Elektronisk Dialog. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk Dialog. Innhold"

Transkript

1 Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending... 6 Forespørsel om skattekortopplysninger... 6 Løpende forespørsel om skattekortopplysninger... 7 Utvalg... 7 Kontaktinformasjon... 8 Send skjema til Altinn... 9 Mottak av skattekort...10 Elektronisk skattekort...10 Hvilken informasjon mottar du?...12 Logg...12 Teknisk informasjon...13 Elektronisk skattekort...13 Kommentarer til de enkelte felt:...14 A-melding...16 Lønn- og trekkarter...16 Konvertering av lønn- og trekkarter...18 Personopplysninger...22 Konvertering av personopplysninger...23 Rapportering A-melding...29 Generere melding...29 Datarapport...32 Konsern...35 Tilbakemelding...35 Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 35

2 Elektronisk Dialog Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes i myndighetenes elektroniske dialog med arbeidsgivere i Norge. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 2 av 35

3 Forberedelser Virksomhetsnummer Det kan kun rapporteres på gyldige virksomhetsnummer. Gyldige virksomhetsnumre kan hentes i enhetsregisteret Virksomhetsnummer må oppdateres på den ansatte i Person ajourhold Personopplysninger Lønn Yrkeskoder Under Systemadministrasjon Systemrutiner Oppdateringer kan gyldige yrkeskoder hentes fra SSB. Ugyldige yrkeskoder som ligger lagret under tekstkode type YRK vil ikke komme frem i denne rutinen. Ansatte det skal sendes A-melding på må ha gyldig yrkeskode. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 3 av 35

4 Arbeidstidsgruppe Under Systemadministrasjon Systemvedlikehold Satser Arbeidstidsgrupper kan Timer uke kun ha en desimal. Ansatte som det skal sendes A-melding på må ha registrert en arbeidstidsgruppe i feltet Person ajourhold Personopplysninger Stillings %. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 4 av 35

5 Permisjonskoder For å få rapportert permisjoner på riktig måte angir du riktige Permisjonskoder og Herav permitteringskoder i menyvalg Systemadministrasjon System vedlikehold Overføringer Arbeidstakerregisteret som benyttes i A-meldingen Fraværet registreres på den ansatte i Fravær Registrering Fraværstranser. Fødselsnummer Alle ansatte som skal rapporteres i A-meldingen må ha fødselsnummer. For utenlandske arbeidstakere er det mulig å rapportere A-melding uten norsk fødselsnummer i 3 måneder. Navn, adresse og landkode må være utfylt i tillegg til feltet Benytter identifiserende informasjon for utlendinger og aktuelt felt må fylles ut. Det kan være Skattenummer, Utl. Fødselsnummer, MVA-nummer eller Passnummer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 5 av 35

6 Skattekortinformasjon Sending Bestilling av elektroniske skattekort fra Altinn gjøres under menypunktet Lønnsadministrasjon Send/motta skattekort. Du må ha Rollen Utfyller/Innsender i Altinn.no Første gang du skal bestille skattekort henter systemet informasjon om mobilnummer og epost-adresse fra pålogget Neptune-bruker, påfølgende ganger vil denne informasjonen bli hentet fra brukerinnstillinger. Forespørsel om skattekortopplysninger Hvilket år vil du bestille skattekort for? Valgene du får opp her, avhenger av når i året du bestiller. I perioden februar til november vil det alltid bli vist aktuelt år. I desember får du opp inneværende og neste år som valgmulighet, mens du i januar kan velge inneværende og foregående år. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 6 av 35

7 Når du skal hente skattekortinformasjon for et nytt år må du velge Nei på spørsmålet har du hentet skattekort for dette året tidligere. Du vil etterpå kunne velge firma du ønsker å hente informasjon for, og det blir dannet automatisk fil med oversikt over dine ansatte. Løpende forespørsel om skattekortopplysninger Dersom du tidligere har hentet skattekortinformasjon for dette året skal du velge Ja på spørsmålet Har du hentet skattekort for dette året tidligere? Hvem ønsker du så å hente skattekort for? Hvis du bare vil hente skattekortendringer på ansatte du har hentet opplysninger om tidligere i skatteåret, krysser du av for Kun for de av mine ansatte som har endret siden sist. Da mottar du disse endringene sammen med de ansatte du har bedt om opplysninger for. Du kan legge ved fil for å få tilbake nye og endret skattekortinformasjon ved å krysse av for Jeg legger ved fil og får tilbake nye og endrede skattekort. Utvalg Hvis du bare ønsker informasjon for ansatte hvor du mangler skattekortinformasjon, krysser du av for Bare ansatte som mangler skattekortinformasjon, i bestillingen etter å ha valgt de firma du ønsker å hente informasjon for. Skatteinformasjon for ansatte i personlige selskap kan du foreløpig ikke hente skattekortinformasjon for, da løsningen med elektronisk skattekort ikke dekker personlige selskap. I utplukk av ansatte hentes opplysninger for ansatte som er ansatt på bestillingsdato eller sluttet fra og med første dato i foregående måned Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 7 av 35

8 Utplukk gjøres mot dato registrert i Ansatt fra-til på Person under ajourhold av personopplysninger. Ansatte som har skattekortinformasjon registrert eller mottatt på annen måte enn elektronisk skattekort, betraktes som ansatte som mangler skattekortinformasjon. Feltet Personstatus fylles med 1 Ingen lønnsrelasjon på personer det ikke skal hentes skatteopplysninger på. Kontaktinformasjon Fil med oversikt over de ansatte du ønsker informasjon for, skrives til databasen og lastes inn i Altinn ved sending av skjema. Vær oppmerksom på at hvis du har tilgang til firma i Aditro Lønn som du ikke har tilgang til i Altinn, vil du ikke få skattekortinformasjon for dette organisasjonsnummer i retur. Her ajourholder du kontaktinformasjon om innsender Organisasjonsnummer, navn, mobilnummer og e-postadresse må være utfylt for å få sendt inn data. Organisasjonsnummer du oppgir her må tilhøre et firma der du har tilgang til å hente skattekortopplysninger i Altinn. Det er i meldingsboksen til dette organisasjonsnummeret i Altinn du kan hente returfilen med skattekortopplysninger. Telefonnummer skal registreres med 8 siffer uten mellomrom eller landkode. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 8 av 35

9 Gyldig mobilnummer og en e-post-adresse må være utfylt for å sende inn forespørsel til Altinn. I kontaktinformasjon kan du velge om du ønsker å få et varsel når noen av dine ansatte har endret skattekortinformasjon. Dersom du velger å sende en forespørsel før hver lønnsberegning, er det ikke nødvendig å motta varsel. Du får da alle endringer på skattekortinformasjon for de ansatte du tidligere har sendt forespørsel for det skatteåret. Send skjema til Altinn Du plukker ut ansatte og sender og starter jobben ved å trykke på knappen Send skjema til Altinn. Første gang du forespør etter elektronisk skattekort får du denne meldingen på skjermen. Dette er et varsel som forteller at indikator for bruk av elektronisk skattekort blir oppdatert i tabellen Globalsettings. Etter er det ikke lenger mulig å gå tilbake til gammelt format, det støttes ikke lenger. Etter å ha svart bekreftende på meldingen ovenfor, dannes en Melding, alternativt Melding og vedleggsfil til Altinn. Denne beskjeden får du når utplukk og melding til Altinn er klar for innsending. Ved å svare bekreftende på denne meldingen logges du inn på Altinn og sender inn data. Du kan alternativt gå inn i Altinn arbeidsbok i ettertid, eller ved å trykke på knappen Altinn arbeidsbok. Her har du mulighet til å sende informasjonen til Altinn, og der finner du også nærmere informasjon om status og innhold i sendingen. Du har ikke tilgang til å lese innhold i vedleggsfil. Se egen dokumentasjon om Altinn arbeidsbok. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 9 av 35

10 Mottak av skattekort Elektronisk skattekort Når du mottar elektroniske skattekort finner Mottak under menypunkt Lønnsadministrasjon Lønnsadm, hvor du finner knappen Send/motta skattekort. Her starter program avhengig av hvordan du har sendt bestillingen din. Uansett om du benytter den ene eller andre varianten, vil den mottatte skattekortinformasjonen bli lagret i en midlertidig tabell, som inneholder opplysninger om all mottatt skattekortinformasjon uavhengig av format du har mottatt den elektroniske informasjon på. Import av skattekortopplysninger er ikke mulig å importere gjennom import av personopplysninger. Dersom du har bestilt skattekortinformasjon som elektronisk skattekort, oppdaterer du mottatt informasjon under fanen Mottak under menypunkt Lønnsadministrasjon Send/motta skattekort. Den starter opp Returfilen du har mottatt i Min meldingsboks på Altinn, lagrer du på disk, for så å hente den opp i dette bildet. Husk å legge inn riktig skatteår når du skal importere. Hvis du har bestilt skattekort for 2013, må du også legge inn 2013 som årstall i importen. Ellers vil ingen oppdateringer bli gjort. Når valgt fil har korrekt format og du trykker Importer, får du opp følgende bilde Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 10 av 35

11 Har du hatt ansatte med ugyldig personnummer med i forespørselen, vil du ikke motta noe i retur på disse. Klikk bekreftende for å fortsette, og skattekortopplysninger på de resterende blir importert. Du får opp en kvitteringsliste som viser hvilke ansatte det er gjort oppdateringer på. Listen inneholder også opplysninger om hvilken skattekortinformasjon som er lest inn. I kolonne for Anmerkning skrives meldinger om konflikt mellom forskuddsform og registrert biarbeidsgiver. Det varsles også om det ligger en fremtidig endring på skatteinformasjon. Rapporten kan lagres til Excel hvor filtrering kan gjøre oppfølging av anmerkninger enklere. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 11 av 35

12 Dersom det var data for ansatte i flere firma i importen, finner du rapporten Kvitteringsliste data fra skattedirektoratet i rapportarkivet under Årsavslutningsrapporter. Hvilken informasjon mottar du? Under fanen Skatt i ajourhold av personalopplysninger kan du se mottatt skatteinformasjon som benyttes i Aditro Lønn. Du kan ikke ajourholde skattekortinformasjon du har mottatt elektronisk. Det er kun mulig å overstyre skatte-% dersom den ansatte ønsker å bli trukket med en høyere prosentsats. Logg Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 12 av 35

13 Etter import kan du se på importerte filer ved å Lagre som og åpne filen i en teksteditor etterpå. Ved å åpne i Notisblokk / Notepad ser innholdet slik ut Teknisk informasjon Elektronisk skattekort Nr Betegnelse 1 RECART (record art) 2 FODSELSNR (fødselsnummer) 3 ORGNR (organisasjonsnummer) 4 KOMMNR (skattekommunenummer) 5 TABELLNR (tabellnummer) 6 TABELLTYPE (tabelltype) 7 PROSENT (prosent) Kommentar til de enkelte felt finner du i kapitlet teknisk informasjon. Beskrivelse av formatet fra skattedirektoratet Fra pos. Til pos. Antall pos. Dataklasse Merk Numerisk =64 Ja Numerisk Ja Numerisk Ja Numerisk Ja Numerisk Nei Alfanumeri sk = 'P' eller blank Numerisk Nei 8 FORSKUDDSFORM Numerisk = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ja 9 ARBGIVGR (arbeidsgivergruppe) Numerisk Nei 10 TABELLKORT_FLAGG Alfanumeri sk = J eller N 11 FRIKORTBELØP Numerisk Nei 12 SKORT_DATO Ja 13 SKATTEKORT_ID Numerisk Ja Påkrevd? Ja Nei Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 13 av 35

14 Nr Betegnelse Fra pos. Til pos. Antall pos. Dataklasse Merk 14 SIGNAL Numerisk = 0, 1, 2 eller 9 Påkrevd? Ja Kommentarer til de enkelte felt: Felt nr 1 - RECART Dette feltet skal alltid være utfylt med verdien 64 ved innsending til Skattedirektoratet Felt nr 2 FODSELSNR Fødselsnummeret på skatteyteren Felt nr 3 ORGNR Arbeidsgivers organisasjonsnummer Felt nr 4 - KOMMNR Skatteyters skattekommunenummer. 4 siffer. Hvis skattekommune er satt til 0000, så vil det si at Skatteetaten ikke har fastsatt et kommunenummer til skatteyter. Lønnsutbetaler skal derfor bruke sitt kommunenummer ved rapportering av forskuddstrekk. Felt nr 5 - TABELLNR Gjelder kun tabellkort (forskuddsform 1, 6, 7, 8 og 9). 0 for de med prosentkort. 4 siffer. Felt nr 6 - TABELLTYPE Gjelder kun tabellkort (kun forskuddsform 1). Gyldige verdier: P - pensjonisttabell. Blank - ordinære tabeller. Felt nr 7 - PROSENT Trekkprosent. Felt nr 8 - FORSKUDDSFORM Sier hva slags skattekort det dreier seg om. Følgende typer skattekort er gyldige: 1 - Tabellkort. 2 - Prosentkort. 4 - Frikort. 5 - Frikort med beløpsgrense Spesielle trekktabeller utenlandske arbeidstakere. Felt nr 9 - ARBGIVGR Arbeidsgivergruppe (kalles også sorteringskode). Følgende verdier er gyldige: Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 14 av 35

15 0 - vanlig lønnsmottaker. 2 skatteyter er grensegjenger. Lønnsutbetaling i grensekommune skal beregne 10 % skatt 3 skatteyter skal betale kildeskatt. Gyldig kun for pensjonsutbetalinger 8 - NAV trekker etter del 2 på skattekortet og vil få status som biarbeidsgiver. 9 - NAV trekker etter del 1 av skattekortet. Andre arbeidsgivere skal benytte del 2. Feltet er nå definert som reservefelt og benyttes foreløpig ikke i lønnssystemet. Felt nr 10 - TABELLKORT_FLAGG Varsel til arbeidsgiver om at andre arbeidsgivere også har spurt om skattekortopplysninger for denne skattyter (gjelder kun tabellkort): J - andre arbeidsgivere har hentet skattekort. N - ingen andre arbeidsgivere har hentet skattekort. Felt nr 11 - FRIKORTBELØP Grense ved frikortbeløpet som er tilgjengelig. Per er maksbeløpet 39900,-. Arbeidstaker kan fordele dette på flere arbeidsgivere via Altinn. Felt nr 12 - SKORT_DATO Beregnings-/utskriftsdato. Felt nr 13 - SKATTEKORT_ID Må inneholde året (4 posisjoner) og løpenummer (3 posisjoner). Per person. Felt nr 14 - SIGNAL Resultat av forespørsel med følgende gyldige verdier: 0 - ingen skattekortopplysninger. Ingen andre felt enn første utfylt 1 - OK 2 - Frikort som IKKE er tilgjengelig for arbeidsgiver. Ingen andre felt enn første 3 er utfylt gjelder forskuddsform 5 8 Ugyldig kombinasjon 9 - Ugyldig fødselsnummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 15 av 35

16 A-melding Lønn- og trekkarter A-melding er den nye rapporteringsformen som skal erstatte rapportene terminoppgjør, SSB lønnsstatistikk, AA-registeret og lønns- og trekkoppgavene. For å sende inn A-melding må det gjøres noen forberedelser. For å kunne rapportere lønn og trekk via A-melding må lønn- og trekkarter oppdateres. Dette kan gjøres direkte på arten under Ajourhold faste opplysninger Lønn- og Trekkarter A-melding eller via konverteringsprogram (beskrivelse lengre ned i dokumentet) Alle lønn- og trekkarter må oppdateres riktig i forhold til kodespeilet som ligger hos Altinn. https://www.altinn.no/no/aordningen/veiledning/. Rapporter transaksjoner med denne arten på a-melding må det velges ja for at arten skal rapporteres på a-meldingen. Rapporter som forteller hva arten skal rapportere Overstyrt rapportering av skatteregel benyttes når behandlende skatteregel skal avvike fra skatteregelen på personen. Eks en ansatt har skatteregel nettolønn og får noe utbetalt som skal bruke ordinær skatteregel. Overstyrt rapportering av trekkplikt hvis det er en skattepliktig ytelse som blir utbetalt uten at det trekkes skatt må denne verdien settes til «alltid rapporter som trekkpliktig» eks Feriepenger. Inntektstype forteller om det er vanlig lønn, pensjon osv. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 16 av 35

17 Fordel forteller om det er kontantytelse, naturalytelse eller utgiftsgodtgjørelse. Beskrivelse forteller om det er fastlønn, timelønn, feriepenger, opsjoner osv. Rapporter antall hvor skal antall hentes fra for å bli rapportert. Krever spesifikasjon hakes av når ekstra spesifikasjon som for eksempel landkode er påkrevd. Benytt A-melding-tilleggsinformasjon benyttes til tilleggsinformasjon på blant annet nettolønn, firmabil. Se kodespeilet for gyldige kombinasjoner. Dersom en lønnart har to henvisninger 1 pluss og 1 i minus for å flytte mellom LTkodene, må det opprettes egne lønnsarter. Utbetalinger som er skattepliktig, men ikke trekkpliktig må oppdateres manuelt. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 17 av 35

18 Konvertering av lønn- og trekkarter Lønnsarter kan oppdateres via et konverteringsprogram. Systemadministrasjon A-melding konvertering. Merk det artsregisteret som skal konverteres og start/fortsett konvertering. Systemet vil automatisk komme med et forslag til oppdatering ut i fra dagens oppsett på lønnsarten. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 18 av 35

19 Hver lønnsart har en fargekode Grønn: Sikker kobling, vi har kun et forslag. Gul: Inntil 5 forslag til kobling Orange: Mer enn 5 forslag til kobling Under hver lønnsart vises dagens rapporteringskoder LTO: Viser dagens LTO-kode AGA: Om arten er med i avgiftsgrunnlaget Skatt: Om det trekkes skatt av beløpet SSB: Om det skal rapporteres til SSB, fastlønn, Timelønn, B=beløp, T=Timer osv Når lønnsarten blir merket vil et forslag komme opp. Andre alternativer vil vises og vi kan velge hvilken fordel det er. Forslag vil da endres. Når forslaget stemmer kan man trykke på benytt forslag og deretter godkjenn lønn- og trekkart. Lønnarten vil da bli merket med en grønn hake. Angitte verdier viser dagens verdier på lønn- og trekkarten. Disse verdiene oppdateres når man benytter forslag. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 19 av 35

20 Hvis en lønnsart krever tilleggsinformasjon eller spesifikasjon må Ajourhold velges etter at man har valgt forslag. I kodespeilet står det på LTO-koden hvilken tilleggsinformasjon som skal være med for de ytelsene som skal ha tilleggsinformasjon. Eksempel på lønnsart som krever tilleggsinformasjon: Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 20 av 35

21 I kodespeilet står det på LTO-koden hvilken spesifikasjon som skal være med for de ytelsene som skal ha spesifikasjon. Eksempel på lønnsart som krever spesifikasjon: Kontrolliste kan kjøres under Årsoppgjør Rapporter Kontrolliste henvisning a-ordning for å sjekke at lønn og trekkarter er definert i henhold til kodespeilet. Denne kontrollen må gjøres manuelt. For å hjelpe har det blitt lagt inn en kolonne Har feil? som viser noen avvik fra gyldige regelverk til a-melding på de konverterte lønn og trekkartene. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 21 av 35

22 Personopplysninger Under fanen Person finnes feltet Personstatus som kan være utfylt enten med 0 Lønnsrelasjon. Henter skattekortopplysninger og personen blir rapportert til a- ordningen 1 Ingen lønnsrelasjon. Henter ikke skattekortopplysninger, og personen blir i utgangspunktet ikke med i rapporteringen til a-ordningen. Personer med verdi 1 som får utbetalt innberetningspliktige beløp vil bli rapportert på lik linje med andre. For å kunne rapportere korrekt på personnivå er det noen felt under fanen Lønn A-ordningen som må være utfylt. Det kan gjøres via konverteringsprogram, beskrevet her. De enkelte feltene er kommentert nedenfor. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 22 av 35

23 Konvertering av personopplysninger Personopplysningene kan konverteres via et konverteringsprogram. Systemadministrasjon A-melding konvertering Konvertering Person. I Globalt utplukk kan du foreta utplukk for å oppdatere grupper av ansatte. Eksempel er utplukk på firmanummer. På filteret kan du definere utplukk som skal gjelde på aktuelt filter. For å legge inn opplysninger på de ansatte er de vanligste filtrene ferdig definert. Filtrene kan tilpasses ditt firma. Linjene utføres sekvensielt, slik at når du har 2 eller flere linjer som behandler det samme feltet, vil verdier fra foregående linjer bli overskrevet for de forekomstene som tilfredsstiller filteret. Eksempelvis dersom du først setter en standardverdi som gjelder for de fleste forekomster, og etterpå ønsker å sette en spesiell verdi for noen forekomster. Avlønningstype Avlønningstypene som skal benyttes er I de fleste tilfeller kan avlønningstype utledes fra verdier i feltet ansattstatus som har følgende standardverdier fra tekstkode type: ANS Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 23 av 35

24 Avlønningstype kan dermed initieres med verdi fra felt 48 i tabell 5 ved hjelp av erstatningstabell Du setter opp filter på følgende måte: Arbeidsforholdtype Det er fire typer arbeidsforhold i A-melding Den som vil bli mest brukt er: Ordinært arbeidsforhold, dvs. arbeidstakere som arbeider i andres tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse (jfr. Aa-forskriften). Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 24 av 35

25 Skattetype Følgende koder er lagt inn Den verdien som vil bli mest brukt er Ordinær Skipsregister Gjelder maritime arbeidsforhold, gyldige koder er: Skipstype Gjelder maritime arbeidsforhold, gyldige koder er: Fartsområde Gjelder maritime arbeidsforhold, gyldige koder er: Skattemessig bosatt i Kun de som skattemessig bor i et annet land enn Norge trenger kode i dette feltet. Du benytter tekstkode LAN i erstatningstabell for felt 8 i tabell 1 (Landkode poststed). Det er kun nødvendig å opprette NO med utverdi <blank> Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 25 av 35

26 De ansatte som ligger inne med en annen landkode enn NO vil få korrekt landkode. Konvertering Når ønsket data er lagt inn og lagret velger du Vis Forslag. Forslag til hvordan konverteringen blir vises. Hvis alt ser korrekt ut velger du Start oppdatering. Denne prosessen kan kjøres flere ganger med forskjellige utplukk og filter. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 26 av 35

27 Eksempel For at konverteringen skal fungere må de foreslåtte/nødvendige erstatningstabellene legges inn. I eksemplet er det et globalt utplukk på firmanummer for å kjøre konvertering på kun et firma. På de ansatte i eksemplet er det følgende varianter: Ansattforholdtype: Ordinært, Pensjoner og Maritimt Avlønningstype: Fast, timer og provisjon Skattetype: Ordinært, Svalbard, Nettolønn og Særskilt fradrag for sjøfolk Skattemessig bosatt i: Norge og Sverige Filter 1: Avlønningstype hentes fra erstatningstabellen om det er fast, timer eller provisjon. Filter 2: De fleste ansatte i firmaet har ordinært arbeidsforhold, det legges inn som fast verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 27 av 35

28 Filter 3: Her er det definert et utplukk på feltet Sjømannsfradrag for å få til Maritimt arbeidsforhold Filter 4: Her er det definert et utplukk på skattekommune for å sette ansattforholdet til pensjoner og andre typer ytelser uten arbeidsforhold Filter 5: De fleste vil ha ordinær skattetype, så det legges inn som fast verdi Filter 6: Her er det definert et utplukk på Offshore-/nettolønn Filter 7: Her er det definert et utplukk på feltet Sjømannsfradrag. Filter 8: Her er det definert et utplukk på Svalbardavlønning. Filter 9: Skattemessig bosatt i henter vi fra erstatningstabellen da vi har en som er bosatt i Sverige. Forslaget ser slik ut: Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 28 av 35

29 Rapportering A-melding Generere melding Før første generering av a-melding må alle Lønns- og Trekkarter være godkjent. A-meldingen genereres i Lønnsadministrasjon A-melding Det er mulig å generere meldinger på både lukkede og åpne perioder, men får kun sendt inn melding på lukkede perioder. Hvis noen ansatte har manglende eller ugyldige verdier enten på persondata, ansatt-data eller transaksjoner vil disse bli markert med at de har valideringsfeil, og dukker opp i en liste. Selve a-meldingen får status Må korrigeres frem til alle ansatte har fått korrigert alle sine valideringsfeil. Klikk på pilen for å se hvilke ansatte det er feil på. Merk den ansatte og Vis valideringsfeil for valgte personer for å få opp en liste over hva som er feil/mangler. Ved å klikke på Åpne ajourhold kan nødvendige korrigeringer på personen utføres. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 29 av 35

30 Etter å ha korrigert feil, eller fylt inn manglende informasjon for en eller flere ansatte kan disse personene markeres og klikk på Rekalkuler valgte personer. Disse personene blir nå rekalkulert, og hvis alle feil er blitt korrigert vil de forsvinne fra listen. Når alle ansatte har blitt korrigert, vil a-meldingen være ferdig generert og få status Generert. Du kan se status på rapporten til enhver tid. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 30 av 35

31 I Datarapport er det mulig å hente ut en oversikt over data som blir rapportert i a-meldingen. Se nærmere i eget punkt. Send inn sender a-meldingen, du kan velge om a-meldingen skal sendes direkte til Altinn eller om den skal sendes via Altinn arbeidsbok for videre behandling. Når a-melding har blitt sendt til Altinn arbeidsbok eller Altinn får du opp flere knapper A-melding her får du mulighet til å lagre XML-filen som er laget. Tilbakemelding når a-meldingen er sendt inn til Altinn kan tilbakemeldingen hentes her. Slett filen. Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk dette er en pivotisert rapport som viser skatt og arbeidsgiveravgift som er rapportert inn og godkjent av a-ordning. Avstemmes mot terminoppgjøret. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 31 av 35

32 Betalingsoversikt viser informasjon fra Altinn om hva som skal betales i skatt og avgift. Datarapport Dette er en rapport som viser en oversikt over innsendte data til a- ordningen. Datarapport vil inneholde data på alle statuser fra og med «A-melding generert». Rapporten startes direkte fra A-melding, A-melding konsern eller i menyen Rapporter A-melding rapport. Når utplukket til rapporten kommer opp er det flere valg som kan gjøres. Noen verdier vil være utfylt utifra hvor A-melding rapport startes fra. Rapporter A-melding rapport vil ha defaultverdi inneværende år, måned og pålogget firma. Datarapport i feltet Rapport i A-melding vil ha deafultverdier år, måned og firma som rapporten hentes fra. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 32 av 35

33 Datarapport på aktuell a-melding som er generert vil ha defaultverdier år, måned, firma og melding. Utplukk År: Velg hvilket år det skal hentes data fra Måned: Velg hvilken måned det skal hentes data fra Konsern: Ved å hake av denne kan firma i definerte konsern velges. Filter Firma: Velg hvilket firma det skal hentes data fra. Virksomhetsnummer: Her kan det velges et virksomhetsnummer det skal hentes data fra. Ansatt: Her kan det hentes ansattnummer for å hente data for en person. Melding: Her hentes meldings ID for å hente data for kun denne ID. Data Inntektsmottakere: Viser oversikt over ansatte med personopplysninger som er med på a-meldingen. Inntektsdetaljer: Viser hvilken type inntekt, om den utløser AGA og inngår i trekkgrunnlaget, samt beløp som er rapportert til a-ordningen. Forskuddstrekk: Viser skattetrekk pr person. Fradrag: Viser en oversikt over fradrag som er rapportert til a- ordningen. Se under for gyldige fradrag. Arbeidsforhold: Viser hvilke arbeidsforhold som er rapportert til a-ordningen på de ansatte. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 33 av 35

34 Permisjoner: Viser en oversikt over hvilke ansatte som er rapportert med permisjon til a-ordningen. Svalbardopphold: Viser en oversikt over ansatte som er rapportert til a-ordningen med opphold på Svalbard. Arbeidsgiveravgift: Viser hvilket virksomhetsnummer med sone, beløp og sats som er rapportert inn til a-ordningen. Vis også avsluttede arbeidsforhold/permisjoner: Denne kan velges når inntektsmottakere, arbeidsforhold, permisjoner eller Svarlbardopphold er haket av. Ved valg av flere kategorier i datautvalget vil dataene vises etter kategori på skjermen. Ved å trykke på vil rapporten eksporteres til excel. Datautvalget vil komme på egne arkfaner. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 34 av 35

35 Konsern Under Lønnsadministrasjon A-melding konsern rapporteres det for flere firma samtidig. Velg konsern for å fortsette. Under måneden du skal sende a-melding for velger du hvilke firma som skal være med i a-meldingen og generer ny. Statusbaren viser statusen på de forskjellige firmaene. Når fargen er rød, gå inn på a-melding for firmaet og korriger. Tilbakemelding Etter at a-meldingen er sendt inn kan du hente tilbakemelding for å oppdatere status. Det er 4 forskjellige statuser som kommer tilbake i a- ordningen. Avvist gammel fil må slettes, feil korrigeres og ny a-melding må sendes inn. Øyeblikkelig gammel fil må slettes, feil korrigeres og ny a-melding må sendes inn. Retningslinje a-meldingen er godkjent, men det er en melding som må sjekkes opp og eventuelt rettes ved en senere innsending. Godkjent Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 35 av 35

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2014 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Pensjonsrapportering - DNB Posten

Pensjonsrapportering - DNB Posten Innhold Pensjonsrapportering - DNB... 2 Tjenestepensjon -... 2 Hva skal rapporteres... 3 Returfil / Regnskapsposteringer... 3 Kontroll av filer mellom lønn og Vital... 3 Pensjonskompensasjon... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer