Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009."

Transkript

1 Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna SOLI SARK Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel I byrådssak Tilskudd til eldreformål i bydelene 2007 vedtok byrådet: Midlene til tilskudd til eldreformål i bydelene overføres fra 2008 til Byrådsavdeling for finans, kultur og næring. Det forutsettes at midlene går til lag og organisasjoner i bydelene som har et sosialt formål og/eller driver aktiviteter rettet mot eldregruppen Byrådsavdeling for helse og omsorg har fortsatt ansvaret for søknader om støtte til byomfattende tiltak. I budsjettet for 2009 vedtok bystyret å sette av kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. I byrådssak 1107/08 Bydelsstyrenes tilskudd til lokale kulturformål 2008 prinsippsak vedtok byrådet at midlene skulle deles likt mellom bydelene, uavhengig av folketall og tidligere tildelinger. Det er ikke gjort noen endringer i forhold til fordeling i I vedlegg til saken lå forslag til retningslinjer for tilskudd til seniorkulturformål. Formålet med tilskuddsordningen er at midlene skal styrke kulturtilbudene til seniorer gjennom frivillige organisasjoner og bidra til utvikling av Den kulturelle spaserstokken. Organisasjoner og eller enkeltpersoner kan søke de lokale kulturkontorene om tilskudd til faste og prosjektrelaterte kulturaktiviteter samt til drift av sosiale møteplasser. Disse føringene er grunnlaget for tildelingen også i I tillegg til tilskuddsmidlene til seniorkulturformål i bydelene har de lokale kulturkontorene fått overført trivselsmidler for eldre med kr ,- som skal fordeles likt mellom de åtte bydelene (jfr. bystyrets budsjettvedtak sak 240/08). Midlene er overført til tilskuddsordningen seniorkulturformål med fordeling etter denne tilskuddsordningens retningslinjer. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel. Tilskuddsordningen har vært utlyst på Kommunetorget i Bergens Tidende. I tillegg ble det informert om ordningen på informasjonsmøte om tilskuddsordninger i januar. Fjorårets 1

2 søkere og potensielle søkere som står i Kulturkatalogen for Arna og Åsane har dessuten fått tilsendt søknadsskjema. Arna og Åsane kulturkontor har mottatt 27 søknader innen fristen som var 20. mars. 7 av disse kommer fra organisasjoner i Arna. Vedtakskompetanse: Byrådssak 1247/07 og byrådssak 1107/08. Forslag til vedtak: Arna Bydelsstyre vedtar administrasjonens forslag til fordeling av kr ,- til seniorkulturformål i Arna i henhold til saksfremstillingen. Jernbanepensjonistane i Arna kr ,- Me over 60 kr ,- Ytre Arna Pensjonistlag kr ,- Arna Seniordans kr ,- Arna og Åsane Røde Kors besøkstjeneste kr ,- Espeland Seniordans kr ,- Ytre Arna Sanitetsforening kr ,- Til sammen kr ,- Driftstilskuddet belastes ansvarssted 0956 bydelsstyremidler, tjeneste 23130, artskonto Restbeløpet på kr ,- overføres til tilskuddsordningen "tilskudd til lokale arrangementer". John Kristian Øvrebø Kultursjef Sølvi Litleskare Rådgiver 2

3 Saksutredning: Fra 2008 er tilskudd til eldreformål i bydelene overført fra byrådsavdeling for helse og omsorg til byrådsavdeling for kultur, næring og idrett ved de lokale kulturkontorene. Tildelingsmyndighet er lagt til bydelsstyrene. Formålet med midlene er å styrke kulturtilbudene til seniorer gjennom frivillige organisasjoner, samt bidra til utvikling av Den kulturelle spaserstokken. Organisasjoner og eller enkeltpersoner kan søke de lokale kulturkontorene om tilskudd til faste og prosjektrelaterte kulturaktiviteter samt til drift av sosiale møteplasser. Ved behandling av søknadene vektlegges: at tiltaket eller prosjektet har et kvalitativt godt innhold at tiltaket når bredt ut til målgruppen at tiltaket bidrar til gode miljø og bredt eget engasjement hos seniorene Det gis tilskudd til gjennomføring av tiltak, blant annet til leie av lokaler, honorar, markedsføring og lignende. Turer og matservering støttes ikke over tilskuddsordningen. Tiltaket må ha eget budsjett og være åpent tilgjengelig for alle. Arna og Åsane kulturkontor har mottatt 7 søknader fra organisasjoner i Arna bydel. Det søkes om kr ,- i tilskudd. To av søkerne er nye av året. Det er nystartede Espeland Seniordans og Ytre Arna Sanitetsforening, som er en av de eldste organisasjonene i Arna, men som ikke har søkt om midler fra tilskuddsordningen de siste årene. En av fjorårets søkere, Arna Senioruniversitet, har ikke søkt i år. Arna og Åsane Røde Kors besøkstjeneste har søkt ordningen i en årrekke. Besøkstjenestens arbeid foregår både i Arna og i Åsane. Kulturkontoret foreslår at søknaden plasseres i Arna fordi det her er rikelig med tilskuddsmidler i forhold til søkermassen. Som det framkommer i saksfremstillingen, er forslag til tildeling identisk med søknadssummen for seks av søkerne. Dette er et resultat av at der er rikelig med tilskuddsmidler i forhold til søkermassen og at søknadene er realistiske. Arna og Åsane Røde Kors besøkstjenestes tildelingssum er avkortet i forhold til søknadssummen fordi vi ser at deler av virksomheten ikke faller inn under retningslinjene for tilskuddsordningen. De fleste søkerorganisasjonene på denne tilskuddsordningen har det fellestrekket at de opererer med svært lave egenandeler fra medlemmene. Mange poengterer i søknaden at det er et mål for organisasjonen å ha lave egenandeler. De lokale kulturkontorene har en generell og felles forståelse av at kulturtilskuddsordningene ikke skal brukes til mat og reiser, men til kulturaktiviteter og sosiale møteplasser. Dette gjelder også den aktuelle tilskuddsordningen. I behandlingen av søknadene har en i tråd med retningslinjene prioritert faste og prosjektrelaterte kulturaktiviteter samt tilskudd til drift av sosiale møteplasser. 3

4 Navn på lag / organisasjon Levert Ant medl Arna bydel Fikk i Søker Forslag Regnsk Budsj Årsberetn Jernbanepensjonistane i Arna Ja Ja Ja 45 Me over Ja Nei Ja 74 Ytre Arna Pensjonistlag Ja Ja Nei 30 Arna Seniordans Ja Ja Ja 60 Arna Senioruniversitet Ikke søkt 0 Arna og Åsane Røde Kors Ja Ja Ja 81 besøkstjeneste Espeland Seniordans NY Nei Ja Nei 22 Ytre Arna Sanitetsforening NY Nei Nei Nei Sum Arna bydel Jernbanepensjonistane i Arna Sosialt samvær med kulturtilbud, turer og medlemspleie er målsettingen til jernbanepensjonistane i Arna. Jernbanepensjonistene har ett møte hver måned fra september til mai. Det er vanligvis foredragsholdere eller annen underholdning på de månedlige medlemsmøtene. Me over 60. Me over 60 arrangerer dansekvelder i Ljoshall. Arrangementene er åpne for alle. Laget baserer seg ikke på medlemsskap. Gjennomsnittlig frammøte på dansekveldene er 75. Det arrangeres en dagstur og en lengre tur årlig i samarbeid med Arna og Langedalen pensjonistforening. Ytre Arna Pensjonistlag. Ytre Arna Pensjonistlag har 30 medlemmer og har sine treff i Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna. Laget rekrutterer pensjonister fra Ytre Arna og Haugland. Det har vært vanskelig for foreningen å få ny styreleder dette året, men dette er nå i orden og laget planlegger å rekruttere nye medlemmer i året som kommer. Arna Seniordans. Arna Seniordans er et åpent tilbud som har 60 medlemmer som samles ukentlig 32 uker i året i Ljoshall. Seniordans er en danseform der man i stedet for par / mann kvinne, deles inn etter farger. Dansen har spesielle betingelser som trenes inn. Arna Seniordans skal dette året ha kurs i line dance. 4

5 Arna og Åsane Røde Kors besøkstjeneste. Arbeidet omfatter Arna og Åsane bydeler. Besøksvennene besøker ensomme eldre i deres hjem eller på sykehjem, sykehus eller andre institusjoner. Besøksvennen kan også ta de eldre med på aktiviteter. Annenhver onsdag hentes eldre hjemme eller på sykehjem og tas med på turer i distriktet. Røde Kors har også en base i Åsane der man kan samles til kaffe og vafler og noen ganger underholdningsinnslag. Hver tredje uke er det kveldsmøter hvor beboere på Åstveit Sykehjem, Arna Helseheim og Utløebakken hentes med buss. Røde Kors besøkstjeneste har salgstraller på Arna Helseheim og Utløebakken. Medlemmene det refereres til i søknaden er aktive og passive besøksvenner, ikke seniorer som bruker tilbudene. Det arbeides med å rekruttere nye besøksvenner fordi man har lange ventelister med eldre mennesker som ønsker seg en besøksvenn. Deler av søknaden fra Røde Kors besøkstjenester faller utenfor det som kan støttes ifølge tilskuddsordningens retningslinjer. De andre bydelskulturkontorene har foreslått at Røde Kors besøkstjenestes søknader i de respektive bydelene avslås. Arna og Åsane kulturkontor vurderer det slik at de delene av søknaden som omhandler drift og tilrettelegging av sosiale møteplasser er støtteverdig. Espeland Seniordans. Espeland Seniordans er en gruppe som startet opp i 2009 under ledelse av Margit Solberg. Dansegruppen har tilholdssted i Friborg på Lone og har øvingskveld hver mandag. Det framkommer i søknaden at mange eldre i området mistet sitt trimtilbud da Trim 1 på Espeland ble nedlagt ved årsskiftet og at seniordansgruppen kan bli en erstatning for dette tilbudet. Det opplyses at 22 dansere møtte fram til første øving i februar. Søknaden faller inn under tilskuddsordningens retningslinjer. Ytre Arna Sanitetsforening. Ytre Arna Sanitetsforening skal feire sitt 100- års jubileum høsten 2009 med gjester og underholdning. Klubben har sine møter på Kulturhuset Sentrum og arrangere også tilstelninger og turer for eldre i bygden. Søknaden faller inn under tilskuddsordningens retningslinjer. Evt. restbeløp overføres til tilskuddsordningen "Tilskudd til lokale arrangementer" slik at det er kr ,- til disposisjon på denne ordningen for (Opprinnelig beløp kr ,-, fra samarbeidsmidler kr og fra seniorkulturformål kr ,-). 5

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Retningslinjer og søknadsskjema Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Tromsø kommune, Kulturavdelinger, Mellomvn. 33, Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon 77 60 50 00, telefax 77 602019

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 3/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Glasshuset, Sognsveien 210 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 18.00. Omvisning kl. 17.00. Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 22.02.2012 GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder for samtlige tilskuddsordninger

Detaljer

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.06.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011.

Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011. Møte mellom mennesker OG Stiftelsen Talentiaden dommerpanelet Brødrene Lieng bergtok på frivilligfesten ÅRSMELDING 2011 Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN Fayegården, Svenskegt. 6, 1776 Halden Tlf: 69 17 64 82 E-post: frivillig@halden.net ÅRSRAPPORT 2001 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til

Detaljer