Årsmøte BMK. Jæren Hotell 6. februar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte BMK. Jæren Hotell 6. februar 2009"

Transkript

1 Årsmøte BMK Jæren Hotell 6. februar 2009 Årsmelding 2008

2 Årsmøte Bryne musikkorps kl 19 00: Dagsorden: a) Konstituering 1. Opning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Val av møteleiar og referentar b. Godkjenning årsmelding c. Godkjenning av revidert rekneskap d. Innkomne saker fremja av styret eller medlemmer e. Fastsette medlemskontingent f. Valg -Utdeling av heidersteikn 2

3 Styret: Leiar Eldor Fjermestad Nestleiar Ingve Serigstad Kasserer Roar Alvær Sekretær Ann Iren Aarre Gjesdal Styremedlem Orlaug Oma Varamedlem Janne C Lyngstad Revisorar: Rolf G Skjæveland Gustav Jensen Valgkomite: Arnstein Ramstad Elise Wefring Fosse Kathrine Haugland Årsmelding 2008 Møte: Styret har i korpsåret 2008 hatt 7 styremøter og behandla 44 saker. Referat frå styremøta er lagde ut på heimesida. Medlemsoversikt: Betalande medlemmer 31 Æresmedlemmer 6 Aspiranter 3 Totalt 40 Bryne musikkorps har følgjande æresmedlemmer: Edel Auglend aktiv Georg Eldor Fjermestad aktiv Terje Haugland Ingeborg Lura Jan Garborg Louis A.Lura Utval og komiteear: Arrangement Einar Gabrielsen, Janne Lyngstad og Janne Nese - abc-kosert. Åse K. Hatteland, Kathrine Haugland, Elise W.Fosse og Anne Jorunn Horpestad - Jærstevne komite 2008 Ingve Serigstad - potetkulturkveld Styret - julekonsert Sosial Orlaug Oma Bjørn Kverneland Einar Gabrielsen 3

4 Musikk Potetsalg Tur Noteforvaltarar Rekruttering Kjetil Gudmestad. Eldor Fjermestad, Einar Gabrielsen, Johnny Kartevoll og dirigent Anne Karin Braut og Anne Kristine Lunde Bræin Bjørn Kverneland og Ingve Serigstad + Saulius Anne Jorunn Horpestad og Ingve Serigstad Styret Uniformsannsvarlig Janne Nese Materialforvalter Eldar Undheim Dugnadsannsvarleg Eldar Undheim Heimesideannsvarleg Anne Jorunn Horpestad Sesongen 2008: Dirigent: Saulius Trepekunas Fast øvingslokale har vore aulaen på Bryne skule. Musikalske oppdrag Åpning av kulturhovedstaden 2008, Sandnes Basar på Undheim ABC-konsert Bryne mølle Basar-Bryne skulekorps Jærstevne, Bryne mai tog Humanistisk konfirmasjon, 2 seremoniar mai, 5 tog Korpsdag på Hommersåk HMK Garden på Bryne stadion Åpningskonsert potetfestivalen Potetkorpsdag Vi spiller for Einar som er 70 år * Vi spiller og feirer Einar på Røde kors huset, Bryne * Julekonsert, aulaen Bryne skule Desember Julespeling hotellet 8 stk * ikkje med i oversikten frammøte speleoppdrag Ekstraøving: Generalprøve Austrått skule Øving til ABC konsert Øving til ABC konsert 4

5 Seminar, Bryne skule Seminar, Bryne skule Anna Ekstra øving med Gukkenheimer. Representasjonar: Eldor og Janne L var på vårmøte i NMF. Janne C Lygstad og Ann Iren Aarre Gjesdal møtte på haustmøte for korps i Jærregionen med NMF. GBB var arrangør. Møtet vart utsett til , så dette vart både haust 08 og vår 09 møte. Dugnad 2008: vareteljing Kiwi Jærdagsvakter, 148 timar Dugnad for Avinor vakt/bar i møllå.jub.fest for Go Go boys vareteljing Kiwi sept Potetfestival oktober 08 vakt, damecampigvogner Bryne Dugnad for Avinor Skifte lysrøyr TKS Butikkmålingar 5

6 Frammøteoversikt: Navn: Øvingar: Spele oppdrag: Alvær Bjarne Roar 32 av Auglend Edel 29 av Bjorheim Lotte 13 av 45 4 Braut Anne Karin 35 av Bræin Anne Kristine 27 av Engdal Lene 12 av 19 3 Egge John-Petter 5 av 45 0 Fjermestad Georg Eldor 40 av Fosse Elise Wefring 41 av Gabrielsen Einar 45 av Gjesdal Ann Iren Aarre 39 av Grødem Kjetil 11 av 14 5 Grødem Torstein 14 av 45 8 Gudmestad Kjetil 34 av Gunnesdal Leif-Erik 31 av Hatteland Åse K. 38 av Haugland Kathrine 31 av Haugland Terje 25 av Heskje Kari Slettli 38 av Hognestad Gunn Iren 37 av Horpestad Anne Jorunn 45 av Jensen Gustav 37 av Kartevoll Johnny 44 av Kverneland Bjørn 24 av Lyngstad Janne Christin 42 av Motmillere Julija 2 av 3 0 Nedrebø Inge 44 av Nese Janne 29 av Nordmark Miriam Lunde 6 av 15 0 Oma Orlaug 35 av Ramstad Arnstein 32 av Reve Svanhild 28 av Reve Torger 36 av Serigstad Ingve 35 av Skjæveland Rolf Gunnar 8 av 45 9 Undheim Eldar 44 av Undheim Gustav 4 av 9 3 Vinje Kåre 28 av 45 8 Øien Kyrre Eirik 42 av

7 Rapport fra materialforvalter for 2008 Innkjøp: Det er dette året innkjøpt 1 Altsax. Salg: Ingen salg. Vedlikehold: En reparasjon av en altsax og overhaling av en klarinett Oversikten av instrumentene er nå lagt ut på hjemmesiden. Sjekk at du er registrert med riktig instrument og gi beskjed til materialforvalter om feil. Kverneland Eldar Undheim Materialforvalter. ABC-konserten 2008 Årets konsert ble holdt i Sekkelageret, Bryne mølle 1.mars. Det er vel tidlig å snakke om at vi fulgte et tradisjonelt opplegg, men det synes som om vi har funnet fram til et opplegg som er noe å bygge videre på i årene som kommer: konsert, rekebord og dans. Det som virkelig er ulikt fra år til år, er musikken. I denne forbindelse må det nevnes at dette kunne vi ikke gjennomført uten Saulius. Han arrangerer mye av musikken og inspirer til god innsats. Vi må ha spilt godt, for gode tilbakemeldinger har det vært mange av! Nytt dette året var at allsangheftet inneholdt tekstene til nesten alle numrene vi spilte. Godt tips fra gjestene. Haralds krydder spilte opp til dans for foreløpig siste gang i denne omgang, mens Ola Hegrestad forhåpentligvis vil samarbeide med oss framover. Korpset gjorde en kjempeinnsats før under og etter konserten. Ingen nevnt, ingen glemt! Heldigvis var været så bra at rekebordet ble reddet. Det er ingen selvfølge. Ryddingen på søndagen startet kl Det var minst en time for sent. Vaskingen av lokalet var allerede i full gang da vi ankom.. Konserten gikk godt, men vi har et stort forbedringspotensiale når det gjelder billettsalg. Interessen for konserten må bygges opp over flere år. Annonser og plakater har liten betydning på det stadiet der vi befinner oss. Det er vi selv som må skaffe de fleste tilhørerne. Da holder det ikke at 2-3 medlemmer selger halvparten av billettene! Vi får heller håpe på at det blir rift om billettene om noen år. Årets konsert gav et overskudd på ca ,- kr. Janne, Janne C., Einar 7

8 Jærstemne I 2008 var det BMK som var arrangør for jærstemne for amatørkorps. Mølla var base for heile arrangementet. Korps som møtte: Klepp hornmusikk, Nærbø musikkorps, Gjesdal Brassband, Vigrestad brassband og Bryne musikkorps (Vigrestad kun med å konsertdelen). I tillegg til vårt eige korps var det 108 deltakarar. Pris: Stemnedeltakar kr 50,- Festdeltakar kr 275,- heile pakken kr 300,- Programmet for stevne var slik (kommentarer/ evaluering står i kursiv): 1200 Møllå er open for utpakking av instrument osv. (av plasshensyn kan det vera lurt at nokon legg instrumentkassen igjen i bilen). Dette fungerte bra Me startar marsjering korpsvis med første stopp på torget. Kvart korps framfører eit eige nummer. Marsjering i møljekorps og speler (Holmenkollmarsj og Dixiland strut) frå torget til M44 der me framfører same programmet. Trass i at dette er vaksne folk må alt styrast. Det er naudsynt med ein klar leiar for det heile. Komiteen kunne gjort ein betre jobb i førekant, og kome med klarare beskjeder undervegs Konsert i sekkelageret i Bryne mølle salg av kaffi og kaker i kafeen Kvart korps får 20 min. speletid, inkludert rigging. God og tradisjonell jærstevnekonsert. Slik har det vore ca. sidan krigen og slik bør det kanskje fortsetja. Tradisjonar er og viktige. Lokala i Mølla er godt eigna til slike arrangement. Fint med kafe i tilknyting til konsertlokale. Alle i BMK hadde med kaffi og mat. Til ein annan gong kan det vera godt å veta at dette var litt mykje. Jærstemnefesten Det var 73 deltakarar på festen Vorspiel i kafeen (Bryne mølle) open bar. Tanken bak dette var at BMK kunne få inntektene av øl og vinsalget i staden for t.d. Thime station. Me var og spente på om tida mellom konserten og festen var lang nok til å rigga om. Heile korpset bidrog og me var ferdige i god tid Jærstevnefest med mat levert frå jærkokken Heine Grov og dans til musikk av Kuder. Me utfordra alle korpsa til å bidra med ei underhaldningsbidrag i løpet av kvelden. Maten frå Heine Grov var god, men det var lite. Heine Grov har beklaga dette i etterkant og me fekk avslag i prisen. Det var underhaldningsbidrag frå Nærbø (Svein Inge), Vigrestad? (sketsj) og Bryne (Arnstein) Slutt.Og alle var samde om at det både var ein gild dag og ein gild fest For komiteen (Elise, Anne Jorunn, Kathrine og Åse) Åse 8

9 Musikkutvalet Musikkutvalget følger en Same procedure as every year... strategi, men forhåpentligvis på en god måte. Vi håper ikke det har gjort at noen føler at vi sitter og tuter på det samme hele tiden, selv om arrangementene i stor grad legger klare føringer på valget av musikken vi spiller gjennom sesongen. ABC-konserten vår er nærmest for en lokal og litt rocka versjon av syng med oss (eller like gjerne: syng med den stemmen du har med oss). Det er ikke alltid så viktig om tekst og melodi er identisk lik originalen og her tenker jeg på et inspirert publikum. Men hva gjør det så lenge vi hygger oss og det tror jeg både vi og publikum gjorde. Temaet var en reise gjennom hele Amerika, og musikken inneholdt Best off med Clapton og Creedence, latinamerikanske rytmer og selvsagt innslag med Ola Hegrestad på vokal med god hjelp av Ingve Serigstad på piano litt hjelp av Torger Reve. Det hele ble kyndig veiledet av en sprudlende Arnstein Ramstad som musikalsk los. Jærstevnet ble satt i gang vi en oppmarsj som inkluderte både fellesnummer og individuelle krumspring. På konserten etterpå lekte vi oss med en latinamerikansk combo fra ABCkonserten. På arbeidernes dag prøvde vi ut de nye marsjene vi skulle prøve på 17. mai. Borgerlig konfirmasjon ble også gjennomført med melodier tilpasset anledningen, der vi riktignok fikk en høflig men streng korreks på førsteutkastet i fra Humanetikerene. Moro å spille for full kinosal, og god respons selv om vi ikke er trekkplasteret. Til 17. mai hadde vi en helt nye marsjer (samt noen må ha ) og musikkutvalget var selv ganske godt fornøyd. Vi prøvde også med en liten vri på morgenrunden vi spilte alle marsjen uten repetisjon, og sparte masse krutt til alle de senere opptog. En god ide og ta med seg videre. På Riska-dagene marsjerte vi, dro frem notene fra Kick-off korpset på Sandnes samt at vi satte Riska-hoftene i sving med vår latinamerikanske combo. Så hadde vi storfint besøk på Bryne stadion med en marsjerende eller var det sjarmerende korps med dansere fra Sør-Afrika. Alle skolekorpsene var der, samt en gjeng staute karer fra Garden. Det var ikke så mye vi spilt men artig var det. Etter sommerferien var det en hard oppkjøring til korpsturen. Det ble spilt marsjer, populærmusikk og koraller på til sammen tre konserter. I tillegg deltok vi i en rekordlag oppmarsj som de fleste av oss sent vil glemme. Det ble en minnerik tur med mange gode musikalske minner, samt noen umusikalske nuvel. På potetfestivalen spilte vi musikk som skulle passe for de aller fleste; komla med dott, Clapton, Lady Madonna, Blowin in the wind, Øystein Sunde og slavisk kvinne skulle kunne passe til hva-det-nå-skulle-være. Ikke ulikt poteten som festivalen er til ære for. I forbindelse med Potetfestivalen arrangerte korpset en konsert med skolekorpsene på Møllå, og dro gjennom en kort variant av konserten to dager før. I Einar sin 70-årsdag fikk han selvsagt bestemme hva korpset skulle spille skulle bare mangle. Og for en fest-konsert det ble. Det ble mye synging, både allsang og med både Torger 9

10 Reve og Ola Hegrestad som solister/forsangere og også Harald Undheim på trekkspill og Ingve på piano. Det hele kan oppsummeres med enkle ord det var helt fantastisk. Under julespillingene på Jæren Hotell resirkulerte vi de tradisjonelle julesalmene samt kjente julesanger fra det blå heftet. Vi fikk gode tilbakemeldinger både under spilling og av hotellpersonalet i etterkant. Til julekonserten fremførte vi to stjernenummer d.v.s Den store stjerna og En stjerne skinner i natt. Fellesnumrene ble hentet fra det blå julesangheftet. Året sett under ett, sett gjennom de musikalske brillen, har vært en opptur. Det har vært travle perioder innimellom, men med mulighet til å hente seg inn mellom slagene. Vi har fått flere nye medlemmer, og det er svært gledelig å registrere at de gruppene som har vært litt spinkelt besatt blomstrer. Vel blåst alle sammen. Kjetil Gudmestad Eldor Fjermestad Johnny Kartevold Einar Gabrielsen Dirigent Potetkonserten Det har etter hvert blitt en tradisjon at BMK har tatt på seg ansvaret for den offisielle åpningen av potetfestivalen. Konserten ble avholdt på Mølla torsdag Denne gangen var temaet musikalske skråblikk på jærsk kultureksport. Forskjellige påstander med variabelt sannhetsinnhold ble fremført av Arnstein, Torger og Ingve sammen med korpset. Vi er glade for at After Six også denne gangen var villige til å delta, de skaper alltid en flott stemning. Konserten ble glimrende ledet av Olaf Ausdal og Kari Kastmann stod for den offisielle åpningen ved klipping av potetsnoren. Ingve Serigstad. Potetfestivalen 2008 Så var vi i gang igjen med potetene. Nok en gang stilte medlemmene for å pakke poteter på kjøkkenet på Sivdamsenteret. Vi hadde gått ned til 1000 stk, og det var en god gjeng som pakket. Fra sjefene på laget ble det konstatert at det kun er en måte å pakke inn potetene på, som gjør at det er lettvint når en skal kutte potetene før baking. Det var en del utfordringer i år med tidspunktene for salg av bakt potet og pølsesalg. Lørdagen da vi skulle ha arrangement på mølla med korpsene, var det tidspunktet det toppet seg i salget, og det måtte skaffes mer tallerker, bestikk, mais, lomper og ikke minst pølser. Samtidig måtte en finne ut hvor mye pølser en ville ha behov for til salg på kvelden. Etter et mistrøstig salg på lørdagskvelden på Mølla satt vi derfor igjen med mye pølser, bacon og lomper. Mye utstyr skal på plass, deriblant grillvogna som ble trillet fra Mølla og hjem til 10

11 Anne Karin, fordi den ikke kunne stå igjen.det som var igjen av mat måtte vi selge til medlemmene, og ha auksjon på for å bli kvitt. Neste år går vi gjennom hva som bør og skal selges til de ulike tidene dag/kveld. Et godt salg på dagtid på lørdagen og en god gjeng til å selge på årets potetfestival. Potetbakerne Anne Karin Braut og Anne Kristine Bræin Julekonsert 29. november 2008 BMK har fått til tradisjon med julekonsert i aulaen på Bryne skule. Vi inviterer alle korps i Time kommune. Dette året passa det for Undheim/Eikeland og Bryne skulekorps. Alle korps spelte to nummer kvar. Så er det pause og vi selger kaffimat. Mange gode bakarar i BMK, så her er muligheter. I pausen selger vi årelodd, som også gjer ein god slant i kassen. Gustav stilte sporty opp som nisse, og vi takker for innsatsen. Vi avslutta med Bjelleklang og Vi tenner Våre lykter som fellesnummer. Ein fin start på jula. For styret : Ann Iren 11

12 Gukkenheimer kameraden Gukkenheimer kameraden er Bryne Musikkorps egen Tyrolergruppe. Vi spiller musikk preget av handklapf und gemütlichkeit. Vi deltar i alle slags forskjellige sammenhenger, fra korte stunt i private selskaper til større arrangement. Neste gang du skal overraske noen som har alt Hva med en liten opptreden av Gukkenheimer kameraden..? Gukkenheimer kameraden har hatt et mindre hektisk år i Ikke desto mindre har vi bidratt positivt for BMK med å spre musikalsk glede i året som gikk. Følgende spiller i Gukkenheimer: Navn Orlaug Oma Einar Gabrielsen Ingve Serigstad Anne Jorunn Horpestad Gustav Jensen Eldor Fjermestad Edel Auglend Rolf Skjæveland Bjørn Kverneland Torger Reve Inge Nedrebø Instrument Slagverk Bass Bass Baryton Baryton Trombone Horn Horn Saxofon Kornett Kornett Ellers har vi hatt god hjelp fra disse ved behov: Johnny Kartevoll, Eldar Undheim, Elise Wefring Fosse, Ann Iren Aarre Gjesdal, Janne Christin Lyngstad og Gunn Iren Hognestad. Ved en anledning hadde vi også god hjelp fra tidligere medlem Frode Hagerup. Under følger en oppstilling over aktivitetene Gukkenheimer har deltatt i, i sesongen som gikk: Dato Anledning Merknader 4. januar Spilling Bryne 16. august Spilling for bryllupsgjester hos Åse 21.september Øving Bryne 22. september Spilling i SAS garasjen 12

13 Rekneskap Inngående konti Utgående konti Bryne Musikkorps 2008 Budsjett Regnskap Andre inntekter 4 000, , Instrumenter 0,00 0, Kaffe og brus 4 000, ,00 Arrangement, sosiale 3740 sammenkomster , , Potetfestival , , Kontingenter , , Seminar og kurs ,00 0, Offentlig støtte 8 000, , Dugnader , , Spillinger , , Egenandel tur , , Sponsor, reklame, gaveinntekter 5 000, , Gukkenheimer kameraden 0,00 0, , , Honorar dirigent , , Instruktører ,00 0, Notekjøp 8 000, , Instrument kjøp , , Uniforms kjøp 5 000, , Diverse rekvisita , , Seminar, kurs 5 000, , Sosiale sammenkomster , , Arrangement , , Reperasjon instrument , , Administrasjon, regnskap 5 000, , Rekruttering 1 000,00 0, Markedsføring/Annonsering 1 000,00 694, Medaljer 2 000,00 925, Reserve (jubil) 0,00 0, Potetfestival , , Korpstur , , Møter,representasjon, reiser 3 000,00 0, Avgifter, kontingent 8 000, , Gaver 1 000, , Forsikringer 5 000, , Avsetninger , , Avskrivninger 0,00 0, , ,15 Resultat 0,00-448,62 13

14 Viktigste inntekter / utgifter 2008 Arrangementer/spillinger ABC konsert: kr Julespilling Hotellet kr (2007) Jærstevnet: kr Potetfestival: kr Mai: kr mai: kr Borgerlig konf. kr Julekonsert kr Dugnader Avinor: kr Kiwi: kr Jærdagen: kr Butikkregistrering: kr Sponset korpstur med kr Innkomne forslag: Det er ingen innkomne forslag. Fastsetjing av medlemskontingent: Styret si innstilling: 1. Medlemskontingent for 2009 er kr Medlemmer som begynner om hausten betaler halv kontingent for gjeldende år. 3. Medlemskontingent for passivt medlemsskap er kr 100 Valg: Innstilling frå valkomiteen Val av styre Verv Kandidat Val for periode Kommentar Leiar Ingve Serigstad 1 år Ny Styremedlem Roar Alvær 2 år Ikkje på val Styremedlem Ann Iren Aarre Gjesdal 2 år Ikkje på val Styremedlem Lene Engdal 2år Ny Styremedlem Leif Erik Gunnesdal 2 år Ny Varamedlem Kari Slettli Heskje 1 år Ny 14

15 Val av revisorer Verv Kandidat Val for periode Revisor Gustav Jensen 1 år Gjenval Revisor Rolf G. Skjæveland 1 år Gjenval Val av valkomite Verv Kandidat Val for periode Medlem Arnstein Ramstad 1 år Gjenval Medlem Elise W. Fosse 1 år Gjenval Medlem Kathrine Haugland 1 år Gjenval Alle kandidatane er spurte og har sagt seg villige til å stå på val. Valkomiteen: Arnstein Ramstad Elise W Fosse Kathrine Haugland Utdeling av hedersteikn: Årsmøte slutt. Arnstein Ramstad Torgeir Reve Gunn Iren Hognestad Eldar Undheim Edel Auglend 20 års medlemsskap NMF 20 års medlemsskap NMF 20 års medlemsskap NMF 20 års medlemsskap NMF 40 års medlemsskap NMF Gustav Jensen 20 års medlemsskap BMK Einar Gabrielsen 30 års medlemsskap BMK Ingeborg Lura 40 års medlemsskap BMK Georg Eldor Fjermestad 40 års medlemsskap BMK Årets musikant: Espen Austrått 98/99 Ingeborg Lura 99/00 Jo Vegard Lunåsmo 00/01 Orlaug Oma 01/02 Bjørn Kverneland 02/03 Anne Jorunn Horpestad 03/04 Eldar Undheim 04/05 Ingrid Undheim 2006 Einar Gabrielsen 2007 Anne Jorunn Horpestad 2008 Einar 70 år og årets musikant

Årsmøte BMK. Jæren hotell 5.februar 2010

Årsmøte BMK. Jæren hotell 5.februar 2010 Årsmøte BMK Jæren hotell 5.februar 2010 Årsmelding 2009 1 Årsmøte Bryne musikkorps 05.02.2010 kl 19 00 Dagsorden: a) Konstituering 1. Opning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling. 4. Godkjenning

Detaljer

Norcem Pike og Guttekorps

Norcem Pike og Guttekorps Velkommen til Norcem Pike og Guttekorps 17. mai 2010 www.npgk.no Dirigenter 2011/2012 Hovedkorps + Juniorkorps: Kjell Arvid Polsrød 958 88 499 Kjell.arvid.polsrod@no.findus.no Rekrutter: Silje Helene Kleiv

Detaljer

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL. 19.00

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

DELTAKERE. Brønnøysund skolekorps Brønnøysund. Tverlandet skolekorps Bodø. Saltvern skolekorps Bodø. Hunstad skoleorps, aspirantkorps

DELTAKERE. Brønnøysund skolekorps Brønnøysund. Tverlandet skolekorps Bodø. Saltvern skolekorps Bodø. Hunstad skoleorps, aspirantkorps 2 Hilsen fra styrelederen Man skulle kanskje tro at det å være med i et skolekorps ikke var spesielt populært i dagens samfunn. Det er jo så mange ting som skjer og man har det travelt hele tida med skole,

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34.

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 2 2015 Helsing frå Tofte Side 2-4 Torill Moi Side 11 Nordic Tenors Side 23 Jærmessa Side 34 Varhaug marken Side 35 17. mai Vilde Sundvor og Sanna Romvik Foto: Jærbladet

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

V Å R N U M M E R 2 0 0 4

V Å R N U M M E R 2 0 0 4 V Å R N U M M E R 2 0 0 4 Redaksjonelt Det har gått både vinter og vår siden forrige Chorahn-utgivelse, men nå er vi på banen igjen, denne gang ikke bare i papirformat, men også lagt ut på våre hjemmesider.

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer

ÅRGANG 31 NR. 4-2011 1

ÅRGANG 31 NR. 4-2011 1 ÅRGANG 31 NR. 4-2011 1 FORMANN HAR ORDET! Da er det tid for KTK-NYTT nr. 4 og som dere ser av headingen, er vi inne i 31. årgang. Det kan bare bety at første nummer av KTK-NYTT ble utgitt så tidlig som

Detaljer

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 Jakt og fiskenytt nr 1 2015 På veg over Gåssandvatnet til hjortejakt i Stokkedalen For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2015 vera betalt. Sakliste: 1.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

KORKONTAKT KOMMER: Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N

KORKONTAKT KOMMER: Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 1 2013 23. årgang KOMMER: LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Flekkefjord San gforening

Flekkefjord San gforening Flekkefjord San gforening Stiftet 10. juli 1871 www.flekkefjordsangforening.no STYRET S BERETNING FOR SANGÅRET 2010 / 2011 Før høsten setter inn, er det på tide å samles til nytt sangår i Flekkefjord Sangforening.

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 VBU-nytt Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 .dialecta.no www.dialecta.no Det er vi som bygger fjøsene der alle trives Kraftfôrproduksjon Faghandel Landbruk Kornmottak

Detaljer