Velkommen til klubbmøte 27. oktober Sted: Nanset IF Tidspunkt 18:00-21:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til klubbmøte 27. oktober Sted: Nanset IF Tidspunkt 18:00-21:00"

Transkript

1 Velkommen til klubbmøte 27. oktober Sted: Nanset IF Tidspunkt 18:00-21:00 Agenda: 1. A-ordningen innføres f.o.m inntektsåret Orientering v/thor Henning Døvle/Skatteoppkreverkontoret. 2. Anlegg Tall og fakta fra Idrettsrådet: Aktivitet, anlegg og spillemidler Roger Bakke gir en kort statusrapport fra IF Fram Veien videre: Hva slags anlegg, hvor og for hvem? 3. Øvrige temaer: Dialog ift. trenerlønninger, kontingenter og rekruttering. 4. Kort om: Fond Frivilligsentralen, Tilskuddsportalen og KlubbAdmin 5. Valget 2015 LARVIK IDRETTSRÅD,

2 1. A-ordningen Fra og med 1. januar 2015 innføres en ny rapporteringsordning for alle arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) vil samles i den nye a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. Én melding til tre etater enklere rapportering (Klikk på bildet for mer informasjon).

3 Norsk idretts organisasjonskart Idrettskrets, 19 Fellesorgan for alle idretter i en region/fylke NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Særforbund, 54 Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Idrettsråd, ca 360 Idrettspolitisk organ for idrettslagene i en kommune (428 stk.) Idrettslag Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten Gruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget Lag Laget som spiller i en serie. For eksempel Gutter 16 2,2 mill medlemmer Gren(er) Grenen(e) som gruppa utøver For eksempel langrenn 3

4 Idretten i Larvik Aktivitetstall pr Total MSum KSum 0

5 Antall klubber Øvrige Idretter, 18 stk Basketball 33 1 Bordtennis 30 1 Bryting 0 1 Casting Curling 23 1 Fleridretter 13 1 Innebandy 25 1 Judo Klatring 77 1 Luftsport 42 2 Motorsport 87 1 Riding Skøyter 23 1 Styrkeløft 63 2 Triathlon 30 1 Trim/mosjon 28 1 Vektløfting 73 1 Volleyball 52

6 Aktive klubber Særidrett Total % Menn % Kvinner Under 20 år 11 Fotball % 20 % 75 % 9 Friidrett % 44 % 68 % 9 Håndball % 69 % 79 % 8 Ski % 37 % 54 % 5 Sykkel % 16 % 31 % 3 Gymnastikk og turn % 55 % 85 % 3 Orientering % 48 % 37 % 1 Golf % 27 % 7 % 3 Tennis, Squash og Bowling % 33 % 42 % 2 Svømming % 48 % 81 % 3 Kampsport idretter % 31 % 62 % 5 Vannsport idretter % 28 % 18 % 4 Skiskyting, bueskyting og skyting % 17 % 20 %

7 Idretten i Larvik Ca medlemskap fordelt på 52 idrettslag. 9 av idrettslagene har over 500 medlemmer/ 2 har over 1000 medl. Av disse er 14 fleridrettslag og det tilbys 41 ulike idretter. De store fleridrettslagene i Larvik eier og driver i all hovedsak idrettsanleggene sine selv. Larvik kommune yter driftstilskudd. Uansett hvor mye idretten anses å koste vil idretten alltid gi mer tilbake i sitt samfunnsregnskap. Verdiskapningen idretten representerer i Larvik er på ca. 84,3 mill.

8 Idretten i Larvik forts.. 11 klubber tilbyr fotball, og har tilsammen ca. 191 lag. Totalt 2665 aktive. 10 klubber tilbyr håndball og har til sammen ca. 105 håndball-lag, og 26 Beachhåndball-lag. Totalt 1733 aktive. (Av disse er det 9 klubber som også driver med fotball.) Det er 9 stk. kunstgressbaner (11 er)(hvorav 2 kommunale), 3 stk. 7'er bane og 1 stk. triksebinge. Det er 10 stk. flerbrukshaller, hvorav 5 eies av kommunen (inklusive Arena) og 5 eies av idrettslag. Det er 8 svømmebasseng i kommune, hvorav 2 stk. 25 meter

9 Idrettens samfunnsregnskap og rammebetingelser i Larvik ( 2013 kv innbyggere (pr. 3 ( (pr. 52 idrettslag totalt medlemskap Beregning av verdier fra idretten til lokalsamfunnet: medlemskap x årsverksfaktor 0,016 = årsverk 211 ulønnede Det «frivillige idretts-larvik» yter kr. 84,3 mill pr. år i dugnadsinnsats (211 årsverk x ,- kr. ) Kommunale nettooverføringer fra Larvik kommune til idretten (pr. innbygger) i 2013: kr. 567,- (Kostra 380/381) Larviks modell IL eier de fleste anleggene Idretten er en aktiv samfunnsutvikler og samfunnsaktør! LARVIK IDRETTSRÅD

10 Medlemsutvikling pr Antall klubber i Larvik er 52 klubber, med tilsammen medlemmer Antall medlemmer i de ulike idrettslagene varierer fra 5 til Alder Medlemmer % < % % > % Kvinner % Menn % Totalt %

11 RAMMETILSKUDD kr Anleggsmoms ,4 % Bingo ,2 % LAM ,5 % GRASROTANDEL ,4 % Momskomp % KOMMUNE ,2 % EGENFINANSIERING ,5 % Sum eksterne tilskudd Driftkostnader 2013 kr

12 TILSKUDD 2014 Idrettslagene har tilsammen søkt om ca. 15 mill., til dekning av driftskostnader på ca. 59,6 mill. Totalt tilskudd til idrettslagene utgjør 9,1 mill. 95 % går til drifts- og aktivitetstilskudd. Dette dekker ca. 15 % av driftskostnadene. Idretten må i tillegg skaffe tilveie ca. kr ,- pr. dag. Gjennomsnittlig finansierer idrettslagene 74 % av driftskostnadene selv. Det er en økning i tilskuddet totalt på ca. 1 mill. fra tildelingen. Aktivitetstilskuddet til medlemmer under 20 år er økt fra kr. 200,- til kr. 300, og dette har gitt mest utslag for idrettslagene.

13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Kommunestyret behandlet i sak 161/12 den 24.oktober 2012, Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Larvik (Klikk på bildene)

14 (Klikk på bildene)

15 120 Anleggskategorier (Klikk på bildene) Reelt 20 0 Det er registrert 477 ulike idrettsanlegg i Larvik, fordelt på 22 ulike anleggskategorier som vist i tabellen. Ca. 400 anlegg er ekstisterende. Nærmijøanlegg utgjør ca. 30 %.

16 Finansiering, idrettsanlegg Antall anlegg Spillemidler Eier Larvik kommune Idrettslag, Skytterlag, Jeger & Fiskeforeninger. Fylke, vellag og andre org (Inkl. 11 mill til Arena) (ikke alle anlegg har søkt spillemidler) Slik oversikten viser, eier Larvik kommune ca. 30 % av anleggene i Larvik, mens andre organisasjoner eier de resterende 70 %. Idretten står for 43 % av anleggene alene og har mottatt 50 % av spillemidlene.

17 Spillemidlene (2014) Grasrotandelen = 339,1 millioner Extrastiftelsen = 226,9 millioner Bingo = 47,2 millioner og Annet formål = 12 mill (Tiltak mot spillavhengighet) Kulturformål 26 % kr Norsk Tipping - Overskudd 2013 KUD - forvalter Idrettsformål 56 % kr Over 10 millioner til gode formål, hver dag! kr kr kr Samfunnsnyttige og humanitære org. 18 % Post 1 og 2 Anlegg Ca Post 3 Forskning/utvikling Post 5 NIF Post 4 Spesielle aktiviteter, bl.a antidoping Post 6 Lokale aktivitetsmidler

18 SPILLEMIDLER Utvikling siste 10 år -Tildeling i % av ramme ÅR Tildelt beløp % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,7 % ,0 % ,7 % % SUM kr Inndratte midler i perioden utgjør 7,6 mill. Reell utbetaling er 52,5 mill.

19 Fordeling av anleggskostnader for idrettslagseide anlegg (Sum kr. 102,7 mill. per ) Spillemidler Idrettslag Kommune Rest kommune 11 % 10 % 33 % 46 %

20 ØP 24. april 2013 Situasjonen i

21 5 millioner ble bevilget til idretten fra regnskapsoverskuddet i 2013, under behandlingen av Regnskap 2013 i Kommunestyret 14. mai (Klikk på bildene)

22 Søknad om kommunalt tilskudd 2014 i.f.m. strategidokumentet til anlegg for idrett og fysisk aktivietet = ,- Kostnad 2015 (26 anlegg) Søknad SPILLEMIDLER Kommunal finansiering Klubbenes egenandeler (Klikk på bildene)

23 Spillemidler 2015: Fordeling av anleggskostnader for idrettslagseide anlegg, 41 mill. Spillemidler 28 % Egenandeler 41 % Kommunal medfinans. 31 % Gjennomsnittlig er anleggsinvesteringene er fordelt 65 % 15 % 20 % mellom kommunene, idretten og staten (spillemidlene).

24 Ordinære anlegg/kulturhus Søker Tekst Kostnad 2015 Spillemidler 1 Halsen IF Bergeskogen IP - kunstgressbane - 11'er bane Tjølling IF Tjølling IF's idrettsanlegg - kunstgressbane 11'er bane Larvik Kommune Rehabilitering av Farrishallen Larvik kommune Kaken idrettsanlegg - kunstgresbane 64 x 100m Nesjar IF Nesjar IF klubbhus - totalrenovering Kvelde Vannskiklubb Brunlaskogen - Larvik vannsportsenter -sjø Kvelde Vannskiklubb Brunlanskogen - Larvik vannsportsenter - brygge Hedrum Jeger- og Fiskerlag Allumbanen2 stk. lerduebaner, 1 trapebane og 1 lerduesti Tjølling IF Tjølling IF's idrettsanlegg - kunstgressbane 7'er bane Halsen IF Bergeskogen Idrettspark - 7'er fotball gressbane Halsen IF Bergeskogen Idrettspark - 7'er fotball gressbane Larvik Skytterlag Åres skytebane 200m DFS-bane Larvik Skytterlag Åres skytebane løpende elgbane SPKL Stag Stagbanen - kunstgressbane 11'er bane Larvik kommune Kveldehallen - rehabilitering av garderober Larvik kommune Torstvedt 1-7 skole - Flerbrukshall Larvik kommune Nye Mesterfjellet skole - Kulturrom Totalsum Ordinære anlegg/kulturhus Nærmiljøanlegg Spillemidler 2015 (foreløpig oversikt pr ) Kostnad 2015 Spillemidler 1 Larvik Kommune Nye Mesterfjellet skole - Delområde 2 - klatring i pyramide/klatrenett Larvik Kommune Nye Mesterfjellet skole - Delområde 3 PARKOUR/tarzanløype Larvik kommune Nye Mesterfjellet skole - Delområde 1 - fotballbane Tjølling IF Tursti Husebyskogen Larvik Kommune Torstvedt skole - Delområde 1 - Fotballbane Larvik Kommune Torstvedt skole - Klatreanlegg for trinn Larvik Kommune Torstvedt skole - Klatreanlegg for trinn Larvik Kommune Torstvedt skole - Sandvolleyballbane Larvik Kommune Torstvedt skole - Basketbane Totalsum Nærmiljøanlegg Totalsum Ordinære anlegg/kulturhus og Nærmiljøanlegg

25 (Klikk på bildene)

26 Nå-situasjon Statusrapport fra IF Fram v/roger Bakke Ønsket-situasjon

27 4.Kort om: (Klikk på bildene) Fond Frivilligsentralen, Tilskuddsportalen og KlubbAdmin

28 5. Valget 2015

29 Andel stemmer per parti i kommunen Idrettsrådet i Larvik representerer direkte rundt organiserte utøvere i kommunen. I tillegg til disse blir vi indirekte representant for de foresatte til alle utøvere som ikke er myndige. Dette betyr at vi skal ivareta interessene til over av kommunens innbyggere som kan berøres av vedtak som gjøres i forbindelse med kommunebudsjettet. Hvordan idretten behandles i denne sammenheng vil også få innvirkning på partipreferansen til svært mange personer i det kommende kommunevalget.

30 (2011)Ved dette valget bør idrettsrådene fremme følgende fem saker: 1) Forutsigbar økonomi for drift og aktivitet. Vi må jobbe for at idrettsaktivitet og drift av idrettsanlegg økes. Tilskuddet skal basere seg på tallene fra idrettregistreringen. Kommunene som ikke har grunnstøtte til idrettslagene, bør bli minnet om muligheten. 2) Oppussing/oppgradering av alle idrettsanlegg som har mottatt spillemidler. Mange anlegg trenger oppussing/oppgradering. Det er en kommunal oppgave å sørge for at anleggene ikke forfaller. 3) Alle idrettsanlegg skal bygges slik at det tilrettelegges for aktivitet på dag- og kveldstid. Der det er mulig bør man bygge skoler og idrettshaller på samme område. Det sikrer god døgnutnyttelse. Det bør også bygges haller og anlegg som tilrettelegger for flere idretter og for ordinære konkurranser. 4) Arealsikring til idrettsaktiviteter utendørs. Ved utarbeidelse av strategidokumenter, samferdselsplaner og arealplaner i fylkeskommunen og kommunen skal idrettens ønsker tas hensyn til. 5) Samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet. Vi vil at alle kommuner og idrettsråd formaliserer sitt samarbeid i en samarbeidsavtale. En mal for avtale finns i heftet - ogidrettsrådallesendtersomog 2009 inifogksavutgittersom toblirenplussennår kommuner.

31 (Klikk på bildene) Se: Medieomtale Idrettsrådet vil følge opp lovnadene fra 2011

32 (Klikk på bildene) Henger sammen! VIKTIG: er integrerte er enkle er gratis; kun kostnad v/online betaling rimeligst i markedet brukerstøtte, IT-support Idrettens ID Online Betaling med Bypass Idrettens sentrale database

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet»

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer for idrett og friluftsliv «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer GJELDENDE FRA 2013 Retningslinjene omfatter: 1) Årsplan 2) Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger 3) Utleie kommunale

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» «STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» RAPPORT FRA ORGANISASJONSSTØTTEUTVALGET Innhold Oppstart... 3 Utvalgets mandat... 3 Avgrensninger... 4 Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid... 4 Sammensetning... 4 Arbeidsmåte...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord 3. 1 Om prosjektet 4

Innholdsfortegnelse. Forord 3. 1 Om prosjektet 4 Prosjektrapport oktober 2011 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Om prosjektet 4 2 Arenabeskrivelser 5 2.1 Barents Stadion 6 2.2 Barents Alpinpark 7 2.3 Barents Sjøsportsenter 8 2.4 Barents Motorsportsenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. for. Bodø Idrettsråd

ÅRSMELDING 2012. for. Bodø Idrettsråd ÅRSMELDING 2012 for Bodø Idrettsråd Vi ønsker alle klubbene i Bodø velkommen til ordinært årsmøte i Bodø Idrettsråd tirsdag 12.mars 2012 kl. 19.00 i kantina på Aspmyra stadion(3 etg) (husk å ta med årsmeldingen)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer