Født 1967 i Skien, gift med Odd-Bjørn Fure, tre barn: William (f.1991), Håkon (f.1994), Martine (f. 1998)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Født 1967 i Skien, gift med Odd-Bjørn Fure, tre barn: William (f.1991), Håkon (f.1994), Martine (f. 1998)"

Transkript

1 CV Jorunn Sem Fure Åbyfaret Asker Født 1967 i Skien, gift med Odd-Bjørn Fure, tre barn: William (f.1991), Håkon (f.1994), Martine (f. 1998) Utdanning Artium Skien videregående, 1985 Juridisk 1. avdeling UiO, 1986 Sosialantropologi grunnfag, UiB, 1990 Sommerkurs i Oral History, Theory and Method ved Universitetet i Salzburg, 1995 og 1996 Sommerkurs i Central European History and Contemporary Politics, Köszeg, Ungarn, 1997 Hovedfag historie, UiB,1993: Tittel: Oberschlesien i nasjonal tvekamp: Et grensefolks dilemma. Dr. Art. Universitetet i Bergen, 2002: Gutes Zuhause aber keine Heimat War and postwar experience, narrative strategies and memory of the German expellees from the eastern German provinces after Utenlandsopphold 1992: 2 mnd forskningsopphold ved Universitetet i Freiburg 1993: Tilsammen 4 forskningopphold av varierende lengde i Tyskland og Polen, Osteuropainstitut i Marburg, Schlesisches Institut i Opole (Polen), West-Institut, Poznan 1997: 2 mnd forskningsopphold ved Universitetet i Freiburg 1999: 3 uker arkivopphold i Bayreuth, Lastenausgleicharchiv : Et års forskningsopphold i Berlin. Fullføring av dr. gradarbeid 2005: Arkivopphold i München, Zentrum für Zeitgeschichte, University in Stirling (privatarkiv), og Bundesarchiv Berlin 2007: Arkivopphold i Rockefeller Foundation Archives, New York : To års arbeid som Henrik-Steffens gjesteprofessor ved Nordeuropainstituttet, Humboldt-universitetet, Berlin 1

2 Arbeidserfaring 1988 og 1989: Sommervikar på Fylkesmuseet i Telemark og Ibsens Venstøp : Deltidsarbeid i Bergen Bank og Fagerborg aldershjem : Universitetsstipendiat, Historisk institutt, UiB (80% stilling, og svangerskapspermisjon i 1999). Stillingen var uten undervisningsplikt, men jeg foreleste noe på grunnfag og veiledet flere mellomfagsoppgaver. 2002: Tre mnd. engasjement ved Institutt for kulturstudier, UiB. Utarbeidet en grunnlagstudie for et forskningsprosjekt om Hordalands innvandringshistorie. Fra desember 2002: Engasjement som forsker ved Forum for universitetshistorie i fire år, deretter forlenget for tre år frem til utgangen Engasjementet ble forandret til 20% bistilling 1. april 2009, da jeg tiltrådte som gjesteprofessor i Berlin. Engasjementet har vært en ren forskerstilling, men jeg vikarierte ett semester for Einhart Lorenz, og underviste BA- studenter i emnet Holocaust. I tillegg har jeg vært sensor i Oslo nesten samtlige semester av min tid, og et semester i Bergen. Fra 1. april 2009: Henrik Steffens-Professor, Nordeuropa-Institut, HU-Berlin, engasjementet utgikk 1. april Fra : Seniorforsker ved HL-senteret. Monografier Universitetet i kamp, Oslo 2007, Vidarforlaget Gutes zuhause aber keine Heimat. War and postwar experience, narrative strategies and memory of the German expellees from the eastern German provinces after 1945, VDM Verlag, Stuttgart, 2009 (revidert versjon av doktoravhandlingen fra 2002) Inn i forskningsalderen -Universitetet i Oslo , Bind 3, Unipub Universitetet i kamp - Universitetet i Oslo , Bind 4 (lett revidert utgave av utgivelsen) Unipub Vitenskapelige artikler Identity and Memory in a European Region, ARENA Working Paper, 1996 The German-Polish Border Region. A Case of Regional Integration?, ARENA Working Paper, 1997 Etnisk rensning Fordrivelsen av ca. 12 mill. tyskere fra Østog Sentral-Europa Historisk tidsskrift Upper Silesia: A Case of German National Revival? Collective Identity and

3 Citizenship in Europe: Fields of Access and Exclusion. Red. Barth, Theodor; Enzell, Magnus. ARENA/The Van Leer Institute, Oslo/Jerusalem 1999 Omtale av Cynthia Simmons og Nina Perlina: Writing the Siege of Leningrad. Women s Diaries, Memoirs and Documentary Prose. i: Kvinneforskning, 2003 (2) "Forskningsuniversitetet i historisk perspektiv", i: Forskningspolitikk 2008 (4) "Church resistance. Documents from the Norwegian church struggle under occupation " with introduction and commentary, bokanmeldelse i: Historisk tidsskrift 2006 (85) "Genealogien i rasestatens tjeneste", i: Geneologen 2006 "Studentene og okkupasjonsregimet", i: Årbok for norsk utdanningshistorie 2008 S "Vitenskap og totalitær statsmakt", i: Historisk tidsskrift 2004 ;Volum 83.(2) S Nasjonalsosialistisk universitetspolitikk i Poznan og Oslo, i: Folia Scandinavica Posnanensia, 2006 (9) Vi skal verge det akademiske liv for Norge, P2-Akademiets skriftserie, 2003 Forskningsuniversitetet som realitet eller retorisk ideal, i: Festskrift til Edgeir Benum, 2009 Uniformsbruk og totalitarisme, i: Personae ¾, 2010 Die Universität Oslo während der Besatzungszeit. Neuordnung, Anpassung, Kollaboration und Widerstand, i: Jahrbuch für Universitätsgeschichte, 13, Maktens rus og forfelgelighetens banalitet. Historisk Tidsskrift, 2011, nr. 4. Bokmelding Kortere Petit-Bidrag Under Rankes blikk, Historikeren, 2010 Har noen en plan? Forskningspolitikk, 2010 (2). Ikke alle kan kalles det samme som oss..., Forskningspolitikk, 2010 (4). What s in it Forskningspolitikk, 2011 (2). Alma Mater- den nærende mor, Kronikk. Forskningspolitikk 2012 (1) Redigering av samlepublikasjoner med Line A. Ytrehus: Crossing Borders- Changing Minds (2002). Egne bidrag: Crossing Borders, Changing Minds? An Introduction, og Cultural Diversity and Ethnic Strategies in Upper Silesia 3

4 Studenter under hakekorset. Fra 60-årsmarkeringen av Universitetets stenging i 1943, Unipub forlag Introduksjon, og egen artikkel. Sammen med Terje Emberland: Jakten på Germania, 2009, eget bidrag: Å vekke norske akademikeres rasebevissthet Konferansedeltakelse med paper 1994: Conference on Eastern European Anthropology, København. Bidrag om den tyske minoritet i Oberschlesien 1997: CIRG (Collective Identity Research Group) ARENA, Oslo. Bidrag om Euro-region Neisse 1996: HIFO-dagene i Bodø. Bidrag om etnisk rensing i Sentral-Europa : ISSEI-Conference in Bergen, Workshop on Minorities and Ethnic Strategies. Bidrag om tyske minoriteter i Polen 2002: Conference on Forced Migration, Bath, England. Bidrag om fordrivelsen av tyske sivile fra Øst-Europa etter : Polsk-norsk konferanse i Poznan. Bidrag om Universitet i Oslo og Poznan i komparasjon, : Zwischen Geschichte und Politik: Der zweiten Weltkrieg in Museen und Gedenkstätten im westlichen und östlichen Europa. Konferanse i Historisches Kolleg, Universität München, Collegium Carolinum. Bidrag med tittel: Norwegische Besatzungsgeschichte ohne Besatzer und Besetzte? Die Darstellung der Besatzung Norwegens in norwegsiche und deutschen historischen Ausstellungen. 2011: Agderseminaret i Arendal: Den vanskelige historien Erindring og glemsel. Foredrag med tittel: Kvinnelige erfaringer og mannlige erindringer. Betraktninger om tysk erindringskultur knyttet til det militære sammenbruddet i øst og kapitulasjonen, : International Conference in Oslo Rethinking modern university history, Deltok med paper: Student culture, academic elites and strategies of democratisation of higher education

5 Konferanser med organisasjonsansvar, og ledelse (Conference Chair) 2003: Delansvarlig for markeringen av 60 årsdagen for okkupasjonsmaktens lukking av universitetet 30. nov Organiserte her et heldags symposium med foredrag og tidsvitner. Bidragene ble samlet i en publikasjon etterpå. 2007: Initiator og Conference Chair for internasjonal konferanse om nazistisk vitenskap under Heinrich Himmlers ledelse. Konferansen ble holdt på HL-senteret, i samarbeid med Terje Emberland og HL-Senteret, og Forum for universitetshistorie. Konferansens bidrag kom ut i bokform med Terje Emberland og meg som redaktører 2009: Initiator og tilrettelegger for PhD-Workshop i Berlin sammen med Nicola Karcher og Anders Kjøstvedt (som hadde det faglige ansvaret), Right wing movements and Ideas. 2010: Initiator og tilrettelegger for PhD-Workshop i Berlin sammen med prof. Jakob Lothe, eget paper: Jeg kunne vende mig til denne storhed Knut Hamsun, spurv i tranedans. 2010: Initiator og Conference Chair for Symposium ved Humboldt, : Scandinavia as refuge for jewish academics in exile from NS Persecution, I samarbeid med Izabela Dahl, HU. 2010: Initiator og organisator av oppsetting av to forestillinger av skuespillet Meitner av Robert Marc Friedman, fra Gøteborg Stadsteateret til Maxim Gorki teateret i Berlin. 2010: Initiator og Conference Chair av tre dagers konferanse i Berlin, Elitist institution in egalitarian societies Visions and realities of Nordic Universities Eget paper: Student culture, academic elites and strategies of democratisation of highereducation Forelesninger, foredrag, 1991: Opplegg og undervisning på heldagskurs, Skien Videregående skole, etterutdanningskurs for lektorer om Øst-Europa, nasjonalisme og statsutvikling 1992: Foredrag om Øst-Europa etter 1989 og paneldeltakelse på Katedralskolen, Bergen 1993: Foredrag på Sandsli videregående skole om etnisk rensning 2003: Foredrag på UIO, fagpedagogisk dag 2004: Foredrag på HL-senteret om Hitlers siste ofre, de tyske sivile i øst 2004: Forelsningsturne ved : Universitetet i Greifswald, Universitetet i Freiburg og Carolinum Collegium München: Forelesninger om Die Osloer Universität während der Besatzungszeit 2005: Foredrag på Nesbru videregående skole om okkupasjonshistorie 5

6 2008: Rotary Skien: Genealogien i nasjonalsosialismens tjeneste 2008: Årsmøte i Genealogisk forening: Slektsforskningen i Tyskland under nazismen 2009: Lillestrøm kulturhus, Bærum kulturhus: Foredrag om Universitetet under krigen : Gjesteforeleser ved Høgskolen i Bergen, kursansvarlig Jon Ragnar Myking 2010: International club of Women in Oslo, Commonwealth Club of Women, Oslo: Foredrag om Women in the Norwegian Resistance 2010: Tiltredelsesforelesning ved Humboldt-Universitetet i Berlin, holdt i felleshuset ved De nordiske ambassadene i Berlin: Die königliche Frederiks-Universität zu Kristiania 1911: Geistiger Leuchtturm des Nordens oder nordgermanische Provinzuniversität? 2010: Historisk innledning om forholdet mellom Norge og Sverige , og ledelse Tidsvitnesamtale med Wanda Heger, Grethe Frydenlund og Thor Hofsbro, Voksenåsens 50- årsjubileum. 2011: Foredrag om Brøgger og hans samtid, Frokostmøte på Tøyen hovedgård, arrangert av UIO : Foredrag om 1911-hundreårsfeiringen til universitetet i Oslo, Lillestrøm Rotary. 2011: Foredrag i Stavanger arkeologisk museum, Universitetet i Oslo under krigen Møtet arrangertes av Vitenskapsakademiet i Stavanger og Forum for historie, kultur og samfunn i anledning av UIOs 200 årsjubileum. 2011: Tale i gamle festsal på vegne av forfatterne ved lanseringen av historien om Universitetet i Oslo, 9 bind. 2011: Foredrag i Vitenskapsteoretisk Forum, Trondheim: Om å skrive universitetshistorie 2012: mars: Foredrag i Studentersamfunnet ( J.A.Seip-foredragene ) Oslo-studentene Stipender og annen økonomisk støtte 1993: Ruhrgas-stipend for hovedfag, 1 år : Universitetstipend UiB : Tilknytning til og finansiell støtte fra ARENA-programmet 2007: Reisestipend til kildestudier i New York fra NFF 2007: Bevilgning på fra Fritt Ord til Ahnenerbe-konferansen. (Totalbudsjett , hvorav IAKH, FFU, HF-fakultetet, og HL-senteret dekket resten) 6

7 2010: Nordisk Råds Fond: bevilget til gjestespill fra Gøteborgs Stadsteater til Maxim Gorki Theater, Berlin, oktober. 2010: Remembering miss Meitner pluss arrangering av historisk symposium om jødisk emigrasjon til Skandinavia : Sveriges Riksbanks jubileumsfond: SEK bevilget til gjennomføring av konferansen Elitist institutions in Egalitarian Societies, november 2010 Utvalgte kronikker og avisinnlegg, mediabidrag 1997: Bergens Tidende, 31. aug.: Det nye Sentral-Europa, kronikk 2003: Dagbladet, 26. nov.: Studenter under hakekorset, kronikk 2005: Aftenposten, 17.des.: En vitenskap i Hitlers ånd, kronikk 2006: Dagbladet, 11. juni: Gammelt nytt om krigen, 1. juli: Ikke bevisst fortielse, 3. nov.: Oppklaring om Quisling (deltakelse i debatt om okkupasjonshistorie) 2009: Aftenposten, 14. nov.: Den moderne original, kronikk 2010: Forskningspolitikk; nr. 1., Marginaliaspalten: Har noen en plan?,, nr 3, 2010: Ikke alle kan kalles det samme som oss, nr. 1, 2011: What s in it : Kathimerini, Athens største avis, søndagsbilaget 16. mai: Operation Weserübung a bold and fateful undertaking, oversatt fra engelsk til gresk. 2010: Aftenposten , Sammen med Odd-Bjørn Fure, Idylliske 9. april. 2011: Aftenposten , Grov forenkling- Det er ingen grunn til å behandle muslimer generelt som en like forfulgt, utsatt og sårbar minoritet som de europeiske jødene. I tillegg til skriftlige bidrag har jeg vært i ulike P2-redaksjoner et ti-talls ganger de senere år for å snakke om universitetshistorie, tyskfagets fremtid, okkupasjonshistorie, og sist om 22. juli og behovet for å arkivere de skriftlige hilsnene som ble nedlagt på ulike minnesteder. Undervisning i Berlin, Seminar BA: Krieg, Okkupation und Vertreibung als kollektive Erfahrungen und Erinnerungen Fordypningskurs BA: Norge i tysk storromspolitikk Seminar MA: Danning og utdanning: Fra allmueskolen til masseuniversitetet Fordypningskurs BA: Der nazistische deutsche Staat und Skandinavien Seminar BA: Nordische Erinnerungskultur 7

8 Fordypningskurs MA/BA: Humboldt in Skandinavien Fordypningskurs BA: (Aus)Bildung und Wissenschaft Bausteine im norwegischen Nationsbildungsprozess Seminar MA: Krieg und Besatzung als Geschichte und Erinnerung Henrik-Steffensforelesningene våren 2009 Jorunn Sem Fure: Zwischen Kollaboration, Anpassung und Widerstand. Die Universität zu Oslo während der deutschen Besatzung, Anne Kristine Børresen: Praktisk nyttig, videnskabelig nødvendig og ærefuldt for landet, Jon Røyne Kyllingstad: Menneskeåndens universalitet. Fredstanken og norsk humanistisk forskning i mellomkrigstida, 5.5. Inger Marie Okkenhaug: Herren har givet mig et rigt virkefelt. Kall, religion og arbeid blant armenerne i Det osmanske riget, Mona Levin: Jødisk-norsk Kulturhistorie i 150 år ut fra egen familie Robert M Friedman: Making the Aurora Norwegian: The Cultural-politics of the Northern Lights as Icon and Research Specialty, Ruth Hemstad: Skandinavisme, skandinavisk samarbeid og den norsk-svenske unionsoppløsningen, 2.6. Guri Hjeltnes: Krig, okkupasjon og kjønn - endrede kjønnsrelasjoner i Norge under tysk okkupasjon, 9.6. Jesper Echardt Larsen: Humaniora i krise Danmark, Norge, USA og Tyskland, Helge Høibraaten: Deutsche Ibsen-Begeisterung: Der Fall Carl Schmitt Anders Kjøstvet: Hitler s Metropolis? The National Socialist Movement in Berlin , Astrid Lorentz: Det astronomiske observatoriet som vitenskapelig og kulturell møteplass, 7.7. Henrik-Steffensforelesningene oktober februar 2010 Anna-Elisa Tryti: Kvinner og klosterliv i middelalderens Norge, Patrick Dinslage, Heide Görz und Tina Margaretha Nilsen: Konzertante Lektion über Edvard Grieg mit zwei Klavieren,

9 Erling Sandmo: Sultanen på scenen: Det tyrkiske som motiv i svensk opera på slutten av 1700-tallet, Trond Haugen: Hamsuns stil og spørsmålet om fascisme, Jorunn Sem Fure: Hamsun og nazismen og Ola B. Johannsen: Teatermonolog fra På gjengrodde stier av Hamsun, Pål Veiden: Snille populister i rød-grønt paradis? Om bakgrunnen for stortingsvalget i Norge september 2009, Jorunn Sem Fure: Fester Glaube und freie Forschung! Die liberale Universitätstheologie gedrängt zwischen der Orthodoxie der Laienbewegung und säkularisierter Wissenschaft, Hanne Marie Johannsen: Gift eller skilt? Samliv og samlivsbrudd i historisk belysning. Norge fra reformasjonen til ca 1800, Ståle Dingstad: Hamsun: en norsk statssatyrikus, Dagny Stuedal: Kulturwissen im digitalen Alter. Das lernen, Denken und Kommunizieren vom kulturellen Erbe im digitalen Umgebungen, 5.1. Sigrun Slapgard: Sigrid Undset. Diktaren som vart aktivist, Vibeke Kieding Banik: Norske jøder og Israel, Inga Bostad: Hva er dannelse? Noen elementære livsviktige emner, 2.2. Henrik-Steffensforelesningene April- Juni 2010 Odd Einar Haugen: (avlyst pga Vulkan-aske!) erstattet med Jorun Sem Fure: Abkommandiert zum Studium: Tysklandstudentene: et pedagogisk eksperiment, Edvard Hoem:"Die guten Taten retten die Welt". Bjørnstjerne Bjørnson ( ) Norwegischer Dichter in der europäischen Arena, Helle Aarnes: De norske tyskerjentene. Historiene som aldri ble fortalt, 4.5. Helene Uri: Er universitetsansatte verre enn andre?, 11.5.Jorunn Sem Fure: Akademisches Proletariat oder Bildungselite?, Knut Helle: Gulating og Gulatingsloven, 1.6. Grethe Frydenlund: En beretning om mot: Om Bernadotteaksjonen 1945, 8.6. Tina Margrete Nilsen og Ingrid Andsnes: Konsert og foredrag: Kvinner og klaver, Arve Tellefsen og Tina Margrete Nilsen: Konsert, 23.6.: Henrik-Steffensforelesningene Oktober-februar

10 Aud Tønnessen:Velferdsstaten og den lutherske toregimentslæren Odd-Bjørn Fure: Der Kampf um Grönland in der Zwischenkriegszeit - kolonialistischer Sprung in die Eiswüste! Kjetil Hafstad: (ort: Theologische Fakultät, Ausstellung über Norw. Theologie ) Lebensfähige Theologie: Offenheit und Eigenart 200 hundert Jahre norwegische akademische Theologie was bringt uns weiter? Fragen an Geschichte und Gegenwart Maren Kellerberg: Skandinavisches Design 9.11 Ruth Wilhelmine Meyer med Grzech Pietrowski: Lydsanger med og uten ord: Soundsongs with and without words. In Reutersaal, Musik an der Humboldt Cora Alexa Døving: Migrasjon, integrasjon og offentlig debatt - et blikk på det flerkulturelle Norge"7.12 Rasmus Glenthøi:Had og kærlighed mellem brødre - danskere og nordmænd efter Hilde Sandvik:Presentasjon av Demokrati-prosjektet 1814, 18.1 Ebba Witt Brattstrøm: Sigrid Undset och kvinnoromanens triumf: exemplet 'Jenny'.25.1 Kerstin Borndholdt: Zwischen Erschöpfung und schwingenden Rhythmen: Sport und Gymnastik in der Zwischenkriegszeit, 1.2 Regissør Benedicte Orvung viser sin film: Strengt hemmelig 8.2 Jorunn S. Fure: Besatzungsgeschichte ohne Besatzer und Besetzte -Abschiedsvorlesung, 15.2 Pågående prosjekt 1. Antologiredaksjon sammen med Izabela Dahl, Humboldt-universitetet om Jødiske vitenskapsmenn- og kvinner fra Tyskland og Sentraleuropa i skandinavisk eksil og deres bidrag til skandinavisk vitenskaps- og kulturhistorie. Mitt bidrag her skal være en biografisk artikkel om professor Victor M. Goldschmidt. Artikkelen er under utarbeidelse. 2. Demokrati eller germansk folkefellesskap? Verdikamp og skolestrid Et sentralt trekk ved den nasjonalsosialistiske ideologi og praksis slik den utviklet seg i Tyskland på 1930-tallet var satsingen på den oppvoksende generasjon. Skoler og universiteter ble tidlig og intensivt gjenstand for en ideologisk Gleichschaltung av organisasjonsform og innhold både innenfra og fra statens side. Hitlerjugend og Bund Deutscher Mädel ble nøkkelinstrumenter for å indoktrinere ungdom. Etter den nasjonalsosialistiske maktovertakelsen i Norge ble også den norske folkeskolen alt fra høsten 1940 satt under et ideologisk press, og i februar 1942 ble lærerne avkrevd en lojalitetserklæring om å legge opp undervisningen etter den nasjonalsosialistiske statens ideologiske orienteringer og behov. 10

11 Fremstøtet mot skolen utløste den største folkelige protestaksjonen som noensinne ble gjennomført under okkupasjonen, der tusentalls lærere, foreldre, kirkefolk og universitetsfolk satte i gang spontant organisert sivil motstand over hele landet. Til tross for massearrestasjoner og deportasjoner av lærere ble aksjonen vellykket. Den norske skolen ble aldri nazifisert. At det var mulig å mobilisere mot og stanse et ambisiøst statlig nazifiseringstiltak gjennom en folkelig organisert, landsomfattende kampanje i et pressesensurert land, vakte oppsikt i utlandet. Det var en av grunnene til at Norge fikk en rolle i UNESCOs utforming av planer om demokratisk utdanningsprogrammer etter krigen. Prosjektets grunntema er hvilke organisasjonsmønstre og hvilket verdigrunnlag som kan forklare hvorfor skolesektoren i så stor grad ble kjennetegnet av en holdningskamp, i motsetning til frivillig eller pragmatisk kollaborasjon, som i større grad preget de andre samfunnsinstitusjonene prosjektet skal utforske. Prosjektet vil søke å kartlegge prosessen fram mot og forløpet av skolestriden. Det skal først undersøke bakgrunnen for framstøtet fra NS-hold, som inkluderer både skolens plass i nasjonalsosialistisk ideologi og det faktiske hendelsesforløp som ledet fram til de konkrete initiativene. Sentralt blir her å fastslå om NS agerte mer eller mindre på egen hånd, eller om initiativene kom fra en tysk aktør utenfor Reichskommissariat, som SS eller Hitlerjugends ledelse. Deretter skal prosjektet identifisere de sentrale aktørene bak den aktive motstanden mot nazifiseringsframstøtet, og beskrive utviklingen og dynamikken i aksjonen. En hovedtese er at aksjonen ikke kunne lykkes uten bred deltakelse fra svært mange kvinners side over hele landet, både i egenskap av pedagoger og mødre. Dette var grupper som stod relativt fjernt fra de ledende politiske grupperingene og miljøene i hovedstadens illegale intelligentsia. Forholdet mellom initiativ, gjennomføring og moblisering er uklart i den foreliggende litteraturen, noe som kan være en av grunnene til at skolestriden har fått en relativt beskjeden rolle i etterkrigstidens nasjonale kollektive erindring. Prosjektet skal så sammenligne skolestriden i Norge med forholdene i Nederland. Det skal kartlegge om tilsvarende nazifiseringsoffensiver ble forsøkt der, i så fall av hvem, og hvordan lærere og foreldre forholdt seg til konkrete eller mulige nazifiseringsforsøk. Dette vil også bidra til å fastslå i hvilken grad offensiven mot skolene var et NS-prosjekt eller hadde opprinnelse i Tyskland. 11

BOK 4 1940-1945 Universitetet i kamp

BOK 4 1940-1945 Universitetet i kamp UNIVERSITETET I OSLO 1811-2011 BOK 4 1940-1945 Universitetet i kamp AV JORUNN SEM FURE UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - UNIPUB 2011 INNHOLD FORORD 11 1 INNLEDNING 13 Nasjonalsosialistisk

Detaljer

Demokrati eller germansk folkefellesskap? Den norske holdningskampen som motstandsform

Demokrati eller germansk folkefellesskap? Den norske holdningskampen som motstandsform Demokrati eller germansk folkefellesskap? Den norske holdningskampen som motstandsform Historisk bakgrunn og forskningsstatus Innenfor det nasjonalsosialistiske systemet i Tyskland spilte en omfattende

Detaljer

Vibeke Kieding Banik, PhD. Universitetet i Oslo

Vibeke Kieding Banik, PhD. Universitetet i Oslo Vibeke Kieding Banik, PhD. Universitetet i Oslo Jødisk innvandring og integrasjon til Norge før 2. verdenskrig Livet for jødene under krigen Gjenreisning av et folk og et samfunn Jøder og jødedom i dag

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret

Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret Vedlegg til årsmelding: Oversikt over foredrag, konferanser og annet i 2008: Foredrag/forelesninger: Institusjon/forlag/ oppdragsgiver: Tittel:

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HISTORIE VG3 MED TIDSLINJER 2 SOM LÆREVERK

ÅRSPLAN FOR HISTORIE VG3 MED TIDSLINJER 2 SOM LÆREVERK HISTORIE VG3 ÅRSPLAN FOR HISTORIE VG3 MED TIDSLINJER 2 SOM LÆREVERK Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Derfor legger den ikke opp til en kronologisk bruk av boka, men hopper noen ganger

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Flerkulturelt mangfold en ressurs i opplæringen? Hva viser eksemplene?

Flerkulturelt mangfold en ressurs i opplæringen? Hva viser eksemplene? 03.02.2015 Flerkulturelt mangfold en ressurs i opplæringen? Hamar, 2.februar 2015 Viktig for alle Ikke bare på skoler med mange flerspråklige Forberede alle på å leve i et flerkulturelt samfunn Alle skal

Detaljer

HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET. samtaler om historieskriving

HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET. samtaler om historieskriving HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET samtaler om historieskriving I EN SOFA PÅ ARKIVET VELKOMMEN TIL OSS! Som ny riksarkivar er det en glede for meg å invitere til den sjette sesongen av I en sofa

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Hva er det? Presentasjon av prosjektet og undervisningsmaterialet Evaluering av tidligere Masterclass Masterclass 2008 Hva er det? Et dagsprosjekt for elever

Detaljer

Agenda Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra PuP (Bjørn Andersen) Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra instituttene

Agenda Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra PuP (Bjørn Andersen) Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra instituttene Agenda Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra PuP (Bjørn Andersen) Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra instituttene Råd om/prosedyre for utenlandsopphold sett fra studenter som har vært

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

TYSK. Pensumhefte høsten Emner på bachelor- og masternivå

TYSK. Pensumhefte høsten Emner på bachelor- og masternivå TYSK Pensumhefte høsten 2009 Emner på bachelor- og masternivå NTNU Institutt for moderne fremmedspråk Seksjon for tysk Det anbefales at pensumheftet leses på bakgrunn av emnebeskrivelsene som er lagt ut

Detaljer

STS på TIK hvordan går det?

STS på TIK hvordan går det? STS på TIK hvordan går det? TIK Styremøte 21. oktober 2013 Göran Sundqvist goran.sundqvist@tik.uio.no OVERSIKT 2 Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi? Ikke bare forskning Styrker svakheter? Muligheter

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Planutdanning på Vestlandet Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Erfaringsbasert master i planlegging Mulig modul på 10 ects Pensum Administrasjon

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 161 Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 163 Spiritualitet og dialog Festskrift til professor dr. Notto Reidar Thelle i anledning

Detaljer

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt Lekser Oslo 7. mai 2013 Sigrun Aamodt Lekser / hjemmearbeid Hvorfor lekser? Hva skal innholdet være? Skal alle ha lik lekse? Hvor lenge skal man arbeide? Foreldreinvolvering Minoritetsspråklig ungdom i

Detaljer

Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen Erfaringer fra dokumentasjonsprosjekter i samarbeid med arkiver i Polen Marit Hosar Opplandsarkivet avd. Maihaugen To prosjekter Polsk innvandring til Norge gjennom de siste 200 år et arkivprosjekt i samarbeid

Detaljer

N0RSKLÆRAREN NORSK I UNGDOMSSKULEN NÆRLESING PÅ UNGDOMSTRINNET KVA ER FAGSKRIVING I NORSKFAGET? EARLY YEARS LITERACY PROGRAM.

N0RSKLÆRAREN NORSK I UNGDOMSSKULEN NÆRLESING PÅ UNGDOMSTRINNET KVA ER FAGSKRIVING I NORSKFAGET? EARLY YEARS LITERACY PROGRAM. LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING NÆRLESING PÅ UNGDOMSTRINNET KVA ER FAGSKRIVING I NORSKFAGET? EARLY YEARS LITERACY PROGRAM N0RSKLÆRAREN TIDSSKRIFT FOR SPRÅK, LITTERATUR OG DIDAKTIKK - NR. 4 2013 Tema:

Detaljer

Omkring HL-senterets forskningsprosjekt om nordmenn i Waffen-SS

Omkring HL-senterets forskningsprosjekt om nordmenn i Waffen-SS Omkring HL-senterets forskningsprosjekt om nordmenn i Waffen-SS Deportasjonen p j av de norske jjødene 26. nov. 1942. 772 jøder ble deportert fra Norge. Bare 34 overlevde krigen. Statspolitisjef p j Karl

Detaljer

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser?

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Per Olaf Aamodt Tone Cecilie Carlsten 17-11-1 Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Resultater fra TALIS 201 TALIS-konferansen, 17. November 201 NIFU 17-11-1 2 Introduksjon til TALIS-rapporteringen

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Lekser. Trondheim 3. sept. 2013. Sigrun Aamodt

Lekser. Trondheim 3. sept. 2013. Sigrun Aamodt Lekser Trondheim 3. sept. 2013 Sigrun Aamodt Lekser / hjemmearbeid Hvorfor lekser? Hva skal innholdet være? Skal alle ha lik lekse? Hvor lenge skal man arbeide? Foreldreinvolvering Minoritetsspråklig ungdom

Detaljer

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Historie VG3 Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Det bør være plass til minst fire faser i undervisningsforløpet: 1. Motivering og

Detaljer

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Til Eva Cathrine, Peder, Ida og Ane Innhold Innledning DEL I Oppvekst i mellomkrigsårene

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

DNSZ Såkornmidler 2016

DNSZ Såkornmidler 2016 DNSZ Såkornmidler 2016 Det tysk- norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser med dette ut DNSZ Såkornmidler for våren og sommeren 2016. Såkornmidlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sal{ 6 Møtenr.: 1j2014 Møtedato: 4 februar 2014 Notatdato: 23.01.14

Detaljer

To barns flukt under andre verdenskrig

To barns flukt under andre verdenskrig To barns flukt under andre verdenskrig Siegmund og Karl Peters historie Nazistene kom til makten i Tyskland i 1933 og satte i gang forfølgelse av jøder. Året 1938 gjorde nazistene Østerrike og områder

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

Seminar 2012. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud. høyskole/universitet.

Seminar 2012. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud. høyskole/universitet. Undervisningstilbud Seminar 2012 Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til grunnskolen, videregående 1. 2.desember OG høyskole/universitet. 1. 4. trinn Shabbat Shalom! Hva er Shabbat? Hvorfor

Detaljer

Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv

Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv Tema og relevans I årene 1940-1945 iverksatte det norske NS-regimet, i et spenningsfullt samarbeid

Detaljer

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde Øystein Sørensen Historien om det som ikke skjedde Om forfatteren: Øystein Sørensen (født 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet skrevet Ideer om frihet (1986), Døden

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon. Ut i verden!

Institutt for medier og kommunikasjon. Ut i verden! Institutt for medier og kommunikasjon Ut i verden! Hvorfor studere i utlandet? Annet fagtilbud og ny tilnærming til medievitenskap Personlig vekst Nye vennskap og opplevelser Internasjonale erfaringer

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes. NKA-S 54/14 Referat fra NKA styremøte 22.-23. august 2014 Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene.

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Vibeke Solbue Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen Disposisjon 1. økt: tre bilder av

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

Hva skjer i VTK-gruppa?

Hva skjer i VTK-gruppa? Hva skjer i VTK-gruppa? Gruppen for vitenskap, teknologi og kultur Presentasjon TIK styre, 12.6.2012 Göran Sundqvist VTK-gruppa vitenskap, teknologi og kultur 5 seniorforskere, 2 postdoc, 10 stipendiater

Detaljer

SEMINAR 2012 UNDERVISNINGSTILBUD. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2.

SEMINAR 2012 UNDERVISNINGSTILBUD. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2. UNDERVISNINGSTILBUD SEMINAR 2012 Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2.DESEMBER OG HØYSKOLE/UNIVERSITET. 1. 4. TRINN SHABBAT SHALOM! HVA ER SHABBAT? HVORFOR

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg Bjørn-Erik Hanssen Glamour for Goebbels En biografi om Kirsten Heiberg Om forfatteren: BJØRN-ERIK HANSSEN (f. 1952) er forfatter og dramatiker. Hans produksjon spenner fra barne- og ungdomsbøker til lyrikk

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Nordic Transportpolitical Network (NTN) Møte og generalforsamling 2009 i Arendal. Godstransport i Skandinavia utvikling og tendenser

Nordic Transportpolitical Network (NTN) Møte og generalforsamling 2009 i Arendal. Godstransport i Skandinavia utvikling og tendenser Nordic Transportpolitical Network (NTN) Møte og generalforsamling 2009 i Arendal Godstransport i Skandinavia utvikling og tendenser Gottfried Heinzerling I denne presentasjonen ønsker jeg å belyse flere

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Ved. Prosjektleder Harald Åge Sæthre

Ved. Prosjektleder Harald Åge Sæthre Seminar 2. november 2017 Hvordan kan vi som universitet tilrettelegge bedre for at flere studenter skal lykkes med studiene? Ved Prosjektleder Harald Åge Sæthre Harald Åge Sæthre er prosjektleder (seniorrådgiver)

Detaljer

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Det periodiske system basert på hvilket land som oppdaget

Detaljer

Terje Emberland og Matthew Kott. Himmlers Norge. Nordmenn i det storgermanske prosjekt. UN1VERS1TÅTSB1BL10THEK KiEL i - ZENTRALBIBLIOTHEK - I

Terje Emberland og Matthew Kott. Himmlers Norge. Nordmenn i det storgermanske prosjekt. UN1VERS1TÅTSB1BL10THEK KiEL i - ZENTRALBIBLIOTHEK - I Terje Emberland og Matthew Kott Himmlers Norge Nordmenn i det storgermanske prosjekt UN1VERS1TÅTSB1BL10THEK KiEL i - ZENTRALBIBLIOTHEK - I t 4 ^ÅSCHEHOUGn Innhold Forord 9 av Odd-Bjørn Fure Innledning

Detaljer

http://gpweb.us/vlcoldwarindex.htm The Cold War Museum er et virtuelt museum med en utstilling viet denne epoken: www.coldwar.org/index.

http://gpweb.us/vlcoldwarindex.htm The Cold War Museum er et virtuelt museum med en utstilling viet denne epoken: www.coldwar.org/index. 226 Velkommen til Internett på midten av 1990-tallet, hadde det gått mindre enn fem år siden den kalde krigens slutt. Konfrontasjonen mellom de to politiske og militære blokkene hadde preget livet til

Detaljer

Religion og integrering

Religion og integrering Religion og integrering Torsdag 25.januar 2018 Scandic Edderkoppen, Oslo Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet? Påmelding

Detaljer

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over for fattene og udgivere aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen

Detaljer

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse Rune Blix Hagen Hekser Fra forfølgelse til fortryllelse HUMANIST FORLAG 2003 OMSLAG: ANNLAUG AUESTAD, STAVANGERILLUSTRATØRENE TILRETTELAGT FOR EBOK AV PROGRAPH AS ISBN: 978-82-8282-000-4 ISBN: 82-90425-62-7

Detaljer

Krigs- og Feltpostforeningen. Presentasjon OFK 23/5-2011 Bjørn Muggerud

Krigs- og Feltpostforeningen. Presentasjon OFK 23/5-2011 Bjørn Muggerud Krigs- og Feltpostforeningen Presentasjon OFK 23/5-2011 Bjørn Muggerud Formål Krigs- og Feltpostforeningen har som formål å fremme interessen for posthistorie knyttet til postkontroll, postsensur og feltpost

Detaljer

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Institusjoner Mastergradsoppgaver Merknader Sensorer Høgskolen i Agder, 5

Detaljer

EXFA-275 Examen facultatum

EXFA-275 Examen facultatum EXFA-275 Examen facultatum Engelsk: Examen facultatum Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: vår Undervisningssemestre: 1 Vurdering: vår Emnekode: EXFA-275 Misjonshøgskolen - MHS Emneansvarlig: Knut Alfsvåg

Detaljer

Fra Realist til Humanist. Foredrag i Oslo Vest Rotary Klubb den 22.august 2012 av Eivald M.Q.Røren

Fra Realist til Humanist. Foredrag i Oslo Vest Rotary Klubb den 22.august 2012 av Eivald M.Q.Røren Fra Realist til Humanist Foredrag i Oslo Vest Rotary Klubb den 22.august 2012 av Eivald M.Q.Røren 29.08.2012 1 Mitt Alma Mater (1) NTH. Hovedbygningen fra 1910 29.08.2012 2 Bakgrunn Utdannet sivilingeniør,bygg

Detaljer

Sámi dieđalaš áigečála. - samisk vitenskapelig tidsskrift. Solveig Joks. Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo

Sámi dieđalaš áigečála. - samisk vitenskapelig tidsskrift. Solveig Joks. Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo Sámi dieđalaš áigečála - samisk vitenskapelig tidsskrift Solveig Joks Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo Redaksjonssekretær, UiT Norges arktiske universitet Sámi dieđalaš áigečála (SDÁ)

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo Leder: Ragnhild Bech (gjenvalg) Alder: 61 Bosted: 0276 Oslo Stilling: fysioterapeut i skolen Tlf. privat: 22 52 53 11 Tlf. arbeid: 953 07 302 E-post: ragnhildbech@hotmail.com Can.san. Avsluttet på UIO

Detaljer

Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder

Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder Dr. Nicoline Frølich Innlegg SIUs mobilitetskonferanse, 16. oktober 2009, Gardermoen Strategiformulering i universiteter og høyskoler Universiteter

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanen: Dansestudenter får kontakt

Detaljer

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO?

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? Solveig Aas, seniorrådgiver Avd. for fagstøtte, Universitetet i Oslo Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? SIU: Internasjonaliseringskonferansen 2016 Stavanger, 9.-10. mars Hvilket datagrunnlag har vi

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i?

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i? Intervju med Trine Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hvilken videregående skole gikk du på? Jeg gikk på Oppegård videregående

Detaljer

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 SIU Studentmobilitet: hvem, hva, hvor Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 2 Gradsstudenter, delstudenter og Erasmusstudenter 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Gradsstud. Delstud. Erasmusstud.

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Kulturelle faktorer og konflikt

Kulturelle faktorer og konflikt Kulturelle faktorer og konflikt SVPOL 3502: Årsaker til krig: Mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 4 september 2003 Tanja Ellingsen FN-resolusjon 1514 (1947) Ett folk har rett til politisk

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra Dekanmøtet USIT Sakstype: Orienteringssak Møtedato: 16. november Notatdato: 14. november 2016 Arkivsaksnr.: Saksansvarlig: IT-direktør Lars Oftedal Saksbehandler: Stabsdirektør

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn

Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2015-16 SAMFUNNSFAG Uke 35-39 Menneskerettigheter Gjør greie for hovedprinsippene i FNpakten, FNs menneskerettighetserklæring og sentrale FNkonvensjoner, blant annet

Detaljer

Læreplan i historie og filosofi programfag

Læreplan i historie og filosofi programfag Læreplankode: xxxx- xx Læreplan i historie og filosofi programfag Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Side 1 av 10 Formål Mennesker er historieskapte og historieskapende. Dette preger menneskers tenkning,

Detaljer

Forskningsproblemstillinger knyttet til historisk befolkningsregister

Forskningsproblemstillinger knyttet til historisk befolkningsregister www.nr.no Forskningsproblemstillinger knyttet til historisk befolkningsregister Lars Holden Oktober 2017 Forskning Finansieringen av HBR er motivert av forskning medisin, demografi, historie, samfunnsvit,...

Detaljer