Brukerhåndbok NPD NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok NPD4330-00 NO"

Transkript

1 NPD NO

2 Opphavsrett g varemerker Opphavsrett g varemerker Ingen deler av denne publikasjnen kan reprduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller verføres i nen frm eller på nen måte, det være seg elektrnisk, mekanisk, ved ftkpiering, innspilling eller annet, uten skriftlig frhåndstillatelse fra Seik Epsn Crpratin. Infrmasjnen i denne håndbken er utarbeidet til bruk kun fr denne Epsn-skriveren. Epsn er ikke ansvarlig fr nen frm fr bruk av denne infrmasjne på andre skrivere. Verken Seik Epsn Crpratin eller deres partnere skal stilles til ansvar verfr kjøperen av dette prduktet eller verfr tredjepart fr skader, tap, kstnader eller utgifter sm kjøper eller tredjepart pådrar seg på grunn av ulykke, feilbruk eller misbruk av dette prduktet eller uautriserte endringer, reparasjner eller mbygginger av dette prduktet, eller (unntatt i USA) frdi Seik Epsn Crpratins instruksjner m drift g vedlikehld ikke er verhldt. Seik Epsn Crpratin kan ikke hldes ansvarlig fr skader eller prblemer sm ppstår ved bruk av tilleggsutstyr eller frbruksprdukter andre enn dem sm Seik Epsn Crpratin har ppgitt sm riginale Epsn-prdukter eller Epsn-gdkjente prdukter. Seik Epsn Crpratin skal ikke stilles til ansvar fr skader grunnet elektrmagnetiske frstyrrelser sm ppstår på grunn av bruk av andre grensesnittkabler enn dem sm er angitt sm Epsn-gdkjente prdukter av Seik Epsn Crpratin. EPSON, EPSON STYLUS g Epsn UltraChrme er registrerte varemerker, g EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemerke fr Seik Epsn Crpratin. PRINT Image Matching g PRINT Image Matching-lgen er varemerker sm tilhører Seik Epsn Crpratin. Opphavsrett 2001 Seik Epsn Crpratin. Alle rettigheter reservert. Micrsft, Windws g Windws Vista er registrerte varemerker fr Micrsft Crpratin. Apple, Macintsh, Mac OS g ClrSync er registrerte varemerker fr Apple Inc. Intel er et registrert varemerke fr Intel Crpratin. PwerPC er et registrert varemerke fr Internatinal usiness Machines Crpratin. Adbe, Phtshp, Lightrm g Adbe RG er registrerte varemerker fr Adbe Systems Incrprated. Generell merknad: Andre prduktnavn sm brukes i denne publikasjnen, brukes bare i identifikasjnsøyemed, g kan være varemerker tilhørende sine respektive eiere. Epsn fraskriver seg alle rettigheter til slike merker. Opphavsrett 2010 Seik Epsn Crpratin. Alle rettigheter reservert. 2

3 Innhldsfrtegnelse Innhldsfrtegnelse Opphavsrett g varemerker Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjner... 6 Når du skal velge hvr prduktet skal stå Når du skal installere prduktet... 6 Når du skal bruke prduktet... 7 ruke skriveren med trådløs tilkbling Når du skal håndtere blekkpatrnene... 7 ruke LCD-skjermen... 7 Advarsler, frsiktighetsregler, merknader g tips... 8 Skriverdeler... 9 Fran... 9 Innvendig Tilbake Kntrllpanel Skjermvisning Skriverfunksjner Gir høy ppløsning Gir høy yteevne Overlegen brukervennlighet Merknader m bruk g ppbevaring Installeringssted Merknader fr skriveren når den er i bruk Merknader fr skriveren når den ikke er i bruk Merknader m håndtering av blekkpatrner Merknader m håndtering av papir Innføring i medfølgende prgramvare Innhld på prgramvareplaten Sammendrag fr skriverdriveren Grunnleggende bruk Legge i enkeltark Legge papir i den autmatiske arkmateren Legge i kunstmedier Legge i plakatkartng Legge i g kutte papirrullen Legge i papirrullen Kutte papirrullen Legge i g ta ut CD-/DVD-er Legge i CD-/DVD-er Ta ut CD-/DVD-er Grunnleggende fremgangsmåter fr utskrift (Windws) Grunnleggende fremgangsmåter fr utskrift (Mac OS X) Utskriftsmråde Utskrevet mråde fr enkeltark Utskrevet mråde fr papirrullen Utskrevet mråde fr CD-/DVD-er Endre typen svart blekk ytte blekk fra kntrllpanelet ytte blekk fra skriverdriveren (bare Windws) Slå av strømmen med Pwer Off Timer Avbryt utskrift ruke skriverdriveren (Windws) Vise skjermbildet fr innstillinger Fra skriveriknet Vise hjelp Klikk Hjelp fr å vise Høyreklikk elementet du vil kntrllere g vise Tilpasse skriverdriveren Lagre ulike innstillinger sm valginnstillinger Lagre medieinnstillinger Ordne visningselementer på nytt Sammendrag fr kategrien Verktøy Avinstallere skriverdriveren ruke skriverdriveren (Mac OS X) Vise skjermbildet fr innstillinger Vise hjelp ruke Epsn Printer Utility Starte Epsn Printer Utility Funksjner fr Epsn Printer Utility Avinstallere skriverdriveren Utskriftsmuligheter Krriger farger autmatisk g skriv ut bilder (PhtEnhance) Krriger farge g skriv ut Skrive ut bilder i svart/hvitt Utskrift uten kanter

4 Innhldsfrtegnelse Ulike fremgangsmåter fr utskrift uten kanter Støttede mediestørrelser fr utskrift uten kanter Angi fremgangsmåter fr utskrift Frstørret/frminsket utskrift Tilpass til side / Skaler til papirstørrelse Tilpass til papirrullbredde (kun Windws) Innstilling fr egendefinert skalering Utskrift med flere sider Manuell dbbeltsidig utskrift (kun Windws) Frsiktighetsregler ved dbbeltsidig utskrift Angi fremgangsmåter fr utskrift Plakatutskrift (frstørr fr å dekke flere ark, g skriv ut kun Windws) Angi fremgangsmåter fr utskrift Sette sammen utskriftene rukerdefinerte papirstørrelser / Egendefinerte papirstørrelser annerutskrift (på papirrull) Layut Manager (Oppsettsbehandling) (kun Windws) Angi fremgangsmåter fr utskrift Lagre g hente frem innstillinger fr Oppsettsbehandling Skrive ut direkte fra digitalkamera Merknad når du skriver ut direkte fra digitalkamera Utskrift Utskrift med fargebehandling Om fargebehandling Utskriftsinnstillinger fr fargebehandling Angi prfiler Angi fargebehandling med prgrammene Angi fargebehandling med skriverdriveren Fargebehandlingsutskrift med Verts-ICM (Windws) Fargebehandlingsutskrift med ClrSync (Mac OS X) Fargebehandlingsutskrift med Driver ICM (kun Windws) ruk kntrllpanelet Menyer Menyen Setup ruke menyen Element Vedlikehld Justere skriverhdet Kntrllere m dysene er tette Hderengjøring Krrigere feiljustering på utskriften (Print Head Alignment (Justering av skriverhde)) Skifte ut blekkpatrner Prduktnumre fr blekkpatrner Slik skifter du Rengjøre skriveren innvendig Prblemløser Meldinger Feilsøking Du kan ikke skrive ut (frdi skriveren ikke virker) Det høres ut sm skriveren skriver ut, men den gjør det ikke Utskriftskvalitet/utskriftsresultat Kan ikke mate eller løse ut papir Papir fra den autmatiske arkmateren setter seg fast under utskrift Fastkjørte kunstmedier Fastkjørt plakatkartng Fastkjørt papirrull CD/DVD-skuffen sitter fast Annet Tillegg Støttede medier eskrivelse av elementer Oversikt ver Epsn-spesialmedier Kmmersielt tilgjengelige papirtyper sm kan brukes Transprtere skriveren Gjøre klar skriveren fr transprt Etter transprt Oversikt ver spesifikasjner Standarder g gdkjenninger Hvis du trenger hjelp Web-mråde fr kundestøtte Kntakte Epsn kundestøtte Før du kntakter Epsn Hjelp fr brukere i Nrd-Amerika Hjelp fr brukere i Eurpa Hjelp fr brukere i Australia

5 Innhldsfrtegnelse Hjelp fr brukere i Singapre Hjelp fr brukere i Thailand Hjelp fr brukere i Vietnam Hjelp fr brukere i Indnesia Hjelp fr brukere i Hng Kng Hjelp fr brukere i Malaysia Hjelp fr brukere i India Hjelp fr brukere på Filippinene

6 Innføring Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjner Les alle instruksjnene før skriveren brukes. Pass gså på at du følger alle advarsler g instruksjner sm er angitt på skriveren. Når du skal velge hvr prduktet skal stå Plasser prduktet på et vannrett, stabilt underlag sm er større enn prduktet. Prduktet vil ikke virke rdentlig hvis det står på skrå. Unngå steder sm er utsatt fr hurtige endringer i temperatur g fuktighet. Hld det gså unna direkte sllys, sterkt lys g varmekilder. Unngå steder sm er utsatt fr støt g vibrasjner. Hld prduktet unna støvete mråder. Plasser prduktet nær et strømuttak der støpselet lett kan trekkes ut. Ved ppbevaring eller transprt av skriveren må den ikke stå på skrå, på siden eller snus pp ned. Ellers kan det lekke ut blekk fra patrnene. Når du skal installere prduktet Ikke blkker eller dekk til åpningene på prduktets kabinett. Unngå strømuttak sm styres med veggbrytere eller tidsinnstillingsenheter. Hld hele datamaskinsystemet brte fra ptensielle kilder fr elektrmagnetiske frstyrrelser, fr eksempel høyttalere eller baseenheter fr trådløse telefner. ruk bare den typen strømkilde sm er angitt på prduktets etikett. ruk bare den strømledningen sm følger med prduktet. Hvis du bruker en annen kabel, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk en skadet eller frynset strømledning. Hvis du bruker en skjøteledning med prduktet, må du kntrllere at den ttale mengden merkestrøm (ampere) fr enhetene sm er kblet til skjøteledningen, ikke verskrider tillatt merkestrøm fr ledningen. Kntrller gså at den ttale merkestrømmen (ampere) fr alle enhetene sm er kblet til strømuttaket, ikke verskrider tillatt merkestrøm fr strømuttaket. Ikke frsøk å utføre service på prduktet selv. Under følgende frhld må du kble fra prduktet g få utført service hs kvalifisert persnell: Strømledningen eller støpselet er skadet, det er kmmet væske inn i prduktet, prduktet har falt i gulvet eller kabinettet er skadet, prduktet fungerer ikke nrmalt eller viser en betydelig endring i ytelse. Vær ppmerksm på følgende hvis du skal bruke skriveren i Tyskland: ygningsinstallasjnen må være beskyttet med en verbelastningsbryter på 10 eller 16 ampere fr å gi tilstrekkelig krtslutningsvern g verstrømsvern fr denne skriveren. Ikke før inn gjenstander i sprene. Pass på så du ikke søler væske på prduktet. Medfølgende strømledning skal bare brukes med prduktet. ruk med annet utstyr kan føre til brann eller elektrisk støt. Kble alt utstyr til strømuttak med skikkelig jrding. Unngå å bruke uttak på samme krets sm kpimaskiner eller luftesystemer sm slås av g på regelmessig. Hvis støpslet blir skadet, bytt hele ledningen eller ta kntakt med en gdkjent elektriker. Hvis det er sikringer innebygd i støpslet, pass på å bytte dem med sikringer med riktig størrelse g merking. Når du kbler skriveren til en datamaskin eller annet utstyr med en kabel, må du kntrllere at kntaktene står riktig vei. Det er bare én riktig måte å kble til kntaktene på. Hvis en kntakt blir tilkblet feil vei, kan begge enhetene sm kbles sammen med kabelen, bli skadet. 6

7 Innføring Når du skal bruke prduktet ruk blekkpatrnen før daten sm er skrevet på emballasjen. Ikke stikk hånden inn i prduktet eller berør blekkpatrnene under utskrift. Fr best resultat bør blekkpatrnen brukes pp innen seks måneder etter installering. Ikke flytt skriverhdene manuelt. Dette kan skade prduktet. Du må ikke demntere eller etterfylle blekkpatrnene. Dette kan skade skriverhdet. Slå alltid av prduktet med På/av-knappen på kntrllpanelet. Når du trykker denne knappen, blinker På/av-lampen krt før den slukkes. Ikke trekk ut strømledningen eller slå av prduktet før På/av-lampen har sluttet å blinke. ruke skriveren med trådløs tilkbling Ikke bruk prduktet på legekntrer eller i nærheten av medisinsk utstyr. Radibølger fra prduktet kan påvirke funksjnen til elektrisk medisinsk utstyr. Hld prduktet minst 22 cm unna pacemakere. Radibølger fra prduktet kan påvirke funksjnen til pacemakere. Ikke bruk prduktet i nærheten av enheter sm styres autmatisk, fr eksempel autmatiske dører g brannvarslingsanlegg. Radibølger fra prduktet kan påvirke enhetene g føre til ulykker sm følge av funksjnsfeil. Når du skal håndtere blekkpatrnene Ikke berør den grønne IC-brikken på siden av patrnen. Dette kan påvirke nrmal drift g utskrift. IC-brikken på blekkpatrnen innehlder diverse patrnrelatert infrmasjn, fr eksempel statusen til blekkpatrnen, slik at patrnen fritt kan fjernes g settes inn på nytt. Hver gang du setter inn en patrn, brukes det imidlertid litt blekk frdi skriveren autmatisk kjører en pålitelighetstest. Hvis du tar ut en blekkpatrn fr å bruke den senere, må du beskytte blekkfrsyningsmrådet mt støv g skitt, samt ppbevare den i samme miljø sm prduktet. Merk at det finnes en ventil i blekkleveringsprten, ne sm gjør dekke g plugger verflødig, men det er likevel nødvendig å være frsiktig fr å unngå at blekket setter flekker på ting sm patrnen kmmer brti. Ikke rør blekkfrsyningsprten eller det mkringliggende mrådet på patrnen. Ikke fjern eller riv etiketten på patrnen, fr dette kan føre til lekkasje. Sett inn blekkpatrnen umiddelbart etter at du har tatt den ut av emballasjen. Hvis du lar en patrn ligge utpakket lenge før du bruker den, kan det være at nrmal utskrift ikke er mulig. Oppbevar blekkpatrner utilgjengelig fr barn. Innhldet må ikke drikkes. Oppbevar blekkpatrnene slik at etikettene vender pp. Patrnene må ikke ppbevares pp ned. Hvis du får blekk på huden, vasker du det vekk med vann g såpe. Hvis du får blekk i øynene, skyller du dem øyeblikkelig med vann. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsfrstyrrelser etter grundig skylling, må du ppsøke lege umiddelbart. Rist nye blekkpatrner fire eller fem ganger før pakkene åpnes. Ikke rist blekkpatrner etter at du har åpnet pakkene, fr dette kan føre til lekkasje. ruke LCD-skjermen LCD-skjermen kan ha nen få små lyse eller mørke prikker, g på grunn av funksjnene kan den ha ujevn lysstyrke. Dette er nrmalt, g betyr ikke at skjermen er skadet. ruk kun en tørr, myk klut til å rengjøre LCD-skjermen. Ikke bruk væske eller kjemiske rensemidler. 7

8 Innføring Kntakt frhandleren hvis LCD-skjermen blir skadet. Dersm du får flytende krystalløsning på hendene, må du vaske dem grundig med såpe g vann. Dersm du får flytende krystalløsning i øynene, må du skylle dem med vann umiddelbart. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsfrstyrrelser etter grundig skylling, må du ppsøke lege umiddelbart. Advarsler, frsiktighetsregler, merknader g tips w Adva rsel: Advarsler må følges fr å unngå alvrlig persnskade. c Frsi ktig: Frsiktighetsregler må følges fr å unngå skade på prduktet eller persnskade. Merknad: Merknader innehlder viktig infrmasjn m bruken av prduktet. Tips: Tips innehlder nyttige tips eller tilleggsinfrmasjn m bruken av prduktet. 8

9 Innføring Skriverdeler Fran H Kantskinne Flyttes til venstre eller høyre, avhengig av størrelsen på papiret du vil legge i. Dette frhindrer at papiret mates skjevt. I Papirstøtte Støtter papiret slik at det ikke faller fremver eller bakver. A Skriverdeksel Åpnes fr å skifte ut blekkpatrner, rengjøre skriveren innvendig eller fjerne fastkjørt papir. Dekselet er vanligvis lukket når skriveren er i bruk. Kntakt fr eksterne enheter ruk US-kabel til å kble til digitalkameraer g andre Pictridge-kmpatible enheter. C Frntdeksel Åpnes før du trekker ut den fremre skuffen fr manuell mating eller mttakerbrettene. D Mttakerbrett Samler papiret sm kmmer ut. Trekk ut brettet når du bruker skriveren. E Fremre skuff fr manuell mating Trykk midt på skuffen, g trekk den ut fr å legge i kunstmedier, plakatkartng eller CD/DVD-skuffen. F Kntrllpanel U Kntrllpanel på side 11 G Autmatisk arkmater Mater papiret autmatisk. 9

10 Innføring Innvendig Tilbake A AC-inngang Tilkbler nettkabelen. A Patrndeksel Åpnes fr å skifte ut blekkpatrner. U Skifte ut blekkpatrner på side 97 lekkppsuger Absrberer blekk sm trekker utenfr papirkanten ved utskrift uten kanter. C Skriverhde Spruter ut blekk gjennm tett plasserte dyser mens det beveger seg mt venstre g høyre fr å skrive ut. Ikke flytt skriverhdet fr hånd. Luftstrømsventiler Frhindrer at det blir fr varmt inne i skriveren. C US-kntakt Tilkbler US-kabelen. D LAN-kntakt Tilkbler LAN-kabelen. E Papirrullmater Papirmater fr utskrift på papirrull. U Legge i papirrullen på side 27 F akstøtte rukes sammen med kunstmedier eller papirrull. U Legge i kunstmedier på side 23 U Legge i papirrullen på side 27 10

11 Innføring Kntrllpanel lekkstatusen vises ved at lampen lyser eller blinker. På : Viser feil, fr eksempel at en installert blekkpatrn er ppbrukt, at en blekkpatrn ikke er installert, eller at feil blekkpatrn er installert. Les av feilmeldingen på skjermen på kntrllpanelet. linker linker : Det er lite blekk igjen eller det er ppstått en feil. Typen feil vises med et blekkpatrnikn eller en melding. U Skjermvisning på side 12 Av : Ingen feil. A P-lampe (på/av) Skriverens driftsstatus vises ved at lampen lyser eller blinker. På : Skriveren er på. : Lampen blinker fr å vise at det er ppstått en feil. Av : Skriveren er av. P-knapp (på/av) Slår skriveren på g av. C +-knapp (avbryt) Trykkes under utskrift fr å avbryte utskriften. D Skjerm Viser skriverens status, menyer, feilmeldinger g liknende. U Skjermvisning på side 12 E u, l, d, r-knapper Velg innstillinger g andre elementer. F Z-knapp Utfør valgt handling eller angi valgt verdi. G y-knapp (tilbake) Trykkes fr å gå tilbake til frrige skjermbilde når Menu vises. H H-lampe (blekkntrll) 11

12 Innføring Skjermvisning C : Cyan LLK : Light Light lack (Lys, lys svart) LK : Light lack (Lys svart) PK : Pht lack (Ft-svart) MK : Matte lack (Matt svart) A Melding Viser skriverens status, drift g feilmeldinger. lekkpatrnstatus Viser mtrentlig nivå fr gjenværende blekk g gjeldende status. lekkpatrniknene endres sm vist nedenfr når det er lite blekk eller det ppstår en feil. : Det er nk blekk, g utskrift er mulig. Tips: Du kan se i vinduet EPSON Status Mnitr i skriverdriveren fr å se hvr mye blekk det er igjen. Vi anbefaler at du kntrllerer nivået fr gjenværende blekk før stre utskriftsjbber, g at du gjør klar nye patrner fr blekkpatrner sm er nesten tmme. Windws U Sammendrag fr kategrien Verktøy på side 43 Mac OS X U ruke Epsn Printer Utility 4 på side 46 C Veiledning på skjermen Viser hvilke knapper sm kan brukes. D Typen svart blekk Valgt type svart blekk er angitt med grønt. : Det er lite blekk. Du må gjøre klar en ny blekkpatrn. Vi anbefaler at du skifter ut blekkpatrnen så snart sm mulig frdi blekket kan bli ppbrukt under utskrift. : Det ppstd en feil. Les av meldingen på skjermen, g rett pp feilen. E Status fr tilkbling til datamaskin Statusen fr skriverens tilkbling til datamaskinen er angitt slik: : Kablet LAN er ikke tilkblet, eller skriveren er tilkblet via US. : Kablet LAN-tilkbling. Fargekder fr blekk Y : Yellw (Gul) VLM : Vivid Light Magenta (Klar, lys magenta) LC : Light Cyan (Lys cyan) : Trådløs LAN-tilkbling (infrastrukturmdus 1 ). Signalstyrken vises i feltene til høyre. J flere felt, j sterkere er signalet. Grå felt angir at skriveren ikke kan kble til eller registrere signalet, eller at skriveren søker etter et signal. VM : Vivid Magenta (Klar magenta) 12

13 Innføring : Trådløs LAN-tilkbling (ad hc-mdus 2 ). Skriverfunksjner 1 Tilkbling via tilgangspunkt eller bredbåndsruter. 2 En direkte trådløs tilkbling sm ikke mfatter et tilgangspunkt. Denne fargeblekkskriveren støtter A3+-papir. De viktigste funksjnene til skriveren er beskrevet nedenfr. Gir høy ppløsning Epsn UltraChrme K3 ink with Vivid Magenta-teknlgi sørger fr utskrift med høy ppløsning sm ppfyller prfesjnelle krav. Frbedrer kreative uttrykk med rik fargegjengivelse Klar magenta g klar, lys magenta sørger fr rike, detaljerte nyanser i blått g filett. Skriver ut bilder i svart/hvitt Tre ulike tetthetsgrader av svart blekk får frem små nyansefrskjeller i svart/hvitt-bilder. Skriverdriveren kan brukes til å lage svært nyanserte svart/hvitt-utskrifter direkte fra fargebildedata uten bruk av bildebehandlingsprgramvare. U Skrive ut bilder i svart/hvitt på side 56 Tilbyr t typer svart blekk fr å tilpasse etter papirtypen Du kan velge mellm ft-svart eller matt svart blekk, avhengig av papirtypen. Ft-svart blekk gir en glatt verflate til glanset ftpapir. Matt svart blekk gir økt sverting fr matte papirtyper. Fr denne skriveren kan du angi både ft-svart blekk g matt svart blekk, g du kan bytte mellm dem avhengig av hvilken papirtype du bruker. U Endre typen svart blekk på side 35 alansert fargegjengivelse med Epsn LUT-teknlgi Epsn LUT-teknlgi (1) reduserer fargeujevnheter sm skyldes lysvariasjner, (2) gjengir små nyanseringer, (3) reduserer krnethet g (4) øker fargeskalaen fr rik fargegjengivelse samtidig sm teknlgien sikrer en fin balanse mellm alle disse parameterne. Dette gir bedre bildekvalitet g jevnere fargegjengivelse dpi maksimal ppløsning, 2 pl minimal punktstørrelse fr blekk Skriv ut fltte bilder med lav krnethet. 13

14 Innføring Utskrifter med lang levetid Pigmentblekk gir vakrere g mer levende utskrifter ver lengre tid siden blekket er svært vann- g znbestandig, i tillegg til at det er lysekte, slik at det ikke brytes ned av lys g zn i luften. Gir høy yteevne Tpp fargestabilitet fører til effektiv utskrift Fargen stabiliseres på krt tid, så den kan trygt brukes til førtrykksarbeid g fargeredigering, g dermed økes prduktiviteten. Overlegen brukervennlighet Frbedret drift med fargeskjerm sm er enkel å se g bruke Den stre g klare fargeskjermen viser skriverstatusen, fr eksempel nivået fr gjenværende blekk. U Skjermvisning på side 12 Den svært tydelige fargeskjermen gjør det enklere å frstå feilmeldinger g annen infrmasjn. Den viser dessuten instruksjner m hvrdan du legger i kunstmedier g andre perasjner. Utstyrt fr trådløst LAN Funksjnen fr trådløst LAN er standard på skriveren, g gjør det mulig å skrive ut trådløst fra datamaskiner g kmpatible Wi-Fi-enheter. Tips: Du synes kanskje at utskriftshastigheten er fr lav på enkelte trådløse nettverk eller når du skriver ut på A3 eller andre svært stre størrelser. Det anbefales å bruke en fysisk tilkbling når det er nødvendig med stabil utskriftshastighet. Plasser fritt utskriftsdata fra ulike prgrammer ved hjelp av Layut Manager (Oppsettsbehandling) Med denne funksjnen kan du fritt plassere diverse utskriftsdata sm er pprettet med ulike prgrammer, på ett ark fr å lage plakater g vise artikler. U Layut Manager (Oppsettsbehandling) (kun Windws) på side 80 Økt strømsparing med hvilemdus g Pwer Off Timer Når det ikke blir utført nen utskriftsjbber eller andre perasjner på en stund, går skriveren ver i hvilemdus fr å redusere strømfrbruket. Og hvis funksjnen Pwer Off Timer er aktivert, kan skriveren dessuten slå seg av autmatisk fr å unngå sløsing med strøm. Denne funksjnen virker hvis det ikke er mttatt nen utskriftsjbber eller utført nen perasjner på kntrllpanelet så lenge det ikke vises en feilstatus fr skriveren i en bestemt tidsperide. U Slå av strømmen med Pwer Off Timer på side 36 Støtte fr en rekke ulike papirtyper EPSON tilbyr en rekke ulike spesialmedier fr utskrift av høy kvalitet. Skriveren kan dessuten skrive ut på plakatkartng, papirrull g blekkmpatible CD-/ DVD-er. Disse papirtypene legger du i sm beskrevet nedenfr. Enkeltark Enkeltark mates inn i skriveren fra den autmatiske arkmateren. U Legge papir i den autmatiske arkmateren på side 22 Funksjn fr utskrift uten kanter Du kan skrive ut uten marger i alle retninger med utskriftsinnstillinger fr både å utvide autmatisk g behlde størrelsen. U Utskrift uten kanter på side 59 Det finnes gså en funksjn fr plakatutskrift der du kan skjøte utskriftene når du skriver ut uten kanter fr å lage stre plakater g kalendere. U Plakatutskrift (frstørr fr å dekke flere ark, g skriv ut kun Windws) på side 70 14

15 Innføring Kunstmedier Trekk ut bakstøtten, g legg papiret i den fremre skuffen fr manuell mating. U Legge i kunstmedier på side 23 Plakatkartng Legges i den fremre skuffen fr manuell mating. U Legge i plakatkartng på side 25 Merknader m bruk g ppbevaring Installeringssted Sørg fr at du sikrer mrådet sm er angitt nedenfr, g fjerner gjenstander sm kan hindre papirutmating g utskifting av frbruksvarer. Se i "Oversikt ver spesifikasjner" fr de utvendige målene til skriveren. U Oversikt ver spesifikasjner på side 118 Papirrull Mnter papirrullhlderen bak på skriveren. U Legge i g kutte papirrullen på side 27 * Når du skriver ut på plakatkartng, må det være en avstand på minst 320 mm bak skriveren. CD-/DVD-er Merknader fr skriveren når den er i bruk Vær ppmerksm på følgende når du bruker skriveren fr å unngå maskinstans, funksjnsfeil g redusert utskriftskvalitet. ruk CD/DVD-skuffen til å legge CD-/DVD-er i den fremre skuffen fr manuell mating. U Legge i g ta ut CD-/DVD-er på side 29 Følg med på temperatur g fuktighetsmråde under drift sm er beskrevet i "Oversikt ver spesifikasjner", når du bruker skriveren. U Oversikt ver spesifikasjner på side 118 Hvis miljøfrhldene ikke er egnet fr papiret, kan du kanskje ikke skrive ut på riktig måte selv ved vennevnte frhld. Sørg fr å bruke skriveren i et miljø der kravene fr papiret er ppfylt. Du finner 15

16 Innføring mer infrmasjn i veiledningen sm følger med papiret. Du må dessuten ppretthlde riktig luftfuktighet når skriveren brukes i tørre mråder, steder med klimaanlegg eller i direkte sllys. Tildekking skjer kanskje ikke (skriverhdet blir ikke plassert på høyre side) hvis skriveren blir slått av ved papirstpp eller når det ppstår en feil. Tildekking er en funksjn fr å dekke skriverhdet autmatisk med en hette (deksel) fr å hindre at skriverhdet tørker inn. I så fall slår du på skriveren, g venter litt mens tildekkingen utføres autmatisk. Når skriveren er slått på, må du ikke trekke ut støpselet eller slå av strømmen med bryteren. Skriverhdet er kanskje ikke helt tildekket. I så fall slår du på skriveren, g venter litt mens tildekkingen utføres autmatisk. Ikke flytt skriverhdet manuelt. Dette kan skade skriveren. Sett skriveren til ppbevaring når du har kntrllert at skriverhdet er tildekket (skriverhdet står lengst til høyre). Hvis skriverhdet står utildekket ver lengre tid, kan utskriftskvaliteten bli redusert. Tips: Hvis skriverhdet ikke er tildekket, slår du først skriveren på g deretter av igjen. Før ppbevaring av skriveren må du lukke skriverdekselet, mttakerbrettet, papirstøtten g bakstøtten. Hvis du ikke skal bruke skriveren ver lengre tid, legger du en antistatisk klut eller et deksel ver skriveren mt støv. Skriverhdedysene er svært små g tilstppes lett hvis det kmmer støv på skriverhdet, g da kan du kanskje ikke skrive ut på riktig måte. Hvis du ikke har brukt skriveren på en lang stund, må du kntrllere m skriverhdet er tilstppet før du begynner å skrive ut. Freta hderengjøring hvis skriverhdet er tilstppet. Merknader fr skriveren når den ikke er i bruk Hvis du ikke bruker skriveren, må du være ppmerksm på følgende når den ppbevares. Hvis den ikke ppbevares riktig, vil du kanskje ikke kunne skrive ut på riktig måte neste gang den brukes. U Kntrllere m dysene er tette på side 95 Merknader m håndtering av blekkpatrner Vær ppmerksm på følgende når du håndterer blekkpatrner fr å ppretthlde gd utskriftskvalitet. Når du ppbevarer skriveren, skal blekkpatrnene stå i g skriveren skal stå vannrett. Skriveren må ikke plasseres på skrå, på siden eller pp ned. Hvis du ikke skriver ut på en lang stund, kan skriverhdedysene bli tette. Vi anbefaler at du bruker skriveren jevnlig fr å hindre at skriverhdet tilstppes. Hvis papiret blir liggende i skriveren, kan valsen på papirpressen lage et merke i papiret. Det kan gså føre til at papiret krøller eller bretter seg, slik at det blir prblemer med papirmatingen eller riper i skriverhdet. Fjern papiret før ppbevaring. Når blekkfyllingen utføres fr første gang etter kjøp av skriveren, brukes det litt blekk til å fylle skriverhdedysene g gjøre dem klare fr utskrift. Disse første blekkpatrnene vil dermed skrive ut færre sider enn de påfølgende patrnene. Vi anbefaler at blekkpatrnene ppbevares på et kjølig, mørkt sted, g at de brukes pp før utløpsdaten på esken. ruk pp patrnene innen seks måneder etter åpning. Hvis du flytter blekkpatrner fra et kaldt til et varmt sted, må de ppbevares i rmtemperatur i minst tre timer før de brukes. Ikke berør den grønne IC-brikken på blekkpatrnene. Du vil kanskje ikke kunne skrive ut på riktig måte. Kntrller at alle fargene er installert når du setter inn blekkpatrnene. Skriveren kan bare brukes når alle fargene er installert. 16

17 Innføring Ikke slå av skriveren eller åpne patrndekselet ved første blekkfylling eller ved hderengjøring. Første blekkfylling fullføres kanskje ikke slik den skal, slik at skriveren ikke kan skrive ut. La ikke skriveren bli stående uten blekkpatrner. Du kan kanskje ikke skrive ut hvis skriverhdet (dysene) tørker inn. Siden den grønne IC-brikken innehlder egen infrmasjn m patrnen, fr eksempel nivået fr gjenværende blekk, kan du fremdeles installere g bruke blekkpatrnen på nytt etter at du har tatt den ut av skriveren. Vær imidlertid ppmerksm på at du ikke kan frtsette å bruke blekkpatrner sm innehldt bare litt blekk da de ble tatt ut av skriveren. Det kan gså bli brukt litt blekk til å sikre driftssikkerheten når patrnene settes inn igjen. Merknader m håndtering av papir Vær ppmerksm på følgende når du håndterer g ppbevarer papiret. Utskriftskvaliteten kan reduseres hvis papiret ikke er i gd stand. Se i veiledningen sm følger med papiret. Merknader m håndtering ruk Epsn-spesialmedier ved nrmale rmfrhld (temperatur: 15 til 25 C, luftfuktighet: 40 til 60 %). Ikke brett papiret eller lag riper i papirverflaten. Patrner sm fremdeles innehlder blekk, bør ppbevares under de samme frhld sm skriveren, g med dysene vendt ned eller mt siden fr å hindre at de tilstppes med støv. Vær ppmerksm på at blekkfrsyningsprten innehlder en ventil, så den trenger ikke å bli tildekket. Fjernede blekkpatrner kan ha blekk rundt blekkfrsyningsprten, så pass på så du ikke får blekk på mrådet rundt. Skriveren slutter å skrive ut før blekkpatrnene er helt ppbrukt fr å bevare kvaliteten til skriverhdet. Selv m blekkpatrnene kan innehlde resirkulert materiale, påvirker ikke dette skriverfunksjnaliteten eller -ytelsen. Unngå å berøre den utskrivbare siden av papiret med hendene. Fuktighet g fett fra hendene kan påvirke utskriftskvaliteten. Papir kan bli bølgete eller slapt hvis temperaturen g luftfuktigheten endres. Pass på så du ikke riper pp eller skitner til papiret, g glatt det ut før du legger det i skriveren. Papiret må ikke fuktes. Ikke kast papiremballasjen, fr du kan bruke den til å ppbevare papiret. Unngå steder sm er utsatt fr direkte sllys, verdreven varme eller luftfuktighet. Oppbevar papiret i riginalemballasjen etter åpning, g la det ligge flatt. Ikke demnter eller bygg m blekkpatrnene. Du vil kanskje ikke kunne skrive ut på riktig måte. Alle fargene brukes under hderengjøring g andre vedlikehldsperasjner utenm utskrift fr å sikre at skriverhdene fungerer sm de skal. Avhengig av papirtypen g innstillingene fr utskriftskvalitet, kan farget blekk gså brukes til svart med høy tetthet ved utskrift i svart/hvitt eller i gråtner. Merknader m håndtering av trykt papir Vær ppmerksm på følgende fr å bevare utskrifter av høy kvalitet g med lang levetid. Ikke lag riper eller skraper i den trykte siden. lekket kan løsne hvis det ripes eller skrapes i det. Ikke berør den trykte siden. lekket kan løsne. 17

18 Innføring Pass på at utskriftene er helt tørre før du bretter eller stabler dem. Ellers kan fargen endres der de berører hverandre (etterlater et merke). Disse merkene frsvinner hvis utskriftene skilles straks g tørkes. Men merkene blir værende hvis utskriftene ikke skilles. Utskriftene kan bli uskarpe hvis de plasseres i album før de er helt tørre. Ikke bruk hårtørrer til å tørke utskriftene. Unngå direkte sllys. Unngå fargeavvik når du viser eller ppbevarer utskriftene ved å følge instruksjnene i veiledningen fr papiret. Du kan unngå at utskriftene falmer ved å ppbevare dem på et mørkt sted uten høye temperaturer, høy luftfuktighet g direkte sllys. Tips: Vanligvis falmer utskrifter g bilder ver tid (fargeavvik) sm følge av påvirkning av lys g ulike bestanddeler i luften. Dette gjelder gså fr Epsn-spesialmedier. Graden av fargeavvik kan imidlertid minimeres med riktig ppbevaringsmåte. Se i veiledningene sm følger med Epsn-spesialmedier, hvis du vil ha detaljert infrmasjn m hvrdan du håndterer papiret etter utskrift. Fargene på bilder, plakater g annet trykt materiale ser ulike ut under frskjellige lysfrhld (lyskilder * ). Fargene på utskrifter fra denne skriveren kan gså se ulike ut under frskjellige lyskilder. * Lyskilder mfatter sllys, lysstffbelysning, glødelys g andre typer. 18

19 Innføring Innføring i medfølgende prgramvare Innhld på prgramvareplaten Før du kan bruke skriveren, må du installere skriverdriveren fra medfølgende prgramvareplate. I tillegg til skriverdriveren finner du følgende prgramvare på medfølgende prgramvareplate. Skriverdriveren g annen prgramvare sm står ppført nedenfr, er allerede installert hvis du velger Easy Install (Enkel Installering) når du knfigurerer. Du kan gså installere hver enkelt prgram på nytt fra Sftware List (Prgramvareliste). Prgramvarenavn Sammendrag Skriverdriver Epsn Netwrk Utility (Windws) Easy Pht Print Epsn Print CD EpsnNet Setup EpsnNet Print (Windws) Adbe ICC-prfiler (Windws) Når skriveren er kblet til datamaskinen via nettverket, henter dette plugin-prgrammet statusen til skriveren, fr eksempel nivået fr gjenværende blekk, feilstatus g liknende. Hentet infrmasjn vises på skjermbildet Main (Hved) i skriverdriveren g på skjermbildet EPSON Status Mnitr 3. U Sammendrag fr kategrien Verktøy på side 43 Vanligvis installeres denne prgramvaren sammen med skriverdriveren. Men hvis skriverdriveren installeres uten bruk av installasjnsprgrammet på prgramvareplaten, fr eksempel ved hjelp av Plug and Play-funksjnen til perativsystemet, installeres ikke Epsn Netwrk Utility. I så fall må du installere Epsn Netwrk Utility fra Sftware List (Prgramvareliste). Skriv ut valgte bilder raskt g enkelt. Se i den elektrniske hjelpen til prgrammet fr å få mer infrmasjn. Utfrm egne etiketter fr CD-/DVD-er med musikk, bilder eller filmer, g skriv dem ut rett på platene. Du kan gså utfrme g skrive ut egne CD/DVD-mslag. Se i den elektrniske hjelpen til prgrammet fr å få mer infrmasjn. Med denne prgramvaren kan du knfigurere ulike nettverksinnstillinger fr skriveren fra datamaskinen. Med denne prgramvaren kan du freta direkteutskrift via TCP/IP når datamaskinen g skriveren er tilkblet via nettverket. Denne prgramvaren installeres autmatisk hvis LAN-tilkbling er angitt i Easy Install (Enkel Installering). Den installeres imidlertid ikke hvis US-tilkbling er angitt. rukes sm inndataprfiler når det er påkrevd ved fargebehandling. 19

20 Innføring Sammendrag fr skriverdriveren Mac OS X De viktigste funksjnene til skriverdriveren er beskrevet nedenfr. Knverterer utskriftsdata sm er mttatt fra prgrammer til utskrivbare data, g sender dem til skriveren. Gjør det mulig fr brukeren å angi utskriftsinnstillinger, fr eksempel medietype g papirstørrelse. Windws Du kan lagre disse innstillingene, g enkelt imprtere eller eksprtere dem. U Tilpasse skriverdriveren på side 40 20

Brukerhåndbok NPD4378-00 NO

Brukerhåndbok NPD4378-00 NO NPD4378-00 NO Opphavsrett g varemerker Opphavsrett g varemerker Ingen deler av denne publikasjnen kan reprduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller verføres i nen frm eller på nen måte, det være seg

Detaljer

Brukerhåndbok CMP0025-01 NO

Brukerhåndbok CMP0025-01 NO CMP0025-01 NO Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk Hurtigtaster i Windws (hentet fra Din Side) WIN WIN + F1 WIN + E WIN + F WIN + M WIN+SHIFT+M WIN + D WIN + L WIN + U WIN + Q WIN+CTRL+F WIN + R WIN + TAB WIN + BREAK CTRL+WIN+F Meny F1 F2 F5 F7 F10 F11

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Installasjonshåndbok. Norsk. Sikkerhetsinstruksjoner... 1. Sette sammen skriveren... 2. Konfigurere skriveren... 3. Legge i papirrull...

Installasjonshåndbok. Norsk. Sikkerhetsinstruksjoner... 1. Sette sammen skriveren... 2. Konfigurere skriveren... 3. Legge i papirrull... Installasjonshåndbok Norsk Sikkerhetsinstruksjoner...................... 1 Sette sammen skriveren..................... 2 Konfigurere skriveren....................... 3 Legge i papirrull............................

Detaljer

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION. 9-pinners matriseskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Alcatel-Lucent OmniTuch 8002/8012 DeskPhne OmniPCX Office Rich Cmmunicatin Editin Brukerhåndbk 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Innføring Takk fr at du valgte en Alcatel-Lucent-telefn i 80x2-serien. Hvrdan du

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker Art.-nr. : FMR 100 SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Håndbok for utpakking og innstilling

Håndbok for utpakking og innstilling Håndbok for utpakking og innstilling Norge Sikkerhetsinstruksjoner........................1 Pakke ut og montere understellet................3 Pakke ut skriveren.............................4 Montere skriveren

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5068-00 NO

Brukerhåndbok NPD5068-00 NO NPD5068-00 NO Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form

Detaljer

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5372-00 NO

Brukerhåndbok NPD5372-00 NO NPD5372-00 NO Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radi håndsender 2-kanal Art.-nr. : HS2 RF Radi håndsender 4-kanal Art.-nr. : HS4 RF Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere.

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0213 STREAM Brukerhåndbk 1 rev. 20-20130213 STREAM

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Victor Reader Stratus 12 M

Victor Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Victr Reader Stratus 12 M Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0711 Victr Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Kmme

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

SMART Document Camera 450. Brukerveiledning

SMART Document Camera 450. Brukerveiledning SMART Dcument Camera 450 Brukerveiledning Prduktregistrering Hvis du registrerer SMART-prduktet ditt, melder vi fra til deg m nye funksjner g prgramvareppgraderinger. Registrer deg på nettet på smarttech.cm/registratin.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0214 STREAM Brukerhåndbk Om VICTOR READER STREAM HumanWare

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4687-00 NO

Brukerhåndbok NPD4687-00 NO NPD4687-00 NO Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4134-00 NO

Brukerhåndbok NPD4134-00 NO NPD4134-00 NO Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjoner Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 11 Installere skriveren... 11 Velge hvor skriveren skal stå...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning Termstat mdul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil Retningslinjer fr Nrsk medisinstudentfrenings grafiske prfil Vedtatt: 24.05.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Skal revideres innen: 24.05.2017 Bindende fr: Freningen sm helhet Innhld -

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Rm System fr Micrsft Lync BRUKERVEILEDNING FOR MODELLENE SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 AND SRS-LYNC-XL SOM BRUKES I SMART BOARD 8055i-G5-, 8065i-G5- OG 8084i-G4-

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO NPD4134-01 NO Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjoner Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 11 Installere skriveren... 11 Velge hvor skriveren skal stå...

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

INF1410: Innføring i LTspice

INF1410: Innføring i LTspice INF1410: Innføring i LTspice LTspice er en gratis SPICE simulatr sm lages av Linear Technlgy. Den er enkel å ta i bruk g kan anvendes fr å simulere de fleste elektrniske kretser. Den har ganske mange muligheter

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port Art.-nr. : FM GATE 1 ZSNA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Om denne manualen Denne manualen er en forkortet versjon av Brukerhåndbok. Se tabellen nedenfor for informasjon om innholdet i Brukerhåndbok og de delene

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Utpakkings- og installeringshåndbok

Utpakkings- og installeringshåndbok Utpakkings- og installeringshåndbok Norsk Sikkerhetsinstruksjoner...................... 3 Kontrollere innholdet........................ 5 Pakke ut og sette sammen EPSON Stylus Pro 9800/9400............

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Norsk. Installasjonsveiledning for Lexmark Forms Printer 2400 Series / Komme i gang. Dette følger med skriveren

Norsk. Installasjonsveiledning for Lexmark Forms Printer 2400 Series / Komme i gang. Dette følger med skriveren Installasjonsveiledning for Lexmark Forms Printer 2400 Series / Komme i gang Dette følger med skriveren Installasjonsveiledning / komme i gang Brukerhåndbok Registreringskort Norsk Strømkabel Fargebåndskassett

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Spilleregler Futsal 10år-senior

Spilleregler Futsal 10år-senior Spilleregler Futsal 10år-senir Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Spiller på håndballbane,. Målene : Håndballmål 2x3 meter Målfeltene : Straffefeltet

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast i skriveren, vil Papirstopp-lampen be deg om å fjerne alt papir fra papirbanen. 1 Hvis utskriftsmaterialet bare har begynt å forlate skuff 1 når det kjører seg

Detaljer

Lage plateetiketter med LightScribe

Lage plateetiketter med LightScribe Lage plateetiketter med LightScribe Dokumentdelenummer: 383416-091 Februar 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer