- Kort informasjon om GDCS`prosjektarbeid og de barn du støtter gjennom fadderskap, som feltpartner og gjennom enkelte gaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Kort informasjon om GDCS`prosjektarbeid og de barn du støtter gjennom fadderskap, som feltpartner og gjennom enkelte gaver"

Transkript

1 Nyhets,- fadder,- og vennebrev VI-oktober Disse Nyhets,- fadder- og vennebrev blir utgitt 8-9 ganger i året og innholder: - Korte kommentarer angående bistandsarbeid - Korte kommentarer til samfunnsutviklingen i Sør-Afrika - Kort informasjon om GDCS`prosjektarbeid og de barn du støtter gjennom fadderskap, som feltpartner og gjennom enkelte gaver Brevene vil fortløpende bli lagt ut på vår nettside gdcs.no Styret i Gamalakhe Development Center GDC har nylig valgt følgende visjon for arbeidet blant barn og fattige i townshipen: WE GIVE YOU A SECOND CHANCE IN LIFE! I: Siste nytt om utviklingen i Sør-Afrika Foredelingen av ressursene i Sør-Afrika er en stor utfordring. Dette landet ligger på toppen av en indexen som rangerer land mht til hvor ujevn ressursfordelingen er innad i ulike land.

2 Den 22. august i år kom det ut en interessant rapport om hvordan utviklingen for Sør-Afrikas husholdninger har gått i dette årtusen, General Household Survey Her er noen fakta: - I 2002 rapporterte 30% av husholdningene at de hadde opplevd sult i løpet av det siste år. I 2013 hadde denne prosenten sunket til 13 % - I 2002 hadde 16% vannklosett. Idag rapporterer 95% at de har ok toalettforhold - 66% får i 2013 samlet inn sin søppel på en regulær måte ved offentlig renovasjon - Prosenten av hushold med fast innlagt elektrisitet har i samme tidsrom steget fra 77% til 85% Med andre ord, det er framgang på flere områder. Samtidig rapporterer husholdningene om fallende kvalitet på all offentlig service. I 2013 rapporterte 60% at de synes offentlig service er god, mot 76% i Færre betaler for skoleopphold idag, men rapporten sier samtidig at kvaliteten på skoletilbudet er miserabelt: Illustrert ved overfylte klasserom, fraværende og slappe lærere, og mangel på skolebøker Det mest nedslående funnet i denne rapporten er at flere og flere i Sør-Afrika er avhengige av sosiale velferdsgoder. I fem av Sør-Afrikas ni provinser er over 50% av husholdningene avhengige av sosiale stønadsordninger. Denne prosentandelen har økt fra 30% i Dette forteller at staten bidrar med basis sosial støtte til folket men har mislyktes totalt mht å skaffe folket jobber! ANCs politiske ambisjon om overføring av ressurser fra de rike til de fattige kan vise til noen gode resultater. Men mange tiltak for å utvikle nye jobber til de fattige har ikke lykkes: - Nye ansettelseslover, det vil si krav om minimumslønn, strengere jobb- og sikkerhetsbeskyttelse for arbeidstakere er blitt innført på en uforberedt måte, og har bare ført til at bedrifter og arbeidsgivere har redusert arbeidsstokken. Det har også hevet terskelen for å ansette nye arbeidstakere. ANCs stimuleringstiltak for entreprenørskap gjennom blant annet Black Empowerment har heller ikke bidratt til gjennombrudd i utvikling av nye jobber. II: Nytt fra GDCS Høsten er tid for innsamlingsarbeid! I september og oktober har GDCS samarbeidspartnere, Oslo Handelsgym og Fagerborg Videregående skole, hvert år sine innsamlingsaksjoner. GDCS har også etablert samarbeid med Gystdamarka Skole ved Jessheim. Disse tre skoler bidrar til utvikling av fasiliteter, ITutstyr og stipender til søsterskoler innenfor GDCS satsningsområde i Sør-Natal. Så langt har 7

3 skoler blitt oppgradert og ca 40 stipender er gitt til lovende elever som kommer fra fattige kår. HIV-aids bølgen har rammet foreldre til de unge i dette områdene sterkt. Det betyr at en svært høy prosent av elevene har mistet en eller begge foreldre i løpet av de siste ti årene. Resultatene fra årets innsamlingsaksjoner synes så langt å overstige tidligere års resultat. Trolig har skolene samlet inn ca kr ,totalt. Det er ny rekord. Takk og gratulerer! Endelig resultat vil komme i neste nyhetsbrev Gamalakhestiftelsens Utdanningsfond Styret i GDCS har besluttet å etablere et utdanningsfond for unge/voksne i det geografiske området vi arbeider innenfor. Fondet vil årlig bidra med ulike stipend til: - Ungdom som trenger støtte til å skaffe seg akademisk eller yrkesfaglig utdannelse - Ungdom og voksne som trenger oppgradering av svak basisutdannelse - Unge og vokse som etablerer egne bedrifter eller kooperativer og som trenger å faglig styrking av kompetanse for å lede virksomheten han/hun har nøkkelposisjoner i Vår GDCS- partner, havseileren Jan Eirik Breen, har satt seg som mål å bidra med 1 mill kroner til fondet. Status om havseilerens mål og reise kommer i neste nyhetsbrev. Våre partnerskoler vil også bidra til å styrke dette fondet, og det er rom for flere sponsorer! Åpning av nytt utviklingssenter i Munster Om tre uker åpner vi nytt utviklingssenter i Munster i stammen Xolo.Dette stedet ligger nesten på grensen til Eastern Cape. Innvielsen finner sted den 10. november.bildet nedenfor er tatt forrige uke. Det indikerer at arbeidet er i sluttfasen. Senteret rommer barnehage, undervisningsrom/kirkerom, kontor, kjøkken etc. Sør-Afrikas svarte befolkning har stor livsglede og lager store fester når noe skjer lokalt. Det blir sikkert stgort oppmøte fra hele stammen og fra lokale myndigheter. 14 gjester fra Norgevil delta på innvielsesfesten. Disse reiser ned på egen regning. Fyldig rapport innvielsen og senteret arbeid følger. III: Utfordringer ved å drive utviklingsarbeid blant folk som lever fra hånd til munn! Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes

4 Fattigdom har vært og synes fortsatt å bli en stor utfordring framover i verden. Ikke bare i Afrika, men også i rike OECD-land i Europa og Amerika. Eksempelvis sier ca 15 % av USAs husholdninger at de har hatt vanskeligheter med ha mat nok en eller annen gang i løpet av det siste året. Jesu ord om at de fattige vil dere alltid ha blant dere har i så henseende fått stor og ny gyldighet over hele verden, også her i Norge. Vi i Norge trenger derfor å bygge en bro av empati til mennesker som over tid lever av knappe ressurser Knapphet med ressurser har svært stor innflytelse på vår psyke og våre evner til å løse problemer. Når et menneske kommer i en situasjon hvor alt er fokusert på å få endene til å møtes, skjer følgende: 1. Vi blir dårligere til å legge, eller legger ingen, planer for framtiden (det skal overskudd til å planlegge) 2. Våre problemløsningsevner reduseres kraftig. De mentale prosessene går saktere 3. Vi blir mer impulsdrevne i våre valg 4. Vi improviserer med ulike forflytninger av penger og gjeld, dvs skyver problemer foran oss 5. Vi kan rote til våre økonomiske disposisjoner 6. Vi får tunnelsyn og løser primært de problemstillingene som ligger rett foran oss, lokalt og temporært. Livet blant de fattige er derfor fyllt av små og store sjokk og ustabilitet! I utviklingsarbeid blant fattige ser vi disse trekkene tydelig: - Vi får ta til oss godt mens det er mat på bordet. I morgen vet vi ikke helt sikkert hvordan det blir - Vi glemte visst å vanne grønnsakshagen idag. Den er ikke i dagens fokus, og det er jo så lenge til vi skal høste den - Det var jo penger i den kassa, så vi brukte av dem - selv om de pengene skulle brukes til noe annet - Kan jeg låne litt av deg - så låner du litt av meg imorgen. Jeg vet ikke riktig om vi er skuls fra før. Vet du? Et utviklingsarbeid blant fattige er en stor balansekunst mellom empatisk forståelse og fast ressursstyring! Så langt har vi erfart at det er vanskelig for fattige folk som over tid har levd under knapphet av ressurser å komme seg ut av de tanker og handlingssett som denne livsfasen har preget dem med. Knappheten har utviklet holdninger, tanker og handlinger som sitter instinktivt dypt i personlighetene! Dette betyr bant annet følgende i utviklingsarbeidet:

5 Man må: - Alltid arbeide tålmodig og systematisk med opplæring i økonomistyring og vurdere hvor streng styring som trengs med mht overføring av økonomiske ressurser - Vurdere hvem som har forutsetninger for å bevege seg fra hånd-til-munn økonomistyring og over til profesjonell økonomistyring - Utvise en viss tålmodighet mht til kaos og rot i økonomiske disposisjoner. Årsaken er i de fleste situasjoner ikke forsøk på tyveri, men er gjort ut fra hånd-til-munn logikken - Drive gradvis utvikling av tillit mht til hvor mye ressurser personer kan håndtere! Dersom noen av leserne fatter interesse for temaet knapphetens psykologi, kan dere lese den nylig utkomne boken: Scarcity- Why Having Too Little Means So Much

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer