R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15"

Transkript

1 1 SP-sak Referat Møtedato Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl Studentparlamentet: Rolf Bjarne Larsen Tom Børge Belsaas Øystein Nerland Flemmen Jenny Bergan Øverli (fra sak 56/12) Marius Wormnæs Hege Louise Lundgren Jan Kåre Jernslett (fra sak 00c/12) Synne Berdal Per Anders B. Gogstad STA-styret: Ole Thomas Grimsli Ruben Haugland Lise Berntsen Vegard Snaunes Eirin Vetaas Andre: Silje, Student TV Magnus, Student-TV Maria, SAIH Tor, SAIH Silje, SAIH Ordstyrere: Referent: Forfall: Helge Ø. Hovland Philip A. Lyding Irene Bredal Ann Iren Torgersen Silje Linnerud Erika Ramona Erdos Sondre Rimstad Julie Falkevik Tungevåg Marit Lid Bjerkvik Sindre Lauritzen Inge Smeland Isabelle-Louise Aabel Magne Bartlett Christina Marlèn Staulen Lars S.Jørgensen Hashim Bhatti Jo Tore Berg Trine Blomholm Gausland

2 2 Ole Thomas ønsket velkommen til møtet og forklarte at Studentparlamentet ikke var vedtaksdyktige med bakgrunn i at det kun var 7 medlemmer på møtet. Han opplyste deretter om at 2 medlemmer ville ankomme møtet innen 30 minutt slik at man kunne bli vedtaksdyktige. Ole Thomas lurte på om SP kunne velge ordstyrere slik at en kunne komme i gang med møtet, dette var ok for alle. SAKSLISTE SP-sak 00a/12 Valg av ordstyrere Forslag til vedtak til ordstyrere: Helge Ø. Hovland Philip A. Lyding Godkjent Philip informerte om at det at SP ikke var vedtaksdyktige lagde noen utfordringer for det videre møtet, i tillegg til at en måtte gjøre noen endringer. Han sa videre at det ikke var kritikk til de som var på møtet, men minnet alle på at det var svært viktig å si fra om man kom eller ei på møtet. Philip spurte deretter SP om en kunne overse de vanlige møteformalitetene under godkjenningssakene, for å komme i gang med møtet. Marius kommenterte at teknisk sett kan man ikke velge ordstyrere når man ikke er vedtaksdyktige. Philip svarte at det var helt korrekt, og det var bakgrunnen for at Ole Thomas spurte SP på begynnelsen av møtet om det var ok å velge ordstyrere. SP godkjente at en kunne gå gjennom godkjenningssakene midlertidig med en merknad fra Irene om at møtet teknisk sett ikke var vedtaksdyktige. SP-sak 00b/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Innkalling godkjent Sakslisten Merknad fra Marius om at han var skuffet over at suppleringsvalget til Valgkomiteen ikke var kommet med på møtet. Ole Thomas informerte om at valget var utlyst og ville komme på Oktobermøtet. Han beklaget videre at saken ikke hadde kommet før. Godkjent med en merknad

3 3 Dagsorden Philip informerte om at siden SP ikke var vedtaksdyktige måtte en gjøre noen endringer i forhold til dagsorden. Dette var ok for SP. Godkjent med en merknad Enstemmig vedtatt SP-sak 00c/12 Godkjenning av referat fra møte Marius kommenterte at det ikke var kommet med i referatet at han hadde etterlyst suppleringsvalget. Ole Thomas svarte at det stod på side 3 i referatet, på linje 11.(talt fra saken ble åpnet igjen) Godkjent, med en merknad Enstemmig vedtatt Philip informerte SP om at det var 3 vedtakssaker, men siden SP ikke var vedtaksdyktige forslo han å flytte den første diskusjonssaken opp. Dette var ok for SP. SP-sak 56/12 Valg til Studentparlamentet Ruben innledet saken. Studentparlamentsvalget var utlyst og styret hadde noen generelle spørsmål til SP om hvordan man burde gjennomføre valget. I fjor hadde det vært ønskelig i styret å gjøre litt mer, noe stort, men av ulike grunner hadde de ikke få det til. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Anders lurte på hva som ble gjort i dag i forbindelse med valget. Ruben svarte at man har valgstand med vaffler, henger opp bannere, lager valgavis og presenterer kandidater og skriver om kandidatene på nett. Marius lurte på om det var kommet noen signaler angående pengepremie til linjeforeningene på det fakultetet/avdelingen med flest stemmer, slik som det var blitt gjort tidligere. Om så burde nok premien være høyere med tanke på at det var kommet mange nye linjeforeninger det siste året. Ole Thomas svarte at det var en forespørsel inne hos assisterende universitetsdirektør Seunn Smith- Tønnessen, og at han satset på at det var i orden i år også. Han spurte også Marius hva han mente med beløp. Marius svarte at de to siste årene han hadde vært med hadde summen vært kroner , det var mange flere linjeforeninger og eventuelt dele med i år.

4 4 Det ble åpnet for debatt. Hege Lovise sa at hun hadde sendt inn et kampanjeforslag til styret før sommeren, som gikk på å skape engasjement, info om kandidatene og blest om valget. Hun sa videre at det kunne bli vanskelig å få folk til og stille til valg, når man ikke klarte å stille et vedtaksdyktig SP til et møte. Hun foreslo at en kunne for eksempel snakke om SP i klassen, få studentene til å skrive ting de ville endre på en lapp og levere de til rektor, muligheten til å drikke kaffe med rektor i kantinen, lage collage å henge opp i Vrimlehallen. Hun avsluttet med å si at hun kunne sende inn forslaget sitt til styret på nytt. Ole Thomas sa at han skulle snakke med Seunn Smith Tønnessen angående å øke beløpet til premien. Han sa videre at han synes Hege Lovises poeng var veldig bra. Han informerte om at det var sendt ut mail til alle studentene om valget på UIA-mailen, men en hadde fått tilbakemeldinger om at veldig få hadde lest den. Hege Lovise kommenterte at det var mange som ikke bruker UiAmailen sin, det kunne en for eksempel se på søknaden fra Student-TV. Marius sa at det har vist seg tidligere år at det hjelper å lokke med vaffler og andre virkemiddel. Det er kanskje ikke det som er mest demokratisk, men det skaper hvertfall blest. Man kan spørre seg om metoden er den beste, men målet er jo å få alle studentene til å se og vite at det er valg. Anders lurte på om det var mulig å kjøre informasjon om kandidatene på Fronter. Øystein sa at han hadde spurt mange på sitt fakultet om de visste at det var valg snart. Det var veldig få som sa ja, men mange som hadde sagt «jippi, da blir det vaffler i kantinen». Dette viste hvor viktig det var å bruke de samme gjenkjennelsebare tingene hvert år. Marius mente at det var helt greit å være med på valgstand om man stilte til gjenvalg. Han mente videre at dette ikke var problematisk, målet er få oppmerksomhet og stemning rundt valget. En har problemer med å få folk til å engasjere seg, om SP mente det var problematisk måtte en få det inn i vedtektene. Ruben takker for alle innspillene som hadde kommet. Bakgrunnen for at spørsmålet med gjenvalgskandidater på valgstand hadde kommet opp, var at det kunne virke som om det som gjorde det fikk fordeler av det, i tillegg til at mange studenter hadde spurt om det. Når det gjaldt info om kandidatene på Fronter, kunne en fint gjøre det. Han sa videre at det var bare å sende mail til styret om en hadde noen ideer til valget, og om en ønsket noe stort måtte en også være med på gjennomføringen. Marius kommenterte at han alltid la vekt på å si på valgstanden at vaffelen var for stemmen, det var ikke så viktig hvem man stemte på. På dette tidspunktet hadde det ankommet 2 SP-medlemmer til og SP var vedtaksdyktige. Philip åpnet opp igjen godkjenningssakene, slik at de kunne vedtas av et vedtaksdyktig SP.

5 5 Innstilling til ordstyrere Helge Ø. Hovland Philip A. Lyding Godkjent Innkalling, godkjent Sakslisten, godkjent med en merknad Dagsorden, godkjent Referat fra , godkjent med en merknad Vedtakssaker SP-sak 53/12 Studentrådet Ole Thomas innledet saken. I forbindelse med handlingsplanen til Universitetsbyen hadde saken med Studentråd kommet opp. Han hadde vært på møte med Dagny Anker Gevelt i Kristiansand Kommune, sammen med de tre andre studentlederne på Ansgar Teologiske Høgskole, BI Kristiansand, Mediehøgskolen Gimlekollen. Det lå svært få føringer til saken, så SP kunne komme med innspill om det meste. Ole Thomas hadde to spørsmål og ett forslag til vedtak. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål. Det ble åpnet for debatt. Marius kommenterte at han fikk en følelse av at dette var enda et råd for rådets skyld. Han var noe usikker på mandatet, men så at det dukket opp i høringssaken. Han mente videre at en likeså godt kunne kalle inn diverse studentrepresentanter direkte til rådet, studenter som man normalt ville kalt inn. Han mente videre at det var merkelig at forslaget om at den tredje UiA-plassen skulle gå til lederen av SiA-styret, all den tid SiA allerede var representert. Han mente til slutt at det virket litt som et handlingslammet råd når det ikke var tydelig hva mandatet var. Det var bedre at studentene er representert i de råd som handlingsplanen allerede har beskrive. Ole Thomas sa at han så poenget med lederen av SiA-styret, men at styret ikke hadde funne noen andre som var logiske. En sliter med representasjonen allerede og det er vanskelig å lyse ut noe som man ikke helt vet hva er. Dette var bakgrunnen for at en hadde ønsket å bake det inn i allerede eksisterende verv, hvertfall i begynnelsen slik at en

6 kom seg i gang. Studentrådet skal ha årlige møter med Formannskapet, og kan levere en «smørbrødliste» for hva studentene ønsker at man skal ta opp i Bystyret. Studentrådet har vært etterlyst fra studentene i mange år, på møtet kom det blant annet opp en uttalelse fra daværende STAleder Irene Bredal fra mai Hege Lovise hadde en kommentar til punkt 6.1 i handlingsplanen og lurte litt på hva som skulle være mandatet. Hun mente at poenget var vel at STA skal forholde seg til UiA og studentrådet skal forholde seg til kommunen og fylkeskommunen. Det stod at man skulle ha møte med toppledelsen, men det ble ikke pekt på studentrådet, så hun mente det måtte inn i punktene 6.3 og 6.4. Hun avsluttet med at kollektivtrafikk var en meget viktig sak å ta opp. Ole Thomas tok en replikk og sa at akkurat det som Hege Lovise pekte på hang sammen med høringen som SP skulle diskutere senere på møtet. Han skulle ta med seg hennes innlegg i den saken. Ole Thomas tok deretter et innlegg der han foreslo å stryke lederen av SiA fra forslag til vedtak, og bad SP komme med alternativer. Han sa videre at styret for eksempel hadde diskutert om de skulle foreslå en av studentrepresentantene i UiA-styret, utfordringen ville da være hvordan en skulle gjøre det rent praktisk. Marius tok en replikk og sa at om SiA skal tas ut var det bedre å ha velferdsansvarlig i STA-styret, siden SiA representerer velferdsbiten. Hege Lovise tok en replikk og sa seg enig i dette. Siden velferdsansvarlig representerer studentaktivitetene, var dette et bra forslag. Ole Thomas tok en svarreplikk og sa at dette var noe av det første styret hadde tenkt på, men leder og velferdsansvarlig sitter allerede i Arbeidsutvalget (AU) til Velferdstinget. I tillegg var det viktig å huske på at velferdsansvarlig allerede er det tyngste frivillige vervet i STAstyret. Philip spurte SP om de ønsket 2 minutter å diskutere med sidemannen. Det ble hverken nikket bekreftende eller avkreftende. Marius sa at han ikke synes det var noen sammenheng mellom punktene , og at disse ikke stemte om studentrådet skulle ha en funksjon. Ole Thomas tok en saksopplysning og etterspurte om man snakket om handlingsplanen eller studentrådet. Marius svarte at han ikke var en støttespiller for Studentrådet og at han ikke forsto funksjonen. Han sa videre at han forsøkte å se hvor studentrådet skulle være med og hvor de skulle ha en funksjon. Han spurte til slutt om en muligens skulle ta saken om høringen først og diskutere Studentrådet etterpå. Philip opplyste om at hvis dette var et ønske i SP, måtte en forslå og åpne dagsorden igjen, vedta å endre dagsorden, lukke saken uten å gjøre vedtak og åpne den igjen etterpå. Han foreslo en prøvevotering, ok for SP. Det ble stemt over om man skulle lukke saken. Det var 5 som stemte for å lukke. Philip opplyste at man måtte ha 2/3 flertall for å endre dagsorden. Ruben kommenterte at man måtte ta kontra og avholdende 6

7 7 også, det ble gjort. Det var 3 på kontra og 1 avholdende, forslaget falt og saken fortsatte. Hege Lovise mente at tillitsvalgtansvarlig i STA-styret kunne være en aktuell kandidat for den tredje plassen, det er jo et verv som har mye kontakt med studentene. Øystein var uenig med Marius angående SiA-plassen, studentvelferd er jo en kjempeviktig sak mente han. Han mente videre at det å ha en representant som representerer alle som jobber med studentvelferd ikke var en dårlig ide. Tom Børge lurte på om det var meningen at studentrådet skulle ha reel makt eller om det kun skulle ha innflytelse og påvirkning. Ole Thomas svarte at det er en del av handlingsplanen å ha et studentråd, en av de viktigste sakene er et årlig møte med Formannskapet. Et slikt møte er en stor fordel, da har man en kanal direkte inn til den politiske ledelsen i kommunen. Tom Børge tok en replikk og lurte på om studentrådet da ville bli en reel påvirkningsinstans. Ole Thomas svarte at det kom helt an på hvor gode studentene er å argumentere, men studentrådet vil ikke ha beslutningsmyndighet. Ole Thomas leverte et endringsforslag og leste det høyt. Forslaget lød: Studentparlamentet vedtar at 2 av plassene tildeles henholdsvis leder og nestleder i STA-styret. Den tredje plassen fordeles ved et senere tidspunkt. Hege Lovise ønsket å oppsummere litt og sa at om det er slik at kommunen og fylkeskommunen ønsker dette, mente hun at en skulle gå for det. Hun mente videre at det var bedre å ta med lederen av SiAstyret en ingen og at det var bedre å ha et råd eller intet råd. Ole Thomas tok en replikk og sa at rådet blir opprettet uansett om STA velger å være med eller ei, da vil rådet bestå av representanter fra Ansgar, Mediehøgskolen og BI. Øystein mente at det var bedre å få inn noen nå slik at rådet kunne komme i gang, enn å utsette og velge noen til den tredje plassen. Helge ønsket å ha et innlegg som en av studentrepresentantene i UiAstyret. Han mente det var viktig for alle instanser som skulle svare på høringen at SP klarte å ta en beslutning om hvem som skulle være med. Det ville ikke tale til SP/STAs fordel om SP ikke tok en beslutning, det ville bli sett på som beslutningsvegring. Han forslo at en for eksempel kunne ha en evaluering av sammensetningen om 1 år. Ole Thomas trakk endringsforslaget sitt og leverte et tilleggsforslag til det opprinnelige forslaget. Tilleggsforslaget lød: og leder av SiA-styret, for funksjonsåret 12/13. Philip refererte til forslaget som var trukket og spurte om det var neon som ønsket å opprettholde det. Det var det ingen som ønsket. Marius mente det var klønete å tildele en av våre plasser til SiA som skal være en av samarbeidspartnerne og representerer alle skolene. Dette var en sammenblanding av roller mente han.

8 8 Øystein var enig med Marius om at det var noe klønete, men at det ikke var så mange andre gode forslag som var kommet. Han mente videre at det var det beste som var kommet i dag. Det ble først stemt over Ole Thomas` tilleggsforslag til det opprinnelige forslaget som lød: og leder av SiA-styret, for funksjonsåret 12/13 Enstemmig vedtatt Det ble deretter stemt over det opprinnelige vedtaket, med det vedtatte tilleggsforslaget, slik at endelig forslag ble: Studentparlamentet vedtar at plassene i Studentrådet tildeles henholdsvis leder og nestleder i STA-styret, og leder av SiA-styret for funksjonsåret 12/13. Disse tar med seg innspill fra Studentparlamentet til Studentrådet når det skal utformes mandat og struktur for Studentrådet. Enstemmig vedtatt SP-sak 54/12 Søknad Studentaktivitet, Kristiansand Student-TV Lise innledet saken. Styret hadde mottatt søknad fra Kristiansand Student-TV og ønsket at aktivitetene selv kunne få presentere seg. Kristiansand Student-TV var representert ved Silje og Magnus og de fortalte litt om oppstartsprosessen, hvilke planer de hadde og at de hadde fått inn 45 entusiastiske medlemmer. De sa også at en for eksempel kunne bruke de under SP-valget. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Tom Børge lurte på hvilken sendetid de skulle ha og om de skulle sende på tv kanal eller på nett. Student TV svarte at de ville bli nettbasert og at de ikke hadde satt fast sendetid enda da de ønsket å komme seg skikkelig i gang først. Philip foreslo at Silje og Magnus fikk talerett i saken og spurte SP om dette var ok. Det var ok for alle. Det ble åpnet for debatt. Øystein mente dette var en kjempeide og at det hørtes veldig bra ut. Marius mente de burde være litt varsomme med å dekke valget når de kun var fokusert på en by, UiA har to kampus. Han oppfordret de om å dekke valget på hele UiA eller å la vær å dekke det i det hele tatt. Per Anders lurte på om de hadde planer om å dekke ting i Grimstad. Silje svarte at de hadde startet opp med Kristiansand som hovedbase, men at en ikke skulle se bort i fra at de beveget seg mot Grimstad også. Marius kommenterte at en allerede har lyd og tvstudio i Grimstad, og at tydelig omtalte seg som Kristiansandstudenter.

9 9 Magnus, fra aktiviteten, svarte at bakgrunnen for at de hadde valgt å starte opp i Kristiansand var at de kunne blitt mye å bite over i en oppstartsfase. Men han skulle tegne innspillene om Grimstad bak øret. Hege Lovise kommenterte at det var en ting og ikke dekke begge kampus fra oppstarten, men en burde kanskje ha et navn som dekker begge kampus fra starten av. Silje sa at de hadde tenkt mye på dette på forehånd. Drømmen deres var å starte Studentmediene i Agder (SMIA), å få alle studentmediene i Agder inn under samme hus. De ønsket å starte i Kristiansand og så ta det videre. Forslag til vedtak lød: Student-TV er medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 26.september 2012, med de rettigheter og plikter det innebærer. Enstemmig vedtatt. SP-sak 55/12 Opprop, SAIH Ole Thomas innledet saken. SAIH hadde lyst å komme og presentere saken selv, og var til stede med Maria, Tor og Silje. De fortalte at kampanjen hadde kommet i forbindelse med studenters kamp for menneskerettigheter og demokrati, og var et samarbeid med Norsk Studentorganisasjon (NSO). Kampanjen skulle være et opprop for studenter som var blitt utvist på grunn av sitt politiske engasjement. De forklarte at prosessen skulle fungere på følgende måte: et lokallag skriver en søknad for en utvist student, et lag administrer, et universitet eller høyskole kan ta i mot studentene slik at den kan få fullføre studiet sitt i Norge for eksempel. SAIH hadde fått positive tilbakemeldinger fra Stortinget og flere av ungdomspartiene. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål. Det ble åpnet for debatt. Hege Lovise kommenterte at hun ikke kunne se for seg at noen var i mot dette, en kunne jamføre kampanjen med Schoolars at Risk. Hun mente at det var viktig for studiemiljøet at studentene kommer, det er berikende for alle parter. Tom Børge lurte på om ikke STA var med allerede siden vi var medlem av NSO og de hadde sagt ja til kampanjen. Ole Thomas svarte at det ikke stemte. Marius hadde et spørsmål angående om det var noen retningslinjer for hvilke type politisk aktivitet man måtte drive med for å bli tatt med, om det for eksempel var noen som ikke kunne bli tatt med. SAIH svarte at de ikke kjente til noen som ikke ville kunne bli tatt med. Det var lokale lag/organisasjoner som ville nominere studentene, så det ville være politisk engasjerte studenter.

10 10 Forslag til vedtak: Studentparlamentet signerer oppropet fra SAIH som støtter ønske om en prøveordning for studenter som er utvist på grunn av sitt politiske engasjement. Enstemmig vedtatt Diskusjonssaker SP-sak 57/12 Høring Handlingsplan Universitetsbyen Ole Thomas innledet saken. Dette var en høring som var kommet ut fra arbeidet til referansegruppen for handlingsplanen, og en hadde allerede vært innom saken på møtet. Fristen for å levere høringssvar hadde i utgangspunktet vært 15.september, men hadde blitt utsatt til 16.oktober. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål. Det ble åpnet for debatt. Marius hadde flere kommentarer til høringen. Den første gikk på punkt 5.2, dette var noen av de mest fluffy tåkepratet han hadde hørt på lenge, og punktet måtte konkretiseres etter hans mening. Under kapittel 6 mente han at hvilken sammensetning studentrådet hadde ville få en innvirkning på hvilke samarbeidspartnerne studentrådet skulle ha. Under punktet om studentråd trengte en ikke ha med SiA som samarbeidspartner nå de allerede var representert i studentrådet. På punkt 2 og prosjektgruppen mente han at SiA og høgskolene allerede var med i studentrådet, og at det var naturlig at studentene var med i punkt 3. Under 6.4 mente han at samarbeidspartner kunne være studentrådet siden alle var representert der. Ole Thomas tok en replikk og sa at når det gjaldt samarbeidspartnere var det i opprettelsen av studentrådet, ikke om den videre funksjonen. Det er STA som har ansvar for at det blir gjennomført og videre samarbeidspartnere er i utgangspunktet kun kommunen. Marius tok en svarreplikk og sa at det endret for så vidt ikke hans poeng at det var unødvendig med dobbel representasjon, men han så poenget til Ole Thomas. Marius kommenterte rundt dette med innledningen og workshops. Han hadde en generell oppfordring til høringen der han synes studentene burde klargjøre og tydeliggjøre ovenfor UiA at de hadde et samfunnsansvar, og ansvar for bransjer de utdanner studenter til. Ole Thomas tok en replikk og sa at han synes UiA var bedre på dette enn Marius gav de kredibilitet for. Dette var noe som blant annet kom frem i UiAs nye forslag til strategiplan som var blitt lagt frem uken før. Når det gjaldt punkt 6.4, skulle han spille det inn til kommunen. Møter

11 11 med UiAs toppledelse har man allerede, men han kunne spille inn at studentene ønsket å være tilstede i møter mellom UiA og kommunen. Helge sa at han hadde tatt opp saken om årlig representasjon i møtene mellom UiA og kommunen, og fått til svar at det var så mange steder UiA og kommunen behøvde å møtes for strategisk planlegging. Hege Lovise hadde kommentarer til flere av punktene. Når det gjaldt 3.3, mente hun at studentene også burde bli invitert til faglige seminarer. Hun forstod at ikke alle studenter kunne bli invitert hver gang, men mente at det var et punkt man burde se på. Punktet hang sammen med 2.1, samarbeid med arbeidslivet om studentoppgaver og praksis/hospitering. Når det gjaldt punkt 4.1.3, konsertarrangement i sentrum, mente hun at det var muligens ikke så lurt å gjennomføre siden de hadde gått med så mye underskudd, men at det var bra at de forsøkte å gjøre noe i forhold til studenttilbudet. Hun mente videre at punkt 4.2.1, synliggjøring av arrangement, var veldig viktig. Spesielt viktig var det å promotere Fronter mer og bruke studentmailen oftere. Ole Thomas tok en replikk og sa at når det gjaldt konsertarrangementet ville nok ikke det bli gjennomført flere ganger. Utelivsbransjen var blitt spurt om å levere regnskap, da det var mistanke om at ikke alt stemte. Marius hadde en kommentar til punkt 4.2.3, Studentrabatt på kulturtilbud o.l. I Russland var det vanlig at det var gratis inngang for elever og studenter på kulturarrangement, det var også en måte å gjøre det på. Ole Thomas var helt enig med kommentaren om punkt 5.2, men sa at det var et innspill som det var jobbet mye og seriøst med. Han skulle dog spille inn at det var noe fluffy setninger om trådløst nettverk. Hege Lovise stille spørsmål om hvor en skulle ta arbeidstimene fra til alt som var forslått at en skulle gjennomføre, for eksempel Fronter og ressurser. Ole Thomas tok en replikk og sa at det ikke var noe godt svar på det, men at han absolutt skulle spørre om det. Han opplyste også om at mye av arbeidet var gjort i forarbeidet. Marius hadde en kommentar til punkt 4.1.5, «Studentpakke Kristiansand», og lurte litt på om dette kunne bli en konkurrent til dagens studiestartpose. Han mente videre at det var viktig å ta stilling til dette punktet og hvordan en skulle ta stilling til dagens posetilbud. Øystein hadde en kommentar til punkt 6.3, årlige møter, og mente at det var viktig å jobbe for å få inn studenter overalt uansett hvilken arena det var. Han mente videre at det hørtes skummelt ut at UiA og kommunen hadde for mange møter uten at studentene var representert. Til slutt lurte han på om nettverket som var beskrive i punkt 5.2 ville bli gratis for studenter. Ole Thomas tok en replikk og sa at det ville det. Det var dagens Eduroam nettverk som skulle utvides. Hege Lovise var enig med Marius om at punkt 4.1.5, «Studentpakke Kristiansand» måtte diskuteres. Hun mente videre at det var stas om en kunne lage vår egen, og at hun foretrakk denne over dagens pose som distribueres over hele landet.

12 12 Øystein hadde en saksopplysning og sa at det var gratis inngang for alle studenter på Sørlandsk Kunstmuseum. Oler Thomas takket for alle innspill, de skulle tas med i høringssvaret. Orienteringssaker SP-sak 58/12 Informasjon om forberedende komité for politikk Ruben innledet saken. Komiteen var kommet i gang med arbeidet sitt og hadde hatt noen møter. De hadde delt opp i 4 hovedområder, de var studiemiljø, velferd, kvalitetssikring og ledelse, administrasjon og samhandling. De hadde også satt opp flere underpunkter. Neste møte skulle komiteen begynne å skrive selve dokumentforslaget. Han oppfordret alle til å huke tak i medlemmene av komiteen eller sende mail om en hadde noe en ønsket skulle være med. Han oppfordret også de medlemmene fra komiteen som var på møtet til å supplere han om han hadde glemt å si noe. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål. Marius tok oppfordringen fra Ruben og sa at slik som komiteen hadde forstått det, skulle en definere hva studentene mener om de beskrevne hovedpunktene, hvordan en mener studenttilværelsen skal være. Prioriteringslistene skal inneholde en liste over hvor en mener det er størst avvik mellom hvordan ting er og hvordan de bør være. SP-sak 59/12 Økonomisk rapport Ruben informerte om saken. På SP-møte i mai hadde han spurt SP om de ønsket jevnlige økonomiske rapporter, og de hadde de svart ja til. Han kom ikke til å gå konkret inn på alle tallene, men ønsket å forklare avvik. Når det gjaldt posten som heter kontorrekvisita, hadde en gått litt over budsjett, men dette var fordi en venter på å få penger tilbake fra en aktivitet en hadde lagt ut penger for. På annonseposten ventet en på penger for Status som kom inn senere enn budsjettert. På trykkposten hadde en brukt litt mer enn budsjettert, måtte sees i sammenheng med annonseposten, da midlene noen ganger går ut/kommer inn på konto senere enn budsjettert. Når det gjaldt posten som heter møter, kurs og oppdatering, hadde en ikke budsjettert med penger til den politiske komiteen. Men siden en hadde litt overskudd hadde de bevilget mat til møtene. En lå rundt kroner med overskudd per i dag, men det ville komme noen rekninger senere enn antatt. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål.

13 13 SP-sak 60/11 Siden Sist Ole Thomas informerte om at det hadde vært mye fokus på valg og tillitsvalgtskurs den siste tiden. SP-valget var utlyst og det hadde kommet inn noen kandidater. Han oppfordret SP-medlemmene om å stille til gjenvalg. Fristen for å stille var 01.oktober. Det siste tillitsvalgtskurset var blitt gjennomført samme dagen. Kursene hadde hatt varierende oppmøte, hadde møtt mange hyggelige folk, fått mye gode spørsmål og hatt gode diskusjoner. Han informerte også om at han hadde satt fast kontordag i Grimstad, det ble hver tirsdag. På lørdag hadde 3 stykker fra STA vært med og grillet i forbindelse med UiA-løpet. Hadde fått alle varene til selvkost og KSI hadde valgt å ta rekningen for pølsene slik at en kunne dele ut gratis pølser. Overskuddet fra brussalget skulle leveres til tv-aksjonen. Han hadde jobbet mye med driftsavdelingen i det siste angående fornying og omstrukturering av Alibiet og kontorplasser. En har ikke plass til alle i dag, og det trengs også en del rydding. En ønsker også mer fokus på lagringsplass, dette er blitt etterlyst av mange aktiviteter. Aktivitetene som holder til i H-bygget i dag skal kastes ut og en skal bruke de rommene til grupperom, noe som vil skape store utfordringer for de aktivitetene det gjelder. En jobber med å skaffe gode løsninger for alle parter. Ole Thomas avsluttet med å informere om at han var med på ansettelsesprosessen av ny dekan på Kunstfag, en veldig spennende prosess å være med på. Marius informerte om at han hadde vært på fakultetsstyremøte på Teknologi og Realfag, der hadde de fått inn studentene som en av de viktigste aktørene i den nye strategiplanen. De jobbet også med å få oversikt over alle tillitsvalgte og hadde oppdatert kontaktinformasjonen til linjeforeningene. De planla også en dugnad på Bluebox. Han informerte videre om at SiA planla å bygge ut backstage området på Bluebox. Det var derfor viktig å vise at en brukte fellesrommet til aktivitetene mye. De planla også å ha et fellesrådsmøte før det vanlige fellesrådsmøte, der en skulle ta opp hvordan aktivitetene skulle søke om midler og levere diverse dokumenter. Bakgrunnen for dette var at mange aktiviteter følte at det ofte ble mye informasjon fra STA og en del av den forsvant mellom styrene og mange mangler også kunnskap om hvordan alt skal fylles ut. Det kunne derfor være greit med et forberedende møte med informasjon om hvordan alle dokumentene skal fylles ut. Det ble åpnet for direkte spørsmål. Det var ingen spørsmål.

14 14 SP-sak 61/12 Eventuelt Vegard hadde en sak om sosialkveld for tillitsvalgte. Han ønsket å invitere SP til denne kvelden som skulle være på Østsia tirsdag 16.oktober, klokken Irene skulle sende ut en mail dagen etterpå og det var viktig å svare om man ville komme. Det ville bli servert pizza og en skulle ha quiz. Det ville bli satt opp transport tur/retur Grimstad. Marius sa at en så hvor vanskelig det var å få oppdaterte lister over de tillitsvalgte. På tillitsvalgtskurset på Teknologi og Realfag hadde de spurt om alle hadde fått invitasjon til sosialkvelden, det var ganske mange som ikke hadde fått den. Han hadde påpekt dette ovenfor fakultetet og dette hadde ført til at de fikk mange lister som de hadde videresendt til Irene. Ruben hadde en sak om høstforsamlinger i tillitvalgtsrådene. En hadde satt opp datoer for samlingene, og de var som følger: Humaniora og Pedagogikk, 18.oktober Økonomi og Samfunnsvitenskap, 17.oktober Kunstfag, 31.oktober Avdeling for lærerutdanning, 25.oktober Han informerte om at alle i SP var hjertelig velkomne og at de kunne bare si fra til han om de hadde noen saker de ønsket skulle bli tatt opp. Øystein lurte på hvilket klokkeslett det skulle være. Ruben svarte at det var klokken på alle utenom på avdeling for lærerutdanning. Møtet ble avsluttet klokken

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.oktober 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.oktober 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 24.10.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.oktober 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.05.12 Saksbehandler Tonje F. Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.02.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.02.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 22.02.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.02.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 29.08.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Silje Linnerud

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.02.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 08.04.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J.

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.04.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.04.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 25.04.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.04.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 SP-sak Referat Møtedato 18.03.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 24.01.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: Mats Cromann

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.04.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.10.11 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 24.05.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 28.mai 2014 kl

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 28.mai 2014 kl 1 SP-sak Referat Møtedato 28.05.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 28.mai 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 26.04.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 21.03.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 21.03.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 21.03.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 21.03.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

!Ruben Haugland. !STA-styret: !Trygve Bjerkaas UiAs Valgstyre. !Ordstyrere:!Referent: !Helge Ø. Hovland. !Irene Bredal!Forfall: !

!Ruben Haugland. !STA-styret: !Trygve Bjerkaas UiAs Valgstyre. !Ordstyrere:!Referent: !Helge Ø. Hovland. !Irene Bredal!Forfall: ! 1 SP-sak Referat Møtedato 20.11.13 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 20. november 2013 kl. 16.15 Studentparlamentet: Mari Gjørv

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.februar 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.februar 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.02.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.februar 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 23. november 2011 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 23. november 2011 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.11.11 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 23. november 2011 kl. 16.15 Studentparlamentet:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps.

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps. SFR-LUI PROTOKOLL Studentenes fakultetsråd LUI Ekstraordinært allmøte Dato: 21.09.17 Tid: 15.30-17.00 Sted: Følg med på Facebookarrangement: Innkalt: Alle studenter ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug FO Kristoffer Skorpen (AFT) FO Kristoffer Gjørtz(AFT) FU Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 02.10.2012 REFERAT MØTE 30/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 02.10.2012, kl. 09:00-11:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011. Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene

Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011. Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011 Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene Dagsorden for studentrådsmøtet onsdag 19.10.11 kl. 11.45 13.45 S 141 på P48

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

SFR-LU møte Referat

SFR-LU møte Referat Til: Studentrådsledere, parlamentsmedlemmer, fakultetsstyrerepresentanter, dekan og adm. Fra: Studentenes fakultetsråd ved Fakultet for Lærerutdanning Referent: Yvonne Belsten SFR-LU møte 27. 10.2011 Referat

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem Til Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag Kopi til Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Fra Stine Nordø, referent Dato 06.02.15 Referat fra FS15 Møtedato 05.02.15 Møtetid 17:30 Møtested Munkegata

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Universitetsbyen Kristiansand Handlingsplan 2012-15

Universitetsbyen Kristiansand Handlingsplan 2012-15 Dato: 25.10.2012 Saksnr.: 201005848-54 Arkivkode E: A61 Saksbehandler: Dagny Anker Gevelt Saksgang Formannskapet Bystyret Møtedato 07.11.2012 21.11.2012 Universitetsbyen Kristiansand Handlingsplan 2012-15

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars Møtedato 14. mars 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested SP-kontoret, Studentsenteret Ordstyrer Håkon Randgaard Mikalsen Referent Runar Jenssen Tilstede: Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer