Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI"

Transkript

1 nr årgang leder Seksuelle krenkelser Frænabubasar side 2 Politiattest Påskemøtene i Aure og på Frænabu Side 3 På reise med Kåre Eikrem Side 4 Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI Nytt fra Molde Folkehøgskole Mine-ulykken på Finset side 5 Kretsglimt Side 6 «For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 1.Kor. 1,18 Nok en gang ble det arrangert Wintergamesleir på Frænabu Misjonssenter. Selv om været ikke viste seg fra sin beste side, ble det likevel ei helg med mange kjekke programposter. Lørdagen var det klart for den store Wintergames tevlinga. Det blir mye fart, mange kloke avgjørelser, mye moro og det var ikke mulig å unngå at alle deltakere ble premiert. Noen ble premiert for poeng, andre for innsats eller humør. Linn Jeanette Sirevåg var taler, og hun hadde noen flotte bibelsamlinger der vi fikk høre om Profeten Elia. Den fargerike personen vi hører om i Første og Andre Kongebok. Linn Jeanette fortalte om hvordan Gud passet på Elia. Spennende å høre om hvordan melkrukken og oljekrukken i Serepta ikke ble tom når Elia flyttet dit, og hvordan Gud lot ild antenne offeret på alteret. Totalt var det 35 påmeldte i aldersgruppen klasse (+ en liten gjeng femteklassinger). Leirsjef Ottar Schjølberg leia oss stødig gjennom leiren, og med seg hadde han en gjeng flinke hjelpeledere og ledere. Godt å vite at det er mange dyktige frivillige ledere her i kretsen som brenner for at barna skal bli kjent med Jesus Vi takker for tilliten dere foreldre gir oss ledere, det er en stor velsignelse å få være på leir med barna deres. Alt i alt ble dette en super leir fra begynnelse til slutt! Neste gang det arrangeres Wintergames er nybygget ferdig, og vi er klar til å ta imot enda flere deltakere. Velkommen. 1

2 leder Seksuelle krenkelser i kristne miljøer Nyhetsbildet har de siste månedene vært preget av voksne politikeres seksuelle krenkelser av unge jenter og gutter. TV 2 løftet i februar frem historien en jente som hadde opplevd overgrep i en kristen menighet. Saken er uendelig tragisk. En ung jente får livet ødelagt midt i den kristne forsamlingen. Så opplever hun enda et overgrep, når menighetsledelsen ikke tar saken på alvor. Saken blir om mulig enda mer tragisk av pastorens uttalelser på TV hvor han blant annet sier at politiets behandling av slike saker ofte er verre enn selve voldtekten. Det er sannelig ikke rart om folk holder seg borte fra kristne miljøer når en pastor kan komme med slike groteske meninger. Seksuelle krenkelser forekommer dessverre i kristne miljøer, også i indremisjonen. I hadde vi tre slike saker til behandling i ImF. Det er ingen grunn til å skjule det, selv om vi så inderlig skulle ønske at dette ikke skjedde. Vi arbeider stadig med forebyggende tiltak for å hindre overgrep på våre leirer og arrangement. NRI har strenge retningslinjer for alle leirlederne våre som er i fokus i forkant av hver eneste leir. Sammen med resten av ImF har vi også innført krav om politiattest for alle ledere i barne- og ungdomsarbeidet som en del av det preventive arbeidet mot krenkelser. Ingen kan sikre seg 100 %, men jo større fokus jo vanskeligere blir det for mulige overgripere å operere. Derfor er det alltid positivt at media setter fokus på slike saker. Når et overgrep skjer er det uhyre viktig å ta dette på alvor og opptre korrekt. Da må saken behandles av fagfolk, det holder ikke med velmenende lokale ledere eller kretsansatte. Sammen med Normisjon, NLM og NMS har ImF felles retningslinjer for håndtering av krenkelser. Vi har en felles ressursgruppe som tar hånd om alle slike saker i disse organisasjonene. Dette sikrer behandling av erfarne fagfolk. Dette har gang på gang vist seg å gi en god behandling av disse vonde sakene. Skjer en slik sak i vår krets skal den meldes til kretsleder som så melder den til generalsekretæren. All behandling koordineres videre av felles ressursgruppe. Jeg håper NRI og ImF fremstår tydelige på dette, slik at vi både hindrer nye overgrep og gir personer som har blitt krenket frimodighet til å si i fra og få hjelp. (en lengre versjon av denne artikkelen finner du på Reiserute for APRIL Eikrem, Kåre Vestnes Frøystad, Konrad Futseter Vestnes Halås, Arild Ove Eide FT Påskemøter Elnesvågen Molde FHS - styremøte Tid for Tro Åndalsnes Kretsstyret Molde Tomrefjord Måndalen Tornes Lederveiledning ImF Tid for tro Åndalsnes Holmemstranda Kristiansund Årsmøte for Høgtun Haugland, Roger Andre Skotten IM Påskemøte Frænabu Kårvåg Helset Torvikbukt ABV Lislien, Kåre Fiksdal/Rekdal Nasvik, Jan Inge Vågane/ Nesjestranda Nerheim, Anne Marie Daugstad Formiddagstreff Eide Nerland, Bjørn Kristiansund Skotheimsvik, Harald Bådalen/Henda Smenes, Inger Lise og Asmund Påskemøte i Aure Sævareid, Annbjørg og Kåre Frænabu påskemøte Tresfjord - Fest Rypdal Harøya Tone og Lars Olav Leithau Frænabu Påskemøtet Valde, Nils Åndalsnes Vesetvik, Audun Kristiansund Storsamling VIP - Molde Molde IM Lønset og Strande VIP - Molde Åndalsnes ving Vingen, Ingbjørn Midsund Molde Gossen Tresfjord Frænabu-basaren 2012 Den årlige Frænabu-basaren arrangeres i år lørdag 21.april og programmet er som følger: Basarstart og Familiemøte Kveldsmøte Trekning og avslutning Det blir åresalg, loddsalg, tombola, matsalg m.m. Vær med og støtt opp om basaren. Velkommen Arild Ove Halås 2

3 Innføring av politiattest i NRI I Nordmøre og Romsdal Indremisjon innfører vi nå krav om politiattest fra leirledere og ledere i barne- og ungdomslag. Dette er en ordning som innføres i hele organiasjonen som en del av det forebyggende arbeidet. Alle som er med som ledere på leirene våre, men også lederne i våre lokale barnelag vil bli omfattet av ordningen. Fredag 24. februar arrangerte vi et informasjonsmøte om dette på Molde bedehus. Personalkonsulent i ImF, Aud Karin Kjølvik var med oss og informerte om ordningen. Det er et initiativ som kommer med utgangspunkt i situasjonen som en av og til opplever, at barn og unge blir utnyttet. Vi er opptatt av å ta barn og unge vi møter i arbeidet vårt på alvor, og gjøre det vi kan for å sikre at de opplever trygge miljø. I de siste årene har frivillige organisasjoner som Norges Idrettsforbund bedt om politiattest fra sine ledere, sier Kjølvik. Vi ønsker at de som kommer inn i arbeidet vårt skal ha den vissheten som ligger i at lederne ikke har merknader på politiattesten. Derfor har vi snakket sammen med andre organisasjoner som NLM, NMS og Normisjon, og er enige om å gjøre det vi kan for å gi våre barn og unge denne tryggheten. Leder i NRI-Ung, Torgeir Frøvik Frøsøye vil nå starte arbeidet med å sende ut skjema til lagsledere og leirledere. Skjemaet må fylles ut av vedkommende og sendes tilbake til kretsen for signering. Sender må også legge ved kopi av førerkort eller pass. Leder i NRI-Ung vil så levere det på politistasjonen, og søker får skjema tilbake fra politiet etter noen uker. PÅSKEMØTE PÅ FRÆNABU 2012 Talere: Arild Ove Halås og Roger A Haugland SKJÆRTORSDAG 1900 Kveldsmøte Sang v/ Annbjørg H. Sævareid LANGFREDAG 1900 Kveldsmøte Sang v/ Tone og Lars Olav Leithaug PÅSKEAFTEN 1900 Kveldsmøte Sang : Alle er velkommen! PÅSKEMØTE I AURE 1.APRIL Skarsgrenda Bedehus Inger Lise og Asmund Smenes taler og synger PALMESØNDAG Kl Høytidsmøte Middag Kl Avslutningsmøte Alle er velkommen! Krinsleiaren melder Påskemøte på Frænabu: I år vert det påskemøter på Frænabu. Diverre måtte vi avlyse desse møta i fjor. Det vert møte om kvelden skjæretorsdag, langfredag og påskeaften kl Kvar kveld vert det servering av kaffe etter møtene. Lokale talarar og songarer deltek på samlingane. Bibel- og aktivitetsferien på Frænabu i juli: På side 5 i Sambåndet finn du annonse for feriedagane vi skal ha til sommaren. Eg vonar at mange av dykk som les dette vil ta nokre dagar å væra saman med oss på Frænabu. Det er lagt opp til eit særs spanande program. Du kan få programmet i si heilheit ved å ringe kontoret eller gå inn på Ole Abel Sveen, Rolf Kjøde og Bjarte Leithaug Vi får mange spanande besøk på krinsen sine møter framover året. Ole Abel Sveen, tidlegare generalsekretær i ImF deltek på 55 + på Visthus i august. Generalsekretær i Normisjon, Rolf Kjøde vert talar på Haustmøtet i Molde. Artisten Bjarte Leithaug vert med under bornas krinsmøte i Molde fyrste helga i juni. Vi kjem attende med program for alle desse samlingane. Frænabu-basaren Årets Frænabu-basar vert laurdag 21. april. Sett av dagen allereie no. Føremiddagstreff på Frænabu Eg vonar at mange vil støtte opp om samlingane på Frænabu den tredje måndagen i kvar månad kl Det første treffet vart ein særs triveleg oppleving for de vel tjue som møtte fram. Vi vonar mange fleire kjem neste gong. Vårofferet Krinsøkonomien er stadig stram, og i desse dagar sender vi ut brev om våroffer. Vi vonar du vil nytte høvet å gje ei ekstra vårgåve til misjonen. Vi gratulerer Vår gode ungdomsarbeidar Audun Vesetvik og kona Jeanett (inspektør ved Romsdal Ungdomskule) fekk sitt tredje born då Elisabet vart fødd i februar. Vi gratulerer! 3

4 ÅRSMØTETIDER I MISJONSLAGA Av Kåre Eikrem arbeidet totalt sett. Rekneskapen syner gåver til krinsen og gåver til bedehuset og kassa var heller ikkje heilt tom. Dei ulike vala gjekk greit i og med at dei fleste vart attvald. I 1. kvartal av året er det tid for årsmøte. Det er viktig for arbeidet med slike møter, der vi ser attende, vel våre leiarar og legg planer for tida som kjem. Det er rikt å møte misjonsfolket òg på ein slik måte. I mi reiserute for krinsen har eg hatt gleda av å vera med på to årsmøte. Her har opplegget vore slik at det først var tale og sang, deretter god mat, før vi gjekk over til sjølve forhandlingsmøta. Vi vil her ta ein liten kikk innom desse møte. Gossen Indremisjon Møtet var denne gongen i Rød bedehus på Sør-Gossen 29. januar. Dette huset er det bygda som eig, og det er ei aktiv foreining som arbeider for bedehuset og som har ein basar på hausten kvart år. Indremisjonen er aktiv i leiinga av huset. Det er mange som har omsorg for huset, og det er eit godt vedlikehald. Det same kan ein seie om bedehuset på nordsida, Betania. Det er ei glede å sjå omsorga for bedehusa. Dette huset er det indremisjonen som eig fullt og heilt, og årsmøtet for huset vart avvikla samtidig med indremisjonslaget. Formannen, Haldor Sæter, leia årsmøtet med stø hand. Verksemda vert fordelt på begge bedehusa. Eit stort søndagskolearbeidet vert dreve på Rød og eit livskraftig Ving-lag er knytta til Betania Den vanlege møteverksemda er enkeltmøte, bibltimar og møter i meir samanheng. Det er fleire møte med skriftlesing og bøn, noko ein ofte før kalla for småmøte. Laget har hatt utsendingar til krinsårsmøtet. Tankar om arbeidet framover var òg framme. Saknet av Gossen Misjonskor merkast. Koret var med å løfta Åndalsnes Indremisjon Vi er komne fram til fastelaven og søndag 19. februar. Flokken som samlast kunne vore større, men sjukdom og stygt ver hindra fleire. Johan Moldsvor var imidlertid til stades og gjorde opptak for nærradioen, radio Rauma. Han og Solveig Brude er aktive der med sendingar kvar søndag kl og onsdag frå kl Eit stort og viktig arbeid! Anne Marie Nerheim var med i møtet òg denne gongen. Ho er òg ein viktig arbeider med sine faste andakter på Åndalsnes sjukeheim kvar 14. dag! Solveig Brude leia møtedelen og etter maten tok leiaren, Jenny Kolflåth, over. Årsmelding og rekneskap vart opplesen og vedtekne. Årsmeldinga viser eit jamnt arbeidsår med faste søndagsmøter, ofte kl. 11 på føremiddag, formiddagstreff ein gong i månaden, bibel og bønn kvar onsdag om sommaren og storsamlingar saman med de andre kristne på Åndalsnes eit par gonger i året. Tid for tro er namnet på samling annankvar torsdag der kyrkja v/sokneprest Lars Slettebø og indremisjonen v/krinsleiar Arild Ove Halås er med. Møta samlar frå heile Rauma og er delt opp med undervisning, kaffepause og samtale. Gåvene her vert delt. Rekneskapen for indremisjonen ellers vart godkjent uten marknader. Jenny Kolflåth vart attvald som leiar og dei andre som stod på val vart òg attvald. I samtalen kom det fram ynskje om ei betre oversikt over møteverksemda i området Innfjorden, opp dalen, Åndalsnes og Isfjorden. Dette for å få til et betre samarbeid med tanke på å besøke kvarandre på ein endå betre måte. Vi er ofte fåe på enkelte plassar, derfor er det viktig at vi kan besøke kvarandre og oppmuntre kvarandre, vart det m.a. sakt. Ein samanhengande møteaksjon Åndalsnes bedehus Betania, Aukra Rød bedehus, Aukra knytta til Åndalsnes bedehus var òg framme. 4

5 Folkehøgskolene våre HILSEN FRA MOLDE FOLKEHØGSKOLE Tekst rektor Helge Kjøll jr. Foto Molde Fhsk. denne gang folkehøgskole Personalnytt Kari Mette Bull Sylte og Eirik Sandøy Aa gjekk i februar ut i fødselspermisjon. Oddvar Sæter jr. vil vikariere som undervisningsinspektør for Kari Mette og Andre Hammerø Løseth vil vikariere som idrettslærer for Eiirk. Elevstevne Elevstevnet for 2012 skal være fra mai. Invitasjon er sendt ut. Ta kontakt dersom du ikke har fått tilsendt denne. Gode søkertall Per dato har vi registrert 265 søkere til neste skoleår. Av de som har fått tilbud om skoleplass har allerede 80 betalt innmeldingspenger. Elevene som kommer til neste skoleår blir også det første kullet som får ta det nye internatet ved skolen i bruk. Årsmøte i Norges Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) I 2013 har Molde folkehøgskole fått det ærefulle oppdraget å stå som teknisk arrangør av årsmøtet i NKF. Vi gleder oss til dette. Hopp som valgfag. Det er andre året vi tilbyr hopp som valgfag ved Molde fhs. Et svært så populært valgfag. Lærer på valgfaget er Øystein Remen Evensen. Noen gode råd til opplegg har han nok fått fra sin berømte hoppbror Johan Remen Evensen. Internasjonal uke 2012 I tradisjon tro har vi også i år arrangert internasjonal uke ved skolen. Vi har bl.a. hatt besøk av internasjonal sekretær i folkehøgskolerådet Britha Phuti, Christian Schøien fra Kirkens Nødhjelp og Margarita Alvalos fra Norges Røde Kors. Innsamlingsaksjon til skolens humanitære prosjekt i Brasil ble også gjennomført. Det ble ny innsamlingsrekord på hele kr. Tid for utdanningsmesser. Januar og februar er tid for å reise på utdanningsmesser. Vi har deltatt på utdanningsmesser i Bergen, Trondheim, Lillestrøm, Stavanger og Stord. Utdanningsmessene er et utrolig viktig treffpunkt med potensielt nye elever. Mineulykken på Finset. Tekst Roger Andre Haugland Foto NRI Formann i Nordmøre og Romsdal Indremisjon, Johannes Finset vil i tiden fremover delta på enkelte Indremisjonsmøter, både for å gjøre seg kjent i kretsen og for å knytte kontakt med misjonsfolket rundt omkring i de ulike bygdene. Samlingene blir lagt opp som et alminnelig møte sammen med en forkynner fra kretsen. Det er historier fra slektsgården Finset i Aure kommune som ligger Johannes nærmest på hjertet. Ulike hendelser fra denne gården og hans barndom har satt spor etter seg, og Johannes vil gjennom en flott bildeserie og sterke historier formidle dette ut til indremisjonsfolket. Spesielt legger han vekt på Mineulykken i fra 1919 hvor Johannes mistet sin bestefar og to onkler da en mine etter 1. verdenskrig skulle uskadeliggjøres av en spregningsekspert fra Hæren, som også omkom. Før hans far, Tore Finset, døde fikk de satt opp ei minnetavle der hvor ulykken skjedde med inngraverte navn på de fire omkomne. Første søndag i februar var Johannes og hans kone Ragnhild med på møte på Vevang bedehus hvor han fortalte og viste bilder fra denne tiden. De fremmøte fra Vevang og Skotten var svært lydhøre og satte stor pris på å få besøk av Ragnhild og Johannes. Neste gang er det Lønset og Strande Indremisjon som får besøk av formannen i NRI, det blir søndag 25. mars. 5

6 Kretsglimt Nordmøre og Romsdal Indremisjon (tilsluttet ImF) Kretsstyret i Kristiansund Tekst Arild Ove Halås Foto Gerd Fedøy I forbindelse med at Erik Furnes hadde bibelhelg i Kristiansund var det både praktisk og nyttig å ha et kretsstyremøte sammen med han. Vi var invitert hjem til Ottar Dag Fedøy og fru Gerd sørget godt for oss med boller, kaffe og sodd. Det var særlig strategiarbeidet i NRI og ImF som var tema for møtet. Det arbeides med å få en bevist tanke i hele organisasjonen om hvor vi ønsker å gå i fremtiden. Saken vil bli hovedsak på NRI sitt kretsmøte i juni. Driftsstyret på Frænabu Tekst og foto: Arild Ove Halås På årets første møte ble Emil Krakeli valgt til leder og Helge Eriksen til nestleder. Av rapporten fra daglige leder tar vi med at det har vært en rolig januar, men en del kveldskurs i februar. To leirer er avholdt. Frem til sommeren er alle helgene opptatt unntatt en. Driftsstyret inspiserte nybygget. Det blir dugnadshelg annenhver helg og hver mandagskveld i vår. Det er nå sparkling og maling som står for tur. Alle de gamle rommene skal også males. I tillegg skal det monteres fryserom. Formiddagstreff på Frænabu Tekst og foto: Arild Ove Halås Den tredje mandagen i hver måned fremover vil det blir arrangert Formiddagstreff på Frænabu kl Vi startet opp i februar med besøk av Annbjørg og Kåre Sævareid fra Vestnes. Andakt, utlodning, matøkt og hjernetrim vil være faste programposter. I tillegg vil vi vanligvis ha dagens gjeste. Da ansatte i NRI står for det praktiske. Vel 20 møtte første gangen, og vi tror dette vil bli et positivt bidrag til virksomheten på misjonssenteret. Velkommen du også! Eresfjord bedehus solgt! Tekst: Arild Ove Halås Foto: Jan Inge Nasvik I løpet av desember og januar ble det 103 år gamle bedehuset i Eresfjord solgt. Vi har også solgt en del av inventaret samt sendt en del med hjelpesending til Øst-Europa. Huset var ikke lenger i bruk og reisetiden til Eidsvåg bedehus er ikke lang. Siste ord om Guds rike i Eresfjord er vel enda ikke sagt slik avsluttes protokollen etter 100 års virksomhet for Eresfjord Indremisjon og bedehuset. Så får vi vente og se hva Herren tenker videre. Bibelhelg på Tornes bedehus Tekst og foto: Arild Ove Halås Andreas Lima er bosatt på Gjendem og arbeider til daglig som psykolog. Han er også fritidsforkynner i NRI. Første helga i vinterferien ( februar) hadde han bibelhelg på Tornes bedehus. Temaet var bønn, og undervisninga var mye hentet ut i fra Konkordieboken og de lutherske bekjennelsesskriftene. Blant annet ble bønnene i Fader Vår gjennomgått. Frammøtet var ikke det beste, kanskje grunnet vinterferien, men det ble en god og innholdsrik bibelhelg. (Bildet er tatt ved et møte på Tornes i januar). Kretssekretær/Daglig leder: Arild Ove Halås Kontor: Frænabu misjonssenter Adresse: 6444 FARSTAD Telefon: E-post: Internett nri-imf.no eller nri-ung.no Org.nr Bankgiro: Formann: Johannes Finset AVDELINGER Visthus ferie- og leirsted Husmor: May Irene Mittet Adresse: 6364 Vistdal Tlf/fax: Frænabu Misjonssenter Daglig leder: Reidun Åndal Adresse: Vassenden, 6444 Farstad Tlf: Mobil: Molde Folkehøyskole Rektor: Helge Kjøll jr. Adresse: Raumav. 2, 6411 Molde Tlf.: Fax: E-post: Internett: Høgtun Folkehøyskole Rektor: Edgar Fredriksen Adresse: 6639 Torvikbukt Tlf.: Fax: E-post: Internett: Romsdal Ungdomsskole Rektor: Øyvind Fonn Adresse: Ingebrigtveien Molde Tlf.: E-post: Internett: Redaktør: Jan Inge Nasvik Ansv.redaktør: Arild Ove Halås Sats/paste/repro: Sambåndets redaksjon Trykk: Mediatrykk Ant. nr. pr. år: 10 Pris: kr. 200,- pr. år. (Frivillig kontingent) Påmelding leir Tlf.: Internett: BYFORENINGER Kristiansund Indremisjon Bysekretær: Jan Inge Nasvik Adresse: Langv. 19, 6509 Kristiansund Tlf.: E-post: Molde Indremisjon Formann: Asbjørn Ørjavik Adresse: Fannestrandsv. 4, 6415 Molde Tlf.: E-post: 6

Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer

Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer Brynestad Stine Marie (ImF-ung) 01.04-03.04 Ten leir Frænabu Eikrem, Kåre 11.01 Innfjorden - BT 26.01 Farstad/Hustad/Vassenden 09.02 Tornes - BT 24.02 Vågane

Detaljer

Reiserute høst 2010 - foreningene NRI

Reiserute høst 2010 - foreningene NRI 03.08.12 Reiserute høst 2010 - foreningene NRI 01.07.12 08.07.12 Bibelferie Frænabu Evensen, Roald 56143401 95121905 01.07.12 15.07.12 Bibel og aktivitetsferie 8. Frænabu Misjonssenter 08.07.12 16.07.12

Detaljer

BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM)

BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM) BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM) Arr: Molde Indremisjon og Misjonssambandet Tilsluttet Indremisjonsforbundet Velkommen ti l oss og det

Detaljer

Prosentregning. Møter i Nesset side 3. Siste nytt fra Høgtun side 4. Storsøndag på Midsund

Prosentregning. Møter i Nesset side 3. Siste nytt fra Høgtun side 4. Storsøndag på Midsund ang 10-12. årg n r. 4-2 0 Prosentregning leder side 2 Møter i Nesset side 3 Siste nytt fra Høgtun side 4 Storsøndag på Midsund krinsglimt side 5 Avslutningsmøte under påskemøtet i Aure. PÅSKEMØTE I AURE

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014

EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014 EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014 Kretsstyret i NRI har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte på Molde bedehus i oktober for å drøfte kretsens svært alvorlige økonomiske situasjon, og

Detaljer

FINE FERIEDAGER FOR 55+ PÅ VISTHUS

FINE FERIEDAGER FOR 55+ PÅ VISTHUS nr. 9-2012 - 14. årgang leder «Han kommer en av dagene» Reiserute / Annonse Haustmesse side 2 - Plakat: Kulturkveld - Plakat: Høstmøte i Molde - Kretslederen melder Side 3 FINE FERIEDAGER FOR 55+ PÅ VISTHUS

Detaljer

TENLeir på Frænabu. - Leder - Reiserute april - Frænabu basaren. - Bibelhelg i Kristiansund - Plakat Kretsårsmøtet - Kretslederen melder

TENLeir på Frænabu. - Leder - Reiserute april - Frænabu basaren. - Bibelhelg i Kristiansund - Plakat Kretsårsmøtet - Kretslederen melder nr. 3-2013 - 15. årgang - Leder - Reiserute april - Frænabu basaren side 2 TENLeir på Frænabu Tekst: Sølvi Sæbø/Jan Inge Nasvik BILDE: Sølvi Sæbø - Bibelhelg i Kristiansund - Plakat Kretsårsmøtet - Kretslederen

Detaljer

Sol, snø og Wintergames

Sol, snø og Wintergames nr. 2-2011 - 13. årgang «Ein glad pietist» leiar Side 2 Sol, snø og Wintergames Tekst og foto: Grete M. Heiseldal og Ottar Schjølberg Bibelhelg Aure Side 3 Basar Frænabu Side 3 Bibelhelg Kristiansund Side

Detaljer

Personlig kristen. Leder. LES MER PÅ nri-imf.no. Bilder og tekst fra ulike arrangement i nri Les mer om Høgtun-turer til USA og Kenya.

Personlig kristen. Leder. LES MER PÅ nri-imf.no. Bilder og tekst fra ulike arrangement i nri Les mer om Høgtun-turer til USA og Kenya. nr. 1-2011 - 13. årgang Reiserutene for mars side 2 Flott Familieleir! TeksT og foto : grete MariTa Heiseldal Vannskade / maling på Frænabu side 3 Prosjekt tilhørighet side 4 Overlevering Romsdal Ungdomsskole

Detaljer

Tidenes beste høstmesse! TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik

Tidenes beste høstmesse! TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik nr. 11-2010 - 12. årgang Årskalender for 2011 side 2 Tidenes beste høstmesse! TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik BS-Agentene inntok Visthus side 3 SuperTen-leir side 4 Kretslotteriet i gang side 5 De som kjenner

Detaljer

Innvielsesfest Romsdal Ungdomsskole

Innvielsesfest Romsdal Ungdomsskole Fjellstevne i Innfjorden side 2 nr. 7-2010 - 12. årgang Innvielsesfest Romsdal Ungdomsskole AV ARILD OVE HALÅS a.halaas@imf.no FOTO: Jan Inge Nasvik Midtsommerfest på Visthus side 3 Vårfest på Kvanne side

Detaljer

FLOTT FAMILIELEIR PÅ FRÆNABU

FLOTT FAMILIELEIR PÅ FRÆNABU nr. 1-2012 - 14. årgang leder «Dagsaktuell på internett..» Årsmøte Lønset og Strande Indremisjon side 2 FLOTT FAMILIELEIR PÅ FRÆNABU Tekst og foto Torgeir Frøsøye Nybygget på Frænabu Side 3 Velg kristen

Detaljer

FINE DAGER PÅ VISTHUS TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik

FINE DAGER PÅ VISTHUS TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik nr. 9-2010 - 12. årgang Frænabudagen side 3 FINE DAGER PÅ VISTHUS TEKST OG FOTO: Jan Inge Nasvik Høstmøtet i Kristiansund side 2 Kjentfolk på Lyngdal Bibelcamp side 4 Samlingsfest i Molde og Kristiansund

Detaljer

Påskefeiring på Frænabu

Påskefeiring på Frænabu nr. 3-2012 - 14. årgang Påskefeiring på Frænabu leder Fakta om bedehuset Annonse Romsdal Ungdomsskole side 2 Tenleir på Frænabu Side 3 Tekst Arild Ove Halås - Bilde NRI Påskemøte i Aure Nytt fra Visthus

Detaljer

MYE SNØ: Det var ikke vanskelig å lage vinterleker med årets snømengder. FOTO: ARKIV

MYE SNØ: Det var ikke vanskelig å lage vinterleker med årets snømengder. FOTO: ARKIV nr. 3-2010 - 12. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Martyrkronen leder side 2 Møteaksjon i Molde side 3 Romsdal Ungdomsskole har fått tak krinsglimt side 5 Familieleir på visthus side 2 lever

Detaljer

TALERTILDELING OG REISERUTER VÅREN 2013

TALERTILDELING OG REISERUTER VÅREN 2013 Til Kontaktpersoner og Indremisjonsforeninger i NRI! TALERTILDELING OG REISERUTER VÅREN 2013 Kjære medarbeidere! 18.12.12 Takk for troskap i tjenesten for vår Herre Jesus Kristus. Selv om det noen ganger

Detaljer

bibel & sportsleir Formannen har ordet leder side 2 Kjøp ditt eget bedehus side 3 Trekningsliste Leirstedslotteriet side 4

bibel & sportsleir Formannen har ordet leder side 2 Kjøp ditt eget bedehus side 3 Trekningsliste Leirstedslotteriet side 4 nr. 8-2010 - 12. årgang Formannen har ordet leder side 2 bibel & sportsleir Tekst&foto Roger andre haugland Kjøp ditt eget bedehus side 3 Trekningsliste Leirstedslotteriet side 4 Stevne på Averøy og i

Detaljer

Meget vellykket 55+ leir på

Meget vellykket 55+ leir på nr. 7-2011 - 13. årgang leder «Evangelist eller festarrangør» side 2 Høstmessa på Visthus side 2 Meget vellykket 55+ leir på Visthus Tekst og bilder Jan Inge Nasvik 40 deltakere hadde meldt seg på eldreleiren,

Detaljer

Barnas årsmøte med himmelsk perspektiv

Barnas årsmøte med himmelsk perspektiv nr. 5-2012 - 14. årgang leder «lengsel etter vekkelse» - Kulturkvelder på Frænabu side 2 - Inspirerende kretsmøte Side 3 Barnas årsmøte med himmelsk perspektiv Tekst Audun Vesetvik --Nytt fra Høgtun Folkehøgskole

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR.

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. nr. 4-2012 - 14. årgang FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. Leder Vegen framover Annonser om arrangement side 2 Tekst og foto Jan Inge Nasvik - Bymisjonær til Kristiansund - Kretslederen melder Side 3-2 plakater

Detaljer

Familieleir 22-24 Jan 2016

Familieleir 22-24 Jan 2016 rgang 016-17. å n r. 1-2 Familieleir 22-24 Jan 2016 Kjekt på familieleir. Tradisjonen tro arrangerte Nordmøre og Romsdal Indremisjon sin faste familieleir den 22-24 Januar på kretsens fasjonable leirsted

Detaljer

Kjempekjekk minileir!

Kjempekjekk minileir! nr. 4-2011 - 13. årgang «Kretsårsmøtet» leder Side 2 Kjempekjekk minileir! Tekst: Håkon Inge Græsdal Kretslederen melder Side 3 Påskemøte på Aure Side 3 Lørdagsklubben i Fiksdal Side 5 Han som ikke sparte

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik

ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik nr. 5-2011 - 13. årgang Takk for kretsmøtet! leder Side 2 ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik Midtsommerfest på Visthus Side 2 Nye bøker fra Sambåndet forlag Side 4 Avslutningsfest

Detaljer

Fullt hus og stormende jubel da Molde Folkehøgskole fremførte Kardemommeby på Frænabu. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik

Fullt hus og stormende jubel da Molde Folkehøgskole fremførte Kardemommeby på Frænabu. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik nr. 1-2013 - 15. årgang Leder «Plapper-mädchen» Reiserute mars Temahelg på Åndalsnes side 2 Fullt hus og stormende jubel da Molde Folkehøgskole fremførte Kardemommeby på Frænabu. Tekst og bilde Jan Inge

Detaljer

BASAR PÅ FRÆNABU. Leirer og arrangement fremover annonser side 2. Jenteleir på Frænabu side 3. Rapport fra en fritidsforkynner

BASAR PÅ FRÆNABU. Leirer og arrangement fremover annonser side 2. Jenteleir på Frænabu side 3. Rapport fra en fritidsforkynner nr. 6-2010 - 12. årgang Leirer og arrangement fremover annonser side 2 Jenteleir på Frænabu side 3 Rapport fra en fritidsforkynner side 4 Solveig sitt siste styremøte kretsglimt side 5 For av nåde er dere

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Haustmesse på Visthus

Haustmesse på Visthus nr. 7-2014 - 15. årgang Haustmesse på Visthus Det vart seld 3 åreomgangar i løpet av dagen og det var så mange gevinstar at dei aller fleiste fekk noko med seg. Det vart også seld lodd på bøker. Desse

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Krinsmøte i strålande sommarvèr

Krinsmøte i strålande sommarvèr nr. 5-2014 - 15. årgang Krinsmøte i strålande sommarvèr NRI-koret deltok med song under krinsårsmøtet. Krinsmøtet til NRI på Høgtun Folkehøgskule 7.-8. juni fekk den beste ramme som tenkast kan. Tekst:

Detaljer

HAUSTMESSA PÅ VISTHUS

HAUSTMESSA PÅ VISTHUS nr. 8-2011 - 13. årgang Leder «Der din Frelser utestenges..» side 2 Felles høstmøte i Kristiansund Side 3 Loppemarked -Inspirasjonsdag Molde bh. -Samlingsfest Strande Side 4 HAUSTMESSA PÅ VISTHUS Tekst

Detaljer

Familieleir på Visthus.

Familieleir på Visthus. nr. 6-2015 - 16. årgang Familieleir på Visthus. Den tradisjonelle familieleiren på Visthus leirsted i Vistdalen ble arrangert 11-13 september. Tekst og foto: Ole Christian Martinsen Det var litt i overkant

Detaljer

God stemning på familieleir

God stemning på familieleir nr. 1-2015 - 15. årgang God stemning på familieleir Det er ikke enkelt å treffe mål med slike gule øyne Fredag 23. januar inntok 80 små og store Frænabu og var klare for familieleir. Tekst: Grete-Marita

Detaljer

NÅ LØFTER VI SAMMEN TEKST: ARILD OVE HALÅS/ JAN INGE NASVIK BILDE: NRI

NÅ LØFTER VI SAMMEN TEKST: ARILD OVE HALÅS/ JAN INGE NASVIK BILDE: NRI nr. 6-2011 - 13. årgang Annonsering og kunngjeringar leder Side 2 NÅ LØFTER VI SAMMEN TEKST: ARILD OVE HALÅS/ JAN INGE NASVIK BILDE: NRI Leir ut i det fri Side 3 Midtsommerfest Visthus St.hans feiring

Detaljer

Frænabubasar i vintervær

Frænabubasar i vintervær nr. 3-2011 - 13. årgang «Kamelonkristne» leder Side 2 Frænabubasar i vintervær Tekst og bilde Jan Inge Nasvik Kretslederen melder Side 3 Jenter til hest Side 3 NRI s Årsmøte Side 4 Nytt fra Høgtun Folkehøgskole

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Rekordresultat for julemessa på Frænabu

Rekordresultat for julemessa på Frænabu nr. 9-2011 - 13. årgang Leder «Salg av evangeliet» Årsplan Bibelhelg Frænabu side 2 Rekordresultat for julemessa på Frænabu Tekst og foto Arild Ove Halås - Annonse Kulturkveld - Annonse Malerkurs - Kretslederen

Detaljer

HAUSTMØTET I MOLDE EIN FESTDAG FOR SMÅ OG STORE

HAUSTMØTET I MOLDE EIN FESTDAG FOR SMÅ OG STORE nr. 9-2011 - 13. årgang leder «Paragraf 1.» side 2 Tenleir på Visthus Side 3 Vingveka på Vestnes bedehus HAUSTMØTET I MOLDE EIN FESTDAG FOR SMÅ OG STORE Tekst og foto Arild Ove Halås Økonomi Side 4 Nytt

Detaljer

Førjulsmessa på Frænabu! TEKST OG FOTO: ROGER ANDRE HAUGLAND

Førjulsmessa på Frænabu! TEKST OG FOTO: ROGER ANDRE HAUGLAND nr. 12-2010 - 12. årgang Gode nyheter fra Høgtun og Molde Folkehøgskole side 4-5 Svært god misjonsmesse på Kårvåg Førjulsmessa på Frænabu! TEKST OG FOTO: ROGER ANDRE HAUGLAND side 3 Familieleir på Frænabu

Detaljer

SOMMERDAGER PÅ FRÆNABU MISJONSSENTER

SOMMERDAGER PÅ FRÆNABU MISJONSSENTER nr. 8-2012 - 14. årgang leder «Momento mori» Reiserute / «Vi minner om» side 2 -- Ny soveromsfløy Frænabu - Kretslederen melder Side 3 -- Sommerfest på Visthus - St.Hans på Frænabu Side 4 --Nytt fra Molde

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

www.moldebedehus.no BIBELHELG 4-6 APRIL REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅSKEMØTER PÅ FRÆNABU 10-13 APRIL KONSTITUERING AV STYRET I MI

www.moldebedehus.no BIBELHELG 4-6 APRIL REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅSKEMØTER PÅ FRÆNABU 10-13 APRIL KONSTITUERING AV STYRET I MI INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2014 ÅRGANG 45 BIBELHELG 4-6 APRIL REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅSKEMØTER PÅ FRÆNABU 10-13 APRIL KONSTITUERING AV STYRET I MI www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2014 Til lag, foreninger, skoler m.m. i Nordmøre og Romsdal Indremisjon! INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2014 Kjære venner og medarbeidere i Guds rike! Det er tid for å kalle inn til kretsårsmøte for Nordmøre og

Detaljer

NRI sin sommerfest. «Herre la det i dag lykkes for din tjener» - Nehemjas bønn (Nehemja 1,11)

NRI sin sommerfest. «Herre la det i dag lykkes for din tjener» - Nehemjas bønn (Nehemja 1,11) nr. 3-2017 - 18. årgang NRI sin sommerfest Marit, Knut Inge, Benjamin og Linn Andresen Røen bidro med forkynnelse, sang- og musikk under årsmøtehelgan Tekst: Arild Ove Halås Foto: Arild Ove Halås Sommerfesten/Årsmøtet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2014 ÅRGANG 45 Glimt fra huskonserten 25. mai Kretsmøte 7 og 8 juni på Høgtun Velkommen til sommermøtene på bedehuset Samlingsfesten begynner 17. august kl.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Flott wintergames-leir på Frænabu

Flott wintergames-leir på Frænabu rgang 013-15. å n r. 3-2 Leder «12 Tallet er 12» - Reiserute mars - «Dataskjermen» Flott wintergames-leir på Frænabu Tekst og bilder: Kari og Stig Einar SørenseN side 2 - Kulturkveld med Draugedalen -

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 7 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 7 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 7 2014 ÅRGANG 45 Førjulsmesse 15. november på Molde bedehus Møtetidspunkt for 2015 Stor konsert på Bjørnson huset 23. november Julekonsert med Pareli 7. desember

Detaljer

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Til skolen Rundskriv S 07-2009 Oslo 17. mars 2010 INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Med dette vil vi innby til NKFs landsmøte 2010, på Høgtun Folkehøgskole fra tirsdag 1. juni til fredag

Detaljer

Gla sang-helg på Frænabu

Gla sang-helg på Frænabu rgang 016-17. å n r. 2-2 Gla sang-helg på Frænabu surstrømming i «klossen». Det var både til smak og til usmak alt etter som en følte det. Men originalt og morsomt var det. Lørdagskvelden var det stor

Detaljer

Leonard og Helge Gudmundsen på Frænabu

Leonard og Helge Gudmundsen på Frænabu nr. 2-2017 - 18. årgang Leonard og Helge Gudmundsen på Frænabu Helge Gudmundsen og Atlanterhavskammeratene finpusser programmet rett før Kulturkvelden starter Kulturkvelden med Helge Gudmundsen 16. februar

Detaljer

Høstmøtet i Molde. -Kretsglimt. «Jesus sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende

Høstmøtet i Molde. -Kretsglimt. «Jesus sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende nr. 8-2011 - 13. årgang Leder «Mitt barndoms bedehus» Reiserute Annonse for leirene side 2 Høstmøtet i Molde Tekst og bilder Arild Ove Halås - Kulturkveld med Rune Larsen - Vinner av båtlotteriet - Kretslederen

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2014

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2014 Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2014 HISTORIE OG STÅSTED Nordmøre og Romsdal Indremisjon ble grunnlagt 1. januar 1999 etter sammenslåingen av Romsdal Indremisjon (stiftet 1874) og Nordmøre

Detaljer

Tidenes beste Julemesse på

Tidenes beste Julemesse på nr. 10-2011 - 13. årgang Hilsen fra formannen side 2 Minneord Marie Sandblåst Side 3 Intervju med ny medarbeider Julehilsen fra ansatte Trekningsliste kretslotteriet Tidenes beste Julemesse på Tekst og

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Indremisjonsnytt. Topp agentleir på Visthus

Indremisjonsnytt. Topp agentleir på Visthus Indremisjonsnytt nr. 8-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Er dette siste nummer av Indremisjonsnytt? side 10 Ny møtesal for Kristiansund Indremisjon side3 Topp agentleir på Visthus

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUST

Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUST Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUST 2017 www.giljebedehus.net www.facebook.com/giljebedehus/ Gilje Bedehus: (Bankgiro: 3495.20.32307) Formann: Helge Mæland 90 98 51 56 helge@ivarstransport.no Utleige /

Detaljer

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Hovedforeninga: Det har vore 3 styremøte i 2008 og eitt i 2009. Formannen har møtt på formannsmøta. Me hadde møteveke 16. 20. januar. Det var

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 I 2011 har det vært 5 styremøte og det er protokollført 35 saker. Styret har ellers hatt kontakt pr. e-post og telefon. RU har også dette året kjøpt regnskapstjenester

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Nordmøre og Romsdal Indremisjon Velkommen til 30. juni 7. juli 2013 Velkommen! For andre gang inviterer vi til «Sommerdager» på Frænabu kurs- og misjonssenter. Frænabu ligger på Farstad i Fræna kommune

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUSTEN 2016

Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUSTEN 2016 Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUSTEN 2016 www.giljebedehus.net Gilje Bedehus: (Bankgiro: 3495.20.32307) Formann: Helge Mæland 90 98 51 56 helge@ivarstransport.no Utleige / Kasserar: Ole Bernar Innvær

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2012

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2012 Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2012 HISTORIE OG STÅSTED Etter sammenslåingen av Romsdal Indremisjon (stiftet 1874) og Nordmøre krets av DVI (stiftet 1911) ble Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu Indremisjonsnytt nr. 7-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag side 2 Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid side 4-5 Aktivitetsleir på Frænabu side

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 4. mars 2015 Frå saksnummer: 8/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 19/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2014 ÅRGANG 45 Bibelhelg 5-7 september med Johan Halsne Les strategiplanen til Molde Indremisjon Vellykket høsttur til Averøy Nabofest 28. september www.moldebedehus.no

Detaljer