FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest"

Transkript

1 FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, JUNI NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest 1

2

3 INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2014 SAK REGIONSTYRET... 5 BARNE- OG UNGDOMSRÅDET ÅRSRAPPORTER INTERNASJONALT KRISTENT FELLESSKAP RADIO SØRVEST JÆREN MISJONSRADIO ERSDALTUN FORENINGSSENTER HOLMAVATN UNGDOMS- OG MISJONSSENTER SOLGRY UNGDOMS- OG MISJONSSENTER TONSTADLI FERIE-, KURS- OG MISJONSSENTER UTSYN UNGDOMSSENTER NLM-BARNEHAGENE TRYGGHEIM STRAND TRYGGHEIM FORUS BARNE- OG UNGDOMSSKOLE DANIELSEN UNGDOMSSKOLE, HAUGESUND DANIELSEN UNGDOMSSKOLE, KARMØY TRYGGHEIM SKULAR LUNDENESET VGS FJELLTUN BIBELSKOLE REGNSKAP 2014 SAK VALG SAK KANDIDATER TIL REGIONSTYRET KANDIDATER TIL BARNE- OG UNDOMSRÅDET KANDIDATER TIL VALGNEMNDA KANDIDATER TIL RÅDSMØTET KART OG PARKERING AKTIVITETER FOR BARN LØRDAG 6. JUNI UTLEVERING AV STEMMEMATERIELL OM REGIONÅRSMØTET... 35

4 PROGRAM Lørdag 6. juni Formiddagsmøte Arne Helge Teigen taler: «Mist ikke motet» - 2. Kor 4,1-6 Ingibjørg og Arild Melberg synger Årsmøte Velkomst ved regionstyreleder Egil Svela Matpause Årsmøtet fortsetter Tema for samtale: «Hvordan sette mot i hverandre?» Matpause Misjonsmøte Sverre Hovda taler: «Hvorfor skal vi bry oss?» Sang av Fjordingane Misjonsoffer Arne Helge Teigen Førsteamanuensis ved Fjellhaug Sverre Hovda Forkynner i NLM Region Sørvest Terje Eggebø Medlem i NLM s hovedstyre Søndag 7. juni Formiddagsmøte Arne Helge Teigen taler: «Folkeslagene skal prise deg» - Salme 67 Sang av Fredliners Misjonsoffer Barnemøte på Frakkagjerd barneskole Matpause Generasjonsmøte Terje Eggebø taler Sang av Krasp Misjonsoffer 2

5 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE Kjære misjonsvenner! Denne gang inviterer regionstyret dere på ny til Frakkagjerd og Sysco Arena i Tysvær 6.-7.juni, samme plass som for to år siden. Grunnet GF og UL på Randaberg var det naturlig å flytte regionårsmøte nordover. Disse store arrangementene krever mye hjelp av frivillige. Her vil vi rette en hjertelig takk til arrangørstaben på Haugalandet som har påtatt seg ansvaret for regionårsmøte. Hva er det som binder NLM sammen? Her er sikkert flere svar. Men grunnleggende er samfunnet med Jesus. Vi har funnet Messias lød det begeistret fra Andreas til Peter. Det samme kan vi si som har møtt Jesus som Frelser, Guds Messias. Dette funn kan vi ikke ha for oss selv. Jesus kom med evig liv til alle, Me må gå og gjera dette kjent. Alle må få del i denne gleda, Ho er til for liten og for stor. Vær velkommen, store og små, til storsamling om Guds ord og misjon. Egil Svela, formann i Regionstyret 3

6 SAKSLISTE 1. Konstituering a. Valg av to ordstyrere b. Valg av to referenter c. Valg av to til å skrive under møteprotokollen d. Valg av referenter til Utsyn og dagspressen 2. Årsmeldinger for Region Sørvest for 2014 a. Melding fra Regionstyret b. Melding fra Barne- og Ungdomsrådet 3. Orientering om regnskapet for Valg a. Regionstyret b. Barne- og Ungdomsrådet c. Valgnemnda d. Utsendinger til Rådsmøtet 5. Samtale om arbeidet - «Hvordan sette mot i hverandre?» 6. Hilsen fra Hovedstyret ved Terje Eggebø 7. Eventuelt 4

7 ÅRSMELDINGER 2014 SAK 2 REGIONSTYRET Mist ikke motet! Som tema for årsmøtet 2015 i Region Sørvest har regionstyret valgt «Mist ikke motet»! Mot eller mangel på mot er en kjent tematikk fra både bibelhistorien og kirkehistorien. Gjerne var det slik at de troende stod overfor farer og motstand som tok motet fra dem. Men så kunne Gud komme og sette nytt mot i dem. Et kjent eksempel fra det gamle testamentet er kampen mellom filisterne og Israel, Goliat og David, som vi leser om i 1. Samuels bok 17. Kjempen Goliat hånet Israel så «de ble motløse og meget redde». Men David stod frem og sa: «Ingen må miste motet på grunn av han!» Så gikk han imot Goliat «-i Herrens, hærskarenes Guds navn» og nedkjempet filisteren. På dette regionårsmøtet vil vi minne hverandre om noe av dette. Her er mange forhold som kan ta motet fra oss både som fellesskap og som enkeltpersoner. Det kan være alt fra egen livssituasjon og nære relasjoner til det store samfunnsbildet med avkristning, materialisme og et svekket misjonsarbeid der du bor. La oss da ikke falle for fristelsen og bygge luftslott og urealistiske drømmer om fremtiden, men realitetsorientere oss. Vi tror at mange av oss også i tiden som kommer vil oppleve skuffelser, tilbakegang og negativ utvikling. La oss tale ærlig med hverandre om det! Jesus sier at vi skal gråte og klage, men verden skal glede seg! Det er litt av kristenfolkets livsvilkår i verden. Men Han har overvunnet verden. Vi skal få fortsette å kjempe på den seirendes side, og legge vår egen nød i hans hender som står ved sitt løfte om å gå med oss alle dager inntil verdens ende. Utviklingstrekk Styret tror det er viktig at vi er oppmerksomme på noen av de utviklingstrekk i samfunnet rundt oss som påvirker arbeidet vårt mer enn vi er klar over. Sentralisering og folkeflytting fører til en viss avfolking av bygdene i regionen hvor NLM tidligere stod sterkt. Svært mange unge fra kristne hjem drar til en av NLM sine internatskoler når de er år. Mange kommer ikke tilbake til sin hjembygd, men går ofte veien videre via en bibelskole til en storby hvor de lever 3-6 år som universitets- og høyskolestudenter. Våre og andre organisasjoners studentforsamlinger i de større byene er tydelige påminnelser om det. Som en konsekvens av dette, som isolert sett er en positiv utvikling, vil en del bygder erfare at det er liten eller ingen tilvekst av unge til å føre arbeidet på det lokale bedehuset videre. Hvordan forholder vi oss til dette som kan oppleves som en krevende virkelighet? For styret er det viktig å understreke at enten vi er få eller mange er hvert enkelt menneske like verdifullt for Gud. «Gud vil ikke miste en eneste en,» sier Trygve Bjerkrheim i en av sine sanger. Vi må aldri komme dit hen at vi overser den ene! Med en slik stor region med så omfattende arbeid trengs det en bevisstgjøring på den enes verdi og betydning. Samtidig er det strategisk viktig for NLM at vi følger med til de nye drabantbyene og folketette områdene. Det kan faktisk bety at vi som resultat av denne utviklingen av og til må akseptere 5

8 at lyset slukkes på et bedehus for siste gang. Men samtidig utfordrer det oss til å tenne et nytt hvor fremtidens generasjoner etablerer seg. Nye åndsstrømninger I 2014 opplevde vi at det ble etablert en ny menighet på Nærbø på Jæren som definerer seg som en ny-kalvinistisk menighet. Menigheten står for en bibeltro og konservativ teologi, og kan ha mye tilfelles med den forkynnelse og undervisning som vi kjenner fra våre bedehus. Til regionen er det kommet mange spørsmål om hva ny-kalvinistisk teologi er, og hvorvidt denne teologien har plass i NLM. Regionstyret har vært opptatt av at vi vil vise respekt for kristne søsken som ønsker å være tydelige på bibelens autoritet. Samtidig må vi understreke at ny-kalvinistisk teologi på flere lærepunkter avviker fra vår evangeliske, lutherske kirkes bekjennelse. Ny-kalvinismen representerer en annen konfesjon enn det vår lutherske bekjennelse gjør. Regionstyret har lagt ut en egen veiledning om denne tematikken på våre hjemmesider. Det opptar også regionstyret at kirke- og kristenliv påvirkes både av liberal teologi og ytterliggående karismatiske strømninger. Derfor ønsker vi å minne hverandre om hvor viktig det er at vi holder fast på bekjennelsen til Bibelen ord, og at vi bevisstgjør oss på den evangeliske, lutherske kirkes bekjennelse som NLM bygger sitt arbeid på. Strategi Regionstyret legger ikke frem en ny strategimelding til dette årsmøtet, selv om gjeldende strategiplan er vedtatt for perioden frem til Vi vil overfor årsmøtet anbefale at gjeldende strategiplan videreføres frem til årsmøtet Møtevirksomheten Mye av det som er fokusert i dagens strategiplan vil være varig strategi utover fastlagte tidsperioder. Det gjelder blant annet forkynnelse og bibelundervisning. Men det er ingen selvfølge. Derfor fortsetter regionen å holde kurs og fagdager for ansatte og frivillige forkynnere om konkrete tema. Fagdagene i 2014 tok for seg temaene misjonsforkynnelse, bibelsyn og kristen sjelesorg, mens det årlige arbeidermøtet på Holmavatn fokuserte på ulike sider ved forkynnelsens dybde og bredde. Fra sentralt hold er det arbeidet med et dokument om forkynnelsen i NLM som alle regioner har fått tilsendt med tanke på å bruke i forkynnelsesutviklingen. Regionstyret har hatt dokumentet på sitt bord, og det benyttes nå i arbeidet med å styrke og utvikle vårt forkynnerarbeid. Region Sørvest er i en heldig situasjon som har mange forkynnere som vi kan sende ut i regionen på møteaksjoner og ulike forkynneroppdrag. Vi utveksler ganske ofte forkynnere også med andre regioner. Vi får dermed besøk av forkynnere fra andre regioner, mens noen av våre får mulighet til å besøke andre landsdeler. Vi vil også understreke betydningen av den gode hjelpen vi får av hovedstyrets forkynnere. Vi har hatt mange uker og enkeltmøter med dem i løpet av året. Det setter vi pris på! Det er ikke ofte vi får tilbakemeldinger om at noen er blitt kristne eller har søkt frelse som direkte resultat av møtevirksomheten. Ser en på hele vårt misjonsarbeid i regionen under ett, inkludert barnehager, skoler og leirsteder mm, er det likevel grunn til å hevde at mange blir vunnet for Guds rike. Gjerne ikke i form av en vekkelse som brøt gjennom i en møteserie, 6

9 men ved en stadig påvirkning av kristen forkynnelse gjennom oppveksten frem til en bevisst, personlig tro gjennom ungdomstiden. Samtidig må vi ikke glemme at det er flere som lever borte fra Gud enn dem som er kommet til tro. Hvordan vi i større grad enn i dag skal nå ufrelste med evangeliet bør være noe som vekker og utfordrer oss! Vår rapport fra reiserutene i 2014 viser følgende statistikk over møteserier og enkeltmøter: Doble møteuker: 19 stk. mot 24 i 2013 Enkeltmøter: 750 stk. mot 675 i 2013 Møteuker: 161 stk. mot 165 i 2013 Julemesser: 34 julemesser mot 33 i 2013 Korte serier: 93 stk. mot 90 i 2013 I tillegg til det som her er registret er vi klar over at det holdes mange møter, formiddagstreff, fester o.l. for misjonen som utelukkende er basert på frivillige medarbeidere. Uten denne store frivilligheten vil arbeidet vårt bli fattigere og smalere. Vi ønsker at dette engasjementet bare må øke i omfang. Forenings- og forsamlingsarbeidet Et annet område regionstyret mener vil være sentralt i regionens strategi fremover er utviklingen og styrkingen av forenings- og forsamlingsarbeidet. Dette arbeidet går ikke raskt, og vi skulle gjerne ha gjort mer med dette i året som er gått. Det synes være stor bevissthet lokalt på viktigheten av at arbeidet ledes i en retning som samsvarer med de vedtekter som er nedfelt for misjonsforsamlinger i NLM. I realiteten er det flere lokale misjonslag som fungerer som en lokal forsamling uten at de har tatt det formelle skritt og gjort endringen i sine vedtekter. På et vis kan en si at realitetene er viktigere enn formalitetene. Men erfaringen tilsier også at der en lokalt tar det skrittet å etablere en misjonsforsamling formelt, der får arbeidet gjerne et løft. Det er også hevet over enhver tvil at det er i NLMs forsamlingsarbeid vi finner de fleste unge i vår organisasjon om en ser bort fa skolearbeidet. Også i 2014 er det en viss nedgang i antall lokale lag. Det var registrert 10 nye lokallag mens vi fikk melding om 32 nedlagte. Det er en netto nedgang på 22 i løpet av året. Av de ti nye var halvparten voksen-foreninger og halvparten UNG-lag. Av NLM-kontakter er det nå registrert 108 som er en netto nedgang på 5. Områdearbeidet Det er en svært tjenlig modell at regionen er inndelt i områder. I seks av ni områder var det ansatt områdeleder ved årsskiftet. Dette gir mulighet for nærhet til arbeidet, og reduserer avstanden på forbindelseslinjene mellom region og det lokale arbeidet. Alle områder avholder hvert år et områdemøte hvor aktuelle sider ved virksomheten blir tatt opp. Representanter for regionledelsen deltar på disse møtene. Institusjonene Institusjonsarbeidet er en betydelig virksomhet i vår region. Gjennom disse møter vi daglig barn, voksne og eldre i alt fra uformelle sosiale/kristelige settinger til mer direkte forkynnende møtesammenhenger. Her opptrer vi både som en evangeliserende misjonsvirksomhet og som en samfunnsaktør som er med å bygge våre lokale samfunn på kristen grunn. Store deler av dette arbeidet er finansiert gjennom det offentlige, og bygger på retten til å drive kristne, pedagogiske institusjoner etter foreldrenes ønske. Samtidig 7

10 krever det også betydelige ressurser fra egen organisasjon, ikke minst i form av personell, tillitsvalgte, dugnad og kapital. Uten at vi i regionstyrets årsmelding kan omtale hver enkelt av disse virksomhetene, ønsker regionstyret å rette en varm takk til alle som trofast står på i arbeidet for å drive våre institusjoner. Skolearbeidet Dagens strategi har klare mål for etablering av nye, kristne skoler i regionen. I 2014 startet vi opp Tryggheim Strand som en ny grunnskole på Tau. Første skoleår har skolen hatt vel 20 elever. Regionstyret ser på skolen på Tau som en strategisk institusjon for vårt arbeid i dette området. Flere søknader om utvidelser og nye skoleprosjekter i NLM-regi har vært i utdanningsdirektoratet denne vinteren. Det er nå klart at Kristen videregående skole Haugalandet har fått godkjenning, og arbeider mot en mulig oppstart i Noen utenfor NLM har også henvendt seg til regionen med spørsmål om å være med på oppstart av skoler hvor vi ikke har vært en aktiv søker. Så langt har styret sagt nei til det. Skolesatsingen krever store ressurser i form av personell, økonomi og engasjerte styremedlemmer. For styret er det minst like viktig at de skolene som er godkjente og etablerte får gode levevilkår som å starte nye skoler. Regionstyret ser på alle skolene i regionen som et viktig arbeid blant barn og unge, med rett og mulighet til å formidle kristen kunnskap og bibelundervisning i elevenes hverdag. Samtidig er vi opptatt av at våre skoler skal være faglig gode læringsplasser som gir elevene en undervisning i samsvar med kravene i den offentlige skolen. Barnehagene Region Sørvest har åtte barnehager med til sammen ca. 450 barn og ca. 150 ansatte. Våre barnehager er alle en del av NLM Barnehagene AS. I 2014 fullførte selskapet i samarbeid med Fredheim, Hinna en utbygging av Fredheim barnehage som nå består av fire avdelinger Vi er takknemlige både til foreldre, ansatte og til NLM Barnehagene AS for det viktige barnearbeidet som barnehagene våre representerer. For øvrig viser vi til rapporter fra de enkelte institusjoner lenger nede i forelegget til årsmøtet. Ansatte Det er ca. 50 ansatte medarbeidere i Region Sørvest. Det betyr at det blir en del som avslutter og nye som kommer til hvert år. Regionstyret vil ønske nye medarbeidere i 2014 velkommen, og takke dem som avsluttet sin tjeneste i regionen samme år. I 2014 var det flere endringer i regionledelsen ved regionskontoret. Hans Bergane sluttet av som regionleder etter to års tjeneste. Kolbjørn Bø avsluttet sin tjeneste som leder for ungavdeling og gikk over i stillingen som områdeleder for Rennfast. Regionstyret vil rette en varm takk til disse for deres store engasjement for arbeidet i regionen. Regionstyret er glade for at Ernst Jan Halsne gikk inn i stillingen som regionleder og Arnt Magne Granberg som ung-leder. Frivilligheten Det er umulig å rapportere fullstendig om regionens arbeid uten å si noe om frivilligheten i regionen. Mange ansatte til tross må vi nok si at den største delen av vår virksomhet utføres 8

11 på frivillig basis av misjonsvenner som ser på misjonsarbeidet som sitt livs kall. Det gjelder foreninger og lag, frivillige forkynnere, tillitsvalgte i styrer og råd lokalt og på våre institusjoner, alle våre medarbeidere i gjenbruksbutikkene og ledere på leirer og arrangement for å nevne noen. Regionstyret vil rette en varm takk til alle disse medarbeidere som gjør det mulig for regionen å utføre et så omfattende arbeid for mennesker i alle generasjoner. Takk til hver enkelt som brenner for at evangeliet fortsatt skal nå ut til mennesker som ikke, eller i liten grad, har hatt mulighet til å høre evangeliet tidligere. Misjonærer Region Sørvest er glad for at vi til enhver tid også får være representert på våre misjonsfelt med mange utsendinger. Det påligger oss et stort ansvar i å være med å be for utsendingene våre og deres familier. Vi er også glad for at mange av disse er aktive lokalt og regionalt når de er på opphold i Norge. Ved årsskiftet var det 45 misjonærer ute på feltene, mot 47 ett år tidligere. I tillegg kommer barn som er med sine foreldre. Økonomien Noe av det som har gledet oss spesielt i 2014 er det gode økonomiske resultatet fra regionen. Gaveøkningen fra 2013 til 2014 var på hele 8,6 %, og utgjorde 3,8 millioner kroner. Til sammen kom det inn gaver til regionen på 48,1 millioner kroner. Av dette overførte vi 32,4 millioner til hovedkassen. I tillegg vil vi nevne at de seks gjenbruksbutikkene som var etablert i regionen i 2014 bidrog med 5,3 millioner til NLM. Vi vil rette en varm takk til alle våre givere som har vært med på å gi regionen dette gode, økonomiske resultatet. Misjonsinnsatsen kan ikke måles i antall millioner, og det er et stort ansvar å forvalte så store pengesummer. Samtidig ser vi det som et resultat av offervillige givere og en mulighet til å oppfylle de forpliktelser som NLM har tatt på seg både i Norge og på våre misjonsfelt. For øvrig viser vi til egen økonomirapport som legges frem for årsmøtet. Takk Etter å ha gitt en fremstilling av regionens omfattende virksomhet for 2014 ønsker regionstyret å rette en varm takk til alle medarbeidere, tillitsvalgte og frivillige som står sammen med oss i fellesskapet for den misjonsgjerning Gud har kalt oss til. Takk til hver enkelt misjonsvenn for forbønn, givertjeneste og for tjenestevillighet. Fremfor alt vil vi rette vår takk til Gud for frelsen i Jesus Kristus, og for at vi fikk del i oppdraget med å utbre hans rike til verdens ende! Regionstyret Regionstyret (RS) hadde 10 møter og behandlet 126 saker i Arbeidsutvalget (AU) hadde 7 møter og behandlet 50 saker. Egil Svela Jan Ove Selstø Ove Sandvik Dagfinn Brandsæter (formann) (nestformann) (AU-medlem) Olav Halsne Brith Halvorsen Anders Lindefjell Eirik Løland Arild Melberg Asbjørn Nordpoll Ola Malvin Lomheim Inger Johanne Goa (1. varamedlem) (2. varamedlem) (3. varamedlem) Ernst Jan Halsne (regionleder) 9

12 BARNE- OG UNGDOMSRÅDET "Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Luk 10,2. Dette verset har vært viktig for arbeidet i Syv personer er blitt ansatt i NLM Ung. De fleste stillingene har vært etablerte fra før, men noen nysatsinger er også blitt gjort. Det er et takkeemne til Gud at vi har fått så mange nye gode medarbeidere dette året. BUR har også sett på behovet for flere frivillige ledere, og har derfor begynt å samtale om muligheter for å kunne imøtekomme behovet for flere arbeidere på det frivillige plan. BUR og administrasjonen vil for 2014 rette en stor takk til alle som har stått med oss i arbeidet om å nå videre ut med evangeliet. Vi må være tro i bønn til høstens herre, skal vi lykkes! Foreningsarbeidet Vi har og i år lyst til å rette en stor takk til alle dere som er med i så-arbeidet i lagene våre. Mange av dere har vært med i mange år og flere er nye. Vi hadde ved årsskiftet 202 innmeldte barne- og ungdomslag. Det er 20 lag som er nedlagt i løpet av året og 5 nye er kommet til. Grunnen til at lag legges ned er enten mangel på ledere, eller mangel på deltakere. Noen av lagene har også vært nedlagt lenge uten at regionen er blitt informert. Vi har som målsetting å få etablert 10 nye lag hvert år framover. Leirarbeidet/weekendarrangement BUR arrangerte 14 vinter- og påskeleirer, 24 sommer- og høstleirer, inkl. 2 leirer for psykisk utviklingshemmede, samt 15 julegaveweekender. I tillegg arrangerte vi Sommertreff, 8 øvingshelger for Regionungdomskoret og KRASP, 2 konfirmanthelger, 3 familieleirer mm. Totalt var det 3233 deltakere på våre leirer og weekender i Det er en nedgang på 215 deltakere fra året før. Barne- og ungdomsrådet er takknemlig til alle de som bruker tid på leirene våre. Uten alle frivillige ledere hadde dette arbeidet ikke vært mulig å gjennomføre. Det at barn og unge kommer flere dager under forkynnelse, har for mange ført til et vendepunkt i livet. Be for leirene! Be om at barna og de unge må få møte Jesus på leirene våre! Bibelundervisning Bibelundervisningen BASIC har også i 2014 samlet mange elever på Lundeneset. BASIC hadde i 2013 samlinger på Karmøy, men disse er i år kuttet ut. Peterskolen har pågått ett år nå. Gjennom 3 leirer i året fra 2.klasse til 7. klasse vil en få systematisk bibelundervisning. Dette har vi et ønske om å videreføre til dagsamlinger for 8. klasse og konfirmantundervisning i 9. klasse og bibelgruppetilbud fra 10. klasse. Lederopplæring I det frivillige arbeidet er vi avhengig av mange ledere, og vi trenger stadig å rekruttere nye ledere. Det arbeides kontinuerlig med å gi disse nye lederne opplæring. Totalt var 662 ledere på våre leirer i år, noen av dem flere ganger. 427 forskjellige ledere utførte en viktig tjeneste, men dette er også viktig lederopplæring. BUR har dette året, 10

13 sammen med administrasjonen, begynt på en prosess for å finne konkrete tiltak med tanke på lederrekruttering og lederopplæring. LIS ansatt er dagssamlinger for alle ansatte innen barne- og ungdomsarbeidet. Vi har hatt 2 slike samlinger. Det har vært gode samlinger med positiv tilbakemelding. Teamarbeid på Lundeneset Teamarbeidet på Lundeneset VGS har hatt ca. 40 ungdommer fordelt på 11 team som har vært med i arbeidet på 7 forskjellige plasser i område Øst. Teamarbeid på Tryggheim VGS startet opp i Vi har hatt ca. 60 ungdommer fordelt på 11 team som har vært med i arbeidet på 4 forskjellige plasser i området Sør-Jæren, og 1 plass i området Nord-Jæren. Ellers har en gruppe vært engasjert i leirarbeid i Region Sørvest. Teamarbeidet på Lundeneset og Tryggheim er vi svært takknemlig for, og vi ser det som en god måte til å nå lenger ut på i disse områdene. Samtidig tror vi at ungdommene har hatt stor nytte av dette selv. Andre arrangement Sommertreff på Lundeneset ble også arrangert dette året. Vi takker gode ledere, som la til rette for at arrangementet også dette året ble arrangert med suksess. Det var gode bibeltimer og kveldsmøter. Oppmøtet var bra og trivselen var god. Vi er veldig glad for alt godt arbeid som blir gjort til ungdom som befinner seg i denne fasen av livet. UL er et arrangement som er arrangert i Kongeparken av NLM Ung sentralt. Mange av våre ungdommer og andre er sterkt engasjert i dette arbeidet, og det samler mange ungdommer. Konfirmantundervisningen har etter hvert blitt et stort arbeid. Året 2014/2015 er det 68 deltakere som er med på undervisning på Fjelltun eller på nordsiden. Vi er takknemlig for denne anledningen til å drive systematisk bibelundervisning. Regionungdomskoret Sørvest har dette året hatt flotte samlinger rundt om i regionen både på leirsteder og på bedehus. Krasp (Kretsaspirantkoret) har også dette året opplevd svært positive samlinger med stort fremmøte. Arbeid blant utviklingshemmede Det har vært to arrangement for arbeid blant utviklingshemmede, begge på Holmavatn. Disse har vært godt besøkte arrangement også i år. Vi har og et ønske om å rekruttere nye ledere og å nå ut til nye deltakere. Arbeidersituasjonen I barne- og ungdomsarbeidet var disse ansatt pr : Hilde Malde (50 %), Lars Skjæveland (60 %), Arnt Magne Granberg (100 %), Eilert Fredly (100 %), Yngve Litleskare Leine (100 %), Kari Synnøve Nord-Varhaug (60 %), Ivan Underhaug (100 %), Olaug Synnøve Gundersen (60 %), Eirik Stensland (45 %), John Magnus Høyvik (60 %), Magne Vatland (50 %), Signe Olava Lindefjell (50 %), Norene Frafjord (30 %), Siren Klungland Moi (50 %), Kolbjørn Bø (40 %)og Geir Tore Salmelid (40 %). Elisabeth Voll startet i permisjon fra og med 01.09, mens Kari Nordhus var i permisjon frem til årsskiftet. 11

14 Også dette året er det noen som av forskjellige grunner har valgt å avslutte sitt arbeidsforhold i regionen, og det er: Kari Synnøve Øygard, Preben Solvang og Kolbjørn Bø. Vi takker disse for den store tjenesten de har lagt ned i barne- og ungdomsarbeidet i Regionen. En spesiell takk til Kolbjørn Bø som avsluttet sin mangeårige tjeneste som leder for NLM Ung Sørvest. Vi ønsker også å nytte anledningen å takke alle arbeiderne for den store oppgaven de gjør i Guds rikes arbeid. Barne- og ungdomsrådet har i 2014 hatt 5 møter og behandlet 42 saker. BUR sin sammensetning våren 2014: Gry Malin Maage (leder), Linn Reidunn Holgersen Røkke (nestleder), Arnstein Frafjord, Trond Goa, Cecilie Kringlebotten og Nils Ove Notland. Varamedlemmer: Eirin Klepmo Mellemstrand og Vidar Berge. BUR sin sammensetning høsten 2014: Trond Goa (leder), Liv Bente Skjæveland (nestleder), Espen Rogstad, Norene Frafjord, Elisabeth Egeland, Nils Ove Notland, Dag Olav Berge. Varamedlemmer: Eirin Klepmo Mellemstrand og Arne Christian Valland. Cecilie Kringlebotten har meldt fast forfall for pga flytting. Trond Goa Liv Bente Skjæveland Dag Olav Berge Elisabeth Egeland (leder) (nestleder) Norene Frafjord Nils Ove Notland Espen Rogstad Eirin K. Mellemstrand Arne Christian Valland Arne Magne Granberg (1. varamedlem) (2. varamedlem) (Leder NLM Ung - Sørvest) ÅRSRAPPORTER 2014 INTERNASJONALT KRISTENT FELLESSKAP Virksomhet i Region Sørvest Gjennom året har IKF hatt jevnlige møter i NLMs forsamlinger og foreninger i regionen. Her får vi informere om arbeidet blant innvandrere, og oppmuntre til et lokalt engasjement for å inkludere troende søsken fra andre land. Det er en økende bevissthet rundt denne utfordringen, og vi også har blitt invitert til å delta på nasjonale konferanser. Vi har hatt undervisning på Tryggheim Skoler om tverrkulturell kommunikasjon. Det gleder oss å se at det har vokst frem et internasjonalt kristent miljø både på Klepp, Ganddal og Sandnes. IKF har bidratt med undervisning på Fjelltun gjennom hele året, og gleder oss over å få utruste mennesker fra hele kloden til tjeneste. Tradisjonen tro arrangerte vi Skiweekend på Tonstadli i januar med 57 deltakere, Kvinneweekend på Holmavatn i april med 55 deltakere, og dagstur på Kristi Himmelfartsdag i samarbeid med Ebeneser, Ganddal. 12

15 Besøkstjeneste er en stor del av arbeidet. Det har vært krevende å se at kristne asylsøkere i større grad enn tidligere år ikke får innvilget asyl på grunnlag av sin tro. Vi har i løpet av året vært med på å forberede asylsøkere på forfølgelse ved retur til hjemlandet. Virksomhet i Salem I Salem har IKF hatt møter hver søndag klokka 17. Vi gleder oss over at 7 mennesker har blitt døpt inn i denne forsamlingen i En annen glede er å se oppsvinget søndagsskolen har hatt. Møtedeltagelsen er stabil på mellom personer fra flere nasjoner. Flere medlemmer har gjennom året fått vokse i tjenester knyttet til gudstjenesten på søndagene. Vi har flere etniske bibelgrupper, f.eks. Farsi, Amharisk, Filippinsk, som møtes ukentlig, men også flere kvinnegrupper som møtes månedlig til fellesskap. Disse arenaene har en «medvandrende» funksjon som kommer fellesskapet til gode, da en gjennom gruppene får støtte hverandre, og styrkes i troen og til frimodig tjeneste. Visjoner for 2015 Vi ønsker å dyrke frem lokalt ansvar i forsamlingen i Salem. Samtidig ønsker vi å støtte opprettede grupper i regionen, og oppmuntre til opprettelse av flere slike foreninger. Vi bærer på en nød om at innvandrere som bor i Norge må få muligheten til å ta imot frelse og bli innlemmet i de eksisterende forsamlingene. Vi ser et behov for å styrke arbeidet blant innvandrer barn og ungdom. Vi ønsker å utruste våre medlemmer i IKF til sjelevinnende arbeid blant innvandrere i vår region. Paul Odeh, leder IKF RADIO SØRVEST Nytt Liv Media skiftet etter nyttår navn til Radio Sørvest, men hele året 2014 brukte vi navnet Nytt Liv Media. Endringer. Siddis Radio som hadde anleggskonsesjonen gikk konkurs rett før påske. Vi måtte i hast ordne med rettigheter til sender, konsesjon og avtaler med Norkring. For at det ikke skulle være stille på radioen måtte vi også fylle denne sendetiden. I starten ble det en del musikk og repriser. Fremdeles er det mye musikk, men vi skulle ønske vi hadde økonomi og kapasitet til å få gjort mer ut av disse sendingene. Det er ingen andre som «trekker» lyttere til kanalen, derfor har vi valgt å sende noe mer variert musikk for å kunne appellere til større lyttergrupper. Vi ønsker at de skal finne noe som treffer øret, så kan det etter hvert treffe hjertet. Betydning. Vi får stadig tilbakemeldinger fra personer om at radioen betyr svært mye for dem. Mange sier også at de er glade for at de nå kan høre hele dagen. Tilbakemeldingene og deltakelsen i innsamlingsaksjonen Respons viser at mange står bak både med gaver og forbønn. Det er vi svært takknemlige for. Personalet. Anne May Haukalid sa opp stillingen og Vibeke Haukås Skretting som hadde vært vikar, ble ansatt i 50 %. Ingve Gilje hadde permisjon hele året og sluttet ved årsskiftet. Bjørn Inge Sagstad kom inn som vikar i 80 %. Inge Kallestad og Gry Anette Tørring (i 80 %) er 13

16 programsekretærer, og Ivar Eiken redaktør. Mange frivillige medarbeidere støtter opp etter behov, særlig i forbindelse med Respons-aksjonen i mars. Økonomien er alltid spennende. Vi har litt sponsor- og reklameinntekter, men det meste kommer i form av gaver fra våre lyttere, noe vi er svært takknemlige for. Dette året endte regnskapet så vidt på plussiden, med kr. 899,-. Under Respons-aksjonen i 2014 passerte vi 1,1 million kroner. Vi vil benytte anledningen til å si våre lyttere og støttespillere en hjertelig takk for dette gode håndslaget. Framtiden er usikker. FM-nettet vil bli slokket i 2017, men de fleste lokalradioer får fortsette på FM i fem år etter dette dersom de ønsker. Det vil likevel være naturlig å komme inn på DAB dersom de fleste lytterne er der, og da må vi ha dobbel programmering. Det vil koste ekstra. Ivar Eiken, redaktør JÆREN MISJONSRADIO «For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh. 3,16. Dette budskapet er alle menneskers redning og håp, og dette ønskjer vi å dela med flest mulig. Jæren Misjonsradio er eit redskap til å nå mennesker med budskapet om Jesus Kristus. Jæren Misjonsradio hadde første sending 8. mai 1985 så vi har halde på i 30 år nå. Fleire av dei som var med er framleis med, men dei eldest. Vi skulle hatt nye villige folk som kunne vere med. Gi beskjed om du kan. Sendetiden er som tidlegare seks og ein halv time i veka. Vi er og på nettet Dette kostar ein del, men mange set stor pris på å få inn Jæren Misjonsradio. Så har vi og måtta fornya utstyr i studio. Økonomien er framleis god, og samarbeidet med Jærradioen som eig sendarane er godt. Så er det vårt ønskje å få nå mange med budskapet om Jesus Kristus som verdens frelser. Vi har ein stor talerstol. Tenk så meiningsfullt å få vera med på et slikt arbeid. Ragnar Ege, ansvarleg redaktør ERSDALTUN FORENINGSSENTER Også i 2014 har det vært en god drift på Ersdaltun. Først og fremst er vi glade for alle møter, samlinger og leirer der Guds ord har blitt forkynt. Så vet vi at ordet skal ikke vende tomt tilbake, men gjøre den gjerning Gud har satt det til. Også dette året har det vært lagt ned en stor dugnadsinnsats på dette ubetjente foreningssenteret. Vi er glade og takknemlige for alle som bidrar på forskjellig vis til at vi kan opprettholde og helst forbedre den tekniske standarden. Ny plentraktor er anskaffet dette året. Kjølerommet er også fornyet ved at nytt kjøleaggregat er montert. Arbeidet med restaurering av den gamle korntørka er nå godt i gang. Bygningen er demontert og vil i løpet 14

17 av vinteren2014/2015 bli restaurert av fagfolk. Planen er så å sette den opp igjen i løpet av Finansieringen av dette arbeidet skjer i hovedsak ved offentlige tilskudd og dugnad. I 2014 har det vært 620 dagsbesøk (året før 641) og 2297 overnattingsdøgn (året før 2190). Vi har dermed også dette året hatt en økning i besøkstallene sett i forhold til Det ble arrangert en leir for barn. Videre har det vært flere voksen -samlinger i regi av Felleslaget. Året ble tradisjonen tro - avsluttet med et fullbooket nyttårsarrangement. Økonomisk har året 2014 vært på nivå med året før. Også dette året har vi betalt ned ekstra på lån utover ordinære avdrag. Vi har ledig kapasitet til utleige. Så her ligger det et potensial som vi vil forsøke å utnytte bedre. Styret har i 2014 bestått av: Arvid Skåland (formann), Svanhild Kittang (nestformann), Øyvind Tandstad, Thorild Vatland og Asta Staddeland. Varamenn: Anne Gerd Støle og Palmer Staddeland. Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 15 saker. Takk til alle som står med i arbeidet for Ersdaltun. For styret i Ersdaltun foreningssenter, Arvid Skåland HOLMAVATN UNGDOMS- OG MISJONSSENTER Holmavatn ungdoms og misjonssenter har lagt bak seg et aktivt år i Holmavatn sin primær oppgave er å legge til rette for kristen virksomhet slik at mennesker får møte Jesus som sin personlige frelser. Dette gjøres ved ulike arrangementer, leirer, forsamlingsweekender, kveldssamlinger o.l. Holmavatns sekundær oppgave er å tilby ulike tjenester, eks. Selskap, kurs og konferanser, hotellovernattinger o.l. Dette bidrar økonomisk slik at vi kan sette stort trykk på primær oppgaven vår. Vi må heller ikke glemme at gjennom sekundær virksomheten vår er det mange av våre gjester som får sitt først møte eller et av svært sjeldne møter med kristen virksomhet. Det er svært inspirerende å få presentere stedet og budskapet for våre gjester. Vi har hatt et bredt spekter av arrangement i Her kan nevnes: Forsamlingsweekender for NLM og andre Leirer NLM og andre Aktivitetsdager med overnatting for skoler og barnehager Kurs og konferanser for offentlig og privat virksomhet samt andre frivillige organisasjoner Dagsarrangement med middag for ulike grupper f.eks. pensjonister, menigheter, vennegrupper o.l. Juleavslutninger for ulike grupper Fra og ut året har vi hatt 6442 gjestedøgn, disse fordeler seg slik: NLM-arrangement: 43 % Andre arrangement: 34% Hotell gjester: 23% 15

18 Fra og ut året har vi hatt besøk totalt 9600 personer på ulike arrangementer leirdeltakere har vært på Holmavatn i NLM regi i Totalinntektene for 2014 ble på kr Vi har hatt en inntektssvikt i 2014 på 18% i forhold til Dette er i hovedsak svikt i inntekter fra oljerelatert næringsliv vil komme med minus tall i regnskapet, resultatet for 2014 er i skrivende stund ikke klart. Personalbehovet har tilsvart 5,4 årsverk, 4,8 årsverk er faste tilsatte og 0,6 årsverk er innleidd hjelp. Vår store utfordring fremover blir å kompensere for tap av inntekter i forbindelse med bortfall av inntekter fra tjenester levert til næringslivet. Vi vil gi en stor takk til alle venner av Holmavatn for god hjelp, omtanke og ikke minst forbønn. Steffen Torgersen, daglig leder SOLGRY UNGDOMS- OG MISJONSSENTER I 2014 var det stor aktivitet på Solgry. Det har vært 28 weekendutleie til NLM og 29 utleiearrangement. Vi har en god venteliste med folk som ønsker å leie Solgry til en weekend, selskap e.l. i årene som kommer. Senteret driver sin virksomhet på Moldbrekke i Sveio Kommune. Personalet og arbeidsmiljø Nils Ove Notland er daglig leder i 100%. Inger Skumsnes er kjøkken- og renholdsleder i 100 %. Magnus Notland er assisterende daglig leder i 50 %. Solgry har utrolig mye dugnadshjelp til kjøkken og vasking. Tusen takk til alle som er med og hjelper til på Solgry. Vi er svært takknemlige og helt avhengig av alle frivillige som stiller opp på dugnad! Leirarbeidet Vi kan se tilbake på ett flott år med 23 barne- og ungdomsleirer. Det var 1332 barn på disse leirene, og 488 voksne. Det er en oppgang på 66 barn på samme antall leirer som i fjor. Vi gleder oss over alle som kommer til Solgry på leir. Det er gull verdt å dele forkynnelsen av Guds ord med så mange unge og voksne år etter år. Solgry har mange flinke leirledere som er ett godt forbilde for de unge. Økonomien Regnskapet viser et årsresultat på kr ,- når gavene er tatt med. Dette er kr mindre enn i Dette er et meget godt resultat. Nedgangen skyldes en testamentarisk gave som vi mottok i Styret Har hatt 5 møter i år og behandlet 30 saker. 16

19 Hjertelig takk til alle dere misjonsvenner som har hjulpet oss med dugnadshjelp, gaver, loddsalg, omsorg og forbønn. Vi er veldig glad for at det er noen som sender barna sine på leir. La oss be om at Solgry fortsatt får være ett fyrlys som viser vei til Jesus! «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh. 3,16. Solgrystyret v/nils Ove Notland (daglig leder) TONSTADLI FERIE-, KURS- OG MISJONSSENTER Tonstadli har i 2014 hatt 4898 overnattinger for NLM. Det er leirer/weekender for barn og ungdom, familier, voksne og forsamlinger innenfor NLM. Vi har og hatt 2270 overnattinger fra andre kristne organisasjoner. Vi er glade for at nesten all aktivitet som skjer i helger er innenfor vårt hovedformål og at vi har tilnærmet fullt i alle helger. I ukedager har vi leid ut til turister og yrkesovernattinger og det utgjør 2091 overnattinger. I 2014 har vi bygget på og bygget om hovedbygg. Vi utvidet med 100 m2 i 2 etasjer. 1. etasje har vi utvidet med 2 store rom med egen hems og i tillegg utvidet to av de «gamle» rommene. Da har vi 4 gode familierom i hovedbygg. Mange barnefamilier ønsker å bo i hovedbygget når de har små barn. På leirer er det ønskelig med flere som kan bo i hovedbygget og ikke spre de for mye. I underetasjen har vi utvidet kjøkken lager, nytt stort vaske- og tørkerom, lager, personalgarderobe og teknisk rom. I nesten hele underetasjen har vi hugget opp gulvet og skiftet alle vann og avløpsrør. Da fikk vi også isolert gulvene og lagt vannbåren varme. Et varmepumpeanlegg gir varme og varmt vann til hele bygget. Alle soverom i hele hovedbygget har fått ventilasjonsanlegg. Det har vært et omfattende påbygg og ombyggings prosjekt og det kom på ca. 5 mill. Regnskapet for 2014 viser et underskudd og det skyldes at vi har ført over 1 mill. av rehabiliteringskostnadene på drift. I tillegg har vi lønna ansatte som har gått på ombyggingsprosjektet og det utgjør minst Så reelt driftsresultat er på ca i pluss. Vi har mye gjeld, men i årene som kommer forventer vi gode inntekter på anleggsvirksomhet og håper at vi kan nedbetale mye av gjelden. Vi takker for forbønn og ber om at dere fortsatt må huske på oss som har vårt arbeid på Tonstadli. Be om at Tonstadli må være et sted der Guds Ånd arbeider til undervisning, frelse og fornyelse. Ingve Nord-Varhaug, daglig leder 17

20 UTSYN UNGDOMSSENTER Oversikt over investeringer og vedlikehold: Vi har i lengre tid hatt tanker om å utvide overnattingskapasiteten, særlig med tanke på rom med litt høyere standard. I november startet utgravingen til et påbygg på som skal inneholde 4 gode rom med bad. Selve byggingen kom i gang rett før nyttår. Sommeren 2014 røyk fryseanlegget vårt i varmen og vi måtte investere i helt nye aggregat og annet utstyr. En del av utstyret på kjøkkenet er gammelt, fra starten for 50 år siden, og det er ved nyttår bestilt nytt utstyr. Ordinært vedlikehold og småreparasjoner blir utført fortløpende på dugnad. Arrangement: I 2014 hadde NLM 10 weekendarrangement for barn, ungdom og voksne på Utsyn. Det er en liten nedgang fra tidligere. Kvinnemøtet vi har hatt på våren, ble dessverre avlyst i år. Utenom regionarrangement benytter NLM-lag og andre kristne organisasjoner og menigheter Utsyn til weekend. Finnøy Misjonslag har årlig en del samvær her. Av mer eksterne arrangement har Finnøy Kommune diverse seminar, møter og fester her. Det setter vi pris på. Også private bruker Utsyn til selskap, bryllup, minnesamvær og annet. I tillegg blir særlig hyttene brukt til tilfeldig overnatting både i forbindelse med arbeid og fritid. Økonomi: Regnskapet for 2014 viser et godt overskudd før skattekostnad; omtrent som i Fast leieinntekt fra Utsyn Barnehage er et godt tilskudd sammen med dugnadsinnsats ute og inne. Til basaren i november ble det solgt lodd for Vi er svært takknemlig til alle som bidrar med salg og kjøp av lodd og med gevinster. For 50 år siden var det stor iver i arbeidet med å reise et leirsted på Finnøy, for å samle barn og ungdom om forkynnelsen av Guds Ord. Den tjenesten får vi fortsatt stå i, selv om typen leirer har endret seg over tid. Vi er takknemlig for alle som sender sine barn på leir på Utsyn. Styret i 2014 har vært: Sigurd Risa, formann, Alv Nessa, Olav Halsne, Ingrid Gard og Øyvind Eggebø. Reidunn Østhus som varamann har deltatt på de fleste styremøtene. Inger Steinsland, daglig leder. NLM-BARNEHAGENE Pr var det registrert 452 barn, 147 tilsette, 106,91 årsverk, i de åtte NLMbarnehagene i Region Sørvest. Tallene kommer fra Fjordsyn barnehage i Strand kommune. Utsyn barnehage i Finnøy kommune, Misjonsbarnehagen Lasse Liten, Fredheim barnehage, Solheim barnehage i Stavanger kommune, Lube barnehage i Sandnes kommune, Frøyland barnehage i Time kommune og Tryggheim barnehage i Hå kommune. En av barnehagene i Region Sørvest viser underskudd i regnskapet for Alle de åtte barnehagene i Region Sørvest er en del av NLM-barnehagene AS. Dette aksjeselskapet har 18

21 barnehager fra Mandal i sør til Finnsnes i nord og hadde i 2014 et årsresultat på kr Det er viktig med kristen påvirkning og kristen opplæring tidlig i livet. Med utviklingen i norske skole over mange år, herunder sterkt redusert kristendomsundervisning, er det desto mer viktig å bidra til å formidle det kristne budskapet i hjem og samfunn. Våre barnehager er et svært viktig ledd i denne sammenheng. Det er flott å kunne ha mulighet til å drive barnehager med kristent formål hvor kristen tro, etikk og menneskesyn skal være grunnlaget for alt som barnehagen foretar seg. Det oppfordres til å legge dette store arbeidet, herunder barna, foreldre og tilsatte frem for Gud i bønn. Rekruttering av personell, herunder barnehagelærere, er en stor utfordring for misjonen sitt arbeid på barnehagesektoren. Her er det ønskelig med hjelp fra misjonsfolket som bidrag i rekrutteringsarbeidet. NLM-barnehagene AS har utfordringer knyttet til gode og tjenlige bygg for barnehagedriften. Det er gledelig å kunne rapportere at Fredheim barnehage på Hinna nå fremstår som en fin 4 avdelingsbarnehage. Vi vil gjerne uttrykke en stor takk til alle som arbeider i barnehagene og da ikke minst de daglige lederne i barnehagene. Vi vi også takke eierstyrene for innsatsen i dens sentrale rolle i driften av barnehagene. Steinar Nessa, daglig leder NLM-barnehagene AS TRYGGHEIM STRAND Det var ein var ein historisk dag på Tau i Strand kommune då Tryggheim Strand starta opp 18.august Vi er ein 10-årig kristen grunnskule, godkjent i første omgang for 100 elevar. Vi starta opp med 22 elevar på trinn. Skulen vil gradvis byggjast ut til ein 1-10 skule. Personalet består av 6 brennande, arbeidsame, kreative lærarar, assistent og rektor, fordelt på 4,9 årsverk. Vi har ein 4-årig leigeavtale med Tau Aktivitetshus. Vi har er gode, funksjonelle skulelokaler med alt vi treng. Vi har også eit fint uteområde med leikeplass, skog og kunstgrasbane til disposisjon. Vi jobbar med å finne tomt og byggje vår eigen skule som kan romme oss når vi er fullt utbygd. Det er svært krevjande å starte opp og byggje ny skule. Me er heilt avhengige av hjelp frå eit aktivt styre, foreldre og misjonsvenner, både med praktisk og med økonomisk hjelp. Me er enno ikkje ferdige med første skuleår, og vil vere i ein oppbyggingsfase fleire år framover. Midt i alle oppgåvene og utfordringane, er det likevel svært gjevande og stort å få vere med på dette nybrottsarbeidet. Tenk, kvar dag få vere med å gje Guds ord vidare til neste generasjon! Vi får formidle kunnskap om livet, naturen, språket og fellesskapet og elevane vert kjent med Han som er opphavet til, og som opprettheld alt dette! 19

22 Vi er takksame til foreldra som har gjeve oss den tilliten at dei sender borna sine til oss. Målet er å vere ein aktiv skule i lokalsamfunnet, med plass for alle, uansett tru og tanke. Vi ser at det er kristenfolket som er pionerane, men håpar og trur at andre kjem etter kvart. Vi skal drive ein skule med god kvalitet, og satsar offensivt til neste år med fleire lærarar med på laget. Vi treng aller mest fleire elevar, både for fellesskapet og for økonomien, og håpar vi aukar til rundt til hausten. Vi vil takke misjonsfolket for all hjelp, både med dugnad, pengegåver og ikkje minst forbøn. Vi er avhengige av at Gud fortset å gå framføre oss kvar einaste dag, slik Han har gjort til no. Brynhild Samuelsen, rektor TRYGGHEIM FORUS BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Året 2014 ble det skoleåret vi besluttet å fulldele skolen. Etter 16,5 års skoledrift er det nå så mange elever at det er økonomisk forsvarlig å la hvert trinn ha sin egen klasse. Samlet har vi dette skoleåret 161 elever som vi får stats-tilskudd for, og det er i overkant av 30 årsverk knyttet til skolens drift. Skolen er i vekst, noe som krever strukturendringer og nye måter å organisere oss. Det er nå to inspektører ved skolen, en for barnetrinnet, og en for ungdomstrinnet. Det er et takkeemne at det melder seg interessante og kompetente søkere til stillinger hos oss. Uten et kallsbevisst og dyktig personal er skolen ingenting. Må Herren fortsette å drive arbeidere ut til tjeneste i den kristne grunnskolen! Noe av det som vi legger merke til, er at det er et gledelig mangfold når det gjelder de gruppene vi rekrutterer elever fra. Vi kjenner ikke alle fra før, noe som var veldig beskrivende for elever og foreldre fra tidligere tider i skolens historie. Hvert år skjer det noe i skolens utbygging. I 2014 ble uteområdet opparbeidet slik at vi fikk en fin skolegård som inspirerer til gode friminutts-aktiviteter. Dette er kjempeviktig for å skape et godt skolemiljø. Vi fikk også tillatelse til å oppføre vår egen aktivitets-hall slik at vi kan være selvforsynt når det gjelder fasiliteter til kroppsøving. Så betrakter vi skolen som en av våre norske misjonsstasjoner der NLMs visjon om Verden for Kristus vaier som overskrift over skoledriften. Hver dag sås Ordet om Jesus inn i elevenes og personalets hjerter, og av og til stopper vi opp og spør oss selv: Fikk vi gitt dem Evangeliet? «Guds ord det er vårt arvegods, det våre barns skal være! Gud gi oss i vår grav den ros: vi holdt det høyt i ære!» Skolen trenger forbedere! Vi ber om at dere som misjonsfolk vil stå sammen med oss i forbønn for skolen. Be om at vi må få utføre vårt oppdrag med største flid, både når det gjelder vårt samfunnsoppdrag og når det gjelder vårt kallsoppdrag. Gunn Dirdal, rektor 20

23 DANIELSEN UNGDOMSSKOLE, HAUGESUND Da er vi snart ferdig med 3.året ved Danielsen Ungdomsskolen Haugesund. Vi er pr. dags dato 79 elever fordelt på tre klasser. Jeg opplever ett kollegium som er dyktige på så mange måter, både når det gjelder det faglige, åndelige og det psykososiale. Det ble våren 2013 bestemt at vi skulle kjøpe noen brukte moduler fra Sør-Vestlandet. Dette ville gi oss mulighet til å ha hele skolen samlet, og at dette ville være med å skape gode undervisningsforhold. Det ble en travel vår og sommer. Resultatet har gitt oss en svært funksjonell og fin skole. De ansatte har fått bedre arbeidsforhold, og elevene har først og fremst fått ett mye bedre utemiljø. Vi er takknemlig til styret som sa ja til dette, og bidro sterkt til at dette kunne bli en realitet. Det ser ut til å være noenlunde samme antall elever til neste år. Vi fortsetter vår innsamling til misjonsprosjektet vårt i Tanzania. Her samler vi penger til ett vannprosjekt og til bibelskolen i Kiabakari. Pengene samler vi inn blant annet med en arbeidsdag på høsten og et misjonsløp på våren. Elevflokken består av ulike ungdommer på mange måter. Vi er takknemlig for å stå i en tjeneste der vi tror vi kan bety en forskjell for elevene, og at dette også kan få ringvirkninger inn i samfunnet. Dersom vi skal kunne arbeide ut i fra visjonen om å vinne mennesker for Kristus er vi ansatte avhengig av å leve nær Kristus selv. Det er en bønn for våre skoler at vi alltid kan få ha ansatte som er glad i Jesus, og som kjenner på en brann om at andre må få møte han. Dette er grunnmuren om vi skal drive kristne skoler. Kan dere være med å be for de kristne skolene, at Kristus må bo rikelig i blant dem? Hildegunn Solheim, rektor DANIELSEN UNGDOMSSKOLE, KARMØY Vi kan nå se tilbake på 1,5 år med skoledrift på Karmøy. Det har vært en tid med mye arbeid, utfordringer og gleder. Vi er enda i en oppstarting- og utbyggingsfase, og i sommer satte vi opp en skolemodul som stod klar til elevene da de begynte høsten Modulen har tre klasserom, 4 grupperom og toaletter. Elevtilgangen har vært svært god og vi kunne derfor høsten 2014 starte opp med to 8. og to 9. klasser, og hadde 114 elever desember Søknadene for de kommende årene ser gode ut. Høsten 2015 utvider vi til fullt utbygd ungdomsskole, trinn, og håper at vi blir ca 180 elever. Skolen har et flott personal som gjør en veldig god jobb. Vi har 13,65 årsverk fordelt på 16 personer. Vi starter skoledagen med en felles andakt kl , her lærer vi bibelvers, kristne sanger og ber Fader vår. Vi avslutter skoledagen med å be velsignelsen. Før våre personalsamlinger har vi alltid en kort andakt og felles bønn. 21

24 Utdanningsdirektoratet (Udir) sier at vi må synliggjøre verdigrunnlaget i vår læreplan. For å kunne drive som en godkjent kristen skole må vi altså være tydelig på vårt kristne verdigrunnlag, ikke bare i kristendom faget, men i alle relevante fag. På denne måten gir Udir oss hjelp til å være frimodig med å gi dannelse og utdannelse på et kristent verdigrunnlag. Skolen har et misjonsprosjekt som støtter NLM arbeid i Kenya og Tanzania. Det ene prosjektet er et vann- og hygieneprosjekt i de tørre lavlandsområdene i Bengale i Kenya. Vi er også med og støtter det evangeliske arbeidet ved Kiabakari bibelskole i Tanzania. Høsten 2015 skal tre elever reise til Tanzania for å se på arbeidet som drives der. Skolens basis og formål er: Danielsen Ungdomsskole Karmøy skal i all sin virksomhet søke å skape et læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud som skaper og frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangeliske-lutherske bekjennelsesskrifter. Skolen skal i alt sitt arbeid gjøre Kristus kjent for elevene slik at Han kan bli trodd og etterfulgt. Vi som tjener ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy vil gjerne takke dere som husker på oss og skolen i forbønn og omsorg. Jostein Skartveit, rektor TRYGGHEIM SKULAR Å gje borna ein livskurs Vi ønskjer å vere ein skule for Livet i samsvar med ungdomsskulen sin visjon; Ein skule for Livet, Omsorg Trivsel Kvalitet. Vi ønskjer å gje borna ein livskurs i samsvar med den kristne trua. Takk for omsorg og forbøn. Også dette skuleåret har ungdom fått eit møte med Jesus. «Det er Herrens velsigning som gjer rik,» Ordspr. 10,22. Status Det er gode elevtal. Tryggheim usk elevar. Tryggheim vgs elevar, 175 på internatet. Vi er glade for å kunne melde om eit positivt resultat på kr. 4,4 mill. Det gjev oss høve til å overføre midlar til investeringsfond for byggjetrinn 2 av Tryggheim ungdomsskule. Stikkord bak overskotet: Høge elevtal og gåveinntekter, god drift og låg rente. Friskulane i Noreg fekk endeleg i 2014 eit husleigetilskot, som vart dobla no i Det er lite, men dette fortener foreldra som også betaler sin skatt. Det er totalt 135 tilsette på Tryggheim. Dei gjer ein framifrå innsats og fortener ein fin blome! Det syner den store søknaden frå sør til nord! Tryggheim ungdomsskule Det er god trivsel og god læring på Tryggheim usk. Det er to av grunnane til dei høge søkjartala, og skulen må dessverre framleis seie nei til mange (112 og 99 søkjarar til hausten 2014 og 2015). Men planlegginga med byggjetrinn 2 er i gong. Styret har no sett ei rame på kr. 40 mill. Byggjestart vert i 2015, og byggjet skal etter planen stå ferdig i god tid før hausten Eit spanande år ligg føre! 22

25 Søknad om å utvide på Studiespesialisering Tryggheim vgs står ovafor eit dilemma. På den eine sida er det ikkje noko ønskje om å bli ein større skule. På den andre sida er søknaden til ST blitt så stor at vi må seie nei til altfor mange. Dei to siste åra er det 150 søkjarar til 60 plassar. Ei arbeidsgruppe har arbeidd med om og eventuelt korleis Tryggheim kan møte dette. Heile personalet har vore med på samråding. Gruppa konkluderer med at det er vektige grunnar for å søkje om ei slik utviding frå Skolestyret har støtta dette og gjort vedtak om søknad. Gjermund Viste, rektor LUNDENESET VGS Rikt og utfordrande arbeid Vi gler oss over stadig nye som over tid og i stilla finn kvile i Jesu si underfulle frelse. Dei daglege samlingane der vi får vera med og peika på sanningar i Guds ord har fortsatt verkekraft. Samtidig får vi vera med og rusta dei fagleg og sosialt for livet i eit aktivt samspel med andre for god samfunnsbygging med gode verdiar i botn. Ungdom må fortsatt utfordrast til å ta menneskeverdet på alvor og drive ein god forvaltning av skaparverket og alle ressursane vår tid har fått til rådvelde. Vi gler oss over god rekruttering, god trivsel og stor interesse for skulen vår. Flott personale Dyktige medarbeidarar som utfyller kvarandre og som vil vera med og gje den oppveksande slekta ein god start og gjera dei medvetne om dei kristne verdiane som gode byggjesteinar, for eit godt samfunn. Vi er 47 tilsette som utfører i overkant av 39 årsverk. Det er særs gledeleg å oppleva at det stadig er nye som vil vera med og gå inn i den rike oppgåva det er å utruste og forma ungdom i viktige år av livet. Likevel er det eit bøneemne om at Gud må kalle nye til oppgåver i internatskulane våre. Økonomi og framtid Med håp om nybygg i 2015 var det godt å kunne gjera opp 2014 med eit overskot på kr. 2,1 mill. Av ei samla omsetnad på kr. 35,0 mill. gjekk kr. 22,4 mill. til personalkostnadar. Vi fekk til saman kr. 19,5 mill. i offentlege tilskot og samla elevbetalingar var på kr. 12,7 mill. Det blei gjort mykje godt vedlikehald også i 2014 og no ser vi fram til nybygg med utvida matsal, ny møtesal og nye klasserom. Takk for forbøn og støtte Vi er svært takknemleg til alle dykk som løftar arbeidet fram for Gud i forbøn og vi treng det som aldri før. Det varmar også svært med alle gode handslag gjennom økonomisk støtte, dugnad og mange gode oppmuntringar. Oppdraget står ved lag: «og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.» Matt. 28,20. Gustav Fosse, rektor 23

26 FJELLTUN BIBELSKOLE Mange studenter Vi har kunnet glede oss over mange studenter ved Bibelskolen dette året, særlig på høsten. Trenden med flest studenter med opprinnelig utenlandsk bakgrunn fortsetter. Til sammen blir det et mangfoldig og inspirerende fellesskap. Det er stort å se hvordan Guds ord skaper ny erkjennelse og større avhengighet av Jesus! Dette tar de med seg på livsveien videre, hvor enn den måtte gå. Det gir et flott perspektiv over bibelskolearbeidet! Fornyelse av opplegget Styret har gitt ei prosjektgruppe i oppdrag å legge fram et forslag til fornyelse av opplegget på Fjelltun. Hovedvekten skal fortsatt ligge på bibelundervisningen, men det er ønskelig at studentene får større utfordringer i forhold til evangelisering og diakonalt arbeid. Målgruppen er både nordmenn og innvandrere. Her er det ønskelig med et nært samarbeid med regionen, NLM Ung og Internasjonalt Kristent Fellesskap (IKF). Vi håper at det nye opplegget vil ha appell både til norsk ungdom og de med utenlandsk bakgrunn! Etter pålegg fra myndighetene ble bygningsmassen på Fjelltun fra overført til et eget eiendomsselskap, Fjelltun Eiendom. Fjelltun Bibelskole AS leier da lokaler av dette selskapet. Det føres egne regnskap for begge selskap. Slik skal det bli enda klarere at Bibelskolen driver med det den skal gjøre. Personalet I tillegg til den faste kjernen har vi fått noen nye, unge medarbeidere som lærere i sang og musikk (Kristian Tungland) og i idrett og friluft (Camilla Bang Langeid). Vi har også gleden av å ha et par av de ansatte i IKF med oss i litt undervisning. Dessuten har rektor Odd Geir Norland og lærer Johnny Vågen byttet roller for en ettårs periode fra høsten av. Kristine Frafjord har fra i høst tatt over hovedansvaret på kjøkkenet etter at Anne Kari Steinbru sluttet. Studentheimen Det er populært å bo på Studentheimen, og mange av studentene ønsker å bo der i flere år. Her kan de bli en del av et godt miljø og et åndelig fellesskap, samtidig som de har lett tilgang til kristen forkynnelse gjennom møtene i Fjelltun Misjonslag. Johnny Vågen, rektor 24

27 REGNSKAP 2014 SAK 3 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION SØRVEST Med forbehold om endringer som følge av revisjon Regnskap Budsjett Regnskap Salgsinntekter (inkl. leirarbeid) Varekjøp for videresalg (inkl. leirarbeid) Bruttofortjeneste Andre lokale inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Finansposter Kostnadsramme Gaver Regionbidrag Bidrag fra gjenbruk Regionbidrag inkludert gjenbruk

28 26

29 VALG SAK 4 KANDIDATER TIL REGIONSTYRET Regionen ledes av et styre på sju faste medlemmer og tre varamedlemmer, valgt av regionårsmøtet. Første varamedlem møter fast. På regionårsmøtet i 2015 skal det velges to faste medlemmer og tre varamedlemmer. Regionstyret har i inneværende periode bestått av: Valgt i 2013: Egil Svela, Veavågen, Karmøy Olav Halsne, Skartveit, Finnøy Anders Lindefjell, Ålgård, Gjesdal Arild Melberg, Tau, Strand Vara: 1. Asbjørn Nordpoll, Helgøy, Hjelmeland 2. Ola Malvin Lomheim, Stord 3. Inger Johanne Goa, Randaberg Kandidater til regionstyret Valgt i 2014: Dagfinn Brandsæter, Årbakka, Tysnes Eirik Løland, Ølensvåg, Vindafjord Brith Halvorsen, Finnestad, Stavanger Ove Sandvik, Moi, Lund Jan Ove Selstø, Ganddal, Sandnes Håvard Brekkå, 45 år, Ølensvåg, Vindafjord Yrke: Hvorfor jeg er med i NLM: - Diakoni- og fritidsleder, sos.ped. I NLM får jeg være med og realisere rådgiver og lærer ved Lundeneset misjonskallet. Her får jeg hjelp til å løfte Verv i kristent arbeid: blikket ut fra meg selv og til folk rundt meg - Leder i guttelag og i andre verdensdeler. NLM har et bibelsyn - Leder i KRAK (NLMs og en evangelisk forkynnelsestradisjon som konfirmantarbeid på nordsiden) jeg ønsker å være en del av. I NLM kan jeg være med på å bygge kristne fellesskap som kan løfte fram Jesus for ulike mennesker i alle aldersgrupper. Olav Halsne, 62 år, Skartveit, Finnøy Yrke: Hvorfor jeg er med i NLM: - Byggmester Eg er med i NLM fordi eg ynskjer å ta Jesus Verv i kristent arbeid: ord på alvor. Frelse og evig liv gjeld alle - Medlem i Regionstyret menneske på jord. Ikkje kven du er eller kva - Styremedlem Halsnøy misjonslag du har fått til i livet. Om du lykkast eller er - Styremedlem Halsnøy bedehus mislykka. Jesus hand er utrakt til frelse for alle. Same frelsarhanda som greip ein tvilande og søkkjande Peter greip og meg. Dette må eg vera med å formidle vidare. 27

30 Heidi Klingsheim, 47 år, Hommersåk, Sandnes Yrke: Hvorfor jeg er med i NLM: - Jobber på Tryggheim Forus Fordi jeg trenger en plass hvor jeg kan være Verv i kristent arbeid: sammen med andre kristne, der vi kan høre - Søndagsskolen Guds Ord, og styrke hverandre i troen. Jeg er - Leder på leir trygg på NLM s forkynnelse og lære, det er - Har vært ansatt i NLMs lokalradio/tv i Stavanger og Bergen levende organisasjon med virksomhet i der jeg har min tilhørighet. NLM er en stor og - Kortere engasjement i Norge og utover verden. Det er flott å få barnebladet/klubben Superblink være en del av hele dette arbeidet. Asbjørn Nordpoll, 35 år, Helgøy, Hjelmeland Yrke: Hvorfor jeg er med i NLM: - Matros/Tømrar Ein viktig faktor i den samanhengen er nok at Verv i kristent arbeid: eg vaks opp med NLM. Seinare syns eg det er - Regionstyret 2014/15 godt å ha tilhørighet. NLM driv mykje flott - Formann Fister Misjonslag arbeid, både blant barn, unge og vaksne. Eg - Leder i mekkeklubb kjenne på ein nød til å vera med å bringe ut evangeliet om Jesus som Frelsar til alle dei som ennå ikkje har høyrt, enten her heime eller ute. Og eg er takknemlig for at det legges til rette for mykje møteverksemd. Egil Svela, 63 år, Veavågen, Karmøy Yrke: - Saksbehandler NAV Karmøy Hvorfor jeg er med i NLM: Hvorfor er du med i NLM? Mine foreldre Verv i kristent arbeid: hadde sin tilknytning til NLM sin - Regionstyreformann 2014/15 - Styremedlem/kasserer Veavågen misjonslag - Tidligere verv/oppgaver: Kretstyremedlem/formann Haugesund krins av NLM, misjonsforsamling Salem i Stavanger. Her ble også min plass i barne- og ungdomsår. Her møtte jeg frelseskallet og kom til liv i Gud, og her møtte jeg kallet til å være med i misjonens arbeid. Mitt ønske er å få være med å dele den rike åndelige skatt vi har fått leder guttelaget Utsyn Veavågen, med andre, lokalt, regionalt og globalt, i tråd leirleder barne- og ungdomsleirer, med misjonsbefalingen. medlem/leder bedehusstyret Veavågen 28

31 KANDIDATER TIL BARNE- OG UNDOMSRÅDET Regionens barne- og ungdomsarbeid ledes av et råd på sju faste medlemmer og tre varamedlemmer, valgt av regionårsmøtet. Første varamedlem møter fast. På regionårsmøtet i 2015 skal det velges tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. Barne- og ungdomsrådet har i inneværende periode bestått av: Valgt i 2013: Valgt i 2014: Nils Ove Notland, Førde, Sveio Dag Olav Berge, Ølensvåg, Vindafjord Trond Goa, Randaberg Elisabeth Egeland, Sandnes Cecilie Kringlebotn, Stavanger Norene Frafjord, Fogn, Finnøy Espen Rogstad, Kvinesdal Vara: 1. Liv Bente Skjæveland, Sandnes 2. Eirin Klepmo Mellemstrand, Tysværvåg, Tysvær 3. Arne Christian Valland, Egersund Kandidater til Barne- og Ungdomsrådet Arnstein Frafjord, 21 år, Hommersåk, Sandnes Yrke: Hvorfor jeg er med i NLM: - Tømrer Det er fordi jeg er oppvokst på ett NLMbedehus og en familie som er engasjert der. Verv i kristent arbeid: - for tiden ingen Jeg er glad i det lokale ungdomsarbeidet, og - Medlem BUR (tidligere) har tro på et ungdomsarbeid som skaper - Styremedlem ungdomslaget relasjoner til ungdom og et mål om at nye (tidligere) skal få mulighet til å se at det Jesus har gjort er nok for dem. Trond Goa, 29 år, Randaberg Yrke: - Tømrer Verv i kristent arbeid: - Medlem i BUR - Aktiv i Salem, Stavanger - Styremedlem Grødem misjonslag Hvorfor jeg er med i NLM: NLM er for meg en trygg plass å være som kristen. Verden for Kristus er sentralt i misjonssambandet, og gjennom NLM sitt arbeid får flere høre om Jesus. Jeg tror på bibelsk forkynnelse, spesielt til barn og unge i dagens samfunn. 29

32 Kristine Gudmestad, 25 år, Stavanger/Lye, Time Yrke: Hvorfor jeg er med i NLM: - Lærer ved Tryggheim Forus Jeg har vokst opp i NLM og gått på Verv i kristent arbeid: Tryggheim og Fjellheim, så det er en plass - Valgnemnda i Salem Stavanger jeg alltid har vært med i. Jeg synes det er - TeFT-leder for et team til Peru viktig med misjon, at andre kan få høre om - BUR i samemisjonen Jesus. Arbeidet er ikke over, det er enda mange som ikke har hørt både i Norge og resten av verden. Alle kristne har fått i oppgave om å være med å spre evangeliet. Espen Jakobsen, 23 år, Hellvik, Eigersund Yrke: - Student (byggingeniør ved UiS) Verv i kristent arbeid: - 1. varamedlem i styret til Ogna og Sirevåg Misjonslag Hvorfor jeg er med i NLM: Jeg er med i NLM fordi forkynnelsen, arbeidet og målsetningene er godt forankret i Bibelen. NLM tar misjonsbefalingen på alvor der de er utadrettet og ønsker å gå med evangeliet til alle folkeslag. På samme tid driver godt arbeid for den vanlige mann hjemme i Norge. Eirin Klepmo Mellemstrand, 24 år, Tysværvåg, Tysvær Yrke: Hvorfor jeg er med i NLM: - Sykepleier NLM er en trygg og bibelsk tro organisasjon Verv i kristent arbeid: for meg. Jeg setter særlig pris på fokuset på - Styremedlem i HOME-kristent Jesus og visjonen deres, verden for Kristus! fellesskap for unge voksne - Medlem i BUR Eirik Åsland, 16 år, Nærbø, Hå Yrke: - Elev ved Tryggheim vgs (fra høsten) Verv i kristent arbeid: - for tiden ingen Hvorfor jeg er med i NLM: Jeg er med i NLM ung fordi jeg har lyst til å være med i ett kristent felleskap, og ha muligheten til å være med på leirer, UL, og få annet påfyll i hverdagen. Jeg har lyst til å være med i BUR fordi jeg da har muligheten til å være med å få spre ordet om Jesus, og jeg vil at alle unge skal ha muligheten til å være med i ett kristent felleskap. 30

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

Velkommen til regionårsmøtet 2011

Velkommen til regionårsmøtet 2011 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2009... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten... 7 Regionarrangement... 7 Seniorarbeid... 9

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

TEMA: Misjonsstrategi

TEMA: Misjonsstrategi Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro: 8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Øyvind

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Et hårete mål får følger

Et hårete mål får følger Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Mer enn en oppussing av fasaden lengter vi etter og tror vi på en ny vår fra Gud, på innsida. Sissel Brobakken 11 oppland 2

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer