NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10."

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

2 NTLSKATT Nummer 1 - Desember 2014 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Kjell R Solheim Redaksjonen avsluttet 10. juni 2014 Neste nummer September Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Nina, en travel dame på SITS 6 En prat med SITS-direktøren 8 A-ordningen på agendaen 10 Årsmøte i NSO 12 I forbifarten 13 Mangfold og arbeidsmiljø 14 Dikt, info og Sudoku 15 Kontaktoss 16 Verv og vinn leder Hovedtariffoppgjøret Når dette leses er resultatet av uravstemningen i hovedtariffoppgjøret i staten kjent. Det vil da være klart om 2/3 av medlemmene avga stemme og at resultatet således ble gyldig, eller om det var styret i LO Stat som for vår del godkjente resultatet. Det vil også være kjent om det ble JA eller Nei til resultatet. Det økonomiske resultatet Rammen i oppgjøret ble om lag 3,3 %. På de laveste lønnstrinnene ble det kronetillegg på mellom 6500 og 8800 kroner, og fra lønnstrinn 54 og oppover ble det et prosenttillegg på 1,98 % av lønnstrinnsverdien. Det er satt av en pott til lokale forhandlinger i de statlige virksomhetene til høsten. Potten tilsvarer omtrent en tredel av rammen. Vanskelig oppgjør Forbundsleder i NTL John Leirvaag sa det slik etter oppgjøret; «at med en arbeidsgiver som angrep opparbeidede rettigheter og fokuserte på prosenttillegg og store potter til lokale forhandlinger, var det dette vi klarte å hente ut under meklingen. Nå er det opp til medlemmene å bestemme». Han var også klar på at dette varsler om et klart tøffere forhandlingsklima i offentlig sektor framover. Anbefaling fra styret i NTL Skatt Styret i NTL Skatt sentralt hadde møte i begynnelsen av juni og behandlet resultatet av oppgjøret. Vi forserte også behandlingen av denne saken, slik at det skulle være noen mening i en anbefaling, mens de fleste av dere fortsatt ikke hadde avgitt stemme. Som dere har fått med dere, så anbefalte et flertall i styret i NTL Skatt dere medlemmer om å stemme NEI til resultatet av oppgjøret. Styrets begrunnelse var bl.a. at vi i våre krav til hovedtariff-oppgjøret krevde at hoveddelen av lønnstilleggene skulle gis som sentrale tillegg i form av tillegg på A-tabellen som kronetillegg. Vi krevde også at det skulle avsettes en del av rammen til sentrale justeringsforhandlinger. I tillegg krevde vi en full revidering av A-lønnstabellen, slik at det blir lik avstand i kroner mellom hvert trinn i tabellen. I dag er det stor forskjell på kronebeløpene mellom de forskjellige lønnstrinn noe vi mente det måtte gjøres noe med. Slik vi vurderer resultatet etter meklingen, innfrir ikke resultatet våre viktigste krav. Resultatet vil føre til at mange av våre medlemmer bare vil få et lønnstillegg på mellom kr og kr , noe som er langt under rammen på 3,3 %. Den enkelte er avhengig av å få tillegg i de lokale lønnsforhandlingene dersom man skal få et tillegg som ligger opp mot rammen i privat sektor, noe mange ikke vil få. Resultatet er også en videreføring og forsterking av en utvikling vi har sett i lønnsoppgjørene de siste årene, en utvikling som fører til at lønnsforskjellene blant ansatte i staten blir større og større. Dette er en utvikling vi ikke ønsker. Manglende og sen informasjon Igjen kunne vi dessverre konstatere at det ikke fungerte godt nok med informasjon ut til medlemmene om resultatet av oppgjøret. Vi var pånytt for sent ute, og det holder ikke når mange må få resultatet av konkurrerende organisasjoner, og lese på avisenes nettsider at det er blitt en enighet i oppgjøret. Her må det full skjerpings til ved neste korsvei! Til slutt vil jeg få takke for gode streikeforberedelser også denne gangen fra de av dere som var involvert i disse! Stein Thorvaldsen RedaktørEN DIN TANKE ER FRI..? Hei til dere alle. Forsommeren kaster sine utrolig gode og velsmakende solstråler over mitt arme legeme. Dette når jeg i skrivende stund ser at vi er i ferd med å passere månedsskiftet mai til juni. Vi stevner mot en sommer som vi alle selvfølgelig håper skal bli noe av det beste i manns minne! Noen skår i gleden synes jeg imidlertid å skue..hovedtariffoppgjøret! Vi har fått oss presentert et skuffende framforhandlet (og siden meklet og akseptert!) tilbud gitt av vår statlige arbeidsgiver. For de fleste av oss må dette oppfattes som noe av det stussligste vi vel noensinne har sett! Dessverre! Vel nå er det opp til grasrota og si sitt! Og selv om dere alle vet det endelige resultatet av uravstemningen når dette leses så levner vel dette avsnittet ikke noen tvil om hvilken stemme undertegnede vil bidra med! Som mangeårig medlem av rørsla i Innmelding mange forskjellige verv og med mange forskjellige oppgaver hadde jeg uansett ikke trodd jeg ville bli presentert for noe som liknet dette! Ok, den som lever får se! Dette sier et aldeles utmerket ordtak som vel ennå ikke har gått helt av moten! Så til dette nummer av medlemsbladet! Litt av hvert! Faste spalter som sedvanlig! Noe nytt også denne gangen! Og tiden går og med det at vi nærmer oss representantskapsmøte i Landsforeningen i september! Slik at dette vil bli det siste nummeret av medlemsbladet før vi har avviklet møtet som er vår forenings høyeste myndighet, og hvor gamle koster (les: medlemmer i styret og ellers!) gjenvelges og ellers nye koster velges for første gang! Spennende både å delta som førstegangsdelegat, og som en noe mer sedat og tilbaketrukket (og kanskje alderstegen?) delegat med mange år i rørsla! Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Vel gled dere ny som gjenganger! Spennende er det! Også denne gang prøver jeg meg på et trøndersk bidrag i det jeg ønsker dere alle en riktig god, solfylt og gjerne evigvarende sommer! Vi befinner oss på landet og en bonde fra Trøndelag skyldte kemneren mange tusenlapper i skatt. Derfor var ikke kemneren akkurat blid da han troppet opp hos bonden og dundrer på døren! -Ludvigsen, e du heim? -Næi det e æ itj, lød det innenfra. -Mæn e de itj slagstøvlan din som står utafer? -Æ hi to par! Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Juni 2014 NTLSKATT 3

3 Intervjuet Nina - en travel dame på SITS Som både hovedtillitsvalgt og lokalt tillitsvalgt i SKD/SITS har Nina Fosshaug travle dager. Derfor er det godt å slappe av hjemme med hobbyer som opptar hele familien for eksempel kunstløp. Kjell R Solheim (Tekst og foto) Nina startet å jobbe i Skattedirektoratet i Hun arbeider nå med grunnlagsdata som skal inn i selvangivelsene. Men en vanlig arbeidsdag for Nina består stort sett av fagforeningsarbeid. Hun er frikjøpt 60% for NTL Skatt i tillegg til å være hovedtillitsvalgt for NTL Skatt SKD/SITS. Medlemmer sitter spredt NTL Skatt-medlemmene hun er tillitsvalgt for sitter spredt på lokasjoner på Lillehammer, i Oslo og Grimstad, og ellers rundt om i landet. Vi spurte Nina om akkurat det kan by på problemer. Det er nok utfordrende når medlemmene sitter så spredt, en får ikke den kontakten som en gjerne vil ha. Men heldigvis har vi dyktige lokale tillitsvalgte som gjør en god jobb, så jeg mener at vi ivaretar alle medlemmene våre på en god måte. Stadige endringer Det skjer stadig endringer og omorganiseringer i SITS. Hvordan er det som tillitsvalgt å takle de utfordringene det fører med seg? Jeg tror at SITS er den avdelingen i Skatteetaten der det skjer mest forandringer, og det er klart at det gir utfordringer. Det skjer noe nytt hele tiden, og det gjelder å følge med. Det går mye tid til å sette seg inn i sakene, men dette er en viktig jobb som jeg liker. Hvordan får man til den nødvendige kompetansehevingen til de ansatte når de stadig pålegges nye oppgaver som følge av endringene? Ledelsen i både SKD og SITS har Nina Fosshaug, leder av NTL Skatt SKD/SITS fokus på kompetanseheving. Prosjekt som nyutvikles og som skal overføres til linjen har gode rutiner på kompetanseoverføring. Heldigvis har vi også mange medlemmer som tar kontakt med styret i SKD/SITS og holder oss informert om det er noe som ikke fungerer så bra og som vi bør ha fokus på. Dette er en veldig viktig dialog mellom medlemmer og foreningen. Vi hører stadig om uttrykkene sourcing og outsourcing bl.a. det å legge arbeidsoppgaver ut på anbud. Tror du at noen av våre oppgaver kan bli outsourcet? Det ser jeg ikke bort i fra. Vi har jo allerede oppgaver som blir utført av andre enn oss i Skatteetaten skanning av papirselvangivelser for eksempel. Grensesnitt Det var også en stor omorganisering i fjor i Skattedirektoratet, den såkalte «grensesnittsaken». Har denne omorganiseringen nå gått seg til, eller er det fortsatt utfordringer i gjennomføringen av denne? Det jobbes fremdeles med «grensesnitt» som nå har endret navn til KF-prosjektet. Dette kommer nok til å holdes i gang en stund fremover og vi får informasjon om dette på våre hovedavtaler som holdes en gang i måneden. Framtiden Hvilke utfordringer tror du blir de viktigste å håndtere for SITS og Skattedirektoratet i de nærmeste årene? Det er mye som skal utvikles innen IT, ikke bare de prosjektene vi har hørt om i en periode men det kommer jo også inn nytt når Toll og Skatt slåes sammen og nye system skal utviklers og implementeres i våre eksisterende system. Mye som skjer Stein Thorvaldsen (Tekst) Denne våren har vært preget av stor omstillingsaktivitet i både Skatteetaten og DFØ. Vi er inne i en periode med omstillinger og større endringer på gang. I DFØ skjer gjennomføringen av den tøffe omorganiseringen av etaten for fullt, og i Skatteetaten pågår arbeidet for fullt med implementering av oppgaver fra toll- og avgiftsetaten, Statens Innkrevingssentral og utredning av oppgaver fra Statens kartverk. Dessuten er et fremtidsbilde for «Skatteetaten 2025» vedtatt, og man skal i gang med et prosjekt med en ny kontorstruktur i etaten. Likeledes pågår gjennomføringen av etatens storbedriftssatsning for fullt. NTL Skatt følger opp alle disse omstillingene og prosjektene til det beste for våre medlemmer. I Skatteetaten har vi vært representert på alle etatsledermøtene som har jobbet frem det nye fremtidsbildet for Skatteetaten I toll/skatt og SI-prosessene har vi vært med i forhandlingene om utarbeidelse av omstillingsavtaler, og er involvert i det videre arbeid som skal skje med gjennomføring når funksjonskartlegginger mv. er ferdig. Vi har også etablert et godt samarbeid med NTL i tolletaten og NTL ved Statens Innkrevingssentral. Endringer i nemndsordningen NTL Skatt jobber nå også med en høringsuttalelse til forslaget fra FIN om endringer i nemndsordningen. Den nye Skatteklagenemda skal styrke skattyters rettssikkerhet og sikre en effektiv behandling av klagesakene, sier finansminister Siv Jensen. Vi har fått inn flere gode kommentarer fra dere ute på forslagene fra FIN. Vår høringsuttalelse vil ta utgangspunkt i de kommentarene vi ga i fjor på den interne kommentarrunden i Skatteetaten. Her mente vi bl.a. at forberedelsen av saker for nemndene fortsatt skal ligge til skattekontorene. Dette er naturlig i og med at alle klager skal innom skattekontoret for vurdering av eventuell omgjøring av eget vedtak. Dette er også viktig for å opprettholde, utvikle og styrke kompetansemiljøene i driftsenhetene på dette området. Representantskapsmøte og konferanse i NTL Skatt Når sommeren er over går det raskt mot representantskapsmøte i NTL Skatt som avholdes i begynnelsen av september. Dagen etter dette representantskapsmøtets slutt, avholder vi så vår store konferanse; «Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde». Kunstløp Fortelle litt mer om din hobby og hvordan den opptar deg på fritiden. Som om ikke hverdagen er full nok av aktiviteter så har jeg også tatt på meg oppgaven som leder av Turn og Idresslaget National kunstløpgruppe hvor mine barn er medlemmer. Det er jo viktig å være engasjert i ungens aktiviteter og min datter på 18 har vært aktiv kunstløper i 12 år. I disse årene har jeg vært i ishallen under treningene så kunne jeg like godt bidra med ulike oppdrag i klubben. Egne aktiviteter har det dessverre ikke vært prioritert bortsett fra jenteturene med mine venninner fra barneskolen. Jeg har i min glade ungdom jobbet som reiseleder og har fremdeles reiselysten i blodet så kanskje jeg burde prioritere å reise tilbake til «gamle trakter». Da takker vi i NTL Skatt-bladet for praten Diktspalte Begeistre Hvordan er det mulig å begeistre mennesket som har alt, men har mistet seg selv? Jeg plukker det opp av rennesteinen og lar eiendelene ligge, slik går det an å begeistre både kvinne og mann. Givende dager Givende dager er dager du gir av deg selv til dem du møter på din vei. Du gir av din tid. Du deler din erfaring. Du forærer av empati og nestekjærlighet. Ei gir du for å få eller oppnå, men rett og slett fordi du evner og gjerne vil at din neste skal vokse, trives og lykkes ved å få det til. 4 NTLSKATT Juni 2014 Juni 2014 NTLSKATT 5

4 Intervjuet En prat med SITS-direktøren Inga Bolstad er sjefen på SITS. Til tross for store utfordringer og nye oppgaver i kø, var det en engasjert og positiv direktør vi møtte da vi besøkte SITS nå midt i mai. Og så er hun så blid. Kjell R Solheim (Tekst og foto) Utfordringer Til tross for hektisk møtevirksomhet, fikk Inga Bolstad lurt inn litt tid til en «prat på gangen» da vi besøkte SITS. Hva er de viktigste utfordringene fremover for SITS? Det viktigste for SITS er å gjennomføre produksjonene vi har ansvar for og levere gode interne tjenester, samt stabil og sikker drift. Som eksempel kan jeg nevne produksjon av selvangivelsen, hvor vi i år har en svært god gjennomføring. Dette har vi oppnådd gjennom solide medarbeidere og fokus på risiko- og kvalitetshåndtering. Selv om vi leverer godt, er det alltid mange utfordringer underveis i så store produksjoner. Da gjelder det å jobbe systematisk og helhetlig. Likevel er vår største utfordring isits er knyttet til modernisering av IT-porteføljen, både på kort og lang sikt. MAG/EDAG bygges nå på nye arkitekturprinsipper. Disse prinsippene skal gjøre det mulig å tilby systemer i fremtiden som gir etaten den nødvendige IT-støtte for å løse fremtidige oppgaver på den måte som skisseres i fremtidsbildene. Det er en omfattende prosess, men det pågår nå flere satsninger i SITS som på sikt vil fase ut mange av de eksisterende «gamle» systemene. Utfordringene knyttet til dette er blant annet en mye større bruk av felleskomponenter, som øker innbyrdes gjensidig avhengighet mellom prosjektene. Dette fører igjen til at det blir utfordrende å planlegge og styre vår omfattende systemportefølje for nyutvikling og videreutvikling i tjenestene som etaten gir til befolkningen. For å kunne kjøre disse nye systemene holder vi akkurat nå på med å bygge ny driftsplattform som skal stå klar til MAG/ EDAG 1 januar Dette er en krevende oppgave. Vi har også igang et prosjekt for å gjennomføre mottaksaktiviteter i SITS linje-organisasjon slik at vi kan overta drift, forvaltning og videreutvikling av det som er utviklet i MAG/EDAG prosjektene og etterhvert også i øvrige moderniserte løsninger. Viktige oppgaver i dette prosjektet er: Identifisere kompetanse- og kapasitetsbehov Gjennomføre kompetanseplaner, bemanning og innleie Oppdatere/tilpasse prosesser og rutiner Identifisere roller, ansvar og hvordan disse kan organiseres best mulig Etablere avtaler, prosesser og styringsmodell for EFF og andre løsninger på modernisert plattform På lik linje med resten av etaten vil det også være en stor utfordring å håndtere de nye oppgavene vi får fra Toll- og avgiftsdirektoratet samt Statens Innkrevingssentral, både systemmessig og personalmessig. SITS deltar tungt inn i prosessene med hvordan deres systemportefølje best kan håndteres. Vi bidrar også til å utarbeide et satsningsforslag som ser på hvordan det kan være mulig å gjenbruke de løsninger skatteetaten allerede har/tenker å lage slik at moderniseringen av enkelte av Toll og avgiftsdirektoratets systemer kan bli best mulig til lavest mulig kostnad. Store prosjekter i fremtiden Har SITS de ressurser og kapasitet som trengs i forhold til de krav og forventninger som stilles? Når det gjelder drift og forvaltning, har SITS effektivisert seg med 15% de siste årene. Måten vi har gjort dette på er å påta oss mer oppgaver uten å ha økt bemanningen tilsvarende. Målet er så mye som 25% i løpet av 5 år. Fremover har vi såpass mye som skal inn i vår organisasjon at vi ikke vil klare det gjennom effektivisering alene. Det er mange store prosjekter som er i oppstartsfase nå og SITS er p.t. overbooket. Dette medfører usikkerhet i forhold til gjennomføringsevne for høsten Dette vil med stor sannsynlighet kunne medføre forsinkelser for prosjekter med lav prioritet. Det er en klar trend i at stor portefølje gir en forsinkelse i mange enkeltprosjekter. Det er en økt risiko for flere forsinkelser med store satsninger på vei inn. Forsinkelser gjør at vi ikke får frigjort ressurser for nye planlagte oppgaver. Det er derfor viktig med prioriteringer! Og det jobber etaten mye med! Slik sett er jeg veldig optimistisk på våre vegne. For tiden har vi også et stort antall utredninger, dvs arbeider med å skissere hvordan nye løsninger kan bygges og estimere hva kostnadene blir. Når det gjelder tjenesteforbedring, bruker vi også mer timer enn planlagt. For oss vil det være viktig med en tydelig strategi/plan på bruk av timer fremover, slik at vi har en mulighet til å planlegge med kompetansevridning. SITS har en stor utfordring i at vi skal modernisere vår IT-portefølje ved å bygge nye systemer samtidig som vi skal kjøre produksjonene like godt eller bedre enn tidligere. Mange av våre faglig dyktige medarbeidere møter da utfordringer med at de skal holde seg oppdatert på alt det de har av kompetanse samtidig som de må lære seg ny kompetanse slik at de kan delta i utvikling og forvaltning/drift av nye løsninger. SITS har begynt denne omstillingen for flere år siden og styrer bruken av nye stillinger tungt slik at vi går i riktig retning. Vi har fortsatt et stykke vei å gå, men har mange tiltak på gang for å bygge kompetanse for våre medarbeidere via kurs og praktisering i prosjektene. Mottaksprosjektet for MAG/ EDAG legger i disse dager planer for hvilken kompetanse vi må ha når vi mottar MAG/ EDAG for fullt. Tilsvarende vil vi gjøre for andre moderniserte systemer slik at vi gradvis endrer vår kompetanseprofil. Vi har også satt av midler til kompetansøking slik at vi sikrer vi har ansatte som er godt rustet. Oppsummert så er det viktig med samspill mellom oss og direktoratet og regionene slik at vi samlet sett gjør de beste valgene for å utnytte den kapasiteten vi har! Outsourcing? Mange har merket seg sourcingsstrategien til SITS. Frykter du, som flere medlemmer, en eventuell mulig outsourcing av enkelte funksjoner i SITS i årene framover? Sourcingsstrategien til SITS er en strategi for hvordan vi kan vri kompetansen til SITS slik at vi kan møte fremtidens behov. SITS må sørge for å være gode på de områder hvor det er viktige at vi må være gode. Der må vi sikre riktig kompetanse og kapasitet. På de andre områdene må vi ta ibruk markedet slik at de leverer tjenester til oss. Vi har definert noen områder hvor vi mener markedet kan gjøre en like god jobb for oss som vi selv kan gjøre, så lenge vi ikke har kapasitet til å gjøre alt selv. Disse områdene er nevnt i sourcingstrategien til SITS og det pågår arbeider med å vurdere om og eventuelt hvordan dette skal gjøres. Ansatte som i dag utfører disse oppgavene skal kunne få nye oppgaver i SITS og også nødvendig kompetanseutvikling. I forbindelse med moderniseringen erfarer vi at SITS ikke får gode nok søkere på utlyste stillinger innen viktige kompetanseområder. F.eks på arkitektområder eller på områder som krever teknisk spesialkompetanse. Dette er utfordrende for SITS og medfører forsinkelser i prosjekter. For å bøte på dette kan SITS i fremtiden bli nødt til å vurdere å knytte seg tettere opp mot markedet med kontrakter for å sikre seg tilgang på nødvendig kompetanse. Dette kan også gjelde i tilfeller hvor det for en kortere periode er store behov for ressurser som SITS ikke har selv. F. eks større utviklingsprosjekter. Disse tiltakene betyr ikke at det ikke vil være behov for ressurser i SITS, snarere tvert imot. Innenfor IT-områdene må SITS bestandig selv, sammen med SKD, ta ansvaret for hva som skal lages, hvordan det skal lages, at vår systemportefølje utvikles på riktig måte og i riktig retning og at vi er istand til å bedømme at det som lages er riktig og kan benyttes i produksjon av tjenester. Inga Bolstad, direktør for SITS 6 NTLSKATT Juni 2014 Juni 2014 NTLSKATT 7

5 EDAG Tema EDAG 8 NTLSKATT Juni 2014 Med a-ordningen på agendaen EDAG-prosjektet innfører a-ordningen fra Dette er en stor endring i måten å rapportere på for alle opplysningspliktige, men det betyr også endringer for ansatte i skatteetaten og på skatteoppkreverkontorene. Skatteoppkreverkonferansene er i full gang ute i regionene og på de fleste av dem er a-ordningen ett av temaene. Anne Signe Strandskogen (tekst) Kort fortalt; hva er a-ordningen? A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå som trer i kraft 1. januar EDAG-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom de tre etatene og har ansvar for å utvikle løsninger og innføre den nye ordningen. A-ordningen samler og forenkler arbeidsgivernes rapportering av inntektsog ansettelsesforhold ved at fem skjemaer erstattes med én melding: a-meldingen. Disse fem skjemaene erstattes i sin helhet av a-meldingen fra 1. januar 2015: 1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015) 2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF- 1025) 3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037) 4. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500) 5. Melding til Aa-registeret (NAV ) All rapportering skal som hovedregel være elektronisk og foregå via lønns- og personalsystem eller gjennom manuell registrering i Altinn. A-meldingen skal leveres ved hver lønnskjøring eller minimum 1 gang per måned. A-meldingen samler 5 skjema i én melding For Skatteetaten er den største endringen at lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven og terminoppgaven faller bort og erstattes av a-meldingen. LTO-kodene erstattes av nye begreper og opplysninger om arbeidsgiveravgift, inntekt og forskuddstrekk hentes fra a-meldingen i SkatteInfo i stedet for terminoppgaven og LTO-basen. Skatteoppkreverkonferansene: A-ordningen og hvordan den påvirker skatteoppkreverne mai var skatteoppkrevere fra Skatt øst samlet på Thon Hotel Oslo Airport. A-ordningen var første tema på dag én av skatteoppkreverkonferansen, og Per Arne Nyberg og Anne Signe Strandskogen fra EDAG-prosjektet presenterte a-ordningen og hva den betyr for arbeidsgivere og for skatteoppkreverkontorene. Hvordan berøres arbeidsgiverne og hvordan skal de forberede seg? Nye frister og begreper For det første har vi fått et nytt begrep med a-ordningen og det er opplysningspliktige, sier Nyberg; Ikke bare arbeidsgivere, men også frivillige organisasjoner og pensjonsutbetalere skal rapportere gjennom a-ordningen; derav begrepet opplysningspliktige. Det blir nye frister for innrapportering. A-meldingen skal leveres minst én gang per måned og fristen for innlevering er den 5. i måneden etter lønnsutbetaling. LTOkodene blir borte og opplysningspliktige må forholde seg til nye begreper i innleveringen. En grundig veiledning som ligger på altinn.no/a-ordningen vil gi god hjelp til å finne frem til de riktige rapporteringspunktene, forteller Nyberg videre. Fra papir til elektronisk innlevering Altinn.no/a-ordningen er a-ordningens hovedside for informasjon til opplysningspliktige og her finnes tips om hvordan opplysningspliktige kan forberede seg på ordningen. Mange benytter lønns- og personalsystem for innrapportering. For opplysningspliktige som ikke har lønns- og personalsystem, vil det komme en ny tjeneste for å levere a-meldingen i Altinn. Antall papirinnleveringer ønsker vi å få ned på null, sier Per Arne Nyberg. - Vi ser en stadig forbedring over hele landet når det gjelder å få arbeidsgivere fra papir til elektronisk innlevering i dag. - Men vi trenger hjelp fra dere skatteoppkrevere til å nå ut til alle, sier han. - I kontakten dere har med arbeidsgiverne vil vi at dere informerer om at det kommer endringer fra 2015 og henvise dem til informasjon som finnes på altinn.no/a-ordningen Vi har også sendt ut brosjyrer til skatteoppkreverne for å dele ut til arbeidsgivere. Finn informasjon om a-ordningen på altinn.no Etatenes fellesforvaltning EFF Per Arne Nyberg kan også opplyse om at Etatenes Fellesforvaltning (EFF) er opprettet til å forvalte ordningen når den trer i kraft i De vil ha ansvar for drift og videreutvikling av a-meldingen, i tillegg har de ansvaret for publikumskontakten og veiledningen. EFF opptrer på vegne av de tre etatene NAV, SSB og Skatteetaten, og vil være organisert under Skattedirektøren. I praksis betyr dette at SOL vil være første kontaktpunkt for alle henvendelser som gjelder a-meldingen. Hos SOL sitter det medarbeidere fra EFF som besvarer henvendelsene og eventuelt sender henvendelser videre til NAV, SSB, SKE eller SKO. De ulike fagetatene vil fortsatt ha det selvstendige fagansvaret på deres områder, poengterer Nyberg. Nye og endrede oppgaver for SKO Etter en fem minutters benstrekk fortsatte Anne Signe Strandskogen å fortelle om hvordan a-ordningen påvirker arbeidsprosesser og rutiner på et skatteoppkreverkontor. Bortfall av oppgaver, endrede og nye oppgaver Strandskogen kan fortelle at arbeid knyttet til manuell håndtering av terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaver utgår. Informasjon fra a-meldingen vil bli overført til SOFIE mottakssystem daglig. Det vil bli endringer i måten data blir hentet på; opplysninger om arbeidsgiveravgift, inntekt og forskuddstrekk hentes fra a-meldingen i stedet for terminoppgaven og LTO-basen. Ved at a-meldingen leveres månedlig, og med opplysninger på personnivå, får vi tilgang til mye mer oppdatert informasjon enn slik det er i dag, forteller Strandskogen. Årskontroller vil bli erstattet av periodevise avvikskontroller gjennom hele året. Det vil bli utarbeidet nye rutiner for dette. Det kan bli endring i enkelte prosesser som følge av at informasjon er tilgjengelig tidligere enn før. Det kan for eksempel bli endringer på når arbeidsgiveravgift fastsettes, og når avregningsklager behandles et overgangsår I starten av 2015 blir mye som før. Det gjelder blant annet behandling og registrering av manuelle oppgaver som terminoppgaver, LTO og årsoppgaver for Årskontrollen for 2014 skal også gjennomføres som før. I tillegg må SKO sette seg inn i oppgaver knyttet til den nye ordningen: første frist 5. februar for innlevering av a-melding. Fristen for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift blir som før; 15. mars forfaller første termin 2015 til betaling. I forbindelse med første betalingsfrist ser vi også for oss at det kan komme en del henvendelser fra opplysningspliktige som ikke har fått med seg den nye ordningen og har forsøkt å levere terminoppgave. Vi jobber i den forbindelse med å kartlegge ulike problemstillinger som kan oppstå og hvordan de skal håndteres, sier Strandskogen. Hun legger til at det etter 15. mars også blir mulighet til å gjennomføre periodisk avvikskontroll. Fra og med inntektsår 2015 skal det ikke registreres LTO mm i SOFIE. Skjermbildene skal imidlertid fortsatt benyttes til endringer for 2014 og tidligere år «full effekt» og det første skatteoppgjøret med data fra a-ordningen Det er først i 2016 vi ser hele betydningen av at a-ordningen er innført, opplyser Strandskogen. Fra og med inntektsåret 2015 blir det ingen registrering av terminoppgaver, LTO og årsoppgaver. Det blir heller ingen årskontroll. - Når det gjelder skatteoppgjøret for 2015 blir det produsert med data fra a-ordningen første gang i juni 2016, avslutter hun. Juni 2014 NTLSKATT 9

6 NSO NSO Årsmøte i Nordisk Skatte Organisasjon 2014 I år var det våre finske kolleger i Verovirkailijain Liitto ry som hadde ansvaret for det praktiske knyttet til det årlige møtet i Nordisk Skatteorganisasjon (NSO). Så om kvelden søndag 25. mai sjekket Anita Stenstvedt, Nina Fosshaug, Bjørn-Ove Hersdal og Erling Broen fra NTL Skatt inn på Hotel Katajanokka i Helsinki. Dette er et tidligere fengsel som er ombygd til hotell. Så for første gang i mitt liv har jeg tilbrakt to netter i ei celle. Erling Broen (Tekst) På årets møte ble det i tillegg til utveksling av erfaringer omkring utviklingen i de nordiske skatteadministrasjoner satt fokus på temaene «helsefremmende lederskap» og «Nordisk benchmarking». Årets møte startet med at den finske skattedirektøren, Pekka Ruuhonen orienterte om utviklingen av den finske skatteforvaltningen og forvaltningens strategi for perioden I orienteringen fokuserte han på viktigheten av å redusere skattegapet, sikre etterlevelse gjennom at brukerne ønsker å handle riktig, betydningen av fungerende og effektive prosesser, samt viktigheten av å ha et kompetent og motivert personalet. Forvaltningsdirektør Kari Huhtala orienterte om den finske skatteforvaltningen satsning på helsefremmende lederskap. Helsefremmende lederskap skal være med å bidra til en arbeidsplass hvor det potensialet som finnes hos den enkelte medarbeider utvikles og tas vare på, slik at det er til nytte for virksomheten. Et av målene ved satsningen er blant å bidra til å redusere sykefraværet skatteforvaltningen betydelig innen år Overinspektør Ann-Sofi Johansson ved datavarehusenheten i den finske skatteforvaltningen orienterte om Nordisk Agenda og resultatene fra nordisk benchmarking Nordisk benchmarking er en permanent nordisk arbeidsgruppe som hvert annet år lager en benchmarking-rapport. Rapporten sammenligner de nordiske skatteforvaltningene via nøkkeltall, kombinasjoner av dem og en temaanalyse. Som rapportens kilde anvendes skatteforvaltningens egne tall, samt nasjonale og OECDs tall. Selv om resultatene av undersøkelsene ikke alltid kan tolkes entydig, er det interessant og lærerikt å sammenligne ulike områder via ulike kombinasjoner og endringer i disse. Også under årets møte i NSO ble utfordringene knyttet til budsjettreduksjoner og nedskjæringer i diskutert. Dette er fortsatt en gjennomgående trend i alle de nordiske skatteadministrasjonene som de alle forsøker å møte ved å fokusere på utvikling av nye IT-løsninger og satsning på informasjon og veiledning for øke etterlevelsen. NSO ser mange positive ting ved fokuseringen på informasjon og veiledning, slik at borgere og virksomheter gis bedre muligheter til å kunne gi korrekte opplysninger og betale riktig skatt, og stiller seg bak kravet om at driften av de nordiske skatteadministrasjoner skal være effektiv og rasjonell blant annet gjennom støtte fra nødvendige og funksjonelle ITsystemer. Men fokus på nye IT-system og etterlevelse er alene ikke tilstrekkelig for å sikre skatteinngangen. Det krever også ny kompetanse, noe medfører at man også må fokuserer på kompetanseutvikling hos de ansatte og finner tid til dette. Det er helt avgjørende for at fokuset på etterlevelse og nye IT-systemer skal gi de ønskede effekter gjennom økt insats. Det er kun ved skatteadministrasjonenes synlige innsats, gjennom veiledning, kontroll og innkreving, at tilliten til skattesystemet kan opprettholdes og skatteinngangen sikres. Deltakerne på årets møte i NSO mener det er nødvendig å si i fra om dette og de konsekvenser budsjettreduksjoner og nedskjæringer vil føre til. Uttalelsen fokuserer på det ensidige fokuset på nedskjæringer av personalressurser for å finne rom til investeringer i ulike nye IT-system, konsekvensene av hva raske endringer og økte kompetansekrav kan føre til, samt behovet for kompetanseutvikling. For øvrig, komforten i cellen og forpleiningen i det tidligere fengselet var aldeles utmerket. NTL Skatt har nå overtatt formannsvervet i NSO, som går på omgang mellom organisasjonene. Foto: Matti Raivio/Masarazzi, Finland. Foto: Erling Broen NTL Skatts representanter på møte, fra venstre: Nina, Bjørn Ove og Anita på NSO-møtet. Deltakerne på årets møte i nordisk skatteorganisasjon i Helsinki. 10 NTLSKATT Juni 2014 Juni 2014 NTLSKATT 11

7 Mangfold og arbeidsmiljø I forbifarten 1. Hvilke saker synes du at NTL- Skatt skal prioritere? 2. Hva synes du om medlemsbladet vårt? 3. Hvordan ser du for deg fremtidens etat? Fokus på arbeidsmiljø og likestilling og mangfold Navn: Birgitte B. Ingebretsen Arbeidssted: Skien Arbeidsområde: Fastsetting MVA oppgavekontroll Fartstid: 22 år 1. Samfunnspolitikk - Fellesskap og likeverd Skattesystemets betydning for velferds-norge For meg som medlem i NTL-skatt er det viktig at rentenivået i Norge er forutsigbart, at vi har rett på fast ansettelse og at vi får gratis helsehjelp. Vi ønsker alle sammen mer lønn, men det hjelper lite om lønnsøkningen blir spist opp av økte låneutgifter og egenandeler for helsetjenester. Retten til fast ansettelse er også viktig for å få forutsigbar inntekt slik at vi fortsatt kan tørre å investere i egen bolig. Rettferdig fordeling Likelønn og likeverd Jobbe for at realkompetanse skal likestilles med formalkompetanse! Være vaktbikkje mot sosial dumping når Skatteetaten og Departementene inngår rammeavtaler med næringslivet. Sette krav til at statens samarbeidspartnere (hoteller, rengjøringsbyrå mv.) har tariffavtale. Jobbe for at Skatteetaten ikke bruker midlertidige ansettelser unødig. Være en aktiv bidragsyter for hvordan Skatteetaten skal være i fremtiden Jeg ønsker at NTL-skatt prøver å se inn i glasskula og se for seg hvilket samfunn vi ønsker å ha om 25 år. NTL-skatt må være foroverlent og se muligheter. Vi må ikke vente på hva regjering og etatsledelsen kommer av forslag til endringer, men være en aktiv forslagsstiller selv. NTL foreslo sammenslåing av Skatt og Toll allerede på 80-tallet og nå blir det en realitet! Hvordan ønsker NTL-skatt at vi skal effektivisere etaten i fremtiden? Som kjent er det de ansatte som kjenner organisasjonen best og endringer lykkes best når det er de ansatte selv som kommer med forslagene til forbedringer. 2. Jeg blar igjennom og skumleser det når jeg får det, men tror at slike blader etterhvert kan erstattes av elektroniske løsninger. 3. Jeg ser for meg at vi vil oppleve store endringer i hele etaten når Toll og SI kommer over. Jeg tror vi kommer til å være funksjonsorganisert uavhengig av regional tilhørighet. Det innebærer at vi ikke lenger vil ha regioner slik vi har i dag. Utfordringene med økt internasjonalisering vil også påvirke oss sterkt og vi kommer til å ha mer samarbeid med skattemyndigheter i andre land. Skatteetaten har lykkes med å gjøre det enkelt å etterleve for de som vil det, og kontrollaktiviteten vil være rettet mot de som ikke ønsker å etterleve. Vi i NTL Skatt har fokus på arbeidsmiljø, likestilling og mangfold. Vi er godt representert i Skatteetatens arbeidsmiljøutvalg (SAMU) og i arbeidsmiljøutvalget (AMU) for Skatteopplysningen i perioden fra NTL Skatt har også for denne perioden oppnevnt hovedverneombudet, som nå er Jon Atle Spilde fra NTL Skatt vest. Han har erstattet Elin Kristensen, som etter mange års flott innsats som hovedverneombud, gikk ut av denne rollen ved årsskiftet. En stor takk til Elin! Jon Atle Spilde I SAMU for øvrig er vi representert ved Unni Jørgensen med Hanne Guri Vikan som vararepresentant. SAMU har godt fokus på helsefremmende arbeidsplasser og oppfølging av den nye IA-avtalen. Det er også enighet om at SAMU og fellesmøtet må ha god kontakt i viktige saker framover som berører de ansatte i etaten. Unni Jørgensen Hanne Guri Vikan I arbeidsmiljøutvalget for Skatteopplysningen, har NTL Skatt oppnevnt hovedverneombudet Heidi Bye med vararepresentant Eva Grete Sandnes. I utvalget ellers er våre representanter Ragnhild Holm, og vararepresentanter Jøndi Sandor og Elin Kristensen. Likestilling og mangfold I det nyoppnevnte utvalget for likestilling og mangfold, er våre representanter Bente Næss Holt, med Orhan Kreso som vararepresentant. Hovedverneombud Jon Atle Spilde sitter også i utvalget. Utvalget vil bl.a. være en viktig premissleverandør til Skattedirektoratet i likestilling- og mangfoldspørsmål. Bente Næss Holt Orhan Kreso Navn: Morten Hansen Arbeidssted: DFØ Trondheim Arbeidsområde: Lønnsområde Fartstid: Siden desember Førsteprioritet må være å ivareta medlemmenes interesser i de pågående strukturendringene. Det gjelder både i omorganiseringer som skatteetaten har vært igjennom og det DFØ er igjennom, men også i prosessene der oppgaver og ansatte flyttes fra SI og Toll. 2. Medlemsbladet har alltid mye spennende innhold. Kunne gjerne stått mer om DFØ, men der har vi nok selv et stort ansvar med å fylle eventuell spalteplass. 3. Om vi snakker skatteetaten her så vil det nok skje mye i tiden fremover. Nye oppgaver fra Toll og SI tyder på at etaten står sterkt. I DFØ så er vi midt i en stor omstruktureringsfase der man samler tjenestene i tre byer og legger ned aktiviteten på 5 steder. Hva som blir veien videre etter omorganiseringen er umulig å spå, men ingenting tyder på at dette blir siste runde med omorganisering i DFØ. Fordelene dine har kommet til mobilen Få mer ut av medlemskapet ditt. Gjør deg kjent med medlemsfordelene dine med vår app. Scann QR-koden for å laste ned appen, eller gå inn på nettadressen 12 NTLSKATT Juni 2014 Juni 2014 NTLSKATT 13

8 medlemsfordeler Gode banknyheter for NTLs medlemmer mellom år Det gjøres et godt vervearbeid i NTL og medlemsfordelene våre i LOfavør er viktige for å ivareta medlemmene og rekruttere flere. LOfavør lanserer nå bankfordeler for NTLs medlemmer og student/lærlingmedlemmer. Fordelene må gjøres kjent blant potensielt nye og nåværende medlemmer i aldersgruppen år. LOfavør BSU - med dobbel rente første året for nye BSU-sparere! Dobbel rente første år gjelder kun for nye BSU-sparere, men alle NTL-medlemmer får 0,25 % rentefordel på ordinær BSU-rente i alle SpareBank1s filialer. LOfavør Boliglån Ung - rabatt på boliglån og fri etablering! Medlemmer får 0,10 % prosentpoeng rabatt på ungdomslån i SpareBank1 og kroner 0,- i etableringsgebyrer.* *Renten fastsettes individuelt når låneavtalen inngås. Priseksempel med effektiv rente fra 3,72 %: 2 millioner nedbetalt over 25 år totalt kroner = kostnad per måned kroner Diktspalte Sudoku Nybakt Nybakt mor er ofte nevnt, mens bakeren er glemt. Godt å vite at gjæringa tar sånn cirka ni måneder. Etter år blir mor gammelbakt og endelig nedlagt, mens bakeprodusentene utvikler nye produkter som nybakt lukter. Lenge leve de nybakte bollene og smårollingene. Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. fire, tre, og to flaxlodd. Svarfrist: HurtigINFO Siste utgaver av Hurtig-info: 7/2014: Fellesmøtet i SKD 28. og 29.april 8/2014: Revidert nasjonalbudsjett /2014: Fellesmøte mai 10/2014: Enighet i lønnsoppgjøret 11/2014: Fellesmøte i SKD 28.mai 12/2014: Uravstemningen Du kan også finne disse på kontrollinfo Siste utgaver av Kontroll-info: 2/2014: Høringsuttalelse til standard for god regnskapsføringsskikk. SOLINFO Siste utgaver av SOL-info: Info etter Hovedavtalemøte 5.juni Riktig løsning sendes til: Inge Sveås, Sunnan, 7717 Steinkjer eller pr. mail Vinnere nr. 1/2014: Aud Kurthi, Vinterbakken 4, 9600 Hammerfest, (4 flaxlodd) Estrid Eidem, DFØ Lønnsavdelingen, Pb 149, Sentrum, 4001 Stavanger, (3 flaxlodd) Jon Per Longva, Snikkergt. 15, 2850 Lena, (2 flaxlodd). Kontaktoss Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: 1. nestleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: 2. nestleder: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: Sekretær: Anita Stenstvedt, Skatt Midt-Norge Tlf: E-post: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: Unni Jørgensen, Skatt sør Tlf: E-post: Trine H. Koritzinsky, DFØ Sentralenheten Tlf: E-post: NTL Skatt, Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo, E-post: Internett: Rimle Christine Michelsen, Skatt vest Tlf: E-post: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: E-post: Varamedlemmer: 1. varastyremedlem: Thore Berg, Skatt øst Tlf: E-post: 2. varastyremedlem: Anja Baadstrand, Skatt nord Tlf: E-post: 3. varastyremedlem: May Elisabeth Gjelstad, Skatt øst Tlf: E-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: E-post: Kjell R. Solheim, Skatt sør Tlf.: E-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: avdelingsledere: NTL Skatt øst: Frode Waglen. Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Silje-Charina Skog. Tlf: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt. Tlf.: E-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen. Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal. Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug. Tlf.: E-post: NTL DFØ: Leder Thomas Søberg-Håkensen DFØ Hamar Tlf: E-post: Hovedtillitsvalgt skatteopplysningen: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: Kontrollfaglig utvalg: Kontaktperson: Jon Per Longva, Skatt øst Tlf: E-post: folkeregisterutvalg: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: Ungdomsutvalg: Leder: Morten Fjeld Ørsnes Skatt vest Tlf: E-post: 14 NTLSKATT Juni 2014 Juni 2014 NTLSKATT 15

9 Utgiver: NTL Skatt Returadresse: NTL Skatt, Folkets Hus Youngsgt Oslo Vervekampanjen gir resultater! Vervekampanjen gir resultater, og vi i NTL Skatt får stadig nye medlemmer! Takk til dere som har vervet nye medlemmer, og vi håper at ytterligere innsats fra enda flere av dere vil kunne gi oss mange nye medlemmer. Vi er stolte av NTL Skatt og flere medlemmer vil bl.a. være med på å gjøre NTL Skatt enda sterkere og ha enda større innflytelse både i Skatteetaten og DFØ. Mer om vervekampanjen, velkomstgaver og vervepremier finner du på vår nettside; Nye medlemmer får tilsendt en velkomstgave i form av en tøff hettejakke fra NTL Skatt. Når du har vervet et nytt medlem sender du en e-post til med navn og postadresse på den du har vervet, helst med størrelse (M, L, XL, XXL, 3XL) på hettejakken. Vår felles styrke - din trygghet! s: nnslag Som en takk til de som verver sender vi en liten oppmerksomhet i form av flakslodd. Du får 4 flakslodd for hvert nytt medlem du verver, og du blir med i en trekning på et gavekort på kr og 1 gavekort på kr Trekning av gavekort finner sted hver 4 måned. Det blir i tillegg foretatt en hovedtrekning av et gavekort på kr der alle som har vervet nye medlemmer det siste året deltar. Norsk Tjenestemannslag Vi minner om at de som verver også får fine vervepremier fra NTL. Informasjon om disse finner du på nettsiden til NTL:

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

A-ordningen. A-meldinger som blir sendt inn for 2016 vil bli avvist

A-ordningen. A-meldinger som blir sendt inn for 2016 vil bli avvist Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere lønns og inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/aordningen

Detaljer

NOU 2007:12 Offentlig innkreving

NOU 2007:12 Offentlig innkreving NorskTjenestemannslag Møllergt 10 0179 Oslo Oslo 28.04.2008 NOU 2007:12 Offentlig innkreving NTL Skatt viser til e-post av 26.3.2008 hvor NTL ber om organisasjonsleddenes tilbakemelding til NOU 2007:12

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere lønns og inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/aordningen

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

A-ORDNINGEN Forberedelser

A-ORDNINGEN Forberedelser EPS Forum 6.mai A-ORDNINGEN Forberedelser 06.05.2014 Ingar Grønstad 1 Forside HVORDAN planlegge, gjennomføre og nå målet Dette må dere gjøre - en orientering til pensjonsselskaper 2 3 Hvordan planlegge,

Detaljer

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Hovedprosjekt Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Bluegardendagene 24.oktober 2012 Åge Andresen, Skatteetaten 2 Takk for sist! Noe har da skjedd siden sist, blant annet: Stortinget

Detaljer

Hva er de viktigste erfaringene dere har gjort så langt i prøvedrift?

Hva er de viktigste erfaringene dere har gjort så langt i prøvedrift? Nyhetsbrev nr. 2-2014 Drammen tester a-meldingen Drammen kommune en stor arbeidsgiver, og den første kommunen i prøvedrift. Vi har besøkt dem for å høre hvilke forberedelser de har gjort for å komme i

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2013 Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9 Årsmøter Side 4-7 Framtidens DFØ Side 10 SFU - en vervesuksess Side 16 NTLSKATT Nummer 1 - Mars 2013

Detaljer

A-ordningen. ikke a-melding som forventet hver måned og blir nå ilagt tvangsmulkt.

A-ordningen. ikke a-melding som forventet hver måned og blir nå ilagt tvangsmulkt. Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/a-ordningen

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 april 2017 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Amestodagen 2015 Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer 16. oktober??) Visma.Net Absence (neste sesjon) A-melding Halv skatt Lover og regler

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

Det første året med a-ordningen

Det første året med a-ordningen Etatenes Fellesforvaltning Det første året med a-ordningen Høsten 2015 1 GRATULERER Opplysningspliktige Regnskapsførere, lønns- og personalmedarbeidere Lønns- og personaldatasystem Etater Sammen er vi

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen N Y H E T S B R E V 3 0. M A R S 2 0 1 6 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning En bedre skatte- og avgiftsforvaltning Finansminister Siv Jensen 23. juni 2014 Regjeringens hovedmål «Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser.»

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Strategiansvarlig/avd.dir Jan Fredrik Håvie Prosjektleder/forretningsutvikler Noen tallstørrelser som beskriver litt om oss Budsjett 2016:

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2016 AKAD / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2016 Snitt lønnstillegg: 2,4% (prisvekst: 3,6%)

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 1 MEDLEMSMØTE i Fagforbundet Øyene Dato: 28.mai 2014 kl.18.00 Sted: Peisestua på Gipø, Nøtterøy Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 Leder Anneliese

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor Sammen for kvalitet Sammen for kvalitet Fagforbundet setter søkelyset på kvalitet på offentlige tjenester. Forbundet ønsker å vise i praktisk arbeid og med gode eksempler at medlemmene gjør en viktig

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2017 Akademikerne / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2017 Snitt lønnsøkning i staten 2017: 2,4%

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? NAV SKD Altinn Regelhjelp SSB Min Side Brreg Standardkostnadsmod ellen Elmer eid Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer