August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43"

Transkript

1 Kyrkjeliv :03 Side 1 August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43 Det ble en stor dag i Tingnes kirke søndag 5. august da det var innsettelse av både ny sokneprest og kantor i Nord-Aurdal. Foran står her de to nye medarbeiderne, Jostein Enger og Monika Korsli Solberg og prost Georg Espolin Johnson. Bak kirkeverge/daglig leder Bjørn Haugen, menighetsrådsleder Hans Enger og tidligere res. kap. Ragnar Enger. (Foto Olav Robøle) Av innholdet: Allèen på Strand snart en saga blott Fornya bårehuset på dugnad Hjertevarm mottaking for sokneprest og kantor 25-årige Kim Morris Lønstad ble døpt i Ulneskyrkja "Tro og tvil" med Jan Arne Sebuødegård Over og ut med søppeldunker på kirkegårdene Ny portal ved Aurdal kirke på plass til 17. mai Sistesideintervju med Gunnar Løyland

2 Kyrkjeliv :03 Side 2 Nord-Aurdal prestegjeld Kirkekontoret i Rådhuset, Fagernes: Postboks 143, 2901 Fagernes. Kontortid tirsdag fredag Kirkeverge/daglig leder Bjørn Haugen tlf , mobil E-post: Elles etter avtale. Kontorfullmektig Dennis Økland, tlf Fax E-post: Allèen på Strand snart en saga blott Prester: Prost Georg Espolin Johnson, kontor: , mobil: E-post: Sokneprest Jostein Enger, kontor , mobil E-post: Prestevikar Terje Eklund, Tlf , mobil: E-post: Prostiprest Eli Vatn, mobil: E-post: Prostiprest Tordis Ødegaard, mobil Mandag er fridagen til prestene. Organister: Kantor Monika Korsli Solberg, kontor , mobil (Aurdal og Tingnes). Kåre Madslangrud (Skrautvål og Tisleidalen), tlf Astrid Grøndahl Strand, (Ulnes og Strand), tlf Kontortid: Prost, sokneprest og kantor: onsdag og fredag Kirkegårdsarbeidere: Arve Bakke. Priv.tlf: , Mobiltlf Tor Hermann Lie. Priv. tlf Mobiltlf Menighetsrådsledere: Aurdal: Arne Tønsager, 2910 Aurdal. Tlf Tingnes: Hans Enger, 2900 Fagernes. Tlf Skrautvål: Jan Arne Sebuødegård, 2917 Skrautvål. Tlf Tisleidalen: Kjell Ove Halvorsen, 2923 Tisleidalen. Tlf Svenes: Svein Olav Grøndahl Strand, 2900 Fagernes, Tlf Ulnes: Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf Leder av Kirkelig fellesråd: Anne Grete Odden, 2900 Fagernes, tlf Fem av medlemmene i Svenes menighetsråd fotografert i den karakteristiske allèen som fører opp til Strand kirke. Fra venstre Signe Riste, Alf Edvin Rye, Svein Olav Grøndahl Strand, Bergljot Strand og Nils Torbjørn Fodnes. (Foto Terje Eklund) I løpet av høsten vil store deler av den særpregede og flotte bjerkeallèen på Strand kirkegård være en saga blott. Tilstanden til flere av trærne er nå så dårlig at menighetsrådet har bestemt at i alt åtte trær må fjernes. - Trærne er råtne og innhule og er rett og slett er farlige slik de står. Vi er redd for at de kan brekke og forårsake skade på gravsteder, eller i verstefall mennesker. Det må vi unngå, sier leder i Svenes menighetsråd, Svein Olav Grøndahl Strand, som antyder at bjerketrærne på Strand kirkegård har stått i godt og vel 70 år. 2 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

3 Kyrkjeliv :03 Side 3 Fornya bårehuset på dugnad OLAV ROBØLE - Uten den aktive kirkeforeninga ville vi nok fortsatt ha måtte venta lenge på ei opprusting av bårehuset her i kirka, sier menighetsrådslederen i Tingnes, Hans Enger, som gjerne vil få formidla rådets takk til ildsjelene. De nøyde seg ikke med å mase, men sørga for å innhente fullmakter til sjøl å ta redskapene fatt, og til å bla opp en god del av de pengene som trengtes til nødvendige materialkjøp. Bårehuset er etter kostnader på rundt kroner ikke til å kjenne igjen. Inkludert i prisen er også kjøleaggregat som rommet har måttet klare seg uten helt siden kirka ble bygd for en god mannsalder siden. Alt er bekosta gjennom midler frå Tingnes kirkeforening og gåver. Omfattende restaurering Bårerommet har lenge vært under sterkt forfall, men noe omfattende restaureringsarbeid ville være til liten nytte så lenge det ikke var drenert utvendig langs muren. Veggene begynte å bære et sterkt preg av at fuktigheten til tider var nærgående. I forrige menighetsrådsperiode ble det imidlertid funnet midler til dreneringa, og nå var det forsvarlig å gå videre. Og de som gjorde jobben, fant god støtte i å ha andre i ryggen. De minnes i denne sammenhengen først og fremst Emma Sagsveen og Anna Berglid, og nå seinere Harald Sebuødegård som en utrettelig talsmann. Noe fagarbeid måtte nødvendigvis leies inn, men tyngda av arbeidet har gått på dugnad i kirkeforeningas regi, med Tore Mork og Knut Oddvar Berglid som de så å si alltid tilstedværende. Det eneste de ikke har vært omhyggelige med, er bokføring av anvendte timer. Nå har rommet fått brystning i trepanel nederst på veggene, og er ellers oppmalt med lyse, behagelige farger. Takknemlighet - I samband med dødsfall vil jo de pårørende gjerne ha ei stille stund med den som er gått bort, men det har lenge vært lite trivelig med de omgivelsene som kunne tilbys, sier de som har stått for restaureringsarbeidet. De konstaterer at mange allerede har gitt uttykk for takknemlighet. Og rommet brukes flittig, allerede kort tid etter at det kunne tas i bruk først i mai var det på ett tidspunkt satt inn fire bårer der. Tingnes kirkeforening er en god del eldre enn sjølve kirka. Den ble starta rundt krigen for å skaffe Fagernes (og etter hvert Leira) et eget gudshus, og satte fra første stund i gang med innsamlinger til formålet og engasjerte seg aktivt i planlegginga da tida var inne for det. Når det først var blitt kirke, måtte den også utsmykkes, og etter hvert dukka det opp utfordringer på vedlkeholdssida. Mye laurbær har vanka, men ikke til å kvile på. Et maleri av Ralph A. Styker med bibelsk motiv ble tidlig gitt til bårerommet av hans kone, Annie Onstad Styker. Foran dette står fire som er ekstra glade for at det nå henger i triveligere nyoppussa, fra venstre Harald Sebuødegård, Hans Enger, Knut Oddvar Berglid og Tore Mork. (Foto Olav Robøle) Ansvarlig redaktør: Terje Eklund, Hilmebøl, 2918 Ulnes, tlf mobil , e-post adr. Redaksjonsmedlemmer: Olav Robøle Eigil Steinsfjord Postgirokonto: Bankkonto: Opplag 3000 Trykt i Valdres Trykkeri 2900 Fagernes Kasserer: Torlaug Øen Wårum, 2918 Ulnes Utgiver: Menighetsrådene i Nord-Aurdal KYRKJELIV I NORD-AURDAL 3

4 Kyrkjeliv :03 Side 4 Hjertevarm mottaking for sokneprest og kantor OLAV ROBØLE Kirkerommet i Tingnes ble nesten helt fylt da sokneprest Jostein Enger og kantor Monika Korsli Solberg var hovedpersonene i sin første gudstjeneste på heimlige trakter søndag 5. august. De var begge kjent i huset fra før, Jostein som flittig gjest hos sin onkel Ragnar som i sin tid var residerende kapellan i Nord-Aurdal, Monika fra sine mange øvingstimer ved orgelet på et tidlig stadium i karrieren. Nå fikk de begge presentert sine tilsettingsbrev, signert biskop Solveig Fiske. Tjenersinnet i fokus Prost Georg Espolin Johnson hilste sine nye medarbeidere velkomne i den tjenesten de sto på terskelen til, og fant det gledelig at de var så opptatt av tjenersinnet. Han la dem likevel på hjertet at de måtte sette grenser og sørge for ikke å bli utbrent, og poengterte forskjellen mellom å ha det travelt og være travel. Den nye soknepresten talte over lignelsen om talentene, som han overførte til medarbeiderskap. Vi er kommet til verden med varierende nådegaver, og en forutsetning for å lykkes ligger i å hegne om det vi er gode i og la det komme våre omgivelser til gode. Og gjennom hele gudstjenesten lød sangen sterkt og frimodig, til tonene kantoren trylla fram. Varm velkomst Ved kirkekaffen etterpå vanka det mange velkomsttaler. Menighetsrådsleder Hans Enger som styrte samværet, fortalte at han alt da søkerlista til sokneprestembetet 4 Lederen i Nord-Aurdal kirkelig fellesråd, Anne Grethe Odden, kunne ved kirkekaffen konstatere at det var foretatt et lykkelig valg av nye medarbeidere. Her har hun fått plass mellom de to hovedpersonene, Jostein Enger og Monika Korsli Solberg. Like tilfredse var varaordfører Eivind Kvisgaard og kirkeverge Bjørn Haugen i bakgrunnen. (Foto Olav Robøle) forelå, hadde funnet det nødvendig å si seg inhabil, da hans egen sønn var kandidat. Men nestlederen i Tingnes menighetsråd, Anne Grethe Odden som også leder kirkelig fellesråd i Nord-Aurdal, trødde til, da som nå, og var bare blitt mer og mer overbevist om at her var det foretatt lykkelige valg. Hun ante nå en vilje til enda større satsing enn før innen barne- og ungdomsarbeidet, og så med stor forventning fram til samarbeidet. Fra Nord-Aurdal kommune hilste varaordfører Eivind Kvisgaard, Ragnar Enger betonte kombinasjonen av det jordnære og den store kreativiteten som preger de nye kirkelige medarbeiderne, og Sigmundt Tveit kom med et hjertesukk om at det nå også snart måtte komme midler til en diakon i menigheten. Mer vemodsfylt var hilsenen Lisbeth Halse bar fram fra menigheten familien Enger forlot, Ørsta på Sunnmøre. Prost Johnson orienterte litt om de utfordringene som nå venter, og Jostein Enger runda av med en takk for mottakelsen som han fant overveldende hjertelig. Og med kantoren hadde han fort funnet tonen, og den vil nok utvikle seg frodig i tida som kommer. BERIT DAJANI, er også blant klokkerne som har sagt ja til å fortsette i sin tjeneste i Skrautvål. KYRKJELIV I NORD-AURDAL

5 Kyrkjeliv :03 Side 5 25-årige Kim Morris Lønstad ble døpt i Ulneskyrkja - Nå er jeg kristnet, det kjennes trygt og godt - Selv om jeg ikke har vært døpt, har jeg bestandig følt meg som en kristen. Jeg har alltid trodd på Gud, og som barn gikk jeg på søndagsskolen. Foreldrene mine lot være å døpe meg fordi de mente jeg fikk bestemme selv. Jeg har lenge tenkt jeg skulle ta skrittet å bli døpt, og nå er jeg veldig glad for at jeg gjorde alvor av det. Det var en stor og høytidelig dag. Nå er jeg endelig kristnet, og det kjennes trygt og godt, sier Kim Morris Lønstad. Leve i troen og håpet Søndag 8. juli - på Aposteldagen, ble han døpt i Ulneskyrkja. Kim sier at han synes det var fint å bli døpt under søndagens høymesse, og at han ikke ønsket noen privat dåpsgudstjeneste. Samtidig understreker han den gode opplevelsen det var å knele på alterringen og ta imot nattverden. - Ved å gå til nattverd bekjenner jeg at jeg vil tilhøre Kristus. I nattverden får jeg tilgivelse, kraft og styrke til å leve, sier Kim, som medgir at han også har gått til nattverd før han ble døpt. Kim Morris Lønstad forteller at han føler et hellig nærvær når han er i en kirke. - Jeg kommer i en spesiell stemning, noe som skyldes både selve kirkerommet og det som skjer gjennom bønn, salmesang og preken. Jeg kjenner på en veldig ro og godhet når jeg er i kirken. Det gjør noe med meg. Det samme vil jeg si om det å ha et bønneliv og få takke Gud for hver dag. Jeg synes det er stort det Jesus gjorde for oss mennesker da han døde og sto opp Kim Morris Lønstad synes det var en sterk og god opplevelse å bli døpt som voksen i Ulneskyrkja. Her er han fotografert sammen med fadderne Martine Birketvedt Eklund og Maria Christina Guneriussen og forrettende prest Terje Eklund. (Foto Dennis Økland) igjen, for at alle som tror skal få evig liv. Det er en voldsom dimensjon som åpner seg i det å skulle få leve i troen og håpet. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 5

6 Kyrkjeliv :03 Side 6 Jan Arne Sebuødegård tradisjonsbevisst sokne - Ein lyt slå seg til tåls med at det ikkje er alt vi skal veta Det kan nok så vera at løyvingane til kyrkja vår er i knappaste laget. Men når dette er sagt, meiner eg det må vera rom for engasjement og innsats frå kvar og ein av oss. Dette styrker fellesskapet, og det gjev ei kjensle av medeigarskap som elles kanskje kunne vore vanskeleg å få til, seier Jan Arne Sebuødegård, soknerådsleiar i Skrautvål og medlem av kyrkjeleg fellesråd. Tradisjonsbevisste Jan Arne har mange refleksjonar kring kyrkjelivet, men få av dei er absolutte. Det blæs ofte på toppane, ikkje minst innan bispedømet vårt, og sume kan nok sjå dette som symptom på ei kyrkje der feidene dominerer. Men det kan like gjerne takast som eit teikn på engasjement, og at det indre demokratiet fungerer. Slik sett har vi ei folkekyrkje i ordets rette forstand, og vi skal vera varsame med å tukle med henne, seier han. 6 OLAV ROBØLE - Nattverden er der for meg Og engasjemenet fungerer på grunnplanet, det ser vi ikkje minst i Skrautvål. - Det er verkeleg rørande å sjå korleis folk stiller opp, for eksempel når kyrkjegarden skal settast i presentabel stand om våren. Og folk er lette å beda, som når det skal ordnast med traktering til eit arrangement, eller då det vart drege i gang forsongarkor. Viljen til å ta eit tak for fellesskapet er òg der om ein ser utanom kyrkja, korleis ville det stått til med grendehuset, skistadion eller gamle Døvre skule utan den? spør Jan Arne. Soknerådsleiaren har mykje til felles med tyngda av sambygdingane sine i at han pratar lågmælt om sitt eige trusliv. Men det ligg der, som eit ankerfeste i tilværet, og han vedgår at i tunge stunder er det godt å ha kjensla av at det finst nokon ein kan legge fram bekymringane sine for. Som mange andre tykte Jan Arne lenge at terskelen fram til nattverdbordet kjendest høg, heilt til erkjenninga slo inn: Nett dette at eg ikkje er noko prakteksemplar gjer at nattverden er der for meg. På veg mot noko attom - Alt det vakre omkring oss kan ikkje ha vorte til på slump, meiner Jan Arne Sebuødegård, og han finn det uråd å godta at livet her på jorda skal vera det einaste. - Alle våre kjensler tyder på at vi heile tida er å veg mot noko attom, noko vi veit lite om. Visst kan det vera grunnlag for tvil og kanskje harme stundom, for eksempel når nokon vi kjenner blir reven bort i sin beste alder. Men ein lyt berre slå seg til tåls med at det ikkje er alt vi skal veta. Jan Arne har valt sin veg, men har ikkje problem med å respektere dei som måtte velja annleis. Det han har sett av andre trussamfunn har gjeve gode inntrykk, og om ein kjenner seg rimeleg stø i eiga tru, må det vera formasteleg å hevde at andre trur gale. Fanatismen er farleg, anten ein finn fenomenet i eller utafor vår eiga kyrkje. I oppveksten på hi sida av Sebufjorden vart vegen så lang til Skrautvålskyrkja at det var uråd å koma dit kvar messesundag. Men Jan Arne minnest mange gode stunder då han sto sørmed veggen heime og lydde på kyrkjeklokkene. Berre dette ga ei kjensle av å vera med i fellesskapet. Spelemann og tømrar Og lenge før han vart engasjert i soknerådsarbeid skulle han koma til å bli van med å opptre framfor altarringen. Det kom i stand eit samarbeid med Trygve Bjørgo om små konsertar, der Trygve las av dikta sine og Jan Arne supplerte med utvalde tonar frå hardingfela. Naturleg nok vart det helst stemningsfylte lyarlåttar. 62 førestillingar vart det i alt, i og utanom Valdres, mest i kyrkjer, men òg stundom i andre lokale. Dessutan har fela fått vera med i mange høgtidelege stunder elles. Med sine 57 år på nakken er spelemannen for ung til å ha opplevd instrumentet sitt stempla som djevelens reiskap. Men kanskje har ei audmjuk haldning ved valet av repertoar også spelt inn. At Jan Arne vart dus med fela heng mykje saman med at han frå tolvårsalderen hadde sumarjobbar på museet. Han var handlangar for far sin, som stelte med vedlikehaldsarbeidet der, sprang ærend KYRKJELIV I NORD-AURDAL

7 Kyrkjeliv :03 Side 7 sbevisst soknerådsleiar med trua som ankerfeste - Alle våre kjensler tyder på at vi heile tida er på veg mot noko attom, noko vi veit lite om, seier Jan Arne Sebuødegård, engasjert og tradisjonsbevisst soknerådsleiar i Skrautvål. (Foto Terje Eklund) og tok ymse forefallande oppgåver. Det vart òg høve til å fylgje med i musikk- og danseførestillingane,og møte med fleire spelemenn som villig ga tips til ein ivrig gutetave. Og seinare skulle det bli høve til å lære av meistrar som Toreiv Bolstad og Sigbjørn Bernhhoft Osa. Men handverkartradisjonen frå faren vart òg teken vare på. Som 16-åring starta Jan Arne i tømrarlære, og få år etter kunne han kalle seg byggmeister. Store og små elevar Eigen praksis vart kortvarig, men baud likevel på mange spanande utfordringar. Alt som 28-åring vart Jan Arne Sebuødegård tilsett som lærar på Leira vidaregåande skule, der han har fått vera med og hjelpe eit stort tal av ungdomar til å finne ei framtid i tømrarfaget. Men stundom har elevgruppa vore yngre enn som så. Jan Arne minnest med stor hugnad eit par prosjekt i barneskulen. I Volbu fekk fjerdeklassingane vera med på arbeidet i sin vesle åker og sin vesle skogteig, nær Fagernes skule rydda elevane og læraren Reidar Myrvold ein liten husmannsplass. Alt arbeid gjekk for seg med reiskapar og etter metoder fedrane våre brukte, og hesten var trekk-krafta. Ein skal ikkje vente at nokon av dei kjem til å ta desse metodene i praktisk bruk, men det vart lagt stor vekt på samanhengane vi alle står i, og det er liten tvil om at borna tok det til seg. Aldri var det bråk og leven, og sume tok faktisk av seg luvene og takka etter ein fullførd dag. I det store og heile er det praktfulle born og unge vi har, og vi må ta vel vare på dei, seier soknerådsleiaren, som fekk ei tilsvarande aha-oppleving så seint som i sumar. Då var det den gamle lønna på Skrautvål kyrkjegard som laut til pers, og det var ein fryd å sjå korleis skuleborna sjaua på med rydding og nyplanting. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 7

8 Kyrkjeliv :03 Side 8 Ny portal ved Aurdal kirke på plass til 17. mai Slik så det ut foran Aurdal kirke etter at den 270 år gamle portalen i forbindelse med restaureringen veltet og ble slått til pinneved i midten av juni. (Foto Alf Sagbråten) Gjennom de senere år har det vært mye frem og tilbake om skjebnen til den 270 år gamle portalen ved Aurdal kirke. To menighetsråd har hatt saken på dagsorden, men på grunn av uenighet mellom menighetsråd og Riksantikvaren om fundamenteringen, har restaureringarbeidet blitt stadig utsatt. Portalen begynte å bli i dårlig forfatning og fundamentet var i ferd med å sige mer og mer. Noe måtte gjøres. Riksantikvaren mente portalen fortsatt skulle stå på steinmur, mens menighetsrådet gikk for betongfundament. På vårparten kom partene til enighet om å bygge steinmur. 8 Slått til pinneved I juni ble arbeidene satt igangsatt, men tirsdag 19. juni skjedde det ulykksalige at komstruksjonen sviktet og portalen veltet. Portalen var blitt heist til siden med kran for at en skulle få bygd opp nytt fundament. Snekker Odd Arne Rogne og hans mannskap var i gang med å skifte ut rotne stolper da de oppdaget at portalen begynte å sige. Det ble umiddelbart festet stropper til portalen for å hindre at den skulle velte, men det lykkes ikke. Portalen gikk overende og ble slått til pinneved. Kirkeverge Bjørn Haugen karakteriserer det som skjedde i Aurdal som et hendelig uhell. Han forteller at snekker Odd Arne Rogne i nært samarbeid med folk fra Riksantikvaren vil gjenoppbygge den gamle portalen. - De stolpene og plankene som fortsatt er hele og brukbare vil bli benyttet. Ellers vil det bli skaffet nye materialer, og helst da av gammelt trevirke. Portalen vil gjenoppbygd i seksjoner i en plasthall i Rogne, og den skal være på plass til 17. mai. Selve fundamentet vil stå klart i løpet av høsten, sier kirkeverge Bjørn Haugen. KYRKJELIV I NORD-AURDAL

9 Kyrkjeliv :03 Side 9 Over og ut med søppeldunker på kirkegårdene - Det er mange som ikke har vært flinke nok til å sortere avfall på kirkegården i Ulnes. Søppeldunkene er blitt fylt i løpet av et par dager, og det med jord og planter som skulle vært lagt i kompostbingen i enden av den nyeste kirkegård- sparsellen. Nå er søppeldunkene fjernet og en container er plassert utenfor kirkegården til avfall som gamle kranser, papir, papp og annet restavfall. Men alt nedbrytbart skal folk legge i kompostbingen. En egen dunk for glass står i det nye redskapsskjulet, sier kirkegårdsarbeider Arve Bakke til Kyrkjeliv. Bedre og rimeligere Det har ikke alltid vært like pent og ryddig rundt søppeldunkene i Ulnes som til tider har rent over av avfall. Arve Bakke sier at man har hatt samme problemet ved Aurdal kirkegård. Nå har kirkelig fellesråd lagt til rette for bruk av containere både i Aurdal, Skrautvål og Ulnes, og i løpet av høsten vil det også være container på plass på Strand. Dette betyr at kapasiteten blir større og man slipper at søppeldunkene flyter over. Kirkeverge Bjørn Haugen påpeker at bruk av containere også blir adskillig bedre og rimeligere. Kirkegårdsarbeider Arve Bakke mener den nye ordningen er den aller beste løsning i forhold til bedre orden på kirkegårdene. Kyrkjelege handlingar Fortsettelse fra side 11 - Nå er det slutt på å kaste avfall i søppeldunker ved Ulnes kirkegård. Her etter må folk bruke containeren til papir, papp og annet restavfall. Alt nedbrytbart skal legges i kompostbingen, sier kirkegårdsarbeider Arve Bakke. (Foto Terje Eklund) Jordfestingar Aurdal 22/5 Agnar Strømmen f /6 Alf Kristiansen f /6 Oddmund Gaute Kjøbli f /6 Borghild Killi f /6 Helga Lindahl f /7 Hallvard Volden f Ulnes 11/7 Oddvar Magne Hansen f Tingnes 14/6 Ruth Glimsdal f /6 Målfrid Hjørdis Larsson f KYRKJELIV I NORD-AURDAL 9

10 Kyrkjeliv :04 Side 10 Advokatene Sveen 2900 Fagernes Tlf Valdres Apotek 2900 Fagernes Tlf STØTT KYRKJELIVS ANNONSØRER FRANITA Gjensidigegården Tlf VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON Postboks Fagernes - tlf Fagernes Tlf Fax VALDRES Tlf MILJØ AVFALL VKR GJENVINNING Torstein Jordet Gullsmedvn Fagernes Tlf Ring hele døgnet Tlf Fagernes Tlf Valdres Auto AS Bygdinvegen 29, 2900 Fagernes. Tlf Fagernes Tlf GULL OG SØLV 2900 Fagernes Tlf Gjensidigegården, 2900 Fagernes Tlf: Tlf As. Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 2900 Fagernes Tlf Fagernes Taxisentral Tlf Tlf Fax Ruteoppl. utenom åpningstider 177 Fagerborg Gjestehus 2920 Leira, tlf Jernbanevn Fagernes, Tlf Fagernes Tlf har du behov for elektriker? LEIRA TLF: GULLSMED O. K. Hagen A/S - UR 2920 LEIRA TLF: OPTIKER 2900 Fagernes Tlf AURDAL, LEIRA, FAGERNES Musikkhjørnet RØEDGÅRDEN - FAGERNES Valdres Gravferdsbyrå Døgnvakt: EL-FAG A.S Kåre Solberg Aut. Installatør 2900 Fagernes. Tlf Fax Vakt Fagernes Tlf Fagernes Tlf Fagernes - Tlf Gullhagens Eftf Fagernes Tlf Tannlege Jarle Buczek, Jernbanevegen Fagernes Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf Leira Barne- og ungdomsklær 0 14 år 2900 Fagernes Tlf Leira Tlf: Tlf ldres Valdres Storsenter 2920 Leira Tlf BAKKEN & BAKKEN A.S 2900 Fagernes Tlf Leira Tel INGER HELENE G-SPORT A/S 2920 Leira Tlf Gol. Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf FAGERNES Tel Tlf Nærmere de gode opplevelsene Fagernes -Tlf TOYOTA KVALITET HELE VEIEN 2900 Fagernes Tlf Munke kroen 2910 Aurdal - Tlf LEIRA TLF: FAGERNES SPORTSFORRETNING AS 2900 Fagernes Tlf Fax Org.nr mail: MØBELHUSET AS Valdres Storsenter, LEIRA TLF KYRKJELIV I NORD-AURDAL

11 Kyrkjeliv :04 Side 11 VELKOMEN 26. august, 13. s. e. pinse Mark 7,31-37 Aurdal kirke kl : Høymesse. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til Menighetens Misjonsprosjekt, Imanuelkirkens daghjem. 2. september, 14. s. e. pinse Luk 10,25-37 Skrautvål kyrkje kl : Høgmesse. Jostein Enger. Nattverd. 9. september, 15. s. e. pinse 1 Tess 5,15-24 Aurdal kirke kl : Høymesse. Trygve Tyreid. Nattverd. Tingnes kirke kl : Høsttakkefest. Jostein Enger. Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til ungdomsarbeidet. 16. september, 16. s. e. pinse Matt 6,24-34 Strand kirke kl : Høymesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Takkoffer til Frelsesarmeen. 23. september, 17. s. e. pinse Joh 11, Ulneskyrkja kl : Hausttakkefest. Jostein Enger. Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet Aurdal kirke kl : Høsttakkefest. Eli Vatn.Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. Skrautvål kyrkje kl : Hausttakkefest. Eli Vatn. Presentasjon av konfirmantane. Utdeling av barnas kyrkjebok. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. 30. september, 18. s. e. pinse Mark 2,18-28 Tisleidalen kl : Høymesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. 7. oktober, 19. s. e. pinse Mark 12,28-34 Tingnes kirke kl : Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Utdeling av Barnas kirkebok.takkoffer til barnearbeidet. KYRKJE 14. oktober, 20. s. e. pinse Mark 2,1-12 Ulneskyrkja kl : Familiegudsteneste. Jostein Enger. Utdeling av Barnas kyrkjebok og barnebibel til fem-åringar. Takkoffer Institutt for kristen oppseding. Kyrkjekaffe. Aurdal kirke kl : Familiegudstjeneste. Georg E. Johnson. Utdeling av Barnas kirkebok.takkoffer til Portalen Aurdal Kirke Torsdag 18. oktober Aurdalsheimen kl : Nattverdgudstjeneste. Jostein Enger. 21. oktober, 21. s. e. pinse Mark 10,2-9 Strand kirke kl : Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Utdeling av Barnas kirkebok.presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til menighetsarbeidet. Skrautvål kyrkje kl : Høgmesse. Georg E. Johnson. Nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. 28. oktober, Bots- og Bededag Dan 9,15-19 Tingnes kirke kl : Høymesse. Marit Slettum. Takkoffer til Institutt for Kristen Oppseding. Ulneskyrkja kl Gudsteneste. Terje Eklund. Jubileum for 50 års konfirmantene i Ulnes og Svenes. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kirkeskyss Aurdal Kirkeskyss Strand Kirkeskyss Tingnes Kyrkjeskyss Ulnes Kyrkjeskyss Skrautvål Kyrkjelege handlingar Døypte Aurdal 17/6 Vilde Loberg Midtsveen 8/7 Elvira Fugllien-Brateng 15/7 Eirik Haganæs 15/7 April Joanna Mechlenborg Tisleidalen 8/7 Kristine Tordhol-Halden Ulnes 27/5 Elisabeth Hålien Omdahl 17/6 Viljar Leonard Svanheld-Busse 17/6 Eimund Lennart Svanheld-Busse 17/6 Sunniva Svendsen Hovrud 8/7 Bjørg Emilie Grønbrekk 8/7 Kim Morris Lønstad Skrautvål 24/6 Anette Voldhaug 24/6 Alexander Thune 24/6 Synne Moltubakk Flaten 22/7 Sander Quezada Thon Tingnes 27/5 Vemund Thon Hovrud 3/6 Robin Zomers Bergene 24/6 Anne Marthe Færden Wangensten 29/7 Kasper Berge Rundbråten Vigde Aurdal 30/6 Tone Elisabeth Fredriksen og Jarle Midtsveen 14/7 Kari Ingun Gladhaug og Knut Henning Loberg 21/7 Gro Dale og Reidar Lyseng Svenes 23/6 Monica Strand og Michael Gothenborg Ulnes 19/5 Tone Haugrud og Nils Steinar Bergheim 16/6 Tone Mediaa Lenning og Felix Rudolf Muller 7/7 Anne Grete Lyseng og Arne Vestheim Skrautvål 7/7 Anne-Katrine Flottorp og Gunnar Sæbu 7/7 Merete Thon og Lars-Kåre Økland Tingnes 18/5 Lisbeth-Irene Osan og John Roger Haug 20/7 Ane Gry Barstad og Nils Erland Danst Forts. side 8 KYRKJELIV I NORD-AURDAL 11

12 Kyrkjeliv :04 Side 12 Bønn en stadig viktigere del av livet til Gunnar Løyland - Troen er blitt enda mer befestet 12 TERJE EKLUND Torsdag 30. august fyller folkehøyskolelæreren og presten Gunnar Løyland på Leira 85 år. Hvem skulle tro det når man møter den spreke karen. Fortsatt er han rask til bens og kvikk i tanken. Men kirkeboken for Valle i Setesdal kan vitne om at han er født i det Herrens år Han er et stillferdig og lunt menneske Gunnar Løylnd. Det gode varme smilet har fulgt ham i alle år, og han har et fredsælt sinn. Han er lærd, men har aldri vært av dem som bruker store ord. Mesteparten av livet har han bodd på Leira sammen med kona Kaia. I hele 34 år var han lærer og senere lektor ved Valdres Folkehøgskule. Men Gunnar er også utdannet teolog og ble ordinert til prest av biskop Smemo i Oslo domkirke i Helt frem til han rundet de 80 virket han med jevne mellomrom som vikarprest i Valdres. Godt å være fri Jeg møter Gunnar en tidlig formiddag hjemme i stua, hvor fru Kaia har satt vafler og kaffe på bordet. Egentlig ønsker han ikke noe blest verken om åremålsdagen eller seg selv, men han vil heller ikke være uvillig overfor Kyrkjeliv som han selv var redaktør av noen år. - Du hengte bort prestekjolen da du nærmet deg de 80? - Ja, jeg syntes det var greit å slutte mens jeg ennå behersket prestegjerningen sånn noenlunde. Jeg har aldri vært noen stor predikant. Derfor har jeg alltid måttet arbeide en god del med preknene mine. Det kostet meg mer og mer å skulle forrette gudstjeneste. Jeg er glad for prestetjenesten jeg fikk utføre, men nå kjenner jeg at det er godt å - Jeg frykter ikke døden. Enten jeg lever eller dør, hører jeg Herren til, sier Gunnar Løyland som nå runder 85. (Foto Terje Eklund) være fri. Det er fint å kunne være sammen med familien, uten å være opptatt på søndag. Vi har etterhvert fått syv barnebarn, og det synes vi er kjekt. - Dere er trofaste kirkegjengere? - Søndagens gudstjeneste vil vi gjerne ha med oss. Vi hører til Tingnes menighet, men vi liker også å komme rundt i de andre kirkene i Nord-Aurdal. Bekymret for kirken Her må det skytes inn at Løyland var en av dem som sto i bresjen for å få bygd Tingnes kirke. Hele sitt liv har han vært en kirkens mann. Gunnar medgir at han i yngre år var inne på tanken å søke presteembede, men han angrer ikke på at han istedet valgte skolen. - Jeg er veldig glad i kirken, men jeg må si jeg er bekymret og fortvilet over mye av det som har skjedd og skjer i Den norske kirke. Det forundrer meg at enkelte biskoper kan komme med slike solo-utspill som de gjør. Jeg synes det er trist å trosse de vedtak som er fattet av flertallet i kirken, for eksempel i homofilispørsmålet. Det skjer en utvanning av Guds ord som jeg mener er svært uheldig og farlig. Hvor skal dette ende? Vi må ikke glemme at Jesus også satte foten ned. Han godtok ikke alt. Jeg forstår dem som ikke lenger finner sin plass i kirken og melder seg ut. Jeg har nok også selv vært inne på tanken. Gunnar Løyland sier at kristentroen har fulgt ham siden han var smågutt, og at han aldri har følt seg borte fra Gud. Han svarer ja på spørsmålet om han anerkjenner kvinnelige prester, men understreker samtidig at han stor respekt for dem som har et annet syn. Frykter ikke døden Bønn er blitt en stadig viktigere del av livet til Gunnar Løyland. Han har daglige bønnestunder, hvor han ber for sine og andre - Å be er noe av det mest meningsfylte jeg kan gjøre. Jeg tror på bønnens makt og at det ligger velsignelse i bønn. Jeg opplever en stor glede ved å kunne stå opp hver dag og være frisk. Det er mye å takke for, sier Gunnar som fortsatt har stor glede av å drive med trearbeid/ sveiping. - Har troen din har forandret seg med årene? - Ja, jeg føler at den er blitt enda mer befestet. Jeg er trygg og hviler i at jeg hver dag kan be om tilgivelse og vite at Gud for Jesu skyld er villig til å overse alt grumset i ens liv. - Er du redd for å dø? - Jeg frykter ikke døden, men på samme tid er jeg glad i livet, uten at jeg ser motsetninger i det. Føler det slik som det står i romerbrevet; "enten jeg lever eller dør, hører jeg Herren til". KYRKJELIV I NORD-AURDAL

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 5. mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal 7. februar, Fastelavnssøndag Luk 18,31-34 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Karnevalsgudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Ellen Rudi. Nattverd. Utdeling av bibel til 5.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Av innholdet: kapellan. Ellers er tema denne gang spørsmålet om skille mellom stat og kirke. (Foto Terje Eklund) Oktober 2006 Kyrkjeliv nr. 4 Årg.

Av innholdet: kapellan. Ellers er tema denne gang spørsmålet om skille mellom stat og kirke. (Foto Terje Eklund) Oktober 2006 Kyrkjeliv nr. 4 Årg. 124614 Kyrkjeliv 4-06 11-03-08 18:24 Side 1 Oktober 2006 Kyrkjeliv nr. 4 Årg. 42 Etter ni år som prestefolk har nå Frede Fjågesund med huslyd flyttet fra Nord-Aurdal for å ta fatt på en ny hverdag i Stange

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Desember 2007 Kyrkjeliv nr. 5 Årg. 43

Desember 2007 Kyrkjeliv nr. 5 Årg. 43 126210 Kyrkjeliv 5-07 22-11-07 13:27 Side 1 Desember 2007 Kyrkjeliv nr. 5 Årg. 43 ZÄxwxÄ z }âä4 I langt innpå 20 år har Harald Klevgård vært kirketjener i Tisleidalen. Enda en julaften skal han tenne lysene

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

God påske! Av innholdet:

God påske! Av innholdet: 125174 Kyrkjeliv 1_07 11-03-08 18:07 Side 1 Mars 2007 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 43 God påske! I februar flyttet den nye prestefamilien inn i presteboligen på Fagernes. De ser med forventning frem til mange

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer