August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43"

Transkript

1 Kyrkjeliv :03 Side 1 August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43 Det ble en stor dag i Tingnes kirke søndag 5. august da det var innsettelse av både ny sokneprest og kantor i Nord-Aurdal. Foran står her de to nye medarbeiderne, Jostein Enger og Monika Korsli Solberg og prost Georg Espolin Johnson. Bak kirkeverge/daglig leder Bjørn Haugen, menighetsrådsleder Hans Enger og tidligere res. kap. Ragnar Enger. (Foto Olav Robøle) Av innholdet: Allèen på Strand snart en saga blott Fornya bårehuset på dugnad Hjertevarm mottaking for sokneprest og kantor 25-årige Kim Morris Lønstad ble døpt i Ulneskyrkja "Tro og tvil" med Jan Arne Sebuødegård Over og ut med søppeldunker på kirkegårdene Ny portal ved Aurdal kirke på plass til 17. mai Sistesideintervju med Gunnar Løyland

2 Kyrkjeliv :03 Side 2 Nord-Aurdal prestegjeld Kirkekontoret i Rådhuset, Fagernes: Postboks 143, 2901 Fagernes. Kontortid tirsdag fredag Kirkeverge/daglig leder Bjørn Haugen tlf , mobil E-post: Elles etter avtale. Kontorfullmektig Dennis Økland, tlf Fax E-post: Allèen på Strand snart en saga blott Prester: Prost Georg Espolin Johnson, kontor: , mobil: E-post: Sokneprest Jostein Enger, kontor , mobil E-post: Prestevikar Terje Eklund, Tlf , mobil: E-post: Prostiprest Eli Vatn, mobil: E-post: Prostiprest Tordis Ødegaard, mobil Mandag er fridagen til prestene. Organister: Kantor Monika Korsli Solberg, kontor , mobil (Aurdal og Tingnes). Kåre Madslangrud (Skrautvål og Tisleidalen), tlf Astrid Grøndahl Strand, (Ulnes og Strand), tlf Kontortid: Prost, sokneprest og kantor: onsdag og fredag Kirkegårdsarbeidere: Arve Bakke. Priv.tlf: , Mobiltlf Tor Hermann Lie. Priv. tlf Mobiltlf Menighetsrådsledere: Aurdal: Arne Tønsager, 2910 Aurdal. Tlf Tingnes: Hans Enger, 2900 Fagernes. Tlf Skrautvål: Jan Arne Sebuødegård, 2917 Skrautvål. Tlf Tisleidalen: Kjell Ove Halvorsen, 2923 Tisleidalen. Tlf Svenes: Svein Olav Grøndahl Strand, 2900 Fagernes, Tlf Ulnes: Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf Leder av Kirkelig fellesråd: Anne Grete Odden, 2900 Fagernes, tlf Fem av medlemmene i Svenes menighetsråd fotografert i den karakteristiske allèen som fører opp til Strand kirke. Fra venstre Signe Riste, Alf Edvin Rye, Svein Olav Grøndahl Strand, Bergljot Strand og Nils Torbjørn Fodnes. (Foto Terje Eklund) I løpet av høsten vil store deler av den særpregede og flotte bjerkeallèen på Strand kirkegård være en saga blott. Tilstanden til flere av trærne er nå så dårlig at menighetsrådet har bestemt at i alt åtte trær må fjernes. - Trærne er råtne og innhule og er rett og slett er farlige slik de står. Vi er redd for at de kan brekke og forårsake skade på gravsteder, eller i verstefall mennesker. Det må vi unngå, sier leder i Svenes menighetsråd, Svein Olav Grøndahl Strand, som antyder at bjerketrærne på Strand kirkegård har stått i godt og vel 70 år. 2 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

3 Kyrkjeliv :03 Side 3 Fornya bårehuset på dugnad OLAV ROBØLE - Uten den aktive kirkeforeninga ville vi nok fortsatt ha måtte venta lenge på ei opprusting av bårehuset her i kirka, sier menighetsrådslederen i Tingnes, Hans Enger, som gjerne vil få formidla rådets takk til ildsjelene. De nøyde seg ikke med å mase, men sørga for å innhente fullmakter til sjøl å ta redskapene fatt, og til å bla opp en god del av de pengene som trengtes til nødvendige materialkjøp. Bårehuset er etter kostnader på rundt kroner ikke til å kjenne igjen. Inkludert i prisen er også kjøleaggregat som rommet har måttet klare seg uten helt siden kirka ble bygd for en god mannsalder siden. Alt er bekosta gjennom midler frå Tingnes kirkeforening og gåver. Omfattende restaurering Bårerommet har lenge vært under sterkt forfall, men noe omfattende restaureringsarbeid ville være til liten nytte så lenge det ikke var drenert utvendig langs muren. Veggene begynte å bære et sterkt preg av at fuktigheten til tider var nærgående. I forrige menighetsrådsperiode ble det imidlertid funnet midler til dreneringa, og nå var det forsvarlig å gå videre. Og de som gjorde jobben, fant god støtte i å ha andre i ryggen. De minnes i denne sammenhengen først og fremst Emma Sagsveen og Anna Berglid, og nå seinere Harald Sebuødegård som en utrettelig talsmann. Noe fagarbeid måtte nødvendigvis leies inn, men tyngda av arbeidet har gått på dugnad i kirkeforeningas regi, med Tore Mork og Knut Oddvar Berglid som de så å si alltid tilstedværende. Det eneste de ikke har vært omhyggelige med, er bokføring av anvendte timer. Nå har rommet fått brystning i trepanel nederst på veggene, og er ellers oppmalt med lyse, behagelige farger. Takknemlighet - I samband med dødsfall vil jo de pårørende gjerne ha ei stille stund med den som er gått bort, men det har lenge vært lite trivelig med de omgivelsene som kunne tilbys, sier de som har stått for restaureringsarbeidet. De konstaterer at mange allerede har gitt uttykk for takknemlighet. Og rommet brukes flittig, allerede kort tid etter at det kunne tas i bruk først i mai var det på ett tidspunkt satt inn fire bårer der. Tingnes kirkeforening er en god del eldre enn sjølve kirka. Den ble starta rundt krigen for å skaffe Fagernes (og etter hvert Leira) et eget gudshus, og satte fra første stund i gang med innsamlinger til formålet og engasjerte seg aktivt i planlegginga da tida var inne for det. Når det først var blitt kirke, måtte den også utsmykkes, og etter hvert dukka det opp utfordringer på vedlkeholdssida. Mye laurbær har vanka, men ikke til å kvile på. Et maleri av Ralph A. Styker med bibelsk motiv ble tidlig gitt til bårerommet av hans kone, Annie Onstad Styker. Foran dette står fire som er ekstra glade for at det nå henger i triveligere nyoppussa, fra venstre Harald Sebuødegård, Hans Enger, Knut Oddvar Berglid og Tore Mork. (Foto Olav Robøle) Ansvarlig redaktør: Terje Eklund, Hilmebøl, 2918 Ulnes, tlf mobil , e-post adr. Redaksjonsmedlemmer: Olav Robøle Eigil Steinsfjord Postgirokonto: Bankkonto: Opplag 3000 Trykt i Valdres Trykkeri 2900 Fagernes Kasserer: Torlaug Øen Wårum, 2918 Ulnes Utgiver: Menighetsrådene i Nord-Aurdal KYRKJELIV I NORD-AURDAL 3

4 Kyrkjeliv :03 Side 4 Hjertevarm mottaking for sokneprest og kantor OLAV ROBØLE Kirkerommet i Tingnes ble nesten helt fylt da sokneprest Jostein Enger og kantor Monika Korsli Solberg var hovedpersonene i sin første gudstjeneste på heimlige trakter søndag 5. august. De var begge kjent i huset fra før, Jostein som flittig gjest hos sin onkel Ragnar som i sin tid var residerende kapellan i Nord-Aurdal, Monika fra sine mange øvingstimer ved orgelet på et tidlig stadium i karrieren. Nå fikk de begge presentert sine tilsettingsbrev, signert biskop Solveig Fiske. Tjenersinnet i fokus Prost Georg Espolin Johnson hilste sine nye medarbeidere velkomne i den tjenesten de sto på terskelen til, og fant det gledelig at de var så opptatt av tjenersinnet. Han la dem likevel på hjertet at de måtte sette grenser og sørge for ikke å bli utbrent, og poengterte forskjellen mellom å ha det travelt og være travel. Den nye soknepresten talte over lignelsen om talentene, som han overførte til medarbeiderskap. Vi er kommet til verden med varierende nådegaver, og en forutsetning for å lykkes ligger i å hegne om det vi er gode i og la det komme våre omgivelser til gode. Og gjennom hele gudstjenesten lød sangen sterkt og frimodig, til tonene kantoren trylla fram. Varm velkomst Ved kirkekaffen etterpå vanka det mange velkomsttaler. Menighetsrådsleder Hans Enger som styrte samværet, fortalte at han alt da søkerlista til sokneprestembetet 4 Lederen i Nord-Aurdal kirkelig fellesråd, Anne Grethe Odden, kunne ved kirkekaffen konstatere at det var foretatt et lykkelig valg av nye medarbeidere. Her har hun fått plass mellom de to hovedpersonene, Jostein Enger og Monika Korsli Solberg. Like tilfredse var varaordfører Eivind Kvisgaard og kirkeverge Bjørn Haugen i bakgrunnen. (Foto Olav Robøle) forelå, hadde funnet det nødvendig å si seg inhabil, da hans egen sønn var kandidat. Men nestlederen i Tingnes menighetsråd, Anne Grethe Odden som også leder kirkelig fellesråd i Nord-Aurdal, trødde til, da som nå, og var bare blitt mer og mer overbevist om at her var det foretatt lykkelige valg. Hun ante nå en vilje til enda større satsing enn før innen barne- og ungdomsarbeidet, og så med stor forventning fram til samarbeidet. Fra Nord-Aurdal kommune hilste varaordfører Eivind Kvisgaard, Ragnar Enger betonte kombinasjonen av det jordnære og den store kreativiteten som preger de nye kirkelige medarbeiderne, og Sigmundt Tveit kom med et hjertesukk om at det nå også snart måtte komme midler til en diakon i menigheten. Mer vemodsfylt var hilsenen Lisbeth Halse bar fram fra menigheten familien Enger forlot, Ørsta på Sunnmøre. Prost Johnson orienterte litt om de utfordringene som nå venter, og Jostein Enger runda av med en takk for mottakelsen som han fant overveldende hjertelig. Og med kantoren hadde han fort funnet tonen, og den vil nok utvikle seg frodig i tida som kommer. BERIT DAJANI, er også blant klokkerne som har sagt ja til å fortsette i sin tjeneste i Skrautvål. KYRKJELIV I NORD-AURDAL

5 Kyrkjeliv :03 Side 5 25-årige Kim Morris Lønstad ble døpt i Ulneskyrkja - Nå er jeg kristnet, det kjennes trygt og godt - Selv om jeg ikke har vært døpt, har jeg bestandig følt meg som en kristen. Jeg har alltid trodd på Gud, og som barn gikk jeg på søndagsskolen. Foreldrene mine lot være å døpe meg fordi de mente jeg fikk bestemme selv. Jeg har lenge tenkt jeg skulle ta skrittet å bli døpt, og nå er jeg veldig glad for at jeg gjorde alvor av det. Det var en stor og høytidelig dag. Nå er jeg endelig kristnet, og det kjennes trygt og godt, sier Kim Morris Lønstad. Leve i troen og håpet Søndag 8. juli - på Aposteldagen, ble han døpt i Ulneskyrkja. Kim sier at han synes det var fint å bli døpt under søndagens høymesse, og at han ikke ønsket noen privat dåpsgudstjeneste. Samtidig understreker han den gode opplevelsen det var å knele på alterringen og ta imot nattverden. - Ved å gå til nattverd bekjenner jeg at jeg vil tilhøre Kristus. I nattverden får jeg tilgivelse, kraft og styrke til å leve, sier Kim, som medgir at han også har gått til nattverd før han ble døpt. Kim Morris Lønstad forteller at han føler et hellig nærvær når han er i en kirke. - Jeg kommer i en spesiell stemning, noe som skyldes både selve kirkerommet og det som skjer gjennom bønn, salmesang og preken. Jeg kjenner på en veldig ro og godhet når jeg er i kirken. Det gjør noe med meg. Det samme vil jeg si om det å ha et bønneliv og få takke Gud for hver dag. Jeg synes det er stort det Jesus gjorde for oss mennesker da han døde og sto opp Kim Morris Lønstad synes det var en sterk og god opplevelse å bli døpt som voksen i Ulneskyrkja. Her er han fotografert sammen med fadderne Martine Birketvedt Eklund og Maria Christina Guneriussen og forrettende prest Terje Eklund. (Foto Dennis Økland) igjen, for at alle som tror skal få evig liv. Det er en voldsom dimensjon som åpner seg i det å skulle få leve i troen og håpet. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 5

6 Kyrkjeliv :03 Side 6 Jan Arne Sebuødegård tradisjonsbevisst sokne - Ein lyt slå seg til tåls med at det ikkje er alt vi skal veta Det kan nok så vera at løyvingane til kyrkja vår er i knappaste laget. Men når dette er sagt, meiner eg det må vera rom for engasjement og innsats frå kvar og ein av oss. Dette styrker fellesskapet, og det gjev ei kjensle av medeigarskap som elles kanskje kunne vore vanskeleg å få til, seier Jan Arne Sebuødegård, soknerådsleiar i Skrautvål og medlem av kyrkjeleg fellesråd. Tradisjonsbevisste Jan Arne har mange refleksjonar kring kyrkjelivet, men få av dei er absolutte. Det blæs ofte på toppane, ikkje minst innan bispedømet vårt, og sume kan nok sjå dette som symptom på ei kyrkje der feidene dominerer. Men det kan like gjerne takast som eit teikn på engasjement, og at det indre demokratiet fungerer. Slik sett har vi ei folkekyrkje i ordets rette forstand, og vi skal vera varsame med å tukle med henne, seier han. 6 OLAV ROBØLE - Nattverden er der for meg Og engasjemenet fungerer på grunnplanet, det ser vi ikkje minst i Skrautvål. - Det er verkeleg rørande å sjå korleis folk stiller opp, for eksempel når kyrkjegarden skal settast i presentabel stand om våren. Og folk er lette å beda, som når det skal ordnast med traktering til eit arrangement, eller då det vart drege i gang forsongarkor. Viljen til å ta eit tak for fellesskapet er òg der om ein ser utanom kyrkja, korleis ville det stått til med grendehuset, skistadion eller gamle Døvre skule utan den? spør Jan Arne. Soknerådsleiaren har mykje til felles med tyngda av sambygdingane sine i at han pratar lågmælt om sitt eige trusliv. Men det ligg der, som eit ankerfeste i tilværet, og han vedgår at i tunge stunder er det godt å ha kjensla av at det finst nokon ein kan legge fram bekymringane sine for. Som mange andre tykte Jan Arne lenge at terskelen fram til nattverdbordet kjendest høg, heilt til erkjenninga slo inn: Nett dette at eg ikkje er noko prakteksemplar gjer at nattverden er der for meg. På veg mot noko attom - Alt det vakre omkring oss kan ikkje ha vorte til på slump, meiner Jan Arne Sebuødegård, og han finn det uråd å godta at livet her på jorda skal vera det einaste. - Alle våre kjensler tyder på at vi heile tida er å veg mot noko attom, noko vi veit lite om. Visst kan det vera grunnlag for tvil og kanskje harme stundom, for eksempel når nokon vi kjenner blir reven bort i sin beste alder. Men ein lyt berre slå seg til tåls med at det ikkje er alt vi skal veta. Jan Arne har valt sin veg, men har ikkje problem med å respektere dei som måtte velja annleis. Det han har sett av andre trussamfunn har gjeve gode inntrykk, og om ein kjenner seg rimeleg stø i eiga tru, må det vera formasteleg å hevde at andre trur gale. Fanatismen er farleg, anten ein finn fenomenet i eller utafor vår eiga kyrkje. I oppveksten på hi sida av Sebufjorden vart vegen så lang til Skrautvålskyrkja at det var uråd å koma dit kvar messesundag. Men Jan Arne minnest mange gode stunder då han sto sørmed veggen heime og lydde på kyrkjeklokkene. Berre dette ga ei kjensle av å vera med i fellesskapet. Spelemann og tømrar Og lenge før han vart engasjert i soknerådsarbeid skulle han koma til å bli van med å opptre framfor altarringen. Det kom i stand eit samarbeid med Trygve Bjørgo om små konsertar, der Trygve las av dikta sine og Jan Arne supplerte med utvalde tonar frå hardingfela. Naturleg nok vart det helst stemningsfylte lyarlåttar. 62 førestillingar vart det i alt, i og utanom Valdres, mest i kyrkjer, men òg stundom i andre lokale. Dessutan har fela fått vera med i mange høgtidelege stunder elles. Med sine 57 år på nakken er spelemannen for ung til å ha opplevd instrumentet sitt stempla som djevelens reiskap. Men kanskje har ei audmjuk haldning ved valet av repertoar også spelt inn. At Jan Arne vart dus med fela heng mykje saman med at han frå tolvårsalderen hadde sumarjobbar på museet. Han var handlangar for far sin, som stelte med vedlikehaldsarbeidet der, sprang ærend KYRKJELIV I NORD-AURDAL

7 Kyrkjeliv :03 Side 7 sbevisst soknerådsleiar med trua som ankerfeste - Alle våre kjensler tyder på at vi heile tida er på veg mot noko attom, noko vi veit lite om, seier Jan Arne Sebuødegård, engasjert og tradisjonsbevisst soknerådsleiar i Skrautvål. (Foto Terje Eklund) og tok ymse forefallande oppgåver. Det vart òg høve til å fylgje med i musikk- og danseførestillingane,og møte med fleire spelemenn som villig ga tips til ein ivrig gutetave. Og seinare skulle det bli høve til å lære av meistrar som Toreiv Bolstad og Sigbjørn Bernhhoft Osa. Men handverkartradisjonen frå faren vart òg teken vare på. Som 16-åring starta Jan Arne i tømrarlære, og få år etter kunne han kalle seg byggmeister. Store og små elevar Eigen praksis vart kortvarig, men baud likevel på mange spanande utfordringar. Alt som 28-åring vart Jan Arne Sebuødegård tilsett som lærar på Leira vidaregåande skule, der han har fått vera med og hjelpe eit stort tal av ungdomar til å finne ei framtid i tømrarfaget. Men stundom har elevgruppa vore yngre enn som så. Jan Arne minnest med stor hugnad eit par prosjekt i barneskulen. I Volbu fekk fjerdeklassingane vera med på arbeidet i sin vesle åker og sin vesle skogteig, nær Fagernes skule rydda elevane og læraren Reidar Myrvold ein liten husmannsplass. Alt arbeid gjekk for seg med reiskapar og etter metoder fedrane våre brukte, og hesten var trekk-krafta. Ein skal ikkje vente at nokon av dei kjem til å ta desse metodene i praktisk bruk, men det vart lagt stor vekt på samanhengane vi alle står i, og det er liten tvil om at borna tok det til seg. Aldri var det bråk og leven, og sume tok faktisk av seg luvene og takka etter ein fullførd dag. I det store og heile er det praktfulle born og unge vi har, og vi må ta vel vare på dei, seier soknerådsleiaren, som fekk ei tilsvarande aha-oppleving så seint som i sumar. Då var det den gamle lønna på Skrautvål kyrkjegard som laut til pers, og det var ein fryd å sjå korleis skuleborna sjaua på med rydding og nyplanting. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 7

8 Kyrkjeliv :03 Side 8 Ny portal ved Aurdal kirke på plass til 17. mai Slik så det ut foran Aurdal kirke etter at den 270 år gamle portalen i forbindelse med restaureringen veltet og ble slått til pinneved i midten av juni. (Foto Alf Sagbråten) Gjennom de senere år har det vært mye frem og tilbake om skjebnen til den 270 år gamle portalen ved Aurdal kirke. To menighetsråd har hatt saken på dagsorden, men på grunn av uenighet mellom menighetsråd og Riksantikvaren om fundamenteringen, har restaureringarbeidet blitt stadig utsatt. Portalen begynte å bli i dårlig forfatning og fundamentet var i ferd med å sige mer og mer. Noe måtte gjøres. Riksantikvaren mente portalen fortsatt skulle stå på steinmur, mens menighetsrådet gikk for betongfundament. På vårparten kom partene til enighet om å bygge steinmur. 8 Slått til pinneved I juni ble arbeidene satt igangsatt, men tirsdag 19. juni skjedde det ulykksalige at komstruksjonen sviktet og portalen veltet. Portalen var blitt heist til siden med kran for at en skulle få bygd opp nytt fundament. Snekker Odd Arne Rogne og hans mannskap var i gang med å skifte ut rotne stolper da de oppdaget at portalen begynte å sige. Det ble umiddelbart festet stropper til portalen for å hindre at den skulle velte, men det lykkes ikke. Portalen gikk overende og ble slått til pinneved. Kirkeverge Bjørn Haugen karakteriserer det som skjedde i Aurdal som et hendelig uhell. Han forteller at snekker Odd Arne Rogne i nært samarbeid med folk fra Riksantikvaren vil gjenoppbygge den gamle portalen. - De stolpene og plankene som fortsatt er hele og brukbare vil bli benyttet. Ellers vil det bli skaffet nye materialer, og helst da av gammelt trevirke. Portalen vil gjenoppbygd i seksjoner i en plasthall i Rogne, og den skal være på plass til 17. mai. Selve fundamentet vil stå klart i løpet av høsten, sier kirkeverge Bjørn Haugen. KYRKJELIV I NORD-AURDAL

9 Kyrkjeliv :03 Side 9 Over og ut med søppeldunker på kirkegårdene - Det er mange som ikke har vært flinke nok til å sortere avfall på kirkegården i Ulnes. Søppeldunkene er blitt fylt i løpet av et par dager, og det med jord og planter som skulle vært lagt i kompostbingen i enden av den nyeste kirkegård- sparsellen. Nå er søppeldunkene fjernet og en container er plassert utenfor kirkegården til avfall som gamle kranser, papir, papp og annet restavfall. Men alt nedbrytbart skal folk legge i kompostbingen. En egen dunk for glass står i det nye redskapsskjulet, sier kirkegårdsarbeider Arve Bakke til Kyrkjeliv. Bedre og rimeligere Det har ikke alltid vært like pent og ryddig rundt søppeldunkene i Ulnes som til tider har rent over av avfall. Arve Bakke sier at man har hatt samme problemet ved Aurdal kirkegård. Nå har kirkelig fellesråd lagt til rette for bruk av containere både i Aurdal, Skrautvål og Ulnes, og i løpet av høsten vil det også være container på plass på Strand. Dette betyr at kapasiteten blir større og man slipper at søppeldunkene flyter over. Kirkeverge Bjørn Haugen påpeker at bruk av containere også blir adskillig bedre og rimeligere. Kirkegårdsarbeider Arve Bakke mener den nye ordningen er den aller beste løsning i forhold til bedre orden på kirkegårdene. Kyrkjelege handlingar Fortsettelse fra side 11 - Nå er det slutt på å kaste avfall i søppeldunker ved Ulnes kirkegård. Her etter må folk bruke containeren til papir, papp og annet restavfall. Alt nedbrytbart skal legges i kompostbingen, sier kirkegårdsarbeider Arve Bakke. (Foto Terje Eklund) Jordfestingar Aurdal 22/5 Agnar Strømmen f /6 Alf Kristiansen f /6 Oddmund Gaute Kjøbli f /6 Borghild Killi f /6 Helga Lindahl f /7 Hallvard Volden f Ulnes 11/7 Oddvar Magne Hansen f Tingnes 14/6 Ruth Glimsdal f /6 Målfrid Hjørdis Larsson f KYRKJELIV I NORD-AURDAL 9

10 Kyrkjeliv :04 Side 10 Advokatene Sveen 2900 Fagernes Tlf Valdres Apotek 2900 Fagernes Tlf STØTT KYRKJELIVS ANNONSØRER FRANITA Gjensidigegården Tlf VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON Postboks Fagernes - tlf Fagernes Tlf Fax VALDRES Tlf MILJØ AVFALL VKR GJENVINNING Torstein Jordet Gullsmedvn Fagernes Tlf Ring hele døgnet Tlf Fagernes Tlf Valdres Auto AS Bygdinvegen 29, 2900 Fagernes. Tlf Fagernes Tlf GULL OG SØLV 2900 Fagernes Tlf Gjensidigegården, 2900 Fagernes Tlf: Tlf As. Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 2900 Fagernes Tlf Fagernes Taxisentral Tlf Tlf Fax Ruteoppl. utenom åpningstider 177 Fagerborg Gjestehus 2920 Leira, tlf Jernbanevn Fagernes, Tlf Fagernes Tlf har du behov for elektriker? LEIRA TLF: GULLSMED O. K. Hagen A/S - UR 2920 LEIRA TLF: OPTIKER 2900 Fagernes Tlf AURDAL, LEIRA, FAGERNES Musikkhjørnet RØEDGÅRDEN - FAGERNES Valdres Gravferdsbyrå Døgnvakt: EL-FAG A.S Kåre Solberg Aut. Installatør 2900 Fagernes. Tlf Fax Vakt Fagernes Tlf Fagernes Tlf Fagernes - Tlf Gullhagens Eftf Fagernes Tlf Tannlege Jarle Buczek, Jernbanevegen Fagernes Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf Leira Barne- og ungdomsklær 0 14 år 2900 Fagernes Tlf Leira Tlf: Tlf ldres Valdres Storsenter 2920 Leira Tlf BAKKEN & BAKKEN A.S 2900 Fagernes Tlf Leira Tel INGER HELENE G-SPORT A/S 2920 Leira Tlf Gol. Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf FAGERNES Tel Tlf Nærmere de gode opplevelsene Fagernes -Tlf TOYOTA KVALITET HELE VEIEN 2900 Fagernes Tlf Munke kroen 2910 Aurdal - Tlf LEIRA TLF: FAGERNES SPORTSFORRETNING AS 2900 Fagernes Tlf Fax Org.nr mail: MØBELHUSET AS Valdres Storsenter, LEIRA TLF KYRKJELIV I NORD-AURDAL

11 Kyrkjeliv :04 Side 11 VELKOMEN 26. august, 13. s. e. pinse Mark 7,31-37 Aurdal kirke kl : Høymesse. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til Menighetens Misjonsprosjekt, Imanuelkirkens daghjem. 2. september, 14. s. e. pinse Luk 10,25-37 Skrautvål kyrkje kl : Høgmesse. Jostein Enger. Nattverd. 9. september, 15. s. e. pinse 1 Tess 5,15-24 Aurdal kirke kl : Høymesse. Trygve Tyreid. Nattverd. Tingnes kirke kl : Høsttakkefest. Jostein Enger. Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til ungdomsarbeidet. 16. september, 16. s. e. pinse Matt 6,24-34 Strand kirke kl : Høymesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Takkoffer til Frelsesarmeen. 23. september, 17. s. e. pinse Joh 11, Ulneskyrkja kl : Hausttakkefest. Jostein Enger. Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet Aurdal kirke kl : Høsttakkefest. Eli Vatn.Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. Skrautvål kyrkje kl : Hausttakkefest. Eli Vatn. Presentasjon av konfirmantane. Utdeling av barnas kyrkjebok. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. 30. september, 18. s. e. pinse Mark 2,18-28 Tisleidalen kl : Høymesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. 7. oktober, 19. s. e. pinse Mark 12,28-34 Tingnes kirke kl : Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Utdeling av Barnas kirkebok.takkoffer til barnearbeidet. KYRKJE 14. oktober, 20. s. e. pinse Mark 2,1-12 Ulneskyrkja kl : Familiegudsteneste. Jostein Enger. Utdeling av Barnas kyrkjebok og barnebibel til fem-åringar. Takkoffer Institutt for kristen oppseding. Kyrkjekaffe. Aurdal kirke kl : Familiegudstjeneste. Georg E. Johnson. Utdeling av Barnas kirkebok.takkoffer til Portalen Aurdal Kirke Torsdag 18. oktober Aurdalsheimen kl : Nattverdgudstjeneste. Jostein Enger. 21. oktober, 21. s. e. pinse Mark 10,2-9 Strand kirke kl : Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Utdeling av Barnas kirkebok.presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til menighetsarbeidet. Skrautvål kyrkje kl : Høgmesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. 28. oktober, Bots- og Bededag Dan 9,15-19 Tingnes kirke kl : Høymesse. Marit Slettum. Takkoffer til Institutt for Kristen Oppseding. Ulneskyrkja kl Gudsteneste. Terje Eklund. Jubileum for 50 års konfirmantene i Ulnes og Svenes. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kirkeskyss Aurdal Kirkeskyss Strand Kirkeskyss Tingnes Kyrkjeskyss Ulnes Kyrkjeskyss Skrautvål Kyrkjelege handlingar Døypte Aurdal 17/6 Vilde Loberg Midtsveen 8/7 Elvira Fugllien-Brateng 15/7 Eirik Haganæs 15/7 April Joanna Mechlenborg Tisleidalen 8/7 Kristine Tordhol-Halden Ulnes 27/5 Elisabeth Hålien Omdahl 17/6 Viljar Leonard Svanheld-Busse 17/6 Eimund Lennart Svanheld-Busse 17/6 Sunniva Svendsen Hovrud 8/7 Bjørg Emilie Grønbrekk 8/7 Kim Morris Lønstad Skrautvål 24/6 Anette Voldhaug 24/6 Alexander Thune 24/6 Synne Moltubakk Flaten 22/7 Sander Quezada Thon Tingnes 27/5 Vemund Thon Hovrud 3/6 Robin Zomers Bergene 24/6 Anne Marthe Færden Wangensten 29/7 Kasper Berge Rundbråten Vigde Aurdal 30/6 Tone Elisabeth Fredriksen og Jarle Midtsveen 14/7 Kari Ingun Gladhaug og Knut Henning Loberg 21/7 Gro Dale og Reidar Lyseng Svenes 23/6 Monica Strand og Michael Gothenborg Ulnes 19/5 Tone Haugrud og Nils Steinar Bergheim 16/6 Tone Mediaa Lenning og Felix Rudolf Muller 7/7 Anne Grete Lyseng og Arne Vestheim Skrautvål 7/7 Anne-Katrine Flottorp og Gunnar Sæbu 7/7 Merete Thon og Lars-Kåre Økland Tingnes 18/5 Lisbeth-Irene Osan og John Roger Haug 20/7 Ane Gry Barstad og Nils Erland Danst Forts. side 8 KYRKJELIV I NORD-AURDAL 11

12 Kyrkjeliv :04 Side 12 Bønn en stadig viktigere del av livet til Gunnar Løyland - Troen er blitt enda mer befestet 12 TERJE EKLUND Torsdag 30. august fyller folkehøyskolelæreren og presten Gunnar Løyland på Leira 85 år. Hvem skulle tro det når man møter den spreke karen. Fortsatt er han rask til bens og kvikk i tanken. Men kirkeboken for Valle i Setesdal kan vitne om at han er født i det Herrens år Han er et stillferdig og lunt menneske Gunnar Løylnd. Det gode varme smilet har fulgt ham i alle år, og han har et fredsælt sinn. Han er lærd, men har aldri vært av dem som bruker store ord. Mesteparten av livet har han bodd på Leira sammen med kona Kaia. I hele 34 år var han lærer og senere lektor ved Valdres Folkehøgskule. Men Gunnar er også utdannet teolog og ble ordinert til prest av biskop Smemo i Oslo domkirke i Helt frem til han rundet de 80 virket han med jevne mellomrom som vikarprest i Valdres. Godt å være fri Jeg møter Gunnar en tidlig formiddag hjemme i stua, hvor fru Kaia har satt vafler og kaffe på bordet. Egentlig ønsker han ikke noe blest verken om åremålsdagen eller seg selv, men han vil heller ikke være uvillig overfor Kyrkjeliv som han selv var redaktør av noen år. - Du hengte bort prestekjolen da du nærmet deg de 80? - Ja, jeg syntes det var greit å slutte mens jeg ennå behersket prestegjerningen sånn noenlunde. Jeg har aldri vært noen stor predikant. Derfor har jeg alltid måttet arbeide en god del med preknene mine. Det kostet meg mer og mer å skulle forrette gudstjeneste. Jeg er glad for prestetjenesten jeg fikk utføre, men nå kjenner jeg at det er godt å - Jeg frykter ikke døden. Enten jeg lever eller dør, hører jeg Herren til, sier Gunnar Løyland som nå runder 85. (Foto Terje Eklund) være fri. Det er fint å kunne være sammen med familien, uten å være opptatt på søndag. Vi har etterhvert fått syv barnebarn, og det synes vi er kjekt. - Dere er trofaste kirkegjengere? - Søndagens gudstjeneste vil vi gjerne ha med oss. Vi hører til Tingnes menighet, men vi liker også å komme rundt i de andre kirkene i Nord-Aurdal. Bekymret for kirken Her må det skytes inn at Løyland var en av dem som sto i bresjen for å få bygd Tingnes kirke. Hele sitt liv har han vært en kirkens mann. Gunnar medgir at han i yngre år var inne på tanken å søke presteembede, men han angrer ikke på at han istedet valgte skolen. - Jeg er veldig glad i kirken, men jeg må si jeg er bekymret og fortvilet over mye av det som har skjedd og skjer i Den norske kirke. Det forundrer meg at enkelte biskoper kan komme med slike solo-utspill som de gjør. Jeg synes det er trist å trosse de vedtak som er fattet av flertallet i kirken, for eksempel i homofilispørsmålet. Det skjer en utvanning av Guds ord som jeg mener er svært uheldig og farlig. Hvor skal dette ende? Vi må ikke glemme at Jesus også satte foten ned. Han godtok ikke alt. Jeg forstår dem som ikke lenger finner sin plass i kirken og melder seg ut. Jeg har nok også selv vært inne på tanken. Gunnar Løyland sier at kristentroen har fulgt ham siden han var smågutt, og at han aldri har følt seg borte fra Gud. Han svarer ja på spørsmålet om han anerkjenner kvinnelige prester, men understreker samtidig at han stor respekt for dem som har et annet syn. Frykter ikke døden Bønn er blitt en stadig viktigere del av livet til Gunnar Løyland. Han har daglige bønnestunder, hvor han ber for sine og andre - Å be er noe av det mest meningsfylte jeg kan gjøre. Jeg tror på bønnens makt og at det ligger velsignelse i bønn. Jeg opplever en stor glede ved å kunne stå opp hver dag og være frisk. Det er mye å takke for, sier Gunnar som fortsatt har stor glede av å drive med trearbeid/ sveiping. - Har troen din har forandret seg med årene? - Ja, jeg føler at den er blitt enda mer befestet. Jeg er trygg og hviler i at jeg hver dag kan be om tilgivelse og vite at Gud for Jesu skyld er villig til å overse alt grumset i ens liv. - Er du redd for å dø? - Jeg frykter ikke døden, men på samme tid er jeg glad i livet, uten at jeg ser motsetninger i det. Føler det slik som det står i romerbrevet; "enten jeg lever eller dør, hører jeg Herren til". KYRKJELIV I NORD-AURDAL

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

God påske! Av innholdet:

God påske! Av innholdet: 125174 Kyrkjeliv 1_07 11-03-08 18:07 Side 1 Mars 2007 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 43 God påske! I februar flyttet den nye prestefamilien inn i presteboligen på Fagernes. De ser med forventning frem til mange

Detaljer

Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45

Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45 26:123552 Kyrkjeliv 5-05 16.09.2009 00:33 Page 1 Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45 Årets Kirkevalg hadde historisk stor oppslutning takket være den nye valgordningen. Arvid Helgesen var en av mange

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang Foto: Per Sverre Kvinlaug FJOTLAND 1 I Fjotland vil tre jubileer bli feira nå i haust. Likevel ser ikkje kyrkjelyden berre

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 1 leder av Mona Kolberg Velkommen og vel møtt Velkommen, sier vi til gjester, venner og slektninger

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

Menighetsspillerene. Påskeprogrammet. Sjømannskirken. Støtt fasteaksjonen. Pastoren takker av. med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Menighetsspillerene. Påskeprogrammet. Sjømannskirken. Støtt fasteaksjonen. Pastoren takker av. med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 1/08 ÅRGANG 49 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Påskeprogrammet Slettebakken kirke kan by på et bredt program for påsken. Side 2-3 Sjømannskirken Espen Ingebrigtsen er nybakt regionsleder

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang Den var Heilt på jordet den sommerfestivalen som Trosopplæringen i Kvinesdal Menighet arrangerte sammen med Liknes Bedehus. Mye

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer