OPPLEVELSE B BLAD. Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE 32-39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLEVELSE B BLAD. Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE 32-39"

Transkript

1 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: Mil: Annonser og abonnement: Tlf: Mil: F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2009 FORSVARETS FORUM AKTUELT Fredsmegleren SIDE 22 PORTRETT Rådgiveren SIDE 40 SPORT Søkeren SIDE 58 OPPLEVELSE NR 6 09 JUNI Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE Kr. 39,- ISSN X

2 annonse annonse 2 JUNI 2009 F 99

3 annonse F JUNI

4 Foto: TIMOTHY A. CLARY/SCANPIX aktuelt Det Brucer på festningene Mange legger turen innom festningene i sommer, blant andre verdensstjernen Bruce Springsteen. Se vår oversikt. 32 aktuelt Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Foto: OLE KÅRE EIDE Foto: MAJED HAMDAN/SCANPIX forsvaret & jeg Krigsseileren Bård Haugland (88) opplevde å bli torpedert av en tysk ubåt. Les hans historie. 16 Syv dager i herjet idyll Vi fulgte den norske fredsmegleren Kåre Lode på jobb i Øst-Kongo. 22 aktuelt Klar tale Mats Gilbert er for FN men i mot at Norge er med i det han kaller aggressive militære allianser JUNI 2009 F

5 innhold FORSIDEN: Barna i Solgry barnehage på Oscarsborg festning. F.v: Alexandra S. Schau (5), Karoline Nyhus (5) og Josefin Svensson (3). Foto: ARNE FLAATEN AKTUELT 10 NSM med sikkerhetsvarsko 10 Savner konkrete veteranforslag 12 Ny dataløsning skaper hodebry 12 Forsvarskomiteen kan forsvinne 14 Derfor blir Tsjad dyrt 14 Vil ha kvinnelig verneplikt 20 Endrer rutiner på skytebanen 30 Livet etter Forsvaret: Leirskolen på Andøya TEKNIKK OG VITEN 44 Hogger russiske atomubåter UTLAND 49 Burmas etniske problem MENINGER 13 Kommentar nå: Aslak Bonde 15 Akkurat nå: Finn Kristian Hannestad 29 Livet: Einar Gelius 48 Utsyn: Sverre Lodgaard 54 Kronikk: Torolf Bjerkem 57 TMO-kommentar: Silje Myhre Agledal SPORT OG FRILUFT 58 Jakter befalsskoleplass KULTUR 60 Aqua-Lene på trynet 62 Museer i Normandie FASTE SPALTER 11 Fire kjappe: Trygve Smidt 40 Portrett: Ragnhild Mathisen 53 Miniportrettet: Per Sverre Opedal 59 Helsespalta 64 Språkspalta: Grautmål 71 Forsvarets informasjonssider 96 Forsvarets kapasiteter Denne gang: Hæren DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 25. MAI redaksjonelt «MANGE OPPLEVER AT FORSVARS- POLITIKK ER BLITT MINDRE VIKTIG FOR STORTINGS- POLITIKARANE» Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Forsvarskomité ikkje naudsynt? Eit administrasjonsutval på Stortinget ønskjer å slå saman utanrikskomiteen og forsvarskomiteen. Stortinget skal ta stilling til forslaget før sommarferien. Arbeidet i forsvarskomiteen er ikkje så stort at det fordrar ein eigen komité, seier parlamentarisk leier i Senterpartiet, Rune Skjælaaen. Han meiner at det viktigaste argumentet for å slå saman komiteane, er at forsvars- og tryggingspolitikk heng tett saman. Stortings president Thorbjørn Jagland er einig: Med ei samanslåing vil forsvarspolitikken få ein meir sentral plass. Framstegspartiet varsla tidleg at det vil halda på dagens ordning. Jan Petersen (Høgre) og Signe Øye (Ap), leiar og nestleiar i forsvars - komiteen i dag, åtvarar også mot å leggje ned forsvarskomiteen. I deira parti er det ulike meiningar. Forsvaret er ein stor sektor, vanskeleg tilgjengeleg og krev ein del spesialinnsats for kunnskap, seier Petersen. Ifølgje den tidlegare utanriksministeren, med 17 års røynsle frå Stor - tingets utanrikskomité, er samanslåing av komiteane ein særs dårleg idé. Tilliten til at Stortinget ser konsekvensane av vedtaka sine, er viktig. Det held ikkje med skrivebordsvedtak. Korkje forsvarspolitikken eller tryggingspolitikken vil vere tente med det. I ein samanslege komité vil det ganske enkelt ikkje vere like god tid til å setje seg inn i alle sakene. Når fem personellorganisasjonar i Forsvaret saman sender ei oppmoding til dei politiske partia om å halda på forsvarskomiteen, er det grunn til å ta dei på alvor. Det er ikkje kvar dag at dei er så einige som i dette stykket: Med den moderne bruken av Forsvaret sine styrkar er Noreg avhengig av demokratisk kontroll med utviklinga i Forsvaret, både med omsyn til økonomi og andre måtar. Stortinget løyver rundt 33 milliardar kroner til Forsvaret kvart år. Ifølge Signe Øye ville ikkje Forsvaret ha fått ei påplussing på 800 millionar kroner i fjor om ikkje forsvarskomiteen hadde pressa på. Ho meiner også at det vil sende gale signal til soldatane å leggje ned forsvarskomiteen. Dei fleste som arbeider i Forsvaret, eller med forsvarsspørsmål til dagleg, opplever dette på same måten at forsvarspolitikk er blitt mindre viktig for stortingspolitikarane. Dei politiske partia på Stortinget bør tenkje seg grundig om før dei sender eit slikt signal ikkje berre til soldatane, men også til veljarane no før valet. Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra eieren, Forsvars sjefen. Bladet har som oppgave å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: MEDLEM AV European Military Press Association F JUNI

6 sideblikk FOTOGRAFEN Espen Rasmussen (33) Espen Rasmussen var vernepliktig fotograf i Forsvarets forum i 1996/97. I dag fotograferer han for VG. Då Garden hadde delt ut 1500 soveposar til heimlause i Oslo, blei Espen Rasmussen og Forsvarets forum med ut på gata. Vinteren 1997 kunne ein i Forsvarets forum lesa om veteranuteliggjaren Tore og kameratane som låg i Frognerparken med utsikt over Oslos beste vestkant. Frelsesarmeen hadde teke i mot utrangert materiell frå Forsvaret som skulle vera med og halda liv i uteliggjarane i hovudstaden. Soveposar, undertøy, ulltrøyer, støvlar og anna utstyr. Verkelege menneske. Det er desse oppdraga som er mest givande for meg som fotograf. Det å laga reportasje om dei verkelege menneska, fortel Espen Rasmussen, som den gong var vernepliktig i Forsvarets forum. I dag er han fotograf for VG, etter nokre år i Dagbladet. Saman med journalist Kristian Sarastuen hengde dei seg på gategutane gjennom ein heil dag. Me vandra rundt med dei og fekk dokumentert dagleglivet deira. Dette biletet er eitt av mange, og oppslaget blei stort. Eg hugsar eg blei glad då desken laga oppslaget, forklarar Rasmussen. Raudsprit og ein sliten, grøn sovepose hadde halde liv i heimlause Tore og kameratane hans. Men med dei nye soveposane frå Garden blei det betre tilhøve i januarkulda. Forsvaret skal vite at dei har halde liv i mange stakkarar i vinter. Skriv at me er takksame, sa Tore til Forum i Det var interessant å følgja desse gutane som var på sida av samfunnet. Det var ein utruleg hyggeleg gjeng. Men dei drakk rein raudsprit. Eg lurer på korleis det har gått med dei etter denne dagen, fortel fotografen. Merittert fotograf. 33-åringen si merittliste som fotograf er imponerande. World Press Photo og Picture of The Year er to av prisane han har innkassert. Rasmussen har vore i fleire konfliktområde som pressemann, men det er sjeldan han treffer på grønkledde. Etter året i Forsvarets forum har eg jobba lite med soldatar. Eg har konsentrert meg om sivilbefolkninga, og det er eit heilt medvite val, fortel han. I Forsvarets forum fekk han moglegheita til å følgja Sjøforsvaret sine marinejegerar på helvetesøvinga «Mammut». Saka gjorde eg åleine på Vestlandet, og Forum brukte saka fint. Det som var bra med For - svarets forum, var at me fekk tillit til å gjera fleire ulike oppdrag, som til dømes dei heimlause i sovepose. Så lenge det var ein link til Forsvaret, fekk me prøva oss med ulike saker. Forsvarets forum må vera den beste staden å vera for vernepliktige. Men det er ikkje vernepliktige i F i dag. Seier du det? Det er veldig synd. Forum var jo reine talent - fabrikken for Presse-Noreg. Enno har eg mange gode venner frå tida som vernepliktig fotograf, seier han. VIDAR HOPE Opera 6 JUNI 2009 F

7 sjon Sovepose F JUNI

8 nyheitsbiletet SÅG VETERANSHOW: Marian Aas Hansen var ein av mange artistar som skapte feststemning på Forsvarskonserten i Oslo Spektrum, her saman med fenrik Bjarne Edvard Herbjørnrød og kapteinløytnant Jørn Winnæss frå Marinemusikken. Konserten, den første i sitt slag, var ei hyllest på frigjeringsdagen til krigsveteranar og dei som gjer og har gjort teneste i internasjonale operasjonar. Veteranar, forsvarstilsette og andre gjester var publikum. TV 2 sendte showet 17. mai i eit to timar langt program som også inneheldt reportasjar frå Forsvaret. I snitt såg personar programmet. Talet steig undervegs, og såg siste del. Til samanlikning var det som såg på TV 2 til same tid i fjor. Foto: ARNE FLAATEN 20 år siden 50 år siden 8 Offiserane si rolle kan ikkje foreinast med Folkerørsla mot innvandring (FMI) sine haldningar, sa leiaren i Norges Offisersforbund, Jan Bråten. Dette er rein nonsens. Det beviser berre at NOF ikkje har tileigna seg kunnskap om kva som har skjedd i land kor innvandringa har teke overhand, kontra Jan Høeg i FMI. I 1988 blei det gjort 94 beslag av narkotika i Forsvaret. 271 personar blei meld. Aldri tidlegare hadde så mange soldatar blitt tekne for narkotikamisbruk. Gunnar Aarseth, leiar for Narko-Nord, meinte misbruket gjenspegla utviklinga i samfunnet. I tillegg eksisterer det eit høgt skjult medikamentbruk. Soldatar som går til lege kan få skrive ut sterke medikament. JUNI 2009 F FAKSIMILE: Forsvarets forum nr 12, 10. juni 1989 Fem 750 kilos magnetiske senkeminer blei funnen i professor Løvenskiolds hage på Nesodden ved Oslo. Dei blei droppa av britiske fly som dekka Oslofjorden med miner i år etter blei dei fjerna av Ingeniørvåpenet. Sonen i huset, Herman, kunne fortelje: Kameratane mine og eg leika indianar og kvit, cowboy og alt ein finn på i årsalderen. FAKSIMILE: Mannskapsavisa nr 9, 4. mai 1959 Den totale omsetjinga ved Forsvarets kantiner var i ,6 millionar kroner. Dette var ein stigning på 6,5 prosent samanlikna med året før. Av dei 95 kantinene som var i drift, gjekk over ein av tre med underskot. For å dekke underskota blei det gjennomført ein utjamning frå dei med størst overskot til dei med underskot.

9 dette skjer juni Inviterer 66 nasjonar Ein OSSE-delegasjon vitjar Bodø hovudflystasjon og Garnisonen i Sør-Varanger i juni. Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa (OSSE) har sete i Wien og gjer tillitsskapande arbeid i Europa og Sentral-Asia. 56 nasjonar har akseptert Wien-dokumentet frå 1999, som går ut på å kike i kvarandre sine militære kapasitetar for å fremje militær sikkerheit og senke spaningsnivået. Med elleve samarbeidsland er i alt 66 nasjonar invitert til Bodø og Kirkenes med inntil to representantar kvar. Må invitere. Sjefen for Norges nasjonale rustningskontrollkontor, oberstløytnant Gunnar Hiorth, reknar med 50 deltakarar. Dette blir eit stort arrangement som vi har planlagt lenge. OSSE har mange avtalar, som CFE (konvensjonelle våpen) som russarane sa opp i desember No har vi ein prosess for å finne tilbake til det gode samarbeidet. CFE-avtala med sine drygt 30 medlemsland er slett ikkje daud, seier Hiorth. To av Wien-dokumentet sine avsnitt er av særleg interesse i samanheng med dette besøket. Avsnitta gjeld det som vert kalla «Visit to Military Facility» og «Visit to Airbase». Alle land som har signert avtala, er forplikta til å invitere til slike besøk i laupet av ein femårsperiode. På Ørland flystasjon var det nyleg ein inspeksjon kor tre russarar deltok. Ikkje alt blir vist. Den store kontrollen i år er likevel lagt til Bodø 15. til 17. juni og Garnisonen i Sør-Varanger 17. til 19. juni. OSSE-KIKK: Frå ein tidligare OSSEinspeksjon på Ørland. Foto: PRIVAT Er ingenting hemmeleg når inspektørane kjem? Vi skal vise stor grad av openheit for å gje gjestene eit bilete av forsvarsstrukturen vår, men ikkje vera naive. Vi unngår å ta inspektørane inn i operasjonsrom og liknande, men alle hovudvåpentypar skal visast og demonstrerast. Det blir briefar og høve til å snakka med personellet, og det er eit sosialt arrangement i tillegg. I Bodø omfattar programmet forutan sjølve flystasjonen eit besøk på KV Svalbard og ein tur til Saltstraumen. I Kirkenes blir det i tillegg til Høybuktmoen ein tur ut på grenselinja og Svanvik grensestasjon, fangst av kongekrabbe og vonleg ein dose natur og midnattssol. TORBJØRN LØVLAND MØTER & SEMINAR 5-7/6: Landsmøte i Norges Forsvarsforening i Molde. 9/6: Ny generalsekretær i Nato militærpolitiske implikasjonar, førelesning ved prof. Ryan Hendrickson på Blindern. Sjå /6: Nato sitt forsvarsministermøte i Brussel /6: Shapex, konferanse om nytt strategisk konsept for Nato i Brussel /6: Hovudplanleggingskonferanse for Cold Respons 2010, i Sandnes /6: Oppfølgingskonferanse om klasebomber i Berlin. KULTUR 12/6: Svenske sommarperler i Haakonshallen med Forsvarets musikkorps Vestlandet. 12/6: Divisjonsmusikken på det 35. nordnorske musikkstemnet i Kabelvåg. 14/6: Allsong i Selbu med Luftforsvarets musikkorps. 14/6: Divisjonsmusikken med æreskonsert i Heggelia i samband med nedlegging av 6. divisjon. 15/6: Kongen opnar Krigshistorisk landskap, seremoniar på Lapphaugen og i Narvik. 19/6: Avduking av bronsestatue i Honningsvåg til minne om marinehunden Bamse. 20/6: Rakettluftvernet markerer 50 år i Oslo. 21/6: Festspelkonsert med Divi - sjonsmusikken i Harstad kulturhus. 26/6: Vestlandsmusikken med Astrid Lindgren-kalas i Os. 26/6: Fyrverkerikonsert på Karljohansvern i Horten med Marinemusikken, dagen etter på Oscarsborg. IDRETT 7/6: Skytingas dag. 8-12/6: Militært EM i orientering i Karup, Danmark /6: Nordisk meisterskap i segling, Bergen /6: Nordisk i skyting, Borris, Danmark /6: Nordisk meisterskap i marinefemkamp, Haakonsvern ANDRE HENDINGAR 3-8/6: Veteran 2009, Fs veteranprosjekt - til Normandie. 5-12/6: Fredsforskingsinstituttet PRIO markerer sitt 50-årsjubileum. 8 11/6: Første stabsteneste - øving for Forsvarets operative hovedkvarter. 9-10/6: Nammo Raufoss med sitt årlege skyte-symposium. 12/6: Medaljeparade på Akershus for PRT /6: Stortinget avsluttar vår - sesjonen /6: Operativ evaluering av Garden. 26/6: FN sin fødselsdag. 30/6: Operativ evaluering av «Fridtjof Nansen». NB! Hugs at 10. juni er påmeldingsfrist til Landsskyttarstemnet (1. 8. august) F JUNI

10 10 Foto: TORBJØRN LØVLAND 5 millioner kroner får Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo)/IKT nå tilført slik at Helpdesk kan komme i drift igjen på tampen av året. 18 innleide konsulenter ble i vinter sagt opp fordi midlene til datahjelp ble halvert. Dette resulterte i en unison etterlysning av den telefoniske veiledningstjenesten, og Forsvarsstaben bestemte seg for å be Flo/IKT gjenopprette Helpdesk. Vi får ikke reetablert på ei stund, for vi er avhengig av å få tak i personell, og det vil være ei trinnvis oppbygging. Jeg tar det for gitt at tjenesten nå blir permanent, sier flaggkommandør Elisabeth Natvig i Flo/IKT. 32 prosent av Sjøforsvarets ansatte oppgir at de ofte eller svært ofte har opplevd smerter i en eller flere kroppsdeler siste år. Dette kommer fram i en avhandling lege Nils Magerøy har foretatt under prosjektet HMS Sjø. Muskel- og skjelettplagene er størst blant sivilt personell og personell som i liten grad har regelmessig trening. Rygg, skuldre og nakke var mest utsatt. Magerøy disputerte på helse i Sjøforsvaret 8. mai ved Universitetet i Bergen. 49 millioner kroner har det nye tårnet på Andøya flyplass (bildet) kostet. Det blir tatt i bruk senhøstes, når det flytekniske utstyret er på plass i et samarbeid mellom Avinor og Forsvarets logistikkorganisasjon. Deretter blir det gamle tårnet revet, bortsett fra tårnfoten, hvor kontorer og verksteder pusses opp. Det nye tårnet er 30 meter høyt, og har i motsetning til det gamle også heis. Og vesentlig større personalrom, påpeker prosjektleder Kenneth Tollefsen i Forsvarsbygg. Andøya flyplass driftes av Luftforsvaret. 375 millioner norske kroner ble overskuddet for Nammogruppen ifjor. Dermed ble det tiende drifts - året også det beste for ammunisjonsprodusenten. Nammo har utviklet seg fra en aktør på det nordiske markedet til en tungvekter også internasjonalt på høyteknologiske våpen. Men finanskrisen gjør dette året mer usikkert enn det forrige, medgir direktør Edgar Fossheim. 14 prosent økte Nammo omsetningen med i fjor og nådde 3,13 milliarder kroner. To tredeler ble solgt til land utenfor Norden. JUNI 2009 F tall Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Advarer mot mangel på sikkerhet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet mener gapet mellom trusselbilde og sikkerhetstilstand er for stort. «Etterretningstrykket mot Forsvaret er betydelig. I tillegg finnes det eksempler på kriminelle handlinger som blir utført av militært personell, og at sikkerhetsloven blir brutt. Dette tyder på mangler i grunnsikringen og administrasjonen av sikkerhet på det enkelte tjenestested.» Delte meninger om ny Regjeringen mener stortingsmelding viser at veteranene blir tatt på alvor. Veteranene selv savner konkrete tiltak. Arbeidet har gått svært fort, og vi har i liten grad hatt mulighet til å bidra. Meldingen bærer preg av å være hastverksarbeid, sier generalsekretær i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Vidar Falck. Det var få lovord å høste da Forsvars - Det skriver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) i sin årsrapport for Den ble lagt frem i slutten av mai. Det er et økende gap mellom trusselvurderingen til PST og det forebyggende defensive sikkerhetsarbeidet, sier Kjetil Nilsen (bildet), sjef for NSM. Politiets sikkerhetstjenestes (PST) åpne trusselvurdering sier at aktiviteten til utenlandske staters etterretningstjenester mot Norge og norske interesser er høy. NSM er bekymret fordi deres funn viser at sikkerhetsarbeidet ikke holder følge. Konsekvensen er at sikkerheten komiteen holdt åpen høring om Stortings - melding 34 «Fra vernepliktig til veteran» i slutten av mai. Meldingen retter søkelyset mot ivaretakelsen av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner. Ifølge forbund og organisasjoner som jobber for veteranene er det mange fagre ord, men få konkrete tiltak. Det som er viktig nå er at vi har en tett og god dialog mellom politikerne og veteranorganisasjonene. Denne meldingen er et godt utgangspunkt for videre arbeid, mener president i NVIO, Odd Helge Olsen. NVIO framholder blant annet at det er viktig at meldingen legger opp til et tett samarbeid mellom Forsvaret, det sivile helsevesen og Arbeids- og velferdsetaten.

11 blir for lav og at vi ikke blir i stand til å ivareta grunnleggende sikkerhetskrav. Må ta tak selv. I rapporten påpekes manglende kompetanse om sikkerhet også i Forsvaret. Det er blant annet få utdanningstilbud spesielt rettet mot virksomhetsledere. Vi har tillit til at Forsvaret tar tak i denne utfordringen og selv bidrar til økt kompetanse og tilfredsstillende lederutvikling, sier Nilsen. Det som er viktig er at sikkerhetsarbeidet har lederforankring. Målsettingen må være å ha en god sikkerhetskultur på alle nivåer. Har ikke sikkerhetskulturen vært god nok? Det jeg kan si er at den har et forbedrings - potensiale. Store konsekvenser. Kommandør Geir Gade i Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) deler NSMs bekymring. Dårlig sikkerhetskultur kan i en gitt situasjon bidra til å utsette norske soldater for større risiko i utførelse av sine oppdrag, sier han. I 2006 kontrollerte Forsvaret sikkerheten ved avdelingene. De slo fast at det flere steder var nødvendig med et krafttak for å tilfredsstille kravene til sikkerhetstjeneste. Situasjonen er i dag mye bedre, men sikkerhetstjenesten ute ved Forsvarets avdelinger er ekstra sårbar som følge av stort arbeidspress og høy aktivitet. OLE KÅRE EIDE Foto: ARNE FØAATEN 4 kjappe om: ROSER SAMHOLDET: Veteran Jakob Engebakken er kritisk til oppfølgingen av veteraner. Likevel ønsker han ikke å avskrekke andre fra å tjenestegjøre i utlandet. Å være ute er en opplevelse i samhold og man lærer utrolig mye. melding Påpeker feil. Veteranforbundet SIOPS (Skadde etter Internasjonale Operasjoner) mener meldingen bærer preg av hastverksarbeid og inneholder feil. Blant annet retter de kritikk mot påstanden om at psykiske lidelser som posttraumatisk stress er vanligere i den generelle befolkningen enn i Forsvaret. Det er helt feil. Ett år med oppfølging etter tjenesten som regjeringen nå har lagt opp til er for dårlig, sier Jakob Engebakken, som er veteran fra Bosnia og Kosovo. Han er også tidligere styremedlem i SIOPS. Han får støtte fra Norske reserveoffiserers forbund. De mener at det utvides med flere år, og først når behovet for hjelp melder seg. Psykiske skader kan nemlig oppstå flere år etter utenlandsoperasjonene. Vanskelig hverdag. Med en bror som tok livet sitt i etterkant av utenlandstjeneste, har Jakob Engebakken god kjennskap til de problemene som kan oppstå som følge av oppdrag i utlandet. Ettervernet må styrkes, sier 34-åringen. Mange har problemer med å tilpasse seg det sivile livet. Forsvaret sitter på mye kompetanse rundt dette, men de sender ansvaret videre til det sivile samfunn, sier han. Selv om det har blitt mer åpenhet om psykiske lidelser i det sivile samfunn, er holdningen i Forsvaret den samme som den var for 30 år siden. Milepæl. Ifølge politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Ragnhild Mathisen, viser meldingen at regjeringen har tatt veteranene på alvor. Arbeidet som har blitt nedlagt, og styrkingen av de økonomiske erstatningsordningene til veteranene, er historisk, ifølge Mathisen. Helt fra vi kom i regjering har vi jobbet for å styrke rettighetene til veteranene. Jeg mener det er en milepæl at vi nå har fått en helhetlig oversikt over hvordan vi skal ta vare på veteranene og personell før, under og etter utenlandsoperasjonene. Vi skal være stolte over at vi har fått til dette i fellesskap med organisasjonene og veteranforbundene. Hun lover at veteranene vil merke økningen i forsvarsbudsjettet de nærmeste årene. Regjeringen har allerede i 2009 brukt 400 millioner kroner mer enn i fjor. Vi er i ferd med å bygge opp Forsvaret, og jobber blant annet for en styrking av Hæren for å begrense belastningen som har vært veldig stor for noen av dem som er i utlandet, sier Mathisen. Befalets Fellesorganisasjon (BFO) håper regjeringen og Stortinget vil ta tak slik at belastningen for de som tjenestegjør ute blir mindre. Det viktigste er at vi får velfungerende ordninger som tar vare på soldatene og de pårørende både under og etter operasjonene. Det er godt psykososialt arbeid og ett av elementene som vil virke rekrutterende til utenlandstjeneste, sier nestleder i BFO, Jens Bernhard Jahren. ØYVIND FØRLAND OLSEN Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Nye kjøretøyer Navn: Trygve Smidt (42), oberstløytnant Tradok Stilling: Prosjektleder kjøretøystrategi Aktuell: Rapport leveres i juni Er det på gang et generasjonsskifte i kjøretøyparken? Delvis. Vi har fått i oppdrag å utarbeide en plattformstrategi til støtte for Forsvarsdepartementet, og den skal overleveres i juni. Det er snakk om leveranser framover til 2016 i første omgang, og her har alle forsvarsgrener og fellesinstitusjoner kommet med innspill. Og det er mange typer kjøretøyer? Vi skal se på hvilke klasser og varianter vi får behov for i hele Forsvaret, pansrede og upansrede, hjul og belter, lettere feltvogner og opp til tungtransportbiler. Vi skal etter hvert erstatte dagens Sisu, rommet mellom Sisu og Iveco, CV 90, alle Scania lastebiler og Mercedes feltvogner. I realiteten hele Forsvarets kjøretøypark, men det er ikke behov for å skifte alle samtidig. Blir det færre typer og en mer enhetlig kjøretøypark? Ja, vi vil søke å redusere antallet grunnvarianter, slik at én leverandør kan dekke et bredt spekter. Og feltvognene blir nok mer pansret i framtida, ut fra behovet i internasjonale oppdrag. Dette vil koste mange milliarder? Ja, men vi har en materiellplan som dekker de nærmeste årene, og det løper leveranseavtaler allerede, som på Iveco og 113-familien. Nye lastebiler ligger allerede i startgropa. Sett i et 25 års perspektiv blir dette veldig mye penger. TORBJØRN LØVLAND F JUNI

12 12 Foto: TORBJØRN LØVLAND Store problemer ett år etter Ny dataløsning skulle samle Forsvaret i ett system, men fortsatt mangler avdelinger oversikt. Felles integrert forvaltningssystem (Fif 2.0) med regnskapsplattformen SAP ble iverksatt etter en frysperiode av eksisterende systemer i juni i fjor. Forsvarsgrenenes gamle datasystemer ble stengt av, og data konvertert over i det nye systemet. Dette skjedde før grunnlagsdata var tilstrekkelig kvalitetssikret. Dette resulterte i at man mistet oversikten, og avdelingene har brukt mye overtid på manuell feilretting. Hadde vi hatt et halvt år ekstra på å kvalitetssikre det gamle systemet, kunne vi unngått mye ompostering og dermed spart overtid. Det positive er at lagergjennomgangen avslører ting som bør kasseres, sier løytnant og lagersjef Kåre Kvanli i Flo Base Troms Finnmark. Bekymringsmelding. Også på økonomisiden har det vært mye plunder med den nye løsningen. Systemet var ikke godt nok utviklet og prøvekjørt før det ble satt i drift. På innkjøp har det blitt veldig mye avviksbehandling fordi fakturaen ofte ikke stemmer med bestillingen. Da må det gjøres en manuell jobb for å finne feil og korrigere, forklarer kaptein John Sigurd Skjold, innkjøpssjef på Bardufoss. Han behandler mellom seks og ti avviksmeldinger hver dag fra sin base. For øyeblikket ligger noen hundre meldinger i kø. Dette fører til at regninger betales så sent at det påløper morarenter. Problemene ligger i at programmene ikke er ferdig utviklet og opplæringen har vært mangelfull. Det går ut over Forsvarets renommé når Forsvaret ikke gjør opp for seg før etter flere måneder, sier Skjold, som har skrevet bekymringsmelding. Mora-million. Kommandørkaptein Ståle Eriksen, som er sjef for Forsvarets regnskapsavdeling (FRA), bekrefter at det fortsatt betales en del morarenter: På årsbasis blir det nok millionbeløp fordi prosessen med betaling alt for mange ganger går for sent. Det går hele tiden litt bedre, men fortsatt for tregt, sier han. Mange advarte i fjor om at økonomiprosjektet ble satt i drift for tidlig. Nå har ledelsen i Forsvarets logistikkorganisasjon startet opp prosjekt driftsstabilisering for å bøte på problemene. Logistikkdelen av prosjektet, som skulle innføres til høsten, er av utsatt til neste år i påvente av at de første delene av økonomiprosjektet skal fungere. Forsvaret har hele tiden visst at det etter innføring av et nytt og så omfattende system kom til å bli vanskelig før det blir bedre. Forsvaret får nå ett styringssystem, med over artikler, sier oberstløytnant Petter Lindqvist i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet. TORBJØRN LØVLAND DELETRØBBEL: Det kreves god oversikt når mange tusen reservedeler skal holdes styr på, sier løytnant Kåre Kvanli. JUNI 2009 F EXIT: Dette kan bli den siste rene forsvarskomiteen i Norge. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Forsvarskomiteen Arbeiderpartiets stortingsgruppe sa ja med knapt flertall. Dermed kan det bli fusjon mellom Stortingets forsvarskomité og utenrikskomité. To ganger tidligere har Arbeider - partiet blokkert en slik sammenslåing. Denne gang holdt ikke Signe Øyes argumentasjon i Ap-gruppa: Vi har erfart de siste fire årene at vi ikke har hatt så veldig mange saker, men noen har vært store og tunge, som langtidsplanen. Forsvarskomiteen brukte et helt år på å sette seg inn i omstillingen for ikke å gjøre et skrivebordsvedtak, vi besøkte omtrent alle avdelingene. Å legge ned vil være å sende gale signaler til våre soldater, særlig de som er ute. Og jeg vil våge den påstand at vi aldri hadde fått den store påplussingen i fjor (800 millioner kroner) om ikke forsvarskomiteen hadde presset på, sier Signe Øye (Ap), som nå er nestleder i forsvarskomiteen, men som i sommer forlater rikspolitikken. Ei forferdelig tøff tid FAKSIMILE: F nr 5 mai Henger tett sammen. Det er et administrasjonsutvalg med de parlamentariske lederne på Stortinget som hvert valgår vurderer de forskjellige komiteene. Denne gang er den viktigste foreslåtte endring å slå sammen utenriksog forsvarskomiteen. Utgangspunktet for å foreslå sammenslåing er at etter en lang omstilling er noen viktige strategiske valg gjort i Forsvaret. Arbeidet i forsvarskomiteen er ikke så stort at det fordrer en egen komité. Og kanskje viktigst forsvars- og sikkerhetspolitikk henger tett sammen, sier parlamentarisk leder Rune Skjælaaen i Senterpartiet. Stortingspresident Thorbjørn Jagland, som leder det avtroppende administrasjonsutvalget, sier at utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er spørsmål som er så sammenvevet at det er naturlig at de behandles av samme komité. Med sammenslåing vil forsvarspolitikken få en mer sentral plass i det politiske landskap, sier Jagland, som selv sitter i forsvarskomiteen for Ap. Ingen statusheving. Noen sier en sammenslåing kan være en statushe- Geir Arild Høiland (54) ble arrestert av militærpoliti og siktet for heleri. Tre år senere legger Forsvaret seg flate. F skrev i fjor om oberstløytnanten som i 2006 ble arrestert og kastet på glattcelle. Senere ble han siktet for heleri av gradert radioutstyr. Og selv om siktelsen ble henlagt i 2007, fikk han ikke materiellet tilbake til tross for at Etterretningstjenesten i 2008 konkluderte med at det ikke var noe til hinder for det. Først våren 2009 ble partene forlikt. Nå er materiellet tilbake på Høilands private museum i Follebu i

13 kommentar nå kan bli lagt ned ving av Forsvaret. Jeg ser det som nedgradering, sier Øye, som fortsatt øyner et håp om at forsvarskomiteen overlever valget. Også dagens komitéleder Jan Petersen fra Høyre er klar på at felles forsvars- og utenrikskomité er en særdeles dårlig idé, selv om kollega Per Kristian Foss var med på innstillingen om fusjon: Forsvaret er en stor sektor, vanskelig tilgjengelig og krever endel spesialinnsats for kunnskap, med reising og knytting av kontakter. Noen bør fortsatt ha Forsvaret som spesialoppgave, sier Petersen, som har 17 år bak seg i utenrikskomiteen før han i siste periode ble valgt som leder av forsvarskomiteen. Høyres parlamentariske leder Per Kristian Foss ønsker ikke å kommentere innstillingen: Den er ennå ikke levert presidentskapet. Deretter skal den drøftes av partigruppene, før den behandles i Stortinget, er Foss sin knappe kommentar. Står samlet. Fremskrittspartiet signaliserte tidlig at de ønsker å beholde dagens ordning, og ga dissens i administrasjonsutvalget. De andre Oppland. Høiland har fått en offisiell unnskyldning, og Forsvaret betaler alle sakens omkostninger. Forsvaret beklager måten oberstløytnant Høiland ble behandlet på i forbindelse med den urettmessige siktelsen for heleri, uttalte Bent-Ivan Myhre i kommunikasjonsenheten til Forsvars departementet da forliket ble presentert. Jeg føler stor lettelse, sier Høiland, som fortsatt er 50 prosent sykemeldt fra jobben sin ved Forsvarets logistikkorganisasjon på Kolsås. Hvordan har du opplevd de siste tre partiene synes å støtte forslaget om fusjon. Fem personellorganisasjoner sendte 19. mai brev til partiene, hvor de anmoder om å beholde forsvarskomiteen. Noe annet vil være en katastrofe, sier initiativtaker Eivind R. Solberg i Befalets Fellesorganisasjon og betegner Ap-gruppas vedtak som et knefall for andre partier i den rød-grønne regjeringen. Han påpeker at Forsvaret er avhengig av å ha noen med tung kompetanse og genuint engasjement i forsvarsspørsmål på Stortinget. Tjenestemannsorganisasjonene er bekymret for den framtidige forankringen Forsvaret er avhengig av i folket. Avgjørelsen faller trolig like før 19. juni, da avsluttes vårsesjonen i Stortinget. Det er også en teoretisk mulighet for at saken droppes, slik den forrige stortingspresidenten valgte å gjøre det, og det nye Stortinget kan også til høsten velge å ikke følge tilrådningen fra det avtroppende Stortinget. TORBJØRN LØVLAND LETTET: Nå anser Geir Arild Høiland saken som ferdig. Foto: ARNE FLAATEN årene? Det har vært ei forferdelig tøff tid. Jeg har vært veldig alene. Og jeg forventet at noen skulle ta tak i dette tidligere, sier Høiland. (oke) F inviterer gode skribenter fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang Aslak Bonde. Det er vesentlig at de som skal hjelpes, tror på hjelpernes motiver, skriver Aslak Bonde. Luksus i grønt Hvordan reagerer folk i Tsjad på at et militærsykehus for vestlige soldater blir ti ganger så dyrt som hjelpeorganisasjonenes sykehus for lokalbefolkningen? I følge Norsk Telegrambyrå kommer det norske feltsykehuset i Tsjad til å koste en halv milliard kroner. Det er dobbelt så mye som Kirkens Nødhjelp bruker på bistand i hele Øst-Afrika. Røde Kors sier at de kunne ha fått ti feltsykehus med 100 senger hver for den samme prisen. Årsakene til at et militært feltsykehus blir dyrt, er mange. Forsvaret kan eksempelvis ikke basere seg på å leie inn lokalt utstyr og arbeidskraft når de skal etablere seg ute i felt. Et militærsykehus for vestlige soldater krever også en helt annen sikkerhetstenkning enn et feltsykehus for lokalbefolkningen. Om kostnadsforskjellene er urimelige, vet jeg ikke. Poenget her er at de er synlige for lokalbefolkningen i Tsjad. Det legges merke til at de grønne har et enormt transportfly i skytteltrafikk til og fra Gardermoen, mens de hvite greier seg med et fly når de skal frakte sitt sykehus til landet. De ser at de vestlige militære hjelperne bruker relativt mye mer ressurser på å sikre seg selv enn på å hjelpe Tsjads befolkning. «FELTSYKE- HUSET ER NØDVENDIG, OG OM DET KOSTER EN HALV ELLER EN KVART MILLIARD BETYR IKKE SÅ MYE» Selvfølgelig er det slik. I et vestlig mediesamfunn er «egne» liv mer verdt enn de «andres». Det gjelder også for hjelpeorganisasjonene som blant mye annet gir opp å hjelpe dersom risikoen for noen relativt få vestlige hjelpearbeidere blir for stor. Det spesielle med Forsvarets innsats i utviklingsland er at den tydeliggjør hvilke verdier vi setter høyest nemlig vår egen sikkerhet. Den snevre konklusjonen er at feltsykehuset i Tsjad kan skade arbeidet til de hjelpearbeiderne, soldatene og offiserene som skal skaffe seg tillit i lokalbefolkningen. Både for å stabilisere et land, og for å hjelpe, er det vesentlig at de som skal hjelpes tror på hjelpernes motiver. Dersom de tror at vi er der av storpolitiske grunner, og at vi er mest opptatt av skadebegrensning for oss selv, kommer vi ingen vei. En mer omfattende konklusjon er at det selvfølgelig ikke går an å sende soldater til et land uten å ha et skikkelig opplegg for behandling dersom de blir såret eller syke. Feltsykehuset er nødvendig, og om det koster en halv eller en kvart milliard, betyr ikke så mye i den store sammenheng. Men det kostbare sykehusprosjektet er en glimrende illustrasjon på hvor vanskelig det blir når de militære skal gå fra å være forsvarere til å bli stabilisatorer under fjerne himmelstrøk. Mer om Tsjad-oppdraget på neste side. F JUNI

14 Vil ha verneplikt Kvinneandelen i Forsvaret er på bare 8,5 prosent. En av årsakene ligger i at det ikke er kvinnelig verneplikt, mener Patricia Flakstad, som er leder av Nettverk for Kvinnelig Befal. Gjennom politiske vedtak og retningslinjer har man har i dag etablert en «ovenfra og ned prosess». Det vi mangler, er en militær «nedenfra-ogopp-prosess», der vi skaper grunnlaget gjennom kvinnelig verneplikt, sier Flakstad. Hun talte på Forsvarets kvinnekonferanse på Gardermoen 19. mai. Temaet var: «Hvorfor har ikke vi menn klart å rekruttere nok kvinner til Forsvaret?». Jeg har full respekt for dem som velger noe annet enn Forsvaret. Men jeg ønsker at det valget skal være bevisst og ikke et valg basert på manglende kunnskaper eller manglende rettigheter til å velge Forsvaret, sier Flakstad. Kvinnesatsing gir mangfold, som igjen skaper nytenkende og innovative grupper. Våre barnebarn vil se på debatten om kvinnelig verneplikt på samme måte som vi i dag ser på debatten om innføringen av farge-tv i Norge på 60-tallet. (cn) KVINNESJEF: Patricia Flakstad vil ha kvinnelig verneplikt. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ DERFOR KOSTER DET SÅ MYE: Aldri før har Forsvaret hatt en større logistikkoperasjon. 30 flygninger fraktet materiell til Tsjad. Foto: LARS MAGNE HOVTUN Må være så dyrt Statssekretær Espen Barth Eide forklarer hvorfor ett år i Tsjad kan koste Forsvaret 500 millioner kroner. I 2009 kommer Norge til å ha like mange soldater i internasjonale operasjoner som et land som Storbritannia, målt ut fra befolkningstall. Det sier Espen Barth Eide, statssekretær i Forsvarsdepartementet. Han forteller at Forsvaret i dag har 850 soldater i internasjonale operasjoner. Når Somalia-oppdraget kommer i gang på sensommeren, blir tallet opp i mot Det er mer enn på mange år. Vi er representert med samtlige forsvarsgrener. Det betyr at vi har klart å redusere belastningen på Hæren. Det var også ambisjonen vår. Og vi er på plass i de tre organisasjonene vi ønsker å være med i. Vi er ute i regi av Nato i Afghanistan, vi er på vei inn i en FNoperasjon i Tsjad, og vi skal delta gjennom EU utenfor Somalia. 505 nye millioner. Nå er det også bevilget mer penger til internasjonale operasjoner. I revidert nasjonalbudsjett ble Forsvaret i mai tildelt 505 millioner kroner 300 millioner gikk til Tsjadoppdraget, 155 millioner til fregattbidraget i Adenbukta og 50 millioner til å forlenge helikopterbidraget i Afghanistan. At bevilgningene kommer rett før Tsjad-oppdraget skal iverksettes, er ifølge Barth Eide udramatisk. I de fire årene vi har vært i regjering, har vi alltid gitt tilleggsbevilgninger til internasjonale operasjoner. Det skiller oss fra tidligere regjeringer og fra de aller fleste andre land. Dyr operasjon. 1. juni skulle det norske feltsykehuset i Achébé i Tsjad med 30 sengeplasser være operativt. Styrken skal i utgangspunktet være der i ett år. Espen Barth Eide er glad for at Norge er tilbake på FN-sporet. Selv om det koster. Forsvaret har holdt av 500 millioner kroner til oppdraget. Det er dyrt, men slik jeg ser det, er det ikke eksepsjonelt. Han snakker om avansert kirurgi. Om 24-timers bemanning. Om norske lønninger. Og norske regulativer. Det finnes knapt noe land i Afrika som er lenger unna havet enn Tsjad. Det førte til tidenes største norske logistikkoperasjon. 30 flygninger har fraktet materiell. Også det har kostet penger. Glem heller ikke at vi har med 60 støttepersonell utover selve sykehuset. Vi er med på å etablere noe nytt. Og vi stiller med spesialiserte styrker. Det gjør Tsjad-oppdraget til en tung operasjon. Det er også en dyr operasjon. Men det er det nødt til å være, sier Barth Eide. Og selv om vi holder av 500 millioner kroner, er det ikke sikkert at oppdraget kommer til å koste så mye. Det er det vi tar høyde for. Dårlig tid. Tallet har likevel fått flere sivile organisasjoner til å reagere. «Det er mer enn dobbelt så mye som vi bruker i hele Øst- Afrika i løpet av ett år», sa Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp til Aftenposten. «Vi kunne stilt ti feltsykehus», sa Bernt G. Apeland i Røde Kors. Det blir som å sammenligne epler og pærer, sier Barth Eide. Det er stor forskjell på å drive et militært feltsykehus for en FN-styrke og et feltsykehus for lokalbefolkningen hvor intensjonen er å drive nødhjelp, sier Barth Eide. Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp kritiserer bruk av egne lastebiler, traktorer og kranvogner? Det er jeg helt enig i. Det var heller ikke planen. Hadde vi vært i nærheten av hovedstaden N Djamena, ville vi brukt lokale firmaer, men der hvor FN-styrken er på grensen til Sudan var det én kontraktør som kunne gjøre jobben. Han gikk konkurs. Denne gang valgte vi å gjøre det selv. Det var fordi vi hadde dårlig tid. Styrken kan ikke stå uten sykehus og i juni kommer regntiden. Da må feltsykehuset være klart. Les Aslak Bondes kommentar på side 13. Se også side 93. OLE KÅRE EIDE 14 JUNI 2009 F

15 akkurat nå Av Finn Kristian Hannestad Generalmajor, sjef operasjoner FOHK Kamp mot kaptein Kidd? Det kan være at enkelte klødde seg i hodet over morgenkaffen da de leste at Norge skulle sende en fregatt til Adenbukta for å bekjempe pirater. Pirater? Slike som kaptein Kidd i Donald Duck? Nei, enda mindre troverdig fattige fiskere som legger ut fra et av verdens fattigste land, Somalia, med supertankere som kapringsmål Men det var ingen spøk. Alvoret ble kanskje virkeligere da et norskeid skip ble kapret i mars. Det er alvor for skip i en av verdens mest trafikkerte skipsleder, og for de sultende i Somalia, som risikerer ikke å motta hjelpeforsyningene fra Verdens matvareprogram (WFP) i FN. Blir de ikke stanset, border piratene og tar kontroll over skipene, før de krever løsepenger. Løsepengene er på to til fem millioner dollar, og når eierne får skipene tilbake, er de ribbet for utstyr. Piratvirksomheten plager mange land. Som stor sjøfartsnasjon er Norge ekstra berørt. Det har vært og er tett og god kontakt mellom Forsvaret og Norges Rederiforbund i oppkjøringen mot norsk deltagelse i Operasjon Atalanta, EUs aksjon mot piratvirksomheten ved Afrikas horn. Hovedprioriteten for EU-operasjonen er ikke «øvrig skipsfart», men beskyttelse av WFPs forsendelser til Somalia. Og her er det 100 prosent suksess. Ikke ett eneste WFP-skip er blitt kapret siden operasjonen startet i fjor høst! At vi som eneste «utenforland» deltar i en militær operasjon under EUkommando, er unikt og spennende. Nato støtter utviklingen av EUs militære samarbeid. Men selv om EU opptrer i pakt med FNs vedtak, er unionens flåte ikke alene. Russerne, Kina «SELV OM EU OPPTRER I PAKT MED FNS VEDTAK, ER UNIONENS FLÅTE IKKE ALENE» og India deltar også. Også Egypt og Jemen bidrar på sitt vis. Operasjonen er åpen alle nasjoner som vil bidra, hilses velkommen. Noen spør seg om det ikke er «å skyte spurv med kanoner», når man sender en fregatt som har småbåter som «fiender». Svaret er at det hele handler mer om smartness, enn om styrker, mer om et mangfold av kapasiteter, enn om størrelsen på kanonene. Og i begge disse henseende har KNM Fridtjof Nansen mye å bidra med. KNM Fridtjof Nansen vil være fremme og klar til innsats i slutten av måneden. Det vil gi god trening til fregatten, som etter operasjonen skal beskytte norske farvann. Men mest av alt blir forhåpentlig erfaringen nyttig for FN, for de fattige i Somalia og for rederiene som har båter i Adenbukten. klipp Hardhendt Svenskane og det svenske flyet vart behandla unødvendig hardhendt. Sjølv om vi ikkje vel JAS, betyr ikkje det at det er eit dårleg fly. Så langt eg kan sjå, er svenskane behandla for dårleg. Jan Petersen, Høyre, leiar i Stortingets forsvarskomité, til Bergens Tidende Håp Vi får håpe at det ikke blir for dyrt å bygge nye flyplasser og at man faktisk vil kunne fly JSF under barske forhold i nord. Uansett hva sluttprisen blir. Kjell Dragnes, utenriksredaktør, i Aftenposten Styrkelse Den globale økonomiske krisen har snarere styrket enn svekket det amerikanske F-35-programmet. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen til NTB Gladnytt F-35 støyer langt mindre enn antatt. Førstesideoppslag i Avisa Nordland Uhørt I Til tross for tidligere samarbeid og enighet, har fylkestinget i Troms hoppet på et benkeforslag fra Frp om at Evenes bør være den framtidige hovedflyplassen for Forsvaret. Snuoperasjonen er uhørt og viser at Troms Ap ikke er til å stole på. Avisa Nordland, Bodø Uhørt II Bodø-miljøet later til å tro at det bare er Bodø som skal utredes og at det ikke finnes noe alternativ. Fremover, Narvik Uhørt III Bodø har vært flysentrum i Nord- Norge i mer enn 60 år. Vi ber om at Nord-Norge samler seg om Bodø igjen. Nordlys, Tromsø Glad i havet Jag kommer från västkusten och har alltid tyckt om havet. Jennie Kvamme, skal beskytte FNs mattransporter fra pirater i Somalia, til Dagens Nyheter Norge og Sverige Det som er problemet for både Norge og Sverige, er at begge land har enkelte kompetansemiljøer som er så små, at en kan risikere å miste dem. På slike felt er det viktig å samarbeide mellom de to landene og sikre kapasiteter. Generalinspektøren for Hæren, general - major, Per Sverre Opedal, på besøk i Rena leir sammen med den svenske armésjefen, generalmajor Bernd Grundevik, til Østlendingen Mor og sønn Mamma Beate Fasting fra Skogn er ikke fornøyd med informasjonen hun har fått fra Forsvaret når sønnen Vegar har vært i tjeneste i Afghanistan. Mens sønnen var på hemmelig spesialoppdrag ute i felt, koordinerte Bente Fasting Kirkens Nødhjelps arbeid i et fjellområde i Sentral-Afghanistan. Jeg var veldig redd, mest for ham, men også for min egen del. Trønder-Avisa Full stopp Gratangen: HV-16 skulle etter planen utført et ildoverfall med bakholdsangrep oppe på Øse fredag. Øvelsen ble umiddelbart avlyst på grunn av en drektig rein. Fremover Norske tap To av fire norske soldater som har blitt drept i Afghanistan er nordtrøndere. Det setter spor Vi føler oss langt fra sikre på at det er holdbart at norske soldater forflytter seg i upansrede kjøretøyer. Trønder-Avisa Hentet fra historien «Atombomben er en papirtiger som USAs reaksjonære bruker for å skremme folk» Mao Zedong F JUNI

16 aktuelt 8. MAI: Her står Bård Haugland foran Krigsseilermonumentet på Bygdøy. Foto: ANDREAS FADUM I krigens kjølvann 16 JUNI 2009 F

17 Under krigen trosset tusenvis av nordmenn frykten for tyske ubåter. Bård Haugland (88) var en av dem. F JUNI

18 KRIGSSEILERNE En liten gruppe mennesker står samlet ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy. Vinden river i dryppende paraplyer, mens blomsterkranser bæres fram til minnesmerket for dem som aldri vendte hjem fra tjeneste i handelsflåten. Med alvorlige ansikter og lyden av bølgeskvulp i bakgrunnen stirrer flere krigsseilere på monumentet reist over deres gamle kamerater. En av dem som har møtt opp på frigjøringsdagen, er Bård Haug - land. En uke tidligere traff vi skytteren fra handelsflåten på Lørenskog. Historiene han forteller, gir et dramatisk innblikk i det farefulle livet i konvoitjeneste under krigen. Farlige turer. Jeg var fersk matros på et skip utenfor Amerika da det kom et telegram hjemmefra i september Det var brutt ut krig i Europa, og jeg ble rett og slett kommandert i land av mor og far. Og når de sender slike ordrer, så gjør man jo best i å lystre, forteller Haugland med et smil. Livet som landkrabbe var likevel ikke det helt store. Under en måned senere hadde han derfor tatt seg hyre på båten Brandanger. Deretter begynte de farefulle atlanterhavskonvoiene, hvor tyske ubåter utgjorde en dødelig trussel mot de norske skipene i handelsflåten. På min andre tur mellom Amerika og England i oktober 1940 skjedde det alle sjøfolk fryktet. Vi var omlag 30 skip som seilte i konvoi. Vi visste at tyskerne lurte under overflaten, for vi så to båter bli truffet av torpedoer. Det var jeg og en kamerat, Nikolai Martin Kausland eller «Nikken» som hadde vakt kvelden den 11. oktober Det var storm, grov sjø og bekmørkt. Jeg holdt utkikk fra broen da båten plutselig ristet voldsomt. Dramatisk. En torpedo rammet i maskinrommet midtskips, drepte de to maskinistene og rev en flenge i skroget. Vannet fosset inn. Med bølger som slo mot skipet, ble det en svært dramatisk evakuering. En livbåt ble knust mot skipssiden da den skulle senkes på vannet, og fem personer havnet hjelpeløse i de frådende bølgene. Vi var sikre på at vi ikke skulle se noen av dem i live, men plutselig dukket «Nikken» opp ved siden av livbåten vår. En matros fra Kristiansund langet ut neven og fikk dratt ham om bord. Det øyeblikket kommer jeg aldri til å glemme, sier Haugland. Men de fire andre sjøfolkene ble borte blant bølgene, legger han vemodig til. Mange mistet livet. En av dem som holdt tale ved markeringen på Bygdøy, var professor Guri Hjeltnes, også kjent som krigsseilernes «gromjente». Hun har skrevet to bind i hovedverket om krigsseilerne, «Handelsflåten i krig », og i åtte år jobbet med å løfte deres historie frem i lyset. Handelsflåtens innsats under krigen var det viktigste norske bidraget til alliert seier, sa Hjeltnes i sin tale. Statistikken taler sitt klare språk. I krigsårene sto den norske handelsflåten for bortimot 20 prosent av oljeforsyningene til Storbritannia. Men sjøfolkene måtte leve under et enormt press og med frykten for en fiende man aldri så. Under krigen mistet 3734 norske sjøfolk livet under tjeneste i handelsflåten, mens 694 skip gikk tapt. Ble skytter. Bård Haugland fortsetter på sin dramatiske historie. Etter å ha blitt reddet fra TORPEDERT: Bård Haugland var om bord da MS Brandanger ble senket av en tysk torpedo. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Brandanger meldte jeg meg som skytter og fikk opplæring på kanoner som var montert på handelsskipene, forteller han. Forandringene kunne være store under tjeneste i handelsflåten. Om 18 JUNI 2009 F

19 aktuelt bord på forskjellige båter opplevde han eksotiske steder som Panama og Australia, men også de hjemlige lidelsene i Finmark etter at tyskerne hadde trukket seg ut. Da vi ankom Kirkenes i januar 1945, var det bare noen få hus igjen i den forkullede byen, minnes han. Jobben vår om bord på fiskeskøyta Njål, som var overtatt av marinen, var å frakte soldater og forsyninger rundt i Finmark. En februarkveld i 1945 lå båten til kai i Kirkenes sammen med transportskipet Idefjord. Like utenfor lurte den tyske ubåten U-995 som prøvde å komme på skuddhold av de to skipene, forteller han. Ubåten sendte to torpedoer mot båtene i havnen og kraftige eksplosjoner hørtes fra kaiområdet før U- 995 forsvant lydløst ned i dypet. Fiende ble venn. Over 50 år senere sitter Bård Haugland og ser en dokumentar om 2. verdenskrig på TV. Helt uventet dukker ubåtkapteinen for U-995 opp på skjermen. Ubåtkaptein Hans Georg Hess fortalte om båtene han senket ved kaien i Kirkenes februar Han hadde til og med fått en utmerkelse for senkingen av Idefjord og Njål. Jeg visste at dette ikke stemte ettersom jeg var om bord i båten da torpedoene eksploderte i fjæresteinene, forteller Haugland. Jeg fikk derfor adressen og sendte et brev til Hess med klar beskjed: «Du bomma». Dette var starten på et vennskap mellom de tidligere fiendene. I 1992 reiste jeg og flere andre krigsseilere til Kiel for å besøke Hess. U-995 ligger nå utstilt på museum og vi fikk en omvisning av den tidligere kapteinen som hadde forsøkt å senke norske handelsskip under krigen. Det var en spesiell opplevelse. Vi overrakte også bokser med sild og sardiner som kompensasjon for en tønne sild som ble ødelagt da ubåten måtte brådykke for å komme seg unna allierte destroyere, sier Haugland med et smil. Viktig markering. Like utenfor neset på Bygdøy seiler Kystvaktskipet Nornen forbi. På dekket står matroser i stram givakt og på siden henger et banner med påskriften: Æres konvoi Bak følger 21 fritidsbåter med navnet på norske skip som ble senket under krigen. Bård Haugland står med ÆRESKONVOI: Krigsseilernes innsats ble hedret med konvoi med KV Nornen, 21 fritidsbåter og én redningsskøyte. Konvoien ble arrangert av stiftelsen Convoy Cup, Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening og Fs veteransprosjekt Veteran Foto: ERLING EIKLI «JEG HOLDT UTKIKK FRA BROEN DA BÅTEN PLUTSELIG RISTET VOLDSOMT» BÅRD HAUGLAND, KRIGSSEILER hendene på ryggen og følger æreskonvoien med øynene. Han står slik helt til den siste båten forsvinner ut av synsfeltet. Far snakket ikke om opplevelsene under krigen før på 70-tallet, forteller Bjørg Haugland. De senere årene har hun fått innblikk i hva som skjedde ute på Atlanterhavet i krigsårene. Derfor synes jeg det er fint å være med å markere frigjøringsdagen. Jeg vet hvor viktig det er for Bård, forteller hun. Hvert år samles de overlevende skytterne en uke på Bæreia veteransenter. Det er noe Bård Haugland ser fram mot hvert eneste år. I de senere årene har jeg også hatt litt kontakt med enka etter den kanadiske telegrafisten på Idefjord. Jeg har fått ordnet det slik at hun mottar krigsenkepensjon fra Norge og at mannen hennes ble tildelt Krigsmedaljen etter sin død. I hvert eneste brev skriver hun derfor «I love Norway», ler han. Det er min viktigste krigsinnsats. SVEIN ARSTAD F JUNI

20 SIKRER SKYTEBANEN: Nye rutiner skal sikre soldatene mot plager som kan komme av gassene fra blyfri ammunisjon. Arkivfoto: TORGEIR HAUGAARD/FMS Skjerper rutinene Nye rutiner på skytebanen skal bedre for - holdene for skyttere som bruker HK416. Forsvarets forskningsinstitutt har utarbeidet en rapport om årsaken til helseplager ved skyting med HK416. Vi har aldri merket noe, sier brukere vi har snakket med. Vi har så langt gjennomført skytekurs for rundt 200 soldater, men har aldri fått tilbakemeldinger om noen som er blitt syke. Det sier major Kjetil Nygård, som er hovedinstruktør for håndvåpen i Hæren. Som skyteleder er jeg ofte mer eksponert for kruttrøyken enn soldatene. Dessuten har jeg under testing skutt flere tusen skudd med HK416, men har selv aldri merket noe på kroppen. Likevel har vi gjennomført alle tiltakene som kommer frem i rapporten fra Forsvarets forskingsinstitutt (FFI), forteller Nygård. HOVEDINSTRUKTØR: Major Kjetil Nygård. «Metallfeber». FFI anbefaler blant annet å redusere skytefrekvensen, øke avstanden mellom skytterne og sørge for god utlufting på standplass. Dette kommer frem i rapporten om årsaken til helseplager ved skyting med HK416. Den ble offentliggjort i slutten av mai. I et brev til Forsvarsdepartementet oppgir prosjektleder Kjetil Longva høye konsentrasjoner av kobber og sink i avgassene fra blyfri ammunisjon som den sannsynlige årsaken til helseplagene. Symptomer som er blitt rapportert, er blant annet hoste, feber, hodepine og kvalme. Det understre- 20 JUNI 2009 F

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon.

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon. TIBE Samfunn Litt om meg: Odd Kristian Dahle Seniorrådgivar Tlf. 906 15 658 E-post: dahle@tibesamfunn.no Spesialkompetanse: Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Forslag. Her er to bilde av gutar og jenter som har det fint saman.

Forslag. Her er to bilde av gutar og jenter som har det fint saman. Introduksjon av økta Bilda: er dei vener, kva er bra og korleis er det forskjellar? Fakta-ark med tilbakemeldingar Gruppe: Kan alkohol styrkja og svekkja venskap? Gruppe: Kva gjer me for at det skal halda

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden »

MEDBORGERNOTAT. «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden » MEDBORGERNOTAT #2 «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Sympatibarometer for norske politiske parti

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten THORVALD STOLTENBERG Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten I samarbeid med Per Anders Madsen 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Blæst Layout: Trygve Skogrand Passion&Prose E-bok:

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Læringsmål frå LK06: Gjennom arbeidet med heftet kjem du til å arbeide med følgjande læringsmål: Norsk: * delta i diskusjoner med begrunnede

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer