NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10."

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

2 NTLSKATT Nummer 1 - Desember 2014 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Kjell R Solheim Redaksjonen avsluttet 10. juni 2014 Neste nummer September Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Nina, en travel dame på SITS 6 En prat med SITS-direktøren 8 A-ordningen på agendaen 10 Årsmøte i NSO 12 I forbifarten 13 Mangfold og arbeidsmiljø 14 Dikt, info og Sudoku 15 Kontaktoss 16 Verv og vinn leder Hovedtariffoppgjøret Når dette leses er resultatet av uravstemningen i hovedtariffoppgjøret i staten kjent. Det vil da være klart om 2/3 av medlemmene avga stemme og at resultatet således ble gyldig, eller om det var styret i LO Stat som for vår del godkjente resultatet. Det vil også være kjent om det ble JA eller Nei til resultatet. Det økonomiske resultatet Rammen i oppgjøret ble om lag 3,3 %. På de laveste lønnstrinnene ble det kronetillegg på mellom 6500 og 8800 kroner, og fra lønnstrinn 54 og oppover ble det et prosenttillegg på 1,98 % av lønnstrinnsverdien. Det er satt av en pott til lokale forhandlinger i de statlige virksomhetene til høsten. Potten tilsvarer omtrent en tredel av rammen. Vanskelig oppgjør Forbundsleder i NTL John Leirvaag sa det slik etter oppgjøret; «at med en arbeidsgiver som angrep opparbeidede rettigheter og fokuserte på prosenttillegg og store potter til lokale forhandlinger, var det dette vi klarte å hente ut under meklingen. Nå er det opp til medlemmene å bestemme». Han var også klar på at dette varsler om et klart tøffere forhandlingsklima i offentlig sektor framover. Anbefaling fra styret i NTL Skatt Styret i NTL Skatt sentralt hadde møte i begynnelsen av juni og behandlet resultatet av oppgjøret. Vi forserte også behandlingen av denne saken, slik at det skulle være noen mening i en anbefaling, mens de fleste av dere fortsatt ikke hadde avgitt stemme. Som dere har fått med dere, så anbefalte et flertall i styret i NTL Skatt dere medlemmer om å stemme NEI til resultatet av oppgjøret. Styrets begrunnelse var bl.a. at vi i våre krav til hovedtariff-oppgjøret krevde at hoveddelen av lønnstilleggene skulle gis som sentrale tillegg i form av tillegg på A-tabellen som kronetillegg. Vi krevde også at det skulle avsettes en del av rammen til sentrale justeringsforhandlinger. I tillegg krevde vi en full revidering av A-lønnstabellen, slik at det blir lik avstand i kroner mellom hvert trinn i tabellen. I dag er det stor forskjell på kronebeløpene mellom de forskjellige lønnstrinn noe vi mente det måtte gjøres noe med. Slik vi vurderer resultatet etter meklingen, innfrir ikke resultatet våre viktigste krav. Resultatet vil føre til at mange av våre medlemmer bare vil få et lønnstillegg på mellom kr og kr , noe som er langt under rammen på 3,3 %. Den enkelte er avhengig av å få tillegg i de lokale lønnsforhandlingene dersom man skal få et tillegg som ligger opp mot rammen i privat sektor, noe mange ikke vil få. Resultatet er også en videreføring og forsterking av en utvikling vi har sett i lønnsoppgjørene de siste årene, en utvikling som fører til at lønnsforskjellene blant ansatte i staten blir større og større. Dette er en utvikling vi ikke ønsker. Manglende og sen informasjon Igjen kunne vi dessverre konstatere at det ikke fungerte godt nok med informasjon ut til medlemmene om resultatet av oppgjøret. Vi var pånytt for sent ute, og det holder ikke når mange må få resultatet av konkurrerende organisasjoner, og lese på avisenes nettsider at det er blitt en enighet i oppgjøret. Her må det full skjerpings til ved neste korsvei! Til slutt vil jeg få takke for gode streikeforberedelser også denne gangen fra de av dere som var involvert i disse! Stein Thorvaldsen RedaktørEN DIN TANKE ER FRI..? Hei til dere alle. Forsommeren kaster sine utrolig gode og velsmakende solstråler over mitt arme legeme. Dette når jeg i skrivende stund ser at vi er i ferd med å passere månedsskiftet mai til juni. Vi stevner mot en sommer som vi alle selvfølgelig håper skal bli noe av det beste i manns minne! Noen skår i gleden synes jeg imidlertid å skue..hovedtariffoppgjøret! Vi har fått oss presentert et skuffende framforhandlet (og siden meklet og akseptert!) tilbud gitt av vår statlige arbeidsgiver. For de fleste av oss må dette oppfattes som noe av det stussligste vi vel noensinne har sett! Dessverre! Vel nå er det opp til grasrota og si sitt! Og selv om dere alle vet det endelige resultatet av uravstemningen når dette leses så levner vel dette avsnittet ikke noen tvil om hvilken stemme undertegnede vil bidra med! Som mangeårig medlem av rørsla i Innmelding mange forskjellige verv og med mange forskjellige oppgaver hadde jeg uansett ikke trodd jeg ville bli presentert for noe som liknet dette! Ok, den som lever får se! Dette sier et aldeles utmerket ordtak som vel ennå ikke har gått helt av moten! Så til dette nummer av medlemsbladet! Litt av hvert! Faste spalter som sedvanlig! Noe nytt også denne gangen! Og tiden går og med det at vi nærmer oss representantskapsmøte i Landsforeningen i september! Slik at dette vil bli det siste nummeret av medlemsbladet før vi har avviklet møtet som er vår forenings høyeste myndighet, og hvor gamle koster (les: medlemmer i styret og ellers!) gjenvelges og ellers nye koster velges for første gang! Spennende både å delta som førstegangsdelegat, og som en noe mer sedat og tilbaketrukket (og kanskje alderstegen?) delegat med mange år i rørsla! Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Vel gled dere ny som gjenganger! Spennende er det! Også denne gang prøver jeg meg på et trøndersk bidrag i det jeg ønsker dere alle en riktig god, solfylt og gjerne evigvarende sommer! Vi befinner oss på landet og en bonde fra Trøndelag skyldte kemneren mange tusenlapper i skatt. Derfor var ikke kemneren akkurat blid da han troppet opp hos bonden og dundrer på døren! -Ludvigsen, e du heim? -Næi det e æ itj, lød det innenfra. -Mæn e de itj slagstøvlan din som står utafer? -Æ hi to par! Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Juni 2014 NTLSKATT 3

3 Intervjuet Nina - en travel dame på SITS Som både hovedtillitsvalgt og lokalt tillitsvalgt i SKD/SITS har Nina Fosshaug travle dager. Derfor er det godt å slappe av hjemme med hobbyer som opptar hele familien for eksempel kunstløp. Kjell R Solheim (Tekst og foto) Nina startet å jobbe i Skattedirektoratet i Hun arbeider nå med grunnlagsdata som skal inn i selvangivelsene. Men en vanlig arbeidsdag for Nina består stort sett av fagforeningsarbeid. Hun er frikjøpt 60% for NTL Skatt i tillegg til å være hovedtillitsvalgt for NTL Skatt SKD/SITS. Medlemmer sitter spredt NTL Skatt-medlemmene hun er tillitsvalgt for sitter spredt på lokasjoner på Lillehammer, i Oslo og Grimstad, og ellers rundt om i landet. Vi spurte Nina om akkurat det kan by på problemer. Det er nok utfordrende når medlemmene sitter så spredt, en får ikke den kontakten som en gjerne vil ha. Men heldigvis har vi dyktige lokale tillitsvalgte som gjør en god jobb, så jeg mener at vi ivaretar alle medlemmene våre på en god måte. Stadige endringer Det skjer stadig endringer og omorganiseringer i SITS. Hvordan er det som tillitsvalgt å takle de utfordringene det fører med seg? Jeg tror at SITS er den avdelingen i Skatteetaten der det skjer mest forandringer, og det er klart at det gir utfordringer. Det skjer noe nytt hele tiden, og det gjelder å følge med. Det går mye tid til å sette seg inn i sakene, men dette er en viktig jobb som jeg liker. Hvordan får man til den nødvendige kompetansehevingen til de ansatte når de stadig pålegges nye oppgaver som følge av endringene? Ledelsen i både SKD og SITS har Nina Fosshaug, leder av NTL Skatt SKD/SITS fokus på kompetanseheving. Prosjekt som nyutvikles og som skal overføres til linjen har gode rutiner på kompetanseoverføring. Heldigvis har vi også mange medlemmer som tar kontakt med styret i SKD/SITS og holder oss informert om det er noe som ikke fungerer så bra og som vi bør ha fokus på. Dette er en veldig viktig dialog mellom medlemmer og foreningen. Vi hører stadig om uttrykkene sourcing og outsourcing bl.a. det å legge arbeidsoppgaver ut på anbud. Tror du at noen av våre oppgaver kan bli outsourcet? Det ser jeg ikke bort i fra. Vi har jo allerede oppgaver som blir utført av andre enn oss i Skatteetaten skanning av papirselvangivelser for eksempel. Grensesnitt Det var også en stor omorganisering i fjor i Skattedirektoratet, den såkalte «grensesnittsaken». Har denne omorganiseringen nå gått seg til, eller er det fortsatt utfordringer i gjennomføringen av denne? Det jobbes fremdeles med «grensesnitt» som nå har endret navn til KF-prosjektet. Dette kommer nok til å holdes i gang en stund fremover og vi får informasjon om dette på våre hovedavtaler som holdes en gang i måneden. Framtiden Hvilke utfordringer tror du blir de viktigste å håndtere for SITS og Skattedirektoratet i de nærmeste årene? Det er mye som skal utvikles innen IT, ikke bare de prosjektene vi har hørt om i en periode men det kommer jo også inn nytt når Toll og Skatt slåes sammen og nye system skal utviklers og implementeres i våre eksisterende system. Mye som skjer Stein Thorvaldsen (Tekst) Denne våren har vært preget av stor omstillingsaktivitet i både Skatteetaten og DFØ. Vi er inne i en periode med omstillinger og større endringer på gang. I DFØ skjer gjennomføringen av den tøffe omorganiseringen av etaten for fullt, og i Skatteetaten pågår arbeidet for fullt med implementering av oppgaver fra toll- og avgiftsetaten, Statens Innkrevingssentral og utredning av oppgaver fra Statens kartverk. Dessuten er et fremtidsbilde for «Skatteetaten 2025» vedtatt, og man skal i gang med et prosjekt med en ny kontorstruktur i etaten. Likeledes pågår gjennomføringen av etatens storbedriftssatsning for fullt. NTL Skatt følger opp alle disse omstillingene og prosjektene til det beste for våre medlemmer. I Skatteetaten har vi vært representert på alle etatsledermøtene som har jobbet frem det nye fremtidsbildet for Skatteetaten I toll/skatt og SI-prosessene har vi vært med i forhandlingene om utarbeidelse av omstillingsavtaler, og er involvert i det videre arbeid som skal skje med gjennomføring når funksjonskartlegginger mv. er ferdig. Vi har også etablert et godt samarbeid med NTL i tolletaten og NTL ved Statens Innkrevingssentral. Endringer i nemndsordningen NTL Skatt jobber nå også med en høringsuttalelse til forslaget fra FIN om endringer i nemndsordningen. Den nye Skatteklagenemda skal styrke skattyters rettssikkerhet og sikre en effektiv behandling av klagesakene, sier finansminister Siv Jensen. Vi har fått inn flere gode kommentarer fra dere ute på forslagene fra FIN. Vår høringsuttalelse vil ta utgangspunkt i de kommentarene vi ga i fjor på den interne kommentarrunden i Skatteetaten. Her mente vi bl.a. at forberedelsen av saker for nemndene fortsatt skal ligge til skattekontorene. Dette er naturlig i og med at alle klager skal innom skattekontoret for vurdering av eventuell omgjøring av eget vedtak. Dette er også viktig for å opprettholde, utvikle og styrke kompetansemiljøene i driftsenhetene på dette området. Representantskapsmøte og konferanse i NTL Skatt Når sommeren er over går det raskt mot representantskapsmøte i NTL Skatt som avholdes i begynnelsen av september. Dagen etter dette representantskapsmøtets slutt, avholder vi så vår store konferanse; «Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde». Kunstløp Fortelle litt mer om din hobby og hvordan den opptar deg på fritiden. Som om ikke hverdagen er full nok av aktiviteter så har jeg også tatt på meg oppgaven som leder av Turn og Idresslaget National kunstløpgruppe hvor mine barn er medlemmer. Det er jo viktig å være engasjert i ungens aktiviteter og min datter på 18 har vært aktiv kunstløper i 12 år. I disse årene har jeg vært i ishallen under treningene så kunne jeg like godt bidra med ulike oppdrag i klubben. Egne aktiviteter har det dessverre ikke vært prioritert bortsett fra jenteturene med mine venninner fra barneskolen. Jeg har i min glade ungdom jobbet som reiseleder og har fremdeles reiselysten i blodet så kanskje jeg burde prioritere å reise tilbake til «gamle trakter». Da takker vi i NTL Skatt-bladet for praten Diktspalte Begeistre Hvordan er det mulig å begeistre mennesket som har alt, men har mistet seg selv? Jeg plukker det opp av rennesteinen og lar eiendelene ligge, slik går det an å begeistre både kvinne og mann. Givende dager Givende dager er dager du gir av deg selv til dem du møter på din vei. Du gir av din tid. Du deler din erfaring. Du forærer av empati og nestekjærlighet. Ei gir du for å få eller oppnå, men rett og slett fordi du evner og gjerne vil at din neste skal vokse, trives og lykkes ved å få det til. 4 NTLSKATT Juni 2014 Juni 2014 NTLSKATT 5

4 Intervjuet En prat med SITS-direktøren Inga Bolstad er sjefen på SITS. Til tross for store utfordringer og nye oppgaver i kø, var det en engasjert og positiv direktør vi møtte da vi besøkte SITS nå midt i mai. Og så er hun så blid. Kjell R Solheim (Tekst og foto) Utfordringer Til tross for hektisk møtevirksomhet, fikk Inga Bolstad lurt inn litt tid til en «prat på gangen» da vi besøkte SITS. Hva er de viktigste utfordringene fremover for SITS? Det viktigste for SITS er å gjennomføre produksjonene vi har ansvar for og levere gode interne tjenester, samt stabil og sikker drift. Som eksempel kan jeg nevne produksjon av selvangivelsen, hvor vi i år har en svært god gjennomføring. Dette har vi oppnådd gjennom solide medarbeidere og fokus på risiko- og kvalitetshåndtering. Selv om vi leverer godt, er det alltid mange utfordringer underveis i så store produksjoner. Da gjelder det å jobbe systematisk og helhetlig. Likevel er vår største utfordring isits er knyttet til modernisering av IT-porteføljen, både på kort og lang sikt. MAG/EDAG bygges nå på nye arkitekturprinsipper. Disse prinsippene skal gjøre det mulig å tilby systemer i fremtiden som gir etaten den nødvendige IT-støtte for å løse fremtidige oppgaver på den måte som skisseres i fremtidsbildene. Det er en omfattende prosess, men det pågår nå flere satsninger i SITS som på sikt vil fase ut mange av de eksisterende «gamle» systemene. Utfordringene knyttet til dette er blant annet en mye større bruk av felleskomponenter, som øker innbyrdes gjensidig avhengighet mellom prosjektene. Dette fører igjen til at det blir utfordrende å planlegge og styre vår omfattende systemportefølje for nyutvikling og videreutvikling i tjenestene som etaten gir til befolkningen. For å kunne kjøre disse nye systemene holder vi akkurat nå på med å bygge ny driftsplattform som skal stå klar til MAG/ EDAG 1 januar Dette er en krevende oppgave. Vi har også igang et prosjekt for å gjennomføre mottaksaktiviteter i SITS linje-organisasjon slik at vi kan overta drift, forvaltning og videreutvikling av det som er utviklet i MAG/EDAG prosjektene og etterhvert også i øvrige moderniserte løsninger. Viktige oppgaver i dette prosjektet er: Identifisere kompetanse- og kapasitetsbehov Gjennomføre kompetanseplaner, bemanning og innleie Oppdatere/tilpasse prosesser og rutiner Identifisere roller, ansvar og hvordan disse kan organiseres best mulig Etablere avtaler, prosesser og styringsmodell for EFF og andre løsninger på modernisert plattform På lik linje med resten av etaten vil det også være en stor utfordring å håndtere de nye oppgavene vi får fra Toll- og avgiftsdirektoratet samt Statens Innkrevingssentral, både systemmessig og personalmessig. SITS deltar tungt inn i prosessene med hvordan deres systemportefølje best kan håndteres. Vi bidrar også til å utarbeide et satsningsforslag som ser på hvordan det kan være mulig å gjenbruke de løsninger skatteetaten allerede har/tenker å lage slik at moderniseringen av enkelte av Toll og avgiftsdirektoratets systemer kan bli best mulig til lavest mulig kostnad. Store prosjekter i fremtiden Har SITS de ressurser og kapasitet som trengs i forhold til de krav og forventninger som stilles? Når det gjelder drift og forvaltning, har SITS effektivisert seg med 15% de siste årene. Måten vi har gjort dette på er å påta oss mer oppgaver uten å ha økt bemanningen tilsvarende. Målet er så mye som 25% i løpet av 5 år. Fremover har vi såpass mye som skal inn i vår organisasjon at vi ikke vil klare det gjennom effektivisering alene. Det er mange store prosjekter som er i oppstartsfase nå og SITS er p.t. overbooket. Dette medfører usikkerhet i forhold til gjennomføringsevne for høsten Dette vil med stor sannsynlighet kunne medføre forsinkelser for prosjekter med lav prioritet. Det er en klar trend i at stor portefølje gir en forsinkelse i mange enkeltprosjekter. Det er en økt risiko for flere forsinkelser med store satsninger på vei inn. Forsinkelser gjør at vi ikke får frigjort ressurser for nye planlagte oppgaver. Det er derfor viktig med prioriteringer! Og det jobber etaten mye med! Slik sett er jeg veldig optimistisk på våre vegne. For tiden har vi også et stort antall utredninger, dvs arbeider med å skissere hvordan nye løsninger kan bygges og estimere hva kostnadene blir. Når det gjelder tjenesteforbedring, bruker vi også mer timer enn planlagt. For oss vil det være viktig med en tydelig strategi/plan på bruk av timer fremover, slik at vi har en mulighet til å planlegge med kompetansevridning. SITS har en stor utfordring i at vi skal modernisere vår IT-portefølje ved å bygge nye systemer samtidig som vi skal kjøre produksjonene like godt eller bedre enn tidligere. Mange av våre faglig dyktige medarbeidere møter da utfordringer med at de skal holde seg oppdatert på alt det de har av kompetanse samtidig som de må lære seg ny kompetanse slik at de kan delta i utvikling og forvaltning/drift av nye løsninger. SITS har begynt denne omstillingen for flere år siden og styrer bruken av nye stillinger tungt slik at vi går i riktig retning. Vi har fortsatt et stykke vei å gå, men har mange tiltak på gang for å bygge kompetanse for våre medarbeidere via kurs og praktisering i prosjektene. Mottaksprosjektet for MAG/ EDAG legger i disse dager planer for hvilken kompetanse vi må ha når vi mottar MAG/ EDAG for fullt. Tilsvarende vil vi gjøre for andre moderniserte systemer slik at vi gradvis endrer vår kompetanseprofil. Vi har også satt av midler til kompetansøking slik at vi sikrer vi har ansatte som er godt rustet. Oppsummert så er det viktig med samspill mellom oss og direktoratet og regionene slik at vi samlet sett gjør de beste valgene for å utnytte den kapasiteten vi har! Outsourcing? Mange har merket seg sourcingsstrategien til SITS. Frykter du, som flere medlemmer, en eventuell mulig outsourcing av enkelte funksjoner i SITS i årene framover? Sourcingsstrategien til SITS er en strategi for hvordan vi kan vri kompetansen til SITS slik at vi kan møte fremtidens behov. SITS må sørge for å være gode på de områder hvor det er viktige at vi må være gode. Der må vi sikre riktig kompetanse og kapasitet. På de andre områdene må vi ta ibruk markedet slik at de leverer tjenester til oss. Vi har definert noen områder hvor vi mener markedet kan gjøre en like god jobb for oss som vi selv kan gjøre, så lenge vi ikke har kapasitet til å gjøre alt selv. Disse områdene er nevnt i sourcingstrategien til SITS og det pågår arbeider med å vurdere om og eventuelt hvordan dette skal gjøres. Ansatte som i dag utfører disse oppgavene skal kunne få nye oppgaver i SITS og også nødvendig kompetanseutvikling. I forbindelse med moderniseringen erfarer vi at SITS ikke får gode nok søkere på utlyste stillinger innen viktige kompetanseområder. F.eks på arkitektområder eller på områder som krever teknisk spesialkompetanse. Dette er utfordrende for SITS og medfører forsinkelser i prosjekter. For å bøte på dette kan SITS i fremtiden bli nødt til å vurdere å knytte seg tettere opp mot markedet med kontrakter for å sikre seg tilgang på nødvendig kompetanse. Dette kan også gjelde i tilfeller hvor det for en kortere periode er store behov for ressurser som SITS ikke har selv. F. eks større utviklingsprosjekter. Disse tiltakene betyr ikke at det ikke vil være behov for ressurser i SITS, snarere tvert imot. Innenfor IT-områdene må SITS bestandig selv, sammen med SKD, ta ansvaret for hva som skal lages, hvordan det skal lages, at vår systemportefølje utvikles på riktig måte og i riktig retning og at vi er istand til å bedømme at det som lages er riktig og kan benyttes i produksjon av tjenester. Inga Bolstad, direktør for SITS 6 NTLSKATT Juni 2014 Juni 2014 NTLSKATT 7

5 EDAG Tema EDAG 8 NTLSKATT Juni 2014 Med a-ordningen på agendaen EDAG-prosjektet innfører a-ordningen fra Dette er en stor endring i måten å rapportere på for alle opplysningspliktige, men det betyr også endringer for ansatte i skatteetaten og på skatteoppkreverkontorene. Skatteoppkreverkonferansene er i full gang ute i regionene og på de fleste av dem er a-ordningen ett av temaene. Anne Signe Strandskogen (tekst) Kort fortalt; hva er a-ordningen? A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå som trer i kraft 1. januar EDAG-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom de tre etatene og har ansvar for å utvikle løsninger og innføre den nye ordningen. A-ordningen samler og forenkler arbeidsgivernes rapportering av inntektsog ansettelsesforhold ved at fem skjemaer erstattes med én melding: a-meldingen. Disse fem skjemaene erstattes i sin helhet av a-meldingen fra 1. januar 2015: 1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015) 2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF- 1025) 3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037) 4. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500) 5. Melding til Aa-registeret (NAV ) All rapportering skal som hovedregel være elektronisk og foregå via lønns- og personalsystem eller gjennom manuell registrering i Altinn. A-meldingen skal leveres ved hver lønnskjøring eller minimum 1 gang per måned. A-meldingen samler 5 skjema i én melding For Skatteetaten er den største endringen at lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven og terminoppgaven faller bort og erstattes av a-meldingen. LTO-kodene erstattes av nye begreper og opplysninger om arbeidsgiveravgift, inntekt og forskuddstrekk hentes fra a-meldingen i SkatteInfo i stedet for terminoppgaven og LTO-basen. Skatteoppkreverkonferansene: A-ordningen og hvordan den påvirker skatteoppkreverne mai var skatteoppkrevere fra Skatt øst samlet på Thon Hotel Oslo Airport. A-ordningen var første tema på dag én av skatteoppkreverkonferansen, og Per Arne Nyberg og Anne Signe Strandskogen fra EDAG-prosjektet presenterte a-ordningen og hva den betyr for arbeidsgivere og for skatteoppkreverkontorene. Hvordan berøres arbeidsgiverne og hvordan skal de forberede seg? Nye frister og begreper For det første har vi fått et nytt begrep med a-ordningen og det er opplysningspliktige, sier Nyberg; Ikke bare arbeidsgivere, men også frivillige organisasjoner og pensjonsutbetalere skal rapportere gjennom a-ordningen; derav begrepet opplysningspliktige. Det blir nye frister for innrapportering. A-meldingen skal leveres minst én gang per måned og fristen for innlevering er den 5. i måneden etter lønnsutbetaling. LTOkodene blir borte og opplysningspliktige må forholde seg til nye begreper i innleveringen. En grundig veiledning som ligger på altinn.no/a-ordningen vil gi god hjelp til å finne frem til de riktige rapporteringspunktene, forteller Nyberg videre. Fra papir til elektronisk innlevering Altinn.no/a-ordningen er a-ordningens hovedside for informasjon til opplysningspliktige og her finnes tips om hvordan opplysningspliktige kan forberede seg på ordningen. Mange benytter lønns- og personalsystem for innrapportering. For opplysningspliktige som ikke har lønns- og personalsystem, vil det komme en ny tjeneste for å levere a-meldingen i Altinn. Antall papirinnleveringer ønsker vi å få ned på null, sier Per Arne Nyberg. - Vi ser en stadig forbedring over hele landet når det gjelder å få arbeidsgivere fra papir til elektronisk innlevering i dag. - Men vi trenger hjelp fra dere skatteoppkrevere til å nå ut til alle, sier han. - I kontakten dere har med arbeidsgiverne vil vi at dere informerer om at det kommer endringer fra 2015 og henvise dem til informasjon som finnes på altinn.no/a-ordningen Vi har også sendt ut brosjyrer til skatteoppkreverne for å dele ut til arbeidsgivere. Finn informasjon om a-ordningen på altinn.no Etatenes fellesforvaltning EFF Per Arne Nyberg kan også opplyse om at Etatenes Fellesforvaltning (EFF) er opprettet til å forvalte ordningen når den trer i kraft i De vil ha ansvar for drift og videreutvikling av a-meldingen, i tillegg har de ansvaret for publikumskontakten og veiledningen. EFF opptrer på vegne av de tre etatene NAV, SSB og Skatteetaten, og vil være organisert under Skattedirektøren. I praksis betyr dette at SOL vil være første kontaktpunkt for alle henvendelser som gjelder a-meldingen. Hos SOL sitter det medarbeidere fra EFF som besvarer henvendelsene og eventuelt sender henvendelser videre til NAV, SSB, SKE eller SKO. De ulike fagetatene vil fortsatt ha det selvstendige fagansvaret på deres områder, poengterer Nyberg. Nye og endrede oppgaver for SKO Etter en fem minutters benstrekk fortsatte Anne Signe Strandskogen å fortelle om hvordan a-ordningen påvirker arbeidsprosesser og rutiner på et skatteoppkreverkontor. Bortfall av oppgaver, endrede og nye oppgaver Strandskogen kan fortelle at arbeid knyttet til manuell håndtering av terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaver utgår. Informasjon fra a-meldingen vil bli overført til SOFIE mottakssystem daglig. Det vil bli endringer i måten data blir hentet på; opplysninger om arbeidsgiveravgift, inntekt og forskuddstrekk hentes fra a-meldingen i stedet for terminoppgaven og LTO-basen. Ved at a-meldingen leveres månedlig, og med opplysninger på personnivå, får vi tilgang til mye mer oppdatert informasjon enn slik det er i dag, forteller Strandskogen. Årskontroller vil bli erstattet av periodevise avvikskontroller gjennom hele året. Det vil bli utarbeidet nye rutiner for dette. Det kan bli endring i enkelte prosesser som følge av at informasjon er tilgjengelig tidligere enn før. Det kan for eksempel bli endringer på når arbeidsgiveravgift fastsettes, og når avregningsklager behandles et overgangsår I starten av 2015 blir mye som før. Det gjelder blant annet behandling og registrering av manuelle oppgaver som terminoppgaver, LTO og årsoppgaver for Årskontrollen for 2014 skal også gjennomføres som før. I tillegg må SKO sette seg inn i oppgaver knyttet til den nye ordningen: første frist 5. februar for innlevering av a-melding. Fristen for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift blir som før; 15. mars forfaller første termin 2015 til betaling. I forbindelse med første betalingsfrist ser vi også for oss at det kan komme en del henvendelser fra opplysningspliktige som ikke har fått med seg den nye ordningen og har forsøkt å levere terminoppgave. Vi jobber i den forbindelse med å kartlegge ulike problemstillinger som kan oppstå og hvordan de skal håndteres, sier Strandskogen. Hun legger til at det etter 15. mars også blir mulighet til å gjennomføre periodisk avvikskontroll. Fra og med inntektsår 2015 skal det ikke registreres LTO mm i SOFIE. Skjermbildene skal imidlertid fortsatt benyttes til endringer for 2014 og tidligere år «full effekt» og det første skatteoppgjøret med data fra a-ordningen Det er først i 2016 vi ser hele betydningen av at a-ordningen er innført, opplyser Strandskogen. Fra og med inntektsåret 2015 blir det ingen registrering av terminoppgaver, LTO og årsoppgaver. Det blir heller ingen årskontroll. - Når det gjelder skatteoppgjøret for 2015 blir det produsert med data fra a-ordningen første gang i juni 2016, avslutter hun. Juni 2014 NTLSKATT 9

6 NSO NSO Årsmøte i Nordisk Skatte Organisasjon 2014 I år var det våre finske kolleger i Verovirkailijain Liitto ry som hadde ansvaret for det praktiske knyttet til det årlige møtet i Nordisk Skatteorganisasjon (NSO). Så om kvelden søndag 25. mai sjekket Anita Stenstvedt, Nina Fosshaug, Bjørn-Ove Hersdal og Erling Broen fra NTL Skatt inn på Hotel Katajanokka i Helsinki. Dette er et tidligere fengsel som er ombygd til hotell. Så for første gang i mitt liv har jeg tilbrakt to netter i ei celle. Erling Broen (Tekst) På årets møte ble det i tillegg til utveksling av erfaringer omkring utviklingen i de nordiske skatteadministrasjoner satt fokus på temaene «helsefremmende lederskap» og «Nordisk benchmarking». Årets møte startet med at den finske skattedirektøren, Pekka Ruuhonen orienterte om utviklingen av den finske skatteforvaltningen og forvaltningens strategi for perioden I orienteringen fokuserte han på viktigheten av å redusere skattegapet, sikre etterlevelse gjennom at brukerne ønsker å handle riktig, betydningen av fungerende og effektive prosesser, samt viktigheten av å ha et kompetent og motivert personalet. Forvaltningsdirektør Kari Huhtala orienterte om den finske skatteforvaltningen satsning på helsefremmende lederskap. Helsefremmende lederskap skal være med å bidra til en arbeidsplass hvor det potensialet som finnes hos den enkelte medarbeider utvikles og tas vare på, slik at det er til nytte for virksomheten. Et av målene ved satsningen er blant å bidra til å redusere sykefraværet skatteforvaltningen betydelig innen år Overinspektør Ann-Sofi Johansson ved datavarehusenheten i den finske skatteforvaltningen orienterte om Nordisk Agenda og resultatene fra nordisk benchmarking Nordisk benchmarking er en permanent nordisk arbeidsgruppe som hvert annet år lager en benchmarking-rapport. Rapporten sammenligner de nordiske skatteforvaltningene via nøkkeltall, kombinasjoner av dem og en temaanalyse. Som rapportens kilde anvendes skatteforvaltningens egne tall, samt nasjonale og OECDs tall. Selv om resultatene av undersøkelsene ikke alltid kan tolkes entydig, er det interessant og lærerikt å sammenligne ulike områder via ulike kombinasjoner og endringer i disse. Også under årets møte i NSO ble utfordringene knyttet til budsjettreduksjoner og nedskjæringer i diskutert. Dette er fortsatt en gjennomgående trend i alle de nordiske skatteadministrasjonene som de alle forsøker å møte ved å fokusere på utvikling av nye IT-løsninger og satsning på informasjon og veiledning for øke etterlevelsen. NSO ser mange positive ting ved fokuseringen på informasjon og veiledning, slik at borgere og virksomheter gis bedre muligheter til å kunne gi korrekte opplysninger og betale riktig skatt, og stiller seg bak kravet om at driften av de nordiske skatteadministrasjoner skal være effektiv og rasjonell blant annet gjennom støtte fra nødvendige og funksjonelle ITsystemer. Men fokus på nye IT-system og etterlevelse er alene ikke tilstrekkelig for å sikre skatteinngangen. Det krever også ny kompetanse, noe medfører at man også må fokuserer på kompetanseutvikling hos de ansatte og finner tid til dette. Det er helt avgjørende for at fokuset på etterlevelse og nye IT-systemer skal gi de ønskede effekter gjennom økt insats. Det er kun ved skatteadministrasjonenes synlige innsats, gjennom veiledning, kontroll og innkreving, at tilliten til skattesystemet kan opprettholdes og skatteinngangen sikres. Deltakerne på årets møte i NSO mener det er nødvendig å si i fra om dette og de konsekvenser budsjettreduksjoner og nedskjæringer vil føre til. Uttalelsen fokuserer på det ensidige fokuset på nedskjæringer av personalressurser for å finne rom til investeringer i ulike nye IT-system, konsekvensene av hva raske endringer og økte kompetansekrav kan føre til, samt behovet for kompetanseutvikling. For øvrig, komforten i cellen og forpleiningen i det tidligere fengselet var aldeles utmerket. NTL Skatt har nå overtatt formannsvervet i NSO, som går på omgang mellom organisasjonene. Foto: Matti Raivio/Masarazzi, Finland. Foto: Erling Broen NTL Skatts representanter på møte, fra venstre: Nina, Bjørn Ove og Anita på NSO-møtet. Deltakerne på årets møte i nordisk skatteorganisasjon i Helsinki. 10 NTLSKATT Juni 2014 Juni 2014 NTLSKATT 11

7 Mangfold og arbeidsmiljø I forbifarten 1. Hvilke saker synes du at NTL- Skatt skal prioritere? 2. Hva synes du om medlemsbladet vårt? 3. Hvordan ser du for deg fremtidens etat? Fokus på arbeidsmiljø og likestilling og mangfold Navn: Birgitte B. Ingebretsen Arbeidssted: Skien Arbeidsområde: Fastsetting MVA oppgavekontroll Fartstid: 22 år 1. Samfunnspolitikk - Fellesskap og likeverd Skattesystemets betydning for velferds-norge For meg som medlem i NTL-skatt er det viktig at rentenivået i Norge er forutsigbart, at vi har rett på fast ansettelse og at vi får gratis helsehjelp. Vi ønsker alle sammen mer lønn, men det hjelper lite om lønnsøkningen blir spist opp av økte låneutgifter og egenandeler for helsetjenester. Retten til fast ansettelse er også viktig for å få forutsigbar inntekt slik at vi fortsatt kan tørre å investere i egen bolig. Rettferdig fordeling Likelønn og likeverd Jobbe for at realkompetanse skal likestilles med formalkompetanse! Være vaktbikkje mot sosial dumping når Skatteetaten og Departementene inngår rammeavtaler med næringslivet. Sette krav til at statens samarbeidspartnere (hoteller, rengjøringsbyrå mv.) har tariffavtale. Jobbe for at Skatteetaten ikke bruker midlertidige ansettelser unødig. Være en aktiv bidragsyter for hvordan Skatteetaten skal være i fremtiden Jeg ønsker at NTL-skatt prøver å se inn i glasskula og se for seg hvilket samfunn vi ønsker å ha om 25 år. NTL-skatt må være foroverlent og se muligheter. Vi må ikke vente på hva regjering og etatsledelsen kommer av forslag til endringer, men være en aktiv forslagsstiller selv. NTL foreslo sammenslåing av Skatt og Toll allerede på 80-tallet og nå blir det en realitet! Hvordan ønsker NTL-skatt at vi skal effektivisere etaten i fremtiden? Som kjent er det de ansatte som kjenner organisasjonen best og endringer lykkes best når det er de ansatte selv som kommer med forslagene til forbedringer. 2. Jeg blar igjennom og skumleser det når jeg får det, men tror at slike blader etterhvert kan erstattes av elektroniske løsninger. 3. Jeg ser for meg at vi vil oppleve store endringer i hele etaten når Toll og SI kommer over. Jeg tror vi kommer til å være funksjonsorganisert uavhengig av regional tilhørighet. Det innebærer at vi ikke lenger vil ha regioner slik vi har i dag. Utfordringene med økt internasjonalisering vil også påvirke oss sterkt og vi kommer til å ha mer samarbeid med skattemyndigheter i andre land. Skatteetaten har lykkes med å gjøre det enkelt å etterleve for de som vil det, og kontrollaktiviteten vil være rettet mot de som ikke ønsker å etterleve. Vi i NTL Skatt har fokus på arbeidsmiljø, likestilling og mangfold. Vi er godt representert i Skatteetatens arbeidsmiljøutvalg (SAMU) og i arbeidsmiljøutvalget (AMU) for Skatteopplysningen i perioden fra NTL Skatt har også for denne perioden oppnevnt hovedverneombudet, som nå er Jon Atle Spilde fra NTL Skatt vest. Han har erstattet Elin Kristensen, som etter mange års flott innsats som hovedverneombud, gikk ut av denne rollen ved årsskiftet. En stor takk til Elin! Jon Atle Spilde I SAMU for øvrig er vi representert ved Unni Jørgensen med Hanne Guri Vikan som vararepresentant. SAMU har godt fokus på helsefremmende arbeidsplasser og oppfølging av den nye IA-avtalen. Det er også enighet om at SAMU og fellesmøtet må ha god kontakt i viktige saker framover som berører de ansatte i etaten. Unni Jørgensen Hanne Guri Vikan I arbeidsmiljøutvalget for Skatteopplysningen, har NTL Skatt oppnevnt hovedverneombudet Heidi Bye med vararepresentant Eva Grete Sandnes. I utvalget ellers er våre representanter Ragnhild Holm, og vararepresentanter Jøndi Sandor og Elin Kristensen. Likestilling og mangfold I det nyoppnevnte utvalget for likestilling og mangfold, er våre representanter Bente Næss Holt, med Orhan Kreso som vararepresentant. Hovedverneombud Jon Atle Spilde sitter også i utvalget. Utvalget vil bl.a. være en viktig premissleverandør til Skattedirektoratet i likestilling- og mangfoldspørsmål. Bente Næss Holt Orhan Kreso Navn: Morten Hansen Arbeidssted: DFØ Trondheim Arbeidsområde: Lønnsområde Fartstid: Siden desember Førsteprioritet må være å ivareta medlemmenes interesser i de pågående strukturendringene. Det gjelder både i omorganiseringer som skatteetaten har vært igjennom og det DFØ er igjennom, men også i prosessene der oppgaver og ansatte flyttes fra SI og Toll. 2. Medlemsbladet har alltid mye spennende innhold. Kunne gjerne stått mer om DFØ, men der har vi nok selv et stort ansvar med å fylle eventuell spalteplass. 3. Om vi snakker skatteetaten her så vil det nok skje mye i tiden fremover. Nye oppgaver fra Toll og SI tyder på at etaten står sterkt. I DFØ så er vi midt i en stor omstruktureringsfase der man samler tjenestene i tre byer og legger ned aktiviteten på 5 steder. Hva som blir veien videre etter omorganiseringen er umulig å spå, men ingenting tyder på at dette blir siste runde med omorganisering i DFØ. Fordelene dine har kommet til mobilen Få mer ut av medlemskapet ditt. Gjør deg kjent med medlemsfordelene dine med vår app. Scann QR-koden for å laste ned appen, eller gå inn på nettadressen 12 NTLSKATT Juni 2014 Juni 2014 NTLSKATT 13

8 medlemsfordeler Gode banknyheter for NTLs medlemmer mellom år Det gjøres et godt vervearbeid i NTL og medlemsfordelene våre i LOfavør er viktige for å ivareta medlemmene og rekruttere flere. LOfavør lanserer nå bankfordeler for NTLs medlemmer og student/lærlingmedlemmer. Fordelene må gjøres kjent blant potensielt nye og nåværende medlemmer i aldersgruppen år. LOfavør BSU - med dobbel rente første året for nye BSU-sparere! Dobbel rente første år gjelder kun for nye BSU-sparere, men alle NTL-medlemmer får 0,25 % rentefordel på ordinær BSU-rente i alle SpareBank1s filialer. LOfavør Boliglån Ung - rabatt på boliglån og fri etablering! Medlemmer får 0,10 % prosentpoeng rabatt på ungdomslån i SpareBank1 og kroner 0,- i etableringsgebyrer.* *Renten fastsettes individuelt når låneavtalen inngås. Priseksempel med effektiv rente fra 3,72 %: 2 millioner nedbetalt over 25 år totalt kroner = kostnad per måned kroner Diktspalte Sudoku Nybakt Nybakt mor er ofte nevnt, mens bakeren er glemt. Godt å vite at gjæringa tar sånn cirka ni måneder. Etter år blir mor gammelbakt og endelig nedlagt, mens bakeprodusentene utvikler nye produkter som nybakt lukter. Lenge leve de nybakte bollene og smårollingene. Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. fire, tre, og to flaxlodd. Svarfrist: HurtigINFO Siste utgaver av Hurtig-info: 7/2014: Fellesmøtet i SKD 28. og 29.april 8/2014: Revidert nasjonalbudsjett /2014: Fellesmøte mai 10/2014: Enighet i lønnsoppgjøret 11/2014: Fellesmøte i SKD 28.mai 12/2014: Uravstemningen Du kan også finne disse på kontrollinfo Siste utgaver av Kontroll-info: 2/2014: Høringsuttalelse til standard for god regnskapsføringsskikk. SOLINFO Siste utgaver av SOL-info: Info etter Hovedavtalemøte 5.juni Riktig løsning sendes til: Inge Sveås, Sunnan, 7717 Steinkjer eller pr. mail Vinnere nr. 1/2014: Aud Kurthi, Vinterbakken 4, 9600 Hammerfest, (4 flaxlodd) Estrid Eidem, DFØ Lønnsavdelingen, Pb 149, Sentrum, 4001 Stavanger, (3 flaxlodd) Jon Per Longva, Snikkergt. 15, 2850 Lena, (2 flaxlodd). Kontaktoss Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: 1. nestleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: 2. nestleder: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: Sekretær: Anita Stenstvedt, Skatt Midt-Norge Tlf: E-post: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: Unni Jørgensen, Skatt sør Tlf: E-post: Trine H. Koritzinsky, DFØ Sentralenheten Tlf: E-post: NTL Skatt, Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo, E-post: Internett: Rimle Christine Michelsen, Skatt vest Tlf: E-post: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: E-post: Varamedlemmer: 1. varastyremedlem: Thore Berg, Skatt øst Tlf: E-post: 2. varastyremedlem: Anja Baadstrand, Skatt nord Tlf: E-post: 3. varastyremedlem: May Elisabeth Gjelstad, Skatt øst Tlf: E-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: E-post: Kjell R. Solheim, Skatt sør Tlf.: E-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: avdelingsledere: NTL Skatt øst: Frode Waglen. Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Silje-Charina Skog. Tlf: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt. Tlf.: E-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen. Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal. Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug. Tlf.: E-post: NTL DFØ: Leder Thomas Søberg-Håkensen DFØ Hamar Tlf: E-post: Hovedtillitsvalgt skatteopplysningen: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: Kontrollfaglig utvalg: Kontaktperson: Jon Per Longva, Skatt øst Tlf: E-post: folkeregisterutvalg: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: Ungdomsutvalg: Leder: Morten Fjeld Ørsnes Skatt vest Tlf: E-post: 14 NTLSKATT Juni 2014 Juni 2014 NTLSKATT 15

9 Utgiver: NTL Skatt Returadresse: NTL Skatt, Folkets Hus Youngsgt Oslo Vervekampanjen gir resultater! Vervekampanjen gir resultater, og vi i NTL Skatt får stadig nye medlemmer! Takk til dere som har vervet nye medlemmer, og vi håper at ytterligere innsats fra enda flere av dere vil kunne gi oss mange nye medlemmer. Vi er stolte av NTL Skatt og flere medlemmer vil bl.a. være med på å gjøre NTL Skatt enda sterkere og ha enda større innflytelse både i Skatteetaten og DFØ. Mer om vervekampanjen, velkomstgaver og vervepremier finner du på vår nettside; Nye medlemmer får tilsendt en velkomstgave i form av en tøff hettejakke fra NTL Skatt. Når du har vervet et nytt medlem sender du en e-post til med navn og postadresse på den du har vervet, helst med størrelse (M, L, XL, XXL, 3XL) på hettejakken. Vår felles styrke - din trygghet! s: nnslag Som en takk til de som verver sender vi en liten oppmerksomhet i form av flakslodd. Du får 4 flakslodd for hvert nytt medlem du verver, og du blir med i en trekning på et gavekort på kr og 1 gavekort på kr Trekning av gavekort finner sted hver 4 måned. Det blir i tillegg foretatt en hovedtrekning av et gavekort på kr der alle som har vervet nye medlemmer det siste året deltar. Norsk Tjenestemannslag Vi minner om at de som verver også får fine vervepremier fra NTL. Informasjon om disse finner du på nettsiden til NTL:

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Hva er EDAG og hva betyr det for meg? Side 5 NYTT. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2014/37. årgang.

Hva er EDAG og hva betyr det for meg? Side 5 NYTT. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2014/37. årgang. NYTT Nr. 2-2014/37. årgang Ny IA-avtale Side 8 -konferansen Side 10 YS Stats medbestemmelseskonferanse Side 14 Hva er EDAG og hva betyr det for meg? Side 5 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND -

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NYTT. Møte med de nordiske skattedirektørene Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2010/33.

NYTT. Møte med de nordiske skattedirektørene Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2010/33. NYTT Nr. 3-2010/33. årgang Vårens vakreste eventyr? Side. 4 Lønn, ledelse, arbeidsmiljø og sånt Side 8 Tips for å skrive et godt lønnskrav SkL butikken Side 10 Side 18 Foto: Kristin Rabben Møte med de

Detaljer

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36.

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36. NYTT Nr. 4-2013/36. årgang Tillitsvalgtkurs Side 8 Lønnskurs Side 9 Valg 2013 Side 11 Møt den nye skattedirektøren Hans Christian Holte Side 4 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9

101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9 101 bladet for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2008 Det våres Forsvaret har ingen seniorpolitikk Ledersamling side 8-9 Forsvarsbygg side 13 side 6 Redaktøren Slipp fangene

Detaljer

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving.

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving. NYTT Nr. 3-2008/31. årgang - for deg og meg Offentlig innkreving Side 5 Sommervotter Side 7 Kan vi avlive myten Side 8 GOD SOMMER Skuddsikre 17-åringer 2 0 0 8 Side 10 - for deg, med deg og nær deg SkL

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34.

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34. NYTT Nr. 3-2011/34. årgang Skatteetatens fullmakt til å legge ned småkontor Side 4 Region sør - 5 fylker tett i tett Side 6 Intervju med Frida Nokken Side 12 SkLs seniorer trives på jobb Side 16 Møt den

Detaljer

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36.

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36. NYTT Nr. 2-2013/36. årgang SkL-konferansen Side 4 Årskonferanse for SkL sør og SkL SKD/SITS Side 10 Nytter likestilling? Side 20 Ny YS-leder - En dag med Jorunn Berland Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang NYTT Nr. 1-2010/33. årgang Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Side 8 En skikkelig positiv gjeng Side 10 Dønn kjedelig og slitsomt Side 15 SkL butikken Side 18 Isslott, badstue og 25 minus Side 14 MEDLEMSBLAD

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer