THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot"

Transkript

1 THE Values & Expectations of 168 (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot

2 Kjære medarbeidere: Frank C. Sullivan, RPMs grunnlegger, 1947 Bestefaren min startet RPM med en grunnleggende filosofi: Ansett de beste folkene du kan finne. Skap en atmosfære som vil holde på dem. Deretter lar du dem gjøre jobbe sine. Den filosofien er like sannferdig i dag som den var i 1947 da han grunnla dette selskapet. Jeg er av den oppfatning at dere, lederne, direktørene og ansatte hos RPM International Inc. og dets driftsselskaper, utgjør den beste arbeidsstyrken i verden, og vi har seks tiår bak oss med vekst og suksess til å bevise det. For å forbli best og opprettholde et arbeidsmiljø som gir dere fleksibiliteten til å vise entreprenørskap, må vi fortsette å bruke livets gaver og den begrensede tiden vi har til å gjøre ting riktig, på en riktig måte og for de rette grunnene det er verdien til 168. Med det i tankene rettet jeg utviklingen av denne veiledningen med hensikt om at den fungerer som et verktøy som dere kan bruke når dere fortsetter å prøve å møte RPMs høye standarder. Verdiene og forventningen til 168 er levende, pustende prinsipper som identifiserer hvem vi er, hva vi krever av oss selv og de som er tilknyttet oss, og hva andre kan forvente fra oss. Dagens verden er sammensatt, og forretningsavgjørelser er i økende grad mer utfordrende. Disse verdiene og forventningene fungerer som ledestjerner for å veilede deg i å ta de riktige valgene når du møter på vanskelige forretningsavgjørelser. Jeg forventer at hver og en av dere vil lese denne veiledningen, og at dere vil referere til den ofte. Jeg er stolt og privilegert over å jobbe sammen med hver og en av dere. Takk for at du investerer din tid og talenter for vår vedvarende vekst og suksess. Med vennlig hilsen, Frank C. Sullivan Styreformann og administrerende direktør i RPM International Inc. 2

3 THE Values& Expectations of INTRODUKSJONSBREV 4 VERDIEN AV 168 OG VÅRE KJERNEPRINSIPPER 8 INTEGRITET OG DITT ANSVAR OVERFOR SELSKAPET 8... Opptre i selskapets beste interesse Beskytte våre selskapsaktiva og informasjon Beskytte konfidensiell og eierbeskyttet informasjon 14 FORPLIKTELSE TIL MENNESKER OG SAMFUNN Beskytte helse, sikkerhet og miljøet vårt Beskytte alles personvern og sikkerhetsinteresser Behandle alle med verdighet og respekt 18 ANSVARLIG ENTREPRENØRSKAP Opprettholde nøyaktig, fullstendig og åpen dokumentasjon Kun bruke offentlig informasjon til å ta handelsavgjørelser på aksjemarkedet Unngå situasjoner som kan bli sett på som korrupte Opptre på en måte som fremmer konkurranse Gjøre forretninger med anerkjente enkeltpersoner og entiteter Sørge for lovlige grenseoverskridende transaksjoner Reise, innkvartering, måltider, gaver og underholdning 34 MORALSK MOT Å RAPPORTERE OG KORRIGERE MISTENKTE OVERTREDELSER RPM International Inc Pearl Road / Medina, Ohio

4 of168 THE Value og våre kjerneprinsipper 4

5 of168 THE Value og våre kjerneprinsipper 168 referer til antallet timer i uken, men mer enn det, det eksemplifiserer vår forpliktelse til etisk forretningsatferd og å alltid bruke livets gaver og den begrensede tiden vi har til å gjøre ting riktig, på riktig måte, for de riktige årsakene. Alle handlingene våre bør holde fast ved verdien av 168 og dens iboende kjerneprinsipper. INTEGRITET: Være åpen og ærlig. Åpent og nøyaktig offentliggjøre informasjon i forretningstransaksjoner. Bedrageri og gjengjeldelser har ingen plass hos RPM og vil ikke bli tolerert. ENGASJEMENT: Følge loven og våre retningslinjer og prosedyrer. Beskytte vårt selskaps eiendom, aktiva og interesser og sørge for at fokuset er på de kollektive målene til aksjonærer, ansatte, kunder, forbrukere og samfunn. ANSVARLIG ENTREPRENØRSKAP: Søke etter nyskapende måter å konkurrere og vinne i de markedene vi betjener. Konkurrere hardt, men alltid på en rettferdig måte og i samsvar med standarder for næringsfrihet konkurranse, miljø og menneskerettighetsprinsipper, og med respekt for våre kunder, konkurrenter og samfunnene hvor vi opererer. MORALSK MOT: Gjøre det som er riktig selv når det er vanskelig, uten å bry seg om noen ser på eller at du vil få anerkjennelse. The Value of 168 og dens kjerneprinsipper er hjørnesteinen for ALLE beslutningsprosesser. Vi er RPM, og vår suksess er avhengig av at vi gjør gode valg. 5

6 THE Value of 168 og våre kjerneprinsipper Spørsmål og svar Sp.: hvert år setter min overordnede høyere mål og hun forteller meg «hva som skal til for å oppfylle dem». Hva gjør jeg? Sv.: Som ansvarlige entreprenørledere har vi en forpliktelse til å stadig søke etter bedre måter å konkurrere i markedene våre på og til å utvikle produktene våre på en måte som best tjener behovet til kundene våre. Som et resultat fortsetter vi å utvide målene våre og inspirere våre ansatte til å fortsette sin faglige vekst. Men vi vil aldri gå på akkord med verdiene våre for å nå våre organisasjonsmessige mål. Ingen kan komme med uttalelser eller utføre handlinger som har til hensikt å bryte en lov eller verdiene våre, og du skal aldri godta noen uttalelse som ber deg om å gjøre dette. Våre verdier og forventninger står over alt annet, og per definisjon kan vi ikke oppfylle noen organisasjonsmessige mål hvis vi bryter våre personlige og felles etiske prinsipper for å gjøre det. Hvis noen noen gang ber deg om å avvike fra våre verdier og forventninger, uansett hvem det er eller hvor sterkt det eksterne presset virker å være, har du en forpliktelse til å ikke gjøre det du blir bedt om og rapportere den atferden. Sp.: Jeg jobber for et RPM-selskap som ikke befinner seg i USA, og lovene våre er forskjellige fra lovene i USA. Hvilken lov følger jeg? Sv.: Våre verdier og forventninger er slik at når de følges, så vil vi til enhver tid og alle steder hvor vi gjør forretninger, utføre dem på en ærlig, etisk og lovlig måte. Men det kan være noen tilfeller hvor valget mellom hvilken lov som kan gjelde for en situasjon blir viktig. Hvis det skjer, må du forstå at amerikansk føderal lovgivning må tas i betraktning i alle tilfeller. Dette er påkrevd fordi RPM er registrert i USA, og derfor må alle RPM-selskap, uansett hvor de befinner seg, følge amerikansk føderal lovgivning som gjelder for deres operasjoner, i tillegg til lovene ved eventuelle steder hvor de opererer. Så lenge to eller flere lover er i konflikt, må du bruke den loven som dekker situasjonen på den mest restriktive måten. Hvis det derimot er en faktisk konflikt, eller du er usikker på om det er en konflikt mellom amerikansk føderal lovgivning og lovene i landet hvor ditt selskap opererer, må du søke råd fra din driftsgruppes eller RPMs juridiske avdeling for å sørge for at vi opptrer riktig på en lovlig måte. Uansett hvor sterke eventuelle eksterne press eller forretningspress må være, må du aldri avvike fra Value of 168 og dens prinsipper. Enhver ansatt som bryter våre verdier og forventninger, eller som instruerer eller bevisst tillater en ansatt eller representant til å krenke våre verdier og forventninger, vil bli underlagt disiplinærhandlinger opptil og inkludert oppsigelse. 6

7 START of168 THE Value og våre kjerneprinsipper De følgende seksjonene vil identifisere noen av de mest vanlige juridiske og etiske utfordringene du kan møte på. Du må alltid benytte deg av Value of 168 og dens iboende prinsipper til å håndtere disse problemene, og du må utøve det moralske motet til å rapportere og hjelpe med å korrigere eventuelle mistenkte brudd. NÅR DET OPPSTÅR KOMPLEKSE PROBLEMER, KAN DETTE BESLUTNINGSTAKINGSDIAGRAMMET HJELPE DEG MED Å FINNE DET RIKTIGE SPØR JURIDISK VALGET: AVDELING SPØR OVERORDNET SPØR OVERORDNET SPØR OVERORDNET???? Er det lovlig? Overholder det RPMs policyer? Kan dette virke negativt inn på RPM, noen av dets selskaper, deres ansatte, aksjonærer, forbrukere, og/eller de samfunnene hvor de opererer? Reflekterer det godt på RPMs eller noen av dets selskapers verdier og kultur? Med andre ord, ville du være stolt hvis dette dukket opp som en overskrift i nyhetene? HANDLINGEN ER I SAMSVAR MED JA JA NEI JA VÅRE VERDIER OG FORVENTNINGER. NEI NEI JA NEI IKKE GJØR DET! IKKE GJØR DET! IKKE GJØR DET! IKKE GJØR DET! 7

8 Integritet og ditt ansvar OVERFOR SELSKAPET Opptre i selskapets beste interesse Det forventes at du opptrer til nytte for selskapet og at du ikke har interessekonflikter når du representerer selskapet i forretninger eller når du kommer med anbefalinger som kan påvirke selskapets handlinger. I noen tilfeller kan dine økonomiske, faglige og personlige relasjoner komme i konflikt med din forpliktelse til selskapet. Hvis det skjer, kreves det at du avslører konflikten. Manglende evne til å avsløre potensielle konflikter til passende overordnede kan skape et inntrykk av at du ikke handler i selskapets beste interesse. Hvis du aktivt deltar i noen sak på vegne av selskapet der du har, eller det kan virke som om du har en interessekonflikt, må du avsløre den konflikten til en overordnet toppleder på først nivå (viseadministrerende direktør, daglig leder eller direktør) i ditt driftsselskap, en hvilken som helst leder i RPM eller en driftsgruppe eller RPMs direktør for global overholdelse. Selv om du tror at du handler i selskapets beste interesse, beskytter avsløring deg og selskapet. I de fleste tilfeller vil tilstedeværelsen av, eller det at det virker som om det er en interessekonflikt, ikke bety at du ikke vil være i stand til å delta i transaksjoner på vegne av RPM eller selskapet ditt. Når det blir riktig fremlagt, kan det etableres beskyttelsestiltak slik at endelige avgjørelser blir tatt av de som ikke har en interessekonflikt for å sørge for at enhver endelig avgjørelse er i selskapets beste interesse. Dette beskytter også det fra potensielle anklager om at en avgjørelse kun ble tatt for din personlige vinning. Hvis du har, eller det kan virke som om du har en interessekonflikt, må du avsløre den konflikten til en overordnet toppleder på først nivå (viseadministrerende direktør, daglig leder eller direktør) i ditt driftsselskap, en hvilken som helst leder i RPM eller en driftsgruppe eller RPMs direktør for global overholdelse. 8

9 THE Values& Expectations of 168 Hvor kan det finnes interessekonflikter? ØKONOMISKE INTERESSER: Du eller et nært familiemedlem direkte eller indirekte eier eller drar fordel av et selskap som gjør forretninger med eller som konkurrerer med noen av RPMs driftsselskaper. EKSTERNE AKTIVITETER: Du eller et nært familiemedlem direkte eller indirekte sitter som styremedlem, direktør, leder, ansatt, konsulent eller agent for en entitet som RPM har transaksjoner med, eller du engasjerer deg i en uavhengig forretningsvirksomhet eller utfører oppgaver eller tjenester for en annen virksomhet, sivil eller veldedig organisasjon, som hindrer deg i å dedikere nok tid til selskapets virksomhet. GAVER: Du eller et nært familiemedlem mottar en gave (eller blir lovet gaver i fremtiden) fra en person eller entitet som kan begrense din evne til å handle utelukkende i selskapets beste interesse. TRANSAKSJONER MED SELSKAPET: Du eller et nært familiemedlem er hovedpart i en forretningstransaksjon med selskapet. Du må avsløre konflikter til en overordnet toppleder på første nivå. 9

10 Integritet Spørsmål og svar INTERESSEKONFLIKTER Sp.: Ektefellen min eier aksjer i en av våre hovedleverandører. Jeg jobber på et prosjekt og er blitt bedt om å gi en mening som direkte vil påvirke om vårt selskap fortsetter å kjøpe råmaterialer fra denne leverandøren. Jeg føler at jeg bør fortelle noen om min kones økonomiske interesse. Hva skal jeg gjøre? Sv.: Instinktene dine er riktige, og i de fleste tilfeller vil du kunne fortsette å jobbe på prosjektet. Du har en økonomisk interessekonflikt i transaksjonen du jobber med fordi du har et nært forhold til noen som kan dra økonomisk fordel av den meningen du gir om prosjektet. Ved å avsløre interessekonflikten til dine overordnede gir du dem muligheten til å fastslå om du kan fortsette å jobbe på prosjektet og, hvis du kan det, kan de utvikle passende beskyttelsestiltak for å sørge for at selskapets beste interesser blir beskyttet. Disse beskyttelsestiltakene beskytter også deg, fordi ingen vil være i stand til å hevde at du deltok i en aktivitet som var motivert av personlig vinning. Sp.: Jeg er styremedlem i en ideell organisasjon og mottar ikke kompensasjon for tjenesten min. Den organisasjonen gjør forretninger med selskapet vårt i en sak hvor jeg blir bedt om å delta. Selv om jeg ikke ville tjene noen penger på denne transaksjonen sier jeg fremdeles fra til min overordnede. Er dette riktig fremgangsmåte? Sv.: Ja. Selv om du ikke ville tjene noen penger fra noen transaksjon som selskapet vårt har med den ideelle organisasjonen, har du fremdeles en interessekonflikt som må rapporteres til vårt selskap, og til og med til den ideelle organisasjonen. Som ansatt i selskapet vårt har du en plikt til å handle i selskapets beste interesse, og som styremedlem i den ideelle organisasjonen har du en plikt til å handle i dens beste interesse. De pliktene er i konflikt når selskapet vårt deltar i transaksjoner med ideelle organisasjoner. Derfor, for å beskytte selskapet, gjør du riktig i å rapportere konflikten til din overordnede før du deltar i noen transaksjon. 10

11 Integritet Beskytte våre selskapsaktiva og informasjon Alle ansatte har en forpliktelse til å beskytte selskapets aktiva, eierbeskyttet og konfidensiell informasjon og muligheter. Beskytte selskapsaktiva Selskapsaktiva skal kun brukes til legitime forretningsformål. RPM og noen av dets driftsselskaper kan tillate tilfeldig bruk av elektronikk og kommunikasjonsutstyr, slik som datamaskiner, telefoner, faksmaskiner eller kopimaskiner. Personlig bruk av andre typer selskapsaktiva er ikke tillatt. Sjekk alltid med ditt driftsselskaps eller gruppes overordnede eller gjennomgå ditt selskaps policyer før du bruker noen elektroniske kommunikasjonsenheter for å sørge for at du overholder alle gjeldende policyer. Spørsmål og svar BESKYTTELSE AV SELSKAPSAKTIVA Scenario: Jeg mottok en e-post fra innkjøpsavdelingen hos en kunde. E- posten så legitim ut og hadde logoen til kundens selskap. Jeg kjente ikke igjen navnet på personen som sendte e-posten, men han sa at selskapet hans ønsket å sende penger til oss for produkter de kjøpte fra oss. Jeg ønsker å ta hånd om kundene våre så fort som mulig, men basert på den begrensede informasjonen jeg har om kunden, føler jeg meg ikke komfortabel med å gi denne personen routing-nummeret og kontonummeret til vårt selskaps bankkonto. Gjør jeg det riktige? Din forpliktelse: Absolutt. Det er ikke sikkert at e-posten er fra en av våre kunder og kan være fra noen som prøver å skaffe vårt selskaps bankinformasjon for å stjele fra oss. Det er beundringsverdig at du ønsker å yte god kundeservice, men skepsisen din er riktig. Kriminelle vil bruke våre ansattes ønske om å yte god kundeservice til å overtale våre ansatte om å avsløre informasjon som vil bli brukt til å skade selskapet vårt. Ikke oppgi sensitive økonomiske eller konfidensielle opplysninger til noen med mindre du er helt sikker på hvem det er, og at vedkommende har fullmakt til å være i besittelse av informasjonen, og legg aldri ut eller diskuter konfidensiell, økonomisk eller eierbeskyttet informasjon på sosiale medier. Hvis du er i tvil om en person som søker informasjon, kontakter du noen som kjenner personen eller som kan bekrefte at vedkommende har en gyldig forespørsel. Bruk også alltid de mest rimelig sikre metodene som finnes til å overføre økonomisk eller konfidensiell informasjon. 11

12 Integritet Beskytte konfidensiell og eierbeskyttet informasjon 12 Som del av arbeidet ditt kan du få rede på konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon om selskapet, våre ansatte eller andre som vi gjør forretninger med. Du må opprettholde streng konfidensialitet når det gjelder all informasjon som blir betrodd til deg, bortsett fra når avsløring er godkjent av RPMs eller din driftsgruppes juridiske direktør, eller når lover eller forskrifter krever det. Konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon omfatter ikke-offentliggjort informasjon som kan være skadelig for parten som betror den til oss eller til RPM, eller som kan være nyttig for konkurrenter hvis den blir avslørt. Dine forpliktelser til å verne om ikke-offentliggjort informasjon fortsetter selv når arbeidsforholdet ditt avsluttes. Selskapet er ofte part i en taushetspliktavtale med kunder, leverandører, potensielle kjøpere og selgere av virksomheter og andre. Hvis du mottar konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon om en entitet som vi gjør forretninger med, må du bekrefte om slike avtaler eksisterer, og hvis det gjør det, utvise forsiktighet med å bruke og beskytte den konfidensielle informasjonen for å hindre at den blir feilaktig offentliggjort. Konfidensiell og eierbeskyttet informasjon omfatter kundedata, forretningsmarkedsføring og serviceplaner, design, databaser, dokumentasjon, lønnsinformasjon, upubliserte økonomiske data og rapporter, og immaterielle rettigheter som produktformler. BRUK FORRETNINGSMESSIGE MULIGHETER RIKTIG Du har en plikt overfor selskapet til å fremme dets forretningsinteresser når muligheten oppstår. Derfor forbys du å ta (eller lede en tredjepart til å ta) en forretningsmulighet som du oppdaget via bruk av selskapets eiendom, informasjon eller stillingen din. Med andre ord, du forbys fra å bruke selskapets eiendom, informasjon eller stillingen din for personlig vinning og for å konkurrere med selskapet, enten direkte eller indirekte.

13 Integritet Spørsmål og svar BESKYTTE SELSKAPETS EIENDOM OG MULIGHETER Sp.: Jeg må flytte møblene fra boligen min til en lagringsfasilitet bare et par kilometer unna. Ville det bli sett på som tilfeldig bruk hvis jeg bruker selskapets lastebil for denne korte turen? Sv.: Nei. Bruk av et kjøretøy er ikke «tilfeldig» under noen omstendigheter, da selskapet kan bli ansvarlig for skader på kjøretøyet eller skader som følge av bruken av kjøretøyet. Derfor kan ingen bruke et selskapseid kjøretøy, eller noe annen selsksapseid eiendom, til ikke-tilfeldig personlig bruk, med mindre slik bruk tidligere er blitt godkjent av direktøren eller daglig leder i vedkommendes driftsselskap. Sp.: Jeg har lunsjpause og ønsker å bruke datamaskinen min til å kjøpe blomster til ektefellen min. Kan jeg gjøre det? Sv.: Ja, hvis driftsselskapet ditt tillater denne type tilfeldig bruk. Dette er tilfeldig fordi det er liten kostnad eller ansvarsrisiko for selskapet. Du bruker også eiendommen under lunsjpausen, som er passende. Sp.: Jeg skal slutte i selskapet og starte opp min egen maling- og beleggvirksomhet. Når jeg er borte, kan jeg bruke produktformlene jeg lærte til å skape mine egne produkter? Sv.: Det kan du ikke. De formlene tilhører selskapet og er en del av dets immaterielle eiendom. Å ta dem kan føre til sivilrettslige straffer, og kan til og med være en kriminell overtredelse for tyveri av forretningshemmeligheter. Q: Men hva om jeg fant opp formelen? Sv.: Formelen du fant opp eller var involvert i å finne opp ble funnet opp som en del av arbeidet ditt for selskapet, og derfor, under dine ansettelsesbetingelser, eier selskapet alle rettighetene til den, så du kan ikke bruke den. Uautorisert bruk eller distribusjon av konfidensiell eller eierbeskyttet informasjon bryter med våre policyer og kan føre til sivilrettslige eller kriminelle straffer. Legg aldri ut eller diskuter konfidensiell, økonomisk eller eierbeskyttet informasjon på sosiale medier, unngå diskusjon av sensitive opplysninger alle steder hvor folk kan høre det, slik som offentlige områder. 13

14 Forpliktelse til mennesker og SAMFUNN Beskytt helse, sikkerhet og miljøet vårt Spørsmål og svar Vi har alle et ansvar for å utføre forretninger på en måte som beskytter miljøet og helsen til ansatte, kontraktører, leverandører, distributører, kunder, samfunn og allmennheten. Våre fasiliteter må overholde gjeldende miljømessige, helsemessige og sikkerhetsmessige lover og opprettholde en åpen dialog med lokale samfunn om materialer som blir produsert og håndtert på stedet. Vi vil også jobbe med offentlige myndigheter, bransjegrupper og allmennheten for å fremme bevissthet og beredskapsprogrammer for å håndtere potensielle farer. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Scenario: Mens du jobber på en fabrikk, kutter en ansatt seg i armen når han løsner noe fra en maskin. Han måtte ikke på sykehus og gikk tilbake til jobben umiddelbart etter at han hadde mottatt grunnleggende førstehjelp til å rense og dekke til kuttet. Lederen min vil ikke rapportere dette fordi fabrikken vår prøver å nå to år uten hendelser, og vi er bare en uke unna å oppfylle det målet. Din forpliktelse: Fabrikken din har gjort en glimrende jobb de siste 23 månedene, og heldigvis var skaden til medarbeideren din ikke alvorlig. Men det er avgjørende at hendelsen blir rapportert til HMS-lederen din, og det er et brudd på våre verdier og forventinger å ikke rapportere den. Ikke ofre våre verdier for å oppfylle et organisasjonsmessig mål. Alle våre kjerneprinsipper krever at denne hendelsen blir rapportert til HMS-lederen. Sporing av skader og nestenuhell, uansett hvor små, hjelper selskapet vårt med å identifisere trender og sikkerhetsfarer som potensielt kan føre til mer alvorlige skader eller hendelser. Din rapportering vil hjelpe oss med å nå det ultimative målet om å eliminere alle skader og hendelser, og enda viktigere, det kan hjelpe noen fra å bli alvorlig skadet i fremtiden ved deltakelse i lignende atferd. 14

15 THE Values& Expectations of 168 Hva er Personlig identifiserbar informasjon (PII)? PII omfatter informasjon som, når den knyttes til en enkeltperson eller en bedrift, kan brukes til å identifisere den personen eller bedriften, for eksempel, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsdato, lønnsposter, oversikt over bruk av telefon- og telekommunikasjon, kredittkort, bankinformasjon og resultatvurderinger. PII kan finnes nesten overalt skrevne notater, elektroniske filer eller maskinskrevne dokumenter. I samsvar med RPMs og ditt driftsselskaps policy for dokumentoppbevaring, må du makulere alle unødvendige papirdokumenter som inneholder slik informasjon, og på riktig måte og permanent slette unødvendige elektroniske filer som kan inneholde PII. Beskytt alles personvern og sikkerhetsinteresser Ansatte og ikke-ansatte forretningspartnere som opptrer på vegne av selskapet kan ha tilgang til personlig identifiserbar informasjon (PII). Urettmessig avsløring av PII kan sette i fare økonomien og sikkerheten til kunder, leverandører og ansatte, og må derfor til alle tider være beskyttet. Vi må være forsiktige når vi overfører PII eller bedriftsinformasjon; mange land har lover som begrenser overføring eller avsløring av ansattes opplysninger eller bedriftsinformasjon, til og med når overføringen blir gjort til en enkeltperson eller entitet som vil beskytte den og bruke den til lovlige formål. Hvis du er i tvil om du har godkjenning til å overføre PII eller bedriftsinformasjon, tar du kontakt med din gruppes eller RPMs juridiske avdeling. 15

16 Forpliktelse Spørsmål og svar BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER Sp.: Noen jeg ikke kjente fra et annet driftsselskap ringte og spurte om fødselsdagen til en leder på mellomnivå. Tilsynelatende skal lederen vår reise til søster-driftsselskapet vårt, og oppringeren skulle kjøpe flybilletten for vår ansatte. Reisebyrået trenger den ansattes fødselsdag for å kunne bestille reisen. Jeg har tilgang til informasjonen, men fordi jeg ikke kjente personen som ringte gav jeg den ikke til vedkommende. Jeg gjorde ikke noe galt? Sv.: Du gjorde det riktige. Du kjenner ikke den som ringte, så du visste ikke om oppringeren legitimt jobber for et annet RPM-driftsselskap. Selv om oppringeren arbeider for et RPM-driftsselskap, vet du ikke om vedkommende har fullmakt til å motta informasjonen og kommer til å bruke den til legitime formål. Bare avslør PII hvis følgende er gjeldende: (1) Du vet eller har bekreftet identiteten til personen som ber om informasjonen, (2) du vet at personen har et ekte behov for å vite informasjonen, (3) mottakeren har fullmakt til å behandle informasjonen, (4) du vet at personen vil beskytte informasjonen, (5) du oppgir informasjonen via de mest rimelige sikre metodene som er tilgjengelige, og (6) overføringen av data overholder lokal lov. 16

17 Forpliktelse Behandle alle med verdighet og respekt Alle våre ansatte, og de som søker jobb, vil motta like muligheter når det gjelder ansettelse, arbeidsforhold, opplæringsprogrammer, forfremmelser og andre arbeidsforhold. Diskriminerende praksis tolereres ikke. Vi deler alle ansvaret for å sørge for at arbeidsplassen er fri for trakassering både i det daglige arbeidsmiljøet og arbeidsrelaterte settinger utenfor jobben, enten det er ansatte i RMP og dets driftsselskaper eller leverandører, kunder eller ikke-ansatte forretningspartnere som våre ansatte samhandler med. Kort sagt, ikke tolerer under noen omstendigheter trakassering angående en persons kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonale opphav, rase, farge, religion, sivilstand, legning, kjønnsidentitet, status som tjenestegjørende i militæret eller veteran, eller noen annen karakteristikk. Du må vise det moralske motet til å stoppe og rapportere trakassering, selv om du ikke er gjenstand for den. Spørsmål og svar Sp.: vennen min forteller meg alltid vitser på jobben, men i det siste har han begynt å fortelle etniske og seksuelt orienterte vitser. Jeg vet at han ikke er fordomsfull og at han ikke har til hensikt å såre noens følelser, men jeg ba ham om å slutte. Det var ikke en overreaksjon, vel? Sv.: Nei, det var riktig måte å håndtere situasjonen på, og du kan alltid be en overordnet om hjelp. Trakassering skjer når en person eller gruppe deltar i en aktivitet som skaper eller som har til hensikt å skape en fiendtlig, støtende eller truende arbeidsmiljø. Vennen din tenkte kanskje ikke å såre noen, men alle ansatte, kunder eller leverandører som hører vitsene kan bli støtt. Derfor skaper vitsene hans et ukomfortabelt og muligens fiendtlig arbeidsmiljø. Trakassering kan skje visuelt, verbalt, skriftlig eller gjennom fysisk kontakt. Den kan være motivert av ondskap, slik som når personen som søker seksuell tilfredsstillelse gjengjelder mot noen, eller har til hensikt å ydmyke eller skade noen. Det kan til og med skje når en person ikke har til hensikt å skade noen fordi de upassende handlingene er uønskede og støtende for mottakeren eller de omkringstående som så, følte eller hørte oppførselen. 17

18 Ansvarlig entreprenørskap Når vi forfølger RPMs interesser i globale markeder og samhandler med våre forretningspartnere, samfunn, leverandører, konkurrenter og myndigheter, må vi overholde Value of 168 og dens underliggende kjerneprinsipper integritet, engasjement, ansvarlig entreprenørskap og moralsk mot. Du må unngå situasjoner som kan føre til upassende oppførsel. Utnytt aldri noen gjennom urettferdig praksis. Oppretthold nøyaktig, fullstendig og åpen dokumentasjon Vi kommer alltid til å opprettholde dokumentasjonen vår med den største ærlighetsgrad. Forbered og oppretthold alltid regnskap, dokumentasjon, kontoer og økonomiske rapporter på en ryddig, detaljert, nøyaktig og sannferdig måte. Du må samarbeide med RPMs interne og uavhengige revisorer, og hverken du eller andre kan prøve å tvinge, manipulere, villede eller yte falsk innflytelse på dem. Alle ansatte, direktører og ledere som er involvert i selskapets fremleggelsesprosess inkludert, men ikke begrenset til RPMs administrerende direktør, finansdirektør, regnskapsleder, kontroller eller personer som utfører lignende funksjoner hos driftsselskap («Senior finansleder») må være kjent med og overholde selskapets offentlige fremleggelseskontroller- og prosedyrer. De må også være kjent med interne kontroller av økonomisk rapportering som er relevant for deres ansvarsområder for å sørge for at selskapets offentlige rapporter og dokumenter blir presentert sannferdig, nøyaktig og i samsvar med føderal aksjelovgivning, generelt godkjente regnskapsprinsipper og reglene til Securities and Exchange Commission (SEC), samt relevante lokale lover for økonomisk rapportering. 18

19 THE Values& Expectations of 168 Ansatte, inkludert senior finansledere, må: Handle etisk og med ærlighet og integritet. Håndtere alle faktiske og tilsynelatende interessekonflikter mellom personlige og profesjonelle forhold på en passende måte. Alle med direkte autoritet eller autoritet som overordnet i forbindelse med rapportering til SEC, innsendelser eller annen offentlig kommunikasjon vedrørende den generelle virksomhet, resultater, økonomiske tilstand eller utsikter til RPM eller noen av dets driftsselskaper, skal etter behov rådføre seg med andre ledere og ansatte som har faglig ekspertise på disse områdene og iverksette nødvendige tiltak forbundet med disse fremleggelsene. Målet er fullstendig, sannferdig, nøyaktig, rettidig og forståelig fremleggelse. Alle saker eller bekymringer vedrørende regnskap, intern regnskapskontroll eller revisjonssaker, eller ethvert vesentlig brudd på føderal akselovgivning, må rapporteres i samsvar med rapporteringsprosedyrene beskrevet på sidene 34, 35 og på baksiden av denne veiledningen. Fremme fullstendig, sannferdig, nøyaktig, rettidig og forståelig fremleggelse i alle rapporter og dokumenter selskapet kommuniserer til eller leverer inn til et hvilket som helst offentlig organ. Fremme overholdelse av gjeldende lover, forskrifter og regler gitt av føderale, statlige eller lokale myndigheter, og av reglene til alle aktuelle private og offentlige reguleringsorganer. Ikke med viten gi feilaktig fremstilling av, eller få andre til å gi feilaktig fremstilling av, fakta om selskapet til andre, inkludert til selskapets uavhengige revisorer, kredittilsynet og bransjeorganisasjoner. Rapporter umiddelbart overtredelser eller mistenkte overtredelser til RPMs samsvarsansvarlige eller lederen i revisjonskomiteen i samsvar med reglene og prosedyrene i denne veiledningen eller under RPMs policy for reporterbare hendelser. 19

20 Ansvarlig Entreprenørskap Bruk kun offentlig informasjon til å ta handelsavgjørelser på aksjemarkedet Når vi handler på aksjemarkedet, kan vi kun kjøpe eller selge RPMaksjer eller aksjene til andre selskaper når handelsbeslutningen blir tatt ved bruk av offentlig informasjon. Handel med enhver aksje ved bruk av ikkeoffentlig informasjon kan være ulovlig, og bryter i alle tilfeller med våre verdier og forventninger. Du kan ikke få noen andre til å selge eller kjøpe aksjer for deg for å unngå disse reglene. Ikke del ikke-offentlig informasjon med noen som kan utnytte den. Hvis du er usikker på reglene rundt kjøp eller salg av aksjer når du er i besittelse av ikkeoffentlig informasjon, tar du kontakt med RPMs juridiske direktør. Hvis du blir klar over manglende overholdelse av noen av reglene eller reguleringene til SEC, må du umiddelbart varsle RPMs samsvarsansvarlige, administrerende direktør eller lederen for revisjonskomiteen. Hva utgjør et tips når det gjelder innsidehandel? Ansatte har forbud mot å gi konfidensiell eller «innsideinformasjon» til venner eller familiemedlemmer under omstendigheter som antyder at du prøver å hjelpe noen med å tjene penger eller unngå tap i aksjemarkedet. Slik informasjon blir ansett som et tips og kan på ulovlig vis brukes til noens fordel. 20

21 Ansvarlig Entreprenørskap Unngå situasjoner som kan bli sett på som korrupte Vi må være ansvarlige entreprenører og alltid opptre med den høyeste integritet og moralsk mot. Som en følge må vi aldri tillate oss selv å bli involvert i noen aktivitet som kan virke korrupt. Du må aldri godta, ta imot, gi eller tilby noe av verdi, inkludert gaver, hvis formålet er å påvirke en urettmessig fordel i forretningen, eller til urettmessig fordel for en person eller entitet som er involvert i eller knyttet til betalingen. Det spiller ingen rolle om du eller enkeltpersonene eller entitetene som var involvert handlet direkte eller indirekte eller dro nytte av transaksjonen direkte eller indirekte. Forbli årvåken og gjør en rimelig innsats for å sørge for at de vi gjør forretninger med ikke deltar i handlinger på vegne av deg eller selskapet for å oppnå indirekte det du ikke kan oppnå direkte. Du, selskapet ditt og RPM kan holdes ansvarlige for ulovlige betalinger. The Values and Expectations of 168 krever at du åpent og i detalj identifiserer eventuelle betalinger eller gaver gitt av, eller mottatt på vegne av RPM eller selskapet ditt, i dokumentasjonen og regnskapene. Hvis du noen gang er i tvil om et tilbud, en betaling eller gave er passende, eller du er usikker på hvordan du dokumenterer transaksjoner riktig i bedriftsregnskapet og dokumentasjonen din, søker du råd fra din gruppes eller RPMs juridiske direktør. Enkle regler om betalinger: Bestikkelser av noe slag er ikke tillatt. Ingenting av verdi kan tilbys eller mottas hvis hensikten er å overtale noen til å gi noen en urettmessig fordel eller gevinst. Tilretteleggingsbetalinger (betalinger gjort til offentlige funksjonærer for å påskynde en rutinemessig handling av offentlige myndigheter) er ikke tillatt med mindre RPMs juridiske direktør har gitt skriftlig forhåndsgodkjennelse. Alle bedriftsregnskap og all dokumentasjon må reflektere den sanne karakter, beløp og hensikten med betalinger som blir gitt eller mottatt. 21

22 Ansvarlig Entreprenørskap DE FØLGENDE ER ET PAR EKSEMPLER PÅ SITUASJONER SOM KREVER YTTERLIGERE UNDERSØKELSE ELLER JURIDISK RÅD: Personen som tilbyr, gir eller mottar betalingen: Har familiebånd eller forretningsforbindelser med offentlige tjenestemenn Har et dårlig rykte i forretningsmiljøet eller virker å ha for få ressurser til å utføre de tilbudte tjenestene Krever at hans eller hennes identitet holdes hemmelig, eller kan ikke fremlegge referanser som dokumenterer erfaring Legger til eller krever ekstra penger som er over hans eller hennes normale honorarer eller standardhonorarer i bransjen for produkter eller tjenester. Ber om underlige eller unormale betingelser for betalinger. Spørsmål og svar Scenario: Jeg ønsker å gi noen en betaling for å gjøre noe for selskapet mitt, men jeg er bekymret for at det vil se dårlig ut hvis jeg skriver det ned. Jeg tror jeg bør prate med min gruppes juridiske direktør før jeg gjør noe. Din forpliktelse: Godt jobbet! Det er nøyaktig det du bør gjøre. Hvis du stiller spørsmål om du bør dokumentere en tilbudt betaling, utført eller mottatt betaling, er det i seg selv et rødt flagg som indikerer at betalingen eller tilbudet kanskje er upassende. Ved å søke råd før du handler, kan du sørge for at handlingen du tar er passende. 22

23 Ansvarlig Entreprenørskap Opptre på en måte som fremmer åpen konkurranse RPM og våre selskaper er forpliktet til å konkurrere hardt i alle deler av virksomheten, men vil kun gjøre det på en etisk og ansvarlig måte. Som ansvarlige entreprenører, er vi forpliktet til å sørge for at konkurransen i markedet for produkter og tjenester blir opprettholdt og beskyttet. Ingen ansatt hos RPM eller dets driftsselskaper kan ta noen handling på vegne av selskapet som bryter dette prinsippet. Derfor må du ikke samarbeide med ikke-tilknyttede selskaper eller delta i unilateral atferd som utgjør misbruk, avleder konkurranse eller som er i strid med rettferdig og åpen konkurranse. Hvis du noen gang er i tvil om enhver handling du prøver å ta bryter vårt prinsipp om ansvarlig entreprenørskap eller noen antitrust- eller konkurranselov, må du søke råd hos juridisk avdeling i din gruppe eller hos RPM. Spørsmål og svar Scenario: Under lunsj på en messe satt jeg med konkurrentene våre, som pratet om å ta handling mot en leverandør de ikke liker å gjøre forretninger med. Jeg fortalte dem at de ikke burde prate om å ta handling mot leverandører eller kunder, og jeg gikk. Din forpliktelse: Du gjorde det riktige. Ansatte skal ikke diskutere handlinger med konkurrenter som involverer leverandører, kunder eller noen vi gjør forretninger med. Hvis du møter på et liknende scenario, må du forlate området, dokumentere hva som skjedde og varsle din gruppes eller RPMs juridiske direktør eller RPMs direktør for global overholdelse. 23

24 Ansvarlig Entreprenørskap Retningslinjer for å håndtere konkurrenter Unngå å inngå avtaler med konkurrenter. Hvis du inngår avtaler om pris, avslag, produksjonspriser, anbud eller leverandører, bare for å nevne noen, kan du være i strid med våre verdier og forventninger og/eller lover. Unngå for enhver grunn å inngå avtaler med konkurrenter. Hvis du tror at det finnes en legitim forretningsgrunn for å gjøre det, snakker du med din overordnede eller din driftsgruppes eller RPMs juridiske avdeling for å være sikker. Her er andre retningslinjer relatert til konkurranseevne. Medlemskap eller deltakelse i bransjeforeninger eller bransjeutstillinger må forhåndsgodkjennes av driftsselskapet. Kopier av materialer distribuert på messen eller møtet må oppbevares i samsvar med ditt driftsselskaps policyer for dokumentoppbevaring. Unngå unødvendig uformell kontakt med konkurrenter. Hvis du er på et møte hvor konkurrenter diskuterer ting som prising eller kunder, må du umiddelbart forlate møtet. Til og med uformelle diskusjoner om disse emnene kan være en overtredelse. Ikke send statistikker eller annen informasjon til bransjeforeninger uten godkjenning fra din gruppes juridiske direktør. Selv om det er tillatt med konkurrerende priser, må det ikke settes urettferdig lave priser som har til hensikt å drive konkurrenter ut av markedet (underprising). Alle forretningsvirksomheter med konkurrenter må gjennomgås av din gruppes juridiske direktør. Unngå produkter med utseende, navn og merker som er forvirrende det samme, like eller konkurrentenes. Ikke tal nedsettende om konkurrenter. 24 integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot

25 Ansvarlig Entreprenørskap Retningslinjer for forhold mellom kunder og leverandører Det er mange regler og lover som gjelder for forholdet mellom kunder og leverandører, og vi kan ikke gå gjennom dem alle. Men det bør brukes sunn fornuft. Hvis en avtale eller handling føles feil, så er den sannsynligvis det. Hvis du ikke er sikker, sjekker du med juridisk direktør. Her er noen områder som kan skape bekymringer. Det kan medføre mange antitrustproblemer hvis vi prøver å kontrollere en kundes håndtering av produkter fra andre leverandører, hans valg av sine egne kunder, hans priser eller hvor han vil selge. Ikke gjør noe for å hindre en kundes markedsaktiviteter uten å først diskutere det med din gruppes juridiske avdeling. Det kan være potensielle antitrustproblemer med kontrakter eller avtaler hvis du eller selskapet krever at en distributør skal kjøpe spesifikke produkter, eller en spesifikk produktlinje, utelukkende fra et RPMselskap, datterselskap eller tilknyttet selskap. Søk juridisk råd før du inngår noen slike avtaler eller kontrakter. Ikke tving en kunde til å kjøpe en artikkel fra en selger eller leverandør som en betingelse for å oppnå en annen artikkel også fra denne selgeren. Salg eller støtte til varehandel må ikke gis på grunnlag av at kunden kjøper eller leaser et annet produkt fra selskapet. Unngå diskusjoner med kunder eller potensielle kunder som antyder at du vil kjøpe fra dem hvis de kjøper fra oss. Vi må unngå å diskriminere mot eller gi ulik behandling av noen kunde som konkurrerer med en eller flere andre kunder. Hvis priser, rabatter, avslag eller bonuser varierer, må det sørges for at variasjonene er juridisk begrunnede. Forskjeller i pris eller andre salgsvilkår kan være tillatt hvis de er begrunnet i faktiske kostnadsbesparelser, volumeffektivitet, møte konkurranse eller andre objektive grunner. Når du møter konkurrerende priser, må du dokumentere hvordan den lavere prisen ble fastsatt og kalkulert for å møte en ekte konkurrerende pris. Kommisjoner, finnerlønn eller annen, lignende kompensasjon skal ikke betales direkte eller indirekte til en kunde for innkjøp for hans eller hennes egen regning. Alle avtaler som utpeker en tredjepart som kan motta slik kompensasjon må inneholde et uttrykkelig vilkår som forbyr slike parter å dele slik kommisjon med hans eller hennes kunde. Du bør generelt sett ikke nekte å forsyne kunder med produkter eller tjenester. Men du kan nekte å gjøre forretninger med enhver part hvis din avgjørelse er gjort uavhengig, ikke har til hensikt å være tvingende og ikke er basert på en avtale med en tredjepart, som konkurrenter, forhandlere eller leverandører. Innhent juridisk råd før du nekter å gjøre forretninger med eller avslutter forholdet med en kunde. Unngå å mislede kunder ved å love ytelser som du vet ikke kan oppfylles eller som du har tvil om kan oppfylles. Unngå på samme måte å annonsere eller komme med fremstillinger om produkter eller tjenester som ikke kan underbygges. 25

26 Ansvarlig Entreprenørskap Spørsmål og svar Sp.: Hver gang jeg deltar på møter i bransjeforeningen kommer en konkurrent bort til meg og sier, «Disse kundene tar knekken på bransjen ved å alltid be om enorme avslag på listeprisene våre. Vi må få prisene opp.» Han sender også e-poster til meg med en liknende beskjed noen ganger. Hva skal jeg gjøre? Sv.: Samarbeid eller avtaler mellom konkurrenter for å heve eller samarbeide om prisen på et produkt er ulovlig og kan straffeforfølges som forbrytelser. Det er mulig at konkurrenten din foreslår en slik avtale, og du bør umiddelbart avbryte enhver samtale om pris med ham og be ham om å slutte å sende deg e-poster om emnet. Dokumenter det som skjedde, ta umiddelbart kontakt med din driftsgruppes eller RPMs juridiske direktør eller direktøren for global overholdelse og videresend kopier av e-postene du mottok. Hvis du mistenker et brudd på noen av våre verdier og forventninger, må du informere din overordnede, din gruppes eller RPMs juridiske avdeling eller RPMs direktør for global overholdelse, eller sende inn bekymringen din via klagetelefonen. 26

27 Ansvarlig Entreprenørskap Gjør forretninger med anerkjente enkeltpersoner og entiteter Pengevasking finner sted når mennesker forsøker å skjule penger fra kriminelle aktiviteter gjennom «legitime» forretningstransaksjoner for å skjule identiteten, kilden eller destinasjonen til disse midlene for å få dem til å virke lovlige. Selskapet vårt vil kun gjøre forretninger med bekreftede og hederlige kunder og leverandører som er involvert i legitime og korrupsjonsfri forretningspraksis. Vi må alle ta skritt for å finne ut om de vi gjør forretninger med for å sørge for at alle handlinger som blir tatt av tredjeparter til nytte for selskapet er i tråd med Value of 168 og dens iboende kjerneprinsipper. Hvis du har noen tvil om en kunde eller leverandør bruker midler som er blitt ervervet på urettmessig vis til å gjøre forretninger med selskapet ditt, må du konsultere med din driftsgruppes eller RPMs juridiske direktør eller direktøren for global overholdelse før du fullfører transaksjoner med den enkeltpersonen eller entiteten. Disse «røde flaggene» for anti-pengevasking indikerer at man som et minimum må undersøke nærmere. Kjøp eller salg som er uvanlige for kundens handel eller virksomhet. Uvanlige betalingsformer, som store kontantbetalinger eller mange pengeanvisninger Kunden eller leverandøren prøver å opprettholde en stor grad av hemmelighet, er uvillig til å oppgi komplett informasjon eller legger frem falsk informasjon Transaksjoner virker strukturert for å unnvike krav til rapportering (f.eks. en rekke transaksjoner under $ ) Uvanlig kompliserte avtalestrukturer Betalingsmetoder uten åpenbar forretningsbegrunnelse Uvanlig gode betalingsbetingelser Overføring fra fremmede land eller tredjeparter uten relasjon til transaksjonen 27

28 Ansvarlig Entreprenørskap Sørg for lovlige grenseoverskridende transaksjoner Amerikanske handelskontrollover (inkludert import, eksport og antiboikott) gjelder for oss alle fordi RPM er registrert i USA. Vi vil kun inngå kontrakter med tollspeditører, salgsrepresentanter, distributører eller andre mellomledd som er forpliktet til å overholde og hjelpe RPM og dets selskaper til å følge slike lover, regler og forskrifter. Personell skal gjennomgå alle dokumenter og korrespondanse, men spesifikt remburser og instruksjoner for forsendelse for å identifisere språk som støtter boikott av Israel, som vi ikke kan si oss enige i å overholde. Alle forespørsler om å avstå fra å gjøre forretninger med, eller i Israel, eller om å diskriminere mot noen basert på rase, religion, kjønn, nasjonalt opphav eller nasjonalitet, kan ikke imøtekommes eller hedres og må rapporteres til RPMs juridiske avdeling på det kvartalsvise Antiboikottrapporteringsskjemaet. Du kan ikke gjøre forretninger med noen person eller selskap som er i, eller som du har grunn til å tro er i Cuba, Nord-Korea, Iran, Syria eller Sudan. Videre kan du ikke gjøre forretninger med noen part, eller på noen måte, som er forbudt ved lover i USA eller EU, eller lokale lover. Selskapene våre kan ikke tillate at tredjeparter bryter disse lovene og forskriftene på våre vegne. Derfor må du, før du gjør forretninger, sørge for at enhver enkeltperson eller ethvert selskap som du gjør forretninger med ikke er en forbudt part eller driver til vår nytte i et land som vi har handelsforbud med. Konsulter med din gruppes eller RPMs juridiske avdeling når det er tvil om å gjøre forretninger med land, organisasjoner eller personer som kan være underlagt handelsrestriksjoner. For mer informasjon og veiledning om lover og forskrifter for handelssamsvar, konsulterer du med din gruppes eller RPMs juridiske avdeling. 28

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk Alle team-medlemmer MEDDELELSE FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR På vegne av oss alle i Black Box er jeg svært glad for at du er med i teamet vårt. Vår meritterte

Detaljer

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på Våre retningslinjer Det er dette vi tror på 1 Innhold Introduksjon 5 Hva retningslinjene handler om 7 Retningslinjene er basert på fire grunnleggende punkter 9 Nulltoleranse for represalier 10 Rollen til

Detaljer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER 1 Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem. En av de mest verdsatte

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk Konsernsjefens budskap... 02 Overholdelse av våre verdier... 04 Arbeid med våre retningslinjer... 08 Våre ansvarsområder... 12 Få hjelp og råd,

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Tillatelse til å reprodusere noen del av denne publikasjonen må innhentes fra Shell International Limited. Dette tillates vanligvis, forutsatt at kilden anerkjennes. Hvis

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innhold Innledning 1 Beskytte vår integritet 2 Bruk og overholdelse 2 Kjøp 2 Mindretallsinteresser, fellesforetak og samarbeidspartnere 2 Brudd på retningslinjene 13 Internkontroll

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med urokkelig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNHOLD INTEGRITETSERKLÆRING 1 THE SPIRIT & THE LETTER: LEDESNOR FOR VÅR FORRETNINGSPRAKSIS 2 GES ADFERDSKODEKS

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave

Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave ETIKKENS SKJØNNHET - SKJØNNHETENS ETIKK INNHOLD 3 THE L ORÉAL SPIRIT 4 Forord av Jean-Paul AGON av Emmanuel LULIN 5 av ledergruppen 6 Hvem gjelder retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Xerox etiske retningslinjer, XE Etiske retningslinjer Håndbok for Xerox medarbeidere Xerox Europe 2006 Utgave juli 2006 A Message from the President, Xerox Europe This handbook summarises and explains

Detaljer

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar...

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar... Etikkodeksen Innhold I. Etikkodeksen gjelder for alle ansatte hos Teleflex............................ 1 II. Samsvar med Kodeksen....................................................... 1 De Ansattes og

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer