Skolevalg Resultatrapport. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolevalg 2009. Resultatrapport. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS"

Transkript

1 Skolevalg Resultatrapport Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

2 Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2009, og som rapporterte inn valgresultatene før kl tirsdag 8. september, er med i rapporten. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet vært ansvarlig for organisering, databehandling og publisering av skolevalgsresultatene. NSD vil med dette takke alle lærere og elever som har bidratt til at prosjektet lot seg gjennomføre. NSD vil også takke Utdanningsdirektoratet for et godt samarbeid om prosjektet. Alle resultatene fra Skolevalg 2009 er tilgjengelige på Internett. Også de skolene som leverte etter tidsfristen, er med i skoleoversiktene på Internett. Informasjon og resultater finnes på På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett. 08/09/2009 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) i

3 Innholdsfortegnelse Forord... i Innholdsfortegnelse... ii Pressemelding... iii Forklaring til tabellene... iv Landsoversikt Fylkesoversikt Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Enkeltresultater Skoler i Akershus Skoler i Aust-Agder Skoler i Buskerud Skoler i Finnmark Skoler i Hedmark Skoler i Hordaland Skoler i Møre og Romsdal Skoler i Nordland Skoler i Nord-Trøndelag Skoler i Oppland Skoler i Oslo Skoler i Rogaland Skoler i Sogn og Fjordane Skoler i Sør-Trøndelag Skoler i Telemark Skoler i Troms Skoler i Vest-Agder Skoler i Vestfold Skoler i Østfold /09/2009 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) ii

4 Pressemelding Skolevalgresultater 2009 Dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble skolevalgets vinnere. Arbeiderpartiet endte på 23,8 prosent, mens Fremskrittspartiet oppnådde 23,7 prosent, begge etter en fremgang på 2,6 prosentpoeng i forhold til skolevalget i Venstre gjorde et svært godt valg. De endte på 6 %, etter en fremgang på 1 prosentpoeng fra Fremgangen er stor, partiets størrelse tatt i betraktning. Høyre har, med 16,3 prosent av stemmene, gjort et godt skolevalg. Partiet gikk likevel tilbake med 1,2 prosentpoeng i forhold til det meget gode resultatet i For Sosialistisk Venstreparti fortsetter den negative trenden. Etter en liten tilbakegang på 0,4 prosentpoeng, gjør partiet sitt dårligste skolevalg noensinne med 10,4 prosent av stemmene. Senterpartiet gikk tilbake med 1,5 prosentpoeng sammenlignet med skolevalget i Partiet endte tilslutt på 5,7 prosent. Kristelig Folkeparti gikk ørlite tilbake, og fikk 3,7 prosent av stemmene. Rødt deltok for første gang, og de oppnådde 4,8 prosent av stemmene. Sammenligner vi med Rød Valgallianse fra 2007, som faktisk var det navnet Rødt stilte under fordi de var for sene med å endre navn, er dette en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng. Dette er den største tilbakegangen ved årets valg. 390 videregående skoler over hele landet med i alt elever deltok i skolevalget. Det ble avgitt stemmer, og det er ny rekord. Valgdeltakelsen var på 76,9%. Utdanningsdirektoratet (Udir) har det overordnede ansvar for skolevalget. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør og faglig ansvarlig for gjennomføring og analyser på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. For mer informasjon, se og Ved offentliggjøring av resultatene, forutsettes referanse til NSD og Utdanningsdirektoratet. 08/09/2009 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) iii

5 Forklaring til tabellene Partiforkortelser Oversikt over partiene som er med i rapporten. Partiforklaringer 2009 A AML D DLF EttSpråk FrP H KP KrF KS MDG NKP NP NRA PP Rødt SAMT SentAll SFP SP SV TVF V Vigrid Det norske Arbeiderparti Abort-motstandernes liste Demokratene Det Liberale Folkepartiet Ett (skrift)språk Fremskrittspartiet Høyre Kystpartiet Kristelig Folkeparti Kristent Samlingsparti Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti NorgesPatriotene Norsk Republikansk Allianse Pensjonistpartiet Rødt Samtidspartiets liste Sentrumsalliansen Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Tverrpolitisk Folkevalgte Venstre Vigrid - Kolonnene +/- indikerer endring beregnet i forhold til skolevalgsresultater tidligere år. - Kolonnen Mandat viser antall stortingsmandater i landsoversikten, og antall fylkestingsmandater i fylkesoversiktene. - * betyr at partiet stilte ikke til valg. - "Andre" i landsoversikten består av partier som ikke stilte til valg mer enn i to fylker. - "Andre" i fylkesoversiktene og enkeltresultatene består av partier som ikke er med årets valg. 08/09/2009 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) iv

6 LANDSOVERSIKT Registrert 390 av 423 skoler Mandat A ,8 2,7 2,1 12,2 42 SV ,4-0,4-6,2-13,1 19 SP ,7-1,6-1,5 1,1 10 KrF ,7-0,1 0,0-2,4 3 V ,0 1,0 2,9 2,5 11 H ,3-1,2 4,6-0,2 30 FrP ,7 2,5-1,6 9,6 45 NKP 367 0,3 0,0-0,2-0,5 0 MDG ,2-0,1 0,2 0,2 0 PP ,1-0,4-0,0-0,0 0 TVF 19 0, DLF 247 0,2 0,2 0,1 0,1 0 SFP 52 0,0-0,0 0,0 0,0 0 KP ,4-0,8-0,6-0,7 0 KS 315 0,3 0,0-0,0-0,1 0 D 681 0,6-0,1-0,3-0 AML 53 0,0 - -0,2-0 NRA 25 0,0-0,0-0 Rødt , EttSpråk 125 0, Vigrid 250 0, NP 156 0, SentAll 42 0, SAMT 18 0, Sum Fremmøte % 76,9 72,2 78,4 76,7 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge Mandatoversikt A SV SP KrF V H FrP Rødt Sum = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 1-1

7 Akershus Registrert:28 av33 påmeldte skoler Mandat A ,4-2,1-0,8 11,4 4 SV ,2-2,6-5,8-13,8 2 SP 321 2,5-1,3-0,8 0,4 0 KrF 195 1,5-0,0-0,1-1,2 0 V ,5 5,7 7,8 7,5 2 H ,4-3,7 1,6-8,6 3 FrP ,8 7,2-1,3 8,0 4 MDG 182 1,4-0,1 0,6-0,4 0 PP 253 2,0-0,9-0,4-2,2 0 KP 149 1,2-0,9-0,7-0,4 0 KS 38 0,3 - -0,0 0,1 0 D 157 1,2 0,9 0,9-0 Rødt 451 3, EttSpråk 125 1, Sum Fremmøte % ,6 69,3 74,2 76,9 = inkluderer ett utjevningsmandat Aust-Agder Registrert:11 av13 påmeldte skoler Mandat A ,0 9,9 3,1 13,3 1 SV ,7-2,4-6,4-10,5 0 SP 82 3,0-6,3-6,0-0,9 0 KrF 250 9,1 0,1-0,0-0,1 0 V 78 2,8-0,7 0,4-2,4 0 H ,7-9,4 7,6 1,0 1 FrP ,6 14,8 4,0 15,0 1 MDG 21 0,8 0, PP 42 1,5 0,0 0,3-0 KP 21 0,8-0,0-0,7-0,5 0 KS 10 0,4 - -0,2-0,5 0 D 20 0,7 0,3 0,3-0 Rødt 53 1, Sum Fremmøte % ,5 79,1 80,7 71,5 = inkluderer ett utjevningsmandat Buskerud Registrert:15 av18 påmeldte skoler Mandat A ,8-7,7-6,2 5,2 2 SV ,0 2,7-1,1-9,4 1 SP 271 4,2-2,1-1,4 1,7 0 KrF 105 1,6 0,0-0,4-2,2 0 V 269 4,2-1,0 2,2 1,4 1 H ,4 0,1 10,2 6,1 2 FrP ,4 3,3-1,6 8,6 3 NKP 32 0,5-0,5-0,9-1,0 0 MDG 45 0,7 - -0,4 0,0 0 KP 81 1,3 0,2-0,8-0,2 0 KS 3 0, ,2 0 D 16 0,3-0,2-0,1-0 Rødt 229 3, Vigrid 250 3, Sum Fremmøte % ,9 21,2 77,4 77,6 = inkluderer ett utjevningsmandat Finnmark Registrert:10 av10 påmeldte skoler Mandat A ,3-2,5 10,0 15,6 2 SV ,1-2,0-4,9-11,2 0 SP ,5 3,3-8,3 0,4 1 KrF 33 1,8 0,3-0,1-3,2 0 V 38 2,1 0,5 1,0 0,5 0 H ,3-0,3 6,5-0,8 1 FrP ,5 4,3 1,7 8,6 1 MDG 17 0, ,3 0 KP 47 2,6-3,1-0,7-3,8 0 KS 5 0,3-0,3 0,2-0,2 0 D 4 0,2 0,2-0,1-0 Rødt 81 4, Sum Fremmøte % ,3 73,5 73,9 68,0 = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 2-1

8 Hedmark Registrert:13 av16 påmeldte skoler Mandat A ,4 0,9 1,4 8,3 2 SV ,5 2,4-9,4-12,7 1 SP 379 8,4-1,2-3,8 2,4 1 KrF 82 1,8-0,8-0,5-1,4 0 V 367 8,1 0,9 3,9 5,3 1 H ,7-8,0 6,2 2,8 1 FrP ,4 6,0-2,8 5,4 2 MDG 73 1, ,2 0 PP 146 3,2 1,2 1,9 1,8 0 DLF 24 0, KP 49 1,1-1,3-1,2-0,2 0 D 34 0,8 0,4 0,6-0 Rødt 245 5, Sum Fremmøte % ,7 71,5 75,9 70,7 = inkluderer ett utjevningsmandat Hordaland Registrert:49 av52 påmeldte skoler Mandat A ,2 8,5 5,0 7,8 3 SV ,9-0,5-5,9-12,4 1 SP 532 4,1-0,2-2,1 0,6 1 KrF 714 5,5 1,0 0,8-1,3 1 V ,2 1,0 4,4 4,3 2 H ,6-4,5 2,6 2,8 3 FrP ,7-2,6-0,9 9,9 4 NKP 122 0,9-0,2 0,2-0,3 0 MDG 305 2,4-0,4-0,5 1,8 0 PP 170 1,3-0,3 0,3-0,1 0 KP 140 1,1-0,6-1,1-0,9 0 KS 46 0,4 0,1 0,1 0,0 0 D 55 0,4-0,3-2,8-0 Rødt 499 3, SentAll 42 0, Sum Fremmøte % ,5 79,3 82,8 79,1 = inkluderer ett utjevningsmandat Møre og Romsdal Registrert:25 av27 påmeldte skoler Mandat A ,2 8,5 6,3 16,9 2 SV 634 8,2-7,1-3,0-22,1 1 SP 377 4,9-1,4-1,2 2,1 0 KrF 322 4,1-0,4-0,4-3,2 0 V 312 4,0-0,6 0,2 0,4 0 H ,6-2,9 0,4-1,5 2 FrP ,5 5,6-3,4 18,1 3 MDG 59 0,8 0,3 0,3-0 KP 135 1,7-0,1-1,2-1,5 0 KS 38 0,5-0,6-0,4 0,3 0 D 42 0,5 0,3 0,3-0 Rødt 391 5, Sum Fremmøte % ,7 77,4 82,1 80,7 = inkluderer ett utjevningsmandat Nordland Registrert:29 av31 påmeldte skoler Mandat A ,7 2,2-0,2 11,3 2 SV ,2 2,3-5,7-12,8 1 SP 481 7,5-2,4-0,5 3,7 1 KrF 126 2,0-0,3 0,1-1,7 0 V 298 4,6-0,7 3,3 2,9 1 H ,5 2,4 1,5-5,5 1 FrP ,7 2,1-1,0 10,4 3 NKP 33 0,5 - -0,0-0,4 0 MDG 55 0,9-0,1 0,3-0 TVF 19 0, SFP 26 0,4-0,1 0,1-0 KP 234 3,7-1,3-0,6-5,6 0 KS 11 0,2-0,1-0,0 0 D 10 0,2-1,0-0,1-0 Rødt 497 7, Sum Fremmøte % ,7 73,3 75,3 69,3 = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 2-2

9 Nord-Trøndelag Registrert:14 av14 påmeldte skoler Mandat A ,1 7,8 9,9 19,4 2 SV ,0-0,5-8,6-24,6 1 SP ,8-7,4-4,3 9,0 1 KrF 80 1,9-0,3 0,0-1,8 0 V 109 2,6 0,6 0,9-0,1 0 H 240 5,7-6,1-2,0-5,6 0 FrP ,1 3,3 2,4 10,1 2 MDG 50 1,2 0,4 0,2 0,2 0 KP 90 2,1-1,9-0,4 0,1 0 KS 13 0,3 - -0,0-0,2 0 D 17 0,4-0,1 0,3-0 Rødt 165 3, Sum Fremmøte % ,6 72,5 77,6 79,1 = inkluderer ett utjevningsmandat Oppland Registrert:17 av17 påmeldte skoler Mandat A ,3 8,1 3,0 14,8 2 SV 439 9,1-6,1-7,9-15,5 1 SP 458 9,5-0,3 2,6 3,0 1 KrF 71 1,5-0,1-0,6-2,2 0 V 231 4,8-1,8 1,9 2,7 0 H ,9 1,5 5,2-1,7 1 FrP ,2 4,9-4,4 12,3 2 MDG 53 1,1-0,1-0,5-0,4 0 PP 90 1,9-0,7 0,1 0,6 0 KP 79 1,6-1,1 0,2-0 KS 20 0,4-0,1 0,1-0,1 0 D 13 0,3-0,1-0,1-0 Rødt 159 3, Sum Fremmøte % ,8 75,8 83,0 80,2 = inkluderer ett utjevningsmandat Oslo Registrert:33 av37 påmeldte skoler Mandat A ,1 2,5 7,2 14,8 5 SV ,2-3,6-12,3-16,7 2 SP 118 1,0 0,2-0,1 0,2 0 KrF 274 2,4-0,2 0,6 0,3 0 V 993 8,5 1,5 3,0 5,8 2 H ,4-0,6 3,3 1,3 4 FrP ,7 3,4-1,5 5,8 3 NKP 59 0,5 0,1-0,1-0,2 0 MDG 266 2,3 1,2 1,7 0,7 0 PP 121 1,0 0,2-0,0 0,1 0 DLF 51 0,4 0,1 0,1 0,3 0 SFP 26 0,2 0,1-0,2 0 KP 86 0,7-0,3-0,2 0,1 0 KS 17 0,1-0,0-0,1-0,0 0 D 43 0,4 0,1-0,2-0 NRA 25 0, Rødt 881 7, SAMT 18 0, Sum Fremmøte % ,2 75,0 78,9 75,8 = inkluderer ett utjevningsmandat Rogaland Registrert:33 av38 påmeldte skoler Mandat A ,6 0,8-0,4 10,3 2 SV 849 7,2-1,1-7,6-6,1 1 SP 659 5,6-1,5-1,4 2,0 1 KrF 889 7,5-0,7 0,4-5,2 1 V 837 7,1 1,6 2,8-3,9 1 H ,3 5,5 10,1 2,8 4 FrP ,3-0,7-1,8 10,0 3 NKP 56 0, ,2 0 MDG 126 1,1-1,6-0,2 0,3 0 PP 140 1,2-0,5-0,2-0 DLF 172 1, KP 104 0,9-1,0-0,6-1,2 0 KS 38 0,3-0,1 0,0-0,1 0 D 21 0,2-0,2-1,2-0 Rødt 346 2, Sum Fremmøte % ,2 76,0 77,5 74,7 = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 2-3

10 Sogn og Fjordane Registrert:12 av15 påmeldte skoler Mandat A ,1 4,3 3,8 8,4 1 SV ,7-2,6-8,7-14,4 1 SP ,6-6,2-3,9 0,7 1 KrF 158 5,6 1,0 0,4-4,4 0 V 130 4,6 0,4 1,8 1,9 0 H 165 5,8-1,8 2,8 0,9 0 FrP ,4-0,2-4,7 7,1 1 MDG 15 0,5 0, KP 56 2,0-0,3-1,2 0,2 0 D 5 0,2-0,5-0,1-0 Rødt , Sum Fremmøte % ,4 83,9 79,5 83,6 = inkluderer ett utjevningsmandat Sør-Trøndelag Registrert:28 av28 påmeldte skoler Mandat A ,0-4,6-0,0 17,1 3 SV ,9 4,6-0,8-3,7 2 SP 477 6,0-1,4-1,8-1,4 1 KrF 264 3,3 1,1 0,4-2,3 0 V 227 2,8 0,7 0,9 0,6 0 H ,0-2,3-1,4-1,9 1 FrP ,7 6,7 4,2 3,0 2 NKP 30 0,4 - -0,3-0,2 0 MDG 85 1,1-0,6-0,3-3,0 0 PP 140 1,7-0,5 0,0 0,8 0 KP 148 1,8-0,5-0,3 0,7 0 KS 18 0,2-0,2-0,2 0,0 0 D 32 0,4-0,3-0,1-0 Rødt 371 4, Sum Fremmøte % ,2 74,6 76,1 80,6 = inkluderer ett utjevningsmandat Telemark Registrert:14 av16 påmeldte skoler Mandat A ,2-3,7 3,3 17,8 2 SV 327 6,9-2,2-12,2-18,9 0 SP 211 4,4-3,3-3,1-1,1 0 KrF 135 2,8-1,7-1,6-5,8 0 V 148 3,1-1,8 0,9-0,7 0 H ,5 4,5 7,1 0,5 1 FrP ,9 4,4 1,1 13,0 2 MDG 34 0, PP 70 1,5-0,6-0,0 0,3 0 KP 59 1,2-0,9-0,4-0,1 0 KS 17 0,4 - -0,1 0,1 0 D 11 0,2-0,2-0,3-0 Rødt 392 8, Sum Fremmøte % ,5 78,0 76,2 79,3 = inkluderer ett utjevningsmandat Troms Registrert:21 av21 påmeldte skoler Mandat A ,2 3,2 9,4 18,3 2 SV ,1 4,7-8,5-18,4 1 SP ,7 5,0 5,4 5,4 1 KrF 49 1,2-0,2-0,7-2,2 0 V 199 4,9 2,2 2,0 3,4 0 H 347 8,5-3,3 2,9-5,5 1 FrP ,9-6,4-8,9 8,2 2 NKP 21 0,5-0,2-0,5-0,7 0 MDG 23 0,6-0,8-0,1 0,1 0 KP 154 3,8-1,5-2,0-1,7 0 KS 7 0,2 - -0,0-0,3 0 D 10 0,2 0,1 0,1-0 Rødt 212 5, Sum Fremmøte % ,3 74,0 75,7 74,9 = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 2-4

11 Vest-Agder Registrert:16 av16 påmeldte skoler Mandat A ,4 5,6 0,1 9,1 1 SV 435 8,7-1,8-1,7-10,0 1 SP 159 3,2-2,4-2,7 0,5 0 KrF ,8 1,3 1,3-6,0 1 V 198 4,0-0,3 1,0 1,2 0 H ,4-0,1 6,2 2,3 1 FrP ,8 5,2-0,3 12,8 2 NKP 14 0,3-0,6-0,4-0,8 0 MDG 54 1,1-1,8-0,1-0,4 0 PP 81 1,6-0,1 1,0-0 KP 50 1,0-0,3 0,4-0,2 0 KS 20 0,4-0,2-0,1 0 D 161 3,2-1,2 0,3-0 Rødt 114 2, Sum Fremmøte % ,2 76,9 83,1 80,6 = inkluderer ett utjevningsmandat Vestfold Registrert:12 av12 påmeldte skoler Mandat A ,4 1,3-5,7 12,4 2 SV ,5 8,0-2,7-8,1 1 SP 109 1,7-1,3-0,7 0,1 0 KrF 170 2,7 0,0-0,9-1,6 0 V 255 4,1 0,9 2,2 2,9 0 H ,3 0,0 14,2 7,0 2 FrP ,7-4,4-7,7 3,0 1 MDG 31 0,5-0,1-0,8-2,5 0 PP 43 0,7-0,3-0,5-0,2 0 KP 52 0,8-0,9-0,1-0,1 0 KS 6 0, ,1 0 D 19 0,3-0,7-0,4-0 Rødt 297 4, NP 156 2, Sum Fremmøte % ,6 75,2 77,4 73,7 = inkluderer ett utjevningsmandat Østfold Registrert:10 av12 påmeldte skoler Mandat A ,4 2,5-1,1 8,6 2 SV ,8 3,3-4,6-10,0 1 SP 159 3,4-1,8-0,3-1,7 0 KrF 119 2,5 0,1 0,1-3,8 0 V 193 4,1 1,3 2,5 1,6 1 H ,8-5,3 4,3-2,3 1 FrP ,0 2,1-2,7 18,2 4 MDG 33 0,7-0,1 0,1-0 PP 84 1,8-1,3 0,0 0,2 0 KP 44 0,9-0,7 0,1-0,0 0 KS 8 0,2-0,1 0,0-0,1 0 D 11 0,2-0,2-0,3-0 AML 53 1,1-0,6-0 Rødt 190 4, Sum Fremmøte % ,5 71,3 82,2 75,8 = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 2-5

12 Akershus Asker videregående skole Asker kommune,akershus A 89 18,1-21,8 - -0,6 SV 36 7,3 4, ,1 SP 7 1,4 1,0-1,1 KrF 5 1,0-0,1-0,1 V ,7 29,7-31,5 H ,0-8,0 - -7,0 FrP 30 6,1 0,7 - -5,6 MDG 9 1,8-1,2-0,6 PP 1 0,2-1,3 - -0,7 KP 1 0,2-1,5 - -1,0 KS 0 0, ,0 D 2 0,4-0,0 - - Rødt 7 1, EttSpr 2 0, Sum 493 Fremmøte % 85,0 72,5 71,8 Bjertnes videregående skole Nittedal kommune,akershus A 38 15,0-12,1-6,3 3,0 SV 14 5,5-8,8-10,3-13,3 SP 4 1,6-4,3 1,0-4,2 KrF 5 2,0-1,5 1,4-1,2 V 13 5,1-0,3 3,5 0,9 H 43 17,0-4,7 7,7-20,2 FrP 84 33,2 20,4-6,7 27,4 MDG 2 0,8 0,8 0,2-0,3 PP 10 4,0 1,0 1,2-2,9 KP 10 4,0 4,0 1,8 2,9 KS 1 0,4-0,4 0,4 D 1 0,4 0,4 0,4 - Rødt 8 3, EttSpr 20 7, Sum 253 Fremmøte % 52,9 38,6 42,0 59,2 Bjørkelangen videregående skole Aurskog-Høland kommune,akershus A ,7-1,3-16,9 12,0 SV 30 6,1-3,4-0,6-12,8 SP 23 4,7-5,9-1,8-0,6 KrF 13 2,7 0,2 1,0-5,5 V 9 1,8-1,5 1,4 1,6 H 50 10,2-1,6 1,3-12,9 FrP ,3 15,1 8,2 16,4 MDG 10 2,0 1,4 2,0 1,8 PP 11 2,2 0,6 1,3-0,6 KP 5 1,0-2,3-1,4 0,5 KS 3 0,6-0,6 0,1 D 1 0,2-0,0 0,2 - Rødt 25 5, EttSpr 6 1, Sum 490 Fremmøte % 79,5 85,5 77,2 81,8 Drømtorp videregående skole Ski kommune,akershus A 48 15,7-0,8-9,8 SV 30 9,8 0, ,6 SP 6 2,0-6,0-2,0 KrF 2 0,7-1,1 - -1,6 V 40 13,1 5,2-9,4 H 28 9,2-15, ,6 FrP ,0 22,4-22,5 MDG 7 2,3 1,3-0,4 PP 11 3,6 0,2 - -2,0 KP 0 0,0-1,0 - -0,7 KS 1 0, ,3 D 1 0,3-0,7 - - Rødt 9 3, EttSpr 0 0, Sum 305 Fremmøte % 70,9 70,9 87, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-1

13 Akershus Dønski videregående skole Bærum kommune,akershus A 64 17,3 2,9-13,3 7,7 SV 9 2,4-4,0-3,5-24,3 SP 6 1,6-1,3 0,7-1,4 KrF 1 0,3-1,1-0,7-0,3 V 42 11,4 5,8 8,5 9,7 H 91 24,6-22,3 0,5-2,4 FrP ,4 15,6 8,2 13,2 MDG 2 0,5-0,8 0,5-1,4 PP 12 3,2 0,8 0,7 2,4 KP 1 0,3-1,1-1,3-2,8 KS 0 0,0-0,0-0,3 D 13 3,5 3,5 3,5 - Rødt 12 3, EttSpr 1 0, Sum 370 Fremmøte % 80,3 74,1 69,0 71,5 Eidsvoll videregående skole Eidsvoll kommune,akershus A 80 17,5-1,8-6,9 8,6 SV 55 12,0-3,7-14,2-16,8 SP 64 14,0 2,3 9,7 11,6 KrF 12 2,6 1,2 1,4-1,8 V 17 3,7-3,0-0,4 1,7 H 60 13,1-0,5 6,5-11,7 FrP ,5 13,7 3,5 3,4 MDG 5 1,1 0,1 0,6 0,3 PP 17 3,7 0,6 1,9 0,5 KP 8 1,8-0,6-0,0 0,5 KS 2 0,4-0,4 0,0 D 1 0,2-0,7 0,2 - Rødt 28 6, EttSpr 5 1, Sum 457 Fremmøte % 62,9 60,1 57,6 41,5 Eikeli videregående skole Bærum kommune,akershus A 15 8,6 2,8 1,4-5,8 SV 11 6,3 4,4-9,3-10,6 SP 1 0,6-0,1 0,6-0,7 KrF 2 1,1 1,1 1,1 1,1 V 9 5,1-0,6 2,5-0,3 H 62 35,4-24,4 6,9 14,0 FrP 46 26,3 5,9-12,0 4,6 MDG 0 0,0-0,6 0,0-1,3 PP 7 4,0 2,1 1,4 1,8 KP 2 1,1 0,5-0,2 0,5 KS 3 1,7-1,1 1,7 D 6 3,4 2,8 2,8 - Rødt 11 6, EttSpr 0 0, Sum 175 Fremmøte % 34,3 30,2 36,4 76,8 Jessheim videregående skole Ullensaker kommune,akershus A ,1 1,4 0,7 11,9 SV 58 7,9 0,0-5,0-3,3 SP 14 1,9-2,0-2,2 0,4 KrF 14 1,9 0,6-0,7-1,1 V 51 6,9 4,9 5,5 5,8 H 86 11,7-14,4-0,3-21,0 FrP ,9 13,1 0,1 10,4 MDG 12 1,6 0,6 1,1 1,1 PP 23 3,1 1,5 1,7-5,6 KP 8 1,1-1,3 0,0 0,1 KS 1 0,1-0,1-0,4 D 1 0,1 0,1-0,2 - Rødt 28 3, EttSpr 13 1, Sum 735 Fremmøte % 80,0 61,8 60,5 79, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-2

14 Akershus Kjelle videregående skole Aurskog-Høland kommune,akershus A 18 13,1 4,3-0,8 5,7 SV 14 10,2-26,9 6,7-0,2 SP 29 21,2 12,3-6,7 12,2 KrF 3 2,2 0,4-1,3-0,8 V 4 2,9-0,6-1,7 1,4 H 1 0,7-11,7-15,5-30,6 FrP 55 40,1 22,4 14,6 16,3 MDG 6 4,4 3,5 4,4 2,9 PP 0 0,0 0,0-1,2-11,9 KP 0 0,0-4,4-1,2 0,0 KS 1 0,7-0,7 0,7 D 1 0,7 0,7 0,7 - Rødt 5 3, EttSpr 0 0, Sum 137 Fremmøte % 85,6 80,7 83,5 71,9 Lillestrøm videregående skole Skedsmo kommune,akershus A ,0-4,8 0,5 10,3 SV ,3 0,3-5,6-15,3 SP 12 1,9-0,9-1,2-1,0 KrF 14 2,2-0,1-2,7-3,7 V ,4 15,9 20,1 21,2 H 93 14,4-4,4-3,3-10,9 FrP 54 8,4-1,6-5,1 1,9 MDG 21 3,3-0,6 2,0 0,2 PP 3 0,5-2,2-0,7-1,1 KP 1 0,2-1,8-0,6-0,6 KS 2 0,3-0,2-0,5 D 6 0,9 0,8 0,6 - Rødt 35 5, EttSpr 6 0, Sum 644 Fremmøte % 86,3 80,3 85,8 71,5 Lørenskog videregående skole Lørenskog kommune,akershus A ,7-14,4 0,1 8,0 SV 75 15,5 7,5-3,8-5,0 SP 9 1,9 0,8-0,8 0,2 KrF 4 0,8-1,0-0,7-2,5 V 35 7,2 4,9 5,7 3,1 H 48 9,9-12,2 1,0-22,4 FrP ,0 18,1 5,7 16,4 MDG 3 0,6-0,5-0,2-1,0 PP 4 0,8-3,5-4,0-2,9 KP 4 0,8-1,9-1,9 0,2 KS 1 0,2-0,0 0,2 D 1 0,2-0,2 0,2 - Rødt 36 7, EttSpr 9 1, Sum 485 Fremmøte % 79,3 66,4 69,4 85,4 Mailand videregående skole Lørenskog kommune,akershus A , SV 22 4, SP 8 1, KrF 2 0, V 41 8, H , FrP , MDG 6 1, PP 12 2, KP 3 0, KS 1 0, D 4 0, Rødt 10 1, EttSpr 1 0, Sum 513 Fremmøte % 82, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-3

15 Akershus Nadderud videregående skole Bærum kommune,akershus A 76 17,5-1,9-5,0 4,8 SV 33 7,6 2,3 3,7-12,6 SP 2 0,5-1,5-1,6-0,7 KrF 3 0,7 0,2 0,4-0,8 V 53 12,2 3,2 5,7 9,9 H ,6 0,5 5,2 2,8 FrP 63 14,5 1,9-5,4 1,8 MDG 4 0,9-1,3 0,1-0,6 PP 3 0,7-1,5-1,4-2,3 KP 1 0,2-0,0-0,5-0,5 KS 0 0,0 - -1,3 0,0 D 4 0,9-0,3 0,1 - Rødt 11 2, EttSpr 1 0, Sum 435 Fremmøte % 88,8 88,8 79,8 77,7 Nannestad videregående skole Nannestad kommune,akershus A 99 21,6 1,8 - - SV 51 11,1-3,3 - - SP 21 4,6 1,8 - - KrF 10 2,2-0,1 - - V 17 3,7-1,6 - - H 62 13,5 5,5 - - FrP ,9-2,8 - - MDG 12 2,6 1,5 - - PP 7 1,5-0,1 - - KP 8 1,7 0,1 - - KS 2 0, D 0 0,0 0,0 - - Rødt 19 4, EttSpr 9 2, Sum 459 Fremmøte % 73,1 70,3 Nesbru videregående skole Asker kommune,akershus A 99 18,2 3,6-3,7 14,2 SV 23 4,2-1,3-4,7-15,1 SP 16 2,9 1,6 1,4 2,4 KrF 6 1,1-1,0-0,3-1,1 V 90 16,6 11,7 14,0 7,0 H ,5-7,8-5,3-12,3 FrP ,0-6,4-4,1 6,3 MDG 11 2,0 0,3 0,3-0,7 PP 13 2,4-2,5-1,2-1,8 KP 5 0,9-1,2-0,6-2,0 KS 0 0,0 - -0,2 0,0 D 35 6,4 6,4 6,3 - Rødt 9 1, EttSpr 0 0, Sum 543 Fremmøte % 70,9 34,3 80,0 86,6 Nesodden videregående skole Nesodden kommune,akershus A 95 22,1 0,3 2,1 14,0 SV 98 22,8 14,0-2,3-16,1 SP 3 0,7-0,3-0,4 0,0 KrF 6 1,4 0,4 0,1-0,5 V 62 14,5 9,4 11,6 13,3 H 50 11,7-2,9-3,2-2,8 FrP 46 10,7 0,3-8,7-8,9 MDG 8 1,9 0,9-0,1-0,2 PP 7 1,6-3,4-0,6-2,8 KP 12 2,8 2,5-0,7 0,9 KS 1 0,2-0,2 0,2 D 19 4,4 3,5 4,4 - Rødt 20 4, EttSpr 2 0, Sum 429 Fremmøte % 76,0 77,0 69,9 84, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-4

16 Akershus Oppegård videregående skole Oppegård kommune,akershus A ,7 5,4-2,0 6,7 SV 78 14,6-9,6-4,1-13,1 SP 10 1,9 0,4 0,8 1,0 KrF 12 2,3 0,4 1,4-0,3 V 64 12,0 9,3 8,7 7,5 H ,2-10,7-2,3-3,2 FrP 94 17,6 6,8-3,0 3,7 MDG 4 0,8-0,2-0,7-1,2 PP 14 2,6-4,0-0,3-3,1 KP 15 2,8 0,2 0,7 2,4 KS 0 0,0 - -0,4-0,2 D 3 0,6 0,4 0,6 - Rødt 15 2, EttSpr 6 1, Sum 533 Fremmøte % 85,7 84,0 86,8 90,5 Rosenvilde videregående skole Bærum kommune,akershus A ,6-18,7-13,0 25,1 SV 41 8,0-3,0-2,1-34,3 SP 2 0,4-0,8-1,7-2,5 KrF 5 1,0 0,3-0,4-2,5 V 39 7,6 1,8 3,6 4,2 H ,5 1,5 4,4 0,6 FrP 92 17,9 12,1 1,5 5,4 MDG 9 1,8-0,3 0,6 0,0 PP 27 5,3 3,4 3,6 1,8 KP 4 0,8-0,4-0,2 0,2 KS 3 0,6-0,3 0,6 D 2 0,4 0,2 0,2 - Rødt 34 6, EttSpr 3 0, Sum 513 Fremmøte % 86,8 87,2 90,6 72,9 Rud videregående skole Bærum kommune,akershus A 95 28,6 8,3 9,2 22,8 SV 26 7,8-3,8-15,0-19,2 SP 5 1,5-0,7 0,0-1,7 KrF 2 0,6-1,9-0,9-1,5 V 29 8,7 2,0 5,4 5,6 H 46 13,9-5,4 1,2-3,6 FrP 93 28,0 10,8 4,6 17,2 MDG 3 0,9-2,0 0,1-4,7 PP 7 2,1-2,4-3,4-9,8 KP 4 1,2-0,8-2,5-2,5 KS 2 0,6-0,3 0,1 D 5 1,5 0,9 1,0 - Rødt 15 4, EttSpr 0 0, Sum 332 Fremmøte % 80,0 69,8 63,0 58,2 Rælingen videregående skole Rælingen kommune,akershus A ,1-5,3-4,5 16,5 SV 6 1,5-5,3-10,6-14,2 SP 6 1,5 0,2 0,4-0,3 KrF 4 1,0-1,0-0,3-1,7 V 9 2,3 1,1 1,0 1,2 H 45 11,4 1,1 3,9-22,2 FrP ,7 9,2 5,9 19,9 MDG 9 2,3 0,5 1,6 1,6 PP 10 2,5-1,3 1,2-0,4 KP 9 2,3-1,8-1,5 0,7 KS 6 1,5-1,3 1,3 D 4 1,0 0,3 0,4 - Rødt 7 1, EttSpr 16 4, Sum 395 Fremmøte % 70,5 75,2 82,7 89, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-5

17 Akershus Sandvika videregående skole Bærum kommune,akershus A ,5 5,4 - - SV 39 5,8-4,6 - - SP 6 0,9-0,7 - - KrF 7 1,0-0,0 - - V 65 9,7 4,1 - - H ,7 10,9 - - FrP ,5-14,9 - - MDG 5 0,7 0,6 - - PP 7 1,0-3,1 - - KP 4 0,6-0,3 - - KS 0 0, D 2 0,3 0,3 - - Rødt 27 4, EttSpr 7 1, Sum 667 Fremmøte % 78,5 87,4 Skedsmo videregående skole Skedsmo kommune,akershus A ,3-16,0 9,8 15,0 SV 38 4,9-4,0-6,5-15,8 SP 20 2,6 0,7-1,0 0,5 KrF 18 2,3 1,0 0,9-0,7 V 64 8,3 5,9 7,6 6,6 H ,0 1,9-1,5-11,2 FrP ,1 8,1-3,9 17,3 MDG 6 0,8 0,2 0,0-1,7 PP 14 1,8 1,6-2,1-4,3 KP 14 1,8-1,7-0,9-1,8 KS 2 0,3 - -0,5-0,1 D 5 0,7 0,7-0,3 - Rødt 24 3, EttSpr 7 0, Sum 768 Fremmøte % 80,8 76,3 78,3 77,1 Ski videregående skole Ski kommune,akershus A ,1-5,2 7,8 10,9 SV ,6 10,8-4,8-2,6 SP 6 1,2-3,0-0,6-0,2 KrF 14 2,9 0,1 1,2-0,7 V 46 9,4 6,6 7,5 6,8 H 78 15,9-8,1-8,6-8,1 FrP 54 11,0 4,5-3,3-0,8 MDG 14 2,9-0,4 2,2 1,3 PP 6 1,2-2,5-0,6-2,2 KP 8 1,6 0,4 0,8-0,2 KS 0 0,0-0,0-0,2 D 1 0,2 0,2 0,2 - Rødt 9 1, EttSpr 1 0, Sum 490 Fremmøte % 80,9 69,5 89,2 84,7 Stabekk videregående skole Bærum kommune,akershus A 30 10,1 2,1 3,5 8,2 SV 10 3,4 0,0 0,5-11,9 SP 0 0,0-0,7-1,6-1,4 KrF 8 2,7 2,0 2,7 1,6 V 28 9,5 5,1 4,4 5,6 H ,7-14,9 8,8-0,3 FrP 65 22,0 11,3-15,2 7,2 MDG 0 0,0-0,3 0,0-0,8 PP 0 0,0-3,0-2,9-2,5 KP 0 0,0-1,0-0,5-1,6 KS 0 0,0-0,0-1,1 D 0 0,0 0,0-0,5 - Rødt 8 2, EttSpr 0 0, Sum 296 Fremmøte % 73,8 63,6 80,4 81, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-6

18 Akershus Strømmen videregående skole Skedsmo kommune,akershus A ,1-5,9-7,4 17,6 SV 13 3,1-3,2-10,8-30,6 SP 16 3,8 1,1 1,1-0,3 KrF 5 1,2-0,9-1,0-0,9 V 32 7,7 3,4 5,2 5,3 H 29 6,9-1,5 0,9-18,1 FrP ,7 14,5 9,1 29,0 MDG 3 0,7-3,2 0,0 0,4 PP 7 1,7-4,7-1,0-4,2 KP 4 1,0-2,7-0,2-2,1 KS 3 0,7-0,3 0,7 D 10 2,4 1,5 2,4 - Rødt 18 4, EttSpr 3 0, Sum 418 Fremmøte % 78,9 60,6 81,1 62,0 Valler videregående skole Bærum kommune,akershus A 91 21,6-3,2 7,5 14,2 SV 14 3,3-6,6-9,6-21,9 SP 5 1,2 0,9 1,2 0,9 KrF 2 0,5 0,2-0,1-1,1 V 68 16,2 7,2 9,9 8,2 H ,7 4,5 4,1 11,2 FrP 33 7,8-1,9-9,8-3,0 MDG 2 0,5 0,2-0,1-0,8 PP 8 1,9-0,9 0,7-3,0 KP 0 0,0-0,3-1,7-0,8 KS 1 0,2-0,0 0,2 D 1 0,2 0,2-0,8 - Rødt 6 1, EttSpr 2 0, Sum 421 Fremmøte % 86,4 81,0 79,9 87,3 Vestby videregående skole Vestby kommune,akershus A 81 17,6 5,3-4,5 2,9 SV 26 5,7-31,2-8,2-12,2 SP 9 2,0-2,1-0,4-0,5 KrF 7 1,5-0,1-1,2-1,2 V 49 10,7 6,0 9,1 10,0 H 54 11,7 2,7-0,4-15,4 FrP ,5 19,9 5,7 23,5 MDG 3 0,7-0,2 0,1-2,7 PP 6 1,3-0,3-0,0-2,9 KP 9 2,0 1,1-0,2-0,3 KS 2 0,4-0,2 0,4 D 15 3,3 2,7 2,9 - Rødt 6 1, EttSpr 2 0, Sum 460 Fremmøte % 71,5 61,8 81,4 87,6 Ås videregående skole Ås kommune,akershus A ,2-1,3-3,5 17,1 SV 72 16,0-0,4 3,5-20,4 SP 11 2,4-3,8-1,3-0,6 KrF 9 2,0 0,4-0,2 0,2 V 44 9,8 2,9 8,0 8,2 H 63 14,0 3,2-1,6-6,2 FrP ,5 5,1-5,0 4,6 MDG 6 1,3 0,4 1,1 0,3 PP 6 1,3 0,2 0,5 0,3 KP 9 2,0-3,5-0,9 1,0 KS 0 0,0 - -0,2 0,0 D 13 2,9 2,9 2,7 - Rødt 9 2, EttSpr 3 0, Sum 451 Fremmøte % 78,4 76,9 81,4 82, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-7

19 Aust-Agder Arendal videregående skole Arendal kommune,aust-agder A ,4 15,2 0,9 - SV 51 7,2-2,5-11,9 - SP 12 1,7-10,6-7,9 - KrF 23 3,3 0,3-2,0 - V 16 2,3-1,0 0,1 - H ,3 7,1 21,8 - FrP ,9 12,7 1,3 - MDG 1 0,1-0,5 - - PP 13 1,8-0,0 0,2 - KP 8 1,1 0,5-0,3 - KS 0 0,0 - -0,3 - D 2 0,3-0,2 0,1 - Rødt 4 0, Sum 707 Fremmøte % 86,0 87,0 85,0 Blakstad videregående skole Froland kommune,aust-agder A 25 12,3 0,6 1,3 7,2 SV 2 1,0-1,3-2,8-1,2 SP 5 2,5-2,0-5,1-2,7 KrF 3 1,5-3,5-7,2-5,9 V 4 2,0-0,3 2,0 0,5 H 5 2,5-3,8 1,3-10,8 FrP ,3 23,3 15,2 25,1 MDG 1 0,5 0,5 - - PP 0 0,0-2,7-1,1 - KP 0 0,0-1,4-1,9-0,7 KS 1 0,5 - -0,3-0,2 D 0 0,0-0,5 0,0 - Rødt 0 0, Sum 203 Fremmøte % 78,9 81,8 84,4 46,0 Drottningborg videregående skole Grimstad kommune,aust-agder A 2 1,0-0,1-1,4 - SV 10 5,1 4,6 0,8 - SP 12 6,2 2,7 3,1 - KrF ,6-7,6 6,1 - V 6 3,1 1,9-0,6 - H 27 13,8-1,7 7,1 - FrP 12 6,2 1,0-6,7 - MDG 0 0,0 0,0 - - PP 2 1,0 0,5-1,4 - KP 1 0,5-0,6-2,6 - KS 0 0,0 - -1,8 - D 0 0,0 0,0-0,6 - Rødt 1 0, Sum 195 Fremmøte % 96,1 95,6 97,1 Møglestu videregående skole Lillesand kommune,aust-agder A 68 21,0 9,7 14,3 17,2 SV 22 6,8-5,8-18,6-22,9 SP 3 0,9-0,4-1,9-1,1 KrF 17 5,2-1,2-5,7-2,0 V 19 5,9 1,1-1,2-4,6 H 77 23,8-23,7 10,4 2,8 FrP ,3 23,8 5,2 26,0 MDG 0 0,0-1,0 - - PP 5 1,5 0,5 0,8 - KP 0 0,0-0,7-1,1-0,3 KS 0 0,0 - -1,1-1,5 D 1 0,3 0,3-0,0 - Rødt 4 1, Sum 324 Fremmøte % 79,2 81,2 75,9 72, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-8

20 Aust-Agder Risør videregående skole Risør kommune,aust-agder A 34 16,4 0,5-0,2 5,7 SV 90 43,5 23,6 10,1 17,1 SP 3 1,4-3,4-11,1-6,4 KrF 7 3,4 0,3 1,6-11,3 V 7 3,4 1,6 2,2-0,5 H 15 7,2-22,8 1,3-1,0 FrP 29 14,0 10,0 2,7 8,2 MDG 2 1,0 1,0 - - PP 4 1,9-0,3 0,1 - KP 1 0,5 0,0-0,1-1,0 KS 0 0,0-0,0-0,5 D 0 0,0-0,4 0,0 - Rødt 15 7, Sum 207 Fremmøte % 78,5 83,1 86,8 94,4 Setesdal vgs., avd. Hovden/Hovden skigymnas Bykle kommune,aust-agder A 22 40,0 15,6 28,0 19,1 SV 6 10,9-15,8 1,6 9,4 SP 0 0,0-6,7 0,0-17,9 KrF 4 7,3 2,8 4,6 7,3 V 0 0,0-2,2 0,0-4,5 H 2 3,6-0,8-5,7-9,8 FrP 21 38,2 11,5-20,5 11,3 MDG 0 0,0 0,0 - - PP 0 0,0-4,4-2,7 - KP 0 0,0 0,0 0,0 0,0 KS 0 0,0-0,0-1,5 D 0 0,0 0,0-1,3 - Rødt 0 0, Sum 55 Fremmøte % 58,3 52,6 82,1 90,1 Setesdal vidaregåande skule, avd. Hornnes Evje og Hornnes kommune,aust-agder A 32 21,8-2,9-3,8 18,8 SV 4 2,7 0,3-7,3-5,4 SP 12 8,2-6,7-17,9 0,8 KrF 23 15,6-6,6 4,0-11,0 V 2 1,4-9,8 0,2-6,8 H 8 5,4 0,5 2,7-7,9 FrP 43 29,3 15,7 15,4 15,2 MDG 6 4,1 2,8 - - PP 7 4,8 3,5 4,2 - KP 0 0,0 0,0-1,7-6,7 KS 4 2,7 - -0,1 2,0 D 3 2,0 2,0 0,4 - Rødt 3 2, Sum 147 Fremmøte % 81,8 42,3 88,0 71,3 Setesdal vidaregåande skule, avd. Valle Valle kommune,aust-agder A 6 35,3-15,9 19,3 SV 4 23, ,6 15,5 SP 1 5,9-2,7-12,1 KrF 0 0,0-0,0-32,0 V 1 5,9-5,9 3,9 H 0 0,0-0,0-6,0 FrP 5 29,4-10,1 27,4 MDG 0 0, PP 0 0,0 - -6,5 - KP 0 0,0-0,0-2,0 KS 0 0,0-0,0-2,0 D 0 0,0-0,0 - Rødt 0 0, Sum 17 Fremmøte % 81,5 85,4 89, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-9

21 Aust-Agder Strømsbu videregående skole Arendal kommune,aust-agder A ,5 9,2-2,4 - SV 24 4,3-3,6-8,3 - SP 20 3,6-10,4-2,0 - KrF 32 5,8 1,4 3,8 - V 14 2,5-0,8-0,9 - H 42 7,6-39,3 3,3 - FrP ,5 36,2 12,9 - MDG 9 1,6 0,6 - - PP 9 1,6 0,8 0,6 - KP 11 2,0 1,6 0,5 - KS 4 0,7-0,5 - D 14 2,5 2,5 2,3 - Rødt 15 2, Sum 554 Fremmøte % 80,7 71,0 70,8 Tvedestrand videregående skole Tvedestrand kommune,aust-agder A 89 35,2 24,5 14,6 - SV 73 28,9-14,0 6,0 - SP 8 3,2-17,1-20,8 - KrF 15 5,9 3,9-0,1 - V 7 2,8-0,0 2,0 - H 22 8,7 4,7 1,6 - FrP 25 9,9-1,6-1,4 - MDG 2 0,8-0,4 - - PP 1 0,4-0,0-0,4 - KP 0 0,0-0,8-2,2 - KS 0 0,0-0,0 - D 0 0,0-0,8-0,4 - Rødt 11 4, Sum 253 Fremmøte % 88,3 83,1 80,9 Åmli vidaregåande skole Åmli kommune,aust-agder A 48 51,1 16,6 6,7-4,7 SV 9 9,6-4,2-9,0-0,4 SP 6 6,4-5,1-2,9 2,1 KrF 4 4,3 0,8-1,9-4,3 V 2 2,1 2,1 1,1-0,7 H 13 13,8-5,7 13,8 13,8 FrP 10 10,6-2,0-10,0 0,6 MDG 0 0,0 0,0 - - PP 1 1,1-1,2 1,1 - KP 0 0,0 0,0 0,0 0,0 KS 1 1,1-1,1 1,1 D 0 0,0 0,0 0,0 - Rødt 0 0, Sum 94 Fremmøte % 84,0 82,9 89,8 69, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-10

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

ASKER BLEIKERVEIEN 15

ASKER BLEIKERVEIEN 15 ASKER BLEIKERVEIEN 15 AURSKOG-HØLAND SETSKOGVEIEN, BÆRUM ELIAS SMITHS VEI, EIDSVOLL GLADBAKKEVEIEN 54 ENEBAKK Pb 57 FET FET KOMMUNE, FROGN P.B. 10, GJERDRUM Pb 96 HEGGEDAL LØRENSKOG SKÅRSLETTA 60, NAKUHEL

Detaljer

AUKRA Falkhytten 6480 AUKRA MØRE OG ROMSDAL FRÆNA 6440 EINESVÅG MØRE OG ROMSDAL GISKE GISKE KOMMUNE, 6050 VALDERØYA MØRE OG ROMSDAL

AUKRA Falkhytten 6480 AUKRA MØRE OG ROMSDAL FRÆNA 6440 EINESVÅG MØRE OG ROMSDAL GISKE GISKE KOMMUNE, 6050 VALDERØYA MØRE OG ROMSDAL NAVN ADRESSE FYLKE ASKER BLEIKERVEIEN 15 1383 ASKER AKERSHUS AURSKOG-HØLAND SETSKOGVEIEN, 1940 BJØRKELANGEN AKERSHUS BÆRUM ELIAS SMITHS VEI, 1337 SANDVIKA AKERSHUS EIDSVOLL GLADBAKKEVEIEN 54, 2070 RÅHOLT

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer