17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR:"

Transkript

1 17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG

2 17. maikomiteen helsar Stord Musikklag har ein lang tradisjon med å ta på seg å arrangera 17. mai. Idrettslaget, Mannskoret og Musikklaget vekslar på å ta ansvaret for å få til ei verdig og hyggjeleg feiring for innbyggarane i Stord. Dette er ei oppgåve me tek på oss med glede, sjølv om det kan røyna på når me i tillegg skal spela og marsjera meir eller mindre heile dagen. Me vonar sjølvsagt at de som står langs vegen set pris på korpsmusikk på 17. mai. Det blømer i korps-miljøet på Stord, og det er svært gledeleg å sjå at skulekorpsa er i utvikling og gjer det godt i tevlingar. Det lovar godt for framtida for både Stord Musikklag og Sagvåg Musikklag som får mange nye medlemer frå skulekorpsa. Når de i dag ser og høyrer Stord Musikklag i gatene, skal de vita at me er ikkje fulltalige. Mange av medlemene våre er og medlemer av eit av skulekorps, og då må dei sjølvsagt prioritera dette. Kom heller att på ein av konsertane våre, så skal de få fullt trøkk med alle på plass. Det første høvet er allereie 7. juni i teltet på Torget. Då kan de få høyra mykje godlyd med spanande solistar. Det er ein spesiell 17. mai i år, med markering av 200-års jubileet for grunnlova. Dette vert markert på mange måtar, mellom anna vert det Festgudsteneste med ulike jubileumsinnslag. På folkefesten i Parken skal 5. klassingane frå Leirvik Skule framføra skodespelet Hurra for den lange Freden. Her får me i korte drag eit resymé av det utrulege året 1814 som førte til ny grunnlov og union med Sverige. For oss i Musikklaget startar det med speling i under seremonien i Nordre Kaisving klokka sju og påfølgjande tog til Sjukehuset der me spelar og Mannskoret syng for pasientar og tilsette. Så går det slag i slag, og dagen er ikkje slutt før siste tone er spelt på Matineen i Kulturhuset. Me voner at de alle får ein triveleg og høgtidsam 17. mai og at me kan vera med på å skapa den rette stemninga på dagen. Me vil med dette og takka for velvilje frå og godt samarbeid med: - Annonsørane i programmet - Talarane Svein Arne Theodorsen, Birger Taranger og Jon Terje Hauger - Stord Kommune - Bladet Sunnhordland - Alle lag og organisasjonar som deltek i Morgontoget, Borgartoget, Matineen og andre tilstellingar på Nasjonaldagen Stord Musikklag ynskjer alle til lukka med nasjonaldagen mai 2014

3 Gode vener Ein vårdag i 1814, nærare tidfesta til 17 mai, vart Noreg si Grunnlov høgtidsamt overlevert til regenten Christian Fredrik (kronprins av Danmark) som same dag vart kruna til konge. Dette var resultatet av eit arbeid som hadde blitt utført i nokre hektiske veker av mennene på Eidsvoll vår nye Riksforsamling. 17. mai vart stifta som vår nasjonaldag, og i år vert Grunnlovsjubileet feira over heile landet gjennom heile året. Nasjonaldagen vert likevel spesiell for oss dette året. Spesiell fordi me no kan feire 200 år med ei Grunnlov som har gjeve oss rettigheiter og rettferd. Grunnleggjande verdiar som demokrati og menneskeverd ligg også nedfelt i grunnlova. Men sjølv om det er viktig å skode attende på historia, er det gjerne like viktig å skode framover, for å sikre at Grunnlova skal vera eit aktuelt og godt fundert dokument også dei komande 200 åra. Grunnlovsjubileet gjev oss det unike høve til å invitere til debatt om demokratiet i framtida, og kva rolle Grunnlova skal ha i åra som kjem. Og her er det viktig at me greier å engasjere born og unge. Å investere i demokratiopplæring for nye generasjonar er den beste investeringa for vårt framtidige folkestyre. 17. mai er det perfekte høve til å kveike denne gnisten, for dette er dagen der me feirar nettopp Grunnlova, vår nasjonaldag som fyller oss med hornmusikk i brystet og stoltheit over det som nasjonen i fellesskap har bygd opp gjennom generasjonar. Dette er ei arv me må ta godt vare på og overlevere til våre born, kanskje som det mest verdfulle me har å overlevere når neste generasjon skal ta over etter oss. La dagen stå i Grunnlova sitt teikn, me kler oss i det finaste me har, og fyller gater og torg med glade born og hornmusikk. Hipp, hipp Hurra! Gode nasjonaldagshelsingar frå Liv Kari Eskeland Ordførar 17. mai

4 Herlege Stordøy Herlege Stordøy, herlege Stordøy! Fager og fin millom fjordane blå Stig du or havet bjart som ei solmøy, toppar og tindar mot skyene nå. Skogen han susar songen so lint: «Å, her er utifrå fagert og fint». Bygdi seg breider ven i frå sjøen, speglar seg av i det djupaste blå. Gardane logne ligg upp på bøen, sjølve so kan dei i djupni seg sjå. Kjærlege heimar ljos yver liv, soli ho lyser og skuggane driv. Herlege Stordøy, segnrike strender, minne frå Håkon den Gode si tid. Inn i vår soga hev dine grender, skrive sitt namn i ein ærefull strid. Ransmann laut røma, Skrøya du batt, fridom du elska og fri stod du att mai mai

5 Leverandør av modulbygg: Kontor - Kantine - Boligrigger Stord Innkvartering AS er spesialisert leverandør av modulbygg, og tilbyr et bredt utvalg innen bolig-, kontor- og kantinemoduler. Mange av våre kunder er mellomstore og store foretak innen bygg og anlegg, offentlig aktører og verfts- og offshorenæringen. Nattrutekaien 35, 5411 Stord E-post: Telefon: mai

6 6 17. mai 2014

7 Borgg Stord - Tlf frisør og solstudio Heiane, telefon: mai

8 Heiane Bjelland Bjelland Heiane Bjelland 17. mai mai 2014

9 treffstaden i sentrum Borggata 20, Leirvik på Stord Telefon Gratulerer med dagen! 17. mai mai

10 11. Stord Røde Kors 12. Venskapsforreningen Stord- Comalapa 22. Russen Stord Dykkarklubb 24. Andre organisasjonar A H L O M T Å Kion Kiropraktor senter Tlf Stord/Bømlo E S L L A L M Å S H O T E L L Tlf Fax: Kjøtteinsveien 60, 5400 Stord mail: Kjøtteinsvn Stord Tlf ved REMA på Heiane Tlf E-post: ME HAR HANDVERKARAR: malar flisleggar tapetserar gulvleggar snekker 17. mai 2008 SKADETAKST - LAKKERING - BILGLASS «Det lille ekstra» 17. mai 2008 Tlf: Fax: E-post: p og Prakt mai

11 K. Ste Pb Heiane - Tlf mai

12 Stord Hotell mai 2014

13 Behov for elektriker eller rørlegger? telefon mai

14 mai 2014

15 Bjelland Spar Haga 17. mai

16 STORD Hildegunn Steinsvåg Kari Grini & Turid Norstein Boks Stord Telefon mai 2014

17 Telefon: Gratulerer med dagen Sagvåg 5410 SAGVÅG. Mob.: 9 Mob.: Jostein Telefax: E-po FAGKUNNSKAP GIR VI UTFØRER ALT I: Malera 17. mai Gulv- Ta kontakt med

18 mai 2014

19 - raskast i Norden Uansett kor du held til leverer me, dør til dør, på nokre timar! Direkte til/frå Stord: Kontakt Tor Atle Haugland tlf mai

20 mai program for Stord kommune 2014 FELLESARRANGEMENT LEIRVIK: 07:00 Flaggheising ved støtta av Bård Haugland og Austrid monumentet. Stord Musikklag, Leirvik Mannskor og speidarane deltek. Tale og nedlegging av krans ved Birger Taranger. Morgontoget går gjennom Leirvik til Døso. Leirvik Mannskor, speidarane og Stord Musikklag går vidare til Stord sjukehus der dei spelar og syng. Leirvik Mannskor syng og på Knutsaåsen og Stord Sjukeheim. 10:45 Tale og nedlegging av krans til minne om dei falne ved Stord Kyrkje. Tale ved Jon Terje Hauger Festgudsteneste i Stord Kyrkje ved Eirik Aadland Tappel. Ordføraren, Johanne Øvsetbø Tvedten, Bjørn Arve Lunde og Stord Musikklag deltek. 13:00 Gratis film i Kulturhuset - Solan og Ludvig 14:30 Framsyning i Paviljongen på torget med Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag. Dei vil og spela og dansa i Borgartoget. 15:00 Borgartoget stiller på Torget. Kvart lag stiller opp bak sine faner/merke. Sjå oppstilling og kart bak i programmet. 15:30 Toget startar (sjå rute på baksida av programmet) Alle bilar må forlata toget ved Turnhallen. Ingen køyrety inn i Parken. 16:00 Folkemøte i Parken Leirvik Mannskor syng og Stord Musikklag spelar. Tale for Dagen ved Svein Arne Theodorsen Framsyninig Hurra for den lange freden. 5.-klassane ved Leirvik Skule. 17:00 Nasjonalfest i Frelsesarmeen. Fint program og god servering. Nils Heie held andakt og talar. 17:30 Familiefest i Leirvik Bedehus 17:30 Leirvik Mannskor ynskjer velkomen til Matinè i Kulturhuset. Elevar frå Leirvik Skule, Stord Musikklag, Songlaget Stordabuen, Stordingane, Chicklets Musikklina, Mokkat, Kvartetten Korsett, Ailin Sanden og Fredrik Horn deltek saman med Leirvik Mannskor. 17. mai 2014

21 LEIRVIK SKULE: 08.30: Borna møter på skuleplassen 08.45: Opning av dagen ved 7. trinn 09.00: Barnetoget går frå skuleplassen. Rute: Vikabrekko Osen - Nattrutekaien Kaisvingen Borggata Torget Sæ Vikabrekko skuleplassen : Kafèen på skulen opnar 10.15: Framsyningar av elevar ved skulen Etter framsyningane vert det leikar for store og små. Sal av is, pølser, brus, kaffi og kaker : Arrangement slutt HYSTAD SKULE 08.00: Flaggheising 09.30: Elevane møter på skulen og stiller opp på idrettsbanen. Appell v/elevar i 7. klasse. Stord skulekorps spelar. Me syng desse songane: 1. Gud signe vårt dyre fedreland. 2. Det går et festtog gjennom landet 3. Ja, vi elsker dette landet : Avgang med marsj ned til Stord sjukehus. Deretter går toget ned Sjukehusvegen og ut Hystadvegen til kyrkja : Tale med nedlegging av krans ved minnestøtta over dei falne : Gudsteneste i Stord Kyrkje Leikar for barn på idrettsbanen og ved Landskap I på Hystad skule : Teiknefilm for barn i Landskap I. Vinnarane av det beste innslaget i 17. maitoget vert kunngjort. Kafeteria i gymnastikksalen og pølsesal ute v/stord skulekorps sitt støttelag. Det vert sal av is og brus v/17. maikomitéen. Kaféen opnar kl NB! Hugs «småpengar»! Det er foreldrekontaktane som har ansvar for at elevane stiller opp på idrettsbanen og føl dei i toget til kyrkja. Foreldrekontaktane har også ansvar for at faner, flagg og plakatar vert samla inn og plasserte i ein bil som står parkert utanfor kyrkjegardsporten 17. mai

22 LANGELAND SKULE Frammøte ved skulen. Elevane stiller opp. Appell for dagen ved 7.trinn. Toget går denne ruta i år: Fra skulen, Trodlahaugen, Langelandsveien opp til skulen igjen. Det er viktig at elevane vert ståande med klassane sine under talen. Tale for dagen ved Steinar Røgenes. Det vert ikkje sal frå kiosk og kafeteria under talen. Me ber alle om å respektera dette. Salet opnar etter talen. Kafè i mediateket og gymsale samt nybygget. Det vert også utsal frå bod ved inngang til gymsal Konsert med Langeland skulekorps. Etter konserten vert det arrangert leikar og underhaldning for borna Program ved skulen slutt. ROMMETVEIT SKULE 08:00 Flaggheising på Rommetveit skule. Korpset spelar under flaggheisinga. 10:00 Andakt i Aulaen ved Svein Arne Theodorsen. Fredsdikt av elevar i 5. klasse. Rommetveit skulekorps spelar. Song av elevane i 5. klasse saman med Nordbygda 17. mai-kor. 10:45 Barnetoget stiller opp i Borggarden. 10:55 Nordbygda 17. mai-kor syng «Gud signe Noregs land» og «Herlege Stordøy». Appell. Alle syng to vers av «Ja, vi elsker». 11:10 Toget går. Ruta går forbi Samhald og over Krokane. 12:00 Leikar på skuleplasen, filmframsyning i mediateket og kafè i gymsalen. Sal av pølser, brus og is. 13:30 Arrangementet på skulen er ferdig. SAGVÅG SKULE 11:30 Arrangementet ved skulen startar. Kafeen opnar. Leikane startar. 12:00 Elevinnslag Elevar frå 7. klasse held appell. Kunngjering beste innslag i toget. 13:00 Vinnarane av dei ulike konkurransane vert kunngjort. 13:30 Leikane sluttar. Arrangementet ved skulen sluttar mai 2014

23 FELLES BARNETOG 17. MAI I LITLABØ- OG SAGVÅGSBYGDA Rute for toget: Frå Sagvåg sentrum (ved KIWI), via Buneset og forbi der gamle Sagvåg skule låg. Toget endar opp ved kyrkja, der me får dagens tale. PROGRAM: Kyrkjefrukost i Nysæter kyrkje Flaggheising v/ eldrebustadane i Buneset, Sagvåg skulekorps spelar Ord for dagen i Nysæter kyrkje Toget stiller opp i Sagvåg sentrum Toget går frå Sagvåg sentrum til Nysæter kyrkje Toget stoppar ved kyrkja. «Ja, vi elsker» og dagens tale v/ minnestøtta Arrangementa ved skulane startar Me oppmodar alle om ikkje å gå til skulane før dagens tale er ferdig. LITLABØ SKULE 11:30 Kafèen opnar. Salg av rømmegraut, pølser, is, brus og kaker Program frå senen. Underhalning ved elevane. Leikane startar når underhaldninga er ferdig. Slutt på arrangemanget kl.14:00. TJØDNALIO SKULE 11.30: Kafeen opnar - Fanfare - Tale - Nasjonalsong-korpset - 7. klasse innslag - Leikane startar : Lotteri : Avslutning 17. MAI PÅ HUGLO 10:30 Flaggheis ved Huglo skule. 11:00 Gudstjeneste i Huglo Bedehuskapell Rett etter gudstjeneste: Tog til Skarvene og tilbake til skuleplassen. Matøkt i gymsalen på skulen. Kake sal. Ta med kaffi. Sal av brus, is m.m. Leikar for born og vaksne. 17. mai

24 TELEFON , TELEFAX E-post: Telefon: , telefaks: Telefon Mobil mai 2014

25 Huse deg selv eller andre? Coast Apartments er din samarbeidspartner for å leie bolig på Stord. - Tlf Velkommen til KRISTNEBARNEHAGAR A/S! Bergly Familiebarnehage i Gullbergvegen 23 Det var den første barnehagen på Stord med utvida kristenformålsparagraf. Den er lokalisert ca. 500 m frå Aker Stord. Stuastølen Gardsbarnehage i Litlabøvegen 139 Den ligg på Stuve ca. 3,5 km frå Leirvik sentrum. Idyll er det ordet mange brukar når dei kjem og ser kor fint her er. Utvida kristen formålsparagraf. Bergly Familiebarnehage Øvre Hageby 17, 5411 Stord Tlf: Stuastølen Gardsbarnehage: Litlabøv.139, Stuve, 5415 Stord Tlf: mai

26 Klær for damer og herrer - unge og eldre Borggata 13 - Tlf Stord AS STORDBASE Avd. Stord Tlf: mai 2014

27 Indu Sunnhordland Spar Sagvåg Trafikkopplæring AS Tlf Vaa NOBINA Norge As Avd. Sunnhordland Vabakkjen 4, 5411 Stord - Vi utfører også ekstratrafikk - Kirsten Dahle Frisørsalong Hystadv. 43, 5416 Stord Tlf mai 2014 Pomp og Prakt 2713

28 Tryg Salgssenter - AB Stord Forsikring Telefon Din fagmann på Stord RØR & HANDVERK SERVICE AS Fre 08:00-15:30 Tlf , Heiane 2, Postboks 1290, 5406 Stord mai 2014

29 Rundehaugen 25, Heiane, Stord Tlf e-post: Aktiva Økonomiservice AS er eit leiande selskap i Sunnhordland innan rekneskaps- og økonomitenester Rekneskapstenester Lønn Rådgjeving Styrearbeid Tlf: www. aktiva.no 17. mai

30 Å G. Sagenes OnLine brevpapir brosjyrar skjema idem Ådland Telefon it... tlf salgsgaranti! Vi Er HEr. wow Dersom vi ikke får en salgssum du er fornøyd med for boligen din, kan du trekke salgsoppdraget. Ingen meglerhonorar. Ingen annonseutgifter. Ingen problemer. emvest.no / mai 2014

31 Me gratulerar med dagen! 17. mai

32 Elecon TLF: , Se også: mai 2014

33 Betongarbeid Grunnmurar Forstøtningsmurar Betonggolv Jan Grov, dagleg leiar Stord Tlf mai

34 Heiane Stord - Tlf i 2008 man-fre mai 2014

35 I 2014 jubilerer vi som høgskole Det er 20 år sidan HSH blei skipa, og i 175 år har vi drive med lærarutdanning. Her har vi ei historie og kunnskap som få andre i landet kan skilte med. I jubileums året vil det skje mange spennande aktivitetar. Autorisert Maskin Entreprenør Postboks 1124, 5407 Stord Tlf Fax: Mail: 17. mai

36 One solution - Complete control The leading supplier of welding quality and documentation software Ope: (18) 17. mai mai 2014

37 Leirvik V a r e t a x i AS Ekspresstransport Godstransport Flyttetjenester Budtjenester Tlf mai

38 Med Sunnhordlands-appen kan du lese papiravisa som e-avis på iphone og ipad Sunnhordland der DU er! Last ned app og les avisa på iphone og ipad Bestill abonnement på - klikk på KUNDESENTER PAPIR PC/MAC IPHONE IPAD mai 2014

39 Det går et festtog gjennom landet! Gud signe Noregs land Det går et festtog gjennom landet! I by og Arne dal, ved Garborg fjell og fjord. Vi svinger flagget stolt for Norge, med Gud hurrarop signe ifra Noregs syd og land, til nord. kvar heim, kvar dal og strand, kvar lund Ref. og lid. Hurra! Han Vi lat marsjerer det aldri og vi døy, synger sanger han verje i rødt, bygd hvitt og blått. øy, Kjenner Han verje frihetens mann rytme og i kroppen. møy, Fylt av til glede æveleg for landet tid. vårt. Den Her store ligg dei dagen grav vil i vi grav, feire. Nå frå lyder hei og takkens ned i melodi hav, som stiger som taktfast stridde opp so, fra folket. Fra Gud oss sign som kvar ønsker ærleg et demokrati. svein, som søv der under stein, Syttende Gud sign mai. dei Nå kvar jubler og våren! ein, Nasjonen der pynter dei seg no. til fest. Gå sammen, elske fram verdier så alle trives. Da har vi det best. Det går et festtog gjennom tiden der slekter har satt dype spor. Med sine valg gav de oss framtid. Se, våre 17. røtter mai de spirer 2008og gror. 17. mai

40 Gud signe Noregs land Arne Garborg Gud signe Noregs land, kvar heim, kvar dal og strand, kvar lund og lid. Han lat det aldri døy, han verje bygd og øy, Han verje mann og møy, til æveleg tid. Her ligg dei grav i grav, frå hei og ned i hav, som stridde so, Gud sign kvar ærleg svein, som søv der under stein, Gud sign dei kvar og ein, der dei er no. 17. mai mai 2014

41 Ja vi elsker dette landet Bjørnstjerne Bjørnson Ja vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem, elsker, elsker det å tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord! Og den saganatt som senker, senker drømmer på vår jord. Ja vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, Også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir. Også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slår leir. 17. mai mai

42 Gud signe vårt dyre fedreland Elias Blix Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma. Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma. No er det i Noreg atter dag med vårsol og song i skogen. Um sædet enn gror på ymist lag det brydder då etter plogen. So signa då Gud det gode såd, til groren ein gong er mogen. Amfi Stord, 5411 Stord Telefon: E-post: 17. mai mai 2008

43 Oppstilling Borgartoget 1. Politi 2. Ordførar 3. Flaggborg 4. Stord Musikklag 5. Marinen 6. Leirvik Mannskor 7. Stord formannskap og kommunestyre 8. ST&I 9. Olsen & Jensens viseklubb 10. Stordkoret 11. Stord Røde Kors 12. Stord Skulekorps 13. Seilforeningen 14. Stord Undervannsklubb 15. Stord Judoklubb 16. Stord Karateklubb R Å D H U S E T Musikkskulen 18. HSH-Høgskulen 19. Songlaget Storabuen 20. Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag 21. Langeland Skulekorps 22. Leirvik Bedehus 23. IUF 24. Sundagsskulen 25. Frelsesarmeen 26. Internasjonal Kulturklubb 27. Vestenfjedske Revkroklag af Stord motorsport klubb 29. Fitjar - russen 30. Stord - russen S P A R E B A N K E N V E S T 17. mai

44 44 17.mai stord 2014.indd mai :13

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012 17. mai 2012 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio TILSKIPAR: Stord IL, turngruppa 1 7. m a i 2 0 1 2 1 Kjære alle Stordabuer og gjester! I vakker vårdrakt kan me også

Detaljer

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012 17. mai 2012 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio TILSKIPAR: Stord IL, turngruppa 1 7. m a i 2 0 1 2 1 Side 2: Kan du Reidar finne eit "turnbilde" frå Jarle Kaldråstøyl

Detaljer

Program for: Rommetveit Langeland Litlabø TILSKIPAR:

Program for: Rommetveit Langeland Litlabø TILSKIPAR: 17. 17. mai 2009 2013 Program for: Leivik Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Sagvåg Tjødnalio Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: Kjære sambygdingar og gjester, gratuler med dagen! Sjeldan ser me

Detaljer

17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7.

17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7. 17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 1 7. m a i 2 0 1 1 1 17. maikomiteen helsar Så var det vår tur igjen. Stord Musikklag

Detaljer

Program for 17. mai i Volda

Program for 17. mai i Volda Program for 17. mai i Volda 2016 Foto: Møre Gratulerer med dagen Nordmannen Mellom bakkar og berg utmed havet heve nordmannen fenge sin heim, der han sjølv heve tuftene grave og sett sjølv sine hus oppå

Detaljer

17. mai Hjellestad 2016

17. mai Hjellestad 2016 17. mai Hjellestad skole 2016 17.maitoget Porsche Center Bergen ønsker alle en fin 17.mai feiring! Besøk vår butikk i Fleslandveien 2, Blomsterdalen Oppstilling v/fana Folkehøgskole Foreldre og andre Krokusbakken

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet 17. MAI-PROGRAM og informasjon om grunnlovsjubileet LUNNER KOMMUNE 2014 PROGRAM FOR HARESTUA Kl. 08.00 Kl. 09.00 Kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.15 Kl. 13.30 Flaggheising Harestua skole

Detaljer

Program for 17. mai 2014 Paradis skole

Program for 17. mai 2014 Paradis skole Program for 17. mai 2014 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Norges nasjonaldag 17.mai 2014 markeres ekstra med mange små og store arrangementer.

Detaljer

Program for 17. mai 2015 Paradis skole

Program for 17. mai 2015 Paradis skole Program for 17. mai 2015 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! På Paradis skole blir 17. mai 2015 markert med flaggheising, barnetog om ettermiddagen

Detaljer

17. mai SPYDEBERG 2013

17. mai SPYDEBERG 2013 17. mai SPYDEBERG 2013 Program for 17. mai 2013 Kl.08.00 Flaggheising i Stasjonsgata ved Spydeberg speidergruppe og Spydeberg skolekorps. Det oppfordres til å ringe med gårdsklokkene. Korpsene spiller

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke mai program

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke mai program 2017 17. mai program Program for dagen Ålgård 08:00 08:30 08:45 09:00 10:15 10:30 13:30 11:00 13:00 11:00 13:30 15:00 18:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller

Detaljer

PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2016

PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2016 17. mai 2016 Hvaler PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2016 Kl. 08.00 Kl. 08.15 Kl. 09.00 Kl. 10.15 Kl. 10.35 Kl. 11.05 Kl. 11.50 Kl. 13.30 Flaggheising ved Rådhuset. Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund,

Detaljer

17. MAI-PROGRAM VALDERØYA 2016

17. MAI-PROGRAM VALDERØYA 2016 17. MAI-PROGRAM VALDERØYA 2016 Arr: FAU v/komitè 6. trinnet og IL Valder Tusen takk til vår hovedsponsor: BYGGMANN Kjør ny bil fra Avis Hos oss får du alltid nye og sikre biler som gir deg den beste opplevelsen.

Detaljer

PROGRAM LEIRET 2014. Nyskrevet grunnlovssang til 200-årsmarkeringen

PROGRAM LEIRET 2014. Nyskrevet grunnlovssang til 200-årsmarkeringen 17. mai PROGRAM LEIRET 2014 Nyskrevet grunnlovssang til 200-årsmarkeringen 1814 2014 Foto: Elverum Drilltropp Tlf. 62 41 29 51. Storgata 9, Elverum Tlf. 62 41 80 60. Storgata 13, Elverum Tlf. 62 41 44

Detaljer

Program for 17. mai 2016 Paradis skole

Program for 17. mai 2016 Paradis skole Program for 17. mai 2016 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Den 17.mai feirer vi Norges nasjonaldag. Vi feirer at Norge er et fritt land

Detaljer

Program for 17. mai 2017 Paradis skole

Program for 17. mai 2017 Paradis skole Program for 17. mai 2017 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole OBOS ønsker alle en riktig fin 17. mai-feiring! Som OBOS-medlem stiller du foran i køen den dagen du

Detaljer

PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2015. 17. mai 1945 et 70 års minne

PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2015. 17. mai 1945 et 70 års minne 015 på Hva 2 i a m. ler 17 Kl. 08.00 Kl. 08.15 Kl. 09.00 Kl. 10.15 Kl. 10.35 Kl. 11.05 Kl. 11.50 Kl. 13.30 PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2015 Flaggheising ved Rådhuset. Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund,

Detaljer

17. mai 2017 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR:

17. mai 2017 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 17. mai 2017 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 17. maikomiteen helsar Stord Musikklag har saman med Stord Idrettslag og Leirvik

Detaljer

17. mai. i Båtsfjord

17. mai. i Båtsfjord 17. mai i Båtsfjord 2009 Kjære Båtsfjordinger. leve og styresett. Siden disse ordene er skrevet noen dager i forkant må jeg få prise det fantastisk flotte været vi har. Håper dette også gjelder på selve

Detaljer

Velkommen til Madlaleiren!

Velkommen til Madlaleiren! Velkommen til Madlaleiren! Det er en glede å igjen kunne ønske beboerne i Madla bydel velkommen til 17.mai-feiring her ved KNM Harald Haarfagre. I år er den 59. gang for dette unike sivile og militære

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Program for 17. mai 2013 Paradis skole

Program for 17. mai 2013 Paradis skole Program for 17. mai 2013 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Norges nasjonaldag 17. mai markeres i år som tidligere år med flaggheising,

Detaljer

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet Uke 20 og 21 15.-24.mai. Verdiord: Ærlighet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lunsj Vi øver på å gå i tog Grilling med barnehagen Hurra for 17.mai 1.klasse har fellessamling. Felleslunsj Lunsj Gym Norsk/

Detaljer

Kjære bygdefolk! Vi Vi gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Vel møtt! Hilsen hovedkomiteen 2012 2006. Birkeland Servicesenter

Kjære bygdefolk! Vi Vi gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Vel møtt! Hilsen hovedkomiteen 2012 2006. Birkeland Servicesenter Kjære bygdefolk! Gratulerer med dagen! La oss sammen vise at at vi vi er er glade glade over og å takknemlige leve i et fritt land over og å leve takknemlige i et fritt for land. den Vi friheten oppfordrer

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

KRINGLEBOTN SKOLE. 17. mai program Patrick Joel. Angelica

KRINGLEBOTN SKOLE. 17. mai program Patrick Joel. Angelica KRINGLEBOTN SKOLE 17. mai program 2017 Patrick Joel Angelica Lars Jonas Isabell Simon 1 Kjære alle i Kringlebotn! Det er en stor glede å ønske velkommen til årets 17. maifeiring på Kringlebotn skole! Også

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2015 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2015 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2015 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

NORD-AURDAL 17. MAI 2014

NORD-AURDAL 17. MAI 2014 NORD-AURDAL 17. MAI 2014 Tegning: Oda Hjelle, 6. klasse NABS grunnloven 200 år Tegning: Anne Kathrin Kühn, 6. klasse NABS Program for dagen 07.30 Gruppe fra Valdres Brass Band spiller på Nesjordet 08.00

Detaljer

17. mai i Fusa PROGRAM

17. mai i Fusa PROGRAM 17. mai i Fusa Gode fusingar 1814 blir kalla mirakelåret i norsk historie. Noreg gjekk inn i 1814 som ein del av Danmark-Noreg, styrt frå København med ein eineveldig konge, og enda som eigen stat i union

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Sunnhordland. 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET

Sunnhordland. 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET Sunnhordland 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET Program 1. mai Stord Parken på Litlabø Kl. 09.00 Blomenedlegging ved Gruvearbeidarmonumentet.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter

Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter 17. mai i Øverbygd 2017 Årets forside er tegnet av: Emil Floli 5. klasse Bjørkeng oppvekstsenter VELKOMMEN TIL 17. MAI FEIRING I ØVERBYGD 2017 17.mai-komiteen i Øverbygd håper bygdas befolkning vil slutte

Detaljer

17. mai 2014 på Hvaler

17. mai 2014 på Hvaler 17. mai 2014 på Hvaler PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2014 Kl. 08.00 Kl. 08.15 Kl. 09.00 Kl. 10.15 Kl. 10.35 Kl. 11.05 Kl. 11.50 Kl. 13.30 Flaggheising ved Rådhuset. Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund,

Detaljer

17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok

17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok 17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok Revidert mai 2011 Kjære klassekontakt! 17.mai er eit sikkert vårteikn. Det er foreldre i 5. klasse som steller til 17. mai ved Rommetveit skule. Ei god planlegging av

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget

17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget Hammartun 05.05.15 17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget Klassekontakter og lærere har sammen organisert hvem som skal følge barna i toget. Foresatte som går i toget kjenner ikke alle elevene

Detaljer

PROGRAM NORDSTRAND. Kl. 08.00 Flaggheising - Agnes Thorsens plass (ved Nordstrand skole) Kl. 09.15 Bekransning av bauta - Agnes Thorsens plass

PROGRAM NORDSTRAND. Kl. 08.00 Flaggheising - Agnes Thorsens plass (ved Nordstrand skole) Kl. 09.15 Bekransning av bauta - Agnes Thorsens plass PROGRAM NORDSTRAND Flaggheising - Agnes Thorsens plass (ved Nordstrand skole) Kl. 09.15 Bekransning av bauta - Agnes Thorsens plass Kl. 10.30 Veteranbilparade Kl. 10.45 17. mai-tog Samling på kirkebakken

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

17. mai SPYDEBERG 2015

17. mai SPYDEBERG 2015 17. mai SPYDEBERG 2015 Program for 17. mai 2015 Kl. 08.00 Frokost og flaggheising på Spydeberg prestegård (påmelding til tlf 916 96 085/ 416 54 497) Kl. 09.30 Bekransning av bautaen i Stasjonsparken til

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Program 17. mai 2015

Program 17. mai 2015 Program 17. mai 2015 PROGRAM FOR DAGEN - 17. MAI 2015 08.00 Salutt og flaggheising Salutt ved Tinghaug. Ordfører Roar Jonstang heiser flagget på Tinghaug. Nøtterøy Musikkorps, Nøtterøy Skolekorps og Skjærgårdskoret

Detaljer

Teikning: Kaja Haugseng, 7.trinn, Vigre Skule. 17. mai N ærbø2 0 1 4 30,- Oversikt: Barnetog og folketog. Sjå kart.

Teikning: Kaja Haugseng, 7.trinn, Vigre Skule. 17. mai N ærbø2 0 1 4 30,- Oversikt: Barnetog og folketog. Sjå kart. Teikning: Kaja Haugseng, 7.trinn, Vigre Skule 17. mai N ærbø2 0 1 4 Oversikt: Barnetog og folketog. Sjå kart. 30,- Tegning : Anete Svendsen, 1 klasse Vigre Skule Tegning : Aslak Moland, 5 klasse Vigre

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren!

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren! 17.mai program Velkommen til Madlaleiren! Hjertlig velkommen til feiring av nasjonaldagen i Madlaleiern. Det er hele 57 år siden første gang.det betyr at det bør være mange blant besteforeldregenerasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Nymannsbråtet barnehage KVITVEISEN Mai 2015 Månadens tema; Bevegelsesglede: Sirkus. Månadens song; «Nymannsbråtet barnehage», «Ja, vi elsker». Fagområde; Kropp, bevegelse og helse. Veke Fredag 01.05 Offentleg

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06 Mandag 20/06 17:00 LiviVinje - Jonsokmoro U-tunnelen ved Vinjevatn Nok ein gong skipar LiviVinje til tradisjonell jonsokfest på sletta ved Uen. Me set fyr på bålet kl 18.00, dersom veret tillet det. Grasvollen

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

Os sentrum 07.00: Os Musikkforening spelar frå Finnebrekka 10.00: Arrangement på Luranetunet. Tale ved varaordførar Laila Reiertsen.

Os sentrum 07.00: Os Musikkforening spelar frå Finnebrekka 10.00: Arrangement på Luranetunet. Tale ved varaordførar Laila Reiertsen. Os sentrum 07.00: Os Musikkforening spelar frå Finnebrekka 10.00: Arrangement på Luranetunet. Tale ved varaordførar Laila Reiertsen. Kulturelt innslag ved Os spelemannslag. Os Musikkforening spelar. 10.00:

Detaljer

17. mai SPYDEBERG 2016

17. mai SPYDEBERG 2016 17. mai SPYDEBERG 2016 17. maikomiteen ønsker velkommen til årets 17. maifeiring i Spydeberg Kl 08.00 Flaggheising ved Spydeberg speidergruppe Korpsene spiller i gatene Kl 08.00 Frokost og flaggheising

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Velkommen til kulturskulen.

Velkommen til kulturskulen. 1 Velkommen til kulturskulen. Det er no tid for å søkja om plass i kulturskulen for neste skuleår. Alle elevane som har plass dette året, får det automatisk neste år, men dei må levera eit skjema som blir

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Velkommen til 17. mai i Moelv 2016

Velkommen til 17. mai i Moelv 2016 Velkommen til 17. mai i Moelv 2016 Limtrehallen Moelv kulturhus Kr. 25,- Velkommen til feiring av 17. mai i Moelv Moelvhallen er stengt for oppussing og uteområdet ved Mo gård er omgjort til anleggsområde.

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

17. mai i Andebu 2015

17. mai i Andebu 2015 17. mai i Andebu 2015 Andebu Kodal Høyjord Program for dagen Utgitt av 17. maikomitéene i Andebu, Høyjord og Kodal i samarbeid med Andebu kommune Besøk vår spennende butikk! Andebu Senter Telefon: 33 44

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

BREVIK 17. MAI 2009. ALF JACOBSENS BOKTRYKKERI a s, 3950 BREVIK

BREVIK 17. MAI 2009. ALF JACOBSENS BOKTRYKKERI a s, 3950 BREVIK BREVIK 17. MAI 2009 ALF JACOBSENS BOKTRYKKERI a s, 3950 BREVIK 17. mai-komiteen 2009 17. mai-komitéen består av foreldre til 6.- og 7.-klassinger. 2 Ja, vi elsker dette landet Ja, vi elsker dette landet

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

17. MAI 2009 ÅS KOMMUNE

17. MAI 2009 ÅS KOMMUNE 17. MAI 2009 ÅS KOMMUNE MINNESTEINEN ÅSGÅRD KL. 08.00 Flaggheising og minnehøytidelighet ved minnesteinen, Åsgård Minnetale og bekransing ved: Kjersti Sørlie Rimer Medvirkende: Ås jente- og guttekorps

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer