Fortellinger om hvordan kunstnere tjener penger!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortellinger om hvordan kunstnere tjener penger!"

Transkript

1 Innlegg, LNM, 11. mars 2010 Sosiolog og danser Vibeke Hellemann Kontaktinformasjon: Fortellinger om hvordan kunstnere tjener penger! Overlevelse i praksis. Takk for at jeg får komme og fortelle fra masteroppgaven min i sosiologi! Før jeg begynner å snakke om temaet, har jeg lyst til å si litt om bakgrunnen min. Jeg er utdannet sosiolog, og nå arbeider jeg som forvaltningsrevisor. Før jeg begynte på Blindern, jobbet jeg i 12 år som frilans danser, pedagog og koreograf. Jeg var en av dem som jobbet på 1990 tallet i Oslo, i musikaler og revy, og som pedagog var jeg blant annet på Statens Balletthøgskole, Bårdar, Spin Off, Dansestudioet og Carte Blanche Dance Studio, for å nevne noen. Jeg underviste også i New York ved Henry le Tang School of Professional Tap, og jeg var gift med en musiker, - så jeg syntes jeg kunne noe om temaet kunstnere og penger. EN TING ER HVA MAN SNAKKER OM EN ANNEN TING ER HVA MAN GJØR Tema for masteroppgaven var klar. Jeg skulle skrive om samspillet mellom kunst og kapital, og så viste det seg at det ikke var noen som hadde skrevet om penger, fordi det er et så sårbart tema. Og da tenkte jeg at det kan jo jeg. Gammel danser nederst på rangstigen! Jeg vet noe om hva det vil si å være blakk. Jeg vet noe om hvor vanskelig det er å forhandle lønn, og jeg vet noe om hvor urettferdig det kan føles når vilkårligheten kan synes å styre hvem som får jobbene. Det er vel noe alle i miljøet vet - det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom faglig kvalitet og pengeøkonomisk inntjeningsevne. Så jeg hadde lyst til å undersøke dette. Men i stedet for å fokusere på problemene ved ikke å ha inntekt, ville jeg gå offensivt til verks. Jeg ville undersøke hva det var de gjorde, de som faktisk klarte å tjene penger på det. Hva er strategiene? Hvordan gjøres det? Rett og slett en egoistisk tanke ut i fra at dette er en informasjon jeg skulle likt å ha hatt, den gangen jeg var aktiv. Så mitt utgangspunkt var å undersøke hvordan kunstnere gjorde samspillet mellom det å skape kunst og det å tjene penger på den. Jeg vil finne litt ut om hvordan de var opptatt av penger. Og da valgte jeg å undersøke hvilke fortellinger kunstnere selv hadde om dette. FORTELLINGER EN MÅTE Å GI MENING. Da jeg fortalte min musikermann at jeg ville skrive om samspillet mellom kunst og kapital, så sa han: Men, det er enkelt. Kapitalen dreper kunsten! Ferdig med det. Sånn var det. Da trengte vi ikke å snakke mer om det. Men det er jo for enkelt, og jeg ville gå bak den fortellingen. Ideen om at kapitalen dreper kunsten, er jo høyst levende. Derfor ville jeg hente andre fortellinger også. Det er den om at: kunstens vei er tornefull. Med andre ord, det skal koste litt. Eller: Man skal lide for kunsten, ellers er det ikke kunst. Eller det vi hørte som var dansere: det skal koste blod, svette og tårer! (Sa jeg at jeg hadde gjort A Chorus Line?) Eller en som er min favoritt - det var det jeg fikk høre da jeg vokste opp: talentet er en gave, men en enda større oppgave. Så hvordan kunne jeg tenke 1

2 penger da, som var så heldig å være så flink? Jeg fikk jo stå på scenen, synge og danse med orkester Det var ikke noe fokus på alle timene som var nedlagt i hard jobbing. Og dette syns jeg var veldig problematisk. Gavemetaforen er noe som har snakket til meg. Gaven, og da forpliktelsen om gjenytelsen. Og det er det jeg har en ide om at kan være problematisk når man jobber med kunst. Det er ikke noen problemer knyttet til penger. Det er en myte, men forpliktelsen noen penger kan medføre knyttet til hvor pengene kommer fra, kan være problematisk. DEN KARISMATISKE KUNSTNERMYTEN OG IDEEN OM AT VI LEVER I ET FORBRUKERSAMFUNN Jeg skal kort nevne mitt teoretiske bakteppe for denne masteroppgaven. Jeg tok utgangspunkt i to fortellinger som jeg oppfattet som to motstridende logikker. Den første er ideen om den karismatiske kunstnermyten, som vel ikke trenger nærmere beskrivelse, med idealer knyttet til selvtilstrekkelighet og autonomi. Også fra pengeøkonomi. Den andre viser til ideen om at vi lever i et samfunn preget av en forbrukerkultur som fordrer en viss økonomisk inntekt for deltakelse. Altså to tilsynelatende motstridende logikker. Så hvordan kan man tenke penger i et miljø der det ikke er lov til å snakke om penger, samtidig som man må ha penger for å overleve? Og da vil jeg vise til Thomas-teoremet som var en øyeåpner for meg på sosiologistudiet. Det går sånn Hvis folk definerer situasjoner som virkelige, så er de virkelige i sine konsekvenser. EN FORTELLLING Og med disse tankene i mente vil jeg lese noen linjer diktet I dårlig selskap av Andre Bjerke: Nu skuer han lidende inn i seg selv, Og minen er fjern som hos selvdød makrell, Han sier: Mitt liv er en ubetalt gjeld. Det rasler av regninger gjennom hans liv. Betal oss! forlanger de. Skriv dikter! Skriv!. Men slikt gjør en kunstnersjel uproduktiv. Og da kan vi begynne å problematisere. For er denne fortellingen nødvendigvis helt sann? Fortellingene om hvordan ting er, de lever. Er ikke også kunstnerne mestre i sansebedrag og illusjon. Hvem kan det bedre enn dem? AVGRENSNING Jeg kommer ikke til å drøfte kunstbegrepet. Og jeg kommer ikke til å gå inn på forvaltning av penger, noe kunstnere synes å være eksperter på. Det er jo ikke hva man har i inntekt som avgjør, men hva man får ut av det man har. Det jeg skal snakke om er fire ulike typer eller posisjoner som viser til litt ulike handlingsbetingelser for hvordan tjene penger. 2

3 KUNSTNERTYPER Jeg har konstruert fire modeller ut fra datamaterialet som jeg har kalt Entreprenøren, Gallerikunstneren, Billedkunstnernes billedkunstner og Småbykunstneren. Jeg oppfattet av informantene at det var fire fortellinger de kom med, ut i fra hvor de var plassert i kunstfeltet. Det interessante var at i mitt materiale så ser det ut til at kunstnerne ser ut til å gjøre samspillet mellom det å skape kunst og det å tjene penger på den på ulike måter, ut i fra sammenhengen de befinner seg i. Og det er disse mønstrene jeg har villet løfte frem. Den enkelte kunstner er i denne sammenhengen uinteressant. Dette er derfor på ingen måte en beskrivelse av virkeligheten den er selvfølgelig mye mer nyansert. ENTREPRENØREN Entreprenørens hovedinntektskilde er utsmykninger. Hun får jevnlig stipend, men ikke de store arbeidsstipendene. Hun ser seg som en totalentreprenør, og hun kjører hele tiden flere prosjekter på en gang. På den måten er hun ikke sårbar for svingninger, fordi hun alltid har noe på gang. Og hun fremhever nettopp dette som gunstig i relasjon til den opplevde kunstneriske friheten i jobbsammenheng. Det er nettopp den økonomiske uavhengigheten som gjør at hun får frigjort krefter og ideer til å utvide sitt kunstneriske repertoar. I motsetning til de andre kunstnertypene, gjør hun som regel all forhandling selv. Og hun opererer med skriftlige kontrakter. Hun er, i likhet med de andre, selvlært når det gjelder økonomi og administrasjon. Det særegne er at hun, på dette området, har en mentor utenfor kunstfeltet. I jobbsammenheng er hun derfor eksplisitt i måten hun snakker og handler om pengespørsmål. Hun er fortrolig med et merkantilt vokabular som strateg og entreprenør. Hun har en klar strategi på hvordan skaffe seg jobber. For å få gjennomslag for ideene sine, har hun funnet ut at det er viktig å gå rett til toppsjefen med en gang. I stedet for å gå nedenfra, litt forsiktig, og opp, så går hun altså rett til toppen. Erfaringen viser at de som sitter høyt oppe er åpne, og de tør. Men de kan ikke gjøre noe, så de henvender seg nedover i systemene til rett person. Og når man kommer ovenfra og nedover er dørene åpne, i forhold til å gå nedenfra og opp. Hun har skapt en tydelig signatur. Det vil si at hun har blitt spesialist på eget uttrykk, og hun har skapt seg en egen nisje utenfor museene og galleriene. Dette har hun også møtt motstand på i kunstmiljøet. Hun har utfordret og på mange måter også våget å være kontroversiell i eget miljø. Og i den forstand kan vi si at hun er en pioner. Hun tilhører ikke det som kan kalles det eksklusive nettverket. Hun er utenfor dette. Dette er ikke en kunstnertype som jobber alene på atelieret. Hun gjør det også, men hun liker det tverrfaglige samarbeidet og det å få impulser fra andre mennesker. Og hun føler ikke at det utfordrer hennes kunstneriske integritet, så lenge hun føler at hun kan foreslå det hun vil. I utsmykningsoppdrag er det avgjørende at den skal fungere i kontekst. Hennes jobb er å få til en best mulig kopling mellom idé, sted, oppdragsgiver, brukere osv. Og for å få til det er samspillet med de andre aktørene involvert helt avgjørende. Hun har lange arbeidsdager og er på jobb når andre er på jobb, og det hun selger er ideer Når det gjelder oppfatningen om at det ligger en guddommelig kraft i det å være kunstner, så er hun ikke helt der. Det å være kunstner handler om hardt arbeid, stå på vilje og drive. Og i dette bildet fins det ingen skitne penger. Så lenge rammene er satt og oppdraget er avklart, er det uten betydning hvem som betaler regningen. I teorien. Realiteten er at hun stort sett kun jobber mot det offentlige. Hun har ingen erfaring med private penger. 3

4 GALLERIKUNSTNEREN I likhet med Entreprenøren, har Gallerikunstneren en klar kopling mellom kunst og pengeøkonomi. Men i motsetning til Entreprenøren, så er han ikke eksplisitt i sin tale om det. Med andre ord, han snakker ikke om det. Det gjør galleriet. Han har tre inntektskilder: utstillinger, utsmykningsoppdrag og stipend. Han får også de flerårige arbeidsstipendene, som er en indikasjon på at han også har legitimitet blant sine kunstnerkolleger. I tillegg til å overleve som kunstner, ser han pengene han tjener som både frihetsskapende - de gjør at han kan fortsette å gjøre det han gjør og så representerer de en veldig god kritikk ved at noen vil bruke penger på det han lager. Ved å være tilknyttet et galleri, trenger han ikke selv å forhandle og prissette eget arbeid. Det gjør galleriet. I tillegg bidrar de til at han får bygd opp signaturen sin. Og det er viktig. Men det er ikke uproblematisk å være tilknyttet betingelsene gitt av et galleri. Der Entreprenøren nå forholder seg til skriftlige kontrakter, gjelder muntlig avtale med galleriet. Men hva den inneholder vil han ikke gå i detalj på. Det er basert på tillit. Og det er fint så lenge alt går bra, men en risikofaktor ved at galleriet når som helst kan bryte kontakten. Det er selvfølgelig økonomisk lukrativt når man er i en slik stall. Han nyter anerkjennelse både fra en kjøpesterk kundegruppe og sine egne, gjennom tildeling av de store stipendene. Han gjør også utsmykningsoppdrag, og der er han bevisst en annen logikk enn den med muntlige avtaler og tillit. Her er han prosjektleder og avtalene som gjøres er skriftlige. Det betyr at alt skal spesifiseres i kontrakten, fordi i byggebransjen er det noe som heter minstestandard. Da kan resultatet bli ganske dårlig. På spørsmål om noen penger er skitne, syns han ikke det. Det fins ingen skitne penger, men han er, i større grad enn Entreprenøren, opptatt av statusen som følger det enkelte prosjekt. Og noen prosjekter har litt mer status enn andre. Og offentlige penger går ofte til offentlige bygg. De er ofte litt mer stas enn et kontorbygg. Samtidig kan det ofte ligge mer penger i det private, men et annet element er at de ofte ikke har noen utsmykningskonsulent som fungerer som mellomledd mellom kunstner og oppdragsgiver. Gallerikunstneren foretrekker dette mellomleddet. Opplevelsen av kunstnerisk frihet handler om makten til selv å bestemme det kunstneriske uttrykket. Den er helt avgjørende. Og han tar selv initiativ til jobber, men ikke like tydelig som Entreprenøren. Han er spesialist på eget utrykk, som gjør at han blir gjenkjent av kunstkjennere hvis de fikk se ham. Han er opptatt av markedsføring, av det å bli sett, og han har aldri behøvd å skape kunst utenfor det sosialt aksepterte innad i kunstfeltet. BILLEDKUNSTNERNES BILLEDKUNSTNER Dette er den kunstnertypen i mitt utvalg som befinner seg nærmest den karismatiske kunstnermyten. I motsetning til Entreprenøren og Gallerikunstneren, har hun ingen klar kopling mellom kunst og pengeøkonomi. Penger er noe hun ikke gjør og helst ikke vil snakke om. Hun viser til at det var et valg det å bli kunstner, en veldig sterk drivkraft, og du venner deg til å ha dårlig råd. Billedkunstnernes billedkunstner jobber stort sett kun mot en utstilling av gangen. Hun har stort sett blitt invitert, og hun tar sjelden eget initiativ. Prosjektlederkravet knyttet til utsmykningsoppdrag er hun lite fortrolig med. Det gjør hun helst ikke. Med andre ord, dette er ikke en kunstnertype som også tenker forretning, i motsetning til de to foregående. 4

5 Selv om hun ikke tjener penger, har hun mottatt mange stipend helt fra starten. Hun har fått de store arbeidsstipendene, og nå lever hun av garantiinntekten. På den måten har hun inntekt. I tillegg har hun en ikke-kunstnerisk jobb ved siden av. Den er viktig av to ting: penger, men også for å få impulser fra andre mennesker. Dette er en kunstnertype som ikke har nådd en kjøpesterk kundegruppe, men hun nyter anerkjennelse av sine egne. Og den legitimiteten er viktigere enn å tjene gode penger. For plutselig å begynne å tjene gode penger, det er ikke entydig positivt. Det er mange hensyn som må tas. Det er fint hvis det er kunstens kvaliteter som er i sentrum, men ikke hvis det er slik at kunstneren har solgt seg. Det vil si at trusselen for å bli oppfattet som kommersiell er større enn det å tjene gode penger. Hun velger derfor ikke å forholde seg til salgsaspektet ved kunsten sin. Og hun har bevisst valgt ikke å spesialisere seg på eget uttrykk. Hun går derfor glipp av gjenkjennelseseffekten. Så i Billedkunstnernes billedkunstners oppfatning, er det slik at noen penger er bedre enn andre. Men det kommer også frem at hun egentlig ikke vet noen ting om private penger, utover fortellingene om dem. Dette er et problematisk område. Hun har ingen erfaring med hvordan dette samspillet foregår. SMÅBYKUNSTNEREN Småbykunstneren representerer på mange måter en kopling mellom de tre foregående kunstnertypene. I motsetning til de tre andre, har han valgt å bosette seg i distriktet for å slippe å måtte tjene så mange penger. Det har hele tiden vært en klar målsetning å klare seg økonomisk på kunsten. Han har tre inntektskilder: Utsmykningsoppdrag, utstillinger og stipender, inkludert flerårige arbeidsstipender. Ved å bo i distriktet, har han sørget for en livssituasjon der han ikke har trengt å tjene så mange penger. Og han har vært friere til å kunne jobbe med kunsten, enn om han hadde bodd i Oslo. I likhet med Entreprenøren og Gallerikunstneren, har Småbykunstneren spesialisert seg på ett uttrykk. Han er dermed også lettere gjenkjennelig for et bredere publikum. Han mestrer entreprenør/prosjektlederkravet, men han trives best med utstillinger. I motsetning til Billedkunstnernes billedkunstner, har Småbykunstneren hele tiden flere prosjekter på gang, og han har en klar strategi på at han aldri selger et maleri uten at det har vært vist i et galleri i Oslo først. Så selv om han bor i distriktet, forholder han seg aktivt til Oslo som et salgssentrum. På den måten er penger noe han gjerne gjør, men i likhet med Gallerikunstneren snakker han ugjerne om det. I tillegg til galleriene i Oslo, er han opptatt av å vise bildene i mange gallerier. Rundt i landet. Det er viktig å være synlig, og det er viktig å be masse mennesker. Alle mennesker må få se. På den måten kan vi si at han utfordrer en eksklusivitetslogikk, ved at han anerkjenner det ubehaget publikummere kan oppleve når de går inn i et galleri og ikke kjenner de spesifikke kodene og normene som gjelder der. Så Småbykunstneren sier ja takk! Begge deler. Både eksklusiv og folkelig. Poenget er at man kan være kravstor på kvaliteten, samtidig som man sørger for å bli sett av mange. Like fullt er det merkantile vokabularet som Entreprenøren opererer med, fremmed for ham. Han ville aldri bruke begrepene markedsføring eller strategi. Han bruker heller ord som taktikk og tilgjengelighet. Og det igjen er veldig viktig i forhold til å vise seg frem. I likhet med alle de andre kunstnertypene står ideen om kunstnerisk frihet sterkt. Den er i det hele tatt helt avgjørende. Og den er ikke truet av oppfatningen og arbeidet for å vise seg frem og selv sørge for å bli sett. For det må man hvis man vil overleve. 5

6 KONSTRUERTE, INKONSEKVENTE? KUNSTNERTYPER I arbeidet med masteroppgaven ble jeg sittende igjen med en undring om det er slik at mange kunstnere kan bli litt fanget i et kunstnerideal frikoplet fra pengeøkonomi. Jeg fikk beretninger om et ønske om å selge mer kunst og dermed ha en større pengeøkonomisk inntjening, samtidig som det er så stor usikkerhet knyttet til hvordan dette skal gjøres. TIL SLUTT Helt til slutt vil jeg igjen trekke frem at dette kun er konstruerte modeller som jeg fant i mitt datamateriale, og at virkeligheten selvfølgelig er mye mer nyansert. I dette arbeidet var det viktig ikke å gå i den fellen det ville være å skrive et forsvarsskift for kunstnere, men å gå bak fortellingen om at "kapitalen dreper kunsten. Det viktige var å se oppgaven som et ledd i det å skaffe seg innsikt og forståelse om de særegne utfordringene kunstnere sitter med i sitt arbeidsliv. Fordi det er viktig for kunstnere selv, men vel så mye folk utenfor kunstfeltet. Og jeg vil understreke dette er kun noen få fortellinger. Jeg er overbevist om at det fins flere Takk for oppmerksomheten! Kilder: Bjerke, Andrè (1951), Den hemmelige sommer. Oslo: Aschehoug & co. Hellemann, Vibeke (2006), Kunstens tjener tjener på kunsten? Kunstneridealer og praksis. Masteroppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo. Merton, Robert (1978), Den selvoppfyllende spådom i Dag Østerberg (red.) Handling og samfunn. Oslo: Pax forlag. 6

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kunstens tjener tjener på kunsten?

Kunstens tjener tjener på kunsten? Kunstens tjener tjener på kunsten? Kunstneridealer og praksis Vibeke Hellemann Berg Masteroppgave i sosiologi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UNIVERSITETET I OSLO 15. mai 2006 2 Forord Aller

Detaljer

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo De beste virksomheter i verden har tydelige svar på livets store spørsmål. De fleste andre har rikelig med svar på livets små spørsmål, men ikke på de

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING Funn og diskusjoner i en doktoravhandling om vilkår for å realisere retten til medvirkning i samsvar med intensjonene Et radikalt prosjekt

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest Velkommen! Som liten gutt var jeg et skolelys, men allerede før jeg begynte på videregående, var min interesse for enkelte fag blitt mindre. Da motivasjonen forsvant, merket jeg også hvilke dramatiske

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Kreativitet Nasjonalt lærerseminar

Kreativitet Nasjonalt lærerseminar Kreativitet Nasjonalt lærerseminar Helge Gjørven, Ungt Entreprenørskap Norge FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Hus Bokhylle Sofa Dør FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Arbeidslivet søker: Evne og vilje til

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing Naturbarnehagene AS «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet at barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig å forebygging

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Introduksjon... 13 organisering og ledelse på kunstens scene. Kapittel 2 Teoretisk fundament... 17 RESPLO-modellen

Innhold. Kapittel 1 Introduksjon... 13 organisering og ledelse på kunstens scene. Kapittel 2 Teoretisk fundament... 17 RESPLO-modellen Kapittel 1 Introduksjon... 13 organisering og ledelse på kunstens scene Hvorfor en bok om organisering og ledelse av kunst og kultur?... 14 Presisering og avgrensninger... 15 Bokens oppbygging... 16 Kapittel

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har. Målsetting med temaet: Motivasjon, selvinnsikt og valg Teknikker i selvledelse Hvordan takle motgang? Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.... og ikke fokus på hvordan du

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

To år med ART i Arendal

To år med ART i Arendal To år med ART i Arendal AV THOMAS OWREN Vernepleier Thomas Owren (tow@hib.no) er høgskolelærer og masterstudent ved Høgskolen i Bergen. ART er smart. På Jovanntunet samordnete boliger i Arendal har seks

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

veiledning med fokus på relasjoner i systemer

veiledning med fokus på relasjoner i systemer Sykepleiefaglig veiledning med fokus på relasjoner i systemer Av Trulte Konsmo, lektor. Ill. Line Berger I forrige nummer av Klinisk sygeplej e fortalte Ellen om et paradigme (mønstereksempel) som illustrerer

Detaljer

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Det heteronormative landskapet Forskning har opp gjennom tidene i beskjeden grad berørt problemstillinger omkring livssituasjonen

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Bygging av mestringstillit

Bygging av mestringstillit Bygging av mestringstillit Grunnlagsforståelser: Om å møte andre folk og tenke at de er tilregnelige selv om de erfarer å være situasjonsstyrte (årsaksbestemte) Noen mål Forklare automatisert atferd Løfte

Detaljer

Den enkelte må få ta ut det beste i seg

Den enkelte må få ta ut det beste i seg av John-Erik Stenberg, Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell og lite forstått disiplin 1. Det som særpreger

Detaljer

KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022

KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 1 Fra utstillingen «Dynamo Glass». Foto: Stina Glømmi BAKGRUNN Kunst og kultur er nedfelt i FNs menneskerettserklæring som

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136 Oslo 08.05.13 Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref: 12/2136 HØRING ENDRING I FORSKRIFT OM STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER FOR KUNSTNERE Vi viser til høringsbrev av 08.03.2013. Norsk

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla Klient- og resultatstyrt praksis i psykisk helsearbeid - Et terapeutperspektiv på implementering og tjenesteutvikling. Masteroppgave av Siri Vikrem Austdal En kort presentasjon av utvalgte resultater og

Detaljer

Fysisk aktivitet og sosial distinksjon

Fysisk aktivitet og sosial distinksjon Fysisk aktivitet og sosial distinksjon Idédugnad Høgskolenettet for fysisk aktivitet I skolen Reidar Säfvenbom Forsvarets institutt Norges idrettshøgskole reidar.sefvenbom@nih.no Den moderne ungdommen

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE Vibeke Steen Seniorrådgiver HR PERSPEKTIVER Er ledelse viktig? Hva skal vi med følelser? Servicemedarbeidere og stresspåvirkning? Hva er emosjonell kompetanse? Kan

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen Okhaldhunga Times Februar 2012 Kjære venner! Når dette Okhaldhunga Times kommer til dere, er Erik i Norge for to uker i anledning sin fars begravelse. Okhaldhunga er langt borte når familien trenger hverandre.

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER INTERSEX Medisinsk vitenskap ser på intersextilstander som et problem. Ikke fordi tilstanden i seg selv fører til dårlig helse, men fordi det biologiske og kroppslige

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Historie tre tekster til ettertanke

Historie tre tekster til ettertanke Bokanmeldelse Øivind Larsen Historie tre tekster til ettertanke Michael 2013; 10: 453 7. Andresen A, Rosland S, Ryymin T, Skålevåg SA. Å gripe fortida Innføring i historisk forståing og metode. Oslo: Det

Detaljer

Anarkisme: Individualistisk eller sosial kritikk?

Anarkisme: Individualistisk eller sosial kritikk? Anarkisme: Individualistisk eller sosial kritikk? Dette foredraget vil ikke bli et forsvar for anarkismen. Jeg er anarkist, men vil ikke gå i dybden her med argumenter for et samfunn uten stat og hierarki.

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

Med liv og lyst. Norsk Forening for Cystisk Fibrose. / Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsdag. Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.

Med liv og lyst. Norsk Forening for Cystisk Fibrose. / Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsdag. Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal. Med liv og lyst - se mulighetene i hverdagen - en motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond Edvard Haukedal Norsk Forening for Cystisk Fibrose / Haukeland Universitetssykehus Opplæringsdag Bergen

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Evaluering av Kunstløftet Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Utgangspunkt fra Kulturrådet Et todelt mål ved evalueringen: vurdere hensiktsmessigheten ved Kunstløftet som en arbeidsform for å realisere

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

Ragnar Hartvig & Nina Ruud

Ragnar Hartvig & Nina Ruud Oslo N 4 2013 Mia GjerdruM HelGesen billedkunstner og designer Kunsten å berøre Det er den psykiske stemningen i øyeblikkene Helgesen ønsker å utforske med sine bilder. Øyeblikkene blir frosset i kunstverket,

Detaljer

NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND. Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012

NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND. Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012 NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012 VANSKELIGE ELEVER ELLER VANSKELIGE RELASJONER? Vi forsøker å forstå og forklare situasjoner ut fra en kategorisering som gir

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Om forskningsdesignet Hvem er fremtidens leger? Hvorfor studere i Tromsø? Disposisjon Sentrale funn: Om ulike aspekter ved

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3

021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3 021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3 MÅL Etter at du har arbeidet deg gjennom studieenhet 3, vil du kunne

Detaljer

Veien videre. Kandidatundersøkelse blant tidligere kunststudenter BÅRD KLEPPE

Veien videre. Kandidatundersøkelse blant tidligere kunststudenter BÅRD KLEPPE Veien videre Kandidatundersøkelse blant tidligere kunststudenter BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 18/2011 TF-notat Tittel: Veien videre. Kandidatundersøkelse blant tidligere kunststudenter TF-notat nr: 18/2011

Detaljer

28.09.2011. 4 gutter fra 13 16 år. Fra Troms i nord til Sør-Trøndelag i sør (by og land)

28.09.2011. 4 gutter fra 13 16 år. Fra Troms i nord til Sør-Trøndelag i sør (by og land) Siv Kondradsen, lektor ved Høgskolen i Nord Trønderlag Masteroppgave basert på data fra en gruppe ungdommer på Valnesfjord Helsesportssenter. Ungdommene har vært gjennom kreftbehandling og deltok på et

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy 1 Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy Det er ikke så lett å forklare hvordan Kalle og Mattis så ut. Du må bare ikke tro det er lett! For ingen av dem stod stille særlig lenge av gangen. Og da er det jo

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Skolesekken: Elevers og læreres erfaringer. Catharina Christophersen Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen

Skolesekken: Elevers og læreres erfaringer. Catharina Christophersen Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen Skolesekken: Elevers og læreres erfaringer Catharina Christophersen Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen Elever og læreres ytringer og synspunkter Hvordan kan de gode kunstmøtene iscenesette elever og

Detaljer