julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet."

Transkript

1 REGION ØST 26. oktober 122. ÅRgAng Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. jes 59,1 julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for høstens julemesser i nlm-regi. Det er ventet at messene vil gi rundt ti millioner kroner til misjonsarbeidet. se sidene 6 og 7 og regionsidene ARKIvfoto: frida BLAKeR NYTT FRA REGION ØST 16 flere misjonærer Familien Bjørsvik var blant de nye misjonærene som dro ut i år. regionside 1 studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet. regionside 5-6 BBB-leir på solåsen Besteforeldre vil lede barnebarna inn i kristne miljøer. regionside 3-4 UTS19-Øst.indd

2 1 REGION ØST innspill Trond Bjørsvik ADMiniSTRASJonSLeDeR Store muligheter hva skal vi svare? Gjenbruk og evangelisering På grunn av gjenbruksbutikkene har en kunnet opprettholde misjonens aktivitet de siste årene, selv om gaveinntektene har stagnert, eller i alle fall ikke holdt tritt med pris- og lønnsveksten. I Region Øst har vi ni butikker som hadde en omsetning på 8,5 millioner kroner i fjor. Overskuddet, 57 % av omsetningen, ble overført hovedkassen, men ikke godskrevet regnskapet for vår region. Over 300 frivillige «Over 300 frivillige er engasjert i butikkene. Det er god grunn til å takke alle disse for strålende innsats.» er engasjert i butikkene. Det er god grunn til å takke alle disse for strålende innsats. Gjenbruksbutikkene administreres fra hovedkontoret og er derfor ikke en del av regionens formelle ansvar. Men vi ønsker å følge dette arbeidet tett. Vi definerer gjenbruksbutikkene som en del av misjonsarbeidet i regionen. I tillegg til butikkenes tilskudd til økonomien, representerer de en stor kontaktflate med mennesker vi ikke møter gjennom lags- og bedehusarbeidet. Spørsmålet vi må stille oss er hvordan vi best kan bruke denne kontaktflaten til mer enn salg. Å selge brukte ting som gir penger i kassen er flott. Å gi evangeliet gratis til de samme menneskene, er enda større. I gjenbruksbutikkene har vi mulighet til å gjøre begge deler. Derfor «Å selge brukte ting som gir penger i kassen er flott. Å gi evangeliet gratis til de samme menneskene, er enda større.» var det oppmuntrende å høre at i butikken i Sarpsborg hadde samtaler med kunder resultert i at en fikk gi bort noen Nytestamenter. Den «lune kroken» er viktig, kanskje like viktig å bemanne som kassaapparatet? Er det noen som vil bruke noen timer i uken bare for å være tilgjengelig, og prate med mennesker som er innom? Kanskje gjenbruksbutikkene kunne bli en arena for noen av de frivillige forkynnerne våre? Hva med å etablere en «Barnas krok», der barnebøker og barneblader kunne være tilgjengelig, og der det sto en pc eller to som barna kunne bruke for å utforske Superblinkland? Hver butikk burde få tilsendt noen eksemplarer av Utsyn og hatt lett tilgjengelig traktater, brosjyrer og annet gratis materiell som kunder kunne plukke med seg. Over skjerm og musikkanlegg har en mulighet til å vise snutter fra misjonsarbeidet og å spille kristen sang og musikk. Vi oppfordrer til å tenke kreativt og offensivt om hvordan den nye kontaktflaten kan brukes til å nå nye mennesker med evangeliet. Som kristne er vi alle kalt til å være Jesu etterfølgere og vitner, til å dele evangeliet med våre medmennesker. Men mange av oss må erkjenne at akkurat det er ikke så lett i hverdagen, i møte med arbeidskollegaer, naboer, slektninger, venner og bekjente. Vi foretrekker helst å «fjernevangelisere». Vi gir og samler inn penger for å overlate evangeliseringen til spesialister. Vi trykker bøker og gir ut blader. Vi annonserer møter og andre samlinger. Til og med på bedehuset liker vi best å ha en talerstol mellom oss og dem vi snakker til. Men å gå mennesker så nær at vi kan snakke med dem direkte om det som hører Gud og hans rike til, det faller tyngre for oss. Rigmor i Sarpsborg måtte minne seg på Herrens ord til Josva: «Vær frimodig og sterk». Det er det mange av oss som trenger. 16 flere misjonærer reiste ut fra Region Øst enn de som kom hjem i år. Men regionstyret har måttet krympe budsjettet for 2013! vi har store muligheter. Hva skal vi svare? Trond Bjørsvik I forrige nummer av regionbladet trykket vi en oversikt over misjonærer fra Region Øst som enten reiste ut eller kom hjem i Den viste at 27 misjonærer dro ut til feltene, 11 kom hjem. Det er en styrking av arbeidet ute med 16 misjonærer. De er våre utsendinger Dette er fantastisk. 16 flere aktive misjonærer fra Region Øst betyr at vi vil nå enda flere mennesker med forkynnelse, undervisning, bistand og helsearbeid. Enda flere får hjelp i hverdagen. Enda flere får møte Jesus og lukkes inn i fellesskap med ham. Enda flere vil finne sin plass i det kristne fellesskapet og oppleve at livet får ny mening og n y ttm å l. Som kristne, engasjerte misjonsvenner er vi en del at dette arbeidet. Ja, det er vårt arbeid. Misjonærene er våre utsendinger som vi har sendt, og som vi har ansvar for. Budsjettet for 2013 For noen uker siden behandlet regionstyret forslag til budsjett for I budsjettet ligger det inne et bidrag til hovedkassen på 11,3 millioner kroner, det samme som i budsjettet for inneværende år. Det burde vært høyere, Mange nye misjonærer deltok på innføringskurs på fjellhaug i slutten av juni. flere hører hjemme i Region Øst. foto: MARGot fosen frogner region øst Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Åpningstid: ma to kl med tanke på alle misjonærene som nylig har reist ut. Men det ser ikke ut for at vi klarer det i år. Gaveinntektene ligger for langt etter fjoråret så langt. For å spare penger, i håp om at vi likevel skal kunne bidra med 11,3 millioner til hovedkassen, lar vi derfor være å tilsette nye etter ansatte som har sluttet. Regionen vil ha to årsverk mindre i 2013 enn i Det er ingen god situasjon. Klarer vi en million ekstra? Er det mulig å snu dette? Regionstyret har budsjettert med 21,4 millioner i gaveinntekter i En ekstra million kunne betydd en halv million mer til misjonsarbeidet ute, og en ny forkynner eller barne- og ungdomsarbeider i regionen. Dersom 200 personer tegner avtale om fast givertjeneste, eller øker eksisterende beløp med 500 kroner per måned, og gjør dette før nyttår, er vi i mål og vel så det. Mulighetene står åpne Aldri før i historien har vi sett så rike resultater av kristen misjon som i vår tid. Da gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig: Vi må sende flere misjonærer og vi må søke å styrke sendemenigheten i form av nye kristne, flere foreninger og forsamlinger og flere misjonsvenner. Og ikke minst må vi spørre oss selv: Hvor helhjertet vil jeg engasjere meg i dette store misjonsarbeidet. Når vi skriver så åpent om dette, er det i tillit til at du vil være med å løfte arbeidet videre. Takk for ditt engasjement, dine gaver og din forbønn. Regionleder og ansvarlig redaktør: Jarleif Gaustad Styreleder Region Øst: Rune Olav Andersson Ungleder: Georg Stensland Adm. leder: Trond Bjørsvik UTS19-Øst.indd

3 2 Lillian Knutsen er ofte innom gjenbruksbutikken og som oftest blir det handel. «Betjeningen er jo så hyggelige, blide og smilende», sier hun. Alle foto: Region Øst Jubileum i Sarpsborg Gjenbruksbutikken i Sarpsborg feirer femårs-jubileum denne høsten. I fjor omsatte de for over to millioner, og så langt i år ligger det an til cirka fem prosent økning. Trond Bjørsvik Da vi ankom butikken en fredag i september, en times tid etter åpning, var det allerede mye folk. Den timen vi var der, kom og gikk mange. Stor kontaktflate Daglig leder, Torgunn Stang, forteller at alle typer mennesker stikker innom, unge jenter for å kjøpe klær, studenter og innvandrere for å handle billige møbler og annet utstyr. Hovedgruppen er nok likevel godt voksne mennesker. Vi har åpent 28 timer i uka og over førti mennesker er engasjert i butikkdriften, forteller Torgunn. Mange har vært med fra starten. Vi trives og opplever det meningsfylt, så dagene går utrolig fort. Den lune kroken er viktig Alle NLMs gjenbruksbutikker har sin «lune krok». Slik er det også i Sarpsborg. Her kan gjester slå seg ned, drikke kaffe, spise vafler og kikke i aviser og blader. Et eksemplar av Utsyn fant vi også. Jeg skulle ønske vi kunne fått noen flere eksemplarer av Utsyn som vi kunne la kunder ta med seg hjem, sier Torgunn. Rigmor Holmgren, en av de frivillige i butikken, mener det av og til skorter på frimodigheten til å snakke med folk om åndelige spørsmål. Det hender rett som det er at jeg må minne meg selv om ordene Gud sa til Josva: «Vær frimodig og sterk». Og det har faktisk hendt at jeg har fått gi bort et Ny-testamente, enten på norsk eller arabisk. De norske får vi hos Gideon, de arabiske hos KABA (Kristent arbeid blant arabere). Liten tid til prate Vi sliter nok også med å få nok tid til å prate med folk som kommer innom, legger Ottar Svendsen til. Han er leder i styringsgruppa for butikken. Det går mye tid til henting og kjøring av varer og salg i butikken. Men vi ser absolutt anledningen vi har. De fleste av kundene vet nok at overskuddet går til misjonen. Vi har lett tilgjengelige brosjyrer som forteller det. Torgunn Stang er «butikksjef». Kontoret hennes er på tre kvadratmeter og fungerer også som garderobe for betjeningen. «Kontorstolen min solgte de for en stund siden, men det gjør ikke så mye, jeg er ikke der så ofte,» sier Torgunn. Torbjørn Skår (til venstre) og Kai Skaar er i butikken to dager i uka for å reparere møbler og steke vafler. UTS19-Øst.indd

4 3 Region Øst Løp, bestemor, løp! Foto: Hanna Næss Holm Rapport fra en BBB-leir «Denne leiren bare må jeg få med meg neste gang også, altså!» Kommentaren fra åtte år gamle Tor Øivind Trydal fra Drammen gir nok uttrykk for hva mange deltagere satt igjen med etter BBB-leiren på Solåsen. Ewa Moldekleiv Den tredje helga i september var det BBB-leir (leir for Besteforeldre og BarneBarn) for første gang på Solåsen i Vestfold. 62 deltagere strømmet inn på tunet lørdag formiddag. Det ble tur til familien Kvalevåg, som tok imot oss så gjestfritt på Holmberget gård i Kvelde, bibeltimer, misjonssamling, leker både ute og i gymsalen, kiosk, leirkveld og mye god mat. Brannbil på besøk Søndag morgen ble vi brutalt vekket av brannalarmen. Men det var bare en leder som dusjet i litt for varmt vann! Så smilene ble lokket frem igjen i noen forskremte barnefjes. Men etter frokost hørte vi «bæ bu bæ bu» på ordentlig. En eldgammel brannbil kom pustende og pesende. Det var bare så vidt den orket å komme seg opp den lille bakken til Solåsen. Da ble det mye moro å holde på med. Barna fikk klatre opp på taket og ut og inn av bilen, prøve brannslanger og hjelmer. Kalkuner og hester Bondegårdsbesøk i strålende vær var høydepunktet denne helgen, mener besteforeldrene Hanne og Sven Barth fra Horten. Alt fra kjeftende kalkuner til myke hestemuler var en opplevelse for barna, sier Asta og Sverre Hafell fra Stokke. De nevner også kiosken. Det er stort for en treåring å få kjøpe godteri for egne penger, uten at mor og far er med. Ole Hetlesæther, Sandefjord, framhever brannbilen som et spennende innslag. Vil lede barnebarna Hva er spesielt med en slik leir? Ole er fadder til de to barnebarna han hadde med. Han tror mange besteforeldre gjerne vil lede barnebarna inn i en kristen sammenheng. Det er fint å komme i kontakt med andre besteforeldre og barnebarn og ikke minst dele budskapet om Jesus sammen, sier Sven. Og så er det så godt for bestemor å slippe matstell bare kose seg med barna, tilføyer Hanne. På leir på egenhånd Asta og Sverre, som slo rekorden med fem medbrakte barnebarn, synes det er så viktig at barnebarna blir kjent med kristne miljøer. Da blir det lettere å få dem til å reise på leir, også på egenhånd. Kanskje det blir rekruttering til brannvesenet etter leiren på Solåsen. Hvordan tror dere barnebarna opplevde helgen? De koste seg, sier Hanne og Sven. De to eldste meldte seg straks på hver sin leir i høst, og har reklamert for leirene til venner. Vi har et tips til besteforeldre: Betal for barnebarna på leir, det er en god investering. En frihelg for foreldrene Våre barnebarn vil gjerne være med på en slik leir én gang til, og det er vel den beste reklame leiren kan få, mener Asta og Sverre. Dessuten er foreldrene kjempeglade for å få en «frihelg». Foto: Ewa Moldekleiv Strålende fornøyde var også de to barnebarna til Ole. De fikk oppleve glad kristendom og se mange andre barn synge og høre om Jesus. Og da evalueringsskjemaet skulle leveres på søndagen, kom en bestefar til leirsjefen og sa, nesten litt fortvilet: «Nå har jeg tenkt og tenkt, men jeg kommer ikke på en eneste negativ ting med denne leiren.» Sangen «Jesus er barnebarnas beste venn, ja, han er!» ljomet med full styrke da vi sang den for siste gang under avslutningsmiddagen søndag. At alle skulle få oppleve det, var jo selve hensikten med hele leiren. UTS19-Øst.indd

5 Region Øst 4 Det er topp med BBB-leir. Foto: Hanna Næss Holm NLM Leirsteder Øst AS Fra 1. januar 2013 blir Solbukta, Solåsen, Veslestølen, Åreeld, Livoll og Fangekasa organisert i et nytt aksjeselskap som får navnet NLM Leirsteder Øst AS. Dette er ikke en helt ny og fremmed tanke som har dukket opp. Allerede i 2006 foreslo en leirstedsgruppe oppnevnt av hovedstyret, å vurdere en slik organisering. Da ble det ikke tatt til følge. Nå er det aktualisert igjen, ikke minst etter påtrykk fra offentlige myndigheter om å gjøre noe med organiseringen. Kort fortalt er utfordringen at leirstedene ikke er juridiske enheter, men har bare et undernummer (bedriftsnummer) under NLM sitt organisasjonsnummer. Rapportering av offentlige avgifter, banklån og momsrefusjon krever i utgangspunktet at enheten det gjelder er en egen juridisk enhet, noe leirstedene altså ikke er. Som et unntak fra regelen, og som en midlertidig ordning, har en derfor fått bruke NLMs organisasjonsnummer i slike saker. Selv om myndighetene har presset på, går vi ikke inn på dette med stor motvilje. Tvert imot ser vi også andre fordeler med en slik omorganisering. De samlede regnskaps- og revisjonskostnadene vil gå ned, og det blir mindre skatt, siden overskudd ett sted kan lignes ut mot underskudd et annet sted. I arbeidet med dette har det vært viktig å unngå å rokke ved den lokale eierfølelsen til det enkelte leirsted. De lokale leirstedsstyrene blir derfor videreført, og oppgavene blir stort sett de samme, men i stedet for å forholde seg til regionstyret, skal leirstedsstyrene heretter forholde seg til styret i aksjeselskapet. Styret blir sammensatt av noen medlemmer i regionstyret og noen eksterne. Leirkonsulent Ranveig Aksnes Plementas blir daglig leder i en deltidsstilling, lønnet av regionen. Leirstedene vil avlegge et samlet regnskap med avdeligsregnskap for det enkelte leirsted. En lignende omorganisering ble for noen år siden med stort hell gjort for barnehagene. Trond Bjørsvik Hva me inn Ja, de vi stil Innte nedo på ne som k Tron På årsm om hv ha for gen i re gen, so hadde 27 mil Dette t 3,1 pro punkt 21,8 m enn de tritt m Ytterl Regns nedgan en økn målsett Rap måned gere ne 1,3 mi period budsje Kos under dre en Store Vi utfo sende gang i den en Reg givere avgang fordi fa flyttet. avtaler Nå jonsve misjon må bel i årene unngår er stor rike, «ende» UTS19-Øst.indd

6 5 Region Øst Ungdommen i Peru flytter til byene for å studere. Hvem vil gi noen år av sitt liv for å arbeide mellom studentene i Peru? Illustrasjonsfoto: Andreas Bakke De har alt, men ikke Jesus Drømmen om det gode liv lever i Sør- Peru. Det er ikke bare de katolske tradisjonene som preger samfunnet, men kanskje mer den økonomiske veksten. Generasjonsforskjellene blir store i møte med globaliseringen, og det utfordrer kirken. Andreas Bakke Dette er ikke vanskelig å legge merke til i Arequipa, hvor den katolske kirke tradisjonelt har stått sterkt. Tidligere pave Johannes Paul den II valgte å besøke byen to ganger. Nå dreier mye seg om penger. Liten vekst i sør Mens de evangeliske kirkene i Lima har opplevd enorme vekkelser, har situasjonen i sør vært en helt annen. De evangeliske kirkene i Arequipa opplever nå en positiv trend, men sannsynligvis er det ikke mer enn aktive kirkemedlemmer i Arequipa. Det tilsvarer to prosent, og mange av disse er innflyttere, ofte med små økonomiske ressurser. Universitetsungdommen med sine fremtidsdrømmer er så godt som fraværende i kirkene. Man møter dem i parker, hvor de sitter med sine Ipader. De vet ikke at de er skapt til et samfunn med Gud, men vi kjenner på kallet til å fortelle dem det. Vi må gi dem evangeliet om Jesus Kristus, hvor de kan finne meningen med fremtiden. Forandringer og økonomisk vekst Mens ungdommen sitter i parken, kan vi tenke oss at et ungt ektepar er på vei hjem fra jobb. De bor ikke lenger i en generasjonsbolig, for de har kjøpt leilighet. Begge har god utdannelse og jobb, noe som var utenkelig i foreldregenerasjonen deres. De shopper på flotte kjøpesentre, og er de nye innovasjonsaktørene. De er skapt i Guds bilde, men kjenner bare Gud som skaperen. De elsker skaperverket, men de vet ikke at Gud vil gi dem mer. Noen må fortelle dem at Gud sendte Jesus til jorden for å frelse dem fra deres synder, og at han kaller dem til fellesskap og tjeneste. Dette er vår oppgave som kristne. Vi er kalt til å være ambassadører for vår herre og mester. Arequipa og hele Sør-Peru Disse eksemplene er hentet fra Arequipa. Samtidig ser vi at det samme skjer i andre byer i Sør-Peru, som Tacna, Juliaca og Puno. Kjøpesentre vokser frem, og kjøpekraften er god i deler av befolkningen. Landsbygda blir fraflyttet fordi «alle ungdommer» flytter til byene for å studere. Peru har forandret seg, og som misjon må vi ta dette på alvor. Hvordan kan ungdommene på universitetet påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner for dem? Vi vil, blir du med? I Peru ser vi behovet for at radikale mennesker reiser seg opp for å gi Ordet om korset til disse menneskene. De som nå vokser opp her har mye til felles med deg og meg. Og vår drøm for fremtiden er å se studentene og de nyetablerte familiene som ambassadører for Kristus. Vi ønsker at når vi ser universitetsstudentene, da ser vi helhjertede etterfølgere av den oppstandne. «Se, her er jeg, send meg», svarte profeten Jesaja da Herren kalte ham til tjeneste. I dag er det vi som får utfordringen. Vil du la deg engasjere? UTS19-Øst.indd

7 Region Øst 6 Misjonærer i Peru fra Region Øst Guri og Ola Tulluan Guri er utdannet lærer, og studerer for tiden språk. Hun er også tilknyttet DNS. Ola er teolog, og har hele sitt yrkesaktive liv vært tilknyttet NLM. Han jobber nå som lærer på Setela, seminaret til misjonen i Arequipa. Fra 1. januar 2013 blir han rektor ved seminaret. Guri og Ola har tidligere vært misjonærer i Indonesia og Singapore. De har kontrakt i Peru Anne og Helge Dagsland Anne er utdannet lærer, og har tidligere jobbet på DNS i Bolivia. Hun jobber nå i et Dignistøttet familieprosjekt som kirken driver. Helge Dagsland har en mastergrad fra Fjellhaug. Han kom til Peru i 2010 og jobber for tiden i menighetsarbeid i Arequipa, undervisning på bibelskolen CLET, litt administrasjon på Setela i tillegg til å ha informasjonsansvaret på feltet. Fra 1. januar 2013 vil han være tilknyttet Setela som lærer. De har i utgangspunktet kontrakt frem til Margrethe og Andreas Bakke Barn: Solveig (7), Kristina (3) og Rebekka (0). Margrethe er utdannet lærer, og har en bachelorgrad fra Fjellhaug. Hun har fortiden morspermisjon fra sin stilling som lærer på Setela. Andreas er utdannet innen økonomi og teologi. Han er NLMs stedlige representant, og er dermed lederen på feltet. Familien Bakke har kontrakt Torleif Belck Olsen Torleif er utdannet fra Fjellhaug, og har en mastergrad fra USA. Han er for tiden rektor på Setela, men avslutter sin periode ved årsskiftet. Fakta Alle foto: Helge DAGSLAnd Bildet av Torleif: andreas bakke NLM startet sitt arbeid i det sørlige Peru i Som et resultat av dette ble Iglesia Evangélica Luterana Perú (IEL-P) dannet i Denne kirken har i dag omlag 50 etablerte menigheter fordelt på fem soner i det sørlige Peru. Kirken eier og driver også fire barneskoler og noen barnehager. Siden 1988 har NLM samarbeidet med Luthersk Mission, Danmark. For tiden er det 14 norske og 5 danske misjonærer i Peru. Misjonen satser hovedsakelig på undervisning og lederopplæring. Bibelskolen CLET, som ligger i Juliaca, er overført til kirken, men NLM stiller fremdeles lærerkrefter til disposisjon for kursene som blir arrangert. Setela er det teologiske seminaret som misjonen driver i Sør- Amerika. Med studenter fra Equador, Peru og Bolivia ønsker det å bli et luthersk kraftsenter i regionen. Ragnhild og Tore Bjørsvik Barn: Anna Dorthea og David Mikael. Ragnhild er utdannet sykepleier, og er også feltsykepleier. For tiden studerer hun språk. Tore er utdannet teolog, og studerer for tiden språk. Han skal sannsynligvis inn i menighets- og undervisningsoppgaver. Familien Bjørsvik har kontrakt Følg gjerne arbeidet til NLM i Peru på nlm.no/peru og på facebook.com UTS19-Øst.indd

8 Region Øst 23 Regnskapet i Region Øst Angitt i mill 2012 Budsjett 2011 Gaver 11,13 12,2 11,7 Lønnskostnader 4,56 5,38 4,6 Andre driftskostnader 1,16 1,7 1,58 Bidrag hovedkassen 5,5 5,43 5,77 Ovenfor finner du noen av hovedtallene fra regnskapsrapporten, per august. På utgiftssiden vil vi nok nærme oss budsjettet når året er omme. Da er det viktig at vi også på inntektssiden nærmer oss budsjettet dersom vi skal nå målsettingen for bidrag til hovedkassen. Neste utsyn Utgivelsesdag: 9. november Media og misjon har alltid vært hjertesaker for meg, sier den nye lederen i Norea Mediemisjon, Per Birkeli. Retting Anders og Mirjam Artmark Aanensen Foto: Utsyns arkiv I forrige nummer av regionbladet, i oversikten over misjonærer som kommer og drar, skulle vi også hatt med følgende: Anders og Mirjam Artmark Aanensen reiste til Elfenbenskysten i september etter å ha lest språk i Frankrike i ett år. Gunnar Elstad Foto: Utsyns arkiv Inspirasjonsmøte i Østfold Lørdag 19. januar klokka arrangeres inspirasjonsmøte på Solbukta. Vi ønsker foreninger, forsamlinger, leir- og misjonsvenner velkommen til en dag til inspirasjon. Det vil bli ulike temaer og seminarer, i tillegg til møte. Barne- og ungdomsarbeider Åshild Fauske og leirkonsulent Ranveig A. Plementas vil sette fokus på leirarbeidet. Gunnar Elstad har seminar og Hans-Tore Leithe blir med som taler på ettermiddagsmøtet klokka De som ønsker å engasjere seg i leirarbeidet bør benytte anledningen. Hjelp til valgnemnda Valgnemnda er nå i gang med å finne kandidater som skal velges til rådsmøtet, regionstyret, barne- og ungdomsrådet og valgnemnda i NLM Region Øst. Merk at det denne gangen også skal velges representanter til NLMs rådsmøte. Dersom dere i foreningene/forsamlingene vet om personer som både kjenner og brenner for arbeidet, har evne til å tenke strategisk og som dere ser kan være en ressurs i et av våre styrer eller råd, ber vi dere komme med tips til valgnemnda. Du skal bare tipse oss om navn og skal ikke ta kontakt med den du foreslår. Vi i komiteen tar jobben med å spørre. Send deres innspill på e-post til leder i valgnemnda, Tove Stang Karlsen: eller til sekretær Aud Irene Granli: bjorkelangen.vgs.no Eventuelt kan du ringe Tove på tlf.: Tidsfrist for ditt forslag er satt til 29. oktober. Nyhet! Julegavehelg på Solåsen for alle aldre! Det blir ingen jul uten Jesus! Vi håper å kunne fokusere på dette når vi i år arrangerer julegavehelg for alle aldre på Solåsen november (lørdag søndag). Vi lager julegaver sammen, koser oss og roer ned litt midt i førjulstida. Ta med tantebarna dine, barnebarn eller hele familien din og bli med! Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth (50 prosent) Kristin W. Malmin (50 prosent) Grafisk formgiver: Grete Haukelid - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: Norge: kr 499. Utenfor Norge: kr 823. Studentrabatt: 50 prosent av norsk pris. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland UTS19-Øst.indd

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo FOTO: Hanna Næss Holm Høst- og adventsleirene Det er fortsatt mulighet å få med seg en leir eller flere før året er over. Her er oversikt over alle leirene i regionen. Håper du finner en som passer for deg. For mer informasjon og påmelding: Arrangement Type arrangement Sted Tid Åpen julemiddag Solbukta 6. desember Inspirasjonssamling Vestfold Tønsberg 6. januar Inspirasjonshelg, Oppland Livoll januar Vintermøte, Drammen Drammen januar Leir Tid Alder Hurdal Verk folkehøgskole Julegaveweekend nov klasse Adventsleir nov klasse Nyttårsfestival 30. des. 1. jan år Solbukta (ved kysten i Øyenkilen i Fredrikstad) Inspirasjonsdager for kvinner Solåsen mars Kvinneweekend Solbukta mars Vårfest (tidl.solåsenbasaren) Solåsen 16. mars Påskesamling Solåsen 28. mars Pinsestevnet, Vestfold Sted ikke bestemt 19. mai Regionårsmøte m/misjonsfestival Hurdal Verk juni Inspirasjonsmøte Solbukta 19. januar Mini-juleverksted nov klasse Juleverksted 30. nov. 2. des klasse Julemesser Solåsen (ved kysten mellom Larvik og Sandefjord) Høstleir nov klasse Sportyleir nov klasse Julegavehelg for hele familien nov. Nyttårsleir 30. des. 1. jan. 8. klasse+ Oppland Gjøvik Jaren Lillehammer Vardal nov 17. nov 30. nov 1. des 1. des Oslo Misjonssalen Buskerud Geilo nov 9. nov Drammen 17. nov Veslestølen (ved Ål i Hallingdal, midt i alpinbakken) Betweenleir nov klasse Hedmark Hamar Mjøndalen Kongsberg 20. nov 1. des Barneleir nov klasse Akershus Sofiemyr krk 10. nov Vestfold Tønsberg Eidsvoll 23. nov Sandefjord Lørenskog 1. des Fjerdingby Frogner 1. des 7. des Østfold Rakkestad 17. nov Spydeberg Råde Knapstad UTS19-Øst.indd

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

Flytter vestover REGION ØST NYTT FRA REGION ØST. Konfirmasjon For andre år på rad har det vært konfirmasjon i Misjonssenteret i Drammen.

Flytter vestover REGION ØST NYTT FRA REGION ØST. Konfirmasjon For andre år på rad har det vært konfirmasjon i Misjonssenteret i Drammen. REGION ØST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte.

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte. Region VEsT 28. juni 123. Årgang 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. kol 2,14 For å nå nye folkegrupper, trapper

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Region Vestfold / Buskerud

Region Vestfold / Buskerud Region Vestfold / Buskerud VEBUstikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 1 januar/februar 2009 årgang 6 Endelig fredag Endelig Fredag er storfamiliesamlinger i Normisjon

Detaljer