J o l e k v e l d. i kyrkjelyden. Kyrkjenytt Nr , 72. årg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "J o l e k v e l d. i kyrkjelyden. Kyrkjenytt Nr 7-2013, 72. årg."

Transkript

1 J o l e k v e l d i kyrkjelyden Kyrkjenytt Nr , 72. årg.

2 2 KYRKJA I VOSS Kyrkjekontoret, Kontortid: mån-fre kl 9-15 Magasinvegen 35, pb 562, 5703 Voss Telefon , Fax: kto.nr Kyrkjeverje Hans Soldal e-post: Ass. kyrkjeverje Åslaug Styve Mjånes e-post: Trusopplæringsmedarbeidar Tone Brekke e-post: Trusopplærar Camilla Velsvik Sønnesyn epost: Kateket Rønnaug Eng Skjeldal e-post: Ungdomsdiakon Sigrid Djukastein Mala e-post: Kantor Magnus Kløften e-post: Organist Frode Vik Organist Ellen Marie Selland Geithung Kyrkjetenar, (Voss) Thomas Velsvik Kyrkjetenar (Evan./Bolst.) Arne Mosefinn Kyrkjetenar (Vossestrand) Johannes Løen Gravar Vidar Bryn Prestetenesta: Sokneprestkontoret på Voss Uttrågata 5, kontortid mån-fre 9-11, ons ) eller etter avtale Sokneprestkontoret på Vossestrand Oppheimstunet Prost i Hardanger og Voss Arild Hellesøy Sokneprest Voss/Evanger Ivar Molde e-post: Sokneprest Oppheim/Vinje John Ove Thaule e-post: Kapellan Kjersti Brakestad Boge e-post: Prostiprest i Hardanger/Voss Magnar Haaland e-post: Soknerådsleiarar Evanger, Anny Karin Forthun Voss, Britt Trefall Hernes Raundalen, Nanna Nordahl Oppheim, Leif Inge Hauge Vinje, Aud Walaker Hutchinson Jolekveld i kyrkjelyden Framsida: Engel i Vangskyrkja. Utgjeve av: Voss Kyrkjelege Fellesråd saman med Evanger, Voss, Raundalen, Oppheim og Vinje sokneråd. Besøksadresse: Magasinvegen 35, Tvildemoen Postadresse Pb. 562, 5703 Voss E-post: Kontonr: Telefon (redaktør) Redaksjonsnemnd: Brit Furre, Aud Walaker Hutchinson, John Ove Thaule og Arne Mosefinn (red.) Grafisk utforming: Åslaug Styve Mjånes, Trykk: v/ Voss Prenteverk Opplag: 6000 eksemplar Neste nummer: Veke Frist for innlevering av materiale: 16. januar 2013 Innhald: Biskopen si jolehelsing side 3 Refleks Ten Sing på festival side 4 Intervju med Nora Sætre Baartvedt side 6 Gamal kyrkjeveg nyopprusta side 8 Eit minne frå mi barndomsjul side 11 Joleforteljing: Den gode kongen side 12 Prosjekt Vangskyrkja side 14 Eitt år med kyrkja i Voss side 16 Konfirmantar 2013 side 20 Bibel-quiz side 25 Kyrkjelege handlingar side 29 Gudstenesteliste side 30 Aktivitetskalendar side 31 Redaksjonsnemnda vil takka annonsørane våre og alle som har kome med idèar og ytt hjelp til stoffet og bileta i joleheftet. Me vil få ynskja lesarane våre ei signa jolehøgtid i heim og kyrkjelyd, og eit godt nytt år i vente. Jolekveld i kyrkjelyden Dette bladet vert sendt til alle husstandar i Voss, men er også å finne i Voss Bokhandel, på kyrkjekontoret på Tvildemoen, og på prestekontoret på Holbergsplass (sjå opningstider under Kyrkja i Voss). Bladet er i utgangspunktet gratis, men vi ser gjerne at de nyttar den innlagde giroen til å betala for bladet.

3 Vener for livet? Av biskop Halvor Nordhaug ANDAKT I 2013 har vi ungdomsår i Bjørgvin bispedøme. I møta våre med ungdom hentar vi ofte fram dette biletet som står saman med andakten. Det passar som hand i hanske med juleevangeliet. Biletet viser Jesus og den egyptiske munken Menas frå ca. år 600. Det blir gjerne kalla «Jesus og venen hans» og heng i dag i Louvre i Paris. Ofte når Jesus blir skildra i kunsten er han tydeleg større enn menneska som omgir han. Men i dette biletet er dei jamlike. Jesus og munken er omtrent like høge, og Jesus legg handa si rundt munken sine skuldrer. Dei er vener og går vegen saman. Dette er eit bilete om som fell i god jord hos ungdom, fordi det viser vener som bryr seg om kvarandre, der den eine ikkje gjer seg stor på den andre sin kostnad. Jesus vil ikkje vere fjern, men nær. Jesus vil ikkje vere eit uløyst mysterium, men ein ven som gir seg til kjenne og vil vere den fortrulege følgjesveinen gjennom livet vårt. Biletet minner oss om Jesu ord i Johannesevangeliet: «Eg kallar dykk ikkje tenarar lenger, for tenaren veit ikkje kva herren hans gjer. Eg kallar dykk vener, for eg har fortalt dykk alt eg har høyrt av Far min». (15,15) Då Jesus blei fødd og lagd i krubba, blei noko av Gud sjølv overgitt i hendene våre. I Jesus kom Gud oss så nær som det er mogeleg. Han blei ein av oss, ein bror og ein ven. Ungdom i dag, som ungdom i går, er opptekne av venskap. Mange har nære vener som betyr mykje for dei, men mange har også opplevt at vener sviktar. Somme veit kanskje ikkje om dei har ein verkeleg ven. I ungdomsåret 2013 har det vore målet vårt at ungdom, og alle andre, skal få høyre at det her og no finst ein som alltid og under alle forhold vil vere venen deira, slik han var det for munken Menas for mange hundre år sidan. Jesus er ein ven som ikkje sviktar og som aldri blir klok av skade. Kan du sjå at munken skjeglar litt med venstre auge? Det er neppe ein glipp frå målaren si side. Med eitt auge ser han mot Jesus og med eitt auge ser han på vegen som ligg framfor. Slik fortel biletet noko om kva det er å vere ein kristen. Speler Gud ei rolle i livet ditt? Betyr Jesus noko for deg? Viss ikkje, er det bra at du les dette og får sjå biletet av Jesus og venen hans. Jesus er venen som aldri gir oss opp, heller ikkje når vi går bort. Ville det ikkje vore fint å vere venen hans? 3

4 4 REPORTASJE Refleks Ten Sing på YMCA-festival i Praha Av Ingrid Tønnessen Ein av dei mange fordelane med å vere med i Refleks Ten Sing er at ein samstundes er med i verdas største ungdomsrørsle: YMCA. Kvart femte år skipar Europeisk YMCA til ein stor sommarfestival for YMCAungdom frå heile Europa og saman med meir enn 5000 speidarar, idretts-folk, dansarar og Ten Sing-arar frå heile verda fekk 27 vossingar frå Refleks ei hendingsrik augustveke på Love 2 Live, Europeisk YMCA-festival i Praha. Festivalliv Festivaldagane heldt ein til i ein av Praha sine flotte parkar, for høve gjort om til eit stort og innhaldsrikt festivalområde. Her var scener med store show og små konsertar, tema-park der ein kunne jobbe med og diskutera festivaltemaet Love to Live og verte kjend med YMCA i resten av verda. Her var idrettsplassar der ein kunne teste nye og gamle ballspel, eit hav av seminartelt der ein kunne lære alt frå teikning via drama og yoga til trehusbygging og Ten Sing-teknikk, og seminar der ein kunne diskutere politikk og tru. Ein kunne kjøle seg ned i eigensnekra badebasseng, eta is og slappe av på kafear og benkar, klatre i ein naturleg klatrepark og ikkje minst; verte kjend med masse ungdomar frå heile verda. Storbyliv Me hadde også høve til å utforske den vakre byen som var vertskap for festivalen. Ein av dagane vart heile festivalen flytta til Praha sentrum og me vandra i flokk i historiske gater mellom Spente Refleksarar på veg inn på festivalområdet fyrste dagen. monumentale bygg, bruer og vakre kyrkjer. I mindre grupper fann nokon travle handlegater og andre rolege kafear. Engasjerte liv Store og viktige tema stod på festivalprogrammet. Gjennom heile veka vart deltakarane oppmoda til å reise heim og få med seg både vener, nærmiljø og politikarar på å jobbe for å utrydde fattigdommen i verda. I FN vil sine tusenårsmål vil verdssamfunnet halvere fattigdomen i verda innan 2030, ungdommen i KFUK-KFUM i Norge og YMCA i verda meiner at det ikkje held å halvere fattigdomen, målet bør vera å utrydde fattigdom innan Refleks-liv Refleksarane fann nye vener frå heile Europa og Ten Sing-grupper frå heile Noreg, men då me på den siste kveldsavslutningen skulle prøva å sette fingen på kva som hadde vore det finaste med veka trakk nesten alle fram kor kjekt det hadde vore å oppleve alt dette saman med dei andre Refleksarane og det å få bli kjende med dei ein kanskje ikkje kjende så godt heimanfrå. Me reiste heim, trøtte og overvelda, men med gode opplevingar og nye venskap som vil vare langt utover hausten. Jorid og Camilla viser at dei vil ha «0 fattige i 2030»

5 Fyrst fekk me steikande sol og høge temperaturar. Siste dagen bøtta det ned. Men litt regn og storm-evakuering stoppar ikkje vossajentene Anne Siri, Sara, Ingrid og Kanutte. Andreas, Hågen og Lortens nøgde med bydag i Praha. God stemning på Stop Poverty-party frå hovudscena. REPORTASJE Fem av deltakarane oppsummerer turen: Lea, 16 år: Det kjekkaste var Stop Poverty-partyet som KFUK-KFUM Global Norge arrangerte ein av kveldane. Det var sykt gøy. Stemninga, dansen, dei gode videoane, alt var satt samen så bra. Christine Louise, 16 år: Det kjekkaste var kveldsamlingane med Refleks i gangen på hostelet. Me song godnattsong, kjente på den koselege stemninga og var glad for at du hadde blitt med på denne fantastisk flotte turen til Praha saman med leiarane og andre Refleksarar. Ingrid 13 år: Det kjekkaste var nok det sosiale. Det var kjekt å verte betre kjend med dei andre, særleg dei som er litt eldre enn meg. Oda 13 år: Eg synast det var morosamt å møte nye folk, bli betre kjent med folk, og Stop Poverty-konserten. Også så klart å reise saman med så kjekke folk. Og å kjøre Radiobil! Marita, 22 år leiar: For min del, som avdanka tensingar utan mykje kontakt med KFUK-M no, så var turen som ein familieferie. Når KMfamilien samlast eller er på tur sit den gode følelsen i heile vegen, både for ungdomane og for oss litt eldre. Det kjekkaste med turen er å sjå at tensingarane eg møtte som små åttandeklassingar har blitt vaksne og kjenner på den same tensinggleda eg hadde. Det er eit trygt og skapande miljø, ein møter gamle og nye vener, pratar laust og fast om det som har vore og det som er. 5

6 INTERVJU - Eg likar meg godt i kyrkja Intervju med Nora Sætre Baartvedt, Ved Arne Mosefinn 6 - Nora, du vart valt som leiar i Ungdomsrådet i Bjørgvin bispedømme som ei 18 år gammal jente frå Voss. Korleis kunne det gå til? - Eg vart spurt av kateket Rønnaug om å reisa på Ungdomstinget. Eg var først og fremst interessert i å læra om det som gjekk føre seg. Men så var det val til ungdomsrådet, og eg stillte og så vart eg valt til leiar. På tinget var det ulike komitéar som arbeidde me ulike tema. Eg var med i komitén som hadde om «Vennskap med ungdom i andre sokn og organisasjonar». Dette munna ut i ein uttale der Ungdomstinget mellom anna oppmodar kyrkjelydane til å oppmuntre vaksne til å ta del i ungdomsarbeid, prostane om å ta initiativ til prostivise samlingar for ungdom, gudstenesteutval, kantorar og prestar til å gjere seg kjende med kva gudstenesteformer som fungerer bra for ungdom og prestar, kateketar, trusopplærarar og ungdomsleiarar til å lære ungdom meir om kristent trusinnhald og kristen truspraksis. - Dette er svære saker. Korleis kan de klara å gjennomføra dette? - Vi har delt oppgåve mellom oss i Ungdomsrådet. Vi prøver å få kontaktpersonar i alle sokn som kan hjelpa til med å finna ungdomsleiarar. Vi har allereie ein del slike kontaktar. Dei hjelper m.a. til med å få ungdommar til å vera med på Minileiarkurs (MILK) eller leirar for ungdom. - Mange unge har lyst til å bli betre kjent med kristen tru, men veit ikkje heilt korleis. Vi vonar at vi kan få til bibelgrupper for unge der dei kan bli kjent med kva dei trur på. Eit godt opplegg for slike grupper er nett lansert: «Opp Ned Jesus». Dette er eit samtaleopplegg for åtte samlingar Nora saman med ungdommar i Refleks. basert på likningar som Jesus fortalde. - Eit anna tema var «Vennskap med menneske som lid naud». Her oppmodar vi kyrkja til å påverke politikarar og styresmakter til å jobbe aktivt for å betre arbeidsvilkåra til arbeidarar i u-land og støtte tiltak for å sikre rettferdig handel, og at kyrkja skal støtte dei fattige i verda og kjempe mot urettferd og likesæle overfor andre sin naud. - Så har de eit tema som heiter «Vennskap med dei som kjem etter oss». Kva går det ut på? - Her vil vi mellom anna oppmoda kyrkjelydane og organisasjonane i Bjørgvin til å ta initiativ til ordningar som fremjar samarbeidsforbruk, kyrkja sine ungdomsmiljø til å arrangera aktivitetar som byttefestar, felles reparasjonskveldar for dupedittar, redesign o.l. som fører til mindre forbruk og meir fellesskap, og

7 INTERVJU alle kyrkjelydar til å bli grøn kyrkjelyd eller miljøfyrtårn. På bytefestane kan ein også ha aktivitetar som gir midlar til eit prosjekt som vi støttar: «Kompisprosjektet» som gjeld unge steinarbeidarar i India. - Så har du vore med til Taizé i Frankrike. - Ja, det var ei stor oppleving! Taizé er ein liten landsby som ligg om lag midt i landet. Her har katolske og protestantiske munkar bygt opp eit fellesskap der grupper kan koma og vera ei veke. I sommar reiste ei gruppe på 15 ungdommar frå Bjørgvin til Taizé, saman med biskop Halvor, domprost Jan Otto, dialogprest Hildegunn, prosjektprest for Ungdomsåret Arnt Johan og prosjektleiar for St. Jakobs, Anne Line. Vi var der ei veke. - Kva gjorde de der? - Dagane gjekk med til morgonbøn frukost bibelintroduksjon lunsj fritid gudsteneste - middag fritid kveldsgudsteneste. Den siste gudstenesta kunne vara i fleire timar utover natta. Her song vi, bad bøner og las bibeltekstar på fleire språk, og song. Det var gjerne repetisjonssongar, der nokon starta og så song vi til andre tok til med nye songar. Det var ei spesiell kjensle å sitja saman med 4000 andre og kjenna på likskapen i trua med kristne frå heile verda. - Eg sit att med eit ynskje om å få til noko av det same her hjå oss. Nora Sætre Baartvedt Født Bur i Kverkane, Voss Går på Fyllingsdalen vg. realfag (biologi og kjemi) Ung-vaksen-leiar i Refleks ten-sing Leiar i Ungdomsrådet i Bjørgvin bispedømme Slik det kan bli i St. Jakobs som er ungdomskatedralen i Bergen. Vi har hatt ei Taizé-gudsteneste i Domkirken i Bergen. Då var eg med og las ein tekst. Det er ei god kjensle å ta del i slike store samlingar. - Ja, du er blitt van med å lesa tekstar. - Eg er også med i klokkarlaget i Vangskyrkja. Eg likar meg godt i kyrkja. I oktober var eg med på Ungdommens Kirkemøte som i år var lagt til Bergen. Her hadde vi dialog som tema. Der vart eg og valt som utsending til Kirkemøtet som skal vera i april i Kristiansand. - Korleis har det seg at du har vorte så aktiv i kyrkja? - Eg begynte i Refleks ten-sing då eg gjekk på ungdomsskulen og var med også som konfirmant. Eg var eitt år leiar for pausegruppa der. Sidan har eg vore med som ung-vaksen-leiar. Og så fekk eg tilbod om å reisa på Ungdomstinget i Bjørgvin. Sidan har det berre balla på seg. Det har berre føltes rett å vera ein kristen. 7 Nora og biskop Halvor i Taizé.

8 8 REPORTASJE Gamal kyrkjeveg nyopprusta. Av Einar Midtun og John Ove Thaule Før 1790 då det kom bru over osen av Myrkdalsvatnet, var det ekstra tungvint og ein omveg for myrkdølene å reisa om Vinje når ein skulle til kyrkja som låg høgt oppe på Øvre Vinje. Kyrkjevegen gjekk frå garden Ulvund, opp bratte bakkar til husmannsplassen Tryningen og ned att til Øvre Vinje. Vossestrand Sogelag si vegnemnd med Ivar Husdal i spissen hadde lenge arbeidd med å opprusta den gamle kyrkjevegen. Stien har vorte rydda for skog, utbetra med bolta materiale på utsette stader, merka med namneskilt og eigen logo med «Kyrkjeveg». Ein har hatt økonomisk støtte frå SMIL-midlar, men fyrst og fremst er eit stort friviljugt dugnadsarbeid lagt ned. Sundag 16. juni var det klart for ny-opning med tur frå Ulvund til gudsteneste på Vinje gamle kyrkjegard. Høgdegarden Ulvund har lite av parkeringsplassar i tunet, så det var ordna med gratis minibuss frå Vinje, velviljugt sponsa av Voss Fjellandsby. På Ulvund var det kort orientering om garden som sidan 1990 har stått på staten si liste over særleg verneverdig kulturlandskap. I 2010 fekk Ulvund gard Kulturlandskapsprisen. Rundt 90 møtte fram og det vart eit langt fylgje som gjekk bakkane bort og opp frå Ulvund. Fint og tørt turvér, og regnet held seg borte like til gudstenesta nesten var heilt slutt. Også Vossestrand Røde Kors var med på turen som sikringsvakt, og gav ei god hand både ved klopper over bekkar og der stien kryssa gjerder og det var snikra opp gjerdeklivarar. Luftig utsyn frå Ulvund. Foto: Ivar Husdal.

9 REPORTASJE Ivar Husdal ringte inn til gudstenesta. Foto: Svein Ulvund. På høgste punkt, husmannsplassen Tryningen, var ein komen halvegs. Der var det kvilestund, servering av saft og kjeks. Einar Midtun las ei fornøyeleg soge om «Tryningamannen», som Knut Bjørgaas har skrive om i «Or gomol tid». Før ein gjekk vidare fekk turgåarane høve til å skriva seg inn i turboka som er lagt ut her. Vel framme vart ein møtt av ein nyfjelga kyrkjegard. Soknerådsmedlemer, naboar og velviljuge dugnadsfolk hadde slått gras, klipt bort kvistar og busker og murane var skrapa og kosta for mose. Og der gamle Vinje kyrkje stod - ho vart riven i låg steinar i graset og viste storleiken på kyrkje og kor. Svoltne vandrarar vart servert gratis grillmat, kaffi og kaker frå Arne Johan Dregelid sitt mirakel av ei grillvogn. Før gudstenesta byrja, gav Roald Lyngvær ei interessant orientering om dei gamle kyrkjene på staden der ein har kjelder attende til Så kunne Ivar Husdal ringja inn til sjølve gudstenesta. Den vart innleia med ein prolog lest av Einar Midtun. Den var skriven av Anders R. Sundve til ei gudsteneste på same stad i Ein prolog med dristige nasjonale formuleringar i ei okkupasjonstid. Sokneprest John Ove Thaule foretta gudstenesta der preiketeksten var orda frå profeten Jeremia 6: «Spør etter dei gamle stigane, etter vegen til det gode! Ferdast på den, så skal de finna kvile». 9 Folksamt mellom bjørketrea ved pausen på Tryningen. Foto: Svein Ulvund

10 REPORTASJE Alf Tore Hommedal song gammal gregoriansk kyrkjesong. Foto: Svein Ulvund Einar Midtun las prolog frå ei gudsteneste i Sokneprest Thaule forretta gudstenesta og Ellen Marie Selland Geithung leia salmesongen på akkordeon. Foto: Svein Ulvund 10 Kyrkjelyden fekk også høyra gregoriansk kyrkjesong frå gamal tid av Alf Tore Hommedal, og vår lokale organist, Ellen Marie Selland Geithung leia salmesongen på accordion. Regnbyene såg me koma og gå i lier ikkje langt unna, men til sist nådde dei også til Øvre Vinje, men då var samlinga på siste verset. Alle som hadde teke del i arbeidet med å få sett i stand den gamle kyrkjevegen vart takka, og like eins alle som hadde vore med på turen. Leiaren i Vossestrand Sogelag, Audhild Rygg, takka særleg Ivar Husdal for sin store iver og innsats for å rusta opp dei gamle turvegane. Ein fin og minnerik dag takka vere mange gode hjelparar. «So fredar me med farne frendars ord ein heilag plett på denne fagre jord. Med kvite palmar i si hand dei syng «Gud signe Noregs land». Med blotta hovud syng me alle med og ynskjer Noreg fritt og folket fred, og fritt som kyrkja stod ein gong, skal gamle Noreg ha vår song» 20.aug.1944 av Anders R.Sundve på Vinje gamle kyrkjegard Kokken Arne Johan Dregelid hadde fått med seg grillvogna si like opp til Øvre Vinje. Foto: Svein Ulvund Kyrkjekaffi og eit innhaldsrikt kakebord høyrde med. Foto: Svein Ulvund.

11 Eit minne frå mi barndoms jul Samla av Aud Walaker Hutchinson Jeg husker godt pakkekalenderen som mamma laga. Det hang masse pakker på kalenderen den 6. desember siden jeg har bursdag da. Jeg var alltid like spent da jeg våknet denne dagen. Tradisjonstro laget vi alltid pepperkakehus hos farmor i starten av desember. Dette fikk stå hele jula og 1. juledag knuste vi husene og spiste innholdet. På julaften var det første høydepunktet på dagen julesokken som var fullt opp av blader, appelsin, julegodter og julebrus. Dette ble fortært foran tv med mine storesøsken mens vi så på barnetv. De årene det var kaldt nok gikk vi ned på vannet som ligger like ved der mamma og pappa bor for å skøyte. Ettermiddagen og kvelden ble tilbragt i Egersund hos mormor og morfar sammen med mamma sin bror og hans familie. Lammesteik og riskrem stod på menyen. Etterfulgt av uhorvelige mengder med pakker. Farmor hadde alltid med seg kransekake med smellbonboner. Dette var like moro for oss barna og smelle hver gang. Så var det høytlesing av vitsene som var inni bonbonene. De var like dårlige og uforståelige hvert år. Julenissen var alltid innom. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var da jeg innså at julenissen faktisk ikke bodde i kråkefjellet. Jeg har mange gode minner fra jula og jeg gledet meg alltid til juletiden. Det gjør jeg forsåvidt fortsatt selv om endel tradisjoner er endret siden barndommen. Lammesteiken er byttet ut med pinnekjøtt, riskremen består og det er fortsatt uhorvelige mengder med pakker under juletreet. Hilsen Siri Tronerud Andersen Født 1980 Oppvokst i Stavanger. Flyttet til Voss des Jobber som politi. Fram til eg var 12 år feira foreldra, bror min og eg jul heime hjå farmor og farfar i Balestrand. Eg har mange gode minner knytt til desse juledagane me hadde saman. Ein ting var julepynten. Etter mi meining hadde farmor den finaste juletrepynten. Der var kuler med mange fargar, flagg og fargesprakande lyslenker. Gamalt, godt brukt og likt satt opp kvart år. Eg fekk vera med å pynta. Ein annan ting var maten. Onkel Vidar kom kvart år frå Oslo for å feira jul med oss. Han var kokk og med til oss hadde han JOL verdas beste sylteflesk. Julafta åt me pinnakjøt og juledagane svineribbe og lutafisk. Elles var det alltid 7 slag småkaker. Ei skål med mandariner, nøtter og dadlar stod alltid framme. Onkel Kåre, som også jobba på utanlandsfart, hadde kvart år med ein stor boks med Oxford Street konfekt. Men når eg tenker på julemiddagane må eg og nemna dei særdeles lange oppvaskstundene. Spesielt på julekvelden var det ille å måtte venta til alt var vaska opp etter middagen og me kunne starte å opne gåvene. Musikken har eg og gode minner om. Onkel Vidar, som hadde reist verda rundt med MS Bergensfjord, tok med kassettar (og gode historier) med amerikansk julemusikk tilbake til Balestrand. Mahalia Jackson vart spelt like mykje som «God jul med Dizzie Tunes». Den gong var nok Dizzie Tunes favoritten for meg, men i dag er eg tilbake i farmorstova når eg høyrer Jackson sin «Silent Night». Andre gode minner var lange morgonstunder i pysjamas framfor tv en der me kikka på «Draumen om Narnia» «Rakkarungane» og andre seriar som gjekk i romjula. Og ikkje for å gløyma «Jul i Skomakergata», «3 nøtter til Askepott» og Disneykavalkaden... Ein typisk kveld i jula kan ha sett omtrent slik ut: Farfar røykande på ei pipe i godstolen i eitt hjørne av stova. Farmor si syster sittande i sofaen og knaska på småkaker. Farmor i forklekjole stulla på kjøkkenet ho var nok sikkert allereie i gang med neste måltid.. Elles var, i tillegg til oss, onklane mine der, tante Petra og far min sitt syskenbarn. Men det var berre 11

12 JOL 12 bror min og eg som var små. Me leikte «Min ven», «tampen brenner», spelte kinasjakk, ludo og kortspel med dei vaksne. Det hendte og at slekta frå Fjærland kom på besøk i romjula. Berre vaksne der og. Det var ekstra mykje leikar og kortspel når dei kom på besøk. Det hendte faktisk fleire gonger at Onkel Vidar ikkje kom seg av garde austover igjen på grunn av uver. Det syntes me andre var heilt topp. Då fekk me meir tid saman med han. I ettertid har eg fått vite at dei vaksne ikkje var alltid like einige om alt; farmor kunne t.d. vera irritert på ungdommen som spelte kort til langt på natt og andre ueinigheiter kunne det nok også vera. Men likevel feira me jul saman. Kvart år. Eventuelle ego og stridigheiter vart gøymd vekk desse dagane. Alle bidrog til at bror min og eg fekk kjempefine juleminner. Det er det ganske fint å tenkja på faktisk. Helsing Guri Våge Mossige F Gift med Bård Våge Mossige, har to søner Frå Balestrand Flytta til Voss i 2004 Eit stemningsfullt joleminne frå barndommen er då eg fekk i oppdrag å henta mjølk hjå tante og onkel på Utsikten. Dei hadde gard der med nokre få kyr. Jolafta, etter at det var blitt mørkt, drog eg av garde med mjølkespann i handa. Det var alltid snø i mi barndoms jol. Vegane var alltid tomme for folk. Dei heldt seg vel inne med jolemiddagen og pakkene. Eg synest også å minnast at kyrkjeklokkene ringde jola inn. Vel framme hjå tante og onkel vart eg godt motteken, fekk gjerne noko godt kanskje ein kling som tante var ein meister i å laga. Så bar det heim att til pinnakjøt og pakker. Kor mange år denne mjølkehentinga varte, hugsar eg ikkje. Den tok vel slutt etter at vi tok til å kjøpa mjølk på flasker. Men stemningsfullt var det. Helsing Arne Mosefinn Frå Voss Fødd 1948 Den gode kongen Eit eventyr av GL Det var ein gong ein konge og det var ein god konge. Han tenkte ikkje på anna dagen lang enn korleis han skulle gjera det godt for folket sitt. Rådsmennene sine sette han til å tenkja ut dei beste lover og dei beste tiltak. Og kongen han gav desse gode lovene, og han sette ut i livet desse gode tiltaka. Det var både alderdomspensjon, sjuketrygd, skuletannrøkt og mangt og mykje slikt. Han bygde fine og gode skular, sjukehus, aldersheimar og barneheimar. Alle skulle ha det godt i hans land. Han bygde fabrikkar, vegar og jarnvegar. Alle skulle ha arbeid i hans land. Til slutt hadde han fått gjort så mykje at han tenkte alle hadde det godt. Han tok seg då ein tur rundt omkring i landet og ville sjå om det enno var noko som kunne rettast på og gjerast betre. Men ettersom han reiste rundt i landet sitt, vart han meir og meir motlaus, for det var ikkje glade og nøgdde folk han møtte, slik som han hadde venta. Nei, dei fleste var misnøgde. Dei kritiserte lovene som var gjevne. Dei var misnøgde med mest alt kongen hadde fått til. Dertil hadde dei fleste for lita løn andre hadde fått meir. Det var ikkje ende på alle klagemål som strøymde mot kongen kvar han kom. Det tok så på han at han låg til sengs i tre dagar etter at han var komen heim att. Og han tenkte: Kva nyttar det å gjera godt mot folket? Dei vert berre meir og meir misnøgde di betre dei får det. Aldri er dei takksame kva godt du gjer mot dei. Dei berre

13 JOL krev meir og meir di meir dei får. Og kongen var krenkt djupt i si sjel. Nei, tenkte han, eg vil ikkje ha meir med folket mitt å gjera. Eg vil byggja meg eit slott på ville fjellet der ingen kjem. Nei, tenkte han atter, på fjellet nyttar det ikkje, for der kan turistar og andre rekafantar koma. Jau, så kom han på det: Eg vil byggja meg eit slott under havet, på botnen djupt i havet. Og det skal vera av glas. Der vil eg få fred for dei klagande og misnøgde menneska. Der vil eg sjå og studera på alt det rare som finst i havet. Og kongen bygde slottet. Så fint slott hadde ingen sett. Det lavde med gull og glimesteinar, elektrisk ljos i alle fargar laga eit fargespel som var reint eventyrleg. Og gjennom veggene såg ein ut i det grågrøne havet. No var kongen nøgd. Han hadde fått stengt seg ute frå den larmande, misnøgde verda. Dertil fekk han arbeida heilt i ro med det som interesserte han så mykje. Og du kan tru det var mangt rart han fekk sjå, frå dei minste kryp til reine havtroll. Herlege farga koralltre med djupraude greiner, og kvite små koralldyr, som likna små kvite stjerner på raud bakgrunn. Store åttearma blekksprutar kom som dei fælaste havtroll krypande over glastaket. Der var krepsar og fiskar og alle slags rare dyr, frå dei minste til dei største. Det var eit eventyr over alle eventyr han fekk sjå. Men så hende noko forferdeleg. Ingen veit kva det var. Om det var ei veldig havbåra som kom av eit jordskjelv, eller det var eit vulkansk utbrot på havbotnen. Slottet vart knasa i glasbitar. På ei strand budde det ein fattig fiskar med kona og ei lita dotter. Ein morgon då fiskaren kom ned til stranda, fekk han sjå ein mann som låg der og såg ut til å vera død. Men snart såg fiskaren at det var liv i mannen og fekk han heim og stelte med han på beste måte. Mannen kom seg litt etter kvart, men var så elendig at han måtte liggja lenge. Fiskaren og kona laut arbeida hardt kvar dag, og difor vart den vesle jenta sett til å passa den sjuke. De skjønar nok kven han var: Det var kongen som hadde drive i land. Vesle jenta passa han godt. Snart var han så bra at han kunne koma seg ut i hagen, der han fekk liggja på eit teppe som ho breidde rundt. Ho leika med han. Han var veslebarnet som ho skulle stella. No må barnet sova, sa ho. Eg skal byssa barnet i svevn. Men kongen låg berre og smilte og såg på veslejenta. Ho plukka blåklokker og la på augneloka hans så augo skulle halda seg att, og ho tok blad av roseknoppane og la på dei bleike kinna hans så det skulle koma farge i dei. Kongen han smilte mot veslejenta og han prøva på å lyfta på augneloka så han kunne få sjå henne, men han såg berre blå himmel. Blå himmel som syntes å vera så nær han. Det er underleg å sjå på himmelen gjennom blåklokker blåklokker som er plukka av kjærlege barnehender. Då kongen var frisk, reiste han attende til landet sitt og tok att kongemakta. Men no ville han ikkje berre innføra gode lover og setja i verk gode tiltak, for det vart berre halvgjort arbeid. Han ville læra folket sitt å sjå det han sjølv hadde sett: himmelen gjennom blåklokker. Og veslejenta? Ja, det gjekk nok ein prins i kongsgarden og venta, for kongen hadde fortalt om henne. «Den som kan få oss til å sjå himmelen gjennom blåklokker, er ei prinsesse, sjølv om ho er fødd i ei hytte», sa kongen. (Frå Jolekveld i kyrkjelyden 1948 noko forkorta) 13

14 REPORTASJE Prosjekt Vangskyrkja i Lundhaugen barnehage Av Arne Mosefinn - Denne har eg laga! - Sjå kva eg har teikna! - Døra måtte vera så høg for at dei kunne ri inn med flagg og sverd! - Me måtte leggja oss ned på golvet for å kunna sjå englane i taket! I september/oktober hadde borna i Lundhaugen barnehage prosjekt om Vangskyrkja og Olavskrossen. Fordelt på tre grupper var dei først ein tur i kyrkja. Deretter teikna, laga og fortalde dei kva dei hadde opplevd. Til slutt vart det laga ei utstilling som vart presentert i grindbygget i barnehagen. Sjølvsagt måtte utstillinga opnast med snorklypping! Bilete skildrar best opplevingane. (Utstillinga står no i Vangskyrkja, så alle som vil kan få sjå) 14 Kva vert denne døra brukt til, tru? Så høgt stod vatnet då det var flaum i Då kunne dei ro inn i kyrkja Øverst t.v.: Slik ser dåpsengelen ut Nederst t.v.: For å sjå på englane i taket, må vi leggja oss ned på golvet

15 REPORTASJE «Glasmåleri» Og slik vart englane framstilt Kyrkja er bygt av stein, men tårnet er av tre. 15 Utstillinga vert opna med snorklypping Frå utstillingslokalet i grindhuset. No er det lunsj-pause Blå gruppe si oppleving av kyrkja

16 16 ÅRET SOM HAR GÅTT Eitt år med kyrkja i Voss Samla av Arne Mosefinn Det var året då Hardangerbrua og Vangstunellen opna og Bolstad skule og Evanger aldersheim vart nedlagt. Det gjekk (som vanleg) ras på vegane våre og vi opplevde brann i Gudvangatunellen. Olav Trå slutta som kyrkjetenar i Vangskyrkja. Thomas Velsvik byrja i hans stilling og Camilla V. Sønnesyn tok til som trusopplærar. Og vi har markert 40års jubileet til både Helgatun og Vonhaug. I kyrkjene våre har vi hatt mykje song og musikk dette året, med Henning Sommerro og Edvard Hoem på Vossakyrkjemessa, sommarkonsertar i heile sommar, folkemusikkmesse under Osafestivalen og eit vell av konsertopplevingar utover i året i Vangskyrkja og dei andre kyrkjene våre. I mars var Tore Thomassen på Voss og hadde inspirasjonsøving og Konsert saman med Mini/ Midi-sing. Bilete: Tore Thomassen I bispedømmet har det vore Ungdomsår. På Voss markert med Ung Messe der Refleks tensing og MILK har vore viktige medspelarar. Viktig at dette vert vidareført. Ei spesiell hending rett før jol i fjor var utstillinga av ikon i Vangskyrkja ved Solrunn Nes. Ho var ei heil veke på Voss og fortalde om og forklarte ikon til dei som ville høyra og sjå. Gullkonfirmantar Vossestrand 25 konfirmantar som 6.oktober 1963 var konfirmantar på Vossestrand, hadde tatt i mot invitasjonen frå sokneråda og sett seg stemne som 50års-jubilantar i Vinje kyrkje på jubileumsdagen 6. oktober. I 1963 var dei i alt 33 konfirmantar frå dei to sokna. Tre av desse er gått bort. Utanom bygdene i Vossestrand og Voss kom det tilreisande frå Hjellestad, Os, Herøysundet, Hosteland, Ålesund, Geithus og to frå Skien Desse hadde ein minnerik og triveleg dag saman. Fyrst i gudstenesta der dei vart presenterte. Kyrkjerommet var nydeleg pynta av Myrkdalen bygdekvinnelag til hausttakkegudsteneste. På slutten av gudstenesta var det dessutan også presentasjon av årets konfirmantar. Slik fekk jubilantane innsikt i korleis konfirmanttida er vorten no. Etter gudstenesta inviterte sokneråda på jubileumsfest på Helgatun. Der var det god mat, diverse programinnslag og nærare presentasjonsrunde med mimring og drøs langt ut over ettermiddagen.

17 Gullkonfirmantar. På biletet frå venstre framme: Magnhild Mæland Hamre, Marta Refsdal, Gerd Reidun Eikefjord Bringedal, Gudrun Vinje, Åse Skjervheim Areklett, Helga Bystøl Berland, Solveig Hylland Røthe. Andre rekkje: Anne Berit Jordalen Hartvigsen, Olaug Mørkve, Eldbjørg Ure Gangstad, Odny Reidun Flisram, Solfrid Inger Hauge Viik og Lilly Johanne Halle Vines. Bak: Trygve Jordalen, sokneprest John Ove Thaule, Oddvar Ure, Bjørn Giljarhus, Leif Johan Herheim, Asbjørn Arnetveit, Einar Ulvund, Magne Sørestrand, Alfred Bidne, Lars Hole, Olaf Lund og Erling Lundarheim. Foto: Ruth D. Thaule Forklaringar til bileta på neste side: Bilete frå T1 -Babysong, Voss vår 2013 To bilete frå T2 - Småbornsong, handavtrykk og songstund, Voss oktober 2013 Bilete frå T3 - undretur, Voss vår 2013 Bilete frå T3 undretur, Bolstad haust 2013 Bilete frå T4 - utdeling av barnebibel, Voss haust 2013 Bilete frå T5 - jolekrybbe, Voss nov Bilete frå T6 - Heilt førsteklasses, Evanger og Voss august 2013 Bilete frå T7 - påskefest, Voss 2013 Bilete frå T8 - Tårnagent, Oppheim 2013 Bilete frå T9 - Heilag Olav, Voss 2013 Bilete frå T11 - LysVaken, Voss nov Bilete frå T12 - Leir, Helgatun Kyrkjelydsturar Kyrkjelydane har også i år hatt sine turar og fjellmesser. Evanger gjekk til Raustølen saman med T9 og 10, Voss var på tur til Ulvik og Vossestrand hadde si fjellmesse i Tjørnarhovden. Ei noko spesiell hending var likevel 100års-minnet for den første Torvedalsstemna, med folk frå Eksingedal- og Vossestrandsida samla til gudsteneste og mimring ved Torvedalshytta siste sundagen i juli.

18 ÅRET SOM HAR GÅTT Trusopplæring Som vanleg har året vore fylt med T-dagar. Det nye i år var T2. Her var 2åringane saman med sine foreldre/besteforeldre først samla i Kyrkjetunet til eit godt måltid. Dessutan skulle dei laga avtrykk av handa si. Dette vart nok litt skummelt for nokre. I Vangskyrkja song dei vidare på songar dei lærte under babysongen. 18

19 19

20 ÅRET SOM HAR GÅTT Konfirmantar Voss Alle foto: Herheim foto 20 Vangskyrkja laurd. 4. mai kl. 10. Vangskyrkja laurd. 4. mai kl. 12.

Torvedalsstemna 100 år

Torvedalsstemna 100 år for Vossabygdene Nr 5-2013, 72. årg. Helgatun 40 år Helgatun har feira sine 40 år som leirstad og fjellpensjonat. Historia fortel om ein draum som har gått i oppfylling, og eit svar på ei underleg bøn.

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal Fulldistribusjon 60. årg. Nr. 3-4/2006 DALE KYRKJE 50 ÅR! JUBILEUMS PROGRAM Side 5-10 Flygel til Dale kyrkje Side 10 Julehelsing frå kapellanen Side 3 Kunstverket Fader Vår Side 4 Aksjon Håp 3. og 10.

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

2 KYRKJEKLOKKA. velige feilfunksjon som credo i dag utvilsomt har, er at den under krav om oppramsing la

2 KYRKJEKLOKKA. velige feilfunksjon som credo i dag utvilsomt har, er at den under krav om oppramsing la Nr. 2-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Kandidatlister til kyrkjevalet Inne i bladet finn du oversikten over alle kandidatane til soknerådsvalet i september. Min salme Oddny skriv

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Tema: Jubileumsboka for Vereide kyrkje

Tema: Jubileumsboka for Vereide kyrkje nr.1 Kyrkjeblad for Gloppen februar 2015 Årgang 45 Tema: Jubileumsboka for Vereide kyrkje Februar 2015 Godt nytt kyrkjebladår! Versågod, her er det første nye kyrkjebladet i det nye året. Vi har tenkt

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Helgedagen KyrKjelydsblad

Helgedagen KyrKjelydsblad Helgedagen KyrKjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2011 43. årg. VIKTIG FOR FOLK FLEST Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til å bedre og levekår. Mennesker får nye muligheter og en enklere og bedre

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2015 47. årg. Moskus side 6 Presteordinasjon side 4 Konfirmantar side 12 Ekteskapet side 8 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51 77 03 77

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - APRIL 2009 41. årgang Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid; Den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blid. Påskemorgen slukker

Detaljer