Fairtrade i skolen. Fairtrade og etisk handel er både et lokalt og globalt tema. Å ta det for seg i undervisningen gjør at elevene kan:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fairtrade i skolen. Fairtrade og etisk handel er både et lokalt og globalt tema. Å ta det for seg i undervisningen gjør at elevene kan:"

Transkript

1 Fairtrade i skolen Mange ønsker å bruke Fairtrade som en del av undervisningen til elever på ungdomsskole og videregående skole, eller til og med barneskolen. Fairtrade og rettferdig handel er et tema som kan passe inn i pensum i en rekke fag og på en rekke nivåer, og denne guiden kommer med noen forslag til hvordan man kan presentere Fairtrade-systemet gjennom undervisning, gruppearbeid og konkret handling på skolen. Fairtrade og etisk handel er både et lokalt og globalt tema. Å ta det for seg i undervisningen gjør at elevene kan: Analysere kildeinformasjon. Bruke fantasi og drøfting for å vurdere andre menneskers erfaringer og være i stand til å tenke på, uttrykke og forklare standpunkt som ikke er deres egne. Delta i debatter og bidra til gruppediskusjoner. Lære om sosial rettferdighet, respekt for demokrati og mangfold på lokalt, nasjonalt og globalt plan. Fairtrade er en alternativ tilnærming til konvensjonell verdenshandel. Det er et partnerskap mellom produsenter og forbrukere basert på gjensidig nytte og respekt. Fairtrade sørger for at produsenter og plantasjearbeidere i utviklingsland får en anstendig pris for produktene de produserer og for arbeidet de gjør. Gjennom Fairtrade får de bedre tilgang til det internasjonale markedet. Fairtrade har som mål å takle de langvarige problemene i utviklingsland gjennom bærekraftig utvikling for marginaliserte og vanskeligstilte produsenter. Fairtrade er et internasjonalt system med egne standarder og eget garantimerke. Merkeordningen finnes i 20 land i Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zealand og Japan. Fairtrade Max Havelaar kjøper og selger ikke produkter, men setter sitt garantimerke på varer som handles inn i overensstemmelse med de internasjonale standardene for Fairtrade. Pr i dag finnes merket på kaffe, te, appelsinjuice, bananer, ris, kakao, sukker, vin, bomull og blomster i norske butikker, og nye produkter kommer til hele tiden. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 1

2 Fairtrade i Samfunnslære VKI og Nord-Sør-kunnskap Fairtrade-systemet er et tema med flere aspekter som kan inkluderes i en rekke fagretninger etter eget ønske. Mest umiddelbart vil nok de fleste plassere temaet inn i to fag på videregående skole - Samfunnslære VKI og nasjonalt valgfag Nord-Sør-kunnskap. Læreplanen for videregående opplæring for Samfunnslære VKI forklarer at elevene gjennom dette faget skal skaffe seg kunnskaper om hvordan samfunnet fungerer, og hvordan de selv kan bidra til å forme framtiden ( ) Ikke minst stiller miljøproblemene og økende ulikheter i fordelingen av verdens goder krav til hver og en av oss. Fairtrade passer inn i pensum for Samfunnslære VKI ved at det hjelper elevene til å: Utvikle kunnskap, ferdigheter og forståelse for viktige sider ved internasjonal samhandling for å trygge vår felles framtid. Elever er forbrukere som er knyttet til mennesker i andre deler av verden gjennom varene de forbruker. Å øke bevisstheten om Fairtrade som et alternativ til konvensjonell verdenshandel hjelper elever å forstå verden som et globalt samfunn og å ta valg som informerte borgere. Utvikle evnen til kritisk tenkning, undersøkelse og kommunikasjon. Å studere Fairtrade og virkningen systemet har på produsenter for så å presentere resultatene til forskjellig publikum kan hjelpe elevene til å utvikle kunnskapene sine i IKT og muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Få økt innsikt i hvordan samfunnsutviklingen påvirker mennesker, ressursbruk og miljø. Utvikle evnen til å kunne vurdere samfunnsspørsmål i et etisk perspektiv. Utvikle aksjonsevner. Elever kan arrangere fairtrade-kampanjer og tilstelninger. Nord-Sør-kunnskap har som målsetting å gi elevene innblikk i den globale makt- og ressursfordelingen i et Nord-Sør-perspektiv. Fairtrade-systemet er en unik måte å ta opp problem-stillinger rundt disse temaene. Fairtrade passer inn i pensum for Nord-Sør-kunnskap ved at det hjelper elevene til å: Få innsikt i lokale forhold og faktorer av betydning for et lands utvikling Få kunnskap om forhold som har bidratt til makt- og ressursfordelingen i verden Få kunnskap om sentrale utfordringer og mulige veier til utvikling sett fra sør Få kjennskap til mulige løsninger for globale fordelingsutfordringer Få kjennskap til viktige internasjonale og regionale organisasjoner Utvikle evne til kritisk tenkning og toleranse Kunne se faget i et likestillings- og menneskerettighetsperspektiv Kunne se faget i et ressurs- og miljøperspektiv Materiell og tips til undervisningsopplegg kan du finne i denne guiden. Mer informasjon om merkeordningen, kriterier og standarder finner du på eller på Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) sin hjemmeside Du vil også finne spennende linker til andre relevante sider på disse adressene. Hos Fairtrade Max Havelaar kan du også bestille informasjonsmateriell og annet du kan bruke i undervisningen. Trenger du flere ideer? Ta gjerne kontakt med Fairtrade Max Havelaar Norges sekretariat for mer informasjon. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 2

3 Hvor passer Fairtrade inn i pensum? Begrepet rettferdighet er noe som er lett forståelig for elever i alle aldrer. Fairtrade kan appellere til deres naturlige sans for rettferdighet, og tilbyr en ideell mulighet til læring i en rekke fagretninger på ulike nivåer. I tillegg til i Samfunnslære VKI og Nord-Sør-kunnskap kan man bruke Fairtrade i undervisningen i for eksempel disse fagene: Geografi Utviklingsspørsmål på alle nivåer, inkludert gjensidig avhengighet, globalisering, livskvalitet og bærekraftig utvikling. Geografisk undersøkelse, for eksempel Fairtrade som et aktuelt tema. Kunnskap og forståelse av steder, for eksempel gjennom case studies/ sammenligning av produsenter i sør og nord. Markedsføring og reklame Undersøke og evaluere eksisterende produkter, for eksempel sammenligning av Fairtrade-merkede produkter og andre merker, designe egne menyer, oppskrifter og forpakninger. Lag en reklamekampanje for Fairtrade Hvordan kommunisere et budskap? Elevene kan designe nye produkter Norsk Respons til media og reklame, for eksempel selskaper og produkter som hevder å være rettferdige/fairtrade. Overbevisende skriveteknikk, for eksempel brev til butikksjefer med oppfordring om å føre Fairtrademerkede produkter. Diskusjon analyse og debatt Kreativ skriveteknikk, for eksempel poesi og drama Verdenslitteratur utforskning av forskjellige kulturer og utvikling av forståelse for produsenters tilværelse. Organisasjonslære Fairtrades rolle som internasjonal NGO og ideell stiftelse Religion og etikk Virkningene av konvensjonell handel versus Fairtrade gir muligheter til å arbeide med Fred, rettferdighet og etikk Forvaltning og miljø Verdier og moral Matematikk Datahåndtering og analyse ved å bruke Fairtrade-statistikk eller data innhentet av elever som driver egne undersøkelser om Fairtrade. Tallforståelse forståelse av markedsføring og promosjon av produkter. Økonomi og informasjonsbehandling Makroøkonomi og samfunnsøkonomi Tekstbehandling, Excel og Powerpoint Innhenting og vurdering av data fra internett Historie Fairtrade kan utforskes gjennom temaene Mangfold i Norge og resten av verden Virkninger av handel, merkantilisme og kolonialisering Verden i det 21. århundre for eksempel menneskerettigheter Gruppeundervisning Fairtrade er et ideelt tema for gruppearbeid og kollokvier. Det kan tas opp når følgende temaer diskuteres: Sosiale og moralske temaer Å ta ansvar og delta Å ta valg og beslutninger for eksempel som forbruker Dette er bare noen forslag det finnes helt sikkert en mengde andre måter å bruke Fairtrade i undervisningen på. Har du noen gode erfaringer eller tips så del dem gjerne med oss! Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 3

4 Forslag til en Fairtrade-kampanje for skolen Forskjellige klasser, klassetrinn eller studieretninger kan benytte seg av disse forslagene. De kan fungere som utgangspunkt for klassearbeid, gruppearbeid, hjemmelekser eller feltarbeid, eller som del av deres egen skoles Fairtrade-kampanje. Arranger en Fairtrade-sti som en morsom mulighet for elevene til å lære mer om Fairtrade. En konkurranse med et Fairtrade-merket produkt som premie gjør dette til en populær måte å profilere Fairtrade på. Stien kan være basert på materiell som er utstilt på forskjellige steder rundt omkring på skolen plakater, brosjyrer, nyhetsbrev, kart og emballasje fra forskjellige Fairtrade-merkede produkter. Elevene kan legge opp stien selv. Lag en Fairtrade-butikk og selg varer i friminutter og etter skoletid. Sørg for at den er godt annonsert. Inviter de ansatte til en morgenkaffe og introduser dem for Fairtrade-merket kaffe, te og andre godbiter. Samarbeid med kantinen om en Fairtrade-frokost der så mange Fairtrade-merkede produkter som mulig serveres. Produser utstillingsmateriell plakater, Fairtrade-forpakninger, profiler av produsenter og produktene deres. Lag en Fairtrade-undersøkelse av skolen ved å bruke spørreskjema for elever og ansatte. Dette kan legge grunnlaget for utformingen av skolens etikkpolicy eller være en del av skolens miljøpolicy. Hold Fairtrade-konkurranser. Disse kan knyttes opp til pensum i norsk, geografi eller reklame, for eksempel å designe forpakning for et nytt Fairtrade-merket produkt. Gjør det iøynefallende og gi det et godt navn! Man kan inkludere informasjon om ingrediensene, hvor de kommer fra, og fakta om Fairtrade. Pass på å få med Fairtrade-merket! Kontakt den lokale butikken. Arranger et besøk der elevene kan foreta en produktundersøkelse, for eksempel finne ut hvor mange Fairtrade-merkede produkter som føres. Se på hvor og hvordan produktene er plassert. De kan også utføre en forbrukerundersøkelse ved for eksempel å lage et spørreskjema som måler kjennskapen til Fairtrade. Resultatene fra undersøkelsen kan analyseres, vist frem og skrevet ut som en rapport til butikksjefen; eller elevene kan designe postkort som kan sendes til den lokale butikken med forespørsel om å ta inn ett eller flere Fairtrade-merkede produkter. Arranger en større begivenhet om Fairtrade, kanskje i samarbeid med lokale myndigheter eller andre interesserte lokalgrupper. Lag en video om Fairtrade og skolens kampanje for visning på skolen og ellers i lokalmiljøet. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 4

5 Spørsmål og svar Hva er Fairtrade? Fairtrade er en merkeordning for rettferdig handel. På samme måte som Svanemerket garanterer at produkter produseres miljøvennlig, garanterer Fairtrade-merket at produsenter i utviklingsland har fått en rettferdig pris for produktet og at varene er produsert under trygge og ordentlige arbeidsforhold, uten for eksempel bruk av barnearbeid, farlige sprøytemidler osv. Bønder i sør som produserer kaffe, te, juice, ris, bananer og flere av produktene i butikkene våre er ofte veldig fattige. De kjemper for å overleve i et handelssystem som ikke gir like betingelser til alle. Fairtrade sørger for at bønder i sør får skikkelig betalt for arbeidet de gjør, og garanterer at prisen de får alltid dekker produksjonskostnader uansett hvor lavt markedsprisen faller. Fairtrade handler ikke om veldedighet hvis produsentene får en skikkelig pris for varene sine trenger de ikke veldedighet. Hvordan hjelper Fairtrade produsenter i sør? For rundt bønder og arbeidere i sør betyr Fairtrade: Anstendige lønninger Trygge arbeidsforhold Forbedrede standarder for helse og sikkerhet Sikkerhet gjennom langsiktige kontrakter Respekt for mennesker, for eksempel nye muligheter for kvinner og barn Miljømessige forbedringer med vekt på bærekraftig produksjon Mer kontroll over egne liv gjennom deltakelse i demokratiske organisasjoner Hvordan vet jeg at noe er Fairtrade? Fairtrade merker godkjente produkter og inspiserer leverandører for å være sikre på at standardene følges. Merket finnes nå på over 20 produkter. Den eneste måten å være sikker på at du kjøper genuine Fairtrade-produkter er å kjøpe varer med Fairtrade-merket. Det tar lang tid å kontrollere produksjon og godkjenne bruk av Fairtrade-merket. Fairtrade Max Havelaar arbeider med å utvikle standarder for nye produkter hvert år vil du finne flere produkter med Fairtrade-merket. Hvor kan jeg kjøpe Fairtrade-merkede produkter? De fleste dagligvarebutikker har ett eller flere Fairtrade-produkter. Flest produkter (blant annet kaffe, te, appelsinjuice, bananer og ris) finner du i butikkene i NorgesGruppen: Meny, Centra, Ultra, Spar, Kiwi og Drageset. Hos ICA og Maxi finner du appelsinjuice og kaffe, hos Rimi og Rema kan du kjøpe kaffe, og hos Coop Mega og Coop OBS finner du appelsinjuice. Den beste måten å få flere Fairtrade-merkede produkter inn i butikken din på er å spørre om det - hvis din butikk ikke fører det produktet du har lyst til å kjøpe så be butikksjefen om å kjøpe det inn! Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 5

6 Fairtrade-samling: Møt Fairtrade-merket Målgruppe: Ungdomsskolen, Videregående skole Tid: 15 minutter Mål: - Å utvikle en forståelse for våre valg som forbrukere og virkningen av forbrukermakt - Å øke kjennskapen til Fairtrade som et alternativ til konvensjonell handel og å introdusere Fairtrade-merket - Å introdusere ideen om en Fairtrade skole, å gi elevene muligheten til å være aktive globale borgere Aktivitet 1. Introduksjon Som passer for publikum og de som leder samlingen 2. Det handler om å handle Be elevene rekke opp hånden hvis de noen gang har shoppet fortell dem så at denne undervisningen er om dem - som forbrukere. Den er også om varene de velger å kjøpe, og menneskene som produserer disse varene. Foreslå å møte et par av disse produsentene og be publikum om å finne forskjellene mellom hvert par. Nødvendige ressurser 8 frivillige med navneskilt og passende rekvisitter (Fairtrade-merket og andre merker): 2 bananprodusenter, med bananklaser 2 teprodusenter, med teposer 2 kaffeprodusenter, med kaffeposer 2 elever/forbrukere med handleposer Informasjonskort, ett for hver frivillig Introduser hver av produsentene. Be dem fortelle publikum om arbeidet sitt. Frivillige kan lese informasjon fra kort, eller bruke informasjon de har funnet selv dersom de har tid til det i forkant av samlingen. (Med et yngre/mindre publikum kan det være passende å åpne for tilbakemelding på dette tidspunktet). Be ikke- Fairtradeprodusenter om å flytte sammen i en gruppe, og Fairtrade-produsenter i en annen gruppe. Introduser forbrukerne. Spør dem om de kan finne forskjellene mellom hvert par de kan hver lese del 1 av kortet sitt. Summer forskjellene mellom hvert par av produsenter, og be så hver shopper om å lese del 2. Inviter publikum til å bestemme om de er enige med forbruker A eller forbruker B eller ingen av dem. 3. Hva vet vi om Fairtrade? Utfordre publikums kunnskaper/inntrykk. Les opp/hold opp fakta om Fairtrade. Be dem rekke opp hånden hvis de tror de er sanne (alle er sanne!). Faktakort kan holdes av Fairtradeprodusentene. Forklar at flere og flere mennesker ønsker å støtte Fairtrade fordi det virkelig utgjør en forskjell i livene til menneskene som dyrker eller lager varene vi kjøper. 4. Hvordan vet vi at noe er Fairtrade? Be Fairtrade-produsentene om å få publikums oppmerksomhet ved å heve armen og vinke til dem be publikum om å vinke tilbake. Forklar at Fire Fairtrade-fakta, på store kort Fairtrade-merke eller logoplakat Utvalg av Fairtrade-merkede produkter Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 6

7 Fairtrade handler om linken vi som forbrukere har med menneskene som produserer varene vi kjøper. Det nye Fairtrade-merket er et symbol med et menneske som holder armen hevet det hjelper oss å finne frem til Fairtrade-merkede varer når vi handler. Over 20 forskjellige produkter er merket med Fairtrade-merket et utvalg av disse kan tas fram fra en handlepose eller vises fram av frivillige. Disse er tilgjengelige i de fleste butikker. 5. Hvordan kan vi ta del i Fairtrade? Fairtrade handler ikke bare om å kjøpe Fairtrademerkede produkter. Alle kan støtte Fairtrade ved å gjøre noe annet. Be publikum rekke opp hånden hvis - De kjenner noen som aldri har hørt om Fairtrade - De kjenner noen som kanskje ikke kjenner igjen Fairtrademerket - De kjenner noen som ikke vet hvor de kan få kjøpt Fairtrademerkede produkter - De vet om en skole der elevene kunne fått muligheten til å støtte Fairtrade hvis de ville Vi kan alle støtte Fairtrade ved å sørge for at andre mennesker vet hva det betyr, og hvordan det utgjør en forskjell i livene til mennesker i andre deler av verden. Hvis denne samlingen holdes for å lansere en Fairtrade-skole kan dette forklares for publikum og følges opp i klasserommet og videre. Konkluder med å nevne hvor Fairtrade-merkede produkter er tilgjengelige i nærmiljøet foreslå for publikum å besøke en lokal butikk for å se selv, og handle! Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 7

8 Fairtrade-samling: Ressurser Skrives over på kort, eller en transparent hvis det passer bedre Yngre elever kan gis en enklere versjon av hvert kort Informasjonskort for frivillige: Bananprodusent A Jeg dyrker bananer på en stor plantasje i Sentral-Amerika. Betalingen vår er veldig dårlig. Sprøytemidler som sprayes på bananene kan ha forferdelige bivirkninger de kan gjøre menn sterile. Kvinnene som jobber med å pakke bananene er dobbelt så stor sjanse for å få leukemi (blodkreft). Barn er født med misdannelser. Vi eier ikke vår egen jord, så å jobbe på plantasjen er den eneste måten vi kan tjene penger på. Bananprodusent B Jeg dyrker bananer på en plantasje på Den dominikanske republikk. Siden vi ble med i Fairtradesystemet har lønnen vår økt. Dette betyr at livet er mye bedre for oss; Vi har råd til innlagt vann og elektrisitet. Miljøet har blitt bedre også. Plastikkavfall resirkuleres, og du kan gå rundt på bananplantasjen uten å kjenne lukten av kjemikalier. Dette betyr at helsen vår er bedre. Ugress lukes ut for hånd i stedet for ved bruk av skadelige ugressmidler, og arbeiderne har blitt sendt på kurs. Fairtrade har gitt oss muligheten til å hjelpe oss selv vi kan se fram til fremtiden istedenfor å lure på hvordan vi skulle overleve. Teprodusent A Jeg arbeider på en stor teplantasje i India. Det er hardt arbeid, men lønningene våre er veldig lave. Siden vi tjener så lite betyr det at barna våre er nødt til å arbeide også. De går ikke på skolen. Husene våre er i elendig forfatning, men hvis vi klager til plantasjesjefen risikerer vi å miste jobbene våre. Et tak over hodet er bedre enn ingenting. Teprodusent B Jeg jobber også på en stor teplantasje i India. Det er hardt arbeid, men de siste årene har det blitt bedre. Plantasjen vår selger nå gjennom Fairtrade-systemet. Vi har brukt noe av de ekstra pengene vi har mottatt gjennom ordningen til å kjøpe en ambulanse. Den største forandringen pengene har ført til er å gi arbeidernes hus elektrisitet. Dette betyr at kvinnene nå har mer tid de trenger ikke samle ved til brensel, og husene er fri for røyk og sunnere for oss alle. Før vi fikk elektrisitet hadde mange pusteproblemer, flere kvinner aborterte eller opplevde komplikasjoner ved fødselen. En annen fordel er at barna har lys til å studere om kvelden. Kaffeprodusent A Når kaffeprisene faller er vi nødt til å ta vanskelige avgjørelser. De siste årene har verdensmarkedsprisen på kaffe blitt halvert, og prisen vi får for kaffen vår dekker ikke det det faktisk Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 8

9 koster å lage den. Derfor har vi ikke råd til å sende barna våre på skole, eller få legehjelp når vi trenger det. Noen ganger er det til og med vanskelig å få nok mat. Et annet problem er mellommenn som kjøper opp kaffen vår og selger den videre. De betaler oss dårlig ofte langt under markedspris og sitter igjen med det meste av pengene selv. Kaffeprodusent B Ting har virkelig forbedret seg siden vi begynte å selge kaffe gjennom Fairtrade-systemet. En skikkelig pris for varene våre har gjort at vi har fått muligheten til å sende barna våre på skolen, syke får legehjelp, vi har investert i mer miljøvennlig produksjon som gjør at vi kan utnytte alle ressursene våre bedre, og vi har fått innlagt drikkevann. For medlemmene av mitt kooperativ betyr Fairtrade forskjellen mellom å overleve og å leve. Forbruker A peker på produsentene i gruppe A (ikke-fairtrade) 1. Når jeg skreller en banan, eller spiser en sjokolade, eller heller i en kopp med te, tenker jeg ikke på personen som dyrker det. Men disse produsentene har det vanskelig jeg ante ikke hvor tøft livet deres var. Jeg visste ikke at de var så fattige at de ikke hadde råd til å sende barna sine på skolen eller reparere husene sine 2. Jeg synes ikke de har noe med meg å gjøre, så det er ikke mitt problem. Når det gjelder Fairtrade hvorfor skal jeg betale litt mer når andre merker er billigere? Hvis disse menneskene vil tjene mer burde de også selge avlingene sine gjennom Fairtrade. Forbruker B peker på produsentene i gruppe B (Fairtrade) 1. Livet er vanskelig for disse bøndene også, men Fairtrade betyr at de får en skikkelig lønn for arbeidet de gjør. Dette betyr bedre skolegang for barna deres, bedre boliger og helseforhold, og sunnere miljø. De har mer innflytelse og mer håp for fremtiden. 2. Bønder kan ikke bare bytte til Fairtrade og tjene mer penger. Hvis de kunne det hadde de gjort det! Dette er hvor vi kommer inn i bildet. Hva vi velger når vi handler påvirker mennesker tusenvis av kilometer unna. Hvis vi velger Fairtrade-merkede produkter vil etterspørselen etter dem øke og flere bønder vil kunne få være med i ordningen. Det koster oss kanskje et par kroner mer, men synes du ikke det er en liten pris å betale når valgene våre faktisk utgjør en forskjell? Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 9

10 Fairtrade i timen: Virkningen av Fairtrade Målgruppe: Ungdomsskole, videregående skole Tid: 1 time Mål: - Å øke bevisstheten og kjennskapen til Fairtrade-merket og gjøre elevene i stand til å ta bevisste valg som forbrukere - Å gjøre elevene klar over hvilken effekt forbrukermakt kan ha - Å oppmuntre elevene til å handle for å støtte Fairtrade Plan for timen Tid Aktivitet Nødvendige ressurser 15 min Introduksjon Pakk ut handleposer og hvis fram et utvalg av Fairtrade-merkede produkter. Spør elevene hva varene har til felles (Fairtrade-merke) og hva de tror dette betyr. En handlepose med Fairtrademerkede produkter, for eksempel kaffe, te, bananer og appelsinjuice. Alternativ: Gi hver gruppe elever en vare fra handleposen og en post-it lapp. Be dem finne ut hvor det er produsert, hvem som har produsert det, og hvordan produsentene har blitt hjulpet av Fairtrade. De kan bruke post-it lappen til å skrive ned informasjonen og lokalisere produsentene på verdenskartet. Når alle har bidratt kan kartet brukes som et utgangspunkt for diskusjon. Plakat/bilde av Fairtrade-merket Stort verdenskart Små post-it lapper Oppgaveark 1 Fairtrade betyr 1. Bruk oppgaveark 1 Fairtrade betyr for å øke elevenes bevissthet rundt kriteriene for Fairtrade. (Alle ja -feltene skal krysses av!). Kriteriene kan trenge forklaring avhengig av elevenes alder/kunnskap. 20 min 2. Gi hver elev to kladdeark. Be dem om å skrive Problem på det ene og Nytte på det andre. Les informasjonen om Maximo Blanco Diaz for elevene bruk en Fairtrade-banan som visuelt hjelpemiddel! Be dem om å høre nøye etter og holde opp det tilsvarende kortet hver gang de hører om et problem bøndene møter, eller om nytten av Fairtrade. Be elevene om å gjenfortelle informasjonen de har hørt. Dette kan skrives ned på tavlen som en liste over problemer og fordeler. Kladdeark Informasjon om Maximo Blanco Diaz Hver liste kan så sorteres på en rekke måter for eksempel problemer som kan overkommes mot problemer som er utenfor menneskelig kontroll; direkte nytte i sammenheng med pengene bøndene mottar mot fordeler som gjør livet bedre men er vanskelige å måle. Spør elevene hvordan vi som forbrukere kan bidra til å redusere problemene og gi flere fordeler. 25 min 3. Elevene må gå sammen to og to eller i grupper for denne aktiviteten. Forklar at det er mange måter å støtte Fairtrade på det handler ikke bare om å kjøpe produktene. Sett med kort som viser kriterier for Fairtrade-skoler ett sett til hver gruppe Blanke kort Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 10

11 Over hele landet blir grupper med mennesker involvert i Fairtrade fordi de har funnet ut hvilken forskjell det kan gjøre for menneskene som produserer mange av varene vi forbruker. Flere og flere vil bidra til å gjøre handel mer rettferdig. I Norge har en rekke kommuner og bedrifter begynt å servere Fairtrade. Gi hver gruppe et sett kort. Forklar at hvert kort viser et forslag til hva skolen kan gjøre for å bli en Fairtrade-skole. Be studentene gruppere kortene under de følgende overskriftene: - Gjør merket kjent! (Aktiviteter som kan hjelpe folk til å kjenne igjen Fairtrade-merket og hva det betyr) - Kjøp det! (Aktiviteter som gjør folk klar over hvilke Fairtrade-produkter de kan kjøpe) - Lokale linker! (Aktiviteter som involverer lokalmiljøet i Fairtrade) - Studentaksjon! (Aktiviteter som går ut på å få elever og studenter til å finne ut mer for å øke bevisstheten rundt og utvikle forståelsen av Fairtrade) Poengter at flere kort kan passe inn under mer enn én overskrift. Del ut blanke kort og be studenter om å legge til egne ideer. Be hver gruppe om å bestemme seg for én aksjon de ville velge under hver overskrift. De bør ta hensyn til tid, kostnader, fordeler og mulige problemer knyttet til hver av dem. Be gruppene om å lage en aksjonsplan for å bli en Fairtrade-skole. Bruk aksjonsplanen! Dette kan utvikles til å bli et lengre prosjekt i ett eller flere fag. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 11

12 Intervju med Maximo Blanco Diaz Uten Fairtrade er det ikke mulig å overleve som bananbonde, sier Maximo Blanco Dias. Maximo er bananbonde på nordkysten av Den dominikanske republikk. Han er en stor, kraftig mann med glimt i øyet. Den sterke kroppen er vant til å bære store bananklaser på skuldrene. Da faren døde for åtte år siden, arvet han banangården på omlag to hektar jord. Med denne forsørger han seg selv, sin mor, kone og fire barn. Etter å ha brakt barna til skolen er han ute på gården i åttetida om morgenen. Sammen med svogeren ser han til bananplantene og kutter ned klaser med modne bananer på kilo. Hver uke leverer han cirka esker med bananer, der hver eske veier 18 kilo I 1996 ble Maximo godkjent bananprodusent i Fairtrade. I 1998 ødela orkanen Mitch avlingene til både Maximo og alle andre bananprodusenter på Den dominikanske republikk. Etter orkanen fikk han fikk hjelp av Fairtrade til å legge om til økologisk produksjon. Både godkjennelsen som Fairtrade-produsent og økologisk produsent gir ham en bedre pris for bananene. Før Fairtrade var eneste mulighet å selge til lokale mellommenn til en svært lav pris. Mellommennene betalte 5-10 dominikanske pesos per eske. Gjennom Fairtrade får han over 4 amerikanske dollar, som tilsvarer 67 dominikanske pesos. - Hadde jeg ikke hatt Fairtrade, hadde jeg måttet selge jorda og flytte til byen, eller prøve å komme meg til USA. Før produserte vi bare til eget forbruk, vi hadde ingen elektrisitet, dårlig sanitæranlegg, dårlige skoler, dårlige veier og ingen kjøretøy. Siden 1996 har Maximo og hans kolleger brukt den ekstra inntekten fra salget gjennom Fairtrade til å forbedre veiene og bygge en ny bro. De har også investert i et felles pakkeri og vaskeri for bananene, og etablert et stabilt vanningssystem på gårdene. Det siste er svært viktig for kvaliteten på bananene, siden tørke ofte er et problem om sommeren, og avlingene blir dårlige. Men med vanningssystemet kan Maximo og kollegene produsere bananer av høy kvalitet hele året. Merinntekten har også blitt brukt til å sørge for velferdsordninger for arbeiderne, bygging av helsestasjon og samfunnshus, og skolebøker til barna. På denne måten nyter hele lokalsamfunnet godt av Fairtrade-ordningen. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 12

13 Fairtrade i timen: Oppgaveark 1: Fairtrade betyr Fairtrade betyr Ja Nei Bøndene får en skikkelig pris for produktene sine Bøndene har handelskontrakter, slik at de kan planlegge fremtiden bedre Bøndene kan delta i organisasjoner som støtter dem, f.eks. kooperativer Bøndene kan få forskuddsbetaling, slik at de kan unngå gjeld Plantasjearbeidere har anstendige lønns- og boligforhold Plantasjearbeidere har anstendige helse- og sikkerhetsstandarder Arbeidere har rett til å organisere seg i fagforeninger Bøndene får støtte til å slutte å bruke skadelige kjemikalier Det gis støtte til bedret utdannelse og helseomsorg Barne- og slavearbeid er ikke lov Arbeiderrettigheter respekteres menn og kvinner behandles likeverdig Arbeidere har mer kontroll over egne liv Forlengelse: Design en reklame for et av Fairtrade-merkede produktene du har sett gjør det iøynefallende (eller iørefallende), og ikke glem å forklare hva Fairtrade betyr for menneskene som har produsert produktet. Det kan være en reklame for TV, radio, avis eller ukeblad. Fairtrade betyr Ja Nei Bøndene får en skikkelig pris for produktene sine Bøndene har handelskontrakter, slik at de kan planlegge fremtiden bedre Bøndene kan delta i organisasjoner som støtter dem, f.eks. kooperativer Bøndene kan få forskuddsbetaling, slik at de kan unngå gjeld Plantasjearbeidere har anstendige lønns- og boligforhold Plantasjearbeidere har anstendige helse- og sikkerhetsstandarder Arbeidere har rett til å organisere seg i fagforeninger Bøndene får støtte til å slutte å bruke skadelige kjemikalier Det gis støtte til bedret utdannelse og helseomsorg Barne- og slavearbeid er ikke lov Arbeiderrettigheter respekteres menn og kvinner behandles likeverdig Arbeidere har mer kontroll over egne liv Forlengelse: Design en reklame for et av Fairtrade-merkede produktene du har sett gjør det iøynefallende (eller iørefallende), og ikke glem å forklare hva Fairtrade betyr for menneskene som har produsert produktet. Det kan være en reklame for TV, radio, avis eller ukeblad. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 13

14 Fairtrade i timen: Fairtrade-skole kriteriekort Arranger en Fairtrade-konkurranse med Fairtrade-premier! For eksempel design forpakning for et nytt Fairtrade-produkt, en plakat eller en brosjyre. Arranger en Fairtrade morgenkaffe for de ansatte for å oppmuntre dem til å bytte til Fairtrade-merket te og kaffe. Besøk lokalbutikken din og gjør en undersøkelse hvor mange Fairtrade-produkter fører den? Fortell foreldre om Fairtrade send dem Fairtrade Max Havelaars nyhetsbrev og en smaksprøve. Organiser en Fairtrade-samling forklar andre elever hva Fairtrade handler om. Gjennomfør en Fairtrade undersøkelse på skolen eller som hjemmelekse Hvor mange mennesker kjenner Fairtrade-merket? Hvor mange vet hva Fairtrade står for? Lag en Fairtrade-sti på skolen, med spørsmålsark og Fairtrade-premier for beste svar! Inkluder så mange Fairtrade-produkter som mulig i skolelunsjen be kantinen om hjelp. Lag en Fairtrade-butikk og selg Fairtrade-merkede varer i friminutter og etter skoletid. Besøk så mange forskjellige nettsider om Fairtrade som du kan finne sett sammen informasjonen du finner og lag en utstilling om temaet. Server Fairtrade-merket te, kaffe, juice eller bananer på et foreldremøte, åpen dag eller annet skolearrangement. Lag utstillingsmateriell som forteller folk om Fairtrade for eksempel plakater eller store forpakninger. Gå sammen med andre organisasjoner som støtter Fairtrade Max Havelaar og lag et større Fairtradearrangement i lokalmiljøet. Få Fairtrade-merkede produkter inn i salgsautomater, slik at elevene får muligheten til å velge Fairtrade. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 14

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE VENNSKAP NORD-SØR / RETTFERDIG HANDEL ØSTFOLD 2010 VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som

Detaljer

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010 Rettferdig handel Veileder for vennskapsgrupper og andre VENNSKAP NORD/SØR Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper,

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT?

SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT? SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT? IDÉHEFTE FOR FORBRUKERUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN UTGITT AV FORBRUKERRÅDET FORORD Forbrukerrådet og Barne- og familiedepartementet startet i 1993 prosjektet «Forbrukerutdanning

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008 PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008 Øko-bomull kan lønne seg Stadig flere velger fairtrade Quinua er de fattiges gullkorn Hvordan finansieres bærekraftig

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Å SØRGE FOR BEDRE ARBEIDSBETINGELSER I HELE LEVERANDØRKJEDEN LØNNER SEG FOR ALLE. Vet du hva slags forhold den produseres under?

Å SØRGE FOR BEDRE ARBEIDSBETINGELSER I HELE LEVERANDØRKJEDEN LØNNER SEG FOR ALLE. Vet du hva slags forhold den produseres under? ETISK HANDEL Kristin Vi er etablert for å gjøre det gjennomførbart for medlemmene å jobbe med etisk handel. Holter, IEH. Foto: Morten Brakestad BILAG NR 2 Å SØRGE FOR BEDRE ARBEIDSBETINGELSER I HELE LEVERANDØRKJEDEN

Detaljer

Centenary Celebration Day

Centenary Celebration Day Centenary Celebration Day stemmer voices Share del stories historier 100 years of changing lives 1 Velkommen Velkommen til det tredje og siste aktivitetsheftet i forbindelse med 100-årsjubileet for speiderarbeidet.

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 FORORD VIBEKE HAMMER MADSEN Administrerende direktør Norske virksomheter er ansvarlige. Den viktigste jobben de gjør er å skape arbeidsplasser og verdier

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Passer for: Spillet passer best for ungdom over 13 år, men det kan tilpasses yngre aldersgrupper

Passer for: Spillet passer best for ungdom over 13 år, men det kan tilpasses yngre aldersgrupper Handelsspillet Mål: Spillet har som mål å illustrere hvordan handelsprosessen kan være til hjelp og til hindring for den økonomiske utviklingen av samfunn og land. Målet er å skape en interesse og en diskusjon

Detaljer

Lions Norge og digital omdømmebygging

Lions Norge og digital omdømmebygging Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer