KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 13 MØTE NR.: 12 TID: :00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL DELEGASJONSSAKER REFERANSE 06/38 OLE JULLUMS GATE 16 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK PS 06/39 OLE JULLUMS GATE 16 - BEHANDLING AV SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE PS 06/40 LANGVEIEN 109 D - OPPFØRING AV GARASJE D Plan- og bygninsrådet i Kristiansund, 19. Oktober 2006 For leder Turid Thingvold Arbeiderpartiets gruppe møter kl Borgerlig gruppe møter kl

2 Side 2 av 13 DS 06/478 MYRULLVEIEN 13 - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSGRUNN DS 06/479 GRIPVEIEN 1 - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BALKONG DS 06/480 FREDERICIAVEIEN 2 B - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV OVERBYGD KLESHENG DS 06/481 DYRE HALSES GATE 5 - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING DS 06/482 DEMNINGEN 1 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR HELE TILTAKET. DS 06/483 MARSTRANDS GATE 2 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR TØMMER- OG SNEKKERARBEIDER, HEIS OG VENTILASJON DS 06/484 BEDRIFTSVEIEN 1 - IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR DELARBEIDER I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV TRELAST- /BYGGEVAREFORRETNING. DS 06/485 JONSOKKOLLEN 10 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BRANN OG LYDKRAV DS 06/486 STRANDGATA 51 - MELDING OM OPPFØRING AV GARASJE DS 06/487 BEDRIFTSVEIEN 5 - SØKNAD OM ANSVARSRETT OG KONTROLLERKLÆRING FOR HEIS DS 06/488 KANTARELLEN 17 - MELDING OM ENDRING AV CARPORT TIL GARASJE, UTBYGGING AV VINDFANG DS 06/489 SKYTTERVEIEN 6 A - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG DS 06/490 SLYNGEVEIEN 1 B - IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR OPPFØRING AV ENEBOLIG

3 Side 3 av 13 DS 06/491 LØKKEMYRVEIEN 12 - SØKNAD OM OPPSETTING AV SKILT VED VASKEHALL DS 06/492 HAGELINVEIEN 15 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV ALTAN DS 06/493 OMAGATA IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR SPRENGNING OG GROVPLANERING AV TOMT. DS 06/494 SKORPAVEIEN 15 - FERDIGATTEST FOR BOLIGHUS MED 4 LEILIGHETER DS 06/495 VUGGAVEIEN 82 - SVAR PÅ MELDING OM UTVIDELSE AV GARASJE, OPPFØRING AV BODER, BYGGING AV TERRASSE DS 06/496 MILNVEIEN 58 - MELDING OM RIVING AV EKSISTERENDE GARASJE SAMT OPPFØRING AV NYTT TILBYGG DS 06/497 KONG OLAV V'S GATE 1 - SØKNAD OM OPPSETTING AV STILLAS DS 06/498 FLYPLASSVEIEN 2 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV MIDLERTIDIG LAGERHALL DS 06/499 STORGATA 5 - MELDING OM OPPFØRING AV MARKISER OVER INNGANGSPARTI OG VINDUER DS 06/500 NORDSUNDVEIEN 11 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TERRASSE OG TAKUTSTIKK DS 06/501 TANTE LISEVEIEN 18 - MELDING OM INNSETTING AV TAKVINDU DS 06/502 RÅKET 25 - MELDING OM ENDRING AV GARASJE DS 06/503 WILHELM DALLS VEI SØKNAD OM OPPSETTING AV VIRKSOMHETSSKILT -OMPROFILERING-

4 Side 4 av 13 DS 06/504 SJURSVIKVEIEN 43 -TILLATELSE TIL RIVING AV BOLIG SAMT IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GRUNNARBEIDER DS 06/505 UTSIKTEN 5 MELDING OM OPPFØRING AV TAKOVERBYGG DS 06/506 SJØGRESSVEIEN 11 C,D,E MELDING OM UTVIDELSE AV BALKONGER DS 06/507 OLE VIGS GATE 8 B - MELDING OM SKIFTING AV TAK FRA ETERNITT TIL DECRA DS 06/508 RØSSLYNGVEIEN 13 - MELDING OM INSTALLASJON AV HANDIKAPHEIS DS 06/509 BJØRNEHAUGSVEIEN 23 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKIFTE AV TAKTEKKE DS 06/510 OMAGATA ICA - IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR OPPFØRING AV FORRETNINGSBYGG - DEL 2. DS 06/511 VERKSTEDVEIEN 1 C - IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL VERKSTEDLOKALER DS 06/512 LERKETUNET 24 A - MELDING AV ENDRING AV CARPORT TIL GARASJE DS 06/513 GÅRDSVEIEN 9 - MELDING OM OPPFØRING AV PLATTING MED LEVEGG DS 06/514 RÅKET 29 - TILLATELSE TIL FASADEENDRING DS 06/515 STORENGGATA 1 - MELDING OM ETABLERING AV 4 BILOPPSTILLINGSPLASSER DS 06/516 KREMLEVEIEN 12 - MELDING OM OPPFØRING AV INNEBYGD UTEPLASS

5 Side 5 av 13 DS 06/517 SØKNAD OM JUSTERING AV GRUNN FRA GNR 31 BNR 100, FOSTERVOLDS GATE 26 DS 06/518 NERLANDSDALEN 21 B - SØKNAD OM ERVERV AV GRUNN DS 06/519 ATLANTERHAVSTUNNELEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIGRIGG DS 06/520 VERKSTEDVEIEN 9 - IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG DS 06/521 ATLANTERHAVSTUNNELEN - MELDING OM OPPFØRING AV BRAKKERIGG FOR LAGER, VERKSTED OG KONTOR DS 06/522 LARS GUTTORMSENS GATE 54 - TILLATELSE TIL OPPFØRING AV CARPORT, MONTERING AV TAKVINDU SAMT UTBYGGING AV VERANDA DS 06/523 SOPPHATTEN 7 B - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG DS 06/524 SEIVIKVEIEN 10 - TILLATELSE FOR KAI SAMT ENDRING AV GODKJENT NAUST DS 06/525 DEVOLDHOLMEN G.NR.7 B.NR.11 MELDING OM FLYTTING AV RUBBHALL DS 06/526 BALDERS VEI 19 B - SØKNAD OM ANSVARSRETT - KONTROLLPLAN DS 06/527 FLINTEGATA 5 - SØKNAD OM GODKJENNELSE FOR ENDRING AV TAKTEKKING DS 06/528 BENTNESVEIEN 18 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV INNGANGSPARTI OG VERANDA

6 Side 6 av 13 DS 06/529 ULRIK OLSENS VEI 33 - MELDING OM UTVIDELSE AV VERANDAER DS 06/530 STORENGGATA 16 - KLAGE PÅ VEDTAK

7 Side 7 av 13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/404/12021/ Ulla-Britt Nyborg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /38 OLE JULLUMS GATE 16 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK AV Saken omfatter: Søknad fra Factor Prosjekt a/s om rammetillatelse for oppføring av leilighetsbygg med 8 leiligheter ble behandlet i plan og bygningsrådet den under sak nummer 06/33. Naboer har protester på tiltaket. Plan- og bygningsrådet vedtok i medhold av plan- og bygningslovens 93 og 7 godkjenning av tiltaket som omsøkt og det ble gitt varig dispensasjon fra høyde- og avstandskravene i plan- og bygningslovens 70 nr. 1 og 2 for oppføring av leilighetsbygg i Ole Jullums gate 16. Klage på vedtak: Vedtak av påklages av følgende naboer/gjenboere/velforening: Torunn og Einar Monge, Ole Jullums gate 15. Ole Dahl Rossbach, Ole Jullums gate 13. Jan Dyrlie, Ole Jullums gate 9. Sameiet Ole Jullums gate 14, seksjon 1-7 v/per Erik Bentz. Brusberget Velforening v/lise Berge Wiik. Hildegunn Orholm og Per Ola Harstad, Tollinspektørs Thues gate 9. Synnøve Aasprong og Tormod Stene, Ole Jullums gate 11. Klagene går i hovedsak ut på plan- og bygningsrådets vurderinger av hva som er særlige grunner for gitte dispensasjoner samt estetiske og trafikkmessige forhold. Det settes spørsmålstegn ved rådets vurdering av innkomne protester. Det bes om utsatt iverksetting av tiltaket inntil klagen er ferdigbehandlet. Kopi av klager følger vedlagt til innkalling. Bygningssjefens kommentarer: Bygningssjefen viser til sin tidligere utredning i saken og tar plan- og bygningsrådets vedtak av til etterretning og legger frem klagesaken uten innstilling til vedtak.

8 Side 8 av 13

9 Side 9 av 13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/404/12116/ Ulla-Britt Nyborg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /39 OLE JULLUMS GATE 16 - BEHANDLING AV SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR LEILIGHETSBYGG. Søknaden omfatter: Vi har fra Factor Prosjekt as mottatt søknad datert om igangsettingstillatelse for oppføring av leilighetsbygg godkjent av plan- og bygningsrådet den Vedlagt til søknaden følger søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning samt kontrolldokumentasjon. Bygningssjefens kommentarer: Omsøkte prosjekt er påklaget av naboer/gjenboere og de ber om utsatt iverksetting. Med henvisning til forutgående klagesak og begjæring fra naboer/gjenboere tilrådes utsatt iverksetting av tiltaket inntil klagen er avgjort. Forslag til VEDTAK Plan- og bygningsrådet vedtar i medhold av forvaltningslovens 42 utsatt iverksetting av tiltaket godkjent i vedtak av inntil klagen er avgjort.

10 Side 10 av 13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1690/11875/ D Hilmar Hansen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /40 LANGVEIEN 109 D - OPPFØRING AV GARASJE Saken gjelder: Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe meldte i ekspedisjon datert om oppføring av dobbelgarasje på eiendommen Langveien 109D. Garasjen hadde et bebygd areal på 48 m2 og var plassert i nabogrense mot Langveien 111C. Av eiendommens målebrev framgår at det mellom eiendommene Langveien 109 D og 111 C var avsatt areal til felles adkomstvei til det vestenforliggende friområdet. Adkomstveien har en samlet bredde på 3,0 meter med et areal avsatt fra hver eiendom på 1,5 meter. Det samlede adkomstarealet er klausulert med rett for begge parter til fri og uhindret ferdsel over denne. Garasjen var ønsket plassert i eiendomsgrense inne på adkomstarealet. Dette fordi verdien av adkomsrettigheten ble ansett som liten all den tid begge eiendommene har grense mot friområdet og som sådan ikke har noen rettslige hindringer for direkte adkomst til friområdet. Slik plassering gir en mer funksjonell adkomst til garasjen samt at det ubebygde tomtearealet ville få en bedre utnyttelse. Nabovarsel var utsendt og ved varslingsfristens utløp kom det inn protest mot planene fra nabo Anna og Piotr Owczarz i Langveien 111C i skriv datert I protesten framholdes at de mener garasjen er alt for stor og at denne, med den omsøkte plassering, vil frata dem både utsyn og lys. Videre vil garasjen stå helt opptil deres veranda noe de finner særdeles uholdbart og utrivelig. De motsetter seg også at garasjen plasseres på det klausulerte adkomstarealet. Kopi av protesten følger vedlagt til innkallingen. Innkommet protest ble oversendt søkerne til uttalelse. I skriv fra søkerne datert kommenteres merknadene fra naboene og det redegjøres for behov og ønsket plassering av garasjen. I kommentarene framholdes at det er valgt en garasje med lav takvinkel nettopp av hensyn til naboenes solinnfall og videre at topografiske forhold tilsier at plassering av garasjen ikke vil medføre særlig tap av lys og utsikt. Når det gjelder felles adkomstvei opplyses at nabo er oppfordret til å klage på dette punkt med den hensikt å få avklart adkomstveiens relevans. Denne var inntegnet i en tid da det forelå planer om å utnytte det vestenforliggende arealet til boligformål og hvor behovet for adkomst som følge av dette var klart større enn i dag. Det framholdes at det bør være i begge naboers interesse at den planlagte adkomstveien skrinlegges. Videre framholdes at tidligere eiere av Langveien 109D har forholdt seg til den tinglyste klausulen ved oppsetting av murkanter m.v. mens eiere av

11 Side 11 av 13 Langveien 111C har utnyttet adkomstarealet til egne behov. Kopi av uttalelsen følger vedlagt til innkallingen. I e-post datert fra Hjørdis Grønvik meddeles at de, etter møte med naboen, har tilbudt seg å trekke garasjen 1,5 meter fra felles grense i adkomstveien. Garasjen vil da få en plassering som ikke er i konflikt med adkomstveien. De forbeholder seg imidlertid rett til bruk av adkomstarealet ved at sidedør og vindu i garasje monteres i vegg mot nord som vist på opprinnelige tegninger. Det poengteres at nødvendigheten av å bruke felles adkomstvei nå blir forsterket for å oppnå tilfredsstillende innkjøringsforhold til garasjen. Kopi av e-posten følger vedlagt til innkallingen. I e-post datert fra Anna og Piotr Owczarz kommenteres saken ytterligere spesielt rettighetsforhold om adkomstveien og bruk av denne. De forhold som omtales er i stor grad av privatrettslig karakter og gjentas derfor ikke. Det kreves imidlertid at garasjen ikke settes nærmere deres veranda enn 4 meter. Det bes om at plan- og bygningsrådet kommer på befaring. Kopi av e-posten følger vedlagt til innkallingen. Bygningssjefens kommentarer. Adkomstvei m.v. Det framgår av tinglyste målebrev at adkomstveien er felles altså privat men det framgår ikke verken av reguleringsplan eller tinglyste dokumenter hvem den er felles for. Ved undersøkelse av målebrevsarkiv viser det seg at den samme klausul er inntatt på samtlige eiendommer som grenser mot vei ned til kryss mot Dalabrekka. Samtlige tomter er utskilt fra hovedeiendommen Matr.nr. 774 som den gang eides av Brunsviken Reperbane. Området antas å være utbygget i privat regi hvor alle eiendommer har gjensidig adkomstrett over hverandres eiendommer. Vi kan ikke se at veiarealet senere har skiftet eier, ved for eksempel overføring til kommunen. De vei- og adkomstarealer som framkommer i målebrevskart er således å betrakte som privat eiendom med klausul om bruksrettighet for de øvrige boligene i området. Slike arealer kan da ikke nyttes på en slik måte at dette hindrer den gjensidige adkomsrett som hefter på parsellene. For Langveien 109D innebærer dette at garasje ikke kan plasseres på det klausulerte arealet. For Langveien 111C innebærer klausulen at arealet ikke kan nyttes på en slik måte at dette hindrer øvrige beboeres adkomstrett over parsellen. På Langveien 111C synes å være oppført balkong samt etablert hage med beplantninger i strid med den tinglyste klausul og som vil være til hinder for eventuell ferdsel over parsellen. Vi kan ikke se at den oppførte balkong er godkjent av bygningsmyndigheten. Når det gjelder eiernes og rettighetshavernes bruk av de respektive adkomstarealene, er dette i utgangspunktet privatrettslige forhold som er kommunen uvedkommende. Eventuelle søknadspliktige tiltak må imidlertid ikke settes i gang før tillatelse foreligger. Kommunen vil imidlertid ikke gi slike tillatelser uten at det på forhånd er ordnet opp i rettighetsforhold på en slik måte at dette danner grunnlag for en offentlig godkjenning. Dette kan være at heftelsen slettes eller at det tinglyses ny bruksrettighet som avløser den gamle. Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe har imidlertid i e-post av meddelt at de vil endre sin søknad slik at garasjen trekkes 1,5 meter fra tomtegrense mot Langveien 111C. Garasjens bruksareal er mindre enn 50 m2 og en slik plassering er ikke i strid med materielle bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen og er heller ikke i strid med tinglyst

12 Side 12 av 13 privatrettslig heftelse på eiendommen. Garasjens plassering synes hensiktsmessig i forhold til utkjøringsforhold og slik eiendommen er opparbeidet og orientert. Anna og Piotr Owczarz har protestert mot planene i skriv av og med ytterligere utdypning i e-post av Begrunnelse for protestene er i hovedsak tap av både utsyn og lys. Videre at garasjen, dersom den blir oppført, blir stående veldig nær deres veranda hvilket som oppleves uholdbart og utrivelig. Videre framholdes som et moment at deres del av adkomstarealet er utsprengt og opparbeidet som hageareal og at oppføring av en så vidt stor garasje vil føre til innestengning av deres uteareal. Vi har vurdert forholdene på stedet og kan vanskelig se at naboene i Langeien 111C er så vesentlig berørt av saken at dette kan gi gjennomslag i forhold til sakens utfall. Etter vår vurdering er ikke ulempene større enn hva som må være påregnelig i bymessige strøk. For øvrig minner vi om plan- og bygningslovens intensjon om at tiltakshavers ønske skal imøtekommes dersom søknaden ikke er i vesentlig motstrid til bestemmelser i lov og/ eller forskrift. Selv om tiltaket i noen grad kan anses å være til ulempe for nabo er dette allikevel ikke av slik vesentlig karakter at søknaden kan anses å være i strid med det rettslige grunnlag for sakens behandling etter plan- og bygningslovgivningen. Det er bedt om befaring og vi foreslår at plan- og bygningsrådet imøtekommer denne anmodningen. Plan- og bygningsrådet har foretatt befaring og finner, etter en avveining av alle sider ved saken og forholdene på stedet å fatte slikt VEDTAK: Plan- og bygningsrådet godkjenner, i medhold av plan- og bygningslovens 93 og 70 nr. 2 pkt. b, søknad fra Hjørdis Grønvik og Jan Trygve Sedsbøe om oppføring av garasje i Langveien 109 D som omsøkt og vist på revidert kart datert på følgende vilkår: Ingen bygningsdeler må komme nærmere eiendomsgrense mot nord enn 1,5 meter. Takvinkel fastsettes til 22 grader. Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av et foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan- og bygningslovens kap. XVI, kfr. kommunens oppmålingsmyndighet. Protest fra Piotr og Anna Owczarz, Langveien 109 D tas ikke til følge da de ikke anses vesentlig berørt av saken og for øvrig med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Behandlingsgebyr: kr ,- Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden

13 Side 13 av 13 Hilmar Hansen

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KPE-13/3916-21 11539/15 10.02.2015 Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 38/14 06.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap.

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1273-22 Arkivnr.: GNR 115/25 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer