70-årsmarkering for frigjøringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "70-årsmarkering for frigjøringen"

Transkript

1 Design og trykk: KopiAnstalten AS FRA KRIG TIL FRED 70-årsmarkering for frigjøringen FOTO AV D/S LØVSTAD

2 TIRSDAG 19. MAI KL STIFTELSEN ARKIVET KRIGSSEILERNES DAG PÅ AGDER Krigsseilernes dag skal skape fokus på krigsseilernes innsats under krigen og den betydning dette fikk for krigens utvikling. Krigsseilerregisteret. Alle krigsseilere får sin egen hjemmeside v/ historiker Bjørn Tore Rosendahl PROGRAM: Kl Preludium v/ Harald Sødal, Reidar Sødal og Ivar Berglihn Korsang «Den norske sjømann» Allsang: We ll meet again Takk for fremmøtet Bevertning. Kl Velkommen ved direktør Audun Myhre Gunnar Eikli vil fortelle om «DS-Løvstad» krigens største redningsaksjon Allsang Arrangementet er åpent for alle. Fri entre Vi ber om påmelding innen fredag 15. mai til Stiftelsen, tlf eller e-post: Krigsseiler Søren Brandsnes leser egne dikt Planene for nytt nasjonalt senter for krigsseilernes historie v/ direktør Audun Myhre Historiske bilder utlånt av Knut Mæsel Arr: Stiftelsen, Agder Krigsseilers Minneforening og Stiftelsen Hestmanden. 15

3 Søren Brandsnes vokste opp på Lindesnes hos fosterforeldrene sine siden moren døde tidlig. Han begynte i ung alder å seile for å forsørge seg selv - først som dekksgutt, senere som skytter. I 1941 ble han tatt til fange av det tyske skipet Sharrnhorst og havnet i tysk fangeleir, men fikk reise hjem til Norge samme år. Kort tid etter hjemkomsten dro han sammen med to kamerater til England i en liten motorbåt. Resten av krigstiden, seilte han på båter som fraktet bensin i konvoi over Nord-Atlanteren. Etter krigen seilte han kun det året han tok seg hyre og dro til Amerika for og handle til det forestående bryllupet med Helga. Idag bor han og Helga på Vågsbygd i Kristiansand. JUBILEUMSÅRET april er det 75 år siden Norge ble angrepet og okkupert av en militærmakt som representerte og i praksis utøvde en menneskefi endtlig ideologi. 8.mai feirer vi at det er 70 år siden landet vårt vant freden og ble frigjort. Rundt disse to historiske merkesteinene inviterer Stiftelsen også i år til et allsidig program på ulike arenaer. Vi ønsker å minnes og hedre alle de som gjennom militær og sivil motstand bidro til at Norge 8.mai 1945 igjen var et fritt og selvstendig land. Interessen rundt andre verdenskrig kan synes å være større enn noen sinne. Den tidsmessige avstanden gjør at dokumentasjon og forskning bidrar til å tegne et bilde med nye nyanser av både hendelser og enkeltmenneskers involvering og innsats. Ved å formidle historien basert på ny kunnskap tror vi at samfunnet og den enkelte bedre blir i stand til å forstå hva som skjedde under andre verdenskrig. Kunnskap formidlet med basis i de verdier som nazismen brøt med på fundamentalt vis, er et viktig i bidrag i vernet om demokrati, menneskerettigheter og den enkeltes ukrenkelige verdi. I tidsrommet 7.april 19.mai inviterer vi til mange og ulike arrangement som får fram spennvidden i en lokale krigshistorie som også er svært internasjonal. Markeringen av russerfangenes dag og krigsseilernes dag illustrerer det internasjonale perspektivet. For etterkrigsgenerasjonene kan det være lett å ta frihet og demokrati for gitt. Samtidig opplever vi i vår globalisert verden at avstanden til regimer og grupperinger som vil undergrave våre tilkjempede fellesverdier, ikke er stor. Ved deltagelse i våre markeringer og feiringer hedrer du mennesker som fortsatt fortjener vår oppmerksomhet. Din tilstedeværelse er også en stemme for at vi fortsatt vil kjempe for et land og en verden preget av fred og grunnleggende menneskerettigheter. Audun Myhre Direktør Stiftelsen Forsidebildet viser DS-Løvstad som var sentral i krigens største redningsaksjon. 14 3

4 Tirsdag 7. april kl Kilden SENIORKILDEN Da krigen kom til Kristiansand v/ Knut Mæsel. Tirsdag 7. april kl TIRSDAG PÅ ARKIVET Aage Georg Sivertsen presenterer boken «9. april Et historisk bedrag». Onsdag 8. april kl Avgang fra Høvåg Kirke Minnetur til Røynevarden. Onsdag 8. april kl E-teateret, Lillesand Rio de Janeiro - Varselet som ble ignorert v/ Historiker Simen Zernichow. Torsdag 9. april kl Ved bautaen, Odderøya MINNEMARKERING OVER DE FALNE PÅ ODDERØYA 9. APRIL 1940 Appell v/ Jan Henrik Munksgaard. Seremonien avsluttes i Mannskapsmessen. Foredrag v/ Knut Mæsel. Tirsdag 14. april kl «LUFTKRIGEN OVER SØRLANDET» Foredrag v/ Knut Mæsel. Se program s. 6. Tirsdag 5. mai kl Jegersberg, Grønn slette RUSSERFANGENES DAG Minnemarkering. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen holder apell. Elever fra Prestheia skole deltar. Representant fra den Russiske ambassade vil være tilstede. Se program side 9. Tirsdag 5. mai Stiftelsen kl: Lyngdal kulturhus kl: Farsund kino kl: VISNING AV FILMEN «SANGEN REDDET MITT LIV» Om russerfangen Igor Trapitsyn. Dokumentarfilm av Morten Conradi. Se program s. 8 Tirsdag 5. mai kl TIRSDAG PÅ ARKIVET Anette Storeide presenterer boken: «Norske krigsprofi tører». Se program s. 7. SØNDAG 10. MAI KL Sted: Abelnes grendehus, Flekkefjord. I SPORENE TIL STARHEIM OG OPERASJON CARHAMPTON Turen starter med samling på grendehuset på Abelnes hvor det blir intervju med motstandsmannen Rolf Smith Sunde. Forfatter Magne Haugland vil kåsere om Odd Starheim. Deretter går turen i fotsporene til Kompani Linge-soldatene ut til Vardnesodden og vakthytta som ble angrepet i januar Underveis forteller Haugland om operasjon Carhampton, som hadde som mål å kapre tyske fraktebåter på Risholmreia ved Abelnes. Aksjonen ved Flekkefjord endte som Linge-kompaniets mest katastrofale aksjon. Krigsminnemarkeringen og turen arrangeres av Flekkefjord Historielag. Foto: Fridtjof Pedersen Kviljo (t.v.), Odd Starheim og Alf Konrad Lindeberg fotografert i et atelier i High Street Kensington like etter at de kom til London i august Det norske flagget som de holder, vaiet ombord i motorsjekta som de dro fra Farsund over Nordsjøen med. Pedersen og Lindeberg var de første nordmenn som tyskerne henrettet. (Fotoeier: Konrad Alf Lindeberg). 4 13

5 LØRDAG 9. MAI KL Motstandskampens dag, Søgne og Songdalen MOTSTANDSKAMPENS DAG 9. mai markerer Stiftelsen Motstandskampens dag i Søgne og Songdalen kommuner. Program Songdalen kl Markering ved minnebauta v/greipstad kirke Ordfører Johnny Greibesland ønsker velkommen Fredag 8. mai kl MAIFEIRING I NY DRAKT Se program side 11. Fredag 8. mai kl Rådhusparken, Lillesand Hanne Sophie Greve holder tale i Rådhusparken. Appell ved Arne Eilertsen. Sangkoret Hermanos. Programleder Ordfører Arne Thomassen. under ledelse av Asbjørn Arntsen: UNG OPERETTE-JUBEL DEN 8. MAI Enkel bevertning. Begrenset antall billetter til salg kr. 150,- i Kongens senter, Dronningens gt. 42, Kristiansand. Tlf.: Lørdag 9. mai kl MOTSTANDSKAMPENS DAG, SØGNE OG SONGDALEN Se program side 12. Program Søgne kl Markering ved minnebauta ved Søgne hovedkirke Fredag 8. mai kl Tresse, Kristiansand AVDUKING AV MONUMENT I TRESSE. Etter seremonien samles veteranene på Festningen. Søndag 10. mai kl v/abelnes Grendehus, Flekkefjord I sporene til Starheim og Operasjon Carhampton. Se program side 13. Ordfører Åse R. Severinsen ønsker velkommen Lagmann Hanne Sophie Greve holder tale og legger ned krans Ungdomsapell Lagmann Hanne Sophie Greve holder tale og legger ned krans Veteraner og deres familie oppfordres spesielt til å delta. Arrangementene er åpent for alle. Arr: Norges Veteranforening for internasjonale operasjoner, avd. Kristiansand og omeng i samarbeid med Kristiansand kommune. Fredag 8. mai kl Hotell Norge, Kristiansand Stiftelsen og Kristiansand KulturRullator arrangerer i samarbeid med UiA, institutt for klassiskmusikk og musikkpedagogikk, Søndag 17. mai kl MINNEMARKERING SOM LEDD I 17. MAI PROGRAMMET Tale og kransnedleggelse v/ Audun Myhre. Tirsdag 19.mai kl KRIGSSEILERNES DAG Se program side

6 TIRSDAG 14. APRIL KL «LUFTKRIGEN OVER SØRLANDET» Foredrag v/ Knut Mæsel I Luftkrigen over Sørlandet II beskriver forfatter Knut Mæsel den tyske krigsoppbyggingen på Sørlandet. Den skildrer luftkamper mellom allierte og tyske fl y, og den viser hvilken strategisk betydning fl yplassene på Sørlandet hadde under slaget om Storbritannia. Velkommen til et spennende og engasjert foredrag på. FREDAG 8. MAI 8. MAIFEIRING Kl : Røde-Kors frokost På den offi sielle Røde Kors-Dagen inviterer Røde Kors til frokost i 3. etasje på. Fra kl : Elevbesøk Elever fra Vågsbygd videregående skole får undervisning i regi av Stiftelsen, Vest-Agder Røde Kors og FN-sambandet Sør. Kl : Kransenedlegging Direktør ved Stiftelsen Audun Myhre ønsker velkommen Kunstneriske innslag fra skoleelever Kransenedlegging og tale ved Edith Notowicz Kl Is og kaffe serveres ute. Kl Samtale med Edith Notowicz og Ingrid Juell Moe. 6 11

7 TIRSDAG PÅ ARKIVET 7. APRIL KL 19 AAGE GEORG SIVERTSEN Hva skjedde egentlig de avgjørende aprildagene 1940? Aage G. Sivertsen retter et kritisk søkelys mot Norges politiske og militære ledelse ved starten av andre verdenskrig. Hvilke beslutninger som ble tatt og hvilke som ikke ble tatt. Etter fl ere års leting i arkivene har historiker Sivertsen gjort avgjørende funn bl.a. om korrespondanse mellom de sentrale regjeringsmedlemmene Johan Nygaardsvold, Halfdan Koht, Birger Ljungberg og sentrale personer innenfor den leiren som avgjorde om regjeringen skulle stilles for riksrett eller ikke. Flere alvorlige forseelser av den norske regjeringen i tiden før og under invasjonen gjør det berettiget å snakke om et historisk bedrag. (Kagge forlag) TIRSDAG PÅ ARKIVET 5. MAI KL 19 ANETTE H. STOREIDE Hvor går grensen mellom det å holde industrien i gang og det å hjelpe fi enden, spør Anette H. Storeide. Hun retter et kritisk søkelys mot norske krigsprofi tører og beskriver interne stridigheter også på tysk side. Under krigsoppgjøret fi kk den da avdøde Hydro-direktør Axel Aubert skylden for det som hadde gått galt. Andre sentrale aktører gikk ikke bare fri de satt igjen med store gevinster. (Gyldendal forlag) Edith Notowicz er født i Ungarn. I mai 1944 ble hun deportert til Auschwitz. Edith var da bare 14 år. I leiren ble hun skilt fra familien og plassert sammen med andre jødiske barn i en egen brakke. Mot slutten av krigen ble Edith evakuert til Theresienstadt, hvor hun befant seg da russerne befridde leiren i Edith var den eneste i familien som overlevde holocaust. Hun er del av den siste gererasjonen med holocaustoverlevende. Hva slags tanker har hun gjort seg om dette? Føler hun en forpliktelse til å fortelle? 10 7

8 FILMEN VISES: STIFTELSEN ARKIVET 5.5. KL LYNGDAL KULTURHUS 5.5. KL FARSUND KINO 5.5. KL RUSSERFANGEN SOM SPILTE OG SANG I dokumentarfi lmen «Sangen reddet mitt liv» forteller prestesønnen Igor Jakovlevitsj Trapitsin ( ) sin sterke og rørende historie som krigsfange og slavearbeider i Polen, Tyskland, Finland og Norge under andre verdenskrig. Før krigen fi kk han sang- og pianoundervising av sin kusine, og i fangeleirene holdt han konserter. Til og med de tyske vaktene kom for å høre på. Noen av sangtekstene skrev han som fange i Norge. I 1975 besøkte Trapitsin det sovjetiske krigsminnesmerket på Lista. Manus og regi er gjort av Morten Conradi, og den timelange fi lmen har blitt et enestående dokument fra krigstiden, hvor fi lmportrettet av russerfangen Igor har blitt vidunderlig vakkert. Arvid Bryne i Dag og Tid avsluttet sin anmeldelse av fi lmen slik: «Og vi som ser fi lmen, får ein historietime vi vil hugsa». TIRSDAG 5. MAI KL Grønn slette, Jegersberg RUSSERFANGENES DAG. MINNEMARKERING 5. mai er det 70 år siden de siste sovjetiske krigsfangene ble henrettet i Kristiansand. Tre russere ble hentet fra Gimlemoen og marsjert opp til Jegerberg hvor de ble skutt. Bare noen få dager tidligere 26. april ble to andre russere skutt på samme sted. Det er satt opp kors for å markere stedene hvor disse ble gravlagt, og siden 2008 er det holdt en markering denne dagen. Elever fra fjerde klasse ved Prestheia skole deltar og legger ned blomster. I år vil Fylkesmann Ann-Kristin Olsen holde appell ved markeringen. Den russiske ambassade vil også være representert. I kristiansandsområdet ble ca. 50 sovjetiske krigsfanger henrettet. De fl este på Bragdøya hvor det er satt opp 8 kors med navn til minne om dette. 8 9

Stiftelsen Arkivet et framtidsrettet fredssenter

Stiftelsen Arkivet et framtidsrettet fredssenter Årsberetning 2012 Forord Stiftelsen Arkivets formål er: > Å eie og forvalte det tidligere Statsarkivet i Kristiansand, som ble brukt som hovedkvarter for Gestapo under okkupasjonen 1940-45. > Innpasse

Detaljer

MEN JEG VIL IKKE DØ ENNÅ

MEN JEG VIL IKKE DØ ENNÅ LITTERATURLISTE GRO KVANVIG er cand.philol i litteraturvitenskap. Hun er medforfatter til boken Jakten etter jødene på Agder (Stiftelsen Arkivet, 2010). Arbeider som prosjektleder ved Stiftelsen Arkivet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord av forfatterne... 00. Forord av Stiftelsen Espeland fangeleir... 00

Innholdsfortegnelse. Forord av forfatterne... 00. Forord av Stiftelsen Espeland fangeleir... 00 1 2 3 4 Innholdsfortegnelse Forord av forfatterne... 00 Forord av Stiftelsen Espeland fangeleir... 00 Innledning. Stiftelsen Espeland fangeleir opprettes... 00 Historiereddere i sommervarmen. Av Kjartan

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NR 3-2012. -Hils gutta

NR 3-2012. -Hils gutta NR 3-2012 -Hils gutta Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 3-2012 Landsmøte 2012 SIDE 6, 7, 8 og 9 Aktuelt Leder...4 28 soldater hedret for sin innsats...5 Veterandagen 2012...6-9

Detaljer

facebook.com/stemmerettsjubileet.va

facebook.com/stemmerettsjubileet.va Fane utstilt i Vest-Agder-museet, Flekkefjord. Flekkefjord Kvinnesagsforening, stiftet i 1893, fikk laget denne fanen som første gang ble brukt 17. mai 1899. Malt av malermester O.J. Helliesen fra Sandnes.

Detaljer

SONS OF NORWAY TERJE VIGEN LODGE 8-015 ARENDAL JUNI - JULI - AUGUST

SONS OF NORWAY TERJE VIGEN LODGE 8-015 ARENDAL JUNI - JULI - AUGUST SONS OF NORWAY TERJE VIGEN LODGE 8-015 ARENDAL Presidenten har ordet Kjære medlemmer. Maimøtet ble et utrolig flott møte, med mange medlemmer og et veterankorps i mai modus. En fantastisk flott konsert

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015 Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

RAPPORT. SAMMENDRAG: Erfaringer og refleksjoner rundt konferansen.

RAPPORT. SAMMENDRAG: Erfaringer og refleksjoner rundt konferansen. 1 RAPPORT. Liv Mørland Prosjektansvarlig. SAMMENDRAG: Erfaringer og refleksjoner rundt konferansen. BAKGRUNN OG MÅL FOR KONFERANSEN. Mange enkeltpersoner og grupper har på ulike måter opplevd hva en krig

Detaljer

ÅRSRAPPORT AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE. Kamptolken Faizullah Muradi ønskes velkommen tilbake av Kristiansand Veterankompani

ÅRSRAPPORT AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE. Kamptolken Faizullah Muradi ønskes velkommen tilbake av Kristiansand Veterankompani ÅRSRAPPORT 2014 AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE Kamptolken Faizullah Muradi ønskes velkommen tilbake av Kristiansand Veterankompani Året 2014 har vært over all forventning og det beste i Kristiansand Veterankompani

Detaljer

PROGRAM. 17. mai i Sarpsborg 2015. Sarpsborg - der barn og unge lykkes

PROGRAM. 17. mai i Sarpsborg 2015. Sarpsborg - der barn og unge lykkes PROGRAM 17. mai i Sarpsborg 2015 Sarpsborg - der barn og unge lykkes SARPSBORG ER SNART 1000 ÅR! Nasjonaldagen er alltid viktig, men neste år vil vi skape tidenes 17. mai-feiring i Sarpsborg. 1000 år er

Detaljer

SYDVESTEN. Av innholdet:

SYDVESTEN. Av innholdet: SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND Kr 30,- NR. 3 2010 36. ÅRGANG Fra venstre: Brødrene Bjarne, Peder og Ingolf Enge fra Kopervik. Deres forsøk på å gifte bort moren til en nordlending

Detaljer

The Norwegian Tall Ships magazine. The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet. Statsraad Lehmkuhl

The Norwegian Tall Ships magazine. The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet. Statsraad Lehmkuhl The Norwegian Tall Ships magazine Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl 1 Blant de syv fjell ligger Norges maritime hovedstad med landets største flåte driftet av rederier som hevder seg internasjonalt

Detaljer

Ungdomskor på Oslotur De sang i Oslo Østre Frikirke, og koste seg på Mamma Mia Side 8. November 2009 Nr 9 Årgang 83

Ungdomskor på Oslotur De sang i Oslo Østre Frikirke, og koste seg på Mamma Mia Side 8. November 2009 Nr 9 Årgang 83 November 2009 Nr 9 Årgang 83 Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Side 2 Edith i 100 Side 4 Seniorforum Side 9 Alle Helgens dag Foto: Kjetil Ringøen Ungdomskor på

Detaljer

Mange sterke inntrykk på klassetur med Aktive Fredsreiser

Mange sterke inntrykk på klassetur med Aktive Fredsreiser Mange sterke inntrykk på klassetur med Aktive Fredsreiser Å reise på klassetur med Aktive Fredsreiser er helt unikt, både på godt og vondt. Følelsen man får når man møter ondskapen i konsentrasjonsleirene

Detaljer

ANERKJENNELSE KOMMUNISTISKE MOTSTANDSGRUPPER

ANERKJENNELSE KOMMUNISTISKE MOTSTANDSGRUPPER ANERKJENNELSE KOMMUNISTISKE MOTSTANDSGRUPPER 8 UKEADRESSA 7. DESEMBER 2013 Rinnan tok faren hennes Plutselig sto Henry Rinnan i soveromsdøra. Reidar Wærdahl og datteren bråvåknet. Etter redselsnatta så

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

Bli med på turen du aldri glemmer!

Bli med på turen du aldri glemmer! AKTIVE FREDSREISER AVISEN FOR DEG SOM VERDSETTER REISER MED INNHOLD OG OPPLEVELSER Hun vil ha verdensfred! Bli med på turen du aldri glemmer! Helga Arntzen har hele tiden mange flotte turer på programmet

Detaljer

Auschwitz 1. Julius Paltiel. Skammens mur

Auschwitz 1. Julius Paltiel. Skammens mur WIELICZKA: Her er tiende trinn med foresatte og lærere samlet nede i Saltgruvene i Kraków, her i St. Kingas kapell. Auschwitz 1 Auschwitz 1 er den opprinnelige hovedleiren i byen Oświęcim. Det som står

Detaljer

Høybråten fra villmark til velferd på 100 år

Høybråten fra villmark til velferd på 100 år Nr 1 Mai 2005 Årgang 15 Høybråten fra villmark til velferd på 100 år Vårstemning på Høybråten Flagget til topps ved Høybråten skole og Pikekoret som u n d e rholder i skolegården 17. mai 2004 17. mai på

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza Museumsnytt Nr.1 2009 - Årgang 57 Kystverkmusea fra museumsnettverk til nettverksmuseum På informasjonsjakt museumsnettsider Ødeleggelser av kulturminner i Gaza 4 2 Leder Nytt år, nye gode formål Mangfoldsåret

Detaljer

ipraksis Bedriftsbesøk (s. 11) Sidsels Wiborgs imponerende karriere spenner fra NRK til Det kongelige slott (s. 16) (s. 6)

ipraksis Bedriftsbesøk (s. 11) Sidsels Wiborgs imponerende karriere spenner fra NRK til Det kongelige slott (s. 16) (s. 6) ipraksis ET MAGASIN AV Oslo Håndverks- og Industriforening Bedrifter i byen mangslungent møte (s. 4) Bli kjent med OHIFs nye leder (s. 5) Alt om Fag- og svennebrevutdelingen og de to svenneprøvemedaljevinnerene

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 18 nr. 1 2010 Innhold: s2: Overmester har ordet. s3: Støttestenen gratulerer, 25-års Veteranjuvel, Tur til Stockholm s5: Logemøte 27.01. s6: Til ettertanke,

Detaljer

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Sola Historielag 2009: 17.mai, møter og aktiviteter

Sola Historielag 2009: 17.mai, møter og aktiviteter 1 Sola Historielag 2009: 17.mai, møter og aktiviteter 2 3 Kulturminneåret 2009 4 Ryddingen av stein trekanten på Hagaøynå sammen med Haga Skole 5 6 7 ÅRSMØTE 2010 SAKSLISTE 1. Valg av møteleder og referent

Detaljer