Fortellinger om hvordan kunstnere tjener penger!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortellinger om hvordan kunstnere tjener penger!"

Transkript

1 Innlegg, LNM, 11. mars 2010 Sosiolog og danser Vibeke Hellemann Kontaktinformasjon: Fortellinger om hvordan kunstnere tjener penger! Overlevelse i praksis. Takk for at jeg får komme og fortelle fra masteroppgaven min i sosiologi! Før jeg begynner å snakke om temaet, har jeg lyst til å si litt om bakgrunnen min. Jeg er utdannet sosiolog, og nå arbeider jeg som forvaltningsrevisor. Før jeg begynte på Blindern, jobbet jeg i 12 år som frilans danser, pedagog og koreograf. Jeg var en av dem som jobbet på 1990 tallet i Oslo, i musikaler og revy, og som pedagog var jeg blant annet på Statens Balletthøgskole, Bårdar, Spin Off, Dansestudioet og Carte Blanche Dance Studio, for å nevne noen. Jeg underviste også i New York ved Henry le Tang School of Professional Tap, og jeg var gift med en musiker, - så jeg syntes jeg kunne noe om temaet kunstnere og penger. EN TING ER HVA MAN SNAKKER OM EN ANNEN TING ER HVA MAN GJØR Tema for masteroppgaven var klar. Jeg skulle skrive om samspillet mellom kunst og kapital, og så viste det seg at det ikke var noen som hadde skrevet om penger, fordi det er et så sårbart tema. Og da tenkte jeg at det kan jo jeg. Gammel danser nederst på rangstigen! Jeg vet noe om hva det vil si å være blakk. Jeg vet noe om hvor vanskelig det er å forhandle lønn, og jeg vet noe om hvor urettferdig det kan føles når vilkårligheten kan synes å styre hvem som får jobbene. Det er vel noe alle i miljøet vet - det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom faglig kvalitet og pengeøkonomisk inntjeningsevne. Så jeg hadde lyst til å undersøke dette. Men i stedet for å fokusere på problemene ved ikke å ha inntekt, ville jeg gå offensivt til verks. Jeg ville undersøke hva det var de gjorde, de som faktisk klarte å tjene penger på det. Hva er strategiene? Hvordan gjøres det? Rett og slett en egoistisk tanke ut i fra at dette er en informasjon jeg skulle likt å ha hatt, den gangen jeg var aktiv. Så mitt utgangspunkt var å undersøke hvordan kunstnere gjorde samspillet mellom det å skape kunst og det å tjene penger på den. Jeg vil finne litt ut om hvordan de var opptatt av penger. Og da valgte jeg å undersøke hvilke fortellinger kunstnere selv hadde om dette. FORTELLINGER EN MÅTE Å GI MENING. Da jeg fortalte min musikermann at jeg ville skrive om samspillet mellom kunst og kapital, så sa han: Men, det er enkelt. Kapitalen dreper kunsten! Ferdig med det. Sånn var det. Da trengte vi ikke å snakke mer om det. Men det er jo for enkelt, og jeg ville gå bak den fortellingen. Ideen om at kapitalen dreper kunsten, er jo høyst levende. Derfor ville jeg hente andre fortellinger også. Det er den om at: kunstens vei er tornefull. Med andre ord, det skal koste litt. Eller: Man skal lide for kunsten, ellers er det ikke kunst. Eller det vi hørte som var dansere: det skal koste blod, svette og tårer! (Sa jeg at jeg hadde gjort A Chorus Line?) Eller en som er min favoritt - det var det jeg fikk høre da jeg vokste opp: talentet er en gave, men en enda større oppgave. Så hvordan kunne jeg tenke 1

2 penger da, som var så heldig å være så flink? Jeg fikk jo stå på scenen, synge og danse med orkester Det var ikke noe fokus på alle timene som var nedlagt i hard jobbing. Og dette syns jeg var veldig problematisk. Gavemetaforen er noe som har snakket til meg. Gaven, og da forpliktelsen om gjenytelsen. Og det er det jeg har en ide om at kan være problematisk når man jobber med kunst. Det er ikke noen problemer knyttet til penger. Det er en myte, men forpliktelsen noen penger kan medføre knyttet til hvor pengene kommer fra, kan være problematisk. DEN KARISMATISKE KUNSTNERMYTEN OG IDEEN OM AT VI LEVER I ET FORBRUKERSAMFUNN Jeg skal kort nevne mitt teoretiske bakteppe for denne masteroppgaven. Jeg tok utgangspunkt i to fortellinger som jeg oppfattet som to motstridende logikker. Den første er ideen om den karismatiske kunstnermyten, som vel ikke trenger nærmere beskrivelse, med idealer knyttet til selvtilstrekkelighet og autonomi. Også fra pengeøkonomi. Den andre viser til ideen om at vi lever i et samfunn preget av en forbrukerkultur som fordrer en viss økonomisk inntekt for deltakelse. Altså to tilsynelatende motstridende logikker. Så hvordan kan man tenke penger i et miljø der det ikke er lov til å snakke om penger, samtidig som man må ha penger for å overleve? Og da vil jeg vise til Thomas-teoremet som var en øyeåpner for meg på sosiologistudiet. Det går sånn Hvis folk definerer situasjoner som virkelige, så er de virkelige i sine konsekvenser. EN FORTELLLING Og med disse tankene i mente vil jeg lese noen linjer diktet I dårlig selskap av Andre Bjerke: Nu skuer han lidende inn i seg selv, Og minen er fjern som hos selvdød makrell, Han sier: Mitt liv er en ubetalt gjeld. Det rasler av regninger gjennom hans liv. Betal oss! forlanger de. Skriv dikter! Skriv!. Men slikt gjør en kunstnersjel uproduktiv. Og da kan vi begynne å problematisere. For er denne fortellingen nødvendigvis helt sann? Fortellingene om hvordan ting er, de lever. Er ikke også kunstnerne mestre i sansebedrag og illusjon. Hvem kan det bedre enn dem? AVGRENSNING Jeg kommer ikke til å drøfte kunstbegrepet. Og jeg kommer ikke til å gå inn på forvaltning av penger, noe kunstnere synes å være eksperter på. Det er jo ikke hva man har i inntekt som avgjør, men hva man får ut av det man har. Det jeg skal snakke om er fire ulike typer eller posisjoner som viser til litt ulike handlingsbetingelser for hvordan tjene penger. 2

3 KUNSTNERTYPER Jeg har konstruert fire modeller ut fra datamaterialet som jeg har kalt Entreprenøren, Gallerikunstneren, Billedkunstnernes billedkunstner og Småbykunstneren. Jeg oppfattet av informantene at det var fire fortellinger de kom med, ut i fra hvor de var plassert i kunstfeltet. Det interessante var at i mitt materiale så ser det ut til at kunstnerne ser ut til å gjøre samspillet mellom det å skape kunst og det å tjene penger på den på ulike måter, ut i fra sammenhengen de befinner seg i. Og det er disse mønstrene jeg har villet løfte frem. Den enkelte kunstner er i denne sammenhengen uinteressant. Dette er derfor på ingen måte en beskrivelse av virkeligheten den er selvfølgelig mye mer nyansert. ENTREPRENØREN Entreprenørens hovedinntektskilde er utsmykninger. Hun får jevnlig stipend, men ikke de store arbeidsstipendene. Hun ser seg som en totalentreprenør, og hun kjører hele tiden flere prosjekter på en gang. På den måten er hun ikke sårbar for svingninger, fordi hun alltid har noe på gang. Og hun fremhever nettopp dette som gunstig i relasjon til den opplevde kunstneriske friheten i jobbsammenheng. Det er nettopp den økonomiske uavhengigheten som gjør at hun får frigjort krefter og ideer til å utvide sitt kunstneriske repertoar. I motsetning til de andre kunstnertypene, gjør hun som regel all forhandling selv. Og hun opererer med skriftlige kontrakter. Hun er, i likhet med de andre, selvlært når det gjelder økonomi og administrasjon. Det særegne er at hun, på dette området, har en mentor utenfor kunstfeltet. I jobbsammenheng er hun derfor eksplisitt i måten hun snakker og handler om pengespørsmål. Hun er fortrolig med et merkantilt vokabular som strateg og entreprenør. Hun har en klar strategi på hvordan skaffe seg jobber. For å få gjennomslag for ideene sine, har hun funnet ut at det er viktig å gå rett til toppsjefen med en gang. I stedet for å gå nedenfra, litt forsiktig, og opp, så går hun altså rett til toppen. Erfaringen viser at de som sitter høyt oppe er åpne, og de tør. Men de kan ikke gjøre noe, så de henvender seg nedover i systemene til rett person. Og når man kommer ovenfra og nedover er dørene åpne, i forhold til å gå nedenfra og opp. Hun har skapt en tydelig signatur. Det vil si at hun har blitt spesialist på eget uttrykk, og hun har skapt seg en egen nisje utenfor museene og galleriene. Dette har hun også møtt motstand på i kunstmiljøet. Hun har utfordret og på mange måter også våget å være kontroversiell i eget miljø. Og i den forstand kan vi si at hun er en pioner. Hun tilhører ikke det som kan kalles det eksklusive nettverket. Hun er utenfor dette. Dette er ikke en kunstnertype som jobber alene på atelieret. Hun gjør det også, men hun liker det tverrfaglige samarbeidet og det å få impulser fra andre mennesker. Og hun føler ikke at det utfordrer hennes kunstneriske integritet, så lenge hun føler at hun kan foreslå det hun vil. I utsmykningsoppdrag er det avgjørende at den skal fungere i kontekst. Hennes jobb er å få til en best mulig kopling mellom idé, sted, oppdragsgiver, brukere osv. Og for å få til det er samspillet med de andre aktørene involvert helt avgjørende. Hun har lange arbeidsdager og er på jobb når andre er på jobb, og det hun selger er ideer Når det gjelder oppfatningen om at det ligger en guddommelig kraft i det å være kunstner, så er hun ikke helt der. Det å være kunstner handler om hardt arbeid, stå på vilje og drive. Og i dette bildet fins det ingen skitne penger. Så lenge rammene er satt og oppdraget er avklart, er det uten betydning hvem som betaler regningen. I teorien. Realiteten er at hun stort sett kun jobber mot det offentlige. Hun har ingen erfaring med private penger. 3

4 GALLERIKUNSTNEREN I likhet med Entreprenøren, har Gallerikunstneren en klar kopling mellom kunst og pengeøkonomi. Men i motsetning til Entreprenøren, så er han ikke eksplisitt i sin tale om det. Med andre ord, han snakker ikke om det. Det gjør galleriet. Han har tre inntektskilder: utstillinger, utsmykningsoppdrag og stipend. Han får også de flerårige arbeidsstipendene, som er en indikasjon på at han også har legitimitet blant sine kunstnerkolleger. I tillegg til å overleve som kunstner, ser han pengene han tjener som både frihetsskapende - de gjør at han kan fortsette å gjøre det han gjør og så representerer de en veldig god kritikk ved at noen vil bruke penger på det han lager. Ved å være tilknyttet et galleri, trenger han ikke selv å forhandle og prissette eget arbeid. Det gjør galleriet. I tillegg bidrar de til at han får bygd opp signaturen sin. Og det er viktig. Men det er ikke uproblematisk å være tilknyttet betingelsene gitt av et galleri. Der Entreprenøren nå forholder seg til skriftlige kontrakter, gjelder muntlig avtale med galleriet. Men hva den inneholder vil han ikke gå i detalj på. Det er basert på tillit. Og det er fint så lenge alt går bra, men en risikofaktor ved at galleriet når som helst kan bryte kontakten. Det er selvfølgelig økonomisk lukrativt når man er i en slik stall. Han nyter anerkjennelse både fra en kjøpesterk kundegruppe og sine egne, gjennom tildeling av de store stipendene. Han gjør også utsmykningsoppdrag, og der er han bevisst en annen logikk enn den med muntlige avtaler og tillit. Her er han prosjektleder og avtalene som gjøres er skriftlige. Det betyr at alt skal spesifiseres i kontrakten, fordi i byggebransjen er det noe som heter minstestandard. Da kan resultatet bli ganske dårlig. På spørsmål om noen penger er skitne, syns han ikke det. Det fins ingen skitne penger, men han er, i større grad enn Entreprenøren, opptatt av statusen som følger det enkelte prosjekt. Og noen prosjekter har litt mer status enn andre. Og offentlige penger går ofte til offentlige bygg. De er ofte litt mer stas enn et kontorbygg. Samtidig kan det ofte ligge mer penger i det private, men et annet element er at de ofte ikke har noen utsmykningskonsulent som fungerer som mellomledd mellom kunstner og oppdragsgiver. Gallerikunstneren foretrekker dette mellomleddet. Opplevelsen av kunstnerisk frihet handler om makten til selv å bestemme det kunstneriske uttrykket. Den er helt avgjørende. Og han tar selv initiativ til jobber, men ikke like tydelig som Entreprenøren. Han er spesialist på eget utrykk, som gjør at han blir gjenkjent av kunstkjennere hvis de fikk se ham. Han er opptatt av markedsføring, av det å bli sett, og han har aldri behøvd å skape kunst utenfor det sosialt aksepterte innad i kunstfeltet. BILLEDKUNSTNERNES BILLEDKUNSTNER Dette er den kunstnertypen i mitt utvalg som befinner seg nærmest den karismatiske kunstnermyten. I motsetning til Entreprenøren og Gallerikunstneren, har hun ingen klar kopling mellom kunst og pengeøkonomi. Penger er noe hun ikke gjør og helst ikke vil snakke om. Hun viser til at det var et valg det å bli kunstner, en veldig sterk drivkraft, og du venner deg til å ha dårlig råd. Billedkunstnernes billedkunstner jobber stort sett kun mot en utstilling av gangen. Hun har stort sett blitt invitert, og hun tar sjelden eget initiativ. Prosjektlederkravet knyttet til utsmykningsoppdrag er hun lite fortrolig med. Det gjør hun helst ikke. Med andre ord, dette er ikke en kunstnertype som også tenker forretning, i motsetning til de to foregående. 4

5 Selv om hun ikke tjener penger, har hun mottatt mange stipend helt fra starten. Hun har fått de store arbeidsstipendene, og nå lever hun av garantiinntekten. På den måten har hun inntekt. I tillegg har hun en ikke-kunstnerisk jobb ved siden av. Den er viktig av to ting: penger, men også for å få impulser fra andre mennesker. Dette er en kunstnertype som ikke har nådd en kjøpesterk kundegruppe, men hun nyter anerkjennelse av sine egne. Og den legitimiteten er viktigere enn å tjene gode penger. For plutselig å begynne å tjene gode penger, det er ikke entydig positivt. Det er mange hensyn som må tas. Det er fint hvis det er kunstens kvaliteter som er i sentrum, men ikke hvis det er slik at kunstneren har solgt seg. Det vil si at trusselen for å bli oppfattet som kommersiell er større enn det å tjene gode penger. Hun velger derfor ikke å forholde seg til salgsaspektet ved kunsten sin. Og hun har bevisst valgt ikke å spesialisere seg på eget uttrykk. Hun går derfor glipp av gjenkjennelseseffekten. Så i Billedkunstnernes billedkunstners oppfatning, er det slik at noen penger er bedre enn andre. Men det kommer også frem at hun egentlig ikke vet noen ting om private penger, utover fortellingene om dem. Dette er et problematisk område. Hun har ingen erfaring med hvordan dette samspillet foregår. SMÅBYKUNSTNEREN Småbykunstneren representerer på mange måter en kopling mellom de tre foregående kunstnertypene. I motsetning til de tre andre, har han valgt å bosette seg i distriktet for å slippe å måtte tjene så mange penger. Det har hele tiden vært en klar målsetning å klare seg økonomisk på kunsten. Han har tre inntektskilder: Utsmykningsoppdrag, utstillinger og stipender, inkludert flerårige arbeidsstipender. Ved å bo i distriktet, har han sørget for en livssituasjon der han ikke har trengt å tjene så mange penger. Og han har vært friere til å kunne jobbe med kunsten, enn om han hadde bodd i Oslo. I likhet med Entreprenøren og Gallerikunstneren, har Småbykunstneren spesialisert seg på ett uttrykk. Han er dermed også lettere gjenkjennelig for et bredere publikum. Han mestrer entreprenør/prosjektlederkravet, men han trives best med utstillinger. I motsetning til Billedkunstnernes billedkunstner, har Småbykunstneren hele tiden flere prosjekter på gang, og han har en klar strategi på at han aldri selger et maleri uten at det har vært vist i et galleri i Oslo først. Så selv om han bor i distriktet, forholder han seg aktivt til Oslo som et salgssentrum. På den måten er penger noe han gjerne gjør, men i likhet med Gallerikunstneren snakker han ugjerne om det. I tillegg til galleriene i Oslo, er han opptatt av å vise bildene i mange gallerier. Rundt i landet. Det er viktig å være synlig, og det er viktig å be masse mennesker. Alle mennesker må få se. På den måten kan vi si at han utfordrer en eksklusivitetslogikk, ved at han anerkjenner det ubehaget publikummere kan oppleve når de går inn i et galleri og ikke kjenner de spesifikke kodene og normene som gjelder der. Så Småbykunstneren sier ja takk! Begge deler. Både eksklusiv og folkelig. Poenget er at man kan være kravstor på kvaliteten, samtidig som man sørger for å bli sett av mange. Like fullt er det merkantile vokabularet som Entreprenøren opererer med, fremmed for ham. Han ville aldri bruke begrepene markedsføring eller strategi. Han bruker heller ord som taktikk og tilgjengelighet. Og det igjen er veldig viktig i forhold til å vise seg frem. I likhet med alle de andre kunstnertypene står ideen om kunstnerisk frihet sterkt. Den er i det hele tatt helt avgjørende. Og den er ikke truet av oppfatningen og arbeidet for å vise seg frem og selv sørge for å bli sett. For det må man hvis man vil overleve. 5

6 KONSTRUERTE, INKONSEKVENTE? KUNSTNERTYPER I arbeidet med masteroppgaven ble jeg sittende igjen med en undring om det er slik at mange kunstnere kan bli litt fanget i et kunstnerideal frikoplet fra pengeøkonomi. Jeg fikk beretninger om et ønske om å selge mer kunst og dermed ha en større pengeøkonomisk inntjening, samtidig som det er så stor usikkerhet knyttet til hvordan dette skal gjøres. TIL SLUTT Helt til slutt vil jeg igjen trekke frem at dette kun er konstruerte modeller som jeg fant i mitt datamateriale, og at virkeligheten selvfølgelig er mye mer nyansert. I dette arbeidet var det viktig ikke å gå i den fellen det ville være å skrive et forsvarsskift for kunstnere, men å gå bak fortellingen om at "kapitalen dreper kunsten. Det viktige var å se oppgaven som et ledd i det å skaffe seg innsikt og forståelse om de særegne utfordringene kunstnere sitter med i sitt arbeidsliv. Fordi det er viktig for kunstnere selv, men vel så mye folk utenfor kunstfeltet. Og jeg vil understreke dette er kun noen få fortellinger. Jeg er overbevist om at det fins flere Takk for oppmerksomheten! Kilder: Bjerke, Andrè (1951), Den hemmelige sommer. Oslo: Aschehoug & co. Hellemann, Vibeke (2006), Kunstens tjener tjener på kunsten? Kunstneridealer og praksis. Masteroppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo. Merton, Robert (1978), Den selvoppfyllende spådom i Dag Østerberg (red.) Handling og samfunn. Oslo: Pax forlag. 6

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo De beste virksomheter i verden har tydelige svar på livets store spørsmål. De fleste andre har rikelig med svar på livets små spørsmål, men ikke på de

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Kunstens tjener tjener på kunsten?

Kunstens tjener tjener på kunsten? Kunstens tjener tjener på kunsten? Kunstneridealer og praksis Vibeke Hellemann Berg Masteroppgave i sosiologi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UNIVERSITETET I OSLO 15. mai 2006 2 Forord Aller

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Vedlegg B - Deskriptiv Statistikk

Vedlegg B - Deskriptiv Statistikk Vedlegg B - Deskriptiv Statistikk Descriptive Statistics Jeg ble oppfordret til å søke LUPRO av mine overordnede N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis Statistic Statistic

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

Bygging av mestringstillit

Bygging av mestringstillit Bygging av mestringstillit Grunnlagsforståelser: Om å møte andre folk og tenke at de er tilregnelige selv om de erfarer å være situasjonsstyrte (årsaksbestemte) Noen mål Forklare automatisert atferd Løfte

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING Funn og diskusjoner i en doktoravhandling om vilkår for å realisere retten til medvirkning i samsvar med intensjonene Et radikalt prosjekt

Detaljer

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har. Målsetting med temaet: Motivasjon, selvinnsikt og valg Teknikker i selvledelse Hvordan takle motgang? Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.... og ikke fokus på hvordan du

Detaljer

INDIVIDUELL MUNTLIG EKSAMEN 2010 LEDELSESUTVIKLING I BARNEHAGEN (LutBa)

INDIVIDUELL MUNTLIG EKSAMEN 2010 LEDELSESUTVIKLING I BARNEHAGEN (LutBa) HØGSKOLEN I NESNA INDIVIDUELL MUNTLIG EKSAMEN 2010 LEDELSESUTVIKLING I BARNEHAGEN (LutBa) Dato: 3.-4.juni 2010 Tid: Se egen liste Sted: Mediarommet, Rådhuset, Vefsn. Instruksjon: Eksamensoppgavene utleveres

Detaljer

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE Vibeke Steen Seniorrådgiver HR PERSPEKTIVER Er ledelse viktig? Hva skal vi med følelser? Servicemedarbeidere og stresspåvirkning? Hva er emosjonell kompetanse? Kan

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest Velkommen! Som liten gutt var jeg et skolelys, men allerede før jeg begynte på videregående, var min interesse for enkelte fag blitt mindre. Da motivasjonen forsvant, merket jeg også hvilke dramatiske

Detaljer

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Det heteronormative landskapet Forskning har opp gjennom tidene i beskjeden grad berørt problemstillinger omkring livssituasjonen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre Synes du samarbeidet med en ekspartner om felles barn er utfordrende?

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv.

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Det foreligger et rusmisbruk når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas av familien. Dette innebærer også hvordan

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda FOTO Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda Mønsterglad. Bergit Bjelland innredet hvert eneste rom i 1970-tallseneboligen på

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer