J o l e k v e l d. i kyrkjelyden. Kyrkjenytt Nr , 72. årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "J o l e k v e l d. i kyrkjelyden. Kyrkjenytt Nr 7-2013, 72. årg."

Transkript

1 J o l e k v e l d i kyrkjelyden Kyrkjenytt Nr , 72. årg.

2 2 KYRKJA I VOSS Kyrkjekontoret, Kontortid: mån-fre kl 9-15 Magasinvegen 35, pb 562, 5703 Voss Telefon , Fax: kto.nr Kyrkjeverje Hans Soldal e-post: Ass. kyrkjeverje Åslaug Styve Mjånes e-post: Trusopplæringsmedarbeidar Tone Brekke e-post: Trusopplærar Camilla Velsvik Sønnesyn epost: Kateket Rønnaug Eng Skjeldal e-post: Ungdomsdiakon Sigrid Djukastein Mala e-post: Kantor Magnus Kløften e-post: Organist Frode Vik Organist Ellen Marie Selland Geithung Kyrkjetenar, (Voss) Thomas Velsvik Kyrkjetenar (Evan./Bolst.) Arne Mosefinn Kyrkjetenar (Vossestrand) Johannes Løen Gravar Vidar Bryn Prestetenesta: Sokneprestkontoret på Voss Uttrågata 5, kontortid mån-fre 9-11, ons ) eller etter avtale Sokneprestkontoret på Vossestrand Oppheimstunet Prost i Hardanger og Voss Arild Hellesøy Sokneprest Voss/Evanger Ivar Molde e-post: Sokneprest Oppheim/Vinje John Ove Thaule e-post: Kapellan Kjersti Brakestad Boge e-post: Prostiprest i Hardanger/Voss Magnar Haaland e-post: Soknerådsleiarar Evanger, Anny Karin Forthun Voss, Britt Trefall Hernes Raundalen, Nanna Nordahl Oppheim, Leif Inge Hauge Vinje, Aud Walaker Hutchinson Jolekveld i kyrkjelyden Framsida: Engel i Vangskyrkja. Utgjeve av: Voss Kyrkjelege Fellesråd saman med Evanger, Voss, Raundalen, Oppheim og Vinje sokneråd. Besøksadresse: Magasinvegen 35, Tvildemoen Postadresse Pb. 562, 5703 Voss E-post: Kontonr: Telefon (redaktør) Redaksjonsnemnd: Brit Furre, Aud Walaker Hutchinson, John Ove Thaule og Arne Mosefinn (red.) Grafisk utforming: Åslaug Styve Mjånes, Trykk: v/ Voss Prenteverk Opplag: 6000 eksemplar Neste nummer: Veke Frist for innlevering av materiale: 16. januar 2013 Innhald: Biskopen si jolehelsing side 3 Refleks Ten Sing på festival side 4 Intervju med Nora Sætre Baartvedt side 6 Gamal kyrkjeveg nyopprusta side 8 Eit minne frå mi barndomsjul side 11 Joleforteljing: Den gode kongen side 12 Prosjekt Vangskyrkja side 14 Eitt år med kyrkja i Voss side 16 Konfirmantar 2013 side 20 Bibel-quiz side 25 Kyrkjelege handlingar side 29 Gudstenesteliste side 30 Aktivitetskalendar side 31 Redaksjonsnemnda vil takka annonsørane våre og alle som har kome med idèar og ytt hjelp til stoffet og bileta i joleheftet. Me vil få ynskja lesarane våre ei signa jolehøgtid i heim og kyrkjelyd, og eit godt nytt år i vente. Jolekveld i kyrkjelyden Dette bladet vert sendt til alle husstandar i Voss, men er også å finne i Voss Bokhandel, på kyrkjekontoret på Tvildemoen, og på prestekontoret på Holbergsplass (sjå opningstider under Kyrkja i Voss). Bladet er i utgangspunktet gratis, men vi ser gjerne at de nyttar den innlagde giroen til å betala for bladet.

3 Vener for livet? Av biskop Halvor Nordhaug ANDAKT I 2013 har vi ungdomsår i Bjørgvin bispedøme. I møta våre med ungdom hentar vi ofte fram dette biletet som står saman med andakten. Det passar som hand i hanske med juleevangeliet. Biletet viser Jesus og den egyptiske munken Menas frå ca. år 600. Det blir gjerne kalla «Jesus og venen hans» og heng i dag i Louvre i Paris. Ofte når Jesus blir skildra i kunsten er han tydeleg større enn menneska som omgir han. Men i dette biletet er dei jamlike. Jesus og munken er omtrent like høge, og Jesus legg handa si rundt munken sine skuldrer. Dei er vener og går vegen saman. Dette er eit bilete om som fell i god jord hos ungdom, fordi det viser vener som bryr seg om kvarandre, der den eine ikkje gjer seg stor på den andre sin kostnad. Jesus vil ikkje vere fjern, men nær. Jesus vil ikkje vere eit uløyst mysterium, men ein ven som gir seg til kjenne og vil vere den fortrulege følgjesveinen gjennom livet vårt. Biletet minner oss om Jesu ord i Johannesevangeliet: «Eg kallar dykk ikkje tenarar lenger, for tenaren veit ikkje kva herren hans gjer. Eg kallar dykk vener, for eg har fortalt dykk alt eg har høyrt av Far min». (15,15) Då Jesus blei fødd og lagd i krubba, blei noko av Gud sjølv overgitt i hendene våre. I Jesus kom Gud oss så nær som det er mogeleg. Han blei ein av oss, ein bror og ein ven. Ungdom i dag, som ungdom i går, er opptekne av venskap. Mange har nære vener som betyr mykje for dei, men mange har også opplevt at vener sviktar. Somme veit kanskje ikkje om dei har ein verkeleg ven. I ungdomsåret 2013 har det vore målet vårt at ungdom, og alle andre, skal få høyre at det her og no finst ein som alltid og under alle forhold vil vere venen deira, slik han var det for munken Menas for mange hundre år sidan. Jesus er ein ven som ikkje sviktar og som aldri blir klok av skade. Kan du sjå at munken skjeglar litt med venstre auge? Det er neppe ein glipp frå målaren si side. Med eitt auge ser han mot Jesus og med eitt auge ser han på vegen som ligg framfor. Slik fortel biletet noko om kva det er å vere ein kristen. Speler Gud ei rolle i livet ditt? Betyr Jesus noko for deg? Viss ikkje, er det bra at du les dette og får sjå biletet av Jesus og venen hans. Jesus er venen som aldri gir oss opp, heller ikkje når vi går bort. Ville det ikkje vore fint å vere venen hans? 3

4 4 REPORTASJE Refleks Ten Sing på YMCA-festival i Praha Av Ingrid Tønnessen Ein av dei mange fordelane med å vere med i Refleks Ten Sing er at ein samstundes er med i verdas største ungdomsrørsle: YMCA. Kvart femte år skipar Europeisk YMCA til ein stor sommarfestival for YMCAungdom frå heile Europa og saman med meir enn 5000 speidarar, idretts-folk, dansarar og Ten Sing-arar frå heile verda fekk 27 vossingar frå Refleks ei hendingsrik augustveke på Love 2 Live, Europeisk YMCA-festival i Praha. Festivalliv Festivaldagane heldt ein til i ein av Praha sine flotte parkar, for høve gjort om til eit stort og innhaldsrikt festivalområde. Her var scener med store show og små konsertar, tema-park der ein kunne jobbe med og diskutera festivaltemaet Love to Live og verte kjend med YMCA i resten av verda. Her var idrettsplassar der ein kunne teste nye og gamle ballspel, eit hav av seminartelt der ein kunne lære alt frå teikning via drama og yoga til trehusbygging og Ten Sing-teknikk, og seminar der ein kunne diskutere politikk og tru. Ein kunne kjøle seg ned i eigensnekra badebasseng, eta is og slappe av på kafear og benkar, klatre i ein naturleg klatrepark og ikkje minst; verte kjend med masse ungdomar frå heile verda. Storbyliv Me hadde også høve til å utforske den vakre byen som var vertskap for festivalen. Ein av dagane vart heile festivalen flytta til Praha sentrum og me vandra i flokk i historiske gater mellom Spente Refleksarar på veg inn på festivalområdet fyrste dagen. monumentale bygg, bruer og vakre kyrkjer. I mindre grupper fann nokon travle handlegater og andre rolege kafear. Engasjerte liv Store og viktige tema stod på festivalprogrammet. Gjennom heile veka vart deltakarane oppmoda til å reise heim og få med seg både vener, nærmiljø og politikarar på å jobbe for å utrydde fattigdommen i verda. I FN vil sine tusenårsmål vil verdssamfunnet halvere fattigdomen i verda innan 2030, ungdommen i KFUK-KFUM i Norge og YMCA i verda meiner at det ikkje held å halvere fattigdomen, målet bør vera å utrydde fattigdom innan Refleks-liv Refleksarane fann nye vener frå heile Europa og Ten Sing-grupper frå heile Noreg, men då me på den siste kveldsavslutningen skulle prøva å sette fingen på kva som hadde vore det finaste med veka trakk nesten alle fram kor kjekt det hadde vore å oppleve alt dette saman med dei andre Refleksarane og det å få bli kjende med dei ein kanskje ikkje kjende så godt heimanfrå. Me reiste heim, trøtte og overvelda, men med gode opplevingar og nye venskap som vil vare langt utover hausten. Jorid og Camilla viser at dei vil ha «0 fattige i 2030»

5 Fyrst fekk me steikande sol og høge temperaturar. Siste dagen bøtta det ned. Men litt regn og storm-evakuering stoppar ikkje vossajentene Anne Siri, Sara, Ingrid og Kanutte. Andreas, Hågen og Lortens nøgde med bydag i Praha. God stemning på Stop Poverty-party frå hovudscena. REPORTASJE Fem av deltakarane oppsummerer turen: Lea, 16 år: Det kjekkaste var Stop Poverty-partyet som KFUK-KFUM Global Norge arrangerte ein av kveldane. Det var sykt gøy. Stemninga, dansen, dei gode videoane, alt var satt samen så bra. Christine Louise, 16 år: Det kjekkaste var kveldsamlingane med Refleks i gangen på hostelet. Me song godnattsong, kjente på den koselege stemninga og var glad for at du hadde blitt med på denne fantastisk flotte turen til Praha saman med leiarane og andre Refleksarar. Ingrid 13 år: Det kjekkaste var nok det sosiale. Det var kjekt å verte betre kjend med dei andre, særleg dei som er litt eldre enn meg. Oda 13 år: Eg synast det var morosamt å møte nye folk, bli betre kjent med folk, og Stop Poverty-konserten. Også så klart å reise saman med så kjekke folk. Og å kjøre Radiobil! Marita, 22 år leiar: For min del, som avdanka tensingar utan mykje kontakt med KFUK-M no, så var turen som ein familieferie. Når KMfamilien samlast eller er på tur sit den gode følelsen i heile vegen, både for ungdomane og for oss litt eldre. Det kjekkaste med turen er å sjå at tensingarane eg møtte som små åttandeklassingar har blitt vaksne og kjenner på den same tensinggleda eg hadde. Det er eit trygt og skapande miljø, ein møter gamle og nye vener, pratar laust og fast om det som har vore og det som er. 5

6 INTERVJU - Eg likar meg godt i kyrkja Intervju med Nora Sætre Baartvedt, Ved Arne Mosefinn 6 - Nora, du vart valt som leiar i Ungdomsrådet i Bjørgvin bispedømme som ei 18 år gammal jente frå Voss. Korleis kunne det gå til? - Eg vart spurt av kateket Rønnaug om å reisa på Ungdomstinget. Eg var først og fremst interessert i å læra om det som gjekk føre seg. Men så var det val til ungdomsrådet, og eg stillte og så vart eg valt til leiar. På tinget var det ulike komitéar som arbeidde me ulike tema. Eg var med i komitén som hadde om «Vennskap med ungdom i andre sokn og organisasjonar». Dette munna ut i ein uttale der Ungdomstinget mellom anna oppmodar kyrkjelydane til å oppmuntre vaksne til å ta del i ungdomsarbeid, prostane om å ta initiativ til prostivise samlingar for ungdom, gudstenesteutval, kantorar og prestar til å gjere seg kjende med kva gudstenesteformer som fungerer bra for ungdom og prestar, kateketar, trusopplærarar og ungdomsleiarar til å lære ungdom meir om kristent trusinnhald og kristen truspraksis. - Dette er svære saker. Korleis kan de klara å gjennomføra dette? - Vi har delt oppgåve mellom oss i Ungdomsrådet. Vi prøver å få kontaktpersonar i alle sokn som kan hjelpa til med å finna ungdomsleiarar. Vi har allereie ein del slike kontaktar. Dei hjelper m.a. til med å få ungdommar til å vera med på Minileiarkurs (MILK) eller leirar for ungdom. - Mange unge har lyst til å bli betre kjent med kristen tru, men veit ikkje heilt korleis. Vi vonar at vi kan få til bibelgrupper for unge der dei kan bli kjent med kva dei trur på. Eit godt opplegg for slike grupper er nett lansert: «Opp Ned Jesus». Dette er eit samtaleopplegg for åtte samlingar Nora saman med ungdommar i Refleks. basert på likningar som Jesus fortalde. - Eit anna tema var «Vennskap med menneske som lid naud». Her oppmodar vi kyrkja til å påverke politikarar og styresmakter til å jobbe aktivt for å betre arbeidsvilkåra til arbeidarar i u-land og støtte tiltak for å sikre rettferdig handel, og at kyrkja skal støtte dei fattige i verda og kjempe mot urettferd og likesæle overfor andre sin naud. - Så har de eit tema som heiter «Vennskap med dei som kjem etter oss». Kva går det ut på? - Her vil vi mellom anna oppmoda kyrkjelydane og organisasjonane i Bjørgvin til å ta initiativ til ordningar som fremjar samarbeidsforbruk, kyrkja sine ungdomsmiljø til å arrangera aktivitetar som byttefestar, felles reparasjonskveldar for dupedittar, redesign o.l. som fører til mindre forbruk og meir fellesskap, og

7 INTERVJU alle kyrkjelydar til å bli grøn kyrkjelyd eller miljøfyrtårn. På bytefestane kan ein også ha aktivitetar som gir midlar til eit prosjekt som vi støttar: «Kompisprosjektet» som gjeld unge steinarbeidarar i India. - Så har du vore med til Taizé i Frankrike. - Ja, det var ei stor oppleving! Taizé er ein liten landsby som ligg om lag midt i landet. Her har katolske og protestantiske munkar bygt opp eit fellesskap der grupper kan koma og vera ei veke. I sommar reiste ei gruppe på 15 ungdommar frå Bjørgvin til Taizé, saman med biskop Halvor, domprost Jan Otto, dialogprest Hildegunn, prosjektprest for Ungdomsåret Arnt Johan og prosjektleiar for St. Jakobs, Anne Line. Vi var der ei veke. - Kva gjorde de der? - Dagane gjekk med til morgonbøn frukost bibelintroduksjon lunsj fritid gudsteneste - middag fritid kveldsgudsteneste. Den siste gudstenesta kunne vara i fleire timar utover natta. Her song vi, bad bøner og las bibeltekstar på fleire språk, og song. Det var gjerne repetisjonssongar, der nokon starta og så song vi til andre tok til med nye songar. Det var ei spesiell kjensle å sitja saman med 4000 andre og kjenna på likskapen i trua med kristne frå heile verda. - Eg sit att med eit ynskje om å få til noko av det same her hjå oss. Nora Sætre Baartvedt Født Bur i Kverkane, Voss Går på Fyllingsdalen vg. realfag (biologi og kjemi) Ung-vaksen-leiar i Refleks ten-sing Leiar i Ungdomsrådet i Bjørgvin bispedømme Slik det kan bli i St. Jakobs som er ungdomskatedralen i Bergen. Vi har hatt ei Taizé-gudsteneste i Domkirken i Bergen. Då var eg med og las ein tekst. Det er ei god kjensle å ta del i slike store samlingar. - Ja, du er blitt van med å lesa tekstar. - Eg er også med i klokkarlaget i Vangskyrkja. Eg likar meg godt i kyrkja. I oktober var eg med på Ungdommens Kirkemøte som i år var lagt til Bergen. Her hadde vi dialog som tema. Der vart eg og valt som utsending til Kirkemøtet som skal vera i april i Kristiansand. - Korleis har det seg at du har vorte så aktiv i kyrkja? - Eg begynte i Refleks ten-sing då eg gjekk på ungdomsskulen og var med også som konfirmant. Eg var eitt år leiar for pausegruppa der. Sidan har eg vore med som ung-vaksen-leiar. Og så fekk eg tilbod om å reisa på Ungdomstinget i Bjørgvin. Sidan har det berre balla på seg. Det har berre føltes rett å vera ein kristen. 7 Nora og biskop Halvor i Taizé.

8 8 REPORTASJE Gamal kyrkjeveg nyopprusta. Av Einar Midtun og John Ove Thaule Før 1790 då det kom bru over osen av Myrkdalsvatnet, var det ekstra tungvint og ein omveg for myrkdølene å reisa om Vinje når ein skulle til kyrkja som låg høgt oppe på Øvre Vinje. Kyrkjevegen gjekk frå garden Ulvund, opp bratte bakkar til husmannsplassen Tryningen og ned att til Øvre Vinje. Vossestrand Sogelag si vegnemnd med Ivar Husdal i spissen hadde lenge arbeidd med å opprusta den gamle kyrkjevegen. Stien har vorte rydda for skog, utbetra med bolta materiale på utsette stader, merka med namneskilt og eigen logo med «Kyrkjeveg». Ein har hatt økonomisk støtte frå SMIL-midlar, men fyrst og fremst er eit stort friviljugt dugnadsarbeid lagt ned. Sundag 16. juni var det klart for ny-opning med tur frå Ulvund til gudsteneste på Vinje gamle kyrkjegard. Høgdegarden Ulvund har lite av parkeringsplassar i tunet, så det var ordna med gratis minibuss frå Vinje, velviljugt sponsa av Voss Fjellandsby. På Ulvund var det kort orientering om garden som sidan 1990 har stått på staten si liste over særleg verneverdig kulturlandskap. I 2010 fekk Ulvund gard Kulturlandskapsprisen. Rundt 90 møtte fram og det vart eit langt fylgje som gjekk bakkane bort og opp frå Ulvund. Fint og tørt turvér, og regnet held seg borte like til gudstenesta nesten var heilt slutt. Også Vossestrand Røde Kors var med på turen som sikringsvakt, og gav ei god hand både ved klopper over bekkar og der stien kryssa gjerder og det var snikra opp gjerdeklivarar. Luftig utsyn frå Ulvund. Foto: Ivar Husdal.

9 REPORTASJE Ivar Husdal ringte inn til gudstenesta. Foto: Svein Ulvund. På høgste punkt, husmannsplassen Tryningen, var ein komen halvegs. Der var det kvilestund, servering av saft og kjeks. Einar Midtun las ei fornøyeleg soge om «Tryningamannen», som Knut Bjørgaas har skrive om i «Or gomol tid». Før ein gjekk vidare fekk turgåarane høve til å skriva seg inn i turboka som er lagt ut her. Vel framme vart ein møtt av ein nyfjelga kyrkjegard. Soknerådsmedlemer, naboar og velviljuge dugnadsfolk hadde slått gras, klipt bort kvistar og busker og murane var skrapa og kosta for mose. Og der gamle Vinje kyrkje stod - ho vart riven i låg steinar i graset og viste storleiken på kyrkje og kor. Svoltne vandrarar vart servert gratis grillmat, kaffi og kaker frå Arne Johan Dregelid sitt mirakel av ei grillvogn. Før gudstenesta byrja, gav Roald Lyngvær ei interessant orientering om dei gamle kyrkjene på staden der ein har kjelder attende til Så kunne Ivar Husdal ringja inn til sjølve gudstenesta. Den vart innleia med ein prolog lest av Einar Midtun. Den var skriven av Anders R. Sundve til ei gudsteneste på same stad i Ein prolog med dristige nasjonale formuleringar i ei okkupasjonstid. Sokneprest John Ove Thaule foretta gudstenesta der preiketeksten var orda frå profeten Jeremia 6: «Spør etter dei gamle stigane, etter vegen til det gode! Ferdast på den, så skal de finna kvile». 9 Folksamt mellom bjørketrea ved pausen på Tryningen. Foto: Svein Ulvund

10 REPORTASJE Alf Tore Hommedal song gammal gregoriansk kyrkjesong. Foto: Svein Ulvund Einar Midtun las prolog frå ei gudsteneste i Sokneprest Thaule forretta gudstenesta og Ellen Marie Selland Geithung leia salmesongen på akkordeon. Foto: Svein Ulvund 10 Kyrkjelyden fekk også høyra gregoriansk kyrkjesong frå gamal tid av Alf Tore Hommedal, og vår lokale organist, Ellen Marie Selland Geithung leia salmesongen på accordion. Regnbyene såg me koma og gå i lier ikkje langt unna, men til sist nådde dei også til Øvre Vinje, men då var samlinga på siste verset. Alle som hadde teke del i arbeidet med å få sett i stand den gamle kyrkjevegen vart takka, og like eins alle som hadde vore med på turen. Leiaren i Vossestrand Sogelag, Audhild Rygg, takka særleg Ivar Husdal for sin store iver og innsats for å rusta opp dei gamle turvegane. Ein fin og minnerik dag takka vere mange gode hjelparar. «So fredar me med farne frendars ord ein heilag plett på denne fagre jord. Med kvite palmar i si hand dei syng «Gud signe Noregs land». Med blotta hovud syng me alle med og ynskjer Noreg fritt og folket fred, og fritt som kyrkja stod ein gong, skal gamle Noreg ha vår song» 20.aug.1944 av Anders R.Sundve på Vinje gamle kyrkjegard Kokken Arne Johan Dregelid hadde fått med seg grillvogna si like opp til Øvre Vinje. Foto: Svein Ulvund Kyrkjekaffi og eit innhaldsrikt kakebord høyrde med. Foto: Svein Ulvund.

11 Eit minne frå mi barndoms jul Samla av Aud Walaker Hutchinson Jeg husker godt pakkekalenderen som mamma laga. Det hang masse pakker på kalenderen den 6. desember siden jeg har bursdag da. Jeg var alltid like spent da jeg våknet denne dagen. Tradisjonstro laget vi alltid pepperkakehus hos farmor i starten av desember. Dette fikk stå hele jula og 1. juledag knuste vi husene og spiste innholdet. På julaften var det første høydepunktet på dagen julesokken som var fullt opp av blader, appelsin, julegodter og julebrus. Dette ble fortært foran tv med mine storesøsken mens vi så på barnetv. De årene det var kaldt nok gikk vi ned på vannet som ligger like ved der mamma og pappa bor for å skøyte. Ettermiddagen og kvelden ble tilbragt i Egersund hos mormor og morfar sammen med mamma sin bror og hans familie. Lammesteik og riskrem stod på menyen. Etterfulgt av uhorvelige mengder med pakker. Farmor hadde alltid med seg kransekake med smellbonboner. Dette var like moro for oss barna og smelle hver gang. Så var det høytlesing av vitsene som var inni bonbonene. De var like dårlige og uforståelige hvert år. Julenissen var alltid innom. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var da jeg innså at julenissen faktisk ikke bodde i kråkefjellet. Jeg har mange gode minner fra jula og jeg gledet meg alltid til juletiden. Det gjør jeg forsåvidt fortsatt selv om endel tradisjoner er endret siden barndommen. Lammesteiken er byttet ut med pinnekjøtt, riskremen består og det er fortsatt uhorvelige mengder med pakker under juletreet. Hilsen Siri Tronerud Andersen Født 1980 Oppvokst i Stavanger. Flyttet til Voss des Jobber som politi. Fram til eg var 12 år feira foreldra, bror min og eg jul heime hjå farmor og farfar i Balestrand. Eg har mange gode minner knytt til desse juledagane me hadde saman. Ein ting var julepynten. Etter mi meining hadde farmor den finaste juletrepynten. Der var kuler med mange fargar, flagg og fargesprakande lyslenker. Gamalt, godt brukt og likt satt opp kvart år. Eg fekk vera med å pynta. Ein annan ting var maten. Onkel Vidar kom kvart år frå Oslo for å feira jul med oss. Han var kokk og med til oss hadde han JOL verdas beste sylteflesk. Julafta åt me pinnakjøt og juledagane svineribbe og lutafisk. Elles var det alltid 7 slag småkaker. Ei skål med mandariner, nøtter og dadlar stod alltid framme. Onkel Kåre, som også jobba på utanlandsfart, hadde kvart år med ein stor boks med Oxford Street konfekt. Men når eg tenker på julemiddagane må eg og nemna dei særdeles lange oppvaskstundene. Spesielt på julekvelden var det ille å måtte venta til alt var vaska opp etter middagen og me kunne starte å opne gåvene. Musikken har eg og gode minner om. Onkel Vidar, som hadde reist verda rundt med MS Bergensfjord, tok med kassettar (og gode historier) med amerikansk julemusikk tilbake til Balestrand. Mahalia Jackson vart spelt like mykje som «God jul med Dizzie Tunes». Den gong var nok Dizzie Tunes favoritten for meg, men i dag er eg tilbake i farmorstova når eg høyrer Jackson sin «Silent Night». Andre gode minner var lange morgonstunder i pysjamas framfor tv en der me kikka på «Draumen om Narnia» «Rakkarungane» og andre seriar som gjekk i romjula. Og ikkje for å gløyma «Jul i Skomakergata», «3 nøtter til Askepott» og Disneykavalkaden... Ein typisk kveld i jula kan ha sett omtrent slik ut: Farfar røykande på ei pipe i godstolen i eitt hjørne av stova. Farmor si syster sittande i sofaen og knaska på småkaker. Farmor i forklekjole stulla på kjøkkenet ho var nok sikkert allereie i gang med neste måltid.. Elles var, i tillegg til oss, onklane mine der, tante Petra og far min sitt syskenbarn. Men det var berre 11

12 JOL 12 bror min og eg som var små. Me leikte «Min ven», «tampen brenner», spelte kinasjakk, ludo og kortspel med dei vaksne. Det hendte og at slekta frå Fjærland kom på besøk i romjula. Berre vaksne der og. Det var ekstra mykje leikar og kortspel når dei kom på besøk. Det hendte faktisk fleire gonger at Onkel Vidar ikkje kom seg av garde austover igjen på grunn av uver. Det syntes me andre var heilt topp. Då fekk me meir tid saman med han. I ettertid har eg fått vite at dei vaksne ikkje var alltid like einige om alt; farmor kunne t.d. vera irritert på ungdommen som spelte kort til langt på natt og andre ueinigheiter kunne det nok også vera. Men likevel feira me jul saman. Kvart år. Eventuelle ego og stridigheiter vart gøymd vekk desse dagane. Alle bidrog til at bror min og eg fekk kjempefine juleminner. Det er det ganske fint å tenkja på faktisk. Helsing Guri Våge Mossige F Gift med Bård Våge Mossige, har to søner Frå Balestrand Flytta til Voss i 2004 Eit stemningsfullt joleminne frå barndommen er då eg fekk i oppdrag å henta mjølk hjå tante og onkel på Utsikten. Dei hadde gard der med nokre få kyr. Jolafta, etter at det var blitt mørkt, drog eg av garde med mjølkespann i handa. Det var alltid snø i mi barndoms jol. Vegane var alltid tomme for folk. Dei heldt seg vel inne med jolemiddagen og pakkene. Eg synest også å minnast at kyrkjeklokkene ringde jola inn. Vel framme hjå tante og onkel vart eg godt motteken, fekk gjerne noko godt kanskje ein kling som tante var ein meister i å laga. Så bar det heim att til pinnakjøt og pakker. Kor mange år denne mjølkehentinga varte, hugsar eg ikkje. Den tok vel slutt etter at vi tok til å kjøpa mjølk på flasker. Men stemningsfullt var det. Helsing Arne Mosefinn Frå Voss Fødd 1948 Den gode kongen Eit eventyr av GL Det var ein gong ein konge og det var ein god konge. Han tenkte ikkje på anna dagen lang enn korleis han skulle gjera det godt for folket sitt. Rådsmennene sine sette han til å tenkja ut dei beste lover og dei beste tiltak. Og kongen han gav desse gode lovene, og han sette ut i livet desse gode tiltaka. Det var både alderdomspensjon, sjuketrygd, skuletannrøkt og mangt og mykje slikt. Han bygde fine og gode skular, sjukehus, aldersheimar og barneheimar. Alle skulle ha det godt i hans land. Han bygde fabrikkar, vegar og jarnvegar. Alle skulle ha arbeid i hans land. Til slutt hadde han fått gjort så mykje at han tenkte alle hadde det godt. Han tok seg då ein tur rundt omkring i landet og ville sjå om det enno var noko som kunne rettast på og gjerast betre. Men ettersom han reiste rundt i landet sitt, vart han meir og meir motlaus, for det var ikkje glade og nøgdde folk han møtte, slik som han hadde venta. Nei, dei fleste var misnøgde. Dei kritiserte lovene som var gjevne. Dei var misnøgde med mest alt kongen hadde fått til. Dertil hadde dei fleste for lita løn andre hadde fått meir. Det var ikkje ende på alle klagemål som strøymde mot kongen kvar han kom. Det tok så på han at han låg til sengs i tre dagar etter at han var komen heim att. Og han tenkte: Kva nyttar det å gjera godt mot folket? Dei vert berre meir og meir misnøgde di betre dei får det. Aldri er dei takksame kva godt du gjer mot dei. Dei berre

13 JOL krev meir og meir di meir dei får. Og kongen var krenkt djupt i si sjel. Nei, tenkte han, eg vil ikkje ha meir med folket mitt å gjera. Eg vil byggja meg eit slott på ville fjellet der ingen kjem. Nei, tenkte han atter, på fjellet nyttar det ikkje, for der kan turistar og andre rekafantar koma. Jau, så kom han på det: Eg vil byggja meg eit slott under havet, på botnen djupt i havet. Og det skal vera av glas. Der vil eg få fred for dei klagande og misnøgde menneska. Der vil eg sjå og studera på alt det rare som finst i havet. Og kongen bygde slottet. Så fint slott hadde ingen sett. Det lavde med gull og glimesteinar, elektrisk ljos i alle fargar laga eit fargespel som var reint eventyrleg. Og gjennom veggene såg ein ut i det grågrøne havet. No var kongen nøgd. Han hadde fått stengt seg ute frå den larmande, misnøgde verda. Dertil fekk han arbeida heilt i ro med det som interesserte han så mykje. Og du kan tru det var mangt rart han fekk sjå, frå dei minste kryp til reine havtroll. Herlege farga koralltre med djupraude greiner, og kvite små koralldyr, som likna små kvite stjerner på raud bakgrunn. Store åttearma blekksprutar kom som dei fælaste havtroll krypande over glastaket. Der var krepsar og fiskar og alle slags rare dyr, frå dei minste til dei største. Det var eit eventyr over alle eventyr han fekk sjå. Men så hende noko forferdeleg. Ingen veit kva det var. Om det var ei veldig havbåra som kom av eit jordskjelv, eller det var eit vulkansk utbrot på havbotnen. Slottet vart knasa i glasbitar. På ei strand budde det ein fattig fiskar med kona og ei lita dotter. Ein morgon då fiskaren kom ned til stranda, fekk han sjå ein mann som låg der og såg ut til å vera død. Men snart såg fiskaren at det var liv i mannen og fekk han heim og stelte med han på beste måte. Mannen kom seg litt etter kvart, men var så elendig at han måtte liggja lenge. Fiskaren og kona laut arbeida hardt kvar dag, og difor vart den vesle jenta sett til å passa den sjuke. De skjønar nok kven han var: Det var kongen som hadde drive i land. Vesle jenta passa han godt. Snart var han så bra at han kunne koma seg ut i hagen, der han fekk liggja på eit teppe som ho breidde rundt. Ho leika med han. Han var veslebarnet som ho skulle stella. No må barnet sova, sa ho. Eg skal byssa barnet i svevn. Men kongen låg berre og smilte og såg på veslejenta. Ho plukka blåklokker og la på augneloka hans så augo skulle halda seg att, og ho tok blad av roseknoppane og la på dei bleike kinna hans så det skulle koma farge i dei. Kongen han smilte mot veslejenta og han prøva på å lyfta på augneloka så han kunne få sjå henne, men han såg berre blå himmel. Blå himmel som syntes å vera så nær han. Det er underleg å sjå på himmelen gjennom blåklokker blåklokker som er plukka av kjærlege barnehender. Då kongen var frisk, reiste han attende til landet sitt og tok att kongemakta. Men no ville han ikkje berre innføra gode lover og setja i verk gode tiltak, for det vart berre halvgjort arbeid. Han ville læra folket sitt å sjå det han sjølv hadde sett: himmelen gjennom blåklokker. Og veslejenta? Ja, det gjekk nok ein prins i kongsgarden og venta, for kongen hadde fortalt om henne. «Den som kan få oss til å sjå himmelen gjennom blåklokker, er ei prinsesse, sjølv om ho er fødd i ei hytte», sa kongen. (Frå Jolekveld i kyrkjelyden 1948 noko forkorta) 13

14 REPORTASJE Prosjekt Vangskyrkja i Lundhaugen barnehage Av Arne Mosefinn - Denne har eg laga! - Sjå kva eg har teikna! - Døra måtte vera så høg for at dei kunne ri inn med flagg og sverd! - Me måtte leggja oss ned på golvet for å kunna sjå englane i taket! I september/oktober hadde borna i Lundhaugen barnehage prosjekt om Vangskyrkja og Olavskrossen. Fordelt på tre grupper var dei først ein tur i kyrkja. Deretter teikna, laga og fortalde dei kva dei hadde opplevd. Til slutt vart det laga ei utstilling som vart presentert i grindbygget i barnehagen. Sjølvsagt måtte utstillinga opnast med snorklypping! Bilete skildrar best opplevingane. (Utstillinga står no i Vangskyrkja, så alle som vil kan få sjå) 14 Kva vert denne døra brukt til, tru? Så høgt stod vatnet då det var flaum i Då kunne dei ro inn i kyrkja Øverst t.v.: Slik ser dåpsengelen ut Nederst t.v.: For å sjå på englane i taket, må vi leggja oss ned på golvet

15 REPORTASJE «Glasmåleri» Og slik vart englane framstilt Kyrkja er bygt av stein, men tårnet er av tre. 15 Utstillinga vert opna med snorklypping Frå utstillingslokalet i grindhuset. No er det lunsj-pause Blå gruppe si oppleving av kyrkja

16 16 ÅRET SOM HAR GÅTT Eitt år med kyrkja i Voss Samla av Arne Mosefinn Det var året då Hardangerbrua og Vangstunellen opna og Bolstad skule og Evanger aldersheim vart nedlagt. Det gjekk (som vanleg) ras på vegane våre og vi opplevde brann i Gudvangatunellen. Olav Trå slutta som kyrkjetenar i Vangskyrkja. Thomas Velsvik byrja i hans stilling og Camilla V. Sønnesyn tok til som trusopplærar. Og vi har markert 40års jubileet til både Helgatun og Vonhaug. I kyrkjene våre har vi hatt mykje song og musikk dette året, med Henning Sommerro og Edvard Hoem på Vossakyrkjemessa, sommarkonsertar i heile sommar, folkemusikkmesse under Osafestivalen og eit vell av konsertopplevingar utover i året i Vangskyrkja og dei andre kyrkjene våre. I mars var Tore Thomassen på Voss og hadde inspirasjonsøving og Konsert saman med Mini/ Midi-sing. Bilete: Tore Thomassen I bispedømmet har det vore Ungdomsår. På Voss markert med Ung Messe der Refleks tensing og MILK har vore viktige medspelarar. Viktig at dette vert vidareført. Ei spesiell hending rett før jol i fjor var utstillinga av ikon i Vangskyrkja ved Solrunn Nes. Ho var ei heil veke på Voss og fortalde om og forklarte ikon til dei som ville høyra og sjå. Gullkonfirmantar Vossestrand 25 konfirmantar som 6.oktober 1963 var konfirmantar på Vossestrand, hadde tatt i mot invitasjonen frå sokneråda og sett seg stemne som 50års-jubilantar i Vinje kyrkje på jubileumsdagen 6. oktober. I 1963 var dei i alt 33 konfirmantar frå dei to sokna. Tre av desse er gått bort. Utanom bygdene i Vossestrand og Voss kom det tilreisande frå Hjellestad, Os, Herøysundet, Hosteland, Ålesund, Geithus og to frå Skien Desse hadde ein minnerik og triveleg dag saman. Fyrst i gudstenesta der dei vart presenterte. Kyrkjerommet var nydeleg pynta av Myrkdalen bygdekvinnelag til hausttakkegudsteneste. På slutten av gudstenesta var det dessutan også presentasjon av årets konfirmantar. Slik fekk jubilantane innsikt i korleis konfirmanttida er vorten no. Etter gudstenesta inviterte sokneråda på jubileumsfest på Helgatun. Der var det god mat, diverse programinnslag og nærare presentasjonsrunde med mimring og drøs langt ut over ettermiddagen.

17 Gullkonfirmantar. På biletet frå venstre framme: Magnhild Mæland Hamre, Marta Refsdal, Gerd Reidun Eikefjord Bringedal, Gudrun Vinje, Åse Skjervheim Areklett, Helga Bystøl Berland, Solveig Hylland Røthe. Andre rekkje: Anne Berit Jordalen Hartvigsen, Olaug Mørkve, Eldbjørg Ure Gangstad, Odny Reidun Flisram, Solfrid Inger Hauge Viik og Lilly Johanne Halle Vines. Bak: Trygve Jordalen, sokneprest John Ove Thaule, Oddvar Ure, Bjørn Giljarhus, Leif Johan Herheim, Asbjørn Arnetveit, Einar Ulvund, Magne Sørestrand, Alfred Bidne, Lars Hole, Olaf Lund og Erling Lundarheim. Foto: Ruth D. Thaule Forklaringar til bileta på neste side: Bilete frå T1 -Babysong, Voss vår 2013 To bilete frå T2 - Småbornsong, handavtrykk og songstund, Voss oktober 2013 Bilete frå T3 - undretur, Voss vår 2013 Bilete frå T3 undretur, Bolstad haust 2013 Bilete frå T4 - utdeling av barnebibel, Voss haust 2013 Bilete frå T5 - jolekrybbe, Voss nov Bilete frå T6 - Heilt førsteklasses, Evanger og Voss august 2013 Bilete frå T7 - påskefest, Voss 2013 Bilete frå T8 - Tårnagent, Oppheim 2013 Bilete frå T9 - Heilag Olav, Voss 2013 Bilete frå T11 - LysVaken, Voss nov Bilete frå T12 - Leir, Helgatun Kyrkjelydsturar Kyrkjelydane har også i år hatt sine turar og fjellmesser. Evanger gjekk til Raustølen saman med T9 og 10, Voss var på tur til Ulvik og Vossestrand hadde si fjellmesse i Tjørnarhovden. Ei noko spesiell hending var likevel 100års-minnet for den første Torvedalsstemna, med folk frå Eksingedal- og Vossestrandsida samla til gudsteneste og mimring ved Torvedalshytta siste sundagen i juli.

18 ÅRET SOM HAR GÅTT Trusopplæring Som vanleg har året vore fylt med T-dagar. Det nye i år var T2. Her var 2åringane saman med sine foreldre/besteforeldre først samla i Kyrkjetunet til eit godt måltid. Dessutan skulle dei laga avtrykk av handa si. Dette vart nok litt skummelt for nokre. I Vangskyrkja song dei vidare på songar dei lærte under babysongen. 18

19 19

20 ÅRET SOM HAR GÅTT Konfirmantar Voss Alle foto: Herheim foto 20 Vangskyrkja laurd. 4. mai kl. 10. Vangskyrkja laurd. 4. mai kl. 12.

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR V e l k o m e n s o m konfirm ant Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende 2015 VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Påmelding/

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

VOSS VIDAREGÅANDE SKULE

VOSS VIDAREGÅANDE SKULE TIL FØRESETTE & ELEVAR Dato: 15.10.2017 Vår ref.: 668/ /SVST Dykkar ref.: INNKALLING TIL FORELDREMØTE VG2 Me kallar med dette inn til foreldremøte for foreldre / føresette til elevane på fylgjande Vg2-

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Skrivekurset på Voss Januar 2002:

Skrivekurset på Voss Januar 2002: Skrivekurset på Voss Januar 2002: I oktober 2001 starta Prosjekt Eldrepedagogikk i samarbeid med biblioteket ved SILK, Tvildemoen opp eit kreativt skrivekurs for eldre i Voss kommune. Lærarar på kurset

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14 Side 1 av 5 DEN NORSKE KYRKJA Bore sokneråd Protokoll frå møte Frå saksnummer: 08/14 Til saksnummer: 16/14 Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 13. febr.2014 Møtestad: Kyrkjestova på Bore. Av soknerådet sine

Detaljer