Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI"

Transkript

1 nr årgang leder Seksuelle krenkelser Frænabubasar side 2 Politiattest Påskemøtene i Aure og på Frænabu Side 3 På reise med Kåre Eikrem Side 4 Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI Nytt fra Molde Folkehøgskole Mine-ulykken på Finset side 5 Kretsglimt Side 6 «For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 1.Kor. 1,18 Nok en gang ble det arrangert Wintergamesleir på Frænabu Misjonssenter. Selv om været ikke viste seg fra sin beste side, ble det likevel ei helg med mange kjekke programposter. Lørdagen var det klart for den store Wintergames tevlinga. Det blir mye fart, mange kloke avgjørelser, mye moro og det var ikke mulig å unngå at alle deltakere ble premiert. Noen ble premiert for poeng, andre for innsats eller humør. Linn Jeanette Sirevåg var taler, og hun hadde noen flotte bibelsamlinger der vi fikk høre om Profeten Elia. Den fargerike personen vi hører om i Første og Andre Kongebok. Linn Jeanette fortalte om hvordan Gud passet på Elia. Spennende å høre om hvordan melkrukken og oljekrukken i Serepta ikke ble tom når Elia flyttet dit, og hvordan Gud lot ild antenne offeret på alteret. Totalt var det 35 påmeldte i aldersgruppen klasse (+ en liten gjeng femteklassinger). Leirsjef Ottar Schjølberg leia oss stødig gjennom leiren, og med seg hadde han en gjeng flinke hjelpeledere og ledere. Godt å vite at det er mange dyktige frivillige ledere her i kretsen som brenner for at barna skal bli kjent med Jesus Vi takker for tilliten dere foreldre gir oss ledere, det er en stor velsignelse å få være på leir med barna deres. Alt i alt ble dette en super leir fra begynnelse til slutt! Neste gang det arrangeres Wintergames er nybygget ferdig, og vi er klar til å ta imot enda flere deltakere. Velkommen. 1

2 leder Seksuelle krenkelser i kristne miljøer Nyhetsbildet har de siste månedene vært preget av voksne politikeres seksuelle krenkelser av unge jenter og gutter. TV 2 løftet i februar frem historien en jente som hadde opplevd overgrep i en kristen menighet. Saken er uendelig tragisk. En ung jente får livet ødelagt midt i den kristne forsamlingen. Så opplever hun enda et overgrep, når menighetsledelsen ikke tar saken på alvor. Saken blir om mulig enda mer tragisk av pastorens uttalelser på TV hvor han blant annet sier at politiets behandling av slike saker ofte er verre enn selve voldtekten. Det er sannelig ikke rart om folk holder seg borte fra kristne miljøer når en pastor kan komme med slike groteske meninger. Seksuelle krenkelser forekommer dessverre i kristne miljøer, også i indremisjonen. I hadde vi tre slike saker til behandling i ImF. Det er ingen grunn til å skjule det, selv om vi så inderlig skulle ønske at dette ikke skjedde. Vi arbeider stadig med forebyggende tiltak for å hindre overgrep på våre leirer og arrangement. NRI har strenge retningslinjer for alle leirlederne våre som er i fokus i forkant av hver eneste leir. Sammen med resten av ImF har vi også innført krav om politiattest for alle ledere i barne- og ungdomsarbeidet som en del av det preventive arbeidet mot krenkelser. Ingen kan sikre seg 100 %, men jo større fokus jo vanskeligere blir det for mulige overgripere å operere. Derfor er det alltid positivt at media setter fokus på slike saker. Når et overgrep skjer er det uhyre viktig å ta dette på alvor og opptre korrekt. Da må saken behandles av fagfolk, det holder ikke med velmenende lokale ledere eller kretsansatte. Sammen med Normisjon, NLM og NMS har ImF felles retningslinjer for håndtering av krenkelser. Vi har en felles ressursgruppe som tar hånd om alle slike saker i disse organisasjonene. Dette sikrer behandling av erfarne fagfolk. Dette har gang på gang vist seg å gi en god behandling av disse vonde sakene. Skjer en slik sak i vår krets skal den meldes til kretsleder som så melder den til generalsekretæren. All behandling koordineres videre av felles ressursgruppe. Jeg håper NRI og ImF fremstår tydelige på dette, slik at vi både hindrer nye overgrep og gir personer som har blitt krenket frimodighet til å si i fra og få hjelp. (en lengre versjon av denne artikkelen finner du på Reiserute for APRIL Eikrem, Kåre Vestnes Frøystad, Konrad Futseter Vestnes Halås, Arild Ove Eide FT Påskemøter Elnesvågen Molde FHS - styremøte Tid for Tro Åndalsnes Kretsstyret Molde Tomrefjord Måndalen Tornes Lederveiledning ImF Tid for tro Åndalsnes Holmemstranda Kristiansund Årsmøte for Høgtun Haugland, Roger Andre Skotten IM Påskemøte Frænabu Kårvåg Helset Torvikbukt ABV Lislien, Kåre Fiksdal/Rekdal Nasvik, Jan Inge Vågane/ Nesjestranda Nerheim, Anne Marie Daugstad Formiddagstreff Eide Nerland, Bjørn Kristiansund Skotheimsvik, Harald Bådalen/Henda Smenes, Inger Lise og Asmund Påskemøte i Aure Sævareid, Annbjørg og Kåre Frænabu påskemøte Tresfjord - Fest Rypdal Harøya Tone og Lars Olav Leithau Frænabu Påskemøtet Valde, Nils Åndalsnes Vesetvik, Audun Kristiansund Storsamling VIP - Molde Molde IM Lønset og Strande VIP - Molde Åndalsnes ving Vingen, Ingbjørn Midsund Molde Gossen Tresfjord Frænabu-basaren 2012 Den årlige Frænabu-basaren arrangeres i år lørdag 21.april og programmet er som følger: Basarstart og Familiemøte Kveldsmøte Trekning og avslutning Det blir åresalg, loddsalg, tombola, matsalg m.m. Vær med og støtt opp om basaren. Velkommen Arild Ove Halås 2

3 Innføring av politiattest i NRI I Nordmøre og Romsdal Indremisjon innfører vi nå krav om politiattest fra leirledere og ledere i barne- og ungdomslag. Dette er en ordning som innføres i hele organiasjonen som en del av det forebyggende arbeidet. Alle som er med som ledere på leirene våre, men også lederne i våre lokale barnelag vil bli omfattet av ordningen. Fredag 24. februar arrangerte vi et informasjonsmøte om dette på Molde bedehus. Personalkonsulent i ImF, Aud Karin Kjølvik var med oss og informerte om ordningen. Det er et initiativ som kommer med utgangspunkt i situasjonen som en av og til opplever, at barn og unge blir utnyttet. Vi er opptatt av å ta barn og unge vi møter i arbeidet vårt på alvor, og gjøre det vi kan for å sikre at de opplever trygge miljø. I de siste årene har frivillige organisasjoner som Norges Idrettsforbund bedt om politiattest fra sine ledere, sier Kjølvik. Vi ønsker at de som kommer inn i arbeidet vårt skal ha den vissheten som ligger i at lederne ikke har merknader på politiattesten. Derfor har vi snakket sammen med andre organisasjoner som NLM, NMS og Normisjon, og er enige om å gjøre det vi kan for å gi våre barn og unge denne tryggheten. Leder i NRI-Ung, Torgeir Frøvik Frøsøye vil nå starte arbeidet med å sende ut skjema til lagsledere og leirledere. Skjemaet må fylles ut av vedkommende og sendes tilbake til kretsen for signering. Sender må også legge ved kopi av førerkort eller pass. Leder i NRI-Ung vil så levere det på politistasjonen, og søker får skjema tilbake fra politiet etter noen uker. PÅSKEMØTE PÅ FRÆNABU 2012 Talere: Arild Ove Halås og Roger A Haugland SKJÆRTORSDAG 1900 Kveldsmøte Sang v/ Annbjørg H. Sævareid LANGFREDAG 1900 Kveldsmøte Sang v/ Tone og Lars Olav Leithaug PÅSKEAFTEN 1900 Kveldsmøte Sang : Alle er velkommen! PÅSKEMØTE I AURE 1.APRIL Skarsgrenda Bedehus Inger Lise og Asmund Smenes taler og synger PALMESØNDAG Kl Høytidsmøte Middag Kl Avslutningsmøte Alle er velkommen! Krinsleiaren melder Påskemøte på Frænabu: I år vert det påskemøter på Frænabu. Diverre måtte vi avlyse desse møta i fjor. Det vert møte om kvelden skjæretorsdag, langfredag og påskeaften kl Kvar kveld vert det servering av kaffe etter møtene. Lokale talarar og songarer deltek på samlingane. Bibel- og aktivitetsferien på Frænabu i juli: På side 5 i Sambåndet finn du annonse for feriedagane vi skal ha til sommaren. Eg vonar at mange av dykk som les dette vil ta nokre dagar å væra saman med oss på Frænabu. Det er lagt opp til eit særs spanande program. Du kan få programmet i si heilheit ved å ringe kontoret eller gå inn på Ole Abel Sveen, Rolf Kjøde og Bjarte Leithaug Vi får mange spanande besøk på krinsen sine møter framover året. Ole Abel Sveen, tidlegare generalsekretær i ImF deltek på 55 + på Visthus i august. Generalsekretær i Normisjon, Rolf Kjøde vert talar på Haustmøtet i Molde. Artisten Bjarte Leithaug vert med under bornas krinsmøte i Molde fyrste helga i juni. Vi kjem attende med program for alle desse samlingane. Frænabu-basaren Årets Frænabu-basar vert laurdag 21. april. Sett av dagen allereie no. Føremiddagstreff på Frænabu Eg vonar at mange vil støtte opp om samlingane på Frænabu den tredje måndagen i kvar månad kl Det første treffet vart ein særs triveleg oppleving for de vel tjue som møtte fram. Vi vonar mange fleire kjem neste gong. Vårofferet Krinsøkonomien er stadig stram, og i desse dagar sender vi ut brev om våroffer. Vi vonar du vil nytte høvet å gje ei ekstra vårgåve til misjonen. Vi gratulerer Vår gode ungdomsarbeidar Audun Vesetvik og kona Jeanett (inspektør ved Romsdal Ungdomskule) fekk sitt tredje born då Elisabet vart fødd i februar. Vi gratulerer! 3

4 ÅRSMØTETIDER I MISJONSLAGA Av Kåre Eikrem arbeidet totalt sett. Rekneskapen syner gåver til krinsen og gåver til bedehuset og kassa var heller ikkje heilt tom. Dei ulike vala gjekk greit i og med at dei fleste vart attvald. I 1. kvartal av året er det tid for årsmøte. Det er viktig for arbeidet med slike møter, der vi ser attende, vel våre leiarar og legg planer for tida som kjem. Det er rikt å møte misjonsfolket òg på ein slik måte. I mi reiserute for krinsen har eg hatt gleda av å vera med på to årsmøte. Her har opplegget vore slik at det først var tale og sang, deretter god mat, før vi gjekk over til sjølve forhandlingsmøta. Vi vil her ta ein liten kikk innom desse møte. Gossen Indremisjon Møtet var denne gongen i Rød bedehus på Sør-Gossen 29. januar. Dette huset er det bygda som eig, og det er ei aktiv foreining som arbeider for bedehuset og som har ein basar på hausten kvart år. Indremisjonen er aktiv i leiinga av huset. Det er mange som har omsorg for huset, og det er eit godt vedlikehald. Det same kan ein seie om bedehuset på nordsida, Betania. Det er ei glede å sjå omsorga for bedehusa. Dette huset er det indremisjonen som eig fullt og heilt, og årsmøtet for huset vart avvikla samtidig med indremisjonslaget. Formannen, Haldor Sæter, leia årsmøtet med stø hand. Verksemda vert fordelt på begge bedehusa. Eit stort søndagskolearbeidet vert dreve på Rød og eit livskraftig Ving-lag er knytta til Betania Den vanlege møteverksemda er enkeltmøte, bibltimar og møter i meir samanheng. Det er fleire møte med skriftlesing og bøn, noko ein ofte før kalla for småmøte. Laget har hatt utsendingar til krinsårsmøtet. Tankar om arbeidet framover var òg framme. Saknet av Gossen Misjonskor merkast. Koret var med å løfta Åndalsnes Indremisjon Vi er komne fram til fastelaven og søndag 19. februar. Flokken som samlast kunne vore større, men sjukdom og stygt ver hindra fleire. Johan Moldsvor var imidlertid til stades og gjorde opptak for nærradioen, radio Rauma. Han og Solveig Brude er aktive der med sendingar kvar søndag kl og onsdag frå kl Eit stort og viktig arbeid! Anne Marie Nerheim var med i møtet òg denne gongen. Ho er òg ein viktig arbeider med sine faste andakter på Åndalsnes sjukeheim kvar 14. dag! Solveig Brude leia møtedelen og etter maten tok leiaren, Jenny Kolflåth, over. Årsmelding og rekneskap vart opplesen og vedtekne. Årsmeldinga viser eit jamnt arbeidsår med faste søndagsmøter, ofte kl. 11 på føremiddag, formiddagstreff ein gong i månaden, bibel og bønn kvar onsdag om sommaren og storsamlingar saman med de andre kristne på Åndalsnes eit par gonger i året. Tid for tro er namnet på samling annankvar torsdag der kyrkja v/sokneprest Lars Slettebø og indremisjonen v/krinsleiar Arild Ove Halås er med. Møta samlar frå heile Rauma og er delt opp med undervisning, kaffepause og samtale. Gåvene her vert delt. Rekneskapen for indremisjonen ellers vart godkjent uten marknader. Jenny Kolflåth vart attvald som leiar og dei andre som stod på val vart òg attvald. I samtalen kom det fram ynskje om ei betre oversikt over møteverksemda i området Innfjorden, opp dalen, Åndalsnes og Isfjorden. Dette for å få til et betre samarbeid med tanke på å besøke kvarandre på ein endå betre måte. Vi er ofte fåe på enkelte plassar, derfor er det viktig at vi kan besøke kvarandre og oppmuntre kvarandre, vart det m.a. sakt. Ein samanhengande møteaksjon Åndalsnes bedehus Betania, Aukra Rød bedehus, Aukra knytta til Åndalsnes bedehus var òg framme. 4

5 Folkehøgskolene våre HILSEN FRA MOLDE FOLKEHØGSKOLE Tekst rektor Helge Kjøll jr. Foto Molde Fhsk. denne gang folkehøgskole Personalnytt Kari Mette Bull Sylte og Eirik Sandøy Aa gjekk i februar ut i fødselspermisjon. Oddvar Sæter jr. vil vikariere som undervisningsinspektør for Kari Mette og Andre Hammerø Løseth vil vikariere som idrettslærer for Eiirk. Elevstevne Elevstevnet for 2012 skal være fra mai. Invitasjon er sendt ut. Ta kontakt dersom du ikke har fått tilsendt denne. Gode søkertall Per dato har vi registrert 265 søkere til neste skoleår. Av de som har fått tilbud om skoleplass har allerede 80 betalt innmeldingspenger. Elevene som kommer til neste skoleår blir også det første kullet som får ta det nye internatet ved skolen i bruk. Årsmøte i Norges Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) I 2013 har Molde folkehøgskole fått det ærefulle oppdraget å stå som teknisk arrangør av årsmøtet i NKF. Vi gleder oss til dette. Hopp som valgfag. Det er andre året vi tilbyr hopp som valgfag ved Molde fhs. Et svært så populært valgfag. Lærer på valgfaget er Øystein Remen Evensen. Noen gode råd til opplegg har han nok fått fra sin berømte hoppbror Johan Remen Evensen. Internasjonal uke 2012 I tradisjon tro har vi også i år arrangert internasjonal uke ved skolen. Vi har bl.a. hatt besøk av internasjonal sekretær i folkehøgskolerådet Britha Phuti, Christian Schøien fra Kirkens Nødhjelp og Margarita Alvalos fra Norges Røde Kors. Innsamlingsaksjon til skolens humanitære prosjekt i Brasil ble også gjennomført. Det ble ny innsamlingsrekord på hele kr. Tid for utdanningsmesser. Januar og februar er tid for å reise på utdanningsmesser. Vi har deltatt på utdanningsmesser i Bergen, Trondheim, Lillestrøm, Stavanger og Stord. Utdanningsmessene er et utrolig viktig treffpunkt med potensielt nye elever. Mineulykken på Finset. Tekst Roger Andre Haugland Foto NRI Formann i Nordmøre og Romsdal Indremisjon, Johannes Finset vil i tiden fremover delta på enkelte Indremisjonsmøter, både for å gjøre seg kjent i kretsen og for å knytte kontakt med misjonsfolket rundt omkring i de ulike bygdene. Samlingene blir lagt opp som et alminnelig møte sammen med en forkynner fra kretsen. Det er historier fra slektsgården Finset i Aure kommune som ligger Johannes nærmest på hjertet. Ulike hendelser fra denne gården og hans barndom har satt spor etter seg, og Johannes vil gjennom en flott bildeserie og sterke historier formidle dette ut til indremisjonsfolket. Spesielt legger han vekt på Mineulykken i fra 1919 hvor Johannes mistet sin bestefar og to onkler da en mine etter 1. verdenskrig skulle uskadeliggjøres av en spregningsekspert fra Hæren, som også omkom. Før hans far, Tore Finset, døde fikk de satt opp ei minnetavle der hvor ulykken skjedde med inngraverte navn på de fire omkomne. Første søndag i februar var Johannes og hans kone Ragnhild med på møte på Vevang bedehus hvor han fortalte og viste bilder fra denne tiden. De fremmøte fra Vevang og Skotten var svært lydhøre og satte stor pris på å få besøk av Ragnhild og Johannes. Neste gang er det Lønset og Strande Indremisjon som får besøk av formannen i NRI, det blir søndag 25. mars. 5

6 Kretsglimt Nordmøre og Romsdal Indremisjon (tilsluttet ImF) Kretsstyret i Kristiansund Tekst Arild Ove Halås Foto Gerd Fedøy I forbindelse med at Erik Furnes hadde bibelhelg i Kristiansund var det både praktisk og nyttig å ha et kretsstyremøte sammen med han. Vi var invitert hjem til Ottar Dag Fedøy og fru Gerd sørget godt for oss med boller, kaffe og sodd. Det var særlig strategiarbeidet i NRI og ImF som var tema for møtet. Det arbeides med å få en bevist tanke i hele organisasjonen om hvor vi ønsker å gå i fremtiden. Saken vil bli hovedsak på NRI sitt kretsmøte i juni. Driftsstyret på Frænabu Tekst og foto: Arild Ove Halås På årets første møte ble Emil Krakeli valgt til leder og Helge Eriksen til nestleder. Av rapporten fra daglige leder tar vi med at det har vært en rolig januar, men en del kveldskurs i februar. To leirer er avholdt. Frem til sommeren er alle helgene opptatt unntatt en. Driftsstyret inspiserte nybygget. Det blir dugnadshelg annenhver helg og hver mandagskveld i vår. Det er nå sparkling og maling som står for tur. Alle de gamle rommene skal også males. I tillegg skal det monteres fryserom. Formiddagstreff på Frænabu Tekst og foto: Arild Ove Halås Den tredje mandagen i hver måned fremover vil det blir arrangert Formiddagstreff på Frænabu kl Vi startet opp i februar med besøk av Annbjørg og Kåre Sævareid fra Vestnes. Andakt, utlodning, matøkt og hjernetrim vil være faste programposter. I tillegg vil vi vanligvis ha dagens gjeste. Da ansatte i NRI står for det praktiske. Vel 20 møtte første gangen, og vi tror dette vil bli et positivt bidrag til virksomheten på misjonssenteret. Velkommen du også! Eresfjord bedehus solgt! Tekst: Arild Ove Halås Foto: Jan Inge Nasvik I løpet av desember og januar ble det 103 år gamle bedehuset i Eresfjord solgt. Vi har også solgt en del av inventaret samt sendt en del med hjelpesending til Øst-Europa. Huset var ikke lenger i bruk og reisetiden til Eidsvåg bedehus er ikke lang. Siste ord om Guds rike i Eresfjord er vel enda ikke sagt slik avsluttes protokollen etter 100 års virksomhet for Eresfjord Indremisjon og bedehuset. Så får vi vente og se hva Herren tenker videre. Bibelhelg på Tornes bedehus Tekst og foto: Arild Ove Halås Andreas Lima er bosatt på Gjendem og arbeider til daglig som psykolog. Han er også fritidsforkynner i NRI. Første helga i vinterferien ( februar) hadde han bibelhelg på Tornes bedehus. Temaet var bønn, og undervisninga var mye hentet ut i fra Konkordieboken og de lutherske bekjennelsesskriftene. Blant annet ble bønnene i Fader Vår gjennomgått. Frammøtet var ikke det beste, kanskje grunnet vinterferien, men det ble en god og innholdsrik bibelhelg. (Bildet er tatt ved et møte på Tornes i januar). Kretssekretær/Daglig leder: Arild Ove Halås Kontor: Frænabu misjonssenter Adresse: 6444 FARSTAD Telefon: E-post: Internett nri-imf.no eller nri-ung.no Org.nr Bankgiro: Formann: Johannes Finset AVDELINGER Visthus ferie- og leirsted Husmor: May Irene Mittet Adresse: 6364 Vistdal Tlf/fax: Frænabu Misjonssenter Daglig leder: Reidun Åndal Adresse: Vassenden, 6444 Farstad Tlf: Mobil: Molde Folkehøyskole Rektor: Helge Kjøll jr. Adresse: Raumav. 2, 6411 Molde Tlf.: Fax: E-post: Internett: Høgtun Folkehøyskole Rektor: Edgar Fredriksen Adresse: 6639 Torvikbukt Tlf.: Fax: E-post: Internett: Romsdal Ungdomsskole Rektor: Øyvind Fonn Adresse: Ingebrigtveien Molde Tlf.: E-post: Internett: Redaktør: Jan Inge Nasvik Ansv.redaktør: Arild Ove Halås Sats/paste/repro: Sambåndets redaksjon Trykk: Mediatrykk Ant. nr. pr. år: 10 Pris: kr. 200,- pr. år. (Frivillig kontingent) Påmelding leir Tlf.: Internett: BYFORENINGER Kristiansund Indremisjon Bysekretær: Jan Inge Nasvik Adresse: Langv. 19, 6509 Kristiansund Tlf.: E-post: Molde Indremisjon Formann: Asbjørn Ørjavik Adresse: Fannestrandsv. 4, 6415 Molde Tlf.: E-post: 6

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR.

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. nr. 4-2012 - 14. årgang FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. Leder Vegen framover Annonser om arrangement side 2 Tekst og foto Jan Inge Nasvik - Bymisjonær til Kristiansund - Kretslederen melder Side 3-2 plakater

Detaljer

ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik

ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik nr. 5-2011 - 13. årgang Takk for kretsmøtet! leder Side 2 ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik Midtsommerfest på Visthus Side 2 Nye bøker fra Sambåndet forlag Side 4 Avslutningsfest

Detaljer

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu Indremisjonsnytt nr. 7-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag side 2 Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid side 4-5 Aktivitetsleir på Frænabu side

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014

EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014 EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014 Kretsstyret i NRI har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte på Molde bedehus i oktober for å drøfte kretsens svært alvorlige økonomiske situasjon, og

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 D e t s t r ø m m e r p å S o m s t i v k u l i n g f r a n o r d v e s t E n r e i s e i n n i B i b e l e n M e d F j e l l t u n i f e l t e n M e d e t s t o r t m å l

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen. Region vest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus.

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus. Region vest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Juni 2012 - Nr. 6-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Felleskap Av David. Se hvor godt og vakkert det er at brødre bor sammen.

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Nåde er å leve i rommet av Guds kjærlighet, omsorg og fred. Tor Bringaker 11 TELEMARK 2 VESTFOLD/BUSKERUD 8 10π i Holmestrand

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer