HAFS kan vere med å redde klimaet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAFS kan vere med å redde klimaet"

Transkript

1 Framtid i karrieremesse 2010 HAFS kan vere med å redde klimaet Lutelandet kan bli ein viktig plass når Norge skal redusere sine CO2-utslepp. Her skal det lagast fornybar energi, og her kan offshore vindmøller bli sett saman og vedlikehaldne. Samstundes blir det arbeidd vidare med planane om industri som skal gjere stein frå Sogn om til aluminium samstundes med at CO2 blir bunde til reststoffa s. 3 Fjaler: Treng ikkje å veresupernerd s. 5 Gulen: Du får svar om du lurer på noko s.7 Askvoll: Gode naboar - i Kystgården s.7 Hyllestad: Avhengig av lokal ungdom s.9 Solund: Ein eksplosjon innan reiseliv? s.9 Som elev i åttande, niande og tiande klasse i HAFS-regionen, eller ved Dale vidaregåande skule, tenkjer du nok ein del på kva arbeid som er mogleg i regionen, og kva utdanningsvegar som er naudsynte? Er du lei av alle kva og korleis, får du høve til klårare svar på Karrieremessa Framtid i HAFS tysdag 9. februar kl Vi inviterer til utstilling med tema Framtidi HAFS -utdanning og arbeid i Fjalerhallen i Dale. Presentasjon av mange bedrifter i HAFS, opplæringskontor, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Teknisk Fagskule, Karriere Sogn og Fjordane, Nav og elevbedrifter. Du kan delta på Karriereseminar og nyte kultur. Og du kan delta i konkurransar og kjøpe mat og drikke. Karrieremessa er og open for foreldre og andre interesserte. Vel møtt! Saman med 600 elevar som er venta til messa er du hjarteleg velkomen!

2 2 Velkommen til karrieremesse Det er ei stor glede for meg å ønskje ungdom frå heile HAFS-regionen velkommen til karrieremesse i Fjalerhallen. Framtid i HAFS - her skjer mykje! Målet med messa er å vise fram dei karrieremuligheitene som ligg i regionen vår til ungdommane våre som no snart skal velje kva utdanning dei skal ta vidare. Då er det viktig at både næringslivet og det offentlege viser fram det spekteret av spennande arbeidsplassar som HAFS-regionen kan tilby. I tillegg er det viktig å sette fokus på at ikkje alle treng å vere arbeidstakarar. Kva med å vere din eigen sjef? HAFS-regionen treng også gründerar, og vi har eit godt utbygd apparat som kan hjelpe deg som går med ein god forretningsidè. For oss er det viktig at karrieremessa også fokuserer på dette. Skal vi utvikle HAFS-regionen vidare er gründerånda viktig. Den har tradisjonelt vore sterk i dette området, og det må vi dyrke vidare. Ei karriermesse er også ein stad å knytte kontaktar og å bygge HAFS-identitet. Dei siste åra har vi oppnådd mykje vi kan vere stolte av i denne regionen. Det har vi greidd gjennom å stå samla om felles prioriteringar, og det er det mange som fortener stor honnør for å ha bidrege til. Spesielt på samferdslesida er vi no i ferd med å få eit viktig gjennombrot i regionen. I år er det byggestart både på Dalsfjordsambandet og bru over Brandangersundet i Gulen. Viktige prosjekt som bru over Ytre Steinsund, Atløysambandet og utbetring av riksveg 57 er også løfta fram i prioritering og kan bli realiserte om ikkje altfor mange år. Alle desse prosjekta vil bidra til å knyte HAFS-regionen mykje tettare saman som eit velfungerande bu- og arbeidsområde. Saman med mykje spennande som skjer innanfor næringslivet med Sløvåg og Lutelandet som motorar- går HAFSregionen spennande tider i møte. Du er velkommen til å vere med på laget, og så er eg trygg på at karrieremessa vil vise deg at vi har mykje spennande å by på. Arve Helle Leiar i HAFS regionråd Messeprogram 0900 Messestart i Fjalerhallen Stand med bedrifter og utdanningsinstitusjonar. Seminarprogram i auditoriet på Dale VGS Høgskulen i Sogn og Fjordane Karriere Sogn og Fjordane Ask Adam Fjalerhallen Vi samlast alle til lunsj med appell av regionsleiar Arve Helle og kulturelle innslag. Seminarprogram i auditoriet held fram: Åm Sognnes Bygdeservice Trainee Jesper Wiig, NHO Karriere Sogn og Fjordane Ask Adam Parallelt med seminara har Ungt entreprenørskap kortkurs obligatorisk for alle frå 8. klassane i HAFS. 1430: Slutt Alle som har reist litt rundt på den sørlege kysten av Sogn og Fjordane ser at det ikkje var eit felles bu- og arbeidsområde som låg vår herre tyngst på hjarta då han skapte HAFS-regionen. Her er mykje vakker og variert kystnatur, flotte padleruter, nydelege toppturar med fantastisk utsikt mot det store havet, og dei verdskjende fjordane. Men vi kan ikkje leve av utsikt og flott natur!!!!! Mange fleire enn dei som gjer det, kunne truleg ha gjort det. Regionen vår er skreddarsydd for moderne reiselivsutvikling med spennande jobbar innan IT, sal, naturguiding, vertskap og kulturformidling. Gjennom det nye marknadsselskapet Fjordkysten AS, satsar vi no ekstra sterkt på å selje våre hemmelege perler til langt fleire turistar. Men her skjer meir. Brua over Brandangersundet vert ferdig neste sommar. Då har Fjaler Sparebank Havyard Leirvik AS Havyard Elektro AS Transplant Ralston & Bau / Nordic Materials Sunnfjord Energi AS HAFS-kommunane Frivillighetssentralen-Aktiv ungdom Elis AS Avans AS Røde Kors Haugland - Rehabiliteringssenter AS Røde Kors Nordiske UWC Sparebanken Sogn og Fjordane Dale Sko AS Vevang Produksjon AS Ungt Entreprenørskap Lutelandet Utvikling AS Lutelandet Offshore AS Fjaler Profilering øyane i Gulen fått fastlandssamband. Dette er viktig for det dynamiske næringsmiljøet heilt sør i Gulen. Industriutvikling, lakseforedling og kreativ IT-satsing vert kopla tettare saman. Her vert det utvikla spennande jobbar kvar dag. Kanskje du skal ha ein av dei? Men vi kan ikkje leve av utsikt og flott natur!!!!! Men det er meir på gang. Neste år startar dei å byggje på Dalsfjordbrua. Då utviklar vi eit felles bu- og arbeidsområde for over 7000 menneske på begge sider av Dalsfjorden. Arbeidsplassar innanfor undervisning, IT-utvikling, helsesport og rehabilitering så vel som varehandel, handverksbasert industriproduksjon, verftsindustri og offshore-retta industri kjem innanfor akseptabel pendleavstand. Kanskje har du allereie funne den flottaste plassen i Utstillarar i Fjalerhallen Blomstertorget AS Teknisk Hushaldning Gravdal Bygg AS Marine Harvest Norway AS Solund Verft AS Rysjedal Elektro AS Fotograf Marianne Breidvik Åm Sognnes Bygdeservice Esso Dale/Askvoll Buefjord AS/Bulandet Fiskeindustri Firda Billag Sunnfjord Geocenter Johny Birkeland Transport AS Wergeland-Halsvik AS Gulen og Masfjorden Utvikling AS Dale VGS NAV Helle Fabrikker Askvoll Skiltgravering Sivilingeniør Edvin Helle Utgjevar: Hafs regionråd Ansvarleg : Per Arne Tveit Utforming: Sjå I redaksjonen: Elevar ved Dale vidaregåande skule og Åsmund Berthelsen Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk Foto: Egil Vårdal Per Arne Tveit sekretær HAFS regionråd verda å sette opp eit hus? Med brua på plass, mangedoblar vi talet på arbeidsplassar som du enkelt kan dagpendle til. Men dette er ikkje alt.. På Lutelandet har vi store planar. Der vil vi lage arbeidsplassar av miljøutfordringane våre. Vi vil vere med på vedlikehald og opprydding i Nordsjøen, medan vi investerar for utnytting av nye energiformer som t.d. vindkraft. Her vert det bruk for både sveisarar og ingeniørar, men nye jobbar innan serviseyrka vil også komme til Men det må skje noko utanom arbeidstida også. Kva skal ein finne på når ein ikkje tenar pengar? Vel, det er vårt ansvar, og litt di utfordring. Vi treng konsertar, festivalar, kaféar og pubar. Gje oss gode tips og initiativ. Berekraftig moro i HAFS er ei felles utfordring. Bli med på laget du også!! Teknisk Fagskule Ask Adam Karriere Sogn og Fjordane Høgskulen i Sogn og Fjordane Totalrekneskap Byggopp Sogn og Fjordane Opplæringskontoret for prosessfag og mekanisk industri Opplæringskontoret for transport- og terminalfag og Opplæringskontoret for anlegg- og bergfaga Fjaler Bondelag Mo Jordbruksskule Bioforsk Vest Fureneset Landbrukskontoret i Askvoll og Fjaler

3 3 HAFS kan vere med å redde klimaet Foto: Tor Gjertsen Arbeidet går no for fullt med bygging av den første kaia på Lutelandet. Den får ei seglingsdjupne på over 20 meter og kan ta imot både oljeriggar og flytande vindmøller. Slik kan Lutelandet sjå ut om fem år dersom Lutelandet Offshore og Lutelandet Utvikling klarer å realisere planane sine. Dokken er også tenkt brukt til montering av offshore vindmøller på understell. Lutelandet kan bli ein viktig plass når Norge skal redusere sine CO2-utslepp. Her skal det lagast fornybar energi, og her kan offshore vindmøller bli sett saman og vedlikehaldne. Samstundes blir det arbeidd vidare med planane om industri som skal gjere stein frå Sogn om til aluminium samstundes med at CO2 blir bunde til reststoffa Treng alle typer kompetanse. Illustrasjonsfoto: Lutelandet Offshore AS Lutelandet ligg midt i HAFS med halvtimes køyreavstand frå Dale og Hyllestad, og med dei rette båtrutene innanfor god pendleavstand frå Hardbakke og Askvoll. Dermed kan her bli arbeidsplassar for folk som bur både i Askvoll, Fjaler, Hyllestad og Solund. Dersom planane skal kunna realiserast vil det trengast alle typer kompetanse. Det gjeld alt frå sivillingeniørar, via røyrleggjarar og kontorfolk til kokkar og malerar. På det nye industriområdet på Lutelandet kan ein setje saman flytande offshore vindmøller ved kai. Her er det 100 meter djupt nesten til kaikanten med open og vid innsegling og utsikt til ope hav. Unikt område Området er heilt unikt, seier administrerande direktør Tor Gjertsen i Lutelandet Offshore AS som er i ferd med å etablere ei service- og vedlikehaldshamn på området. Her kan flytande vindmøller setjast saman ved kai eller i dokk, og her kan dei kome inn for vedlikehald og modifikasjonar. Dermed kan ein redusere kostnadane ved dyr montering og dyrt vedlikehald ute i havet. I tillegg til offshore vindkraft vil Lutelandet Offshore satse på vedlikehald og oppgradering av riggar og andre flytande installasjonar i oljesektoren. Også når det gjeld denne marknaden er Lutelandet unikt med sin nærleik til dei store felta i nordlege Nordsjøen. Lutelandet ligg midt i smørauget med kort seglingstid til både Oseberg, Troll og felta på Tampen. Lutelandet Offshore vil også leggje til rette stor område for demontering av offshoreinstallasjonar. Med eit industriområde som kan bli 1400 mål og ei rein og djup lei heilt inn, er det knapt den installasjonen vi ikkje kan ta imot, seier Gjertsen. Utbygginga av industriområdet han no starta i regi av Lutelandet Utvikling AS gjennom dotterselskapet Lutelandet Eigedom AS. I tillegg er NVE no i slutthandsaminga av konsesjonssøknaden for Lutelandet Energipark. Ein vindpark som Statoil New Energy og Vestavind Kraft byggjer ut i lag. Unik satsing Dette er ei heilt unik satsing der vi får vindkraft og industri på same området, seier dagleg leiar Stein-Arne Ottesen i Lutelandet Utvikling. Utbygginga som no skjer på Lutelandet er eit resultat av avtalen mellom StatoilHydro og dei andre Gjøa-partnerane og Sogn og Fjordane fylke om utbygginga av Gjøa-feltet. Gjøa-partnerane har spelt ei heilt sentral rolle når vi no er komen i gong med prosjektet, seier Ottesen. Lutelandet kan bli viktig dersom Norge ønskjer å redusere CO2-utsleppa. Rett utanfor kysten her finn vi nokre av Noregs største utslepp. Dersom noko av kraftproduksjonen på felta her blir erstatta med vindkraft, vil det ha enorm effekt på Norges CO2-utslepp, seier Ottesen. Og Lutelandet vil vere den ideelle servicebasen reiseliv...natur...oppleving...verdiskaping...

4 17 Evergood jule 250 g pr. kg 71, Sfinx konfekt 380 g Nidar, pr. kg KIWI Vest M55 Oasenbilag Tlf Dale i Sunnfjord 6963 Dale - Tlf Møtestaden i Dale Set kvalitet og arbeidsglede i fokus Tlf overnatting/rom tlf Dale i Sunnfjord tlf Tlf Mail: - Hagesenter 35 tilsette Omsetning 110 mill NOK Forretningsområde totalleverandør av elektrotenester til maritim næring Rolf = Produkt PA/ Intercom Brannalarm Motorstartere/ tavler trafoar frekvens convertere etc. Kompetanse elektroprosjektering kulaste grisen på elektroinstallasjon oppstart/testing modulproduksjon - ingeniørtenester Vår Visjon I lag med Havyard Group bli verdsleiiande på skipsbyggingsteknologi Sparebanken Sogn og Fjordane - la oss fellesskape framtida vår meirennbank.no ssf.no HAVYARD 6953 Leirvik i Sogn, Norway Tel Fax Nokre av våre underleverandørar: Member of the R.STAHL Technology Group

5 5 Gode medarbeidarar i Elis: Stian Lunde og Ole Jacob Bye. Elis ein arbeidsstad for deg? Elis har utvikla programvare for energibransjen som har fått namnet ElWin. Dette er eit dataprogram som kan brukast til det meste, til dømes lagring av kunde informasjon og installasjonar. - Det er eit stort og omfattande program ein ikkje kan rekne med å forstå med det første, forsikrar Bye dei tydeleg forvirra intervjuarane. Meir enn IT-nerdar - Dei fleste trur kanskje Elis består av ein gjeng IT-nerdar, men her fins og både allmennlærarar og siviløkonomar, seier Bye, før han skyt inn: - Sjølvsagt treng vi kompetente tilsette med ingeniørutdanning og IT-bakgrunn for vidare utvikling, informatikk og backup. Men i dei seinare åra har opplæring og kursing for kundar om programvara vi sel, blitt meir relevant. Til dette treng vi pedagogar og folk med talent til å lære frå seg. Også resepsjonistar og gode administratorar er folk vi søker etter. Å vere interessert og villig til å lære om programmet, er minst like viktig som god utdanning. Lys framtid Bye ser positivt på framtida til Elis: - Med både Dalsfjordbrua og Lutelandet i sikte, håpar vi på å kunne rekruttere endå fleire tilsette grunna større tilflytting og betre transportnettverk. Bye kjem også med ei oppfordring til nysgjerrige jobbsøkarar: - Dersom du er interessert i å jobbe på Elis må du ikkje vere Eit godt arbeidsmiljø med tett samarbeid. Tekst og foto: Camilla Kummeneje og Marte Haugen Kjosaas - Du treng ikkje vere supernerd for å jobbe på Elis, smiler Ole Jacob Bye, og legg til: Så lenge du er engasjert og har vilje til å lære, møter vi deg med eit ope sinn. Bye arbeider som konsulent i IT-selskapet Elis, eit av dei leiande selskapa i bransjen. - Det var Ove Myklebust som starta det heile i 1992, saman med tre-fire medarbeidarar. Elis har hatt ei enorm utvikling frå den gongen. I dag er det heile 54 tilsette i bedrifta, kan ein stolt Bye fortelje. redd for å ta kontakt. Det er svært positivt for oss om du har tilknyting til området på ein eller annan måte. Ole Jacob avsluttar med å rose arbeidsmiljøet på Elis: - Her er eit godt arbeidsmiljø med tett samarbeid. Gjennom ulike prosjekt er det lett å komme i kontakt med andre tilsette. Sosialt samvær som turar er og noko bedrifta har prioritert. Då vi forlèt lokalet var det siste vi høyrde, den gode stemninga frå humørfylte elisarbeidarar. samarbeid...komunikasjon...energi..industri...

6 6 Ungdomsblikk på ei FRAMTID I HAFS HAFS-regionen som består av kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen slit med nedgang i folketalet. Nedgangen har auka meir og meir dei siste 20 åra. Statistikk for Askvoll viser at folketalet har gått ned med litt over 500 innbyggjarar på 20 år, og det er stor nedgang i dei andre kommunane også. Det kan vere fleire årsaker til fråflytting frå kommunane, men hovudårsakene er mangel på arbeidsplassar, utdanning, fritidstilbod og dårleg samferdsle. Dette er tilbod som er betre i byar og tettbygde strøk. Dei fleste ungdommane reiser til byar eller tettstadar for å ta utdanning. Førde, Sogndal og Bergen er dei næraste stadene der ein kan få seg ei høgre utdanning. Mange får seg jobb og bli verande på der dei tek utdanning etter at dei er ferdige. For andre som kunne tenke seg å flytte heim att, er det ikkje sikkert at kommunen har relevant arbeid å tilby. Nokre let seg freiste av det urbane bylivet, til dømes kulturtilbod og av den grunn vel å busetje seg andre stadar enn i HAFS-regionen. Av Øyvind Takle Det er god plass, frisk luft og ikkje altfor mange folk Dårleg økonomi Generelt er det dårleg økonomi i HAFSregionen som fører til at ungdom og andre moglege tilflyttarar vert usikre. Samferdsle og kommunikasjon er ein stor brems for utviklinga i kommunane. Elendig infrastruktur i kommunane fører til at ingen nye bedrifter vil etablere seg. Dette gjeld spesielt industribedrifter og bedrifter som produserer varer som skal fraktast ut av kommunen. Dårlege vegar og rutetilbod set begrensningar som ein ikkje opplever i tettbygde strøk. Dessutan blir dei fleste nye store vegar som blir bygde i fylket vårt bompengefinansiert, og dette er ekstra kostnader som kundane til slutt må betale for. Dårleg økonomi i HAFS gjer det vanskeleg å byggje ut arbeidsplassar, helsevesen, fritidstilbod for barn og unge, og andre sosiale tiltak som gjer ein kommune attraktiv å bu i. Ressursane går til å oppretthalde mange av tilboda som allereie eksisterer, men sjølv her slit kommunane iblant og må leggje ned skular, ungdomsklubbar og anna. Negativ sirkel Fråflyttinga kan få store konsekvensar for HAFS-regionen. Vi kjem inn i ein negativ sirkel: unge og arbeidsdyktige personar flyttar ut av kommunane, dette fører til at kommunane misser inntekt, og det vil ikkje bli mogeleg å oppretthalde arbeidsplassar og andre tilbod i kommunane. Når dei fleste arbeidsplassane er nedlagte, vil det ikkje vere mange innbyggjarar som blir verande i kommunane. Det vil bli eit fleirtal av eldre i kommunane, og dei einaste arbeidsplassane som blir att er i helsesektoren og kommuneadministrasjonen. Utan skular eller arbeidsplassar kjem samfunnet til dø ut. Det vil bli nesten umogleg å byggje opp att samfunnet etterpå viss noko slikt skjer. Fleire tiltak For å stoppe fråflyttinga frå HAFSkommunane er det fleire ting som kan og bør gjerast. Ein ting er å byggje ut betre vegar og bruer slik at det ikkje går så lang tid å reise frå A til B. Dette gjer at det blir lettare å pendle. Folk er ikkje villige til å bruke så lang tid på å reise til og frå arbeid, til dømes unødig venting på ferje. Dei fleste er villige til å betale bompengar viss det kortar ned reisetida. Kommunane må også satse meir på utbygging av arbeidsplassar og støtte dei som allereie eksisterer. Men for å få til dette må kommunane ha folk som kan drive desse arbeidsplassane og som veit kva dei held på med. Bruer og vegar er ein ting for å lokke personar til å flytte til kommunane, men også andre tiltak kan gjerast som for eksempel det Askvoll har gjort, å selje tomter nesten gratis. Om dette hjelper får vi vente å sjå. Vi må få eit enklare regelverk når det gjeld nybygg og tomter som er tilpassa naturen og distriktet vårt. Det eksisterande regelverket er altfor firkanta når det gjeld kvar ein vil setje opp nye hus. Dei få som vågar å satse på distrikta vert «pressa» til å bu i byggjefelt, enten dei vil det eller ikkje. Folk som vil etablere seg har gjerne lyst til å bu litt fritt, og nær sjøen. 100 meter grensa hindrar dette. Etter mi meining bør dei som torer å satse på distrikta premierast med dei beste tomtene, og få lov å setje opp hus nær sjøen. Denne regelen fungerar i Oslo fjord området, men her i HAFS slit vi med motsatt problem. Eg trur ikkje kyststripa vert overbefolka sjølv om ein og annan får kjøpe tomt som grensar til sjøen. Natur og frie områder har vi rikeleg av, og det er netopp dette vi brukar som lokkemiddel for å få folk til å bu i HAFS. Mange fordelar Reklame om regionen er også bra, for det er mange som kunne tenke seg å bu her i HAFS med god plass, frisk luft, mindre stress og så å sei ingen trafikkork. I tillegg kan du få eit hus som er tre gongar større enn ei leilegheit i byen for same prisen eller kanskje billegare. Det er unge menneske vi treng i kommunane, og statistikk viser at det er stor nedgang i talet på fødslar i regionen. Derfor må fritids og arbeidstilboda bli oppgraderte slik at ungdomen kan bli lokka tilbake. Ideen om å kutte ut fylka og heller dele opp landet i regionar ville vore betre for Vestlandet. Då ville vi fått Vestlandsregionen med hovudsete i Bergen. Det ville vorte ei meir jamn fordeling av ressursane frå staten, og vi ville kanskje kunne få fleire representantar frå Vestlandet inn på Stortinget. Med ein slik region ville Vestlandet stått sterkare og kunne klare å få fram betre distriktspolitikk. Helst Atløy Eg kunne godt tenke meg å bu i HAFS når eg vert vaksen, og aller helst på Atløy viss det nokon gong blir bru. Dette miljøet passar meg perfekt. Det er god plass, frisk luft og ikkje altfor mange folk, og det er ikkje noko av storbyane sin stressande kvardag med dårleg luft og mykje bråk. Det er ein fredeleg plass der alle kjenner alle i bygda si, eller veit kven dei er i alle fall. Det som spørst er om det er jobb til meg i HAFS når eg vert vaksen. For min del kunne eg fint ha jobba i Dale viss det var bru over Dalsfjorden og bru frå Atløy til Askvoll. Då ville eg ha brukt ca 25 minutt på turen. Bru over Dalsfjorden er snart ein realitet, og det er håp om Atløy-bru. Askvoll og Fjaler vert dermed knytt sterkare saman, og utbyggjing av Lutelandet kan gje store moglegheiter for heile HAFS regionen. Det vi treng er politikarar som torer å satse og kan fronte HAFS regionen på sentrale hald. Direkte raudt kort! Målet til Dale vgs er vilje til visdom og venskap. Men eg vil heller påstå at målet er meir firkanta med netting i. Ja, vi veit alle at Dale på linje med mange andre bygder er ei fotballbygd. Sjølv om fotball ikkje er ei storsatsing på Dale vgs, så har eg ein liten idé om at det kan vere tilfelle likevel. Lat oss no undersøkje dette nærare og sjå litt på forholda mellom EFLSVÅPFFNI og EEEFE. Eg har gjort ein kjapp kalkulasjon ut frå sistesida i årboka der dei tilsette er. Cirka 52,63 % av alle tilsette er EFLSVÅPFFNI. 73,07% EFLSVÅPFFNI viss ein reknar berre med lærararstaben og tilnærma 100% EFLSVÅP- DFNI viss ein ser på gymlærarane. Ein vesentleg høg prosent. EFLSVÅPFFNI står forresten for Ekstremt-fotballinteressertlærar-som-vel-å-prioritere-fotball-framfor-normale-interesser, og EEEFE står for Eg-er-einfotballfavorisert-elev. Denne høge prosenten gjer at nesten kvar gong ein EFLSVÅPFFNI kjem inn i klassen, så lek det ut ein Da skolle no vore straffe syns eg!. Flørtande kommentarar mellom elev og lærar ligg i lufta gjennom heile timen. Samtalen går som oftast på om Manchester klarer å slå Liverpool på bortebane i cupen. Null problem, seier læraren og humrar lunt. Du kan no nett tru da, ler eleven og rødmar litt. Det heile blir nesten litt romantisk. Dei ikkje-interesserte elevane brekker seg litt og held fram å arbeide. Men ein kan jo sjå positivt på det sidan karaktersnittet stig betrakteleg om du held med same lag som læraren. Eg held vel dagleg med rundt tre forskjellige lag. Men det kjem jo an på timeplanen. På Dale vgs er det ferdigheitene dine i fotball som avgjer kven du kjem i klasse med. Dei gode får nemleg a-lagstrenaren som gymlærar. På ungdomsskulen sette vi opp ynskjelister om kven vi ville komme i klasse med på vidaregåande. Eg var så uheldig at kompisen min var for god i fotball til at vi kunne komme i same klasse. Eg må seie meg imponert over fotballspråket. Geniale uttrykk som ballen er rund og fotball er fotball får meg til å måpe av beundring. Her nærmar vi oss utan tvil Shakespeare på sitt beste. Dømt er dømt, har òg blitt ein slager dei seinare åra. Men eg kan nok seie meg mest einig med Ole Jakob Nedrebø si utsegn om at viss fotball skulle hatt like gode vilkår som kultur, så hadde dei trena på bøen nedafø ungdomshuset. Uttrykk og motto er det òg på skulegensarane våre. Dei einaste som får noko ekstra på gensaren er dei som er så taktiske å velje breiddeidrett. Dei får breiddeidrett på gensaren. Eg ville gjerne hatt sosialantropologi på min gensar. Dale-trenarane er det morosamt å studere. Ikkje berre har alle i gjennomsnitt minst to BMWar ståande, men dei er òg plassert rundt i bygda på ulike stadar i jobbane sine. I banken, i kommunen, på skulen og liknande. Flørtande kommentarar mellom elev og lærar ligg i lufta gjennom heile timen. Dette har den effekten at uansett kvar du befinn deg i Dale, så veit du kor ei jevlige kule Roony skaut eller so sjukt blind Tom Henning Øvrebø va på syndag!. Det at fotball er så viktig har dei lokale bedriftene nytt godt av. På Håret har tent godt på den populære kunstgrassveisen, som blir marknadsført av sjølvaste ordføraren. Og på BM Byggservice er dei ofte utseld for 16-meterstokkar. Trenarane sjølve går i lange boblefrakkar som har pinlege likskapar med dei gestaposoldatane brukte under andre verdskrig. Einaste forskjellen er at gestaposoldatane var flinkare å skyte, spesielt dødballar. Kvar gong eg ser Anne Frank, manglar det noko. Kvar er Dale-logoen? Veldig forvirrande. Men for ikkje å bevege meg for langt inn i offside, så skal eg skryte litt av fotballen i Dale. For Dale burde jo sjølvsagt vere stolt over fotballen sin, fordi faren til Eirik Bakke, Svein Bakke, kom jo frå Bakkeneset i Holmedal, noko som tidlegare låg i Fjaler. Men før tilleggsminutta er over vil eg berre seie at det er synd og litt trist at den einaste skulen i HAFS-regionen er så prega av fotball. Mitt håp for Dale vgs er at ein i framtida vil satse på meir breidde enn idrett. Viljar Hansen Losnegård

7 7 Lurer du på noko? AskAdam Gode naboar i Kystgården Blid kvartett: Bjørn Magne Solheim, Sissel Igland, Herfinn Takle og Anders Lien. Av Malene Oppedal og Ragnhild Oppedal GULEN: I 2009 vann SMS-tenesta AskAdam gründerprisen for ungdom i Sogn og Fjordane. Gründerane Linn og Njål Wilberg har etablert seg i Mjømna i Gulen kommune, og viser at det er mogleg å starte ei suksessfull bedrift i utkantstrøk. Vi ynkste å vite meir om bedrifta og intervjua dei to gründerane. Tekst og foto: Andrea Helle Strømmen ASKVOLL: I november i fjor opna Kystgården nytt næringsbygg i Askvoll sentrum. Askvoll Bygg og Interiør fekk to nye naboar: Expert Askvoll og Askvoll Møbler. Kvartetten vart komplett 5. januar 2010, med Askvoll Rekneskapsteneste i andre høgda. Kommunesenteret i havgapet har no endeleg eit breitt tilbod til hus og heim, alt under eitt tak. -Folkegjennomstrøyming a har auka betrakteleg, seier ein fornøgd Bjørn Magne Solheim etter ei flott avslutning på Han er ein av eigarane av det nyoppførte næringsbygget ved kaia i Askvoll, saman med Anders Lien og Egil Vårdal. Dagens Kystgård er ei utviding av det bygget som Askvoll Bygg og Interiør har halde til i sidan Per i dag rommar bygget tre butikkar, seks husvære under bygging, og kontorlokale. Tørrskodd og sosialt - Fordelane med fleire butikkar under same tak er sjølvsagt mange, seier Anders Lien. Han står bak den nyetablerte møbelforretninga Askvoll Møbler AS. Han fortel at det å kunne gå tørrskodd mellom butikkane er ein fordel, spesielt her på den regnog stormfulle kysten vår. - Samtidig vert det også meir sosialt, både for oss og kundane, kjem det frå Solheim. Han har sjølv fire tilsette, og ser på det å få 11 nye ansikt inn i bygget som ein klar fordel. - Vi er plutseleg 15 som et lunsjen sin på same pauserommet, og som kan oppmuntre kvarandre på dårlege dagar. Kundane møter smilande og blide menneske bak disken, og møter andre handlande som dei gjerne ikkje har sett på lenge. Dei tre butikkane har fått ein fantastisk start, med eit samla tal på over 3500 avslutta sal, berre i desember. Alle i Askvoll innom - Det vil vel eigentleg seie at heile befolkninga i Askvoll har vore innom dørene, pluss endå litt fleire! Og det beste er at kundane kjem att, så dei verkar å like det dei ser, smiler Herfinn Takle, leiar av Expert. Han kan fortelje at i elektronikkbransjen generelt har 2009 vore eit år prega av nedgang i marknaden, men det har ikkje han merka noko til. - Askvollingane handlar som aldri før, og salet i desember var mykje høgare enn tidlegare år. I tillegg ser vi at vi får fleire kundar frå nabokommunane, som kanskje tidlegare heller hadde teke turen til Førde. Det er berre nok eit bevis på at Askvoll som sentrum har vorte styrka, og vi håpar denne posi-tive trenden fortset i framtida. Sissel Igland og resten av gjengen på Askvoll rekneskapsteneste har nyleg flytta inn i nye, lyse kontorlokale i andre høgda. - Vi er veldig nøgde. Her har vi god plass, ligg sentralt til, og i tillegg har vi kanskje det pauserommet med finast utsikt i heile kommunen? Nok eit bevis på at Askvoll som sentrum har vorte styrka SMS-tenesta går ut på at ein kan sende inn eit søkeord om noko ein lurer på. Få sekund seinare vil ein motta opptil tre SMS med faktaopplysningar henta frå Wikipedia. Etter dette kan ein sjølv velje om ein skal få tilsendt meir informasjon eller ikkje. Suksessfull bedrift I utkanten Sikre kvaliteten Bedrifta har til vanleg to fast tilsette, og fleire på deltid. Tenesta er i hovudsak automatisk, men det som ikkje står på Wikipedia må slåast opp manuelt. Difor kan det verte nødvendig med fleire tilsette som kan jobbe utanom vanleg arbeidstid, om nettene og i helgane. Arbeidarane skal sikre at kvaliteten på tenesta er bra. Det inneber å svare på så mange SMS så fort og så bra som mogleg, og passe på at alt går rett for seg. Fleire tusen søk Tenesta er svært mykje brukt, og det er fleire tusen søk dagleg. Tal på søk er stadig stigande. Dei mest populære søkeorda er dei som vert køyrt i reklamane, og saker som er aktuelle i notida. Grunnen til at reklameorda er så populære er at folk vil teste tenesta. Eiffeltårnet og James Bond er blant anna mykje brukt. Andre populære ord i året som har gått er Michael Jackson og Harry Potter. I framtida satsar bedrifta på å utvikle tenesta endå meir. Dei vil sørgje for at kvaliteten forbetrar seg, og dei vil prøve å få i gang ein god database sjølve, og ikkje berre bruke Wikipedia. Gründerane håpar dette kan vere ein trygg arbeidsplass, også i framtida. Har du ein god idè? Ta kontakt med FNU for ein uformell prat. Vennleg helsing Linda Hovland Dagleg leiar Tel Mob E-post. Nettside.

8 8 Fjaler folkebibliotek Kva er ditt talent og dine Opningstider: Straumsnes filial: mån. stengt ons tys ons. stengt Guddal filial: tors ons fre laur. i mnd EPOST: ambisjonar? Elis AS er blant Norges leiande IT-selskap innan utvikling av prosessystem til energibransjen. Programvara ElWin står fram som den mest robuste løysinga på marknaden. 60 høgkompetente medarbeidarar held til i topp moderne lokale i Dale i Sunnfjord. I Elis er det kompetansen og initiativet frå den enkelte som driv kvardagen. Alle tilsette har innverknad på dagleg drift og store moglegheiter for fagleg og personleg utvikling. Vi verdset mangfald i erfaring og bakgrunn. Dei spennande oppgåvene er der - spørsmålet er kva som er ditt talent og dine ambisjonar? I Elis kan draumar gå i oppfylling utan at du må forlate HAFS-regionen. Telefon: Dale i Sunnfjord Kraft bak smarte løysingar Elis AS Trafikkopplæring i Høyanger og Dale i Sunnfjord Dale i Sunnfjord Egil Strandos Tlf Høyanger Geir Sunde Tlf Førarkort kl B (personbil) Førarkort kl M (moped) i Dale Mørkekøyring Trafikalt grunnkurs Askvoll Bibliotek 6980 Askvoll- tlf Opningstider: måndag tysdag onsdag torsdag , , , Dale Servicesenter AS OPE KVAR DAG TIL KL DALE - TLF Tlf DIN LOKALE GARDIN OG MØBELFORHANDLAR. Møte mellom menneske - i frivillig aktivitet og teneste Frivilligsentralen BOKS DALE I SUNNFJORD - TLF FAX og volontørtenesta i Fjaler Kontor: Dale senter, 3. etg Tlf / Dale senter - Postboks Dale - o l e h o p h o p e r e k n. n o Te l e f a x : m o b i l Dale Tlf Faks Ope: Måndag - fredag Laurdag 9-18

9 9 -Er arbeidsmiljøet bra? -Arbeidsmiljøet er bra, og dei tilsette er sjølve med å forme arbeidsmiljøet og korleis vi skal ha det i lag på jobb. -Mange jenter tenkjer kanskje at det berre er gutejobbar på Havyard. Er det stort mangfald av jobbar? -Vi har nokre jenter i produksjonen. Dette er veldig positivt, og nokre av desse har vore lærlingar, teke fagbrev og jobbar no som bas. Jentene er veldig flinke sveisarar og rørleggarar. Vi har jenter også innafor andre kategoriar. - Når blei Havyard starta? - Verftet har eit offisielt oppstartår, Då starta Jonas Løland i det små med ein slipp lenger inne i fjorden. Verftet vart bygd og starta på Kjørneset i Kor mange jobbar der? - No er det 170 fast tilsette på verftet og 30 på Havyard Elektro. I tillegg er det om lag 300 innleigde. Det vil seie at vi set vekk ein del arbeid på fastpris til underleverandørar. Dette er t.d maling, innreiing, ein del på maskin, rør og stål. -Etter nedgongstidene i sommar er det mange som lurer. Treng de eigentleg meir folk? -Vi treng heile tida fagfolk og kan ikkje få nok av mekanikarar, platearbeidarar, prosjektleiarar og Verftet si framtid er avhengig av lokal kompetanse. Foto: Roger Ellingsen Det er viktig med industriarbeidsplassar i HAFS-regionen, meiner Bente Nesse ved Havyard. Og for dei som har ambisjonar om å skaffe seg jobb er mykje mogleg ved verksemda i Leirvik. Havyard er avhengig av lokal ungdom Tekst: Kamilla Systaddal E-post intervju med viseadministrerande direktør Bente Nesse ved Havyard i Leirvik: ingeniørar. Ingenting er betre enn tilsette som er heimehøyrande i distriktet. -Kva slags utdanning må desse ha i så fall? -Fagarbeidarar går først to år på yrkesfag og deretter to år lærekontrakt i bedrift. Vi tek inn fleire lærlingar kvart år. Vi har stipendordningar for tilsette som vil ta vidareutdanning. -Har du ein liten sluttappell frå Havyard til ungdommen i HAFS? -Industriarbeidsplassar er viktig i HAFS regionen, og ved Havyard er mykje mogleg for dei som har ambisjonar om å skaffe seg ein god jobb. Havyard er avhengig av at lokal ungdom ynskjer å ta ei utdanning med sikte på å få jobb på verftet. Eit verft i Hyllestad i framtida utan lokalt tilsette er umogeleg å tenke seg. Dersom verftet forsvinn vil kvar einskild tilsett ved Havyard dra med seg 3 andre arbeidsplassar i kommunen (regionen). Det fortel noko om kor viktig verftet er for regionen. Og verftet si framtid er avhengig av lokal kompetanse. Nederst i kvar epost avsluttar Nesse med «Best regarads». Noko som viser oss kor internasjonale Havyard eigentleg er. Solund Næringsutvikling A/S Starta opp 2005 Dagleg leiar: Tom Erling Bahus Eit samarbeidsprosjekt mellom Solund Næringssamskipnad, Sparebanken Sogn og Fjordane og Solund kommune. Målet er å utvikle næringslivet med fleire arbeidsplassar og auke innbyggartalet i kommunen. Ein eksplosjon innan reiseliv? Styreleiar: Tom Færøy Internett: Solund: -I følgje reiselivsguru Jens A. Risnæs kjem Solund til å oppleve ein eksplosjon innan reiseliv, om vi vil det eller ikkje, seier dagleg leiar i Solund Næringsutvikling, Tom Erling Bahus. Han kom til Solund for fire og eit halvt år sidan frå Rauland i Telemark. - Masseturisme er ikkje ei problemstilling. Målet er eit reiseliv som er med på å utvikle samfunnet positivt, seier Bahus - Her er eit utradisjonelt landskap. Og dei verdiar og særlege forholda vi har her, vert meir og meir etterspurt. Og vi må ha ei utvikling innan reiselivet som også er gunstig for resten av samfunnet, seier ein som ser optimistisk på utviklinga i Solund. - Sjølvsagt heng det saman med måten ein måler ting på, men eg tykkjer det går bra her ute. Vi er kommunen som går andre vegen, med positiv folketalsutvikling. Mot alle odds, og i eit reint øysamfunn utan veg. - Kva er den viktigaste utfordringa for reiselivet i Solund? Utfordringa er å få stort nok kundegrunnlag - Utfordringa er å få stort nok kundegrunnlag slik at det er mogleg å utvikle ein økonomisk aktivitet forsvarleg. Bahus viser til oppbygginga av skianlegg der anlegga vart bygd på grunnlag av at folk hadde hytter i området. Seinare bygde ein opp med utleige av senger. Solund er i gang med eit større reiselivsprosjekt der målet mellom anna er bedriftsmarknaden med opphald i Solund på to til tre dagar. Reiselivsprosjektet har dei kalla Kort og godt. Og prosjektet er ein del av Innovasjon Norge si satsing på kortferie, ein marknad som syner kraftig vekst. Bahus eig sjølv to reiselivsverksemder i kommunen. Den eine er kombinert med utleige av kontor.

10 10 Verdiskaping med basis i verneverdig kystnatur - Rydding av søppel i Sørværet - Turstiar og felles turkart i heile HAFS - Bruk av naturkunnskap i undervisning og turisme - Meir naturbasert reiseliv - Fleire villsauer som held kulturlandskapet i hevd - Aktiv bruk av kystarven i markedsføring og profilering interressert? Kontakt: Per Arne Tveit tlf Hyllestad kommune Organisasjonen Hyllestad kommune er ein stor arbeidsplass med omlag 200 tilsette. For å fylle desse jobbane treng vi stadig nye medarbeidarar. Vi søkjer deg som har utdanning innan helse og sosialfag, utdanning for læraryrket, barnehagebakgrunn, økonomisk og administrative studiar og personar med bakgrunn frå tekniske fag.vi tek inn lærlingar. Velkomen som søkjar til stillingar i Hyllestad Kommune! TLF FP Fjaler Profilering Dale Senter 6963 Dale i Sunnfjord Tlf: / Web: Sjå Verkstad for visualisering Samarbeid er nøkkelen til: -nye vegsamband -miljøretta industriutvikling -og berekraftig vekst på kysten av Sogn og Fjordane Regionråd Lutelandet Dalsfjordbrua Brandangersundet Havyard

11 11 Nettbank? Ynskjer du å lære å bruke telebank, smsbank og nettbanken? Vil du bli betre kjend med alle fordelane som du kan få av nettbanken? Ta turen innom banken så skal du få god opplæring hjå oss. Tlf No er vi i gang! Sjå etter aktuelt frå heimesida:

12 12 Sogn og Fjordane fylkeskommune Dale vidaregåande skule Utdanningsprogram: Visjon: Vilje til visdom og vennskap Internasjonalisering BA: Bygg og anleggsteknikk HS: Helse og sosialfag SE: Service og samferdsle ST: Studiespesialisering TP: Teknikk og industriell produksjon Dale vgs er den einaste vidaregåande skulen i HAFS-regionen. Dale vidaregåande skule har internasjonalisering som ein del av kvardagen. Ein utanlandsk volontør jobbar på open skule, i kantina og i framandspråktimane. Dei siste to åra har skulen hatt eit stort utvekslingsprogram med Spania. Vidare er det tradisjon med klassetur til Praha for avgangselevar på ST. Open skule Tysdag og torsdag ettermiddag og kveld er det open skule. Då er det middagsservering, opne spesialrom og ulike aktivitetar med fellesturar i nærområdet. Vi har både yrkesfag og studiespesialisering. Skulen ligg i Dale, ein stad med lange og rike skuletradisjonar. Skulebygget er moderne, og vi har nyleg utvida med nytt auditorium, videokonferanseutstyr, fleire velutstyrte klasserom og meir fellesareal. Fjalerhallen og Dingemoen Idrettspark ligg i same området. Skulen hjelper til med å skaffe hyblar til elevar som treng det. Velkommen til oss! -Tlf

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 5. - februar 2011 Havyard Leirvik Meir side 3 BIS Production Partner Meir side 6 Intervju Ørjan Øvstetun Meir side 6 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger Kunnskapsminister Kristin

Detaljer

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug.

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Næringsav sa i Askvoll Nr. 4 25 juni 2015 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Krabbefestivalen Sauene lokka Peder heim... s. 4 Frå topp til tå........ s. 8 Ein amerikansk

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSEAVISA 2011 vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSA 2011 Side 2 Velkommen til yrkesmessa Torsdag 3. februar

Detaljer

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7 Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 4. - mai 2010 BIS Production Partner Meir side 3 Ewos Meir side 6 Det nye faget Meir side 7 E DETTE ER PRO Elkem Bremanger Lærling i gjenge Runar Eikenes (18) frå Førde

Detaljer

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 4. - februar 2010 Eit spark i røvi... Meir side 3 Omveg til prosessfaget Meir side 4 Vil ha ny skilting framover Meir side 7 DETTE ER PRO Y-vegen funkar E Elkem Bremanger

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7.

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. - januar 2013 Gode råd gratis! Les s. 3 Kick-off for lærlingar Les s. 6 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger nesseplast Målet med denne utgåva

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

Buldring 20. Fylkesmagasinet. Utg. 1 / januar 2010 / 10. årg. - Adrenalinkick

Buldring 20. Fylkesmagasinet. Utg. 1 / januar 2010 / 10. årg. - Adrenalinkick m 2 SIDE 27-38 n No kjem Kvivsvegen n Jølster Bilelag n Sandane Lufthamn utvidar Norges eldste hotell 10 Buldring 20 Til topps i ølbrygging 8 INFORMASJON Fylkesmagasinet Utg. 1 / januar 2010 / 10. årg.

Detaljer

Ørsta kulturhus 24. januar 2007

Ørsta kulturhus 24. januar 2007 Ørsta kulturhus 24. januar 2007 S. 3 I eit koseleg lite lokale i V - TV S. 5 (48) - S. 5 ska V (17) - s S Å seg til is e ess g aska ko a a ga e sett S. 6 V - - S. 8-1 1. Kva linje har du lyst til å 2.

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK

VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK Arbeidsrapport: nr 98 Jørgen Amdam, Kåre Beite, Finn Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Turid Hanken, Geir Tangen VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer