13-åringer i Volda prøver rusmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13-åringer i Volda prøver rusmidler"

Transkript

1 Næravisa Kommentar side 2 Språkrådets siste møte: Halv seier til Oslo? Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 Fredag Gratis Margreth Olin til Festspela 13-åringer i Volda prøver rusmidler Filmskaparen Margreth Olin blir festspelkunstnar under Dei Nynorske Festspela 2003 i Volda og Ørsta. Eg gler meg, seier Olin til Næravisa. Side 13 Petter Bjørdal (Ap) ordførerkandidat Etter det Næravisa får opplyst blir Petter Bjørdal Aps kandidat til ordførervalget i Ørsta. Han trakk sitt kandidatur i høst, men ifølge sentrale kilder stiller politikeren likevel til valg til høsten. Side 3 UNG RUS. Det blir stadig lettere å få tak i rusmidler i Volda. Ungdom helt ned i 13-årsalderen ruser seg, og noen har eksperimentert med medisiner og alkohol. Foreldre er urolige og vil nå gå til kamp mot den skremmende utviklingen. ØKT TILGANG. - Tilgangen på rus er økende, sier miljøterapeut ved Volda ungdomsskule Dagmund Evebø. Politibetjent i Volda, Øystein Sørheim, avfeier at det er et rusproblem blant ungdommen i bygda. Side 6 og 7 Gigant våkner Det koster 800 millioner kroner og tar flere tiår å planlegge, men mandag starter endelig utbygginga av Eiksundsambandet. I begivenhetenes sentrum står Knut Nærø og Volda Maskin AS. Side 4 og 5 Hva skjer i timene før teppet går opp på Which Witch? Vi var med da Tonje Folkestad Hva skjer (19) i timene ble forvandlet før teppet fra skoleelev går opp til på biskopens Which søster. Witch? Vi Side 8 og 9 fulgte Tonje Folkestad på premieredagen. Nedtelling til premiere

2 2 LEDER/KOMMENTAR Næravisa - Fredag Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta assivt politi ilgangen på rusmidler blir tadig større. Det bekymrer oreldre og ansatte ved Volda ngdomsskule. Det bekymrer gså ungdommen selv. iljøterapeut Dagmund vebø kan fortelle at ungdom ar eksperimentert med egemedikamenter kombinert ed alkohol for å oppnå rus. å lensmannskontoret i Volda itter politibetjent Øystein ørheim og sier at det ikke. innes noe rusproblem en påtroppende lensmannen Ørsta, Per Otto Myklebust, er et voksende narkoproblem sin nye arbeidskommune. år ble virkeligheten så orskjellig i de to naboommunene? Ungdom forlytter seg og narkolangerne jør det samme. Er man ysgjerrig nok, får man tak i et man vil ha både i Volda g i Ørsta. olitibetjenten i Volda sier t stoffmisbruket er vanskelig oppdage. Det har han ikkert rett i. Og problemet jelder nok ikke veldig ange. Men her er evnen til se problemer bedre enn å ukke øynene. At politiet i olda viser en passiv holdning il at ungdom doper seg er kremmende. ngdommelig nysgjerrighet g utforskertrang overlever åde kampanjer og oppysende brosjyrer. Og det er eller ikke nysgjerrigheten i eg selv politiet skal ta verken på. Et målrettet atsingsområde for politiet å være å spore opp de som ormidler narkotika. Det rever at politiet i Volda tar en ungdommen som ekymrer seg på alvor. nart har også Volda ommune fått eget ungdomsåd. Det virker som om rådet år en viktig oppgave i å ormidle den virkeligheten om er usynlig på lensmannsontoret i Volda. Det er ikke verraskende at autoriteter g tenåringer kommer på ollisjonskurs. I hvert fall ikke år førstnevnte ikke gidder å ærme seg de unge. Et språk for alle D I slutten av forrige uke møt- tes Norsk Språkråd på Ivar Aasen-instituttet til det som trolig var deres siste årsmøte. Som en del av en større endringsprosess i norsk språkforvaltning blir Språkrådet til neste år erstattet av et nytt organ, og de regjeringsoppnevnte språkrøkterne tildeles nye roller. De skal ikke lenger styre det norske språk ved dekret og fortelle oss andre om alle feilene vi begår og hvor utilstrekkelige norskkunnskapene våre er. I fremtiden er det selve språkbruken som skal komme i fokus. For å holde det norske språket i hevd er det viktig at vi bevisstgjøres i den daglige bruken av språket. Ved siden av den trusselen en stadig mer omfattende anglifiseringen av dagligspråket utgjør, blir kampen mellom nynorsk- og bokmålsfolket underordnet. Selv samnorsken er, etter lang tids sykeleie, offisielt lagt død slik at det kan fokuseres på de to høyst levende målformene vi har. et Språkrådet som sist fredag vedtok å nedlegge seg selv har opp gjennom årene møtt mye kritikk for en del av sine forslag. Likevel kan det være liten tvil om at dets arbeid med å forvalte det norske språket har vært uvurderlig. Arven Rådet etterlot seg etter møtet på Ivar Aasen-instituttet blir forhåpentligvis et godt fundament å bygge videre på for dets arvtager. Et av de stadig tilbakevendende argumentene mot Språkrådet har vært at det har vært for fjernt fra normal dagligtale og at dets beslutninger kun har vært av akademisk verdi. Dette gjelder så absolutt ikke vedtakene som ble truffet forrige uke. F or bokmålens del var det en lang og tydeligvis fånyttes kamp som ble avsluttet. Midt i nynorskens høyborg valgte man å ta de konservative bokmålsformene syv, tyve og tredve inn i varmen igjen. Etter over et halvt århundres offisielt fravær, var det nettopp det at disse formene fortsatt er i daglig bruk i en ikke ubetydelig del av befolkningen som var argumentet for at de igjen skulle tillates. Riktignok er vedtaket bare en halvveis anerkjennelse av gjengs bruk. Det gis nemlig ikke anledning til å gå tilbake til den gamle tellemåten og si syv-og-tyve altså å sette entallet foran titallet enda dette er den formen som trolig benyttes av flertallet av de som fortsatt sier tyve. Med andre ord kun en halv seier for Oslo vest. H Næravisa va gjelder nynorsken, gjaldt saken denne gang dens redning og svøpe; klammeformene. Puristene vil ha dem vekk for å kunne rendyrke nynorsken, mens de mest liberale vil sidestille dem med hovedformene for å gjøre målformen mer vidtfavnende. Å fjerne klammeformene ville innebære en innsnevring som på sikt kunne ført til at færre folk valgte å benytte nynorsk. På den annen side ville en sidestilling av klammeformene med hovedformen utvanne nynorsken og svekke dens posisjon som målnorm. Dermed valgte man å opprettholde status quo, med motvillig bifall fra begge leire. Om puristene ikke er fornøyde, er det grunn til å tro at et stort antall skoleelever på det sentrale Østland puster lettet ut over at sidemålskarakteren ikke ble ofret på det språklige høyalter. Ytterligere en halv seier til Oslo? S Illustrasjon: Jøgga elv om Språkrådets arvtager utvilsomt vil bli utsatt for kritikk av selvoppnevnte besserwissere og andre som føler seg overkjørt, er det liten tvil om at de står foran en viktig oppgave om det norske språket skal bestå i en verden der mellom ti og tyve (sic!) språk forsvinner hvert år. Da Grunnlovsforsamlingen avsluttet sitt arbeid på Eidsvoll i 1814, garanterte delegatene den nye nasjonen ved å forankre den i selve det norske grunnfjellet. La oss håpe at språket står seg like lenge. Fredrik Ljone Holst Pressens faglege utval (PFU) er eit organ som behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål.! Organet vurderer klager på trykt presse, radio, fjernsyn og Internett på bakgrunn av reglane i Ver Varsam-plakaten.! Den som kjenner seg råka av urettvis omtale vert oppmoda om å ta kontakt med redaksjonen. Redaksjon Ansvarleg redaktør: Stig Nilsson Redaktør: Paul Bjerke Vaktsjef: Hedda Lunder Bredvold Tipstelefon: E-post: Utgjeve av avisstudentene ved Høgskulen i Volda. Trykk: Aarflots Prenteverk, Volda

3 Næravisa - Fredag NYHENDE 3 ps ordførerkandidat klar ommunestyrerepresentant Petter Bjørdal (46) blir etter det Næravisa erfarer offentliggjort som rbeiderpartiets kandidat til ordførervalget i Ørsta i dag. Han trakk sitt kandidatur i høst, men nå ar han ombestemt seg, opplyser sentrale politiske kilder. EIDI ERTZEID et har vært knyttet spenning til m Arbeiderpartiet skulle stille andidat til ordførervalget. Etter at etter Bjørdal trakk sitt kandidaur i høst, har nominasjonsomiteen jobbet hardt for å skaffe n ny kandidat. Flere kvinner har litt spurt, bant annet Ingebjørg Ellingvåg Knutsen og Bente Vatne. Men ingen av disse takket ja. Ingen kommentar I følge Næravisas kilder stiller Petter Bjørdal likevel. Da Næravisa konfronterte Bjørdal med påstandene over telefon, ville han verken avkrefte elirsti Dale fra Venstre er i ensomt selskap. Hun blir trolig den eneste kvinnelige kandidaten i Ørstas irekte ordførervalg. Det skremmer ikke henne. EIDI ERTZEID Flere sier jeg er tøff som tør stille, en jeg skjønner ikke helt hvoror. For meg er det en utfordring, kke noe å grue seg til, sier hun. Tidligere er det bare to kviner som har stilt opp som ordførerandidater i Ørsta. Ingen av disse ant frem. Statistisk Sentralbyrå pplyser at kun et fåtall av komunene på Sunnmøre har hatt vinnelig ordfører. ange menn em menn er klare som Dales motandidater. Både Høyre, Fremkrittspartiet, Senterpartiet og Soialistisk Venstreparti har valgt annlige kandidater. KrF sliter fortatt med å finne en potensiell ordører. Gruppeleder i Arbeiderpartiet, rynjulf Skurtveit, bekrefter at nå ar også de kommet i havn med en ann. Selv om jeg er eneste kvinne, åper jeg å bli vurdert på grunnag av erfaring og politiske standunkt, sier Kirsti Dale. ndrede holdninger? ale tror at Ørsta kommune kan ære klar for å ta det store steget. - For åtte år siden ville ikke en vinnelig kandidat ha hatt en janse, men holdningene har enret seg, hevder hun. Hun tror at sunnmøringene ser ennesket heller enn kjønn i dag. ler bekrefte opplysningene. - Arbeiderpartiet skal ha partimøte fredag, hvor kandidaten skal offentliggjøres. Før det kan jeg ikke si noe. å kvinnelige kandidater Ikke lenger åpent valg? Petter Bjørdalen sitter sin andre periode i kommunestyret. I denne perioden er han fast medlem i formannskapet. Flere Næravisa har snakket med mener Bjørdal har en politisk tyngde som skiller han ut som ordførerkandidat. Den påståtte helomvendingen fra Bjørdal kan dermed føre til at ordførervalget blir mindre åpent. KLAR TIL DYST: Venstres Kirsti Dale kan bli Ørstas første kvinnelige ordfører. (Foto: Fredrik Ljone Holst) unstsnø reddar Ørsta Skisenter rsta Skisenter kan akka kunstsnøen for rets publikumsrekord. ette opplyser styreforann Svein Silseth. IRI HANDELAND kisenteret har ikkje eksakte tal å isa til, men i følgje Silseth har rsta Skisenter rekord. Han viser il at omsetninga har vore esentleg høgare, og besøket i anlegget er større enn på same tid i fjor. - Utan kunstsnøen ville me nok hatt visse problem, innrømmer Silseth. - Kvifor har de vald å satsa på kunstsnø? - Etter fleire år med lite snø i nedre delar av anlegget, har me nå lagt kunstsnø i desse delane av hovudtraséen. Kunstsnøen blei lagt i romjula og første veka i januar. Det er i alt produsert ei lengd på 700 meter med snø og ei breidd på 80 meter. Ikkje fare for skadar Silseth ser kun på kunstsnøen som eit positivt tilskot. - Det er positivt for dei som driv aktivt, fordi forholda blir betre. Snøen blir fastare og meir slitesterk. Silseth avviser at faren for skadar blir større som følgje av kunstsnøen, jamvel om underlaget kan bli noko hardare. Populær kveldskjøring Bondalseidet har nå lys til topps i bakken, og Silseth trekk også dette fram som ei årsak til suksessen, fordi kveldskjøringa har hatt stor auke. I tillegg meiner han at heimesida deira har gjort marknadsføringa betre. Trolig 24 nye arbeidsplasser i Volda Firmaet Telefax Rekvisita Norge håper å starte opp i Volda rundt påsketider, skriver Møre-Nytt. Etableringen er ikke endelig bestemt, men vi arbeider systematisk for å komme i gang i Volda, forteller daglig leder Jonny Nilsen. Telenors opplysningstjeneste i Volda ble lagt ned i desember 2002, og 24 av de tidligere Telenor-ansatte har sagt seg interessert i å jobbe i Telefax Rekvisita. HN Kjent animatør i Volda Den kjente animatøren og multikunstneren Dave King fra tegneseriekanalen Cartoon Network besøker for tiden Høgskulen i Volda. Han skal i to dager samarbeide med animasjonselevene ved skolen. Dave King er kjent for blan annet «The Power Puff Girls» KS Møre-Nytt og Møre ned i opplag Både Møre-Nytt og avisa Møre opplevde nedgang i avistallene for Møre-Nytt solgte 77 færre aviser per dag i fjor og endte på et opplag på aviser. Avisa Møre hadde daglige lesere i fjor. Det er 39 færre enn i Øvrige aviser: Vikebladet/ Vestposten (-154), Sunnmørsposten (-1.704), Vestlandsnytt (- 48). JF En av ti fikk gebyr i trafikkontroll Én bil ble avskiltet og elleve bilførere fikk gebyr, da Statens Vegvesen vinket til side 123 biler i en trafikkontroll mandag. Kontrollen ble i hovedsak foretatt i Volda, men også biler i Ørsta ble inspisert for mangler. - De vanligste manglene vi avdekker er slitte dekk, problemer med lys, og vindu som gir dårlig sikt, sier Knut Gunnar Skjærvik, fra Ørsta Trafikkstasjon. AS Stor aktivitet i VTI-fotball Ni lag i aldersbestemte klasser i VTI-fotball er så langt påmeldt til neste fotballsesong. Fristen går ut 1. mars, og antall lag er ventet å stige til rundt lag. I fjor hadde yngres avdeling i fotballgruppa i Volda Turn- og Idrettslag (VTI), 26 påmeldte lag til seriespillet. Dette var det høyeste antallet i hele Sunnmøre Fotballkrets. EØ Brukbar plassering i Noregscuprennet Bodil Ryste (23) staka seg inn til 28. plass på 5 km klassisk i Noregscuprennet i Stryn på laurdag. På søndag blei ho nr.14 på 10 km skøyting etter eit bra løp, men eit fall kort tid før mål krevde for mange sekund. - Eg er brukbart fornøgd, men hadde håpa på litt betre, seier Bodil Ryste til Næravisa. SH

4 4 NYHENDE Næravisa - Fredag Kontrakt til Volda Maskin Når byggingen av det nye Eiksund-sambandet starter på mandag, er Volda Maskin med fra første spatak. Lauvstad-firmaet vant et av anbudene som er tildelt i første fase, og har dermed sikret full sysselsetting ut oktober. FREDRIK LJONE HOLST RIGGPLASS: Riggplass, en kunstig øy og anleggskai skal Volda Maskin ha ansvaret for. Det er en fornøyd Jon Grebstad i Volda Maskin som tar i mot oss på et gravemaskinbelte på Spinneri-tomten i Volda. For tiden er firmaet, der han er daglig leder, i gang med å bygge parkeringsplass på den nye tomten til SparMat, de skal utvide broen i Anders Vassbotn-vegen og de har folk i sving på Osestrand. På mandag er det oppstart for Lauvsund-firmaets nyeste prosjekt. Som et ledd i Eiksundutbyggingen er Volda Maskin tildelt en kontrakt på 4,2 millioner kroner for bygging av riggplass og en kunstig øy ved landfestet på Eiksundsiden. I tillegg skal det bygges en anleggskai som vil bli brukt under hele byggeperioden. Best av åtte Volda Maskin vant anbudet i konkurranse med syv andre entreprenører, noen lokale og de fleste spredd rundt ellers i fylket. Det er bra at de har delt opp anbudet i mindre kontrakter, slik at også små og mellomstore aktører har en mulighet til å være med, sier Grebstad. Dersom de hadde valgt å gå for en totalløsning ville det bare vært de store entreprenørselskapene som hadde hatt mulighet til å være med. At han vant anbudet fordi han hadde lavest pris mener Grebstad bare er et tegn på at han har den smarteste løsningen. Lønnsomheten er han ikke bekymret for. Nei, vi har tjent penger siden starten i 1990, så vi gjør vel det denne gangen også. Nye anbud til høsten Til høsten er det nye anbudsrunder, blant annet på veiforbindelsen på Ørstasiden, og Volda Maskin blir nok å finne blant søkerne der også. Foreløpig er vi fullt sysselsatt frem til oktober, og det er vi fornøyd med, sier Grebstad og legger til at det en stund så ut til å bli vanskelig å finne nok jobb ut året. I den siste tiden har det vært mange permitteringer og nedskjæringer i distriktet, og Grebstad har fått mange forespørsler om jobb, men for de ni ansatte i Volda Maskin ser altså fremtiden lys ut. FORNØYD: Jon Grebstad i Volda Maskin er fornøyd med den nye kontrakten. (Alle foto: Fredrik Ljone Holst) - Arbeidsmarkedet blir styrket Eiksundsambandet vil gi et friere og bedre arbeidsmarked på Søre Sunnmøre, tror næringssjefene i Ørsta og Volda, Olav Aambøe og Per Ernst Lundberg. - Det er viktig at vi utnytter markedspotensialet i nærområdet vårt. På sikt kan vi kanskje dempe noe av trafikken mot Moa, selv om dette blir meget vanskelig, presiserer han. JARLE FREDAGSVIK - Eiksundsambandet er positivt for hele region søre Sunnmøre. Den viktigste forskjellen blir nok vårt nye felles arbeidsmarked, bestående av industrien og verftene i Hareid og Ulstein, administrasjonen og offentlige etater i Volda og variert industri i Ørsta, sier Voldas næringssjef Per Ernst Lundberg. I det lengste håper han friere transport og kommunikasjon vil demme opp for handelslekkasje mot Moa og Ålesund. Bedre flyt Lundbergs kollega i Ørsta, Olav Aambøe, spår et styrket arbeidsmarked i regionen. - Kvalitativ arbeidskraft vil flyte lettere mellom regionssentrene, og det er udelt positivt, mener næringssjefen i Ørsta. Andre viktige momenter er i følge Aambøe at regionssamholdet styrkes, fritidstilbudet blir mer variert og at Hovden flyplass kan øke sitt belegg. I gang: Erling Pilskog fra Ørsta (t.v) og Dagfinn Rotevatn fra Volda er blant de lokale som allerede er sysselsatt med Eiksundprosjektet. Han tror imidlertid ikke at Eiksundsambandet vil gi mange arbeidsoppdrag til regionen. - Det blir nok enkelte små- oppdrag, men noen utstrakt sysselsetting er det nok ikke snakk om.

5 Næravisa - Fredag NYHENDE 5 - Stort å være i gang Knut Nærø skal mandag offisielt åpne anleggsarbeidet. Han har drømt om prosjektet siden den forsiktige oppstarten i JARLE FREDAGSVIK - Det er stort at det endelig er i gang, sier Knut Nærø til Næravisa. Han er direktør for bompengeselskapet Eiksundsambandet AS og er veldig optimistisk med tanke på akkurat den biten. - Jeg vil hevde den påstand at de 160 millionene vil være nedbetalt allerede om ti år, sa han på pressekonferansen tirsdag ettermiddag. Slår Nærøs spådommer til, vil bompengeringen være en saga blott fem år tidligere enn statens beregninger. SLIK:Prosjektleder Oddbjørn Pladsen viste nok en gang fram planene for Eiksundsambandet på en pressekonferanse tirsdag formiddag. Det tok flere tiår å finansiere, men mandag formiddag skal det første spadetaket endelig tas for det gigantiske Eiksundsambandet. JARLE FREDAGSVIK Statens vegvesen presenterte prosjektet for pressen tirsdag formiddag. Befolkningen i Ørsta og Volda vil først merke forskjellen Endelig Eiksundsamband når anleggsarbeidet ved Steinnesstranda tar til mot slutten av året. Det er dette arbeidet Volda Maskin AS skal ta seg av. Forhåpentligvis blir det mer bruk for lokal arbeidskraft når prosjektet skrider fram mot På det meste vil rundt 150 personer være sysselsatt i bygginga. Alle disse er nok ikke lokale, men jeg vil tro at lokale entreprenører vil bli innleid til en del oppdrag. Eiksundsambandet vil garantert skape ringvirkninger lokalt, lover prosjektleder i Statens vegvesen, Oddbjørn Pladsen. nadsrammene? - Samarbeidskommunene, bompengeringen og staten dekker utgifter tilsvarende 80 millioner kroner. Dersom utgiftene blir større enn dette skal staten betale regninga, slår Pladsen fast. Staten må betale - Det gir folk større variasjon og muligheter til jobbpendling ut mot Ulsteinvik. I Volda har vi skolene og sykehuset, mens industrien hovedsakelig befinner seg i Ulsteinvik. Det vil gi et større arbeidsmarked som er lettere tilgjengelig, tror volding og byggleder på Steinnesstranda, Dagfinn Rotevatn. Prosjektets foreløpige kostnadsramme er på 800 millioner kroner. - Hva skjer dersom Eiksundsambandet overskrider Eiksundsambandet Riksveg 653 skal etter planen stå ferdig i 2007 og vil gi et fergefritt samband for øykommunene Hareid, Herøy, Sande og Ulstein. Selskapet Eiksundsambandet AS ble starta allerede i I 1986 lå den første hovedplanen klar, men den endelige godkjenning av reguleringsplan for prosjektet kom ikke før i februar Prisen for prosjektet er estimert til 800 millioner kroner, hvorav 600 millioner er statsstøtta. Det resterende blir dekket av kommunene i regionen (40 millioner) og bompengefinansiering (160 millioner). Eiksundsambandet består av Eiksundbrua (fra Eiksund til Eika), en undersjøisk tunnel mellom Eika og Steinnes, tunneler fra Knut Nærø har jobbet med Eiksundsambandet i over 20 år, mandag kan han endelig starte anleggsarbeidet for gigantprosjektet. (Alle foto: Jarle Fredagsvik) Bakgrunn Eiksundsambandet Sørheimstranda til Hovdevatnet og gjennom Åsen, samt to veger i hver sin ende av prosjektet. Prosjektets totale veilengde er på nær 15 kilometer, hvorav 7,65 kilometer går under vann, mens Eiksundbrua er 405 meter lang. Statens Vegvesen står som byggherre for prosjektet, mens Volda Maskin AS gikk seirende ut av det første av mange anbudsrunder fram mot Eiksundsambandet AS tar seg av bompengefinansieringa. Nye anbudsrunder blir utlyst kontinuerlig. Eiksundbrua skal under hammeren i mai 2003, mens den undersjøiske tunnelen mellom Eika og Steinnesstranda blir utlyst året etter.

6 6 Næravisa - Fredag UNGDOM & RUS 13-åringer prøver stoff BEKYMRET: - Virkeligheten er annerledes enn foreldre tror, sier miljøterapeut ved Volda ungdomsskole Dagmund Evebø. Foto: Elin Harstad Iversen - Ikke noe rusproblem - Jeg vil ikke si at det er noe rusproblem blant ungdom i Volda i dag, sier politibetjent Øystein Sørheim. ELIN HARSTAD IVERSEN - Jeg hører enkelte si det, men vi i politiet har ikke fått dette dokumentert. De som vet noe må komme til oss med opplysninger. - Hvordan vurderer du situasjonen hvis dette er tilfelle? - Da er det selvsagt urovekkende. Vi må varsles hvis forholdene er slik det ryktes om. Svært unge Voldaungdommer ruser seg, sier miljøterapeut ved Volda ungdomsskule Dagmund Evebø. Samtidig blir det stadig lettere å få tak i rusmidler. Foreldrene er bekymret over utviklingen. ELIN HARSTAD IVERSEN - Tilgangen på rus er økende, sier miljøterapeut Dagmund Evebø. Han kan fortelle at mange 8.klassinger har drukket alkohol en eller flere ganger. Noen av dem har også prøvd narkotiske stoffer og andre rusmidler. - Blant annet har noen prøvd ut tabletter i kombinasjon med alkohol. Jeg vet at medikamentet retinol, som brukes av personer med diagnosen ADHD, har vært solgt til ungdommer som rusmiddel. - Urolig Det er også lett å få tak i hasj. Ungdommene skaffer seg rusmidlene både fra jevnaldrede og eldre ungdommer som formidler. - Elever har kommet til meg med hasj som de har skaffet seg. Dette er skremmende, sier Evebø. Han tror det er et nettverk av langere fra mer sentrale deler av regionen som har nådd Volda, og ser på utviklingen med stor uro: - Foreldrene vet ikke nok om problemet. Det er derfor viktig å bevisstgjøre dem på situasjonen, og at vi tenker forebyggende. Informasjonskampanje Evebø har i samarbeid med foreldreutvalget ved ungdoms- skolen satt i gang en informasjonskampanje for foreldre, lærere og elever. Første del av kampanjen var et foreldremøte om ungdom og rus som ble holdt på skolen tirsdag kveld. Der deltok representanter fra politiet, barnevernet, helsesøster og SLT (samordning av lokale tjenester). - Senere vil vi ta det ned på klassenivå og informere elevene, forteller Evebø, som selv har barn i ungdomsskolealder. Må ta dem som formidler - Overgangen fra barneskolen til ungdomsskole er en brytningstid som preges av nysgjerrighet. Det er ikke mange i denne alderen som har rusproblemer i Volda i dag, men det er viktig å være klar over at nysgjerrighet kan føre til avhengighet senere. Vi må derfor ta tak i dette på et tidlig tidspunkt for å hindre at det utarter til noe verre. Det er viktig å få tatt dem som formidler alkohol og narkotika, fastslår Dagmund Evebø. Den lette tilgjengeligheten bekymrer han mest. Usynlig drikking De som vil prøve rusmidler, begynner ofte det første året på ungdomsskolen. Etter det Næravisa kjenner til, er den normale debutalderen for alkohol i Volda 13 år, altså åttende klasse. Aldersgruppa år er lite synlige ute. Drikkingen foregår ofte hjemme hos ungdommene eller i leiligheter som de får låne av kjente. I mange miljøer blir det sett på som tøft å ruse seg, og noen drikker hver helg hvis de får tak i alkohol. Det er en klar tendens til at de som begynner å røyke også drikker og prøver andre slags rusmidler. VIKTIG: - Det er viktig at foreldre og ungdom snakker sammen, mener Ida Worren (15) og Kenneth Gjersdal (14) ved Volda ungdomsskule. Foto: Elin Harstad Iversen Øystein Sørheim ved Volda lensmannskontor representerer politiet i den pågående informasjonskampanjen om ungdom og rus i Volda. Han påpeker at det ikke er store rusproblemer i denne aldersgruppa, men at det dreier seg om å forebygge. - Må komme til oss - Vi må ikke mistenkeliggjøre ungdommen, som stort sett er svært positiv. Dette dreier seg om ytterst få, sier Sørheim. - Men debutalderen for rus i Volda er svært lav, helt ned i 13 år? Vanskelig å gjøre noe - Hva kan gjøres med problemet? - Jeg vil som sagt understreke at det ikke er noe problem i dag. Det dreier seg om mindre grupper og ikke de store massene. - Hvordan kan politiet gripe inn mot rusbruken? - Vi vet og hører at det har vært fester. Men dette skjer i det skjulte, på den private arena. Det er vanskelig for oss å gripe inn når rusbruken ikke foregår offentlig. Berusede ungdommer i alderen år ser vi ikke ute annet enn natt til 1. og 16.mai, sier Sørheim. - Viktig med fokus på ungdom og rus Ida Worren og Kenneth Gjersdal er elever ved Volda ungdomsskule. - Det er viktig at det fokuseres på temaet ungdom og rus, mener ungdommene. ELIN HARSTAD IVERSEN - Mitt inntrykk er at det er blitt mer bruk av rusmidler i Volda de siste årene. Men det kommer mye an på hvilken gjeng man tilhører og hvem man går sammen med, sier Ida Worren (15) i tiende klasse. Kenneth Gjersdal (14) går i niende klasse og er med i elevrådet ved skolen. - Det er bra at det arrangeres informasjonsmøte for foreldre om dette temaet, sier han. - Informasjon er positivt. Men jeg tror det som kan forebygge mest er at foreldre og ungdom prater sammen, mener Ida. Kenneth er enig i at det er viktig med dialog hjemme.

7 Næravisa - Fredag NYHENDE 7 «Foreldrene vet ikke nok om problemet. Det er derfor viktig å bevisstgjøre dem på situasjonen, og at vi tenker forebyggende.» Avdøde Oline Ulvestads lillesøster: - Forventer UNGDOM & RUS Miljøterapeut Dagmund Evebø ved Volda ungdomsskule. forklaring Fylkeslegen mener Volda kommune opptrådte kritikkverdig da de plasserte avdøde Oline Ulvestad på Mork-boligene sist sommer. Nå venter søsteren hennes Helga Vike (69) på en forklaring fra kommunen. JARLE FREDAGSVIK - De har aldri gitt noen forklaring til meg, sier Helga Vike. Savnet etter storesøster Oline Ulvestad er fortsatt stort. Den 20. juli i fjor ble hun funnet død rett utenfor Volda sentrum. Det var bare tre dager før hun egentlig skulle overføres fra Mork-boligene til skjermet avdeling på sykehjemmet. Oline Ulvestad var senil dement og hennes pårørende mente det var uforsvarlig å la henne bo i egen leilighet. - Vi var klar over at det ikke var sikkert nok for Oline å bo der. Hun var senil og burde ikke fått lov til å legg ut på tur på egenhånd. Jeg mener kommunen burde tatt mer hensyn til dette, sier Vike. Støtte i ny rapport Dette synet støttes nå av fylkeslege Egil Storås i hans rapport om saken. - Oline Ulvestad hadde behov for å ha folk som kunne passe på henne i sin umiddelbare nærhet, mener han. - Vår konklusjon er at kommunen ikke har oppfylt kravet om retten til nødvendig helsehjelp. Nå har kommunen fram til 10. mars til å komme med sin forklaring, sier Storås til Næravisa. Fylkeslegen stresser viktigheten av kommunen rydder opp slik at slike tilfeller ikke kan gjenta seg. Kan gi sanksjoner I rapporten heter det at Helsetilsynet i Møre og Romsdal blir siste instans for å vurdere om Volda kommune brutt kommunehelsetjenesteloven i denne saken. - Hvorvidt Helsetilsynet skal kobles inn i saken er ikke avklart ennå, sier Storås. Helsetilsynet har myndighet til å sanksjonere mot Volda kommune. Det lyktes ikke Næravisa å komme i kontakt med representanter fra Volda kommune i går kveld. Nærsynet på ny kanal Nærsynet har skifta kanal. Dersom du vil framleis vil følgja med, må du stilla inn fjernsynet ditt på kanal 39. Tidlegare låg nærsynet på kanal 43. Dersom ein ser taket på Strøm-huset har ein gode sjansar til å få inn kanalen. - Ein stiller fjernsynet inn på manuelt søk, og gjer det same som når ein stiller inn andre kanalar for første gong, seier Jan Ytrehorn. Når ein kjem fram til rett kanal, vil det liggja eit prøvebilete, anten med fargestriper eller ei programoversikt. (HKS) NYANSATT: Per Otto Myklebust vil rette fokus mot narkotikamiljøet i Ørsta, når han tiltrer som lensmann i kommunen. Foto: Jarle Fredagsvik. Hard hånd mot narkomiljø Som nyansatt lensmann i Ørsta, lover Per Otto Myklebust en hard hånd mot det voksende narkotikamiljøet i Ørsta. Det er altfor mange ungdommer som finner dette miljøet spennende, sier han. JARLE FREDAGSVIK Per Otto Myklebust (51) kommer fra jobben som politiførstebetjent ved Herøy og Sande lensmannskontor. Nå rettes fokus inn mot jobben som lensmann i Ørsta. Det første han vil gripe fatt i er forebyggende arbeid mot narkotikamisbruk. - Mitt inntrykk er at det blomstrer opp med narkotika i Ørsta-området akkurat nå. Det er en skremmende utvikling vi må jobbe målretta mot i årene som kommer, sier Myklebust. Han presiserer at Ørsta lensmannskontor også tidligere har jobbet godt på dette området. - Jeg synes det blir verre og verre for hvert år. Det er ikke snakk om spesielt tunge miljøer, men det er altfor mange ungdommer som synes dette er spennende. Det leder inn til en ond sirkel. Den onde sirkelen Myklebust omtaler innbefatter lovbrudd som tyveri, vold, skadeverk og familietragedier. Tilfeller som ofte kan spores tilbake til narkotikamiljøer. Per Otto Myklebust har for øvrig tre måneders oppsigelse fra sin tidligere jobb, men håper å tiltre lensmannstillingen så fort som mulig. 17 lokale innslag til fylkesmønstringa Volda er mest representert med sine åtte bidrag til Fylkesmønstringa 2003 som arrangeres i Sykkylven mars. Volda-ungdommer skal vise fram dans, litteratur, tegninger, dikt og malerier. Ørstas kommunemønstring sendte seks bidrag videre, mens Vanylven stiller med tre musikkbidrag. I alt 2390 ungdommer har deltatt på årets mønstring, men kun 369 er igjen til fylkesmønstringa. (JF) Følgende fra Volda og Ørsta deltar i Fylkes-mønstringa 2003: Volda: Andrea Helset Engeset og Karen Klepp Bjørdal, What s Your Flava (dans), Kaisas Orkester (Kaisa Aglen, Stine Bjordal, Håvard Festø, Siri Hovde, Maria Halseth, Anne Marte Skaland og Audun Havnen), Avstand (litteratur), Silje Lervik Aarflot, Kjenslar (dans), Inghild Lillebø, Tuorso (tegning), Thomas Flem Synnes, Kyrkjetårnet (tegning), Heidi Aglen, Katt (maleri), Kaisa Aglen, Dersom du (utstilling), Guro Aglen, Med spor i asfalten (maleri/dikt). Ørsta: Ida E. Hjorthaug Aurstad, Ingvil Dagestad Myklebust, Ingrid Grimstad Helset, Ida Maria Buzon Ose, Kristine Overvår Lianes, Fusion (dans), Yngve Frøland, Kay Are Urkegjerde, Jon Terje Tvergrov Kalvatn, Henning Vatne Svoren, Vegard Tvergrov, Secret Life (musikk), Siri Opsahl Haugen Northern Lad (musikk), Kristian Solem og Frank Ristesund Skuggen fra kjelleren (film), Julian Vargas ingen tittel (maleri), Eilev Mo, (datagrafikk).

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

12 millioners underskudd i Ørsta. Vilt, men tamt. noen hakk

12 millioners underskudd i Ørsta. Vilt, men tamt. noen hakk (Foto: Hedda Lunder Bredvold) Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 Fredag 28.03.2003 Gratis Kommentar side 2 Sannheten er krigens første offer 12 millioners underskudd i Ørsta - Dersom overforbruket

Detaljer

Telefonstorm til Tussa

Telefonstorm til Tussa Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 fredag 04.04.2003 Gratis Kommentar side 2 «Psykiatrien har lenge vært et forsømt felt.» Telefonstorm til Tussa GLØDENDE TELEFONER: 600 sjokkerte og fortvilte

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11 Næravisa «Har vi lov til å godta Kommentar side 2 diktaturer i 2003?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 Tirsdag 28.01.2003 Gratis Fjernar ikkje omsorgskø Nye Volda Omsorgssenter vil kunne overta dei

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Her er n!

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Her er n! NA Næravisa På hjortejakt Det ble ingen hjort på Geir Nybø (bildet) mandag kveld. Men han var fornøyd likevel. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF,

Detaljer

Ikke unge nok. For mange problembarn

Ikke unge nok. For mange problembarn Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 onsdag 15.10.2003 Gratis «Nidar: Det er oktober, for søren!» Kommentar side 2 Ikke unge nok Foto: Hedda Lunder Bredvold For mange problembarn Kultur- og oppvekstsjef

Detaljer

Voldamillionær lurt. Hardt ut mot Petter Nome. Privat krafttak mot strømprisene

Voldamillionær lurt. Hardt ut mot Petter Nome. Privat krafttak mot strømprisene Næravisa Kommentar side 2: «Det blir nok en JA-seddel ved neste valg.» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 Onsdag 29.01.2003 Gratis Voldamillionær lurt Slik så den sagsomsuste bilen ut under oppussingsarbeidet

Detaljer

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor.

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor. NA Næravisa Slik Næravisa ser det, har argumenta for sommarstenging falma. Leiar, side 2 Pyntar til påske Jonas (3) var ein av dei som laga gul og kul påskepynt i Engeset barnehage tysdag. Side 8 og 9

Detaljer

Våpen på hybelen. Krigsidyll

Våpen på hybelen. Krigsidyll Næravisa Kommentar side 2: «Men hvem har da denne guden virkelig på sin side?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 3 Torsdag 30.01. 2003 Gratis På studentheimene i Volda er det fritt fram for å ha våpen

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Vinnerne på Vartdal Magasin Magasin Næravisa har laget magasin i anledning påska. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS Frustrerte

Detaljer

Grøssepåske. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 4 torsdag 17. mars 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Grøssepåske. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 4 torsdag 17. mars 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Grøssepåske Kjedelig innepåske? Næravisa gir deg bokekspertenes krimtips. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 4 torsdag 17. mars 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS Ørstas

Detaljer

Herskapelig Gjestehus Hos ekteparet Rekkedal på Sæbø, kan du spise husmannskost

Herskapelig Gjestehus Hos ekteparet Rekkedal på Sæbø, kan du spise husmannskost NA Næravisa Herskapelig Gjestehus Hos ekteparet Rekkedal på Sæbø, kan du spise husmannskost i fornemme omgivelser. Kultursugne tilreisende fra hele verden har latt seg lokke. Midten Lokalavis for Volda

Detaljer

Omsorg i fare. Næravisa. - Jeg er redd for at pappa skal komme til Volda - side 9

Omsorg i fare. Næravisa. - Jeg er redd for at pappa skal komme til Volda - side 9 NA Næravisa Ny ferje i Volda Møre og Romsdal Fylkesbåtar tapte anbodskampen om sambandet Volda-Folkestad. Frå 1. januar 2006 vil ei heilt ny ferje erstatte den noverande (biletet). Den nye operatøren er

Detaljer

Bli med på årets viktigaste gåtur

Bli med på årets viktigaste gåtur NA Næravisa Bokhandelen vil fortsatt være i sitt gamle lokale, med hyller fulle av bøker og ansatte på jobb. Det er bare det at kundene ikke får komme inn å handle bøkene sine der. Leder side 2 Spreke

Detaljer

Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta

Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta NA Det er blitt trendy å tenkje på miljøet, men det er ikkje dermed sagt at alle faktisk gjer så mykje. Leiar, side 2 Grønn Bølge Salget av økologiske matvarer har aldri vært høyere. Er det trendy å være

Detaljer

Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen. Vaksen moro

Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen. Vaksen moro Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 04 fredag 05.03.2004 Gratis Kulturen lyser i Ørsta Det er i Volda at pæra har gått Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen SKYLDER 4, 4 MILLIONER: Over

Detaljer

Mot toppen. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 1. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Mot toppen. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 1. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Mot toppen uten trener Lars Øie (bildet) og Ørsta/Voldas herrelag sesongdebuterer i 3. divisjon lørdag. Innen 2010 er planen å være et topplag i norsk håndball. Nå mangler de bare en trener.

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker.

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker. NA Næravisa Tviler på Clemet Onsdagens feståpning av det nynorske opplæringssenteret i Volda bar under overflaten preg av tvil om Kristin Clemets nynorskengasjement. Side 5 Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Datasystem ubrukt i seks år. Ikke tilrettelagt. Bibliotekarene må jobbe manuelt: Homeparty

Datasystem ubrukt i seks år. Ikke tilrettelagt. Bibliotekarene må jobbe manuelt: Homeparty Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 03 fredag 27.02.2004 Gratis Ikke tilrettelagt «Å stryke vil ikke lenger bare være en psykisk og faglig nedtur, men også økonomisk» Leder side 2 Volda kirke er

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 16 fredag 15. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 16 fredag 15. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Møte med veggen Stor stemning i fem-seks meters høyde da VTI Barneidrettsskulen slapp åtteåringene løs i klatreveggen denne uka. Jonas (fra venstre på bildet), Amalie og Kenneth var reine apekatter.

Detaljer

Patriotisk pensjonist. Voldingen Bergliot Høidal Lunde (79) om sengehalm, sport og Springsteen. Midten

Patriotisk pensjonist. Voldingen Bergliot Høidal Lunde (79) om sengehalm, sport og Springsteen. Midten NA Næravisa Patriotisk pensjonist Voldingen Bergliot Høidal Lunde (79) om sengehalm, sport og Springsteen. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 17. mars 2006. Øvingsavis for AMF, Høgskulen

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Ny kamp om Skårasalsvegen Naturvernarar og bønder førebur seg til andre runde i kampen om Skårasalsvegen. Side 3 Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for

Detaljer

Bustadprisane opp sju prosent i Volda

Bustadprisane opp sju prosent i Volda NA Næravisa Når høstkulda setter inn Tømrer Jon Inge Andenes lever ikke som alle andre. I regnvær, kulde eller skinnende sol ute er han uansett. SIDE 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 fredag

Detaljer

80 millionar. Næravisa. Prislappen for å ruste opp Volda og Dalsfjord ungdomsskular:

80 millionar. Næravisa. Prislappen for å ruste opp Volda og Dalsfjord ungdomsskular: NA Næravisa Hvis vi skal forvente gode resultater fra skolesektoren, må vi først og fremst legge grunnleggende forhold til rette. Leiar, side 2 Ballett med vårbris Marihøner, spanske senoritas, ekorn,

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

på Solvollen Sist helg arrangerte Volda Rideklubb stevne på selvlaget bane. Hestekreftene var til å ta og føle på. MIDTEN

på Solvollen Sist helg arrangerte Volda Rideklubb stevne på selvlaget bane. Hestekreftene var til å ta og føle på. MIDTEN NA Full Næravisa gallopp på Solvollen Sist helg arrangerte Volda Rideklubb stevne på selvlaget bane. Hestekreftene var til å ta og føle på. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 21 fredag 28. oktober

Detaljer

bryter loven Barnevernet i Volda JA til asylmottak Næravisa Fotballgründer Partene er enige: side 10 Vi er òg på nett: SIDEfff15Skkkk

bryter loven Barnevernet i Volda JA til asylmottak Næravisa Fotballgründer Partene er enige: side 10 Vi er òg på nett: SIDEfff15Skkkk NA Næravisa Aktørene bak InnOvata har brukt mange år på å gjere ein jobb som ikkje har vore god nok. Side 2 Fotballgründer Jan Halvard Holmøy er student ved Høgskulen i Volda og gründer på fritiden. I

Detaljer