Skolevalg Resultatrapport. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolevalg 2009. Resultatrapport. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS"

Transkript

1 Skolevalg Resultatrapport Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

2 Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2009, og som rapporterte inn valgresultatene før kl tirsdag 8. september, er med i rapporten. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet vært ansvarlig for organisering, databehandling og publisering av skolevalgsresultatene. NSD vil med dette takke alle lærere og elever som har bidratt til at prosjektet lot seg gjennomføre. NSD vil også takke Utdanningsdirektoratet for et godt samarbeid om prosjektet. Alle resultatene fra Skolevalg 2009 er tilgjengelige på Internett. Også de skolene som leverte etter tidsfristen, er med i skoleoversiktene på Internett. Informasjon og resultater finnes på På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett. 08/09/2009 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) i

3 Innholdsfortegnelse Forord... i Innholdsfortegnelse... ii Pressemelding... iii Forklaring til tabellene... iv Landsoversikt Fylkesoversikt Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Enkeltresultater Skoler i Akershus Skoler i Aust-Agder Skoler i Buskerud Skoler i Finnmark Skoler i Hedmark Skoler i Hordaland Skoler i Møre og Romsdal Skoler i Nordland Skoler i Nord-Trøndelag Skoler i Oppland Skoler i Oslo Skoler i Rogaland Skoler i Sogn og Fjordane Skoler i Sør-Trøndelag Skoler i Telemark Skoler i Troms Skoler i Vest-Agder Skoler i Vestfold Skoler i Østfold /09/2009 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) ii

4 Pressemelding Skolevalgresultater 2009 Dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble skolevalgets vinnere. Arbeiderpartiet endte på 23,8 prosent, mens Fremskrittspartiet oppnådde 23,7 prosent, begge etter en fremgang på 2,6 prosentpoeng i forhold til skolevalget i Venstre gjorde et svært godt valg. De endte på 6 %, etter en fremgang på 1 prosentpoeng fra Fremgangen er stor, partiets størrelse tatt i betraktning. Høyre har, med 16,3 prosent av stemmene, gjort et godt skolevalg. Partiet gikk likevel tilbake med 1,2 prosentpoeng i forhold til det meget gode resultatet i For Sosialistisk Venstreparti fortsetter den negative trenden. Etter en liten tilbakegang på 0,4 prosentpoeng, gjør partiet sitt dårligste skolevalg noensinne med 10,4 prosent av stemmene. Senterpartiet gikk tilbake med 1,5 prosentpoeng sammenlignet med skolevalget i Partiet endte tilslutt på 5,7 prosent. Kristelig Folkeparti gikk ørlite tilbake, og fikk 3,7 prosent av stemmene. Rødt deltok for første gang, og de oppnådde 4,8 prosent av stemmene. Sammenligner vi med Rød Valgallianse fra 2007, som faktisk var det navnet Rødt stilte under fordi de var for sene med å endre navn, er dette en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng. Dette er den største tilbakegangen ved årets valg. 390 videregående skoler over hele landet med i alt elever deltok i skolevalget. Det ble avgitt stemmer, og det er ny rekord. Valgdeltakelsen var på 76,9%. Utdanningsdirektoratet (Udir) har det overordnede ansvar for skolevalget. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør og faglig ansvarlig for gjennomføring og analyser på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. For mer informasjon, se og Ved offentliggjøring av resultatene, forutsettes referanse til NSD og Utdanningsdirektoratet. 08/09/2009 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) iii

5 Forklaring til tabellene Partiforkortelser Oversikt over partiene som er med i rapporten. Partiforklaringer 2009 A AML D DLF EttSpråk FrP H KP KrF KS MDG NKP NP NRA PP Rødt SAMT SentAll SFP SP SV TVF V Vigrid Det norske Arbeiderparti Abort-motstandernes liste Demokratene Det Liberale Folkepartiet Ett (skrift)språk Fremskrittspartiet Høyre Kystpartiet Kristelig Folkeparti Kristent Samlingsparti Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti NorgesPatriotene Norsk Republikansk Allianse Pensjonistpartiet Rødt Samtidspartiets liste Sentrumsalliansen Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Tverrpolitisk Folkevalgte Venstre Vigrid - Kolonnene +/- indikerer endring beregnet i forhold til skolevalgsresultater tidligere år. - Kolonnen Mandat viser antall stortingsmandater i landsoversikten, og antall fylkestingsmandater i fylkesoversiktene. - * betyr at partiet stilte ikke til valg. - "Andre" i landsoversikten består av partier som ikke stilte til valg mer enn i to fylker. - "Andre" i fylkesoversiktene og enkeltresultatene består av partier som ikke er med årets valg. 08/09/2009 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) iv

6 LANDSOVERSIKT Registrert 390 av 423 skoler Mandat A ,8 2,7 2,1 12,2 42 SV ,4-0,4-6,2-13,1 19 SP ,7-1,6-1,5 1,1 10 KrF ,7-0,1 0,0-2,4 3 V ,0 1,0 2,9 2,5 11 H ,3-1,2 4,6-0,2 30 FrP ,7 2,5-1,6 9,6 45 NKP 367 0,3 0,0-0,2-0,5 0 MDG ,2-0,1 0,2 0,2 0 PP ,1-0,4-0,0-0,0 0 TVF 19 0, DLF 247 0,2 0,2 0,1 0,1 0 SFP 52 0,0-0,0 0,0 0,0 0 KP ,4-0,8-0,6-0,7 0 KS 315 0,3 0,0-0,0-0,1 0 D 681 0,6-0,1-0,3-0 AML 53 0,0 - -0,2-0 NRA 25 0,0-0,0-0 Rødt , EttSpråk 125 0, Vigrid 250 0, NP 156 0, SentAll 42 0, SAMT 18 0, Sum Fremmøte % 76,9 72,2 78,4 76,7 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge Mandatoversikt A SV SP KrF V H FrP Rødt Sum = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 1-1

7 Akershus Registrert:28 av33 påmeldte skoler Mandat A ,4-2,1-0,8 11,4 4 SV ,2-2,6-5,8-13,8 2 SP 321 2,5-1,3-0,8 0,4 0 KrF 195 1,5-0,0-0,1-1,2 0 V ,5 5,7 7,8 7,5 2 H ,4-3,7 1,6-8,6 3 FrP ,8 7,2-1,3 8,0 4 MDG 182 1,4-0,1 0,6-0,4 0 PP 253 2,0-0,9-0,4-2,2 0 KP 149 1,2-0,9-0,7-0,4 0 KS 38 0,3 - -0,0 0,1 0 D 157 1,2 0,9 0,9-0 Rødt 451 3, EttSpråk 125 1, Sum Fremmøte % ,6 69,3 74,2 76,9 = inkluderer ett utjevningsmandat Aust-Agder Registrert:11 av13 påmeldte skoler Mandat A ,0 9,9 3,1 13,3 1 SV ,7-2,4-6,4-10,5 0 SP 82 3,0-6,3-6,0-0,9 0 KrF 250 9,1 0,1-0,0-0,1 0 V 78 2,8-0,7 0,4-2,4 0 H ,7-9,4 7,6 1,0 1 FrP ,6 14,8 4,0 15,0 1 MDG 21 0,8 0, PP 42 1,5 0,0 0,3-0 KP 21 0,8-0,0-0,7-0,5 0 KS 10 0,4 - -0,2-0,5 0 D 20 0,7 0,3 0,3-0 Rødt 53 1, Sum Fremmøte % ,5 79,1 80,7 71,5 = inkluderer ett utjevningsmandat Buskerud Registrert:15 av18 påmeldte skoler Mandat A ,8-7,7-6,2 5,2 2 SV ,0 2,7-1,1-9,4 1 SP 271 4,2-2,1-1,4 1,7 0 KrF 105 1,6 0,0-0,4-2,2 0 V 269 4,2-1,0 2,2 1,4 1 H ,4 0,1 10,2 6,1 2 FrP ,4 3,3-1,6 8,6 3 NKP 32 0,5-0,5-0,9-1,0 0 MDG 45 0,7 - -0,4 0,0 0 KP 81 1,3 0,2-0,8-0,2 0 KS 3 0, ,2 0 D 16 0,3-0,2-0,1-0 Rødt 229 3, Vigrid 250 3, Sum Fremmøte % ,9 21,2 77,4 77,6 = inkluderer ett utjevningsmandat Finnmark Registrert:10 av10 påmeldte skoler Mandat A ,3-2,5 10,0 15,6 2 SV ,1-2,0-4,9-11,2 0 SP ,5 3,3-8,3 0,4 1 KrF 33 1,8 0,3-0,1-3,2 0 V 38 2,1 0,5 1,0 0,5 0 H ,3-0,3 6,5-0,8 1 FrP ,5 4,3 1,7 8,6 1 MDG 17 0, ,3 0 KP 47 2,6-3,1-0,7-3,8 0 KS 5 0,3-0,3 0,2-0,2 0 D 4 0,2 0,2-0,1-0 Rødt 81 4, Sum Fremmøte % ,3 73,5 73,9 68,0 = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 2-1

8 Hedmark Registrert:13 av16 påmeldte skoler Mandat A ,4 0,9 1,4 8,3 2 SV ,5 2,4-9,4-12,7 1 SP 379 8,4-1,2-3,8 2,4 1 KrF 82 1,8-0,8-0,5-1,4 0 V 367 8,1 0,9 3,9 5,3 1 H ,7-8,0 6,2 2,8 1 FrP ,4 6,0-2,8 5,4 2 MDG 73 1, ,2 0 PP 146 3,2 1,2 1,9 1,8 0 DLF 24 0, KP 49 1,1-1,3-1,2-0,2 0 D 34 0,8 0,4 0,6-0 Rødt 245 5, Sum Fremmøte % ,7 71,5 75,9 70,7 = inkluderer ett utjevningsmandat Hordaland Registrert:49 av52 påmeldte skoler Mandat A ,2 8,5 5,0 7,8 3 SV ,9-0,5-5,9-12,4 1 SP 532 4,1-0,2-2,1 0,6 1 KrF 714 5,5 1,0 0,8-1,3 1 V ,2 1,0 4,4 4,3 2 H ,6-4,5 2,6 2,8 3 FrP ,7-2,6-0,9 9,9 4 NKP 122 0,9-0,2 0,2-0,3 0 MDG 305 2,4-0,4-0,5 1,8 0 PP 170 1,3-0,3 0,3-0,1 0 KP 140 1,1-0,6-1,1-0,9 0 KS 46 0,4 0,1 0,1 0,0 0 D 55 0,4-0,3-2,8-0 Rødt 499 3, SentAll 42 0, Sum Fremmøte % ,5 79,3 82,8 79,1 = inkluderer ett utjevningsmandat Møre og Romsdal Registrert:25 av27 påmeldte skoler Mandat A ,2 8,5 6,3 16,9 2 SV 634 8,2-7,1-3,0-22,1 1 SP 377 4,9-1,4-1,2 2,1 0 KrF 322 4,1-0,4-0,4-3,2 0 V 312 4,0-0,6 0,2 0,4 0 H ,6-2,9 0,4-1,5 2 FrP ,5 5,6-3,4 18,1 3 MDG 59 0,8 0,3 0,3-0 KP 135 1,7-0,1-1,2-1,5 0 KS 38 0,5-0,6-0,4 0,3 0 D 42 0,5 0,3 0,3-0 Rødt 391 5, Sum Fremmøte % ,7 77,4 82,1 80,7 = inkluderer ett utjevningsmandat Nordland Registrert:29 av31 påmeldte skoler Mandat A ,7 2,2-0,2 11,3 2 SV ,2 2,3-5,7-12,8 1 SP 481 7,5-2,4-0,5 3,7 1 KrF 126 2,0-0,3 0,1-1,7 0 V 298 4,6-0,7 3,3 2,9 1 H ,5 2,4 1,5-5,5 1 FrP ,7 2,1-1,0 10,4 3 NKP 33 0,5 - -0,0-0,4 0 MDG 55 0,9-0,1 0,3-0 TVF 19 0, SFP 26 0,4-0,1 0,1-0 KP 234 3,7-1,3-0,6-5,6 0 KS 11 0,2-0,1-0,0 0 D 10 0,2-1,0-0,1-0 Rødt 497 7, Sum Fremmøte % ,7 73,3 75,3 69,3 = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 2-2

9 Nord-Trøndelag Registrert:14 av14 påmeldte skoler Mandat A ,1 7,8 9,9 19,4 2 SV ,0-0,5-8,6-24,6 1 SP ,8-7,4-4,3 9,0 1 KrF 80 1,9-0,3 0,0-1,8 0 V 109 2,6 0,6 0,9-0,1 0 H 240 5,7-6,1-2,0-5,6 0 FrP ,1 3,3 2,4 10,1 2 MDG 50 1,2 0,4 0,2 0,2 0 KP 90 2,1-1,9-0,4 0,1 0 KS 13 0,3 - -0,0-0,2 0 D 17 0,4-0,1 0,3-0 Rødt 165 3, Sum Fremmøte % ,6 72,5 77,6 79,1 = inkluderer ett utjevningsmandat Oppland Registrert:17 av17 påmeldte skoler Mandat A ,3 8,1 3,0 14,8 2 SV 439 9,1-6,1-7,9-15,5 1 SP 458 9,5-0,3 2,6 3,0 1 KrF 71 1,5-0,1-0,6-2,2 0 V 231 4,8-1,8 1,9 2,7 0 H ,9 1,5 5,2-1,7 1 FrP ,2 4,9-4,4 12,3 2 MDG 53 1,1-0,1-0,5-0,4 0 PP 90 1,9-0,7 0,1 0,6 0 KP 79 1,6-1,1 0,2-0 KS 20 0,4-0,1 0,1-0,1 0 D 13 0,3-0,1-0,1-0 Rødt 159 3, Sum Fremmøte % ,8 75,8 83,0 80,2 = inkluderer ett utjevningsmandat Oslo Registrert:33 av37 påmeldte skoler Mandat A ,1 2,5 7,2 14,8 5 SV ,2-3,6-12,3-16,7 2 SP 118 1,0 0,2-0,1 0,2 0 KrF 274 2,4-0,2 0,6 0,3 0 V 993 8,5 1,5 3,0 5,8 2 H ,4-0,6 3,3 1,3 4 FrP ,7 3,4-1,5 5,8 3 NKP 59 0,5 0,1-0,1-0,2 0 MDG 266 2,3 1,2 1,7 0,7 0 PP 121 1,0 0,2-0,0 0,1 0 DLF 51 0,4 0,1 0,1 0,3 0 SFP 26 0,2 0,1-0,2 0 KP 86 0,7-0,3-0,2 0,1 0 KS 17 0,1-0,0-0,1-0,0 0 D 43 0,4 0,1-0,2-0 NRA 25 0, Rødt 881 7, SAMT 18 0, Sum Fremmøte % ,2 75,0 78,9 75,8 = inkluderer ett utjevningsmandat Rogaland Registrert:33 av38 påmeldte skoler Mandat A ,6 0,8-0,4 10,3 2 SV 849 7,2-1,1-7,6-6,1 1 SP 659 5,6-1,5-1,4 2,0 1 KrF 889 7,5-0,7 0,4-5,2 1 V 837 7,1 1,6 2,8-3,9 1 H ,3 5,5 10,1 2,8 4 FrP ,3-0,7-1,8 10,0 3 NKP 56 0, ,2 0 MDG 126 1,1-1,6-0,2 0,3 0 PP 140 1,2-0,5-0,2-0 DLF 172 1, KP 104 0,9-1,0-0,6-1,2 0 KS 38 0,3-0,1 0,0-0,1 0 D 21 0,2-0,2-1,2-0 Rødt 346 2, Sum Fremmøte % ,2 76,0 77,5 74,7 = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 2-3

10 Sogn og Fjordane Registrert:12 av15 påmeldte skoler Mandat A ,1 4,3 3,8 8,4 1 SV ,7-2,6-8,7-14,4 1 SP ,6-6,2-3,9 0,7 1 KrF 158 5,6 1,0 0,4-4,4 0 V 130 4,6 0,4 1,8 1,9 0 H 165 5,8-1,8 2,8 0,9 0 FrP ,4-0,2-4,7 7,1 1 MDG 15 0,5 0, KP 56 2,0-0,3-1,2 0,2 0 D 5 0,2-0,5-0,1-0 Rødt , Sum Fremmøte % ,4 83,9 79,5 83,6 = inkluderer ett utjevningsmandat Sør-Trøndelag Registrert:28 av28 påmeldte skoler Mandat A ,0-4,6-0,0 17,1 3 SV ,9 4,6-0,8-3,7 2 SP 477 6,0-1,4-1,8-1,4 1 KrF 264 3,3 1,1 0,4-2,3 0 V 227 2,8 0,7 0,9 0,6 0 H ,0-2,3-1,4-1,9 1 FrP ,7 6,7 4,2 3,0 2 NKP 30 0,4 - -0,3-0,2 0 MDG 85 1,1-0,6-0,3-3,0 0 PP 140 1,7-0,5 0,0 0,8 0 KP 148 1,8-0,5-0,3 0,7 0 KS 18 0,2-0,2-0,2 0,0 0 D 32 0,4-0,3-0,1-0 Rødt 371 4, Sum Fremmøte % ,2 74,6 76,1 80,6 = inkluderer ett utjevningsmandat Telemark Registrert:14 av16 påmeldte skoler Mandat A ,2-3,7 3,3 17,8 2 SV 327 6,9-2,2-12,2-18,9 0 SP 211 4,4-3,3-3,1-1,1 0 KrF 135 2,8-1,7-1,6-5,8 0 V 148 3,1-1,8 0,9-0,7 0 H ,5 4,5 7,1 0,5 1 FrP ,9 4,4 1,1 13,0 2 MDG 34 0, PP 70 1,5-0,6-0,0 0,3 0 KP 59 1,2-0,9-0,4-0,1 0 KS 17 0,4 - -0,1 0,1 0 D 11 0,2-0,2-0,3-0 Rødt 392 8, Sum Fremmøte % ,5 78,0 76,2 79,3 = inkluderer ett utjevningsmandat Troms Registrert:21 av21 påmeldte skoler Mandat A ,2 3,2 9,4 18,3 2 SV ,1 4,7-8,5-18,4 1 SP ,7 5,0 5,4 5,4 1 KrF 49 1,2-0,2-0,7-2,2 0 V 199 4,9 2,2 2,0 3,4 0 H 347 8,5-3,3 2,9-5,5 1 FrP ,9-6,4-8,9 8,2 2 NKP 21 0,5-0,2-0,5-0,7 0 MDG 23 0,6-0,8-0,1 0,1 0 KP 154 3,8-1,5-2,0-1,7 0 KS 7 0,2 - -0,0-0,3 0 D 10 0,2 0,1 0,1-0 Rødt 212 5, Sum Fremmøte % ,3 74,0 75,7 74,9 = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 2-4

11 Vest-Agder Registrert:16 av16 påmeldte skoler Mandat A ,4 5,6 0,1 9,1 1 SV 435 8,7-1,8-1,7-10,0 1 SP 159 3,2-2,4-2,7 0,5 0 KrF ,8 1,3 1,3-6,0 1 V 198 4,0-0,3 1,0 1,2 0 H ,4-0,1 6,2 2,3 1 FrP ,8 5,2-0,3 12,8 2 NKP 14 0,3-0,6-0,4-0,8 0 MDG 54 1,1-1,8-0,1-0,4 0 PP 81 1,6-0,1 1,0-0 KP 50 1,0-0,3 0,4-0,2 0 KS 20 0,4-0,2-0,1 0 D 161 3,2-1,2 0,3-0 Rødt 114 2, Sum Fremmøte % ,2 76,9 83,1 80,6 = inkluderer ett utjevningsmandat Vestfold Registrert:12 av12 påmeldte skoler Mandat A ,4 1,3-5,7 12,4 2 SV ,5 8,0-2,7-8,1 1 SP 109 1,7-1,3-0,7 0,1 0 KrF 170 2,7 0,0-0,9-1,6 0 V 255 4,1 0,9 2,2 2,9 0 H ,3 0,0 14,2 7,0 2 FrP ,7-4,4-7,7 3,0 1 MDG 31 0,5-0,1-0,8-2,5 0 PP 43 0,7-0,3-0,5-0,2 0 KP 52 0,8-0,9-0,1-0,1 0 KS 6 0, ,1 0 D 19 0,3-0,7-0,4-0 Rødt 297 4, NP 156 2, Sum Fremmøte % ,6 75,2 77,4 73,7 = inkluderer ett utjevningsmandat Østfold Registrert:10 av12 påmeldte skoler Mandat A ,4 2,5-1,1 8,6 2 SV ,8 3,3-4,6-10,0 1 SP 159 3,4-1,8-0,3-1,7 0 KrF 119 2,5 0,1 0,1-3,8 0 V 193 4,1 1,3 2,5 1,6 1 H ,8-5,3 4,3-2,3 1 FrP ,0 2,1-2,7 18,2 4 MDG 33 0,7-0,1 0,1-0 PP 84 1,8-1,3 0,0 0,2 0 KP 44 0,9-0,7 0,1-0,0 0 KS 8 0,2-0,1 0,0-0,1 0 D 11 0,2-0,2-0,3-0 AML 53 1,1-0,6-0 Rødt 190 4, Sum Fremmøte % ,5 71,3 82,2 75,8 = inkluderer ett utjevningsmandat Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 2-5

12 Akershus Asker videregående skole Asker kommune,akershus A 89 18,1-21,8 - -0,6 SV 36 7,3 4, ,1 SP 7 1,4 1,0-1,1 KrF 5 1,0-0,1-0,1 V ,7 29,7-31,5 H ,0-8,0 - -7,0 FrP 30 6,1 0,7 - -5,6 MDG 9 1,8-1,2-0,6 PP 1 0,2-1,3 - -0,7 KP 1 0,2-1,5 - -1,0 KS 0 0, ,0 D 2 0,4-0,0 - - Rødt 7 1, EttSpr 2 0, Sum 493 Fremmøte % 85,0 72,5 71,8 Bjertnes videregående skole Nittedal kommune,akershus A 38 15,0-12,1-6,3 3,0 SV 14 5,5-8,8-10,3-13,3 SP 4 1,6-4,3 1,0-4,2 KrF 5 2,0-1,5 1,4-1,2 V 13 5,1-0,3 3,5 0,9 H 43 17,0-4,7 7,7-20,2 FrP 84 33,2 20,4-6,7 27,4 MDG 2 0,8 0,8 0,2-0,3 PP 10 4,0 1,0 1,2-2,9 KP 10 4,0 4,0 1,8 2,9 KS 1 0,4-0,4 0,4 D 1 0,4 0,4 0,4 - Rødt 8 3, EttSpr 20 7, Sum 253 Fremmøte % 52,9 38,6 42,0 59,2 Bjørkelangen videregående skole Aurskog-Høland kommune,akershus A ,7-1,3-16,9 12,0 SV 30 6,1-3,4-0,6-12,8 SP 23 4,7-5,9-1,8-0,6 KrF 13 2,7 0,2 1,0-5,5 V 9 1,8-1,5 1,4 1,6 H 50 10,2-1,6 1,3-12,9 FrP ,3 15,1 8,2 16,4 MDG 10 2,0 1,4 2,0 1,8 PP 11 2,2 0,6 1,3-0,6 KP 5 1,0-2,3-1,4 0,5 KS 3 0,6-0,6 0,1 D 1 0,2-0,0 0,2 - Rødt 25 5, EttSpr 6 1, Sum 490 Fremmøte % 79,5 85,5 77,2 81,8 Drømtorp videregående skole Ski kommune,akershus A 48 15,7-0,8-9,8 SV 30 9,8 0, ,6 SP 6 2,0-6,0-2,0 KrF 2 0,7-1,1 - -1,6 V 40 13,1 5,2-9,4 H 28 9,2-15, ,6 FrP ,0 22,4-22,5 MDG 7 2,3 1,3-0,4 PP 11 3,6 0,2 - -2,0 KP 0 0,0-1,0 - -0,7 KS 1 0, ,3 D 1 0,3-0,7 - - Rødt 9 3, EttSpr 0 0, Sum 305 Fremmøte % 70,9 70,9 87, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-1

13 Akershus Dønski videregående skole Bærum kommune,akershus A 64 17,3 2,9-13,3 7,7 SV 9 2,4-4,0-3,5-24,3 SP 6 1,6-1,3 0,7-1,4 KrF 1 0,3-1,1-0,7-0,3 V 42 11,4 5,8 8,5 9,7 H 91 24,6-22,3 0,5-2,4 FrP ,4 15,6 8,2 13,2 MDG 2 0,5-0,8 0,5-1,4 PP 12 3,2 0,8 0,7 2,4 KP 1 0,3-1,1-1,3-2,8 KS 0 0,0-0,0-0,3 D 13 3,5 3,5 3,5 - Rødt 12 3, EttSpr 1 0, Sum 370 Fremmøte % 80,3 74,1 69,0 71,5 Eidsvoll videregående skole Eidsvoll kommune,akershus A 80 17,5-1,8-6,9 8,6 SV 55 12,0-3,7-14,2-16,8 SP 64 14,0 2,3 9,7 11,6 KrF 12 2,6 1,2 1,4-1,8 V 17 3,7-3,0-0,4 1,7 H 60 13,1-0,5 6,5-11,7 FrP ,5 13,7 3,5 3,4 MDG 5 1,1 0,1 0,6 0,3 PP 17 3,7 0,6 1,9 0,5 KP 8 1,8-0,6-0,0 0,5 KS 2 0,4-0,4 0,0 D 1 0,2-0,7 0,2 - Rødt 28 6, EttSpr 5 1, Sum 457 Fremmøte % 62,9 60,1 57,6 41,5 Eikeli videregående skole Bærum kommune,akershus A 15 8,6 2,8 1,4-5,8 SV 11 6,3 4,4-9,3-10,6 SP 1 0,6-0,1 0,6-0,7 KrF 2 1,1 1,1 1,1 1,1 V 9 5,1-0,6 2,5-0,3 H 62 35,4-24,4 6,9 14,0 FrP 46 26,3 5,9-12,0 4,6 MDG 0 0,0-0,6 0,0-1,3 PP 7 4,0 2,1 1,4 1,8 KP 2 1,1 0,5-0,2 0,5 KS 3 1,7-1,1 1,7 D 6 3,4 2,8 2,8 - Rødt 11 6, EttSpr 0 0, Sum 175 Fremmøte % 34,3 30,2 36,4 76,8 Jessheim videregående skole Ullensaker kommune,akershus A ,1 1,4 0,7 11,9 SV 58 7,9 0,0-5,0-3,3 SP 14 1,9-2,0-2,2 0,4 KrF 14 1,9 0,6-0,7-1,1 V 51 6,9 4,9 5,5 5,8 H 86 11,7-14,4-0,3-21,0 FrP ,9 13,1 0,1 10,4 MDG 12 1,6 0,6 1,1 1,1 PP 23 3,1 1,5 1,7-5,6 KP 8 1,1-1,3 0,0 0,1 KS 1 0,1-0,1-0,4 D 1 0,1 0,1-0,2 - Rødt 28 3, EttSpr 13 1, Sum 735 Fremmøte % 80,0 61,8 60,5 79, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-2

14 Akershus Kjelle videregående skole Aurskog-Høland kommune,akershus A 18 13,1 4,3-0,8 5,7 SV 14 10,2-26,9 6,7-0,2 SP 29 21,2 12,3-6,7 12,2 KrF 3 2,2 0,4-1,3-0,8 V 4 2,9-0,6-1,7 1,4 H 1 0,7-11,7-15,5-30,6 FrP 55 40,1 22,4 14,6 16,3 MDG 6 4,4 3,5 4,4 2,9 PP 0 0,0 0,0-1,2-11,9 KP 0 0,0-4,4-1,2 0,0 KS 1 0,7-0,7 0,7 D 1 0,7 0,7 0,7 - Rødt 5 3, EttSpr 0 0, Sum 137 Fremmøte % 85,6 80,7 83,5 71,9 Lillestrøm videregående skole Skedsmo kommune,akershus A ,0-4,8 0,5 10,3 SV ,3 0,3-5,6-15,3 SP 12 1,9-0,9-1,2-1,0 KrF 14 2,2-0,1-2,7-3,7 V ,4 15,9 20,1 21,2 H 93 14,4-4,4-3,3-10,9 FrP 54 8,4-1,6-5,1 1,9 MDG 21 3,3-0,6 2,0 0,2 PP 3 0,5-2,2-0,7-1,1 KP 1 0,2-1,8-0,6-0,6 KS 2 0,3-0,2-0,5 D 6 0,9 0,8 0,6 - Rødt 35 5, EttSpr 6 0, Sum 644 Fremmøte % 86,3 80,3 85,8 71,5 Lørenskog videregående skole Lørenskog kommune,akershus A ,7-14,4 0,1 8,0 SV 75 15,5 7,5-3,8-5,0 SP 9 1,9 0,8-0,8 0,2 KrF 4 0,8-1,0-0,7-2,5 V 35 7,2 4,9 5,7 3,1 H 48 9,9-12,2 1,0-22,4 FrP ,0 18,1 5,7 16,4 MDG 3 0,6-0,5-0,2-1,0 PP 4 0,8-3,5-4,0-2,9 KP 4 0,8-1,9-1,9 0,2 KS 1 0,2-0,0 0,2 D 1 0,2-0,2 0,2 - Rødt 36 7, EttSpr 9 1, Sum 485 Fremmøte % 79,3 66,4 69,4 85,4 Mailand videregående skole Lørenskog kommune,akershus A , SV 22 4, SP 8 1, KrF 2 0, V 41 8, H , FrP , MDG 6 1, PP 12 2, KP 3 0, KS 1 0, D 4 0, Rødt 10 1, EttSpr 1 0, Sum 513 Fremmøte % 82, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-3

15 Akershus Nadderud videregående skole Bærum kommune,akershus A 76 17,5-1,9-5,0 4,8 SV 33 7,6 2,3 3,7-12,6 SP 2 0,5-1,5-1,6-0,7 KrF 3 0,7 0,2 0,4-0,8 V 53 12,2 3,2 5,7 9,9 H ,6 0,5 5,2 2,8 FrP 63 14,5 1,9-5,4 1,8 MDG 4 0,9-1,3 0,1-0,6 PP 3 0,7-1,5-1,4-2,3 KP 1 0,2-0,0-0,5-0,5 KS 0 0,0 - -1,3 0,0 D 4 0,9-0,3 0,1 - Rødt 11 2, EttSpr 1 0, Sum 435 Fremmøte % 88,8 88,8 79,8 77,7 Nannestad videregående skole Nannestad kommune,akershus A 99 21,6 1,8 - - SV 51 11,1-3,3 - - SP 21 4,6 1,8 - - KrF 10 2,2-0,1 - - V 17 3,7-1,6 - - H 62 13,5 5,5 - - FrP ,9-2,8 - - MDG 12 2,6 1,5 - - PP 7 1,5-0,1 - - KP 8 1,7 0,1 - - KS 2 0, D 0 0,0 0,0 - - Rødt 19 4, EttSpr 9 2, Sum 459 Fremmøte % 73,1 70,3 Nesbru videregående skole Asker kommune,akershus A 99 18,2 3,6-3,7 14,2 SV 23 4,2-1,3-4,7-15,1 SP 16 2,9 1,6 1,4 2,4 KrF 6 1,1-1,0-0,3-1,1 V 90 16,6 11,7 14,0 7,0 H ,5-7,8-5,3-12,3 FrP ,0-6,4-4,1 6,3 MDG 11 2,0 0,3 0,3-0,7 PP 13 2,4-2,5-1,2-1,8 KP 5 0,9-1,2-0,6-2,0 KS 0 0,0 - -0,2 0,0 D 35 6,4 6,4 6,3 - Rødt 9 1, EttSpr 0 0, Sum 543 Fremmøte % 70,9 34,3 80,0 86,6 Nesodden videregående skole Nesodden kommune,akershus A 95 22,1 0,3 2,1 14,0 SV 98 22,8 14,0-2,3-16,1 SP 3 0,7-0,3-0,4 0,0 KrF 6 1,4 0,4 0,1-0,5 V 62 14,5 9,4 11,6 13,3 H 50 11,7-2,9-3,2-2,8 FrP 46 10,7 0,3-8,7-8,9 MDG 8 1,9 0,9-0,1-0,2 PP 7 1,6-3,4-0,6-2,8 KP 12 2,8 2,5-0,7 0,9 KS 1 0,2-0,2 0,2 D 19 4,4 3,5 4,4 - Rødt 20 4, EttSpr 2 0, Sum 429 Fremmøte % 76,0 77,0 69,9 84, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-4

16 Akershus Oppegård videregående skole Oppegård kommune,akershus A ,7 5,4-2,0 6,7 SV 78 14,6-9,6-4,1-13,1 SP 10 1,9 0,4 0,8 1,0 KrF 12 2,3 0,4 1,4-0,3 V 64 12,0 9,3 8,7 7,5 H ,2-10,7-2,3-3,2 FrP 94 17,6 6,8-3,0 3,7 MDG 4 0,8-0,2-0,7-1,2 PP 14 2,6-4,0-0,3-3,1 KP 15 2,8 0,2 0,7 2,4 KS 0 0,0 - -0,4-0,2 D 3 0,6 0,4 0,6 - Rødt 15 2, EttSpr 6 1, Sum 533 Fremmøte % 85,7 84,0 86,8 90,5 Rosenvilde videregående skole Bærum kommune,akershus A ,6-18,7-13,0 25,1 SV 41 8,0-3,0-2,1-34,3 SP 2 0,4-0,8-1,7-2,5 KrF 5 1,0 0,3-0,4-2,5 V 39 7,6 1,8 3,6 4,2 H ,5 1,5 4,4 0,6 FrP 92 17,9 12,1 1,5 5,4 MDG 9 1,8-0,3 0,6 0,0 PP 27 5,3 3,4 3,6 1,8 KP 4 0,8-0,4-0,2 0,2 KS 3 0,6-0,3 0,6 D 2 0,4 0,2 0,2 - Rødt 34 6, EttSpr 3 0, Sum 513 Fremmøte % 86,8 87,2 90,6 72,9 Rud videregående skole Bærum kommune,akershus A 95 28,6 8,3 9,2 22,8 SV 26 7,8-3,8-15,0-19,2 SP 5 1,5-0,7 0,0-1,7 KrF 2 0,6-1,9-0,9-1,5 V 29 8,7 2,0 5,4 5,6 H 46 13,9-5,4 1,2-3,6 FrP 93 28,0 10,8 4,6 17,2 MDG 3 0,9-2,0 0,1-4,7 PP 7 2,1-2,4-3,4-9,8 KP 4 1,2-0,8-2,5-2,5 KS 2 0,6-0,3 0,1 D 5 1,5 0,9 1,0 - Rødt 15 4, EttSpr 0 0, Sum 332 Fremmøte % 80,0 69,8 63,0 58,2 Rælingen videregående skole Rælingen kommune,akershus A ,1-5,3-4,5 16,5 SV 6 1,5-5,3-10,6-14,2 SP 6 1,5 0,2 0,4-0,3 KrF 4 1,0-1,0-0,3-1,7 V 9 2,3 1,1 1,0 1,2 H 45 11,4 1,1 3,9-22,2 FrP ,7 9,2 5,9 19,9 MDG 9 2,3 0,5 1,6 1,6 PP 10 2,5-1,3 1,2-0,4 KP 9 2,3-1,8-1,5 0,7 KS 6 1,5-1,3 1,3 D 4 1,0 0,3 0,4 - Rødt 7 1, EttSpr 16 4, Sum 395 Fremmøte % 70,5 75,2 82,7 89, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-5

17 Akershus Sandvika videregående skole Bærum kommune,akershus A ,5 5,4 - - SV 39 5,8-4,6 - - SP 6 0,9-0,7 - - KrF 7 1,0-0,0 - - V 65 9,7 4,1 - - H ,7 10,9 - - FrP ,5-14,9 - - MDG 5 0,7 0,6 - - PP 7 1,0-3,1 - - KP 4 0,6-0,3 - - KS 0 0, D 2 0,3 0,3 - - Rødt 27 4, EttSpr 7 1, Sum 667 Fremmøte % 78,5 87,4 Skedsmo videregående skole Skedsmo kommune,akershus A ,3-16,0 9,8 15,0 SV 38 4,9-4,0-6,5-15,8 SP 20 2,6 0,7-1,0 0,5 KrF 18 2,3 1,0 0,9-0,7 V 64 8,3 5,9 7,6 6,6 H ,0 1,9-1,5-11,2 FrP ,1 8,1-3,9 17,3 MDG 6 0,8 0,2 0,0-1,7 PP 14 1,8 1,6-2,1-4,3 KP 14 1,8-1,7-0,9-1,8 KS 2 0,3 - -0,5-0,1 D 5 0,7 0,7-0,3 - Rødt 24 3, EttSpr 7 0, Sum 768 Fremmøte % 80,8 76,3 78,3 77,1 Ski videregående skole Ski kommune,akershus A ,1-5,2 7,8 10,9 SV ,6 10,8-4,8-2,6 SP 6 1,2-3,0-0,6-0,2 KrF 14 2,9 0,1 1,2-0,7 V 46 9,4 6,6 7,5 6,8 H 78 15,9-8,1-8,6-8,1 FrP 54 11,0 4,5-3,3-0,8 MDG 14 2,9-0,4 2,2 1,3 PP 6 1,2-2,5-0,6-2,2 KP 8 1,6 0,4 0,8-0,2 KS 0 0,0-0,0-0,2 D 1 0,2 0,2 0,2 - Rødt 9 1, EttSpr 1 0, Sum 490 Fremmøte % 80,9 69,5 89,2 84,7 Stabekk videregående skole Bærum kommune,akershus A 30 10,1 2,1 3,5 8,2 SV 10 3,4 0,0 0,5-11,9 SP 0 0,0-0,7-1,6-1,4 KrF 8 2,7 2,0 2,7 1,6 V 28 9,5 5,1 4,4 5,6 H ,7-14,9 8,8-0,3 FrP 65 22,0 11,3-15,2 7,2 MDG 0 0,0-0,3 0,0-0,8 PP 0 0,0-3,0-2,9-2,5 KP 0 0,0-1,0-0,5-1,6 KS 0 0,0-0,0-1,1 D 0 0,0 0,0-0,5 - Rødt 8 2, EttSpr 0 0, Sum 296 Fremmøte % 73,8 63,6 80,4 81, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-6

18 Akershus Strømmen videregående skole Skedsmo kommune,akershus A ,1-5,9-7,4 17,6 SV 13 3,1-3,2-10,8-30,6 SP 16 3,8 1,1 1,1-0,3 KrF 5 1,2-0,9-1,0-0,9 V 32 7,7 3,4 5,2 5,3 H 29 6,9-1,5 0,9-18,1 FrP ,7 14,5 9,1 29,0 MDG 3 0,7-3,2 0,0 0,4 PP 7 1,7-4,7-1,0-4,2 KP 4 1,0-2,7-0,2-2,1 KS 3 0,7-0,3 0,7 D 10 2,4 1,5 2,4 - Rødt 18 4, EttSpr 3 0, Sum 418 Fremmøte % 78,9 60,6 81,1 62,0 Valler videregående skole Bærum kommune,akershus A 91 21,6-3,2 7,5 14,2 SV 14 3,3-6,6-9,6-21,9 SP 5 1,2 0,9 1,2 0,9 KrF 2 0,5 0,2-0,1-1,1 V 68 16,2 7,2 9,9 8,2 H ,7 4,5 4,1 11,2 FrP 33 7,8-1,9-9,8-3,0 MDG 2 0,5 0,2-0,1-0,8 PP 8 1,9-0,9 0,7-3,0 KP 0 0,0-0,3-1,7-0,8 KS 1 0,2-0,0 0,2 D 1 0,2 0,2-0,8 - Rødt 6 1, EttSpr 2 0, Sum 421 Fremmøte % 86,4 81,0 79,9 87,3 Vestby videregående skole Vestby kommune,akershus A 81 17,6 5,3-4,5 2,9 SV 26 5,7-31,2-8,2-12,2 SP 9 2,0-2,1-0,4-0,5 KrF 7 1,5-0,1-1,2-1,2 V 49 10,7 6,0 9,1 10,0 H 54 11,7 2,7-0,4-15,4 FrP ,5 19,9 5,7 23,5 MDG 3 0,7-0,2 0,1-2,7 PP 6 1,3-0,3-0,0-2,9 KP 9 2,0 1,1-0,2-0,3 KS 2 0,4-0,2 0,4 D 15 3,3 2,7 2,9 - Rødt 6 1, EttSpr 2 0, Sum 460 Fremmøte % 71,5 61,8 81,4 87,6 Ås videregående skole Ås kommune,akershus A ,2-1,3-3,5 17,1 SV 72 16,0-0,4 3,5-20,4 SP 11 2,4-3,8-1,3-0,6 KrF 9 2,0 0,4-0,2 0,2 V 44 9,8 2,9 8,0 8,2 H 63 14,0 3,2-1,6-6,2 FrP ,5 5,1-5,0 4,6 MDG 6 1,3 0,4 1,1 0,3 PP 6 1,3 0,2 0,5 0,3 KP 9 2,0-3,5-0,9 1,0 KS 0 0,0 - -0,2 0,0 D 13 2,9 2,9 2,7 - Rødt 9 2, EttSpr 3 0, Sum 451 Fremmøte % 78,4 76,9 81,4 82, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-7

19 Aust-Agder Arendal videregående skole Arendal kommune,aust-agder A ,4 15,2 0,9 - SV 51 7,2-2,5-11,9 - SP 12 1,7-10,6-7,9 - KrF 23 3,3 0,3-2,0 - V 16 2,3-1,0 0,1 - H ,3 7,1 21,8 - FrP ,9 12,7 1,3 - MDG 1 0,1-0,5 - - PP 13 1,8-0,0 0,2 - KP 8 1,1 0,5-0,3 - KS 0 0,0 - -0,3 - D 2 0,3-0,2 0,1 - Rødt 4 0, Sum 707 Fremmøte % 86,0 87,0 85,0 Blakstad videregående skole Froland kommune,aust-agder A 25 12,3 0,6 1,3 7,2 SV 2 1,0-1,3-2,8-1,2 SP 5 2,5-2,0-5,1-2,7 KrF 3 1,5-3,5-7,2-5,9 V 4 2,0-0,3 2,0 0,5 H 5 2,5-3,8 1,3-10,8 FrP ,3 23,3 15,2 25,1 MDG 1 0,5 0,5 - - PP 0 0,0-2,7-1,1 - KP 0 0,0-1,4-1,9-0,7 KS 1 0,5 - -0,3-0,2 D 0 0,0-0,5 0,0 - Rødt 0 0, Sum 203 Fremmøte % 78,9 81,8 84,4 46,0 Drottningborg videregående skole Grimstad kommune,aust-agder A 2 1,0-0,1-1,4 - SV 10 5,1 4,6 0,8 - SP 12 6,2 2,7 3,1 - KrF ,6-7,6 6,1 - V 6 3,1 1,9-0,6 - H 27 13,8-1,7 7,1 - FrP 12 6,2 1,0-6,7 - MDG 0 0,0 0,0 - - PP 2 1,0 0,5-1,4 - KP 1 0,5-0,6-2,6 - KS 0 0,0 - -1,8 - D 0 0,0 0,0-0,6 - Rødt 1 0, Sum 195 Fremmøte % 96,1 95,6 97,1 Møglestu videregående skole Lillesand kommune,aust-agder A 68 21,0 9,7 14,3 17,2 SV 22 6,8-5,8-18,6-22,9 SP 3 0,9-0,4-1,9-1,1 KrF 17 5,2-1,2-5,7-2,0 V 19 5,9 1,1-1,2-4,6 H 77 23,8-23,7 10,4 2,8 FrP ,3 23,8 5,2 26,0 MDG 0 0,0-1,0 - - PP 5 1,5 0,5 0,8 - KP 0 0,0-0,7-1,1-0,3 KS 0 0,0 - -1,1-1,5 D 1 0,3 0,3-0,0 - Rødt 4 1, Sum 324 Fremmøte % 79,2 81,2 75,9 72, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-8

20 Aust-Agder Risør videregående skole Risør kommune,aust-agder A 34 16,4 0,5-0,2 5,7 SV 90 43,5 23,6 10,1 17,1 SP 3 1,4-3,4-11,1-6,4 KrF 7 3,4 0,3 1,6-11,3 V 7 3,4 1,6 2,2-0,5 H 15 7,2-22,8 1,3-1,0 FrP 29 14,0 10,0 2,7 8,2 MDG 2 1,0 1,0 - - PP 4 1,9-0,3 0,1 - KP 1 0,5 0,0-0,1-1,0 KS 0 0,0-0,0-0,5 D 0 0,0-0,4 0,0 - Rødt 15 7, Sum 207 Fremmøte % 78,5 83,1 86,8 94,4 Setesdal vgs., avd. Hovden/Hovden skigymnas Bykle kommune,aust-agder A 22 40,0 15,6 28,0 19,1 SV 6 10,9-15,8 1,6 9,4 SP 0 0,0-6,7 0,0-17,9 KrF 4 7,3 2,8 4,6 7,3 V 0 0,0-2,2 0,0-4,5 H 2 3,6-0,8-5,7-9,8 FrP 21 38,2 11,5-20,5 11,3 MDG 0 0,0 0,0 - - PP 0 0,0-4,4-2,7 - KP 0 0,0 0,0 0,0 0,0 KS 0 0,0-0,0-1,5 D 0 0,0 0,0-1,3 - Rødt 0 0, Sum 55 Fremmøte % 58,3 52,6 82,1 90,1 Setesdal vidaregåande skule, avd. Hornnes Evje og Hornnes kommune,aust-agder A 32 21,8-2,9-3,8 18,8 SV 4 2,7 0,3-7,3-5,4 SP 12 8,2-6,7-17,9 0,8 KrF 23 15,6-6,6 4,0-11,0 V 2 1,4-9,8 0,2-6,8 H 8 5,4 0,5 2,7-7,9 FrP 43 29,3 15,7 15,4 15,2 MDG 6 4,1 2,8 - - PP 7 4,8 3,5 4,2 - KP 0 0,0 0,0-1,7-6,7 KS 4 2,7 - -0,1 2,0 D 3 2,0 2,0 0,4 - Rødt 3 2, Sum 147 Fremmøte % 81,8 42,3 88,0 71,3 Setesdal vidaregåande skule, avd. Valle Valle kommune,aust-agder A 6 35,3-15,9 19,3 SV 4 23, ,6 15,5 SP 1 5,9-2,7-12,1 KrF 0 0,0-0,0-32,0 V 1 5,9-5,9 3,9 H 0 0,0-0,0-6,0 FrP 5 29,4-10,1 27,4 MDG 0 0, PP 0 0,0 - -6,5 - KP 0 0,0-0,0-2,0 KS 0 0,0-0,0-2,0 D 0 0,0-0,0 - Rødt 0 0, Sum 17 Fremmøte % 81,5 85,4 89, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-9

21 Aust-Agder Strømsbu videregående skole Arendal kommune,aust-agder A ,5 9,2-2,4 - SV 24 4,3-3,6-8,3 - SP 20 3,6-10,4-2,0 - KrF 32 5,8 1,4 3,8 - V 14 2,5-0,8-0,9 - H 42 7,6-39,3 3,3 - FrP ,5 36,2 12,9 - MDG 9 1,6 0,6 - - PP 9 1,6 0,8 0,6 - KP 11 2,0 1,6 0,5 - KS 4 0,7-0,5 - D 14 2,5 2,5 2,3 - Rødt 15 2, Sum 554 Fremmøte % 80,7 71,0 70,8 Tvedestrand videregående skole Tvedestrand kommune,aust-agder A 89 35,2 24,5 14,6 - SV 73 28,9-14,0 6,0 - SP 8 3,2-17,1-20,8 - KrF 15 5,9 3,9-0,1 - V 7 2,8-0,0 2,0 - H 22 8,7 4,7 1,6 - FrP 25 9,9-1,6-1,4 - MDG 2 0,8-0,4 - - PP 1 0,4-0,0-0,4 - KP 0 0,0-0,8-2,2 - KS 0 0,0-0,0 - D 0 0,0-0,8-0,4 - Rødt 11 4, Sum 253 Fremmøte % 88,3 83,1 80,9 Åmli vidaregåande skole Åmli kommune,aust-agder A 48 51,1 16,6 6,7-4,7 SV 9 9,6-4,2-9,0-0,4 SP 6 6,4-5,1-2,9 2,1 KrF 4 4,3 0,8-1,9-4,3 V 2 2,1 2,1 1,1-0,7 H 13 13,8-5,7 13,8 13,8 FrP 10 10,6-2,0-10,0 0,6 MDG 0 0,0 0,0 - - PP 1 1,1-1,2 1,1 - KP 0 0,0 0,0 0,0 0,0 KS 1 1,1-1,1 1,1 D 0 0,0 0,0 0,0 - Rødt 0 0, Sum 94 Fremmøte % 84,0 82,9 89,8 69, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) 3-10

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett.

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett. Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 2007. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2007, og som rapporterte inn valgresultatene før kl.

Detaljer

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS SKOLEVALG 2011 RESULTATRAPPORT www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2011. Alle

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/

Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/ Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 25. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '5, og som rapporterte inn valgresultatene før kl. 18.

Detaljer

Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer)

Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer) Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer) Uke 2 7. Eikeli. - hel dag Nordahl Grieg(S) Akademiet( V) Sygna, Høyanger Trondheim Katedralskole --- Thora Storm

Detaljer

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv)

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Offentlige videregående skoler Akershus fylkeskommune: Valler videregående

Detaljer

Alle resultatene fra Skolevalg 2003 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: http://www.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/

Alle resultatene fra Skolevalg 2003 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: http://www.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/ Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge 2003. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2003, og som rapporterte inn valgresultatene før kl.

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Skoler som har gjennomført VIP

Skoler som har gjennomført VIP Skoler som har gjennomført VIP Om lag 130 skoler gjennomfører VIP årlig. Her følger en oversikt over VIPskoler fra 2000 til 2016 fordelt på fylker. Årene programmet er gjennomført står i parentes. Akershus

Detaljer

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat Storsteigen vgs. -36,6-36,6-36,6 - -36,6 1 Årdal vgs. -33,8-33,8-33,8 - -33,8 1 Adolf Øiens skole -30,6-30,6-30,6 - -30,6 1 Bleiker vgs. -29,7-29,7-29,7 - -29,7 1 Kongsberg vgs. -27,0-27,0-27,0 - -27,0

Detaljer

Skoler som har gjennomført VIP-programmet

Skoler som har gjennomført VIP-programmet Foto: Colourbox Skoler som har gjennomført VIP-programmet Om lag 130 skoler gjennomfører VIP-programmet årlig. Her følger en oversikt over VIP-skoler fra 2000 til 2017 fordelt på fylker. Årene programmet

Detaljer

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra prøvevalgene ved de videregående skolene i Norge 2001. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '01, og som

Detaljer

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat Skolenavn Storsteigen vgs. Årdal vgs. Adolf Øiens skole Bleiker vgs. Kongsberg vgs. Breivang vgs. Nord-Østerdal vgs. Hønefoss vgs. Asker vgs. Meldal vgs. Andøy vgs. Meløy vgs., avd. Inndyr Gjennomsnitt

Detaljer

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat Skolenavn Adolf Øiens skole Aglo opplæringssenter Akademiet vgs. i Bergen Akademiet vgs. i Sandnes Akademiet vgs. i Ålesund Alta vgs. Andøy vgs. Arendal vgs. Arna yrkesskule Asker vgs. Askøy vgs. Atlanten

Detaljer

I denne oversikten kan du se når vi reiser rundt i ditt distrikt:

I denne oversikten kan du se når vi reiser rundt i ditt distrikt: I denne oversikten kan du se når vi reiser rundt i ditt distrikt: Uke: Fylker: Utdanningsmesser 1 4. 6. januar Akershus, Hordaland 2 9. 13. januar Akershus, Oslo, Hordaland, Sogn og Fjordane 3 16. 20.

Detaljer

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS SKOLEVALG 2011 RESULTATRAPPORT www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2011. Alle

Detaljer

Resultatrapport 2015

Resultatrapport 2015 +8,9 31,9-11,8 +1,1 4,8 +2,5 7,5 +1,3 5,5 +3,0 6,7 +0,4 3,3-0,2 6,5 16,4-5,1 10,5-0,2 4,1 +0,1 2,8 Rødt SV A SP MDG KrF V H FrP PIR Andre Resultatrapport 2015 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

SRY-møte 1-2010. Forsøk med kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfag

SRY-møte 1-2010. Forsøk med kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfag Dato: 11. september 2010 Sted: Utdanningsdirektoratet, Oslo Z SRY-møte 1-2010 SRY-sak 3-1-2010 Dokument Innstilling Forsøk med kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfag Til behandling SRY

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

SKOLEVALG. Resultatrapport ,8 15,1 10,4 7,4 10,0 5,7 4,9 2,0 3,1 -4,0 -1,2 -0,3 +2,5 +1,0 +0,9 0,0 +1,0 +2,1 -0,1 -2,0.

SKOLEVALG. Resultatrapport ,8 15,1 10,4 7,4 10,0 5,7 4,9 2,0 3,1 -4,0 -1,2 -0,3 +2,5 +1,0 +0,9 0,0 +1,0 +2,1 -0,1 -2,0. -4,0 27,8-1,2 +2,5 +1,0 +1,0 10,0 6,8 5,7 Rødt +0,9 0,0 6,8-0,1 15,1-0,3 10,4 7,4-2,0 3,1 SV A SP MDG KrF +2,1 4,9 2,0 V H FrP PIR Andre Endring siden Skolevalg ved Fylkestingsvalg 2015 SKOLEVALG Resultatrapport

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Skolevalget 2007, valgresultat

Skolevalget 2007, valgresultat Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2007, valgresultat Study Documentation Juni 24, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 10, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2007, valgresultat

Skolevalget 2007, valgresultat Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2007, valgresultat Study Documentation Juni 30, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 10, 2008 Identifisering

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Skolevalget 2009, valgresultat

Skolevalget 2009, valgresultat Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2009, valgresultat Study Documentation Oktober 1, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2009 Identifisering

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Skolevalget 2009, valgresultat

Skolevalget 2009, valgresultat Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2009, valgresultat Study Documentation Oktober 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2009 Identifisering

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

School Election 2007, Election Result

School Election 2007, Election Result Norge Norwegian Social Science Data Services, NSD School Election 2007, Election Result Study Documentation July 1, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017 Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017 Vaktområde Kommunenavn Vakttilskudd Sesongtillegg Adm.tilskudd Totalt Adm.kommune Østfold sør Halden Sarpsborg Østfold vest Moss Fredrikstad Østfold

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016 Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016 Vaktområde Kommunenavn Vakttilskudd Sesongtillegg Administrasjonstilskudd Totalt Adm.kommune Østfold sør Halden Sarpsborg Østfold vest Moss Fredrikstad

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Saman om ein betre kommune og innovasjon

Saman om ein betre kommune og innovasjon Saman om ein betre kommune og innovasjon Fredrik Rivenes Seniorrådgiver, KRD Kommunalavd. 1. Nettverkssamling InnovasjonP2, Gardermoen 12.-13. mars 2013 God morgen! Hva er innovasjon Hvorfor innovasjon

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 Kino Hus Sal Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 1 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 2 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora

Detaljer

Utstillinger for Dalmatiner - 2010

Utstillinger for Dalmatiner - 2010 16.01.2010 Norsk Dobermann Klub 100002 Utstilling 16440130856 21.12.2009 16.01.2010 Pb 953 Sentrum Letohallen, Eidsvoll 17.01.2010 Norsk Berner Sennenhundklubb 17.01.2010 Gullerudvegen 20 2849 KAPP dagfrid.hokstad@c2i.net

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Utstillinger for Lhasa Apso - 2011

Utstillinger for Lhasa Apso - 2011 05.02.2011 Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Oslo/Akershus 110014 Utstilling 60340545527 05.01.2011 05.02.2011 Vestlisvingen 104 Hellerudsletta 0969 OSLO schnauzer-bouvier.oslo-akershus@klubb.nkk.no 06.02.2011

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer