ikke kan huske noen ting av sin egen dåp, for han sov gjennom hele seremonien.. Men så var han jo veldig liten også da... Og så var det gøy når det var karneval... Så hadde ikke barna tålmodighet til å snakke mer med oss, men foreldrene synes det ser spennende ut med trosopplæringsplanen som nå etter hvert kommer i gang. Tekst: Nina Th. Bredsdorff Foto: Tove Krattebøl 4

5 Besøk fra Trysil Kristi Himmelfarts dag fikk vi besøk av Tørberget menighets pensjonistklubb. De var på den tradisjonelle turen som i år gikk til Eidsvollbygningen. Underveis passet det med en matstopp på Tangen. Men først var det en liten samling i kirken med salmer, dikt og litt historie. Deretter serverte tryslingene medbrakte snitter, kaker og kaffe på menighetshuset. Og det ble åresalg og trekning av loddbøker også og medbragt trekkspillmusikk. Et hyggelig bekjentskap en fin forsommerdag. Foto: Tove Krattebøl Klubben på Tangen Skoleåret 2014/15 er det klubbkvelder i kjelleren på menighetshuset fredager fra den19.september, 17. oktober, 21. november, 23. januar, 13. februar, 20. mars, 24. april, 22. mai, 19. juni og 24. juli. I år er det for 5. klasse til ut ungdomsskolen. Kontaktpersoner er: Leder: Marianne A. Larsen tlf Kasserer: Nina Klafstad tlf Sekretær: Hege M. Langseth tlf Frivillig: Rakel Kippersund tlf Vi presenterer de frivillige Frivillig i Tangen Gunvor Stemkjær Du bidrar som frivilling i forsangergruppa i kirken hvorfor gjør du det? Utgangspunktet var at Kari Bjørgen ville ha forsangere, og spurte om jeg kunne gjøre det. Og det har jeg fortsatt med. Det er fint å hjelpe litt til i den sammenhengen. Jeg opplever at det gjør en forskjell at det er noen på galleriet. Nå med ny liturgi er det ekstra greit at vi er der. Det gir gudstjenesten et løft, kanskje særlig når det er noe spesielt som skjer. Og det blir en positiv opplevelse for de som ikke er så ofte i kirken. Frivillig i Stange Ulrika Gardskär Hva gjør du som frivillig i Stange menighet? Jeg er en av to som driver stange kirkes søndagsskole og har gjort det siden to år tilbake. Hvorfor valgte du å bli frivillig i menigheten? Jeg valgte å bli frivillig i menigheten fordi det gir meg masse glede og energi å kunne bidra til at barn og unge får høre bibelfortellinger og kan bli kjent med Jesus. Tanker rundt dåpen Det er ikke mulig å skrive et lite stykke om dåpen, det er skrevet store verk om den. Men her er noen tanker likevel... Jeg tenker om livet at det er omfavnet av Gud fra begynnelse til slutt. Slik vi i kirken har to ritualer som speiler hverandre. Dåpen i begynnelsen av livet i Guds kirke. Tre øser med vann! Vann som er det naturelementet som vil ikke klarer oss lenge uten. 70% av kroppen vår er vann, hjernen vår ligger og flyter i en pose med vann. Vann er morsomt og farlig og kjedelig og egentlig tenker man ikke mye på det i hverdagen. Vannet bærer livet med seg. Gravferden er annerledes og lik. Tre øser med jord, som vi heller ikke klarer oss uten. Jorden bryter ned og gir nytt liv... Det er mange like tekster og tanker til disse to ritualene, men det er kun dåpen som er sakrament. Jesus har selv sagt vi skal døpe. Det er grunnlaget for alt som siden skjer med en gjennom livet. Kirken fornyer løftet sitt til konfirmantene, der de selv skal bære det videre. Løftet om å aldri være latt alene, alltid ha med seg en usynlig korstegning gjennom alt som skjer... Det er som om Gud favner om oss på begge kanter... Nina Th. Bredsdorff 5

6 Kirkevalg høsten 2015 (artikkel 1 av 3) Høsten er kommet, og siden dette er siste år for sittende menighetsråd i Stange- og Tangen menighetsråd før nye menighetsråd velges september 2015, ønsker vi i menighetsbladets redaksjon å belyse menighetsrådenes arbeider nærmere i 3 artikler. 1. artikkel omhandler valgtekniske regler og sammensetting av menighetsråd, samt bispedømmeråd (som et fast punkt vil det fra dette nummer refereres til vedtak fra de respektive menighetsråd). 2. artikkel (neste nummer) vil omhandle mer informasjon i og rundt menighetsrådets daglige arbeider i tillegg til referat fra respektive menighetsråd sine vedtak 3.artikkel (1 utgivelse i 2015) vil være en kort oppsummering av artikkel 1 og 2 samt svar på spørsmål fra menighetene til menighetsrådene (fra og med dette nummer oppfordres våre lesere til å stille spørsmål omkring menighetsrådets arbeider). Menighetsråd I kirkemøte nr. 5 i år ble det det vedtatt nye valgregler for blant annet menighetsråd, og utdrag av de viktigste reglene med refleksjoner/tanker gjengis i denne artikkelen. 18. Videreføring av ordningen med valg av halve menighetsrådet annethvert år Muligheten til valg av halve menighetsrådet annethvert har vært en god ordning for en del menigheter. Komiteen har vurdert om denne ordningen kan videreføres i en eller annen form, men finner ikke dette mulig innenfor rammen av det foreslåtte regelverk. Kommentar: For Stange- og Tangen Menighetsråd betyr dette at nåværende ordning fra valget i 2011, der rådsmedlemmene velges for 4 år, opprettholdes. 7. Plikt til å motta valg (MR 4 5, jf. MR 7 1) Komiteen har diskutert bestemmelsen om plikt til å motta valg. Denne plikten er regulert i kirkeloven 6 tredje ledd, og kan dermed ikke endres av Kirke - møtet uten endringer i kirkeloven. I de fremlagte forslag til regler er det gjennomgående foreslått at man må forespørres før man kan bli satt opp på en nominasjonsliste. Problemet med at noen blir innvalgt i menighetsråd mot sin vilje er dermed gjort så lite som mulig innenfor dagens lovgivning. Kommentar: Det henstilles derfor til at respektive nominasjonskomiteer forespør den enkelte før vedkommende settes opp på nominasjonslista. 16. Endring i krav til antall kandidater på kandidatliste til valg av menighetsråd (MR 7 1) I de fremlagte forslag til regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet er kravet til antall kandidater til eventuelle alternative lister lavere enn til nominasjonskomiteens liste. I de fremlagte forslag til regler for valg av menighetsråd er kravet til alle lister det samme. Komiteen synes ikke dette er rimelig, og foreslår endringer på dette punktet i reglene for valg av menighetsråd slik at de samsvarer med reglene for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet. Kommentar: I henhold til kirkeloven 6 første ledd skal menighetsrådet bestå av sokne - presten og etter menighetsmøtets bestemmelse 4, 6, 8 eller 10 andre medlemmer som velges ved flertallseller forholdstallsvalg for fire år etter regler fastsatt av Kirkemøtet. For Stange menighetsråd velges 8 medlemmer, mens for Tangen menighetsråd velges 6 medlemmer (min 5 varamedlemmer skal velges uavhengig av antall rådsmedlemmer) Fastsetting av valgdager/valgsteder 3 1. Valg av menighetsråd skal i alle landets menigheter holdes samtidig med 6

7 og i lokaler i umiddelbar nærhet av valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer. Direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig. Kirkemøtet fastsetter valgår (fastsatt til 2015) 4. Stemmerett og valgbarhet 4 1. Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år, jf. kirkeloven 4 første ledd. 7. Kandidatlister (valglister) 7 1. Forslag til kandidatlister: a. skal være kommet inn til valgstyrets leder senest 1. mai i valgåret, e. skal ha forespurte kandidater oppført med fullt navn og alder, og i den grad det er ønskelig eller nødvendig for å unngå forveksling med adresse og yrke/stilling, h. bør ha minst 20 prosent representasjon av kandidater under 30 år. Kommentar: Valgkomiteer for Stange Kirke og Tangen Kirke skal være på plass innen 15. januar Bispedømmeråd 2. Anledning til å stryke kandidater og å gi tilleggsstemmer (MR 6 2, 6 3, 10 5, 11 4 og 11 5, BDR 2 5, 2 13 og 2 15) En samlet komité mener at antall tilleggsstemmer begrenses til tre (og at tilsvarende antall strykninger eventuelt også begrenses til tre). 5. Forholdstallsvalg gjennomført med både direkte og indirekte valgomgang (BDR 2 5 og 2 15) Komiteen har vurdert de utfordringer som muligheten kombinasjon av forholdstalls-valg og gjennomføring av valg i to valgomganger medfører. Ved forholdstallsvalg vil indirekte valgomgang svekke muligheten for mindretallsrepresentasjon. Terskelen for å få inn en kandidat blir høyere. Komiteen har diskutert muligheten for at det i de bispedømmer der det fremmes alternative lister kun gjennomføres direkte valgomgang, uavhengig av hvilket vedtak bispedømmerådet har gjort angående indirekte valgomgang. Komiteen går ikke inn for en slik løsning, men velger å være lojal mot det kompromiss som ble vedtatt på Kirkemøtet Etter kirkevalget i 2015 må muligheten for kombinasjon av forholdstallsvalg og to valgomganger vurderes ut fra erfaringene. Kommentar: I klartekst betyr dette at valg av representanter til bispedømmerådet 2015 gjennomføres som direkte valg, dvs som valg av medlemmer til menighetsrådene. Sammensetning og valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1 1. Sammensetning og valg av bispedømmeråd (1) I henhold til kirkeloven 23 første ledd skal bispedømmerådet bestå av: a. biskopen, b. en prest valgt av prestene i bispedømmet, c. en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet og d. sju andre leke valgt ved flertallseller forholdstallsvalg, hvorav minst fire velges direkte av bispedømmets stemmeberettigede medlemmer, e. en nordsamisk representant i Nord- Hålogaland bispedømmeråd, en lulesamisk representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd og en sørsamisk representant i Nidaros bispedømmeråd. f. en representant fra døvemenighetene i Oslo bispedømmeråd Fastsetting av valgdager og valgsteder (1) Direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet (eventuelt direkte valgomgang) faller i tid og sted sammen med valg av menighetsråd, jf. Regler for valg av menighetsråd 3. Dette er også på samme dag(er) som valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer Stemmerett og valgbarhet ved valg av leke medlemmer (1) Stemmerett ved direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet (eventuelt direkte valgomgang) har de som har stemmerett ved menighetsrådsvalget, og som ikke har stemmerett som prest eller lek kirkelig tilsatt etter 5 2 og 6 2. Kommentar: Ved direkte valg har altså ikke prest eller kirkelig ansatte stemmerett Helge Alm Spørsmål omkring Stange- og Tangen menighetsråd arbeider bes stilet pr mail til Bjørn Erik Frenning Karlsen Min salme Først vil jeg takke Morten Rognstad for utfordringen om å skrive litt om min favorittsalme. Tidligere har jeg ikke tenkt så mye på om jeg egentlig har noen favorittsalme. Men etter å ha grublet litt i ukene siden utfordringen kom, har jeg kommet fram til en salme som jeg har fått et veldig godt og nært forhold til i løpet av de siste årene. Salmen jeg har valgt er Kjærlighet fra Gud. Den er skrevet av den danske læreren, dikteren og presten Jens Nicolai Ludvig Schjørring i Vi finner den i Norsk Salmebok som nummer 669 med tre strofer. Der står den oppført under temaet Vigsel, og med god grunn. Salmen er etter det jeg kan lese i forskjellige kilder en av våre mest brukte bryllupssalmer. Kjærlighet fra Gud er også, etter Deilig er jorden, den mest populære salmen i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge i en undersøkelse gjort for noen år tilbake. Salmen handler i bunn og grunn om to mennesker som har funnet sammen i kjærlighet. For meg og min kone var det, i likhet med Dronning Sonja og Kong Harald, en selvfølge å bruke denne da vi giftet oss. Vi sang også den samme salmen i kirken da vår datter, Sara, ble båret til dåpen i mars i år. Salmen lyder som følger: Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I dens stille bunn I dens dype grunn Gjemmes livets edelsten. Kjærlighet fra Gud som en yndig brud kommer smykket til oss ned. Lukk kun opp din favn kom i Jesu navn, himlen bringer den jo med. Kjærlighet fra Gud er det store bud er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet og du har Guds fred for Gud selv er kjærlighet. Til slutt ønsker jeg å sende utfordringen med å skrive litt om sin salme videre til Morten Støen. Bjørn Erik Frenning Karlsen 7

8 Stange kirkes musikknytt Ved Martin Lennox Søndag 26. oktober kl 1800 Tangen kirke Bots- og bønnedag Konsert med Tangen Mandskor og Magnolia Jazzband. Billetter: kr 200, (uansett alder) Magnolia Jazzband ble startet av Gunnar Gotaas i 1972, og er et av få band som spiller New Orléans Revival, en stilart som oppstod på førtitallet og bandt sammen tradisjonell jazzmusikk og Rhythm n Blues. Magnolia har gitt ut 13 LP-plater/CD er og en DVD. Magnolia Jazzband har holdt konserter i Moskva, Singapore, Dubai, Spania, Italia, Sveits, Nederland, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Danmark, Sverige og USA (Seattle, San Diego og selvfølgelig New Orléans Jazz Festival). Bandet har også holdt kirkekonserter over hele Europa. Spesielt verdt å nevne er den uforglemmelige kirkekonserten under jazzfestivalen i Molde i 1981 med New Orléans-sangerinnen Lillian Boutté, en konsert som også ble gitt ut på plate. Av andre som har sunget med Magnolia kan nevnes Topsy Chapman, Aline White, Thais Clarke, Juanita Brooks, Jan Harrington, Big Al Carson, Marva Wright, Anne-Marte Slinning og Tracee Main. Søndag 2. november kl 1100 Tangen kirke Gudstjeneste for allehelgensdag Tangen damekor John Christian Fjellestad, orgel Nina Bredsdorff, liturg Tangen damekor fremfrører Missa Brevis av Leif Solberg, som fyller 100 år i november. Leif Solberg ble født 18. november 1914 på Lena og vokste opp som eldstemann i en søskenflokk på ni. Faren Hans Solberg var utdannet militærmusiker og virket som organist i Hoff kirke side om side med fulltids beskjeftigelse som postbud. Barna måtte tidlig hjelpe sin far med organistgjerningen og fikk jobben med å trå belgen. Leif virket tidlig som vikar for sin far og fikk sin grunnopplæring av ham. I ungdomsårene reiste han TANgEN KIrKE SøNDAg 26. oktober: Tangen Mandskor. (Foto: Dan Cato røe,stangeavisa). jevnlig til Oslo for å ta privattimer med Arild Sandvold. Han studerte ved Musikkonservatoriet i Oslo med Arild Sandvold og tok organisteksamen i debuterte han offentlig som konsertorganist i Fagerborg kirke. Senere har han hatt mange studieopphold i utlandet. Solbergs offentlige debut som konsertorganist fant sted i 1938, og samme år ble han tilsatt som organist i Lillehammer kirke i konkurranse med 30 medsøkere. På Lillehammer virket han som organist i byens hovedkirke i årene fra 1938 til Blant Solbergs komposisjoner finner man en symfoni, to strykekvartetter, en fiolinsonate, seks større orgelverk og en rekke mindre komposisjoner for orgel. Han har skrevet mange komposisjoner for kor a cappella, bl.a. hans Missa brevis for SSAA som fremføres av Tangen damekor på allehelgensdag, søndag 2. november i Tangen kirke kl Søndag 2. november kl 1800 Stange kirke Aftensang for allehelgensdag Stange kirkekor Jon Fredrik Hjemli, obo Martin Lennox, orgel Frede Mandt Fjågesund,liturg Kollekt ved utgangen til menighetens eget arbeid. Søndag 2. november blir det Even - TANgEN KIrKE SøNDAg 26. oktober: Magnolia. (Foto: Privat). STANgE KIrKE SøNDAg 2. NoVEMBEr: Stange kirkekor (Foto: Martin Lennox). 8

9 TANgEN KIrKE SøNDAg 2. NoVEMBEr:Tangen damekor (Foto: Privat). song eller aftensang etter anglikansk tradisjon. Evensong er den spesielle form for kveldsgudstjeneste som vi finner i den anglikanske kirke. Formen ble fastlagt av den store engelske liturgiker Thomas Cranmer rundt midten av 1500-tallet. Som i tidebønnen er Evensong bygd opp omkring salmer, tekstlesninger og bønner. Evensong blir i England utført på mange forskjellige måter fra en enkel lest versjon til den praktfulle korvesper som daglig synges i de store katedraler. I denne versjonen synges praktisk talt alt av koret. Den versjonen som dere kan oppleve 3. november, er ganske lik den form for aftensang som praktiseres av korene i de engelske katedraler. Du vil finne den samme stilistiske variasjon, med barokkmusikk, romantisk musikk og musikk fra vår egen tid side om side STANgE KIrKE SøNDAg 2. NoVEMBEr: Jon Fredrik Hjemli (Foto: Privat). og holdt sammen av den engelske katedralstil. Evensong er da et verdifullt supplement til våre norske gudstjenesteformer, med sin vekt på musikk og det meditative engasjement hos dem som deltar. For et kirkekor representerer denne gudstjenesteformen en enestående TANgEN KIrKE SøNDAg 2. NoVEMBEr: Leif Solberg (Foto: Privat). mulighet til å trekke inn kormusikk i en liturgisk ramme. Under gudstjenesten vil vi minnes alle som har gått bort i Stange menighet siden allehelgensdag 2013 med lystenning. 9

10 KoNFIrMANTENE i STANgE KIrKE 1. juni 2014: Første rekke fra venstre:tommy Stensrud Floor, Hedda Amalie Melby, Sander Maagaard Engen, Markus Nesholen, Nathaniel Christian Dwyer, Jonas Amberg, Vanja Emilie Tryland og Anna Marie Hoel Wang. Midterste rekke:frida Dybvig Haugen, Emilie Dufseth Nøkleholm, Lars Heiberg Skjærbekk, ole Kristian Stenhaug, Kasper Emil Braathen Skovly, Julian Bakken, Haakon Aleksander Stubsjøen, Truls Nymoen olsen, Sander olsen, Viktor Nygård Ellevseth, Liv Alm og sokneprest frede Mandt Fjågesund. Bakerste rekke: Isabell Holmen Lie, Jim Sander Høviskeland Nybakken, Sven Amberg, Ingvild gjestvang, Fredrik Finstad Vold, Jonas Kristiansen, Anders Nyborg, Andrea Lima Skinnehaugen, Solfrid Nilsen og Malin Mattsson. (Foto: Pål godager) Nytt fra Tangen menighetsråd Menighetsrådet har pusset opp i kjelleren og innredet et lite kjøkken. Dette øker fleksibiliteten i bruken av huset, og gjør det lettere med flere aktiviteter samtidig. Og det er nå mulig å leie bare kjelleren til mindre selskap/møter. 100-års jubileet for Strandlykkja kirke i 2015 er under forberedelse. Komiteen består av Joar Bredesen, Hege Mostue, Berit Mostulien, Bjørnar Johnsen, Tove Krattebøl, Odvar Støen og Nina Bredsdorff. Målet er å sikre nødvendig vedlikehold/oppussing av kirken og ulike jubileumsaktiviteter. Hvis noen har lyst til å bidra med aktiviteter/arrangement, så ta kontakt gjerne med noen i komiteen! Representanter for Tangen i ulike komiteer/utvalg knyttet til trosopplæringsreformen er Tove Krattebøl, Marit Trosviken og Nina Bredsdorff. Det er valg av nytt menighetsråd om et år, og menighetsrådet oppretter derfor en valgkomite nå i høst. Vi håper de som stiller opp og gjør denne jobben blir møtt med velvilje når de ringer aktuelle kandidater. For vi er fortsatt avhengig av frivillige til å gjøre en innsats for lokalsamfunnet; med kirke- og menighetsliv, trosopplæring, diakoni, menighetshus, barnehage osv. Salmemaraton i NRK Vi minner alle lesere av menighetsbladet om NRK s store «sakte-tv»-satsning denne høsten. Denne består i maratonsendingen «Salmeboka minutt for minutt». Nå dreier det seg altså ikke om båtturer med Hurtigruta langs kysten eller med Victoria langs Telemarkskanalen. Nå er det den nye salmeboken som skal synges igjennom, fra perm til perm, fra nr. 1 til nr Bakgrunnen er at Den norske kirke i 2013 fikk ny salmebok. Hos oss i Stange og Tangen ble innføringen av denne riktignok utsatt ett år av økonomiske grunner. På den annen side får vi nå anledning til å bli kjent med den før vi selv rekker å ta den i bruk. Sendingen i NRK starter fredag kveld 28. november og varer til og med søndag 30. november, som er første søndag i advent. Sendingen går i all hovedsak fra Vår Frue kirke i Trondheim og vil hovedsakelig bli vist på NRK 2. 10

11 Åpen kirke i Stange sommeren 2014 Også i år har en flokk iherdige og frivillige tjenende ånder holdt Stange kirke åpen for besøkende. De som har gjort tjeneste denne sommeren er Brit Huse, Marit Nordsveen, Anne Olsen, Mary Rusdal, Birgit Kjernli og Heidi Kristiansen. Den nevnte utmerkede gruppen var i tur og orden på plass fire timer daglig i fem uker fra begynnelsen av juli til begynnelsen av august. I denne tiden er det vel 250 personer fra fjern og nær som har fått en opplevelse av kirken vår, omtrent hundre flere enn året før. Tallmessig kommer de fleste fra Norge. I år var det påfallende mange syklister som kom innom. En god del kommer også fra nærområdet. Da kan det dreie seg om folk som har sommergjester på besøk, og som de vil vise en av de virkelige severdighetene i distriktet. Stange kirke er jo aktuell både som kommunens tusenårssted og som en av valgkirkene i forbindelse med grunnlovsjubiléet dette året. Begge disse historiske kjensgjerningene bekjentgjøres nå med metallskilt på hver av portstolpene ved inngangen til kirkegården. Mange besøkende hadde åpenbart bare lyst til i all enkelhet å se seg om i kirken. Andre var absolutt interessert i en liten «omvisning». De fleste spørsmålene knyttet seg da til helgengraven ved alteret, epitafiet i Nordskipet, dåpsstolen fremme i hovedskipet, samt til den nylig oppdagede gravkjelleren under gulvet i Nordskipet. Endel forbinder også fortsatt Stange kirke med Harriet Backers berømte malerier for vel hundre år siden. I tillegg til de nevnte fra Norge, var det besøkende innom fra Irland, Tyskland, Frankrike, Tsjekkia, Nederland og Danmark. Blant disse var det noen pilegrimer, skjønt de fleste av dem nok passerer til andre av døgnets tider enn da kirken holdes åpen. Mange skriver bare navnet og hvor de kommer fra, mens andre også gir uttrykk for glede over et vakkert landskap og et vakkert kirkebygg. Vi håper at vi også i kommende år skal klare å holde Stange kirke åpen gjennom disse ferieukene da så mange er underveis. Stange menighetsråd og Stange menighet vil rette en hjertelig takk til de frivillige som gjorde det mulig denne sommeren. Frede Mandt Fjågesund En liten oppdatering på arbeidet med dåpsopplæring Det pågår for tiden et betydelig arbeid i alle menighetene i Hamar domprosti med å bygge ut kirkens dåpsopplæring. Menighetsbladet har skrevet om dette før, og vi prøver å oppdatere foreldre og alle som ellers er interessert i dette temaet med jevne mellomrom. Det ser nå ut til at Hamar domprosti, som består av Hamar, Vang, Løten, Romedal, Vallset, Ottestad, Stange og Tangen menigheter, vil få tre hele stillinger til å drive trosopplæringsarbeid. Det siste som er skjedd er at domprostiet er blitt delt inn i tre enheter. Disse består av 1)Hamar og Vang; 2)Løten, Romedal og Vallset; og 3)Ottestad, Stange og Tangen. Hver av disse enhetene får omtrent én hel stilling. Så snart som mulig vil vi i Stange og Tangen, sammen med Ottestad, dermed prøve å få ansatt en person til dette arbeidet. Som de fleste vet, driver menighetene i Stange og Tangen allerede et ganske omfattende arbeid blant barn og unge. Vi har ihvertfall prøvd å skape kontaktpunkter mellom kirken og barna og de unge ved forskjellige anledninger, f.eks i forbindelse med dåp og konfirmasjon, 4- årsbok, Tårnagenter (8 år), Lys våken (11 år), barne- og ungdomsklubber, skolegudstjenester, søndagsskole m.v. Samtidig er det en dyp erkjennelse i hele kirken om at disse møtepunktene fortsatt er for sporadiske til at en ny generasjon skal kunne sosialiseres inn i kirkens tro og liv. Kirkens trosopplæring har som mål at alle døpte barn skal få minst et årlig møte med sin kirke og menighet i perioden 0 18 år. Aller helst skulle disse møtene være mer enn bare enkeltstående hendelser. Målet er å kunne formidle opplevelser og kunnskap om representative deler av et kristent trosunivers, bestående f.eks av Bibelkunnskap og salmer, bønn og gudstjenesteliv, kirkehistorie og kulturhistorie. Skolens gamle kristendomsfag hadde elementer av alt dette, som det nå er kirkens oppgave å formidle til en ny generasjon. Det sier seg selv at én enkelt person ikke kan makte dette alene, heller ikke i samarbeid med kirkens øvrige ansatte. Derfor er vi fullstendig avhengige av et fortsatt stort frivillig arbeid i våre menigheter. Som alltid har også foreldre og faddere en stor og verdifull oppgave i å være med «å åpne Guds rike» for sine barn. Det sies at ingen lenke er sterkere enn det svakeste ledd. Det sies også at kirken aldri er mer enn én generasjon unna sin egen undergang. Hvis kirken skal overleve og fortsette å være en kilde til åndelig liv i vårt folk, er det derfor vi som lever nå som må gjøre jobben. Her har hver og en av oss et stort og betydningsfullt kall. Planen for kirkens dåpsopplæring synes uansett akkurat nå å være en særdeles riktig satsning. Vi gleder oss over at vi i Hamar domprosti omsider får del i dette arbeidet. Og vi håper det vil bære rike frukter. Frede Mandt Fjågesund 11

12 Stange menighets misjonsprosjekt Kirken i Kamerun har blitt en stor landsdekkende kirke, med over 1000 menigheter. Vi gleder oss over at kirken vokser, men de kjenner på voksesmerter. Generalsekretær Hamidou Djoulde forteller at de har mange gode ledere, som gjør en flott jobb, men de trenger imidlertid flere med kunnskap og kompetanse, slik at oppgavene kan bli utført på en god måte. Det er så mange oppgaver i kirken, både med undervisning (i alle aldersgrupper) og diakoni, for å nevne noen. Kirken drømmer om å være en samlet kirke, som ser i samme retning med ønske om å spre evangeliet videre i ord og handling. For å kunne få flere medarbeidere trenger kirken hjelp med økonomien, kirken klarer ikke dette selv. Det Norske Misjonsselskap støtter den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun, både økonomisk og med rådgivning. Vi i Stange menighet har inngått en avtale om å være med på dette, og søndag 7.september hadde vi høsttakkegudstjeneste i kirken, der vi takket for markens grøde. Vi pyntet kirken med frukt og grønsaker, og etter gudstjenesten spiste vi potetsuppe. Det vi hadde pyntet med, ble solgt til inntekt for misjonsprosjektet, samt at vi betalte for suppen vi spiste. Det var også utdeling av 4-årsbok denne dagen, og flotte 4-åringer gikk i prosesjon med noe av høstens grøde. Dette gjorde gudstjenesten til en fest. De satt også lydhøre da Ulrika brukte flanellografen som illustrasjon til fortellingen om Jesus som mettet 5000 i ødemarken. 4-åringene fikk Kirkebok, der de kan få høre fortellinger om Jesus. Misjonsprosjektet gir mulighet for at flere barn i Kamerun kan få høre de samme fortellingene. Det er så flott at vi i Stange menighet kan være med på dette! Takk til alle som bidro til en flott gudstjeneste med annerledes kirkekaffe. Vi håper dette kan bli tradisjon i årene framover! Kari Bjørgen BILDET: Etter gudstjenesten spiste vi potetsuppe. P.S. Lørdag 22.november har vi menighetens julebasar i menighetssenteret, der inntekten vil gå til misjonsprosjektet vårt. Se annen omtale. over: Det bæres inn gaver. UNDEr: Markens grøde. 12

13 For 50 år siden Prost Sigvald Krohn er meddelt avskjed i nåde, og Stange mister sin avholdte og aktive sokneprest. I sin tiltredelsestale 1. juli 1946 oppfordret han menigheten til å bruke seg til å slite ham ut. Og han har såvisst ikke spart seg i disse år. Ustanselig på farten har han brakt kirken ut til folket inn i hjemmene. Aldri har noen behøvd å kalle forgjeves på sin prest. I alle livets tilskikkelser har han stått rede til å tjene. Man har kunnet regne med Krohn tatt det som en selvfølge at han både kunne og ville. Krohn var lik overfor alle. Han var enhver manns mann i denne bygd. Vakkert og verdig mottok han de små som ble brakt fram til dåpen gledet seg med foreldrene og følte med dem i deres ønsker for den lille. Hans store konfirmantskare følte hans tro og tillit, og han gledet seg i samværet med de unge. Hans kirkelige handlinger ble utført under dyp respekt med verdighet, ro og tro. Alt med håp om at de positive krefter skulle få lyse opp livsveien for hans menighet. Når vanskene tårnet seg og knutene strammet seg, har Krohn vært å ty til for mange. Med den forståelse og medfølelse som et langt sjelesørgerliv har lagt grunnlaget for, har han ofte kunnet hjelpe, forsone og trøste der andre stod fjernt og dømte. Det falt i hans lodd å være til stede ved mange dødsleier, og mange var de tunge budskap han har måttet bære fram. Det tunge la han også innover seg selv i dyp deltagelse. Utallige er de syke og gamle som Krohn har besøkt. Utrettelig har han vært på farten. Hans besøkstjeneste er av et enestående omfang. Lys og liv og oppmuntring i den enstonige hverdag brakte han til den enslige. Mange var de foreningsmøter som kalte på hans nærvær. Av Krohn kunne kreves, og han var rede. Stange har i ham hatt en prest med sjelden stor arbeidskraft og iver. «Det blir rart etter Krohn,» er en uttalelse som er vanlig å høre. Stange menighet tar avskjed med prost Krohn fylt av takknemlighet. Vi ønsker ham og hans familie mange lyse og gode år. A. Nytt fra Stange menighetsråd Sak 43/14 Orienteringer Åpen kirke denne sommeren kirken var åpen 5 uker sommeren frivillige gikk turnus for å holde kirken åpen. AMU begynner å arbeide med spørsmålet om åpen kirke sommeren 2015 snarest. Sak 44/14 Spørsmål om felles diakonistilling for menighetene i Stange Vedtak: Stange menighetsråd støtter tanken om en diakonistilling i Stange kommune/fellesrådsområde slik dette beskrives i henvendelsen fra den felles diakonigruppen og i brevet fra diakoniutvalget i Ottestad menighet. Stange menighetsråd vil delta i en eventuell bred felles henvendelse til kommunen vedrørende finansieringen av en slik stilling. Informasjon fra Fellesrådet Organisering og ansettelse av trosopplærere der Stange blir vertsfellesråd. Fellesutvalget, som det skal hete, skal bestå av 2 representanter fra Stange og 2 fra Løten i tillegg til 1 fra prosten. Midlene tildeles de respektive Fellesråd fra Biskopen. Ansatte blir ansatt i Stange kirkelige fellesråd. Sak 45/14 Innføring av 6-års kirkebok. Vedtak: Stange menighetsråd går inn for utdeling av kirkebok til 6-åringer som et forsøk i 2014/2015. Forsøket evalueres og ses i sammenheng med menighetens øvrige planer for utvidet trosopplæring før ordningen eventuelt gjøres fast. Sak 47/14 TV-aksjonen Vedtak: Stange menighetsråd oppfordrer sine medlemmer å stille som bøssebærere under TV-aksjonen 19. oktober Stange menighet har ingen gudstjeneste denne søndagen og vil derfor gi sitt kirkeoffer den 5. oktober 2014 til TV-aksjonen. Sak 48/14 Oppfordring til forbønn og kollekt-ofring til krigsofrene i Gaza Frede informerer at krigsofrene i Gaza og resten av Midt-Østen tas med i forbønn i alle gudstjenester nå. 13

14 2335 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Tlf.: Storgt. 10, 2335 Stange Menighetsbladet trenger annonsører Vil du profilere din bedrift til ca lesere pr. år for kun 1/15 side, pr. år kr , 2/15 side, pr. år kr , 3/15 side, pr. år kr , 4/15 side, pr. år kr , 6/15 side, pr. år kr , 15/15 side, pr. år kr , ta kontakt med redaksjons komiteen v/helge Alm pr mail Nærmiljøsentralen sør i Stange Kontoret på menighetshuset er åpen onsdager kl Tel.: på hverdager Trenger du hjelp i hverdagen eller vil du være hjelper ta kontakt med oss! 14

15 Slekters gang Stange Døpte Truls Nymoen Olsen Mathilde Østli Hansen Sofia Svendsen Skulstad Ida Prestaasen (døpt i Vallset) Andreas Stensåsen Finstad Lars Mauset Malin Angelica Skjærbekk Mikkel Finset Lund Vigde Hanne Fladby og Marius Granum Hansen Marte Godsveen Lauvdal og Kay Roger Storsveen Trine Lise Stårvik og Morten Neby Løvlien Annette Grønstad Nøkleholm og Harald Nøkleholm Døde Anders Westjordet f Oddveig Hoel f Elna Helen Karlsen f Elna Ester Lahlum f Marit Synøve Skjellet f Bjørg Brubak f Else Lilly Nilsen f Helge Lindberg f Wictor Lundquist f Marit Lunde f Aase Gunvor Haugli f Haldis Jansen f Jan Erik Jonassen f Tangen Døpte Luna Furulund (døpt i Hamardomen) Casper William Horpestad Ruben Rendalen Vestli Erling Strand-Lindstad Sølvi-Emilia Nørgaard Solbakken Petra Kjærnstad-Sveen Vigde Ragnar Myrdal og Håkon Skoge (Forbønn for inngått ekteskap) Marthe Lise Myhre og Tore Snapa Malin Fornebo Berntsen og Tom Kjølhamar Lene Renate Frydenlund og Ronny Myhre (Forbønn for inngått ekteskap) Døde Edith Severine Torve f Åsta Nancy Gaasø f Arne Sørli f Leie av Stange menighetssenter Vollbo Vi leier ut lokaler til minne - samvær, konfirmasjoner, konfirmasjonsselskaper, bursdager for store og små og andre arrangementer. Stor sal, mindre stuer og kjellerlokale. Nyoppusset kjøkken. Betjening kan leies. Se priser på Kontakt: Kari Bjørgen Tlf / E-post: 15

16 Vi leverer blomster til alle anledninger Tlf.: Tlf.: Tlf.: Hvordan har du det egentlig? Kirkens SOS Et menneske å snakke med når livet er som verst Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! HEDMARK KJØKKENET l Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken l Skyvedørsgarderobe etter mål l Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet l Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN NÆRMILJØSENTRALEN sør i Stange, 2337 Tangen Kontortid hver onsdag Eldretreff annenhver onsdag Tlf alle dager Tlf Storgata 11, 2335 Stange Telefon:

17 Stange menighet representert på NMS generalforsamling Tre utsendinger fra Stange menighet oppsøkte Kamerunteltet i internasjonal landsby under generalforsamling og Sommerfest for Det Norske Misjonsselskap (NMS). Her møtte vi misjonærer som hadde lang fartstid fra dette landet og representanter fra kirken vi samarbeider med. Teltet var så rikt utstyrt med ting fra Kamerun at en av gjestene derfra sa: Dette er jo nesten som å komme hjem. Den internasjonale landsbyen ble åpnet av fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland. Men en slik landsby kunne ikke åpnes med å klippe snor og slik dele i to. NMS ville markere at vi hører sammen og har et fellesskap på tvers av landegrenser og kontinenter. Det ble derfor brakt fram snorer fra øst og vest, nord og sør, og de ble knyttet sammen av fylkesmannen og NMS sin egen generalsekretær, Jeffrey Huseby. Dermed var landsbyen med telt fra Japan, Thailand, Kamerun, Madagaskar, Estland og Brasil, for å nevne noen, åpnet. Det internasjonale gikk igjen i hele generalforsamlingen. Et militærkor fra Madagaskar, et band fra Estland og en sangerinne fra Etiopia deltok på forskjellige møter og konserter. Videre var det talere og seminarholdere fra mange land. De delte av sin musikk, sine erfaringer og sin tro med oss her i Norge. En misjonskvinneforening på Madagaskar, Maria-Martha foreningen, hadde spart penger i 10 år for å få råd til å komme Tre utsendinger fra Stange besøkte Kamerunteltet. og oppleve generalforsamling i NMS her i Norge. Ellers var det et flott husorkester under ledelse av Terje Baugerød og med forsangerne Anne Persdotter Flugstad og Geir Hegerstrøm, som ledet sangen på stevnet. NMS generalforsamling avholdes hvert tredje år og var denne gangen i Oslo. Den er et sted der det gjøres vedtak og pekes ut kurs for videre arbeid i organisasjonen. Det ble debatt om grunnreglene som organisasjonen styres etter og den framlagte 3 års planen for arbeidet. Forsamlingen viste stort engasjement og det ble lagt fram mange forslag til avstemning. Et dyktig lederskap klarte å lede denne delen av møtet på en ryddig og god måte slik at folk opplevde at de Det gassiske militærkoret LoVA deltok med sang. ble hørt. Døvekirken i Norge har også et misjonsprosjekt og for første gang var det også døve som tok ordet i den store forsamlingen. Med døvetolker lot det seg gjøre å kommunisere på tvers av høreevnen og også på tvers av språkgrenser. Det var også noen døve fra Madagaskar til stede. Husbandet underledelse av Terje Baugerød og med forsangene Anne Persdotter Flugstad og geir Hegerstrøm. 17

18 Kirke og menighet Stange kirkekontor Besøksadresse: Vollasvingen 1. Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange Kontortid: Sentralbord: Faks: Kirkegård, grav og gravfeste: Epost: Stange menighet Menighetsrådsleder Nils-Kristian Møller: Sokneprest Frede Mandt Fjågesund: Privat: Kantor Martin Lennox: Kirketjener Øystein Engen: Kasserer Gunvor Skovli, , Kontonr. for gaver eller innbetaling: Kontonr. for gaver til orgelfondet: Tangen menighet Menighetsrådsleder Reidar Østli: Sokneprest Nina Th. Bredsdorff: Organist Jon Kristian Fjellestad. Tlf E-post: Kirketjener Odvar Støen: Kontonummer for gaver: Stange kirkelige fellesråd (felles for alle menighetene) Fellesrådsleder: Nils-Kristian Møller: Kirkeverge Ivar Manum: Konsulent Gudrun Fjågesund: , Konsulent for prestene: Gunnhild Slåtten , Kirketorget Stange kirkekor for kvinner som ønsker å synge i kor. Øvelse hver tirsdag i Stange kirke. Korleder er kantor Martin Lennox: styreleder er Kari Bjørgen: telefon: MISJONSFORENINGENE Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl på Vollbo. Leder: Kari Bjørgen. Stange Santalforening/Normisjon møte 3. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontakt: Else Karin Nordnes, tlf.: BARN OG UNGDOM Tangen menighetsbarnehage Åpningstid: Styrer: Anne Lise Kleven OG S TANGE TANGEN menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, Vollasvingen 1, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Frede Mandt Fjågesund (red.), Nina Th. Bredsdorff, Tove Krattebøl, Trond Enemo, Helge Alm. Klubben på Tangen Klasse Kontaktinformasjon: Marianne Larsen: Nina Klafstad: SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse. Voksenledere: Vegard Fikke, May Sigrun Rusdal Fikke, Ida Kathrine Lundby, Knut Erik Østgård, Kari Bjørseth, Eleonora Eikemo Hagen. Ungdomsledere: John Kristian Bergestad, Frida Dybvig Haugen, Jonas Amberg, Sven Amberg, Håvard Fikke, Ingrid Fikke, Stian Kristiansen, Mats Haugli, Vegar Gjenga. Se SMUK bloggen: SMUK i høst: Fredag 26. september Fredag 17. oktober Fredag 7. november Fredag 5. desember Leie av Tangen Menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap eller lignende. Kontakt Merete Sundheim Telefon: (Tangen prestekontor kan også kontaktes) Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: DMT, Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Gunvor Skovli, P.B. 214, 2336 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Bankgiro:

19 Gudstjenester i Stange og Tangen s. i treenighetstiden STANGE KIRKE kl 1100 Ungdomsgudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. Frede M. Fjågesund s. i treenighetstiden STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. 50-årskonfirmantjubileum. Søndagsskole. Frede M. Fjågesund s. i treenighetstiden TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse. Nina Th. Bredsdorff. Ofr. Kirkens Sosialtjeneste s. i treenighetstiden TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse og 50-års konfirmantjubileum. Nina Th. Bredsdorff. Tangen Mandskor synger. Ofr. Diakoniarbeidet Tangen kirke kl 1015 Barnehagegudstjeneste Bots- og bønnedag STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100 Prekengudstjeneste. Søndagsskole. Frede M. Fjågesund Stange kirkekor synger. Ofr. NMS. Kirkekaffe. TANGEN KIRKE kl 1800 Konsert med Tangen Mannskor og Magnolia Jazzband. Se egen omtalte Allehelgensdag TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse med Nina Th. Bredsdorff. Tangen Damekor framfører Missa Brevis av Leif Solberg. Ofr. Menighetens arbeid. Kirkekaffe Se egen omtale STANGE KIRKE kl 1800 Allehelgensgudstjeneste med Aftensang. Frede M. Fjågesund, Stange kirkekor og kantor Martin Lennox. Ofr. Menighetens arbeid Se egen omtale s i treenighetstiden STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100 Økumenisk gudstjeneste. Frede M. Fjågesund. Ofr. Ungdom i Oppdrag. Kirkekaffe s i treenighetstiden STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Søndagsskole. Frede M. Fjågesund. Ofr. Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. TANGEN KIRKE kl 1100 Familiemesse med Nina Th. Bredsdorff og utdeling av kirkebok til 4-åringer. Ofr. IKO. Kirkekaffe (saft og boller) Siste søndag i kirkeåret Ingen gudstjeneste Fredag STANGE KIRKE kl 1900 Kirkekonsert Stange videregående skole. Billetter s i advent STANGE KIRKE kl 1100Familiemesse med LysVåken. Frede M. Fjågesund og 11-åringer. Ofr. KFUK/M. Kirkekaffe TANGEN KIRKE kl 1700Lysmesse. Nina Th. Bredsdorff og elever fra Tangen skole. Ofr. Kirke/skole-prosjektet. Julegrantenning Torsdag STANGE KIRKE kl 1800 Kirkekonsert Stange kulturskole. Gratis adgang Fredag STANGE KIRKE kl 1900 Kirkekonsert Tangen Damekor Lørdag STANGE KIRKE kl 1800 Kirkekonsert Stange skoles musikkorps. Kollekt s i advent STANGE KIRKE kl 1800 Lysmesse og Ni lesninger. Frede M. Fjågesund, konfirmanter, Stange kirkekor, Martin Lennox og Jon Konrad Strøm (saxofon). Ofr. Menighetens arbeid Torsdag STANGE KIRKE kl 1800 «Maria», julens fortelling til toner av jazz. Birgitte Bjørnstad Sæbø m.fl. Billetter s i advent STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Søndagsskole. Frede M. Fjågesund. Ofr. Menighetsarbeidet. Kirkekaffe STANGE KIRKE kl 1800 Vi synger og spiller julen inn. Lokale musikkrefter. Kollekt 19

20 125 år Le k. F r o. o r t e ll i n g. T Fargelegg Prikk til prikk Tegn T egn en str strek ek fra 1 til 2 og så videre. videre. Hva skjuler seg her? Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegninger: Asbjørn Tønnesen nett SPRELL.no nr.7 Oppdrag: Umulig? Musikkvideoer ² 7HJQHÀOPHU BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn (privatabonnement (pr hjem i posten) Gruppeabonnement kun 199,- pr barnn,..,...,,, Paradisbukta Jesus og Tomas, bibelserien side 4-5 SIDE Dagens ord: Sammen med Gud sel om kke se ham. Jakte stille n på stem den men Den gode APRIL s. Jakte stille n på stem den men Bestill på eller på telefon Den gode Den god e,. En -DVD : fra,, En NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted!

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 30.10.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 30.10.13 Møtetid: kl. 18.00 Møtested: Menighetssenteret

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer