Fairtrade i skolen. Fairtrade og etisk handel er både et lokalt og globalt tema. Å ta det for seg i undervisningen gjør at elevene kan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fairtrade i skolen. Fairtrade og etisk handel er både et lokalt og globalt tema. Å ta det for seg i undervisningen gjør at elevene kan:"

Transkript

1 Fairtrade i skolen Mange ønsker å bruke Fairtrade som en del av undervisningen til elever på ungdomsskole og videregående skole, eller til og med barneskolen. Fairtrade og rettferdig handel er et tema som kan passe inn i pensum i en rekke fag og på en rekke nivåer, og denne guiden kommer med noen forslag til hvordan man kan presentere Fairtrade-systemet gjennom undervisning, gruppearbeid og konkret handling på skolen. Fairtrade og etisk handel er både et lokalt og globalt tema. Å ta det for seg i undervisningen gjør at elevene kan: Analysere kildeinformasjon. Bruke fantasi og drøfting for å vurdere andre menneskers erfaringer og være i stand til å tenke på, uttrykke og forklare standpunkt som ikke er deres egne. Delta i debatter og bidra til gruppediskusjoner. Lære om sosial rettferdighet, respekt for demokrati og mangfold på lokalt, nasjonalt og globalt plan. Fairtrade er en alternativ tilnærming til konvensjonell verdenshandel. Det er et partnerskap mellom produsenter og forbrukere basert på gjensidig nytte og respekt. Fairtrade sørger for at produsenter og plantasjearbeidere i utviklingsland får en anstendig pris for produktene de produserer og for arbeidet de gjør. Gjennom Fairtrade får de bedre tilgang til det internasjonale markedet. Fairtrade har som mål å takle de langvarige problemene i utviklingsland gjennom bærekraftig utvikling for marginaliserte og vanskeligstilte produsenter. Fairtrade er et internasjonalt system med egne standarder og eget garantimerke. Merkeordningen finnes i 20 land i Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zealand og Japan. Fairtrade Max Havelaar kjøper og selger ikke produkter, men setter sitt garantimerke på varer som handles inn i overensstemmelse med de internasjonale standardene for Fairtrade. Pr i dag finnes merket på kaffe, te, appelsinjuice, bananer, ris, kakao, sukker, vin, bomull og blomster i norske butikker, og nye produkter kommer til hele tiden. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 1

2 Fairtrade i Samfunnslære VKI og Nord-Sør-kunnskap Fairtrade-systemet er et tema med flere aspekter som kan inkluderes i en rekke fagretninger etter eget ønske. Mest umiddelbart vil nok de fleste plassere temaet inn i to fag på videregående skole - Samfunnslære VKI og nasjonalt valgfag Nord-Sør-kunnskap. Læreplanen for videregående opplæring for Samfunnslære VKI forklarer at elevene gjennom dette faget skal skaffe seg kunnskaper om hvordan samfunnet fungerer, og hvordan de selv kan bidra til å forme framtiden ( ) Ikke minst stiller miljøproblemene og økende ulikheter i fordelingen av verdens goder krav til hver og en av oss. Fairtrade passer inn i pensum for Samfunnslære VKI ved at det hjelper elevene til å: Utvikle kunnskap, ferdigheter og forståelse for viktige sider ved internasjonal samhandling for å trygge vår felles framtid. Elever er forbrukere som er knyttet til mennesker i andre deler av verden gjennom varene de forbruker. Å øke bevisstheten om Fairtrade som et alternativ til konvensjonell verdenshandel hjelper elever å forstå verden som et globalt samfunn og å ta valg som informerte borgere. Utvikle evnen til kritisk tenkning, undersøkelse og kommunikasjon. Å studere Fairtrade og virkningen systemet har på produsenter for så å presentere resultatene til forskjellig publikum kan hjelpe elevene til å utvikle kunnskapene sine i IKT og muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Få økt innsikt i hvordan samfunnsutviklingen påvirker mennesker, ressursbruk og miljø. Utvikle evnen til å kunne vurdere samfunnsspørsmål i et etisk perspektiv. Utvikle aksjonsevner. Elever kan arrangere fairtrade-kampanjer og tilstelninger. Nord-Sør-kunnskap har som målsetting å gi elevene innblikk i den globale makt- og ressursfordelingen i et Nord-Sør-perspektiv. Fairtrade-systemet er en unik måte å ta opp problem-stillinger rundt disse temaene. Fairtrade passer inn i pensum for Nord-Sør-kunnskap ved at det hjelper elevene til å: Få innsikt i lokale forhold og faktorer av betydning for et lands utvikling Få kunnskap om forhold som har bidratt til makt- og ressursfordelingen i verden Få kunnskap om sentrale utfordringer og mulige veier til utvikling sett fra sør Få kjennskap til mulige løsninger for globale fordelingsutfordringer Få kjennskap til viktige internasjonale og regionale organisasjoner Utvikle evne til kritisk tenkning og toleranse Kunne se faget i et likestillings- og menneskerettighetsperspektiv Kunne se faget i et ressurs- og miljøperspektiv Materiell og tips til undervisningsopplegg kan du finne i denne guiden. Mer informasjon om merkeordningen, kriterier og standarder finner du på eller på Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) sin hjemmeside Du vil også finne spennende linker til andre relevante sider på disse adressene. Hos Fairtrade Max Havelaar kan du også bestille informasjonsmateriell og annet du kan bruke i undervisningen. Trenger du flere ideer? Ta gjerne kontakt med Fairtrade Max Havelaar Norges sekretariat for mer informasjon. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 2

3 Hvor passer Fairtrade inn i pensum? Begrepet rettferdighet er noe som er lett forståelig for elever i alle aldrer. Fairtrade kan appellere til deres naturlige sans for rettferdighet, og tilbyr en ideell mulighet til læring i en rekke fagretninger på ulike nivåer. I tillegg til i Samfunnslære VKI og Nord-Sør-kunnskap kan man bruke Fairtrade i undervisningen i for eksempel disse fagene: Geografi Utviklingsspørsmål på alle nivåer, inkludert gjensidig avhengighet, globalisering, livskvalitet og bærekraftig utvikling. Geografisk undersøkelse, for eksempel Fairtrade som et aktuelt tema. Kunnskap og forståelse av steder, for eksempel gjennom case studies/ sammenligning av produsenter i sør og nord. Markedsføring og reklame Undersøke og evaluere eksisterende produkter, for eksempel sammenligning av Fairtrade-merkede produkter og andre merker, designe egne menyer, oppskrifter og forpakninger. Lag en reklamekampanje for Fairtrade Hvordan kommunisere et budskap? Elevene kan designe nye produkter Norsk Respons til media og reklame, for eksempel selskaper og produkter som hevder å være rettferdige/fairtrade. Overbevisende skriveteknikk, for eksempel brev til butikksjefer med oppfordring om å føre Fairtrademerkede produkter. Diskusjon analyse og debatt Kreativ skriveteknikk, for eksempel poesi og drama Verdenslitteratur utforskning av forskjellige kulturer og utvikling av forståelse for produsenters tilværelse. Organisasjonslære Fairtrades rolle som internasjonal NGO og ideell stiftelse Religion og etikk Virkningene av konvensjonell handel versus Fairtrade gir muligheter til å arbeide med Fred, rettferdighet og etikk Forvaltning og miljø Verdier og moral Matematikk Datahåndtering og analyse ved å bruke Fairtrade-statistikk eller data innhentet av elever som driver egne undersøkelser om Fairtrade. Tallforståelse forståelse av markedsføring og promosjon av produkter. Økonomi og informasjonsbehandling Makroøkonomi og samfunnsøkonomi Tekstbehandling, Excel og Powerpoint Innhenting og vurdering av data fra internett Historie Fairtrade kan utforskes gjennom temaene Mangfold i Norge og resten av verden Virkninger av handel, merkantilisme og kolonialisering Verden i det 21. århundre for eksempel menneskerettigheter Gruppeundervisning Fairtrade er et ideelt tema for gruppearbeid og kollokvier. Det kan tas opp når følgende temaer diskuteres: Sosiale og moralske temaer Å ta ansvar og delta Å ta valg og beslutninger for eksempel som forbruker Dette er bare noen forslag det finnes helt sikkert en mengde andre måter å bruke Fairtrade i undervisningen på. Har du noen gode erfaringer eller tips så del dem gjerne med oss! Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 3

4 Forslag til en Fairtrade-kampanje for skolen Forskjellige klasser, klassetrinn eller studieretninger kan benytte seg av disse forslagene. De kan fungere som utgangspunkt for klassearbeid, gruppearbeid, hjemmelekser eller feltarbeid, eller som del av deres egen skoles Fairtrade-kampanje. Arranger en Fairtrade-sti som en morsom mulighet for elevene til å lære mer om Fairtrade. En konkurranse med et Fairtrade-merket produkt som premie gjør dette til en populær måte å profilere Fairtrade på. Stien kan være basert på materiell som er utstilt på forskjellige steder rundt omkring på skolen plakater, brosjyrer, nyhetsbrev, kart og emballasje fra forskjellige Fairtrade-merkede produkter. Elevene kan legge opp stien selv. Lag en Fairtrade-butikk og selg varer i friminutter og etter skoletid. Sørg for at den er godt annonsert. Inviter de ansatte til en morgenkaffe og introduser dem for Fairtrade-merket kaffe, te og andre godbiter. Samarbeid med kantinen om en Fairtrade-frokost der så mange Fairtrade-merkede produkter som mulig serveres. Produser utstillingsmateriell plakater, Fairtrade-forpakninger, profiler av produsenter og produktene deres. Lag en Fairtrade-undersøkelse av skolen ved å bruke spørreskjema for elever og ansatte. Dette kan legge grunnlaget for utformingen av skolens etikkpolicy eller være en del av skolens miljøpolicy. Hold Fairtrade-konkurranser. Disse kan knyttes opp til pensum i norsk, geografi eller reklame, for eksempel å designe forpakning for et nytt Fairtrade-merket produkt. Gjør det iøynefallende og gi det et godt navn! Man kan inkludere informasjon om ingrediensene, hvor de kommer fra, og fakta om Fairtrade. Pass på å få med Fairtrade-merket! Kontakt den lokale butikken. Arranger et besøk der elevene kan foreta en produktundersøkelse, for eksempel finne ut hvor mange Fairtrade-merkede produkter som føres. Se på hvor og hvordan produktene er plassert. De kan også utføre en forbrukerundersøkelse ved for eksempel å lage et spørreskjema som måler kjennskapen til Fairtrade. Resultatene fra undersøkelsen kan analyseres, vist frem og skrevet ut som en rapport til butikksjefen; eller elevene kan designe postkort som kan sendes til den lokale butikken med forespørsel om å ta inn ett eller flere Fairtrade-merkede produkter. Arranger en større begivenhet om Fairtrade, kanskje i samarbeid med lokale myndigheter eller andre interesserte lokalgrupper. Lag en video om Fairtrade og skolens kampanje for visning på skolen og ellers i lokalmiljøet. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 4

5 Spørsmål og svar Hva er Fairtrade? Fairtrade er en merkeordning for rettferdig handel. På samme måte som Svanemerket garanterer at produkter produseres miljøvennlig, garanterer Fairtrade-merket at produsenter i utviklingsland har fått en rettferdig pris for produktet og at varene er produsert under trygge og ordentlige arbeidsforhold, uten for eksempel bruk av barnearbeid, farlige sprøytemidler osv. Bønder i sør som produserer kaffe, te, juice, ris, bananer og flere av produktene i butikkene våre er ofte veldig fattige. De kjemper for å overleve i et handelssystem som ikke gir like betingelser til alle. Fairtrade sørger for at bønder i sør får skikkelig betalt for arbeidet de gjør, og garanterer at prisen de får alltid dekker produksjonskostnader uansett hvor lavt markedsprisen faller. Fairtrade handler ikke om veldedighet hvis produsentene får en skikkelig pris for varene sine trenger de ikke veldedighet. Hvordan hjelper Fairtrade produsenter i sør? For rundt bønder og arbeidere i sør betyr Fairtrade: Anstendige lønninger Trygge arbeidsforhold Forbedrede standarder for helse og sikkerhet Sikkerhet gjennom langsiktige kontrakter Respekt for mennesker, for eksempel nye muligheter for kvinner og barn Miljømessige forbedringer med vekt på bærekraftig produksjon Mer kontroll over egne liv gjennom deltakelse i demokratiske organisasjoner Hvordan vet jeg at noe er Fairtrade? Fairtrade merker godkjente produkter og inspiserer leverandører for å være sikre på at standardene følges. Merket finnes nå på over 20 produkter. Den eneste måten å være sikker på at du kjøper genuine Fairtrade-produkter er å kjøpe varer med Fairtrade-merket. Det tar lang tid å kontrollere produksjon og godkjenne bruk av Fairtrade-merket. Fairtrade Max Havelaar arbeider med å utvikle standarder for nye produkter hvert år vil du finne flere produkter med Fairtrade-merket. Hvor kan jeg kjøpe Fairtrade-merkede produkter? De fleste dagligvarebutikker har ett eller flere Fairtrade-produkter. Flest produkter (blant annet kaffe, te, appelsinjuice, bananer og ris) finner du i butikkene i NorgesGruppen: Meny, Centra, Ultra, Spar, Kiwi og Drageset. Hos ICA og Maxi finner du appelsinjuice og kaffe, hos Rimi og Rema kan du kjøpe kaffe, og hos Coop Mega og Coop OBS finner du appelsinjuice. Den beste måten å få flere Fairtrade-merkede produkter inn i butikken din på er å spørre om det - hvis din butikk ikke fører det produktet du har lyst til å kjøpe så be butikksjefen om å kjøpe det inn! Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 5

6 Fairtrade-samling: Møt Fairtrade-merket Målgruppe: Ungdomsskolen, Videregående skole Tid: 15 minutter Mål: - Å utvikle en forståelse for våre valg som forbrukere og virkningen av forbrukermakt - Å øke kjennskapen til Fairtrade som et alternativ til konvensjonell handel og å introdusere Fairtrade-merket - Å introdusere ideen om en Fairtrade skole, å gi elevene muligheten til å være aktive globale borgere Aktivitet 1. Introduksjon Som passer for publikum og de som leder samlingen 2. Det handler om å handle Be elevene rekke opp hånden hvis de noen gang har shoppet fortell dem så at denne undervisningen er om dem - som forbrukere. Den er også om varene de velger å kjøpe, og menneskene som produserer disse varene. Foreslå å møte et par av disse produsentene og be publikum om å finne forskjellene mellom hvert par. Nødvendige ressurser 8 frivillige med navneskilt og passende rekvisitter (Fairtrade-merket og andre merker): 2 bananprodusenter, med bananklaser 2 teprodusenter, med teposer 2 kaffeprodusenter, med kaffeposer 2 elever/forbrukere med handleposer Informasjonskort, ett for hver frivillig Introduser hver av produsentene. Be dem fortelle publikum om arbeidet sitt. Frivillige kan lese informasjon fra kort, eller bruke informasjon de har funnet selv dersom de har tid til det i forkant av samlingen. (Med et yngre/mindre publikum kan det være passende å åpne for tilbakemelding på dette tidspunktet). Be ikke- Fairtradeprodusenter om å flytte sammen i en gruppe, og Fairtrade-produsenter i en annen gruppe. Introduser forbrukerne. Spør dem om de kan finne forskjellene mellom hvert par de kan hver lese del 1 av kortet sitt. Summer forskjellene mellom hvert par av produsenter, og be så hver shopper om å lese del 2. Inviter publikum til å bestemme om de er enige med forbruker A eller forbruker B eller ingen av dem. 3. Hva vet vi om Fairtrade? Utfordre publikums kunnskaper/inntrykk. Les opp/hold opp fakta om Fairtrade. Be dem rekke opp hånden hvis de tror de er sanne (alle er sanne!). Faktakort kan holdes av Fairtradeprodusentene. Forklar at flere og flere mennesker ønsker å støtte Fairtrade fordi det virkelig utgjør en forskjell i livene til menneskene som dyrker eller lager varene vi kjøper. 4. Hvordan vet vi at noe er Fairtrade? Be Fairtrade-produsentene om å få publikums oppmerksomhet ved å heve armen og vinke til dem be publikum om å vinke tilbake. Forklar at Fire Fairtrade-fakta, på store kort Fairtrade-merke eller logoplakat Utvalg av Fairtrade-merkede produkter Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 6

7 Fairtrade handler om linken vi som forbrukere har med menneskene som produserer varene vi kjøper. Det nye Fairtrade-merket er et symbol med et menneske som holder armen hevet det hjelper oss å finne frem til Fairtrade-merkede varer når vi handler. Over 20 forskjellige produkter er merket med Fairtrade-merket et utvalg av disse kan tas fram fra en handlepose eller vises fram av frivillige. Disse er tilgjengelige i de fleste butikker. 5. Hvordan kan vi ta del i Fairtrade? Fairtrade handler ikke bare om å kjøpe Fairtrademerkede produkter. Alle kan støtte Fairtrade ved å gjøre noe annet. Be publikum rekke opp hånden hvis - De kjenner noen som aldri har hørt om Fairtrade - De kjenner noen som kanskje ikke kjenner igjen Fairtrademerket - De kjenner noen som ikke vet hvor de kan få kjøpt Fairtrademerkede produkter - De vet om en skole der elevene kunne fått muligheten til å støtte Fairtrade hvis de ville Vi kan alle støtte Fairtrade ved å sørge for at andre mennesker vet hva det betyr, og hvordan det utgjør en forskjell i livene til mennesker i andre deler av verden. Hvis denne samlingen holdes for å lansere en Fairtrade-skole kan dette forklares for publikum og følges opp i klasserommet og videre. Konkluder med å nevne hvor Fairtrade-merkede produkter er tilgjengelige i nærmiljøet foreslå for publikum å besøke en lokal butikk for å se selv, og handle! Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 7

8 Fairtrade-samling: Ressurser Skrives over på kort, eller en transparent hvis det passer bedre Yngre elever kan gis en enklere versjon av hvert kort Informasjonskort for frivillige: Bananprodusent A Jeg dyrker bananer på en stor plantasje i Sentral-Amerika. Betalingen vår er veldig dårlig. Sprøytemidler som sprayes på bananene kan ha forferdelige bivirkninger de kan gjøre menn sterile. Kvinnene som jobber med å pakke bananene er dobbelt så stor sjanse for å få leukemi (blodkreft). Barn er født med misdannelser. Vi eier ikke vår egen jord, så å jobbe på plantasjen er den eneste måten vi kan tjene penger på. Bananprodusent B Jeg dyrker bananer på en plantasje på Den dominikanske republikk. Siden vi ble med i Fairtradesystemet har lønnen vår økt. Dette betyr at livet er mye bedre for oss; Vi har råd til innlagt vann og elektrisitet. Miljøet har blitt bedre også. Plastikkavfall resirkuleres, og du kan gå rundt på bananplantasjen uten å kjenne lukten av kjemikalier. Dette betyr at helsen vår er bedre. Ugress lukes ut for hånd i stedet for ved bruk av skadelige ugressmidler, og arbeiderne har blitt sendt på kurs. Fairtrade har gitt oss muligheten til å hjelpe oss selv vi kan se fram til fremtiden istedenfor å lure på hvordan vi skulle overleve. Teprodusent A Jeg arbeider på en stor teplantasje i India. Det er hardt arbeid, men lønningene våre er veldig lave. Siden vi tjener så lite betyr det at barna våre er nødt til å arbeide også. De går ikke på skolen. Husene våre er i elendig forfatning, men hvis vi klager til plantasjesjefen risikerer vi å miste jobbene våre. Et tak over hodet er bedre enn ingenting. Teprodusent B Jeg jobber også på en stor teplantasje i India. Det er hardt arbeid, men de siste årene har det blitt bedre. Plantasjen vår selger nå gjennom Fairtrade-systemet. Vi har brukt noe av de ekstra pengene vi har mottatt gjennom ordningen til å kjøpe en ambulanse. Den største forandringen pengene har ført til er å gi arbeidernes hus elektrisitet. Dette betyr at kvinnene nå har mer tid de trenger ikke samle ved til brensel, og husene er fri for røyk og sunnere for oss alle. Før vi fikk elektrisitet hadde mange pusteproblemer, flere kvinner aborterte eller opplevde komplikasjoner ved fødselen. En annen fordel er at barna har lys til å studere om kvelden. Kaffeprodusent A Når kaffeprisene faller er vi nødt til å ta vanskelige avgjørelser. De siste årene har verdensmarkedsprisen på kaffe blitt halvert, og prisen vi får for kaffen vår dekker ikke det det faktisk Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 8

9 koster å lage den. Derfor har vi ikke råd til å sende barna våre på skole, eller få legehjelp når vi trenger det. Noen ganger er det til og med vanskelig å få nok mat. Et annet problem er mellommenn som kjøper opp kaffen vår og selger den videre. De betaler oss dårlig ofte langt under markedspris og sitter igjen med det meste av pengene selv. Kaffeprodusent B Ting har virkelig forbedret seg siden vi begynte å selge kaffe gjennom Fairtrade-systemet. En skikkelig pris for varene våre har gjort at vi har fått muligheten til å sende barna våre på skolen, syke får legehjelp, vi har investert i mer miljøvennlig produksjon som gjør at vi kan utnytte alle ressursene våre bedre, og vi har fått innlagt drikkevann. For medlemmene av mitt kooperativ betyr Fairtrade forskjellen mellom å overleve og å leve. Forbruker A peker på produsentene i gruppe A (ikke-fairtrade) 1. Når jeg skreller en banan, eller spiser en sjokolade, eller heller i en kopp med te, tenker jeg ikke på personen som dyrker det. Men disse produsentene har det vanskelig jeg ante ikke hvor tøft livet deres var. Jeg visste ikke at de var så fattige at de ikke hadde råd til å sende barna sine på skolen eller reparere husene sine 2. Jeg synes ikke de har noe med meg å gjøre, så det er ikke mitt problem. Når det gjelder Fairtrade hvorfor skal jeg betale litt mer når andre merker er billigere? Hvis disse menneskene vil tjene mer burde de også selge avlingene sine gjennom Fairtrade. Forbruker B peker på produsentene i gruppe B (Fairtrade) 1. Livet er vanskelig for disse bøndene også, men Fairtrade betyr at de får en skikkelig lønn for arbeidet de gjør. Dette betyr bedre skolegang for barna deres, bedre boliger og helseforhold, og sunnere miljø. De har mer innflytelse og mer håp for fremtiden. 2. Bønder kan ikke bare bytte til Fairtrade og tjene mer penger. Hvis de kunne det hadde de gjort det! Dette er hvor vi kommer inn i bildet. Hva vi velger når vi handler påvirker mennesker tusenvis av kilometer unna. Hvis vi velger Fairtrade-merkede produkter vil etterspørselen etter dem øke og flere bønder vil kunne få være med i ordningen. Det koster oss kanskje et par kroner mer, men synes du ikke det er en liten pris å betale når valgene våre faktisk utgjør en forskjell? Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 9

10 Fairtrade i timen: Virkningen av Fairtrade Målgruppe: Ungdomsskole, videregående skole Tid: 1 time Mål: - Å øke bevisstheten og kjennskapen til Fairtrade-merket og gjøre elevene i stand til å ta bevisste valg som forbrukere - Å gjøre elevene klar over hvilken effekt forbrukermakt kan ha - Å oppmuntre elevene til å handle for å støtte Fairtrade Plan for timen Tid Aktivitet Nødvendige ressurser 15 min Introduksjon Pakk ut handleposer og hvis fram et utvalg av Fairtrade-merkede produkter. Spør elevene hva varene har til felles (Fairtrade-merke) og hva de tror dette betyr. En handlepose med Fairtrademerkede produkter, for eksempel kaffe, te, bananer og appelsinjuice. Alternativ: Gi hver gruppe elever en vare fra handleposen og en post-it lapp. Be dem finne ut hvor det er produsert, hvem som har produsert det, og hvordan produsentene har blitt hjulpet av Fairtrade. De kan bruke post-it lappen til å skrive ned informasjonen og lokalisere produsentene på verdenskartet. Når alle har bidratt kan kartet brukes som et utgangspunkt for diskusjon. Plakat/bilde av Fairtrade-merket Stort verdenskart Små post-it lapper Oppgaveark 1 Fairtrade betyr 1. Bruk oppgaveark 1 Fairtrade betyr for å øke elevenes bevissthet rundt kriteriene for Fairtrade. (Alle ja -feltene skal krysses av!). Kriteriene kan trenge forklaring avhengig av elevenes alder/kunnskap. 20 min 2. Gi hver elev to kladdeark. Be dem om å skrive Problem på det ene og Nytte på det andre. Les informasjonen om Maximo Blanco Diaz for elevene bruk en Fairtrade-banan som visuelt hjelpemiddel! Be dem om å høre nøye etter og holde opp det tilsvarende kortet hver gang de hører om et problem bøndene møter, eller om nytten av Fairtrade. Be elevene om å gjenfortelle informasjonen de har hørt. Dette kan skrives ned på tavlen som en liste over problemer og fordeler. Kladdeark Informasjon om Maximo Blanco Diaz Hver liste kan så sorteres på en rekke måter for eksempel problemer som kan overkommes mot problemer som er utenfor menneskelig kontroll; direkte nytte i sammenheng med pengene bøndene mottar mot fordeler som gjør livet bedre men er vanskelige å måle. Spør elevene hvordan vi som forbrukere kan bidra til å redusere problemene og gi flere fordeler. 25 min 3. Elevene må gå sammen to og to eller i grupper for denne aktiviteten. Forklar at det er mange måter å støtte Fairtrade på det handler ikke bare om å kjøpe produktene. Sett med kort som viser kriterier for Fairtrade-skoler ett sett til hver gruppe Blanke kort Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 10

11 Over hele landet blir grupper med mennesker involvert i Fairtrade fordi de har funnet ut hvilken forskjell det kan gjøre for menneskene som produserer mange av varene vi forbruker. Flere og flere vil bidra til å gjøre handel mer rettferdig. I Norge har en rekke kommuner og bedrifter begynt å servere Fairtrade. Gi hver gruppe et sett kort. Forklar at hvert kort viser et forslag til hva skolen kan gjøre for å bli en Fairtrade-skole. Be studentene gruppere kortene under de følgende overskriftene: - Gjør merket kjent! (Aktiviteter som kan hjelpe folk til å kjenne igjen Fairtrade-merket og hva det betyr) - Kjøp det! (Aktiviteter som gjør folk klar over hvilke Fairtrade-produkter de kan kjøpe) - Lokale linker! (Aktiviteter som involverer lokalmiljøet i Fairtrade) - Studentaksjon! (Aktiviteter som går ut på å få elever og studenter til å finne ut mer for å øke bevisstheten rundt og utvikle forståelsen av Fairtrade) Poengter at flere kort kan passe inn under mer enn én overskrift. Del ut blanke kort og be studenter om å legge til egne ideer. Be hver gruppe om å bestemme seg for én aksjon de ville velge under hver overskrift. De bør ta hensyn til tid, kostnader, fordeler og mulige problemer knyttet til hver av dem. Be gruppene om å lage en aksjonsplan for å bli en Fairtrade-skole. Bruk aksjonsplanen! Dette kan utvikles til å bli et lengre prosjekt i ett eller flere fag. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 11

12 Intervju med Maximo Blanco Diaz Uten Fairtrade er det ikke mulig å overleve som bananbonde, sier Maximo Blanco Dias. Maximo er bananbonde på nordkysten av Den dominikanske republikk. Han er en stor, kraftig mann med glimt i øyet. Den sterke kroppen er vant til å bære store bananklaser på skuldrene. Da faren døde for åtte år siden, arvet han banangården på omlag to hektar jord. Med denne forsørger han seg selv, sin mor, kone og fire barn. Etter å ha brakt barna til skolen er han ute på gården i åttetida om morgenen. Sammen med svogeren ser han til bananplantene og kutter ned klaser med modne bananer på kilo. Hver uke leverer han cirka esker med bananer, der hver eske veier 18 kilo I 1996 ble Maximo godkjent bananprodusent i Fairtrade. I 1998 ødela orkanen Mitch avlingene til både Maximo og alle andre bananprodusenter på Den dominikanske republikk. Etter orkanen fikk han fikk hjelp av Fairtrade til å legge om til økologisk produksjon. Både godkjennelsen som Fairtrade-produsent og økologisk produsent gir ham en bedre pris for bananene. Før Fairtrade var eneste mulighet å selge til lokale mellommenn til en svært lav pris. Mellommennene betalte 5-10 dominikanske pesos per eske. Gjennom Fairtrade får han over 4 amerikanske dollar, som tilsvarer 67 dominikanske pesos. - Hadde jeg ikke hatt Fairtrade, hadde jeg måttet selge jorda og flytte til byen, eller prøve å komme meg til USA. Før produserte vi bare til eget forbruk, vi hadde ingen elektrisitet, dårlig sanitæranlegg, dårlige skoler, dårlige veier og ingen kjøretøy. Siden 1996 har Maximo og hans kolleger brukt den ekstra inntekten fra salget gjennom Fairtrade til å forbedre veiene og bygge en ny bro. De har også investert i et felles pakkeri og vaskeri for bananene, og etablert et stabilt vanningssystem på gårdene. Det siste er svært viktig for kvaliteten på bananene, siden tørke ofte er et problem om sommeren, og avlingene blir dårlige. Men med vanningssystemet kan Maximo og kollegene produsere bananer av høy kvalitet hele året. Merinntekten har også blitt brukt til å sørge for velferdsordninger for arbeiderne, bygging av helsestasjon og samfunnshus, og skolebøker til barna. På denne måten nyter hele lokalsamfunnet godt av Fairtrade-ordningen. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 12

13 Fairtrade i timen: Oppgaveark 1: Fairtrade betyr Fairtrade betyr Ja Nei Bøndene får en skikkelig pris for produktene sine Bøndene har handelskontrakter, slik at de kan planlegge fremtiden bedre Bøndene kan delta i organisasjoner som støtter dem, f.eks. kooperativer Bøndene kan få forskuddsbetaling, slik at de kan unngå gjeld Plantasjearbeidere har anstendige lønns- og boligforhold Plantasjearbeidere har anstendige helse- og sikkerhetsstandarder Arbeidere har rett til å organisere seg i fagforeninger Bøndene får støtte til å slutte å bruke skadelige kjemikalier Det gis støtte til bedret utdannelse og helseomsorg Barne- og slavearbeid er ikke lov Arbeiderrettigheter respekteres menn og kvinner behandles likeverdig Arbeidere har mer kontroll over egne liv Forlengelse: Design en reklame for et av Fairtrade-merkede produktene du har sett gjør det iøynefallende (eller iørefallende), og ikke glem å forklare hva Fairtrade betyr for menneskene som har produsert produktet. Det kan være en reklame for TV, radio, avis eller ukeblad. Fairtrade betyr Ja Nei Bøndene får en skikkelig pris for produktene sine Bøndene har handelskontrakter, slik at de kan planlegge fremtiden bedre Bøndene kan delta i organisasjoner som støtter dem, f.eks. kooperativer Bøndene kan få forskuddsbetaling, slik at de kan unngå gjeld Plantasjearbeidere har anstendige lønns- og boligforhold Plantasjearbeidere har anstendige helse- og sikkerhetsstandarder Arbeidere har rett til å organisere seg i fagforeninger Bøndene får støtte til å slutte å bruke skadelige kjemikalier Det gis støtte til bedret utdannelse og helseomsorg Barne- og slavearbeid er ikke lov Arbeiderrettigheter respekteres menn og kvinner behandles likeverdig Arbeidere har mer kontroll over egne liv Forlengelse: Design en reklame for et av Fairtrade-merkede produktene du har sett gjør det iøynefallende (eller iørefallende), og ikke glem å forklare hva Fairtrade betyr for menneskene som har produsert produktet. Det kan være en reklame for TV, radio, avis eller ukeblad. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 13

14 Fairtrade i timen: Fairtrade-skole kriteriekort Arranger en Fairtrade-konkurranse med Fairtrade-premier! For eksempel design forpakning for et nytt Fairtrade-produkt, en plakat eller en brosjyre. Arranger en Fairtrade morgenkaffe for de ansatte for å oppmuntre dem til å bytte til Fairtrade-merket te og kaffe. Besøk lokalbutikken din og gjør en undersøkelse hvor mange Fairtrade-produkter fører den? Fortell foreldre om Fairtrade send dem Fairtrade Max Havelaars nyhetsbrev og en smaksprøve. Organiser en Fairtrade-samling forklar andre elever hva Fairtrade handler om. Gjennomfør en Fairtrade undersøkelse på skolen eller som hjemmelekse Hvor mange mennesker kjenner Fairtrade-merket? Hvor mange vet hva Fairtrade står for? Lag en Fairtrade-sti på skolen, med spørsmålsark og Fairtrade-premier for beste svar! Inkluder så mange Fairtrade-produkter som mulig i skolelunsjen be kantinen om hjelp. Lag en Fairtrade-butikk og selg Fairtrade-merkede varer i friminutter og etter skoletid. Besøk så mange forskjellige nettsider om Fairtrade som du kan finne sett sammen informasjonen du finner og lag en utstilling om temaet. Server Fairtrade-merket te, kaffe, juice eller bananer på et foreldremøte, åpen dag eller annet skolearrangement. Lag utstillingsmateriell som forteller folk om Fairtrade for eksempel plakater eller store forpakninger. Gå sammen med andre organisasjoner som støtter Fairtrade Max Havelaar og lag et større Fairtradearrangement i lokalmiljøet. Få Fairtrade-merkede produkter inn i salgsautomater, slik at elevene får muligheten til å velge Fairtrade. Fairtrade Max Havelaar Norge, Storgata 11, 0155 Oslo, Tlf , 14

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Fairtrade Fairtrade Norge 03.11.13 14 May 2010 Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Project Title sits here 1 Hvorfor Fairtrade? Project Title sits here Hvorfor

Detaljer

40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret

40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Knut Thorsby Saksmappe: 2008/9139-22971/2008 Arkiv: B-sak. Ønsker Øvre Eiker kommune å bli en Fairtrade-by Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs

Detaljer

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no.

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no. Fakta om Fairtrade Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Hvilke land gjelder Fairtrade og hvilke produkter gjelder dette:

Hvilke land gjelder Fairtrade og hvilke produkter gjelder dette: FAIRTRADENATHALIA HYLL, Februar 2010 Fairtrade: Fairtrade er en internasjonal avtale som skal gi en riktig og rettferdig handel mellom plantasjer og bønder i u-land og firmaer som fører inn varer fra utlandet

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap 8, Geografi 8 og Historie 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

Fairtrade kommune Iogo manual

Fairtrade kommune Iogo manual Fairtrade kommune Iogo manual Oktober 2011 Instruksjoner for bruk av Fairtrade-kommune logoen og promoterings materiell 1. Velkommen 2. Introduksjon 3. Ansvar 4. Hvor bruker man Fairtrade-kommune logoen

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Din personlige økonomi

Din personlige økonomi 3 Jeg og mitt Din personlige økonomi Personlig økonomi: disponering av egne penger, hvordan skaffe inntekter og hvordan prioritere utgifter. Pengene du disponerer brukes til forbruk, sparing eller investering.

Detaljer

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant!

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Nyheter fra Dole Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Prøv den nye generasjonen med sunne og gode varianter innen frukt hermetikk : Frokost, lunch og dessert! - les mer om hva Tropical Gold er og står

Detaljer

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Mat - ett fett? er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene.

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3 PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Tromsø, 07/03-2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse»

Detaljer

Godt nok! om fett og sukker og sånt trinn 75 minutter

Godt nok! om fett og sukker og sånt trinn 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Godt nok! om fett og sukker og sånt. 8. - 10. trinn 75 minutter Godt nok! om fett og sukker og sånt er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og

Detaljer

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i?

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i? Intervju med Trine Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hvilken videregående skole gikk du på? Jeg gikk på Oppegård videregående

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012

Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012 Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012 Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk.kurs

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen

En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen Hva er priser på oppskrifter? Det er ett system som ved hjelp av innhentede priser på ingredienser

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe.

Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe. Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe. Ingar Mikal Halse, Jon Magne Sønstabø, Arve Hovland, Linda Mork Knudsen. Artikkelen beskriver gjennomføring Forskningskampanjen

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke (Gjensøking hvert 2.år fra innvilgelsesdato) Dokumentet er delt i to, hvorav del 1 må oppfylles for å få innvilgelse, mens del 2 er frivillig. Skriv

Detaljer

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE VENNSKAP NORD-SØR / RETTFERDIG HANDEL ØSTFOLD 2010 VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg Innhold Del 4, Kjøp og salg Overslag 1 Handle på tilbud 5 Handle frukt 8 Kassalapper 10 Salg 13 Moms 14 Spise ute 15

Detaljer

Hvordan kan unge bli agenter for endring i den bærekraftige utviklingen?

Hvordan kan unge bli agenter for endring i den bærekraftige utviklingen? Hvordan kan unge bli agenter for endring i den bærekraftige utviklingen? Ung&miljø workshop ved Jønsberg vg skole, 13.10.2015. Worskshop Plan - Oppvarming med begreper (10 min.) - Bærekraftig utvikling

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Vurdering av utdanning for bærekraftig utvikling. Blindern 31. oktober 2013

Vurdering av utdanning for bærekraftig utvikling. Blindern 31. oktober 2013 Vurdering av utdanning for bærekraftig utvikling Blindern 31. oktober 2013 UBU og Den naturlige skolesekken Andre målsetninger Kompetansemål og læringsmål Mål Vurdering av måloppnåelse Forankring UBU i

Detaljer

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Lærerveiledning Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Hvorfor spille Byen? En underholdende måte å lære på Dekker 6 kompetansemål i læreplanen Raskt og enkelt å sette

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne uttrykke som

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

LOV OM GRUNNSKOLEN LOV OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING LOV OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET LOV OM VOKSENOPPLÆRING LOV OM FOLKEHØGSKOLAR

LOV OM GRUNNSKOLEN LOV OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING LOV OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET LOV OM VOKSENOPPLÆRING LOV OM FOLKEHØGSKOLAR LOV OM GRUNNSKOLEN 1. FØREMÅL Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evnar, åndelig og kroppsleg, og gje dei god

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer