R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15"

Transkript

1 1 SP-sak Referat Møtedato Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl Studentparlamentet: Rolf Bjarne Larsen Tom Børge Belsaas Øystein Nerland Flemmen Jenny Bergan Øverli (fra sak 56/12) Marius Wormnæs Hege Louise Lundgren Jan Kåre Jernslett (fra sak 00c/12) Synne Berdal Per Anders B. Gogstad STA-styret: Ole Thomas Grimsli Ruben Haugland Lise Berntsen Vegard Snaunes Eirin Vetaas Andre: Silje, Student TV Magnus, Student-TV Maria, SAIH Tor, SAIH Silje, SAIH Ordstyrere: Referent: Forfall: Helge Ø. Hovland Philip A. Lyding Irene Bredal Ann Iren Torgersen Silje Linnerud Erika Ramona Erdos Sondre Rimstad Julie Falkevik Tungevåg Marit Lid Bjerkvik Sindre Lauritzen Inge Smeland Isabelle-Louise Aabel Magne Bartlett Christina Marlèn Staulen Lars S.Jørgensen Hashim Bhatti Jo Tore Berg Trine Blomholm Gausland

2 2 Ole Thomas ønsket velkommen til møtet og forklarte at Studentparlamentet ikke var vedtaksdyktige med bakgrunn i at det kun var 7 medlemmer på møtet. Han opplyste deretter om at 2 medlemmer ville ankomme møtet innen 30 minutt slik at man kunne bli vedtaksdyktige. Ole Thomas lurte på om SP kunne velge ordstyrere slik at en kunne komme i gang med møtet, dette var ok for alle. SAKSLISTE SP-sak 00a/12 Valg av ordstyrere Forslag til vedtak til ordstyrere: Helge Ø. Hovland Philip A. Lyding Godkjent Philip informerte om at det at SP ikke var vedtaksdyktige lagde noen utfordringer for det videre møtet, i tillegg til at en måtte gjøre noen endringer. Han sa videre at det ikke var kritikk til de som var på møtet, men minnet alle på at det var svært viktig å si fra om man kom eller ei på møtet. Philip spurte deretter SP om en kunne overse de vanlige møteformalitetene under godkjenningssakene, for å komme i gang med møtet. Marius kommenterte at teknisk sett kan man ikke velge ordstyrere når man ikke er vedtaksdyktige. Philip svarte at det var helt korrekt, og det var bakgrunnen for at Ole Thomas spurte SP på begynnelsen av møtet om det var ok å velge ordstyrere. SP godkjente at en kunne gå gjennom godkjenningssakene midlertidig med en merknad fra Irene om at møtet teknisk sett ikke var vedtaksdyktige. SP-sak 00b/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Innkalling godkjent Sakslisten Merknad fra Marius om at han var skuffet over at suppleringsvalget til Valgkomiteen ikke var kommet med på møtet. Ole Thomas informerte om at valget var utlyst og ville komme på Oktobermøtet. Han beklaget videre at saken ikke hadde kommet før. Godkjent med en merknad

3 3 Dagsorden Philip informerte om at siden SP ikke var vedtaksdyktige måtte en gjøre noen endringer i forhold til dagsorden. Dette var ok for SP. Godkjent med en merknad Enstemmig vedtatt SP-sak 00c/12 Godkjenning av referat fra møte Marius kommenterte at det ikke var kommet med i referatet at han hadde etterlyst suppleringsvalget. Ole Thomas svarte at det stod på side 3 i referatet, på linje 11.(talt fra saken ble åpnet igjen) Godkjent, med en merknad Enstemmig vedtatt Philip informerte SP om at det var 3 vedtakssaker, men siden SP ikke var vedtaksdyktige forslo han å flytte den første diskusjonssaken opp. Dette var ok for SP. SP-sak 56/12 Valg til Studentparlamentet Ruben innledet saken. Studentparlamentsvalget var utlyst og styret hadde noen generelle spørsmål til SP om hvordan man burde gjennomføre valget. I fjor hadde det vært ønskelig i styret å gjøre litt mer, noe stort, men av ulike grunner hadde de ikke få det til. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Anders lurte på hva som ble gjort i dag i forbindelse med valget. Ruben svarte at man har valgstand med vaffler, henger opp bannere, lager valgavis og presenterer kandidater og skriver om kandidatene på nett. Marius lurte på om det var kommet noen signaler angående pengepremie til linjeforeningene på det fakultetet/avdelingen med flest stemmer, slik som det var blitt gjort tidligere. Om så burde nok premien være høyere med tanke på at det var kommet mange nye linjeforeninger det siste året. Ole Thomas svarte at det var en forespørsel inne hos assisterende universitetsdirektør Seunn Smith- Tønnessen, og at han satset på at det var i orden i år også. Han spurte også Marius hva han mente med beløp. Marius svarte at de to siste årene han hadde vært med hadde summen vært kroner , det var mange flere linjeforeninger og eventuelt dele med i år.

4 4 Det ble åpnet for debatt. Hege Lovise sa at hun hadde sendt inn et kampanjeforslag til styret før sommeren, som gikk på å skape engasjement, info om kandidatene og blest om valget. Hun sa videre at det kunne bli vanskelig å få folk til og stille til valg, når man ikke klarte å stille et vedtaksdyktig SP til et møte. Hun foreslo at en kunne for eksempel snakke om SP i klassen, få studentene til å skrive ting de ville endre på en lapp og levere de til rektor, muligheten til å drikke kaffe med rektor i kantinen, lage collage å henge opp i Vrimlehallen. Hun avsluttet med å si at hun kunne sende inn forslaget sitt til styret på nytt. Ole Thomas sa at han skulle snakke med Seunn Smith Tønnessen angående å øke beløpet til premien. Han sa videre at han synes Hege Lovises poeng var veldig bra. Han informerte om at det var sendt ut mail til alle studentene om valget på UIA-mailen, men en hadde fått tilbakemeldinger om at veldig få hadde lest den. Hege Lovise kommenterte at det var mange som ikke bruker UiAmailen sin, det kunne en for eksempel se på søknaden fra Student-TV. Marius sa at det har vist seg tidligere år at det hjelper å lokke med vaffler og andre virkemiddel. Det er kanskje ikke det som er mest demokratisk, men det skaper hvertfall blest. Man kan spørre seg om metoden er den beste, men målet er jo å få alle studentene til å se og vite at det er valg. Anders lurte på om det var mulig å kjøre informasjon om kandidatene på Fronter. Øystein sa at han hadde spurt mange på sitt fakultet om de visste at det var valg snart. Det var veldig få som sa ja, men mange som hadde sagt «jippi, da blir det vaffler i kantinen». Dette viste hvor viktig det var å bruke de samme gjenkjennelsebare tingene hvert år. Marius mente at det var helt greit å være med på valgstand om man stilte til gjenvalg. Han mente videre at dette ikke var problematisk, målet er få oppmerksomhet og stemning rundt valget. En har problemer med å få folk til å engasjere seg, om SP mente det var problematisk måtte en få det inn i vedtektene. Ruben takker for alle innspillene som hadde kommet. Bakgrunnen for at spørsmålet med gjenvalgskandidater på valgstand hadde kommet opp, var at det kunne virke som om det som gjorde det fikk fordeler av det, i tillegg til at mange studenter hadde spurt om det. Når det gjaldt info om kandidatene på Fronter, kunne en fint gjøre det. Han sa videre at det var bare å sende mail til styret om en hadde noen ideer til valget, og om en ønsket noe stort måtte en også være med på gjennomføringen. Marius kommenterte at han alltid la vekt på å si på valgstanden at vaffelen var for stemmen, det var ikke så viktig hvem man stemte på. På dette tidspunktet hadde det ankommet 2 SP-medlemmer til og SP var vedtaksdyktige. Philip åpnet opp igjen godkjenningssakene, slik at de kunne vedtas av et vedtaksdyktig SP.

5 5 Innstilling til ordstyrere Helge Ø. Hovland Philip A. Lyding Godkjent Innkalling, godkjent Sakslisten, godkjent med en merknad Dagsorden, godkjent Referat fra , godkjent med en merknad Vedtakssaker SP-sak 53/12 Studentrådet Ole Thomas innledet saken. I forbindelse med handlingsplanen til Universitetsbyen hadde saken med Studentråd kommet opp. Han hadde vært på møte med Dagny Anker Gevelt i Kristiansand Kommune, sammen med de tre andre studentlederne på Ansgar Teologiske Høgskole, BI Kristiansand, Mediehøgskolen Gimlekollen. Det lå svært få føringer til saken, så SP kunne komme med innspill om det meste. Ole Thomas hadde to spørsmål og ett forslag til vedtak. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål. Det ble åpnet for debatt. Marius kommenterte at han fikk en følelse av at dette var enda et råd for rådets skyld. Han var noe usikker på mandatet, men så at det dukket opp i høringssaken. Han mente videre at en likeså godt kunne kalle inn diverse studentrepresentanter direkte til rådet, studenter som man normalt ville kalt inn. Han mente videre at det var merkelig at forslaget om at den tredje UiA-plassen skulle gå til lederen av SiA-styret, all den tid SiA allerede var representert. Han mente til slutt at det virket litt som et handlingslammet råd når det ikke var tydelig hva mandatet var. Det var bedre at studentene er representert i de råd som handlingsplanen allerede har beskrive. Ole Thomas sa at han så poenget med lederen av SiA-styret, men at styret ikke hadde funne noen andre som var logiske. En sliter med representasjonen allerede og det er vanskelig å lyse ut noe som man ikke helt vet hva er. Dette var bakgrunnen for at en hadde ønsket å bake det inn i allerede eksisterende verv, hvertfall i begynnelsen slik at en

6 kom seg i gang. Studentrådet skal ha årlige møter med Formannskapet, og kan levere en «smørbrødliste» for hva studentene ønsker at man skal ta opp i Bystyret. Studentrådet har vært etterlyst fra studentene i mange år, på møtet kom det blant annet opp en uttalelse fra daværende STAleder Irene Bredal fra mai Hege Lovise hadde en kommentar til punkt 6.1 i handlingsplanen og lurte litt på hva som skulle være mandatet. Hun mente at poenget var vel at STA skal forholde seg til UiA og studentrådet skal forholde seg til kommunen og fylkeskommunen. Det stod at man skulle ha møte med toppledelsen, men det ble ikke pekt på studentrådet, så hun mente det måtte inn i punktene 6.3 og 6.4. Hun avsluttet med at kollektivtrafikk var en meget viktig sak å ta opp. Ole Thomas tok en replikk og sa at akkurat det som Hege Lovise pekte på hang sammen med høringen som SP skulle diskutere senere på møtet. Han skulle ta med seg hennes innlegg i den saken. Ole Thomas tok deretter et innlegg der han foreslo å stryke lederen av SiA fra forslag til vedtak, og bad SP komme med alternativer. Han sa videre at styret for eksempel hadde diskutert om de skulle foreslå en av studentrepresentantene i UiA-styret, utfordringen ville da være hvordan en skulle gjøre det rent praktisk. Marius tok en replikk og sa at om SiA skal tas ut var det bedre å ha velferdsansvarlig i STA-styret, siden SiA representerer velferdsbiten. Hege Lovise tok en replikk og sa seg enig i dette. Siden velferdsansvarlig representerer studentaktivitetene, var dette et bra forslag. Ole Thomas tok en svarreplikk og sa at dette var noe av det første styret hadde tenkt på, men leder og velferdsansvarlig sitter allerede i Arbeidsutvalget (AU) til Velferdstinget. I tillegg var det viktig å huske på at velferdsansvarlig allerede er det tyngste frivillige vervet i STAstyret. Philip spurte SP om de ønsket 2 minutter å diskutere med sidemannen. Det ble hverken nikket bekreftende eller avkreftende. Marius sa at han ikke synes det var noen sammenheng mellom punktene , og at disse ikke stemte om studentrådet skulle ha en funksjon. Ole Thomas tok en saksopplysning og etterspurte om man snakket om handlingsplanen eller studentrådet. Marius svarte at han ikke var en støttespiller for Studentrådet og at han ikke forsto funksjonen. Han sa videre at han forsøkte å se hvor studentrådet skulle være med og hvor de skulle ha en funksjon. Han spurte til slutt om en muligens skulle ta saken om høringen først og diskutere Studentrådet etterpå. Philip opplyste om at hvis dette var et ønske i SP, måtte en forslå og åpne dagsorden igjen, vedta å endre dagsorden, lukke saken uten å gjøre vedtak og åpne den igjen etterpå. Han foreslo en prøvevotering, ok for SP. Det ble stemt over om man skulle lukke saken. Det var 5 som stemte for å lukke. Philip opplyste at man måtte ha 2/3 flertall for å endre dagsorden. Ruben kommenterte at man måtte ta kontra og avholdende 6

7 7 også, det ble gjort. Det var 3 på kontra og 1 avholdende, forslaget falt og saken fortsatte. Hege Lovise mente at tillitsvalgtansvarlig i STA-styret kunne være en aktuell kandidat for den tredje plassen, det er jo et verv som har mye kontakt med studentene. Øystein var uenig med Marius angående SiA-plassen, studentvelferd er jo en kjempeviktig sak mente han. Han mente videre at det å ha en representant som representerer alle som jobber med studentvelferd ikke var en dårlig ide. Tom Børge lurte på om det var meningen at studentrådet skulle ha reel makt eller om det kun skulle ha innflytelse og påvirkning. Ole Thomas svarte at det er en del av handlingsplanen å ha et studentråd, en av de viktigste sakene er et årlig møte med Formannskapet. Et slikt møte er en stor fordel, da har man en kanal direkte inn til den politiske ledelsen i kommunen. Tom Børge tok en replikk og lurte på om studentrådet da ville bli en reel påvirkningsinstans. Ole Thomas svarte at det kom helt an på hvor gode studentene er å argumentere, men studentrådet vil ikke ha beslutningsmyndighet. Ole Thomas leverte et endringsforslag og leste det høyt. Forslaget lød: Studentparlamentet vedtar at 2 av plassene tildeles henholdsvis leder og nestleder i STA-styret. Den tredje plassen fordeles ved et senere tidspunkt. Hege Lovise ønsket å oppsummere litt og sa at om det er slik at kommunen og fylkeskommunen ønsker dette, mente hun at en skulle gå for det. Hun mente videre at det var bedre å ta med lederen av SiAstyret en ingen og at det var bedre å ha et råd eller intet råd. Ole Thomas tok en replikk og sa at rådet blir opprettet uansett om STA velger å være med eller ei, da vil rådet bestå av representanter fra Ansgar, Mediehøgskolen og BI. Øystein mente at det var bedre å få inn noen nå slik at rådet kunne komme i gang, enn å utsette og velge noen til den tredje plassen. Helge ønsket å ha et innlegg som en av studentrepresentantene i UiAstyret. Han mente det var viktig for alle instanser som skulle svare på høringen at SP klarte å ta en beslutning om hvem som skulle være med. Det ville ikke tale til SP/STAs fordel om SP ikke tok en beslutning, det ville bli sett på som beslutningsvegring. Han forslo at en for eksempel kunne ha en evaluering av sammensetningen om 1 år. Ole Thomas trakk endringsforslaget sitt og leverte et tilleggsforslag til det opprinnelige forslaget. Tilleggsforslaget lød: og leder av SiA-styret, for funksjonsåret 12/13. Philip refererte til forslaget som var trukket og spurte om det var neon som ønsket å opprettholde det. Det var det ingen som ønsket. Marius mente det var klønete å tildele en av våre plasser til SiA som skal være en av samarbeidspartnerne og representerer alle skolene. Dette var en sammenblanding av roller mente han.

8 8 Øystein var enig med Marius om at det var noe klønete, men at det ikke var så mange andre gode forslag som var kommet. Han mente videre at det var det beste som var kommet i dag. Det ble først stemt over Ole Thomas` tilleggsforslag til det opprinnelige forslaget som lød: og leder av SiA-styret, for funksjonsåret 12/13 Enstemmig vedtatt Det ble deretter stemt over det opprinnelige vedtaket, med det vedtatte tilleggsforslaget, slik at endelig forslag ble: Studentparlamentet vedtar at plassene i Studentrådet tildeles henholdsvis leder og nestleder i STA-styret, og leder av SiA-styret for funksjonsåret 12/13. Disse tar med seg innspill fra Studentparlamentet til Studentrådet når det skal utformes mandat og struktur for Studentrådet. Enstemmig vedtatt SP-sak 54/12 Søknad Studentaktivitet, Kristiansand Student-TV Lise innledet saken. Styret hadde mottatt søknad fra Kristiansand Student-TV og ønsket at aktivitetene selv kunne få presentere seg. Kristiansand Student-TV var representert ved Silje og Magnus og de fortalte litt om oppstartsprosessen, hvilke planer de hadde og at de hadde fått inn 45 entusiastiske medlemmer. De sa også at en for eksempel kunne bruke de under SP-valget. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Tom Børge lurte på hvilken sendetid de skulle ha og om de skulle sende på tv kanal eller på nett. Student TV svarte at de ville bli nettbasert og at de ikke hadde satt fast sendetid enda da de ønsket å komme seg skikkelig i gang først. Philip foreslo at Silje og Magnus fikk talerett i saken og spurte SP om dette var ok. Det var ok for alle. Det ble åpnet for debatt. Øystein mente dette var en kjempeide og at det hørtes veldig bra ut. Marius mente de burde være litt varsomme med å dekke valget når de kun var fokusert på en by, UiA har to kampus. Han oppfordret de om å dekke valget på hele UiA eller å la vær å dekke det i det hele tatt. Per Anders lurte på om de hadde planer om å dekke ting i Grimstad. Silje svarte at de hadde startet opp med Kristiansand som hovedbase, men at en ikke skulle se bort i fra at de beveget seg mot Grimstad også. Marius kommenterte at en allerede har lyd og tvstudio i Grimstad, og at tydelig omtalte seg som Kristiansandstudenter.

9 9 Magnus, fra aktiviteten, svarte at bakgrunnen for at de hadde valgt å starte opp i Kristiansand var at de kunne blitt mye å bite over i en oppstartsfase. Men han skulle tegne innspillene om Grimstad bak øret. Hege Lovise kommenterte at det var en ting og ikke dekke begge kampus fra oppstarten, men en burde kanskje ha et navn som dekker begge kampus fra starten av. Silje sa at de hadde tenkt mye på dette på forehånd. Drømmen deres var å starte Studentmediene i Agder (SMIA), å få alle studentmediene i Agder inn under samme hus. De ønsket å starte i Kristiansand og så ta det videre. Forslag til vedtak lød: Student-TV er medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 26.september 2012, med de rettigheter og plikter det innebærer. Enstemmig vedtatt. SP-sak 55/12 Opprop, SAIH Ole Thomas innledet saken. SAIH hadde lyst å komme og presentere saken selv, og var til stede med Maria, Tor og Silje. De fortalte at kampanjen hadde kommet i forbindelse med studenters kamp for menneskerettigheter og demokrati, og var et samarbeid med Norsk Studentorganisasjon (NSO). Kampanjen skulle være et opprop for studenter som var blitt utvist på grunn av sitt politiske engasjement. De forklarte at prosessen skulle fungere på følgende måte: et lokallag skriver en søknad for en utvist student, et lag administrer, et universitet eller høyskole kan ta i mot studentene slik at den kan få fullføre studiet sitt i Norge for eksempel. SAIH hadde fått positive tilbakemeldinger fra Stortinget og flere av ungdomspartiene. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål. Det ble åpnet for debatt. Hege Lovise kommenterte at hun ikke kunne se for seg at noen var i mot dette, en kunne jamføre kampanjen med Schoolars at Risk. Hun mente at det var viktig for studiemiljøet at studentene kommer, det er berikende for alle parter. Tom Børge lurte på om ikke STA var med allerede siden vi var medlem av NSO og de hadde sagt ja til kampanjen. Ole Thomas svarte at det ikke stemte. Marius hadde et spørsmål angående om det var noen retningslinjer for hvilke type politisk aktivitet man måtte drive med for å bli tatt med, om det for eksempel var noen som ikke kunne bli tatt med. SAIH svarte at de ikke kjente til noen som ikke ville kunne bli tatt med. Det var lokale lag/organisasjoner som ville nominere studentene, så det ville være politisk engasjerte studenter.

10 10 Forslag til vedtak: Studentparlamentet signerer oppropet fra SAIH som støtter ønske om en prøveordning for studenter som er utvist på grunn av sitt politiske engasjement. Enstemmig vedtatt Diskusjonssaker SP-sak 57/12 Høring Handlingsplan Universitetsbyen Ole Thomas innledet saken. Dette var en høring som var kommet ut fra arbeidet til referansegruppen for handlingsplanen, og en hadde allerede vært innom saken på møtet. Fristen for å levere høringssvar hadde i utgangspunktet vært 15.september, men hadde blitt utsatt til 16.oktober. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål. Det ble åpnet for debatt. Marius hadde flere kommentarer til høringen. Den første gikk på punkt 5.2, dette var noen av de mest fluffy tåkepratet han hadde hørt på lenge, og punktet måtte konkretiseres etter hans mening. Under kapittel 6 mente han at hvilken sammensetning studentrådet hadde ville få en innvirkning på hvilke samarbeidspartnerne studentrådet skulle ha. Under punktet om studentråd trengte en ikke ha med SiA som samarbeidspartner nå de allerede var representert i studentrådet. På punkt 2 og prosjektgruppen mente han at SiA og høgskolene allerede var med i studentrådet, og at det var naturlig at studentene var med i punkt 3. Under 6.4 mente han at samarbeidspartner kunne være studentrådet siden alle var representert der. Ole Thomas tok en replikk og sa at når det gjaldt samarbeidspartnere var det i opprettelsen av studentrådet, ikke om den videre funksjonen. Det er STA som har ansvar for at det blir gjennomført og videre samarbeidspartnere er i utgangspunktet kun kommunen. Marius tok en svarreplikk og sa at det endret for så vidt ikke hans poeng at det var unødvendig med dobbel representasjon, men han så poenget til Ole Thomas. Marius kommenterte rundt dette med innledningen og workshops. Han hadde en generell oppfordring til høringen der han synes studentene burde klargjøre og tydeliggjøre ovenfor UiA at de hadde et samfunnsansvar, og ansvar for bransjer de utdanner studenter til. Ole Thomas tok en replikk og sa at han synes UiA var bedre på dette enn Marius gav de kredibilitet for. Dette var noe som blant annet kom frem i UiAs nye forslag til strategiplan som var blitt lagt frem uken før. Når det gjaldt punkt 6.4, skulle han spille det inn til kommunen. Møter

11 11 med UiAs toppledelse har man allerede, men han kunne spille inn at studentene ønsket å være tilstede i møter mellom UiA og kommunen. Helge sa at han hadde tatt opp saken om årlig representasjon i møtene mellom UiA og kommunen, og fått til svar at det var så mange steder UiA og kommunen behøvde å møtes for strategisk planlegging. Hege Lovise hadde kommentarer til flere av punktene. Når det gjaldt 3.3, mente hun at studentene også burde bli invitert til faglige seminarer. Hun forstod at ikke alle studenter kunne bli invitert hver gang, men mente at det var et punkt man burde se på. Punktet hang sammen med 2.1, samarbeid med arbeidslivet om studentoppgaver og praksis/hospitering. Når det gjaldt punkt 4.1.3, konsertarrangement i sentrum, mente hun at det var muligens ikke så lurt å gjennomføre siden de hadde gått med så mye underskudd, men at det var bra at de forsøkte å gjøre noe i forhold til studenttilbudet. Hun mente videre at punkt 4.2.1, synliggjøring av arrangement, var veldig viktig. Spesielt viktig var det å promotere Fronter mer og bruke studentmailen oftere. Ole Thomas tok en replikk og sa at når det gjaldt konsertarrangementet ville nok ikke det bli gjennomført flere ganger. Utelivsbransjen var blitt spurt om å levere regnskap, da det var mistanke om at ikke alt stemte. Marius hadde en kommentar til punkt 4.2.3, Studentrabatt på kulturtilbud o.l. I Russland var det vanlig at det var gratis inngang for elever og studenter på kulturarrangement, det var også en måte å gjøre det på. Ole Thomas var helt enig med kommentaren om punkt 5.2, men sa at det var et innspill som det var jobbet mye og seriøst med. Han skulle dog spille inn at det var noe fluffy setninger om trådløst nettverk. Hege Lovise stille spørsmål om hvor en skulle ta arbeidstimene fra til alt som var forslått at en skulle gjennomføre, for eksempel Fronter og ressurser. Ole Thomas tok en replikk og sa at det ikke var noe godt svar på det, men at han absolutt skulle spørre om det. Han opplyste også om at mye av arbeidet var gjort i forarbeidet. Marius hadde en kommentar til punkt 4.1.5, «Studentpakke Kristiansand», og lurte litt på om dette kunne bli en konkurrent til dagens studiestartpose. Han mente videre at det var viktig å ta stilling til dette punktet og hvordan en skulle ta stilling til dagens posetilbud. Øystein hadde en kommentar til punkt 6.3, årlige møter, og mente at det var viktig å jobbe for å få inn studenter overalt uansett hvilken arena det var. Han mente videre at det hørtes skummelt ut at UiA og kommunen hadde for mange møter uten at studentene var representert. Til slutt lurte han på om nettverket som var beskrive i punkt 5.2 ville bli gratis for studenter. Ole Thomas tok en replikk og sa at det ville det. Det var dagens Eduroam nettverk som skulle utvides. Hege Lovise var enig med Marius om at punkt 4.1.5, «Studentpakke Kristiansand» måtte diskuteres. Hun mente videre at det var stas om en kunne lage vår egen, og at hun foretrakk denne over dagens pose som distribueres over hele landet.

12 12 Øystein hadde en saksopplysning og sa at det var gratis inngang for alle studenter på Sørlandsk Kunstmuseum. Oler Thomas takket for alle innspill, de skulle tas med i høringssvaret. Orienteringssaker SP-sak 58/12 Informasjon om forberedende komité for politikk Ruben innledet saken. Komiteen var kommet i gang med arbeidet sitt og hadde hatt noen møter. De hadde delt opp i 4 hovedområder, de var studiemiljø, velferd, kvalitetssikring og ledelse, administrasjon og samhandling. De hadde også satt opp flere underpunkter. Neste møte skulle komiteen begynne å skrive selve dokumentforslaget. Han oppfordret alle til å huke tak i medlemmene av komiteen eller sende mail om en hadde noe en ønsket skulle være med. Han oppfordret også de medlemmene fra komiteen som var på møtet til å supplere han om han hadde glemt å si noe. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål. Marius tok oppfordringen fra Ruben og sa at slik som komiteen hadde forstått det, skulle en definere hva studentene mener om de beskrevne hovedpunktene, hvordan en mener studenttilværelsen skal være. Prioriteringslistene skal inneholde en liste over hvor en mener det er størst avvik mellom hvordan ting er og hvordan de bør være. SP-sak 59/12 Økonomisk rapport Ruben informerte om saken. På SP-møte i mai hadde han spurt SP om de ønsket jevnlige økonomiske rapporter, og de hadde de svart ja til. Han kom ikke til å gå konkret inn på alle tallene, men ønsket å forklare avvik. Når det gjaldt posten som heter kontorrekvisita, hadde en gått litt over budsjett, men dette var fordi en venter på å få penger tilbake fra en aktivitet en hadde lagt ut penger for. På annonseposten ventet en på penger for Status som kom inn senere enn budsjettert. På trykkposten hadde en brukt litt mer enn budsjettert, måtte sees i sammenheng med annonseposten, da midlene noen ganger går ut/kommer inn på konto senere enn budsjettert. Når det gjaldt posten som heter møter, kurs og oppdatering, hadde en ikke budsjettert med penger til den politiske komiteen. Men siden en hadde litt overskudd hadde de bevilget mat til møtene. En lå rundt kroner med overskudd per i dag, men det ville komme noen rekninger senere enn antatt. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål.

13 13 SP-sak 60/11 Siden Sist Ole Thomas informerte om at det hadde vært mye fokus på valg og tillitsvalgtskurs den siste tiden. SP-valget var utlyst og det hadde kommet inn noen kandidater. Han oppfordret SP-medlemmene om å stille til gjenvalg. Fristen for å stille var 01.oktober. Det siste tillitsvalgtskurset var blitt gjennomført samme dagen. Kursene hadde hatt varierende oppmøte, hadde møtt mange hyggelige folk, fått mye gode spørsmål og hatt gode diskusjoner. Han informerte også om at han hadde satt fast kontordag i Grimstad, det ble hver tirsdag. På lørdag hadde 3 stykker fra STA vært med og grillet i forbindelse med UiA-løpet. Hadde fått alle varene til selvkost og KSI hadde valgt å ta rekningen for pølsene slik at en kunne dele ut gratis pølser. Overskuddet fra brussalget skulle leveres til tv-aksjonen. Han hadde jobbet mye med driftsavdelingen i det siste angående fornying og omstrukturering av Alibiet og kontorplasser. En har ikke plass til alle i dag, og det trengs også en del rydding. En ønsker også mer fokus på lagringsplass, dette er blitt etterlyst av mange aktiviteter. Aktivitetene som holder til i H-bygget i dag skal kastes ut og en skal bruke de rommene til grupperom, noe som vil skape store utfordringer for de aktivitetene det gjelder. En jobber med å skaffe gode løsninger for alle parter. Ole Thomas avsluttet med å informere om at han var med på ansettelsesprosessen av ny dekan på Kunstfag, en veldig spennende prosess å være med på. Marius informerte om at han hadde vært på fakultetsstyremøte på Teknologi og Realfag, der hadde de fått inn studentene som en av de viktigste aktørene i den nye strategiplanen. De jobbet også med å få oversikt over alle tillitsvalgte og hadde oppdatert kontaktinformasjonen til linjeforeningene. De planla også en dugnad på Bluebox. Han informerte videre om at SiA planla å bygge ut backstage området på Bluebox. Det var derfor viktig å vise at en brukte fellesrommet til aktivitetene mye. De planla også å ha et fellesrådsmøte før det vanlige fellesrådsmøte, der en skulle ta opp hvordan aktivitetene skulle søke om midler og levere diverse dokumenter. Bakgrunnen for dette var at mange aktiviteter følte at det ofte ble mye informasjon fra STA og en del av den forsvant mellom styrene og mange mangler også kunnskap om hvordan alt skal fylles ut. Det kunne derfor være greit med et forberedende møte med informasjon om hvordan alle dokumentene skal fylles ut. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål.

14 14 SP-sak 61/12 Eventuelt Vegard hadde en sak om sosialkveld for tillitsvalgte. Han ønsket å invitere SP til denne kvelden som skulle være på Østsia tirsdag 16.oktober, klokken Irene skulle sende ut en mail dagen etterpå og det var viktig å svare om man ville komme. Det ville bli servert pizza og en skulle ha quiz. Det ville bli satt opp transport tur/retur Grimstad. Marius sa at en så hvor vanskelig det var å få oppdaterte lister over de tillitsvalgte. På tillitsvalgtskurset på Teknologi og Realfag hadde de spurt om alle hadde fått invitasjon til sosialkvelden, det var ganske mange som ikke hadde fått den. Han hadde påpekt dette ovenfor fakultetet og dette hadde ført til at de fikk mange lister som de hadde videresendt til Irene. Ruben hadde en sak om høstforsamlinger i tillitvalgtsrådene. En hadde satt opp datoer for samlingene, og de var som følger: Humaniora og Pedagogikk, 18.oktober Økonomi og Samfunnsvitenskap, 17.oktober Kunstfag, 31.oktober Avdeling for lærerutdanning, 25.oktober Han informerte om at alle i SP var hjertelig velkomne og at de kunne bare si fra til han om de hadde noen saker de ønsket skulle bli tatt opp. Øystein lurte på hvilket klokkeslett det skulle være. Ruben svarte at det var klokken på alle utenom på avdeling for lærerutdanning. Møtet ble avsluttet klokken

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 29.08.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Silje Linnerud

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer