Elektronisk Dialog. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk Dialog. Innhold"

Transkript

1 Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending... 6 Forespørsel om skattekortopplysninger... 6 Løpende forespørsel om skattekortopplysninger... 7 Utvalg... 7 Kontaktinformasjon... 8 Send skjema til Altinn... 9 Mottak av skattekort...10 Elektronisk skattekort...10 Hvilken informasjon mottar du?...12 Logg...12 Teknisk informasjon...13 Elektronisk skattekort...13 Kommentarer til de enkelte felt:...14 A-melding...16 Lønn- og trekkarter...16 Konvertering av lønn- og trekkarter...18 Personopplysninger...22 Konvertering av personopplysninger...23 Rapportering A-melding...29 Generere melding...29 Datarapport...32 Konsern...35 Tilbakemelding...35 Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 35

2 Elektronisk Dialog Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes i myndighetenes elektroniske dialog med arbeidsgivere i Norge. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 2 av 35

3 Forberedelser Virksomhetsnummer Det kan kun rapporteres på gyldige virksomhetsnummer. Gyldige virksomhetsnumre kan hentes i enhetsregisteret Virksomhetsnummer må oppdateres på den ansatte i Person ajourhold Personopplysninger Lønn Yrkeskoder Under Systemadministrasjon Systemrutiner Oppdateringer kan gyldige yrkeskoder hentes fra SSB. Ugyldige yrkeskoder som ligger lagret under tekstkode type YRK vil ikke komme frem i denne rutinen. Ansatte det skal sendes A-melding på må ha gyldig yrkeskode. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 3 av 35

4 Arbeidstidsgruppe Under Systemadministrasjon Systemvedlikehold Satser Arbeidstidsgrupper kan Timer uke kun ha en desimal. Ansatte som det skal sendes A-melding på må ha registrert en arbeidstidsgruppe i feltet Person ajourhold Personopplysninger Stillings %. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 4 av 35

5 Permisjonskoder For å få rapportert permisjoner på riktig måte angir du riktige Permisjonskoder og Herav permitteringskoder i menyvalg Systemadministrasjon System vedlikehold Overføringer Arbeidstakerregisteret som benyttes i A-meldingen Fraværet registreres på den ansatte i Fravær Registrering Fraværstranser. Fødselsnummer Alle ansatte som skal rapporteres i A-meldingen må ha fødselsnummer. For utenlandske arbeidstakere er det mulig å rapportere A-melding uten norsk fødselsnummer i 3 måneder. Navn, adresse og landkode må være utfylt i tillegg til feltet Benytter identifiserende informasjon for utlendinger og aktuelt felt må fylles ut. Det kan være Skattenummer, Utl. Fødselsnummer, MVA-nummer eller Passnummer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 5 av 35

6 Skattekortinformasjon Sending Bestilling av elektroniske skattekort fra Altinn gjøres under menypunktet Lønnsadministrasjon Send/motta skattekort. Du må ha Rollen Utfyller/Innsender i Altinn.no Første gang du skal bestille skattekort henter systemet informasjon om mobilnummer og epost-adresse fra pålogget Neptune-bruker, påfølgende ganger vil denne informasjonen bli hentet fra brukerinnstillinger. Forespørsel om skattekortopplysninger Hvilket år vil du bestille skattekort for? Valgene du får opp her, avhenger av når i året du bestiller. I perioden februar til november vil det alltid bli vist aktuelt år. I desember får du opp inneværende og neste år som valgmulighet, mens du i januar kan velge inneværende og foregående år. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 6 av 35

7 Når du skal hente skattekortinformasjon for et nytt år må du velge Nei på spørsmålet har du hentet skattekort for dette året tidligere. Du vil etterpå kunne velge firma du ønsker å hente informasjon for, og det blir dannet automatisk fil med oversikt over dine ansatte. Løpende forespørsel om skattekortopplysninger Dersom du tidligere har hentet skattekortinformasjon for dette året skal du velge Ja på spørsmålet Har du hentet skattekort for dette året tidligere? Hvem ønsker du så å hente skattekort for? Hvis du bare vil hente skattekortendringer på ansatte du har hentet opplysninger om tidligere i skatteåret, krysser du av for Kun for de av mine ansatte som har endret siden sist. Da mottar du disse endringene sammen med de ansatte du har bedt om opplysninger for. Du kan legge ved fil for å få tilbake nye og endret skattekortinformasjon ved å krysse av for Jeg legger ved fil og får tilbake nye og endrede skattekort. Utvalg Hvis du bare ønsker informasjon for ansatte hvor du mangler skattekortinformasjon, krysser du av for Bare ansatte som mangler skattekortinformasjon, i bestillingen etter å ha valgt de firma du ønsker å hente informasjon for. Skatteinformasjon for ansatte i personlige selskap kan du foreløpig ikke hente skattekortinformasjon for, da løsningen med elektronisk skattekort ikke dekker personlige selskap. I utplukk av ansatte hentes opplysninger for ansatte som er ansatt på bestillingsdato eller sluttet fra og med første dato i foregående måned Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 7 av 35

8 Utplukk gjøres mot dato registrert i Ansatt fra-til på Person under ajourhold av personopplysninger. Ansatte som har skattekortinformasjon registrert eller mottatt på annen måte enn elektronisk skattekort, betraktes som ansatte som mangler skattekortinformasjon. Feltet Personstatus fylles med 1 Ingen lønnsrelasjon på personer det ikke skal hentes skatteopplysninger på. Kontaktinformasjon Fil med oversikt over de ansatte du ønsker informasjon for, skrives til databasen og lastes inn i Altinn ved sending av skjema. Vær oppmerksom på at hvis du har tilgang til firma i Aditro Lønn som du ikke har tilgang til i Altinn, vil du ikke få skattekortinformasjon for dette organisasjonsnummer i retur. Her ajourholder du kontaktinformasjon om innsender Organisasjonsnummer, navn, mobilnummer og e-postadresse må være utfylt for å få sendt inn data. Organisasjonsnummer du oppgir her må tilhøre et firma der du har tilgang til å hente skattekortopplysninger i Altinn. Det er i meldingsboksen til dette organisasjonsnummeret i Altinn du kan hente returfilen med skattekortopplysninger. Telefonnummer skal registreres med 8 siffer uten mellomrom eller landkode. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 8 av 35

9 Gyldig mobilnummer og en e-post-adresse må være utfylt for å sende inn forespørsel til Altinn. I kontaktinformasjon kan du velge om du ønsker å få et varsel når noen av dine ansatte har endret skattekortinformasjon. Dersom du velger å sende en forespørsel før hver lønnsberegning, er det ikke nødvendig å motta varsel. Du får da alle endringer på skattekortinformasjon for de ansatte du tidligere har sendt forespørsel for det skatteåret. Send skjema til Altinn Du plukker ut ansatte og sender og starter jobben ved å trykke på knappen Send skjema til Altinn. Første gang du forespør etter elektronisk skattekort får du denne meldingen på skjermen. Dette er et varsel som forteller at indikator for bruk av elektronisk skattekort blir oppdatert i tabellen Globalsettings. Etter er det ikke lenger mulig å gå tilbake til gammelt format, det støttes ikke lenger. Etter å ha svart bekreftende på meldingen ovenfor, dannes en Melding, alternativt Melding og vedleggsfil til Altinn. Denne beskjeden får du når utplukk og melding til Altinn er klar for innsending. Ved å svare bekreftende på denne meldingen logges du inn på Altinn og sender inn data. Du kan alternativt gå inn i Altinn arbeidsbok i ettertid, eller ved å trykke på knappen Altinn arbeidsbok. Her har du mulighet til å sende informasjonen til Altinn, og der finner du også nærmere informasjon om status og innhold i sendingen. Du har ikke tilgang til å lese innhold i vedleggsfil. Se egen dokumentasjon om Altinn arbeidsbok. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 9 av 35

10 Mottak av skattekort Elektronisk skattekort Når du mottar elektroniske skattekort finner Mottak under menypunkt Lønnsadministrasjon Lønnsadm, hvor du finner knappen Send/motta skattekort. Her starter program avhengig av hvordan du har sendt bestillingen din. Uansett om du benytter den ene eller andre varianten, vil den mottatte skattekortinformasjonen bli lagret i en midlertidig tabell, som inneholder opplysninger om all mottatt skattekortinformasjon uavhengig av format du har mottatt den elektroniske informasjon på. Import av skattekortopplysninger er ikke mulig å importere gjennom import av personopplysninger. Dersom du har bestilt skattekortinformasjon som elektronisk skattekort, oppdaterer du mottatt informasjon under fanen Mottak under menypunkt Lønnsadministrasjon Send/motta skattekort. Den starter opp Returfilen du har mottatt i Min meldingsboks på Altinn, lagrer du på disk, for så å hente den opp i dette bildet. Husk å legge inn riktig skatteår når du skal importere. Hvis du har bestilt skattekort for 2013, må du også legge inn 2013 som årstall i importen. Ellers vil ingen oppdateringer bli gjort. Når valgt fil har korrekt format og du trykker Importer, får du opp følgende bilde Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 10 av 35

11 Har du hatt ansatte med ugyldig personnummer med i forespørselen, vil du ikke motta noe i retur på disse. Klikk bekreftende for å fortsette, og skattekortopplysninger på de resterende blir importert. Du får opp en kvitteringsliste som viser hvilke ansatte det er gjort oppdateringer på. Listen inneholder også opplysninger om hvilken skattekortinformasjon som er lest inn. I kolonne for Anmerkning skrives meldinger om konflikt mellom forskuddsform og registrert biarbeidsgiver. Det varsles også om det ligger en fremtidig endring på skatteinformasjon. Rapporten kan lagres til Excel hvor filtrering kan gjøre oppfølging av anmerkninger enklere. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 11 av 35

12 Dersom det var data for ansatte i flere firma i importen, finner du rapporten Kvitteringsliste data fra skattedirektoratet i rapportarkivet under Årsavslutningsrapporter. Hvilken informasjon mottar du? Under fanen Skatt i ajourhold av personalopplysninger kan du se mottatt skatteinformasjon som benyttes i Aditro Lønn. Du kan ikke ajourholde skattekortinformasjon du har mottatt elektronisk. Det er kun mulig å overstyre skatte-% dersom den ansatte ønsker å bli trukket med en høyere prosentsats. Logg Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 12 av 35

13 Etter import kan du se på importerte filer ved å Lagre som og åpne filen i en teksteditor etterpå. Ved å åpne i Notisblokk / Notepad ser innholdet slik ut Teknisk informasjon Elektronisk skattekort Nr Betegnelse 1 RECART (record art) 2 FODSELSNR (fødselsnummer) 3 ORGNR (organisasjonsnummer) 4 KOMMNR (skattekommunenummer) 5 TABELLNR (tabellnummer) 6 TABELLTYPE (tabelltype) 7 PROSENT (prosent) Kommentar til de enkelte felt finner du i kapitlet teknisk informasjon. Beskrivelse av formatet fra skattedirektoratet Fra pos. Til pos. Antall pos. Dataklasse Merk Numerisk =64 Ja Numerisk Ja Numerisk Ja Numerisk Ja Numerisk Nei Alfanumeri sk = 'P' eller blank Numerisk Nei 8 FORSKUDDSFORM Numerisk = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ja 9 ARBGIVGR (arbeidsgivergruppe) Numerisk Nei 10 TABELLKORT_FLAGG Alfanumeri sk = J eller N 11 FRIKORTBELØP Numerisk Nei 12 SKORT_DATO Ja 13 SKATTEKORT_ID Numerisk Ja Påkrevd? Ja Nei Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 13 av 35

14 Nr Betegnelse Fra pos. Til pos. Antall pos. Dataklasse Merk 14 SIGNAL Numerisk = 0, 1, 2 eller 9 Påkrevd? Ja Kommentarer til de enkelte felt: Felt nr 1 - RECART Dette feltet skal alltid være utfylt med verdien 64 ved innsending til Skattedirektoratet Felt nr 2 FODSELSNR Fødselsnummeret på skatteyteren Felt nr 3 ORGNR Arbeidsgivers organisasjonsnummer Felt nr 4 - KOMMNR Skatteyters skattekommunenummer. 4 siffer. Hvis skattekommune er satt til 0000, så vil det si at Skatteetaten ikke har fastsatt et kommunenummer til skatteyter. Lønnsutbetaler skal derfor bruke sitt kommunenummer ved rapportering av forskuddstrekk. Felt nr 5 - TABELLNR Gjelder kun tabellkort (forskuddsform 1, 6, 7, 8 og 9). 0 for de med prosentkort. 4 siffer. Felt nr 6 - TABELLTYPE Gjelder kun tabellkort (kun forskuddsform 1). Gyldige verdier: P - pensjonisttabell. Blank - ordinære tabeller. Felt nr 7 - PROSENT Trekkprosent. Felt nr 8 - FORSKUDDSFORM Sier hva slags skattekort det dreier seg om. Følgende typer skattekort er gyldige: 1 - Tabellkort. 2 - Prosentkort. 4 - Frikort. 5 - Frikort med beløpsgrense Spesielle trekktabeller utenlandske arbeidstakere. Felt nr 9 - ARBGIVGR Arbeidsgivergruppe (kalles også sorteringskode). Følgende verdier er gyldige: Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 14 av 35

15 0 - vanlig lønnsmottaker. 2 skatteyter er grensegjenger. Lønnsutbetaling i grensekommune skal beregne 10 % skatt 3 skatteyter skal betale kildeskatt. Gyldig kun for pensjonsutbetalinger 8 - NAV trekker etter del 2 på skattekortet og vil få status som biarbeidsgiver. 9 - NAV trekker etter del 1 av skattekortet. Andre arbeidsgivere skal benytte del 2. Feltet er nå definert som reservefelt og benyttes foreløpig ikke i lønnssystemet. Felt nr 10 - TABELLKORT_FLAGG Varsel til arbeidsgiver om at andre arbeidsgivere også har spurt om skattekortopplysninger for denne skattyter (gjelder kun tabellkort): J - andre arbeidsgivere har hentet skattekort. N - ingen andre arbeidsgivere har hentet skattekort. Felt nr 11 - FRIKORTBELØP Grense ved frikortbeløpet som er tilgjengelig. Per er maksbeløpet 39900,-. Arbeidstaker kan fordele dette på flere arbeidsgivere via Altinn. Felt nr 12 - SKORT_DATO Beregnings-/utskriftsdato. Felt nr 13 - SKATTEKORT_ID Må inneholde året (4 posisjoner) og løpenummer (3 posisjoner). Per person. Felt nr 14 - SIGNAL Resultat av forespørsel med følgende gyldige verdier: 0 - ingen skattekortopplysninger. Ingen andre felt enn første utfylt 1 - OK 2 - Frikort som IKKE er tilgjengelig for arbeidsgiver. Ingen andre felt enn første 3 er utfylt gjelder forskuddsform 5 8 Ugyldig kombinasjon 9 - Ugyldig fødselsnummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 15 av 35

16 A-melding Lønn- og trekkarter A-melding er den nye rapporteringsformen som skal erstatte rapportene terminoppgjør, SSB lønnsstatistikk, AA-registeret og lønns- og trekkoppgavene. For å sende inn A-melding må det gjøres noen forberedelser. For å kunne rapportere lønn og trekk via A-melding må lønn- og trekkarter oppdateres. Dette kan gjøres direkte på arten under Ajourhold faste opplysninger Lønn- og Trekkarter A-melding eller via konverteringsprogram (beskrivelse lengre ned i dokumentet) Alle lønn- og trekkarter må oppdateres riktig i forhold til kodespeilet som ligger hos Altinn. Rapporter transaksjoner med denne arten på a-melding må det velges ja for at arten skal rapporteres på a-meldingen. Rapporter som forteller hva arten skal rapportere Overstyrt rapportering av skatteregel benyttes når behandlende skatteregel skal avvike fra skatteregelen på personen. Eks en ansatt har skatteregel nettolønn og får noe utbetalt som skal bruke ordinær skatteregel. Overstyrt rapportering av trekkplikt hvis det er en skattepliktig ytelse som blir utbetalt uten at det trekkes skatt må denne verdien settes til «alltid rapporter som trekkpliktig» eks Feriepenger. Inntektstype forteller om det er vanlig lønn, pensjon osv. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 16 av 35

17 Fordel forteller om det er kontantytelse, naturalytelse eller utgiftsgodtgjørelse. Beskrivelse forteller om det er fastlønn, timelønn, feriepenger, opsjoner osv. Rapporter antall hvor skal antall hentes fra for å bli rapportert. Krever spesifikasjon hakes av når ekstra spesifikasjon som for eksempel landkode er påkrevd. Benytt A-melding-tilleggsinformasjon benyttes til tilleggsinformasjon på blant annet nettolønn, firmabil. Se kodespeilet for gyldige kombinasjoner. Dersom en lønnart har to henvisninger 1 pluss og 1 i minus for å flytte mellom LTkodene, må det opprettes egne lønnsarter. Utbetalinger som er skattepliktig, men ikke trekkpliktig må oppdateres manuelt. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 17 av 35

18 Konvertering av lønn- og trekkarter Lønnsarter kan oppdateres via et konverteringsprogram. Systemadministrasjon A-melding konvertering. Merk det artsregisteret som skal konverteres og start/fortsett konvertering. Systemet vil automatisk komme med et forslag til oppdatering ut i fra dagens oppsett på lønnsarten. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 18 av 35

19 Hver lønnsart har en fargekode Grønn: Sikker kobling, vi har kun et forslag. Gul: Inntil 5 forslag til kobling Orange: Mer enn 5 forslag til kobling Under hver lønnsart vises dagens rapporteringskoder LTO: Viser dagens LTO-kode AGA: Om arten er med i avgiftsgrunnlaget Skatt: Om det trekkes skatt av beløpet SSB: Om det skal rapporteres til SSB, fastlønn, Timelønn, B=beløp, T=Timer osv Når lønnsarten blir merket vil et forslag komme opp. Andre alternativer vil vises og vi kan velge hvilken fordel det er. Forslag vil da endres. Når forslaget stemmer kan man trykke på benytt forslag og deretter godkjenn lønn- og trekkart. Lønnarten vil da bli merket med en grønn hake. Angitte verdier viser dagens verdier på lønn- og trekkarten. Disse verdiene oppdateres når man benytter forslag. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 19 av 35

20 Hvis en lønnsart krever tilleggsinformasjon eller spesifikasjon må Ajourhold velges etter at man har valgt forslag. I kodespeilet står det på LTO-koden hvilken tilleggsinformasjon som skal være med for de ytelsene som skal ha tilleggsinformasjon. Eksempel på lønnsart som krever tilleggsinformasjon: Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 20 av 35

21 I kodespeilet står det på LTO-koden hvilken spesifikasjon som skal være med for de ytelsene som skal ha spesifikasjon. Eksempel på lønnsart som krever spesifikasjon: Kontrolliste kan kjøres under Årsoppgjør Rapporter Kontrolliste henvisning a-ordning for å sjekke at lønn og trekkarter er definert i henhold til kodespeilet. Denne kontrollen må gjøres manuelt. For å hjelpe har det blitt lagt inn en kolonne Har feil? som viser noen avvik fra gyldige regelverk til a-melding på de konverterte lønn og trekkartene. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 21 av 35

22 Personopplysninger Under fanen Person finnes feltet Personstatus som kan være utfylt enten med 0 Lønnsrelasjon. Henter skattekortopplysninger og personen blir rapportert til a- ordningen 1 Ingen lønnsrelasjon. Henter ikke skattekortopplysninger, og personen blir i utgangspunktet ikke med i rapporteringen til a-ordningen. Personer med verdi 1 som får utbetalt innberetningspliktige beløp vil bli rapportert på lik linje med andre. For å kunne rapportere korrekt på personnivå er det noen felt under fanen Lønn A-ordningen som må være utfylt. Det kan gjøres via konverteringsprogram, beskrevet her. De enkelte feltene er kommentert nedenfor. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 22 av 35

23 Konvertering av personopplysninger Personopplysningene kan konverteres via et konverteringsprogram. Systemadministrasjon A-melding konvertering Konvertering Person. I Globalt utplukk kan du foreta utplukk for å oppdatere grupper av ansatte. Eksempel er utplukk på firmanummer. På filteret kan du definere utplukk som skal gjelde på aktuelt filter. For å legge inn opplysninger på de ansatte er de vanligste filtrene ferdig definert. Filtrene kan tilpasses ditt firma. Linjene utføres sekvensielt, slik at når du har 2 eller flere linjer som behandler det samme feltet, vil verdier fra foregående linjer bli overskrevet for de forekomstene som tilfredsstiller filteret. Eksempelvis dersom du først setter en standardverdi som gjelder for de fleste forekomster, og etterpå ønsker å sette en spesiell verdi for noen forekomster. Avlønningstype Avlønningstypene som skal benyttes er I de fleste tilfeller kan avlønningstype utledes fra verdier i feltet ansattstatus som har følgende standardverdier fra tekstkode type: ANS Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 23 av 35

24 Avlønningstype kan dermed initieres med verdi fra felt 48 i tabell 5 ved hjelp av erstatningstabell Du setter opp filter på følgende måte: Arbeidsforholdtype Det er fire typer arbeidsforhold i A-melding Den som vil bli mest brukt er: Ordinært arbeidsforhold, dvs. arbeidstakere som arbeider i andres tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse (jfr. Aa-forskriften). Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 24 av 35

25 Skattetype Følgende koder er lagt inn Den verdien som vil bli mest brukt er Ordinær Skipsregister Gjelder maritime arbeidsforhold, gyldige koder er: Skipstype Gjelder maritime arbeidsforhold, gyldige koder er: Fartsområde Gjelder maritime arbeidsforhold, gyldige koder er: Skattemessig bosatt i Kun de som skattemessig bor i et annet land enn Norge trenger kode i dette feltet. Du benytter tekstkode LAN i erstatningstabell for felt 8 i tabell 1 (Landkode poststed). Det er kun nødvendig å opprette NO med utverdi <blank> Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 25 av 35

26 De ansatte som ligger inne med en annen landkode enn NO vil få korrekt landkode. Konvertering Når ønsket data er lagt inn og lagret velger du Vis Forslag. Forslag til hvordan konverteringen blir vises. Hvis alt ser korrekt ut velger du Start oppdatering. Denne prosessen kan kjøres flere ganger med forskjellige utplukk og filter. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 26 av 35

27 Eksempel For at konverteringen skal fungere må de foreslåtte/nødvendige erstatningstabellene legges inn. I eksemplet er det et globalt utplukk på firmanummer for å kjøre konvertering på kun et firma. På de ansatte i eksemplet er det følgende varianter: Ansattforholdtype: Ordinært, Pensjoner og Maritimt Avlønningstype: Fast, timer og provisjon Skattetype: Ordinært, Svalbard, Nettolønn og Særskilt fradrag for sjøfolk Skattemessig bosatt i: Norge og Sverige Filter 1: Avlønningstype hentes fra erstatningstabellen om det er fast, timer eller provisjon. Filter 2: De fleste ansatte i firmaet har ordinært arbeidsforhold, det legges inn som fast verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 27 av 35

28 Filter 3: Her er det definert et utplukk på feltet Sjømannsfradrag for å få til Maritimt arbeidsforhold Filter 4: Her er det definert et utplukk på skattekommune for å sette ansattforholdet til pensjoner og andre typer ytelser uten arbeidsforhold Filter 5: De fleste vil ha ordinær skattetype, så det legges inn som fast verdi Filter 6: Her er det definert et utplukk på Offshore-/nettolønn Filter 7: Her er det definert et utplukk på feltet Sjømannsfradrag. Filter 8: Her er det definert et utplukk på Svalbardavlønning. Filter 9: Skattemessig bosatt i henter vi fra erstatningstabellen da vi har en som er bosatt i Sverige. Forslaget ser slik ut: Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 28 av 35

29 Rapportering A-melding Generere melding Før første generering av a-melding må alle Lønns- og Trekkarter være godkjent. A-meldingen genereres i Lønnsadministrasjon A-melding Det er mulig å generere meldinger på både lukkede og åpne perioder, men får kun sendt inn melding på lukkede perioder. Hvis noen ansatte har manglende eller ugyldige verdier enten på persondata, ansatt-data eller transaksjoner vil disse bli markert med at de har valideringsfeil, og dukker opp i en liste. Selve a-meldingen får status Må korrigeres frem til alle ansatte har fått korrigert alle sine valideringsfeil. Klikk på pilen for å se hvilke ansatte det er feil på. Merk den ansatte og Vis valideringsfeil for valgte personer for å få opp en liste over hva som er feil/mangler. Ved å klikke på Åpne ajourhold kan nødvendige korrigeringer på personen utføres. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 29 av 35

30 Etter å ha korrigert feil, eller fylt inn manglende informasjon for en eller flere ansatte kan disse personene markeres og klikk på Rekalkuler valgte personer. Disse personene blir nå rekalkulert, og hvis alle feil er blitt korrigert vil de forsvinne fra listen. Når alle ansatte har blitt korrigert, vil a-meldingen være ferdig generert og få status Generert. Du kan se status på rapporten til enhver tid. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 30 av 35

31 I Datarapport er det mulig å hente ut en oversikt over data som blir rapportert i a-meldingen. Se nærmere i eget punkt. Send inn sender a-meldingen, du kan velge om a-meldingen skal sendes direkte til Altinn eller om den skal sendes via Altinn arbeidsbok for videre behandling. Når a-melding har blitt sendt til Altinn arbeidsbok eller Altinn får du opp flere knapper A-melding her får du mulighet til å lagre XML-filen som er laget. Tilbakemelding når a-meldingen er sendt inn til Altinn kan tilbakemeldingen hentes her. Slett filen. Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk dette er en pivotisert rapport som viser skatt og arbeidsgiveravgift som er rapportert inn og godkjent av a-ordning. Avstemmes mot terminoppgjøret. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 31 av 35

32 Betalingsoversikt viser informasjon fra Altinn om hva som skal betales i skatt og avgift. Datarapport Dette er en rapport som viser en oversikt over innsendte data til a- ordningen. Datarapport vil inneholde data på alle statuser fra og med «A-melding generert». Rapporten startes direkte fra A-melding, A-melding konsern eller i menyen Rapporter A-melding rapport. Når utplukket til rapporten kommer opp er det flere valg som kan gjøres. Noen verdier vil være utfylt utifra hvor A-melding rapport startes fra. Rapporter A-melding rapport vil ha defaultverdi inneværende år, måned og pålogget firma. Datarapport i feltet Rapport i A-melding vil ha deafultverdier år, måned og firma som rapporten hentes fra. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 32 av 35

33 Datarapport på aktuell a-melding som er generert vil ha defaultverdier år, måned, firma og melding. Utplukk År: Velg hvilket år det skal hentes data fra Måned: Velg hvilken måned det skal hentes data fra Konsern: Ved å hake av denne kan firma i definerte konsern velges. Filter Firma: Velg hvilket firma det skal hentes data fra. Virksomhetsnummer: Her kan det velges et virksomhetsnummer det skal hentes data fra. Ansatt: Her kan det hentes ansattnummer for å hente data for en person. Melding: Her hentes meldings ID for å hente data for kun denne ID. Data Inntektsmottakere: Viser oversikt over ansatte med personopplysninger som er med på a-meldingen. Inntektsdetaljer: Viser hvilken type inntekt, om den utløser AGA og inngår i trekkgrunnlaget, samt beløp som er rapportert til a-ordningen. Forskuddstrekk: Viser skattetrekk pr person. Fradrag: Viser en oversikt over fradrag som er rapportert til a- ordningen. Se under for gyldige fradrag. Arbeidsforhold: Viser hvilke arbeidsforhold som er rapportert til a-ordningen på de ansatte. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 33 av 35

34 Permisjoner: Viser en oversikt over hvilke ansatte som er rapportert med permisjon til a-ordningen. Svalbardopphold: Viser en oversikt over ansatte som er rapportert til a-ordningen med opphold på Svalbard. Arbeidsgiveravgift: Viser hvilket virksomhetsnummer med sone, beløp og sats som er rapportert inn til a-ordningen. Vis også avsluttede arbeidsforhold/permisjoner: Denne kan velges når inntektsmottakere, arbeidsforhold, permisjoner eller Svarlbardopphold er haket av. Ved valg av flere kategorier i datautvalget vil dataene vises etter kategori på skjermen. Ved å trykke på vil rapporten eksporteres til excel. Datautvalget vil komme på egne arkfaner. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 34 av 35

35 Konsern Under Lønnsadministrasjon A-melding konsern rapporteres det for flere firma samtidig. Velg konsern for å fortsette. Under måneden du skal sende a-melding for velger du hvilke firma som skal være med i a-meldingen og generer ny. Statusbaren viser statusen på de forskjellige firmaene. Når fargen er rød, gå inn på a-melding for firmaet og korriger. Tilbakemelding Etter at a-meldingen er sendt inn kan du hente tilbakemelding for å oppdatere status. Det er 4 forskjellige statuser som kommer tilbake i a- ordningen. Avvist gammel fil må slettes, feil korrigeres og ny a-melding må sendes inn. Øyeblikkelig gammel fil må slettes, feil korrigeres og ny a-melding må sendes inn. Retningslinje a-meldingen er godkjent, men det er en melding som må sjekkes opp og eventuelt rettes ved en senere innsending. Godkjent Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 35 av 35

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy 1. Nødvendige settinger i InfoEasy Lønn: Oppgavetreet Lønn - Ajourhold Lønnsfirma ajourhold fanen Statistikk/Kontakter: Nye felter for Altinn

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Innføring av elektronisk skattekort Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Hva er RF-1211 Elektroniske skattekort? Spm1: Hvilke roller kreves? Svar1: Utfyller/Innsender. For

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen N Y H E T S B R E V 3 0. M A R S 2 0 1 6 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, desember 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Aditro Lønn 14.2.0 Pr. 30.04.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 22 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen 27.11.13 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Personec Lønn 11.0.0

Personec Lønn 11.0.0 Personec Lønn 11.0.0 Pr. 21.12.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 14 Innhold 1 Personec Lønn 11.0.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Hovedprosjekt Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Bluegardendagene 24.oktober 2012 Åge Andresen, Skatteetaten 2 Takk for sist! Noe har da skjedd siden sist, blant annet: Stortinget

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 30.10.2009 Anbefalingens formål Mal for rapportering av medlemsdata

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Visma eaccounting Lønnsslipp er tilgjengelig og allerede oppdatert i ditt Visma eaccounting program. Det er ingen fast månedskostnad å ha denne, men man blir

Detaljer

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Amestodagen 2015 Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer 16. oktober??) Visma.Net Absence (neste sesjon) A-melding Halv skatt Lover og regler

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer