Født 1967 i Skien, gift med Odd-Bjørn Fure, tre barn: William (f.1991), Håkon (f.1994), Martine (f. 1998)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Født 1967 i Skien, gift med Odd-Bjørn Fure, tre barn: William (f.1991), Håkon (f.1994), Martine (f. 1998)"

Transkript

1 CV Jorunn Sem Fure Åbyfaret Asker Født 1967 i Skien, gift med Odd-Bjørn Fure, tre barn: William (f.1991), Håkon (f.1994), Martine (f. 1998) Utdanning Artium Skien videregående, 1985 Juridisk 1. avdeling UiO, 1986 Sosialantropologi grunnfag, UiB, 1990 Sommerkurs i Oral History, Theory and Method ved Universitetet i Salzburg, 1995 og 1996 Sommerkurs i Central European History and Contemporary Politics, Köszeg, Ungarn, 1997 Hovedfag historie, UiB,1993: Tittel: Oberschlesien i nasjonal tvekamp: Et grensefolks dilemma. Dr. Art. Universitetet i Bergen, 2002: Gutes Zuhause aber keine Heimat War and postwar experience, narrative strategies and memory of the German expellees from the eastern German provinces after Utenlandsopphold 1992: 2 mnd forskningsopphold ved Universitetet i Freiburg 1993: Tilsammen 4 forskningopphold av varierende lengde i Tyskland og Polen, Osteuropainstitut i Marburg, Schlesisches Institut i Opole (Polen), West-Institut, Poznan 1997: 2 mnd forskningsopphold ved Universitetet i Freiburg 1999: 3 uker arkivopphold i Bayreuth, Lastenausgleicharchiv : Et års forskningsopphold i Berlin. Fullføring av dr. gradarbeid 2005: Arkivopphold i München, Zentrum für Zeitgeschichte, University in Stirling (privatarkiv), og Bundesarchiv Berlin 2007: Arkivopphold i Rockefeller Foundation Archives, New York : To års arbeid som Henrik-Steffens gjesteprofessor ved Nordeuropainstituttet, Humboldt-universitetet, Berlin 1

2 Arbeidserfaring 1988 og 1989: Sommervikar på Fylkesmuseet i Telemark og Ibsens Venstøp : Deltidsarbeid i Bergen Bank og Fagerborg aldershjem : Universitetsstipendiat, Historisk institutt, UiB (80% stilling, og svangerskapspermisjon i 1999). Stillingen var uten undervisningsplikt, men jeg foreleste noe på grunnfag og veiledet flere mellomfagsoppgaver. 2002: Tre mnd. engasjement ved Institutt for kulturstudier, UiB. Utarbeidet en grunnlagstudie for et forskningsprosjekt om Hordalands innvandringshistorie. Fra desember 2002: Engasjement som forsker ved Forum for universitetshistorie i fire år, deretter forlenget for tre år frem til utgangen Engasjementet ble forandret til 20% bistilling 1. april 2009, da jeg tiltrådte som gjesteprofessor i Berlin. Engasjementet har vært en ren forskerstilling, men jeg vikarierte ett semester for Einhart Lorenz, og underviste BA- studenter i emnet Holocaust. I tillegg har jeg vært sensor i Oslo nesten samtlige semester av min tid, og et semester i Bergen. Fra 1. april 2009: Henrik Steffens-Professor, Nordeuropa-Institut, HU-Berlin, engasjementet utgikk 1. april Fra : Seniorforsker ved HL-senteret. Monografier Universitetet i kamp, Oslo 2007, Vidarforlaget Gutes zuhause aber keine Heimat. War and postwar experience, narrative strategies and memory of the German expellees from the eastern German provinces after 1945, VDM Verlag, Stuttgart, 2009 (revidert versjon av doktoravhandlingen fra 2002) Inn i forskningsalderen -Universitetet i Oslo , Bind 3, Unipub Universitetet i kamp - Universitetet i Oslo , Bind 4 (lett revidert utgave av utgivelsen) Unipub Vitenskapelige artikler Identity and Memory in a European Region, ARENA Working Paper, 1996 The German-Polish Border Region. A Case of Regional Integration?, ARENA Working Paper, 1997 Etnisk rensning Fordrivelsen av ca. 12 mill. tyskere fra Østog Sentral-Europa Historisk tidsskrift Upper Silesia: A Case of German National Revival? Collective Identity and

3 Citizenship in Europe: Fields of Access and Exclusion. Red. Barth, Theodor; Enzell, Magnus. ARENA/The Van Leer Institute, Oslo/Jerusalem 1999 Omtale av Cynthia Simmons og Nina Perlina: Writing the Siege of Leningrad. Women s Diaries, Memoirs and Documentary Prose. i: Kvinneforskning, 2003 (2) "Forskningsuniversitetet i historisk perspektiv", i: Forskningspolitikk 2008 (4) "Church resistance. Documents from the Norwegian church struggle under occupation " with introduction and commentary, bokanmeldelse i: Historisk tidsskrift 2006 (85) "Genealogien i rasestatens tjeneste", i: Geneologen 2006 "Studentene og okkupasjonsregimet", i: Årbok for norsk utdanningshistorie 2008 S "Vitenskap og totalitær statsmakt", i: Historisk tidsskrift 2004 ;Volum 83.(2) S Nasjonalsosialistisk universitetspolitikk i Poznan og Oslo, i: Folia Scandinavica Posnanensia, 2006 (9) Vi skal verge det akademiske liv for Norge, P2-Akademiets skriftserie, 2003 Forskningsuniversitetet som realitet eller retorisk ideal, i: Festskrift til Edgeir Benum, 2009 Uniformsbruk og totalitarisme, i: Personae ¾, 2010 Die Universität Oslo während der Besatzungszeit. Neuordnung, Anpassung, Kollaboration und Widerstand, i: Jahrbuch für Universitätsgeschichte, 13, Maktens rus og forfelgelighetens banalitet. Historisk Tidsskrift, 2011, nr. 4. Bokmelding Kortere Petit-Bidrag Under Rankes blikk, Historikeren, 2010 Har noen en plan? Forskningspolitikk, 2010 (2). Ikke alle kan kalles det samme som oss..., Forskningspolitikk, 2010 (4). What s in it Forskningspolitikk, 2011 (2). Alma Mater- den nærende mor, Kronikk. Forskningspolitikk 2012 (1) Redigering av samlepublikasjoner med Line A. Ytrehus: Crossing Borders- Changing Minds (2002). Egne bidrag: Crossing Borders, Changing Minds? An Introduction, og Cultural Diversity and Ethnic Strategies in Upper Silesia 3

4 Studenter under hakekorset. Fra 60-årsmarkeringen av Universitetets stenging i 1943, Unipub forlag Introduksjon, og egen artikkel. Sammen med Terje Emberland: Jakten på Germania, 2009, eget bidrag: Å vekke norske akademikeres rasebevissthet Konferansedeltakelse med paper 1994: Conference on Eastern European Anthropology, København. Bidrag om den tyske minoritet i Oberschlesien 1997: CIRG (Collective Identity Research Group) ARENA, Oslo. Bidrag om Euro-region Neisse 1996: HIFO-dagene i Bodø. Bidrag om etnisk rensing i Sentral-Europa : ISSEI-Conference in Bergen, Workshop on Minorities and Ethnic Strategies. Bidrag om tyske minoriteter i Polen 2002: Conference on Forced Migration, Bath, England. Bidrag om fordrivelsen av tyske sivile fra Øst-Europa etter : Polsk-norsk konferanse i Poznan. Bidrag om Universitet i Oslo og Poznan i komparasjon, : Zwischen Geschichte und Politik: Der zweiten Weltkrieg in Museen und Gedenkstätten im westlichen und östlichen Europa. Konferanse i Historisches Kolleg, Universität München, Collegium Carolinum. Bidrag med tittel: Norwegische Besatzungsgeschichte ohne Besatzer und Besetzte? Die Darstellung der Besatzung Norwegens in norwegsiche und deutschen historischen Ausstellungen. 2011: Agderseminaret i Arendal: Den vanskelige historien Erindring og glemsel. Foredrag med tittel: Kvinnelige erfaringer og mannlige erindringer. Betraktninger om tysk erindringskultur knyttet til det militære sammenbruddet i øst og kapitulasjonen, : International Conference in Oslo Rethinking modern university history, Deltok med paper: Student culture, academic elites and strategies of democratisation of higher education

5 Konferanser med organisasjonsansvar, og ledelse (Conference Chair) 2003: Delansvarlig for markeringen av 60 årsdagen for okkupasjonsmaktens lukking av universitetet 30. nov Organiserte her et heldags symposium med foredrag og tidsvitner. Bidragene ble samlet i en publikasjon etterpå. 2007: Initiator og Conference Chair for internasjonal konferanse om nazistisk vitenskap under Heinrich Himmlers ledelse. Konferansen ble holdt på HL-senteret, i samarbeid med Terje Emberland og HL-Senteret, og Forum for universitetshistorie. Konferansens bidrag kom ut i bokform med Terje Emberland og meg som redaktører 2009: Initiator og tilrettelegger for PhD-Workshop i Berlin sammen med Nicola Karcher og Anders Kjøstvedt (som hadde det faglige ansvaret), Right wing movements and Ideas. 2010: Initiator og tilrettelegger for PhD-Workshop i Berlin sammen med prof. Jakob Lothe, eget paper: Jeg kunne vende mig til denne storhed Knut Hamsun, spurv i tranedans. 2010: Initiator og Conference Chair for Symposium ved Humboldt, : Scandinavia as refuge for jewish academics in exile from NS Persecution, I samarbeid med Izabela Dahl, HU. 2010: Initiator og organisator av oppsetting av to forestillinger av skuespillet Meitner av Robert Marc Friedman, fra Gøteborg Stadsteateret til Maxim Gorki teateret i Berlin. 2010: Initiator og Conference Chair av tre dagers konferanse i Berlin, Elitist institution in egalitarian societies Visions and realities of Nordic Universities Eget paper: Student culture, academic elites and strategies of democratisation of highereducation Forelesninger, foredrag, 1991: Opplegg og undervisning på heldagskurs, Skien Videregående skole, etterutdanningskurs for lektorer om Øst-Europa, nasjonalisme og statsutvikling 1992: Foredrag om Øst-Europa etter 1989 og paneldeltakelse på Katedralskolen, Bergen 1993: Foredrag på Sandsli videregående skole om etnisk rensning 2003: Foredrag på UIO, fagpedagogisk dag 2004: Foredrag på HL-senteret om Hitlers siste ofre, de tyske sivile i øst 2004: Forelsningsturne ved : Universitetet i Greifswald, Universitetet i Freiburg og Carolinum Collegium München: Forelesninger om Die Osloer Universität während der Besatzungszeit 2005: Foredrag på Nesbru videregående skole om okkupasjonshistorie 5

6 2008: Rotary Skien: Genealogien i nasjonalsosialismens tjeneste 2008: Årsmøte i Genealogisk forening: Slektsforskningen i Tyskland under nazismen 2009: Lillestrøm kulturhus, Bærum kulturhus: Foredrag om Universitetet under krigen : Gjesteforeleser ved Høgskolen i Bergen, kursansvarlig Jon Ragnar Myking 2010: International club of Women in Oslo, Commonwealth Club of Women, Oslo: Foredrag om Women in the Norwegian Resistance 2010: Tiltredelsesforelesning ved Humboldt-Universitetet i Berlin, holdt i felleshuset ved De nordiske ambassadene i Berlin: Die königliche Frederiks-Universität zu Kristiania 1911: Geistiger Leuchtturm des Nordens oder nordgermanische Provinzuniversität? 2010: Historisk innledning om forholdet mellom Norge og Sverige , og ledelse Tidsvitnesamtale med Wanda Heger, Grethe Frydenlund og Thor Hofsbro, Voksenåsens 50- årsjubileum. 2011: Foredrag om Brøgger og hans samtid, Frokostmøte på Tøyen hovedgård, arrangert av UIO : Foredrag om 1911-hundreårsfeiringen til universitetet i Oslo, Lillestrøm Rotary. 2011: Foredrag i Stavanger arkeologisk museum, Universitetet i Oslo under krigen Møtet arrangertes av Vitenskapsakademiet i Stavanger og Forum for historie, kultur og samfunn i anledning av UIOs 200 årsjubileum. 2011: Tale i gamle festsal på vegne av forfatterne ved lanseringen av historien om Universitetet i Oslo, 9 bind. 2011: Foredrag i Vitenskapsteoretisk Forum, Trondheim: Om å skrive universitetshistorie 2012: mars: Foredrag i Studentersamfunnet ( J.A.Seip-foredragene ) Oslo-studentene Stipender og annen økonomisk støtte 1993: Ruhrgas-stipend for hovedfag, 1 år : Universitetstipend UiB : Tilknytning til og finansiell støtte fra ARENA-programmet 2007: Reisestipend til kildestudier i New York fra NFF 2007: Bevilgning på fra Fritt Ord til Ahnenerbe-konferansen. (Totalbudsjett , hvorav IAKH, FFU, HF-fakultetet, og HL-senteret dekket resten) 6

7 2010: Nordisk Råds Fond: bevilget til gjestespill fra Gøteborgs Stadsteater til Maxim Gorki Theater, Berlin, oktober. 2010: Remembering miss Meitner pluss arrangering av historisk symposium om jødisk emigrasjon til Skandinavia : Sveriges Riksbanks jubileumsfond: SEK bevilget til gjennomføring av konferansen Elitist institutions in Egalitarian Societies, november 2010 Utvalgte kronikker og avisinnlegg, mediabidrag 1997: Bergens Tidende, 31. aug.: Det nye Sentral-Europa, kronikk 2003: Dagbladet, 26. nov.: Studenter under hakekorset, kronikk 2005: Aftenposten, 17.des.: En vitenskap i Hitlers ånd, kronikk 2006: Dagbladet, 11. juni: Gammelt nytt om krigen, 1. juli: Ikke bevisst fortielse, 3. nov.: Oppklaring om Quisling (deltakelse i debatt om okkupasjonshistorie) 2009: Aftenposten, 14. nov.: Den moderne original, kronikk 2010: Forskningspolitikk; nr. 1., Marginaliaspalten: Har noen en plan?,, nr 3, 2010: Ikke alle kan kalles det samme som oss, nr. 1, 2011: What s in it : Kathimerini, Athens største avis, søndagsbilaget 16. mai: Operation Weserübung a bold and fateful undertaking, oversatt fra engelsk til gresk. 2010: Aftenposten , Sammen med Odd-Bjørn Fure, Idylliske 9. april. 2011: Aftenposten , Grov forenkling- Det er ingen grunn til å behandle muslimer generelt som en like forfulgt, utsatt og sårbar minoritet som de europeiske jødene. I tillegg til skriftlige bidrag har jeg vært i ulike P2-redaksjoner et ti-talls ganger de senere år for å snakke om universitetshistorie, tyskfagets fremtid, okkupasjonshistorie, og sist om 22. juli og behovet for å arkivere de skriftlige hilsnene som ble nedlagt på ulike minnesteder. Undervisning i Berlin, Seminar BA: Krieg, Okkupation und Vertreibung als kollektive Erfahrungen und Erinnerungen Fordypningskurs BA: Norge i tysk storromspolitikk Seminar MA: Danning og utdanning: Fra allmueskolen til masseuniversitetet Fordypningskurs BA: Der nazistische deutsche Staat und Skandinavien Seminar BA: Nordische Erinnerungskultur 7

8 Fordypningskurs MA/BA: Humboldt in Skandinavien Fordypningskurs BA: (Aus)Bildung und Wissenschaft Bausteine im norwegischen Nationsbildungsprozess Seminar MA: Krieg und Besatzung als Geschichte und Erinnerung Henrik-Steffensforelesningene våren 2009 Jorunn Sem Fure: Zwischen Kollaboration, Anpassung und Widerstand. Die Universität zu Oslo während der deutschen Besatzung, Anne Kristine Børresen: Praktisk nyttig, videnskabelig nødvendig og ærefuldt for landet, Jon Røyne Kyllingstad: Menneskeåndens universalitet. Fredstanken og norsk humanistisk forskning i mellomkrigstida, 5.5. Inger Marie Okkenhaug: Herren har givet mig et rigt virkefelt. Kall, religion og arbeid blant armenerne i Det osmanske riget, Mona Levin: Jødisk-norsk Kulturhistorie i 150 år ut fra egen familie Robert M Friedman: Making the Aurora Norwegian: The Cultural-politics of the Northern Lights as Icon and Research Specialty, Ruth Hemstad: Skandinavisme, skandinavisk samarbeid og den norsk-svenske unionsoppløsningen, 2.6. Guri Hjeltnes: Krig, okkupasjon og kjønn - endrede kjønnsrelasjoner i Norge under tysk okkupasjon, 9.6. Jesper Echardt Larsen: Humaniora i krise Danmark, Norge, USA og Tyskland, Helge Høibraaten: Deutsche Ibsen-Begeisterung: Der Fall Carl Schmitt Anders Kjøstvet: Hitler s Metropolis? The National Socialist Movement in Berlin , Astrid Lorentz: Det astronomiske observatoriet som vitenskapelig og kulturell møteplass, 7.7. Henrik-Steffensforelesningene oktober februar 2010 Anna-Elisa Tryti: Kvinner og klosterliv i middelalderens Norge, Patrick Dinslage, Heide Görz und Tina Margaretha Nilsen: Konzertante Lektion über Edvard Grieg mit zwei Klavieren,

9 Erling Sandmo: Sultanen på scenen: Det tyrkiske som motiv i svensk opera på slutten av 1700-tallet, Trond Haugen: Hamsuns stil og spørsmålet om fascisme, Jorunn Sem Fure: Hamsun og nazismen og Ola B. Johannsen: Teatermonolog fra På gjengrodde stier av Hamsun, Pål Veiden: Snille populister i rød-grønt paradis? Om bakgrunnen for stortingsvalget i Norge september 2009, Jorunn Sem Fure: Fester Glaube und freie Forschung! Die liberale Universitätstheologie gedrängt zwischen der Orthodoxie der Laienbewegung und säkularisierter Wissenschaft, Hanne Marie Johannsen: Gift eller skilt? Samliv og samlivsbrudd i historisk belysning. Norge fra reformasjonen til ca 1800, Ståle Dingstad: Hamsun: en norsk statssatyrikus, Dagny Stuedal: Kulturwissen im digitalen Alter. Das lernen, Denken und Kommunizieren vom kulturellen Erbe im digitalen Umgebungen, 5.1. Sigrun Slapgard: Sigrid Undset. Diktaren som vart aktivist, Vibeke Kieding Banik: Norske jøder og Israel, Inga Bostad: Hva er dannelse? Noen elementære livsviktige emner, 2.2. Henrik-Steffensforelesningene April- Juni 2010 Odd Einar Haugen: (avlyst pga Vulkan-aske!) erstattet med Jorun Sem Fure: Abkommandiert zum Studium: Tysklandstudentene: et pedagogisk eksperiment, Edvard Hoem:"Die guten Taten retten die Welt". Bjørnstjerne Bjørnson ( ) Norwegischer Dichter in der europäischen Arena, Helle Aarnes: De norske tyskerjentene. Historiene som aldri ble fortalt, 4.5. Helene Uri: Er universitetsansatte verre enn andre?, 11.5.Jorunn Sem Fure: Akademisches Proletariat oder Bildungselite?, Knut Helle: Gulating og Gulatingsloven, 1.6. Grethe Frydenlund: En beretning om mot: Om Bernadotteaksjonen 1945, 8.6. Tina Margrete Nilsen og Ingrid Andsnes: Konsert og foredrag: Kvinner og klaver, Arve Tellefsen og Tina Margrete Nilsen: Konsert, 23.6.: Henrik-Steffensforelesningene Oktober-februar

10 Aud Tønnessen:Velferdsstaten og den lutherske toregimentslæren Odd-Bjørn Fure: Der Kampf um Grönland in der Zwischenkriegszeit - kolonialistischer Sprung in die Eiswüste! Kjetil Hafstad: (ort: Theologische Fakultät, Ausstellung über Norw. Theologie ) Lebensfähige Theologie: Offenheit und Eigenart 200 hundert Jahre norwegische akademische Theologie was bringt uns weiter? Fragen an Geschichte und Gegenwart Maren Kellerberg: Skandinavisches Design 9.11 Ruth Wilhelmine Meyer med Grzech Pietrowski: Lydsanger med og uten ord: Soundsongs with and without words. In Reutersaal, Musik an der Humboldt Cora Alexa Døving: Migrasjon, integrasjon og offentlig debatt - et blikk på det flerkulturelle Norge"7.12 Rasmus Glenthøi:Had og kærlighed mellem brødre - danskere og nordmænd efter Hilde Sandvik:Presentasjon av Demokrati-prosjektet 1814, 18.1 Ebba Witt Brattstrøm: Sigrid Undset och kvinnoromanens triumf: exemplet 'Jenny'.25.1 Kerstin Borndholdt: Zwischen Erschöpfung und schwingenden Rhythmen: Sport und Gymnastik in der Zwischenkriegszeit, 1.2 Regissør Benedicte Orvung viser sin film: Strengt hemmelig 8.2 Jorunn S. Fure: Besatzungsgeschichte ohne Besatzer und Besetzte -Abschiedsvorlesung, 15.2 Pågående prosjekt 1. Antologiredaksjon sammen med Izabela Dahl, Humboldt-universitetet om Jødiske vitenskapsmenn- og kvinner fra Tyskland og Sentraleuropa i skandinavisk eksil og deres bidrag til skandinavisk vitenskaps- og kulturhistorie. Mitt bidrag her skal være en biografisk artikkel om professor Victor M. Goldschmidt. Artikkelen er under utarbeidelse. 2. Demokrati eller germansk folkefellesskap? Verdikamp og skolestrid Et sentralt trekk ved den nasjonalsosialistiske ideologi og praksis slik den utviklet seg i Tyskland på 1930-tallet var satsingen på den oppvoksende generasjon. Skoler og universiteter ble tidlig og intensivt gjenstand for en ideologisk Gleichschaltung av organisasjonsform og innhold både innenfra og fra statens side. Hitlerjugend og Bund Deutscher Mädel ble nøkkelinstrumenter for å indoktrinere ungdom. Etter den nasjonalsosialistiske maktovertakelsen i Norge ble også den norske folkeskolen alt fra høsten 1940 satt under et ideologisk press, og i februar 1942 ble lærerne avkrevd en lojalitetserklæring om å legge opp undervisningen etter den nasjonalsosialistiske statens ideologiske orienteringer og behov. 10

11 Fremstøtet mot skolen utløste den største folkelige protestaksjonen som noensinne ble gjennomført under okkupasjonen, der tusentalls lærere, foreldre, kirkefolk og universitetsfolk satte i gang spontant organisert sivil motstand over hele landet. Til tross for massearrestasjoner og deportasjoner av lærere ble aksjonen vellykket. Den norske skolen ble aldri nazifisert. At det var mulig å mobilisere mot og stanse et ambisiøst statlig nazifiseringstiltak gjennom en folkelig organisert, landsomfattende kampanje i et pressesensurert land, vakte oppsikt i utlandet. Det var en av grunnene til at Norge fikk en rolle i UNESCOs utforming av planer om demokratisk utdanningsprogrammer etter krigen. Prosjektets grunntema er hvilke organisasjonsmønstre og hvilket verdigrunnlag som kan forklare hvorfor skolesektoren i så stor grad ble kjennetegnet av en holdningskamp, i motsetning til frivillig eller pragmatisk kollaborasjon, som i større grad preget de andre samfunnsinstitusjonene prosjektet skal utforske. Prosjektet vil søke å kartlegge prosessen fram mot og forløpet av skolestriden. Det skal først undersøke bakgrunnen for framstøtet fra NS-hold, som inkluderer både skolens plass i nasjonalsosialistisk ideologi og det faktiske hendelsesforløp som ledet fram til de konkrete initiativene. Sentralt blir her å fastslå om NS agerte mer eller mindre på egen hånd, eller om initiativene kom fra en tysk aktør utenfor Reichskommissariat, som SS eller Hitlerjugends ledelse. Deretter skal prosjektet identifisere de sentrale aktørene bak den aktive motstanden mot nazifiseringsframstøtet, og beskrive utviklingen og dynamikken i aksjonen. En hovedtese er at aksjonen ikke kunne lykkes uten bred deltakelse fra svært mange kvinners side over hele landet, både i egenskap av pedagoger og mødre. Dette var grupper som stod relativt fjernt fra de ledende politiske grupperingene og miljøene i hovedstadens illegale intelligentsia. Forholdet mellom initiativ, gjennomføring og moblisering er uklart i den foreliggende litteraturen, noe som kan være en av grunnene til at skolestriden har fått en relativt beskjeden rolle i etterkrigstidens nasjonale kollektive erindring. Prosjektet skal så sammenligne skolestriden i Norge med forholdene i Nederland. Det skal kartlegge om tilsvarende nazifiseringsoffensiver ble forsøkt der, i så fall av hvem, og hvordan lærere og foreldre forholdt seg til konkrete eller mulige nazifiseringsforsøk. Dette vil også bidra til å fastslå i hvilken grad offensiven mot skolene var et NS-prosjekt eller hadde opprinnelse i Tyskland. 11

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Det som er jødisk identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Cora Alexa Døving og Vibeke Moe HL-senteret mai 2014 Utgitt av: HL-senteret

Detaljer

Antisemittisme i Norge?

Antisemittisme i Norge? Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter mai 2012 Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens

Detaljer

Kvinner, krig og kjærlighet

Kvinner, krig og kjærlighet Anne Werner Kvinner, krig og kjærlighet Et forprosjekt om forskningskompetanse, litteratur og interesser NIKK notat nr 1 ISBN 82 7864 003 03 ISSN 0809 0793 Innhold 1 Siktemål... 4 2 Metoder... 4 3 Kompetanse

Detaljer

SNO. Å overkomme fortiden. Et forskningsprosjekt om senvirkninger av rettsoppgjøret i Norge etter 1945, sammenlignet med erfaringer fra andre land.

SNO. Å overkomme fortiden. Et forskningsprosjekt om senvirkninger av rettsoppgjøret i Norge etter 1945, sammenlignet med erfaringer fra andre land. < Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Å overkomme fortiden Et forskningsprosjekt om senvirkninger av rettsoppgjøret i Norge etter 1945, sammenlignet med erfaringer fra andre land. /" -. Stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Arkivet et framtidsrettet fredssenter

Stiftelsen Arkivet et framtidsrettet fredssenter Årsberetning 2012 Forord Stiftelsen Arkivets formål er: > Å eie og forvalte det tidligere Statsarkivet i Kristiansand, som ble brukt som hovedkvarter for Gestapo under okkupasjonen 1940-45. > Innpasse

Detaljer

Mellom det tsjekkiske, det tyske og det jødiske. Masteroppgave i historie. Fremstillingen av jødene i tsjekkisk presse, januar 1937-15.

Mellom det tsjekkiske, det tyske og det jødiske. Masteroppgave i historie. Fremstillingen av jødene i tsjekkisk presse, januar 1937-15. UNIVERSITETET I OSLO Institutt for arkeologi, konservering og historie Mellom det tsjekkiske, det tyske og det jødiske Fremstillingen av jødene i tsjekkisk presse, januar 1937-15. mars 1939 Masteroppgave

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Den store jødebevægelse. Masteroppgave i historie. Antisemittiske bilder av jøden i bondeavisene Nationen og Namdalen, 1920-1925 UNIVERSITETET I OSLO

Den store jødebevægelse. Masteroppgave i historie. Antisemittiske bilder av jøden i bondeavisene Nationen og Namdalen, 1920-1925 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Institutt for arkeologi, konservering og historie Den store jødebevægelse Antisemittiske bilder av jøden i bondeavisene Nationen og Namdalen, 1920-1925 Masteroppgave i historie Kjetil

Detaljer

Å BLI DEM KVIT UTVIKLINGEN AV EN SIGØYNERPOLITIKK OG UTRYDDELSEN AV NORSKE ROM MARIA ROSVOLL LARS LIEN JAN ALEXANDER BRUSTAD

Å BLI DEM KVIT UTVIKLINGEN AV EN SIGØYNERPOLITIKK OG UTRYDDELSEN AV NORSKE ROM MARIA ROSVOLL LARS LIEN JAN ALEXANDER BRUSTAD UTVIKLINGEN AV EN SIGØYNERPOLITIKK OG UTRYDDELSEN AV NORSKE ROM MARIA ROSVOLL LARS LIEN JAN ALEXANDER BRUSTAD UTVIKLINGEN AV EN SIGØYNERPOLITIKK OG UTRYDDELSEN AV NORSKE ROM MARIA ROSVOLL LARS LIEN JAN

Detaljer

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Historiestudentenes tidsskrift, UiO nr 4-2008 5. årgang kr 50,- norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Hilde Ibsen: Hvor tok miljøhistorien veien? Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen: Miljøhistorie:

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år 2015 Innhold Fred og frihet Utgis av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Storgaten

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

Metall. Historiestudentenes tidsskrift, UiO NR 1-2013 10. ÅRGANG. KR 100,- Fantes det virkelig en bronsealder i Norge?

Metall. Historiestudentenes tidsskrift, UiO NR 1-2013 10. ÅRGANG. KR 100,- Fantes det virkelig en bronsealder i Norge? Historiestudentenes tidsskrift, UiO NR 1-2013 10. ÅRGANG. KR 100,- Fantes det virkelig en bronsealder i Norge? Black Metal og bruken av norsk historie Jernkansleren Bismarck En bunt reddiker og andre historier

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle?

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? En undersøkelse av nabospråksundervisningen i norsk-, dansk- og svenskfaget på videregående skole "før og nå" Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Et mørkt kapittel i statistikkens historie?

Et mørkt kapittel i statistikkens historie? Jødeforfølgelsene under den annen verdenskrig: Et mørkt kapittel i statistikkens historie? Selv om det skal handle om statistikk, må vi begynne med en bokstav. Vi starter med den tiende bokstaven i alfabetet,

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Sten Sparre Nilson. Bibliografi 1938-2001

Sten Sparre Nilson. Bibliografi 1938-2001 Sten Sparre Nilson Bibliografi 1938-2001 Utarbeidet av Bredo Berntsen Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Oslo 2001 1 Forord Statsvitenskap har i mange år vært et

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Lars Eirik Nordbotn. Den frivillige funksjon - en studie av frivillige og gjester i Vår Frue Kirke i Trondheim

Lars Eirik Nordbotn. Den frivillige funksjon - en studie av frivillige og gjester i Vår Frue Kirke i Trondheim - Lars Eirik Nordbotn Den frivillige funksjon - en studie av frivillige og gjester i Vår Frue Kirke i Trondheim Masteroppgave i profesjonsetikk Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Veileder: Professor

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Nye perspektiver på Grunnloven: Seks tverrfaglige forfatningshistoriske studier

Nye perspektiver på Grunnloven: Seks tverrfaglige forfatningshistoriske studier 1 Nye perspektiver på Grunnloven: Seks tverrfaglige forfatningshistoriske studier 1. Prosjektets hovedinnhold Formålet med prosjektet er å produsere og formidle forskning som skal gi nye perspektiver på

Detaljer

HVORDAN SKAL VI FORSVARE HUMANIORA? At 3 fio 11 Perspektiver fra USA g, ^ ~ )

HVORDAN SKAL VI FORSVARE HUMANIORA? At 3 fio 11 Perspektiver fra USA g, ^ ~ ) NATUR OG KULTUR.- Iky, «.-. iv i»» *73 /v YTT fijq&zk Ttfr&SfcfetPT HVORDAN SKAL VI FORSVARE HUMANIORA? At 3 fio 11 Perspektiver fra USA g, ^ ~ ) Toril Moi, toril@duke.edu S* 2^3> g& Professor, Literature

Detaljer

Kvinnesaksnytt. Innhold. 127 år. Nr. 2 2011. 62. årgang

Kvinnesaksnytt. Innhold. 127 år. Nr. 2 2011. 62. årgang Kvinnesaksnytt Innhold Dagens fokus Vingestekkes krisesentrene? 2 Hets og hat 4 Ingen spor av 22. juli 6 Tamt budsjett 8 Framtidsfrø 9 Likestilling 2014? 10 Ytringsfriheten her til lands 12 Fødselshjelp

Detaljer

ÅRSBERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2013

ÅRSBERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2013 ÅRSBERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2013 Formål Stiftelsen Fritt Ord er en privat, allmennyttig stiftelse hvis fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere

Detaljer

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur.

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. Årsmelding 2013 NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, er et møtested

Detaljer

Studenter i samfunnet HISTORIE- STUDENTENES TIDSSKRIFT UIO NR 3/2013 10. ÅRGANG KR. 100, PÅ TEMA

Studenter i samfunnet HISTORIE- STUDENTENES TIDSSKRIFT UIO NR 3/2013 10. ÅRGANG KR. 100, PÅ TEMA FORTID 2/2013 BARE FYLL OG SPETAKKEL? Studenterliv på 1800-tallet IDEKAMPER OG MENINGSTYRANNI i Det Norske Studentersamfund SKANDINAVISME OG SOLIDARITET etter studentdeportasjonen 1943 PÅ TEMA 4 HILDE

Detaljer

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Iren Legøy Masteroppgave i religionsvitenskap, AHKR Høsten 2012 Abstract In this masters thesis I have researched the relationship Pakistani Sunni

Detaljer

Benedikte Nes Biblioteket og de nasjonale minoritetene rom og romanifolket

Benedikte Nes Biblioteket og de nasjonale minoritetene rom og romanifolket Benedikte Nes Biblioteket og de nasjonale minoritetene rom og romanifolket Masteroppgave i Bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer