Rapport til Nasjonalbiblioteket. Rapport fra Hør på meg! Fortellerkurs for ungdom i biblioteket med tilskudd fra Nasjonalbiblioteket i 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport til Nasjonalbiblioteket. Rapport fra Hør på meg! Fortellerkurs for ungdom i biblioteket med tilskudd fra Nasjonalbiblioteket i 2012."

Transkript

1 Rapport til Nasjonalbiblioteket Rapport fra Hør på meg! Fortellerkurs for ungdom i biblioteket med tilskudd fra Nasjonalbiblioteket i Deichmanske bibliotek fikk ,- i tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til å gjennomføre kurs i muntlig fortelling på Torshov og Grünerløkka filial. Deichmanske bibliotek har hatt det overordnede ansvaret, og leid inn kursholdere fra Ung fortellerscene/fabelakt. Med unntak av ,- (10%) som har dekket opp Deichmanske biblioteks utgifter i forbindelse med administrasjon, har kursholderne stått for planlegging og gjennomføring, både i forhold til innhold og budsjett. Målsettingen var å: 1. Etablere bibliotekene som en alternativ møteplass for ungdom som ønsker å uttrykke seg, fortelle sin historie, bli sett og ikke minst hørt. 2. Bevisstgjøre ungdommene på forskjellen mellom litteratur og muntlig fortelling, og lære dem hva som gjør en historie god, og hvordan den kan framføres. 3. Hjelpe ungdommene til å finne sin stemme, og dermed også styrke selvtillit, muntlige ferdigheter og gi nye mestringsopplevelser. 4. Bidra til å skape en arena der unge mennesker får komme til orde, og der deres opplevelse av eget liv og egen samtid møter et publikum. Måloppnåelse: 1. På Torshov stod ivrige kursdeltagere klare allerede i januar. Endel hadde gått på kurs tidligere, andre rekruttert etter «jungeltelegrafmetoden.». Etter gjennomført markedsførings-stunt i videregående skoler før oppstart hadde vi fler enn vi kunne ta i mot på Grünerløkka. Her hadde kurset gjennomgående eldre deltagere enn på Torshov. De ivrigste valgte å gå begge steder. Høsten

2 etter fortsatte vi etter en ny «markedsførings-razzia» i videregående skole. Vi måtte uheldigvis bytte ukedag, pga vår ettertraktede kursholders timeplan. Dette førte til frafall av mange av Grünerløkkas deltagere. Fra å ha fulltegnet kurs med venteliste på våren, endte vi med en liten, men dedikert gjeng på 5. Torshov derimot, hadde fremdeles et stabilt oppmøte hele høsten. Mange av vårens deltagere fortsatte, men vi fikk også noen nye. 2. Da bibliotekene ligger nær hverandre valgte vi å ha ulik profil på de to kursene. På Torshov filial ble deltagerne tilbudt et tradisjonelt fortellerkurs, mens vi på Grünerløkka hentet inspirasjon fra teatersport og standup-miljøene og tilbød kurs i improfortelling og story-standup. Dette hadde tydelig stor appell, og trakk mange som ellers var ukjente med forteller-sjangeren. Begge kursene la vekt på å lære deltagerne hvordan utvikle en historie som skal formidles muntlig, og ikke minst hvordan fortelle den på en måte som fenger målgruppa. 3. Begge kursene la vekt på at fortellingene, enten de var tradisjonelt fundert eller egenproduserte, skulle være deltagernes egne. Ungdommenes satte sitt preg på historiene sine, og også fremførelsen bar preg av at de var ulike mennesker, med ulike referanser og bakgrunn. De fikk hjelp til å finne sin egen stemme og sin egen stil. For oss som har jobbet med denne uttrykksformen lenge, er det slående hvordan ungdom velger andre virkemidler, ord og uttrykksform. De tilfører historiene noe nytt og friskt, og oppleves dermed inspirerende for publikummet sitt. Med kurskveldene som trygg base ble deltagerne oppmuntret til å delta også på andre arenaer, i regi av oss, Ung fortellerscene, Sagene bydel, Fabula fortellerfestival i Stockholm og Hugin og Munin fortellerprosjekt i Roskilde. Det har vært fantastisk å se hvordan de har utviklet seg og vokst på opplevelsene. 4. Mange av deltagerne er ikke de som vanligvis kaster seg frempå og heller ikke de som utmerker seg med å ta ordet i f.eks klassesammenheng. Nettopp derfor er det så fantastisk å få være vitne til endringer som gir ringvirkninger også på andre arenaer i ungdommenes liv. Kursene og forestillingene som var innbakt i disse har skapt arenaer både i bibliotekene, og også utenfor. Ulike instanser i bydelene har oppdaget de unge fortellerne og ber om bidrag på egne arrangementer. Dette er spennende og kjærkomne ringvirkninger. Om hovedprosjektet kursene vår og høst Kursene på Grünerløkka jobbet både våren og høsten fram mot en «Story-slam». En uhøytidelig konkurranse, der publikum kårer en vinner. Vinneren gikk videre og fikk delta på den nasjonale finalen, som ble avholdt på Fortellerfestivalen. Deltagerne lærte hvordan finne materiale fra eget liv eller egen fantasi, hvordan bygge historiene opp og hvordan framføre dem fra en scene. Deltagerne ble også oppmuntret til å delta på Ung fortellerscenes audition der deltagere til en forestilling som skulle vises på årets Fortellerfestival ble plukket ut. På Torshov jobbet vi med små fortellerstunder for øye. Vårsemesteret jobbet vi først med fortellinger egnet for små barn, så med spøkelsesfortellinger for eldre barn og ungdom. Til slutt arbeidet vi med fortellinger de kunne bruke dersom de ønsket å delta på Grünerløkkas Story-slam, og/eller på Ung fortellerscenes audition. 9 av 10 deltagere på denne auditionen kom fra våre kurs på Grünerløkka og Torshov. 4 av dem ble plukket ut! Høstens kurs ble lagt opp på samme vis, med små fortellerstunder underveis på Torshov og en Storyslam som mål på Grünerløkka.

3 Siden vi her ikke hadde et større arrangement og jobbe fram mot, slik festivalen var det om våren, valgte vi å arrangere en helgeworkshop i samarbeid med Ung fortellerscene som en felles avslutning. Workshopen ble avsluttet med en forestilling i Det andre teatrets store teatersal med søsken og foreldre som publikum. Følgende aktiviteter er gjennomført: 1. Razzia vår og høst. Begge gangene dro unge og voksne fortellere sammen rundt på utvalgte videregående skoler, som Nydalen, Foss, Nissen, Elvebakken, Oslo bys Steinerskole, Fagerborg. På noen skoler fikk vi innpass i klasserommet, fortalte om kursene og gjerne en historie som teaser. Andre skoler måtte vi nøye oss med å snakke med elever i korridorer, i kantiner og liknende. Også her fikk elevene en smakebit hvis anledningen bød seg. 2. Fortellerkurset på Torshov Vår 2012: Kursholder: Marit Hallen 6 kurskvelder, 1 barneforestilling, 1 spøkelseskveld, 1generalprøve før audition og 1 avslutning med pizza og brus. 12 deltagere i alderen 13 til 23 deltok. Alle jenter. Høst 2012: Kursholdere: Kristine Haugland og Marit Hallen 6 kurskvelder, 1 barneforestilling, 1 voksenforestilling og 1 avslutning med pizza og brus 11 deltagere, Fremdeles bare jenter. 3. Story-standup og improfortellingskurs på Grünerløkka: Vår 2012: Kursholdere: Jon Sigve Skard og Henrik Årdal 7 kurskvelder, Storyslam med pizza og brus til deltagerne etter endt forestilling 16 deltager i alderen 16 til 23. Her var det ca 50 % av hver kjønn. Høst 2012: Kursholder: Jon Sigve Skard 8 kurskvelder, Storyslam med pizza og brus for deltagerne etter endt forestilling 5 deltagere, både gutter og jenter år. 4. Felles workshop med avsluttende forestilling i regi av Ung fortellerscene og oss. Workshopen ble ledet av Oda Radoor og Ranveig Bjørnstad og resulterte i en fin forestilling for slekt og venner av utøverne. Etter endt forestilling holdt vi et lite julebord for utøvere og arrangører. Deltagelse på andre aktiviteter i forlengelse av kursene I tillegg har flere av deltagerne deltatt på: - Workshop på Det andre teatret i regi av Ung fortellerscene - Audition til Fortellerfestivalens forestilling - Fortellerforestilling på Fortellerfestivalen i Oslo

4 - Vinneren av vår Storyslam deltok på Nasjonal finale i Storyslam på Fortellerfestivalen Skandinavisk fortellerleir for ungdom i Danmark Fortellerfestival i Stockholm sammen med danske og svensk ungdommer, der to av våre ungdommer fortalte. Fortellerinnslag på Bokmarked i regi av Bjølsen musikkorps I tillegg har en av de mest erfarne unge vært med og holdt kurs for videregående skole i regi av Drammen folkebibliotek. Fra leiren i Danmark Planer videre i 2013 Grünerløkka: På biblioteket på Grünerløkka har vi fått avtale om fri tilgang på rom hver uke for en gruppe selvdrevne ungdom fra oss. Her kan de øve, planlegge forestillinger og samarbeide om å søke om midler til nye prosjekter ol. En voksen forteller, Kristine Haugland, vil være til stede og veilede ved behov. De unge får opptre for familier i biblioteket annenhver søndag i mai og april, og da forplikter de seg til å få en times veiledning på forhånd. Hver fortellerstund honoreres med kr 100 pr utøver. Det finnes dessverre foreløpig ikke midler til å lønne Kristine Haugland for denne jobben. Torshov: Avhengig av positivt svar på søknad om midler, vil Torshov også gi de unge fortellerne mulighet til å holde forestillinger for barn, her på lørdager. Også her vil det kreves at de tar i mot en times veiledning, og de vil honoreres på lik linje med Grünerløkka. I tillegg er det satt i gang et lokalt prosjekt, der Sagene/Torshov historielag, Hønse Lovisas hus, Sagene flerkulturelle frivillighetssentral og biblioteket lager forestillinger sammen. Forestillingene skal være lokalt forankret, synliggjøre lokalmiljøet før og nå og utøverne hentes både fra historielaget og de unge fortellerne fra tidligere kurs.

5 Ung fortellerscene: Avhengig av positivt svar på søknad har Ung fortellerscene planer om å fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse på å holde kurs rettet mot ungdom, arrangere workshops og kurs for ungdom, og utvikle ny forestilling til dette årets festival. Skandinavisk samarbeid: Ung fortellerscene, Ung berettarscen og Hugin og Munin holder tett kontakt og det arbeides for å få unge fra Sverige og Danmark hit enten til årets Fortellerfestival, eller til en leir i sommer. Dette er igjen avhengig av om vi mottar midler. Vi er invitert til fortellerleir for ungdom i Ljungy i juni. En av våre unge fortellere fra Fortellerfestivalen i fjor vil være med som assistent. Hun, Sarakka Gaup, skal instruere og arbeide med profesjonelle kursoldere. Vi vil også forsøke å få med 4-6 av de litt yngre til å delta med annen skandinavisk ungdom. I tillegg vil vi få besøk av en svensk jente som har drevet med fortelling i noen år. Hun har mottatt SEK 7000 for en studietur til Ung Fortellerscene!

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

I et inkluderende fellesskap. Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116

I et inkluderende fellesskap. Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116 I et inkluderende fellesskap Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116 1 Forord Prosjektet Tegnsang i et inkluderende fellesskap er et resultat av lang erfaring med å inkludere

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Jubileumsfest med Emil og Pippi

Jubileumsfest med Emil og Pippi Utarbeidet av Ålen barnehage, i samarbeid med Holtålen kulturskole PROSJEKTTITTEL «Jubileumsfest med Emil og Pippi» FORANKRING I RAMMEPLANEN I kulturbarnehagen Ålen barnehage jobber vi tverrfaglig slik

Detaljer

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS KULTARR RAPPORT 2011 2012 På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS 1 RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010 2011 1. INNLEDNING Foto: Rikskonsertene Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys

Detaljer

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Hva gjør vi med Erlend?

Hva gjør vi med Erlend? Hva gjør vi med Erlend? Publisert i Fontene 6/08 Ragnar Solbjør og Gisle A. Østraat Skreddersydde tiltak for ungdom, med egen koordinator for hverdagslivet høres ut som en drøm, men i Bergen har de fått

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Oppvekst og skolegang i utlandet

Oppvekst og skolegang i utlandet Oppvekst og skolegang i utlandet Uttalelse fra Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband 1. INNLEDNING 1.1. Takk til bidragsytere Først av alt vil vi rette en takk til alle som har bidratt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Sluttrapport Prosjektet Ny i Buskerud Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 29.08.2014 Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL

RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL En ring av gull en riktig stor med plass til alle hender Der ingen er størst, der ingen er minst Der ingen er først, der ingen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2011 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen åpnet i mars og etter

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer