Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1"

Transkript

1 T1 RETTLEDNING FORSKRIFT INNHOLD Tekstdel Side T2 T4 Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLND 1 SEKUNDÆRE OG ØVRIGE FYLKESVEGER, SMT KOMMUNLE VEGER Dovre 3 Etnedal 5 Gausdal 7 Gjøvik 9 Gran 14 Jevnaker 17 Lesja 19 Lillehammer 21 Lom 24 Lunner 26 Nord-urdal 28 Nord-Fron 30 Nordre Land Ringebu 34 Sel 37 Sjåk Søndre Land 42 Sør-urdal 44 Sør-Fron 46 Vang 48 Vestre Slidre Vestre Toten 52 Vågå 54 Østre Toten Øyer 58 Øystre Slidre 61 FLSKEHLSER PÅ FYLKESVEGENE I OPPLND (høydeog breddebegrensninger) 63

2 T2 Innledning lista for fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke inneholder opplysninger om veglengde, veggruppe for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. Ny utforming av veglista etter forvaltningsreformen Fra 1. januar 2010 er en stor del av riksvegene overtatt av fylkeskommunene og dermed blitt fylkesveger. Fylkesvegene er nå delt i tre kategorier: Primære fylkesveger: Fylkesveger som før 1. januar 2010 var riksveger Sekundære fylkesveger: De viktigste tidligere fylkesvegene Øvrige fylkesveger: Resten av fylkesvegene De primære fylkesvegene har samme nummer som de tidligere riksvegnumrene. I veglista er de primære fylkesvegene (Tidligere riksveger) listet opp først uten deling på kommunegrensene. Deretter kommer Sekundære og øvrige Fylkesveger, samt kommunale veger listet opp for hver kommune. r for spesialtransport Etter søknad kan det gis dispensasjon fra de verdier for bruksklasse, lengde og totalvekt som framgår av veglista. Det er forskjellige regler og krav knyttet til kjøring med spesialtransport for de forskjellige veggruppene som er: : er som ikke har bruer, har bruer med flere kjørefelt eller nyere bruer med ett kjørefelt. : er som har bruer med ett kjørefelt (unntatt nye som kvalifiserer til gruppe ). IKKE: er som ikke er egnet for spesialtransport. Disse vegene kan ikke brukes av kjøretøy som har dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. ruksklasse sommer ruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom perioden med vinteraksellast og eventuell periode med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. ruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglista. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves vanligvis når teleløsningen begynner. ksellast i teleløsningsperioden På fylkesvegene vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Kolonnen for aksellast i teleløsningen utgikk i Det kan allikevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. Vi henstiller til transportører og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen.

3 T3 Tømmertransport med m lange vogntog Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med m vogntoglengde på veger der det er angitt i lista. For transport av tømmer på vogntog spesielt innrettet for transport av tømmer mellom 21,5 og meter med minst 7 aksler etter første ledd, tillates en totalvekt på tonn på veg hvor det er angitt i lista. Ordningen omfatter sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke. Flis er ikke massevirke. Øvrige forutsetninger og krav til kjøretøy, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av vegliste for riksveger. De forutsetninger, krav og måleregler som står i riksveglista gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger. Modulvogntog Prøveordningen med 25,25 meter lange modulvogntog i Norge startet opp 1. juni Det utgis egen liste som viser hvilke veger slike vogntog kan benytte. estemmelsene om modulvogntog finnes i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg. (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy).

4 T4 FORSKRIFT OM TILLTTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER I OPPLND FYLKE. Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 20. mai 2010 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. direktoratets forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 5-2 nr. 2 bokstav a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av direktoratet med ikrafttreden 1. juni 2010 (lister 2010 for riksveger). IKRFTTREDEN Denne forskrift gjelder fra 1. juni 2010 Fra samme dato oppheves forskriftene FOR FOR Som en del av denne forskrift følger veglister for fylkesveger og kommunale veger i Oppland på de neste sidene.

5 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND fylke Primære fylkesveger ruksklasse FV 27 Frya x E6 - Hedmark/Oppland grense 26,0 FV 29 Hedmark/Oppland grense - Hjerkinn XE6 6,595 FV 33 kershus gr/skreifjella - jørgo x E16 115,755 FV 33 Gjøvikjordet nord x fv 33 - Gjøvik rådhus x fv1 0,480 FV 34 Jarenkrysset rv 4 - Svingvoll x rv 33 55,725 FV 51 uskerud gr - Sanderstølen 2,065 FV 51 Sanderstølen - Leira x E16 21,920 FV 51 Fagernes x E16 - Randen x rv51 1,655 FV 51 Maurvangen x fv 51 - Gjendesheim 2,335 FV 53 Tyinkrysset x E16 - Sogn og Fjordane gr/tyinosen 13,3 FV 55 Lom x rv 15 - ndberg 1,300 FV 55 ndberg - Liasand 26,490 FV 55 Liasand - Sogn og fjordane grense 24,842 FV 63 Langvatn x rv 15 - Møre og Romsdal grense 2,7 FV 180 kershus gr - Lygna x rv 4 3,475 FV 213 Hedmark grense - Sannom X E6 9,6 FV 216 Hedmark grense Lillehammer x fv213 8,830 FV 2 Vang x rv 35 - randbu x fv 34 24,107 FV 241 uskerud gr - Jevnaker øst x rv 35 2,710 FV 243 uskerud gr - Hedalen stavkirke 13,580 FV 244 Mjørlund x rv 4 - Lena x fv ,697 FV 245 Jevnaker x rv 35 - Kolbjørnshus bru S 80,9 FV 245 Kolbjørnshus bru S - Dokka x fv 33 0,624 FV 246 Lillo vest x fv 33 - Reinsvoll x rv 4 rundkj vest 15,213 FV 247 Hov x fv 34 - Hasvoldsæter x fv 33 9,428 FV 249 Redalen x rv 4 - Svingstad x fv 2 34,736 FV 2 Dokka S x rv 33 - Vingrom x E6/fv ,173 FV 251 Høljerast x fv 33 - x pv Lunde bru Ø 7,067 FV 251 x pv Lunde bru Ø - Lunde bru V x pv 0,203 FV 251 Lunde bru V x pv - Flatøydegard x fv ,830 FV 252 Tyin x fv 53 - Eidsbugarden 19,2 FV 253 Vingnes x E6 - Jorekstad x fv 255/fv319 7,157 Side 1 av 63

6 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND fylke Primære fylkesveger ruksklasse FV 254 Segalstad bru x fv Svingvoll X fv ,0 FV 254 Svingvoll X fv Tretten bru øst 8,272 FV 254 Tretten bru øst - Tretten sør x E6 0,453 FV 255 Storhove x E6 - Kamfoss bru 79,274 FV 255 Kamfoss bru 0,046 FV 255 Kamfoss bru - Vinstra N XE6 29,048 FV 2 Hundorp Ø X E6 - Skillestad X fv 319 2,200 FV 2 Skillestad X fv Grind x fv 3 6,270 FV 2 Grind x fv 3 - Skurdal X fv 1 til Gålå 2,680 FV 2 Skurdal X fv 1til Gålå - Lomoen X fv 255 8,985 FV 257 Sjoa X E6 - Randsverk X fv 51 31,431 FV 258 Grotli X rv 15 - Sogn grense 17, Side 2 av 63

7 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, DOVRE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 490 Dombås x E6 - Dombås stasjon 0,410 FV 491 rusletta x E6 - Dovreskogen x kv 0,1 FV 491 Dovreskogen x kv - Sætrom - ngard - Haugen x arm 10,265 FV 491 Haugen x arm - Tofte S x kv 2,064 FV 491 Tofte S x kv - Engum - Skjelle 7,829 FV 491 Skjelle - Li x E6 0,890 FV 491 Haugen - Dovre x E6 (arm) 0,897 FV 492 Dovre S x E6 - Yrkesskolen 0,420 FV 492 Yrkesskolen - Sollia x kv 2,155 FV 496 Dombås x E6 - Li grustak 1,292 FV 496 Li grustak - Dombfoss bru V x fv 497 -Dovre/Lesja gr 3,145 FV 497 Toftemo x E6 - Dombfoss bru V x fv 496 9,890 FV 498 Hjerkinn x E6 - Hjerkinn stasjon 0,4 Side 3 av 63

8 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, DOVRE kommune Kommunale veger ruksklasse KV 0 Haugen bru x fv Storrusten 2,284 KV 6 Skogabru x E6 - Øygarden x fv 491 1,388 KV 8 Tårud x E6 - Tårud x kv 510 0,076 KV 510 Tårud x kv 8 - Høyveg industriområde, Dovre 0,410 KV 516 Dovre senter - Dovre kirke 0,2 KV 517 Dovre kirke - Tofte S x fv 491 1,188 KV 534 Heimevernskolen x E136 - Industriomr Sidesporet Dombås 0,2 KV 542 Jora bru x E136 - Dombås ammunisjonslager 1,307 KV 546 Jora bru x E136 - Dombås renseanlegg 0,574 KV Øvrige veger 51,002 Side 4 av 63

9 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, ETNEDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 204 Nord-urdal/Etnedal grense - Stavseng bru 1,239 FV 204 Stavseng bru - Lundmo - Smiugard - Hafsennstølen 21,580 FV 204 Hafsennstølen - Lenningen - N.Land/Gausdal gr. 7,620 FV 219 Vold(ruflat) x fv Tonsåsen S. x fv 33 3,575 FV 219 Tonsåsen S. x fv 33 - Etnedal/Sør-urdal grense 2,176 FV 234 Sør-urdal/Etnedal grense - Etnedal/Sør-urdal grense 0,208 FV 234 Sør-urdal/Etnedal gr. - Madslangrud x fv 33 1,890 FV 235 ruflat V. - ruflat S. x fv ,710 FV 235 Tonsåsen N. x fv ruflat V. 6,120 FV 236 Robøle x fv Lødnigarden 5,0 FV 237 Flatøydegård x fv Rust - Smiugard x fv ,780 FV 238 Rust x fv. 237 Åfeta bru - Gamlestølen 8,7 FV 239 Lundmo x fv Høla bru - Flatøygarden x fv ,495 Side 5 av 63

10 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, ETNEDL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1 ruflat x fv. 235/fv jørke x fv ,635 KV 2 Sletten x fv Haugalifeltet (Kleivgardslivegen) 0,754 KV 3 Flatmark x fv Gjørma bru (Svilosvegen) 8,160 KV 4 Øverli x fv Samvirkelaget x fv ,172 KV 8 Etnedal sag x fv Madslangrud bru 0,476 KV Øvrige veger 4,202 Side 6 av 63

11 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GUSDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 204 Nordre Land/Gausdal gr - Oppsjøelva bru (N. Land gr V) 2,295 FV 204 Nordre Land/ Gausdal gr Ø - Kittlbu - Verskei 11,665 FV 204 Verskei - Forset bru S - Forset x fv ,160 FV 310 Lillehammer/Gausdal gr - Kalstad sag - Forset bru S x fv 204 9,737 FV 315 Lillehammer/Gausdal gr - Holsbrua x arm - Steinsgruva 5,174 FV 315 Steinsgruva - Linflå x fv 255 0, FV 315 Linflå x fv Trisnipp industriområde x kv 0,5 FV 315 Trisnipp industriområde x kv - Li - Svingvoll x fv ,805 FV 315 Holsbrua x fv Follebu x fv 255 (arm) 1,230 FV 315 Li x fv 315 Holen x fv 254 (arm) 1,170 FV 318 Lillehammer/Gausdal gr - Lunde x fv erge x arm 5,210 FV 318 erge x arm - Einstad - Reistad - Vole - Jevanhaugen x fv254 7,990 FV 318 erge x fv Segalstad x fv254/255 (arm) 2,167 FV 318 Vole x fv Sønstevoll x fv 254 (arm) 0,639 FV 336 Frøyse x fv315 - Lieshøgda 4,470 FV 337 Svingvoll x fv Skei 7,985 FV 338 Svingvoll x fv Rødumsbygda x kv 1,878 FV 339 Einstad x fv Tarud - Reistad x fv 318 4,570 FV 341 Follebu x fv 255/fv Lunde - Perhus 7,439 FV 346 randen - Løvlund x fv 255 6,474 FV 346 rennmoen x fv randen 6,200 Side 7 av 63

12 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GUSDL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 0 Lunde x fv Perhus - Lium 0,452 KV 8 Forset bru x fv Lyngstad x kv Tøftum 5,741 KV 9 Høgdavegen, Forset bru x kv 8 - Haugen x pv 4,461 KV 510 Lyngstad x kv 8 - Ulsrud 3,968 KV 519 jerkehagenbru x fv Kolbu x fv 204 4,628 KV 527 Persgård N x fv Fykse x fv 315 (Fyksegutua) 1,181 KV 530 ustlid x fv ergheim x fv 336 1,183 KV 5 Svingvoll x fv Svingvoll renseanlegg 0,2 KV Øvrige veger 52,646 Side 8 av 63

13 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GJØVIK kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 110 Vestre Toten/Gjøvik grense - reiskallen x fv. 148 Skumsjøvegen 0,045 FV 110 x fv. 148 Skumsjøveien - Ås bru x fv. 33 3,730 FV 111 Vestre Toten/Gjøvik grense - Nordby - Kolonien bru 3,951 FV 111 Kolonien bru - Grobøl x fv ,3 FV 111 Grobøl x fv x fv. 33 0,635 FV 111 Grobøl x fv Kallerud x rv. 4 - rusvehagen x fv. 172 (arm) 1,383 FV 1 Søndre Land/Gjøvik grense - x kv. Skyberg 5,473 FV 1 x kv. Skyberg - Haug x fv.155 5,694 FV 1 Haug x fv Eiktunet - x fv. 33 Strandgt. (Gjøvik rådhus) 11,268 FV 1 Seval x fv. 1 - orgen x fv.33 (arm) 1,630 FV 1 Mustad x fv. 1 - Mustadhaugen x fv. 33 (arm) 0,270 FV 148 Vestre Toten/Gjøvik grense - Egstad - Pukkverket 3,100 FV 148 Pukkverket - Åndalen x fv. 1 - Ringen x fv ,589 FV 149 Ringen x fv Ringen x fv ybrua x fv ,431 FV 1 Dybdalsbakken x fv Korsvegen - Åndalen x fv ,310 FV 151 Vardal ungdomsskole x fv Sjåheim x fv. 33 6,757 FV 154 Vardal ungdomsskole x fv x fv ,155 FV 155 Tobru x fv Haug - Elvedalen x fv ,462 FV 1 råstad x fv Vang x fv Kastad - Skårstad 6,390 FV 1 Skårstad - Redalen x fv ,364 FV 157 Vang x fv. 1 - Enger 3,800 FV 157 Enger - Nordenga - Skyberg 10,920 FV 159 Lindheim x fv Kjærringelv x fv ,575 FV 160 Roli x fv Karmel x fv Rusten 11,098 FV 160 Rusten - Dalheim 7,017 FV 160 Dalheim - Grøtterud x fv ,770 FV 160 Rusten x fv Elvedalen x fv. 249 (arm) 1,485 FV 162 Nordre Land/Gjøvik grense - ruflat - ekkemellom - Nykirke x fv ,866 FV 164 Karmel x fv Hanssvea x arm 3,330 FV 164 Hanssvea x arm - Ramsrud x fv ,790 FV 164 Hanssvea x fv Smedmoen x rv. 4 (arm) 1,490 FV 166 Sigstadplassen x fv iri V 1,000 Side 9 av 63

14 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GJØVIK kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 166 iri V - Ramsrud x fv Klomsteinroa 7,190 FV 167 iri x fv Dagfinrud 2,492 FV 167 Dagfinrud - Krageberg 1,839 FV 168 iri politi x fv iri krk. - Liereng 7,795 FV 168 Liereng - Stumlia 5,842 FV 170 Hellerud x fv Taje x pv. (skogsbilveg) 2,187 FV 170 Taje x pv. (skogsbilveg) - Åsroa 2,104 FV 172 Ås bru (Hunndalen) x fv x fv ,644 FV 172 x fv Gjøvik - rådtadberget 6,209 FV 172 rådstad bru x fv råstad Ø x rv. 4 (arm) 0,430 FV 330 FV 330 Vismunda bru x fv.167 x fv. 330 (arm) - Strandengen - Hellerud - Gjøvik/Lillehammer grense Skulhus - Vismunda bru x fv. 167 x fv ,272 5,617 FV 330 Skulhus - Skulhusodden x rv. 4 0,511 FV 330 Furuodden x fv Furuodden (arm, stengt mot E6) 0,070 FV 330 Semshagen x fv Semshagen (arm, stengt mot E6) 0,020 FV 330 iri x fv. 330 Skumsrudvollene - iri travbane x E6 (arm) 0,816 FV 330 Skumsrudvollene x arm - Paradisvika x E6 (arm) 0,720 FV 330 Skulhus x fv Fjordheim x rv. 4 (arm) 0,095 FV 330 Skulhusodden x fv Skulhusodden x rv. 4 0,020 Side 10 av 63

15 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GJØVIK kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1460 rennerigata 0,355 KV 19 Fridtjof Nansens veg, x fv 33 - x kv. Roald mundsens veg 0,708 KV 2330 Helgerudvegen 0,573 KV 2330 Helgerudvegen 1,498 KV 20 Honnevegen 1,038 KV 20 Høyenhallvegen 0,218 KV 27 Johan Sverdrups gate, x K. Grepps gt. - x kv. L. Skattums gt. 0,164 KV 2820 Kalkvegen 1,515 KV 60 Kyrre Grepps gate 0,761 KV 70 Lilleengvegen 0,925 KV 3330 Ludvig Skattums gate 0,8 KV 3600 Nedre Torvgate 0,260 KV 3688 Nyvegen, Åslund x fv Hunndalen x fv ,417 KV 3695 Odnesvegen, Tobru x fv. 151/155 - gamle Varde idrettsplass 0,752 KV 3860 Panoramavegen, kv. Tranbergvegen - kv. Nerbyvegen 0,371 KV Ringvegen 0,700 KV 60 Roald mundsens veg, x kv. Ringvegen - x kv. Fr. Nansens veg 0,209 KV 4580 Storgata, x kv. H. Mustads gt. - x kv. Hunnsvegen 1,112 KV 4600 Strandgata 0,515 KV 4720 Thomasdalen 0,703 KV 4860 Tranbergvegen, x kv. Høyenhallvegen - kv. Panoramavegen 0,573 KV 4900 Trondhjemsvegen, x kv. Hunnsvegen - kv. M. Thranes gate 0,979 KV Vestre Totenveg, x fv. 111 Nye Vestre Totenveg S - x fv. 111 N 2,787 KV 51 Østre Totenveg, Rambekk x fv jernb.undergang fv. 33 1,372 KV 5200 Øvre Torvgate 0,416 KV 5312 Rambekkvegen, x fv Rambekk industriområde 0,785 KV 5313 mdrudvegen 0,5 KV 5314 Kontrollvegen 0,199 KV 5318 Industrivegen, x arm fv Mjøsbruket 0,0 KV 57 Grandevegen 1,1 KV 5331 ryggevegen, x rv. 4 Skiblanderhuset 0,594 KV 5331 ryggevegen, arm til Skiblanderbrygga 0,079 k8 Side 11 av 63

16 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GJØVIK kommune Kommunale veger ruksklasse KV Jørgensen Veums veg, Skjerven skog ind. omr., ybrua 0,217 KV 53 Sommerrovegen, x fv x kv. Jonsokstien 0,662 KV 5341 Stampevegen 0,333 KV 5342 Elvegata 0,453 KV 5349 Nøssvegen 0,679 KV 5352 Ole Mustads veg, x kv. rennbakkvn. 0,574 KV 53 Parkgata 0,454 KV 5358 Welhavens gate 0,148 KV 5360 Sveumsvegen, x kv. Kalkvegen - x kv. Mattisrudsvingen 0,586 KV 5360 Sveumsvegen, x kv. Mattisrudsvingen - x kv. Stenslivegen 1,198 KV 5365 rennbakkvegen, x rattengvegen - x. Jørgensen Veums veg 0,478 KV 5378 Rensevegen 0,441 KV 5394 Fautvegen 0,534 KV 5397 Teknologivegen 0,7 KV 54 Cellulosevegen, x fv x Store Slaggvegen 0,200 KV 55 Mattisrudsvingen 1,744 KV 54 Lierengvegen 7,655 KV 5443 Udalshaugvegen 2,970 KV 5462 mbjørvegen 3,7 KV 5464 iri senter x arm fv. 330 Paradisvegen - fv. 330 irivegen 0,330 KV 5476 Drogsetvegen 1,352 KV 5477 Dalheimvegen 2,378 KV 5479 Klundbyvegen 0,291 KV 5480 ustdalfeltvegen 1,457 KV 5483 Svearovegen, Dal Pensjonat x fv Goppelbakken 6,784 KV 52 Stenslivegen, x kv. Dalborgvegen - x Skoglundvegen 0,455 KV 52 Stenslivegen, resten av vegen fra x Skoglundvegen 0,271 KV 53 Dalborgvegen, x kv. Vestre Totenveg - x kv. Stenslivegen 0,124 KV 53 Dalborgvegen, resten av vegen, fra x kv. Stenslivegen 3,134 KV Huntonstranda 0,536 KV 58 Jernbanesvingen, CC-Martn x rv. 4 - kv. Standgata 0,6 KV 5510 Fagerbakken 0,131 Side 12 av 63

17 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GJØVIK kommune Kommunale veger ruksklasse KV 5512 Korsvegen, reiskallen x fv fv. 1 Klinkelinna 2,065 k8 KV 5513 jugstadgutua, x fv. 1 Klinkelinna - x fv. 148 Skonhovdvn. 2,0 k8 KV 5514 Klinkelinna 0,137 KV 5526 Gimlevegen 1,9 KV 5530 Nygårdsbakken 0,760 KV 5531 rattengvegen, Skarpsno x fv ratteng fv. 33, m/arm fv. 33 1,157 KV 5538 Skumsjøvegen, Åndalen x fv Skumsjøen 2,157 KV 5539 reiskallvegen 1,273 KV 5542 Vildåsvegen, V. Toten grense - Egstad x fv. 148 Skumsjøvegen 1,414 KV 5549 Vesetvegen 11,149 KV 55 Vesteråsvegen 1,419 KV 55 Yttersetvegen 1,260 KV 5559 Mjølkevegen 3,671 KV 59 Skistuvegen, med arm ved Mæhlum 1,544 KV 5570 livgodtvegen 4,7 KV 5579 Hellirovegen 2,943 KV 5586 Dalsjordevegen 2,0 KV 5588 Stokkevegen 1,606 KV 5593 Nettoppvegen 0,838 KV 01 Jernbanetorvet 0,1 KV 20 Kallerudsvingen 0,166 KV 21 Kallerudlia 0,570 KV 27 ondelivegen 0,664 KV 36 Skoglundtråkket 0,279 KV 74 Niels Ødegaards gate 0,511 KV 82 Damvegen 0,142 KV 88 Dagfinrud - Krageberg 0,120 KV Øvrige veger 116,4 Side 13 av 63

18 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GRN kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 1 Jevnaker/Gran grense - Kittelsrud x fv. 14 1,385 FV 14 Lunner/Gran grense - Skjollabakken x fv Vøyen x rv. 4 4,964 FV 14 Vøyen x rv. 4 - Norum - Vien 5,049 FV 14 Vien - Kittelsrud - Stadum x fv. 2 7,5 FV 23 Lunner/Gran grense - Hellerhøgda - Gran/Lunner grense 1,945 FV 35 Raknerud x fv Helgumsdalen x fv. 36 4,860 FV 36 Gran x rv. 4 - Knarud x fv Grymyr x fv. 2 11,631 FV 37 Knarud x fv redgaten - Hilden S x fv. 39 5,160 FV 38 Hilden x fv lm - Prestkvern x fv. 58 3,920 FV 39 Hvattum x fv Jorstad - Hilden - Tingelstad x fv.2 5,642 FV Grindaker x fv. 2 - ilden x kv. 0,5 FV ilden x kv. - Røykenvik x fv. 34 2,988 FV 44 ugedals bru S x fv leiken x fv. 45 5,470 FV 44 leiken x fv Hennung x kv. 4,420 FV 45 Skari x fv Kjos x arm - leiken x fv. 44 3,190 FV 45 Kjos x fv Korsen x fv. 34 (arm) 0,700 FV 47 joneroa x fv Gran/uskerud grense 10,535 FV 47 uskerud/gran grense - Gran/Søndre Land grense 0,4 FV 48 Krokfoss bru x fv Storgrunnvika x kv. 54 4,595 FV Granvang x rv. 4 - Hov - Haugsbakken x rv. 4 4,680 FV Haugsbakken x rv. 4 - Lunner st. 0,570 FV Lunner st. - Prestkvern x fv. 34 2,164 FV 52 Framstad x fv. - Jørgensløkken x kv. 1,724 FV 52 Jørgensløkken x kv. - Myhre - mundrud x fv. 54 5,216 FV 54 Prestkvern x fv mundrud x rv. 4 4,337 FV Ringstad x fv. - Lynnebakken 3,790 FV 57 Skjollabakken x fv Hov x fv. 1,990 FV 58 Jarhaug x fv Jarhaug 0,261 FV 58 Jarhaug - Fagerstun x fv. 3,2 FV 59 X fv Horn ferjekai 0,100 FV 59 X fv Tangen ferjekai 0,080 Side 14 av 63

19 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GRN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 2006 jørgevegen, x fv. 14 Grinilinna - Gran/Lunner grense 1,865 KV 2034 Hovsgutua, x rv. 4 Lena Maskin - Wien 0,499 KV 2035 Hovsstikken, x fv. - Gran Ungdomsskole 0,635 KV 2042 Smiegata, x fv. 58 Smietorget m/arm x Meieri - snuplass 0,243 KV 2045 Lindsjalvgutua 0,084 KV 2046 Jernbanegata, Gran st. - x rv. 4 0,099 KV 2047 Skolegata 0,108 KV 2058 Sykehjemsvegen, x fv. - Sykehjemmet 0,600 KV 2066 Gagnumsvegen, Norum - Gran/Lunner grense 1,942 KV 2068 Granåsvegen, Sannesvingen- x fv. 35 (Raknerud) 2,745 KV 2068 Granåsvegen, Holmstykket - Raknerud 0,724 KV 2069 Granavollen, Sannesvingen - Korsbakken 1,311 KV 2070 Kongevegen, Granavollen - Moldstad 3,355 KV 2071 Fortenvegen, Melbostad - Jostad 1,934 KV 2072 Flågenvegen, Flågen - Gran/Lunner grense 1,821 KV 2073 Jarenstranda, fra Jernbanebrua til rv. 4 0,112 KV 2073 Jarenstranda, fra Jernbanebrua til x rv. 4 0,191 KV 3021 Mohagavegen, x fv. 54 mundrudvegen - x fv. 55 Movegen 1,648 KV 3030 Trulserudvegen, Trulsenrudfeltet - hovedveg 1,041 KV 3074 Parallellvegen fra x kv. Haugsbakkvegen nordover til snuplass 1,314 KV 3074 Parallellvegen fra x kv. Haugsbakkvegen nordover til snuplass 0,213 KV 3075 Sætergutua, x kv x kv. Movegen 0,949 KV 3094 Risbakkvegen, x fv. - Jørgensløkken - Nysetvegen - Lia 2,908 KV 3107 Nordre Ålsvegen fra rundkjøring v/esso til Jaren x fv. 1,024 KV 3112 Stastadbråtan, x kv. Nordre Ålsveg - Jaren Senter 0,077 KV 3116 Sørvangsbakken, x fv Liaklevbrua - kv ,695 KV 3136 Haugsbakkvegen, x fv x kv. Risbakkvegen 0,826 KV 3137 Prestkværn, x fv snuplass Prestkværn 0,379 KV 3138 Movegen, x kv Parallellvegen - Edvardsen 0,813 KV 3139 Emsevegen, Sørum - Emse 1,653 KV 31 Rognstadvegen, Stensrud - Holter 1,144 KV 3145 Løvlia, Løvlibråten - Nordmarka 1,171 Side 15 av 63

20 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GRN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 02 Løvbrøttvegen, x fv.34 - Løvbrøtte 3,935 KV 04 Rundenvegen, leiken - Runden 3,118 KV 07 Kongevegen, x kv Lunner/Gran grense 0,104 KV 27 Storlinna, fv. 44 Eggelinna - rænden uto x fv. 54 2,752 KV 31 randbu videregående skole x kv Frogner x fv. 2 0,287 KV 33 Orhagavegen, Stema - Eidsand 0,242 KV 43 Torgvegen, Centrumsgården - Torget - hovedgate 0,288 KV Vikavegen, randbu - Røykenvik 1,491 KV 51 Stasjonskrysset x fv Nyhus 0,844 KV 65 Markavegen, x fv. 2 - Marka 0,474 KV 73 Ringvegen, randbu Meieri - jerke S 0,600 KV 87 Dales veg, fra x rv. 4 til x kv. 27 0,914 KV 94 Dvergstenlinna, Svendsbakken - Moldstad 1,755 KV 95 rurbakkvegen, x fv. 2 - snuplass 0,867 KV 96 Kjølvegen, randbu - Høgkorset - Einavoll 13,6 KV 98 skimlinna, ilden - skimlandet 2,981 KV 99 Holegutua, Jordskogen - Engerberget 1,2 KV 4100 Klauvstadgutua, Haug - Knutstad 1,959 KV 4101 reigutua, reigata - Tingelstad 1,991 KV 4102 ølhauggutua, Stasjonskrysset x fv Hennung stasjon 0,754 KV 01 Hvindenvegen, Skirstad - Hvinden - x fv. 36 3,414 KV 13 Skutelandet, Stadum - Skutelandet 0,910 KV 14 Elvetanglinna, Grymyr - Elvetangen 0,790 KV 16 Falangvegen, Kittelsrud - Knarud 4,477 KV 51 Storgrunnvika x fv Engevika 1,683 KV 53 Engevika - Sevaldrud 1,165 KV 54 Storgrunnvika x fv Kleiva 2,079 KV 55 Gammelsetra x fv Myrsetra 2,629 KV 58 Kirkeby x fv joneroa kulturbygg 0,4 KV 59 jonevika x fv Kvernhaugen (snuplass v/garasje) 0,904 KV 5510 Sollia x fv Flattum 0,864 KV Øvrige veger 62,114 Side 16 av 63

21 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, JEVNKER kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 1 Sløvika x fv. 2 - Jevnaker/Gran grense 5,0 FV 2 Klingenberg rv Enger - Jevnaker/Lunner grense 5,525 FV 3 Velofoss x fv. 1 - Rustad - Jevnaker/Lunner grense 0,617 FV 3 Velofoss x fv. 3 - Velofoss x fv. 1 (arm) 0,0 FV 4 Olum x rv Jevnaker/Lunner grense 2,6 Side 17 av 63

22 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, JEVNKER kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1 Fallavegen 2,430 KV 4 Musemyrvegen 0,9 KV 8 Rustadvegen 2,592 KV 511 Kanadavegen 4,396 KV 515 Felbergvegen 1,949 KV 516 Prestensrudvegen 1,639 KV 11 rugata 0,716 KV 10 Moløkkavegen 1,014 KV 1800 Prestmovegen 0,858 KV 1829 Samsmovegen 1,2 KV 1837 Gamlevegen 1,260 KV 1843 Sagvegen 0,843 KV 1844 Svenåvegen 1,194 KV 1853 ergerfossvegen 1,390 KV 1862 ergerbakkvegen 2,9 KV 1921 Industrivegen 0,169 KV 19 Musemyrvegen 0,884 KV 1923 jønnputtvegen 0,163 KV Øvrige veger 42,399 Side 18 av 63

23 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, LESJ kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 496 Dovre/Lesja gr - rustuen 2,875 FV 496 rustuen - Lesja Ø x E136 12,749 FV 496 rustuen x fv Jora x E136 (arm) 3,867 FV 512 Lesja x E136 Lesja stasjon 0,0 FV 516 jorli Ø xe136 - jorli stasjon 0,070 FV 517 jorli Ø x E136 - Slamlagune 0,100 FV 517 Slamlagune - Rånågrenda 4,270 FV 519 Lesjaskog Ø x E136 - jølverud 5,4 Side 19 av 63

24 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, LESJ kommune Kommunale veger ruksklasse KV 4 øvegen, ø bru N x E136 0,836 KV 4 øvegen, ø bru S - ø bru N 0,100 KV 4 øvegen, ø grendahus xfv ø bru S 0,9 KV 5 Slådalsvegen 13,673 KV 6 Lesja sentrum, kommunale veger 1,679 KV 7 Lesja sentrum, kommunale veger 0,459 KV 8 Lesja sentrum, kommunale veger 0,559 KV 9 Lesja sentrum, kommunale veger 0,170 KV 510 Lesja sentrum, kommunale veger 0,198 KV 511 Lesja sentrum, kommunale veger 0,8 KV 512 Lesja sentrum, kommunale veger 0,114 KV 513 Lesja sentrum, kommunale veger 0,5 KV 514 Lesja sentrum, kommunale veger 0,087 KV 515 Lyftingsmo (gml riksveg fra x E136 1,062 KV 517 Stavheimsvegen, Lora (gml riksveg fra E136) 2,298 KV 518 Lesjaverk st x E136 - Lesjaverk krk 0,152 KV 519 Lesjaverk st x E136 - Lesjaverk krk 0,624 KV 520 Fiskelivegen 0,157 KV 521 Renseanlegg/ til renseanlegg 0,111 KV 526 Lesjaskog, gml riksveg mellom x E136 og fv 519 1,107 KV 527 jorlivegen (fra E136) 0,852 KV 528 Parallellvegen øst, jorli 0,886 KV 529 Parallellvegen vest, jorli 0,727 KV 530 jorli boligfelt 0,724 KV Øvrige veger 9,383 Side 20 av 63

25 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, LILLEHMMER kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 310 Vingrom x E6/fv2 - Saksum - Lillehammer/Gausdal gr 16,958 FV 311 Lillehammer postkontor x fv Nordsæter 13,924 FV 312 Smestadmoen x fv Lillehammer/Øyer gr 6,795 FV 313 jørke x fv Heimtun x kv - Saksum x fv 310 9,030 FV 314 Leirvika x fv jørke x fv 313 0,888 FV 314 jørke x fv Kastrud x arm - Onsom x arm _ Håvardlia 12,659 FV 314 Kastrud x fv Jørstadmoen x fv 253 (arm) 1,028 FV 314 Onsum x fv Lundgard x fv 315 (arm) 0,760 FV 314 Kastrun N x fv Kastrud x arm fv 314 (arm) 0,011 FV 315 Halberg x fv Jørstadgruva 0,300 FV 315 Jørstadgruva - Lillehammer/Gausdal gr 8,285 FV 315 rubakken x fv Lund x fv 255 (arm) 1, FV 318 Dalsvingen x fv Lillehammer/Gausdal gr 7,9 FV 319 Jorekstad x fv 253/255 - runnlaug bru V 0,858 FV 319 runlaug bru V - Huse - Lillehammar/Øyer gr 8,494 FV 319 runlaug bru V x fv runlaug bru - runlaug bru Ø (arm) 0,6 FV 319 runlaug bru Ø - Fåberg S x fv 312 (arm) 0,904 FV 319 Fåberg x arm fv Fåberg N x fv 312 0,135 FV 0 Hedmar/Oppland gr - x veg til Roverudmyra miljøstasjon 1,830 FV 0 X veg til Roverudmyra miljøstasjon - Sæterengen x fv 213 2,970 FV 1 Hemark/Oppland gr - Hindkleiv x fv 213 0,8 FV 330 Vingrom x fv. 2 - Lillehammer/Gjøvik grense 2,5 FV 331 Vingrom N x fv Vingnes x fv 253 6,297 Side 21 av 63

26 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, LILLEHMMER kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1080 nders Sandviks gate 0,611 KV 1160 ankgata 0,781 KV 12 Vingnes bru 0,529 k6 28 KV 1260 irkebeinervegen, x S. Undsets veg - irkebeineren skistadion 3,882 KV 1420 rubakken 0,175 KV 1480 ryggevegen 0,969 KV 1620 Carl Lumholtz gate, x kv Storgata - x fv 213 Kirkegata 0,148 KV 1880 Nymosvingen x kv Kirkegt - - x kv Storgt. 0,061 KV 2100 Fagabergvegen 1,251 KV 2180 Fredrik Collets veg 1,387 KV 00 Furubakken 0,758 KV Gamlevegen, x kv Fagabergvegen - æla bru - Øvre Jeistad 0,493 k6 28 KV 2480 Hagevegen 0,665 KV 2580 Hammersengvegen 1,308 KV 2700 Heimtunvegen, x kv Vingarvegen - Heimtun x fv 313 0,428 KV 2960 Håkon Håkonsens veg 0,865 KV 3020 Industrigata 1,836 KV 3100 Ivar Kleivens veg 0,423 KV 3120 Jernbanegata 0,3 KV 3360 Kirkegata, anken - YK-huset 0,594 KV 3460 Korgvegen, x fv x Hovemovegen 1,277 KV 3480 Kringsjåvegen, x fv 311 Nordsetervegen - x kv Fagabergvegen 1,302 KV 3600 Lagervegen 0,244 KV 3620 Landbruksvegen 0,172 KV 36 Langes gate 0,628 KV 3880 Løkkegata, x kv Storgata - x kv Olsen ergs gate 0,307 KV 39 Maihaugvegen, x kv nders Sandviks gate - Mesnaelva 1,146 KV 60 Mathisens gate, x fv 213 Kirkegata - x kv Hougners gt 0,255 KV 60 Mathisens gate, x fv 216 Storgt - x kv nders Sandviks gt 0,137 KV 4180 Moavegen 1,053 KV 4300 Nordregate 0,372 KV 4420 Nymosvingen x kv Kirkegt - - x kv Storgt. IKKE OVER KV 60 MESN RU I STORGT 0,133 Side av 63

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Troms Gratis Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Troms fylke Innledning liste for fylkes- og

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 Vestfold Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 29 03.05.204 :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR-204-0-5-28 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse 5.0.204

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

INNHOLD OVERNATTINGSGUIDE PILEGRIMSLEDEN OSLO TRONDHEIM 2012. Med forbehold om endringer i åpningstider og priser

INNHOLD OVERNATTINGSGUIDE PILEGRIMSLEDEN OSLO TRONDHEIM 2012. Med forbehold om endringer i åpningstider og priser OVERNATTINGSGUIDE PILEGRIMSLEDEN OSLO TRONDHEIM 2012 Sist oppdatert 25.07.2012 INNHOLD Gudbrandsdalsleden vest, Oslo Gjøvik Øyer... 2 Kart 1... 2 Kart 2... 2 Kart 4... 2 Kart 5... 3 Kart 6... 3 Kart 7...

Detaljer

Utgave 1 http://cobraradio.page.tl/ 2010

Utgave 1 http://cobraradio.page.tl/ 2010 Utgave 1 http://cobraradio.page.tl/ 2010 Side nr. 1 Forord I dette heftet har vi prøvd å samle noen koordinater som vi håper kan være til hjelp for dere når dere er ute på tur. Vi er klar over at disse

Detaljer

Pilegrimskontoret i Trondheim www.pilegrim.info Tel: +47 9708 9708 E-post: eiler@pilegrim.info

Pilegrimskontoret i Trondheim www.pilegrim.info Tel: +47 9708 9708 E-post: eiler@pilegrim.info OVERNATTINGSSTEDER Pilegrimsleden Oslo Trondheim pr 12.06.2009 1 av 10 PILEGRIMSLEDEN OSLO TRONDHEIM Gudbrandsdalsleden øst og vest, Oslo Trondheim. Oppføringene revideres fortløpende, opplysninger mottas

Detaljer

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00. Sted: Søndre Land rådhus

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00. Sted: Søndre Land rådhus MØTE NR. 5 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00 Sted: Søndre Land rådhus SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER TIL ORIENTERING

Detaljer

NIKU RAPPORT 67 NORSKE TAK CA. 1900. En analyse av primærkilder. Ola Storsletten

NIKU RAPPORT 67 NORSKE TAK CA. 1900. En analyse av primærkilder. Ola Storsletten NIKU RAPPORT 67 NORSKE TAK CA. 900 En analyse av primærkilder Ola Storsletten Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 005 Oslo Telefon: 23 35 50 00 www.niku.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1983 2015.

Innholdsfortegnelse i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1983 2015. Innholdsfortegnelse i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1983 2015. Norsk Slektshistorisk Forening har inngått en avtale med Vestoppland Slektsthistorielag om salg av deres tidsskrifter Tidsskriftene

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

TransportGuiden. Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01. www.collicare.no

TransportGuiden. Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01. www.collicare.no TransportGuiden Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01 www.collicare.no INNHOLD ColliCare er en innovativ tilbyder av logistikktjenester innen shipping, spedisjon, transport og lagring. Med stor

Detaljer

OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING

OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen 3 Styret, æresmedlem 4 Årsmøtet 2011 5 Positivprisen 9 Styrets virksomhet 10 Barndomsminner frå Oppland 11 Møter og arrangementer

Detaljer

Flomsonekartplan D O K U M E N T. Prioriterte strekninger for kartlegging i flomsonekartprosjektet. 25. september 2003 12

Flomsonekartplan D O K U M E N T. Prioriterte strekninger for kartlegging i flomsonekartprosjektet. 25. september 2003 12 Flomsonekartplan Prioriterte strekninger for kartlegging i flomsonekartprosjektet 25. september 2003 12 2003 D O K U M E N T Flomsonekartplan Innhold Forord... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Prosjektplan... 3

Detaljer

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 19. desember 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Okt. 10. Deleg. av

Detaljer

Årsmelding 2012. Enkelt for alle å reise kollektivt

Årsmelding 2012. Enkelt for alle å reise kollektivt Årsmelding 2012 Enkelt for alle å reise kollektivt Trykk og lay-out: Oppland fylkeskommune Foto: Opplandstrafikk, Oppland fylkeskommune 2 Innhold Fakta om kollektivtrafikken... 5 1. Flere og mer fornøyde

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Att.: saksbehandler Elin Elisabeth Norby Dato: 18. desember 2012 Deres ref: 2010/024624-008 Vår ref: HK/21/AB121221 Vegdir/ Forsk om bruk av

Detaljer

Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader

Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag 1 Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1.

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter ØF-rapport nr.: 06/2005 Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter Av Birgitta Ericsson og Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Flåklypa Grand Prix 2013 Statistikk Generell statistikk: Statistikk klassevis:

Flåklypa Grand Prix 2013 Statistikk Generell statistikk: Statistikk klassevis: Generell statistikk: Gjennomsnittleg poengsum: Høgast oppnådd poengsum: Minste oppnådd poengsum: Antal kjøretøy i mål: Antal kjøretøy påmeldte: Antal kjøretøy som ikkje starta/kom i mål: Flåklypa Grand

Detaljer

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger:

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger: Rolleavklaring og innhold i kollektivknutepunkter 5.2 Knutepunkter ved jernbane Ansvar og finansiering ved knutepunkter tog/buss omfatter ofte mange aktører og kan dermed bli mer komplisert. Dette gjelder

Detaljer

Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2010

Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2010 StrålevernRapport 2011:9 Overvåking av radioaktivitet i omgivelsene 2010 Resultater fra Strålevernets Radnett- og luftfilterstasjoner og fra Sivilforsvarets radiacmåletjeneste Referanse: Møller B, Dyve

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

TINDERANGLER. Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 1 2015 Årgang 34

TINDERANGLER. Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 1 2015 Årgang 34 DNT VALDRES 1982 TINDERANGLER Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 1 2015 Årgang 34 1 TURAPP VALDRES! Applikasjonen inneholder nå beskrivelser av kulturminner, stavkirker, støls- og gardsopplevelser, lokalmat,

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Johannes Haugan/Samfoto

Johannes Haugan/Samfoto Johannes Haugan/Samfoto Øystein Søbye/Samfoto I hjertet av Norge z Oppland er eneste fylke uten verken kystlinje eller grense til et annet land. z Fylket dekker et areal på 25.190 km 2, fordelt på 26 kommuner

Detaljer

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy DATO: FOR-1990-01-25-92 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Vei- og trafikksikkerhetsavd., Vegdirektoratet PUBLISERT: I 1990 141 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer