Lok. nr Halterikhytta Gårdsnavn: Koordinat: Ø: , N: , 22 EU89-UTM Sone 32 Synbarhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lok. nr. 1250013 Halterikhytta Gårdsnavn: Koordinat: Ø: 640302, N: 6605192, 22 EU89-UTM Sone 32 Synbarhet:"

Transkript

1 Lok. nr Halterikhytta Eidsberg Gårdsnavn: Koordinat: Ø: , N: , 22 EU89-UTM Sone 32 Synbarhet: Foto: Kjell Undrum Kulturminneregistrering KMtype: Husmannsplass,, Tilstand: Ansvarlig etat: Verneverdi: Vern:, Beskrivelse: Et ordtak sier at navnet skjemmer ingen. Gamle Lovise var ikke enig. Når hun en sjelden gang måtte oppsøke et offentlig kontor følte hun seg liten og sårbar. Når hun så måtte fortelle at hun kom fra "Hæltrikytta", slik ble det uttalt, hendte det at folk snudde seg vekk og kniste. Når Lundeby-folket skriver sin historie mener de at den halte Erik døde som fattiglem på Lundeby på slutten av 1773, 82 år gammel. Det ser ut til at han skal være av en slekt som har eid Lundeby, og at faren Foto: Kjell Undrum Side 1

2 Foto: Kjell Undrum Lok. nr Halterikhytta forts: hans bodde på Jammerdal(Åsland). Boken "Lundebyslekten fra Hærland" har detaljerte opplysninger om plasser og slekter. Men Lovise og hennes familie har rike tradisjoner på plassen. Riktignok bruker ikke kildene navnet Halterikhytten før i Tidligere heter det Lundbyeplads eller Lundebyfjerdingen, men folketellinga i 1801 forteller om en familie på Lundeby som ser slik ut: Jon Andersen, husmann, 74 år Randi Bertelsdatter, kone, 70 år Lars Jonsen, sønn, 28 år, ugift soldat Birte Jonsdatter, datter, 24 år, ugift. Jon og Randi bodde også på Lundebyplass i 1772 da Lars ble døpt. Når Berte (Birte) blir konfirmert i 1793, 16 1/2 år gammel er adressen Lundebyfjerdingen. Den 25. oktober 1801 døde Jon Andersen, Lundebyfjerdingen. Kansje ble det feiret bryllup her den 20. april Da gifter Berte seg med Ole Pedersen, Sloreby. I september 1805 inngås det ekteskap mellom Lars Jonsen, denne gang Bergerplass, og Christine Gutormsdatter, Revhaug. Den 21. september 1806 skjer det at gamle Jon blir oppkalt. Lars Jonsen, Nordre Løken, og Christine Gutormsdatter, døper sin sønn som de kaller John. Ole Pedersen, Lundebyplads,og Berte Jonsdatter, døper 20/ sin sønn som de også kaller John. Det ser ut til at Ole og Berte bor på plassen på denne tiden, men før 1810 må Lars og Christine ha flyttet dit. En gang er også Berte og og Ole nevnt under adresse Mosen. Like ved Halterikhytta stuper et lite berg rett ned i tjernet, og ei lita grunne ligger like ved. Dette berget kalles Katteberget. Noen mener at navnet er kommet fra at det blitt druknet katter der. En har aldri hørt at det er funnet rester etter fiskeinnretningen "kattis" på grunna. Neste begivenhet på plassen ved Katteberget ser ut til å være at datteren Kirsti blir født her i Hun blir født den 21. januar, og vi kjenner ikke grunnen til at hun først ble døpt i I gårdshistoriens bind IV på side 88 forteller Helge Frøyseth om Fiskerud/husmannsplassen Nordistua Grønnern. Her har han også noen opplysninger om Kirsti. Han forteller at hun våren 1847 giftet seg med Peder Taraldsen som var født på Skarpsno under Brandsrud. Han forteller at Kirsti og Peder overtok plassen straks de hadde giftet seg. Peder døde i mai 1865, og Kirsti drev plassen alene fram til Da flyttet hun til Fjellbu under Kleven der hun døde sommeren Presten skal ha gjort en liten bemerkning i kirkeboka: "Levende af egne midler i sine smaa kaar". I 1891 bodde Lovises mor Ragnhild her sammen med sin søster. Ragnhild døde på "Fattiggaarden Fossum" 15/ av "alder". I 1813 skjer det at datteren Ragnhild blir født den 22. januar. Det blir begravet ei lita jente i 1818 som het Gunhild Larsdatter, Lundebyplads. Hun var født i 1816 og datter av Lars og Kristine. Christine Gutormsdatter døde i mars 1822, og hun blir oppgitt å være 50 år. Lars Jonsen døde 24/ år gammel. Hans søster, konen Berthe Johnadatter døde 15/ , 64 år. Vi kommer videre i historien ved å se litt på hva som skjedde med Ragnhild. Hun giftet seg ikke med noen husmann som sin søster Kirsti. Uten å være gift får hun likevel to døtre med Simen Smidt på Skårer, som er sønn av propitær Ole Smidt. Ole Smidts kone het Maria og var født Bahr Leth. Ragnhild og Simen fikk også sønnen Olauves, men han døde som liten. Den første dattera het Karen Simensdatter og kom i februar Denne Karen gifter seg i 1862 med gårdmannssønn Hans Christiansen, Dallerud fra Askim. Den 17. desember 1867 får dette ekteparet en datter som de kaller Caroline. Denne Caroline gifter seg og flytter til Karlstrup. Hun er identisk med den kjente jordmor Caroline Olsen som har fått en villavei oppkalt etter seg på Folkenborg. Datter nummer to ble døpt den 17. desember Denne Ragnhild og Simens datter er den Lovise som ble Side 2

3 nevnt i innledningen. Etterhvert skal det fortelles mere om Lovise, men først skal vi finne ut litt om hennes onkel John Larsen. Det er uklart når han kom til plassen, men hans adresse er Lundebyplass når han får sin uekte sønn Christian med enken Kristine Larsdatter, Nordre Bjørnstad i mars Det kan hende han hadde vært gift tidligere for en liten gutt på nesten to år som het Andreas Johnsen, Lundebyplads, ble begravd i Fra en annen sammenheng vet vi at John Larsen bodde på Halterikhytten i 1820 årene. I 1847 heter hans kone Kristine Svendsdatter og disse barna kommer: Laurits 1847 Syver 1851 Karen 1854 Elen 1857 Gunerius 1859 Johan Thøger 1865 I 1865 blir det opplyst at John Larsen er selveier og at han før 2 kuer og 3 sauer. Han sår ei halv tønne bygg og 3 tønner havre. Han setter også 3 tønner poteter. En panteobligasjon fra 1863 blir for mektig for John. I 1871 går bruket på auksjon til hans søster Ragnhild for 267 rd. Hun overlater samtidig bruket til sin datter Lovise og svigersønnen Edvard Olsen Når Johan Thøger blir konfirmert i 1879 er hans adresse Mona under Havnås. Endelig skal vi tilbake til Lovise. Hun ble nok ikke alle ganger trodd når hun fortalte at hun var av "fin" herkomst. Det var vel fattigdommen som syntes mest. Det er presisert at hun er født på Halterikhytten. Hun kom i tjeneste på prestegården i Askim, og hun mente visst at prestemannen hadde en finger med i spillet som førte til at hun den 29. april 1867 ble gift med tjenestedrengen på gården som het Edvard Olsen. Han var 9 år eldre enn henne og sønn av gårdbruker Ole Ellefsen Ultvedtplass. Den 5. januar 1874 kommer Edvard og Lovise flyttende fra Askim Prestegård til Halterikhytten for "at overtage gaardsbrug". De hadde med seg sønnen Ole Anton som var født i 1867 og datteren Maren Regine som var født i Ole Anton utflyttet til Sandvika i I 1876 får de en sønn de kaller Karl Ludvig, men denne gutten døde som liten. Flere barn kommer: Annette Sofia 1879 Mina Karoline 1882 Karl Ludvig 1885 kjøpte Skinnerud Even Laurits 1888 I 1875 går det fram at Edvard har tatt seg veiarbeid ved siden av gårdsbruket. Gårdsbruket er på ca. 30 dekar med bergskar og kratt. Skogen ca. 100 dekar mest fjellgrunn. De som kunne huske Edvard kunne fortelle at han var en typisk alvorsmann som levde nøkternt og nøysomt og var korrekt i all sin ferd. Han er husket for pent antrekk og blankpussede støvler. Ofte er han benyttet som fadder når barn blir døpt i grenda. Lovise var mer lettlivet og satte pris på en liten fest i blant. Ungjentene i nabolaget samlet seg gjerne hos Lovise som var livat og kvikk. Det er fortalt at jentene engang sto rundt Lovise som selv sto på trappesteinen og det ble snakka "jenteprek". Da lød det inne fra huset: "Kom inn Lovise stå ikke ute å bli forkjøla". Sommerkvelden var sval og mørk. Lettsindighet ble ikke tolerert der i huset! Lovise var kvikk i replikken og utallige historier gikk om henne og gubben. Ettersom vi vet at Lovise av og til måtte trekke harva, kan vi tenke oss at Edvard så inderlig gjerne kunne ønsket seg en hest. Det er sagt at han ropte: "Fola syten" når han lokka på kua si. Stua vart lita og trang og Edvard savna sterkt et "kammers" i tilknytning til kjøkkenet. Han løste problemet ved å tekke en krittstrek over kjøkkengolvet! Det var en ære å bli invitert over streken. Edvard passet nøye på pengene sine, det trengte han nok så han ville ikke sende penger med Lovise til butikken. Da han ble sykelig på slutten måtte Lovise trekke han med på kjelken når hun skulle handle. Hjem måtte hun trekke både varene og gubben. Senere viste det seg at Lovise også kunne styre penger. Det er fortalt at hun levde på sin lille kapital nesten til siste slutt. Javisst kunne Lovise styre penger! Hun ordnet sin økonomi! En gang hadde hun solgt ei ku og Side 3

4 gikk i banken og satte inn pengene. Men hun hadde også penger på kontoen sin og hun ville samtidig ta ut rentepenger som hun trengte til sitt lille forbruk. Lovise la sine penger på skranken og kassereren gjorde sine beregninger. Han tok sitt, og skjøv pengene Lovise skulle ha tilbake til henne. Denne framgangsmåten undret hun seg sterkt over. Når hun hadde bedt om å få "rentepenger" hvordan kunne det da ha seg at hun fikk "kupenger"? Som enke fikk Lovise slite hardt for sitt utkomme. Hun tok alt det arbeid hun kunne få og slet sent og tidlig. Margit Lundeby fortalte at Lovise vevde blåtøy som hun dro på ei drakjerre til Oslo og solgte. Hun hvilte da på Skårer for hun hadde skyldfolk der. Ellers har vi hørt om byferdene hennes at hun dro kjerra til Mørkfoss. Derfra tok hun båtskyss på Øyeren til Lillestrøm, og derfra toget til Oslo. I Edvards tid foregikk byferdene på samme måte. Da fulgte Lovise Edvard som skyvehjelp visstnok til Morstang. Her ble veien jevnere og Lovise snudde og gikk hjem. En gang hadde hun sett nissen: En liten grå gutt gikk og plukket tyttebær. Vinterstid var det en stor fordel å ferdes på isen framfor å bruke veien som ofte var dårlig. Ofte ble vel isen tatt i bruk i tidligste laget. "Høstisen er seig" låt "Hæltrikytten"-"høstisen er seig!" Edvard hadde en gang fått plagsomme utslett og en lege hadde gitt ham salve for å kurere disse. Det var visst Lovise som foreslo en alternativ anvendelse av medikamentet: Istedet for å smøre salven på utslettene spiste han den opp!! Ikke rart at Lovise beklaga seg over at salven ga dårlig resultat dyr var den og den kosta 4 kroner "Han er Itte verd mere hele kælln!" Edvard døde visstnok i 1915 og allerede i oktober 1912 hadde han solgt bruket til Anna Wilson, med borett for seg og Lovise I 1917 leser vi at Karl Edvardsen er bruker. Han kjøpte Skinnerud i 1925 av Asbjørn Haugerud og flyttet tvers over tjernet. En høstkvell hadde Lovise vært i butikken og handla og var på hjemvei med varene på kjelken sin da isen brast under henne på elveslora i nærheten av Moseby. Hun sto på bunnen, men vannet var kaldt og hun kom ikke opp ved egen hjelp. Hun måtte rope på hjelp og Thorvald Moseby fikk heldigvis høre henne. Han plukka kjøretømmene fra selen sin og la iveg det beste han kunne, og han fikk dratt Lovise opp ved at han laget ei løkke av tømmene som han kastet ut til henne. En stige hadde han visst også fått nappa med seg da han løp. Naturligvis ble dette samtaleemne i det vide og brede, og overalt hvor Lovise viste seg ble beretningen gjentatt. En gang var emnet bortimot uttømt da en eller annen bemerket noe slikt: "Det var ei Guds løkke som redda deg, Lovise". Lovise svarte som så:" Jeg veit ikke om det Guds løkke eller om det var Moseby`ns løkke, men jeg er glad jeg blei dratt opp". En nær nabo skrev en liten vise om dette kanskje i forbindelse med en bursdagsfeiring. Disse linjene huskes; Hun kom fra Lundeby her en kvell hu Lovise, hu Lovise på isen gikk a så likesæl hu Lovise, hu Lovise og mørkt det var så a ikke så så best det var så i vannet lå hu Lovise, hu Lovise. En dag i året var det fest hos Lovise. Senhøstes feiret hun sin bursdag og da holdt hun åpent hus. Gjester dukket opp tildels langveisfra også fra Mysen. Noen av disse festene var nok litt fuktige. En bygdemusiker kunne fortelle om en gang da det riktig hadde vært feiende fest hos Lovise, og flott musikk hele fire fioliner og en cello! Men han var litt lei seg for at han hadde fått blod på notene! Helt på slutten var Lovise i forpleining i nabolaget. En tid var hun hos Maren Brunsnes, men hun døde hos Ragna og Asbjørn Haugerud på Nes, og minnesamværet ble holdt der. Året var Anna Wilson leide bort huset, noen ganger som feriested, og i andre tilfelle til fastboende. I slutten av trettiåra ble navnet forandret fra Halterikhytten til Elverø. I farten husker en disse som bodde her fast med sine familier: Gunda og Johan Johansen, Anna og Andreas Side 4

5 Tøften, Margit og Magnus Stanes. Spesielt de siste som bodde her, Margit og Ole Myhre, skal ha utnyttet mulighetene til å lage en idyll utav stedet. Den tidligere bygningen sto noen timeter lengre syd enn den vi kjenner i dag. Lovise skal ha fortalt at hun ble født før denne flyttingen. (Undrum 2005). Befart og fotografert den 12. januar 2007 av Aase og Kjell Undrum. Posisjonen er avlest med håndholdt GPS. Tilhørende enkeltminner (0): Litteratur Undrum, Kjell Øst i kroken - og litt vestover. Spredt stoff fra flere enn hundre husmannsplasser / kulturminner i Hærland. Upub. 61 s. Side 5

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere!

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Her kommer det noen ord fra Cochabamba. Først og fremst kan jeg fortelle at vi nå er inne i den kaldeste epoken i året, med kalde kvelder og morgner.

Detaljer

Christen Joensen fra Gangsaa

Christen Joensen fra Gangsaa Christen Joensen fra Gangsaa og hans familie fra storbonde på Rosfjord til vognmand i Mandal Myten om Rosfjord Eventyret på Rosfjord er en oppdiktet historie basert på fortellinger og myter om slekten

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Myntene på handelsstedet

Myntene på handelsstedet Myntene på handelsstedet Innlevert av 1.-4. trinn ved Kjerringøy skole (Bodø, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Kjerringøy er ei lita bygd i Nordland, med omtrent 350 innbyggere. Kjerringøy skole er en

Detaljer

CARL AND SYNNEVA (HOPPERSTAD SKJERVEN) LEE

CARL AND SYNNEVA (HOPPERSTAD SKJERVEN) LEE CARL AND SYNNEVA (HOPPERSTAD SKJERVEN) LEE Deres liv og familie En historisk fortelling Skrevet av Russell C. Lee April 2003 Oversatt og bearbeidet av Harald Sørgaard Djupvik Juni 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950

Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950 Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950 Jogeir Nicolai Stokland, mars 2015 Oslebakke har vært et økonomisk sentrum på Veierland gjennom store deler av seilskutetiden som varte fram til slutten av 1800-tallet.

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne. Høsten 1978

Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne. Høsten 1978 ELISABETH Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne Sivilstand: Enkemann Høsten 1978 Hva i all verden er det de holder på med? Stua vår er full av damer som maler hverandre i ansiktet.

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige.

Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige. Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige. Asbjørn Sigurdson drar sørover for å kjøpe korn: Asbjørn gav seg av sted og hadde tjue mann med, de seilte nordfra om sommeren, og det er ikke fortalt noe

Detaljer

600 tyske setninger 1

600 tyske setninger 1 600 tyske setninger 1 Nivå 1 (lavt nivå 1. klasse) 1. Hei, hvordan går det? 2. Hva heter du? 3. Jeg heter 4. Hvor gammel er du? 5. Jeg er. år gammel. 6. Hvor kommer du fra? 7. Jeg er fra Norge. 8. Jeg

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Stemmer det at noen virkelig kan se inn i fremtiden? Klasse: 7. klasse Skole: Hillestad skole (Holmestrand, Vestfold) Antall deltagere (elever): 11 Dato: 30.04.2009

Detaljer

RAMNESIANA 1999. Forord

RAMNESIANA 1999. Forord INNHOLD Forord... Side 3 Hans Ramm til minne... " 5 Hans Jacobsen Bjune, ordfører 1932-34 " 7 Butikkene i Ramnes... " 10 Attesten som kom tilbake fra Amerika... " 32 Det nye orgelet... " 35 Dansemusikk

Detaljer

GUNVOR & RASMUS HÅLAND

GUNVOR & RASMUS HÅLAND GUNVOR & RASMUS HÅLAND - EN SLEKTSHISTORIE I TEKST OG BILDER FORORD: Å kjenne sine egne røtter er vel noe som blir viktigere etter hvert som en blir eldre selv, og selv om jeg fremdeles har noen skrevne

Detaljer

Slektssaga. Fra Gangsaa til Vognmannsgaten. Heimegarden på Gangsaa. Til byen B. Andersen etter original. Støa og Skåran i Mandal ca 1910

Slektssaga. Fra Gangsaa til Vognmannsgaten. Heimegarden på Gangsaa. Til byen B. Andersen etter original. Støa og Skåran i Mandal ca 1910 Slektssaga Fra Gangsaa til Vognmannsgaten Heimegarden på Gangsaa Til byen B. Andersen etter original Støa og Skåran i Mandal ca 1910 2 Arvid Andersen Kungsgatan 24 453 33 Lysekil Sverige Tel: +46(0)523

Detaljer

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91 Nr 91 1/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Et is-skip Les om en Kragerøskute som losser is i Southampton i England. Artikkelen stod på trykk i den engelske avisen

Detaljer

Tanker omkring en ulykke..

Tanker omkring en ulykke.. Tanker omkring en ulykke.. Ulykken. Det var med noen forskjellige folk på hjortejaktene våre, enkelte viste ikke slik oppførsel på jakten at de ble invitert med flere ganger. Vi i jaktlaget er opptatt

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

Taterleiren i Vikvarvet. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren

Taterleiren i Vikvarvet. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Taterleiren i Vikvarvet Fra utstillingsplansjene på Taterleiren både hus og tomter av Vikvarvingene. De fikk hjelp og støtte av nære naboer til å etablere seg, og de fikk også låne/leie stallplass til

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: Nedre Helgerud. Øvre Helgerud. Kjeldås. Stomperuddalen. Søndag 14. sept. 2014

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: Nedre Helgerud. Øvre Helgerud. Kjeldås. Stomperuddalen. Søndag 14. sept. 2014 NESBYGDA HISTORIELAG Vandring i området: Øvre Helgerud en vinterdag på 50 tallet Nedre Helgerud Øvre Helgerud Kjeldås Stomperuddalen Utsikt fra Øvre Helgerud Søndag 14. sept. 2014 Helgerud bruk nr 1. Kjeldås

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Håvard Pedersen Thorleif Pedersen Stein Talleraas Tor Ramberg Kristine Grønhaug Siri Kaborg Stian Røraas USBL

Håvard Pedersen Thorleif Pedersen Stein Talleraas Tor Ramberg Kristine Grønhaug Siri Kaborg Stian Røraas USBL Styret i Stig borettslag i jubileumsåret: Formann: Stein Talleraas Nestformann: Pål Jensen Sekretær: Lill-Ann Kaborg Styremedl.: Berit Granum Vara: Rolf Røraas Lisbeth Wiik Frank Thommessen Jubileumsheftets

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre NESBYGDA HISTORIELAG Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop Bedehuset/Nesbygda kirke før og nå Pløying i Støa Nesbygda historielag

Detaljer

Stamfaren Jacob Carlsen

Stamfaren Jacob Carlsen Nr. 4 Desember 2008 Årg. 28 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Stamfaren Jacob Carlsen God jul til unge og gamle Drøbak er blitt en helårs juleby, den trekker publikum fra hele landet, ja, utlandet

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973)

Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973) Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973) Skrevet av Harald Sørgaard Djupvik (september 2010) 1 Barndom Peder Olai Djuvik ble født på gården Nedre Djuvik den 31. desember i 1891, han kunne med andre

Detaljer