Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag"

Transkript

1 Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes best ved også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes på Fasteaksjonens DVD eller den kan lastes ned på fasteaksjonen.no/materiellbank. Vi foreslår å vise filmen etter slide 5 (Mohammed og familien hans). Årets klimakampanje presenteres i denne presentasjonen. Gi gjerne informasjon om kampanjen under foredraget, så kan de som vil, gjennomføre kampanjen etter at foredraget er ferdig. (Bildet er fra en flyktningleir i Sør- Sudan der Act- alliansen og Kirkens Nødhjelp har installert vannpumper.) Vann og klima- i kriser er vann kritisk! Slide 2: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er Norges nest største bøsseaksjon, og sammen med tusenvis av konfirmanter og andre bøssebærere skal vi samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. Årets aksjon går av stabelen mars. Kirkens Nødhjelp driver arbeid for en rettferdig verden i mange land verden over. Mennesker skal få samme rettigheter og muligheter til å leve verdige liv. Kirkens Nødhjelp jobber derfor med mange ulike prosjekter. Blant annet jobber Kirkens Nødhjelp for at barn skal få gå på skole, at kvinner skal få føde på sykehus under ordentlige forhold, og at landsbyer skal få rent vann slik at barn og kvinner ikke må gå timevis for å hente vann til familien istedenfor å gå på skole eller jobbe. Kirkens Nødhjelp rykker også ut når det er store katastrofer i verden. På grunn av klimaendringene ser vi at mange naturkatastrofer blir kraftigere enn før. I disse situasjonene er det helt livsnødvendig å sikre at folk får tilgang på rent vann. Bare tenk selv; Hvordan tror du det oppleves og måtte flykte fra hjemmet ditt, og bare kunne ta med deg det du kan bære? Hvordan ville det gått om du ikke hadde tilgang på vann en hel dag? Hva ser dere på bildet? Menneskeskapte klimaendringer Flom, tørke, global oppvarming, ekstremvær, klimaendringer! Vi ser det på TV, vi leser om det i avisa og vi hører forskere, politikere og andre snakke om det - klimaendringer rammer verden allerede! Klimakrisen må løses for å ta vare på jorda vår, men også fordi mennesker blir rammet og mister muligheten til å leve fullverdige liv.

2 Slide 3: Klimaendringene er menneskeskapte. Her støtter Kirkens Nødhjelp seg på den brede forskningen som blir gjort. FNs klimapanel er helt tydelig på at klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken til klimaendringene. Ikke alle naturkatastrofer vi ser i verden kan knyttes direkte til klimaendringene, men den endringen vi har sett over tid skyldes menneskeskapte klimaendringer. Klimakonsekvensene er ulikt fordelt Slide 4: Klimaendringene rammer oss alle, rundt om i hele verden. Men klimaendringene rammer de fattigste hardest. Er det rettferdig? (På bildet ser dere flom i to land Bangladesh (Kirkens Nødhjelp) og Norge (Marit Hommedal/NTB Scanpix). Tror dere det er en forskjell på hvordan mennesker i Sør og mennesker i Norge får hjelp i tiden etter flommen?) Flommen i Pakistan i 2014 Klimaendringene rammer mange land. Pakistan er imidlertid ett av de landene i verden som rammes hardest av klimaendringene, eksempelvis gjennom hyppige flommer. Høsten 2014 ble deler av Pakistan rammet av en stor flom. Mot slutten av monsunen (den årlige regntiden i september) kom det svært kraftig regn i fjellene nord i Pakistan. Dette skapte store jordskred og enorme oversvømmelser i de store elvene som renner gjennom Pakistan. Elvene gikk langt over sine bredder og la store områder under vann, spesielt i Punjab distriktet. Kvinner, menn og barn som forsøkte å komme seg ut av flomområdene vasset i vann forurenset av kjemikalier, avføring og døde dyr. Nesten 300 mennesker døde i flommen, og over 2 og en halv million mennesker ble direkte rammet av vannmassenes ødeleggelser. I tillegg druknet hundretusener av husdyr, og avlinger og landbruksjord er ødelagt for lang tid framover. I ettertid har de som flyktet fra flomvannet ofte måtte greie seg under svært enkle forhold, vanligvis uten tilgang til rent vann, mat og medisiner. For flommen har spesielt rammet folks tilgang til rent vann ved at flom og jordskred har ødelagt 80 prosent av vannrørsystemet i flomområdet i Punjab og Kashmir. Dette fører til at drikkevannet forurenses. Mangelen på rent vann har ført til en stor økning i vannbårne sykdommer som livstruende diare og kolera. Så i tillegg til at de som er rammet av flommen har mistet eiendeler og inntekstgrunnlaget sitt, blir også drikkevannet forurenset slik at de blir syke. Dette gjør den vanskelige situasjonen de har kommet opp i enda verre. Det er verdt å nevne at uavhengig av monsun og flom er det allerede svært dårlig stelt med vann-, sanitær- og hygieneforholdene i Pakistan, og det blir naturlig nok enda verre under

3 flom og oversvømmelser. Viste dere for eksempel at en fjerdedel av befolkningen i Pakistan, opp mot 50 millioner mennesker, ikke har tilgang til toalett, og gjør sitt fornødne utendørs? Mangel på toalett er en av de ledende årsakene til sykdom og død, særlig blant barn som er sårbare overfor vannbårne sykdommer som diaré. Kvinner utsettes i tillegg for risiko når de må gå langt fra bebyggelse for å vaske seg og gå på do. Overfall og seksuelle overgrep er ikke uvanlig. Det var derfor også et stort behov for å jobbe med sanitære løsninger, så vel som å gi informasjon om hva man bør gjøre på hygienefronten for å forhindre utbrudd av sykdommer og at smitte sprer seg. Slide 5: Muhammed og familien hans Muhammed og familien hans er blant mange millioner som ble rammet av flommen i En morgen, tidlig i oktober, kom vannet i stor fart fra kanalen og Muhammed måtte ta med seg familien og løpe i trygghet. De løp til nærmeste landevei som ligger litt høyere enn resten av området i landsbyen. Slik berget de livet sitt. I en måned ble de ble boende på denne landeveien uten ly, ventende på hjelp. Da flommen kom hadde de ikke tid til å ta med husdyrene eller eiendelene sine. Huset ble totalt ødelagt og husdyrene druknet. Muhammed og familien har aldri opplevd flom i landsbyen hans før. Før flommen jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele familien (kona, barn, søsken og foreldre) var avhengige av inntekten Muhammed fikk. Men når flommen kom ble Muhammed nødt til å være med familien og som en konsekvens av dette mistet han jobben sin. Vannet tok alt i fra dem, men vannet ble også tatt fra dem. Som sagt tidligere rammet flommen spesielt folks tilgang til rent vann. Dette gjør den vanskelige situasjonen de er i enda mer kritisk. Drikkevannet i landsbyen til Muhammed ble også forurenset. Muhammeds datter på 2 år har blitt syk av å drikke vannet og det er så vidt Muhammed har råd til å betale for medisinene som datteren trenger for å overleve. Hverdagen for Muhammed og familien er nå ekstremt vanskelig og i de bor i et telt som stadig blir kaldere ettersom vinteren nærmer seg. Vann kan både ta og gi liv nøkkelen er knyttet til nettopp tilgang til rent vann, noe Kirkens Nødhjelp aktivt jobber med blant de menneskene som ble rammet av flommen. PS: Etter denne sliden kan det være smart å sette på fasteaksjonsfilmen. Der møter vi Sumera (jenta på neste slide) og får høre og se hvordan hennes familie ble rammet av den samme flommen! Her kan det være en god ide og oppfordre konfirmantene i forkant til å si at de skal se etter håpstegn i filmen, eller finne den viktigste setningen i filmen. Slide 6: Vis Fasteaksjonsfilmen

4 Slide 7: Refleksjoner rundt mobiliseringsfilmen Til deg som holder presentasjonen: her kan du invitere konfirmantene til å reflektere rundt hva de har sett i filmen. Slide 8: Kirkens Nødhjelp er der med rent vann Slide 9: Som vi snakket om tidligere, fattige rammes hardest av klimakriser. Når tilværelsen i utgangspunktet er skjør og en krise røsker vekk det lille livsgrunnlaget man har, er det ofte veldig vanskelig å gjenopprette den hverdagen man hadde tidligere. Nasjonale og lokale myndigheter er ofte i begrenset grad med på gjenoppbyggingsfasen, det er ikke noe forsikringsselskap som tar regningen. Mange står derfor på bar bakke etter klimakriser. Kirkens Nødhjelp var en av de første organisasjonene som kom til landsbyen til Sumera etter at flommen rammet. Landsbyen får nye håndpumper, latriner og hygieneutstyr. Sumera og andre familier i landsbyen får derfor rent vann og trygge do-forhold gjennom Kirkens Nødhjelp og våre partnere. I tillegg var Kirkens Nødhjelp tidlig i gang med hygieneopplæring, noe som er spesielt viktig for å hindre spredning av sykdommer. Siden Pakistan er utsatt for hyppig flom, samarbeider vi også med lokalbefolkningen og lokale myndigheter for å bygge flomberedskap. Målet er at viktige forberedelser før neste katastrofe kommer på plass. Et eksempel er gode varslingssystemer slik at informasjon kommer ut til de som trenger den på en rask og forutsigbar måte. Hvor stiger vannet først? Hvor er det trygt og hvordan kommer man seg dit? Det trenes på evakuering og egne grupper får i oppgave å ta ansvar for at barn, eldre og funksjonshemmede ikke blir glemt. Dette arbeidet redder liv. Klimaendringer kan knuse drømmer. Rent vann er noe av det viktigste vi kan bidra med. Ved å gi Sumera og Muhammed og alle de andre i landsbyen tilgang på rent vann, slipper de å bruke mange timer hver dag på å skaffe vann til seg og familien. Da kan de heller bruke tiden på å bygge opp livene sine med skolegang eller jobb. Ved å gi Sumera rent vann, letter vi byrden slik at hun kanskje en gang i fremtiden kan få oppfylt drømmene sine. Hva går pengene til? Latrine (øverst til venstre) - når katastrofen rammer mister man ofte tilgangen til toaletter. Kirkens Nødhjelp setter opp provisoriske toaletter. Rensing av drikkevann (øverst til høyre) - Kirkens Nødhjelp setter opp renseanlegg slik at befolkningen blir sikret rent drikkevann.

5 Putetank (nederst til venstre) - lagring av rent vann slik at befolkningen får tilgang til det rensede vannet. Håndvask med såpe (nederst til høyre)- det å gi mennesker som har mistet alt, tilgang på vann og såpe er utrolig viktig for å hindre spredning av sykdommer. Selv om vann ser rent ut, kan det være forurenset. På filmen så vi Sumera tappe vann fra en pumpe. Men at vannet kommer fra en pumpe er ingen garanti for at vannet er rent. Vannet hos Sumera var blitt forurenset etter flommen og gjorde dem syke. Derfor er KN til stede for å undersøke vannkvalitet, rense vann, reparere pumper og sette opp nye ved behov. Slide 10: Kirkens Nødhjelp Kirkens Nødhjelp ble etablert av norske menigheter i 1947 for å hjelpe sivilbefolkningen i Tyskland. Organisasjonen jobber med nødhjelp i kriser, utvikling av lokalsamfunn, og beslutningspåvirkning for å avskaffe fattigdom. Til nå har dere hørt mest om nødhjelpsarbeidet til Kirkens Nødhjelp. Men Kirkens Nødhjelp jobber også med langsiktig utvikling. Mennesker må få mulighet til å leve verdige liv og få oppfylt sine rettigheter selv om de ikke er født i Norge eller andre land der dette er en selvfølge. Kirkens Nødhjelp jobber for å sikre mennesker tilgang til rent vann, nødvendig helsehjelp, mulighet til å tjene penger ved å ha en jobb osv. I tillegg til å drive med nødhjelp og langsiktig utvikling, må vi gjøre noe med årsakene til urettferdighet, og i dette tilfellet årsakene til klimaendringene. Kirkens Nødhjelp jobber med å påvirke politikere for at vi skal gjøre det vi kan for å redusere utslipp av klimagasser. I tillegg jobber også Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, med å lage kampanjer som kan påvirke politikere og resten av befolkningen. På nåværende tidspunkt har Kirkens Nødhjelp kontorer i 21 land og medarbeidere i 30 land. Vi jobber først og fremst i land i Afrika, Asia og Latin-Amerika, men også i utvalgte land i Europa (som Romania). For organisasjonen er det å jobbe med lokale partnerorganisasjoner veldig sentralt. De lokale partnerne kjenner ofte området og lokalbefolkningen godt. Når hvert år over tre millioner mennesker med hjelp. Slide 11: Den kristne fasten

6 Vet dere hva fastetiden er? Faste er vanlig innen ulike religioner. I kirka har vi også en lang tradisjon for å markere fastetiden. Fastetiden varer i 40 dager fra det vi kaller askeonsdag, til og med påskeaften. I tillegg regnes søndagen før faste, Fastelavn, med til fastetiden. Den kristne fastetiden har historisk sett blitt markert på ulike måter. Fastetiden har blant annet vært knyttet til å avstå fra mat og drikke (bildet av mat). Mange knytter også fastetiden til å avstå fra aktiviteter man gjør til vanlig. Dette for å få større mulighet til å bruke tid på det som betyr noe. Mange bruker også fastetiden som en tid for stillhet og meditasjon, som forberedelse til påskehøytiden. Men fastetiden har også en annen viktig betydning. Som kristne og medmennesker kan vi bruke fastetiden til å vende blikket utover til resten av verden. Når vi gjør det, ser vi mye urettferdighet som vi kan bidra til å endre. Gjennom fasteaksjonen viser vi kristen tro i praksis (diakoni) når vi engasjerer oss for andre mennesker (bildet av Bibelen). I Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan vi engasjere oss ved å gå med bøsse. Da samler vi inn penger til arbeidet som Kirkens Nødhjelp gjør over hele verden (bildet av fastebøssa). I plan for trosopplæring for Den Norske Kirke står det om kristen tro og diakoni i praksis. «Ved å ta del i menighetens internasjonale engasjement og solidaritet med mennesker som lider, vil barn og ungdom få erfare at de tilhører et verdensvidt fellesskap med ansvar for hverandre. Trosopplæringen må være med på å rette fokus på utfordringer og muligheter til forandring når det gjelder forbruk, miljø og rettferd. Kirken må stå sammen med grupper i samfunnet som arbeider for å fremme menneskeverdet og en mer rettferdig verden, og som viser alternativer for en bærekraftig forvaltning av skaperverket.» Fra Plan for trosopplæring: Gud gir vi deler, 2010:31 Slide 12: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? (Les gjerne teksten fra Jesaia om fasten. Denne teksten fra Bibelen viser oppfordringen om å bruke fastetiden til å vende blikket utover og vise nestekjærlighet gjennom handling for andre mennesker. PS: Andakten på side 16 i konfirmantmanualen handler om dette) Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne

7 og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. Jes 58,6 7 Det er mange sterke vitnesbyrd om nestekjærlighet i Bibelen. Jesus så andre mennesker og løftet de opp. I fortellingen om den blinde mannen ved Jeriko spør Jesus; «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» (Lukas 18, 35-43). Tør vi stille det spørsmålet til andre, og virkelig ta det inn over oss; «Hva vil DU jeg skal gjøre for deg?». Kan vi tenke oss til det på egen hånd også? Hva ønsker alle mennesker seg når de har mistet alt de eier og er på flukt? Eller hva ønsker man seg når tørken har vart alt for lenge og man snart ikke har vann og mat igjen? Slide 13: Hva kan du gjøre? (på de neste foilene kommer informasjon om to handlingsalternativer: for det første, gå med bøsse. For det andre, bli med på klimakampanjen). Slide 14: Gå med bøsse Sammen med andre bøssebærere skal vi samle inn penger gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Du får nå mulighet til å gjøre en helt konkret forskjell i andre menneskers liv. Gjennom å bruke litt av din tid til gå med bøsse, bidrar du til en forskjell for mennesker når katastrofen rammer. Mange som bor her i kommunen vår har lyst til å bidra. Ved å gå med bøsse, gir du dem muligheten til å støtte med penger. Derfor er det viktig at du går hele ruten, og ringer på alle dører, slik at alle får mulighet til å putte penger på bøssa. Kanskje sitter det noen klare på slutten av ruten med masse penger de ønsker å gi? Om tiden tillater det passer det å vise en eller flere av Jonna-filmene her. Slide 15: Du gjør en forskjell Pengene som samles inn i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon går til ulike deler av organisasjonens arbeid. Pengene gjør en forskjell for mennesker i Pakistan og verden over. Ved å samle inn penger kan vi bidra til å gi mennesker rettigheter og muligheter som vi tar

8 for gitt. Også når flom, tørke eller andre katastrofer rammer. Her er noen eksempler på hva pengene kan gå til: For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann. For 400 kroner kan du bidra til flomsikring av et hus som trygger mennesker og deres eiendeler mot vind og flomvann (eksempel fra Vietnam). For 1000 kroner kan du gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt! En hygienepakke inneholder såpe, to bøtter, håndklær, underbukser, bleier, potte, barberutstyr, negleklipper, sjampo, kammer, tannbørste og tannkrem, og et insektsnett. Slide 16: Klimakampanjen 2015 I år har Kirkens Nødhjelp og Changemaker en klimakampanje vi håper DU vil være med på. Vi ser med øynene hva som skjer med klimaet og hvilke konsekvenser det har. Vi ønsker derfor å sende et tydelig signal til politikerne våre at de må gjøre mer for å redusere klimagassutslippene. Både i Norge og i resten av verden. Slide 17: Her kan man gå gjennom hvordan klimakampanjen gjennomføres. Det kan allikevel være lurt at de som vil gjøre det, venter til etter at foredraget er ferdig. Klimakampanjen er frivillig å delta på! Det er også alternative måter å delta i klimakampanjen på. Du kan ta et bilde av øyet ditt og sende det til (skriv navnet ditt i mailen), du kan sende melding med: «opprop klima» til 2468, eller du kan skrive under på underskriftsliste (disse kan lastes ned eller bestilles på fasteaksjonen.no). I tillegg kan konfirmantlederen ta bilde av alles øyne og maile det. Klimakampanjen 2015 Ved å være med på kampanjen krever du følgende: Vi krever en mer rettferdig norsk klimapolitikk, hvor Norge må bidra med mindre utslipp og mer penger. Mens vi i Norge merker effekten av klimaendringene med mer ekstremvær og flom, er det de fattigste i verden som rammes aller hardest av klimaendringene. For mange av disse menneskene, handler klimakrisen om en kamp på liv og død. Vi vil sende et tydelig budskap til politikerne: Vi vil ha en rettferdig klimapolitikk der Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger. Ta et bilde av øyet ditt og del det på Instagram. Når vi er mange som laster opp et bilde av øyet og tagger det med #stoppklimakrisen, kan vi lage en stor mosaikk av øyne der vi viser at

9 Sånn gjør du vi retter blikket mot klimaet, og vil at Norge bidrar. Da kan politikerne se at vi er tusenvis av øyne som bryr oss. Alle bilder som er tagget #stoppklimakrisen på Instagram blir lastet opp i den store klimamosaikken. I tillegg er det veldig bra om man Hvis man vil ha forslag til en lengre tekst, kan man skrive følgende: Se oss inn i Jeg ser at klimaendringene skjer. Gi oss en ny klimapolitikk der Norge bidrar med mer penger og mindre utslipp! #stoppklimakrisen kirkensnodhjelp.no/klima Slide 18: TUSEN TAKK og lykke til Din innsats betyr en forskjell i mange menneskers liv. Tusen takk for at du stiller opp, og lykke til!

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Inviter en usynlig venn til middag

Inviter en usynlig venn til middag Et aktivitetsopplegg for familien Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Sammen forandre 17.-19. mars 2013 Foto: Greg Rødland Buick Inviter en usynlig venn til middag Usynlig middagsgjest Fastetiden gir oss mulighet

Detaljer

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie Tema TV-aksjonen 2014 I fokus Gaza Portrett Haddy N'jie Nr 04 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge.

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge. innledning I februar 2006 ble Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling avholdt. Stedet denne gangen var Porto Alegre i Brasil. Der møttes nesten 4000 delegater og gjester fra kirker over hele verden,

Detaljer

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban Tema Sør-Sudan I fokus Tv-aksjonen Aktuelt Klimaendringer Portrett Paride Taban Nr 03 2014 N o r w egian C h urc h Aid, Ethio pia Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Aktuelt Nepal. Portrett Ingrid Olava. Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vann til Nepal

Aktuelt Nepal. Portrett Ingrid Olava. Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vann til Nepal Aktuelt Nepal Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Portrett Ingrid Olava Vann til Nepal Nr 03 2015 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

En mer rettferdig verden innen rekkevidde!

En mer rettferdig verden innen rekkevidde! En mer rettferdig verden innen rekkevidde! 20 % av verdens innbyggere deriblant Norges befolkning bruker 80 % av verdens ressurser. Til gjengjeld bruker 80 % av verdens befolkning bare 20 % av ressursene.

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i felt Gabrielle Leithaug Tema Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Portrett Tor Valla Nr 02 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.

Detaljer

Et grenseløst problem

Et grenseløst problem Side 2: Gry Larsen er ny leder i CARE Side 4: 16 dagers aktivisme mot vold Side 8: Margaret Berger og Maya Vik i Burundi nr. 4 2014 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner hjelper flere Et grenseløst

Detaljer

Hun satte hele landsbyen i arbeid

Hun satte hele landsbyen i arbeid Side 4 5: Gjemte seg under et tre da tyfonen herjet Filippinene Side 7 9: Slik støtter CARE flyktninger fra borgerkrigen i Syria Side 10 11: Beatrice startet produksjon av takstein i Burundi nr. 1 2014

Detaljer

UMULIG! TEMA: AKSJONSHEFTE: Til leder og patruljefører. Program og informasjon

UMULIG! TEMA: AKSJONSHEFTE: Til leder og patruljefører. Program og informasjon AKSJONSHEFTE: Program og informasjon TEMA: UMULIG! Foto: Julia Dahr Til leder og patruljefører De siste to årene har Globalaksjonen støttet et skoleprosjekt på Madagaskar. I år og neste år skal vi få være

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

magasinet Gravd ut av snøkaos fem år etter: Gjenoppbyggingen går som planlagt

magasinet Gravd ut av snøkaos fem år etter: Gjenoppbyggingen går som planlagt NR 4/2009 88. ÅRGANG www.rodekors.no Vi ønsker våre medlemmer en god jul! magasinet JULEKAMPANJEN: Gi noen et håp i julegave INTERVJUET: Ole Robert Reitan om nød i Norge AFRIKAS HORN: Over 20 millioner

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad «Cité de Care»: Håp og verdighet blant mennesker som mistet alt Sparegruppen ara Bara: En malisk forretningskvinnes hverdag UDs nye utviklingsdirektør:

Detaljer

BRY deg! Globalaksjonen

BRY deg! Globalaksjonen AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON 2008 KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider med: Skole og utdanning Sårbarhet

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer