Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste"

Transkript

1 Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste 1

2 INNHALD Forord og forkortingar Husstandar gnr 1-7 Aursnes - Grebstad Husstandar gnr 8-16 Eidem - Nakkegjerde Husstandar gnr Vik - Tynes Husstandar gnr Tandstad - Fet Kjelder Tillegg Gardane i Sykkylven Rettingar til gardssoga bd 1 Rettingar Til gardssoga bd 2 Forord av Sykkylven Sogenemd Ættesogene (Gardssoga for sykkylven band I-IV )er tidlegare utgitt av Sykkylven kommune ved Sogenemda. Det harvore stor etterspurnad etter bøkene. Band I og II som omhandlar sentrumsområdet, Straumgjerde og Velledalen, vart utselt. Sogenemda såg det som viktig at bøkene kunne bli tilgjengelege ved opptrykk av nytt opplag. I samband med dette engasjerte sogenemda Sverre Andestad til å supplere band I og II med eit tilleggsband. Andestad har gjort ein stor innsats på kort tid med denne boka "Nye slekter", som altså er ei oppdatering av band I og II. Takk til Sverre Andestad som har gjort det mogeleg å gi ut dette bandet, og til dei som har vore kontakta og gitt opplysingar. Sykkylven i juli 1996 Sykkylven Sogenemnd Bergljot Tandstad, Ole Jostein Fet, Ragnhild G.Hole, Eldar Høydal, Kjellaug Klokk, Vebjørn Aarhus, Greta Remø Klokk, Petter Arne Sørgård, Kjell Løseth. (leiar) 2

3 FORORD "NYE SLEKTER" skal vere ei oppdatering t.o.m av gardssogebøkene bd. 1 og 2 for Sykkylven, d.v.s. gnr 1-33 (Aursnes - Fet). Opplegget er noko av det same som i bøkene frå 1969/1975. Sidetall frå desse bøkene er oppført så langt eigedomane var omtala der; så kjem referansenr som stort sett svarar til bnr forkvar bustad. Etternamna som fylgjer er i dei fleste høva sams for alle i husstanden. Fødselsår tilknytta fornamn/mellomnamn til dei einskilde familiemedlemane er avkorta med bindestrek for årstal etter Personar tilflytte innan bygda får dette oppgitt (med gnr/bnr),og born som flytter til annan bustad her blir markert med teik-net > framføre det nye referansenr. Etter at borna er nemnde, kjem omtalen av foreldra slik som det også var gjort i gardssogebøkene. Verksemder og lokale med eigne bnr i gardssoga blir nemnde etter husstandane under kvart gnr. Dei fleste av desse har etter kvart fått ein utførleg omtale i nyare bøker eller skrifter der dei med rette høyrer heime. Gardssogene vil nok i hovudsak bli slektsbøker også heretter. Husstandslistene med referansenr til bustadane skal gjere det mogeleg å finne fram i mangfaldet av etternamn. Desse listene femner i hovudsak om nolevande foreldrepar og andre som har eigne bnr - såleis også einslege. Forfattaren fekk nokre kjærkomne kontakt-personar rundt om i grendene og er mykje takksam for den hjelpa - men skulle så gjerne hatt mange fleire. Det kjem framleis inn retting/tillegg til dei tidlegare bøkene.det blir også på-krevd i denne omgangen, men då bør dei kome til underskrivne så snart at lesarane får dei i rimeleg tid, takk! Sykkylven i mars Sverre Andestad. Forkortingar: Gnr/bnr: Gardsnummer/bruksnummer, f - d: fødd - død, g/ g1/ g2: gift med/ gift 1ste gong - 2dre gong, p b: på bruket/ bustaden, sb: sambuar - sk: skilt, vg: vidaregåande. I: og II: Her står born av 1ste - 2dre ekteskap. S: sidetal i bd 1 og bd 2. UTV: Utvandrarane frå Sykkylven (Av Martin Gjævenes). Under redigering av dokumentet er det innsett * framfor dei br.nr. som har retting eller tilleg. 3

4 EIDEM-NAKKEGJERDE VIK-TYNES TANDSTAD-FET Linkar til gardsnr. 1 AURSNES 2 FAUSKE YTRE 3 FAUSKE INDRE 4 ÅSEN 5 HJELLE 6 HØGRES 7 GREBSTAD 8 EIDEM 9 LYSHOL 10 ANDESTAD 11 AURDAL 12 KJEMPHOL 13 HAUGSET 14 AURE 15 KLOKKEHAUG 16 NAKKEGJERDE 17 VIK 18 BLINDHEIM 19 TYNES 20 YTRE-TANDSTAD 21 MELLOM-TANDSTAD 22 TANDSTAD-INDRE 23 STRAUMGJERDE 24 STRAUME 25 DRABLØS 26 VELLE 27 HJORTHOL 28 BRUDEVOLL 29 LADE 30 DROTNINGHAUG 31 HOLE 32 BRUNDSTAD 33 FET LISTE OVER DØDE

5 HUSSTANDAR AURSNES - GREBSTAD Gnr 1-7: Aklestad Anders Kornelius - Oline Søvik 1/70 Andersen Fredrik - Olivia Grebstad d -83 7/47 Andestad Sølvi K Brunstad - Leidulf Perry 5/17 Andreassen Lidvard - Ingalill 2/53 Andreassen Nancy Midtbust - Olav d-83 7/33 Aure Inge Ludvik 4/20 Aurdal Amund - Else S Kjørstad 7/10 Aurdal Iris Elin 7/237 Aurdal Johan - Anne K Vik 7/53 Aurdal Leif - Anna Fylling 7/35 Aurdal Peder John - Eli/ Gunnhild 7/37 Aurdal Sverre - Aslaug Grebstad d -95 7/10 Aurdal Terje Sigbjørn 7/67 Aure Anne Turid 7/73 Aure Anton -Margith Søvik 7/24 Aure Arvid - Astrid K Vigstad 7/24 Aure Martha - Johan J d -80 7/73 Aure Lidvar - Sigrunn Leikanger 7/136 Aursnes Karl Johan Sunde - Haldis Nordbakk 1/12 Aursnes Lars Karl - Inger A Strømmen 1/2 Aursnes Leif Olav Olsen 1/89 Aursnes Magnar Jarle - Ragnhild Pedersen 1/1 Aursnes Martin Johan - Ingrid Vidhamar 1/46 Aursnes Oddvar Kjell 1/37 Aursnes Per-Arne - Olfrid Ramstad 1/21 Bakke Einar Olav - Britt Hovdenakk 7/177 Bakke Nils - Olwen C Schreuder 7/38 Bakke Svein - Helen K Hjelle 7/151 Bakken Norlaug Ullavik - Sigmund 3/36-7/235 Berg Vidar - Aasen, Marit Tone 7/220 Berg Viktor - Annlaug Kvalsund 5/16 Berge Bjarne Olav - Karin J Dale 7/153 Betten Ole - Ruth Stige 1/100 Bhatia Wenche Karin Overå - Sudarshan 1/113 Bjerkan Ove Egil - Kirsten Kvalheim 7/208 Bjørdal Borgny Grebstad - Kristian d -76 7/8 Bjøringsøy Kåre - Margrete K Melseth 2/39 Bjørlykke Olina Osvik - Petter d -89 7/42 Bjørnevik Sigmund - Torill Klauset 4/15 Bjørnøy Kristin Roald - Urke Arnfinn Dalen -49 7/221 Bolstad Aud J Berg 1/55 Bonesmo Jostein - Ann Elise Moldskred 7/101 Bonesmo Lars Petter - Solveig A Alnes 7/39 Bringsvor Frode - Marianne Voksø 7/175 Brochmann Gunn Tove 1/110 Brunstad Eivind Bård - Kvalsvik, Evy Kristin 7/163 Baade Hallvard - Ingjerd J Solbakk 1/165 Dahl Ingvald - Oddrun T Løset 3/41 Dahl Jenny M Førde - Ole Willy Robert d-93 7/72 5

6 Dale Ivar - Solveig M Engeseth 3/50 Dale Svein Heggertveit - Grete-Sølvi Håheim 1/31 Dalsbotten Olav - Trude Fallan 1/97 Davik Paul Ove - Grethe Turid Høydal 7/149 Djupvik Olga L Sjøholt - Brynjulf d -94 1/4 Drabløs Frøystein - Kvistad, Tone 1/104 Edvardsen Øistein - Liv H Sørheim 1/106 Eidem Agnes L Ramstad - Karl Johan d -87 2/1 Eidem Borghild Hjelle - Kjell Peder 5/1 Eidem Christin Eidem - Stave, Oddbjørn 5/27 Eidem Oddrun Bergljot 2/1-2/24 Eidem Ole Kjell - Marita Dybvikstrand 5/1 Eliassen Anna d Erling d -71 7/4 Eliassen Eindride - Torhild Ringdal 7/96 Eliassen Erling - Hjelle, Tove 5/18 Ellefsen Arne Selmer - Elsa Vevle, USA 5/3 Emblem Nils Leon - Anne M Kragset 3/63 Erdal Åsmund - Anne d -83 3/54 Erstad Tor - Ullavik Kariann 7/225 Espe Einar - Aslaug Grebstad 7/162 Espe Jan Inge - Liv R Dale 7/20 Espe Wenche Marie Aarhuus - Bjørn 3/68 Fausa Magne Karsten 7/133 Fauske Bernt d Anna/ Oddlaug 3/6 Fauske Einar Håkon - Norlaug Fauske 2/36 Fauske Lars Gunnar - Eldbjørg S Eik 3/3 Fauske Leiv Karsten, Volda 3/7 Fauske Lina Breivik - Arne Larsen d -91 3/3 Fauske Normann Olav - Liv Mydske 1/72 Fauske Selma Emmedal - Peder d -95 3/33 Fet Sigbjørn - Liv Åkre: 7/224 Finnseth Per Magnar - Synnøve Rørslett 2/52 Fiskerstrand Karl - Audhild Kjøde 3/85 Fiskerstrand Per Ståle - Anita E Tarberg 7/11 Fiskerstrand Sølvi J Lødemel - Hallgeir 5/4 Flatabø Marit Grebstad - Agnar 7/3 Fisnes Amund - Bjørnevik, Tina, 1/68 Flote Arnfinn - Alfhild Riber 7/90 Flaaen Per - Inger M Paulsen 7/203 Frøystad Terje - Grebstad, Sølvi 7/215 Furholm John Per - Amalie Hoff 1/53 Furnes Ingvar - Oddlaug/ Solveig 7/137 Furnes Steinar - Norunn L Langvatn 7/194 Furseth Annbjørg Rogne - Ola Andreassen 1/15 Furseth Atle - Bente Flem 1/92 Furstrand Arne - Herdis Homlong 1/79 Genta Linda Eliassen - Genta, Corrado 7/219 Gjerde Kjell-Jarle - Astrid L Hansen 1/67 Gjerde Lydia - Ragnvald 2/22 Grebstad Arne Johan 5/6 Grebstad Bernhard - Oddny C Lade 7/6 Grebstad Borge 7/6 6

7 Grebstad Harald Jarle 7/172 Grebstad Jan Borge - Drabløs, Astrid 7/230 Grebstad Jenny Opsvik - Helge d -68 7/69 Grebstad Jens og Anne 7/4 Grebstad Johan Johansen - Aslaug Reite 7/9 Grebstad Julianne Klokk - Nils Larsen d -89 7/76 Grebstad Karen Anna Halle - Petter d -85 7/79 Grebstad Leif Inge - Karlsen, Evy Anita 7/9 Grebstad Leif Larsen - Annlaug Eliassen 7/5 Grebstad Olav Olsen - Ruth Mork 7/35 Grebstad Olgar - Kristi Bruland 7/7 Grebstad Per Bjarne - Kjersti Strand 7/7 Grebstad Paul Kåre - Nina Leine 7/79 Grebstad Svein Bjørn - Karin H Vassbotn d -85 7/87 Grebstad Sølvi - Frøystad, Terje 7/215 Grebstad Tone Anita 7/1 Gudmundseth Agnes Teige - Mindor d -80 7/223 Haddal Kasbara Eidem - Osvald 7/58 Hafsås Kjell - Lisbeth Bø 7/192 Hagen Oddvar Jarle - Beret Holmen 3/69 Hansen Perdy K Aursnes - Magnar 1/48 Hansen Åge Sveinung - Vigdis K Johansen 7/243 Hanssen Arne - Audhild Brudeseth 7/156 Hanssen Egil Lund - Aslaug Hansen d-90 7/61 Haram Asbjørn - Anne Eli Espe 2/30 Haram Jostein - Palma I Løvlid 2/49 Haram Karl Johan - Hansine Skodjevåg 2/5 Haram Kjell Harald - Liv S Hammernes 2/55 Haram Magny Klinge - Jon d -86 2/19 Haram Per - Kjellfrid Våtmyr 2/56 Haram Unni Irene - Rotnes, Idar 2/19 Harstad Arne Inge - Bodil Kulseth 4/21 Hatlemark Olav Trygve - Nelly Haram 2/14 Hatlen Arvid - Solveig Svindseth 1/33 Haugen Hermann - Helene Grytebust 3/52 Haugen Inge Harald - Liv H Fjelde 7/167 Haugseth Dag Lennart - Siv Anita Hatlemark 7/83 Haugseth Oddlaug L Nysæter - Petter d -74 7/83 Hausvik Astrid J Aurdal - Egil Ivar 7/108 Hausvik Leikny Grebstad Karlsen - Tormod Magne 7/217 Helgesen Olav -Ingeborg Johannessen 4/23 Hellesylt Johan - Arnhild Holm 7/14 Hervåg Hermann - Grebstad, Turid 1/98 Hide Trygve Andreas - Tafjord, Brit 1/82 Hjelle Emil - Gunnlaug Sætre 3/1 Hjelle Olger - Sonja Haram 5/18 Hjellegjerde Ingvald - Kari Vadset 5/2 Hjellegjerde Johan - Marit Skarbø 3/26 Hjellegjerde Kenneth 3/14 Hjellegjerde Mindor - Bertha Fauske 2/24 Hjellegjerde Norvald - Aud Albertsen 7/204 Hjellegjerde Ole Kristian - Bodil Vike 5/9 7

8 Hjellegjerde Otto - Henny Bårdsgjerde 3/4 Hjellegjerde Otto Helge - Margit Frandsen 3/49 Hjellegjerde Perry Arne - Mette/ Elisabeth 7/142 Hjellegjerde Rolf - Helga O Reksnes 3/22 Hjelseth Lars Arne - Gerd H Myklebust 3/62 Hoftun Njell Inge - Skjelten, Astrid 3/70 Hole Sigrun Grebstad - Leonhard 7/55 Holmberg Arne Jostein - Hildebjørg Almeskar 2/35 Holmberg Sigurd - Rebekka Hildre d -78 2/7 Holmen Kåre Gunnar - Marianne Andreassen 7/200 Honningdalnes Borgny Fauske - Ole d -94 7/48 Honningdalnes Sveinung - Ingborg Flem 7/231 Honstad Arnfinn - Lindis Lid 3/30 Honstad Petra Vadset - Einar d -82 3/30 Hopen Ivar Magne - Berit P Stavseth 7/210 Hovde Helge Magnar - Margot Othilie 7/54 Hovdenakk Svein - Else K Steinbakken 7/154 Hovet Norbert Petter - Dagfrid K Haddal 7/205 Hovland Arne - Bjørg S Grebstad 1/29 Hovland Bjarte Ståle - Nilsen, Linda 1/30 Hovland Odd Jan 1/30 Hurlen John Robert 7/139 Hurlen Jostein 7/139 Hørte Gjerulv - Jodis Welle 1/86 Igelkjøn Eli Lovise Johansen - Geir Johan 7/41 Jacobsen Magne Roar - Bergljot Åshagen 7/182 Jarnes Geir - Kulseth, Eli-Janne 1/56 Johansen Arne - Inger Vadset 7/41 Johansen Erling - Henny Tømmerbakk 3/40 Johansen Inge Andre 7/84 Johansen Sigrid S Aune 7/157 Johansen Svein Leif - Reidun Hatlehol 7/145 Kaland Eiliv Johan - Laila Lothe 1/66 Kaland Finn Morten - Ragnhild Holtan 1/66 Kaland Ragnar - Anne Grete Vangen 1/66 Kalstad Audun - Hildegunn M Haugen 3/72 Karlsen Olav T Grebstad: 7/35 Kjuul Johanne Andersen - Olav Kjell 7/241 Klakegg Johannes - Tordis Olsen 4/17 Kleppe Jorunn Fausa - Johan 7/29 Kleve-Ruud Tor 17/235-6/1 Klokk Arne - Kjellaug Tynes 4/19 Klokk Bjørg Reidun Liseth - Øyvind d -81 1/42 Klokk Liv B Dale - Sigmund d -92 1/22 Klokk Magne Oddvar - Ingunn Olaug Nygård 2/45 Klokk Ole Karl - Karine S Røsnes 1/41 Klokk Olger Martin - Anna Kåld d -80 7/60 Kolstø Svein - Nancy J Blindheim 1/61 Koppen Ottar Loyd - Birgit J Klokk 7/148 Kurseth Halstein - Skjeret, Torill Olin 7/223 Kvalsund Helge Kjell 4/9 Kvalsvik Arnulf Inge - Aslaug P Holmeseth 2/32 8

9 Lade Hallgeir Even - Blindheim, Inga Agnes 7/141 Larsen Leiv - Asta Signe 7/135 Larsen Rune 5/23 Leirmo Steinar Lorens - Torunn/ Ruth 1/54 Liaskar Hildur O Risnes - Oddvar 1/118 Lillestøl Ottar - Norlaug Melseth 3/38 Lillevik Hans - Olea/ Anne Marie 2/3-2/56 Lothe Einar Asbjørn - Eli S Espe 1/71 Lundanes Peder - Jorunn P Gjerde 7/131 Lyngstad Sigbjørn - Kari Næss 4/18 Lyshol Skjold - Kirsti Bjørke 7/19 Lystrup Odd - Jenny Kari Gudmundseth 5/8 Lødemel Jorunn Hjelle - Sverre 5/4 Lødemel Ove Svein - Røyrhus, Nann Magritt 5/14 Løseth Agnes Kopperstsd - Olav d -94 3/31 Løseth Harald Egil - Lise Ystenes 7/158 Løvold Sivert - Inger K Eidem 7/209 Maridal Terje - Turid Haram 1/112 Melchiorsen Bjørn Halvard - Gerd Olsen 4/22 Melset Odd Magne - Jorill Dvergsdal 1/101 Melseth Frank Magnar - Tandstad, Karen Olaug 7/82 Melseth Kjell Albert - Arntsen, Merete 2/40 Melseth Rolf - Dagrun Indrebø 7/82 Midthjell Kåre 7/143 Midtlid Borghild O Aursnes - Kristen 1/11 Midtlid Marit Karin 1/25 Misje Malvin - Gerd M Egdetveit 3/80 Moberg Sølvi - Hansen, Per Egil 7/61 Moldestad Atle Sigvald - Aslaug B Berstad 7/144 Myhre Odd Jakob - Ellen Honstad 4/11 Myklebust Inger K Langlo - Olav 7/28 Myran Tormod Johannes - Bjørkmo, Emma 7/150 Myrstad Peder Elias - Gerd I Nergård 1/75 Nilsen Einar - Ingbjørg Vatnehol 3/47 Nilsen Ingvart - Svanhild Liaskar 3/48 Nilsen Kirsti N Hjelle - Martin 3/34 Nilsen Olga A Røyr - Ivar d -76 7/66 Nøringset Per Ivar 5/24 Norli Arnfinn - Lilly Fiskerstrand 4/14 Nupen Modulv - Oddbjørg Honningdalsnes 1/77 Nygaren Bjarne Halvdan - Jenny Skjortnes 3/82 Nyheim Egil Ståle - Kalstad, Elisabeth 1/69 Oldeide Roald - Asbjørg Ramsvik 7/97 Olsen Jens Andreas - Sissel G Hansen 7/134 Olsen Kirsten Lind - Arthur d -89 7/78 Olstad Erik - Liv Frisvoll 7/161 Oplenskedal Olav Arne - Stige, Borghild 7/155 Pedersen Inge - Julie Lillevold 2/29 Pileberg Olav Kjell - Liv A Espe 7/140 Ramnefjell Helge - Kirsti Paulsen 7/132 Ramstad Liv M Aursnes - Ove 1/34 Riksheim Jan Lennart - Kristin Klokk 7/239 9

10 Riksheim Lars Einar - Mona Kristin Fet 7/22 Riksheim Lennart Arve - Wenche Oldeide 2/57 Riksheim Ludvik - Johanne Aurdal d -94 7/22 Ripe Sverre - Bjørg O Hoprekstad 7/160 Risnes Nancy L Søvik - Egil d -89 3/45 Risvik Odd Arne - Solrun Klokk 1/43 Rogne Oddrun K Korsbrekke - Bastian 1/5 Rogne Ole Bjørn - Trude Sellæg 1/80 Rokstad Ingulf Arnljot - Kari A Midtgård 7/202 Rokstad Hans - Rigmor Gudmundset 7/201 Rusten Arvid - Liv Igland 7/171 Rye Nils Einar - May Jorunn Hofseth 7/169 Rønes Dagny Johanne Røe 7/222 Rønes Lindis Marit Lade - Odd-Arne 7/159 Rørstad Ingrid Johanne Velsvik - Jarle d -80 7/91 Sandal Solveig Lillestøl - Erling d -87 3/38 Sandnes Linda Løseth - Stig Roar 7/66 Sandvik Hallvard - Julianne Fauske 3/75 Sandvik Harald - Karen Gjærset 1/27 Sandvik Olav/ Kjellaug 2/12 Sandvik Sigurd Andreas - Beate Lerfall 1/93 Seljen Arnhild Vassbakke 1/74 Sellæg Svein Arvid - Petra K Liset 7/164 Settemsdal Arne - Anne Honningdalsnes 1/63 Simonsen Torbjørg J Andersen - Simon 7/47 Sjåstad Norvald - Hildur Eliassen/Bergljot Aure 7/94 Sjåstad Per Atle - Evy Myklebust 7/147 Sjøli Erna Larsen, USA 7/62 Skare Rolf Scherlock - Åse Sivertsen 7/75 Skare Åge - Bjørg H Hynne 7/179 Skogen Astrid P Solnes - Jon Sverre 7/21 Skoglund Roar - Britt Larsen 2/44 Skotheim Knut Erik - Inger L Bjørnevik 7/198 Slyngstad Jarle - Marit Lyngstad 7/169 Smevoll Johan - Kjellfrid Erdal 7/180 Smørdal Kjell-Einar - Astrid Johanne 7/196 Solnørdal Ole-Petter - Unni Skaar 3/74 Standal John Mathias - Anna Høgset 3/53 Stave Asbjørn - Grethe S Langlo 2/36 Steinsvik Olav - Kari Andreassen 7/195 Strandabø Randi S Ullavik - Håkon 7/16 Strømme Berit Johnsen - Peder d -94 3/9 Strømme Kristin Perly 7/18 Strømme Magnus - Martha Masdal 3/9 Strømme Petra L Haugseth - Alfred d -94 7/18 Strømme Petter - Kari Kaldhussæter 7/18 Strømme Thor Borge - Lisbeth Aarsnes 1/51 Sunde Andre - Hjelseth, Hilde 1/52 Suorza Frank Arnulf - Eldrid Espe 7/191 Svendsen Petra d-90 - Alf d -62 7/54 Sæter Edvin Leonhard 7/233 Sæther Reidun Haddal - Ole Erling 2/43 10

11 Sætran Turid M Aursnes - Erling 1/49 Sætre Einar - Lise M Melseth 2/28 Sørgård Kjell Birger - Borgny Stave 1/26 Sørgård Kjellbjørn 2/21 Tafjord Brit - Hide, Trygve Andreas 1/82 Tafjord Kåre - Lovise Støverstein 1/28 Tafjord Per-Ove - Inger Lise Vegsund 7/173 Tafjord Trond Arne - Sissel M Sundgot 1/90 Tandstad Asbjørn - Reidun Værnes 7/178 Tandstad Jorunn E Vinje - Carl J Carlsen 7/2 Tandstad Pål Ottar - Agnes Eggebø 2/38 Tenden Jorunn Tunold - Reidar Egil d -94 7/138 Tenfjord Borgny Riksheim - Asjørn 1/96 Tynes Hilde M Hellesylt - Finn 5/12 Tynes Torgeir - Alvhild Lødemel 3/56 Ulla Peder - Hildegunn Aarset 7/197 Ullavik Jens - Ragna Høgalmen 7/16 Ullavik Karl Johan - Johanne Blindheim 7/77 Ullavik Kjartan - Janne/ Monika 7/225 Ulvestad Odd Svein - Randi Flem 1/73 Urhamar Bjørnar - Grande Solveig 7/162 Urke - Arnfinn Dalen - Bjørnøy, Kristin Roald 7/221 Valderhaug Ottar Egil - Liv H Lade 7/146 Vestad Tore Anton - Elly A Drønnesund 7/193 Vestre Ivar - Kirsti M Olsen 7/152 Vestvik Jonny - Mari Ann Olsen 7/206 Viddal Olaug Aurdal - Syvert 7/23 Villanger Julie Grebstad - Bernhard d -92 7/56 Vold Rolf Arvid 1/76 Vollset Erling - Anne Mari Wullum 7/199 Værnes Dagfinn - Marit Synnøve 3/79 Værnes Sigvart - Else Vadset 3/51 Værnes Terje - Torill Korsnes 3/78 Våtmyr Siv Berit Rogne - Arnfinn 1/114 Welle Kjell Jarle - Laila Jarnes 4/16 Wilhelmsen Berth - Ulla Sundstrøm 7/104 Wilhelmsen Dan Ronny - Mariann Nytun 7/232 Yksnøy Inger M Strømme - Ivar 7/89 Ystenes Arnt - Dagny Waagbø 1/36 Østvik Øyvind - Grete S Bugge 4/12 Øvrebust Einar Bjarne - Kari S Sigurdsen 7/181 Ålgårdstad Jofrid P Solnes - Åge d -90 7/228 Aamodt Hildur Lillevik - Finn 2/3 Aarhuus Hans Kr - Rigmor A Hovde 7/12 Aarhuus Vebjørn - Oddbjørg Kleve 3/8 Aarsnes Marit Sunde Aursnes - Karl 1/51 Åsen Anne Karin 4/10 Åsen Elisabeth 4/27 Åsen Ingeborg Aslaug 4/13 Åsen Jens Anton 7/25 Åsen Oddvar - Edny Eriksen 4/8 11

12 Til topp 1 AURSNES (ØRSNES) S 24: PETTERGARDEN Aursnes, Hjalmar Mathiassen Aursnes, Martin Johan Mathiassen -13 > 46. Aursnes, Magnar Jarle -46 (frå 46) g Ragnhild Pedersen -46: Marie Therese -82. Hans Erik -83. S 27: OLEGARDEN 2 Aursnes, Ole Larsen g Klara Grebstad : Borghild -22 g Midtlid > 11. Lars Karl -23 på bruket. Leiv Olav -26 > 89. Per Arne -28 > 21. Aursnes, Lars Karl -23 g Inger Arna Strømmen -31. Hervåg, Hermann -58 > 98, son av Inger, enkje frå tidl. ekt. Aursnes, Lovise Larsd bygde hus nr 2 på bruket. S 29: 4 Djupvik, Olga L Sjøholt -22 g Brynjulf Pedersen frå Herøy : Alf Roger -60. Møre Eiendom AS tok over dette huset ca 1987 og bygde då nytt hus til familien Djupvik. S 31: 5 Rogne, Signe Bastiansd.Aursnes g Harald : Annbjørg -28 g Furseth > 15. Bastian -31 på bruket. Rogne, Bastian Aursnes -31 g 1955 Oddrun Kirsten Korsbrekke -33 frå Hornindal: Harald -56 g Anne-Britt Svindseth -63(15/22) på Røros: 2 born. Harald er økonomisjef. Torhild -59 g Emdal > 23/25. Siv Berit -63 g Våtmyr > 114. Ole Bjørn -66 > 80. Thomas -78 på Sykkylven vg.skule. 6 Bjerke, Karen Larsd.Aursnes d -71 g Einar d -53, frå Oslo. Grebstad, Lars Severinsen g Eli Solnørdal > 15/71. Grebstad, Bente Karen -54, var g Rødseth, Ole Bjørn -52: Elisabeth -76. Lars Severin Grebstad -78. Ho bur i Ålesund, er eigar frå S 32: 11 Midtlid, Borghild Olsd.Aursnes -22 g Kristen Johansen -22, frå Skodje: Marit Karin -45 > 25. Borghild og Kristen, eigarar av nr 11 og 19 frå Aursnes, Petter Mathiassen (1) g 1942 Laura Sunde frå Spjelkavik: Marit g Aarsnes > 51. Perdy g Hansen > 48. Karl Johan Sunde p b: 12

13 Aursnes, Karl Johan Sunde -47 g Haldis Perdy Nordbakk -48: Knut Henning -73, diplomøkonom frå BI. Petter Andre -85. S 33: 15 Furseth, Ola Andreassen -23 g 1949 Annbjørg Rogne -28 (5): Atle -51 > 92. Synnøve Hilde -53. Odd Arne -60, g Kathrin Stenersen i Oslo: 2 born. Synnøve og Odd Arne er eigarar frå Aursnes, Per Arne Olsen -28 (2) g 1953 Olfrid Ramstad -31: Randi -54 g Peter Kristiansen, Oslo. Busett i Våler: 2 born. Randi er utdanna sjukepleiar. Oddvar Kjell -58 > 37. Per Arne er utdanna ingeniør ved Skiensfjordens tekn.fagskole. Tilsett ved Sykkylven komm.kraftverk. Elverksjef /2-96. Bygde hus på tomta i *22 Klokk, Liv Berit Dale -48 (14/245) g Sigmund Ottar (58/4): Arild -69, trulova Kvalvåg, Aina -73. Jan Kato -70. Arild og Jan er studentar på Ingeniørhøgskolen. Dei bygde hus i Sigmund var ingeniør på Møre Trafo, Liv er lærar. 25 Midtlid, Marit Karin -45 (11), ho driv frisørsalong på Aure. *26 Sørgård, Kjell Birger -39 frå Vatne g 1959 Borgny Alfredsd. Stave -40: Petter Arne -62 > 14/524. Jan Egil -65 g 1994 Anne Grete Solheim -68 (29/1) kjøpte hus i Hatlane, Ålesund i 1995, han er møbelseljar på Ide Skeidar, ho er revisor. Kjellbjørn -66 > 2/21. Svein Tore -74. Kurt Roger Sandvik, Harald Hanssen -26 g 1951 Karen Andrea Gjærset-24 frå Borgund: Sigurd -53 > 93. Øystein -55 g Anne-Brit Nerland. Åshild Oline -57 g Simonsen > 15/120. *28 Tafjord, Kåre -35 frå Stordal g Lovise Støverstein -31 frå Ørskog: Trond Arne -61 > 90. Eldar -62 sb Rafteseth,Tanja-69: 1 barn - han har også barn frå tidlegare ekt. i Tusvik. 29 Hovland, Arne -31 frå Ålesund g Bjørg Severinsd.Grebstad -31 (7/4): Asbjørn -56 g Marit Overå > 17/325. Bjarte Ståle -58 > 30. Odd Jan -64 > 30. Vidar -66. Jens Arne -66 > Lyshol, Oldus frå 9/7 g 1937: Johanne Olea Olsen , dotter til Adreas Olsen, Lødingen. Bygde her Hovland, Odd Jan -64 (29), han tok over bustaden i Her bur også: Hovland, Bjarte Ståle -58 (29) sb: Nilsen, Linda Vibeke -68 (28/20): Henrikke -94. Hovland, Jens -66 (29) sb Vollset, Elisabeth -72 (7/199). 13

14 31 Dale, Svein Gustav Heggertveit -43 frå Markane, Stryn g 1968 Grete-Sølvi Håheim -45, frå Ulstein: Magne Heggertveit -79. Dei bygde hus her i Svein dreiv med eigen lastebil frå , er no tilsett på kommunal verkstad. Grete-Sølvi har deltids-jobb på Fauske landhandel ved sida av husmoryrket. 33 Hatlen, Arvid -40 g Solveig Svindseth -40 (64/4): Lisbeth Elin -69. Ellinor -71. *34 Ramstad, Ove -45 (58/3), g 1967: Liv Marie Aursnes -48 (46): Harald -67, har elektro-utdanning, arbeider no på Møre Trafo AS. Geir -69 har elektro-utdanning og er el-montør ved Haram Elverk på Vatne. Tove Merete -76, skule-elev. Dei bygde her i 1970, og har arbeidet sitt ved Møre Trafo AS. I 1989 sette dei også opp hus på bnr 115 (Utsk. frå nr 1) som dei leiger ut. 36 Ystenes, Arnt Martin -30 g 1955: Dagny Waagbø -32, båe frå Kristiansund: Martin -56, g Beate Erhardt i Trondheim. Han er professor, dr. ing. og ho er siv.ing. Anne -56 g Ragnar Ottosen i Oslo. Ho er advokat, han er cand.polit. Lise -56 > 7/158. Edel Pernille -65, cand.mag. og er journalist. Jorun Josefine -68, student i Oslo. Robert Alexander -69 student, Oslo Arnt Martin er disponent, Dagny er servitør. *37 Aursnes, Oddvar Kjell -58 (21) var g Brunstad,Unni > 17/359. Deira born, Brunstad Aursnes: Laila -82. Ole-Andre -86. Oddvar bygde hus på bnr 37 i Han er tilsett ved Sykkylven Energiverk. Teknisk fagskole 1993/ Klokk, Ole Karl -10 (65/13) g Karine Johnsen Røsnes -15: Solrunn -46 g Risvik > 43. Gerd Birgitte -49 g på Fiskerstrand *42 Klokk, Bjørg Reidun Liseth -42, g Øyvind, d 1981: Steinar -68. Ann-Helen Bjørg står som eigar frå *43 Risvik, Odd Arne -42 g Solrunn Klokk -46 (1/41): Kari Anne -68 g Strand, Roy Ola i Namsos. Marita Aursnes, Martin Johan Mathiassen -13 (1) g Ingrid Vidhamar -25: Magnar Jarle -46 > 1. Liv Marie -48 g Ramstad > 34. Turid Margrethe -51 g Sætran > 49. Vigdis -55 g Julnes i Florø. *48 Hansen, Magnar Egil -45 frå Bø g 1968 Perdy Pettersd. Aursnes -44 (1/12): Frank Petter -69. Mette Catrin Sætran, Turid Margrete Martinsd. Aursnes -51 g Erling -46: May Grete -70. Inger Anne -77. Martin Aursnes Aarsnes, Karl Asbjørn -41 frå Hjørundfjord g 1961 Marit Sunde Aursnes -42 (1/12): Lisbeth Gudveig -63 p b. Tove

15 Karl er skipper i MRF. Strømme, Lisbeth Gudveig Aarsnes -63 g 1987 Thor Borge -58 (17/50). Aarsnes Strømme: Thomas -88. Mathias -93. Andreas-95. *52 Sætran, Arne Peder -42 g Gerd Inger Fjøseide (utflytte): Gunn Anita-67. Odd Gunnar -69 sb Opstad,Tone: Torger-93. Laila -72. Hjelle, Aslaug , arvingane selde i 1994 til: Sunde, Andre Normann -67 sb Hjelseth,Hilde -70 (3/62): Magnus -92. Hilde eig og driv frisørsalong på Aure. Andre er sjølvstendig næringsdrivande m.a. med flislegging og pussing av murpiper. 53 Furholm, John Per -30 g Amalie Hoff -41 frå Langevåg: Berit Elin -63 g Nordang, Idar Bjarte -56: 2 born. Gardbrukar på Øye, Berit er husmor/frisør. Per Ivar -65 ug, er mekanikar John Terje -67 g Lisbeth Bergsvik -70: 1 barn saman. Han er sveisar. Dei bur på Sekkingstad, Sotra. John Per bygde i Han er ingeniør. Amalie er aktivitør. *54 Leirmo, Albert -11 g Kaia Olina Bruhaug (fl. til Stranda): Anne Eline g Roger Melseth. Kaia Alise -46 på Stranda. Steinar Lorens -49 p b. Reidar Ivan -58 på Stranda. Leirmo, Steinar Lorens -49 g1 Torunn Oksvold d 1975, g2 Ruth Vinje -59. I: Lill Therese -71, Molde. Vidar -73, Stranda. II: Frank Andre -77. Wenche Bolstad, Aud Johanne Berg -38 var g Arvid Ole -30 (18/41): Nina Beathe -61 g Oddbjørn Erstad. Ray Andre -62. Gry Heidi -63 g Even Sætre (40/6). Anita Kristin Berg Jarnes, Geir -58 sb: Kulseth, Eli-Janne -58 (14/303). Kulseth Jarnes: Daniel -88. Pernille Kulseth -92. Dei bygde her i og flytte inn i Geir er tilsett hjå Farstad i Ålesund som kaptein. Eli-Janne er aktivitør ved Sjukeheimen i Sykkylven. 61 Kolstø, Svein -47 frå Håvik, Karmøy, g 1972 Nancy Blindheim -49 (18/7): Gard Erik -74 er student. Linda -76. Hanne -81. Dei kjøpte eigedomen i Svein og Nancy er lærarar. 63 Settemsdal, Arne -42 frå Åsskard (Surnadal), g 1968 Anne Honningdalsnes -42 (7/48): Inge Andre -68 g 1991 Monika Kasper-sen -66, han er medesin-student, ho studerar fysioterapi. Oddbjørn -73. Atle Roar -75. Kjetil Bjarte -80. Dei bygde her i 1973, han er ingeniør, ho er sjukepleiar. *66 Kaland, Eiliv Johan -37 g Laila Lothe -39: Ragnar -61 g Anne Grete Vangen -66 (14/276) på Aure: Marius -91. Sondre -93. Finn Morten -63 g Ragnhild Holtan -68: Eirik -94. Vegard -95. Jan Erik -64 >115. Linn Mari -70 g 1995 Ingebretsen,Petter: Dtr. Eiliv er sosialsjef. Laila har vore sjulepleiesjef, stortingsrepresentant frå Dei bygg no nytt hus på Aursnes. 15

16 67 Gjerde, Kjell Jarle -48 (14/129) g Astrid Lisbeth Hansen -52: Jon Martin -73. Sara Joo Tvervåg, Håkon g Hjørdis Helgesen, Tormod -56 var g Anne-Karin Varøy -59 (jfr.17/33): Glenn Kjetil -81. Linn Anita -84. Tormod no på Ikornnes,huset selt til Karl Aursnes. Leigebuarar: Flisnes, Amund-67 (19/5) sb Bjørnevik,Tina (4/15): Nikolai-91 *69 Lekanger, Jan Inge -47 var g Sissel Berge, no Tronstad -53: Jan Atle -70. Stian -72. Christine -78. Nyheim, Egil Ståle -58 (17/229) g2 Kalstad, Elisabeth -71 (17/205): Sofie Kalstad Nyheim -93. Egil Ståle kjøpte bustaden i Aklestad, Anders -24 g Oline Olsd. Søvik -28 (67/5). 71 Lothe, Einar Asbjørn Kåre -33 g Eli Sollaug Espe -44: Elisabeth -70, førskulelærar. Birgitte -77. Einar er bygningsmann. Eli er fabrikkarbeidar. *72 Lade, Sølvi Johanne Løvoll-48 fl.til Ålesund var g Astor -45 sjå 29/3: Martin Andre -67 >16/11. Tarjei Astor -68. Jørn -71. Fauske, Normann Olav -47 g Liv Mydske -49 frå Oslo: Øystein -75, på folkehøgskole. Håkon -77. Eirik -86. Normann kjøpte bustaden i *73 Ulvestad, Odd Svein -46 g Randi Flem -46: Mette Flem -64. Tone Flem -68. Trond Flem -71. Odd og Randi er lærarar. 74 Seljen, Arnhild Vassbakke -35 g Seljen: Asgeir Henrik -67, har vore ute i FN-oppdrag. 75 Myrstad, Peder Elias -41 frå Spjelkavik, g 1965: Gerd Ingebjørg Nergård -41, frå Trondheim: John Ivar -66, stud.psyk. i Bergen. Øyvind -69, diplom-økonom, Oslo. Cecilie -76. Kjøpte eigedomen i Peder er siviling. Gerd er sekretær. 76 Vold, Rolf Arvid -41 var g Aksnes, Liv Rannveig -43: Anna Helene -67. Alf Roald -70. *77 Nupen, Modulv Inge -43 frå Larsnes g Oddbjørg Honningdalsnes -52 (7/48): Evy Honningdalsnes Nupen -72, student ved Høgskulen er no også kateket-vikar i Borgund. Knut Arild Nupen -74, student i Oslo. Maria Beate Nupen -78. Modulv og Oddbjørg bygde her i Furstrand, Arne -45 g Herdis Homlong -50, frå Geiranger: Lisbeth -73. Hans Fredrik -76. Huset er bygt på festetomt. Arne driv datafirma. Herdis arbeider på Fylkessjukehuset, Åse. 16

17 *80 Rogne, Ole Bjørn -66 (5) g Trude Sellæg -71 (7/164): Kristina -92. Martine Dei flytte inn her Ole Bjørn er medeigar i Manex A/S, Straumgjerde. 82 Hide, Trygve Andreas -54 i Gjerdsvika, kom hit frå Vanylven, g 1981 Tafjord, Brit -56 frå Hessa. Tafjord Hide: Synnøve -83. Vidar -85. Dei bygde her i Trygve er sjukepleiar. Brit er miljø-arb. i Sykkylven kommune. *86 Hørte, Gjerulv -46 g 1971: Jodis Welle -48 (14/165): Per Ståle Welle -73. Irene Welle -76. Ida Welle -83. Dei bygde her i *89 Aursnes, Leiv Olav Olsen -26 (2) tok over eigedomen i Leiv har realskule og handelsgymnas. Registrert revisor i Tafjord, Trond Arne -61 (1/28) g Sissel Mari-Ann Sundgot -62: Stian -83. Linn Katrin -88. Torstein -90. Silje Marie -94. Dei flytte inn i nybygd hus i Trond er lastebilsjåfør, Sissel er husmor. 92 Furseth, Atle -51 (1/15) g 1976 Bente Flem -54, frå Longva: Ole Andre -76. Jon Bjørnar -82. Dei bygde her i Bnr 94 høyrer med til eigedomen. 93 Sandvik, Sigurd Andreas -53 (1/27) g 1976 Beate Lerfall -57, frå Ålesund: Andreas -77. Linda -80. Vidar -84. Dei bygde hus og flytte hit i Dei arbeider begge på Møre Trafo AS, han som montør og ho som høgspentviklar. 96 Tenfjord, Borgny Riksheim -53 g Asbjørn Tennfjord -50: Frank Robert -73, er student ved NTH i Trondheim. Huset står på festetomt. Asbjørn har arbeidd for Linjebygg i Zansibar, no i Mosambique/ Tanzania. 97 Dalsbotten, Olav -49 g Trude Fallan -49: Sjur Bjarte -72. Merete Fallan -74. Olav er sivilingeniør, tilsett som salssjef ved Møre Trafo AS 98 Hervåg, Hermann -58 (2) g Grebstad, Turid Lovise -55 (7/7): Grebstad, Hugo -79 (hennar). Hervåg: Iselin -88. Alexander -91. Hermann arbeider på Møre Trafo og driv elles sagbruk. Turid arbeider på Sentralsjukehuset i M & R på Åsestranda. 100 Betten, Ole -28 g Ruth Stige Melset, Odd Magne -51 (64/5) g Jorill Dvergsdal -53: Marthe -80. Andreas -82. Kristian

18 104 Drabløs, Frøystein -53 (25/6) g 1987: Kvistad, Tone -57 frå Stranda: Line -86. Erik -90. Dei sette opp hus her i Frøystein er marknads-sjef. Tone er kontormedarbeidar. 106 Edvardsen, Øistein -46 g Liv H Sørheim -49: Kristin -76. Håvard -78. Torgeir -83. Dei bygde her i *110 Brochmann, Gunn Tove -65 sb Skylstad,Kai Roger -60: Ein son Gunn tok over huset i Dette er ein utleigebustad for Møre Trafo AS, jfr nr Maridal, Terje -52 frå Smøla g 1977 Turid Haram -50 (2/19): Ann-Kristin -81. Dei bygde huset her Terje var tidlegare sjømann og fiskar, no i MRF. Turid er produksjonsarbeidar på Møre Trafo AS. 113 Bhatia, Sudarshan -53, kommunelege, g1 Neelam Rami, g2 Wenche Karin Overå -56 (15/38): 1 barn. 114 Våtmyr, Siv Berit Rogne -63 (5) g Arnfinn -61: Ida-Lovise -93. Ådne -95. Dei flytte inn i nybygd hus her i Arnfinn driv Vestbil på Aursnes. 115 Ramstad - sjå nr 34. Hus oppsett 1989 til utleige,påbygd ein etasje i 1994/95. Kaland, Jan Erik -64 (66) er leigebuar her. Han driv frisørsalong på Aure. 118 Liaskar, Oddvar -53 (29/16) g 1982: Hildur Oline Risnes -59 (3/45): Karoline Risnes -85. Frode Risnes -88. Dei kjøpte eigedomen i Oddvar er sjåfør, Hildur er sjukepleiar.... VERKSEMDER PÅ EIGNE (OPPHAVLEGE) BNR: S 32: 1/8 Aursnes Fiskegarnfabrikk (frå 1936) vart aksjeselskap frå 1970, gjekk i 1977 saman med ein konkurrent i Bergen, NOFI, som seinare tok over all produksjon og fabrikken her blei avvikla i Trio Fiberplast v/arnt Ystenes (36) hadde produksjon her Dag's Maskin, Nybø, og m.a. Sven Bøe har også brukt lokala. 18

19 S 33: 1/17 Møre Transformatorfabrikk A/S v/ Oddvar Rieve Kristiansen (17/27) hadde i ein periode samarbeid med NEBB, som også kjøpte 1/3 avaksjane i verksemda. Ca.1987 blei konkukurrentane oppkjøpt av ABB (ASEA - Brown Boveri), då valde styret her å kjøpe att desse aksjane. Fabrikken fekk namnet Møre Trafo A/S, med brørne Dag, Tor og Jo Rieve Kristiansen som eigarar. Verksemda vart no 3-delt: Møre Trafo AS, Norsk Profilforming AS og Møre Eiendom AS Norsk Profilforming A/S var overtatt og flytta til eige hus her. Produksjonen av transformatorkioskar blei flytta til den tidlegare Fiskegarn-fabrikken. Frå 1995 tok Tore Rieve Kristiansen over som leiar. 1/120 Aursnes Kiosk v/ Karl J Sunde Aursnes (1/12) blei opna i 1973 etter at det nye ferjelægjet vart lagt til Aursnes. Orkanen på nyttårsdag 1992 raserte bygninga, men det gjekk ikkje lang tida før ein ny kiosk stod ferdig. Karl driv også Home Apartments, med kiosken som resepsjon. Til topp TILLEGG OG RETTINGAR TIL NYE SLEKTER (Giftarmål, fødslar og eigarskifte. Dødsfall kjem i ei eiga liste til slutt. Oppdateringane gjeld fram til 31/12-99) Rettingane er lagt inn i slutten av kvart gardsnr. 1 AURSNES/(ØRSNES): 1/22) Klokk, Arild g Kvalvåg, Aina H: Simen -98 1/26) Sørgård, Svein - Halkjelsvik, Camilla: Gut -97 1/28) Tafjord, Eldar - Rafteseth, Tanja: Jente -97 1/32 Løseth, Geir g Bente H Solberg (19/47). Kjøpte huset /34) Ramstad, Harald - Synnøve H Drabløs: Hanna Drabløs -99 1/36) Ystenes,Edel g Fauske,Jens P på Stave:Harriet-96 Viktor-99 1/37 Hansen,Frank (48) - Selsbakk,Ingunn: Joachim-98. Kjøpt -98 1/42) Klokk, Steinar - Myran, Janne: Helene /43) Risvik, Marita - Sæter, Kim: Ole Tobias -98 1/48) Hansen, Mette Catrin - Brenne. Andre (17/168): Bendik Andre -96, Markus Elias /52 Sunde, Andre - Hjelseth, Hilde: Amalie /54) Leirmo, Vidar - Brunstad, Inger A: Annika -97, Andrea /66 Kaland, Ragnar g Anne G Vangen: Håvard -96, Andrine -99. Kjøpte b. i /69 Nyheim, Egil g Kalstad, Elisabeth: Oda Kalstad -96 1/72) Lade, Tarjei Astor - Fride Skjelten Doren,Brattvåg: Gut 99 1/72) Fauske, Øystein g Ingrid Svendsen frå Senja; Jente

20 1/73) Ulvestad, Tone Flem g Karlsen, Alf Werner - Nordfjordeid 1/77 Nupen, Modulv: Eigar frå /78 Rath Thirungnasasampent: Kjøpte b. i /80 Rogne, Trude Sellæg g Ole Bjørn: Martine -95, Odin -99 1/86) Hørte,Irene - Høibakk på Ikornnes: Høibakk, Kamilla 99 1/89 Aursnes, Per Arne kjøpte i /110 Neergård, Bjørn g Inger Karin. Kjøpte b. i /125 Foss,Thorgeir g Emblem,Merete (3/63): Marte Emblem Foss-99 Kjøpte b. i Jfr. 26/22. 1/126 Rogne, Harald (1/5) g Anne-Britt Svindseth Kjøpte b Til topp **************** 2 FAUSKE YTRE S 45: JENSGARDEN 1 Eidem, Karl Johan Severinsen g Agnes Lilly Ramstad-16: Oddrun Bergljot -41 p.b. Svein Kjartan -43 g Kirsten Brunstad (32/35), han er tilsett ved DNB i Oslo, dei har 2 born. Eidem, Oddrun Bergljot -41 ug. Ho tok over bnr 1 og 6 og bygde våningshus 2 på garden i 1981, bnr 24. Frå 1988 har ein nabo leigd gard og driftsbygning. Oddrun selde då husdyra med unnatak av nokre sauer. Under orkanen nyttårsdag 1992, blei mykje av skogen i plantefelta nedbroten. Kaia som Severin Eidem bygde blei og mykje skada, men er no reparert. S 47: KAMBANE 2 Fauske, Andreas Larsen g Berte Johanne Hansd Hjellegjerde, Lars Bastiansen g Nikoline Severinsd Lødemel, Sverre Olavsen -30 > 5/4 Bruket er overteke i 1986 av Aamodt på bnr 3. S 52: HANSGARDEN 3 Lillevik, Marius Martinussen g2 Josefine Hansd. Fauske : Hans Martinus -22 p b. Lydia Olivie -24 > 22. Erling Asbjørn -34 > 18/26. Lillevik. Hans Martinus -22 g1 Olea Furnes g2: Anne Marie Saltbones -42 > 56. I: Magne Jostein -43 i Oslo, er lærar. Else Solveig -45 g 1988 Jakobsen, Bjarne - i Haugesund ho er hjelpepleiar. Oddbjørg Hilde -47 g Sunnannå > 45. Jofrid Charlotte -53 g Sætrevik > 53. Hildur -58 g Aamodt p b: Aamodt, Finn -59 g Hildur Lillevik -58: Ragnfrid -82. Anne Kari -86. Torfinn -89. Dei tok over garden i 1986, båe har gått på Tomb jordbrukskule. S 54: KARLSRUD Haram, Henry Haram, Karl Johan Karlsen -14 g Hansine Skodjevåg -22: Asbjørn -46 > 30. Ragnhild -50 > 60. Jostein -54 > 49. Grethe -56 > 61. Kjell Harald -63 > 55. Torgeir -65 g 1992: 20

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN 2011-2015 Ajourført pr fylkestinget i februar 2014 1 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale

Detaljer

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN 2011-2015 Ajourført pr fylkestinget i april 2015 1 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale

Detaljer

Knarvikmila 2012 Naturløyper

Knarvikmila 2012 Naturløyper 4309 A. Nesse, Torstein (NOR) 3:45:29 3249 Abbedissen, Kirsti (NOR) 2:15:00 2913 Abdul Rahim, Noor Atika Binti (MAS) 2:23:02 2501 Agasøster, Sissel (NOR) 3:03:33 2502 Ahmad, Siti Binti (MAS) 0:35:16 3225

Detaljer

* * * F O T O K O R T * * *

* * * F O T O K O R T * * * FAKf-0544.00001 GruppeU10, kvinner, menn, sæter, bygningar, Kommune: Sykkylven Datering: 1960-1961 Distrikt: Velledalen Format: 6.0 x9.0 cm Adresse: Brunstadsætra Tilstand: Bra Gnr.: 32.000 Klausul: Ingen

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Skaala Opp Trening 2003

Skaala Opp Trening 2003 Etternamn Fornamn Lag Stad Fødselsår Alsaker Janne Elin STRYN 1967 Andreassen Jan L. Terra Fonds OSLO 1964 Andreassen Stine Tertnes 1986 Andreassen Arne Tertnes IL TERTNES 1952 Andreassen Signe Tertnes

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Navn antall andeler Sum Julekafe 27 223 Monica Katrin Blindheim/Gutte '97 40 20 000 Turid Kristiansen 20 10 000 Maritim Management AS 20 10 000 Elias

Navn antall andeler Sum Julekafe 27 223 Monica Katrin Blindheim/Gutte '97 40 20 000 Turid Kristiansen 20 10 000 Maritim Management AS 20 10 000 Elias Navn antall andeler Sum Julekafe 27 223 Monica Katrin Blindheim/Gutte '97 40 20 000 Turid Kristiansen 20 10 000 Maritim Management AS 20 10 000 Elias Roald 20 10 000 Rongve og Fylling Elektro AS Julegave

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst!

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst! Forord til adresse-liste pr 2010: Etter å ha fått mange spørsmål: Nedenstående navn er fra stor-lista pluss navn som kom til etter hvert. Deretter ble adressene oppdatert før 2010-treffet. Var du på 2004-lista,

Detaljer

2 KYRKJEKLOKKA. velige feilfunksjon som credo i dag utvilsomt har, er at den under krav om oppramsing la

2 KYRKJEKLOKKA. velige feilfunksjon som credo i dag utvilsomt har, er at den under krav om oppramsing la Nr. 2-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Kandidatlister til kyrkjevalet Inne i bladet finn du oversikten over alle kandidatane til soknerådsvalet i september. Min salme Oddny skriv

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG

STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201302222-38 Arkivnr. 001 Saksh. Aardal, Sigrid Helene Saksgang Møtedato Fylkesvalstyret 24.05.2013 STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG

Detaljer

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 01:15:38 02:07:37 03:01:36 03:43:33 K 2 41109 Viken

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget 2015 i Porsgrunn Valglistens navn: Høyre 1 Esben Storvand 1972 2 Anne Karin Alseth Hansen 1963 3 Petter Ellefsen 1957 4 Bjørn Tore Hjartsjø 1970 5 Maren Synnøve Aks Moen 1997 6 Geirr

Detaljer

Resultater Fjellmaraton 2000

Resultater Fjellmaraton 2000 Resultater Fjellmaraton 2000 Menn 1/1 maraton 21-29 år: 1) Lundin Peter 3.50.24 Menn 1/1 maraton 30-39 år: 1) Aaby Kristen Gjesdal il,2.37.32, 2) Hafsås Helge Olden,2.42.40, 3) Torgersen Tommy Lørenskog

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Skienern 2013 IL Snøhetta RESULTATLISTE 23.02.2013

Skienern 2013 IL Snøhetta RESULTATLISTE 23.02.2013 13 km Gutter 12år (Påmeldt: 0 - Startet: 0 - Fullført: 0 - Premier: 0) 1 Njaal Aakvik Surnadal IL 2041 52:31 00:00 2 Håkon Halseth Rennebu IL 2099 53:44 01:13 3 Frederik A Rogstad Njård 2037 53:54 01:23

Detaljer

Resultatliste Fjellveien - Sandviksfjellet 27.09.2008

Resultatliste Fjellveien - Sandviksfjellet 27.09.2008 Gutter 12-14 år 1 Gjøran Tefre Førde IL 10:18 2 Gustav Iden Åsane Cykle Klubb 10:39 00:21 3 Sondre Johan Knutsen Per Indredavik (BFG/ 10:49 00:31 4 Jørgen Hellen Noteam 10:52 00:34 5 Sivert Vonen Gjelleråsen

Detaljer

Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerrittet 2009

Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerrittet 2009 Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerrittet 2009 Generalsponsor Hovedsamarbeidspartnere 2 Birkebeinerrittet 2009 Birkebeinerrittet 2009 3 Statistikk Birkebeinerrittet 2009 Påmeldt Start Prosent Fullført

Detaljer

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 3 Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 hm. Abrahamsen Søren 1903 maskinsetter - Solveig 1896

Detaljer

Stoltzekleiven opp. Resultatliste. Bergen 26.09.2014

Stoltzekleiven opp. Resultatliste. Bergen 26.09.2014 Gutter 10-11 år Plass 1 Navn Heine Legreid Viking T & IF 4105 12:04 2 Mathias Schilbred - Eriksen Viking T & IF 6846 12:34 00:30 3 Henrik Eide Hægland BF BIL 5354 12:49 00:45 4 Nikolai Garnes SK Sprudle

Detaljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer 91 km: Team Velux Isola Leca Seeding 1 12027 Gunn-Rita Dahle Flesjå Kvinner 35-39 år 3:13:38 0:00:00 2 10062 Kenneth Flesjå Menn 30-34 år 3:13:38 0:00:01 3 12049 Georg Feed FRØILAND BYGG Menn 30-34 år

Detaljer

Resultatliste 09.06.2012

Resultatliste 09.06.2012 K 17-19 Fauske-Mørkved 1 Ingrid Sofie Storteig innstranda 1:54:46 02:07 2 Marte Pedersen elev Bodin vg.skole 1:59:06 04:20 02:12 3 Emilie Ness Olsen Team Skibabes 1:59:08 04:22 02:12 4 Trine Sønstelien

Detaljer

Deltakere. 39. landsmøte

Deltakere. 39. landsmøte Deltakere 39. landsmøte Innhold Landsstyret...4 Kontrollkomiteen...4 Sentral valgkomité...4 Det sentrale råd...4 Landsråd Røde Kors Hjelpekorps...5 Landsråd Røde Kors Omsorg...5 Landsråd Røde Kors Ungdom...5

Detaljer

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17 Dåp nrfødselsdatoanmeldsesdato Dåbsdato Navn Foreldrenes navn Bopel Farens Morens fødselsår fødselsår Om Ekte død, / uekte examinert,opptatt eller flyttetanmerkninger Thomas Olai Martiniussen, 3 barn.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Harald Schjelderup 1968 Fana Gruppeleder 2 Marte Mjøs Persen 1975 Åsane Komiteleder 3 Pål Hafstad Thorsen 1980 Årstad Komiteleder 4 Linn Kristin Rasmussen Engø 1993 Årstad 5 Rune Bakervik

Detaljer

ÅRG. 87 NR. 2 SOMMAREN 2015

ÅRG. 87 NR. 2 SOMMAREN 2015 ÅRG. 87 NR. 2 SOMMAREN 2015 Foto: Cecilie Molander. Konfirmantane på Kinn lørdag 9. mai: Maja Aldeholm Paulsen og Jakob Reksten Steimler. Konfirmantane i Batalden søndag 10. mai: Frå venstre: Kristian

Detaljer