Brukerhåndbok NPD NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok NPD4330-00 NO"

Transkript

1 NPD NO

2 Opphavsrett g varemerker Opphavsrett g varemerker Ingen deler av denne publikasjnen kan reprduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller verføres i nen frm eller på nen måte, det være seg elektrnisk, mekanisk, ved ftkpiering, innspilling eller annet, uten skriftlig frhåndstillatelse fra Seik Epsn Crpratin. Infrmasjnen i denne håndbken er utarbeidet til bruk kun fr denne Epsn-skriveren. Epsn er ikke ansvarlig fr nen frm fr bruk av denne infrmasjne på andre skrivere. Verken Seik Epsn Crpratin eller deres partnere skal stilles til ansvar verfr kjøperen av dette prduktet eller verfr tredjepart fr skader, tap, kstnader eller utgifter sm kjøper eller tredjepart pådrar seg på grunn av ulykke, feilbruk eller misbruk av dette prduktet eller uautriserte endringer, reparasjner eller mbygginger av dette prduktet, eller (unntatt i USA) frdi Seik Epsn Crpratins instruksjner m drift g vedlikehld ikke er verhldt. Seik Epsn Crpratin kan ikke hldes ansvarlig fr skader eller prblemer sm ppstår ved bruk av tilleggsutstyr eller frbruksprdukter andre enn dem sm Seik Epsn Crpratin har ppgitt sm riginale Epsn-prdukter eller Epsn-gdkjente prdukter. Seik Epsn Crpratin skal ikke stilles til ansvar fr skader grunnet elektrmagnetiske frstyrrelser sm ppstår på grunn av bruk av andre grensesnittkabler enn dem sm er angitt sm Epsn-gdkjente prdukter av Seik Epsn Crpratin. EPSON, EPSON STYLUS g Epsn UltraChrme er registrerte varemerker, g EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemerke fr Seik Epsn Crpratin. PRINT Image Matching g PRINT Image Matching-lgen er varemerker sm tilhører Seik Epsn Crpratin. Opphavsrett 2001 Seik Epsn Crpratin. Alle rettigheter reservert. Micrsft, Windws g Windws Vista er registrerte varemerker fr Micrsft Crpratin. Apple, Macintsh, Mac OS g ClrSync er registrerte varemerker fr Apple Inc. Intel er et registrert varemerke fr Intel Crpratin. PwerPC er et registrert varemerke fr Internatinal usiness Machines Crpratin. Adbe, Phtshp, Lightrm g Adbe RG er registrerte varemerker fr Adbe Systems Incrprated. Generell merknad: Andre prduktnavn sm brukes i denne publikasjnen, brukes bare i identifikasjnsøyemed, g kan være varemerker tilhørende sine respektive eiere. Epsn fraskriver seg alle rettigheter til slike merker. Opphavsrett 2010 Seik Epsn Crpratin. Alle rettigheter reservert. 2

3 Innhldsfrtegnelse Innhldsfrtegnelse Opphavsrett g varemerker Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjner... 6 Når du skal velge hvr prduktet skal stå Når du skal installere prduktet... 6 Når du skal bruke prduktet... 7 ruke skriveren med trådløs tilkbling Når du skal håndtere blekkpatrnene... 7 ruke LCD-skjermen... 7 Advarsler, frsiktighetsregler, merknader g tips... 8 Skriverdeler... 9 Fran... 9 Innvendig Tilbake Kntrllpanel Skjermvisning Skriverfunksjner Gir høy ppløsning Gir høy yteevne Overlegen brukervennlighet Merknader m bruk g ppbevaring Installeringssted Merknader fr skriveren når den er i bruk Merknader fr skriveren når den ikke er i bruk Merknader m håndtering av blekkpatrner Merknader m håndtering av papir Innføring i medfølgende prgramvare Innhld på prgramvareplaten Sammendrag fr skriverdriveren Grunnleggende bruk Legge i enkeltark Legge papir i den autmatiske arkmateren Legge i kunstmedier Legge i plakatkartng Legge i g kutte papirrullen Legge i papirrullen Kutte papirrullen Legge i g ta ut CD-/DVD-er Legge i CD-/DVD-er Ta ut CD-/DVD-er Grunnleggende fremgangsmåter fr utskrift (Windws) Grunnleggende fremgangsmåter fr utskrift (Mac OS X) Utskriftsmråde Utskrevet mråde fr enkeltark Utskrevet mråde fr papirrullen Utskrevet mråde fr CD-/DVD-er Endre typen svart blekk ytte blekk fra kntrllpanelet ytte blekk fra skriverdriveren (bare Windws) Slå av strømmen med Pwer Off Timer Avbryt utskrift ruke skriverdriveren (Windws) Vise skjermbildet fr innstillinger Fra skriveriknet Vise hjelp Klikk Hjelp fr å vise Høyreklikk elementet du vil kntrllere g vise Tilpasse skriverdriveren Lagre ulike innstillinger sm valginnstillinger Lagre medieinnstillinger Ordne visningselementer på nytt Sammendrag fr kategrien Verktøy Avinstallere skriverdriveren ruke skriverdriveren (Mac OS X) Vise skjermbildet fr innstillinger Vise hjelp ruke Epsn Printer Utility Starte Epsn Printer Utility Funksjner fr Epsn Printer Utility Avinstallere skriverdriveren Utskriftsmuligheter Krriger farger autmatisk g skriv ut bilder (PhtEnhance) Krriger farge g skriv ut Skrive ut bilder i svart/hvitt Utskrift uten kanter

4 Innhldsfrtegnelse Ulike fremgangsmåter fr utskrift uten kanter Støttede mediestørrelser fr utskrift uten kanter Angi fremgangsmåter fr utskrift Frstørret/frminsket utskrift Tilpass til side / Skaler til papirstørrelse Tilpass til papirrullbredde (kun Windws) Innstilling fr egendefinert skalering Utskrift med flere sider Manuell dbbeltsidig utskrift (kun Windws) Frsiktighetsregler ved dbbeltsidig utskrift Angi fremgangsmåter fr utskrift Plakatutskrift (frstørr fr å dekke flere ark, g skriv ut kun Windws) Angi fremgangsmåter fr utskrift Sette sammen utskriftene rukerdefinerte papirstørrelser / Egendefinerte papirstørrelser annerutskrift (på papirrull) Layut Manager (Oppsettsbehandling) (kun Windws) Angi fremgangsmåter fr utskrift Lagre g hente frem innstillinger fr Oppsettsbehandling Skrive ut direkte fra digitalkamera Merknad når du skriver ut direkte fra digitalkamera Utskrift Utskrift med fargebehandling Om fargebehandling Utskriftsinnstillinger fr fargebehandling Angi prfiler Angi fargebehandling med prgrammene Angi fargebehandling med skriverdriveren Fargebehandlingsutskrift med Verts-ICM (Windws) Fargebehandlingsutskrift med ClrSync (Mac OS X) Fargebehandlingsutskrift med Driver ICM (kun Windws) ruk kntrllpanelet Menyer Menyen Setup ruke menyen Element Vedlikehld Justere skriverhdet Kntrllere m dysene er tette Hderengjøring Krrigere feiljustering på utskriften (Print Head Alignment (Justering av skriverhde)) Skifte ut blekkpatrner Prduktnumre fr blekkpatrner Slik skifter du Rengjøre skriveren innvendig Prblemløser Meldinger Feilsøking Du kan ikke skrive ut (frdi skriveren ikke virker) Det høres ut sm skriveren skriver ut, men den gjør det ikke Utskriftskvalitet/utskriftsresultat Kan ikke mate eller løse ut papir Papir fra den autmatiske arkmateren setter seg fast under utskrift Fastkjørte kunstmedier Fastkjørt plakatkartng Fastkjørt papirrull CD/DVD-skuffen sitter fast Annet Tillegg Støttede medier eskrivelse av elementer Oversikt ver Epsn-spesialmedier Kmmersielt tilgjengelige papirtyper sm kan brukes Transprtere skriveren Gjøre klar skriveren fr transprt Etter transprt Oversikt ver spesifikasjner Standarder g gdkjenninger Hvis du trenger hjelp Web-mråde fr kundestøtte Kntakte Epsn kundestøtte Før du kntakter Epsn Hjelp fr brukere i Nrd-Amerika Hjelp fr brukere i Eurpa Hjelp fr brukere i Australia

5 Innhldsfrtegnelse Hjelp fr brukere i Singapre Hjelp fr brukere i Thailand Hjelp fr brukere i Vietnam Hjelp fr brukere i Indnesia Hjelp fr brukere i Hng Kng Hjelp fr brukere i Malaysia Hjelp fr brukere i India Hjelp fr brukere på Filippinene

6 Innføring Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjner Les alle instruksjnene før skriveren brukes. Pass gså på at du følger alle advarsler g instruksjner sm er angitt på skriveren. Når du skal velge hvr prduktet skal stå Plasser prduktet på et vannrett, stabilt underlag sm er større enn prduktet. Prduktet vil ikke virke rdentlig hvis det står på skrå. Unngå steder sm er utsatt fr hurtige endringer i temperatur g fuktighet. Hld det gså unna direkte sllys, sterkt lys g varmekilder. Unngå steder sm er utsatt fr støt g vibrasjner. Hld prduktet unna støvete mråder. Plasser prduktet nær et strømuttak der støpselet lett kan trekkes ut. Ved ppbevaring eller transprt av skriveren må den ikke stå på skrå, på siden eller snus pp ned. Ellers kan det lekke ut blekk fra patrnene. Når du skal installere prduktet Ikke blkker eller dekk til åpningene på prduktets kabinett. Unngå strømuttak sm styres med veggbrytere eller tidsinnstillingsenheter. Hld hele datamaskinsystemet brte fra ptensielle kilder fr elektrmagnetiske frstyrrelser, fr eksempel høyttalere eller baseenheter fr trådløse telefner. ruk bare den typen strømkilde sm er angitt på prduktets etikett. ruk bare den strømledningen sm følger med prduktet. Hvis du bruker en annen kabel, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk en skadet eller frynset strømledning. Hvis du bruker en skjøteledning med prduktet, må du kntrllere at den ttale mengden merkestrøm (ampere) fr enhetene sm er kblet til skjøteledningen, ikke verskrider tillatt merkestrøm fr ledningen. Kntrller gså at den ttale merkestrømmen (ampere) fr alle enhetene sm er kblet til strømuttaket, ikke verskrider tillatt merkestrøm fr strømuttaket. Ikke frsøk å utføre service på prduktet selv. Under følgende frhld må du kble fra prduktet g få utført service hs kvalifisert persnell: Strømledningen eller støpselet er skadet, det er kmmet væske inn i prduktet, prduktet har falt i gulvet eller kabinettet er skadet, prduktet fungerer ikke nrmalt eller viser en betydelig endring i ytelse. Vær ppmerksm på følgende hvis du skal bruke skriveren i Tyskland: ygningsinstallasjnen må være beskyttet med en verbelastningsbryter på 10 eller 16 ampere fr å gi tilstrekkelig krtslutningsvern g verstrømsvern fr denne skriveren. Ikke før inn gjenstander i sprene. Pass på så du ikke søler væske på prduktet. Medfølgende strømledning skal bare brukes med prduktet. ruk med annet utstyr kan føre til brann eller elektrisk støt. Kble alt utstyr til strømuttak med skikkelig jrding. Unngå å bruke uttak på samme krets sm kpimaskiner eller luftesystemer sm slås av g på regelmessig. Hvis støpslet blir skadet, bytt hele ledningen eller ta kntakt med en gdkjent elektriker. Hvis det er sikringer innebygd i støpslet, pass på å bytte dem med sikringer med riktig størrelse g merking. Når du kbler skriveren til en datamaskin eller annet utstyr med en kabel, må du kntrllere at kntaktene står riktig vei. Det er bare én riktig måte å kble til kntaktene på. Hvis en kntakt blir tilkblet feil vei, kan begge enhetene sm kbles sammen med kabelen, bli skadet. 6

7 Innføring Når du skal bruke prduktet ruk blekkpatrnen før daten sm er skrevet på emballasjen. Ikke stikk hånden inn i prduktet eller berør blekkpatrnene under utskrift. Fr best resultat bør blekkpatrnen brukes pp innen seks måneder etter installering. Ikke flytt skriverhdene manuelt. Dette kan skade prduktet. Du må ikke demntere eller etterfylle blekkpatrnene. Dette kan skade skriverhdet. Slå alltid av prduktet med På/av-knappen på kntrllpanelet. Når du trykker denne knappen, blinker På/av-lampen krt før den slukkes. Ikke trekk ut strømledningen eller slå av prduktet før På/av-lampen har sluttet å blinke. ruke skriveren med trådløs tilkbling Ikke bruk prduktet på legekntrer eller i nærheten av medisinsk utstyr. Radibølger fra prduktet kan påvirke funksjnen til elektrisk medisinsk utstyr. Hld prduktet minst 22 cm unna pacemakere. Radibølger fra prduktet kan påvirke funksjnen til pacemakere. Ikke bruk prduktet i nærheten av enheter sm styres autmatisk, fr eksempel autmatiske dører g brannvarslingsanlegg. Radibølger fra prduktet kan påvirke enhetene g føre til ulykker sm følge av funksjnsfeil. Når du skal håndtere blekkpatrnene Ikke berør den grønne IC-brikken på siden av patrnen. Dette kan påvirke nrmal drift g utskrift. IC-brikken på blekkpatrnen innehlder diverse patrnrelatert infrmasjn, fr eksempel statusen til blekkpatrnen, slik at patrnen fritt kan fjernes g settes inn på nytt. Hver gang du setter inn en patrn, brukes det imidlertid litt blekk frdi skriveren autmatisk kjører en pålitelighetstest. Hvis du tar ut en blekkpatrn fr å bruke den senere, må du beskytte blekkfrsyningsmrådet mt støv g skitt, samt ppbevare den i samme miljø sm prduktet. Merk at det finnes en ventil i blekkleveringsprten, ne sm gjør dekke g plugger verflødig, men det er likevel nødvendig å være frsiktig fr å unngå at blekket setter flekker på ting sm patrnen kmmer brti. Ikke rør blekkfrsyningsprten eller det mkringliggende mrådet på patrnen. Ikke fjern eller riv etiketten på patrnen, fr dette kan føre til lekkasje. Sett inn blekkpatrnen umiddelbart etter at du har tatt den ut av emballasjen. Hvis du lar en patrn ligge utpakket lenge før du bruker den, kan det være at nrmal utskrift ikke er mulig. Oppbevar blekkpatrner utilgjengelig fr barn. Innhldet må ikke drikkes. Oppbevar blekkpatrnene slik at etikettene vender pp. Patrnene må ikke ppbevares pp ned. Hvis du får blekk på huden, vasker du det vekk med vann g såpe. Hvis du får blekk i øynene, skyller du dem øyeblikkelig med vann. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsfrstyrrelser etter grundig skylling, må du ppsøke lege umiddelbart. Rist nye blekkpatrner fire eller fem ganger før pakkene åpnes. Ikke rist blekkpatrner etter at du har åpnet pakkene, fr dette kan føre til lekkasje. ruke LCD-skjermen LCD-skjermen kan ha nen få små lyse eller mørke prikker, g på grunn av funksjnene kan den ha ujevn lysstyrke. Dette er nrmalt, g betyr ikke at skjermen er skadet. ruk kun en tørr, myk klut til å rengjøre LCD-skjermen. Ikke bruk væske eller kjemiske rensemidler. 7

8 Innføring Kntakt frhandleren hvis LCD-skjermen blir skadet. Dersm du får flytende krystalløsning på hendene, må du vaske dem grundig med såpe g vann. Dersm du får flytende krystalløsning i øynene, må du skylle dem med vann umiddelbart. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsfrstyrrelser etter grundig skylling, må du ppsøke lege umiddelbart. Advarsler, frsiktighetsregler, merknader g tips w Adva rsel: Advarsler må følges fr å unngå alvrlig persnskade. c Frsi ktig: Frsiktighetsregler må følges fr å unngå skade på prduktet eller persnskade. Merknad: Merknader innehlder viktig infrmasjn m bruken av prduktet. Tips: Tips innehlder nyttige tips eller tilleggsinfrmasjn m bruken av prduktet. 8

9 Innføring Skriverdeler Fran H Kantskinne Flyttes til venstre eller høyre, avhengig av størrelsen på papiret du vil legge i. Dette frhindrer at papiret mates skjevt. I Papirstøtte Støtter papiret slik at det ikke faller fremver eller bakver. A Skriverdeksel Åpnes fr å skifte ut blekkpatrner, rengjøre skriveren innvendig eller fjerne fastkjørt papir. Dekselet er vanligvis lukket når skriveren er i bruk. Kntakt fr eksterne enheter ruk US-kabel til å kble til digitalkameraer g andre Pictridge-kmpatible enheter. C Frntdeksel Åpnes før du trekker ut den fremre skuffen fr manuell mating eller mttakerbrettene. D Mttakerbrett Samler papiret sm kmmer ut. Trekk ut brettet når du bruker skriveren. E Fremre skuff fr manuell mating Trykk midt på skuffen, g trekk den ut fr å legge i kunstmedier, plakatkartng eller CD/DVD-skuffen. F Kntrllpanel U Kntrllpanel på side 11 G Autmatisk arkmater Mater papiret autmatisk. 9

10 Innføring Innvendig Tilbake A AC-inngang Tilkbler nettkabelen. A Patrndeksel Åpnes fr å skifte ut blekkpatrner. U Skifte ut blekkpatrner på side 97 lekkppsuger Absrberer blekk sm trekker utenfr papirkanten ved utskrift uten kanter. C Skriverhde Spruter ut blekk gjennm tett plasserte dyser mens det beveger seg mt venstre g høyre fr å skrive ut. Ikke flytt skriverhdet fr hånd. Luftstrømsventiler Frhindrer at det blir fr varmt inne i skriveren. C US-kntakt Tilkbler US-kabelen. D LAN-kntakt Tilkbler LAN-kabelen. E Papirrullmater Papirmater fr utskrift på papirrull. U Legge i papirrullen på side 27 F akstøtte rukes sammen med kunstmedier eller papirrull. U Legge i kunstmedier på side 23 U Legge i papirrullen på side 27 10

11 Innføring Kntrllpanel lekkstatusen vises ved at lampen lyser eller blinker. På : Viser feil, fr eksempel at en installert blekkpatrn er ppbrukt, at en blekkpatrn ikke er installert, eller at feil blekkpatrn er installert. Les av feilmeldingen på skjermen på kntrllpanelet. linker linker : Det er lite blekk igjen eller det er ppstått en feil. Typen feil vises med et blekkpatrnikn eller en melding. U Skjermvisning på side 12 Av : Ingen feil. A P-lampe (på/av) Skriverens driftsstatus vises ved at lampen lyser eller blinker. På : Skriveren er på. : Lampen blinker fr å vise at det er ppstått en feil. Av : Skriveren er av. P-knapp (på/av) Slår skriveren på g av. C +-knapp (avbryt) Trykkes under utskrift fr å avbryte utskriften. D Skjerm Viser skriverens status, menyer, feilmeldinger g liknende. U Skjermvisning på side 12 E u, l, d, r-knapper Velg innstillinger g andre elementer. F Z-knapp Utfør valgt handling eller angi valgt verdi. G y-knapp (tilbake) Trykkes fr å gå tilbake til frrige skjermbilde når Menu vises. H H-lampe (blekkntrll) 11

12 Innføring Skjermvisning C : Cyan LLK : Light Light lack (Lys, lys svart) LK : Light lack (Lys svart) PK : Pht lack (Ft-svart) MK : Matte lack (Matt svart) A Melding Viser skriverens status, drift g feilmeldinger. lekkpatrnstatus Viser mtrentlig nivå fr gjenværende blekk g gjeldende status. lekkpatrniknene endres sm vist nedenfr når det er lite blekk eller det ppstår en feil. : Det er nk blekk, g utskrift er mulig. Tips: Du kan se i vinduet EPSON Status Mnitr i skriverdriveren fr å se hvr mye blekk det er igjen. Vi anbefaler at du kntrllerer nivået fr gjenværende blekk før stre utskriftsjbber, g at du gjør klar nye patrner fr blekkpatrner sm er nesten tmme. Windws U Sammendrag fr kategrien Verktøy på side 43 Mac OS X U ruke Epsn Printer Utility 4 på side 46 C Veiledning på skjermen Viser hvilke knapper sm kan brukes. D Typen svart blekk Valgt type svart blekk er angitt med grønt. : Det er lite blekk. Du må gjøre klar en ny blekkpatrn. Vi anbefaler at du skifter ut blekkpatrnen så snart sm mulig frdi blekket kan bli ppbrukt under utskrift. : Det ppstd en feil. Les av meldingen på skjermen, g rett pp feilen. E Status fr tilkbling til datamaskin Statusen fr skriverens tilkbling til datamaskinen er angitt slik: : Kablet LAN er ikke tilkblet, eller skriveren er tilkblet via US. : Kablet LAN-tilkbling. Fargekder fr blekk Y : Yellw (Gul) VLM : Vivid Light Magenta (Klar, lys magenta) LC : Light Cyan (Lys cyan) : Trådløs LAN-tilkbling (infrastrukturmdus 1 ). Signalstyrken vises i feltene til høyre. J flere felt, j sterkere er signalet. Grå felt angir at skriveren ikke kan kble til eller registrere signalet, eller at skriveren søker etter et signal. VM : Vivid Magenta (Klar magenta) 12

13 Innføring : Trådløs LAN-tilkbling (ad hc-mdus 2 ). Skriverfunksjner 1 Tilkbling via tilgangspunkt eller bredbåndsruter. 2 En direkte trådløs tilkbling sm ikke mfatter et tilgangspunkt. Denne fargeblekkskriveren støtter A3+-papir. De viktigste funksjnene til skriveren er beskrevet nedenfr. Gir høy ppløsning Epsn UltraChrme K3 ink with Vivid Magenta-teknlgi sørger fr utskrift med høy ppløsning sm ppfyller prfesjnelle krav. Frbedrer kreative uttrykk med rik fargegjengivelse Klar magenta g klar, lys magenta sørger fr rike, detaljerte nyanser i blått g filett. Skriver ut bilder i svart/hvitt Tre ulike tetthetsgrader av svart blekk får frem små nyansefrskjeller i svart/hvitt-bilder. Skriverdriveren kan brukes til å lage svært nyanserte svart/hvitt-utskrifter direkte fra fargebildedata uten bruk av bildebehandlingsprgramvare. U Skrive ut bilder i svart/hvitt på side 56 Tilbyr t typer svart blekk fr å tilpasse etter papirtypen Du kan velge mellm ft-svart eller matt svart blekk, avhengig av papirtypen. Ft-svart blekk gir en glatt verflate til glanset ftpapir. Matt svart blekk gir økt sverting fr matte papirtyper. Fr denne skriveren kan du angi både ft-svart blekk g matt svart blekk, g du kan bytte mellm dem avhengig av hvilken papirtype du bruker. U Endre typen svart blekk på side 35 alansert fargegjengivelse med Epsn LUT-teknlgi Epsn LUT-teknlgi (1) reduserer fargeujevnheter sm skyldes lysvariasjner, (2) gjengir små nyanseringer, (3) reduserer krnethet g (4) øker fargeskalaen fr rik fargegjengivelse samtidig sm teknlgien sikrer en fin balanse mellm alle disse parameterne. Dette gir bedre bildekvalitet g jevnere fargegjengivelse dpi maksimal ppløsning, 2 pl minimal punktstørrelse fr blekk Skriv ut fltte bilder med lav krnethet. 13

14 Innføring Utskrifter med lang levetid Pigmentblekk gir vakrere g mer levende utskrifter ver lengre tid siden blekket er svært vann- g znbestandig, i tillegg til at det er lysekte, slik at det ikke brytes ned av lys g zn i luften. Gir høy yteevne Tpp fargestabilitet fører til effektiv utskrift Fargen stabiliseres på krt tid, så den kan trygt brukes til førtrykksarbeid g fargeredigering, g dermed økes prduktiviteten. Overlegen brukervennlighet Frbedret drift med fargeskjerm sm er enkel å se g bruke Den stre g klare fargeskjermen viser skriverstatusen, fr eksempel nivået fr gjenværende blekk. U Skjermvisning på side 12 Den svært tydelige fargeskjermen gjør det enklere å frstå feilmeldinger g annen infrmasjn. Den viser dessuten instruksjner m hvrdan du legger i kunstmedier g andre perasjner. Utstyrt fr trådløst LAN Funksjnen fr trådløst LAN er standard på skriveren, g gjør det mulig å skrive ut trådløst fra datamaskiner g kmpatible Wi-Fi-enheter. Tips: Du synes kanskje at utskriftshastigheten er fr lav på enkelte trådløse nettverk eller når du skriver ut på A3 eller andre svært stre størrelser. Det anbefales å bruke en fysisk tilkbling når det er nødvendig med stabil utskriftshastighet. Plasser fritt utskriftsdata fra ulike prgrammer ved hjelp av Layut Manager (Oppsettsbehandling) Med denne funksjnen kan du fritt plassere diverse utskriftsdata sm er pprettet med ulike prgrammer, på ett ark fr å lage plakater g vise artikler. U Layut Manager (Oppsettsbehandling) (kun Windws) på side 80 Økt strømsparing med hvilemdus g Pwer Off Timer Når det ikke blir utført nen utskriftsjbber eller andre perasjner på en stund, går skriveren ver i hvilemdus fr å redusere strømfrbruket. Og hvis funksjnen Pwer Off Timer er aktivert, kan skriveren dessuten slå seg av autmatisk fr å unngå sløsing med strøm. Denne funksjnen virker hvis det ikke er mttatt nen utskriftsjbber eller utført nen perasjner på kntrllpanelet så lenge det ikke vises en feilstatus fr skriveren i en bestemt tidsperide. U Slå av strømmen med Pwer Off Timer på side 36 Støtte fr en rekke ulike papirtyper EPSON tilbyr en rekke ulike spesialmedier fr utskrift av høy kvalitet. Skriveren kan dessuten skrive ut på plakatkartng, papirrull g blekkmpatible CD-/ DVD-er. Disse papirtypene legger du i sm beskrevet nedenfr. Enkeltark Enkeltark mates inn i skriveren fra den autmatiske arkmateren. U Legge papir i den autmatiske arkmateren på side 22 Funksjn fr utskrift uten kanter Du kan skrive ut uten marger i alle retninger med utskriftsinnstillinger fr både å utvide autmatisk g behlde størrelsen. U Utskrift uten kanter på side 59 Det finnes gså en funksjn fr plakatutskrift der du kan skjøte utskriftene når du skriver ut uten kanter fr å lage stre plakater g kalendere. U Plakatutskrift (frstørr fr å dekke flere ark, g skriv ut kun Windws) på side 70 14

15 Innføring Kunstmedier Trekk ut bakstøtten, g legg papiret i den fremre skuffen fr manuell mating. U Legge i kunstmedier på side 23 Plakatkartng Legges i den fremre skuffen fr manuell mating. U Legge i plakatkartng på side 25 Merknader m bruk g ppbevaring Installeringssted Sørg fr at du sikrer mrådet sm er angitt nedenfr, g fjerner gjenstander sm kan hindre papirutmating g utskifting av frbruksvarer. Se i "Oversikt ver spesifikasjner" fr de utvendige målene til skriveren. U Oversikt ver spesifikasjner på side 118 Papirrull Mnter papirrullhlderen bak på skriveren. U Legge i g kutte papirrullen på side 27 * Når du skriver ut på plakatkartng, må det være en avstand på minst 320 mm bak skriveren. CD-/DVD-er Merknader fr skriveren når den er i bruk Vær ppmerksm på følgende når du bruker skriveren fr å unngå maskinstans, funksjnsfeil g redusert utskriftskvalitet. ruk CD/DVD-skuffen til å legge CD-/DVD-er i den fremre skuffen fr manuell mating. U Legge i g ta ut CD-/DVD-er på side 29 Følg med på temperatur g fuktighetsmråde under drift sm er beskrevet i "Oversikt ver spesifikasjner", når du bruker skriveren. U Oversikt ver spesifikasjner på side 118 Hvis miljøfrhldene ikke er egnet fr papiret, kan du kanskje ikke skrive ut på riktig måte selv ved vennevnte frhld. Sørg fr å bruke skriveren i et miljø der kravene fr papiret er ppfylt. Du finner 15

16 Innføring mer infrmasjn i veiledningen sm følger med papiret. Du må dessuten ppretthlde riktig luftfuktighet når skriveren brukes i tørre mråder, steder med klimaanlegg eller i direkte sllys. Tildekking skjer kanskje ikke (skriverhdet blir ikke plassert på høyre side) hvis skriveren blir slått av ved papirstpp eller når det ppstår en feil. Tildekking er en funksjn fr å dekke skriverhdet autmatisk med en hette (deksel) fr å hindre at skriverhdet tørker inn. I så fall slår du på skriveren, g venter litt mens tildekkingen utføres autmatisk. Når skriveren er slått på, må du ikke trekke ut støpselet eller slå av strømmen med bryteren. Skriverhdet er kanskje ikke helt tildekket. I så fall slår du på skriveren, g venter litt mens tildekkingen utføres autmatisk. Ikke flytt skriverhdet manuelt. Dette kan skade skriveren. Sett skriveren til ppbevaring når du har kntrllert at skriverhdet er tildekket (skriverhdet står lengst til høyre). Hvis skriverhdet står utildekket ver lengre tid, kan utskriftskvaliteten bli redusert. Tips: Hvis skriverhdet ikke er tildekket, slår du først skriveren på g deretter av igjen. Før ppbevaring av skriveren må du lukke skriverdekselet, mttakerbrettet, papirstøtten g bakstøtten. Hvis du ikke skal bruke skriveren ver lengre tid, legger du en antistatisk klut eller et deksel ver skriveren mt støv. Skriverhdedysene er svært små g tilstppes lett hvis det kmmer støv på skriverhdet, g da kan du kanskje ikke skrive ut på riktig måte. Hvis du ikke har brukt skriveren på en lang stund, må du kntrllere m skriverhdet er tilstppet før du begynner å skrive ut. Freta hderengjøring hvis skriverhdet er tilstppet. Merknader fr skriveren når den ikke er i bruk Hvis du ikke bruker skriveren, må du være ppmerksm på følgende når den ppbevares. Hvis den ikke ppbevares riktig, vil du kanskje ikke kunne skrive ut på riktig måte neste gang den brukes. U Kntrllere m dysene er tette på side 95 Merknader m håndtering av blekkpatrner Vær ppmerksm på følgende når du håndterer blekkpatrner fr å ppretthlde gd utskriftskvalitet. Når du ppbevarer skriveren, skal blekkpatrnene stå i g skriveren skal stå vannrett. Skriveren må ikke plasseres på skrå, på siden eller pp ned. Hvis du ikke skriver ut på en lang stund, kan skriverhdedysene bli tette. Vi anbefaler at du bruker skriveren jevnlig fr å hindre at skriverhdet tilstppes. Hvis papiret blir liggende i skriveren, kan valsen på papirpressen lage et merke i papiret. Det kan gså føre til at papiret krøller eller bretter seg, slik at det blir prblemer med papirmatingen eller riper i skriverhdet. Fjern papiret før ppbevaring. Når blekkfyllingen utføres fr første gang etter kjøp av skriveren, brukes det litt blekk til å fylle skriverhdedysene g gjøre dem klare fr utskrift. Disse første blekkpatrnene vil dermed skrive ut færre sider enn de påfølgende patrnene. Vi anbefaler at blekkpatrnene ppbevares på et kjølig, mørkt sted, g at de brukes pp før utløpsdaten på esken. ruk pp patrnene innen seks måneder etter åpning. Hvis du flytter blekkpatrner fra et kaldt til et varmt sted, må de ppbevares i rmtemperatur i minst tre timer før de brukes. Ikke berør den grønne IC-brikken på blekkpatrnene. Du vil kanskje ikke kunne skrive ut på riktig måte. Kntrller at alle fargene er installert når du setter inn blekkpatrnene. Skriveren kan bare brukes når alle fargene er installert. 16

17 Innføring Ikke slå av skriveren eller åpne patrndekselet ved første blekkfylling eller ved hderengjøring. Første blekkfylling fullføres kanskje ikke slik den skal, slik at skriveren ikke kan skrive ut. La ikke skriveren bli stående uten blekkpatrner. Du kan kanskje ikke skrive ut hvis skriverhdet (dysene) tørker inn. Siden den grønne IC-brikken innehlder egen infrmasjn m patrnen, fr eksempel nivået fr gjenværende blekk, kan du fremdeles installere g bruke blekkpatrnen på nytt etter at du har tatt den ut av skriveren. Vær imidlertid ppmerksm på at du ikke kan frtsette å bruke blekkpatrner sm innehldt bare litt blekk da de ble tatt ut av skriveren. Det kan gså bli brukt litt blekk til å sikre driftssikkerheten når patrnene settes inn igjen. Merknader m håndtering av papir Vær ppmerksm på følgende når du håndterer g ppbevarer papiret. Utskriftskvaliteten kan reduseres hvis papiret ikke er i gd stand. Se i veiledningen sm følger med papiret. Merknader m håndtering ruk Epsn-spesialmedier ved nrmale rmfrhld (temperatur: 15 til 25 C, luftfuktighet: 40 til 60 %). Ikke brett papiret eller lag riper i papirverflaten. Patrner sm fremdeles innehlder blekk, bør ppbevares under de samme frhld sm skriveren, g med dysene vendt ned eller mt siden fr å hindre at de tilstppes med støv. Vær ppmerksm på at blekkfrsyningsprten innehlder en ventil, så den trenger ikke å bli tildekket. Fjernede blekkpatrner kan ha blekk rundt blekkfrsyningsprten, så pass på så du ikke får blekk på mrådet rundt. Skriveren slutter å skrive ut før blekkpatrnene er helt ppbrukt fr å bevare kvaliteten til skriverhdet. Selv m blekkpatrnene kan innehlde resirkulert materiale, påvirker ikke dette skriverfunksjnaliteten eller -ytelsen. Unngå å berøre den utskrivbare siden av papiret med hendene. Fuktighet g fett fra hendene kan påvirke utskriftskvaliteten. Papir kan bli bølgete eller slapt hvis temperaturen g luftfuktigheten endres. Pass på så du ikke riper pp eller skitner til papiret, g glatt det ut før du legger det i skriveren. Papiret må ikke fuktes. Ikke kast papiremballasjen, fr du kan bruke den til å ppbevare papiret. Unngå steder sm er utsatt fr direkte sllys, verdreven varme eller luftfuktighet. Oppbevar papiret i riginalemballasjen etter åpning, g la det ligge flatt. Ikke demnter eller bygg m blekkpatrnene. Du vil kanskje ikke kunne skrive ut på riktig måte. Alle fargene brukes under hderengjøring g andre vedlikehldsperasjner utenm utskrift fr å sikre at skriverhdene fungerer sm de skal. Avhengig av papirtypen g innstillingene fr utskriftskvalitet, kan farget blekk gså brukes til svart med høy tetthet ved utskrift i svart/hvitt eller i gråtner. Merknader m håndtering av trykt papir Vær ppmerksm på følgende fr å bevare utskrifter av høy kvalitet g med lang levetid. Ikke lag riper eller skraper i den trykte siden. lekket kan løsne hvis det ripes eller skrapes i det. Ikke berør den trykte siden. lekket kan løsne. 17

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO NPD4134-01 NO Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjoner Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 11 Installere skriveren... 11 Velge hvor skriveren skal stå...

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4676-02 NO

Brukerhåndbok NPD4676-02 NO NPD4676-02 NO Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO NPD5210-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4065-00 NO

Brukerhåndbok NPD4065-00 NO Brukerhåndbok NPD4065-00 NO Opphavsrett og varemerker Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

R4C475. EPSON er et registrert varemerke og EPSON Stylus er et varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION.

R4C475. EPSON er et registrert varemerke og EPSON Stylus er et varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: front.fm5/17/00 R Fargeblekkskriver Alle rettigheter er forbeholdt. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem, eller på noen måte overføres, det være seg

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

SP 3300 Series. Brukerhåndbok

SP 3300 Series. Brukerhåndbok SP 3300 Series Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Brukerhåndbok. HP Officejet 100

Brukerhåndbok. HP Officejet 100 Brukerhåndbok HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) bærbar skriver Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett-

Detaljer

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR Laserskriver Brukerhåndbok NOR LBP5200 laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5119-03 NO

Brukerhåndbok NPD5119-03 NO NPD5119-03 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret. Laserskriver 1 Sette sammen skriveren................3 2 Installere forbruksvarer.................5 3 Gjøre skriveren klar til bruk.............12 4 Installere skriverprogramvaren..........26 5 Installere

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning

Vedlikeholdsveiledning Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

HP LaserJet 1020 Brukerhåndbok

HP LaserJet 1020 Brukerhåndbok HP LaserJet 1020 Brukerhåndbok HP LaserJet 1020-skriveren Brukerhåndbok Informasjon om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Brukerveiledning. Les dette først. Papir

Brukerveiledning. Les dette først. Papir Brukerveiledning Les dette først INNHOLD Om dette produktet... 12 Innledning... 12 Varemerker... 12 Fraskrivelse... 13 Håndbøker for denne skriveren... 13 Hvordan lese denne veiledningen... 14 Skjermnavigering...

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer