17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR:"

Transkript

1 17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG

2 17. maikomiteen helsar Stord Musikklag har ein lang tradisjon med å ta på seg å arrangera 17. mai. Idrettslaget, Mannskoret og Musikklaget vekslar på å ta ansvaret for å få til ei verdig og hyggjeleg feiring for innbyggarane i Stord. Dette er ei oppgåve me tek på oss med glede, sjølv om det kan røyna på når me i tillegg skal spela og marsjera meir eller mindre heile dagen. Me vonar sjølvsagt at de som står langs vegen set pris på korpsmusikk på 17. mai. Det blømer i korps-miljøet på Stord, og det er svært gledeleg å sjå at skulekorpsa er i utvikling og gjer det godt i tevlingar. Det lovar godt for framtida for både Stord Musikklag og Sagvåg Musikklag som får mange nye medlemer frå skulekorpsa. Når de i dag ser og høyrer Stord Musikklag i gatene, skal de vita at me er ikkje fulltalige. Mange av medlemene våre er og medlemer av eit av skulekorps, og då må dei sjølvsagt prioritera dette. Kom heller att på ein av konsertane våre, så skal de få fullt trøkk med alle på plass. Det første høvet er allereie 7. juni i teltet på Torget. Då kan de få høyra mykje godlyd med spanande solistar. Det er ein spesiell 17. mai i år, med markering av 200-års jubileet for grunnlova. Dette vert markert på mange måtar, mellom anna vert det Festgudsteneste med ulike jubileumsinnslag. På folkefesten i Parken skal 5. klassingane frå Leirvik Skule framføra skodespelet Hurra for den lange Freden. Her får me i korte drag eit resymé av det utrulege året 1814 som førte til ny grunnlov og union med Sverige. For oss i Musikklaget startar det med speling i under seremonien i Nordre Kaisving klokka sju og påfølgjande tog til Sjukehuset der me spelar og Mannskoret syng for pasientar og tilsette. Så går det slag i slag, og dagen er ikkje slutt før siste tone er spelt på Matineen i Kulturhuset. Me voner at de alle får ein triveleg og høgtidsam 17. mai og at me kan vera med på å skapa den rette stemninga på dagen. Me vil med dette og takka for velvilje frå og godt samarbeid med: - Annonsørane i programmet - Talarane Svein Arne Theodorsen, Birger Taranger og Jon Terje Hauger - Stord Kommune - Bladet Sunnhordland - Alle lag og organisasjonar som deltek i Morgontoget, Borgartoget, Matineen og andre tilstellingar på Nasjonaldagen Stord Musikklag ynskjer alle til lukka med nasjonaldagen mai 2014

3 Gode vener Ein vårdag i 1814, nærare tidfesta til 17 mai, vart Noreg si Grunnlov høgtidsamt overlevert til regenten Christian Fredrik (kronprins av Danmark) som same dag vart kruna til konge. Dette var resultatet av eit arbeid som hadde blitt utført i nokre hektiske veker av mennene på Eidsvoll vår nye Riksforsamling. 17. mai vart stifta som vår nasjonaldag, og i år vert Grunnlovsjubileet feira over heile landet gjennom heile året. Nasjonaldagen vert likevel spesiell for oss dette året. Spesiell fordi me no kan feire 200 år med ei Grunnlov som har gjeve oss rettigheiter og rettferd. Grunnleggjande verdiar som demokrati og menneskeverd ligg også nedfelt i grunnlova. Men sjølv om det er viktig å skode attende på historia, er det gjerne like viktig å skode framover, for å sikre at Grunnlova skal vera eit aktuelt og godt fundert dokument også dei komande 200 åra. Grunnlovsjubileet gjev oss det unike høve til å invitere til debatt om demokratiet i framtida, og kva rolle Grunnlova skal ha i åra som kjem. Og her er det viktig at me greier å engasjere born og unge. Å investere i demokratiopplæring for nye generasjonar er den beste investeringa for vårt framtidige folkestyre. 17. mai er det perfekte høve til å kveike denne gnisten, for dette er dagen der me feirar nettopp Grunnlova, vår nasjonaldag som fyller oss med hornmusikk i brystet og stoltheit over det som nasjonen i fellesskap har bygd opp gjennom generasjonar. Dette er ei arv me må ta godt vare på og overlevere til våre born, kanskje som det mest verdfulle me har å overlevere når neste generasjon skal ta over etter oss. La dagen stå i Grunnlova sitt teikn, me kler oss i det finaste me har, og fyller gater og torg med glade born og hornmusikk. Hipp, hipp Hurra! Gode nasjonaldagshelsingar frå Liv Kari Eskeland Ordførar 17. mai

4 Herlege Stordøy Herlege Stordøy, herlege Stordøy! Fager og fin millom fjordane blå Stig du or havet bjart som ei solmøy, toppar og tindar mot skyene nå. Skogen han susar songen so lint: «Å, her er utifrå fagert og fint». Bygdi seg breider ven i frå sjøen, speglar seg av i det djupaste blå. Gardane logne ligg upp på bøen, sjølve so kan dei i djupni seg sjå. Kjærlege heimar ljos yver liv, soli ho lyser og skuggane driv. Herlege Stordøy, segnrike strender, minne frå Håkon den Gode si tid. Inn i vår soga hev dine grender, skrive sitt namn i ein ærefull strid. Ransmann laut røma, Skrøya du batt, fridom du elska og fri stod du att mai mai

5 Leverandør av modulbygg: Kontor - Kantine - Boligrigger Stord Innkvartering AS er spesialisert leverandør av modulbygg, og tilbyr et bredt utvalg innen bolig-, kontor- og kantinemoduler. Mange av våre kunder er mellomstore og store foretak innen bygg og anlegg, offentlig aktører og verfts- og offshorenæringen. Nattrutekaien 35, 5411 Stord E-post: Telefon: mai

6 6 17. mai 2014

7 Borgg Stord - Tlf frisør og solstudio Heiane, telefon: mai

8 Heiane Bjelland Bjelland Heiane Bjelland 17. mai mai 2014

9 treffstaden i sentrum Borggata 20, Leirvik på Stord Telefon Gratulerer med dagen! 17. mai mai

10 11. Stord Røde Kors 12. Venskapsforreningen Stord- Comalapa 22. Russen Stord Dykkarklubb 24. Andre organisasjonar A H L O M T Å Kion Kiropraktor senter Tlf Stord/Bømlo E S L L A L M Å S H O T E L L Tlf Fax: Kjøtteinsveien 60, 5400 Stord mail: Kjøtteinsvn Stord Tlf ved REMA på Heiane Tlf E-post: ME HAR HANDVERKARAR: malar flisleggar tapetserar gulvleggar snekker 17. mai 2008 SKADETAKST - LAKKERING - BILGLASS «Det lille ekstra» 17. mai 2008 Tlf: Fax: E-post: p og Prakt mai

11 K. Ste Pb Heiane - Tlf mai

12 Stord Hotell mai 2014

13 Behov for elektriker eller rørlegger? telefon mai

14 mai 2014

15 Bjelland Spar Haga 17. mai

16 STORD Hildegunn Steinsvåg Kari Grini & Turid Norstein Boks Stord Telefon mai 2014

17 Telefon: Gratulerer med dagen Sagvåg 5410 SAGVÅG. Mob.: 9 Mob.: Jostein Telefax: E-po FAGKUNNSKAP GIR VI UTFØRER ALT I: Malera 17. mai Gulv- Ta kontakt med

18 mai 2014

19 - raskast i Norden Uansett kor du held til leverer me, dør til dør, på nokre timar! Direkte til/frå Stord: Kontakt Tor Atle Haugland tlf mai

20 mai program for Stord kommune 2014 FELLESARRANGEMENT LEIRVIK: 07:00 Flaggheising ved støtta av Bård Haugland og Austrid monumentet. Stord Musikklag, Leirvik Mannskor og speidarane deltek. Tale og nedlegging av krans ved Birger Taranger. Morgontoget går gjennom Leirvik til Døso. Leirvik Mannskor, speidarane og Stord Musikklag går vidare til Stord sjukehus der dei spelar og syng. Leirvik Mannskor syng og på Knutsaåsen og Stord Sjukeheim. 10:45 Tale og nedlegging av krans til minne om dei falne ved Stord Kyrkje. Tale ved Jon Terje Hauger Festgudsteneste i Stord Kyrkje ved Eirik Aadland Tappel. Ordføraren, Johanne Øvsetbø Tvedten, Bjørn Arve Lunde og Stord Musikklag deltek. 13:00 Gratis film i Kulturhuset - Solan og Ludvig 14:30 Framsyning i Paviljongen på torget med Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag. Dei vil og spela og dansa i Borgartoget. 15:00 Borgartoget stiller på Torget. Kvart lag stiller opp bak sine faner/merke. Sjå oppstilling og kart bak i programmet. 15:30 Toget startar (sjå rute på baksida av programmet) Alle bilar må forlata toget ved Turnhallen. Ingen køyrety inn i Parken. 16:00 Folkemøte i Parken Leirvik Mannskor syng og Stord Musikklag spelar. Tale for Dagen ved Svein Arne Theodorsen Framsyninig Hurra for den lange freden. 5.-klassane ved Leirvik Skule. 17:00 Nasjonalfest i Frelsesarmeen. Fint program og god servering. Nils Heie held andakt og talar. 17:30 Familiefest i Leirvik Bedehus 17:30 Leirvik Mannskor ynskjer velkomen til Matinè i Kulturhuset. Elevar frå Leirvik Skule, Stord Musikklag, Songlaget Stordabuen, Stordingane, Chicklets Musikklina, Mokkat, Kvartetten Korsett, Ailin Sanden og Fredrik Horn deltek saman med Leirvik Mannskor. 17. mai 2014

21 LEIRVIK SKULE: 08.30: Borna møter på skuleplassen 08.45: Opning av dagen ved 7. trinn 09.00: Barnetoget går frå skuleplassen. Rute: Vikabrekko Osen - Nattrutekaien Kaisvingen Borggata Torget Sæ Vikabrekko skuleplassen : Kafèen på skulen opnar 10.15: Framsyningar av elevar ved skulen Etter framsyningane vert det leikar for store og små. Sal av is, pølser, brus, kaffi og kaker : Arrangement slutt HYSTAD SKULE 08.00: Flaggheising 09.30: Elevane møter på skulen og stiller opp på idrettsbanen. Appell v/elevar i 7. klasse. Stord skulekorps spelar. Me syng desse songane: 1. Gud signe vårt dyre fedreland. 2. Det går et festtog gjennom landet 3. Ja, vi elsker dette landet : Avgang med marsj ned til Stord sjukehus. Deretter går toget ned Sjukehusvegen og ut Hystadvegen til kyrkja : Tale med nedlegging av krans ved minnestøtta over dei falne : Gudsteneste i Stord Kyrkje Leikar for barn på idrettsbanen og ved Landskap I på Hystad skule : Teiknefilm for barn i Landskap I. Vinnarane av det beste innslaget i 17. maitoget vert kunngjort. Kafeteria i gymnastikksalen og pølsesal ute v/stord skulekorps sitt støttelag. Det vert sal av is og brus v/17. maikomitéen. Kaféen opnar kl NB! Hugs «småpengar»! Det er foreldrekontaktane som har ansvar for at elevane stiller opp på idrettsbanen og føl dei i toget til kyrkja. Foreldrekontaktane har også ansvar for at faner, flagg og plakatar vert samla inn og plasserte i ein bil som står parkert utanfor kyrkjegardsporten 17. mai

22 LANGELAND SKULE Frammøte ved skulen. Elevane stiller opp. Appell for dagen ved 7.trinn. Toget går denne ruta i år: Fra skulen, Trodlahaugen, Langelandsveien opp til skulen igjen. Det er viktig at elevane vert ståande med klassane sine under talen. Tale for dagen ved Steinar Røgenes. Det vert ikkje sal frå kiosk og kafeteria under talen. Me ber alle om å respektera dette. Salet opnar etter talen. Kafè i mediateket og gymsale samt nybygget. Det vert også utsal frå bod ved inngang til gymsal Konsert med Langeland skulekorps. Etter konserten vert det arrangert leikar og underhaldning for borna Program ved skulen slutt. ROMMETVEIT SKULE 08:00 Flaggheising på Rommetveit skule. Korpset spelar under flaggheisinga. 10:00 Andakt i Aulaen ved Svein Arne Theodorsen. Fredsdikt av elevar i 5. klasse. Rommetveit skulekorps spelar. Song av elevane i 5. klasse saman med Nordbygda 17. mai-kor. 10:45 Barnetoget stiller opp i Borggarden. 10:55 Nordbygda 17. mai-kor syng «Gud signe Noregs land» og «Herlege Stordøy». Appell. Alle syng to vers av «Ja, vi elsker». 11:10 Toget går. Ruta går forbi Samhald og over Krokane. 12:00 Leikar på skuleplasen, filmframsyning i mediateket og kafè i gymsalen. Sal av pølser, brus og is. 13:30 Arrangementet på skulen er ferdig. SAGVÅG SKULE 11:30 Arrangementet ved skulen startar. Kafeen opnar. Leikane startar. 12:00 Elevinnslag Elevar frå 7. klasse held appell. Kunngjering beste innslag i toget. 13:00 Vinnarane av dei ulike konkurransane vert kunngjort. 13:30 Leikane sluttar. Arrangementet ved skulen sluttar mai 2014

23 FELLES BARNETOG 17. MAI I LITLABØ- OG SAGVÅGSBYGDA Rute for toget: Frå Sagvåg sentrum (ved KIWI), via Buneset og forbi der gamle Sagvåg skule låg. Toget endar opp ved kyrkja, der me får dagens tale. PROGRAM: Kyrkjefrukost i Nysæter kyrkje Flaggheising v/ eldrebustadane i Buneset, Sagvåg skulekorps spelar Ord for dagen i Nysæter kyrkje Toget stiller opp i Sagvåg sentrum Toget går frå Sagvåg sentrum til Nysæter kyrkje Toget stoppar ved kyrkja. «Ja, vi elsker» og dagens tale v/ minnestøtta Arrangementa ved skulane startar Me oppmodar alle om ikkje å gå til skulane før dagens tale er ferdig. LITLABØ SKULE 11:30 Kafèen opnar. Salg av rømmegraut, pølser, is, brus og kaker Program frå senen. Underhalning ved elevane. Leikane startar når underhaldninga er ferdig. Slutt på arrangemanget kl.14:00. TJØDNALIO SKULE 11.30: Kafeen opnar - Fanfare - Tale - Nasjonalsong-korpset - 7. klasse innslag - Leikane startar : Lotteri : Avslutning 17. MAI PÅ HUGLO 10:30 Flaggheis ved Huglo skule. 11:00 Gudstjeneste i Huglo Bedehuskapell Rett etter gudstjeneste: Tog til Skarvene og tilbake til skuleplassen. Matøkt i gymsalen på skulen. Kake sal. Ta med kaffi. Sal av brus, is m.m. Leikar for born og vaksne. 17. mai

24 TELEFON , TELEFAX E-post: Telefon: , telefaks: Telefon Mobil mai 2014

25 Huse deg selv eller andre? Coast Apartments er din samarbeidspartner for å leie bolig på Stord. - Tlf Velkommen til KRISTNEBARNEHAGAR A/S! Bergly Familiebarnehage i Gullbergvegen 23 Det var den første barnehagen på Stord med utvida kristenformålsparagraf. Den er lokalisert ca. 500 m frå Aker Stord. Stuastølen Gardsbarnehage i Litlabøvegen 139 Den ligg på Stuve ca. 3,5 km frå Leirvik sentrum. Idyll er det ordet mange brukar når dei kjem og ser kor fint her er. Utvida kristen formålsparagraf. Bergly Familiebarnehage Øvre Hageby 17, 5411 Stord Tlf: Stuastølen Gardsbarnehage: Litlabøv.139, Stuve, 5415 Stord Tlf: mai

26 Klær for damer og herrer - unge og eldre Borggata 13 - Tlf Stord AS STORDBASE Avd. Stord Tlf: mai 2014

27 Indu Sunnhordland Spar Sagvåg Trafikkopplæring AS Tlf Vaa NOBINA Norge As Avd. Sunnhordland Vabakkjen 4, 5411 Stord - Vi utfører også ekstratrafikk - Kirsten Dahle Frisørsalong Hystadv. 43, 5416 Stord Tlf mai 2014 Pomp og Prakt 2713

28 Tryg Salgssenter - AB Stord Forsikring Telefon Din fagmann på Stord RØR & HANDVERK SERVICE AS Fre 08:00-15:30 Tlf , Heiane 2, Postboks 1290, 5406 Stord mai 2014

29 Rundehaugen 25, Heiane, Stord Tlf e-post: Aktiva Økonomiservice AS er eit leiande selskap i Sunnhordland innan rekneskaps- og økonomitenester Rekneskapstenester Lønn Rådgjeving Styrearbeid Tlf: www. aktiva.no 17. mai

30 Å G. Sagenes OnLine brevpapir brosjyrar skjema idem Ådland Telefon it... tlf salgsgaranti! Vi Er HEr. wow Dersom vi ikke får en salgssum du er fornøyd med for boligen din, kan du trekke salgsoppdraget. Ingen meglerhonorar. Ingen annonseutgifter. Ingen problemer. emvest.no / mai 2014

31 Me gratulerar med dagen! 17. mai

32 Elecon TLF: , Se også: mai 2014

33 Betongarbeid Grunnmurar Forstøtningsmurar Betonggolv Jan Grov, dagleg leiar Stord Tlf mai

34 Heiane Stord - Tlf i 2008 man-fre mai 2014

35 I 2014 jubilerer vi som høgskole Det er 20 år sidan HSH blei skipa, og i 175 år har vi drive med lærarutdanning. Her har vi ei historie og kunnskap som få andre i landet kan skilte med. I jubileums året vil det skje mange spennande aktivitetar. Autorisert Maskin Entreprenør Postboks 1124, 5407 Stord Tlf Fax: Mail: 17. mai

36 One solution - Complete control The leading supplier of welding quality and documentation software Ope: (18) 17. mai mai 2014

37 Leirvik V a r e t a x i AS Ekspresstransport Godstransport Flyttetjenester Budtjenester Tlf mai

38 Med Sunnhordlands-appen kan du lese papiravisa som e-avis på iphone og ipad Sunnhordland der DU er! Last ned app og les avisa på iphone og ipad Bestill abonnement på - klikk på KUNDESENTER PAPIR PC/MAC IPHONE IPAD mai 2014

39 Det går et festtog gjennom landet! Gud signe Noregs land Det går et festtog gjennom landet! I by og Arne dal, ved Garborg fjell og fjord. Vi svinger flagget stolt for Norge, med Gud hurrarop signe ifra Noregs syd og land, til nord. kvar heim, kvar dal og strand, kvar lund Ref. og lid. Hurra! Han Vi lat marsjerer det aldri og vi døy, synger sanger han verje i rødt, bygd hvitt og blått. øy, Kjenner Han verje frihetens mann rytme og i kroppen. møy, Fylt av til glede æveleg for landet tid. vårt. Den Her store ligg dei dagen grav vil i vi grav, feire. Nå frå lyder hei og takkens ned i melodi hav, som stiger som taktfast stridde opp so, fra folket. Fra Gud oss sign som kvar ønsker ærleg et demokrati. svein, som søv der under stein, Syttende Gud sign mai. dei Nå kvar jubler og våren! ein, Nasjonen der pynter dei seg no. til fest. Gå sammen, elske fram verdier så alle trives. Da har vi det best. Det går et festtog gjennom tiden der slekter har satt dype spor. Med sine valg gav de oss framtid. Se, våre 17. røtter mai de spirer 2008og gror. 17. mai

40 Gud signe Noregs land Arne Garborg Gud signe Noregs land, kvar heim, kvar dal og strand, kvar lund og lid. Han lat det aldri døy, han verje bygd og øy, Han verje mann og møy, til æveleg tid. Her ligg dei grav i grav, frå hei og ned i hav, som stridde so, Gud sign kvar ærleg svein, som søv der under stein, Gud sign dei kvar og ein, der dei er no. 17. mai mai 2014

41 Ja vi elsker dette landet Bjørnstjerne Bjørnson Ja vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem, elsker, elsker det å tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord! Og den saganatt som senker, senker drømmer på vår jord. Ja vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, Også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir. Også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slår leir. 17. mai mai

42 Gud signe vårt dyre fedreland Elias Blix Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma. Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma. No er det i Noreg atter dag med vårsol og song i skogen. Um sædet enn gror på ymist lag det brydder då etter plogen. So signa då Gud det gode såd, til groren ein gong er mogen. Amfi Stord, 5411 Stord Telefon: E-post: 17. mai mai 2008

43 Oppstilling Borgartoget 1. Politi 2. Ordførar 3. Flaggborg 4. Stord Musikklag 5. Marinen 6. Leirvik Mannskor 7. Stord formannskap og kommunestyre 8. ST&I 9. Olsen & Jensens viseklubb 10. Stordkoret 11. Stord Røde Kors 12. Stord Skulekorps 13. Seilforeningen 14. Stord Undervannsklubb 15. Stord Judoklubb 16. Stord Karateklubb R Å D H U S E T Musikkskulen 18. HSH-Høgskulen 19. Songlaget Storabuen 20. Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag 21. Langeland Skulekorps 22. Leirvik Bedehus 23. IUF 24. Sundagsskulen 25. Frelsesarmeen 26. Internasjonal Kulturklubb 27. Vestenfjedske Revkroklag af Stord motorsport klubb 29. Fitjar - russen 30. Stord - russen S P A R E B A N K E N V E S T 17. mai

44 44 17.mai stord 2014.indd mai :13

17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7.

17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7. 17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 1 7. m a i 2 0 1 1 1 17. maikomiteen helsar Så var det vår tur igjen. Stord Musikklag

Detaljer

17. mai 2015 Sandnes PROGRAM

17. mai 2015 Sandnes PROGRAM 17. mai 2015 Sandnes PROGRAM 17. MAI-KOMITEEN 2015 Stående fra venstre: Hamid Amiri Sandnes innvandrerråd, Sondre Taraldsvik russepresident Kristoffer Birkedal utvalg for kultur og oppvekst, Per Øyvind

Detaljer

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015 17.MAI Stavanger 2015 INNHOLD 17. mai Stavanger 2015 Gud sign vår konge god... 3 Hilsen fra ordføreren... 4 17. mai-komitéen... 5 Eidsvoll, Fedrelandssangen... 6 Stavangersangen... 7 Grunnlovssangen...8

Detaljer

17. MAI MOELV 2015. Mo gård Ringsaker kommunes tusenårssted. Kr. 25,-

17. MAI MOELV 2015. Mo gård Ringsaker kommunes tusenårssted. Kr. 25,- 17. MAI MOELV 2015 Mo gård Ringsaker kommunes tusenårssted Kr. 25,- Velkommen til feiring av 17. mai på Mo gård Atter en gang er våren her, bjørka spretter og blomstene våkner til liv. Hører man godt etter,

Detaljer

PROGRAM. 17. mai i Sarpsborg 2015. Sarpsborg - der barn og unge lykkes

PROGRAM. 17. mai i Sarpsborg 2015. Sarpsborg - der barn og unge lykkes PROGRAM 17. mai i Sarpsborg 2015 Sarpsborg - der barn og unge lykkes SARPSBORG ER SNART 1000 ÅR! Nasjonaldagen er alltid viktig, men neste år vil vi skape tidenes 17. mai-feiring i Sarpsborg. 1000 år er

Detaljer

17. mai program 2014 farsund vanse borhaug herad spind

17. mai program 2014 farsund vanse borhaug herad spind 17. mai program 2014 farsund vanse borhaug herad spind programmet finnes også på kommunens nettsider: www.farsund.kommune.no forsidebilde tegnet av: hanna bulæg, 5.klasse borhaug skole kommune ønsker alle

Detaljer

17. mai NOTODDEN 2013 GRATULERER MED DAGEN ARRANGØR:

17. mai NOTODDEN 2013 GRATULERER MED DAGEN ARRANGØR: 17. mai NOTODDEN 2013 GRATULERER MED DAGEN ARRANGØR: 17.mai 2013 På nasjonaldagen serverer vi følgende meny: Forretter Dampet asparges med røkelaks og beurre blanc eller Chevreterte med tomatsalat, ristede

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009

HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009 Tillegg 28. mai HANDBALLFESTIVAL NR. 20 HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009 Camilla kjem, kjem du? Erling og Maria avlegg eiden Møt opp og sjå festivalopptoget, laurdag 30. mai! Det startar frå Leirvik

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

BREVIK 17. MAI 2008 ALF JACOBSENS BOKTRYKKERI AS, 3950 BREVIK

BREVIK 17. MAI 2008 ALF JACOBSENS BOKTRYKKERI AS, 3950 BREVIK BREVIK 17. MAI 2008 ALF JACOBSENS BOKTRYKKERI AS, 3950 BREVIK Program 2008.indd 1 13-05-08 16:20:39 17. mai-komiteen 2007 17. mai-komitéen består av foreldre til 6.- og 7.-klassinger. 2 Program 2008.indd

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

17.MAI I KRISTIANSAND

17.MAI I KRISTIANSAND OFFENTLIG INFORMASJON PROGRAM 17.MAI I KRISTIANSAND Inneholder AKT nettbuss ruteplan for 17. mai for Kristiansand, Søgne, Sogndalen og Vennesla 2 17.MAI 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE INNHOLD Hilsen fra ordføreren

Detaljer

Snarøya Skole 17. mai 2015. Program for dagen

Snarøya Skole 17. mai 2015. Program for dagen Snarøya Skole 17. mai 2015 Program for dagen 17. Mai 2015 Dagens Program 07.00 Snarøya skoles musikkorps spiller på Langodden og marsjerer til Snarøya Skole 08.00 Flaggheising på skolen, Sjøspeideren og

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle : : Nyhende : År... Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle (2010-01-10) Då er vi i gang med eit nytt korpsår, godtfolk. Det skal bli spennande

Detaljer

10. - 11. august 2012 meieriparken årdalstangen

10. - 11. august 2012 meieriparken årdalstangen målrock 10. - 11. august 2012 meieriparken årdalstangen Kaizers orchestra Madcon Raga rockers Susanne Sundfør Jan Eggum Lars Vaular Jahn Teigen Bjørn eidsvåg dunderbeist Strupetakarane John Olav Nilsen

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Konsert Eikefjord kyrkje 15. aug. kl 20.00

Konsert Eikefjord kyrkje 15. aug. kl 20.00 Bergens Munnspillorkester Foto: Brecht foto Heimalanne Offisiell opning av Norsk Slipsmuseum fredag 15. august. Open gard Konsert Eikefjord kyrkje 15. aug. kl 20.00 Koriander m/solistar «musikalsk Øyhopping»

Detaljer

Olav Stedje Dyreutstilling. 15. 17. august 2014. «Veltepetter» Koriander «Elias» Good Time Charlie «Gråtass» splint Klatretårn

Olav Stedje Dyreutstilling. 15. 17. august 2014. «Veltepetter» Koriander «Elias» Good Time Charlie «Gråtass» splint Klatretårn Foto: Joachim Vie Foto: Dag N. Frøyen, Firdaposten Foto: Joachim Vie Barnekonsert 15. 17. august 2014 «Veltepetter» Koriander «Elias» Good Time Charlie «Gråtass» splint Klatretårn Olav Stedje Dyreutstilling

Detaljer

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34.

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 2 2015 Helsing frå Tofte Side 2-4 Torill Moi Side 11 Nordic Tenors Side 23 Jærmessa Side 34 Varhaug marken Side 35 17. mai Vilde Sundvor og Sanna Romvik Foto: Jærbladet

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

OFFENTLIG INFORMASJON. 17. mai 2013. Kristiansand. Inneholder ruteplaner 17. mai for Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla.

OFFENTLIG INFORMASJON. 17. mai 2013. Kristiansand. Inneholder ruteplaner 17. mai for Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. KULTUR OFFENTLIG INFORMASJON 17. mai 2013 Kristiansand Inneholder ruteplaner 17. mai for Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Innhold 17. MAI FYRVERKERI blir skutt opp fra lekter i Østre havn, på

Detaljer