Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten side 6. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67."

Transkript

1 Nr årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard Solbakken og Petra Kjærnstad- Sveen døpt. Her ses de sammen med prest, fadder og foreldre. F.v.: Frede M. Fjågesund, Kjell Arild Snekkersveen Bråthen, Christer Nørgaard Nordengen, Lillian Solbakken, Trond Sveen og Irene Kjærnstad.

2 Den røde tråd gjennom livet Dåpen er for mange i vårt samfunn en viktig milepæl. For hver enkelt. For hver familie. For våre fellesskap. Uansett om de er små eller store. I tillegg til den tunge familietradisjonen som knytter seg til handlingen har den naturligvis en viktig teologisk betydning: I dåpen tas barna inn i menigheten, vi blir «født på ny» og døren til troens mysterium og velsignelse åpnes. Samtidig går det en råd tråd fra dåpen til konfirmasjonen hvor våre unge bekrefter dåpen, troen og livet i Jesus. Ordet kommer fra det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Vi bærer med andre ord dåpens gave med oss, og den har en mulighet for å vokse og bli viktig for oss etter hvert som vi blir eldre. Men mellom disse milepælene må vi ha «påfyll» for at troen ikke skal forvitre, men tvert imot ha mulighet til å vokse. Hos mange utvikles gradvis en «barnetro» som for noen, som meg selv, etter hvert utviklet seg til å bli enda noe mer. Det viktigste, tenker jeg, uansett om hvordan og hvor sterkt vi tror, er at vi, ja, tror, og er bevisste på himmelen over våre hoder. Det er lett å glemme i et samfunn hvor kristendommen står svakere enn før. Tidligere fikk barn- og unge kunnskap om kristendommen også gjennom kristendomsfaget i skolen. Dette er nå borte, og tilbake står en mer nøytral formidling av hva kristen tro innebærer. Det er en sannhet at mange unge i dag vet mer om Justin Bieber enn Jesus. Så kan man diskutere om dette er en bra eller dårlig utvikling, men det er i hvert fall der vi står i dag. Da blir det viktig at kirken er istand til å møte denne nye hverdagen, blant annet gjennom en god og trygg trosopplæring. En opplæring som skal gi mulighet til kunnskap og utforsking av den kristne tro opp igjennom barne- og ungdomsårene. Den norske kirke er nå i gang med å planlegge hvordan fremtidens trosopplæring skal organiseres og finne sin form. Også i Stange menighet vil dette bli et stadig viktigere tema i tida som kommer. Min oppfordring til deg er å engasjere deg i dette arbeidet, i hvert fall følge godt med. Det handler om hvem vi er. Som enkeltmennesker og som familier. Som samfunn. Trond Enemo Foto: istock leder 2

3 tenk på det En av de virkelig fine formuleringene vi har i gudstjenesteliturgien er setningen om at Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem. Som prest er det hver gang med like stor ærefrykt jeg leser disse ordene. De gir meg en opplevelse av å være med på noe stort. For det er da stort at det midt i vår verden blir slått opp en dør til selveste evigheten, til Guds rike! Som de fleste husker, er det i dåpsliturgien disse ordene uttales. Og, kunne man si, hvor skulle de ellers lyde? Martin Luther skrev engang: «Mennesket legger ikke to pinner i kors for å bli født. Mennesket legger ikke to pinner i kors for å bli gjenfødt. Mennesket legger ikke to pinner i kors for å bli i gjenfødelsen.» Slik opplevde Luther ikke bare selve livet, men også frelsen fra Gud som en gave, som betingelsesløs nåde. Et dåpsbarn, et spebarn, avlegger et ganske tydelig vitnesbyrd for oss alle om det samme. Som vi også synger i Svein Ellingsens salme: «Vi rekker våre hender frem som tomme skåler. Kom til oss, Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv.» (NOS 710). De fleste opplever det å få et barn som noe som sprenger de fleste grenser. Vi overmannes av både latter og gråt. Vi merker at ordene ikke strekker til. Vi står der ved en grense og ser inn i noe gåtefullt, noe som unndrar seg forklaring. Men vi tar imot det lille livet. Vi tar imot det med undring og takk. Og vi vet: For dette barnet Åpne Guds rike vil vi gjøre vårt ytterste, vårt aller beste. Alle foreldre setter egne behov til side for sitt barn. Ja, vi vet at vi både ville våge skinnet og løpe den aller største risiko hvis det var dét som skulle til for å hjelpe eller redde barnet vårt. Men samtidig kjenner vi også på en maktesløshet: Det er grenser for hvor lenge og i hvilken grad vi kan stå der ved barnets side og sørge for dets trygghet. Vi vet at verden kan være et mørkt og vanskelig sted. Og vi vet at døden til sist skal innhente oss alle, også dem som nå står der i livets vår. Jeg tror det er derfor vi bærer våre barn til det hellige dåpens bad. Vi vil at de skal være trygge tross verdens uro og nød. Vi vil at de skal eie en trygghet som varer, livet igjennom og inn i evigheten. Det er rart å tenke på at vi leser det samme Bibel-verset både når vi døper våre små og når vi tar avskjed med en av våre kjære, ofte etter et langt liv. I 1. Peters brev 1, 3 står det: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Den som ser et åpent Guds rike foran seg vil alltid gå videre med håp i sitt hjerte. Et slikt håp unner vi den oppvoksende slekt å være bærere av. Og vi takker ham som åpnet Guds rike for oss. Frede Mandt Fjågesund Foto: istock 3

4 En samtale med familien Sørli Krøtøy: Kristendommen står for noe godt Kjetil og Hanne har båret fire barn til dåpen. Birk (6 ½ ) er døpt i Ranheim kirke, der mor har røtter, mens Arn (5) og tvillingene Ylva og Sune (1 ½ ) er alle døpt i Strandlykkja kirke. Det var et bevisst valg, forteller Hanne og Kjetil. Vi tenkte gjennom det, og kjente etter hva som var viktig for oss som familie. Kjetil forteller om sin egen oppvekst der Mor hadde sendt ungeflokken på Søndagsskole, og at det var fast med kirkegang på julekvelden og nyttårskvelden og slikt... Det var ikke så ofte, men likevel en del av livet, og det var nok til å få med seg at Kristendommen står for noe godt. Hanne forteller om sin barndom i Trondheim, i et miljø der kirken ikke hadde så stor plass i livet som i Kjetil sitt liv. Det hun var forundret over da hun kom til Tangen var nettopp det at kirken er en stor del av samfunnet her, noe hun ikke var vant til i Trondheim. Her har de vært bevisst på at det som skjer i kirken med barneopplegg, som f. eks barnehagens tre gudstjenester og familiemesse og slikt. Det deltar de på, for det gir grobunn for tradisjoner for barna. I vårt flerkulturelle samfunn er det viktig å ta vare på vår egen kultur for kirken er en sterk kulturbærer i vårt samfunn. Alle de store markeringene tilhører på en måte kirken... De har bosatt seg rett ved siden av Tangen kirke, og følger med på hva som skjer. Når det er klokkeringing på lørdag vet barna at nå er det bryllup, eller at det er gudstjeneste på søndager. Noen ganger når det er mange folk, forteller de, er det biler som parkerer i hagen deres... Birk forteller at han trodde før, at det var Gud som spilte på orgelet når han kom inn i kirken, for han har jo makt over alt... Arn har sukket en gang de var på ferietur: Åh, jeg savner kirken!! Birk og Arn kan huske da Sune og Ylva ble døpt. De ble døpt med vann, og Birk forteller at han ikke kan huske noen ting av sin egen dåp, for han sov gjennom hele seremonien.. Men så var han jo veldig liten også da... Og så var det gøy når det var karneval... Så hadde ikke barna tålmodighet til å snakke mer med oss, men foreldrene synes det ser spennende ut med trosopplæringsplanen som nå etter hvert kommer i gang. Tekst: Nina Th. Bredsdorff Foto: Tove Krattebøl 4

5 Besøk fra Trysil Kristi Himmelfarts dag fikk vi besøk av Tørberget menighets pensjonistklubb. De var på den tradisjonelle turen som i år gikk til Eidsvollbygningen. Underveis passet det med en matstopp på Tangen. Men først var det en liten samling i kirken med salmer, dikt og litt historie. Deretter serverte tryslingene medbrakte snitter, kaker og kaffe på menighetshuset. Og det ble åresalg og trekning av loddbøker også og medbragt trekkspillmusikk. Et hyggelig bekjentskap en fin forsommerdag. Foto: Tove Krattebøl Klubben på Tangen Skoleåret 2014/15 er det klubbkvelder i kjelleren på menighetshuset fredager fra den19.september, 17. oktober, 21. november, 23. januar, 13. februar, 20. mars, 24. april, 22. mai, 19. juni og 24. juli. I år er det for 5. klasse til ut ungdomsskolen. Kontaktpersoner er: Leder: Marianne A. Larsen tlf Kasserer: Nina Klafstad tlf Sekretær: Hege M. Langseth tlf Frivillig: Rakel Kippersund tlf Vi presenterer de frivillige Frivillig i Tangen Gunvor Stemkjær Du bidrar som frivilling i forsangergruppa i kirken hvorfor gjør du det? Utgangspunktet var at Kari Bjørgen ville ha forsangere, og spurte om jeg kunne gjøre det. Og det har jeg fortsatt med. Det er fint å hjelpe litt til i den sammenhengen. Jeg opplever at det gjør en forskjell at det er noen på galleriet. Nå med ny liturgi er det ekstra greit at vi er der. Det gir gudstjenesten et løft, kanskje særlig når det er noe spesielt som skjer. Og det blir en positiv opplevelse for de som ikke er så ofte i kirken. Frivillig i Stange Ulrika Gardskär Hva gjør du som frivillig i Stange menighet? Jeg er en av to som driver stange kirkes søndagsskole og har gjort det siden to år tilbake. Hvorfor valgte du å bli frivillig i menigheten? Jeg valgte å bli frivillig i menigheten fordi det gir meg masse glede og energi å kunne bidra til at barn og unge får høre bibelfortellinger og kan bli kjent med Jesus. Tanker rundt dåpen Det er ikke mulig å skrive et lite stykke om dåpen, det er skrevet store verk om den. Men her er noen tanker likevel... Jeg tenker om livet at det er omfavnet av Gud fra begynnelse til slutt. Slik vi i kirken har to ritualer som speiler hverandre. Dåpen i begynnelsen av livet i Guds kirke. Tre øser med vann! Vann som er det naturelementet som vil ikke klarer oss lenge uten. 70% av kroppen vår er vann, hjernen vår ligger og flyter i en pose med vann. Vann er morsomt og farlig og kjedelig og egentlig tenker man ikke mye på det i hverdagen. Vannet bærer livet med seg. Gravferden er annerledes og lik. Tre øser med jord, som vi heller ikke klarer oss uten. Jorden bryter ned og gir nytt liv... Det er mange like tekster og tanker til disse to ritualene, men det er kun dåpen som er sakrament. Jesus har selv sagt vi skal døpe. Det er grunnlaget for alt som siden skjer med en gjennom livet. Kirken fornyer løftet sitt til konfirmantene, der de selv skal bære det videre. Løftet om å aldri være latt alene, alltid ha med seg en usynlig korstegning gjennom alt som skjer... Det er som om Gud favner om oss på begge kanter... Nina Th. Bredsdorff 5

6 Kirkevalg høsten 2015 (artikkel 1 av 3) Høsten er kommet, og siden dette er siste år for sittende menighetsråd i Stange- og Tangen menighetsråd før nye menighetsråd velges september 2015, ønsker vi i menighetsbladets redaksjon å belyse menighetsrådenes arbeider nærmere i 3 artikler. 1. artikkel omhandler valgtekniske regler og sammensetting av menighetsråd, samt bispedømmeråd (som et fast punkt vil det fra dette nummer refereres til vedtak fra de respektive menighetsråd). 2. artikkel (neste nummer) vil omhandle mer informasjon i og rundt menighetsrådets daglige arbeider i tillegg til referat fra respektive menighetsråd sine vedtak 3.artikkel (1 utgivelse i 2015) vil være en kort oppsummering av artikkel 1 og 2 samt svar på spørsmål fra menighetene til menighetsrådene (fra og med dette nummer oppfordres våre lesere til å stille spørsmål omkring menighetsrådets arbeider). Menighetsråd I kirkemøte nr. 5 i år ble det det vedtatt nye valgregler for blant annet menighetsråd, og utdrag av de viktigste reglene med refleksjoner/tanker gjengis i denne artikkelen. 18. Videreføring av ordningen med valg av halve menighetsrådet annethvert år Muligheten til valg av halve menighetsrådet annethvert har vært en god ordning for en del menigheter. Komiteen har vurdert om denne ordningen kan videreføres i en eller annen form, men finner ikke dette mulig innenfor rammen av det foreslåtte regelverk. Kommentar: For Stange- og Tangen Menighetsråd betyr dette at nåværende ordning fra valget i 2011, der rådsmedlemmene velges for 4 år, opprettholdes. 7. Plikt til å motta valg (MR 4 5, jf. MR 7 1) Komiteen har diskutert bestemmelsen om plikt til å motta valg. Denne plikten er regulert i kirkeloven 6 tredje ledd, og kan dermed ikke endres av Kirke - møtet uten endringer i kirkeloven. I de fremlagte forslag til regler er det gjennomgående foreslått at man må forespørres før man kan bli satt opp på en nominasjonsliste. Problemet med at noen blir innvalgt i menighetsråd mot sin vilje er dermed gjort så lite som mulig innenfor dagens lovgivning. Kommentar: Det henstilles derfor til at respektive nominasjonskomiteer forespør den enkelte før vedkommende settes opp på nominasjonslista. 16. Endring i krav til antall kandidater på kandidatliste til valg av menighetsråd (MR 7 1) I de fremlagte forslag til regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet er kravet til antall kandidater til eventuelle alternative lister lavere enn til nominasjonskomiteens liste. I de fremlagte forslag til regler for valg av menighetsråd er kravet til alle lister det samme. Komiteen synes ikke dette er rimelig, og foreslår endringer på dette punktet i reglene for valg av menighetsråd slik at de samsvarer med reglene for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet. Kommentar: I henhold til kirkeloven 6 første ledd skal menighetsrådet bestå av sokne - presten og etter menighetsmøtets bestemmelse 4, 6, 8 eller 10 andre medlemmer som velges ved flertallseller forholdstallsvalg for fire år etter regler fastsatt av Kirkemøtet. For Stange menighetsråd velges 8 medlemmer, mens for Tangen menighetsråd velges 6 medlemmer (min 5 varamedlemmer skal velges uavhengig av antall rådsmedlemmer) Fastsetting av valgdager/valgsteder 3 1. Valg av menighetsråd skal i alle landets menigheter holdes samtidig med 6

7 og i lokaler i umiddelbar nærhet av valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer. Direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig. Kirkemøtet fastsetter valgår (fastsatt til 2015) 4. Stemmerett og valgbarhet 4 1. Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år, jf. kirkeloven 4 første ledd. 7. Kandidatlister (valglister) 7 1. Forslag til kandidatlister: a. skal være kommet inn til valgstyrets leder senest 1. mai i valgåret, e. skal ha forespurte kandidater oppført med fullt navn og alder, og i den grad det er ønskelig eller nødvendig for å unngå forveksling med adresse og yrke/stilling, h. bør ha minst 20 prosent representasjon av kandidater under 30 år. Kommentar: Valgkomiteer for Stange Kirke og Tangen Kirke skal være på plass innen 15. januar Bispedømmeråd 2. Anledning til å stryke kandidater og å gi tilleggsstemmer (MR 6 2, 6 3, 10 5, 11 4 og 11 5, BDR 2 5, 2 13 og 2 15) En samlet komité mener at antall tilleggsstemmer begrenses til tre (og at tilsvarende antall strykninger eventuelt også begrenses til tre). 5. Forholdstallsvalg gjennomført med både direkte og indirekte valgomgang (BDR 2 5 og 2 15) Komiteen har vurdert de utfordringer som muligheten kombinasjon av forholdstalls-valg og gjennomføring av valg i to valgomganger medfører. Ved forholdstallsvalg vil indirekte valgomgang svekke muligheten for mindretallsrepresentasjon. Terskelen for å få inn en kandidat blir høyere. Komiteen har diskutert muligheten for at det i de bispedømmer der det fremmes alternative lister kun gjennomføres direkte valgomgang, uavhengig av hvilket vedtak bispedømmerådet har gjort angående indirekte valgomgang. Komiteen går ikke inn for en slik løsning, men velger å være lojal mot det kompromiss som ble vedtatt på Kirkemøtet Etter kirkevalget i 2015 må muligheten for kombinasjon av forholdstallsvalg og to valgomganger vurderes ut fra erfaringene. Kommentar: I klartekst betyr dette at valg av representanter til bispedømmerådet 2015 gjennomføres som direkte valg, dvs som valg av medlemmer til menighetsrådene. Sammensetning og valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1 1. Sammensetning og valg av bispedømmeråd (1) I henhold til kirkeloven 23 første ledd skal bispedømmerådet bestå av: a. biskopen, b. en prest valgt av prestene i bispedømmet, c. en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet og d. sju andre leke valgt ved flertallseller forholdstallsvalg, hvorav minst fire velges direkte av bispedømmets stemmeberettigede medlemmer, e. en nordsamisk representant i Nord- Hålogaland bispedømmeråd, en lulesamisk representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd og en sørsamisk representant i Nidaros bispedømmeråd. f. en representant fra døvemenighetene i Oslo bispedømmeråd Fastsetting av valgdager og valgsteder (1) Direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet (eventuelt direkte valgomgang) faller i tid og sted sammen med valg av menighetsråd, jf. Regler for valg av menighetsråd 3. Dette er også på samme dag(er) som valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer Stemmerett og valgbarhet ved valg av leke medlemmer (1) Stemmerett ved direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet (eventuelt direkte valgomgang) har de som har stemmerett ved menighetsrådsvalget, og som ikke har stemmerett som prest eller lek kirkelig tilsatt etter 5 2 og 6 2. Kommentar: Ved direkte valg har altså ikke prest eller kirkelig ansatte stemmerett Helge Alm Spørsmål omkring Stange- og Tangen menighetsråd arbeider bes stilet pr mail til Bjørn Erik Frenning Karlsen Min salme Først vil jeg takke Morten Rognstad for utfordringen om å skrive litt om min favorittsalme. Tidligere har jeg ikke tenkt så mye på om jeg egentlig har noen favorittsalme. Men etter å ha grublet litt i ukene siden utfordringen kom, har jeg kommet fram til en salme som jeg har fått et veldig godt og nært forhold til i løpet av de siste årene. Salmen jeg har valgt er Kjærlighet fra Gud. Den er skrevet av den danske læreren, dikteren og presten Jens Nicolai Ludvig Schjørring i Vi finner den i Norsk Salmebok som nummer 669 med tre strofer. Der står den oppført under temaet Vigsel, og med god grunn. Salmen er etter det jeg kan lese i forskjellige kilder en av våre mest brukte bryllupssalmer. Kjærlighet fra Gud er også, etter Deilig er jorden, den mest populære salmen i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge i en undersøkelse gjort for noen år tilbake. Salmen handler i bunn og grunn om to mennesker som har funnet sammen i kjærlighet. For meg og min kone var det, i likhet med Dronning Sonja og Kong Harald, en selvfølge å bruke denne da vi giftet oss. Vi sang også den samme salmen i kirken da vår datter, Sara, ble båret til dåpen i mars i år. Salmen lyder som følger: Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I dens stille bunn I dens dype grunn Gjemmes livets edelsten. Kjærlighet fra Gud som en yndig brud kommer smykket til oss ned. Lukk kun opp din favn kom i Jesu navn, himlen bringer den jo med. Kjærlighet fra Gud er det store bud er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet og du har Guds fred for Gud selv er kjærlighet. Til slutt ønsker jeg å sende utfordringen med å skrive litt om sin salme videre til Morten Støen. Bjørn Erik Frenning Karlsen 7

8 Stange kirkes musikknytt Ved Martin Lennox Søndag 26. oktober kl 1800 Tangen kirke Bots- og bønnedag Konsert med Tangen Mandskor og Magnolia Jazzband. Billetter: kr 200, (uansett alder) Magnolia Jazzband ble startet av Gunnar Gotaas i 1972, og er et av få band som spiller New Orléans Revival, en stilart som oppstod på førtitallet og bandt sammen tradisjonell jazzmusikk og Rhythm n Blues. Magnolia har gitt ut 13 LP-plater/CD er og en DVD. Magnolia Jazzband har holdt konserter i Moskva, Singapore, Dubai, Spania, Italia, Sveits, Nederland, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Danmark, Sverige og USA (Seattle, San Diego og selvfølgelig New Orléans Jazz Festival). Bandet har også holdt kirkekonserter over hele Europa. Spesielt verdt å nevne er den uforglemmelige kirkekonserten under jazzfestivalen i Molde i 1981 med New Orléans-sangerinnen Lillian Boutté, en konsert som også ble gitt ut på plate. Av andre som har sunget med Magnolia kan nevnes Topsy Chapman, Aline White, Thais Clarke, Juanita Brooks, Jan Harrington, Big Al Carson, Marva Wright, Anne-Marte Slinning og Tracee Main. Søndag 2. november kl 1100 Tangen kirke Gudstjeneste for allehelgensdag Tangen damekor John Christian Fjellestad, orgel Nina Bredsdorff, liturg Tangen damekor fremfrører Missa Brevis av Leif Solberg, som fyller 100 år i november. Leif Solberg ble født 18. november 1914 på Lena og vokste opp som eldstemann i en søskenflokk på ni. Faren Hans Solberg var utdannet militærmusiker og virket som organist i Hoff kirke side om side med fulltids beskjeftigelse som postbud. Barna måtte tidlig hjelpe sin far med organistgjerningen og fikk jobben med å trå belgen. Leif virket tidlig som vikar for sin far og fikk sin grunnopplæring av ham. I ungdomsårene reiste han TANgEN KIrKE SøNDAg 26. oktober: Tangen Mandskor. (Foto: Dan Cato røe,stangeavisa). jevnlig til Oslo for å ta privattimer med Arild Sandvold. Han studerte ved Musikkonservatoriet i Oslo med Arild Sandvold og tok organisteksamen i debuterte han offentlig som konsertorganist i Fagerborg kirke. Senere har han hatt mange studieopphold i utlandet. Solbergs offentlige debut som konsertorganist fant sted i 1938, og samme år ble han tilsatt som organist i Lillehammer kirke i konkurranse med 30 medsøkere. På Lillehammer virket han som organist i byens hovedkirke i årene fra 1938 til Blant Solbergs komposisjoner finner man en symfoni, to strykekvartetter, en fiolinsonate, seks større orgelverk og en rekke mindre komposisjoner for orgel. Han har skrevet mange komposisjoner for kor a cappella, bl.a. hans Missa brevis for SSAA som fremføres av Tangen damekor på allehelgensdag, søndag 2. november i Tangen kirke kl Søndag 2. november kl 1800 Stange kirke Aftensang for allehelgensdag Stange kirkekor Jon Fredrik Hjemli, obo Martin Lennox, orgel Frede Mandt Fjågesund,liturg Kollekt ved utgangen til menighetens eget arbeid. Søndag 2. november blir det Even - TANgEN KIrKE SøNDAg 26. oktober: Magnolia. (Foto: Privat). STANgE KIrKE SøNDAg 2. NoVEMBEr: Stange kirkekor (Foto: Martin Lennox). 8

9 TANgEN KIrKE SøNDAg 2. NoVEMBEr:Tangen damekor (Foto: Privat). song eller aftensang etter anglikansk tradisjon. Evensong er den spesielle form for kveldsgudstjeneste som vi finner i den anglikanske kirke. Formen ble fastlagt av den store engelske liturgiker Thomas Cranmer rundt midten av 1500-tallet. Som i tidebønnen er Evensong bygd opp omkring salmer, tekstlesninger og bønner. Evensong blir i England utført på mange forskjellige måter fra en enkel lest versjon til den praktfulle korvesper som daglig synges i de store katedraler. I denne versjonen synges praktisk talt alt av koret. Den versjonen som dere kan oppleve 3. november, er ganske lik den form for aftensang som praktiseres av korene i de engelske katedraler. Du vil finne den samme stilistiske variasjon, med barokkmusikk, romantisk musikk og musikk fra vår egen tid side om side STANgE KIrKE SøNDAg 2. NoVEMBEr: Jon Fredrik Hjemli (Foto: Privat). og holdt sammen av den engelske katedralstil. Evensong er da et verdifullt supplement til våre norske gudstjenesteformer, med sin vekt på musikk og det meditative engasjement hos dem som deltar. For et kirkekor representerer denne gudstjenesteformen en enestående TANgEN KIrKE SøNDAg 2. NoVEMBEr: Leif Solberg (Foto: Privat). mulighet til å trekke inn kormusikk i en liturgisk ramme. Under gudstjenesten vil vi minnes alle som har gått bort i Stange menighet siden allehelgensdag 2013 med lystenning. 9

10 KoNFIrMANTENE i STANgE KIrKE 1. juni 2014: Første rekke fra venstre:tommy Stensrud Floor, Hedda Amalie Melby, Sander Maagaard Engen, Markus Nesholen, Nathaniel Christian Dwyer, Jonas Amberg, Vanja Emilie Tryland og Anna Marie Hoel Wang. Midterste rekke:frida Dybvig Haugen, Emilie Dufseth Nøkleholm, Lars Heiberg Skjærbekk, ole Kristian Stenhaug, Kasper Emil Braathen Skovly, Julian Bakken, Haakon Aleksander Stubsjøen, Truls Nymoen olsen, Sander olsen, Viktor Nygård Ellevseth, Liv Alm og sokneprest frede Mandt Fjågesund. Bakerste rekke: Isabell Holmen Lie, Jim Sander Høviskeland Nybakken, Sven Amberg, Ingvild gjestvang, Fredrik Finstad Vold, Jonas Kristiansen, Anders Nyborg, Andrea Lima Skinnehaugen, Solfrid Nilsen og Malin Mattsson. (Foto: Pål godager) Nytt fra Tangen menighetsråd Menighetsrådet har pusset opp i kjelleren og innredet et lite kjøkken. Dette øker fleksibiliteten i bruken av huset, og gjør det lettere med flere aktiviteter samtidig. Og det er nå mulig å leie bare kjelleren til mindre selskap/møter. 100-års jubileet for Strandlykkja kirke i 2015 er under forberedelse. Komiteen består av Joar Bredesen, Hege Mostue, Berit Mostulien, Bjørnar Johnsen, Tove Krattebøl, Odvar Støen og Nina Bredsdorff. Målet er å sikre nødvendig vedlikehold/oppussing av kirken og ulike jubileumsaktiviteter. Hvis noen har lyst til å bidra med aktiviteter/arrangement, så ta kontakt gjerne med noen i komiteen! Representanter for Tangen i ulike komiteer/utvalg knyttet til trosopplæringsreformen er Tove Krattebøl, Marit Trosviken og Nina Bredsdorff. Det er valg av nytt menighetsråd om et år, og menighetsrådet oppretter derfor en valgkomite nå i høst. Vi håper de som stiller opp og gjør denne jobben blir møtt med velvilje når de ringer aktuelle kandidater. For vi er fortsatt avhengig av frivillige til å gjøre en innsats for lokalsamfunnet; med kirke- og menighetsliv, trosopplæring, diakoni, menighetshus, barnehage osv. Salmemaraton i NRK Vi minner alle lesere av menighetsbladet om NRK s store «sakte-tv»-satsning denne høsten. Denne består i maratonsendingen «Salmeboka minutt for minutt». Nå dreier det seg altså ikke om båtturer med Hurtigruta langs kysten eller med Victoria langs Telemarkskanalen. Nå er det den nye salmeboken som skal synges igjennom, fra perm til perm, fra nr. 1 til nr Bakgrunnen er at Den norske kirke i 2013 fikk ny salmebok. Hos oss i Stange og Tangen ble innføringen av denne riktignok utsatt ett år av økonomiske grunner. På den annen side får vi nå anledning til å bli kjent med den før vi selv rekker å ta den i bruk. Sendingen i NRK starter fredag kveld 28. november og varer til og med søndag 30. november, som er første søndag i advent. Sendingen går i all hovedsak fra Vår Frue kirke i Trondheim og vil hovedsakelig bli vist på NRK 2. 10

11 Åpen kirke i Stange sommeren 2014 Også i år har en flokk iherdige og frivillige tjenende ånder holdt Stange kirke åpen for besøkende. De som har gjort tjeneste denne sommeren er Brit Huse, Marit Nordsveen, Anne Olsen, Mary Rusdal, Birgit Kjernli og Heidi Kristiansen. Den nevnte utmerkede gruppen var i tur og orden på plass fire timer daglig i fem uker fra begynnelsen av juli til begynnelsen av august. I denne tiden er det vel 250 personer fra fjern og nær som har fått en opplevelse av kirken vår, omtrent hundre flere enn året før. Tallmessig kommer de fleste fra Norge. I år var det påfallende mange syklister som kom innom. En god del kommer også fra nærområdet. Da kan det dreie seg om folk som har sommergjester på besøk, og som de vil vise en av de virkelige severdighetene i distriktet. Stange kirke er jo aktuell både som kommunens tusenårssted og som en av valgkirkene i forbindelse med grunnlovsjubiléet dette året. Begge disse historiske kjensgjerningene bekjentgjøres nå med metallskilt på hver av portstolpene ved inngangen til kirkegården. Mange besøkende hadde åpenbart bare lyst til i all enkelhet å se seg om i kirken. Andre var absolutt interessert i en liten «omvisning». De fleste spørsmålene knyttet seg da til helgengraven ved alteret, epitafiet i Nordskipet, dåpsstolen fremme i hovedskipet, samt til den nylig oppdagede gravkjelleren under gulvet i Nordskipet. Endel forbinder også fortsatt Stange kirke med Harriet Backers berømte malerier for vel hundre år siden. I tillegg til de nevnte fra Norge, var det besøkende innom fra Irland, Tyskland, Frankrike, Tsjekkia, Nederland og Danmark. Blant disse var det noen pilegrimer, skjønt de fleste av dem nok passerer til andre av døgnets tider enn da kirken holdes åpen. Mange skriver bare navnet og hvor de kommer fra, mens andre også gir uttrykk for glede over et vakkert landskap og et vakkert kirkebygg. Vi håper at vi også i kommende år skal klare å holde Stange kirke åpen gjennom disse ferieukene da så mange er underveis. Stange menighetsråd og Stange menighet vil rette en hjertelig takk til de frivillige som gjorde det mulig denne sommeren. Frede Mandt Fjågesund En liten oppdatering på arbeidet med dåpsopplæring Det pågår for tiden et betydelig arbeid i alle menighetene i Hamar domprosti med å bygge ut kirkens dåpsopplæring. Menighetsbladet har skrevet om dette før, og vi prøver å oppdatere foreldre og alle som ellers er interessert i dette temaet med jevne mellomrom. Det ser nå ut til at Hamar domprosti, som består av Hamar, Vang, Løten, Romedal, Vallset, Ottestad, Stange og Tangen menigheter, vil få tre hele stillinger til å drive trosopplæringsarbeid. Det siste som er skjedd er at domprostiet er blitt delt inn i tre enheter. Disse består av 1)Hamar og Vang; 2)Løten, Romedal og Vallset; og 3)Ottestad, Stange og Tangen. Hver av disse enhetene får omtrent én hel stilling. Så snart som mulig vil vi i Stange og Tangen, sammen med Ottestad, dermed prøve å få ansatt en person til dette arbeidet. Som de fleste vet, driver menighetene i Stange og Tangen allerede et ganske omfattende arbeid blant barn og unge. Vi har ihvertfall prøvd å skape kontaktpunkter mellom kirken og barna og de unge ved forskjellige anledninger, f.eks i forbindelse med dåp og konfirmasjon, 4- årsbok, Tårnagenter (8 år), Lys våken (11 år), barne- og ungdomsklubber, skolegudstjenester, søndagsskole m.v. Samtidig er det en dyp erkjennelse i hele kirken om at disse møtepunktene fortsatt er for sporadiske til at en ny generasjon skal kunne sosialiseres inn i kirkens tro og liv. Kirkens trosopplæring har som mål at alle døpte barn skal få minst et årlig møte med sin kirke og menighet i perioden 0 18 år. Aller helst skulle disse møtene være mer enn bare enkeltstående hendelser. Målet er å kunne formidle opplevelser og kunnskap om representative deler av et kristent trosunivers, bestående f.eks av Bibelkunnskap og salmer, bønn og gudstjenesteliv, kirkehistorie og kulturhistorie. Skolens gamle kristendomsfag hadde elementer av alt dette, som det nå er kirkens oppgave å formidle til en ny generasjon. Det sier seg selv at én enkelt person ikke kan makte dette alene, heller ikke i samarbeid med kirkens øvrige ansatte. Derfor er vi fullstendig avhengige av et fortsatt stort frivillig arbeid i våre menigheter. Som alltid har også foreldre og faddere en stor og verdifull oppgave i å være med «å åpne Guds rike» for sine barn. Det sies at ingen lenke er sterkere enn det svakeste ledd. Det sies også at kirken aldri er mer enn én generasjon unna sin egen undergang. Hvis kirken skal overleve og fortsette å være en kilde til åndelig liv i vårt folk, er det derfor vi som lever nå som må gjøre jobben. Her har hver og en av oss et stort og betydningsfullt kall. Planen for kirkens dåpsopplæring synes uansett akkurat nå å være en særdeles riktig satsning. Vi gleder oss over at vi i Hamar domprosti omsider får del i dette arbeidet. Og vi håper det vil bære rike frukter. Frede Mandt Fjågesund 11

12 Stange menighets misjonsprosjekt Kirken i Kamerun har blitt en stor landsdekkende kirke, med over 1000 menigheter. Vi gleder oss over at kirken vokser, men de kjenner på voksesmerter. Generalsekretær Hamidou Djoulde forteller at de har mange gode ledere, som gjør en flott jobb, men de trenger imidlertid flere med kunnskap og kompetanse, slik at oppgavene kan bli utført på en god måte. Det er så mange oppgaver i kirken, både med undervisning (i alle aldersgrupper) og diakoni, for å nevne noen. Kirken drømmer om å være en samlet kirke, som ser i samme retning med ønske om å spre evangeliet videre i ord og handling. For å kunne få flere medarbeidere trenger kirken hjelp med økonomien, kirken klarer ikke dette selv. Det Norske Misjonsselskap støtter den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun, både økonomisk og med rådgivning. Vi i Stange menighet har inngått en avtale om å være med på dette, og søndag 7.september hadde vi høsttakkegudstjeneste i kirken, der vi takket for markens grøde. Vi pyntet kirken med frukt og grønsaker, og etter gudstjenesten spiste vi potetsuppe. Det vi hadde pyntet med, ble solgt til inntekt for misjonsprosjektet, samt at vi betalte for suppen vi spiste. Det var også utdeling av 4-årsbok denne dagen, og flotte 4-åringer gikk i prosesjon med noe av høstens grøde. Dette gjorde gudstjenesten til en fest. De satt også lydhøre da Ulrika brukte flanellografen som illustrasjon til fortellingen om Jesus som mettet 5000 i ødemarken. 4-åringene fikk Kirkebok, der de kan få høre fortellinger om Jesus. Misjonsprosjektet gir mulighet for at flere barn i Kamerun kan få høre de samme fortellingene. Det er så flott at vi i Stange menighet kan være med på dette! Takk til alle som bidro til en flott gudstjeneste med annerledes kirkekaffe. Vi håper dette kan bli tradisjon i årene framover! Kari Bjørgen BILDET: Etter gudstjenesten spiste vi potetsuppe. P.S. Lørdag 22.november har vi menighetens julebasar i menighetssenteret, der inntekten vil gå til misjonsprosjektet vårt. Se annen omtale. over: Det bæres inn gaver. UNDEr: Markens grøde. 12

13 For 50 år siden Prost Sigvald Krohn er meddelt avskjed i nåde, og Stange mister sin avholdte og aktive sokneprest. I sin tiltredelsestale 1. juli 1946 oppfordret han menigheten til å bruke seg til å slite ham ut. Og han har såvisst ikke spart seg i disse år. Ustanselig på farten har han brakt kirken ut til folket inn i hjemmene. Aldri har noen behøvd å kalle forgjeves på sin prest. I alle livets tilskikkelser har han stått rede til å tjene. Man har kunnet regne med Krohn tatt det som en selvfølge at han både kunne og ville. Krohn var lik overfor alle. Han var enhver manns mann i denne bygd. Vakkert og verdig mottok han de små som ble brakt fram til dåpen gledet seg med foreldrene og følte med dem i deres ønsker for den lille. Hans store konfirmantskare følte hans tro og tillit, og han gledet seg i samværet med de unge. Hans kirkelige handlinger ble utført under dyp respekt med verdighet, ro og tro. Alt med håp om at de positive krefter skulle få lyse opp livsveien for hans menighet. Når vanskene tårnet seg og knutene strammet seg, har Krohn vært å ty til for mange. Med den forståelse og medfølelse som et langt sjelesørgerliv har lagt grunnlaget for, har han ofte kunnet hjelpe, forsone og trøste der andre stod fjernt og dømte. Det falt i hans lodd å være til stede ved mange dødsleier, og mange var de tunge budskap han har måttet bære fram. Det tunge la han også innover seg selv i dyp deltagelse. Utallige er de syke og gamle som Krohn har besøkt. Utrettelig har han vært på farten. Hans besøkstjeneste er av et enestående omfang. Lys og liv og oppmuntring i den enstonige hverdag brakte han til den enslige. Mange var de foreningsmøter som kalte på hans nærvær. Av Krohn kunne kreves, og han var rede. Stange har i ham hatt en prest med sjelden stor arbeidskraft og iver. «Det blir rart etter Krohn,» er en uttalelse som er vanlig å høre. Stange menighet tar avskjed med prost Krohn fylt av takknemlighet. Vi ønsker ham og hans familie mange lyse og gode år. A. Nytt fra Stange menighetsråd Sak 43/14 Orienteringer Åpen kirke denne sommeren kirken var åpen 5 uker sommeren frivillige gikk turnus for å holde kirken åpen. AMU begynner å arbeide med spørsmålet om åpen kirke sommeren 2015 snarest. Sak 44/14 Spørsmål om felles diakonistilling for menighetene i Stange Vedtak: Stange menighetsråd støtter tanken om en diakonistilling i Stange kommune/fellesrådsområde slik dette beskrives i henvendelsen fra den felles diakonigruppen og i brevet fra diakoniutvalget i Ottestad menighet. Stange menighetsråd vil delta i en eventuell bred felles henvendelse til kommunen vedrørende finansieringen av en slik stilling. Informasjon fra Fellesrådet Organisering og ansettelse av trosopplærere der Stange blir vertsfellesråd. Fellesutvalget, som det skal hete, skal bestå av 2 representanter fra Stange og 2 fra Løten i tillegg til 1 fra prosten. Midlene tildeles de respektive Fellesråd fra Biskopen. Ansatte blir ansatt i Stange kirkelige fellesråd. Sak 45/14 Innføring av 6-års kirkebok. Vedtak: Stange menighetsråd går inn for utdeling av kirkebok til 6-åringer som et forsøk i 2014/2015. Forsøket evalueres og ses i sammenheng med menighetens øvrige planer for utvidet trosopplæring før ordningen eventuelt gjøres fast. Sak 47/14 TV-aksjonen Vedtak: Stange menighetsråd oppfordrer sine medlemmer å stille som bøssebærere under TV-aksjonen 19. oktober Stange menighet har ingen gudstjeneste denne søndagen og vil derfor gi sitt kirkeoffer den 5. oktober 2014 til TV-aksjonen. Sak 48/14 Oppfordring til forbønn og kollekt-ofring til krigsofrene i Gaza Frede informerer at krigsofrene i Gaza og resten av Midt-Østen tas med i forbønn i alle gudstjenester nå. 13

14 2335 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Tlf.: Storgt. 10, 2335 Stange Menighetsbladet trenger annonsører Vil du profilere din bedrift til ca lesere pr. år for kun 1/15 side, pr. år kr , 2/15 side, pr. år kr , 3/15 side, pr. år kr , 4/15 side, pr. år kr , 6/15 side, pr. år kr , 15/15 side, pr. år kr , ta kontakt med redaksjons komiteen v/helge Alm pr mail Nærmiljøsentralen sør i Stange Kontoret på menighetshuset er åpen onsdager kl Tel.: på hverdager Trenger du hjelp i hverdagen eller vil du være hjelper ta kontakt med oss! 14

15 Slekters gang Stange Døpte Truls Nymoen Olsen Mathilde Østli Hansen Sofia Svendsen Skulstad Ida Prestaasen (døpt i Vallset) Andreas Stensåsen Finstad Lars Mauset Malin Angelica Skjærbekk Mikkel Finset Lund Vigde Hanne Fladby og Marius Granum Hansen Marte Godsveen Lauvdal og Kay Roger Storsveen Trine Lise Stårvik og Morten Neby Løvlien Annette Grønstad Nøkleholm og Harald Nøkleholm Døde Anders Westjordet f Oddveig Hoel f Elna Helen Karlsen f Elna Ester Lahlum f Marit Synøve Skjellet f Bjørg Brubak f Else Lilly Nilsen f Helge Lindberg f Wictor Lundquist f Marit Lunde f Aase Gunvor Haugli f Haldis Jansen f Jan Erik Jonassen f Tangen Døpte Luna Furulund (døpt i Hamardomen) Casper William Horpestad Ruben Rendalen Vestli Erling Strand-Lindstad Sølvi-Emilia Nørgaard Solbakken Petra Kjærnstad-Sveen Vigde Ragnar Myrdal og Håkon Skoge (Forbønn for inngått ekteskap) Marthe Lise Myhre og Tore Snapa Malin Fornebo Berntsen og Tom Kjølhamar Lene Renate Frydenlund og Ronny Myhre (Forbønn for inngått ekteskap) Døde Edith Severine Torve f Åsta Nancy Gaasø f Arne Sørli f Leie av Stange menighetssenter Vollbo Vi leier ut lokaler til minne - samvær, konfirmasjoner, konfirmasjonsselskaper, bursdager for store og små og andre arrangementer. Stor sal, mindre stuer og kjellerlokale. Nyoppusset kjøkken. Betjening kan leies. Se priser på Kontakt: Kari Bjørgen Tlf / E-post: 15

16 Vi leverer blomster til alle anledninger Tlf.: Tlf.: Tlf.: Hvordan har du det egentlig? Kirkens SOS Et menneske å snakke med når livet er som verst Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! HEDMARK KJØKKENET l Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken l Skyvedørsgarderobe etter mål l Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet l Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN NÆRMILJØSENTRALEN sør i Stange, 2337 Tangen Kontortid hver onsdag Eldretreff annenhver onsdag Tlf alle dager Tlf Storgata 11, 2335 Stange Telefon:

17 Stange menighet representert på NMS generalforsamling Tre utsendinger fra Stange menighet oppsøkte Kamerunteltet i internasjonal landsby under generalforsamling og Sommerfest for Det Norske Misjonsselskap (NMS). Her møtte vi misjonærer som hadde lang fartstid fra dette landet og representanter fra kirken vi samarbeider med. Teltet var så rikt utstyrt med ting fra Kamerun at en av gjestene derfra sa: Dette er jo nesten som å komme hjem. Den internasjonale landsbyen ble åpnet av fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland. Men en slik landsby kunne ikke åpnes med å klippe snor og slik dele i to. NMS ville markere at vi hører sammen og har et fellesskap på tvers av landegrenser og kontinenter. Det ble derfor brakt fram snorer fra øst og vest, nord og sør, og de ble knyttet sammen av fylkesmannen og NMS sin egen generalsekretær, Jeffrey Huseby. Dermed var landsbyen med telt fra Japan, Thailand, Kamerun, Madagaskar, Estland og Brasil, for å nevne noen, åpnet. Det internasjonale gikk igjen i hele generalforsamlingen. Et militærkor fra Madagaskar, et band fra Estland og en sangerinne fra Etiopia deltok på forskjellige møter og konserter. Videre var det talere og seminarholdere fra mange land. De delte av sin musikk, sine erfaringer og sin tro med oss her i Norge. En misjonskvinneforening på Madagaskar, Maria-Martha foreningen, hadde spart penger i 10 år for å få råd til å komme Tre utsendinger fra Stange besøkte Kamerunteltet. og oppleve generalforsamling i NMS her i Norge. Ellers var det et flott husorkester under ledelse av Terje Baugerød og med forsangerne Anne Persdotter Flugstad og Geir Hegerstrøm, som ledet sangen på stevnet. NMS generalforsamling avholdes hvert tredje år og var denne gangen i Oslo. Den er et sted der det gjøres vedtak og pekes ut kurs for videre arbeid i organisasjonen. Det ble debatt om grunnreglene som organisasjonen styres etter og den framlagte 3 års planen for arbeidet. Forsamlingen viste stort engasjement og det ble lagt fram mange forslag til avstemning. Et dyktig lederskap klarte å lede denne delen av møtet på en ryddig og god måte slik at folk opplevde at de Det gassiske militærkoret LoVA deltok med sang. ble hørt. Døvekirken i Norge har også et misjonsprosjekt og for første gang var det også døve som tok ordet i den store forsamlingen. Med døvetolker lot det seg gjøre å kommunisere på tvers av høreevnen og også på tvers av språkgrenser. Det var også noen døve fra Madagaskar til stede. Husbandet underledelse av Terje Baugerød og med forsangene Anne Persdotter Flugstad og geir Hegerstrøm. 17

18 Kirke og menighet Stange kirkekontor Besøksadresse: Vollasvingen 1. Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange Kontortid: Sentralbord: Faks: Kirkegård, grav og gravfeste: Epost: Stange menighet Menighetsrådsleder Nils-Kristian Møller: Sokneprest Frede Mandt Fjågesund: Privat: Kantor Martin Lennox: Kirketjener Øystein Engen: Kasserer Gunvor Skovli, , Kontonr. for gaver eller innbetaling: Kontonr. for gaver til orgelfondet: Tangen menighet Menighetsrådsleder Reidar Østli: Sokneprest Nina Th. Bredsdorff: Organist Jon Kristian Fjellestad. Tlf E-post: Kirketjener Odvar Støen: Kontonummer for gaver: Stange kirkelige fellesråd (felles for alle menighetene) Fellesrådsleder: Nils-Kristian Møller: Kirkeverge Ivar Manum: Konsulent Gudrun Fjågesund: , Konsulent for prestene: Gunnhild Slåtten , Kirketorget Stange kirkekor for kvinner som ønsker å synge i kor. Øvelse hver tirsdag i Stange kirke. Korleder er kantor Martin Lennox: styreleder er Kari Bjørgen: telefon: MISJONSFORENINGENE Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl på Vollbo. Leder: Kari Bjørgen. Stange Santalforening/Normisjon møte 3. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontakt: Else Karin Nordnes, tlf.: BARN OG UNGDOM Tangen menighetsbarnehage Åpningstid: Styrer: Anne Lise Kleven OG S TANGE TANGEN menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, Vollasvingen 1, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Frede Mandt Fjågesund (red.), Nina Th. Bredsdorff, Tove Krattebøl, Trond Enemo, Helge Alm. Klubben på Tangen Klasse Kontaktinformasjon: Marianne Larsen: Nina Klafstad: SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse. Voksenledere: Vegard Fikke, May Sigrun Rusdal Fikke, Ida Kathrine Lundby, Knut Erik Østgård, Kari Bjørseth, Eleonora Eikemo Hagen. Ungdomsledere: John Kristian Bergestad, Frida Dybvig Haugen, Jonas Amberg, Sven Amberg, Håvard Fikke, Ingrid Fikke, Stian Kristiansen, Mats Haugli, Vegar Gjenga. Se SMUK bloggen: SMUK i høst: Fredag 26. september Fredag 17. oktober Fredag 7. november Fredag 5. desember Leie av Tangen Menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap eller lignende. Kontakt Merete Sundheim Telefon: (Tangen prestekontor kan også kontaktes) Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: DMT, Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Gunvor Skovli, P.B. 214, 2336 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Bankgiro:

19 Gudstjenester i Stange og Tangen s. i treenighetstiden STANGE KIRKE kl 1100 Ungdomsgudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. Frede M. Fjågesund s. i treenighetstiden STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. 50-årskonfirmantjubileum. Søndagsskole. Frede M. Fjågesund s. i treenighetstiden TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse. Nina Th. Bredsdorff. Ofr. Kirkens Sosialtjeneste s. i treenighetstiden TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse og 50-års konfirmantjubileum. Nina Th. Bredsdorff. Tangen Mandskor synger. Ofr. Diakoniarbeidet Tangen kirke kl 1015 Barnehagegudstjeneste Bots- og bønnedag STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100 Prekengudstjeneste. Søndagsskole. Frede M. Fjågesund Stange kirkekor synger. Ofr. NMS. Kirkekaffe. TANGEN KIRKE kl 1800 Konsert med Tangen Mannskor og Magnolia Jazzband. Se egen omtalte Allehelgensdag TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse med Nina Th. Bredsdorff. Tangen Damekor framfører Missa Brevis av Leif Solberg. Ofr. Menighetens arbeid. Kirkekaffe Se egen omtale STANGE KIRKE kl 1800 Allehelgensgudstjeneste med Aftensang. Frede M. Fjågesund, Stange kirkekor og kantor Martin Lennox. Ofr. Menighetens arbeid Se egen omtale s i treenighetstiden STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100 Økumenisk gudstjeneste. Frede M. Fjågesund. Ofr. Ungdom i Oppdrag. Kirkekaffe s i treenighetstiden STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Søndagsskole. Frede M. Fjågesund. Ofr. Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. TANGEN KIRKE kl 1100 Familiemesse med Nina Th. Bredsdorff og utdeling av kirkebok til 4-åringer. Ofr. IKO. Kirkekaffe (saft og boller) Siste søndag i kirkeåret Ingen gudstjeneste Fredag STANGE KIRKE kl 1900 Kirkekonsert Stange videregående skole. Billetter s i advent STANGE KIRKE kl 1100Familiemesse med LysVåken. Frede M. Fjågesund og 11-åringer. Ofr. KFUK/M. Kirkekaffe TANGEN KIRKE kl 1700Lysmesse. Nina Th. Bredsdorff og elever fra Tangen skole. Ofr. Kirke/skole-prosjektet. Julegrantenning Torsdag STANGE KIRKE kl 1800 Kirkekonsert Stange kulturskole. Gratis adgang Fredag STANGE KIRKE kl 1900 Kirkekonsert Tangen Damekor Lørdag STANGE KIRKE kl 1800 Kirkekonsert Stange skoles musikkorps. Kollekt s i advent STANGE KIRKE kl 1800 Lysmesse og Ni lesninger. Frede M. Fjågesund, konfirmanter, Stange kirkekor, Martin Lennox og Jon Konrad Strøm (saxofon). Ofr. Menighetens arbeid Torsdag STANGE KIRKE kl 1800 «Maria», julens fortelling til toner av jazz. Birgitte Bjørnstad Sæbø m.fl. Billetter s i advent STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Søndagsskole. Frede M. Fjågesund. Ofr. Menighetsarbeidet. Kirkekaffe STANGE KIRKE kl 1800 Vi synger og spiller julen inn. Lokale musikkrefter. Kollekt 19

20 125 år Le k. F r o. o r t e ll i n g. T Fargelegg Prikk til prikk Tegn T egn en str strek ek fra 1 til 2 og så videre. videre. Hva skjuler seg her? Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegninger: Asbjørn Tønnesen nett SPRELL.no nr.7 Oppdrag: Umulig? Musikkvideoer ² 7HJQHÀOPHU BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn (privatabonnement (pr hjem i posten) Gruppeabonnement kun 199,- pr barnn,..,...,,, Paradisbukta Jesus og Tomas, bibelserien side 4-5 SIDE Dagens ord: Sammen med Gud sel om kke se ham. Jakte stille n på stem den men Den gode APRIL s. Jakte stille n på stem den men Bestill på eller på telefon Den gode Den god e,. En -DVD : fra,, En NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang STANGE TANGEN OG menighetsblad Nr. 4 2009 62. årgang Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3 Hva er det med Kirken? leder Noen av oss har det bare sånn at vi ikke klarer oss uten Kirken!

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Karneval i Tangen menighets barnehage

Karneval i Tangen menighets barnehage STANGE OG menighetsblad Nr. 1 2005 58. årgang TANGEN Karneval i Tangen menighets barnehage Karneval er den store, morsomme festen før fastetida begynner. Karneval betyr egentlig «farvel til kjøttet», men

Detaljer

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang TANGEN En ny kake til jul? 60 g gjær 60 g sukker 1,5 dl lunken melk 250 g smør (usaltet) 1 klype kanel, kardemomme og malt muskatt 2 ss rom 200 g rosiner 5

Detaljer

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper 141 000 til Aksjon Håp i Stange Søndag 10. desember gikk en stor flokk bøssebærere ut til Stanges befolkning for å samle inn en 2000 års takkegave til Norsk Misjonsråd. Pengene skulle benyttes til en rekke

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Adventstid i Stange og Tangen

Adventstid i Stange og Tangen Stange kulturskole Tirsdag 3. desember kl.18.00 arrangerer Stange kulturskole konsert i Stange kirke. Lysmessene 8. desember 2. søndag i advent, 8. desember, kl. 18.00 er det lysmesse i Stange kirke med

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke

kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 3 oktober 2014 89. årgang Nærhet og avstand Allehelgensdag er minnenes dag. Mange tenner lys i kirkene og på kirkegården. I gudstjenestene allehelgensdag kommer vi

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2008 61. årgang Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer