THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot"

Transkript

1 THE Values & Expectations of 168 (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot

2 Kjære medarbeidere: Frank C. Sullivan, RPMs grunnlegger, 1947 Bestefaren min startet RPM med en grunnleggende filosofi: Ansett de beste folkene du kan finne. Skap en atmosfære som vil holde på dem. Deretter lar du dem gjøre jobbe sine. Den filosofien er like sannferdig i dag som den var i 1947 da han grunnla dette selskapet. Jeg er av den oppfatning at dere, lederne, direktørene og ansatte hos RPM International Inc. og dets driftsselskaper, utgjør den beste arbeidsstyrken i verden, og vi har seks tiår bak oss med vekst og suksess til å bevise det. For å forbli best og opprettholde et arbeidsmiljø som gir dere fleksibiliteten til å vise entreprenørskap, må vi fortsette å bruke livets gaver og den begrensede tiden vi har til å gjøre ting riktig, på en riktig måte og for de rette grunnene det er verdien til 168. Med det i tankene rettet jeg utviklingen av denne veiledningen med hensikt om at den fungerer som et verktøy som dere kan bruke når dere fortsetter å prøve å møte RPMs høye standarder. Verdiene og forventningen til 168 er levende, pustende prinsipper som identifiserer hvem vi er, hva vi krever av oss selv og de som er tilknyttet oss, og hva andre kan forvente fra oss. Dagens verden er sammensatt, og forretningsavgjørelser er i økende grad mer utfordrende. Disse verdiene og forventningene fungerer som ledestjerner for å veilede deg i å ta de riktige valgene når du møter på vanskelige forretningsavgjørelser. Jeg forventer at hver og en av dere vil lese denne veiledningen, og at dere vil referere til den ofte. Jeg er stolt og privilegert over å jobbe sammen med hver og en av dere. Takk for at du investerer din tid og talenter for vår vedvarende vekst og suksess. Med vennlig hilsen, Frank C. Sullivan Styreformann og administrerende direktør i RPM International Inc. 2

3 THE Values& Expectations of INTRODUKSJONSBREV 4 VERDIEN AV 168 OG VÅRE KJERNEPRINSIPPER 8 INTEGRITET OG DITT ANSVAR OVERFOR SELSKAPET 8... Opptre i selskapets beste interesse Beskytte våre selskapsaktiva og informasjon Beskytte konfidensiell og eierbeskyttet informasjon 14 FORPLIKTELSE TIL MENNESKER OG SAMFUNN Beskytte helse, sikkerhet og miljøet vårt Beskytte alles personvern og sikkerhetsinteresser Behandle alle med verdighet og respekt 18 ANSVARLIG ENTREPRENØRSKAP Opprettholde nøyaktig, fullstendig og åpen dokumentasjon Kun bruke offentlig informasjon til å ta handelsavgjørelser på aksjemarkedet Unngå situasjoner som kan bli sett på som korrupte Opptre på en måte som fremmer konkurranse Gjøre forretninger med anerkjente enkeltpersoner og entiteter Sørge for lovlige grenseoverskridende transaksjoner Reise, innkvartering, måltider, gaver og underholdning 34 MORALSK MOT Å RAPPORTERE OG KORRIGERE MISTENKTE OVERTREDELSER RPM International Inc Pearl Road / Medina, Ohio

4 of168 THE Value og våre kjerneprinsipper 4

5 of168 THE Value og våre kjerneprinsipper 168 referer til antallet timer i uken, men mer enn det, det eksemplifiserer vår forpliktelse til etisk forretningsatferd og å alltid bruke livets gaver og den begrensede tiden vi har til å gjøre ting riktig, på riktig måte, for de riktige årsakene. Alle handlingene våre bør holde fast ved verdien av 168 og dens iboende kjerneprinsipper. INTEGRITET: Være åpen og ærlig. Åpent og nøyaktig offentliggjøre informasjon i forretningstransaksjoner. Bedrageri og gjengjeldelser har ingen plass hos RPM og vil ikke bli tolerert. ENGASJEMENT: Følge loven og våre retningslinjer og prosedyrer. Beskytte vårt selskaps eiendom, aktiva og interesser og sørge for at fokuset er på de kollektive målene til aksjonærer, ansatte, kunder, forbrukere og samfunn. ANSVARLIG ENTREPRENØRSKAP: Søke etter nyskapende måter å konkurrere og vinne i de markedene vi betjener. Konkurrere hardt, men alltid på en rettferdig måte og i samsvar med standarder for næringsfrihet konkurranse, miljø og menneskerettighetsprinsipper, og med respekt for våre kunder, konkurrenter og samfunnene hvor vi opererer. MORALSK MOT: Gjøre det som er riktig selv når det er vanskelig, uten å bry seg om noen ser på eller at du vil få anerkjennelse. The Value of 168 og dens kjerneprinsipper er hjørnesteinen for ALLE beslutningsprosesser. Vi er RPM, og vår suksess er avhengig av at vi gjør gode valg. 5

6 THE Value of 168 og våre kjerneprinsipper Spørsmål og svar Sp.: hvert år setter min overordnede høyere mål og hun forteller meg «hva som skal til for å oppfylle dem». Hva gjør jeg? Sv.: Som ansvarlige entreprenørledere har vi en forpliktelse til å stadig søke etter bedre måter å konkurrere i markedene våre på og til å utvikle produktene våre på en måte som best tjener behovet til kundene våre. Som et resultat fortsetter vi å utvide målene våre og inspirere våre ansatte til å fortsette sin faglige vekst. Men vi vil aldri gå på akkord med verdiene våre for å nå våre organisasjonsmessige mål. Ingen kan komme med uttalelser eller utføre handlinger som har til hensikt å bryte en lov eller verdiene våre, og du skal aldri godta noen uttalelse som ber deg om å gjøre dette. Våre verdier og forventninger står over alt annet, og per definisjon kan vi ikke oppfylle noen organisasjonsmessige mål hvis vi bryter våre personlige og felles etiske prinsipper for å gjøre det. Hvis noen noen gang ber deg om å avvike fra våre verdier og forventninger, uansett hvem det er eller hvor sterkt det eksterne presset virker å være, har du en forpliktelse til å ikke gjøre det du blir bedt om og rapportere den atferden. Sp.: Jeg jobber for et RPM-selskap som ikke befinner seg i USA, og lovene våre er forskjellige fra lovene i USA. Hvilken lov følger jeg? Sv.: Våre verdier og forventninger er slik at når de følges, så vil vi til enhver tid og alle steder hvor vi gjør forretninger, utføre dem på en ærlig, etisk og lovlig måte. Men det kan være noen tilfeller hvor valget mellom hvilken lov som kan gjelde for en situasjon blir viktig. Hvis det skjer, må du forstå at amerikansk føderal lovgivning må tas i betraktning i alle tilfeller. Dette er påkrevd fordi RPM er registrert i USA, og derfor må alle RPM-selskap, uansett hvor de befinner seg, følge amerikansk føderal lovgivning som gjelder for deres operasjoner, i tillegg til lovene ved eventuelle steder hvor de opererer. Så lenge to eller flere lover er i konflikt, må du bruke den loven som dekker situasjonen på den mest restriktive måten. Hvis det derimot er en faktisk konflikt, eller du er usikker på om det er en konflikt mellom amerikansk føderal lovgivning og lovene i landet hvor ditt selskap opererer, må du søke råd fra din driftsgruppes eller RPMs juridiske avdeling for å sørge for at vi opptrer riktig på en lovlig måte. Uansett hvor sterke eventuelle eksterne press eller forretningspress må være, må du aldri avvike fra Value of 168 og dens prinsipper. Enhver ansatt som bryter våre verdier og forventninger, eller som instruerer eller bevisst tillater en ansatt eller representant til å krenke våre verdier og forventninger, vil bli underlagt disiplinærhandlinger opptil og inkludert oppsigelse. 6

7 START of168 THE Value og våre kjerneprinsipper De følgende seksjonene vil identifisere noen av de mest vanlige juridiske og etiske utfordringene du kan møte på. Du må alltid benytte deg av Value of 168 og dens iboende prinsipper til å håndtere disse problemene, og du må utøve det moralske motet til å rapportere og hjelpe med å korrigere eventuelle mistenkte brudd. NÅR DET OPPSTÅR KOMPLEKSE PROBLEMER, KAN DETTE BESLUTNINGSTAKINGSDIAGRAMMET HJELPE DEG MED Å FINNE DET RIKTIGE SPØR JURIDISK VALGET: AVDELING SPØR OVERORDNET SPØR OVERORDNET SPØR OVERORDNET???? Er det lovlig? Overholder det RPMs policyer? Kan dette virke negativt inn på RPM, noen av dets selskaper, deres ansatte, aksjonærer, forbrukere, og/eller de samfunnene hvor de opererer? Reflekterer det godt på RPMs eller noen av dets selskapers verdier og kultur? Med andre ord, ville du være stolt hvis dette dukket opp som en overskrift i nyhetene? HANDLINGEN ER I SAMSVAR MED JA JA NEI JA VÅRE VERDIER OG FORVENTNINGER. NEI NEI JA NEI IKKE GJØR DET! IKKE GJØR DET! IKKE GJØR DET! IKKE GJØR DET! 7

8 Integritet og ditt ansvar OVERFOR SELSKAPET Opptre i selskapets beste interesse Det forventes at du opptrer til nytte for selskapet og at du ikke har interessekonflikter når du representerer selskapet i forretninger eller når du kommer med anbefalinger som kan påvirke selskapets handlinger. I noen tilfeller kan dine økonomiske, faglige og personlige relasjoner komme i konflikt med din forpliktelse til selskapet. Hvis det skjer, kreves det at du avslører konflikten. Manglende evne til å avsløre potensielle konflikter til passende overordnede kan skape et inntrykk av at du ikke handler i selskapets beste interesse. Hvis du aktivt deltar i noen sak på vegne av selskapet der du har, eller det kan virke som om du har en interessekonflikt, må du avsløre den konflikten til en overordnet toppleder på først nivå (viseadministrerende direktør, daglig leder eller direktør) i ditt driftsselskap, en hvilken som helst leder i RPM eller en driftsgruppe eller RPMs direktør for global overholdelse. Selv om du tror at du handler i selskapets beste interesse, beskytter avsløring deg og selskapet. I de fleste tilfeller vil tilstedeværelsen av, eller det at det virker som om det er en interessekonflikt, ikke bety at du ikke vil være i stand til å delta i transaksjoner på vegne av RPM eller selskapet ditt. Når det blir riktig fremlagt, kan det etableres beskyttelsestiltak slik at endelige avgjørelser blir tatt av de som ikke har en interessekonflikt for å sørge for at enhver endelig avgjørelse er i selskapets beste interesse. Dette beskytter også det fra potensielle anklager om at en avgjørelse kun ble tatt for din personlige vinning. Hvis du har, eller det kan virke som om du har en interessekonflikt, må du avsløre den konflikten til en overordnet toppleder på først nivå (viseadministrerende direktør, daglig leder eller direktør) i ditt driftsselskap, en hvilken som helst leder i RPM eller en driftsgruppe eller RPMs direktør for global overholdelse. 8

9 THE Values& Expectations of 168 Hvor kan det finnes interessekonflikter? ØKONOMISKE INTERESSER: Du eller et nært familiemedlem direkte eller indirekte eier eller drar fordel av et selskap som gjør forretninger med eller som konkurrerer med noen av RPMs driftsselskaper. EKSTERNE AKTIVITETER: Du eller et nært familiemedlem direkte eller indirekte sitter som styremedlem, direktør, leder, ansatt, konsulent eller agent for en entitet som RPM har transaksjoner med, eller du engasjerer deg i en uavhengig forretningsvirksomhet eller utfører oppgaver eller tjenester for en annen virksomhet, sivil eller veldedig organisasjon, som hindrer deg i å dedikere nok tid til selskapets virksomhet. GAVER: Du eller et nært familiemedlem mottar en gave (eller blir lovet gaver i fremtiden) fra en person eller entitet som kan begrense din evne til å handle utelukkende i selskapets beste interesse. TRANSAKSJONER MED SELSKAPET: Du eller et nært familiemedlem er hovedpart i en forretningstransaksjon med selskapet. Du må avsløre konflikter til en overordnet toppleder på første nivå. 9

10 Integritet Spørsmål og svar INTERESSEKONFLIKTER Sp.: Ektefellen min eier aksjer i en av våre hovedleverandører. Jeg jobber på et prosjekt og er blitt bedt om å gi en mening som direkte vil påvirke om vårt selskap fortsetter å kjøpe råmaterialer fra denne leverandøren. Jeg føler at jeg bør fortelle noen om min kones økonomiske interesse. Hva skal jeg gjøre? Sv.: Instinktene dine er riktige, og i de fleste tilfeller vil du kunne fortsette å jobbe på prosjektet. Du har en økonomisk interessekonflikt i transaksjonen du jobber med fordi du har et nært forhold til noen som kan dra økonomisk fordel av den meningen du gir om prosjektet. Ved å avsløre interessekonflikten til dine overordnede gir du dem muligheten til å fastslå om du kan fortsette å jobbe på prosjektet og, hvis du kan det, kan de utvikle passende beskyttelsestiltak for å sørge for at selskapets beste interesser blir beskyttet. Disse beskyttelsestiltakene beskytter også deg, fordi ingen vil være i stand til å hevde at du deltok i en aktivitet som var motivert av personlig vinning. Sp.: Jeg er styremedlem i en ideell organisasjon og mottar ikke kompensasjon for tjenesten min. Den organisasjonen gjør forretninger med selskapet vårt i en sak hvor jeg blir bedt om å delta. Selv om jeg ikke ville tjene noen penger på denne transaksjonen sier jeg fremdeles fra til min overordnede. Er dette riktig fremgangsmåte? Sv.: Ja. Selv om du ikke ville tjene noen penger fra noen transaksjon som selskapet vårt har med den ideelle organisasjonen, har du fremdeles en interessekonflikt som må rapporteres til vårt selskap, og til og med til den ideelle organisasjonen. Som ansatt i selskapet vårt har du en plikt til å handle i selskapets beste interesse, og som styremedlem i den ideelle organisasjonen har du en plikt til å handle i dens beste interesse. De pliktene er i konflikt når selskapet vårt deltar i transaksjoner med ideelle organisasjoner. Derfor, for å beskytte selskapet, gjør du riktig i å rapportere konflikten til din overordnede før du deltar i noen transaksjon. 10

11 Integritet Beskytte våre selskapsaktiva og informasjon Alle ansatte har en forpliktelse til å beskytte selskapets aktiva, eierbeskyttet og konfidensiell informasjon og muligheter. Beskytte selskapsaktiva Selskapsaktiva skal kun brukes til legitime forretningsformål. RPM og noen av dets driftsselskaper kan tillate tilfeldig bruk av elektronikk og kommunikasjonsutstyr, slik som datamaskiner, telefoner, faksmaskiner eller kopimaskiner. Personlig bruk av andre typer selskapsaktiva er ikke tillatt. Sjekk alltid med ditt driftsselskaps eller gruppes overordnede eller gjennomgå ditt selskaps policyer før du bruker noen elektroniske kommunikasjonsenheter for å sørge for at du overholder alle gjeldende policyer. Spørsmål og svar BESKYTTELSE AV SELSKAPSAKTIVA Scenario: Jeg mottok en e-post fra innkjøpsavdelingen hos en kunde. E- posten så legitim ut og hadde logoen til kundens selskap. Jeg kjente ikke igjen navnet på personen som sendte e-posten, men han sa at selskapet hans ønsket å sende penger til oss for produkter de kjøpte fra oss. Jeg ønsker å ta hånd om kundene våre så fort som mulig, men basert på den begrensede informasjonen jeg har om kunden, føler jeg meg ikke komfortabel med å gi denne personen routing-nummeret og kontonummeret til vårt selskaps bankkonto. Gjør jeg det riktige? Din forpliktelse: Absolutt. Det er ikke sikkert at e-posten er fra en av våre kunder og kan være fra noen som prøver å skaffe vårt selskaps bankinformasjon for å stjele fra oss. Det er beundringsverdig at du ønsker å yte god kundeservice, men skepsisen din er riktig. Kriminelle vil bruke våre ansattes ønske om å yte god kundeservice til å overtale våre ansatte om å avsløre informasjon som vil bli brukt til å skade selskapet vårt. Ikke oppgi sensitive økonomiske eller konfidensielle opplysninger til noen med mindre du er helt sikker på hvem det er, og at vedkommende har fullmakt til å være i besittelse av informasjonen, og legg aldri ut eller diskuter konfidensiell, økonomisk eller eierbeskyttet informasjon på sosiale medier. Hvis du er i tvil om en person som søker informasjon, kontakter du noen som kjenner personen eller som kan bekrefte at vedkommende har en gyldig forespørsel. Bruk også alltid de mest rimelig sikre metodene som finnes til å overføre økonomisk eller konfidensiell informasjon. 11

12 Integritet Beskytte konfidensiell og eierbeskyttet informasjon 12 Som del av arbeidet ditt kan du få rede på konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon om selskapet, våre ansatte eller andre som vi gjør forretninger med. Du må opprettholde streng konfidensialitet når det gjelder all informasjon som blir betrodd til deg, bortsett fra når avsløring er godkjent av RPMs eller din driftsgruppes juridiske direktør, eller når lover eller forskrifter krever det. Konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon omfatter ikke-offentliggjort informasjon som kan være skadelig for parten som betror den til oss eller til RPM, eller som kan være nyttig for konkurrenter hvis den blir avslørt. Dine forpliktelser til å verne om ikke-offentliggjort informasjon fortsetter selv når arbeidsforholdet ditt avsluttes. Selskapet er ofte part i en taushetspliktavtale med kunder, leverandører, potensielle kjøpere og selgere av virksomheter og andre. Hvis du mottar konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon om en entitet som vi gjør forretninger med, må du bekrefte om slike avtaler eksisterer, og hvis det gjør det, utvise forsiktighet med å bruke og beskytte den konfidensielle informasjonen for å hindre at den blir feilaktig offentliggjort. Konfidensiell og eierbeskyttet informasjon omfatter kundedata, forretningsmarkedsføring og serviceplaner, design, databaser, dokumentasjon, lønnsinformasjon, upubliserte økonomiske data og rapporter, og immaterielle rettigheter som produktformler. BRUK FORRETNINGSMESSIGE MULIGHETER RIKTIG Du har en plikt overfor selskapet til å fremme dets forretningsinteresser når muligheten oppstår. Derfor forbys du å ta (eller lede en tredjepart til å ta) en forretningsmulighet som du oppdaget via bruk av selskapets eiendom, informasjon eller stillingen din. Med andre ord, du forbys fra å bruke selskapets eiendom, informasjon eller stillingen din for personlig vinning og for å konkurrere med selskapet, enten direkte eller indirekte.

13 Integritet Spørsmål og svar BESKYTTE SELSKAPETS EIENDOM OG MULIGHETER Sp.: Jeg må flytte møblene fra boligen min til en lagringsfasilitet bare et par kilometer unna. Ville det bli sett på som tilfeldig bruk hvis jeg bruker selskapets lastebil for denne korte turen? Sv.: Nei. Bruk av et kjøretøy er ikke «tilfeldig» under noen omstendigheter, da selskapet kan bli ansvarlig for skader på kjøretøyet eller skader som følge av bruken av kjøretøyet. Derfor kan ingen bruke et selskapseid kjøretøy, eller noe annen selsksapseid eiendom, til ikke-tilfeldig personlig bruk, med mindre slik bruk tidligere er blitt godkjent av direktøren eller daglig leder i vedkommendes driftsselskap. Sp.: Jeg har lunsjpause og ønsker å bruke datamaskinen min til å kjøpe blomster til ektefellen min. Kan jeg gjøre det? Sv.: Ja, hvis driftsselskapet ditt tillater denne type tilfeldig bruk. Dette er tilfeldig fordi det er liten kostnad eller ansvarsrisiko for selskapet. Du bruker også eiendommen under lunsjpausen, som er passende. Sp.: Jeg skal slutte i selskapet og starte opp min egen maling- og beleggvirksomhet. Når jeg er borte, kan jeg bruke produktformlene jeg lærte til å skape mine egne produkter? Sv.: Det kan du ikke. De formlene tilhører selskapet og er en del av dets immaterielle eiendom. Å ta dem kan føre til sivilrettslige straffer, og kan til og med være en kriminell overtredelse for tyveri av forretningshemmeligheter. Q: Men hva om jeg fant opp formelen? Sv.: Formelen du fant opp eller var involvert i å finne opp ble funnet opp som en del av arbeidet ditt for selskapet, og derfor, under dine ansettelsesbetingelser, eier selskapet alle rettighetene til den, så du kan ikke bruke den. Uautorisert bruk eller distribusjon av konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon bryter med våre policyer og kan føre til sivilrettslige eller kriminelle straffer. Legg aldri ut eller diskuter konfidensiell, økonomisk eller eierbeskyttet informasjon på sosiale medier, unngå diskusjon av sensitive opplysninger alle steder hvor folk kan høre det, slik som offentlige områder. 13

14 Forpliktelse til mennesker og SAMFUNN Beskytt helse, sikkerhet og miljøet vårt Spørsmål og svar Vi har alle et ansvar for å utføre forretninger på en måte som beskytter miljøet og helsen til ansatte, kontraktører, leverandører, distributører, kunder, samfunn og allmennheten. Våre fasiliteter må overholde gjeldende miljømessige, helsemessige og sikkerhetsmessige lover og opprettholde en åpen dialog med lokale samfunn om materialer som blir produsert og håndtert på stedet. Vi vil også jobbe med offentlige myndigheter, bransjegrupper og allmennheten for å fremme bevissthet og beredskapsprogrammer for å håndtere potensielle farer. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Scenario: Mens du jobber på en fabrikk, kutter en ansatt seg i armen når han løsner noe fra en maskin. Han måtte ikke på sykehus og gikk tilbake til jobben umiddelbart etter at han hadde mottatt grunnleggende førstehjelp til å rense og dekke til kuttet. Lederen min vil ikke rapportere dette fordi fabrikken vår prøver å nå to år uten hendelser, og vi er bare en uke unna å oppfylle det målet. Din forpliktelse: Fabrikken din har gjort en glimrende jobb de siste 23 månedene, og heldigvis var skaden til medarbeideren din ikke alvorlig. Men det er avgjørende at hendelsen blir rapportert til HMS-lederen din, og det er et brudd på våre verdier og forventinger å ikke rapportere den. Ikke ofre våre verdier for å oppfylle et organisasjonsmessig mål. Alle våre kjerneprinsipper krever at denne hendelsen blir rapportert til HMS-lederen. Sporing av skader og nestenuhell, uansett hvor små, hjelper selskapet vårt med å identifisere trender og sikkerhetsfarer som potensielt kan føre til mer alvorlige skader eller hendelser. Din rapportering vil hjelpe oss med å nå det ultimative målet om å eliminere alle skader og hendelser, og enda viktigere, det kan hjelpe noen fra å bli alvorlig skadet i fremtiden ved deltakelse i lignende atferd. 14

15 THE Values& Expectations of 168 Hva er Personlig identifiserbar informasjon (PII)? PII omfatter informasjon som, når den knyttes til en enkeltperson eller en bedrift, kan brukes til å identifisere den personen eller bedriften, for eksempel, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsdato, lønnsposter, oversikt over bruk av telefon- og telekommunikasjon, kredittkort, bankinformasjon og resultatvurderinger. PII kan finnes nesten overalt skrevne notater, elektroniske filer eller maskinskrevne dokumenter. I samsvar med RPMs og ditt driftsselskaps policy for dokumentoppbevaring, må du makulere alle unødvendige papirdokumenter som inneholder slik informasjon, og på riktig måte og permanent slette unødvendige elektroniske filer som kan inneholde PII. Beskytt alles personvern og sikkerhetsinteresser Ansatte og ikke-ansatte forretningspartnere som opptrer på vegne av selskapet kan ha tilgang til personlig identifiserbar informasjon (PII). Urettmessig avsløring av PII kan sette i fare økonomien og sikkerheten til kunder, leverandører og ansatte, og må derfor til alle tider være beskyttet. Vi må være forsiktige når vi overfører PII eller bedriftsinformasjon; mange land har lover som begrenser overføring eller avsløring av ansattes opplysninger eller bedriftsinformasjon, til og med når overføringen blir gjort til en enkeltperson eller entitet som vil beskytte den og bruke den til lovlige formål. Hvis du er i tvil om du har godkjenning til å overføre PII eller bedriftsinformasjon, tar du kontakt med din gruppes eller RPMs juridiske avdeling. 15

16 Forpliktelse Spørsmål og svar BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER Sp.: Noen jeg ikke kjente fra et annet driftsselskap ringte og spurte om fødselsdagen til en leder på mellomnivå. Tilsynelatende skal lederen vår reise til søster-driftsselskapet vårt, og oppringeren skulle kjøpe flybilletten for vår ansatte. Reisebyrået trenger den ansattes fødselsdag for å kunne bestille reisen. Jeg har tilgang til informasjonen, men fordi jeg ikke kjente personen som ringte gav jeg den ikke til vedkommende. Jeg gjorde ikke noe galt? Sv.: Du gjorde det riktige. Du kjenner ikke den som ringte, så du visste ikke om oppringeren legitimt jobber for et annet RPM-driftsselskap. Selv om oppringeren arbeider for et RPM-driftsselskap, vet du ikke om vedkommende har fullmakt til å motta informasjonen og kommer til å bruke den til legitime formål. Bare avslør PII hvis følgende er gjeldende: (1) Du vet eller har bekreftet identiteten til personen som ber om informasjonen, (2) du vet at personen har et ekte behov for å vite informasjonen, (3) mottakeren har fullmakt til å behandle informasjonen, (4) du vet at personen vil beskytte informasjonen, (5) du oppgir informasjonen via de mest rimelige sikre metodene som er tilgjengelige, og (6) overføringen av data overholder lokal lov. 16

17 Forpliktelse Behandle alle med verdighet og respekt Alle våre ansatte, og de som søker jobb, vil motta like muligheter når det gjelder ansettelse, arbeidsforhold, opplæringsprogrammer, forfremmelser og andre arbeidsforhold. Diskriminerende praksis tolereres ikke. Vi deler alle ansvaret for å sørge for at arbeidsplassen er fri for trakassering både i det daglige arbeidsmiljøet og arbeidsrelaterte settinger utenfor jobben, enten det er ansatte i RMP og dets driftsselskaper eller leverandører, kunder eller ikke-ansatte forretningspartnere som våre ansatte samhandler med. Kort sagt, ikke tolerer under noen omstendigheter trakassering angående en persons kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonale opphav, rase, farge, religion, sivilstand, legning, kjønnsidentitet, status som tjenestegjørende i militæret eller veteran, eller noen annen karakteristikk. Du må vise det moralske motet til å stoppe og rapportere trakassering, selv om du ikke er gjenstand for den. Spørsmål og svar Sp.: vennen min forteller meg alltid vitser på jobben, men i det siste har han begynt å fortelle etniske og seksuelt orienterte vitser. Jeg vet at han ikke er fordomsfull og at han ikke har til hensikt å såre noens følelser, men jeg ba ham om å slutte. Det var ikke en overreaksjon, vel? Sv.: Nei, det var riktig måte å håndtere situasjonen på, og du kan alltid be en overordnet om hjelp. Trakassering skjer når en person eller gruppe deltar i en aktivitet som skaper eller som har til hensikt å skape en fiendtlig, støtende eller truende arbeidsmiljø. Vennen din tenkte kanskje ikke å såre noen, men alle ansatte, kunder eller leverandører som hører vitsene kan bli støtt. Derfor skaper vitsene hans et ukomfortabelt og muligens fiendtlig arbeidsmiljø. Trakassering kan skje visuelt, verbalt, skriftlig eller gjennom fysisk kontakt. Den kan være motivert av ondskap, slik som når personen som søker seksuell tilfredsstillelse gjengjelder mot noen, eller har til hensikt å ydmyke eller skade noen. Det kan til og med skje når en person ikke har til hensikt å skade noen fordi de upassende handlingene er uønskede og støtende for mottakeren eller de omkringstående som så, følte eller hørte oppførselen. 17

18 Ansvarlig entreprenørskap Når vi forfølger RPMs interesser i globale markeder og samhandler med våre forretningspartnere, samfunn, leverandører, konkurrenter og myndigheter, må vi overholde Value of 168 og dens underliggende kjerneprinsipper integritet, engasjement, ansvarlig entreprenørskap og moralsk mot. Du må unngå situasjoner som kan føre til upassende oppførsel. Utnytt aldri noen gjennom urettferdig praksis. Oppretthold nøyaktig, fullstendig og åpen dokumentasjon Vi kommer alltid til å opprettholde dokumentasjonen vår med den største ærlighetsgrad. Forbered og oppretthold alltid regnskap, dokumentasjon, kontoer og økonomiske rapporter på en ryddig, detaljert, nøyaktig og sannferdig måte. Du må samarbeide med RPMs interne og uavhengige revisorer, og hverken du eller andre kan prøve å tvinge, manipulere, villede eller yte falsk innflytelse på dem. Alle ansatte, direktører og ledere som er involvert i selskapets fremleggelsesprosess inkludert, men ikke begrenset til RPMs administrerende direktør, finansdirektør, regnskapsleder, kontroller eller personer som utfører lignende funksjoner hos driftsselskap («Senior finansleder») må være kjent med og overholde selskapets offentlige fremleggelseskontroller- og prosedyrer. De må også være kjent med interne kontroller av økonomisk rapportering som er relevant for deres ansvarsområder for å sørge for at selskapets offentlige rapporter og dokumenter blir presentert sannferdig, nøyaktig og i samsvar med føderal aksjelovgivning, generelt godkjente regnskapsprinsipper og reglene til Securities and Exchange Commission (SEC), samt relevante lokale lover for økonomisk rapportering. 18

19 THE Values& Expectations of 168 Ansatte, inkludert senior finansledere, må: Handle etisk og med ærlighet og integritet. Håndtere alle faktiske og tilsynelatende interessekonflikter mellom personlige og profesjonelle forhold på en passende måte. Alle med direkte autoritet eller autoritet som overordnet i forbindelse med rapportering til SEC, innsendelser eller annen offentlig kommunikasjon vedrørende den generelle virksomhet, resultater, økonomiske tilstand eller utsikter til RPM eller noen av dets driftsselskaper, skal etter behov rådføre seg med andre ledere og ansatte som har faglig ekspertise på disse områdene og iverksette nødvendige tiltak forbundet med disse fremleggelsene. Målet er fullstendig, sannferdig, nøyaktig, rettidig og forståelig fremleggelse. Alle saker eller bekymringer vedrørende regnskap, intern regnskapskontroll eller revisjonssaker, eller ethvert vesentlig brudd på føderal akselovgivning, må rapporteres i samsvar med rapporteringsprosedyrene beskrevet på sidene 34, 35 og på baksiden av denne veiledningen. Fremme fullstendig, sannferdig, nøyaktig, rettidig og forståelig fremleggelse i alle rapporter og dokumenter selskapet kommuniserer til eller leverer inn til et hvilket som helst offentlig organ. Fremme overholdelse av gjeldende lover, forskrifter og regler gitt av føderale, statlige eller lokale myndigheter, og av reglene til alle aktuelle private og offentlige reguleringsorganer. Ikke med viten gi feilaktig fremstilling av, eller få andre til å gi feilaktig fremstilling av, fakta om selskapet til andre, inkludert til selskapets uavhengige revisorer, kredittilsynet og bransjeorganisasjoner. Rapporter umiddelbart overtredelser eller mistenkte overtredelser til RPMs samsvarsansvarlige eller lederen i revisjonskomiteen i samsvar med reglene og prosedyrene i denne veiledningen eller under RPMs policy for reporterbare hendelser. 19

20 Ansvarlig Entreprenørskap Bruk kun offentlig informasjon til å ta handelsavgjørelser på aksjemarkedet Når vi handler på aksjemarkedet, kan vi kun kjøpe eller selge RPMaksjer eller aksjene til andre selskaper når handelsbeslutningen blir tatt ved bruk av offentlig informasjon. Handel med enhver aksje ved bruk av ikkeoffentlig informasjon kan være ulovlig, og bryter i alle tilfeller med våre verdier og forventninger. Du kan ikke få noen andre til å selge eller kjøpe aksjer for deg for å unngå disse reglene. Ikke del ikke-offentlig informasjon med noen som kan utnytte den. Hvis du er usikker på reglene rundt kjøp eller salg av aksjer når du er i besittelse av ikkeoffentlig informasjon, tar du kontakt med RPMs juridiske direktør. Hvis du blir klar over manglende overholdelse av noen av reglene eller reguleringene til SEC, må du umiddelbart varsle RPMs samsvarsansvarlige, administrerende direktør eller lederen for revisjonskomiteen. Hva utgjør et tips når det gjelder innsidehandel? Ansatte har forbud mot å gi konfidensiell eller «innsideinformasjon» til venner eller familiemedlemmer under omstendigheter som antyder at du prøver å hjelpe noen med å tjene penger eller unngå tap i aksjemarkedet. Slik informasjon blir ansett som et tips og kan på ulovlig vis brukes til noens fordel. 20

21 Ansvarlig Entreprenørskap Unngå situasjoner som kan bli sett på som korrupte Vi må være ansvarlige entreprenører og alltid opptre med den høyeste integritet og moralsk mot. Som en følge må vi aldri tillate oss selv å bli involvert i noen aktivitet som kan virke korrupt. Du må aldri godta, ta imot, gi eller tilby noe av verdi, inkludert gaver, hvis formålet er å påvirke en urettmessig fordel i forretningen, eller til urettmessig fordel for en person eller entitet som er involvert i eller knyttet til betalingen. Det spiller ingen rolle om du eller enkeltpersonene eller entitetene som var involvert handlet direkte eller indirekte eller dro nytte av transaksjonen direkte eller indirekte. Forbli årvåken og gjør en rimelig innsats for å sørge for at de vi gjør forretninger med ikke deltar i handlinger på vegne av deg eller selskapet for å oppnå indirekte det du ikke kan oppnå direkte. Du, selskapet ditt og RPM kan holdes ansvarlige for ulovlige betalinger. The Values and Expectations of 168 krever at du åpent og i detalj identifiserer eventuelle betalinger eller gaver gitt av, eller mottatt på vegne av RPM eller selskapet ditt, i dokumentasjonen og regnskapene. Hvis du noen gang er i tvil om et tilbud, en betaling eller gave er passende, eller du er usikker på hvordan du dokumenterer transaksjoner riktig i bedriftsregnskapet og dokumentasjonen din, søker du råd fra din gruppes eller RPMs juridiske direktør. Enkle regler om betalinger: Bestikkelser av noe slag er ikke tillatt. Ingenting av verdi kan tilbys eller mottas hvis hensikten er å overtale noen til å gi noen en urettmessig fordel eller gevinst. Tilretteleggingsbetalinger (betalinger gjort til offentlige funksjonærer for å påskynde en rutinemessig handling av offentlige myndigheter) er ikke tillatt med mindre RPMs juridiske direktør har gitt skriftlig forhåndsgodkjennelse. Alle bedriftsregnskap og all dokumentasjon må reflektere den sanne karakter, beløp og hensikten med betalinger som blir gitt eller mottatt. 21

22 Ansvarlig Entreprenørskap DE FØLGENDE ER ET PAR EKSEMPLER PÅ SITUASJONER SOM KREVER YTTERLIGERE UNDERSØKELSE ELLER JURIDISK RÅD: Personen som tilbyr, gir eller mottar betalingen: Har familiebånd eller forretningsforbindelser med offentlige tjenestemenn Har et dårlig rykte i forretningsmiljøet eller virker å ha for få ressurser til å utføre de tilbudte tjenestene Krever at hans eller hennes identitet holdes hemmelig, eller kan ikke fremlegge referanser som dokumenterer erfaring Legger til eller krever ekstra penger som er over hans eller hennes normale honorarer eller standardhonorarer i bransjen for produkter eller tjenester. Ber om underlige eller unormale betingelser for betalinger. Spørsmål og svar Scenario: Jeg ønsker å gi noen en betaling for å gjøre noe for selskapet mitt, men jeg er bekymret for at det vil se dårlig ut hvis jeg skriver det ned. Jeg tror jeg bør prate med min gruppes juridiske direktør før jeg gjør noe. Din forpliktelse: Godt jobbet! Det er nøyaktig det du bør gjøre. Hvis du stiller spørsmål om du bør dokumentere en tilbudt betaling, utført eller mottatt betaling, er det i seg selv et rødt flagg som indikerer at betalingen eller tilbudet kanskje er upassende. Ved å søke råd før du handler, kan du sørge for at handlingen du tar er passende. 22

23 Ansvarlig Entreprenørskap Opptre på en måte som fremmer åpen konkurranse RPM og våre selskaper er forpliktet til å konkurrere hardt i alle deler av virksomheten, men vil kun gjøre det på en etisk og ansvarlig måte. Som ansvarlige entreprenører, er vi forpliktet til å sørge for at konkurransen i markedet for produkter og tjenester blir opprettholdt og beskyttet. Ingen ansatt hos RPM eller dets driftsselskaper kan ta noen handling på vegne av selskapet som bryter dette prinsippet. Derfor må du ikke samarbeide med ikke-tilknyttede selskaper eller delta i unilateral atferd som utgjør misbruk, avleder konkurranse eller som er i strid med rettferdig og åpen konkurranse. Hvis du noen gang er i tvil om enhver handling du prøver å ta bryter vårt prinsipp om ansvarlig entreprenørskap eller noen antitrust- eller konkurranselov, må du søke råd hos juridisk avdeling i din gruppe eller hos RPM. Spørsmål og svar Scenario: Under lunsj på en messe satt jeg med konkurrentene våre, som pratet om å ta handling mot en leverandør de ikke liker å gjøre forretninger med. Jeg fortalte dem at de ikke burde prate om å ta handling mot leverandører eller kunder, og jeg gikk. Din forpliktelse: Du gjorde det riktige. Ansatte skal ikke diskutere handlinger med konkurrenter som involverer leverandører, kunder eller noen vi gjør forretninger med. Hvis du møter på et liknende scenario, må du forlate området, dokumentere hva som skjedde og varsle din gruppes eller RPMs juridiske direktør eller RPMs direktør for global overholdelse. 23

24 Ansvarlig Entreprenørskap Retningslinjer for å håndtere konkurrenter Unngå å inngå avtaler med konkurrenter. Hvis du inngår avtaler om pris, avslag, produksjonspriser, anbud eller leverandører, bare for å nevne noen, kan du være i strid med våre verdier og forventninger og/eller lover. Unngå for enhver grunn å inngå avtaler med konkurrenter. Hvis du tror at det finnes en legitim forretningsgrunn for å gjøre det, snakker du med din overordnede eller din driftsgruppes eller RPMs juridiske avdeling for å være sikker. Her er andre retningslinjer relatert til konkurranseevne. Medlemskap eller deltakelse i bransjeforeninger eller bransjeutstillinger må forhåndsgodkjennes av driftsselskapet. Kopier av materialer distribuert på messen eller møtet må oppbevares i samsvar med ditt driftsselskaps policyer for dokumentoppbevaring. Unngå unødvendig uformell kontakt med konkurrenter. Hvis du er på et møte hvor konkurrenter diskuterer ting som prising eller kunder, må du umiddelbart forlate møtet. Til og med uformelle diskusjoner om disse emnene kan være en overtredelse. Ikke send statistikker eller annen informasjon til bransjeforeninger uten godkjenning fra din gruppes juridiske direktør. Selv om det er tillatt med konkurrerende priser, må det ikke settes urettferdig lave priser som har til hensikt å drive konkurrenter ut av markedet (underprising). Alle forretningsvirksomheter med konkurrenter må gjennomgås av din gruppes juridiske direktør. Unngå produkter med utseende, navn og merker som er forvirrende det samme, like eller konkurrentenes. Ikke tal nedsettende om konkurrenter. 24 integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot

25 Ansvarlig Entreprenørskap Retningslinjer for forhold mellom kunder og leverandører Det er mange regler og lover som gjelder for forholdet mellom kunder og leverandører, og vi kan ikke gå gjennom dem alle. Men det bør brukes sunn fornuft. Hvis en avtale eller handling føles feil, så er den sannsynligvis det. Hvis du ikke er sikker, sjekker du med juridisk direktør. Her er noen områder som kan skape bekymringer. Det kan medføre mange antitrustproblemer hvis vi prøver å kontrollere en kundes håndtering av produkter fra andre leverandører, hans valg av sine egne kunder, hans priser eller hvor han vil selge. Ikke gjør noe for å hindre en kundes markedsaktiviteter uten å først diskutere det med din gruppes juridiske avdeling. Det kan være potensielle antitrustproblemer med kontrakter eller avtaler hvis du eller selskapet krever at en distributør skal kjøpe spesifikke produkter, eller en spesifikk produktlinje, utelukkende fra et RPMselskap, datterselskap eller tilknyttet selskap. Søk juridisk råd før du inngår noen slike avtaler eller kontrakter. Ikke tving en kunde til å kjøpe en artikkel fra en selger eller leverandør som en betingelse for å oppnå en annen artikkel også fra denne selgeren. Salg eller støtte til varehandel må ikke gis på grunnlag av at kunden kjøper eller leaser et annet produkt fra selskapet. Unngå diskusjoner med kunder eller potensielle kunder som antyder at du vil kjøpe fra dem hvis de kjøper fra oss. Vi må unngå å diskriminere mot eller gi ulik behandling av noen kunde som konkurrerer med en eller flere andre kunder. Hvis priser, rabatter, avslag eller bonuser varierer, må det sørges for at variasjonene er juridisk begrunnede. Forskjeller i pris eller andre salgsvilkår kan være tillatt hvis de er begrunnet i faktiske kostnadsbesparelser, volumeffektivitet, møte konkurranse eller andre objektive grunner. Når du møter konkurrerende priser, må du dokumentere hvordan den lavere prisen ble fastsatt og kalkulert for å møte en ekte konkurrerende pris. Kommisjoner, finnerlønn eller annen, lignende kompensasjon skal ikke betales direkte eller indirekte til en kunde for innkjøp for hans eller hennes egen regning. Alle avtaler som utpeker en tredjepart som kan motta slik kompensasjon må inneholde et uttrykkelig vilkår som forbyr slike parter å dele slik kommisjon med hans eller hennes kunde. Du bør generelt sett ikke nekte å forsyne kunder med produkter eller tjenester. Men du kan nekte å gjøre forretninger med enhver part hvis din avgjørelse er gjort uavhengig, ikke har til hensikt å være tvingende og ikke er basert på en avtale med en tredjepart, som konkurrenter, forhandlere eller leverandører. Innhent juridisk råd før du nekter å gjøre forretninger med eller avslutter forholdet med en kunde. Unngå å mislede kunder ved å love ytelser som du vet ikke kan oppfylles eller som du har tvil om kan oppfylles. Unngå på samme måte å annonsere eller komme med fremstillinger om produkter eller tjenester som ikke kan underbygges. 25

26 Ansvarlig Entreprenørskap Spørsmål og svar Sp.: Hver gang jeg deltar på møter i bransjeforeningen kommer en konkurrent bort til meg og sier, «Disse kundene tar knekken på bransjen ved å alltid be om enorme avslag på listeprisene våre. Vi må få prisene opp.» Han sender også e-poster til meg med en liknende beskjed noen ganger. Hva skal jeg gjøre? Sv.: Samarbeid eller avtaler mellom konkurrenter for å heve eller samarbeide om prisen på et produkt er ulovlig og kan straffeforfølges som forbrytelser. Det er mulig at konkurrenten din foreslår en slik avtale, og du bør umiddelbart avbryte enhver samtale om pris med ham og be ham om å slutte å sende deg e-poster om emnet. Dokumenter det som skjedde, ta umiddelbart kontakt med din driftsgruppes eller RPMs juridiske direktør eller direktøren for global overholdelse og videresend kopier av e-postene du mottok. Hvis du mistenker et brudd på noen av våre verdier og forventninger, må du informere din overordnede, din gruppes eller RPMs juridiske avdeling eller RPMs direktør for global overholdelse, eller sende inn bekymringen din via klagetelefonen. 26

27 Ansvarlig Entreprenørskap Gjør forretninger med anerkjente enkeltpersoner og entiteter Pengevasking finner sted når mennesker forsøker å skjule penger fra kriminelle aktiviteter gjennom «legitime» forretningstransaksjoner for å skjule identiteten, kilden eller destinasjonen til disse midlene for å få dem til å virke lovlige. Selskapet vårt vil kun gjøre forretninger med bekreftede og hederlige kunder og leverandører som er involvert i legitime og korrupsjonsfri forretningspraksis. Vi må alle ta skritt for å finne ut om de vi gjør forretninger med for å sørge for at alle handlinger som blir tatt av tredjeparter til nytte for selskapet er i tråd med Value of 168 og dens iboende kjerneprinsipper. Hvis du har noen tvil om en kunde eller leverandør bruker midler som er blitt ervervet på urettmessig vis til å gjøre forretninger med selskapet ditt, må du konsultere med din driftsgruppes eller RPMs juridiske direktør eller direktøren for global overholdelse før du fullfører transaksjoner med den enkeltpersonen eller entiteten. Disse «røde flaggene» for anti-pengevasking indikerer at man som et minimum må undersøke nærmere. Kjøp eller salg som er uvanlige for kundens handel eller virksomhet. Uvanlige betalingsformer, som store kontantbetalinger eller mange pengeanvisninger Kunden eller leverandøren prøver å opprettholde en stor grad av hemmelighet, er uvillig til å oppgi komplett informasjon eller legger frem falsk informasjon Transaksjoner virker strukturert for å unnvike krav til rapportering (f.eks. en rekke transaksjoner under $ ) Uvanlig kompliserte avtalestrukturer Betalingsmetoder uten åpenbar forretningsbegrunnelse Uvanlig gode betalingsbetingelser Overføring fra fremmede land eller tredjeparter uten relasjon til transaksjonen 27

28 Ansvarlig Entreprenørskap Sørg for lovlige grenseoverskridende transaksjoner Amerikanske handelskontrollover (inkludert import, eksport og antiboikott) gjelder for oss alle fordi RPM er registrert i USA. Vi vil kun inngå kontrakter med tollspeditører, salgsrepresentanter, distributører eller andre mellomledd som er forpliktet til å overholde og hjelpe RPM og dets selskaper til å følge slike lover, regler og forskrifter. Personell skal gjennomgå alle dokumenter og korrespondanse, men spesifikt remburser og instruksjoner for forsendelse for å identifisere språk som støtter boikott av Israel, som vi ikke kan si oss enige i å overholde. Alle forespørsler om å avstå fra å gjøre forretninger med, eller i Israel, eller om å diskriminere mot noen basert på rase, religion, kjønn, nasjonalt opphav eller nasjonalitet, kan ikke imøtekommes eller hedres og må rapporteres til RPMs juridiske avdeling på det kvartalsvise Antiboikottrapporteringsskjemaet. Du kan ikke gjøre forretninger med noen person eller selskap som er i, eller som du har grunn til å tro er i Cuba, Nord-Korea, Iran, Syria eller Sudan. Videre kan du ikke gjøre forretninger med noen part, eller på noen måte, som er forbudt ved lover i USA eller EU, eller lokale lover. Selskapene våre kan ikke tillate at tredjeparter bryter disse lovene og forskriftene på våre vegne. Derfor må du, før du gjør forretninger, sørge for at enhver enkeltperson eller ethvert selskap som du gjør forretninger med ikke er en forbudt part eller driver til vår nytte i et land som vi har handelsforbud med. Konsulter med din gruppes eller RPMs juridiske avdeling når det er tvil om å gjøre forretninger med land, organisasjoner eller personer som kan være underlagt handelsrestriksjoner. For mer informasjon og veiledning om lover og forskrifter for handelssamsvar, konsulterer du med din gruppes eller RPMs juridiske avdeling. 28

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver United Technologies Corporation Foræring og mottagelse av forretningsgaver Hvordan definerer UTC en forretningsgave? En forretningsgave er hva som helst av verdi som foræres eller mottas som en følge av

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

RPM INTERNATIONAL INC. OG DETS DATTER- OG DRIFTSSELSKAPER KUNNGJØRING OM PERSONVERN IHT. SAFE HARBOR-PRINSIPPENE. GYLDIG FRA OG MED: 12.

RPM INTERNATIONAL INC. OG DETS DATTER- OG DRIFTSSELSKAPER KUNNGJØRING OM PERSONVERN IHT. SAFE HARBOR-PRINSIPPENE. GYLDIG FRA OG MED: 12. RPM INTERNATIONAL INC. OG DETS DATTER- OG DRIFTSSELSKAPER KUNNGJØRING OM PERSONVERN IHT. SAFE HARBOR-PRINSIPPENE GYLDIG FRA OG MED: 12. august 2015 Denne kunngjøringen beskriver prinsippene som RPM International

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER Weatherford har bygd sitt omdømme som en organisasjon som forlanger etisk forretningsdrift og et høyt nivå av integritet i alle våre forretningstransaksjoner. Styrken

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Innledning UTC går til innkjøp av forsyninger og tjenester ut fra saklige hensyn, og prøver å finne både best verdi samt stabile forretningsforhold

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Internasjonale antikorrupsjonsregler

Internasjonale antikorrupsjonsregler Internasjonale antikorrupsjonsregler I. FORMÅL I de fleste land er utbetaling eller tilbud om betaling, eller mottakelse av bestikkelser, returprovisjon eller andre korrupte utbetalinger forbudt, og det

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1]

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1] REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015 [Gjennomgang 1] ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. Applus+ VERDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene?

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden

Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden Styret («styret») hos Kelly Services, Inc. («selskapet») har adoptert følgende retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden («retningslinjer»)

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Flint Group. Etiske retningslinjer

Flint Group. Etiske retningslinjer Flint Group Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innledning Flint Group er opptatt av etisk forretningspraksis, personlig integritet og overholdelse av disse etiske retningslinjene ("etiske retningslinjer"

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk. (Code of Conduct Guide)

Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk. (Code of Conduct Guide) Toyota Material Handling Europe retningslinjer for yrkesetikk (Code of Conduct Guide) Håkan Dahllöf, adm. dir. Toyota Material Handling Europe Administrerende direktørs innledning Hos Toyota Material Handling

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Johnson Controls bindende konsernregler for personvern

Johnson Controls bindende konsernregler for personvern Johnson Controls bindende konsernregler for personvern Innhold 1. Introduksjon 2. Omfang og anvendelse 3. Åpenhet og merknader 4. Rettferdighet og formålsbegrensning 5. Datakvalitet og forholdsmessighet

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Til rette vedkommende Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A som møtte opp på ombudets kontor 12. september

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

VÅRE KJERNEVERDIER. Retningslinjer for god forretningsskikk. Vårt løfte. Våre medarbeidere og vår planet. Vårt selskap. Våre relasjoner og vår bransje

VÅRE KJERNEVERDIER. Retningslinjer for god forretningsskikk. Vårt løfte. Våre medarbeidere og vår planet. Vårt selskap. Våre relasjoner og vår bransje VÅRE KJERNEVERDIER Retningslinjer for god forretningsskikk Innhold En beskjed fra vår styreleder, president, og administrerende direktør...4 Vi etterlever våre retningslinjer...6 Vi holder ledelsen til

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer