August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43"

Transkript

1 Kyrkjeliv :03 Side 1 August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43 Det ble en stor dag i Tingnes kirke søndag 5. august da det var innsettelse av både ny sokneprest og kantor i Nord-Aurdal. Foran står her de to nye medarbeiderne, Jostein Enger og Monika Korsli Solberg og prost Georg Espolin Johnson. Bak kirkeverge/daglig leder Bjørn Haugen, menighetsrådsleder Hans Enger og tidligere res. kap. Ragnar Enger. (Foto Olav Robøle) Av innholdet: Allèen på Strand snart en saga blott Fornya bårehuset på dugnad Hjertevarm mottaking for sokneprest og kantor 25-årige Kim Morris Lønstad ble døpt i Ulneskyrkja "Tro og tvil" med Jan Arne Sebuødegård Over og ut med søppeldunker på kirkegårdene Ny portal ved Aurdal kirke på plass til 17. mai Sistesideintervju med Gunnar Løyland

2 Kyrkjeliv :03 Side 2 Nord-Aurdal prestegjeld Kirkekontoret i Rådhuset, Fagernes: Postboks 143, 2901 Fagernes. Kontortid tirsdag fredag Kirkeverge/daglig leder Bjørn Haugen tlf , mobil E-post: Elles etter avtale. Kontorfullmektig Dennis Økland, tlf Fax E-post: Allèen på Strand snart en saga blott Prester: Prost Georg Espolin Johnson, kontor: , mobil: E-post: Sokneprest Jostein Enger, kontor , mobil E-post: Prestevikar Terje Eklund, Tlf , mobil: E-post: Prostiprest Eli Vatn, mobil: E-post: Prostiprest Tordis Ødegaard, mobil Mandag er fridagen til prestene. Organister: Kantor Monika Korsli Solberg, kontor , mobil (Aurdal og Tingnes). Kåre Madslangrud (Skrautvål og Tisleidalen), tlf Astrid Grøndahl Strand, (Ulnes og Strand), tlf Kontortid: Prost, sokneprest og kantor: onsdag og fredag Kirkegårdsarbeidere: Arve Bakke. Priv.tlf: , Mobiltlf Tor Hermann Lie. Priv. tlf Mobiltlf Menighetsrådsledere: Aurdal: Arne Tønsager, 2910 Aurdal. Tlf Tingnes: Hans Enger, 2900 Fagernes. Tlf Skrautvål: Jan Arne Sebuødegård, 2917 Skrautvål. Tlf Tisleidalen: Kjell Ove Halvorsen, 2923 Tisleidalen. Tlf Svenes: Svein Olav Grøndahl Strand, 2900 Fagernes, Tlf Ulnes: Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf Leder av Kirkelig fellesråd: Anne Grete Odden, 2900 Fagernes, tlf Fem av medlemmene i Svenes menighetsråd fotografert i den karakteristiske allèen som fører opp til Strand kirke. Fra venstre Signe Riste, Alf Edvin Rye, Svein Olav Grøndahl Strand, Bergljot Strand og Nils Torbjørn Fodnes. (Foto Terje Eklund) I løpet av høsten vil store deler av den særpregede og flotte bjerkeallèen på Strand kirkegård være en saga blott. Tilstanden til flere av trærne er nå så dårlig at menighetsrådet har bestemt at i alt åtte trær må fjernes. - Trærne er råtne og innhule og er rett og slett er farlige slik de står. Vi er redd for at de kan brekke og forårsake skade på gravsteder, eller i verstefall mennesker. Det må vi unngå, sier leder i Svenes menighetsråd, Svein Olav Grøndahl Strand, som antyder at bjerketrærne på Strand kirkegård har stått i godt og vel 70 år. 2 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

3 Kyrkjeliv :03 Side 3 Fornya bårehuset på dugnad OLAV ROBØLE - Uten den aktive kirkeforeninga ville vi nok fortsatt ha måtte venta lenge på ei opprusting av bårehuset her i kirka, sier menighetsrådslederen i Tingnes, Hans Enger, som gjerne vil få formidla rådets takk til ildsjelene. De nøyde seg ikke med å mase, men sørga for å innhente fullmakter til sjøl å ta redskapene fatt, og til å bla opp en god del av de pengene som trengtes til nødvendige materialkjøp. Bårehuset er etter kostnader på rundt kroner ikke til å kjenne igjen. Inkludert i prisen er også kjøleaggregat som rommet har måttet klare seg uten helt siden kirka ble bygd for en god mannsalder siden. Alt er bekosta gjennom midler frå Tingnes kirkeforening og gåver. Omfattende restaurering Bårerommet har lenge vært under sterkt forfall, men noe omfattende restaureringsarbeid ville være til liten nytte så lenge det ikke var drenert utvendig langs muren. Veggene begynte å bære et sterkt preg av at fuktigheten til tider var nærgående. I forrige menighetsrådsperiode ble det imidlertid funnet midler til dreneringa, og nå var det forsvarlig å gå videre. Og de som gjorde jobben, fant god støtte i å ha andre i ryggen. De minnes i denne sammenhengen først og fremst Emma Sagsveen og Anna Berglid, og nå seinere Harald Sebuødegård som en utrettelig talsmann. Noe fagarbeid måtte nødvendigvis leies inn, men tyngda av arbeidet har gått på dugnad i kirkeforeningas regi, med Tore Mork og Knut Oddvar Berglid som de så å si alltid tilstedværende. Det eneste de ikke har vært omhyggelige med, er bokføring av anvendte timer. Nå har rommet fått brystning i trepanel nederst på veggene, og er ellers oppmalt med lyse, behagelige farger. Takknemlighet - I samband med dødsfall vil jo de pårørende gjerne ha ei stille stund med den som er gått bort, men det har lenge vært lite trivelig med de omgivelsene som kunne tilbys, sier de som har stått for restaureringsarbeidet. De konstaterer at mange allerede har gitt uttykk for takknemlighet. Og rommet brukes flittig, allerede kort tid etter at det kunne tas i bruk først i mai var det på ett tidspunkt satt inn fire bårer der. Tingnes kirkeforening er en god del eldre enn sjølve kirka. Den ble starta rundt krigen for å skaffe Fagernes (og etter hvert Leira) et eget gudshus, og satte fra første stund i gang med innsamlinger til formålet og engasjerte seg aktivt i planlegginga da tida var inne for det. Når det først var blitt kirke, måtte den også utsmykkes, og etter hvert dukka det opp utfordringer på vedlkeholdssida. Mye laurbær har vanka, men ikke til å kvile på. Et maleri av Ralph A. Styker med bibelsk motiv ble tidlig gitt til bårerommet av hans kone, Annie Onstad Styker. Foran dette står fire som er ekstra glade for at det nå henger i triveligere nyoppussa, fra venstre Harald Sebuødegård, Hans Enger, Knut Oddvar Berglid og Tore Mork. (Foto Olav Robøle) Ansvarlig redaktør: Terje Eklund, Hilmebøl, 2918 Ulnes, tlf mobil , e-post adr. Redaksjonsmedlemmer: Olav Robøle Eigil Steinsfjord Postgirokonto: Bankkonto: Opplag 3000 Trykt i Valdres Trykkeri 2900 Fagernes Kasserer: Torlaug Øen Wårum, 2918 Ulnes Utgiver: Menighetsrådene i Nord-Aurdal KYRKJELIV I NORD-AURDAL 3

4 Kyrkjeliv :03 Side 4 Hjertevarm mottaking for sokneprest og kantor OLAV ROBØLE Kirkerommet i Tingnes ble nesten helt fylt da sokneprest Jostein Enger og kantor Monika Korsli Solberg var hovedpersonene i sin første gudstjeneste på heimlige trakter søndag 5. august. De var begge kjent i huset fra før, Jostein som flittig gjest hos sin onkel Ragnar som i sin tid var residerende kapellan i Nord-Aurdal, Monika fra sine mange øvingstimer ved orgelet på et tidlig stadium i karrieren. Nå fikk de begge presentert sine tilsettingsbrev, signert biskop Solveig Fiske. Tjenersinnet i fokus Prost Georg Espolin Johnson hilste sine nye medarbeidere velkomne i den tjenesten de sto på terskelen til, og fant det gledelig at de var så opptatt av tjenersinnet. Han la dem likevel på hjertet at de måtte sette grenser og sørge for ikke å bli utbrent, og poengterte forskjellen mellom å ha det travelt og være travel. Den nye soknepresten talte over lignelsen om talentene, som han overførte til medarbeiderskap. Vi er kommet til verden med varierende nådegaver, og en forutsetning for å lykkes ligger i å hegne om det vi er gode i og la det komme våre omgivelser til gode. Og gjennom hele gudstjenesten lød sangen sterkt og frimodig, til tonene kantoren trylla fram. Varm velkomst Ved kirkekaffen etterpå vanka det mange velkomsttaler. Menighetsrådsleder Hans Enger som styrte samværet, fortalte at han alt da søkerlista til sokneprestembetet 4 Lederen i Nord-Aurdal kirkelig fellesråd, Anne Grethe Odden, kunne ved kirkekaffen konstatere at det var foretatt et lykkelig valg av nye medarbeidere. Her har hun fått plass mellom de to hovedpersonene, Jostein Enger og Monika Korsli Solberg. Like tilfredse var varaordfører Eivind Kvisgaard og kirkeverge Bjørn Haugen i bakgrunnen. (Foto Olav Robøle) forelå, hadde funnet det nødvendig å si seg inhabil, da hans egen sønn var kandidat. Men nestlederen i Tingnes menighetsråd, Anne Grethe Odden som også leder kirkelig fellesråd i Nord-Aurdal, trødde til, da som nå, og var bare blitt mer og mer overbevist om at her var det foretatt lykkelige valg. Hun ante nå en vilje til enda større satsing enn før innen barne- og ungdomsarbeidet, og så med stor forventning fram til samarbeidet. Fra Nord-Aurdal kommune hilste varaordfører Eivind Kvisgaard, Ragnar Enger betonte kombinasjonen av det jordnære og den store kreativiteten som preger de nye kirkelige medarbeiderne, og Sigmundt Tveit kom med et hjertesukk om at det nå også snart måtte komme midler til en diakon i menigheten. Mer vemodsfylt var hilsenen Lisbeth Halse bar fram fra menigheten familien Enger forlot, Ørsta på Sunnmøre. Prost Johnson orienterte litt om de utfordringene som nå venter, og Jostein Enger runda av med en takk for mottakelsen som han fant overveldende hjertelig. Og med kantoren hadde han fort funnet tonen, og den vil nok utvikle seg frodig i tida som kommer. BERIT DAJANI, er også blant klokkerne som har sagt ja til å fortsette i sin tjeneste i Skrautvål. KYRKJELIV I NORD-AURDAL

5 Kyrkjeliv :03 Side 5 25-årige Kim Morris Lønstad ble døpt i Ulneskyrkja - Nå er jeg kristnet, det kjennes trygt og godt - Selv om jeg ikke har vært døpt, har jeg bestandig følt meg som en kristen. Jeg har alltid trodd på Gud, og som barn gikk jeg på søndagsskolen. Foreldrene mine lot være å døpe meg fordi de mente jeg fikk bestemme selv. Jeg har lenge tenkt jeg skulle ta skrittet å bli døpt, og nå er jeg veldig glad for at jeg gjorde alvor av det. Det var en stor og høytidelig dag. Nå er jeg endelig kristnet, og det kjennes trygt og godt, sier Kim Morris Lønstad. Leve i troen og håpet Søndag 8. juli - på Aposteldagen, ble han døpt i Ulneskyrkja. Kim sier at han synes det var fint å bli døpt under søndagens høymesse, og at han ikke ønsket noen privat dåpsgudstjeneste. Samtidig understreker han den gode opplevelsen det var å knele på alterringen og ta imot nattverden. - Ved å gå til nattverd bekjenner jeg at jeg vil tilhøre Kristus. I nattverden får jeg tilgivelse, kraft og styrke til å leve, sier Kim, som medgir at han også har gått til nattverd før han ble døpt. Kim Morris Lønstad forteller at han føler et hellig nærvær når han er i en kirke. - Jeg kommer i en spesiell stemning, noe som skyldes både selve kirkerommet og det som skjer gjennom bønn, salmesang og preken. Jeg kjenner på en veldig ro og godhet når jeg er i kirken. Det gjør noe med meg. Det samme vil jeg si om det å ha et bønneliv og få takke Gud for hver dag. Jeg synes det er stort det Jesus gjorde for oss mennesker da han døde og sto opp Kim Morris Lønstad synes det var en sterk og god opplevelse å bli døpt som voksen i Ulneskyrkja. Her er han fotografert sammen med fadderne Martine Birketvedt Eklund og Maria Christina Guneriussen og forrettende prest Terje Eklund. (Foto Dennis Økland) igjen, for at alle som tror skal få evig liv. Det er en voldsom dimensjon som åpner seg i det å skulle få leve i troen og håpet. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 5

6 Kyrkjeliv :03 Side 6 Jan Arne Sebuødegård tradisjonsbevisst sokne - Ein lyt slå seg til tåls med at det ikkje er alt vi skal veta Det kan nok så vera at løyvingane til kyrkja vår er i knappaste laget. Men når dette er sagt, meiner eg det må vera rom for engasjement og innsats frå kvar og ein av oss. Dette styrker fellesskapet, og det gjev ei kjensle av medeigarskap som elles kanskje kunne vore vanskeleg å få til, seier Jan Arne Sebuødegård, soknerådsleiar i Skrautvål og medlem av kyrkjeleg fellesråd. Tradisjonsbevisste Jan Arne har mange refleksjonar kring kyrkjelivet, men få av dei er absolutte. Det blæs ofte på toppane, ikkje minst innan bispedømet vårt, og sume kan nok sjå dette som symptom på ei kyrkje der feidene dominerer. Men det kan like gjerne takast som eit teikn på engasjement, og at det indre demokratiet fungerer. Slik sett har vi ei folkekyrkje i ordets rette forstand, og vi skal vera varsame med å tukle med henne, seier han. 6 OLAV ROBØLE - Nattverden er der for meg Og engasjemenet fungerer på grunnplanet, det ser vi ikkje minst i Skrautvål. - Det er verkeleg rørande å sjå korleis folk stiller opp, for eksempel når kyrkjegarden skal settast i presentabel stand om våren. Og folk er lette å beda, som når det skal ordnast med traktering til eit arrangement, eller då det vart drege i gang forsongarkor. Viljen til å ta eit tak for fellesskapet er òg der om ein ser utanom kyrkja, korleis ville det stått til med grendehuset, skistadion eller gamle Døvre skule utan den? spør Jan Arne. Soknerådsleiaren har mykje til felles med tyngda av sambygdingane sine i at han pratar lågmælt om sitt eige trusliv. Men det ligg der, som eit ankerfeste i tilværet, og han vedgår at i tunge stunder er det godt å ha kjensla av at det finst nokon ein kan legge fram bekymringane sine for. Som mange andre tykte Jan Arne lenge at terskelen fram til nattverdbordet kjendest høg, heilt til erkjenninga slo inn: Nett dette at eg ikkje er noko prakteksemplar gjer at nattverden er der for meg. På veg mot noko attom - Alt det vakre omkring oss kan ikkje ha vorte til på slump, meiner Jan Arne Sebuødegård, og han finn det uråd å godta at livet her på jorda skal vera det einaste. - Alle våre kjensler tyder på at vi heile tida er å veg mot noko attom, noko vi veit lite om. Visst kan det vera grunnlag for tvil og kanskje harme stundom, for eksempel når nokon vi kjenner blir reven bort i sin beste alder. Men ein lyt berre slå seg til tåls med at det ikkje er alt vi skal veta. Jan Arne har valt sin veg, men har ikkje problem med å respektere dei som måtte velja annleis. Det han har sett av andre trussamfunn har gjeve gode inntrykk, og om ein kjenner seg rimeleg stø i eiga tru, må det vera formasteleg å hevde at andre trur gale. Fanatismen er farleg, anten ein finn fenomenet i eller utafor vår eiga kyrkje. I oppveksten på hi sida av Sebufjorden vart vegen så lang til Skrautvålskyrkja at det var uråd å koma dit kvar messesundag. Men Jan Arne minnest mange gode stunder då han sto sørmed veggen heime og lydde på kyrkjeklokkene. Berre dette ga ei kjensle av å vera med i fellesskapet. Spelemann og tømrar Og lenge før han vart engasjert i soknerådsarbeid skulle han koma til å bli van med å opptre framfor altarringen. Det kom i stand eit samarbeid med Trygve Bjørgo om små konsertar, der Trygve las av dikta sine og Jan Arne supplerte med utvalde tonar frå hardingfela. Naturleg nok vart det helst stemningsfylte lyarlåttar. 62 førestillingar vart det i alt, i og utanom Valdres, mest i kyrkjer, men òg stundom i andre lokale. Dessutan har fela fått vera med i mange høgtidelege stunder elles. Med sine 57 år på nakken er spelemannen for ung til å ha opplevd instrumentet sitt stempla som djevelens reiskap. Men kanskje har ei audmjuk haldning ved valet av repertoar også spelt inn. At Jan Arne vart dus med fela heng mykje saman med at han frå tolvårsalderen hadde sumarjobbar på museet. Han var handlangar for far sin, som stelte med vedlikehaldsarbeidet der, sprang ærend KYRKJELIV I NORD-AURDAL

7 Kyrkjeliv :03 Side 7 sbevisst soknerådsleiar med trua som ankerfeste - Alle våre kjensler tyder på at vi heile tida er på veg mot noko attom, noko vi veit lite om, seier Jan Arne Sebuødegård, engasjert og tradisjonsbevisst soknerådsleiar i Skrautvål. (Foto Terje Eklund) og tok ymse forefallande oppgåver. Det vart òg høve til å fylgje med i musikk- og danseførestillingane,og møte med fleire spelemenn som villig ga tips til ein ivrig gutetave. Og seinare skulle det bli høve til å lære av meistrar som Toreiv Bolstad og Sigbjørn Bernhhoft Osa. Men handverkartradisjonen frå faren vart òg teken vare på. Som 16-åring starta Jan Arne i tømrarlære, og få år etter kunne han kalle seg byggmeister. Store og små elevar Eigen praksis vart kortvarig, men baud likevel på mange spanande utfordringar. Alt som 28-åring vart Jan Arne Sebuødegård tilsett som lærar på Leira vidaregåande skule, der han har fått vera med og hjelpe eit stort tal av ungdomar til å finne ei framtid i tømrarfaget. Men stundom har elevgruppa vore yngre enn som så. Jan Arne minnest med stor hugnad eit par prosjekt i barneskulen. I Volbu fekk fjerdeklassingane vera med på arbeidet i sin vesle åker og sin vesle skogteig, nær Fagernes skule rydda elevane og læraren Reidar Myrvold ein liten husmannsplass. Alt arbeid gjekk for seg med reiskapar og etter metoder fedrane våre brukte, og hesten var trekk-krafta. Ein skal ikkje vente at nokon av dei kjem til å ta desse metodene i praktisk bruk, men det vart lagt stor vekt på samanhengane vi alle står i, og det er liten tvil om at borna tok det til seg. Aldri var det bråk og leven, og sume tok faktisk av seg luvene og takka etter ein fullførd dag. I det store og heile er det praktfulle born og unge vi har, og vi må ta vel vare på dei, seier soknerådsleiaren, som fekk ei tilsvarande aha-oppleving så seint som i sumar. Då var det den gamle lønna på Skrautvål kyrkjegard som laut til pers, og det var ein fryd å sjå korleis skuleborna sjaua på med rydding og nyplanting. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 7

8 Kyrkjeliv :03 Side 8 Ny portal ved Aurdal kirke på plass til 17. mai Slik så det ut foran Aurdal kirke etter at den 270 år gamle portalen i forbindelse med restaureringen veltet og ble slått til pinneved i midten av juni. (Foto Alf Sagbråten) Gjennom de senere år har det vært mye frem og tilbake om skjebnen til den 270 år gamle portalen ved Aurdal kirke. To menighetsråd har hatt saken på dagsorden, men på grunn av uenighet mellom menighetsråd og Riksantikvaren om fundamenteringen, har restaureringarbeidet blitt stadig utsatt. Portalen begynte å bli i dårlig forfatning og fundamentet var i ferd med å sige mer og mer. Noe måtte gjøres. Riksantikvaren mente portalen fortsatt skulle stå på steinmur, mens menighetsrådet gikk for betongfundament. På vårparten kom partene til enighet om å bygge steinmur. 8 Slått til pinneved I juni ble arbeidene satt igangsatt, men tirsdag 19. juni skjedde det ulykksalige at komstruksjonen sviktet og portalen veltet. Portalen var blitt heist til siden med kran for at en skulle få bygd opp nytt fundament. Snekker Odd Arne Rogne og hans mannskap var i gang med å skifte ut rotne stolper da de oppdaget at portalen begynte å sige. Det ble umiddelbart festet stropper til portalen for å hindre at den skulle velte, men det lykkes ikke. Portalen gikk overende og ble slått til pinneved. Kirkeverge Bjørn Haugen karakteriserer det som skjedde i Aurdal som et hendelig uhell. Han forteller at snekker Odd Arne Rogne i nært samarbeid med folk fra Riksantikvaren vil gjenoppbygge den gamle portalen. - De stolpene og plankene som fortsatt er hele og brukbare vil bli benyttet. Ellers vil det bli skaffet nye materialer, og helst da av gammelt trevirke. Portalen vil gjenoppbygd i seksjoner i en plasthall i Rogne, og den skal være på plass til 17. mai. Selve fundamentet vil stå klart i løpet av høsten, sier kirkeverge Bjørn Haugen. KYRKJELIV I NORD-AURDAL

9 Kyrkjeliv :03 Side 9 Over og ut med søppeldunker på kirkegårdene - Det er mange som ikke har vært flinke nok til å sortere avfall på kirkegården i Ulnes. Søppeldunkene er blitt fylt i løpet av et par dager, og det med jord og planter som skulle vært lagt i kompostbingen i enden av den nyeste kirkegård- sparsellen. Nå er søppeldunkene fjernet og en container er plassert utenfor kirkegården til avfall som gamle kranser, papir, papp og annet restavfall. Men alt nedbrytbart skal folk legge i kompostbingen. En egen dunk for glass står i det nye redskapsskjulet, sier kirkegårdsarbeider Arve Bakke til Kyrkjeliv. Bedre og rimeligere Det har ikke alltid vært like pent og ryddig rundt søppeldunkene i Ulnes som til tider har rent over av avfall. Arve Bakke sier at man har hatt samme problemet ved Aurdal kirkegård. Nå har kirkelig fellesråd lagt til rette for bruk av containere både i Aurdal, Skrautvål og Ulnes, og i løpet av høsten vil det også være container på plass på Strand. Dette betyr at kapasiteten blir større og man slipper at søppeldunkene flyter over. Kirkeverge Bjørn Haugen påpeker at bruk av containere også blir adskillig bedre og rimeligere. Kirkegårdsarbeider Arve Bakke mener den nye ordningen er den aller beste løsning i forhold til bedre orden på kirkegårdene. Kyrkjelege handlingar Fortsettelse fra side 11 - Nå er det slutt på å kaste avfall i søppeldunker ved Ulnes kirkegård. Her etter må folk bruke containeren til papir, papp og annet restavfall. Alt nedbrytbart skal legges i kompostbingen, sier kirkegårdsarbeider Arve Bakke. (Foto Terje Eklund) Jordfestingar Aurdal 22/5 Agnar Strømmen f /6 Alf Kristiansen f /6 Oddmund Gaute Kjøbli f /6 Borghild Killi f /6 Helga Lindahl f /7 Hallvard Volden f Ulnes 11/7 Oddvar Magne Hansen f Tingnes 14/6 Ruth Glimsdal f /6 Målfrid Hjørdis Larsson f KYRKJELIV I NORD-AURDAL 9

10 Kyrkjeliv :04 Side 10 Advokatene Sveen 2900 Fagernes Tlf Valdres Apotek 2900 Fagernes Tlf STØTT KYRKJELIVS ANNONSØRER FRANITA Gjensidigegården Tlf VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON Postboks Fagernes - tlf Fagernes Tlf Fax VALDRES Tlf MILJØ AVFALL VKR GJENVINNING Torstein Jordet Gullsmedvn Fagernes Tlf Ring hele døgnet Tlf Fagernes Tlf Valdres Auto AS Bygdinvegen 29, 2900 Fagernes. Tlf Fagernes Tlf GULL OG SØLV 2900 Fagernes Tlf Gjensidigegården, 2900 Fagernes Tlf: Tlf As. Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 2900 Fagernes Tlf Fagernes Taxisentral Tlf Tlf Fax Ruteoppl. utenom åpningstider 177 Fagerborg Gjestehus 2920 Leira, tlf Jernbanevn Fagernes, Tlf Fagernes Tlf har du behov for elektriker? LEIRA TLF: GULLSMED O. K. Hagen A/S - UR 2920 LEIRA TLF: OPTIKER 2900 Fagernes Tlf AURDAL, LEIRA, FAGERNES Musikkhjørnet RØEDGÅRDEN - FAGERNES Valdres Gravferdsbyrå Døgnvakt: EL-FAG A.S Kåre Solberg Aut. Installatør 2900 Fagernes. Tlf Fax Vakt Fagernes Tlf Fagernes Tlf Fagernes - Tlf Gullhagens Eftf Fagernes Tlf Tannlege Jarle Buczek, Jernbanevegen Fagernes Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf Leira Barne- og ungdomsklær 0 14 år 2900 Fagernes Tlf Leira Tlf: Tlf ldres Valdres Storsenter 2920 Leira Tlf BAKKEN & BAKKEN A.S 2900 Fagernes Tlf Leira Tel INGER HELENE G-SPORT A/S 2920 Leira Tlf Gol. Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf FAGERNES Tel Tlf Nærmere de gode opplevelsene Fagernes -Tlf TOYOTA KVALITET HELE VEIEN 2900 Fagernes Tlf Munke kroen 2910 Aurdal - Tlf LEIRA TLF: FAGERNES SPORTSFORRETNING AS 2900 Fagernes Tlf Fax Org.nr mail: MØBELHUSET AS Valdres Storsenter, LEIRA TLF KYRKJELIV I NORD-AURDAL

11 Kyrkjeliv :04 Side 11 VELKOMEN 26. august, 13. s. e. pinse Mark 7,31-37 Aurdal kirke kl : Høymesse. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til Menighetens Misjonsprosjekt, Imanuelkirkens daghjem. 2. september, 14. s. e. pinse Luk 10,25-37 Skrautvål kyrkje kl : Høgmesse. Jostein Enger. Nattverd. 9. september, 15. s. e. pinse 1 Tess 5,15-24 Aurdal kirke kl : Høymesse. Trygve Tyreid. Nattverd. Tingnes kirke kl : Høsttakkefest. Jostein Enger. Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til ungdomsarbeidet. 16. september, 16. s. e. pinse Matt 6,24-34 Strand kirke kl : Høymesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Takkoffer til Frelsesarmeen. 23. september, 17. s. e. pinse Joh 11, Ulneskyrkja kl : Hausttakkefest. Jostein Enger. Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet Aurdal kirke kl : Høsttakkefest. Eli Vatn.Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. Skrautvål kyrkje kl : Hausttakkefest. Eli Vatn. Presentasjon av konfirmantane. Utdeling av barnas kyrkjebok. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. 30. september, 18. s. e. pinse Mark 2,18-28 Tisleidalen kl : Høymesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. 7. oktober, 19. s. e. pinse Mark 12,28-34 Tingnes kirke kl : Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Utdeling av Barnas kirkebok.takkoffer til barnearbeidet. KYRKJE 14. oktober, 20. s. e. pinse Mark 2,1-12 Ulneskyrkja kl : Familiegudsteneste. Jostein Enger. Utdeling av Barnas kyrkjebok og barnebibel til fem-åringar. Takkoffer Institutt for kristen oppseding. Kyrkjekaffe. Aurdal kirke kl : Familiegudstjeneste. Georg E. Johnson. Utdeling av Barnas kirkebok.takkoffer til Portalen Aurdal Kirke Torsdag 18. oktober Aurdalsheimen kl : Nattverdgudstjeneste. Jostein Enger. 21. oktober, 21. s. e. pinse Mark 10,2-9 Strand kirke kl : Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Utdeling av Barnas kirkebok.presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til menighetsarbeidet. Skrautvål kyrkje kl : Høgmesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. 28. oktober, Bots- og Bededag Dan 9,15-19 Tingnes kirke kl : Høymesse. Marit Slettum. Takkoffer til Institutt for Kristen Oppseding. Ulneskyrkja kl Gudsteneste. Terje Eklund. Jubileum for 50 års konfirmantene i Ulnes og Svenes. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kirkeskyss Aurdal Kirkeskyss Strand Kirkeskyss Tingnes Kyrkjeskyss Ulnes Kyrkjeskyss Skrautvål Kyrkjelege handlingar Døypte Aurdal 17/6 Vilde Loberg Midtsveen 8/7 Elvira Fugllien-Brateng 15/7 Eirik Haganæs 15/7 April Joanna Mechlenborg Tisleidalen 8/7 Kristine Tordhol-Halden Ulnes 27/5 Elisabeth Hålien Omdahl 17/6 Viljar Leonard Svanheld-Busse 17/6 Eimund Lennart Svanheld-Busse 17/6 Sunniva Svendsen Hovrud 8/7 Bjørg Emilie Grønbrekk 8/7 Kim Morris Lønstad Skrautvål 24/6 Anette Voldhaug 24/6 Alexander Thune 24/6 Synne Moltubakk Flaten 22/7 Sander Quezada Thon Tingnes 27/5 Vemund Thon Hovrud 3/6 Robin Zomers Bergene 24/6 Anne Marthe Færden Wangensten 29/7 Kasper Berge Rundbråten Vigde Aurdal 30/6 Tone Elisabeth Fredriksen og Jarle Midtsveen 14/7 Kari Ingun Gladhaug og Knut Henning Loberg 21/7 Gro Dale og Reidar Lyseng Svenes 23/6 Monica Strand og Michael Gothenborg Ulnes 19/5 Tone Haugrud og Nils Steinar Bergheim 16/6 Tone Mediaa Lenning og Felix Rudolf Muller 7/7 Anne Grete Lyseng og Arne Vestheim Skrautvål 7/7 Anne-Katrine Flottorp og Gunnar Sæbu 7/7 Merete Thon og Lars-Kåre Økland Tingnes 18/5 Lisbeth-Irene Osan og John Roger Haug 20/7 Ane Gry Barstad og Nils Erland Danst Forts. side 8 KYRKJELIV I NORD-AURDAL 11

12 Kyrkjeliv :04 Side 12 Bønn en stadig viktigere del av livet til Gunnar Løyland - Troen er blitt enda mer befestet 12 TERJE EKLUND Torsdag 30. august fyller folkehøyskolelæreren og presten Gunnar Løyland på Leira 85 år. Hvem skulle tro det når man møter den spreke karen. Fortsatt er han rask til bens og kvikk i tanken. Men kirkeboken for Valle i Setesdal kan vitne om at han er født i det Herrens år Han er et stillferdig og lunt menneske Gunnar Løylnd. Det gode varme smilet har fulgt ham i alle år, og han har et fredsælt sinn. Han er lærd, men har aldri vært av dem som bruker store ord. Mesteparten av livet har han bodd på Leira sammen med kona Kaia. I hele 34 år var han lærer og senere lektor ved Valdres Folkehøgskule. Men Gunnar er også utdannet teolog og ble ordinert til prest av biskop Smemo i Oslo domkirke i Helt frem til han rundet de 80 virket han med jevne mellomrom som vikarprest i Valdres. Godt å være fri Jeg møter Gunnar en tidlig formiddag hjemme i stua, hvor fru Kaia har satt vafler og kaffe på bordet. Egentlig ønsker han ikke noe blest verken om åremålsdagen eller seg selv, men han vil heller ikke være uvillig overfor Kyrkjeliv som han selv var redaktør av noen år. - Du hengte bort prestekjolen da du nærmet deg de 80? - Ja, jeg syntes det var greit å slutte mens jeg ennå behersket prestegjerningen sånn noenlunde. Jeg har aldri vært noen stor predikant. Derfor har jeg alltid måttet arbeide en god del med preknene mine. Det kostet meg mer og mer å skulle forrette gudstjeneste. Jeg er glad for prestetjenesten jeg fikk utføre, men nå kjenner jeg at det er godt å - Jeg frykter ikke døden. Enten jeg lever eller dør, hører jeg Herren til, sier Gunnar Løyland som nå runder 85. (Foto Terje Eklund) være fri. Det er fint å kunne være sammen med familien, uten å være opptatt på søndag. Vi har etterhvert fått syv barnebarn, og det synes vi er kjekt. - Dere er trofaste kirkegjengere? - Søndagens gudstjeneste vil vi gjerne ha med oss. Vi hører til Tingnes menighet, men vi liker også å komme rundt i de andre kirkene i Nord-Aurdal. Bekymret for kirken Her må det skytes inn at Løyland var en av dem som sto i bresjen for å få bygd Tingnes kirke. Hele sitt liv har han vært en kirkens mann. Gunnar medgir at han i yngre år var inne på tanken å søke presteembede, men han angrer ikke på at han istedet valgte skolen. - Jeg er veldig glad i kirken, men jeg må si jeg er bekymret og fortvilet over mye av det som har skjedd og skjer i Den norske kirke. Det forundrer meg at enkelte biskoper kan komme med slike solo-utspill som de gjør. Jeg synes det er trist å trosse de vedtak som er fattet av flertallet i kirken, for eksempel i homofilispørsmålet. Det skjer en utvanning av Guds ord som jeg mener er svært uheldig og farlig. Hvor skal dette ende? Vi må ikke glemme at Jesus også satte foten ned. Han godtok ikke alt. Jeg forstår dem som ikke lenger finner sin plass i kirken og melder seg ut. Jeg har nok også selv vært inne på tanken. Gunnar Løyland sier at kristentroen har fulgt ham siden han var smågutt, og at han aldri har følt seg borte fra Gud. Han svarer ja på spørsmålet om han anerkjenner kvinnelige prester, men understreker samtidig at han stor respekt for dem som har et annet syn. Frykter ikke døden Bønn er blitt en stadig viktigere del av livet til Gunnar Løyland. Han har daglige bønnestunder, hvor han ber for sine og andre - Å be er noe av det mest meningsfylte jeg kan gjøre. Jeg tror på bønnens makt og at det ligger velsignelse i bønn. Jeg opplever en stor glede ved å kunne stå opp hver dag og være frisk. Det er mye å takke for, sier Gunnar som fortsatt har stor glede av å drive med trearbeid/ sveiping. - Har troen din har forandret seg med årene? - Ja, jeg føler at den er blitt enda mer befestet. Jeg er trygg og hviler i at jeg hver dag kan be om tilgivelse og vite at Gud for Jesu skyld er villig til å overse alt grumset i ens liv. - Er du redd for å dø? - Jeg frykter ikke døden, men på samme tid er jeg glad i livet, uten at jeg ser motsetninger i det. Føler det slik som det står i romerbrevet; "enten jeg lever eller dør, hører jeg Herren til". KYRKJELIV I NORD-AURDAL

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 5. mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Av innholdet: kapellan. Ellers er tema denne gang spørsmålet om skille mellom stat og kirke. (Foto Terje Eklund) Oktober 2006 Kyrkjeliv nr. 4 Årg.

Av innholdet: kapellan. Ellers er tema denne gang spørsmålet om skille mellom stat og kirke. (Foto Terje Eklund) Oktober 2006 Kyrkjeliv nr. 4 Årg. 124614 Kyrkjeliv 4-06 11-03-08 18:24 Side 1 Oktober 2006 Kyrkjeliv nr. 4 Årg. 42 Etter ni år som prestefolk har nå Frede Fjågesund med huslyd flyttet fra Nord-Aurdal for å ta fatt på en ny hverdag i Stange

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

God påske! Av innholdet:

God påske! Av innholdet: 125174 Kyrkjeliv 1_07 11-03-08 18:07 Side 1 Mars 2007 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 43 God påske! I februar flyttet den nye prestefamilien inn i presteboligen på Fagernes. De ser med forventning frem til mange

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Desember 2007 Kyrkjeliv nr. 5 Årg. 43

Desember 2007 Kyrkjeliv nr. 5 Årg. 43 126210 Kyrkjeliv 5-07 22-11-07 13:27 Side 1 Desember 2007 Kyrkjeliv nr. 5 Årg. 43 ZÄxwxÄ z }âä4 I langt innpå 20 år har Harald Klevgård vært kirketjener i Tisleidalen. Enda en julaften skal han tenne lysene

Detaljer

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Av innholdet: Oktober 2007 Kyrkjeliv nr. 4 Årg. 43. Brøytet seg rydning i Tisleidalen. Prestene om begrepet barnetro. Barnetrua et trygt fundament

Av innholdet: Oktober 2007 Kyrkjeliv nr. 4 Årg. 43. Brøytet seg rydning i Tisleidalen. Prestene om begrepet barnetro. Barnetrua et trygt fundament 126009 Kyrkjeliv 4-07 11-03-08 17:57 Side 1 Oktober 2007 Kyrkjeliv nr. 4 Årg. 43 Av innholdet: Brøytet seg rydning i Tisleidalen Prestene om begrepet barnetro Barnetrua et trygt fundament Monica Korsli

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

August 2008 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 44

August 2008 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 44 127148 Kyrkjeliv 3-08 13-08-08 10:43 Side 1 August 2008 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 44 Søndag 13. juli ble 50-årsjubileet for Tisleidalen kirke markert, og det nøyaktig på dagen et halvt hundre år etter vigslingen.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpsnytt November og desember 2015 Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvor fort tiden går! Vi har opplevd mye de siste ukene

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer