Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste"

Transkript

1 Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste 1

2 INNHALD Forord og forkortingar Husstandar gnr 1-7 Aursnes - Grebstad Husstandar gnr 8-16 Eidem - Nakkegjerde Husstandar gnr Vik - Tynes Husstandar gnr Tandstad - Fet Kjelder Tillegg Gardane i Sykkylven Rettingar til gardssoga bd 1 Rettingar Til gardssoga bd 2 Forord av Sykkylven Sogenemd Ættesogene (Gardssoga for sykkylven band I-IV )er tidlegare utgitt av Sykkylven kommune ved Sogenemda. Det harvore stor etterspurnad etter bøkene. Band I og II som omhandlar sentrumsområdet, Straumgjerde og Velledalen, vart utselt. Sogenemda såg det som viktig at bøkene kunne bli tilgjengelege ved opptrykk av nytt opplag. I samband med dette engasjerte sogenemda Sverre Andestad til å supplere band I og II med eit tilleggsband. Andestad har gjort ein stor innsats på kort tid med denne boka "Nye slekter", som altså er ei oppdatering av band I og II. Takk til Sverre Andestad som har gjort det mogeleg å gi ut dette bandet, og til dei som har vore kontakta og gitt opplysingar. Sykkylven i juli 1996 Sykkylven Sogenemnd Bergljot Tandstad, Ole Jostein Fet, Ragnhild G.Hole, Eldar Høydal, Kjellaug Klokk, Vebjørn Aarhus, Greta Remø Klokk, Petter Arne Sørgård, Kjell Løseth. (leiar) 2

3 FORORD "NYE SLEKTER" skal vere ei oppdatering t.o.m av gardssogebøkene bd. 1 og 2 for Sykkylven, d.v.s. gnr 1-33 (Aursnes - Fet). Opplegget er noko av det same som i bøkene frå 1969/1975. Sidetall frå desse bøkene er oppført så langt eigedomane var omtala der; så kjem referansenr som stort sett svarar til bnr forkvar bustad. Etternamna som fylgjer er i dei fleste høva sams for alle i husstanden. Fødselsår tilknytta fornamn/mellomnamn til dei einskilde familiemedlemane er avkorta med bindestrek for årstal etter Personar tilflytte innan bygda får dette oppgitt (med gnr/bnr),og born som flytter til annan bustad her blir markert med teik-net > framføre det nye referansenr. Etter at borna er nemnde, kjem omtalen av foreldra slik som det også var gjort i gardssogebøkene. Verksemder og lokale med eigne bnr i gardssoga blir nemnde etter husstandane under kvart gnr. Dei fleste av desse har etter kvart fått ein utførleg omtale i nyare bøker eller skrifter der dei med rette høyrer heime. Gardssogene vil nok i hovudsak bli slektsbøker også heretter. Husstandslistene med referansenr til bustadane skal gjere det mogeleg å finne fram i mangfaldet av etternamn. Desse listene femner i hovudsak om nolevande foreldrepar og andre som har eigne bnr - såleis også einslege. Forfattaren fekk nokre kjærkomne kontakt-personar rundt om i grendene og er mykje takksam for den hjelpa - men skulle så gjerne hatt mange fleire. Det kjem framleis inn retting/tillegg til dei tidlegare bøkene.det blir også på-krevd i denne omgangen, men då bør dei kome til underskrivne så snart at lesarane får dei i rimeleg tid, takk! Sykkylven i mars Sverre Andestad. Forkortingar: Gnr/bnr: Gardsnummer/bruksnummer, f - d: fødd - død, g/ g1/ g2: gift med/ gift 1ste gong - 2dre gong, p b: på bruket/ bustaden, sb: sambuar - sk: skilt, vg: vidaregåande. I: og II: Her står born av 1ste - 2dre ekteskap. S: sidetal i bd 1 og bd 2. UTV: Utvandrarane frå Sykkylven (Av Martin Gjævenes). Under redigering av dokumentet er det innsett * framfor dei br.nr. som har retting eller tilleg. 3

4 EIDEM-NAKKEGJERDE VIK-TYNES TANDSTAD-FET Linkar til gardsnr. 1 AURSNES 2 FAUSKE YTRE 3 FAUSKE INDRE 4 ÅSEN 5 HJELLE 6 HØGRES 7 GREBSTAD 8 EIDEM 9 LYSHOL 10 ANDESTAD 11 AURDAL 12 KJEMPHOL 13 HAUGSET 14 AURE 15 KLOKKEHAUG 16 NAKKEGJERDE 17 VIK 18 BLINDHEIM 19 TYNES 20 YTRE-TANDSTAD 21 MELLOM-TANDSTAD 22 TANDSTAD-INDRE 23 STRAUMGJERDE 24 STRAUME 25 DRABLØS 26 VELLE 27 HJORTHOL 28 BRUDEVOLL 29 LADE 30 DROTNINGHAUG 31 HOLE 32 BRUNDSTAD 33 FET LISTE OVER DØDE

5 HUSSTANDAR AURSNES - GREBSTAD Gnr 1-7: Aklestad Anders Kornelius - Oline Søvik 1/70 Andersen Fredrik - Olivia Grebstad d -83 7/47 Andestad Sølvi K Brunstad - Leidulf Perry 5/17 Andreassen Lidvard - Ingalill 2/53 Andreassen Nancy Midtbust - Olav d-83 7/33 Aure Inge Ludvik 4/20 Aurdal Amund - Else S Kjørstad 7/10 Aurdal Iris Elin 7/237 Aurdal Johan - Anne K Vik 7/53 Aurdal Leif - Anna Fylling 7/35 Aurdal Peder John - Eli/ Gunnhild 7/37 Aurdal Sverre - Aslaug Grebstad d -95 7/10 Aurdal Terje Sigbjørn 7/67 Aure Anne Turid 7/73 Aure Anton -Margith Søvik 7/24 Aure Arvid - Astrid K Vigstad 7/24 Aure Martha - Johan J d -80 7/73 Aure Lidvar - Sigrunn Leikanger 7/136 Aursnes Karl Johan Sunde - Haldis Nordbakk 1/12 Aursnes Lars Karl - Inger A Strømmen 1/2 Aursnes Leif Olav Olsen 1/89 Aursnes Magnar Jarle - Ragnhild Pedersen 1/1 Aursnes Martin Johan - Ingrid Vidhamar 1/46 Aursnes Oddvar Kjell 1/37 Aursnes Per-Arne - Olfrid Ramstad 1/21 Bakke Einar Olav - Britt Hovdenakk 7/177 Bakke Nils - Olwen C Schreuder 7/38 Bakke Svein - Helen K Hjelle 7/151 Bakken Norlaug Ullavik - Sigmund 3/36-7/235 Berg Vidar - Aasen, Marit Tone 7/220 Berg Viktor - Annlaug Kvalsund 5/16 Berge Bjarne Olav - Karin J Dale 7/153 Betten Ole - Ruth Stige 1/100 Bhatia Wenche Karin Overå - Sudarshan 1/113 Bjerkan Ove Egil - Kirsten Kvalheim 7/208 Bjørdal Borgny Grebstad - Kristian d -76 7/8 Bjøringsøy Kåre - Margrete K Melseth 2/39 Bjørlykke Olina Osvik - Petter d -89 7/42 Bjørnevik Sigmund - Torill Klauset 4/15 Bjørnøy Kristin Roald - Urke Arnfinn Dalen -49 7/221 Bolstad Aud J Berg 1/55 Bonesmo Jostein - Ann Elise Moldskred 7/101 Bonesmo Lars Petter - Solveig A Alnes 7/39 Bringsvor Frode - Marianne Voksø 7/175 Brochmann Gunn Tove 1/110 Brunstad Eivind Bård - Kvalsvik, Evy Kristin 7/163 Baade Hallvard - Ingjerd J Solbakk 1/165 Dahl Ingvald - Oddrun T Løset 3/41 Dahl Jenny M Førde - Ole Willy Robert d-93 7/72 5

6 Dale Ivar - Solveig M Engeseth 3/50 Dale Svein Heggertveit - Grete-Sølvi Håheim 1/31 Dalsbotten Olav - Trude Fallan 1/97 Davik Paul Ove - Grethe Turid Høydal 7/149 Djupvik Olga L Sjøholt - Brynjulf d -94 1/4 Drabløs Frøystein - Kvistad, Tone 1/104 Edvardsen Øistein - Liv H Sørheim 1/106 Eidem Agnes L Ramstad - Karl Johan d -87 2/1 Eidem Borghild Hjelle - Kjell Peder 5/1 Eidem Christin Eidem - Stave, Oddbjørn 5/27 Eidem Oddrun Bergljot 2/1-2/24 Eidem Ole Kjell - Marita Dybvikstrand 5/1 Eliassen Anna d Erling d -71 7/4 Eliassen Eindride - Torhild Ringdal 7/96 Eliassen Erling - Hjelle, Tove 5/18 Ellefsen Arne Selmer - Elsa Vevle, USA 5/3 Emblem Nils Leon - Anne M Kragset 3/63 Erdal Åsmund - Anne d -83 3/54 Erstad Tor - Ullavik Kariann 7/225 Espe Einar - Aslaug Grebstad 7/162 Espe Jan Inge - Liv R Dale 7/20 Espe Wenche Marie Aarhuus - Bjørn 3/68 Fausa Magne Karsten 7/133 Fauske Bernt d Anna/ Oddlaug 3/6 Fauske Einar Håkon - Norlaug Fauske 2/36 Fauske Lars Gunnar - Eldbjørg S Eik 3/3 Fauske Leiv Karsten, Volda 3/7 Fauske Lina Breivik - Arne Larsen d -91 3/3 Fauske Normann Olav - Liv Mydske 1/72 Fauske Selma Emmedal - Peder d -95 3/33 Fet Sigbjørn - Liv Åkre: 7/224 Finnseth Per Magnar - Synnøve Rørslett 2/52 Fiskerstrand Karl - Audhild Kjøde 3/85 Fiskerstrand Per Ståle - Anita E Tarberg 7/11 Fiskerstrand Sølvi J Lødemel - Hallgeir 5/4 Flatabø Marit Grebstad - Agnar 7/3 Fisnes Amund - Bjørnevik, Tina, 1/68 Flote Arnfinn - Alfhild Riber 7/90 Flaaen Per - Inger M Paulsen 7/203 Frøystad Terje - Grebstad, Sølvi 7/215 Furholm John Per - Amalie Hoff 1/53 Furnes Ingvar - Oddlaug/ Solveig 7/137 Furnes Steinar - Norunn L Langvatn 7/194 Furseth Annbjørg Rogne - Ola Andreassen 1/15 Furseth Atle - Bente Flem 1/92 Furstrand Arne - Herdis Homlong 1/79 Genta Linda Eliassen - Genta, Corrado 7/219 Gjerde Kjell-Jarle - Astrid L Hansen 1/67 Gjerde Lydia - Ragnvald 2/22 Grebstad Arne Johan 5/6 Grebstad Bernhard - Oddny C Lade 7/6 Grebstad Borge 7/6 6

7 Grebstad Harald Jarle 7/172 Grebstad Jan Borge - Drabløs, Astrid 7/230 Grebstad Jenny Opsvik - Helge d -68 7/69 Grebstad Jens og Anne 7/4 Grebstad Johan Johansen - Aslaug Reite 7/9 Grebstad Julianne Klokk - Nils Larsen d -89 7/76 Grebstad Karen Anna Halle - Petter d -85 7/79 Grebstad Leif Inge - Karlsen, Evy Anita 7/9 Grebstad Leif Larsen - Annlaug Eliassen 7/5 Grebstad Olav Olsen - Ruth Mork 7/35 Grebstad Olgar - Kristi Bruland 7/7 Grebstad Per Bjarne - Kjersti Strand 7/7 Grebstad Paul Kåre - Nina Leine 7/79 Grebstad Svein Bjørn - Karin H Vassbotn d -85 7/87 Grebstad Sølvi - Frøystad, Terje 7/215 Grebstad Tone Anita 7/1 Gudmundseth Agnes Teige - Mindor d -80 7/223 Haddal Kasbara Eidem - Osvald 7/58 Hafsås Kjell - Lisbeth Bø 7/192 Hagen Oddvar Jarle - Beret Holmen 3/69 Hansen Perdy K Aursnes - Magnar 1/48 Hansen Åge Sveinung - Vigdis K Johansen 7/243 Hanssen Arne - Audhild Brudeseth 7/156 Hanssen Egil Lund - Aslaug Hansen d-90 7/61 Haram Asbjørn - Anne Eli Espe 2/30 Haram Jostein - Palma I Løvlid 2/49 Haram Karl Johan - Hansine Skodjevåg 2/5 Haram Kjell Harald - Liv S Hammernes 2/55 Haram Magny Klinge - Jon d -86 2/19 Haram Per - Kjellfrid Våtmyr 2/56 Haram Unni Irene - Rotnes, Idar 2/19 Harstad Arne Inge - Bodil Kulseth 4/21 Hatlemark Olav Trygve - Nelly Haram 2/14 Hatlen Arvid - Solveig Svindseth 1/33 Haugen Hermann - Helene Grytebust 3/52 Haugen Inge Harald - Liv H Fjelde 7/167 Haugseth Dag Lennart - Siv Anita Hatlemark 7/83 Haugseth Oddlaug L Nysæter - Petter d -74 7/83 Hausvik Astrid J Aurdal - Egil Ivar 7/108 Hausvik Leikny Grebstad Karlsen - Tormod Magne 7/217 Helgesen Olav -Ingeborg Johannessen 4/23 Hellesylt Johan - Arnhild Holm 7/14 Hervåg Hermann - Grebstad, Turid 1/98 Hide Trygve Andreas - Tafjord, Brit 1/82 Hjelle Emil - Gunnlaug Sætre 3/1 Hjelle Olger - Sonja Haram 5/18 Hjellegjerde Ingvald - Kari Vadset 5/2 Hjellegjerde Johan - Marit Skarbø 3/26 Hjellegjerde Kenneth 3/14 Hjellegjerde Mindor - Bertha Fauske 2/24 Hjellegjerde Norvald - Aud Albertsen 7/204 Hjellegjerde Ole Kristian - Bodil Vike 5/9 7

8 Hjellegjerde Otto - Henny Bårdsgjerde 3/4 Hjellegjerde Otto Helge - Margit Frandsen 3/49 Hjellegjerde Perry Arne - Mette/ Elisabeth 7/142 Hjellegjerde Rolf - Helga O Reksnes 3/22 Hjelseth Lars Arne - Gerd H Myklebust 3/62 Hoftun Njell Inge - Skjelten, Astrid 3/70 Hole Sigrun Grebstad - Leonhard 7/55 Holmberg Arne Jostein - Hildebjørg Almeskar 2/35 Holmberg Sigurd - Rebekka Hildre d -78 2/7 Holmen Kåre Gunnar - Marianne Andreassen 7/200 Honningdalnes Borgny Fauske - Ole d -94 7/48 Honningdalnes Sveinung - Ingborg Flem 7/231 Honstad Arnfinn - Lindis Lid 3/30 Honstad Petra Vadset - Einar d -82 3/30 Hopen Ivar Magne - Berit P Stavseth 7/210 Hovde Helge Magnar - Margot Othilie 7/54 Hovdenakk Svein - Else K Steinbakken 7/154 Hovet Norbert Petter - Dagfrid K Haddal 7/205 Hovland Arne - Bjørg S Grebstad 1/29 Hovland Bjarte Ståle - Nilsen, Linda 1/30 Hovland Odd Jan 1/30 Hurlen John Robert 7/139 Hurlen Jostein 7/139 Hørte Gjerulv - Jodis Welle 1/86 Igelkjøn Eli Lovise Johansen - Geir Johan 7/41 Jacobsen Magne Roar - Bergljot Åshagen 7/182 Jarnes Geir - Kulseth, Eli-Janne 1/56 Johansen Arne - Inger Vadset 7/41 Johansen Erling - Henny Tømmerbakk 3/40 Johansen Inge Andre 7/84 Johansen Sigrid S Aune 7/157 Johansen Svein Leif - Reidun Hatlehol 7/145 Kaland Eiliv Johan - Laila Lothe 1/66 Kaland Finn Morten - Ragnhild Holtan 1/66 Kaland Ragnar - Anne Grete Vangen 1/66 Kalstad Audun - Hildegunn M Haugen 3/72 Karlsen Olav T Grebstad: 7/35 Kjuul Johanne Andersen - Olav Kjell 7/241 Klakegg Johannes - Tordis Olsen 4/17 Kleppe Jorunn Fausa - Johan 7/29 Kleve-Ruud Tor 17/235-6/1 Klokk Arne - Kjellaug Tynes 4/19 Klokk Bjørg Reidun Liseth - Øyvind d -81 1/42 Klokk Liv B Dale - Sigmund d -92 1/22 Klokk Magne Oddvar - Ingunn Olaug Nygård 2/45 Klokk Ole Karl - Karine S Røsnes 1/41 Klokk Olger Martin - Anna Kåld d -80 7/60 Kolstø Svein - Nancy J Blindheim 1/61 Koppen Ottar Loyd - Birgit J Klokk 7/148 Kurseth Halstein - Skjeret, Torill Olin 7/223 Kvalsund Helge Kjell 4/9 Kvalsvik Arnulf Inge - Aslaug P Holmeseth 2/32 8

9 Lade Hallgeir Even - Blindheim, Inga Agnes 7/141 Larsen Leiv - Asta Signe 7/135 Larsen Rune 5/23 Leirmo Steinar Lorens - Torunn/ Ruth 1/54 Liaskar Hildur O Risnes - Oddvar 1/118 Lillestøl Ottar - Norlaug Melseth 3/38 Lillevik Hans - Olea/ Anne Marie 2/3-2/56 Lothe Einar Asbjørn - Eli S Espe 1/71 Lundanes Peder - Jorunn P Gjerde 7/131 Lyngstad Sigbjørn - Kari Næss 4/18 Lyshol Skjold - Kirsti Bjørke 7/19 Lystrup Odd - Jenny Kari Gudmundseth 5/8 Lødemel Jorunn Hjelle - Sverre 5/4 Lødemel Ove Svein - Røyrhus, Nann Magritt 5/14 Løseth Agnes Kopperstsd - Olav d -94 3/31 Løseth Harald Egil - Lise Ystenes 7/158 Løvold Sivert - Inger K Eidem 7/209 Maridal Terje - Turid Haram 1/112 Melchiorsen Bjørn Halvard - Gerd Olsen 4/22 Melset Odd Magne - Jorill Dvergsdal 1/101 Melseth Frank Magnar - Tandstad, Karen Olaug 7/82 Melseth Kjell Albert - Arntsen, Merete 2/40 Melseth Rolf - Dagrun Indrebø 7/82 Midthjell Kåre 7/143 Midtlid Borghild O Aursnes - Kristen 1/11 Midtlid Marit Karin 1/25 Misje Malvin - Gerd M Egdetveit 3/80 Moberg Sølvi - Hansen, Per Egil 7/61 Moldestad Atle Sigvald - Aslaug B Berstad 7/144 Myhre Odd Jakob - Ellen Honstad 4/11 Myklebust Inger K Langlo - Olav 7/28 Myran Tormod Johannes - Bjørkmo, Emma 7/150 Myrstad Peder Elias - Gerd I Nergård 1/75 Nilsen Einar - Ingbjørg Vatnehol 3/47 Nilsen Ingvart - Svanhild Liaskar 3/48 Nilsen Kirsti N Hjelle - Martin 3/34 Nilsen Olga A Røyr - Ivar d -76 7/66 Nøringset Per Ivar 5/24 Norli Arnfinn - Lilly Fiskerstrand 4/14 Nupen Modulv - Oddbjørg Honningdalsnes 1/77 Nygaren Bjarne Halvdan - Jenny Skjortnes 3/82 Nyheim Egil Ståle - Kalstad, Elisabeth 1/69 Oldeide Roald - Asbjørg Ramsvik 7/97 Olsen Jens Andreas - Sissel G Hansen 7/134 Olsen Kirsten Lind - Arthur d -89 7/78 Olstad Erik - Liv Frisvoll 7/161 Oplenskedal Olav Arne - Stige, Borghild 7/155 Pedersen Inge - Julie Lillevold 2/29 Pileberg Olav Kjell - Liv A Espe 7/140 Ramnefjell Helge - Kirsti Paulsen 7/132 Ramstad Liv M Aursnes - Ove 1/34 Riksheim Jan Lennart - Kristin Klokk 7/239 9

10 Riksheim Lars Einar - Mona Kristin Fet 7/22 Riksheim Lennart Arve - Wenche Oldeide 2/57 Riksheim Ludvik - Johanne Aurdal d -94 7/22 Ripe Sverre - Bjørg O Hoprekstad 7/160 Risnes Nancy L Søvik - Egil d -89 3/45 Risvik Odd Arne - Solrun Klokk 1/43 Rogne Oddrun K Korsbrekke - Bastian 1/5 Rogne Ole Bjørn - Trude Sellæg 1/80 Rokstad Ingulf Arnljot - Kari A Midtgård 7/202 Rokstad Hans - Rigmor Gudmundset 7/201 Rusten Arvid - Liv Igland 7/171 Rye Nils Einar - May Jorunn Hofseth 7/169 Rønes Dagny Johanne Røe 7/222 Rønes Lindis Marit Lade - Odd-Arne 7/159 Rørstad Ingrid Johanne Velsvik - Jarle d -80 7/91 Sandal Solveig Lillestøl - Erling d -87 3/38 Sandnes Linda Løseth - Stig Roar 7/66 Sandvik Hallvard - Julianne Fauske 3/75 Sandvik Harald - Karen Gjærset 1/27 Sandvik Olav/ Kjellaug 2/12 Sandvik Sigurd Andreas - Beate Lerfall 1/93 Seljen Arnhild Vassbakke 1/74 Sellæg Svein Arvid - Petra K Liset 7/164 Settemsdal Arne - Anne Honningdalsnes 1/63 Simonsen Torbjørg J Andersen - Simon 7/47 Sjåstad Norvald - Hildur Eliassen/Bergljot Aure 7/94 Sjåstad Per Atle - Evy Myklebust 7/147 Sjøli Erna Larsen, USA 7/62 Skare Rolf Scherlock - Åse Sivertsen 7/75 Skare Åge - Bjørg H Hynne 7/179 Skogen Astrid P Solnes - Jon Sverre 7/21 Skoglund Roar - Britt Larsen 2/44 Skotheim Knut Erik - Inger L Bjørnevik 7/198 Slyngstad Jarle - Marit Lyngstad 7/169 Smevoll Johan - Kjellfrid Erdal 7/180 Smørdal Kjell-Einar - Astrid Johanne 7/196 Solnørdal Ole-Petter - Unni Skaar 3/74 Standal John Mathias - Anna Høgset 3/53 Stave Asbjørn - Grethe S Langlo 2/36 Steinsvik Olav - Kari Andreassen 7/195 Strandabø Randi S Ullavik - Håkon 7/16 Strømme Berit Johnsen - Peder d -94 3/9 Strømme Kristin Perly 7/18 Strømme Magnus - Martha Masdal 3/9 Strømme Petra L Haugseth - Alfred d -94 7/18 Strømme Petter - Kari Kaldhussæter 7/18 Strømme Thor Borge - Lisbeth Aarsnes 1/51 Sunde Andre - Hjelseth, Hilde 1/52 Suorza Frank Arnulf - Eldrid Espe 7/191 Svendsen Petra d-90 - Alf d -62 7/54 Sæter Edvin Leonhard 7/233 Sæther Reidun Haddal - Ole Erling 2/43 10

11 Sætran Turid M Aursnes - Erling 1/49 Sætre Einar - Lise M Melseth 2/28 Sørgård Kjell Birger - Borgny Stave 1/26 Sørgård Kjellbjørn 2/21 Tafjord Brit - Hide, Trygve Andreas 1/82 Tafjord Kåre - Lovise Støverstein 1/28 Tafjord Per-Ove - Inger Lise Vegsund 7/173 Tafjord Trond Arne - Sissel M Sundgot 1/90 Tandstad Asbjørn - Reidun Værnes 7/178 Tandstad Jorunn E Vinje - Carl J Carlsen 7/2 Tandstad Pål Ottar - Agnes Eggebø 2/38 Tenden Jorunn Tunold - Reidar Egil d -94 7/138 Tenfjord Borgny Riksheim - Asjørn 1/96 Tynes Hilde M Hellesylt - Finn 5/12 Tynes Torgeir - Alvhild Lødemel 3/56 Ulla Peder - Hildegunn Aarset 7/197 Ullavik Jens - Ragna Høgalmen 7/16 Ullavik Karl Johan - Johanne Blindheim 7/77 Ullavik Kjartan - Janne/ Monika 7/225 Ulvestad Odd Svein - Randi Flem 1/73 Urhamar Bjørnar - Grande Solveig 7/162 Urke - Arnfinn Dalen - Bjørnøy, Kristin Roald 7/221 Valderhaug Ottar Egil - Liv H Lade 7/146 Vestad Tore Anton - Elly A Drønnesund 7/193 Vestre Ivar - Kirsti M Olsen 7/152 Vestvik Jonny - Mari Ann Olsen 7/206 Viddal Olaug Aurdal - Syvert 7/23 Villanger Julie Grebstad - Bernhard d -92 7/56 Vold Rolf Arvid 1/76 Vollset Erling - Anne Mari Wullum 7/199 Værnes Dagfinn - Marit Synnøve 3/79 Værnes Sigvart - Else Vadset 3/51 Værnes Terje - Torill Korsnes 3/78 Våtmyr Siv Berit Rogne - Arnfinn 1/114 Welle Kjell Jarle - Laila Jarnes 4/16 Wilhelmsen Berth - Ulla Sundstrøm 7/104 Wilhelmsen Dan Ronny - Mariann Nytun 7/232 Yksnøy Inger M Strømme - Ivar 7/89 Ystenes Arnt - Dagny Waagbø 1/36 Østvik Øyvind - Grete S Bugge 4/12 Øvrebust Einar Bjarne - Kari S Sigurdsen 7/181 Ålgårdstad Jofrid P Solnes - Åge d -90 7/228 Aamodt Hildur Lillevik - Finn 2/3 Aarhuus Hans Kr - Rigmor A Hovde 7/12 Aarhuus Vebjørn - Oddbjørg Kleve 3/8 Aarsnes Marit Sunde Aursnes - Karl 1/51 Åsen Anne Karin 4/10 Åsen Elisabeth 4/27 Åsen Ingeborg Aslaug 4/13 Åsen Jens Anton 7/25 Åsen Oddvar - Edny Eriksen 4/8 11

12 Til topp 1 AURSNES (ØRSNES) S 24: PETTERGARDEN Aursnes, Hjalmar Mathiassen Aursnes, Martin Johan Mathiassen -13 > 46. Aursnes, Magnar Jarle -46 (frå 46) g Ragnhild Pedersen -46: Marie Therese -82. Hans Erik -83. S 27: OLEGARDEN 2 Aursnes, Ole Larsen g Klara Grebstad : Borghild -22 g Midtlid > 11. Lars Karl -23 på bruket. Leiv Olav -26 > 89. Per Arne -28 > 21. Aursnes, Lars Karl -23 g Inger Arna Strømmen -31. Hervåg, Hermann -58 > 98, son av Inger, enkje frå tidl. ekt. Aursnes, Lovise Larsd bygde hus nr 2 på bruket. S 29: 4 Djupvik, Olga L Sjøholt -22 g Brynjulf Pedersen frå Herøy : Alf Roger -60. Møre Eiendom AS tok over dette huset ca 1987 og bygde då nytt hus til familien Djupvik. S 31: 5 Rogne, Signe Bastiansd.Aursnes g Harald : Annbjørg -28 g Furseth > 15. Bastian -31 på bruket. Rogne, Bastian Aursnes -31 g 1955 Oddrun Kirsten Korsbrekke -33 frå Hornindal: Harald -56 g Anne-Britt Svindseth -63(15/22) på Røros: 2 born. Harald er økonomisjef. Torhild -59 g Emdal > 23/25. Siv Berit -63 g Våtmyr > 114. Ole Bjørn -66 > 80. Thomas -78 på Sykkylven vg.skule. 6 Bjerke, Karen Larsd.Aursnes d -71 g Einar d -53, frå Oslo. Grebstad, Lars Severinsen g Eli Solnørdal > 15/71. Grebstad, Bente Karen -54, var g Rødseth, Ole Bjørn -52: Elisabeth -76. Lars Severin Grebstad -78. Ho bur i Ålesund, er eigar frå S 32: 11 Midtlid, Borghild Olsd.Aursnes -22 g Kristen Johansen -22, frå Skodje: Marit Karin -45 > 25. Borghild og Kristen, eigarar av nr 11 og 19 frå Aursnes, Petter Mathiassen (1) g 1942 Laura Sunde frå Spjelkavik: Marit g Aarsnes > 51. Perdy g Hansen > 48. Karl Johan Sunde p b: 12

13 Aursnes, Karl Johan Sunde -47 g Haldis Perdy Nordbakk -48: Knut Henning -73, diplomøkonom frå BI. Petter Andre -85. S 33: 15 Furseth, Ola Andreassen -23 g 1949 Annbjørg Rogne -28 (5): Atle -51 > 92. Synnøve Hilde -53. Odd Arne -60, g Kathrin Stenersen i Oslo: 2 born. Synnøve og Odd Arne er eigarar frå Aursnes, Per Arne Olsen -28 (2) g 1953 Olfrid Ramstad -31: Randi -54 g Peter Kristiansen, Oslo. Busett i Våler: 2 born. Randi er utdanna sjukepleiar. Oddvar Kjell -58 > 37. Per Arne er utdanna ingeniør ved Skiensfjordens tekn.fagskole. Tilsett ved Sykkylven komm.kraftverk. Elverksjef /2-96. Bygde hus på tomta i *22 Klokk, Liv Berit Dale -48 (14/245) g Sigmund Ottar (58/4): Arild -69, trulova Kvalvåg, Aina -73. Jan Kato -70. Arild og Jan er studentar på Ingeniørhøgskolen. Dei bygde hus i Sigmund var ingeniør på Møre Trafo, Liv er lærar. 25 Midtlid, Marit Karin -45 (11), ho driv frisørsalong på Aure. *26 Sørgård, Kjell Birger -39 frå Vatne g 1959 Borgny Alfredsd. Stave -40: Petter Arne -62 > 14/524. Jan Egil -65 g 1994 Anne Grete Solheim -68 (29/1) kjøpte hus i Hatlane, Ålesund i 1995, han er møbelseljar på Ide Skeidar, ho er revisor. Kjellbjørn -66 > 2/21. Svein Tore -74. Kurt Roger Sandvik, Harald Hanssen -26 g 1951 Karen Andrea Gjærset-24 frå Borgund: Sigurd -53 > 93. Øystein -55 g Anne-Brit Nerland. Åshild Oline -57 g Simonsen > 15/120. *28 Tafjord, Kåre -35 frå Stordal g Lovise Støverstein -31 frå Ørskog: Trond Arne -61 > 90. Eldar -62 sb Rafteseth,Tanja-69: 1 barn - han har også barn frå tidlegare ekt. i Tusvik. 29 Hovland, Arne -31 frå Ålesund g Bjørg Severinsd.Grebstad -31 (7/4): Asbjørn -56 g Marit Overå > 17/325. Bjarte Ståle -58 > 30. Odd Jan -64 > 30. Vidar -66. Jens Arne -66 > Lyshol, Oldus frå 9/7 g 1937: Johanne Olea Olsen , dotter til Adreas Olsen, Lødingen. Bygde her Hovland, Odd Jan -64 (29), han tok over bustaden i Her bur også: Hovland, Bjarte Ståle -58 (29) sb: Nilsen, Linda Vibeke -68 (28/20): Henrikke -94. Hovland, Jens -66 (29) sb Vollset, Elisabeth -72 (7/199). 13

14 31 Dale, Svein Gustav Heggertveit -43 frå Markane, Stryn g 1968 Grete-Sølvi Håheim -45, frå Ulstein: Magne Heggertveit -79. Dei bygde hus her i Svein dreiv med eigen lastebil frå , er no tilsett på kommunal verkstad. Grete-Sølvi har deltids-jobb på Fauske landhandel ved sida av husmoryrket. 33 Hatlen, Arvid -40 g Solveig Svindseth -40 (64/4): Lisbeth Elin -69. Ellinor -71. *34 Ramstad, Ove -45 (58/3), g 1967: Liv Marie Aursnes -48 (46): Harald -67, har elektro-utdanning, arbeider no på Møre Trafo AS. Geir -69 har elektro-utdanning og er el-montør ved Haram Elverk på Vatne. Tove Merete -76, skule-elev. Dei bygde her i 1970, og har arbeidet sitt ved Møre Trafo AS. I 1989 sette dei også opp hus på bnr 115 (Utsk. frå nr 1) som dei leiger ut. 36 Ystenes, Arnt Martin -30 g 1955: Dagny Waagbø -32, båe frå Kristiansund: Martin -56, g Beate Erhardt i Trondheim. Han er professor, dr. ing. og ho er siv.ing. Anne -56 g Ragnar Ottosen i Oslo. Ho er advokat, han er cand.polit. Lise -56 > 7/158. Edel Pernille -65, cand.mag. og er journalist. Jorun Josefine -68, student i Oslo. Robert Alexander -69 student, Oslo Arnt Martin er disponent, Dagny er servitør. *37 Aursnes, Oddvar Kjell -58 (21) var g Brunstad,Unni > 17/359. Deira born, Brunstad Aursnes: Laila -82. Ole-Andre -86. Oddvar bygde hus på bnr 37 i Han er tilsett ved Sykkylven Energiverk. Teknisk fagskole 1993/ Klokk, Ole Karl -10 (65/13) g Karine Johnsen Røsnes -15: Solrunn -46 g Risvik > 43. Gerd Birgitte -49 g på Fiskerstrand *42 Klokk, Bjørg Reidun Liseth -42, g Øyvind, d 1981: Steinar -68. Ann-Helen Bjørg står som eigar frå *43 Risvik, Odd Arne -42 g Solrunn Klokk -46 (1/41): Kari Anne -68 g Strand, Roy Ola i Namsos. Marita Aursnes, Martin Johan Mathiassen -13 (1) g Ingrid Vidhamar -25: Magnar Jarle -46 > 1. Liv Marie -48 g Ramstad > 34. Turid Margrethe -51 g Sætran > 49. Vigdis -55 g Julnes i Florø. *48 Hansen, Magnar Egil -45 frå Bø g 1968 Perdy Pettersd. Aursnes -44 (1/12): Frank Petter -69. Mette Catrin Sætran, Turid Margrete Martinsd. Aursnes -51 g Erling -46: May Grete -70. Inger Anne -77. Martin Aursnes Aarsnes, Karl Asbjørn -41 frå Hjørundfjord g 1961 Marit Sunde Aursnes -42 (1/12): Lisbeth Gudveig -63 p b. Tove

15 Karl er skipper i MRF. Strømme, Lisbeth Gudveig Aarsnes -63 g 1987 Thor Borge -58 (17/50). Aarsnes Strømme: Thomas -88. Mathias -93. Andreas-95. *52 Sætran, Arne Peder -42 g Gerd Inger Fjøseide (utflytte): Gunn Anita-67. Odd Gunnar -69 sb Opstad,Tone: Torger-93. Laila -72. Hjelle, Aslaug , arvingane selde i 1994 til: Sunde, Andre Normann -67 sb Hjelseth,Hilde -70 (3/62): Magnus -92. Hilde eig og driv frisørsalong på Aure. Andre er sjølvstendig næringsdrivande m.a. med flislegging og pussing av murpiper. 53 Furholm, John Per -30 g Amalie Hoff -41 frå Langevåg: Berit Elin -63 g Nordang, Idar Bjarte -56: 2 born. Gardbrukar på Øye, Berit er husmor/frisør. Per Ivar -65 ug, er mekanikar John Terje -67 g Lisbeth Bergsvik -70: 1 barn saman. Han er sveisar. Dei bur på Sekkingstad, Sotra. John Per bygde i Han er ingeniør. Amalie er aktivitør. *54 Leirmo, Albert -11 g Kaia Olina Bruhaug (fl. til Stranda): Anne Eline g Roger Melseth. Kaia Alise -46 på Stranda. Steinar Lorens -49 p b. Reidar Ivan -58 på Stranda. Leirmo, Steinar Lorens -49 g1 Torunn Oksvold d 1975, g2 Ruth Vinje -59. I: Lill Therese -71, Molde. Vidar -73, Stranda. II: Frank Andre -77. Wenche Bolstad, Aud Johanne Berg -38 var g Arvid Ole -30 (18/41): Nina Beathe -61 g Oddbjørn Erstad. Ray Andre -62. Gry Heidi -63 g Even Sætre (40/6). Anita Kristin Berg Jarnes, Geir -58 sb: Kulseth, Eli-Janne -58 (14/303). Kulseth Jarnes: Daniel -88. Pernille Kulseth -92. Dei bygde her i og flytte inn i Geir er tilsett hjå Farstad i Ålesund som kaptein. Eli-Janne er aktivitør ved Sjukeheimen i Sykkylven. 61 Kolstø, Svein -47 frå Håvik, Karmøy, g 1972 Nancy Blindheim -49 (18/7): Gard Erik -74 er student. Linda -76. Hanne -81. Dei kjøpte eigedomen i Svein og Nancy er lærarar. 63 Settemsdal, Arne -42 frå Åsskard (Surnadal), g 1968 Anne Honningdalsnes -42 (7/48): Inge Andre -68 g 1991 Monika Kasper-sen -66, han er medesin-student, ho studerar fysioterapi. Oddbjørn -73. Atle Roar -75. Kjetil Bjarte -80. Dei bygde her i 1973, han er ingeniør, ho er sjukepleiar. *66 Kaland, Eiliv Johan -37 g Laila Lothe -39: Ragnar -61 g Anne Grete Vangen -66 (14/276) på Aure: Marius -91. Sondre -93. Finn Morten -63 g Ragnhild Holtan -68: Eirik -94. Vegard -95. Jan Erik -64 >115. Linn Mari -70 g 1995 Ingebretsen,Petter: Dtr. Eiliv er sosialsjef. Laila har vore sjulepleiesjef, stortingsrepresentant frå Dei bygg no nytt hus på Aursnes. 15

16 67 Gjerde, Kjell Jarle -48 (14/129) g Astrid Lisbeth Hansen -52: Jon Martin -73. Sara Joo Tvervåg, Håkon g Hjørdis Helgesen, Tormod -56 var g Anne-Karin Varøy -59 (jfr.17/33): Glenn Kjetil -81. Linn Anita -84. Tormod no på Ikornnes,huset selt til Karl Aursnes. Leigebuarar: Flisnes, Amund-67 (19/5) sb Bjørnevik,Tina (4/15): Nikolai-91 *69 Lekanger, Jan Inge -47 var g Sissel Berge, no Tronstad -53: Jan Atle -70. Stian -72. Christine -78. Nyheim, Egil Ståle -58 (17/229) g2 Kalstad, Elisabeth -71 (17/205): Sofie Kalstad Nyheim -93. Egil Ståle kjøpte bustaden i Aklestad, Anders -24 g Oline Olsd. Søvik -28 (67/5). 71 Lothe, Einar Asbjørn Kåre -33 g Eli Sollaug Espe -44: Elisabeth -70, førskulelærar. Birgitte -77. Einar er bygningsmann. Eli er fabrikkarbeidar. *72 Lade, Sølvi Johanne Løvoll-48 fl.til Ålesund var g Astor -45 sjå 29/3: Martin Andre -67 >16/11. Tarjei Astor -68. Jørn -71. Fauske, Normann Olav -47 g Liv Mydske -49 frå Oslo: Øystein -75, på folkehøgskole. Håkon -77. Eirik -86. Normann kjøpte bustaden i *73 Ulvestad, Odd Svein -46 g Randi Flem -46: Mette Flem -64. Tone Flem -68. Trond Flem -71. Odd og Randi er lærarar. 74 Seljen, Arnhild Vassbakke -35 g Seljen: Asgeir Henrik -67, har vore ute i FN-oppdrag. 75 Myrstad, Peder Elias -41 frå Spjelkavik, g 1965: Gerd Ingebjørg Nergård -41, frå Trondheim: John Ivar -66, stud.psyk. i Bergen. Øyvind -69, diplom-økonom, Oslo. Cecilie -76. Kjøpte eigedomen i Peder er siviling. Gerd er sekretær. 76 Vold, Rolf Arvid -41 var g Aksnes, Liv Rannveig -43: Anna Helene -67. Alf Roald -70. *77 Nupen, Modulv Inge -43 frå Larsnes g Oddbjørg Honningdalsnes -52 (7/48): Evy Honningdalsnes Nupen -72, student ved Høgskulen er no også kateket-vikar i Borgund. Knut Arild Nupen -74, student i Oslo. Maria Beate Nupen -78. Modulv og Oddbjørg bygde her i Furstrand, Arne -45 g Herdis Homlong -50, frå Geiranger: Lisbeth -73. Hans Fredrik -76. Huset er bygt på festetomt. Arne driv datafirma. Herdis arbeider på Fylkessjukehuset, Åse. 16

17 *80 Rogne, Ole Bjørn -66 (5) g Trude Sellæg -71 (7/164): Kristina -92. Martine Dei flytte inn her Ole Bjørn er medeigar i Manex A/S, Straumgjerde. 82 Hide, Trygve Andreas -54 i Gjerdsvika, kom hit frå Vanylven, g 1981 Tafjord, Brit -56 frå Hessa. Tafjord Hide: Synnøve -83. Vidar -85. Dei bygde her i Trygve er sjukepleiar. Brit er miljø-arb. i Sykkylven kommune. *86 Hørte, Gjerulv -46 g 1971: Jodis Welle -48 (14/165): Per Ståle Welle -73. Irene Welle -76. Ida Welle -83. Dei bygde her i *89 Aursnes, Leiv Olav Olsen -26 (2) tok over eigedomen i Leiv har realskule og handelsgymnas. Registrert revisor i Tafjord, Trond Arne -61 (1/28) g Sissel Mari-Ann Sundgot -62: Stian -83. Linn Katrin -88. Torstein -90. Silje Marie -94. Dei flytte inn i nybygd hus i Trond er lastebilsjåfør, Sissel er husmor. 92 Furseth, Atle -51 (1/15) g 1976 Bente Flem -54, frå Longva: Ole Andre -76. Jon Bjørnar -82. Dei bygde her i Bnr 94 høyrer med til eigedomen. 93 Sandvik, Sigurd Andreas -53 (1/27) g 1976 Beate Lerfall -57, frå Ålesund: Andreas -77. Linda -80. Vidar -84. Dei bygde hus og flytte hit i Dei arbeider begge på Møre Trafo AS, han som montør og ho som høgspentviklar. 96 Tenfjord, Borgny Riksheim -53 g Asbjørn Tennfjord -50: Frank Robert -73, er student ved NTH i Trondheim. Huset står på festetomt. Asbjørn har arbeidd for Linjebygg i Zansibar, no i Mosambique/ Tanzania. 97 Dalsbotten, Olav -49 g Trude Fallan -49: Sjur Bjarte -72. Merete Fallan -74. Olav er sivilingeniør, tilsett som salssjef ved Møre Trafo AS 98 Hervåg, Hermann -58 (2) g Grebstad, Turid Lovise -55 (7/7): Grebstad, Hugo -79 (hennar). Hervåg: Iselin -88. Alexander -91. Hermann arbeider på Møre Trafo og driv elles sagbruk. Turid arbeider på Sentralsjukehuset i M & R på Åsestranda. 100 Betten, Ole -28 g Ruth Stige Melset, Odd Magne -51 (64/5) g Jorill Dvergsdal -53: Marthe -80. Andreas -82. Kristian

18 104 Drabløs, Frøystein -53 (25/6) g 1987: Kvistad, Tone -57 frå Stranda: Line -86. Erik -90. Dei sette opp hus her i Frøystein er marknads-sjef. Tone er kontormedarbeidar. 106 Edvardsen, Øistein -46 g Liv H Sørheim -49: Kristin -76. Håvard -78. Torgeir -83. Dei bygde her i *110 Brochmann, Gunn Tove -65 sb Skylstad,Kai Roger -60: Ein son Gunn tok over huset i Dette er ein utleigebustad for Møre Trafo AS, jfr nr Maridal, Terje -52 frå Smøla g 1977 Turid Haram -50 (2/19): Ann-Kristin -81. Dei bygde huset her Terje var tidlegare sjømann og fiskar, no i MRF. Turid er produksjonsarbeidar på Møre Trafo AS. 113 Bhatia, Sudarshan -53, kommunelege, g1 Neelam Rami, g2 Wenche Karin Overå -56 (15/38): 1 barn. 114 Våtmyr, Siv Berit Rogne -63 (5) g Arnfinn -61: Ida-Lovise -93. Ådne -95. Dei flytte inn i nybygd hus her i Arnfinn driv Vestbil på Aursnes. 115 Ramstad - sjå nr 34. Hus oppsett 1989 til utleige,påbygd ein etasje i 1994/95. Kaland, Jan Erik -64 (66) er leigebuar her. Han driv frisørsalong på Aure. 118 Liaskar, Oddvar -53 (29/16) g 1982: Hildur Oline Risnes -59 (3/45): Karoline Risnes -85. Frode Risnes -88. Dei kjøpte eigedomen i Oddvar er sjåfør, Hildur er sjukepleiar.... VERKSEMDER PÅ EIGNE (OPPHAVLEGE) BNR: S 32: 1/8 Aursnes Fiskegarnfabrikk (frå 1936) vart aksjeselskap frå 1970, gjekk i 1977 saman med ein konkurrent i Bergen, NOFI, som seinare tok over all produksjon og fabrikken her blei avvikla i Trio Fiberplast v/arnt Ystenes (36) hadde produksjon her Dag's Maskin, Nybø, og m.a. Sven Bøe har også brukt lokala. 18

19 S 33: 1/17 Møre Transformatorfabrikk A/S v/ Oddvar Rieve Kristiansen (17/27) hadde i ein periode samarbeid med NEBB, som også kjøpte 1/3 avaksjane i verksemda. Ca.1987 blei konkukurrentane oppkjøpt av ABB (ASEA - Brown Boveri), då valde styret her å kjøpe att desse aksjane. Fabrikken fekk namnet Møre Trafo A/S, med brørne Dag, Tor og Jo Rieve Kristiansen som eigarar. Verksemda vart no 3-delt: Møre Trafo AS, Norsk Profilforming AS og Møre Eiendom AS Norsk Profilforming A/S var overtatt og flytta til eige hus her. Produksjonen av transformatorkioskar blei flytta til den tidlegare Fiskegarn-fabrikken. Frå 1995 tok Tore Rieve Kristiansen over som leiar. 1/120 Aursnes Kiosk v/ Karl J Sunde Aursnes (1/12) blei opna i 1973 etter at det nye ferjelægjet vart lagt til Aursnes. Orkanen på nyttårsdag 1992 raserte bygninga, men det gjekk ikkje lang tida før ein ny kiosk stod ferdig. Karl driv også Home Apartments, med kiosken som resepsjon. Til topp TILLEGG OG RETTINGAR TIL NYE SLEKTER (Giftarmål, fødslar og eigarskifte. Dødsfall kjem i ei eiga liste til slutt. Oppdateringane gjeld fram til 31/12-99) Rettingane er lagt inn i slutten av kvart gardsnr. 1 AURSNES/(ØRSNES): 1/22) Klokk, Arild g Kvalvåg, Aina H: Simen -98 1/26) Sørgård, Svein - Halkjelsvik, Camilla: Gut -97 1/28) Tafjord, Eldar - Rafteseth, Tanja: Jente -97 1/32 Løseth, Geir g Bente H Solberg (19/47). Kjøpte huset /34) Ramstad, Harald - Synnøve H Drabløs: Hanna Drabløs -99 1/36) Ystenes,Edel g Fauske,Jens P på Stave:Harriet-96 Viktor-99 1/37 Hansen,Frank (48) - Selsbakk,Ingunn: Joachim-98. Kjøpt -98 1/42) Klokk, Steinar - Myran, Janne: Helene /43) Risvik, Marita - Sæter, Kim: Ole Tobias -98 1/48) Hansen, Mette Catrin - Brenne. Andre (17/168): Bendik Andre -96, Markus Elias /52 Sunde, Andre - Hjelseth, Hilde: Amalie /54) Leirmo, Vidar - Brunstad, Inger A: Annika -97, Andrea /66 Kaland, Ragnar g Anne G Vangen: Håvard -96, Andrine -99. Kjøpte b. i /69 Nyheim, Egil g Kalstad, Elisabeth: Oda Kalstad -96 1/72) Lade, Tarjei Astor - Fride Skjelten Doren,Brattvåg: Gut 99 1/72) Fauske, Øystein g Ingrid Svendsen frå Senja; Jente

20 1/73) Ulvestad, Tone Flem g Karlsen, Alf Werner - Nordfjordeid 1/77 Nupen, Modulv: Eigar frå /78 Rath Thirungnasasampent: Kjøpte b. i /80 Rogne, Trude Sellæg g Ole Bjørn: Martine -95, Odin -99 1/86) Hørte,Irene - Høibakk på Ikornnes: Høibakk, Kamilla 99 1/89 Aursnes, Per Arne kjøpte i /110 Neergård, Bjørn g Inger Karin. Kjøpte b. i /125 Foss,Thorgeir g Emblem,Merete (3/63): Marte Emblem Foss-99 Kjøpte b. i Jfr. 26/22. 1/126 Rogne, Harald (1/5) g Anne-Britt Svindseth Kjøpte b Til topp **************** 2 FAUSKE YTRE S 45: JENSGARDEN 1 Eidem, Karl Johan Severinsen g Agnes Lilly Ramstad-16: Oddrun Bergljot -41 p.b. Svein Kjartan -43 g Kirsten Brunstad (32/35), han er tilsett ved DNB i Oslo, dei har 2 born. Eidem, Oddrun Bergljot -41 ug. Ho tok over bnr 1 og 6 og bygde våningshus 2 på garden i 1981, bnr 24. Frå 1988 har ein nabo leigd gard og driftsbygning. Oddrun selde då husdyra med unnatak av nokre sauer. Under orkanen nyttårsdag 1992, blei mykje av skogen i plantefelta nedbroten. Kaia som Severin Eidem bygde blei og mykje skada, men er no reparert. S 47: KAMBANE 2 Fauske, Andreas Larsen g Berte Johanne Hansd Hjellegjerde, Lars Bastiansen g Nikoline Severinsd Lødemel, Sverre Olavsen -30 > 5/4 Bruket er overteke i 1986 av Aamodt på bnr 3. S 52: HANSGARDEN 3 Lillevik, Marius Martinussen g2 Josefine Hansd. Fauske : Hans Martinus -22 p b. Lydia Olivie -24 > 22. Erling Asbjørn -34 > 18/26. Lillevik. Hans Martinus -22 g1 Olea Furnes g2: Anne Marie Saltbones -42 > 56. I: Magne Jostein -43 i Oslo, er lærar. Else Solveig -45 g 1988 Jakobsen, Bjarne - i Haugesund ho er hjelpepleiar. Oddbjørg Hilde -47 g Sunnannå > 45. Jofrid Charlotte -53 g Sætrevik > 53. Hildur -58 g Aamodt p b: Aamodt, Finn -59 g Hildur Lillevik -58: Ragnfrid -82. Anne Kari -86. Torfinn -89. Dei tok over garden i 1986, båe har gått på Tomb jordbrukskule. S 54: KARLSRUD Haram, Henry Haram, Karl Johan Karlsen -14 g Hansine Skodjevåg -22: Asbjørn -46 > 30. Ragnhild -50 > 60. Jostein -54 > 49. Grethe -56 > 61. Kjell Harald -63 > 55. Torgeir -65 g 1992: 20

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Startliste Sjutoppsturen 2013

Startliste Sjutoppsturen 2013 1 Sigfred Worren Nystøyl 2003 X 2 Torbjørn Baade 2003 X 3 Ingrid Therese Baade 1999 X 4 Reidar Baade X 5 Sylvia W. Baade X 6 Birger Isak Vaage 2002 X 7 Vidar Vaage X 8 Sverre Sørdal X 9 Harald Sørdal X

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reidulf Hjellen V55 84,-kr 50 48 48 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. V55 146 84,-kr Harald Reiten V65 147,-kr 48 48 50

Detaljer

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL MENN SENIOR: KL. A: 1. Per Johan Sandbakk, Ørsta 10.01 2. Arild Bjørdal, Ørsta 10.02 KL. B: 1. Jostein Vartdal, Hødd 10.07 2. Øystein Johansen, Hareid 10.18 3. Ole

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 49 48 49 97 243 Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog 49 49 47 96 241 Sølv medalje 3 Ola Vangen Stranda 46 48 50 95 239 Bronse medalje

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Martin Åndal Malmefjorden Gylt medalje 2 Marita Solli Sykkylven Sølv medalje 3 Ola

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Martin Åndal Malmefjorden Gylt medalje 2 Marita Solli Sykkylven Sølv medalje 3 Ola Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Martin Åndal Malmefjorden 48 50 50 99 247 Gylt medalje 2 Marita Solli Sykkylven 50 49 49 99 247 Sølv medalje 3 Ola Vangen Stranda 49 49 50 98 246 Bronse medalje 4 Håvar

Detaljer

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag Pengepremie 15 skudd kl 1 1. Rune Rustøen Olden 49 48 50 147 0,- 2. Andreas Sunde Olden 47 49 48 144 0,- 3. Svein Otto Melheim Eidsbygda 47 48 48 143 0,- 4. Kåre R Haugen Markane 47 46 46 139 0,- Pengepremier

Detaljer

Mesterskap resultat 2008

Mesterskap resultat 2008 Mesterskap resultat 2008 1 4 Salthammer Jo Vestnes skl. 244 2 5 Kristoffersen Rune Langevåg skl. 240 3 4 Blindheim Arild Engesetdal og Skodje 239 4 5 Hestetun Are G. Engesetdal og Skodje 238 5 4 Melseth

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Rolls-Royce stemne og Kretscup I og II

Rolls-Royce stemne og Kretscup I og II Bodø Friidrettsklubb 1 Leif Sægrov MS 79-3000 m Dimna IL 2 Anders Egge Brandal MS 91 3 Andreas Lillerovde MS 95-3000 m 4 Astri-Louise Nevstad KS 90 5 August Oksavik MS 96 6 Elin Skavnes Våge J-8 03 7 Elisabeth

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Stevneoppgjør. Ålesund skyttarlag. Aalesund miniatyr 09. Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID

Stevneoppgjør. Ålesund skyttarlag. Aalesund miniatyr 09. Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID Sivert Leivdal V65 0,-kr 49 49 48 => 146 97 => 243 3790 21 00548 Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID 3790 21 00548 Engesetdal/Skodje

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Berit Olga Flåmo 1961 Strømøy 2 Pål Terje Bekken 1958 Uttian 3 Kristin Reppe Storø 1962 Espnes 4 Arne Ervik 1964 Hamarvik 5 Gunn Heidi Kristiansen Hallaren 1966 Hallaren 6 Harald Lassen

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Sigurd Sollie Nordre Skage 5 50 49 50 99 99 347 2 Tor Gaute Jøingsli Lom 5 50 49 50 99 97 345 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 49 98 99 344 4 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen,

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, , Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, Sunnylven 248, 3. Ole Kristian Lianes, Engesetdal/Skodje 248 Eldre rekrutt: 1. Thor Inge Grebstad,

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

Avdelingsoppsett - jenter 7 år

Avdelingsoppsett - jenter 7 år Avdelingsoppsett - jenter 7 år Jenter 7 år Avd. 1 Guard Blå Stig Einar Kjølsøy 91519845 19 Hessa Tommy Hagen 99427112 24 Aksla 1 Johan Frisvold 34 MSIL Kenneth Vedlog 37 Aksla 2 Johan Frisvold Guard Rød

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Kristelig Folkeparti 1 Svein Atle Roset 1948 2 Svanhild Kvernberg 1966 3 Per Magne Brakstad 1959 4 Gudbjørg Frisvoll 1949 5 Knut Toven 1957 6 Eli Langset Gjermundnes 1956 7 Vigdis Aandalen

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

SBM-cup 10-2015 Valldal

SBM-cup 10-2015 Valldal G 10 år 1 km fri felles Laurits Linge Glomnes 10 03:58,8 Jørgen Gretland Hovdebygda IL 8 03:50,6 Ola Lange Vistdal IL 7 03:27,3 Torstein Gjedrem Lund Vinne Skilag 9 03:26,2 Luckas Loe Selbervik Hovdebygda

Detaljer

Mesterskap Klasse 2-5

Mesterskap Klasse 2-5 Side 1 av 1 Mesterskap Klasse 2-5 1 Christian Lilleng Råde 5 48 49 49 97 243 2 Siv Hege Klokset Råde 5 49 47 50 96 242 3 Kathrine Høybakk Isfjorden og 5 50 48 47 95 240 4 Rune Kristoffersen Langevåg 3

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Bryggja Grendahus Medlemsliste 2013

Bryggja Grendahus Medlemsliste 2013 Leif E. Aarø 6711 Bryggja Jonfinn Almenning 6713 Almenningen Else Berge Hjortefaret 1, 6900 Florø Øyvind Bleie 6711 Bryggja Aslaug Bleie 6711 Bryggja Kjartan Bleie 6711 Bryggja Hogne Bleie 6711 Bryggja

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 5. Sunnylven Skyttarlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 5. Sunnylven Skyttarlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Malene Lade Lie Sykkylven 41 47 45 93 226 0,- Gave 1. Rikard Eide Ljøen Sunnylven 48 47 48 93 236 0,- Gave 1. Brede Ringdal Sunnylven 47 43 45 94 229 0,- Gave 1. Mats Vangen

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Partiliste: Senterpartiet :39:45 Valgoppgjør for Nesset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Valgoppgjør for Nesset

Partiliste: Senterpartiet :39:45 Valgoppgjør for Nesset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Valgoppgjør for Nesset Partiliste: Senterpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Edmund Morewood 1 ** 8,25 12 3 23,25 59,00 47 16 122,00 145,25 8 Ole Marvin Aarstad 2 ** 0,00 6 10

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 50 50 50 150 151,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 50 149 101,- 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 48 50 148 0,- 3. Asbjørn Harkestad Dale

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Arbeidarpartiet 1 Ragnhild Sæle 1958 2 Arve Dvergsdal 1966 3 Siv Karin Hestad 1964 4 Gunn Laila Årnes 1968 5 Einar Jarle Nygård 1966 6 May Ina Kjøsnes Jarning 1969 7 Pål Befring 1969

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,19:59 2,Ingrid Aaslund,Fet

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer