Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012"

Transkript

1 17. mai 2012 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio TILSKIPAR: Stord IL, turngruppa 1 7. m a i

2 Kjære alle Stordabuer og gjester! I vakker vårdrakt kan me også i år gratulere kvarandre med dagen den 17 mai. Dagen mange små og store ser fram til med glede, iver og spaning. For nokon er det første gong dei opplever vår nasjonaldag, for andre er dette ein av dei kjæraste tradisjonar ein har å sjå fram til. Me gleder oss til feiring i alle krinsar, til borgartog og russegøy, til hovudtale og matine, og alle andre små og store hendingar som er med å skape den gode nasjonaldagskjendsla. Ikkje minst gleder me oss til korpsmusikken, for me er svært priviligerte som har eit rikt og dyktig korpsmiljø her på Stord. Dei har gledd oss i borgartog og barnetog, og er med på å skape høytid for oss alle. Det kan difor vera på sin plass å gje Langeland skulekorps ein ekstra honnør når dei går forbi, ettersom dei kan sjå attende på 40 år med korpsmusikk til glede for oss andre. I år vil me nok kjenne litt ekstra på fellesskapet denne dagen. Fellesskap og samhold som heile Noreg har vist etter at me opplevde etterkrigstida sitt verste brotsverk sist sommar. På den måten vert dette også dagen for ettertanke bak gleden over det å feire nasjonaldagen vår. I år vil me på ny avslutte borgartoget i Parken, ettersom denne no står fram i ny drakt, pussa og fin til den store dagen. Initiativet og arbeidet som er gjort ved hjelp av mange dugnadskveldar er eit typisk eksempel på den enorme innsatsen som blir utført av lag og organisasjonar gjennom heile året. Dette er innan kultur, idrett, frivillig hjelpearbeid og anna. Mange av desse laga vil du også i år finna under sine respektive faner i borgartoget, gje også desse ein varm velkomst, dei er med på å løfte fram dei verdiane me set høgast hjå oss som får lov til å bu i dette vakre landet vårt. Ei helsing sender me også til dei som er ute i verda på oppdrag for Stord og landet vårt. Varme tankar vert også sendt til våre veteranar og dei som har gjort teneste for landet. Til sist ein stor takk til dei som har gjort feiringa rundt i kommunen vår mogeleg. Dei som har stått for planlegging og tilrettelegging, for praktisk arbeid men også til alle som deltek i feiringa. Det er dette fellesskapet som er med på å sveise oss saman, og som gjer at me stolt kan seie: Gratulere med dagen! Beste helsing Liv Kari Eskeland. Ordførar i Stord 1 7. m a i

3 Herlege Stordøy Herlege Stordøy, herlege Stordøy! Fager og fin millom fjordane blå Stig du or havet bjart som ei solmøy, toppar og tindar mot skyene nå. Skogen han susar songen so lint: «Å, her er utifrå fagert og fint». Bygdi seg breider ven i frå sjøen, speglar seg av i det djupaste blå. Gardane logne ligg upp på bøen, sjølve so kan dei i djupni seg sjå. Kjærlege heimar ljos yver liv, soli ho lyser og skuggane driv. Herlege Stordøy, segnrike strender, minne frå Håkon den Gode si tid. Inn i vår soga hev dine grender, skrive sitt namn i ein ærefull strid. Ransmann laut røma, Skrøya du batt, fridom du elska og fri stod du att m a i i

4 17. mai program for Stord kommune 2012 FELLESARRANGEMENT LEIRVIK 07:00 Flaggheising ved støtta av Bård Haugland. Stord Musikklag, Leirvik Mannskor og speidarane deltek. Tale og nedleggjing av krans ved Anstein Lohndal. Morgontoget går deretter gjennom Leirvik til Døso. Lerivik Mannskor, speidarane og Stord Musikklag går vidare til Stord Sjukehus der dei spelar og syng. Leirvik Mannskor syng også ved Knutsaåsen Aldersheim og Stord Sjukeheim. 10:45 Tale og nedleggjing av krans til minne om dei falne ved Stord Kyrkje. 11:00 Gudsteneste i Stord kyrkje ved sokneprest Egil Larsen. 13:00 Gratis kino i Stord Kulturhus, Knerten gifter seg. 14:30 Framsyning i Paviljongen på Torget med Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag. 15:00 Borgartoget stiller på Torget. Kvart lag går under sine faner/merker. Sjå oppstilling bak i programmet. 15:30 Toget går (sjå rute baksida). 16:00 Folkemøte i parken. I fall dårleg ver i Kulturhuset. Tale for dagen ved Andre Nerheim. Leirvik Mannskor og barnekoret Cello Tween Sing, Stord Musikklag spelar 17:00 Nasjonalfest på Frelsesarmeen. 17:30 Leirvik Mannskor ønskjer velkommen til matinè i Kulturhuset 17:30 Velkommen til fest i Leirvik Bedehus m a i

5 LEIRVIK SKULE 08:30 Borna møter på skuleplassen 08:45 Opning av dagen ved 7. trinn 09:00 Barnetoget går frå skuleplassen. Rute: Vikabrekko Osen - Nattrutekaien Kaisvingen Borggata Torget Sæ Vikabrekko skuleplassen. 10:00 Kafèen på skulen opnar 10:15 Framsyningar av elevar ved skulen Etter framsyningane vert det leikar for store og små. Sal av is, pølser, brus, kaffi og kaker. HYSTAD SKULE 08:00 Flaggheising 09:30 Elevane møter på skulen og stiller opp på idrettsbanen. Appell v/elevar i 7. klasse. Stord skulekorps spelar. Me syng desse songane: 1. No livnar det i lundar. 2. Gud signe vårt dyre fedreland. 3. Ja, vi elsker dette landet. 10:00 Avgang med marsj ned til Stord sjukehus. Deretter går toget ned Sjukehusvegen og ut Hystadvegen til kyrkja. 10:45 Tale med nedlegging av krans ved minnestøtta over dei falne. 11:00 Gudsteneste i Stord Kyrkje. 11:30 Leikar for barn på idrettsbanen og ved Landskap I på Hystad skule. Teiknefilm for barn i Landskap I. Vinnarane av det beste innslaget i 17. maitoget vert kunngjort. Kafeteria i gymnastikksalen og pølsesal ute v/stord skulekorps sitt støttelag. Det vert sal av is og brus v/17. maikomitéen. Kaféen opnar kl :00 Arrangementet på skulen er slutt Det er foreldrekontaktane som har ansvar for at elevane stiller opp på idrettsbanen og føl dei i toget til kyrkja. Foreldrekontaktane har også ansvar for at faner, flagg og plakatar vert samla inn og plasserte i ein bil som står parkert utanfor kyrkjegardsporten m a i

6 LANGELAND SKULE 09:30 Frammøte ved skulen. Elevane stiller opp. Appell for dagen ved 7. trinn. Toget går denne ruta i år: Fra skulen, Trodlahaugen, Langelandsveien opp til skulen igjen.det er viktig at elevane vert ståande ved klassane sine under talen.tale for dagen ved Liv Kari Eskeland. Det vert ikkje sal frå kiosk under talen, me ber alle om å respektera dette 11:00 Konsert med Langeland skulekorps og elevar frå skulen. Etter konserten vart det arrangert leikar og underhaldning for borna. 13:00 Program ved skulen slutt. 19: mai fest på Horneland bedhus. Festtale ved Ingebrigt Sørfonn. OPPMODAR ALLE OM Å IKKJE PARKERA LANGS VEGEN DER TOGET SKAL GÅ! ROMMETVEIT SKULE 08:00 Flaggheising på Rommetveit skule. Rommetveit skulekorps spelar. 10:00 Gudsteneste i Aulaen. Andakt ved Svein Arne Theodorsen Fredsdikt av elevar i 5. klasse. Rommetveit skulekorps spelar. Song av elevane i 5.klasse saman med Nordbygda 17. mai-kor. 10:45 Barnetoget stiller opp i Borggarden. 10:55 Nordbygda 17. mai-kor og elevane i 5. klasse syng Gud signe Noregs land (første og andre vers) og Herlege Stordøy (2 vers). Appell ved elevar i 7.klasse Alle syng tre vers av Ja, vi elsker. 11:10 Toget går. Ruta går forbi Samhald og over Krokane. 12:00 Leikar på skuleplassen. Filmframsyning i mediateket. Kafè i gymsalen. Sal av pølser, brus og is. 13:30 Arrangementet på skulen er ferdig m a i

7 PROGRAM FOR 17.MAI I SAGVÅG 08:00 Flaggheising v/eldrebustadane i Buneset, Sagvåg skulekorps spelar. 09:15 Gudsteneste i Nysæter kyrkje. 10:00 Toget stiller opp 10:15 Toget går frå Sagvåg sentrum, via Buneset eldrebustader og forbi gamle Sagvåg skule Toget stoppar ved kyrkja, korpset spelar Ja, vi elsker og dagens tale v/ minnestøtta. Krans vert lagt ned på minnestøtta Arrangement ved skulane startar. Oppmodar alle om ikkje å gå til skulane før dagens tale er ferdig! SAGVÅG SKULE 11:30 Arrangementet ved skulen startar. Kafeen opnar. Leikane startar. 12:00 Elevar frå 7. trinnet held appell. 12:30 Kunngjering av års-steget som vant kåringa av beste program i fellestoget. 13:00 Vinnarane av dei ulike konkurransane vert kunngjort. 13:30 Leikane sluttar. Arrangementet ved skulen slutt. LITLABØ SKULE 11:30 Kiosk/kafè opnar 11:45 Leikeaktivitetane startar 12:30 Program og trekning på scena (pause i leikeaktivitetane) 13: leikeaktivitetane forsett 1400 Arrangement slutt TJØDNALIO SKULE 11:30 Kafeen opnar. Leikar for barna. Tale for dagen. 12:00 Elevane frå 7. trinn held appell. 12:30 Kunngjering av årssteget som vant kåring av beste program i toget. 14:00 Arrangementet ved skulen slutt m a i

8 Oppstilling Borgartoget 1 Flaggborg 2 Stord Musikklag 3 Stord formannskap og kommunestyre 4 Stord Idrettslag 5 Leirvik Mannskor 6 Vennskapsforeningen Stord Comalapa 7 Stordkoret 8 Stord Røde kors 9 Leirvik Skulekorps 10 Seilforeningen 11 Stord Undervannsklubb 12 Judoklubb Stord 13 Stord Karateklubb 14 Songlaget Stordabuen 15 Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag 16 Langeland skulekorps 17 Frelsesarmeen 18 Leirvik bedehus 19 Krist kirka 20 Vestenfjeldske Revkroklag af Russen R Å D H U S E T S P A R E B A N K E N V E S T 1 7. m a i

9 m a i

17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7.

17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7. 17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 1 7. m a i 2 0 1 1 1 17. maikomiteen helsar Så var det vår tur igjen. Stord Musikklag

Detaljer

17. mai 2015 Sandnes PROGRAM

17. mai 2015 Sandnes PROGRAM 17. mai 2015 Sandnes PROGRAM 17. MAI-KOMITEEN 2015 Stående fra venstre: Hamid Amiri Sandnes innvandrerråd, Sondre Taraldsvik russepresident Kristoffer Birkedal utvalg for kultur og oppvekst, Per Øyvind

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009

HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009 Tillegg 28. mai HANDBALLFESTIVAL NR. 20 HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009 Camilla kjem, kjem du? Erling og Maria avlegg eiden Møt opp og sjå festivalopptoget, laurdag 30. mai! Det startar frå Leirvik

Detaljer

PROGRAM. 17. mai i Sarpsborg 2015. Sarpsborg - der barn og unge lykkes

PROGRAM. 17. mai i Sarpsborg 2015. Sarpsborg - der barn og unge lykkes PROGRAM 17. mai i Sarpsborg 2015 Sarpsborg - der barn og unge lykkes SARPSBORG ER SNART 1000 ÅR! Nasjonaldagen er alltid viktig, men neste år vil vi skape tidenes 17. mai-feiring i Sarpsborg. 1000 år er

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015 17.MAI Stavanger 2015 INNHOLD 17. mai Stavanger 2015 Gud sign vår konge god... 3 Hilsen fra ordføreren... 4 17. mai-komitéen... 5 Eidsvoll, Fedrelandssangen... 6 Stavangersangen... 7 Grunnlovssangen...8

Detaljer

17. MAI MOELV 2015. Mo gård Ringsaker kommunes tusenårssted. Kr. 25,-

17. MAI MOELV 2015. Mo gård Ringsaker kommunes tusenårssted. Kr. 25,- 17. MAI MOELV 2015 Mo gård Ringsaker kommunes tusenårssted Kr. 25,- Velkommen til feiring av 17. mai på Mo gård Atter en gang er våren her, bjørka spretter og blomstene våkner til liv. Hører man godt etter,

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Kulturdagane 2012 13. - 24. april

Kulturdagane 2012 13. - 24. april Nyt Radøy! Kulturdagane 2012 13. - 24. april Nyt Radøy! er ei brei mønstring av kulturarrangement. Følg oss på www.facebook.com/nytradoy Nyt Radøy! Hjarteleg velkomne til kulturdagar endå ein gong! Menneska

Detaljer

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle : : Nyhende : År... Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle (2010-01-10) Då er vi i gang med eit nytt korpsår, godtfolk. Det skal bli spennande

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2006

ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2006 ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2006 eilever@online.no/mobil 91 11 35 80 Innhald: 1. Oppsummering og utfordringar 2. Arbeidsområde 3. Statistikk 4. Aktivitet 1.OPPSUMMERING OG UTFORDRING

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

KYRKJA INFORMERER Sokneprest em. Svenn Martinsen Under oppdatering.

KYRKJA INFORMERER Sokneprest em. Svenn Martinsen Under oppdatering. KYRKJA INFORMERER Sokneprest em. Svenn Martinsen Under oppdatering. PLANAR OM BRYLLAUP? Bryllaupet i Kana.(Joh ev.2,1-11) Ikon av Igor Stoyanov. http://www.christthesaviour.org Difor skal mannen skiljast

Detaljer

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9.

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til MEDIEHUSET Handballfestivalen 2012 Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5 Ungdommeleg mot Side 9 Stortalentet Side 6 og 7 Ekte skåringsglede Side 10 og 11 2 2012 Velkommen

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34.

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 2 2015 Helsing frå Tofte Side 2-4 Torill Moi Side 11 Nordic Tenors Side 23 Jærmessa Side 34 Varhaug marken Side 35 17. mai Vilde Sundvor og Sanna Romvik Foto: Jærbladet

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer