13-åringer i Volda prøver rusmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13-åringer i Volda prøver rusmidler"

Transkript

1 Næravisa Kommentar side 2 Språkrådets siste møte: Halv seier til Oslo? Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 Fredag Gratis Margreth Olin til Festspela 13-åringer i Volda prøver rusmidler Filmskaparen Margreth Olin blir festspelkunstnar under Dei Nynorske Festspela 2003 i Volda og Ørsta. Eg gler meg, seier Olin til Næravisa. Side 13 Petter Bjørdal (Ap) ordførerkandidat Etter det Næravisa får opplyst blir Petter Bjørdal Aps kandidat til ordførervalget i Ørsta. Han trakk sitt kandidatur i høst, men ifølge sentrale kilder stiller politikeren likevel til valg til høsten. Side 3 UNG RUS. Det blir stadig lettere å få tak i rusmidler i Volda. Ungdom helt ned i 13-årsalderen ruser seg, og noen har eksperimentert med medisiner og alkohol. Foreldre er urolige og vil nå gå til kamp mot den skremmende utviklingen. ØKT TILGANG. - Tilgangen på rus er økende, sier miljøterapeut ved Volda ungdomsskule Dagmund Evebø. Politibetjent i Volda, Øystein Sørheim, avfeier at det er et rusproblem blant ungdommen i bygda. Side 6 og 7 Gigant våkner Det koster 800 millioner kroner og tar flere tiår å planlegge, men mandag starter endelig utbygginga av Eiksundsambandet. I begivenhetenes sentrum står Knut Nærø og Volda Maskin AS. Side 4 og 5 Hva skjer i timene før teppet går opp på Which Witch? Vi var med da Tonje Folkestad Hva skjer (19) i timene ble forvandlet før teppet fra skoleelev går opp til på biskopens Which søster. Witch? Vi Side 8 og 9 fulgte Tonje Folkestad på premieredagen. Nedtelling til premiere

2 2 LEDER/KOMMENTAR Næravisa - Fredag Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta assivt politi ilgangen på rusmidler blir tadig større. Det bekymrer oreldre og ansatte ved Volda ngdomsskule. Det bekymrer gså ungdommen selv. iljøterapeut Dagmund vebø kan fortelle at ungdom ar eksperimentert med egemedikamenter kombinert ed alkohol for å oppnå rus. å lensmannskontoret i Volda itter politibetjent Øystein ørheim og sier at det ikke. innes noe rusproblem en påtroppende lensmannen Ørsta, Per Otto Myklebust, er et voksende narkoproblem sin nye arbeidskommune. år ble virkeligheten så orskjellig i de to naboommunene? Ungdom forlytter seg og narkolangerne jør det samme. Er man ysgjerrig nok, får man tak i et man vil ha både i Volda g i Ørsta. olitibetjenten i Volda sier t stoffmisbruket er vanskelig oppdage. Det har han ikkert rett i. Og problemet jelder nok ikke veldig ange. Men her er evnen til se problemer bedre enn å ukke øynene. At politiet i olda viser en passiv holdning il at ungdom doper seg er kremmende. ngdommelig nysgjerrighet g utforskertrang overlever åde kampanjer og oppysende brosjyrer. Og det er eller ikke nysgjerrigheten i eg selv politiet skal ta verken på. Et målrettet atsingsområde for politiet å være å spore opp de som ormidler narkotika. Det rever at politiet i Volda tar en ungdommen som ekymrer seg på alvor. nart har også Volda ommune fått eget ungdomsåd. Det virker som om rådet år en viktig oppgave i å ormidle den virkeligheten om er usynlig på lensmannsontoret i Volda. Det er ikke verraskende at autoriteter g tenåringer kommer på ollisjonskurs. I hvert fall ikke år førstnevnte ikke gidder å ærme seg de unge. Et språk for alle D I slutten av forrige uke møt- tes Norsk Språkråd på Ivar Aasen-instituttet til det som trolig var deres siste årsmøte. Som en del av en større endringsprosess i norsk språkforvaltning blir Språkrådet til neste år erstattet av et nytt organ, og de regjeringsoppnevnte språkrøkterne tildeles nye roller. De skal ikke lenger styre det norske språk ved dekret og fortelle oss andre om alle feilene vi begår og hvor utilstrekkelige norskkunnskapene våre er. I fremtiden er det selve språkbruken som skal komme i fokus. For å holde det norske språket i hevd er det viktig at vi bevisstgjøres i den daglige bruken av språket. Ved siden av den trusselen en stadig mer omfattende anglifiseringen av dagligspråket utgjør, blir kampen mellom nynorsk- og bokmålsfolket underordnet. Selv samnorsken er, etter lang tids sykeleie, offisielt lagt død slik at det kan fokuseres på de to høyst levende målformene vi har. et Språkrådet som sist fredag vedtok å nedlegge seg selv har opp gjennom årene møtt mye kritikk for en del av sine forslag. Likevel kan det være liten tvil om at dets arbeid med å forvalte det norske språket har vært uvurderlig. Arven Rådet etterlot seg etter møtet på Ivar Aasen-instituttet blir forhåpentligvis et godt fundament å bygge videre på for dets arvtager. Et av de stadig tilbakevendende argumentene mot Språkrådet har vært at det har vært for fjernt fra normal dagligtale og at dets beslutninger kun har vært av akademisk verdi. Dette gjelder så absolutt ikke vedtakene som ble truffet forrige uke. F or bokmålens del var det en lang og tydeligvis fånyttes kamp som ble avsluttet. Midt i nynorskens høyborg valgte man å ta de konservative bokmålsformene syv, tyve og tredve inn i varmen igjen. Etter over et halvt århundres offisielt fravær, var det nettopp det at disse formene fortsatt er i daglig bruk i en ikke ubetydelig del av befolkningen som var argumentet for at de igjen skulle tillates. Riktignok er vedtaket bare en halvveis anerkjennelse av gjengs bruk. Det gis nemlig ikke anledning til å gå tilbake til den gamle tellemåten og si syv-og-tyve altså å sette entallet foran titallet enda dette er den formen som trolig benyttes av flertallet av de som fortsatt sier tyve. Med andre ord kun en halv seier for Oslo vest. H Næravisa va gjelder nynorsken, gjaldt saken denne gang dens redning og svøpe; klammeformene. Puristene vil ha dem vekk for å kunne rendyrke nynorsken, mens de mest liberale vil sidestille dem med hovedformene for å gjøre målformen mer vidtfavnende. Å fjerne klammeformene ville innebære en innsnevring som på sikt kunne ført til at færre folk valgte å benytte nynorsk. På den annen side ville en sidestilling av klammeformene med hovedformen utvanne nynorsken og svekke dens posisjon som målnorm. Dermed valgte man å opprettholde status quo, med motvillig bifall fra begge leire. Om puristene ikke er fornøyde, er det grunn til å tro at et stort antall skoleelever på det sentrale Østland puster lettet ut over at sidemålskarakteren ikke ble ofret på det språklige høyalter. Ytterligere en halv seier til Oslo? S Illustrasjon: Jøgga elv om Språkrådets arvtager utvilsomt vil bli utsatt for kritikk av selvoppnevnte besserwissere og andre som føler seg overkjørt, er det liten tvil om at de står foran en viktig oppgave om det norske språket skal bestå i en verden der mellom ti og tyve (sic!) språk forsvinner hvert år. Da Grunnlovsforsamlingen avsluttet sitt arbeid på Eidsvoll i 1814, garanterte delegatene den nye nasjonen ved å forankre den i selve det norske grunnfjellet. La oss håpe at språket står seg like lenge. Fredrik Ljone Holst Pressens faglege utval (PFU) er eit organ som behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål.! Organet vurderer klager på trykt presse, radio, fjernsyn og Internett på bakgrunn av reglane i Ver Varsam-plakaten.! Den som kjenner seg råka av urettvis omtale vert oppmoda om å ta kontakt med redaksjonen. Redaksjon Ansvarleg redaktør: Stig Nilsson Redaktør: Paul Bjerke Vaktsjef: Hedda Lunder Bredvold Tipstelefon: E-post: Utgjeve av avisstudentene ved Høgskulen i Volda. Trykk: Aarflots Prenteverk, Volda

3 Næravisa - Fredag NYHENDE 3 ps ordførerkandidat klar ommunestyrerepresentant Petter Bjørdal (46) blir etter det Næravisa erfarer offentliggjort som rbeiderpartiets kandidat til ordførervalget i Ørsta i dag. Han trakk sitt kandidatur i høst, men nå ar han ombestemt seg, opplyser sentrale politiske kilder. EIDI ERTZEID et har vært knyttet spenning til m Arbeiderpartiet skulle stille andidat til ordførervalget. Etter at etter Bjørdal trakk sitt kandidaur i høst, har nominasjonsomiteen jobbet hardt for å skaffe n ny kandidat. Flere kvinner har litt spurt, bant annet Ingebjørg Ellingvåg Knutsen og Bente Vatne. Men ingen av disse takket ja. Ingen kommentar I følge Næravisas kilder stiller Petter Bjørdal likevel. Da Næravisa konfronterte Bjørdal med påstandene over telefon, ville han verken avkrefte elirsti Dale fra Venstre er i ensomt selskap. Hun blir trolig den eneste kvinnelige kandidaten i Ørstas irekte ordførervalg. Det skremmer ikke henne. EIDI ERTZEID Flere sier jeg er tøff som tør stille, en jeg skjønner ikke helt hvoror. For meg er det en utfordring, kke noe å grue seg til, sier hun. Tidligere er det bare to kviner som har stilt opp som ordførerandidater i Ørsta. Ingen av disse ant frem. Statistisk Sentralbyrå pplyser at kun et fåtall av komunene på Sunnmøre har hatt vinnelig ordfører. ange menn em menn er klare som Dales motandidater. Både Høyre, Fremkrittspartiet, Senterpartiet og Soialistisk Venstreparti har valgt annlige kandidater. KrF sliter fortatt med å finne en potensiell ordører. Gruppeleder i Arbeiderpartiet, rynjulf Skurtveit, bekrefter at nå ar også de kommet i havn med en ann. Selv om jeg er eneste kvinne, åper jeg å bli vurdert på grunnag av erfaring og politiske standunkt, sier Kirsti Dale. ndrede holdninger? ale tror at Ørsta kommune kan ære klar for å ta det store steget. - For åtte år siden ville ikke en vinnelig kandidat ha hatt en janse, men holdningene har enret seg, hevder hun. Hun tror at sunnmøringene ser ennesket heller enn kjønn i dag. ler bekrefte opplysningene. - Arbeiderpartiet skal ha partimøte fredag, hvor kandidaten skal offentliggjøres. Før det kan jeg ikke si noe. å kvinnelige kandidater Ikke lenger åpent valg? Petter Bjørdalen sitter sin andre periode i kommunestyret. I denne perioden er han fast medlem i formannskapet. Flere Næravisa har snakket med mener Bjørdal har en politisk tyngde som skiller han ut som ordførerkandidat. Den påståtte helomvendingen fra Bjørdal kan dermed føre til at ordførervalget blir mindre åpent. KLAR TIL DYST: Venstres Kirsti Dale kan bli Ørstas første kvinnelige ordfører. (Foto: Fredrik Ljone Holst) unstsnø reddar Ørsta Skisenter rsta Skisenter kan akka kunstsnøen for rets publikumsrekord. ette opplyser styreforann Svein Silseth. IRI HANDELAND kisenteret har ikkje eksakte tal å isa til, men i følgje Silseth har rsta Skisenter rekord. Han viser il at omsetninga har vore esentleg høgare, og besøket i anlegget er større enn på same tid i fjor. - Utan kunstsnøen ville me nok hatt visse problem, innrømmer Silseth. - Kvifor har de vald å satsa på kunstsnø? - Etter fleire år med lite snø i nedre delar av anlegget, har me nå lagt kunstsnø i desse delane av hovudtraséen. Kunstsnøen blei lagt i romjula og første veka i januar. Det er i alt produsert ei lengd på 700 meter med snø og ei breidd på 80 meter. Ikkje fare for skadar Silseth ser kun på kunstsnøen som eit positivt tilskot. - Det er positivt for dei som driv aktivt, fordi forholda blir betre. Snøen blir fastare og meir slitesterk. Silseth avviser at faren for skadar blir større som følgje av kunstsnøen, jamvel om underlaget kan bli noko hardare. Populær kveldskjøring Bondalseidet har nå lys til topps i bakken, og Silseth trekk også dette fram som ei årsak til suksessen, fordi kveldskjøringa har hatt stor auke. I tillegg meiner han at heimesida deira har gjort marknadsføringa betre. Trolig 24 nye arbeidsplasser i Volda Firmaet Telefax Rekvisita Norge håper å starte opp i Volda rundt påsketider, skriver Møre-Nytt. Etableringen er ikke endelig bestemt, men vi arbeider systematisk for å komme i gang i Volda, forteller daglig leder Jonny Nilsen. Telenors opplysningstjeneste i Volda ble lagt ned i desember 2002, og 24 av de tidligere Telenor-ansatte har sagt seg interessert i å jobbe i Telefax Rekvisita. HN Kjent animatør i Volda Den kjente animatøren og multikunstneren Dave King fra tegneseriekanalen Cartoon Network besøker for tiden Høgskulen i Volda. Han skal i to dager samarbeide med animasjonselevene ved skolen. Dave King er kjent for blan annet «The Power Puff Girls» KS Møre-Nytt og Møre ned i opplag Både Møre-Nytt og avisa Møre opplevde nedgang i avistallene for Møre-Nytt solgte 77 færre aviser per dag i fjor og endte på et opplag på aviser. Avisa Møre hadde daglige lesere i fjor. Det er 39 færre enn i Øvrige aviser: Vikebladet/ Vestposten (-154), Sunnmørsposten (-1.704), Vestlandsnytt (- 48). JF En av ti fikk gebyr i trafikkontroll Én bil ble avskiltet og elleve bilførere fikk gebyr, da Statens Vegvesen vinket til side 123 biler i en trafikkontroll mandag. Kontrollen ble i hovedsak foretatt i Volda, men også biler i Ørsta ble inspisert for mangler. - De vanligste manglene vi avdekker er slitte dekk, problemer med lys, og vindu som gir dårlig sikt, sier Knut Gunnar Skjærvik, fra Ørsta Trafikkstasjon. AS Stor aktivitet i VTI-fotball Ni lag i aldersbestemte klasser i VTI-fotball er så langt påmeldt til neste fotballsesong. Fristen går ut 1. mars, og antall lag er ventet å stige til rundt lag. I fjor hadde yngres avdeling i fotballgruppa i Volda Turn- og Idrettslag (VTI), 26 påmeldte lag til seriespillet. Dette var det høyeste antallet i hele Sunnmøre Fotballkrets. EØ Brukbar plassering i Noregscuprennet Bodil Ryste (23) staka seg inn til 28. plass på 5 km klassisk i Noregscuprennet i Stryn på laurdag. På søndag blei ho nr.14 på 10 km skøyting etter eit bra løp, men eit fall kort tid før mål krevde for mange sekund. - Eg er brukbart fornøgd, men hadde håpa på litt betre, seier Bodil Ryste til Næravisa. SH

4 4 NYHENDE Næravisa - Fredag Kontrakt til Volda Maskin Når byggingen av det nye Eiksund-sambandet starter på mandag, er Volda Maskin med fra første spatak. Lauvstad-firmaet vant et av anbudene som er tildelt i første fase, og har dermed sikret full sysselsetting ut oktober. FREDRIK LJONE HOLST RIGGPLASS: Riggplass, en kunstig øy og anleggskai skal Volda Maskin ha ansvaret for. Det er en fornøyd Jon Grebstad i Volda Maskin som tar i mot oss på et gravemaskinbelte på Spinneri-tomten i Volda. For tiden er firmaet, der han er daglig leder, i gang med å bygge parkeringsplass på den nye tomten til SparMat, de skal utvide broen i Anders Vassbotn-vegen og de har folk i sving på Osestrand. På mandag er det oppstart for Lauvsund-firmaets nyeste prosjekt. Som et ledd i Eiksundutbyggingen er Volda Maskin tildelt en kontrakt på 4,2 millioner kroner for bygging av riggplass og en kunstig øy ved landfestet på Eiksundsiden. I tillegg skal det bygges en anleggskai som vil bli brukt under hele byggeperioden. Best av åtte Volda Maskin vant anbudet i konkurranse med syv andre entreprenører, noen lokale og de fleste spredd rundt ellers i fylket. Det er bra at de har delt opp anbudet i mindre kontrakter, slik at også små og mellomstore aktører har en mulighet til å være med, sier Grebstad. Dersom de hadde valgt å gå for en totalløsning ville det bare vært de store entreprenørselskapene som hadde hatt mulighet til å være med. At han vant anbudet fordi han hadde lavest pris mener Grebstad bare er et tegn på at han har den smarteste løsningen. Lønnsomheten er han ikke bekymret for. Nei, vi har tjent penger siden starten i 1990, så vi gjør vel det denne gangen også. Nye anbud til høsten Til høsten er det nye anbudsrunder, blant annet på veiforbindelsen på Ørstasiden, og Volda Maskin blir nok å finne blant søkerne der også. Foreløpig er vi fullt sysselsatt frem til oktober, og det er vi fornøyd med, sier Grebstad og legger til at det en stund så ut til å bli vanskelig å finne nok jobb ut året. I den siste tiden har det vært mange permitteringer og nedskjæringer i distriktet, og Grebstad har fått mange forespørsler om jobb, men for de ni ansatte i Volda Maskin ser altså fremtiden lys ut. FORNØYD: Jon Grebstad i Volda Maskin er fornøyd med den nye kontrakten. (Alle foto: Fredrik Ljone Holst) - Arbeidsmarkedet blir styrket Eiksundsambandet vil gi et friere og bedre arbeidsmarked på Søre Sunnmøre, tror næringssjefene i Ørsta og Volda, Olav Aambøe og Per Ernst Lundberg. - Det er viktig at vi utnytter markedspotensialet i nærområdet vårt. På sikt kan vi kanskje dempe noe av trafikken mot Moa, selv om dette blir meget vanskelig, presiserer han. JARLE FREDAGSVIK - Eiksundsambandet er positivt for hele region søre Sunnmøre. Den viktigste forskjellen blir nok vårt nye felles arbeidsmarked, bestående av industrien og verftene i Hareid og Ulstein, administrasjonen og offentlige etater i Volda og variert industri i Ørsta, sier Voldas næringssjef Per Ernst Lundberg. I det lengste håper han friere transport og kommunikasjon vil demme opp for handelslekkasje mot Moa og Ålesund. Bedre flyt Lundbergs kollega i Ørsta, Olav Aambøe, spår et styrket arbeidsmarked i regionen. - Kvalitativ arbeidskraft vil flyte lettere mellom regionssentrene, og det er udelt positivt, mener næringssjefen i Ørsta. Andre viktige momenter er i følge Aambøe at regionssamholdet styrkes, fritidstilbudet blir mer variert og at Hovden flyplass kan øke sitt belegg. I gang: Erling Pilskog fra Ørsta (t.v) og Dagfinn Rotevatn fra Volda er blant de lokale som allerede er sysselsatt med Eiksundprosjektet. Han tror imidlertid ikke at Eiksundsambandet vil gi mange arbeidsoppdrag til regionen. - Det blir nok enkelte små- oppdrag, men noen utstrakt sysselsetting er det nok ikke snakk om.

5 Næravisa - Fredag NYHENDE 5 - Stort å være i gang Knut Nærø skal mandag offisielt åpne anleggsarbeidet. Han har drømt om prosjektet siden den forsiktige oppstarten i JARLE FREDAGSVIK - Det er stort at det endelig er i gang, sier Knut Nærø til Næravisa. Han er direktør for bompengeselskapet Eiksundsambandet AS og er veldig optimistisk med tanke på akkurat den biten. - Jeg vil hevde den påstand at de 160 millionene vil være nedbetalt allerede om ti år, sa han på pressekonferansen tirsdag ettermiddag. Slår Nærøs spådommer til, vil bompengeringen være en saga blott fem år tidligere enn statens beregninger. SLIK:Prosjektleder Oddbjørn Pladsen viste nok en gang fram planene for Eiksundsambandet på en pressekonferanse tirsdag formiddag. Det tok flere tiår å finansiere, men mandag formiddag skal det første spadetaket endelig tas for det gigantiske Eiksundsambandet. JARLE FREDAGSVIK Statens vegvesen presenterte prosjektet for pressen tirsdag formiddag. Befolkningen i Ørsta og Volda vil først merke forskjellen Endelig Eiksundsamband når anleggsarbeidet ved Steinnesstranda tar til mot slutten av året. Det er dette arbeidet Volda Maskin AS skal ta seg av. Forhåpentligvis blir det mer bruk for lokal arbeidskraft når prosjektet skrider fram mot På det meste vil rundt 150 personer være sysselsatt i bygginga. Alle disse er nok ikke lokale, men jeg vil tro at lokale entreprenører vil bli innleid til en del oppdrag. Eiksundsambandet vil garantert skape ringvirkninger lokalt, lover prosjektleder i Statens vegvesen, Oddbjørn Pladsen. nadsrammene? - Samarbeidskommunene, bompengeringen og staten dekker utgifter tilsvarende 80 millioner kroner. Dersom utgiftene blir større enn dette skal staten betale regninga, slår Pladsen fast. Staten må betale - Det gir folk større variasjon og muligheter til jobbpendling ut mot Ulsteinvik. I Volda har vi skolene og sykehuset, mens industrien hovedsakelig befinner seg i Ulsteinvik. Det vil gi et større arbeidsmarked som er lettere tilgjengelig, tror volding og byggleder på Steinnesstranda, Dagfinn Rotevatn. Prosjektets foreløpige kostnadsramme er på 800 millioner kroner. - Hva skjer dersom Eiksundsambandet overskrider Eiksundsambandet Riksveg 653 skal etter planen stå ferdig i 2007 og vil gi et fergefritt samband for øykommunene Hareid, Herøy, Sande og Ulstein. Selskapet Eiksundsambandet AS ble starta allerede i I 1986 lå den første hovedplanen klar, men den endelige godkjenning av reguleringsplan for prosjektet kom ikke før i februar Prisen for prosjektet er estimert til 800 millioner kroner, hvorav 600 millioner er statsstøtta. Det resterende blir dekket av kommunene i regionen (40 millioner) og bompengefinansiering (160 millioner). Eiksundsambandet består av Eiksundbrua (fra Eiksund til Eika), en undersjøisk tunnel mellom Eika og Steinnes, tunneler fra Knut Nærø har jobbet med Eiksundsambandet i over 20 år, mandag kan han endelig starte anleggsarbeidet for gigantprosjektet. (Alle foto: Jarle Fredagsvik) Bakgrunn Eiksundsambandet Sørheimstranda til Hovdevatnet og gjennom Åsen, samt to veger i hver sin ende av prosjektet. Prosjektets totale veilengde er på nær 15 kilometer, hvorav 7,65 kilometer går under vann, mens Eiksundbrua er 405 meter lang. Statens Vegvesen står som byggherre for prosjektet, mens Volda Maskin AS gikk seirende ut av det første av mange anbudsrunder fram mot Eiksundsambandet AS tar seg av bompengefinansieringa. Nye anbudsrunder blir utlyst kontinuerlig. Eiksundbrua skal under hammeren i mai 2003, mens den undersjøiske tunnelen mellom Eika og Steinnesstranda blir utlyst året etter.

6 6 Næravisa - Fredag UNGDOM & RUS 13-åringer prøver stoff BEKYMRET: - Virkeligheten er annerledes enn foreldre tror, sier miljøterapeut ved Volda ungdomsskole Dagmund Evebø. Foto: Elin Harstad Iversen - Ikke noe rusproblem - Jeg vil ikke si at det er noe rusproblem blant ungdom i Volda i dag, sier politibetjent Øystein Sørheim. ELIN HARSTAD IVERSEN - Jeg hører enkelte si det, men vi i politiet har ikke fått dette dokumentert. De som vet noe må komme til oss med opplysninger. - Hvordan vurderer du situasjonen hvis dette er tilfelle? - Da er det selvsagt urovekkende. Vi må varsles hvis forholdene er slik det ryktes om. Svært unge Voldaungdommer ruser seg, sier miljøterapeut ved Volda ungdomsskule Dagmund Evebø. Samtidig blir det stadig lettere å få tak i rusmidler. Foreldrene er bekymret over utviklingen. ELIN HARSTAD IVERSEN - Tilgangen på rus er økende, sier miljøterapeut Dagmund Evebø. Han kan fortelle at mange 8.klassinger har drukket alkohol en eller flere ganger. Noen av dem har også prøvd narkotiske stoffer og andre rusmidler. - Blant annet har noen prøvd ut tabletter i kombinasjon med alkohol. Jeg vet at medikamentet retinol, som brukes av personer med diagnosen ADHD, har vært solgt til ungdommer som rusmiddel. - Urolig Det er også lett å få tak i hasj. Ungdommene skaffer seg rusmidlene både fra jevnaldrede og eldre ungdommer som formidler. - Elever har kommet til meg med hasj som de har skaffet seg. Dette er skremmende, sier Evebø. Han tror det er et nettverk av langere fra mer sentrale deler av regionen som har nådd Volda, og ser på utviklingen med stor uro: - Foreldrene vet ikke nok om problemet. Det er derfor viktig å bevisstgjøre dem på situasjonen, og at vi tenker forebyggende. Informasjonskampanje Evebø har i samarbeid med foreldreutvalget ved ungdoms- skolen satt i gang en informasjonskampanje for foreldre, lærere og elever. Første del av kampanjen var et foreldremøte om ungdom og rus som ble holdt på skolen tirsdag kveld. Der deltok representanter fra politiet, barnevernet, helsesøster og SLT (samordning av lokale tjenester). - Senere vil vi ta det ned på klassenivå og informere elevene, forteller Evebø, som selv har barn i ungdomsskolealder. Må ta dem som formidler - Overgangen fra barneskolen til ungdomsskole er en brytningstid som preges av nysgjerrighet. Det er ikke mange i denne alderen som har rusproblemer i Volda i dag, men det er viktig å være klar over at nysgjerrighet kan føre til avhengighet senere. Vi må derfor ta tak i dette på et tidlig tidspunkt for å hindre at det utarter til noe verre. Det er viktig å få tatt dem som formidler alkohol og narkotika, fastslår Dagmund Evebø. Den lette tilgjengeligheten bekymrer han mest. Usynlig drikking De som vil prøve rusmidler, begynner ofte det første året på ungdomsskolen. Etter det Næravisa kjenner til, er den normale debutalderen for alkohol i Volda 13 år, altså åttende klasse. Aldersgruppa år er lite synlige ute. Drikkingen foregår ofte hjemme hos ungdommene eller i leiligheter som de får låne av kjente. I mange miljøer blir det sett på som tøft å ruse seg, og noen drikker hver helg hvis de får tak i alkohol. Det er en klar tendens til at de som begynner å røyke også drikker og prøver andre slags rusmidler. VIKTIG: - Det er viktig at foreldre og ungdom snakker sammen, mener Ida Worren (15) og Kenneth Gjersdal (14) ved Volda ungdomsskule. Foto: Elin Harstad Iversen Øystein Sørheim ved Volda lensmannskontor representerer politiet i den pågående informasjonskampanjen om ungdom og rus i Volda. Han påpeker at det ikke er store rusproblemer i denne aldersgruppa, men at det dreier seg om å forebygge. - Må komme til oss - Vi må ikke mistenkeliggjøre ungdommen, som stort sett er svært positiv. Dette dreier seg om ytterst få, sier Sørheim. - Men debutalderen for rus i Volda er svært lav, helt ned i 13 år? Vanskelig å gjøre noe - Hva kan gjøres med problemet? - Jeg vil som sagt understreke at det ikke er noe problem i dag. Det dreier seg om mindre grupper og ikke de store massene. - Hvordan kan politiet gripe inn mot rusbruken? - Vi vet og hører at det har vært fester. Men dette skjer i det skjulte, på den private arena. Det er vanskelig for oss å gripe inn når rusbruken ikke foregår offentlig. Berusede ungdommer i alderen år ser vi ikke ute annet enn natt til 1. og 16.mai, sier Sørheim. - Viktig med fokus på ungdom og rus Ida Worren og Kenneth Gjersdal er elever ved Volda ungdomsskule. - Det er viktig at det fokuseres på temaet ungdom og rus, mener ungdommene. ELIN HARSTAD IVERSEN - Mitt inntrykk er at det er blitt mer bruk av rusmidler i Volda de siste årene. Men det kommer mye an på hvilken gjeng man tilhører og hvem man går sammen med, sier Ida Worren (15) i tiende klasse. Kenneth Gjersdal (14) går i niende klasse og er med i elevrådet ved skolen. - Det er bra at det arrangeres informasjonsmøte for foreldre om dette temaet, sier han. - Informasjon er positivt. Men jeg tror det som kan forebygge mest er at foreldre og ungdom prater sammen, mener Ida. Kenneth er enig i at det er viktig med dialog hjemme.

7 Næravisa - Fredag NYHENDE 7 «Foreldrene vet ikke nok om problemet. Det er derfor viktig å bevisstgjøre dem på situasjonen, og at vi tenker forebyggende.» Avdøde Oline Ulvestads lillesøster: - Forventer UNGDOM & RUS Miljøterapeut Dagmund Evebø ved Volda ungdomsskule. forklaring Fylkeslegen mener Volda kommune opptrådte kritikkverdig da de plasserte avdøde Oline Ulvestad på Mork-boligene sist sommer. Nå venter søsteren hennes Helga Vike (69) på en forklaring fra kommunen. JARLE FREDAGSVIK - De har aldri gitt noen forklaring til meg, sier Helga Vike. Savnet etter storesøster Oline Ulvestad er fortsatt stort. Den 20. juli i fjor ble hun funnet død rett utenfor Volda sentrum. Det var bare tre dager før hun egentlig skulle overføres fra Mork-boligene til skjermet avdeling på sykehjemmet. Oline Ulvestad var senil dement og hennes pårørende mente det var uforsvarlig å la henne bo i egen leilighet. - Vi var klar over at det ikke var sikkert nok for Oline å bo der. Hun var senil og burde ikke fått lov til å legg ut på tur på egenhånd. Jeg mener kommunen burde tatt mer hensyn til dette, sier Vike. Støtte i ny rapport Dette synet støttes nå av fylkeslege Egil Storås i hans rapport om saken. - Oline Ulvestad hadde behov for å ha folk som kunne passe på henne i sin umiddelbare nærhet, mener han. - Vår konklusjon er at kommunen ikke har oppfylt kravet om retten til nødvendig helsehjelp. Nå har kommunen fram til 10. mars til å komme med sin forklaring, sier Storås til Næravisa. Fylkeslegen stresser viktigheten av kommunen rydder opp slik at slike tilfeller ikke kan gjenta seg. Kan gi sanksjoner I rapporten heter det at Helsetilsynet i Møre og Romsdal blir siste instans for å vurdere om Volda kommune brutt kommunehelsetjenesteloven i denne saken. - Hvorvidt Helsetilsynet skal kobles inn i saken er ikke avklart ennå, sier Storås. Helsetilsynet har myndighet til å sanksjonere mot Volda kommune. Det lyktes ikke Næravisa å komme i kontakt med representanter fra Volda kommune i går kveld. Nærsynet på ny kanal Nærsynet har skifta kanal. Dersom du vil framleis vil følgja med, må du stilla inn fjernsynet ditt på kanal 39. Tidlegare låg nærsynet på kanal 43. Dersom ein ser taket på Strøm-huset har ein gode sjansar til å få inn kanalen. - Ein stiller fjernsynet inn på manuelt søk, og gjer det same som når ein stiller inn andre kanalar for første gong, seier Jan Ytrehorn. Når ein kjem fram til rett kanal, vil det liggja eit prøvebilete, anten med fargestriper eller ei programoversikt. (HKS) NYANSATT: Per Otto Myklebust vil rette fokus mot narkotikamiljøet i Ørsta, når han tiltrer som lensmann i kommunen. Foto: Jarle Fredagsvik. Hard hånd mot narkomiljø Som nyansatt lensmann i Ørsta, lover Per Otto Myklebust en hard hånd mot det voksende narkotikamiljøet i Ørsta. Det er altfor mange ungdommer som finner dette miljøet spennende, sier han. JARLE FREDAGSVIK Per Otto Myklebust (51) kommer fra jobben som politiførstebetjent ved Herøy og Sande lensmannskontor. Nå rettes fokus inn mot jobben som lensmann i Ørsta. Det første han vil gripe fatt i er forebyggende arbeid mot narkotikamisbruk. - Mitt inntrykk er at det blomstrer opp med narkotika i Ørsta-området akkurat nå. Det er en skremmende utvikling vi må jobbe målretta mot i årene som kommer, sier Myklebust. Han presiserer at Ørsta lensmannskontor også tidligere har jobbet godt på dette området. - Jeg synes det blir verre og verre for hvert år. Det er ikke snakk om spesielt tunge miljøer, men det er altfor mange ungdommer som synes dette er spennende. Det leder inn til en ond sirkel. Den onde sirkelen Myklebust omtaler innbefatter lovbrudd som tyveri, vold, skadeverk og familietragedier. Tilfeller som ofte kan spores tilbake til narkotikamiljøer. Per Otto Myklebust har for øvrig tre måneders oppsigelse fra sin tidligere jobb, men håper å tiltre lensmannstillingen så fort som mulig. 17 lokale innslag til fylkesmønstringa Volda er mest representert med sine åtte bidrag til Fylkesmønstringa 2003 som arrangeres i Sykkylven mars. Volda-ungdommer skal vise fram dans, litteratur, tegninger, dikt og malerier. Ørstas kommunemønstring sendte seks bidrag videre, mens Vanylven stiller med tre musikkbidrag. I alt 2390 ungdommer har deltatt på årets mønstring, men kun 369 er igjen til fylkesmønstringa. (JF) Følgende fra Volda og Ørsta deltar i Fylkes-mønstringa 2003: Volda: Andrea Helset Engeset og Karen Klepp Bjørdal, What s Your Flava (dans), Kaisas Orkester (Kaisa Aglen, Stine Bjordal, Håvard Festø, Siri Hovde, Maria Halseth, Anne Marte Skaland og Audun Havnen), Avstand (litteratur), Silje Lervik Aarflot, Kjenslar (dans), Inghild Lillebø, Tuorso (tegning), Thomas Flem Synnes, Kyrkjetårnet (tegning), Heidi Aglen, Katt (maleri), Kaisa Aglen, Dersom du (utstilling), Guro Aglen, Med spor i asfalten (maleri/dikt). Ørsta: Ida E. Hjorthaug Aurstad, Ingvil Dagestad Myklebust, Ingrid Grimstad Helset, Ida Maria Buzon Ose, Kristine Overvår Lianes, Fusion (dans), Yngve Frøland, Kay Are Urkegjerde, Jon Terje Tvergrov Kalvatn, Henning Vatne Svoren, Vegard Tvergrov, Secret Life (musikk), Siri Opsahl Haugen Northern Lad (musikk), Kristian Solem og Frank Ristesund Skuggen fra kjelleren (film), Julian Vargas ingen tittel (maleri), Eilev Mo, (datagrafikk).

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Mål med opplegget Dokumentarfilm undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Gi ei forståing av ulike måtar å lage dokumentarfilm på og samstundes ei forståing av kva dokumentarfilm

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig.

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Ungdom og rusmidler Foreldrene er de beste Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Dette gjelder både barna og foreldrene deres. Mange foreldre er engstelige for rusmidler,

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE. Næringslivet i flyplassområdet Side 1 av 2. Ørsta kommune Rådhuset 6150 ØRSTA. i g 10.09.2008. Kryssløysing til E39 for flyplassområdet

ØRSTA KOMMUNE. Næringslivet i flyplassområdet Side 1 av 2. Ørsta kommune Rådhuset 6150 ØRSTA. i g 10.09.2008. Kryssløysing til E39 for flyplassområdet Næringslivet i flyplassområdet Side 1 av 2 Ørsta kommune Rådhuset 6150 ØRSTA ØRSTA KOMMUNE Sekta S Saksnr. Lopenr. Klass. i g 10.09.2008 Kryssløysing til E39 for flyplassområdet Vi er kjent med at Ørsta

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund REFERAT TIL STYREMØTE 28.08.2012 Klokken 18.00-21.00 på Speidersenteret. Tilstede: Ragnar Pettersen, Louise Pettersen, Kjell Aalvik, Ulf Larsen, Christopher Kvalvåg, Hege Christin Olsen og Bjørn Helland

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon.

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon. TIBE Samfunn Litt om meg: Odd Kristian Dahle Seniorrådgivar Tlf. 906 15 658 E-post: dahle@tibesamfunn.no Spesialkompetanse: Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer