Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1"

Transkript

1 T1 RETTLEDNING FORSKRIFT INNHOLD Tekstdel Side T2 T4 Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLND 1 SEKUNDÆRE OG ØVRIGE FYLKESVEGER, SMT KOMMUNLE VEGER Dovre 3 Etnedal 5 Gausdal 7 Gjøvik 9 Gran 14 Jevnaker 17 Lesja 19 Lillehammer 21 Lom 24 Lunner 26 Nord-urdal 28 Nord-Fron 30 Nordre Land Ringebu 34 Sel 37 Sjåk Søndre Land 42 Sør-urdal 44 Sør-Fron 46 Vang 48 Vestre Slidre Vestre Toten 52 Vågå 54 Østre Toten Øyer 58 Øystre Slidre 61 FLSKEHLSER PÅ FYLKESVEGENE I OPPLND (høydeog breddebegrensninger) 63

2 T2 Innledning lista for fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke inneholder opplysninger om veglengde, veggruppe for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. Ny utforming av veglista etter forvaltningsreformen Fra 1. januar 2010 er en stor del av riksvegene overtatt av fylkeskommunene og dermed blitt fylkesveger. Fylkesvegene er nå delt i tre kategorier: Primære fylkesveger: Fylkesveger som før 1. januar 2010 var riksveger Sekundære fylkesveger: De viktigste tidligere fylkesvegene Øvrige fylkesveger: Resten av fylkesvegene De primære fylkesvegene har samme nummer som de tidligere riksvegnumrene. I veglista er de primære fylkesvegene (Tidligere riksveger) listet opp først uten deling på kommunegrensene. Deretter kommer Sekundære og øvrige Fylkesveger, samt kommunale veger listet opp for hver kommune. r for spesialtransport Etter søknad kan det gis dispensasjon fra de verdier for bruksklasse, lengde og totalvekt som framgår av veglista. Det er forskjellige regler og krav knyttet til kjøring med spesialtransport for de forskjellige veggruppene som er: : er som ikke har bruer, har bruer med flere kjørefelt eller nyere bruer med ett kjørefelt. : er som har bruer med ett kjørefelt (unntatt nye som kvalifiserer til gruppe ). IKKE: er som ikke er egnet for spesialtransport. Disse vegene kan ikke brukes av kjøretøy som har dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. ruksklasse sommer ruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom perioden med vinteraksellast og eventuell periode med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. ruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglista. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves vanligvis når teleløsningen begynner. ksellast i teleløsningsperioden På fylkesvegene vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Kolonnen for aksellast i teleløsningen utgikk i Det kan allikevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. Vi henstiller til transportører og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen.

3 T3 Tømmertransport med m lange vogntog Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med m vogntoglengde på veger der det er angitt i lista. For transport av tømmer på vogntog spesielt innrettet for transport av tømmer mellom 21,5 og meter med minst 7 aksler etter første ledd, tillates en totalvekt på tonn på veg hvor det er angitt i lista. Ordningen omfatter sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke. Flis er ikke massevirke. Øvrige forutsetninger og krav til kjøretøy, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av vegliste for riksveger. De forutsetninger, krav og måleregler som står i riksveglista gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger. Modulvogntog Prøveordningen med 25,25 meter lange modulvogntog i Norge startet opp 1. juni Det utgis egen liste som viser hvilke veger slike vogntog kan benytte. estemmelsene om modulvogntog finnes i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg. (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy).

4 T4 FORSKRIFT OM TILLTTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER I OPPLND FYLKE. Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 20. mai 2010 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. direktoratets forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 5-2 nr. 2 bokstav a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av direktoratet med ikrafttreden 1. juni 2010 (lister 2010 for riksveger). IKRFTTREDEN Denne forskrift gjelder fra 1. juni 2010 Fra samme dato oppheves forskriftene FOR FOR Som en del av denne forskrift følger veglister for fylkesveger og kommunale veger i Oppland på de neste sidene.

5 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND fylke Primære fylkesveger ruksklasse FV 27 Frya x E6 - Hedmark/Oppland grense 26,0 FV 29 Hedmark/Oppland grense - Hjerkinn XE6 6,595 FV 33 kershus gr/skreifjella - jørgo x E16 115,755 FV 33 Gjøvikjordet nord x fv 33 - Gjøvik rådhus x fv1 0,480 FV 34 Jarenkrysset rv 4 - Svingvoll x rv 33 55,725 FV 51 uskerud gr - Sanderstølen 2,065 FV 51 Sanderstølen - Leira x E16 21,920 FV 51 Fagernes x E16 - Randen x rv51 1,655 FV 51 Maurvangen x fv 51 - Gjendesheim 2,335 FV 53 Tyinkrysset x E16 - Sogn og Fjordane gr/tyinosen 13,3 FV 55 Lom x rv 15 - ndberg 1,300 FV 55 ndberg - Liasand 26,490 FV 55 Liasand - Sogn og fjordane grense 24,842 FV 63 Langvatn x rv 15 - Møre og Romsdal grense 2,7 FV 180 kershus gr - Lygna x rv 4 3,475 FV 213 Hedmark grense - Sannom X E6 9,6 FV 216 Hedmark grense Lillehammer x fv213 8,830 FV 2 Vang x rv 35 - randbu x fv 34 24,107 FV 241 uskerud gr - Jevnaker øst x rv 35 2,710 FV 243 uskerud gr - Hedalen stavkirke 13,580 FV 244 Mjørlund x rv 4 - Lena x fv ,697 FV 245 Jevnaker x rv 35 - Kolbjørnshus bru S 80,9 FV 245 Kolbjørnshus bru S - Dokka x fv 33 0,624 FV 246 Lillo vest x fv 33 - Reinsvoll x rv 4 rundkj vest 15,213 FV 247 Hov x fv 34 - Hasvoldsæter x fv 33 9,428 FV 249 Redalen x rv 4 - Svingstad x fv 2 34,736 FV 2 Dokka S x rv 33 - Vingrom x E6/fv ,173 FV 251 Høljerast x fv 33 - x pv Lunde bru Ø 7,067 FV 251 x pv Lunde bru Ø - Lunde bru V x pv 0,203 FV 251 Lunde bru V x pv - Flatøydegard x fv ,830 FV 252 Tyin x fv 53 - Eidsbugarden 19,2 FV 253 Vingnes x E6 - Jorekstad x fv 255/fv319 7,157 Side 1 av 63

6 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND fylke Primære fylkesveger ruksklasse FV 254 Segalstad bru x fv Svingvoll X fv ,0 FV 254 Svingvoll X fv Tretten bru øst 8,272 FV 254 Tretten bru øst - Tretten sør x E6 0,453 FV 255 Storhove x E6 - Kamfoss bru 79,274 FV 255 Kamfoss bru 0,046 FV 255 Kamfoss bru - Vinstra N XE6 29,048 FV 2 Hundorp Ø X E6 - Skillestad X fv 319 2,200 FV 2 Skillestad X fv Grind x fv 3 6,270 FV 2 Grind x fv 3 - Skurdal X fv 1 til Gålå 2,680 FV 2 Skurdal X fv 1til Gålå - Lomoen X fv 255 8,985 FV 257 Sjoa X E6 - Randsverk X fv 51 31,431 FV 258 Grotli X rv 15 - Sogn grense 17, Side 2 av 63

7 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, DOVRE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 490 Dombås x E6 - Dombås stasjon 0,410 FV 491 rusletta x E6 - Dovreskogen x kv 0,1 FV 491 Dovreskogen x kv - Sætrom - ngard - Haugen x arm 10,265 FV 491 Haugen x arm - Tofte S x kv 2,064 FV 491 Tofte S x kv - Engum - Skjelle 7,829 FV 491 Skjelle - Li x E6 0,890 FV 491 Haugen - Dovre x E6 (arm) 0,897 FV 492 Dovre S x E6 - Yrkesskolen 0,420 FV 492 Yrkesskolen - Sollia x kv 2,155 FV 496 Dombås x E6 - Li grustak 1,292 FV 496 Li grustak - Dombfoss bru V x fv 497 -Dovre/Lesja gr 3,145 FV 497 Toftemo x E6 - Dombfoss bru V x fv 496 9,890 FV 498 Hjerkinn x E6 - Hjerkinn stasjon 0,4 Side 3 av 63

8 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, DOVRE kommune Kommunale veger ruksklasse KV 0 Haugen bru x fv Storrusten 2,284 KV 6 Skogabru x E6 - Øygarden x fv 491 1,388 KV 8 Tårud x E6 - Tårud x kv 510 0,076 KV 510 Tårud x kv 8 - Høyveg industriområde, Dovre 0,410 KV 516 Dovre senter - Dovre kirke 0,2 KV 517 Dovre kirke - Tofte S x fv 491 1,188 KV 534 Heimevernskolen x E136 - Industriomr Sidesporet Dombås 0,2 KV 542 Jora bru x E136 - Dombås ammunisjonslager 1,307 KV 546 Jora bru x E136 - Dombås renseanlegg 0,574 KV Øvrige veger 51,002 Side 4 av 63

9 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, ETNEDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 204 Nord-urdal/Etnedal grense - Stavseng bru 1,239 FV 204 Stavseng bru - Lundmo - Smiugard - Hafsennstølen 21,580 FV 204 Hafsennstølen - Lenningen - N.Land/Gausdal gr. 7,620 FV 219 Vold(ruflat) x fv Tonsåsen S. x fv 33 3,575 FV 219 Tonsåsen S. x fv 33 - Etnedal/Sør-urdal grense 2,176 FV 234 Sør-urdal/Etnedal grense - Etnedal/Sør-urdal grense 0,208 FV 234 Sør-urdal/Etnedal gr. - Madslangrud x fv 33 1,890 FV 235 ruflat V. - ruflat S. x fv ,710 FV 235 Tonsåsen N. x fv ruflat V. 6,120 FV 236 Robøle x fv Lødnigarden 5,0 FV 237 Flatøydegård x fv Rust - Smiugard x fv ,780 FV 238 Rust x fv. 237 Åfeta bru - Gamlestølen 8,7 FV 239 Lundmo x fv Høla bru - Flatøygarden x fv ,495 Side 5 av 63

10 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, ETNEDL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1 ruflat x fv. 235/fv jørke x fv ,635 KV 2 Sletten x fv Haugalifeltet (Kleivgardslivegen) 0,754 KV 3 Flatmark x fv Gjørma bru (Svilosvegen) 8,160 KV 4 Øverli x fv Samvirkelaget x fv ,172 KV 8 Etnedal sag x fv Madslangrud bru 0,476 KV Øvrige veger 4,202 Side 6 av 63

11 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GUSDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 204 Nordre Land/Gausdal gr - Oppsjøelva bru (N. Land gr V) 2,295 FV 204 Nordre Land/ Gausdal gr Ø - Kittlbu - Verskei 11,665 FV 204 Verskei - Forset bru S - Forset x fv ,160 FV 310 Lillehammer/Gausdal gr - Kalstad sag - Forset bru S x fv 204 9,737 FV 315 Lillehammer/Gausdal gr - Holsbrua x arm - Steinsgruva 5,174 FV 315 Steinsgruva - Linflå x fv 255 0, FV 315 Linflå x fv Trisnipp industriområde x kv 0,5 FV 315 Trisnipp industriområde x kv - Li - Svingvoll x fv ,805 FV 315 Holsbrua x fv Follebu x fv 255 (arm) 1,230 FV 315 Li x fv 315 Holen x fv 254 (arm) 1,170 FV 318 Lillehammer/Gausdal gr - Lunde x fv erge x arm 5,210 FV 318 erge x arm - Einstad - Reistad - Vole - Jevanhaugen x fv254 7,990 FV 318 erge x fv Segalstad x fv254/255 (arm) 2,167 FV 318 Vole x fv Sønstevoll x fv 254 (arm) 0,639 FV 336 Frøyse x fv315 - Lieshøgda 4,470 FV 337 Svingvoll x fv Skei 7,985 FV 338 Svingvoll x fv Rødumsbygda x kv 1,878 FV 339 Einstad x fv Tarud - Reistad x fv 318 4,570 FV 341 Follebu x fv 255/fv Lunde - Perhus 7,439 FV 346 randen - Løvlund x fv 255 6,474 FV 346 rennmoen x fv randen 6,200 Side 7 av 63

12 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GUSDL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 0 Lunde x fv Perhus - Lium 0,452 KV 8 Forset bru x fv Lyngstad x kv Tøftum 5,741 KV 9 Høgdavegen, Forset bru x kv 8 - Haugen x pv 4,461 KV 510 Lyngstad x kv 8 - Ulsrud 3,968 KV 519 jerkehagenbru x fv Kolbu x fv 204 4,628 KV 527 Persgård N x fv Fykse x fv 315 (Fyksegutua) 1,181 KV 530 ustlid x fv ergheim x fv 336 1,183 KV 5 Svingvoll x fv Svingvoll renseanlegg 0,2 KV Øvrige veger 52,646 Side 8 av 63

13 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GJØVIK kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 110 Vestre Toten/Gjøvik grense - reiskallen x fv. 148 Skumsjøvegen 0,045 FV 110 x fv. 148 Skumsjøveien - Ås bru x fv. 33 3,730 FV 111 Vestre Toten/Gjøvik grense - Nordby - Kolonien bru 3,951 FV 111 Kolonien bru - Grobøl x fv ,3 FV 111 Grobøl x fv x fv. 33 0,635 FV 111 Grobøl x fv Kallerud x rv. 4 - rusvehagen x fv. 172 (arm) 1,383 FV 1 Søndre Land/Gjøvik grense - x kv. Skyberg 5,473 FV 1 x kv. Skyberg - Haug x fv.155 5,694 FV 1 Haug x fv Eiktunet - x fv. 33 Strandgt. (Gjøvik rådhus) 11,268 FV 1 Seval x fv. 1 - orgen x fv.33 (arm) 1,630 FV 1 Mustad x fv. 1 - Mustadhaugen x fv. 33 (arm) 0,270 FV 148 Vestre Toten/Gjøvik grense - Egstad - Pukkverket 3,100 FV 148 Pukkverket - Åndalen x fv. 1 - Ringen x fv ,589 FV 149 Ringen x fv Ringen x fv ybrua x fv ,431 FV 1 Dybdalsbakken x fv Korsvegen - Åndalen x fv ,310 FV 151 Vardal ungdomsskole x fv Sjåheim x fv. 33 6,757 FV 154 Vardal ungdomsskole x fv x fv ,155 FV 155 Tobru x fv Haug - Elvedalen x fv ,462 FV 1 råstad x fv Vang x fv Kastad - Skårstad 6,390 FV 1 Skårstad - Redalen x fv ,364 FV 157 Vang x fv. 1 - Enger 3,800 FV 157 Enger - Nordenga - Skyberg 10,920 FV 159 Lindheim x fv Kjærringelv x fv ,575 FV 160 Roli x fv Karmel x fv Rusten 11,098 FV 160 Rusten - Dalheim 7,017 FV 160 Dalheim - Grøtterud x fv ,770 FV 160 Rusten x fv Elvedalen x fv. 249 (arm) 1,485 FV 162 Nordre Land/Gjøvik grense - ruflat - ekkemellom - Nykirke x fv ,866 FV 164 Karmel x fv Hanssvea x arm 3,330 FV 164 Hanssvea x arm - Ramsrud x fv ,790 FV 164 Hanssvea x fv Smedmoen x rv. 4 (arm) 1,490 FV 166 Sigstadplassen x fv iri V 1,000 Side 9 av 63

14 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GJØVIK kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 166 iri V - Ramsrud x fv Klomsteinroa 7,190 FV 167 iri x fv Dagfinrud 2,492 FV 167 Dagfinrud - Krageberg 1,839 FV 168 iri politi x fv iri krk. - Liereng 7,795 FV 168 Liereng - Stumlia 5,842 FV 170 Hellerud x fv Taje x pv. (skogsbilveg) 2,187 FV 170 Taje x pv. (skogsbilveg) - Åsroa 2,104 FV 172 Ås bru (Hunndalen) x fv x fv ,644 FV 172 x fv Gjøvik - rådtadberget 6,209 FV 172 rådstad bru x fv råstad Ø x rv. 4 (arm) 0,430 FV 330 FV 330 Vismunda bru x fv.167 x fv. 330 (arm) - Strandengen - Hellerud - Gjøvik/Lillehammer grense Skulhus - Vismunda bru x fv. 167 x fv ,272 5,617 FV 330 Skulhus - Skulhusodden x rv. 4 0,511 FV 330 Furuodden x fv Furuodden (arm, stengt mot E6) 0,070 FV 330 Semshagen x fv Semshagen (arm, stengt mot E6) 0,020 FV 330 iri x fv. 330 Skumsrudvollene - iri travbane x E6 (arm) 0,816 FV 330 Skumsrudvollene x arm - Paradisvika x E6 (arm) 0,720 FV 330 Skulhus x fv Fjordheim x rv. 4 (arm) 0,095 FV 330 Skulhusodden x fv Skulhusodden x rv. 4 0,020 Side 10 av 63

15 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GJØVIK kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1460 rennerigata 0,355 KV 19 Fridtjof Nansens veg, x fv 33 - x kv. Roald mundsens veg 0,708 KV 2330 Helgerudvegen 0,573 KV 2330 Helgerudvegen 1,498 KV 20 Honnevegen 1,038 KV 20 Høyenhallvegen 0,218 KV 27 Johan Sverdrups gate, x K. Grepps gt. - x kv. L. Skattums gt. 0,164 KV 2820 Kalkvegen 1,515 KV 60 Kyrre Grepps gate 0,761 KV 70 Lilleengvegen 0,925 KV 3330 Ludvig Skattums gate 0,8 KV 3600 Nedre Torvgate 0,260 KV 3688 Nyvegen, Åslund x fv Hunndalen x fv ,417 KV 3695 Odnesvegen, Tobru x fv. 151/155 - gamle Varde idrettsplass 0,752 KV 3860 Panoramavegen, kv. Tranbergvegen - kv. Nerbyvegen 0,371 KV Ringvegen 0,700 KV 60 Roald mundsens veg, x kv. Ringvegen - x kv. Fr. Nansens veg 0,209 KV 4580 Storgata, x kv. H. Mustads gt. - x kv. Hunnsvegen 1,112 KV 4600 Strandgata 0,515 KV 4720 Thomasdalen 0,703 KV 4860 Tranbergvegen, x kv. Høyenhallvegen - kv. Panoramavegen 0,573 KV 4900 Trondhjemsvegen, x kv. Hunnsvegen - kv. M. Thranes gate 0,979 KV Vestre Totenveg, x fv. 111 Nye Vestre Totenveg S - x fv. 111 N 2,787 KV 51 Østre Totenveg, Rambekk x fv jernb.undergang fv. 33 1,372 KV 5200 Øvre Torvgate 0,416 KV 5312 Rambekkvegen, x fv Rambekk industriområde 0,785 KV 5313 mdrudvegen 0,5 KV 5314 Kontrollvegen 0,199 KV 5318 Industrivegen, x arm fv Mjøsbruket 0,0 KV 57 Grandevegen 1,1 KV 5331 ryggevegen, x rv. 4 Skiblanderhuset 0,594 KV 5331 ryggevegen, arm til Skiblanderbrygga 0,079 k8 Side 11 av 63

16 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GJØVIK kommune Kommunale veger ruksklasse KV Jørgensen Veums veg, Skjerven skog ind. omr., ybrua 0,217 KV 53 Sommerrovegen, x fv x kv. Jonsokstien 0,662 KV 5341 Stampevegen 0,333 KV 5342 Elvegata 0,453 KV 5349 Nøssvegen 0,679 KV 5352 Ole Mustads veg, x kv. rennbakkvn. 0,574 KV 53 Parkgata 0,454 KV 5358 Welhavens gate 0,148 KV 5360 Sveumsvegen, x kv. Kalkvegen - x kv. Mattisrudsvingen 0,586 KV 5360 Sveumsvegen, x kv. Mattisrudsvingen - x kv. Stenslivegen 1,198 KV 5365 rennbakkvegen, x rattengvegen - x. Jørgensen Veums veg 0,478 KV 5378 Rensevegen 0,441 KV 5394 Fautvegen 0,534 KV 5397 Teknologivegen 0,7 KV 54 Cellulosevegen, x fv x Store Slaggvegen 0,200 KV 55 Mattisrudsvingen 1,744 KV 54 Lierengvegen 7,655 KV 5443 Udalshaugvegen 2,970 KV 5462 mbjørvegen 3,7 KV 5464 iri senter x arm fv. 330 Paradisvegen - fv. 330 irivegen 0,330 KV 5476 Drogsetvegen 1,352 KV 5477 Dalheimvegen 2,378 KV 5479 Klundbyvegen 0,291 KV 5480 ustdalfeltvegen 1,457 KV 5483 Svearovegen, Dal Pensjonat x fv Goppelbakken 6,784 KV 52 Stenslivegen, x kv. Dalborgvegen - x Skoglundvegen 0,455 KV 52 Stenslivegen, resten av vegen fra x Skoglundvegen 0,271 KV 53 Dalborgvegen, x kv. Vestre Totenveg - x kv. Stenslivegen 0,124 KV 53 Dalborgvegen, resten av vegen, fra x kv. Stenslivegen 3,134 KV Huntonstranda 0,536 KV 58 Jernbanesvingen, CC-Martn x rv. 4 - kv. Standgata 0,6 KV 5510 Fagerbakken 0,131 Side 12 av 63

17 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GJØVIK kommune Kommunale veger ruksklasse KV 5512 Korsvegen, reiskallen x fv fv. 1 Klinkelinna 2,065 k8 KV 5513 jugstadgutua, x fv. 1 Klinkelinna - x fv. 148 Skonhovdvn. 2,0 k8 KV 5514 Klinkelinna 0,137 KV 5526 Gimlevegen 1,9 KV 5530 Nygårdsbakken 0,760 KV 5531 rattengvegen, Skarpsno x fv ratteng fv. 33, m/arm fv. 33 1,157 KV 5538 Skumsjøvegen, Åndalen x fv Skumsjøen 2,157 KV 5539 reiskallvegen 1,273 KV 5542 Vildåsvegen, V. Toten grense - Egstad x fv. 148 Skumsjøvegen 1,414 KV 5549 Vesetvegen 11,149 KV 55 Vesteråsvegen 1,419 KV 55 Yttersetvegen 1,260 KV 5559 Mjølkevegen 3,671 KV 59 Skistuvegen, med arm ved Mæhlum 1,544 KV 5570 livgodtvegen 4,7 KV 5579 Hellirovegen 2,943 KV 5586 Dalsjordevegen 2,0 KV 5588 Stokkevegen 1,606 KV 5593 Nettoppvegen 0,838 KV 01 Jernbanetorvet 0,1 KV 20 Kallerudsvingen 0,166 KV 21 Kallerudlia 0,570 KV 27 ondelivegen 0,664 KV 36 Skoglundtråkket 0,279 KV 74 Niels Ødegaards gate 0,511 KV 82 Damvegen 0,142 KV 88 Dagfinrud - Krageberg 0,120 KV Øvrige veger 116,4 Side 13 av 63

18 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GRN kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 1 Jevnaker/Gran grense - Kittelsrud x fv. 14 1,385 FV 14 Lunner/Gran grense - Skjollabakken x fv Vøyen x rv. 4 4,964 FV 14 Vøyen x rv. 4 - Norum - Vien 5,049 FV 14 Vien - Kittelsrud - Stadum x fv. 2 7,5 FV 23 Lunner/Gran grense - Hellerhøgda - Gran/Lunner grense 1,945 FV 35 Raknerud x fv Helgumsdalen x fv. 36 4,860 FV 36 Gran x rv. 4 - Knarud x fv Grymyr x fv. 2 11,631 FV 37 Knarud x fv redgaten - Hilden S x fv. 39 5,160 FV 38 Hilden x fv lm - Prestkvern x fv. 58 3,920 FV 39 Hvattum x fv Jorstad - Hilden - Tingelstad x fv.2 5,642 FV Grindaker x fv. 2 - ilden x kv. 0,5 FV ilden x kv. - Røykenvik x fv. 34 2,988 FV 44 ugedals bru S x fv leiken x fv. 45 5,470 FV 44 leiken x fv Hennung x kv. 4,420 FV 45 Skari x fv Kjos x arm - leiken x fv. 44 3,190 FV 45 Kjos x fv Korsen x fv. 34 (arm) 0,700 FV 47 joneroa x fv Gran/uskerud grense 10,535 FV 47 uskerud/gran grense - Gran/Søndre Land grense 0,4 FV 48 Krokfoss bru x fv Storgrunnvika x kv. 54 4,595 FV Granvang x rv. 4 - Hov - Haugsbakken x rv. 4 4,680 FV Haugsbakken x rv. 4 - Lunner st. 0,570 FV Lunner st. - Prestkvern x fv. 34 2,164 FV 52 Framstad x fv. - Jørgensløkken x kv. 1,724 FV 52 Jørgensløkken x kv. - Myhre - mundrud x fv. 54 5,216 FV 54 Prestkvern x fv mundrud x rv. 4 4,337 FV Ringstad x fv. - Lynnebakken 3,790 FV 57 Skjollabakken x fv Hov x fv. 1,990 FV 58 Jarhaug x fv Jarhaug 0,261 FV 58 Jarhaug - Fagerstun x fv. 3,2 FV 59 X fv Horn ferjekai 0,100 FV 59 X fv Tangen ferjekai 0,080 Side 14 av 63

19 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GRN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 2006 jørgevegen, x fv. 14 Grinilinna - Gran/Lunner grense 1,865 KV 2034 Hovsgutua, x rv. 4 Lena Maskin - Wien 0,499 KV 2035 Hovsstikken, x fv. - Gran Ungdomsskole 0,635 KV 2042 Smiegata, x fv. 58 Smietorget m/arm x Meieri - snuplass 0,243 KV 2045 Lindsjalvgutua 0,084 KV 2046 Jernbanegata, Gran st. - x rv. 4 0,099 KV 2047 Skolegata 0,108 KV 2058 Sykehjemsvegen, x fv. - Sykehjemmet 0,600 KV 2066 Gagnumsvegen, Norum - Gran/Lunner grense 1,942 KV 2068 Granåsvegen, Sannesvingen- x fv. 35 (Raknerud) 2,745 KV 2068 Granåsvegen, Holmstykket - Raknerud 0,724 KV 2069 Granavollen, Sannesvingen - Korsbakken 1,311 KV 2070 Kongevegen, Granavollen - Moldstad 3,355 KV 2071 Fortenvegen, Melbostad - Jostad 1,934 KV 2072 Flågenvegen, Flågen - Gran/Lunner grense 1,821 KV 2073 Jarenstranda, fra Jernbanebrua til rv. 4 0,112 KV 2073 Jarenstranda, fra Jernbanebrua til x rv. 4 0,191 KV 3021 Mohagavegen, x fv. 54 mundrudvegen - x fv. 55 Movegen 1,648 KV 3030 Trulserudvegen, Trulsenrudfeltet - hovedveg 1,041 KV 3074 Parallellvegen fra x kv. Haugsbakkvegen nordover til snuplass 1,314 KV 3074 Parallellvegen fra x kv. Haugsbakkvegen nordover til snuplass 0,213 KV 3075 Sætergutua, x kv x kv. Movegen 0,949 KV 3094 Risbakkvegen, x fv. - Jørgensløkken - Nysetvegen - Lia 2,908 KV 3107 Nordre Ålsvegen fra rundkjøring v/esso til Jaren x fv. 1,024 KV 3112 Stastadbråtan, x kv. Nordre Ålsveg - Jaren Senter 0,077 KV 3116 Sørvangsbakken, x fv Liaklevbrua - kv ,695 KV 3136 Haugsbakkvegen, x fv x kv. Risbakkvegen 0,826 KV 3137 Prestkværn, x fv snuplass Prestkværn 0,379 KV 3138 Movegen, x kv Parallellvegen - Edvardsen 0,813 KV 3139 Emsevegen, Sørum - Emse 1,653 KV 31 Rognstadvegen, Stensrud - Holter 1,144 KV 3145 Løvlia, Løvlibråten - Nordmarka 1,171 Side 15 av 63

20 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, GRN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 02 Løvbrøttvegen, x fv.34 - Løvbrøtte 3,935 KV 04 Rundenvegen, leiken - Runden 3,118 KV 07 Kongevegen, x kv Lunner/Gran grense 0,104 KV 27 Storlinna, fv. 44 Eggelinna - rænden uto x fv. 54 2,752 KV 31 randbu videregående skole x kv Frogner x fv. 2 0,287 KV 33 Orhagavegen, Stema - Eidsand 0,242 KV 43 Torgvegen, Centrumsgården - Torget - hovedgate 0,288 KV Vikavegen, randbu - Røykenvik 1,491 KV 51 Stasjonskrysset x fv Nyhus 0,844 KV 65 Markavegen, x fv. 2 - Marka 0,474 KV 73 Ringvegen, randbu Meieri - jerke S 0,600 KV 87 Dales veg, fra x rv. 4 til x kv. 27 0,914 KV 94 Dvergstenlinna, Svendsbakken - Moldstad 1,755 KV 95 rurbakkvegen, x fv. 2 - snuplass 0,867 KV 96 Kjølvegen, randbu - Høgkorset - Einavoll 13,6 KV 98 skimlinna, ilden - skimlandet 2,981 KV 99 Holegutua, Jordskogen - Engerberget 1,2 KV 4100 Klauvstadgutua, Haug - Knutstad 1,959 KV 4101 reigutua, reigata - Tingelstad 1,991 KV 4102 ølhauggutua, Stasjonskrysset x fv Hennung stasjon 0,754 KV 01 Hvindenvegen, Skirstad - Hvinden - x fv. 36 3,414 KV 13 Skutelandet, Stadum - Skutelandet 0,910 KV 14 Elvetanglinna, Grymyr - Elvetangen 0,790 KV 16 Falangvegen, Kittelsrud - Knarud 4,477 KV 51 Storgrunnvika x fv Engevika 1,683 KV 53 Engevika - Sevaldrud 1,165 KV 54 Storgrunnvika x fv Kleiva 2,079 KV 55 Gammelsetra x fv Myrsetra 2,629 KV 58 Kirkeby x fv joneroa kulturbygg 0,4 KV 59 jonevika x fv Kvernhaugen (snuplass v/garasje) 0,904 KV 5510 Sollia x fv Flattum 0,864 KV Øvrige veger 62,114 Side 16 av 63

21 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, JEVNKER kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 1 Sløvika x fv. 2 - Jevnaker/Gran grense 5,0 FV 2 Klingenberg rv Enger - Jevnaker/Lunner grense 5,525 FV 3 Velofoss x fv. 1 - Rustad - Jevnaker/Lunner grense 0,617 FV 3 Velofoss x fv. 3 - Velofoss x fv. 1 (arm) 0,0 FV 4 Olum x rv Jevnaker/Lunner grense 2,6 Side 17 av 63

22 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, JEVNKER kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1 Fallavegen 2,430 KV 4 Musemyrvegen 0,9 KV 8 Rustadvegen 2,592 KV 511 Kanadavegen 4,396 KV 515 Felbergvegen 1,949 KV 516 Prestensrudvegen 1,639 KV 11 rugata 0,716 KV 10 Moløkkavegen 1,014 KV 1800 Prestmovegen 0,858 KV 1829 Samsmovegen 1,2 KV 1837 Gamlevegen 1,260 KV 1843 Sagvegen 0,843 KV 1844 Svenåvegen 1,194 KV 1853 ergerfossvegen 1,390 KV 1862 ergerbakkvegen 2,9 KV 1921 Industrivegen 0,169 KV 19 Musemyrvegen 0,884 KV 1923 jønnputtvegen 0,163 KV Øvrige veger 42,399 Side 18 av 63

23 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, LESJ kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 496 Dovre/Lesja gr - rustuen 2,875 FV 496 rustuen - Lesja Ø x E136 12,749 FV 496 rustuen x fv Jora x E136 (arm) 3,867 FV 512 Lesja x E136 Lesja stasjon 0,0 FV 516 jorli Ø xe136 - jorli stasjon 0,070 FV 517 jorli Ø x E136 - Slamlagune 0,100 FV 517 Slamlagune - Rånågrenda 4,270 FV 519 Lesjaskog Ø x E136 - jølverud 5,4 Side 19 av 63

24 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, LESJ kommune Kommunale veger ruksklasse KV 4 øvegen, ø bru N x E136 0,836 KV 4 øvegen, ø bru S - ø bru N 0,100 KV 4 øvegen, ø grendahus xfv ø bru S 0,9 KV 5 Slådalsvegen 13,673 KV 6 Lesja sentrum, kommunale veger 1,679 KV 7 Lesja sentrum, kommunale veger 0,459 KV 8 Lesja sentrum, kommunale veger 0,559 KV 9 Lesja sentrum, kommunale veger 0,170 KV 510 Lesja sentrum, kommunale veger 0,198 KV 511 Lesja sentrum, kommunale veger 0,8 KV 512 Lesja sentrum, kommunale veger 0,114 KV 513 Lesja sentrum, kommunale veger 0,5 KV 514 Lesja sentrum, kommunale veger 0,087 KV 515 Lyftingsmo (gml riksveg fra x E136 1,062 KV 517 Stavheimsvegen, Lora (gml riksveg fra E136) 2,298 KV 518 Lesjaverk st x E136 - Lesjaverk krk 0,152 KV 519 Lesjaverk st x E136 - Lesjaverk krk 0,624 KV 520 Fiskelivegen 0,157 KV 521 Renseanlegg/ til renseanlegg 0,111 KV 526 Lesjaskog, gml riksveg mellom x E136 og fv 519 1,107 KV 527 jorlivegen (fra E136) 0,852 KV 528 Parallellvegen øst, jorli 0,886 KV 529 Parallellvegen vest, jorli 0,727 KV 530 jorli boligfelt 0,724 KV Øvrige veger 9,383 Side 20 av 63

25 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, LILLEHMMER kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 310 Vingrom x E6/fv2 - Saksum - Lillehammer/Gausdal gr 16,958 FV 311 Lillehammer postkontor x fv Nordsæter 13,924 FV 312 Smestadmoen x fv Lillehammer/Øyer gr 6,795 FV 313 jørke x fv Heimtun x kv - Saksum x fv 310 9,030 FV 314 Leirvika x fv jørke x fv 313 0,888 FV 314 jørke x fv Kastrud x arm - Onsom x arm _ Håvardlia 12,659 FV 314 Kastrud x fv Jørstadmoen x fv 253 (arm) 1,028 FV 314 Onsum x fv Lundgard x fv 315 (arm) 0,760 FV 314 Kastrun N x fv Kastrud x arm fv 314 (arm) 0,011 FV 315 Halberg x fv Jørstadgruva 0,300 FV 315 Jørstadgruva - Lillehammer/Gausdal gr 8,285 FV 315 rubakken x fv Lund x fv 255 (arm) 1, FV 318 Dalsvingen x fv Lillehammer/Gausdal gr 7,9 FV 319 Jorekstad x fv 253/255 - runnlaug bru V 0,858 FV 319 runlaug bru V - Huse - Lillehammar/Øyer gr 8,494 FV 319 runlaug bru V x fv runlaug bru - runlaug bru Ø (arm) 0,6 FV 319 runlaug bru Ø - Fåberg S x fv 312 (arm) 0,904 FV 319 Fåberg x arm fv Fåberg N x fv 312 0,135 FV 0 Hedmar/Oppland gr - x veg til Roverudmyra miljøstasjon 1,830 FV 0 X veg til Roverudmyra miljøstasjon - Sæterengen x fv 213 2,970 FV 1 Hemark/Oppland gr - Hindkleiv x fv 213 0,8 FV 330 Vingrom x fv. 2 - Lillehammer/Gjøvik grense 2,5 FV 331 Vingrom N x fv Vingnes x fv 253 6,297 Side 21 av 63

26 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE OPPLND, LILLEHMMER kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1080 nders Sandviks gate 0,611 KV 1160 ankgata 0,781 KV 12 Vingnes bru 0,529 k6 28 KV 1260 irkebeinervegen, x S. Undsets veg - irkebeineren skistadion 3,882 KV 1420 rubakken 0,175 KV 1480 ryggevegen 0,969 KV 1620 Carl Lumholtz gate, x kv Storgata - x fv 213 Kirkegata 0,148 KV 1880 Nymosvingen x kv Kirkegt - - x kv Storgt. 0,061 KV 2100 Fagabergvegen 1,251 KV 2180 Fredrik Collets veg 1,387 KV 00 Furubakken 0,758 KV Gamlevegen, x kv Fagabergvegen - æla bru - Øvre Jeistad 0,493 k6 28 KV 2480 Hagevegen 0,665 KV 2580 Hammersengvegen 1,308 KV 2700 Heimtunvegen, x kv Vingarvegen - Heimtun x fv 313 0,428 KV 2960 Håkon Håkonsens veg 0,865 KV 3020 Industrigata 1,836 KV 3100 Ivar Kleivens veg 0,423 KV 3120 Jernbanegata 0,3 KV 3360 Kirkegata, anken - YK-huset 0,594 KV 3460 Korgvegen, x fv x Hovemovegen 1,277 KV 3480 Kringsjåvegen, x fv 311 Nordsetervegen - x kv Fagabergvegen 1,302 KV 3600 Lagervegen 0,244 KV 3620 Landbruksvegen 0,172 KV 36 Langes gate 0,628 KV 3880 Løkkegata, x kv Storgata - x kv Olsen ergs gate 0,307 KV 39 Maihaugvegen, x kv nders Sandviks gate - Mesnaelva 1,146 KV 60 Mathisens gate, x fv 213 Kirkegata - x kv Hougners gt 0,255 KV 60 Mathisens gate, x fv 216 Storgt - x kv nders Sandviks gt 0,137 KV 4180 Moavegen 1,053 KV 4300 Nordregate 0,372 KV 4420 Nymosvingen x kv Kirkegt - - x kv Storgt. IKKE OVER KV 60 MESN RU I STORGT 0,133 Side av 63

Vegliste 2016 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Oppland www.vegvesen.no/veglister Gratis. Foto: Werner Harstad

Vegliste 2016 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Oppland www.vegvesen.no/veglister Gratis. Foto: Werner Harstad liste 2016 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Oppland www.vegvesen.no/veglister Gratis Foto: Werner Harstad Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke inneholder opplysninger om vegens tillatte

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Vegliste 2013. Oppland. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis

Vegliste 2013. Oppland. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis liste 2013 FYLKES- OG kommunale veger Oppland Gratis T1 Rettledning Forskrift INNHOLD Tekstdel Side T2 T4 Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLND 1 SEKUNDÆRE OG ØVRIGE FYLKESVEGER, SMT KOMMUNLE VEGER Dovre

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon 2 18. september 2014. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste 2014. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon 2 18. september 2014. Foto: Jarle Wæhler liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Revisjon 2 18. september 2014 Oppland Gratis Foto: Jarle Wæhler T1 Rettledning Forskrift INNHOLD Tekstdel Side T2 T4 Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLND 1 SEKUNDÆRE

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 8. desember 2005 med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Vegliste 2009. Fylkes- og kommunale veger i Oppland

Vegliste 2009. Fylkes- og kommunale veger i Oppland Vegliste 2009 Fylkes- og kommunale veger i Oppland Denne lista avviker fra den trykte veglista på noen kommunale veger i forhold til transport med 22 meter lange og 56 tonn tunge kjøretøy som er spesialkonstruert

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

Bussruter. ReGion. Gjøvik Land Toten

Bussruter. ReGion. Gjøvik Land Toten Bussruter ReGion Gjøvik Land Toten 1 Oppland fylke er inndelt i områder med hver sin rutenummerserie. 000 Bybuss Lillehammer (se egen tabell) 050 Bybuss Gjøvik (se egen tabell) 100 Langruter i Oppland

Detaljer

Høringsnotat 28.mai 2014. Klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet i Oppland

Høringsnotat 28.mai 2014. Klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet i Oppland Høringsnotat 28.mai 2014 Klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet i Oppland 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Dialogmøter med kommunene... 6 3. Beskrivelse av forslagene vedrørende fylkesvegnettet...

Detaljer

Persontransport i rute 2010 Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Anbudspakke 2: Bilag 3.

Persontransport i rute 2010 Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Anbudspakke 2: Bilag 3. Persontransport i rute 2010 Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land Anbudspakke 2: Bilag 3.4 Rutetabeller 060 Skoleruter Gjøvik-Sørbyen-Nordbyen Mandag - Fredag

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

POSTSTEDER OG STEMPLER OPPLAND FYLKE

POSTSTEDER OG STEMPLER OPPLAND FYLKE POSTSTEDER OG STEMPLER OPPLAND FYLKE FORORD Jeg har forsøkt å samle alle opplysninger om poststeder i Oppland fylke, og stempler som er blitt benyttet. Oversikten er på langt nær fullstendig når det gjelder

Detaljer

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum Lillehammer kommune 1 501010101 Lysgårdsbakkene, HS 138 Lillehammer Olympiapark AS Gjentatt 5 000 000 2 501000806 Kristins hall - Ny

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, 8.-10. trinn

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, 8.-10. trinn Vardal ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 346 Vang barne- og ungdomsskule: trinn: 8 10, antall: 35 Øystre Slidre ungdomsskule: trinn: 8 10, antall: 97 Slidre skule: trinn: 8 10, antall: 67 Gausdal ungdomsskole:

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Horn - Brandbu - Gran - Harestua

Horn - Brandbu - Gran - Harestua 703 Horn - Brandbu - Gran - Harestua Gyldig i perioden 22.08.16-20.08.17 Lørdag Transportør NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB Sone Dager 3 1245 1245 3 395 Horn nordre... b

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Lagsoversikt. Beiteåret Organisert Beitebruk Rapport: TF LILLEHAMMER. Reg. kommune. Tapt. Tal Medl. Taps % Geit. Tal lag. Sleppt. Lagsnr.

Lagsoversikt. Beiteåret Organisert Beitebruk Rapport: TF LILLEHAMMER. Reg. kommune. Tapt. Tal Medl. Taps % Geit. Tal lag. Sleppt. Lagsnr. Rapport: TF soversikt Beiteåret.. LILLEHAMMER snr. FÅBERG VESTSIDE BEITELAG FÅBERG ØSTSIDE BEITELAG,,,,,,,,,,,,,,, medlemmer lag GJØVIK snr. BIRI SAUSANKELAG BA BRATTÅSEN SAUESANKELAG BA KLOMSTEINROA BEITELAG

Detaljer

Kommuneoversikt (TF73) Søknadsomgang RMP og OBB Rapportdato

Kommuneoversikt (TF73) Søknadsomgang RMP og OBB Rapportdato Kommuneoversikt (TF73) Søknadsomgang RMP og OBB 2015 Fylke Oppland Rapportdato 12.01.2016 0501 Lillehammer Lagsnr Beitelag Sau Lam s+l Sau Lam s+l Sau Lam Sau+Lam 912394905 FÅBERG ØSTSIDE BEITELAG 871

Detaljer

Lagsoversikt. Beiteåret Organisert Beitebruk Rapport: TF LILLEHAMMER. Reg. kommune. Sleppt Geit. Tal Medl. Tal lag. Tapt.

Lagsoversikt. Beiteåret Organisert Beitebruk Rapport: TF LILLEHAMMER. Reg. kommune. Sleppt Geit. Tal Medl. Tal lag. Tapt. Rapport: TF soversikt Beiteåret.. LILLEHAMMER FÅBERG VESTSIDE BEITELAG FÅBERG ØSTS BEITELAG,,,,,,,,,,,,,,, medlemmer lag GJØVIK BIRI BEITELAG BIRI SAUSANKELAG BRATTÅSEN SAUSANKELAG REDALEN BEITELAG SNERTINGDAL

Detaljer

AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres.

AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres. AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres. AVD. 112701 AVD. 112702 AVD. 112703 Lesjaskog Sør-Fron/Harpefoss Gausdal

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Navn/lag Funksjon Postnr. Sted Mobil E-post

Navn/lag Funksjon Postnr. Sted Mobil E-post Oppland Sau og Geit Fylkesstyret - Oppland Arnfinn Beito Leder Sagastogoveien 61 2950 Skammestein 99037525 arnfinnbeito@hotmail.no Nestleder og Tore Krogsveen geiterepresentant Vestsidevegen 1410 2634

Detaljer

Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS

Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS Boligutredning Oppland fylkeskommune «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» PROGNOSESENTERET AS Oslo, 9. februar 2015 Utførende konsulenter: Bjørn Helge Nygaard Kåre Elnan Bjørn Mangor Birkeland

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

Sluppet Tapt Tapsprosent

Sluppet Tapt Tapsprosent Kommuneoversikt (TF73) SøknadsomRMP og OBB 2013 Fylke Oppland Rapportdato15.01.2014 0501 Lillehammer 985812055 FÅBERG VESTSIDE BEIT 50 2 091 3 653 867 0 40 110 7 0 1,91 3,01 2,61 0,81 0,00 32 912394905

Detaljer

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Vedlegg til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland utkast 27.10.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. REGIONALE SENTRE... 4 2.1 GRAN I

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG RUTETABELL GYLDIG FRA 1. MAI 2013 Fagernes - Dokka - Gjøvik/Lillehammer Fagernes - Aurdal - Bjørgo Fagernes - Beitostølen - Gjendesheim Fagernes - Rogndokken - Moane Fagernes - Gol Fagernes - Vaset Fagernes

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

Turnéplan: Skolefilmbussen - våren 2016

Turnéplan: Skolefilmbussen - våren 2016 Man 25. jan. 2016 kl. 09:00 Lena ungdomsskole Lena ungdomsskole: trinn: 8 9, antall: 178 61141900 Katie Stensen Lier katiestensen.lier@ostre-toten.kommune.no 61141902 for elevene i 8. og 9. trinn. Tir

Detaljer

Persontransport i rute 2010 Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Anbudspakke 1: Bilag 3.

Persontransport i rute 2010 Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Anbudspakke 1: Bilag 3. Persontransport i rute 2010 Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land Anbudspakke 1: Bilag 3.1 Rutetabeller 150 Lillehammer - Gjøvik - Brandbu - Hønefoss Lørdag Søndag

Detaljer

Turnéplan: Småting - våren 2017

Turnéplan: Småting - våren 2017 Man 16. jan. 2017 kl. 10:00 Selsverket barnehage (Sel) Sel barnehage: Selsverket barnehage: Smurfen barnehage: Kontakt Sel barnehage: 41499606, 95493804 Irene Fossøy irene.fossoy@sel.kommune.no 61233153

Detaljer

BUSSRUTER 23.06.14-16.08.15. Bybuss Gjøvik

BUSSRUTER 23.06.14-16.08.15. Bybuss Gjøvik BUSSRUTER 23.06.14-16.08.15 Bybuss Gjøvik 31 32 33 34 35 36 37 32 Bjørnsveen 34 Bjørnsvelia Innhold Øverby/Tranberg 33 Tranbergvegen Føllingstads veg Sykehuset 32 Marcus Thranes gate CC Gjøvik 31 32 33

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013

KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013 KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013 FYLKESMANNEN I OPPLAND www.fylkesmannen.no/oppland NAVN STILLING KONTAKTINFORMASJON Guri Rudi fmopgru@fylkesmannen.no Rådgiver

Detaljer

BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16. Bybuss Gjøvik

BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16. Bybuss Gjøvik BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16 Bybuss Gjøvik 31 33 34 35 36 37 32 Bjørnsveen 34 Bjørnsvelia Ruteendringer 2015 24.12.15 Julaften Hverdagsruter med siste avgang kl 14:00 25.12.15 1. juledag Innstilt 26.12.15

Detaljer

Bussruter 01.01.12-19.08.12. Bybuss Gjøvik. nye ruter og tider

Bussruter 01.01.12-19.08.12. Bybuss Gjøvik. nye ruter og tider Bussruter 01.01.12-19.08.12 Bybuss Gjøvik nye ruter og tider 31 32 33 34 35 36 37 1 Bjørnsveen 34 Bybusser i Gjøvik Bjørnsvelia 31 32 Åslundmarka - Kopperud Østbyhøgda - Kallerud - Sykehuset Ny linje Øverby/Tranberg

Detaljer

FRA 8. DESEMBER 2013

FRA 8. DESEMBER 2013 RUTETABELL GYLDIG FRA 8. DESEMBER 2013 Fagernes-Dokka-Gjøvik/Lillehammer Fagernes-Aurdal-Bjørgo Fagernes-Beitostølen-Gjendesheim Fagernes-Rogndokken-Moane Fagernes-Gol Leine-Høre-Fagernes Fagernes-Tyinkrysset-Lærdal/Årdal-Sogndal

Detaljer

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke Statens vegvesen Brønnøy kommune Rådhuset 8901 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Arnt Å Albertsen / 75552933 16/63192-1 26.04.2016

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Nord-Trøndelag

Detaljer

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer.

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. Travet i Oppland Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. 387 starthester i 2009. 293 starthesteeiere. 1 starthesteeier per 624 innbyggere. Kr

Detaljer

BUSSRUTER 27.06.16-04.09.16. Sommer 2016 FJELLRUTER Gudbrandsdalen og Valdres

BUSSRUTER 27.06.16-04.09.16. Sommer 2016 FJELLRUTER Gudbrandsdalen og Valdres BUSSRUTER 27.06.16-04.09.16 Sommer 2016 FJELLRUTER Gudbrandsdalen og Valdres Trondheim Rundreiser i Oppland En rundreise i Oppland og FjellNorge vil ta deg til nasjonalparker, over Nasjonale Turistveger,

Detaljer

Turnéplan: I det ville vesten - våren 2016

Turnéplan: I det ville vesten - våren 2016 Man 18. jan. 2016 kl. 10:00 Sel barnehage Smurfen barnehage: Selsverket barnehage: Sel barnehage: Kontakt Smurfen barnehage: 61230230 Siw Hjelde barnehage@siw-smurfen.no 61230230 Kontakt Selsverket barnehage:

Detaljer

For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 10 og 11.

For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 10 og 11. $) $*%+,- $* $. $/ $ $%+ $ + $*% 0 0 $0 $3 $0 0 $-1,2$ $ $7.+ $ 3 $0 4/,5 4.06 $ - $8+ $ 9:;

Detaljer

SKOLEKRETSER I GRUNNSKOLEN - GJØVIK KOMMUNE Gjeldende f.o.m 01.08.2007 Oppdatert 05.12.2007 >gjelder t.o.m tallet. < gjelder f.o.m.

SKOLEKRETSER I GRUNNSKOLEN - GJØVIK KOMMUNE Gjeldende f.o.m 01.08.2007 Oppdatert 05.12.2007 >gjelder t.o.m tallet. < gjelder f.o.m. SKOLEKRETSER I GRUNNSKOLEN - GJØVIK KOMMUNE Gjeldende f.o.m 01.08.2007 Oppdatert 05.12.2007 >gjelder t.o.m tallet. < gjelder f.o.m. tallet A Skolekrets: A. C. LIES GATE A. JØRGENSEN VEUMS VEG ADOLF HOUGS

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS

KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS KOMMUNE STED KLUBB BYGGE- ÅR REHAB 11-ER 9-ER 7-ER STOR HALL TREN.- HALL LEVERAN- DØR UNDER- VARME PAD MERKNADER SEL Otta kunstgress Otta IL 2007 64x100 Sverre

Detaljer

Turnéplan: Hege Øversveen - våren 2016

Turnéplan: Hege Øversveen - våren 2016 Man 1. feb. 2016 kl. 09:00 Sel skule Sel skule: 61236980 Merete Aas merete.aas@sel.kommune.no 48106166 Man 1. feb. 2016 kl. 12:30 Heidal skule Heidal skule: trinn: 1 7, antall: 94 2676 HEIDAL 61210780/41205599

Detaljer

GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE

GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE KOMMUNEREFORM Utredning samfunnsutvikling Vedlegg: 6.3.15 Innhold Befolkningsendring og boligbygging... 3 Befolkningsendring i grunnkretser... 3 Bygging i grunnkretser... 5

Detaljer

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 Fagernes Gjøvik Lillehammer Fagernes-Aurdal-Klossbøle Fagernes - Beitostølen (Gjendesheim - Otta 27/6-7/9) Fagernes Tyinkrysset Lærdal - Årdal Sogndal Tyinkrysset - Tyin - Eidsbugarden

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Vedlegg 5: Oversikt brukersteder

Vedlegg 5: Oversikt brukersteder Vedlegg 5: Oversikt brukersteder Oversikt over brukersted gjelder pr. d.d. Ved evt. uteglemte eller nye steder skal disse inkluderes uten ekstra kostnad for oppdragsgiver. Brukersteder hos Oppland fylkeskommune

Detaljer

Turnéplan: Geitekillingen som kunne telle til ti - høsten 2015

Turnéplan: Geitekillingen som kunne telle til ti - høsten 2015 Man 14. sep. kl. 10:00 Lesja kulturhus Lesja barnehage: Kontakt Lesja barnehage: 61243495 Elin Riise Nilsen elin-riise.nilsen@lesja.kommune.no 61243495, 99707733 2665 LESJA 61244100 Barnehagene reiser

Detaljer

Bybuss Lillehammer. App. deg til bussen! BUSSRUTER 18.08.14-16.08.15. Der du er! Dit du skal! Når du vil!

Bybuss Lillehammer. App. deg til bussen! BUSSRUTER 18.08.14-16.08.15. Der du er! Dit du skal! Når du vil! BUSSRUTER 18.08.14-16.08.15 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon: 61 28 98 00 info@lillehammer.com ferskvann.no Bybuss Lillehammer App deg til bussen! Åpningstider Man-fre: 08.00-16.00 Lørdag:

Detaljer

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, vgs

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, vgs Valdres vidaregåande skule: antall: 255 Valdres vidaregåande skule (Nord-Aurdal) 2920 LEIRA I VALDRES Gaute Lein gautelein@gmail.com 99313162 Siv Anette Mæhlum siv.anette.maehlum@oppland.org Gjøvik Læringssenter:

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, MODULVOGNTOG TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Akershus

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016 Statens vegvesen Verran kommune Liaveien 1 7790 MALM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Inger Ydse / 74122555 16/118953-1 03.08.2016 Revisjon

Detaljer

DKS Oppland, Oppland fylkeskommune Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Kirkegata 76, 2626 LILLEHAMMER

DKS Oppland, Oppland fylkeskommune  Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Kirkegata 76, 2626 LILLEHAMMER Man 6. feb. 2017 kl. 11:00 11:45 Torpa barne- og ungdomsskole (Nordre Land) Torpa barne- og ungdomsskole: trinn: 9 10, antall: 42 Nord-Torpvegen 10, 2881 AUST-TORPA 61116950 Eva Taraldstad eva.taraldstad@nordre-land.kommune.no

Detaljer

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Bussruter 20.08.12-31.12.13 ferskvann.no Bybuss Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon:

Detaljer

Puljeoppsett

Puljeoppsett Puljeoppsett 2012-2013 KVINNER 4. DIVISJON Kongsvinger (ned fra 3.div) Varde (2) Stange HK (4) Øyer-Tretten (5) Elverum (6) Gran HK (7) Otta (8) Nordbygda (9) Nordre Land (10) LFH09 2 (opp fra 5. div)

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Oppland

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Oppland GRTIS liste 2011 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Oppland TELEFONER OG TELEFKSER STTENS VEGVESEN KONTOR/STSJON DM. OMR./FYLKER/ TELEFON TELEFKS KOMMUNER Regionvegkontor, Region øst Østfold, kershus, Oslo 81 52

Detaljer

Turnéplan: De 20 beste minuttene av ditt liv - våren 2016

Turnéplan: De 20 beste minuttene av ditt liv - våren 2016 Man 11. jan. 2016 kl. 11:00 Hadeland videregående skole (Gran) Hadeland videregående skole: Skolelia 3, 2750 GRAN hadeland.vgs@oppland.org 61 31 77 00 Solveig Kalstad Brenden solveig.kalstad.brenden@oppland.org

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Mats Leine Røyken og Hurum skytterlag50 49 48 147 80,- 2. Lasse Opgården Magnussen Søndre Land skytterlag 49 47 48 144 60,- 3. Simen S. Lund Østre Gausdal skytterlag 49 46

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEGER

BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEGER SØNDRE LAND KOMMUNE Dato...: 29.10.08 Vår Ref...: TL Arkiv...: Deres Ref...: BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEGER Vedlagt oversendes oversikt over entreprenører som er tildelt brøyting og strøing av

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

DKS Oppland, Oppland fylkeskommune Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Kirkegata 76, 2626 LILLEHAMMER

DKS Oppland, Oppland fylkeskommune  Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Kirkegata 76, 2626 LILLEHAMMER Man 6. feb. 2017 kl. 11:00 11:45 Torpa barne- og ungdomsskole (Nordre Land) Torpa barne- og ungdomsskole: trinn: 9 10, antall: 42 Nord-Torpvegen 10, 2881 AUST-TORPA 61116950 Eva Taraldstad eva.taraldstad@nordre-land.kommune.no

Detaljer

GUDBRANDSDALEN: ØYER-DOVRE-HJERKINN

GUDBRANDSDALEN: ØYER-DOVRE-HJERKINN GUDBRANDSDALEN: ØYER-DOVRE-HJERKINN NERMO HOTELL & APARTMENTS Kontakt, tel: +47 61275580 Adresse: Nermosvingen 56 2636 Øyer Avstand: 400 km. 0.5 km fra leden Nett www.nermohotell.no booking@nermohotell.no

Detaljer

Vegliste 2008 Oppland. Vedlegg til forskrift. Sidenr i trykt liste: 4

Vegliste 2008 Oppland. Vedlegg til forskrift. Sidenr i trykt liste: 4 Vegliste 2008 Oppland. Vedlegg til forskrift. Sidenr i trykt liste: 4 Dov DOVRE KOMMUNE Dov Fv 490 Dombås x E 6 - Dombås stasjon 0,410 A Bk 10 Bk 10 50* 19,50 * Dov Fv 491 Brusletta x E 6 - Dovreskogen

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE 30. OKTOBER 2014. Attraktive steder i Oppland

OPPLAND FYLKESKOMMUNE 30. OKTOBER 2014. Attraktive steder i Oppland OPPLAND FYLKESKOMMUNE 30. OKTOBER 2014 Attraktive steder i Oppland Agenda Gjennomgang Handelsanalyse (A&S) Gjennomgang Næringsutvikling, Bosetting & attraktivitet (Østforsk) Del 1 Handels- og senteranlyse

Detaljer

Turnéplan: Sporty norsk! - Terje Torkildsen

Turnéplan: Sporty norsk! - Terje Torkildsen Tys 8. sep. 2015 Valdres vidaregåande skule: Valdres vidaregåande skule (Nord-Aurdal) 2920 LEIRA I VALDRES 61356600 Gaute Lein gautelein@gmail.com, gaute.lein.ausrod@oppland.org 99313162 Siv Anette Mæhlum

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 * *XXX 50 *X* * * 50 *XXX* 50 150 XX9999 * * * * 96 246 X*9 * *XX9X9 97 343 (15*) 2. Lars Myrstuen Søndre Land 5 *XX*

Detaljer

DKS Oppland, Oppland fylkeskommune Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Kirkegata 76, 2626 LILLEHAMMER

DKS Oppland, Oppland fylkeskommune  Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Kirkegata 76, 2626 LILLEHAMMER Man 6. mar. 2017 kl. 10:00 10:45 Lena ungdomsskole (Østre Toten) Lena ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 136 Sukkestadgutua 19, 2850 LENA 61141900 Tine Nyberget Hoel tinenyberget.hoel@ostre-toten.kommune.no

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Puljeoppsett mai

Puljeoppsett mai Puljeoppsett 2015-2016 - 27. mai KVINNER 4. DIVISJON KVINNER 5. DIV PULJE 1 Kvinner 5. DIV PULJE 2 (ned fra 3.div) Nordbygda (4) Jevnaker Otta (3) Storhamar bredde (5) Redalen Sørskogbygda 2 (4) Nes (9)

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjøvik og Brusveen Skytterlag. Gjøvikstevnet felt Begnadalen sk.lag Terje Viken 2937 BEGNA

Stevneoppgjør. Gjøvik og Brusveen Skytterlag. Gjøvikstevnet felt Begnadalen sk.lag Terje Viken 2937 BEGNA Begnadalen sk.lag Terje Viken 2937 BEGNA Odd Kolsrud 4 0,-kr 5/2 1/0 6/1 6/3 5/3 => 23/09 1594 51 07747 Begnadalen sk.lag Terje Viken 2937 BEGNA 1594 51 07747 Eina sk.lag Hans Morten Daniloff Granlia 20

Detaljer

Landsdelskretsstevnet Felt 2013 Samlagsskyting 2-5,V55

Landsdelskretsstevnet Felt 2013 Samlagsskyting 2-5,V55 Samlagsskyting 2-5,V55 Hedmark Per Egil Storsveen Løiten 4 26 / 19 Jo Ivar Løvseth Løiten 3 24 / 12 Dag Lien Løiten 5 29 / 14 Tore Oustad Stange & Romedal 4 26 / 16 105 / 61 Oppland Roger Ottosen Vestre

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Årsmøte 2015 8. Valg

Årsmøte 2015 8. Valg . Valg 0 Valgnemnda for denne årsmøteperiode har bestått av:, GSK, Utdanningsforbundet Vestre Toten Halvard Fredheim, VGO, Utdanningsforbundet Lillehammer Eyvor Jahren, GSK, Utdanningsforbundet Jevnaker

Detaljer

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning?

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Bernt Iversen, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2. juni 2017 De siste årene er det gjennomført en ganske omfattende gjennomgang av vegnettet med sikte

Detaljer

Turnéplan: Puslespillet - våren 2016

Turnéplan: Puslespillet - våren 2016 Man 11. jan. 2016 Kvam skule: trinn: 1 4, antall: 50 Kvam skule 2642 KVAM 61216450 Benedicte Lillegård kvam.skole@nord-fron.kommune.no 61216452 Varighet pr opplegg: 60 min. Elevene i 1.-4. trinn fordeles

Detaljer

Turnéplan: 60 animinutter - høsten 2015

Turnéplan: 60 animinutter - høsten 2015 Man 14. sep. 2015 Jevnaker skole: trinn: 5 7, antall: 100 Jevnaker skole (Jevnaker) Skoleveien 20, 3520 JEVNAKER 61315440 Agita Egelandsdal agita.egelandsdal@jevnaker.kommune.no 61315440, 94839201 Tir

Detaljer