Terrorkrigens pris i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terrorkrigens pris i Norge"

Transkript

1 Ole Jan Larsen Terrorkrigens pris i Norge Somaliere i Norge ble mistenkt for å finansiere terrorisme etter 11. september På denne måten viste norske myndigheter amerikanerne at vi står sammen i krigen mot terror. Hvilken pris somalierne måtte betale for å bli koblet til Osama bin Laden, tenkte ingen på. Somalierne i Norge er hardt presset, og har store problemer med å finne sin plass i det norske samfunnet. Høy arbeidsledighet og lavt utdanningsnivå er viktige årsaker til at somalierne kommer svært dårlig ut på mange statistikker. 1 Men blant somalierne er det også mange hardtarbeidende ressurspersoner som lever som lovlydige borgere, uten andre hensikter enn å jobbe og sørge for at familien fungerer bra. Siden høsten 2001 er jeg blitt kjent med Abdi Hashi. Han er i begynnelsen av førtiårene, og lever sammen med kone og sju barn i en leilighet i en av drabantbyene i Oslo. 5. oktober 2001, mindre enn en måned etter terroranslaget 11. september ble Abdi Hashi og seks andre somaliere arrestert i en gigantisk politiaksjon i Oslo. Politiet hadde utkommandert over 200 politifolk denne fredagskvelden. Væpnet politi slo til samtidig på ulike adresser i byen. Private hjem med små barn til stede ble endevendt i jakten på spor. Somalierne var blitt ofre for heksejakta på terroristenes bakmenn. Dagene etter politiaksjonen var hovedoppslaget i nyhetsmediene at somaliere i Norge kunne stå bak terrorfinansiering. Det hele virket spektakulært og utrolig. USAs føderale politiorganisasjon FBI, hadde vært en sentral premissleverandør i forkant. Oslos somaliere ble knyttet direkte opp mot Osama bin Ladens nettverk, og mot terroraksjonene mindre enn en måned tidligere. Jeg kjente en del somaliere som jeg hadde truffet i mitt yrke som reporter, og jeg kjente igjen navnene på organisasjonene som skulle ha blitt brukt til å sende terrorpenger ut av Norge, Al-barakaat og Dahabshiil. Det gikk opp for meg at jeg selv hadde brukt disse organisasjonene for å sende penger fra Somalia til Norge noen år tidligere. Hadde noen av disse pengene finansiert terroraksjonen 11. september? Nordmenn bak 11. september? Jeg bestemte meg for å prøve å komme i kontakt med somalierne som ble varetektsfengslet etter arrestasjonene, og oppsøkte en slektning til en av de arresterte. Han hjalp meg med å opprette kontakt. Etter fire og ei halv uke slapp Abdi Hashi ut av varetekt. Jeg var på plass utenfor Oslo Kretsfengsel. Noen gamle plastposer var alt han hadde med seg da jeg møtte ham første gang. Han var tydelig sliten og nedbrutt, og ønsket ikke noen kontakt med journalister. Og i ukene etter 5. oktober fortsatte spekulasjonene i mediene. Det var nestlederen i Økokrim, statsadvokat Erling Grimstad, som hadde ansvaret for informasjonen til pressen. Han sørget for å holde saken varm.vi fikk vite at titalls millioner kroner var sendt ut av landet, og at det var mange interessante spor. Politiets Sikkerhetstjeneste og Økokrim jobbet på spreng, og vi ventet på at noen konkrete opplysninger skulle komme ut. Men det gjorde det ikke.

2 samtiden Jeg foreslo overfor NRK Brennpunkt at det kunne være en god idé å lage en fjernsynsdokumentar om aksjonen mot norske statsborgere med somalisk opprinnelse som nå var i søkelyset, mistenkt for terrorfinansiering. Jeg fikk beskjed om å sette i gang, og gjorde et nytt framstøt for å komme i kontakt med Abdi Hashi. Vi ble enige om å treffes på en asiatisk kafé i kjøpesenteret Arkaden i Oslo. Abdi var tydelig skeptisk, og gjorde det klart at han var redd for å få enda flere problemer. Men det ble flere møter på kafeen ved Karl Johan. Abdi er fra Hargeisa, hovedstaden i Somaliland, som i 1991 brøt med resten av Somalia og dannet en egen republikk. Han kom til Norge i 1988 sammen med kona Seinab. De har sju barn i alderen tre til tretten år. Foreldrene til Abdi bor fortsatt i Hargeisa, som i dag er en forholdsvis fredelig by. Men mangel på infrastruktur, bankvesen og ikke minst arbeid, gjør at foreldrene er avhengige av penger fra sønnen i Norge. For Somalia er penger fra slektninger som har emigrert til utlandet en vesentlig inntektskilde. Beregninger viser at rundt 23 prosent av inntektene til Somalia kommer fra slektninger som bor i utlandet. 2 Pengene blir sendt via alternative banksystemer som kalles hawala. Systemet er basert på tillit. Man stoler på at den som tar imot pengene sørger for at de kommer fram til den rette mottakeren. Statsadvokatens framstilling De som jobber i hawala-selskapene er altså tillitsfulle mennesker som nyter stor respekt. Abdi Hashi jobbet i Dahabshiil. På kontoret i Karl Johans gate mottok Abdi og hans kolleger mange forholdsvis små beløp som til sammen ble større pengebeløp. Når småbeløpene ble slått sammen og overført i én transaksjon, ble gebyret for den enkelte minimalt. I tillegg sørger Dahabshiils apparat i Somalia for at pengene effektivt blir utlevert til mottaker. På kontoret i Oslo ble det ført lister over beløp, avsender og mottaker. Listene ble sendt til mottakerkontorene i Somalia, slik at medarbeiderne hadde full oversikt over hvem som skulle ha de ulike beløpene. Abdi har hele tida hevdet at han drev hjelpearbeid. Statsadvokat Erling Grimstad hevdet noe annet i retten. Han tillot seg å framstille somaliernes hawala-system som uoversiktlig og meget suspekt. Fra en statsadvokat hadde jeg forventet redelighet og en viss anstendighet. Grimstad demonstrerte det motsatte. Han bidro til å villede retten. Ved å komme med en rekke påstander som var gale, skapte han et inntrykk av at store pengebeløp ble levert inn på et kontor i Oslo, uten at man ante noe om avsender eller mottaker, at det var umulig å kartlegge hvor pengene stammet fra og hva de ble brukt til. Økokrim og Politiets Sikkerhetstjeneste etterforsket saken i ett år og brukte store ressurser på å gå gjennom transaksjoner. Hva fant de ut om Dahabshiil? Det ble dokumentert at ett enkelt pengebeløp stammet fra kriminell virksomhet i Norge. Ille nok. Men det flyter nok betydelige beløp via norske finansinstitusjoner daglig som ikke stammer fra legal virksomhet. Politiet hadde gått på en kjempesmell. Men slik så ikke Grimstad det. På et tidlig tidspunkt kunne saken blitt avrundet ved at myndighetene hadde beklaget framgangsmåten Abdi og de andre somalierne hadde blitt utsatt for. I stedet har saken versert i rettssystemet helt fram til sommeren 2005, da endelig dom falt i Høyesterett. Abdi Hashi må i fengsel Det tok altså nesten fire år før saken ble avsluttet. Terrorfinansiering, hvitvasking av titalls millioner kroner, somaliere i Norge med penger til Osama bin Laden? Dette var utgangspunktet i oktober Endelig dom i Høyesterett lyder på ett års fengsel, seks måneder ubetinget for to av de sju som ble arrestert i Abdi Hashi er en av dem. Jeg skal her argumentere for at det er feil å straffe Abdi med frihetsberøvelse. Abdi ble utsatt for en traumatisk arresta-

3 32 samtiden sjon og varetekt i panikkstemningen etter 11. september Det ble lansert en rekke løse spekulasjoner som gjorde at Abdi ble mistenkt for å ha bidratt til finansiering av terroraksjonen 11. september. Grunnlaget for dette var ikke til stede. Da Abdi ble arrestert var han lærer i barneskolen, med klasseansvar. Barna hans ble utsatt for mobbing, fordi faren som til da på alle Ole Jan Larsen måter hadde vært en hedersmann i lokalmiljøet og på skolen, plutselig ble en mulig bakmann for terrorisme. Jeg opplevde selv at ungdommer utenfor blokka til Abdis bopel omtalte ham som «han som hjalp Osama bin Laden». Etter at Abdi slapp ut av varetekt fortalte han om hvor traumatisk det var å bli revet bort fra sine egne barn. Da han skulle begynne å jobbe igjen måtte han forklare elevene sine hvorfor han hadde vært i fengsel, og hva han var mistenkt for. Ledelsen på skolen nektet NRK å filme Abdi på skolen, fordi skolen ikke ville bli knyttet til læreren som var mistenkt for terrorfinansiering. Dette er store belastninger for en mann og en familie som tilhører den kanskje dårligst stilte minoritetsbefolkningen her i landet. Hva ble Abdi dømt for? Brudd på valutaloven, samt regnskaps- og likningsloven. I tillegg ble han dømt for uaktsomt heleri, fordi det ble bevist at et beløp som var sendt via Dahabshiil, stammet fra straffbare handlinger. Det betyr at Abdi og hans kolleger i første rekke har brutt formelle regler for forretningsdrift og for utførsel av valuta til utlandet. Er det likevel rimelig å spørre om dette også slår tilbake på norske myndigheter? Virksomheten til somalierne som det her er snakk om, og som ble svært interessant for politiet etter 11. september 2001, hadde pågått i 15 år i Oslo. Hawalakontorer eksisterer i de fleste store vestlige byer, og det er egne kontorer for mange land i Afrika og Asia. I andre land har myndighetene tatt tak i dette for lenge siden, og inngått samarbeid med hawala-kontorene, slik at virksomheten foregår på en lovlig måte. I en rapport fra FNs utviklingsprogram for Somalia skriver Abdusalam Omer: «Norway is one of the few Western countries that have no legal guidelines for the operations of money transfer companies. In most Western countries laws are in place and guidelines are established to regulate remittance companies.» 3 Abdi definerte arbeidet hos Dahabshiil som hjelpearbeid, og regnet med at det var akseptabelt å drive som de gjorde. Etter mitt syn har myndighetene et ansvar for å påse og bidra til at denne typen virksomheter forholder seg til norsk lovverk. Dette er ikke gjort. Derfor må Abdi i fengsel. Foto: Nils Vik Statlig diskriminering Et tankeeksperiment: Gitt at norske myndigheter før 11. september 2001 og uten FBI i kulissene hadde oppdaget virksomheten som Abdi var en del av. Ville Abdi blitt straffet med fengsel? Svaret er nei. For dette er ikke og har ikke vært en kriminell organisasjon. Store norske bedrifter som Telenors datterselskap Taide Networks, norske hjelpeorganisasjoner som Norsk Folkehjelp og FN bruker selskapet for å føre penger inn og ut av Somalia. Dahabshiil og andre hawala-selskaper er det viktigste livsgrunnlaget i et av verdens fattigste land. 4 Abdi er nå tolk, og har fått sertifikat som

4 samtiden statsautorisert tolk i Norge. Han jobber hardt for å legge seg opp penger til månedene han skal i fengsel. Familiens økonomi er basert på hans lønn, kona Seinab er hjemmeværende. Abdi skal altså sone blant annet fordi selskapet han jobbet for ikke var registrert på riktig måte og at det ikke ble levert regnskap, slik regelverket krever. I tillegg påviste politiet etter et års intens etterforskning at det var overført ett 1 beløp via systemet som stammet fra kriminell virksomhet. Det kan imidlertid ikke Abdi holdes ansvarlig for. Dette er altså de reelle grunnene til at Abdi skal i fengsel. Men det er grunn til å se nærmere på det inntrykket som er skapt i media, knyttet til Abdis virksomhet. Regi: Erling Grimstad. En måned etter arrestasjonene uttalte Grimstad til Aftenposten at Økokrims etterforskning hadde styrket mistanken om at noen av pengene var brukt til å finansiere internasjonal terrorisme. «Vi har kunnet spore transaksjoner til mennesker som har nær tilknytning til organisasjoner som nå er under etterforskning for terrorisme i USA, sier Grimstad.» 5 Grimstad kom aldri opp med noe konkret, men bidro aktivt til å mistenkeliggjøre somalierne både i retten og i mediene. Dette ble gjort ved å komme med uriktige opplysninger om virksomheten, og ved å bygge på fordommer om somaliere som ei ressurssvak etnisk gruppe på trygd. På denne måten skapte han et inntrykk av at vi trolig hadde å gjøre med en kriminell organisasjon som sendte penger til nettverk som støttet internasjonal terrorisme. Hvilket grunnlag bør man ha for å mistenke enkeltpersoner og en allerede stigmatisert minoritet for å bidra med større eller mindre pengesummer til terrornettverk? Etter å ha fulgt denne saken siden 2001, er det Grimstads lemfeldige omgang med fakta og ubegrunnede mistanker som har gjort sterkest inntrykk. Han har bevisst spilt på at det ikke er noen grunn til å tro at en ung somalisk gutt er i stand til å håndtere store pengebeløp. Han har bevisst spilt på våre fordommer om at Somalia er et anarki, uten retningslinjer eller orden, og framstilt hawala-systemene som like uoversiktlige og kaotiske. Aksjonen mot Abdi og de andre somalierne høsten 2001 er den mest dramatiske hendelsen i Norge som er et direkte resultat av terrorhandlingene i New York og Virginia 11. september. Vi kjenner til en rekke grove overgrep mot muslimer i den verdensomspennende krigen mot terrorisme. Abdi er også et offer for krigen mot terror. På et tidlig tidspunkt kunne Erling Grimstad med æren i behold beklaget aksjonen mot somalierne med at det var et resultat av en noe overopphetet stemning, bare noen uker etter 11. september. I stedet har han bidratt til at mistankene og spørsmålene opprettholdes. Kritikk fra Høyesterett I en artikkel i Aftenposten nesten fire år etter aksjonen mot somalierne skapes det på nytt inntrykk av at somalierne kan være knyttet til terrorisme selv om utgangspunktet for artikkelen er dommen i Høyesterett. Journalist Kjetil Kolsrud slår fast: «Enorme kontantbeløp, mye av det utbytte fra kriminell virksomhet, ble satt inn i norske banker, og videresendt til konti i Somalia og Saudi-Arabia.» 6 Det er riktig at store beløp ble overført til konti i utlandet, men det er ikke påvist at «mye» var utbytte fra kriminell virksomhet. Det var mange småbeløp fra enkeltpersoner med navn og telefonnummer både på avsender og mottaker. Når dette ble sendt som en transaksjon ble det store summer. Artikkelen er blant annet illustrert med et bilde av Osama bin Laden, og det skapes et inntrykk av at selv om dommen i Høyesterett ble ett års fengsel, seks måneder ubetinget, så er det fortsatt mye som peker i retning av Osama bin Laden og terrorfinansiering. Dette er tendensiøst og dårlig journalistisk håndverk. Hva sa Høyesterett om virksomheten til de somaliske organisasjonene? Jo: Men virksomheten har også her hatt et humanitært, og ikke et økonomisk formål. Hashi har

5 34 samtiden heller ikke hatt personlige inntekter fra virksomheten. ( ) I tillegg til virksomhetens humanitære formål må det ved straffeutmålingen tillegges vekt i formildende retning at Økokrim under etterforskningen har gått svært hardhendt frem. 7 Dette er meget klar tale fra høyeste instans i rettsapparatet. Når prosessen nå er avsluttet, og Abdi som ble fengslet, mistenkt for terrorfinansiering, skal sone sin dom, er det grunn symbolhandling som skulle vise amerikanerne at Norge bidrar aktivt i krigen mot terror? Kjell Magne Bondevik tok over som statsminister i oktober 2001, og var kort tid etter på besøk i Det hvite hus i Washington, der president George W. Bush takket Norge for den viktige innsatsen mot terror. To dager etter Oslo-aksjonen, ble det utført tilsvarende aksjoner mot hawala-kontorer i Minneapolis; Columbus, Ohio; Alexandria, Politiet hadde utkommandert over 200 politifolk denne fredagskvelden. Væpnet politi slo til samtidig på ulike adresser i byen. til å spørre om denne saken har ei side som er mer interessant enn historien om Abdis innsats for å sende penger til Somalia? Den amerikanske fare Hvem initierte den omfattende politiaksjonen 5. oktober 2001? Erling Grimstad uttalte etter aksjonen at Økokrim hadde startet arbeidet med å undersøke de somaliske hawala-systemene før 11.september. Betyr det at dette var en vanlig politiaksjon? Den politiske ledelsen var orientert om den planlagte aksjonen som USA hadde bedt om. 8 Var dette en politisk aksjon, initiert av syltynn etterretning fra amerikanerne? Dette er spørsmål som bør besvares, og som vil gi viktig informasjon om rettsvernet i tilspissede situasjoner. Det er når samfunnet befinner seg i en ekstraordinær situasjon, slik vi opplevde etter 11. september 2001, vi ser hvordan rettsstaten fungerer. I ettertid kan vi slå fast at det ikke var noen grunn til å gjennomføre aksjonen mot somalierne på en brutal og dramatisk måte, slik de opplevde. Det er derfor viktig å få svar på hvorfor man valgte en så resolutt framgangsmåte. Skyldtes det at aksjonen også var en Virginia; Seattle, Washington, og Boston; Massachusetts. Etter å ha stengt ned al-barakaat, som var den største hawala-organisasjonen i Somalia, og avsluttet etterforskningen, er konklusjonen at det ikke er mulig å føre et eneste bevis som viser en link mellom al- Barakaat og noen form for terrorisme: «In fact, the U.S. team could find no direct evidence at all of any real link between al-barakaat and terrorism of any type.» 9 Al-Barakaat, som var et stort konsern innenfor telenett, entreprenørvirksomhet og hawala, ble oppløst etter terrormistanken. Dahabshiil, som Abdi Hashi arbeidet for, eksisterer fortsatt med kontorer i en rekke vestlige byer blant dem Oslo. Norsk granskning Abdi Hashi må sone fengselsstraff for å ha overført penger for somaliere, bistandsorganisasjoner og norske selskaper via organisasjonen Dahabshiil. En annen norsk statsborger, med somalisk opprinnelse, fikk samme straff som Hashi for å ha jobbet for al-barakaats Oslo-kontor. De fem andre som ble arrestert 5. oktober 2001 fikk også sin straff

6 samtiden kroner i bot hver! Det bør vel være en passende straff for somaliere som urettmessig er blitt framstilt som mulige bidragsytere til terrorisme i fire år? Kampen mot terror har en høy pris. Muslimer opplever å bli stigmatisert og mistenkeliggjort. De må også tåle å bli holdt under oppsikt så lenge islamistiske terrornettverk er i virksomhet. Men det er viktig å sørge for at man ikke godtar alt, og at ikke protestene uteblir når det er snakk om somaliere eller andre minoriteter som blir urettmessig behandlet. Aksjonen mot hawala-systemene i Oslo i 2001 bør granskes, slik at vi får et helhetlig bilde av prosessene i forkant av aksjonen, og slik at vi får en oversikt over det juridiske grunnlaget for å slå til mot hawala-kontorene. I Aftenpostens artikkel om dommen i Høyesterett, som burde handlet om myndighetenes nederlag, bidrar journalisten i stedet til å opprettholde mistanken mot somalierne. Han siterer en etterretningsanalyse fra Oslo politidistrikt fra 2004: «Knytningene mellom al-qaida og de somaliske pengeoverføringssystemene tilsier at oversendte penger kan gå til finansiering av terror.» Dette betyr i så fall at politiet sitter på nye opplysninger som bør føre til nye aksjoner mot hawala-systemene både i Norge og internasjonalt. Eller er det bare frie spekulasjoner? Noter 1. Statistisk Sentralbyrå, Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår, Lars Østby (red.), 2004/66 tat_ pdf 2. Joseph Winter, Somalia s diaspora offers financial lifeline, BBC News, Mogadishu, 3. Abdusalam Omer, Establishing systems and procedures for the effective regulation and monitoring of somali remittance companies (hawala), prepared for UNDP Somalia, s På følgende nettsteder er det mer informasjon om hawala: 12/elqorchi.htm 5. Aftenposten, Aftenposten, Høyesterettsdom ref. HR A (Sak nr. 2005/224). 8. Dette ble blant annet opplyst av daværende justisminister Hanne Harlem i et intervju jeg gjorde med henne i begynnelsen av National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Terrorism Financing Staff Monograph, s

AntirasisteN. Marker Krystallnatten. Hawalah. kr 10 nr 5 2001. C-blad. besøk oss i ny drakt på internett...

AntirasisteN. Marker Krystallnatten. Hawalah. kr 10 nr 5 2001. C-blad. besøk oss i ny drakt på internett... AntirasisteN kr 10 nr 5 2001 retur: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd C-blad Marker Krystallnatten Bilder fra 17. mai for alle i Oslo Oslo og Akershus sitt 17. mai for alle var en suksess i år også. Mange

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 1. Spådommene om Europa. Jakten på kartellene 4 Nytt AFF-program 19

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 1. Spådommene om Europa. Jakten på kartellene 4 Nytt AFF-program 19 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 1 Spådommene om Europa Jakten på kartellene 4 Nytt AFF-program 19 Nr.3 2011 NHH Bulletin Leder Innhold 4 Jakten på karteller Når et selskap

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2012 Nr. 150 Fredag 1. juni 2012 Uke 22 Kr. 20,00

METODERAPPORT SKUP 2012 Nr. 150 Fredag 1. juni 2012 Uke 22 Kr. 20,00 METODERAPPORT SKUP 2012 Nr. 150 Fredag 1. juni 2012 Uke 22 Kr. 20,00 Foto: JAN PETTER LYNAU Foto: THOMAS NILSSON SIDE 8 og 9 SIDE 4, 5 og 6 Jakten på Breiviks LIBERIA-KONTAKT Marianne Vikås, Jarle Brenna,

Detaljer

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Beate Gangås Likestillings- og diskrimineringskonstabelen Han gir Condoleezza Rice juridiske råd Jurist er byombud i

Detaljer

Furuholmens nyttige idioter

Furuholmens nyttige idioter Jus Advokat Furuholmen er dømt for heleri får fortsette som advokat: Furuholmens nyttige idioter furuholmen og reiss-andersen lyngtveit og furuholmen furuholmen og toska Både Lagmannsretten og Høyesterett

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Kredittilsynet, 15. september 2008 1 1 Innledning 1.1 Kredittilsynets oppdrag

Detaljer

Metoderapport: basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere:

Metoderapport: basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere: Metoderapport: FORBRYTELSE UTEN STRAFF basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere: Knut Gjernes, Sognsveien 20, 0851 OSLO, Telefon: 932

Detaljer

3. Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium:

3. Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium: Skup-rapport 1.Journalister: Erlend Frafjord og Jone Østebø, Stavanger Aftenblad. 2. Prosjektets tittel: På flukt i eget land. 3. Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium: 45

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006 B-PostAbonnement SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd «Det er bedre å dø i Norge enn i Afghanistan» Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme?

Detaljer

Temanotat Usbekistan: Overvåking av befolkningen og situasjonen for returnerte asylsøkere

Temanotat Usbekistan: Overvåking av befolkningen og situasjonen for returnerte asylsøkere Temanotat Usbekistan: Overvåking av befolkningen og situasjonen for returnerte asylsøkere LANDINFO 11. MAI 2015 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig

Detaljer

May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis. Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge

May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis. Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis Afrikanske

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2012. Grasrotet: Én milliard delt ut null kontroll. Nilas Johnsen, Ola Mjaaland, Pål Morten Skaret og Stein-Erik Stormoen

METODERAPPORT SKUP 2012. Grasrotet: Én milliard delt ut null kontroll. Nilas Johnsen, Ola Mjaaland, Pål Morten Skaret og Stein-Erik Stormoen METODERAPPORT SKUP 2012 Grasrotet: Én milliard delt ut null kontroll Nilas Johnsen, Ola Mjaaland, Pål Morten Skaret og Stein-Erik Stormoen Grasrotet Innsendere: Nilas Johnsen E-post: nilas.johnsen@vg.no

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Flukten fra Tyrkia. Flukten fra Tyrkia. Metoderapport Skup 2011

Flukten fra Tyrkia. Flukten fra Tyrkia. Metoderapport Skup 2011 Metoderapport Skup 2011 Flukten fra Tyrkia Historien om hvordan sentrale personer i Stavanger kommune bestemte seg for at lover er til for å brytes med Ola Thunes hjelp. 1 Journalister: Jone Østebø, krimjournalist

Detaljer

SKATTEJAKTEN. Metoderapport til SKUP 2012. Trond Sundnes og Kjetil Sæter, Dagens Næringsliv

SKATTEJAKTEN. Metoderapport til SKUP 2012. Trond Sundnes og Kjetil Sæter, Dagens Næringsliv SKATTEJAKTEN Metoderapport til SKUP 2012 Trond Sundnes og Kjetil Sæter, Dagens Næringsliv Tittel på prosjektet: Skattejakten Hvor og når publisert: I Dagens Næringsliv i november og desember 2012. Arbeidet

Detaljer

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 SEKSUELT TRAKASSERT AV TAXISJÅFØRER EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 «En hånd som sniker seg opp etter skjørtekanten og på et lår i en tynn strømpebukse,

Detaljer

Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus

Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus HOVEDSAKEN Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus Vant fredsprisen: Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, fredsprisvinner og grunnlegger av Grameen Bank, hylles

Detaljer

$ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 (

$ # % &   '!  ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 ( ! " # $ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' ( $ ( 0 ( 1 2 % 23 % 4" # 0 4. 5 $ - - $ - 65 7 8 9 2 # 4! # / 7 6 ( 1 4 5 2 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at et ekteskap skal

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Metoderapport: Farlige raske penger

Metoderapport: Farlige raske penger Metoderapport: Farlige raske penger Basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 18. mars 2006 til 24. mars 2006. 1 Innsender: Knut Gjernes, Grev Wedels plass 9, 0107 Oslo Telefon: 932 56

Detaljer

Tolket folkerett for norske piloter i Libya

Tolket folkerett for norske piloter i Libya JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2012 46. ÅRGANG Dommer blogger om jobben 22. juli og den nye justisdebatten 100 år med Patentstyret Moldeadvokater med storavtale Per-Thore

Detaljer

av lensmann n Tema: Trafficking n Sverige raskere enn Norge n Yrkesskade-seier, men... Lensmannen kledde

av lensmann n Tema: Trafficking n Sverige raskere enn Norge n Yrkesskade-seier, men... Lensmannen kledde 18.08.2006 løssalg kr 45,- Nr 8 scooterbrøler av lensmann Lensmannen kledde opp kameraten i politiuniform og kjørte politisnøscooter på fritiden utenfor løypene. I tillegg sendte han regningen for privat

Detaljer

Mellom barken og Veden

Mellom barken og Veden Org.nr.: 971 272 600 Mellom barken og Veden En videreføring av arbeidet blant ungdom i 2013 Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD Oslo: C. J. Hambros plass 7 Pb 6856 St. Olavsplass 0130 Oslo Tlf.: 22

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Silkeveiene_. Bidrag til kategori «Nyhetsjournalistikk» Den Trønderske journalistprisen 2014

Silkeveiene_. Bidrag til kategori «Nyhetsjournalistikk» Den Trønderske journalistprisen 2014 Silkeveiene_ Bidrag til kategori «Nyhetsjournalistikk» Den Trønderske journalistprisen 2014 Hovedsak publisert onsdag 5. november: http://www.adressa.no/pluss/article10313897.ece Jonas Alsaker Vikan, 928

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer