Påskeutstilling i kirkerommet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påskeutstilling i kirkerommet"

Transkript

1 Nr. 1/2015 Dette bildet har tittel Ave Crux 3, Gudsrikets nærvær, og er malt av Ellen Maria Grelland. Påskeutstilling i kirkerommet Denne påsken fylles Jar kirke av vakker kunst. Det er kunstner Ellen Maria Grelland som stiller ut. Påskeutstillingen har fått navnet Ave Crux, og korset står i fokus. Barna viser også bilder Supersøndag 22. mars Krigens vonde minner KLUZZ LAGET FINE KORS KIRKENS NØDHJELP HAAKON SØRBYE

2 Thomas Berbom Sokneprest Telefon kontor Mobil: Hanne Vibeke Winter-Hjelm Kirkeforvalter Mobil: Per Kristian Hovden Sætre Kapellan Telefon kontor: Mobil: Hege M. Mathiassen Kateket Telefon kontor: Mobil: Bente Krogsrud Diakon (vik) Mobil: Solfrid Sønsteby Trosopplæringsmedarbeider (vik) Maria Hansli Kantor (vik) Mobil: Birgitte Kessel Ungdomsleder Mobil: Trygve Teien Menighetsmusiker Mobil: Marte Brenne Sekretær Telefon kontor: De helt alminnelige Det fortelles at det etter krigen ble drevet opprydningsarbeid i en kirke som hadde vært skadet i et bombetokt. Av sokneprest Thomas Berbom Midt i alt kaoset var det en som fant en Jesusfigur. Skulpturen var skadet og manglet hender. Arbeiderne ble stående å se på figuren, og var litt sørgmodige over at figuren var ødelagt. Men plutselig sier en av dem, Det gjør ikke noe for egentlig er det vi som skal være Jesu hender i dag. Det fikk meg til å tenke på Peter, da jeg hørte denne fortellingen. Hvis vi skulle tenke oss historiene om Jesus som et filmmanus, ville sannsynligvis disippelen Peter ha den mest fremtredende mannlige birolle. Overalt var Peter buldrende, litt røff og veldig impulsiv. Han levde intenst og tydelig med sin menneskelighet, på godt og vondt. «Om alle andre svikter, svikter i hvertfall ikke jeg», sa Peter da det nærmet seg Jesu korsfestelse på langfredag. Men det var han som bannet og sverget på at Wedel Jarlsbergsvei 20, 1358 JAR MENIGHETSBLAD FOR JAR MENIGHET Nr. 1/2015 Redaksjon: Arnhild Mindrebø, Øystein Sørbye, Knut Langeland, Per Kristian Sætre, Thomas Berbom (ansv. red.) Trykkeri: Andvord grafiske a/s han ikke kjente Jesus, og til slutt ble han motløs og angret sitt eget svik. Slik var Peter. Og jeg kjenner meg igjen. Tøff og modig, til tider, men motløs, redd og feig i det neste sekund. Men påsken viser oss at det er slike mennesker Jesus vil ha i sin kirke. Ja, det er slike mennesker Jesus ønsker å bygge sin kirke på. Helt alminnelige mennesker som deg og meg. Det er vi som utgjør kirkefellesskapet. Påsken viser oss at Gud tenker annerledes om oss mennesker enn vi gjør. Og takk Gud - det er da inderlig godt! Opplag: 4400 eksemplarer. Fulldistribueres til alle husstander i Jar menighet. Lay out/grafisk form: sokneprest Thomas Berbom. Redaksjonen avsluttet 27. februar Deadline neste nr. 13. mai 2015 ELLEN MARIA GRELLAND PRESENTERER SIN PÅSKEUTSTILLING I JAR KIRKE Ave crux spes unica VÆR HILSET KORS - VÅRT ENESTE HÅP Denne påsken åpnes en kunstutstilling i Jar kirke. I denne utstillingen står korset i et spesielt fokus. Av Thomas Berbom Det er kunstner Ellen Maria Grelland som stiller ut sine arbeider i kir-kerommet. Kunstneren, Ellen Maria Grelland sier om utstillingen: - Påsken som høytid kan være vanskelig å forholde seg til, fordi den byr på så store kontraster. Det har vært en utfordring å prøve å finne et visuelt uttrykk som kan veilede oss inn i påskens mysterier og åpne for oss dører inn til den åndelige rikdommen som finnes i disse dramatiske historiene som er påskens fortelling, sier Grelland. Troens grunnlag - Påskens historie om Jesu død på korset og hans seier over døden er grunnlaget i den kristne tro. Jeg laget en utstilling, og valgte tema: Ave crux / Vær hilset kors. Jeg har med denne utstillingen forsøkt å skape et visuelt rom for stillhet, ettertanke og meditasjon over påskens hendelser med korset som veileder. Korset forener motsetningene i påsken: Torturinstrumentet er blitt seierstegnet. Det hellige korstegnet er velsignelsens tegn; over dåpsbarnet, til kirkegjengerne i gudstjenestens avslutning og fredstegnet til nattverdsgjestene, sier Grelland Ave Crux En første versjon av påskeutstillingen Ave Crux, ble vist i Grimstad kirke påsken Utstillingen i Jar kirke er utvidet med noen bilder og en lysbildeinstallasjon. Bildene i utstillingen har påskens budskap og kors-et som gjennomgående tema. To store malerier behandler påskens hovedbegivenheter, korsfestelsen og oppstandelsen. Elementer fra kirkene der utstillingen er vist, er flettet inn i noen av bildene. Utstillingen inneholder to installasjoner. Den ene, Sørgested, har referanser til Korsfestelsen. Den andre er en lysbildeinstallasjon som viser korsbilder fra alle slags sammenhenger over hele verden. Vi har oppfordret menigheten til å delta med sine korsbilder. Ellen Maria Grelland er fra Grimstad og er medlem i NBK-Agder. Hun har deltatt på flere fellesutstillinger, og hatt separatutstilling i Grimstad Kunstforening, i Hillestadgalleriet i Tovdal og har flere ganger vært representert ved Sørlandsutstillingen. Hun arbeider med maleri i acryl, tegning, dyptrykk og installasjon. Du vil kunne kjøpe en vakker utstillingskatalog i kirken til kr. 50,- der overskuddet går til vår vennskapsmenighet i Estland. Utstillingen åpner søndag den 15. mars med kunstneren til stede. 2 3 Ellen Maria Grelland Gudsrikets nærvær 2 Maleri, acryl på papir, 75 x 85cm

3 Malteserkorset Den 23. november 2014 ble jeg vigslet til diakontjeneste av biskop Ole Christian Kvarme. Vigslingen fant sted i Domkirken i Oslo. Som en gave fra Diakonforbundet fikk jeg et malteserkors, med inngravert navn og dato på baksiden. Jeg synes dette var en flott gave, og jeg har allerede blitt veldig glad i korset. Malteserkorset kan selvfølgelig bæres av enhver som har lyst til det, men det er et ofte brukt symbol innenfor diakonien. Korset er åtte-tagget og kan tolkes på denne måten: 1. Korset i seg selv skal minne deg og meg om Jesu kors. 2. De fire korsarmene symboliserer de fire kardinaldydene: klokskap, måtehold, rettferdighet og sjelsstyrke. 3. De åtte sidelinjene symboliserer de åtte saligprisningene. 4. De åtte spissene symboliserer de åtte ridderdydene: et fredsommelig sinn, et hjerte med godhet, ærlig anger, tålmodighet, et godt sinnelag, et rent hjerte, nådighet, rakhet og mot under forfølgelse og motgang. Det er jo helt umulig å leve opp til alt dette, men det viktigste med vigslingen er uansett ikke meg som person eller det jeg ideelt sett ønsker å leve opp til. Jeg vet at jeg etter vigslingen er satt inn i en tjeneste hvor jeg frimodig kan gå med Gud i tillit. Gud er alltid mye større enn alt det vi har mulighet til og klarer å få til. Korset minner meg om dette. Diakon Bente Krogsrud KLUZZ laget kors-kunst KM-Kluzz er Jar menighets tilbud til barnefamilier. Annen hver torsdag deltar vi på Middag for alle og kommer til duk og dekket middagsbord kl starter KM-KLUZZ med sanger og hobbyaktivitet for store og små. Vi avslutter inne i kirkerommet med kveldssanger og lystenning. Her ser du bilder fra samlingen vi hadde for noen uker siden. Da lagde vi fine mosaikk-kors som vi pyntet med i kirken. Ta kontakt med Mari Kristoffersen tlf eller Hege M. Mathiassen tlf for mer informasjon og påmelding. Hvordan ønsker du at kirken på Jar skal være? Vil du være med å påvirke det lokale menighetsliv og nærmiljøet på Jar? Nå har du sjansen! Av Gudrun Brøvig Silde, leder av valgkomiteen i Jar menighet Samtidig med høstens kommune- og fylkestingsvalg skal det velges representanter til det lokale menighetsrådet her i Jar og til Oslo bispedømmeråd. Arbeidet med å finne kandidater til menighetsrådet er i gang. Aktiv menighet I Jar har vi et aktivt menighetsarbeid for folk i alle aldre hvor vi ønsker at mennesker skal finne tilhørighet, mulighet for tjeneste og næring og utfordring i troslivet. Vi har en engasjert stab, mange frivillige og et aktivt menighetsråd. Vi har et flott uteområde rundt kirken vår og et av de største konfirmantkullene i kommunen. Menighetsarbeidet er preget av stor bredde; fra babysang og dåp, søndagsskole og familiearbeid, tensing og Jatsi til Tårnfrid-kvelder, samtalegrupper og eldretreff. I den kommende valgperioden, , står kirken overfor mange viktige veivalg. - Skal kirken tilby vigsel av likekjønnede par? - Hva skjer etter skillet mellom stat og kirke? - Hvem bør bli kirkens neste biskop? - Hva skal kirken mene om politiske spørsmål? - Hvilke menigheter skal slås sammen? Ønsker bredde Menighetsrådet ønsker en bredt sammensatt liste som gjenspeiler menigheten vår aldersmessig, geografisk og kjønnsmessig. For å kunne stille til valg i menighetsrådet må man: - ha lyst til å medvirke og påvirke kirkens arbeid -fylle 18 år i være medlem av den norske kirke - bo innenfor menighetens grenser. Andre lister Det er også mulig å stille andre lister enn den menighetsrådet legger frem. Fristen for å sende inn alternativ liste er 1. mai. Dersom du har spørsmål om dette, se eller kontakt menighetskontoret Vil du ha innflytelse i kirken? Vet du om noen andre som burde få innflytelse på kirkens utvikling? Vil du være med på å bygge videre på det gode arbeidet som for tiden nedlegges i vår menighet etter menighetsrådsvalget i 2015, til beste for din menighet og ditt lokalmiljø? Hvis svaret er ja, er det viktig at du allerede i dag tar kontakt med oss og engasjerer deg mot valget. Ta kontakt med Gudrun Brøvig Silde: bymisjon.no eller sokneprest Thomas Berbom, jar-menighet.no 4 5

4 ÅRETS FASTEAKSJON - SØNDAG 22. MARS Supersøndag for klimarettferdighet Av Solfrid Sønsteby 25. og 26. april vil kirkene rundt omkring i landet bli fylt med Tårnagenter, og det kan bli så mange som åtteåringer! En tårnagent spør og finner ut av mange spennende mysterier. Blant annet hvorfor kirketårnene peker oppover? Vi utforsker hemmelige steder i Jar kirke, og i Bibelen; mysterienes bok. Tårnagenter er på sporet av både agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse hemmelige oppdrag. Tredjeklassingene bor hjemme, men vil være sammen på lørdag og feire Tårnagentgudstjeneste på søndag. Englevakter Vil du være Englevakt under Tårnagenthelga? Mange av Slik så det ut i fjor da agentene samlet seg utenfor Jar kirke. Åtteåringer får kirketårn og mysterier under lupen våre konfirmantledere stiller som frivillige englevakter. En Englevakt er en som er med og passer på barna noen timer, en som kan være sammen med gruppene på oppdrag eller stå på post, hjelpe til med maten, m.m. Er du for eksempel; fadder, mamma eller bestefar til en lovende tårnagent? Eller kanskje du vil enga-sjere deg for barn og menighet i ditt nærmiljø? La oss høre fra deg! Send mail til eller ring til Det vil komme agentbrev i postkas-sene denne våren, og tårnagenter kan melde seg på Tårnagenthelga via internettsiden til Jar menighet. Fristen er 17. april. Nytt nettsted for tårnagenter Søndagsskolen har utviklet nettstedet Her kan barna bli Tårnagenter på internett, og de kan få et eget agentbevis. FASTEAKSJONEN Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, søndag 22. mars i Jar menighet, utfordrer oss til å gi penger til beskyttelse og nødhjelp når katastrofen rammer. Det er menighetene landet rundt som står for gjennomføringen. Kontakt din nærmeste menighet hvis du vil bidra ved å gå med bøsse. Kateket Hege M. Mathiassen mobil: Pengene vi samler inn under fasteaksjonen, går til alt Kirkens Nødhjelps arbeid, og frie midler gir oss nødvendige økonomiske muskler til å handle raskt når katastrofen rammer. Du kan støtte aksjonen ved å: Benytte kontonummer Ringe givertelefon (200 kroner) Sende en sms <GAVE> til 2468 (200 kroner) Søndag den 22. mars samles vi for å mobilisere til handling: Frivillige voksne og konfirmantene bærer Kirkens Nødhjelp-bøssa fra dør til dør. Av Solfrid Sønsteby Trosopplæringsmedarbeider Vi blir alle utfordret til å handle mer miljøbevisst og til å gi av vår overflod slik at hjelp kan komme fram til medmennesker som blir berørt av kriser etter klimaendringer. I kriser er vann kritisk Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. Muhammed Irsdad og hans familie. En morgen tidlig i oktober kom flommen til landsbyen. - Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som ligger litt høyere enn resten av lands byen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Tidligere jobbet han som sikkerhetsvakt, og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. Etter flommen måtte Muhammed være sammen med familien, og han mistet derfor jobben. I tillegg har flommen gjort at drikkevannet er forurenset. Utfordring Kirkens Nødhjelp jobber for humanitære og diakonale formål, blant annet ved å sikre tilgang til rent vann for Muhammed og familien hans. Kirkens Nødhjelp jobber sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Dette kan du også være med på når du gir penger i KN-bøssa til en av de om lag bøssebærerne i løpet av 22. mars. Å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene er også viktige satsingsområder. Skriv gjerne under på kampanjen om klimarettferdighet! Den 22. mars er du, hele menigheten og alle konfirmantene hjertelig velkommen til supersøndag-gudstjeneste klokka 11. Etterpå blir det enkel bevertning. Deretter får konfirmantene skolering i tema som bøssebærertips, årets fasteaksjonstema og strukturelle urettferdige årsaker til fattigdom. Ved firetiden starter dør til dør-aksjonen med konfirmantene i spissen. Sørg for å ha tatt ut beløpet du vil donere og møt de flotte konfirmantene våre i døra med ditt beste smil! 6 7

5 Teologistudenter i praksis Denne våren vil to studenter fra Det Teologiske Menighetsfakultet ha sin praksisperiode i Jar menighet. De to, Elise Gillebo og Tina Sandmoe, vil være i praksis i nesten fire uker i menigheten, under veiledning av sokneprest Thomas Berbom. De går begge to på tredje året på prestestudiet på MF. Nå ser de frem til praksis i Jar. Elise Gillebo er fra Bekkelaget i Oslo.For tiden er hun aktiv i Bekkelaget menighet, der hun blant annet dirigerer barnekor. Gillebo har fra tidligere en mastergrad ved Norges musikkhøyskole og jobber som freelance sanger og pedagog ved siden av teologistudiene. Tina Sandmoe kommer opprinnelig fra Bestum i Oslo, men bodde ni år på Eiksmarka i Bærum i oppveksten. Etter videregående utdannet hun seg som skuespiller, i Norge og London. Hun jobbet ett år som skuespiller, ellers har hun blant annet jobbet l på SFO og på Nationaltheatret. Fikk kommunens kulturstipend Lørdag 17. januar ble sopranen Marilyn Almeida tildelt Bærum kommunes kulturstipend under Bærum symfoniorkesters nyttårskonsert i Bærum kulturhus. Følgende ble lagt til grunn for tildelingen: Marilyn er 25 år gammel og etter musikklinjen ved Rud vgs.,toneheim folkehøgskole og Musikkonservatoriet i Trondheim fullførte hun i 2014 sin bachelorgrad som klassisk sopransanger ved Norges Musikkhøgskole. Nå er Elise Gillebo og Tina Sandmoe er begge teologistudenter på MF. De skal begge har praksis i Jar i noen uker denne våren! hun i gang med praktisk-pedagogisk utdanning på samme sted, noe som vil gjøre henne kvalifisert til å arbeide som musikklærer og sangpedagog. Men det hun aller helst vil, er å glede publikum med sin egen sang - enten på operascenen eller som konsertsanger. Nå er hun ansatt som solist under gudstjenester i Jar kirke i tillegg til utstrakt konsertvirksomhet blant annet i sin hjemkommune Bærum. Repertoaret hennes spenner fra sang i bryllup og begravelser, kirkekonserter, sanger i operakoret og som solist blant annet med Det Norske Jentekor. PRESTE- VIKAR Det er Toril Bul- Njaa Larsen som skal vikariere i Jar i tre måneder denne våren. Kapellan Per Kristian Hovden Sætre skal ut i farspermisjon, og Bul-Njaa Larsen vikarierer i hans stilling. Hun begynner på Jar den 23. mars. Og denne kvelden som solist med Bærum Symfoniorkester! Hun karakteriserer seg selv som hardt arbeidende og full av ståpåvilje, og har ved siden av studiene selv tatt ansvar for å skape sin egen arbeidsplass. Marilyn sier i et intervju med Aftenposten at hennes fremste ambisjon er å synge fra sjel til sjel og inn i folks hjerter. Sitt instrument - sin vakre stemme, bærer hun alltid med seg. Stipendet vil hun bruke til sangtimer og studieturer ved siden av studiene - og vi gleder oss til å følge henne videre. 70 ÅR SIDEN FRIGJØRINGEN AV AUSCHWITZ -Fangenskapet ble en lukket bok For professor Haakon Sørbye har krigsårene satt dype spor. I over tre år satt han i fangenskap. - Krigsopplevelsene dukket lenge opp som mareritt, forteller han. Likevel ønsker han å fortelle sin historie videre. Han mener at kunnskap om kirgens grusomheter er viktig å formidle. Den 16. mars fyller han 95 år. Av Øystein Sørbye De første tre årene bodde han på Majorstua, og flyttet til Granfossbakken på Lysaker i Hans første skoledag var også Jar skoles første, da denne ble åpnet i Da han skulle konfirmeres, hørte Lysaker til Høvik menighet. Foreldrene hans ønsket at han skulle konfirmeres på Ullern, som var kortere i reisevei. I ettertid angrer han på det: Alle mine kamerater konfirmerte seg i Høvik Kirke, det ble en ensom vandring til Ullern. Han tok examen artium på Stabekk gymnas i Radioamatør I mitt siste år på gymnaset i 1938 var jeg blitt radioamatør med signatur LA8Y. Det var min venn og tidligere klassekamerat Christian Amundsen, LA7Y, som hadde fått meg interessert i amatørradio. Etter artium søkte jeg så opptak ved NTH, og etter et år som praktikant ved Elektrisk Bureau ble jeg tatt opp som I løpet av fangenskapet hadde jeg mistet min barnetro. Hvordan kunne en god Gud la dette skje? student på elektro eterkstrøm, 1 september 1939, samme dag som Tyskland invaderte Polen, og annen verdenskrig var et faktum. Måtte flykte Jeg bodde i Tyholtveien 49 i Trondheim sammen med flere andre studenter fra NTH, med god utsikt til Trondheim havn. Tirsdag morgen den niende april 1940 så vi tre krigsskip på havnen. Nyhetene klokka 0900 ble avbrutt med at Vidkun Quisling erklærte konge og regjering for avsatt, og at han hadde overtatt regjeringsmakten. Vi gikk ned på Høyskolen. Der stod allerede to tyske soldater utenfor hovedbygget på hver side av inngangen med hver sin bombekaster pekende utover mot byen. Vi visste ikke hva vi kunne gjøre. To dager senere fikk jeg beskjed av to medstudenter å dra til Levanger med alt det radiomateriellet jeg kunne få tak i. Jeg rasket med meg diverse radiodeler og min egen Sky Champion radiomottaker, Professor Haakon Sørbye. Foto: Inge Lundereng /Vi Menn puttet alt i en stor koffert, og tok trikken til jernbanen. Nede på jernbanen stod det oppmarsjert flere kolonner med tyske soldater. Det var ingen kontroll. Jeg kjøpte billett til Levanger, satte meg på toget og håpet at alt skulle gå bra. Toget var fullt av folk, kvinner med barn og kofferter. De var alle klare for evakuering. Toget gikk uten noen annen kontroll enn billetten. Jeg deltok som sambandsmann for generalstabens hovedkvarter ved Snåsavannet, de hadde ikke radioutstyr av noe slag, for 8 9

6 Haakon Sørbye ved porten ved Natzweiler. alt militært utstyr lå i Trondheim, og tyskerne hadde beslaglagt det allerede tidlig om morgenen 9 april. Vi fikk radiostasjonen til å virke med vårt materiell. Etter noen uker var felttoget over, og vi overga oss til den tyske kommandanten i Snåsa og var krigsfanger fram til 12 juni. Jeg måtte skrive under på et papir på at vi aldri skulle gjøre noe som stred mot tyske interesser. Så fikk vi litt penger til å ta toget til Trondheim. Dit kom vi midt på natten 12. juni. Jeg spaserte i Tyholtveien på vei til hybelen i strålende vær og så noen røde skyer høyt oppe, ennå belyst av sola. Dagen etter tok jeg toget hjem til Lysaker og fikk en fin sommerferie sammen med familien. Secret Intelligence Service Høsten 1940 ble jeg invitert med i en etterretningsgruppe som var organisert av Secret Intelligence Service (SIS) i London, og jeg ble operatør som telegrafist Foto: Øystein Sørbye på radiostasjonen Skylark B. Mange av deltakerne var studenter. Vi hadde senderen under en granlegg i Bymarka i Trondheim. Vi fikk kontakt først i januar 1941, og meldte da flere ganger ukentlig om blant annet tungtvannsproduksjonen på Rjukan, og tysk flåteaktivitet langs norskekysten. Radiosenderen ble peilet inn, og gruppen vår ble rullet opp i september I tysk fangenskap Da startet 3 1/2 år i tysk fangenskap, først på Møllergata 19, deretter Grini, og fra august 1943 som Natt og tåke-fange i konsentrasjonsleiren Natzweiler, og fra september 1944 i konsentrasjonsleiren i Dachau. Derfra ble vi norske fangene reddet av svenske Røde Kors i mars Da var halvparten av oss over 500 nordmenn døde. Av de 8 fra Skylark B gruppen som ble tatt og sendt til Natzweiler, kom bare tre av oss tilbake. To av mine kamerater som ikke kom tilbake, Ola Jacob Bjanes og Alf Løken, var klassekamerater fra Stabekk. I løpet av fangenskapet hadde jeg mistet min barnetro. Hvordan kunne en god Gud la dette skje? Krigsopplevelsene dukket stadig opp i form av mareritt, stadig på flukt med tyskere i hælene Jeg har ikke savnet troen siden. Jeg fikk noen hedersbevisninger etter krigen, men likte ikke å snakke om dem. Siden gruppen var organisert fra England, fikk vi faktisk lønn etter krigen for krigsinnsatsen, og det kom godt med. Medaljene var Deltagermedaljen, Haakon VIIs frihetsmedalje og så den engelske King s Medal for Courage. Livet gikk videre Så gjenopptok jeg studiene i Trondheim høsten Jeg traff Ruth, som var geolog, og vi giftet oss sommeren 1946, og fikk etter hvert tre gutter. Jeg ble sivilingeniør NTH, Elektroteknisk avdeling, Linjen for svakstrømteknikk i 1947 og ble forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Bergen og senere Kjeller. I 1964 vendte jeg tilbake NTH som dosent med fagområde telefonteknikk, professor, Den tekniske høyskole i Twente, Nederland, og fra professor, NTH, teleteknikk med fagområde teletrafikksystemer. Snakket lite om krigen Jeg snakket lite om mine opplevelser som fange. Enkelte bruddstykker ble nok omtalt, men det var mest artige historier knyttet til mennesker som jeg hadde delt celle med. Selve fangenskapet, og særlig oppholdet i Tyskland, var og ble en lukket bok. Jobben opptok mesteparten av min tid og jeg hadde mange gjøremål med hus og hage. Krigsopplevelsene dukket stadig opp i form av mareritt, stadig på flukt med tyskere i hælene. Men så begynte mine tidligere medfanger å snakke om sine opplevelser, og organiserte i 1993 en tur tilbake til Natzweiler der jeg og Ruth var med. Og så stiftet etterkommerne våre en forening i 1994, Natzweilergruppen, som har arbeidet videre med informasjonsarbeidet om det som hendte, for at ikke et slikt fremmedhat skal vokse igjen. Jeg holdt foredrag om mine opplevelser, og har vært tilbake i fangeleiren Natzweiler og fortalt om hva jeg opplevde, senest i høst Har vært godt å fortelle Det å fortelle har medført at marerittene er borte, selv om det er mange tyske soldater i drømmene ennå. Men de gjør meg ikke noe. Da Ruth ble syk og døde, ble min viktigste aktivitet å reise som tidsvitne for Hvite Busser til Auschwitz og Aktive Fredsreiser. Det har jeg gjort siden Høsten i fjor var jeg på reisefot i nærmere 10 uker og jeg er vel en av de få gjenlevende tidsvitnene som fortsatt reiser. I 2013 flyttet jeg til Flatlandtunet på Stabekk. Da har det vært mye enklere å reise til Polen også. Og med barn, barnebarn og oldebarn i nærheten er jeg ikke så ensom lenger som jeg var de siste årene. Det er mer slitsomt å reise nå, og jeg hører dårlig, men jeg har ledsagere på turene og elevene er lydhøre, så dette er svært meningsfullt for meg. Jeg ønsker å formidle at vi skal være gode mot hverandre. I forbindelse med feiringen av sin 95 årsdag ble Haakon Sørbye tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats som tidsvitne. Redaksjonen i Kirken på Jar gratulerer! Middag for alle Vi fortsetter vårt middags-samvær i Jar kirke. Annenhver torsdag inviterer vi til middag for alle. Og vi mener alle! Det er fint når barn og unge, voksne og eldre kan samles rundt samme bord og spise. Denne høsten har vi erfart at stadig flere ønsker å benytte seg av dette tilbudet. I en travel hverdag kan det være kjekt å stikke innom kirken for en middag, og kanskje også være med på familiesamlingene etterpå, eller på Jatsi. Denne våren inviteres du til middag i Jar kirke/menighetshus annenhver torsdag kl Meny: Variert, enkel middag. Pris: Kr 30,- Datoene for torsdagsmiddagene denne Torsdag er det babysang! Vi ønsker deg velkommen til babysang i menighetshuset hver eneste torsdag kl Det er en hyggelig stund med sang, regler, bevegelse og sosialt samvær. Etter å ha sunget litt har vi god tid til å slappe av, bli kjent, snakke og spise lunsj sammen. Det serveres kaffe, te og noe smått å bite i! Ta med matpakke. Stadig fler har funnet ut at det er greit å spise sunn middag i Jar kirke på travle torsdager. Som for eksempel fiskekakeburger! våren er 12. og 26. mars, 9. og 23. april, 7. og 21. mai. Vi håper så mange som mulig har lyst til å komme. Dette er et tilbud som er for alle! Hvis du ønsker middag, kan du kontakte diakon Bente Krogsrud, tlf , e-post: Påmelding senest dagen før, innen kl

7 Knoppar brister Mange nordmenn har lært seg å trives med vinteren. Like fullt er det ikke tvil om at vinteren er en tid for stillstand, og mange planter dør og blir borte om høsten. Derfor er det så flott å se snøen trekke seg tilbake, snøklokkene dukke fram og gåsungene viser seg på seljekvistene. Av kapellan Per Kristian Hovden Sætre Knoppene bærer i seg håpet om liv og vår. Derfor er den bristeferdige knoppen valgt som motiv på prekestolskledet i den nye serien med grønne tekstiler i Jar kirke. I Bibelens billedverden finnes ikke årstidenes veksling på samme måten, siden tekstene er skrevet i Midt-Østen. Derimot finnes vekslingen mellom regn og tørke, mellom fruktbar jord og ørken. Synet av grønt som vokser etter at regnet har falt i ørkenen, er også et sterkt bilde på håp. Deler av Jesajaboken er skrevet mens befolkningen i Juda og Jerusalem var i fangenskap i Babylon. Situasjonen virket ganske håpløs, men profeten kom med budskap fra Gud om en bedre fremtid. I Jesaja 35 leser vi: Ørken og tørt land skal glede seg, ødemarken skal juble og blomstre. Som liljen skal den blomstre og juble, ja, rope av fryd. Libanons herlighet har den fått, Karmels og Sarons glans. De skal få se Herrens herlighet, vår Guds glans. Styrk de slappe hender, gjør de ustøe knærne sterke! Si til de urolige hjerter: Vær sterke, ikke redde! Se, deres Gud! Gud har ikke glemt folket i Babylon, og derfor kan de håpe på en fremtid der det som er livløst, skal få liv og der ørkenen skal blomstre. Det samme budskapet forkynnes til oss fra prekestolen. Gud glemmer ikke, og fortellingen om Jesus er fortellingen om en Gud som alltid er hos menneskene. Profeten Jesaja er også en av dem som kommer med de tydeligste forutsigelsene om Jesus. I Jesaja 11,1 leser vi at han sammenligner den som skal komme med et rotskudd fra tørre røtter: En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. Begynnelsen til blomstringen i ørkenen er dette skuddet fra stubben. Fordi Gud har kommet nær oss, kan vi håpe at troen og livet kan blomstre. Samtidig bærer bildet av knoppen i seg en ambivalens. Den har så store løfter og kan bli så vakker, men det har ennå ikke helt sprunget ut. Det er nesten som om den kvier seg for å åpne seg helt. Den svenske dikteren Karin Boye skriver om knoppen som venter på våren: Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt, som tär och spränger? Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont för det som växer och det som stänger. Ja nog är det svårt när droppar faller. Skälvande av ängslan tungt de hänger, klamrar sig vid kvisten, sväller, glider - tyngden drar dem neråt, hur de klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad, svårt att känna djupet dra och kalla, ändå sitta kvar och bara darra - svårt att vilja stanna och vilja falla. Då, när det är värst och inget hjälper, brister som i jubel trädets knoppar. Då, när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar glömmer att de skrämdes av det nya glömmer att de ängslades för färden - känner en sekund sin största trygghet, vilar i den tillit som skapar världen. Kunstner Randi Veiteberg Kvellestad har valgt en knopp som motiv for det nye lesepultklede i Jar kirke. Vekst og liv i den grønne serien Det er kunstner Randi Veiteberg Kvellestad (bildet) som har fått oppdraget med å lage ny messehagel, prekestolklede og antependium til Jar kirke. Om prekestolkledet forteller hun: Eg valde ein knopp til motiv. Knoppen er stadiet før Det nye som kan skje, fremtiden som åpner seg med så mange muligheter, den kan også skremme og gjøre oss tilbakeholdne og tvilende. Når knoppen til sist brister i blomst, er det fordi den hviler i den tillit som skaper verden. Den tilliten kan skapes av ordet som kommer fra prekestolen, om en Gud som aldri glemmer sitt folk, men kommer til oss igjen og igjen. Derfor setter vi knoppen på prekestolkledet vårt. Dette er baksiden på den nye messehakelen som er bestilt til Jar kirke. farge og blomeform utfaldar seg. Den er på bristepunktet, den er verkelig eit symbol på nytt liv. Eg har tatt utgangspunkt i julerosa sin knopp. Julerosa som spirer og veks opp i snø og nesten frost, så vakker og tander, men så sterk og uredd. Eg synes knoppen symboliserer evangeliet. Det blir forkynt frå preikestolen og det når inn til det kaldaste hjarte. Følg med! Vi vil i de neste numrene av Kirken på Jar fortelle nærmere om symbolikken i både messehakel og antipendium. Samt følge produksjonen

8 Ti gode grunner til å gå på gudstjeneste... Noen trenger en god grunn for å gå i kirken. Her har du ti gode grunner for et søndagsbesøk i Jar kirke. Vel møtt! Artikkelen er hentet fra kirkens nettside for trosopplæring, Størst av alt. Foto av Jar kirke: Kapellan Per Kristian Hovden Sætre. NR. 1: KYRIE En sliten, blind og fattig mann satte i gang å rope engang da Jesus gikk forbi: «Kyrie eleison, Kyrie eleison!» Mannen var desperat. Jesus stoppet og spurte: «Hva kan jeg gjøre for deg?» Utallige remixer og nykomposisjoner finnes av dette ropet. Det er med i alle gudstjenester. Om du er fortvilet, er dette ditt rop. NR. 2: GLORIA, SANG OG MUSIKK Natten Jesus ble født, var himmelen over gjeterne full av engler som jublet: «Gloria, Gloria, Gloria!». Gud hadde blitt menneske. Jesus var nær. Og englene synger og synger den samme sangen fortsatt. Og i alle gudstjenester henger man seg på. Dessuten er gudstjenesten full av vakker musikk og salmesang og ofte solistinnslag hver eneste søndag. Om du er begeistret, er Gloria ditt rop og din sang. NR. 3: DÅPEN Veldig ofte døpes barn, ganske ofte døpes konfirmanter, og av til døpes voksne. Dåp er en fest. Når vi ser en barnedåp, blir vi minnet om at ingen bærer seg selv. Første gang de fleste er i kirken, blir de båret. Kristus bærer. Fellesskapet bærer. Og dåpen vår bærer, nærer og lærer oss hver dag resten av livet. Om du kaver, er dåpen din identitet. NR. 4: BIBELEN Ingen bok har solgt og selger så mye som Bibelen. Ingen bok blir sitert så mye som Bibelen. Ingen bok betyr så mye for så mange som Bibelen. Det er her Gud har fortalt hva han ønsker å fortelle om seg selv og om oss. Hver gudstjeneste leses det 1-3 avsnitt fra Bibelen. Om du er nysgjerrig på Gud, er dette ord til deg. NR. 5: PREKEN Prekenen er et av de få stedene i samfunnet hvor man kan få oppmuntrende foredrag helt gratis. I prekenen kan man få hjelp til å tolke Bibelen, tolke seg selv og få større forståelse av hvem Gud er og hva han gjør. Man kan få hjelp til å mestre sitt liv og man kan til og med risikere å bli inspirert. Om du er ute etter utfordringer, er kanskje prekenen dyttet du trenger. Om du trenger ord som varmer, får du ofte det også. Prekenen er et av de få stedene i samfunnet hvor man kan få oppmuntrende foredrag helt gratis. NR. 6: BEKJENNELSENE Kirken har to type bekjennelser vi sier sammen. Den ene handler om ærlighet, om at til og med vi er slike som synder og sårer andre. Den andre handler om at troen ikke er ens egen, men noe vi deler. Syndsbekjennelsen og trosbekjennelsen er til for at vi skal slippe å knote med tilkortkommenhet og tvil på egenhånd. Om du er ute etter lagfølelse, er bekjennelsene noe for deg. NR. 7: BØNNEN Det legges til rette for bønn på mange måter i en gudstjeneste. Av og til beveger man seg rundt i rommet og gjør ting. Av og til er man stille eller ber inni seg. Av og til er det ferdigskrevne bønner som noen ber høyt. «Vår Far» er alltid med. Bønn er en fortrolig samtale med Gud, gjerne med dine egne ord. Om du er en som søker, er bønnen ditt språk. NR. 8: KOLLEKTEN Vi drømmer alle om å være gode mennesker. Hver gudstjeneste åpner vi lommeboken og øver oss på nettopp dette. Noen gir mye. Andre gir litt. Vi øver på å fordele videre de ressursene som Gud har latt oss disponere, vi øver på å være noe for andre. Om du lei av å være egoist, er dette din øvelse. NR. 9: NATTVERDEN Jesus delte et brød i biter, ga sine disipler og sa det var hans kropp. Han skjenket vin i krusene deres og sa det var hans blod. Det samme gjør vi. Nattverden har et tydelig kroppsspråk. Vi smaker Jesu død. Vi kjenner Jesu oppstandelse. Vi erfarer Jesu nådige fellesskap. Og vi sendes ut i. Om du er lei av ord, har nattverden alt du trenger. NR. 10: VELSIGNELSEN Rett før en gudstjeneste er ferdig toppes det hele med den eldgamle velsignelsen. Tre enkle setninger: 1. Gud synes godt om deg! 2. Guds ansikt lyser opp når han ser deg! 3. Gud vender blikket mot deg og setter deg fri! Om du lengter etter bekreftelsen du trenger hele neste uke, er velsignelsen din. Dette er ditt bilde av Gud. Dessuten kan du komme til å bli utsatt for fint fellesskap og kanskje møte noen nye mennesker! Vel møtt! 14 15

9 MENIGHETSWEEKEND Staben har jobbet lenge med å få til en menighetsweekend med Jar menighet. Nå har vi funnet både tid og sted. Hold av helgen september Da går turen til Gulsrud leirsted. Vi håper mange vil være med på en fin helg der både små og store kan trives. Det blir morsomme aktiviteter, fine opplevelser, godt samvær, god mat og søndagsgudstjeneste. Mer informasjon følger utover våren, men hold allerede nå av helgen! ONSDAGSMØTER Siste onsdag i hver måned er det onsdagsmøte i Jar menighet. Denne våren er det blant andre Svein Granerud som taler. Den 25. mars er det fellesmøte. Da samles Jar menighet, Bærum Frikirke, Bærum Baptistmenighet og Bærum Mi-sjonskirke til møte. Det er sokneprest Thomas Berbom som taler. 29. april taler Svein Granerud, og den 27. mai taler diakon Bente Krogsrud. Vel møtt til onsdagsmøter kl Svein Granerud MENIGHETENS SOMMERTUR Også i år blir det sommertur med menigheten. Vi jobber med å lage et fint og hyggelig program og finne et spennende sted å reise, men er sikre på at vi får til en fin tur. Hold av dagen, torsdag 11. juni, til en hyggelig tur med kjente i Jar menighet. Bilder fra en utstilling Menighetens kantor, Maria Hansli (bildet), avlegger denne våren mastereksamen med to flotte konserter. Temaet for masterarbeidet er musikk inspirert av annen kunst. - Jeg synes det er spennende hvordan konkrete ting, i dette tilfellet bilder og litteratur, kan komme til uttrykk i musikk, sier hun. Fremføringen av masterarbeidet går over to konserter. Forberedelsen har vært en lang prosess. Halvparten av musikken hun skal spille er opprinnelig skrevet for andre instrumenter, og det har gått mye tid på å finne de beste transkripsjonene. - Noen partiturer har jeg også selv måttet skrive og tilpasse, forteller hun. - Orgelet er et flott instrument, som likner et orkester, og det er veldig spennende å jobbe med. NYE PROSESJONSLYS Jar kirke har fått nye prosesjonslys. Lysene ble tatt i bruk i gudstjenesten den 1. februar Lysene er laget av industridesigner Fredrik Torsteinsen i Lommedalen. Kirken på Jar vil skrive mer i neste nummer. å arrangere kort tid etter Hartmans død. Musikken tar oss med bilde for bilde, og mellomsatsene som kalles Promenade, beskriver spasering fra det ene bildet til det andre. Noen av bildene fra Hartmans utstilling finnes fortsatt, og jeg skal legge dem ved i programmet slik at publikum kan ha dem foran seg mens musikken spilles. Den siste konserten blir 22. mai kl. 19 i Lindemansalen på Musikkhøgskolen. Dette er hovedkonserten i masterarbeidet. - Her har jeg valgt å ta utgangspunkt i musikk inspirert av litteratur, og på programmet står «Faust» av Petr Eben og «Pomp and circumstance» av Edward Elgar. «Faust» er basert på Göthes klassiker med samme navn. Det er et dramatisk stykke som består av flere satser, og mellom hver sats skal det leses en kort tekst, slik at sammenhengen mellom fortellingen og musikken kommer frem, forteller Maria Hansli. Hun ønsker alle velkommen til spennende konserter denne våren! Ny vår i hagen Noen velsignelser kommer igjen og igjen, og én som nå står rett for døren, er våren. Det er utrolig hvilke krefter som settes i sving når dagene blir lengre og temperaturen stiger. Av Knut Langeland, medlem av menighetens grønne utvalg. Plantene våkner til liv, setter nye skudd og forbereder blomstring. Det arbeidet som var tungt og ulystpreget sist høst, er nå lystbetont. Det er herlig å rake og stelle i hagen når det er lyst og varmt. Og aldri er det så lett å luke som det er om våren. Ugrasrøttene sitter ikke så fast i jorden. Det vi planter nå, vil ha et langt sommerhalvår på å etablere seg. Hvis vi vil gjøre en innsats i en overvokst hage, er det om våren vi skal starte. Pallkrager i en vanlig villahage. Den første konserten er 27. mars kl 19 Den gode jord i Uranienborg kirke. Hovedtema her er Det finnes mange musikk inspirert av billedkunst. slags jord, og Bente - Jeg spiller «Bilder fra en utstilling» av noen jordtyper Krogsrud Modest Musorgskij og «Okna» av Petr er bedre egnet til Eben. Bilder fra en utstilling var inspirert dyrking enn andre. av Viktor Hartmans kunstutstilling som Det er i jorden at plant- komponisten Musorgskij var også med på Foto: Thomas Berbom ene henter den næringen de trenger for å vokse. Vi er heldige her i Bærum som har en god basis for frodige hager. Sand, leire, humus og næringsstoffer i riktig blanding er en god jord for plantene å vokse i. Jorden skal for de fleste planter være rundt ph 7, det vil si at den verken er sur eller for kalkholdig. Det er en kalkholdig underg- runn de fleste steder i Bærum. Nå som nedbøren ikke lenger er så sur som den var for år siden, trenger vi ikke rutinemes- GRØNT UTVALG sig tilføre kalk hvert år. Hvis jorden blir for kalkrik, er det mange planter som ikke klarer å ta opp næringsstoffene fra jorden. Helst bør vi foreta en jordanalyse før vi kalker i stor stil. Hagesentrene selger testprøver. Der det er tung leirjord, bør denne tilføres humus og grov sand, eller, enda bedre, fin singel. Tidligere brukte vi mye torv i hagene, men nå bruker vi heller kompost fra egen hage eller kjøpt på Isi. Næringsfattig jord har godt av naturgjødsel, som samtidig tilfører humus og fremmer mikrolivet i jorden. Likevel kan det være fornuftig å kjøpe mikronæringsstoffer i et hagesenter og tilføre det med noen års mellomrom. Hvis nedbørsmengden øker i årene fremover, vaskes næringsstoffene lett ut av jorden, og vi må tilføre mer. Det er mange insekter og dyr som gjerne vil dele den maten vi dyrker med oss. Det

10 GRØNT UTVALG er ikke vi så glade for. Det har vist seg at store felt med én grønnsak tiltrekker seg både sykdom og insekter, mens en blanding av forskjellige slag vil forvirre insektene og samtidig gjøre at jorda ikke blir så ensidig utnyttet. Man kan tenke seg en grønnsakseng der det er en rad tagetes, én med spinat, en rad med bønner og en rad med vårløk. Et annet alternativ med fem rader består av persille, mangold, gulrøtter, løk og dill. Et siste alternativ har rader av gressløk, plukksalat, knutekål og ringblomster. Krydderurter og løk er de plantene som oftest blir brukt for å holde insektene på avstand. Venner og fiender Insektene er både venner og fiender. Det Å bytte ut den bensindrevne gressklipperen med en elektrisk er et skritt i miljøvennlig retning er vanskelig å se noen forsonende trekk ved bladlus, snegler, kål- og gulrotfluer. Likevel er de guds skapninger, de også. Vi må finne en balanse der vi kan leve i fredelig sameksistens. Vi må holde skadeinsektene borte fra det vi selv vil spise og glede oss over. Det er en del naturlige sprøytemidler som vi kan lage og som er ganske effektive. 1 kilo friske nesler i 10 liter kaldt vann kan stå i timer før det sprøytes på plantene. 500 gram løk, gjerne med noe hvitløk, hakkes og blandes med 10 liter vann. La stå et døgn før det sprøytes på. Hvis vi blander med kokende vann, kan vi klare oss med mindre løk/hvitløk. Avkok av malurt og reinfann som tynnes ut 1:10 har også en gunstig virkning mot Bilde over: Kjøkkenhage der grønnsakene vokser om hverandre, virker forvirrende på skadeinsektene. Bilde til venstre: Midt i prydhagen er det en liten kjøkkenhage med poteter og sittegruppe. uønskede insekter. Vi sprøyter gjerne på forhånd for å inspirere insektene til å oppsøke andre planter. Mot et angrep av lus kan vi sprøyte med naturlig grønnsåpe fortynnet 1:50, det vil si 0,2 dl i 1 liter vann. I forkant av våren bør vi sette limringer på frukttrærne. Vi kan også lage limringer selv med tape påført skiklister. Kortreist mat Ingen mat kan bli mer kortreist enn den vi dyrker i egen hage. Veien er kort fra hagen til magen, og grønnsakene er ekstra friske og sprø. Da vet vi også hva de har vært gjødslet og sprøytet med; viktig hvis vi skal servere barn eller barnebarn. Kortreiste gleder er også et viktig aspekt ved å stelle sin egen hage. Flere økofilosofer har påpekt at vi i fremtiden må ha enklere forventninger til det vi vil oppleve, så vi ikke belaster miljøet i samme grad. Verden utenfor hagegjerdene og utenfor landegrensene er spennende, men faktisk kan livet på hjemmeplan være like rikt og utfordrende hvis vi legger våre følelser og fantasi i det. Opp fra bakken I de siste årene er pallkrager blitt populære for å lage en liten kjøkkenhage. Det er gunstig på mange måter. Selvsnekrede karmer er like gunstig, men krever litt mer arbeid. Vi kan legge noen lag avispapir i bunnen av pallkragen eller karmen før vi fyller på med god, ugrasfri jord og dyrke grønnsaker selv der det er mye ugras på bakken. Vi får bedre kontroll med hvordan det går med småplantene og eventuelle insekter når vi slipper å bøye oss så langt ned. Sist og ikke minst vil det være gunstig for plantene med dyp og porøs jord som også blir varmere i et slikt høybed. Det er ingen grunn til ikke å sette i gang. Det er helt forferdelig å tenke på at mange vanlige gressklippere forurenser mer og gir fra seg mer karbondioksid enn en moderne bil! På mange måter har det vært mer praktisk å bruke en bensindrevet klipper enn en tilsvarende elektrisk. Tidligere var det den elektriske ledningen som var snublesnoren for de elektriske klipperne. Nå finnes det mange plenklippere med batteridrift. Å bytte ut den bensindrevne gressklipperen med en elektrisk er altså et skritt i miljøvennlig retning. FORANKRING Vi vil innarbeide og forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens års- og arbeidsplaner, samt årsmeldinger. GUDSTJENSTELIV Vi vil forankre vårt arbeid i både menighetsråd, i stab og blant frivillige. Vi vil feire Skaperverkets dag. Vi vil arrangere minst en gudstjeneste i året med fokus på miljø, forbruk og rettferd. Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiver i bønner, liturgier, prekener og taler der det er naturlig. Vi vil arrangere gudstjeneste i friluft minst en gang i året. UNDERVISNING, DIAKONI, INFORMASJON Vi vil integrere miljø, forbruk og rettferdsperspektiver i vår undervisning, trosopplæring og barneog ungdomsarbeid Vi vil arrangere kirkekaffe og temakveld med fokus på miljø, forbruk og rettferd Vi vil formidle stoff om miljø, forbruk og rettferd i menighetsbladet Vi vil delta i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Vi vil jobbe med grønne perspektiver i samarbeid med vennskapsmenigheten i Estland. LOKAL TILTAK Vi vil arrangere loppemarked eller byttemarked INNKJØP Vi vil kjøpe så lite som mulig. Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester når det er mulig, og bruke Fairtrade-merkede produkter når slike finnes. ENERGI Vi vil bruke sparepærer og slukke lyset i rom som ikke er i bruk. Vi vil skru av pc-ene når vi går for dagen. Vi vil fylle opp oppvaskmaskinen før den settes på. GRØNT UTVALG Grønn handlingsplan Menighetsrådet i Jar menighet har vedtatt følgende handlingsplan for grønn menighet. TRANSPORT Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle eller reise kollektivt til/fra kirken eller møtelokalet. Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken eller møtelokalet. AVFALL Vi vil unngå bruk av engangsprodukter ved bevertning/kirkekaffe. Vi vil oppfordre menighetens medlemmer til å si nei til postkassereklame. Vi vil bruke projektor i stedet for papir hvor det er mulig. Vi vil levere glass, metall og plast til resirkulering. Vi vil levere elektronisk og annet spesialavfall til godkjent mottak Vi vil kopiere på begge sider av arket EGET TILTAK Vi vil arrangere kurs i hjemmekompostering. Vi vil ha brosjyrer, hjelp og veiledningshefter fra kommunen og organisasjoner i menighetshuset

11 Vel møtt til gudstjeneste i Jar kirke SØNDAG 15. MARS KL søndag i fastetiden Fastetidsgudstjeneste. Sokneprest Thomas Berbom. Preken ved teologistudent Tina Sandmoe. Kantor Maria Hansli. Åpning av kunstutstillingen Ave Crux. Kollekt: Vennskapsmenighet i Estland. Søndagsskole. SØNDAG 22. MARS KL Maria Budskapsdag Fasteaksjonsgudstjeneste. Dåp. Kapellan Per Kristian Hovden Sætre. Kateket Hege Medlie Mathiassen. Diakon Bente Krogsrud. Preken ved ungdomsleder Birgitte Kessel. Kantor Maria Hansli. Kollekt: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Søndagsskole. Kirkekaffe. PÅSKEN I JAR - se rammen SØNDAG 12. APRIL KL søndag i påsketiden Barnas påskegudstjeneste. Vikarprest Toril Bull-Njaa Larsen. Organist Håvard Ringsevjen. Kollekt: Eget arbeid blant barn og unge. SØNDAG 19. APRIL KL søndag i påsketiden Jarivalgudstjeneste. Band. Konfirmanter. Konfirmantledere. Sokneprest Thomas Berbom. Kateket Hege Medlie Mathiassen. Ungdomsleder Birgitte Kessel. Menighetsmusiker Trygve Teien. Kantor Maria Hansli. Kollekt: Eget arbeid blant barn og unge. Kirkekaffe. 20 PÅSKEN I JAR KIRKE PALMESØNDAG KL Palmesøndagsgudstjeneste. Sokneprest Thomas Berbom. Preken ved teologistudent Elise Gillebo. Organist Håkon Omejer Sørlie. Kollekt: Menighetens arbeid. SKJÆRTORSDAG KL Skjærtorsdagsgudstjeneste. Vikarprest Toril Bull-Njaa Larsen. Kantor Maria Hansli. Kollekt: Eget arbeid. Skjærtorsdagsmåltid etter gudstjenesten. LANGFREDAG KL Langfredagsmesse. Vikarprest Toril Bull-Njaa Larsen. Kantor Maria Hansli. PÅSKEDAG KL Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Thomas Berbom. Kantor Maria Hansli. Forsangere/solister. Konfirmanter. Kollekt: Det norske misjonsselskap. MANDAG 6. APRIL KL påskedag Felles gudstjeneste i Østerås kirke. SØNDAG 19. APRIL KL søndag i påsketiden Jarivalkonsert. Band. Konfirmanter. Konfirmantledere. Kollekt: Eget arbeid blant barn og unge. SØNDAG 26. APRIL KL søndag i påsketiden Tårnagentgudstjeneste. Dåp. Vikarprest Toril Bull-Njaa Larsen. Tårnagenter. Kollekt: Eget arbeid. Kirkekaffe. SØNDAG 3. MAI KL søndag i påsketiden Gudstjeneste. Dåp. Vikarprest Toril Bull-Njaa Larsen. Konfirmanter. Kollekt: Misjonsalliansen. SØNDAG 10. MAI KL søndag i påsketiden Ung messe. Sokneprest Thomas Berbom. Kateket Hege Medlie Mathiassen. Ungdomsleder Birgitte Kessel. Menighetsmusiker Trygve Teien. Organist Håvard Ringsevjen. Konfirmantdåp. Konfirmantledere. Kirkekaffe. TORSDAG 14. MAI KL Kristi Himmelfart Kristi Himmelfartsgudstjeneste. Dåp. Sokneprest Thomas Berbom. Kantor Maria Hansli. Konfirmanter. Kollekt: Eget arbeid. SØNDAG 24. MAI KL Pinsedag Høytidsgudstjeneste. Dåp. Vikarprest Toril Bull-Njaa Larsen. Organist Håkon Omejer Sørlie. Kollekt: Stefanusalliansen. MANDAG 25. MAI KL pinsedag Økumenisk gudstjeneste. Vikarprest Toril Bull-Njaa Larsen. Band. Friluftsgudstjeneste. Frikirken, Baptistkirken, Misjonskirken, Grinilund, Østerås, Haslum, Snarøya og Høvik menigheter. Kollekt: Bibelselskapet. SØNDAG 31. MAI KL Treenighetssøndagen Gudstjeneste. Dåp. Vikarprest Toril Bull-Njaa Larsen. Misjonsalliansen deltar. Kollekt: Misjonsalliansen. Søndagsskole. SØNDAG 7. JUNI KL søndag i treenighetstiden Familiegudstjeneste. Dåp. Vikarprest Toril Bull-Njaa Larsen. Kollekt: Eget arbeid. SØNDAG 14. JUNI KL søndag i treenighetstiden Skaperverkets dag. Dåp. Sokneprest Thomas Berbom. Kollekt: Haslumseter kapell. Kirkekaffe. Kirkeskyss: ring Trenger du skyss til kirken? Ring tlf Aktiviteter i din kirke BABYSANG Babysang i menighetshuset hver torsdag kl SØNDAGSSKOLE Det er søndagsskole nesten hver søndag kl Se gudstjenesteprogrammet. KLUZZ-FAMILIEGRUPPE En samling for hele familien. Middag, sang og aktiviteter. Annenhver torsdag kl TORSDAGSMIDDAG Et hyggelig samlingspunkt annenhver torsdag kl KONFIRMASJON Kontakt kateket, eller se LEDERTRENING For ungdom tilbyr vi ledertrening. KOMA (Konfirmant-medarbeider) og LIV (Ledere i vekst) kurs. JATSI Ungdomsklubben hver eneste torsdag kl KIRKEKOR Koret møtes før hver gudstjeneste kl for en gjennomgang av søndagens salmer og liturgisk musikk. ONSDAGSMØTER En onsdagskveld i måneden arrangeres onsdagsmøte i menighetshuset. Hit inviteres spennede talere vårens program finner du i kirken og på side 16. TÅRNFRID-NETTVERK Et nettverk for kvinner mellom 35 og 55. Spennende temaer og innledere to ganger i semesteret. SORGGRUPPE I samarbeid med Haslum menighet arrangerer Jar menighet sorggrupper jevnlig ved behov. FORMIDDAGSTREFF Siste tirsdag i måneden er det formiddagstreff i menighetshuset kl Det serveres god lunsj og kaffe og spennende program. BESØKSTJENESTE Menigheten har besøkstjeneste og kommer gjerne en tur på besøk til dem som måtte ønske det. KIRKEFORUM Første tirsdag i måneden leder sokneprest Kirkeforum på Jar- og Stabekk eldresenter kl ANDAKT Sokneprest holder andakt på Nordraaksvei bo- og behandlingssenter en gang i måneden. KONSERTER Det holdes regelmessig konserter i kirken. Bli med på søndagsskolen! Vi har en aktiv søndagsskole på Jar med mange barn og voksne - men vi kan bli enda fler! Det er søndagsskole nesten hver eneste søndag. Akkurat nå lages programmet for våren, så følg med på oppslag og på internett for vårens samlinger. Livets gang Døpte Mathilde Braathen Nyquist Frederik Bille Brahe Veiby Theodor Bjørkli Eriksen Lukas Fauchald-Skaarnes Lavrans Slaatsveen Riddervold Julia Sunde-Lindseth Jakob Fosseide Novaro Synnøve Quinn Nilsen Caroline Sommerfelt Sebastian Hauge Stensland Gustav Capdevila Ter Jung Jonathan Slettedal Eide Celine Steinstad Flåta Erika Junker Viede Sophie Christine Kaasa og Paul Nicolay Fagersand Døde Kari Myhre Kjell Torgrimsen Bjørg Bugge Inger Jansen Wenche Eriksen Unni Haugen Odd Wold Gjertrud Singsaas Christiansen Randi Johanne Syvertsen Kjell Arnljot Wig Åsmund Bøe Winnie Homlong Tore Frogh Kirsten Antonette Rolfsen Åse Christiansen Esther Lothe Steffensen Gerd Kristine Melby Jorunn Segtnan Saue Astrid Elisabeth Eker Johannessen 21

12 FASTEAKSJONEN MARS I kriser er vann kritisk! Vi er der i katastrofen med rent vann. Nå trenger vi deg. Velkommen til Fagerborg Fagerborg Tannklinikk ønsker nye og gamle pasienter velkommen til behandling i en hyggelig og avslappet atmosfære. GODTANNA Tannlegeteam på Eiksmarka Tlf.: Niels Leuchs vei 99, 1359 Eiksmarka Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer Tannlege Hilde Sommer Landsend og tannhelsesekretær Inger Lise Kilde Medlem av Den Norske Tannlegeforrening MNTF Kirkeveien Oslo Tlf: Haslumseter kapell Kapellet drives av menigheter i Bærum og Oslo vest. Gudstjenester avholdes stort sett hver søn-dag kl Salg av kaffe, vafler, brus og sjokolade. For oppdatert informasjon og gudstjenesteliste: www. haslumseter.no Viken Begravelsesbyrå Bjerkelundsveien Jar Viken-begravelse.no Vil du annonsere her? Kontakt oss på Generasjonsoverganger bolig, hytte og bedrift Testament, ektepakt og samboeravtaler Aperto advokat Nedre Slottsgate 15, Oslo Advokat Knut Walle-Hansen E-post: Tlf

13 Siden ist Påskesalmen Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt! Lyset fyller haven, se en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom! Se Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham alle tunger, Kristus Herre er! Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Tekst: Edmond L. Budry 1885 / Musikk: G. Fr. Händel 1746 Oversettelse: Arne Fjellberg 1947 / Foto: Thomas Berbom

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje Kyrkjeblad NR. 1 2015 49. ÅRGANG for Sel og Heidal Foto: Randi Bakken Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr. 1 2015 1 Sel, Heidal og Nord-Sel menigheter Sel kirkekontor,

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

SØM VOKALENSEMBLE M/SOLISTER OG MUSIKERE ORGEL: ELSEBETH LÜTCHERATH LESNINGER: WILLIAM R. GLAD

SØM VOKALENSEMBLE M/SOLISTER OG MUSIKERE ORGEL: ELSEBETH LÜTCHERATH LESNINGER: WILLIAM R. GLAD Påskekonsert Søm kirke Urfremføring: A PASSION SERVICE av Konrad M.Øhrn: SØM VOKALENSEMBLE M/SOLISTER OG MUSIKERE ORGEL: ELSEBETH LÜTCHERATH LESNINGER: WILLIAM R. GLAD Kort og godt D et er en kunst å kunne

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Glade konfirmanter på leir! God påske! Ord til deg: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Påsketid Se side 15-17 og 32

Påsketid Se side 15-17 og 32 Nordberg menighetsblad Nora i Nairobi Side 4-5 Stor konsert Side 7 Ny på kontoret Side 9 Hva med orgelet? Side 10 Kurbitsmalerier Side 16-17 Påsketid Se side 15-17 og 32 Nr. 2 Påskenummer 2013 Nordberg,

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Levende kristne menigheter i Etiopia

Levende kristne menigheter i Etiopia Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2010) Fasten side 4-9 Musikk i påsken side 10 Speidere på kanotur side 12 Karneval i Hoeggen baksiden Levende kristne menigheter i Etiopia

Detaljer