Årsberetning for Bergen Røde Kors Hjelpekorps 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Bergen Røde Kors Hjelpekorps 2013"

Transkript

1 Årsberetning for Bergen Røde Kors Hjelpekorps 2013 Korpsrådet 2013 Korpsrådet hadde følgende sammensetning i 2013: Korpsleder: Peter Alexander Pettersen Operativ leder: Magnus Myrseth Administrativ leder/nestleder: Monica Sæle Styremedlem: Bjarte Hammervik Styremedlem: Andreas Myrseth Styremedlem: Karianne Lisund Varamedlem: Helge Haugland Varamedlem: Thomas Sellevoll Korpsleder har representert korpset som styremedlem i lokalforeningsstyret for Bergen Røde Kors. Bergen Røde Kors Hjelpekorps eier 25% av Røde Kors Ambulansen Bergen. Fagledere i 2013 Vaktfordeler: Karianne Lisund Instruktørleder: Karoline Flatekval til Thomas Andre Transeth fra Sminke og markør: Ingvild Sandvik Depotleder: Hilde Hauken til Øyvind Hatland fra Sambandsansvarlig: Christer Berg Johannesen til Øyvind Bauge fra IKT: Christer Berg Johannesen Krevende lende: Thomas Andre Transeth til Annette Raa fra Sykkelgruppen: Thomas Andre Transeth Hyttegruppen: Andreas Myrseth Scooterleder: Terje Myrseth Transportleder: Magnus Myrseth til Christian Haugland fra Valgkomité 2013 Medlemmer: Vara: Christer Berg Johannesen Signe Vinje Hilde Hauken Ingvild Nyre Knudsen Fredrik Fossedal, trakk seg i mars 2013.

2 Medlemmer Hjelpekorpset hadde ved årets slutt 109 godkjente medlemmer, hvorav 64 med ID-kort. Hjelpekorpsets lokaler Hjelpekorpset har depot i kjelleren til Bergen Røde Kors Sykehjem. Deler av det gamle vaskeriet til sykehjemmet har fremdeles vært under oppussing for å bli kontor og «et sted å være». Til undervisning disponerer vi Festiviteten sammen med Verdighetssenteret. Hjelpekorpsets garasje i «Kroken» Hjelpekorpset eier garasjen i Kroken. Ved årsslutt er alle tre plassene leid ut til Coba Christensen Begravelsesbyrå AS. Garasjen har vært vedlikeholdt gjennom året, men det må byttes tak i Hjelpekorpsets hytte; «Føykely» på Kvamskogen Føykely fungerer som base for vintertjenesten på Kvamskogen, samt som vertskap for Helse Bergen, representert ved Røde Kors Ambulansen Bergen, gjennom vintersesongen. Hytten er vedlikeholdt gjennom året, det er i år ryddet og fått vekk masse boss, revet vekk gammelt brannvarslings system og montert nytt, fått nye madrasser, dyner og puter i alle sengene. I flyen er det malt vegger og tak på alle soverom og gang, malt senger på soverom, skiftet alle lamper, malt alle vinduer og dører og listet alle rom. I ytterste gang første etasje er alt av inventar revet vekk, vegger, tak og vindu er malt, det er ryddet i lednings systemer og monter ny lampe, montert opp nytt inventar og listet. På tv-rommer er tak, vegger, vindu og dør malt, det er listet, montert nytt elektrisk anlegg og nye hyller. Utlagt materiell på byfjellene Utstyr og materiell i kjelkehusene er blitt sjekket i løpet av året, og videre oppgradering er ønskelig i Utlagt materiell på Kvamskogen Vanlig ettersyn er utført, og det er fylt på med materiell. Ytterligere oppgradering vil være ønskelig i Snøscootere Hjelpekorpset eier to Yamaha Viking RS og en Yamaha Viking 3. Det har i 2013 ikke vært skader på scooterne, og de er jevnlig vedlikeholdt, hovedsakelig av egne medlemmer. Snøscooterne brukes i redningsaksjoner, for transport av pasienter og ambulansepersonell, øvelser og til varekjøring. Hjelpekorpsets biler Hjelpekorpset eier to biler, Opel Vivaro og Toyota Hiace, samt to hengere. Den ene er beregnet på transport av scooter, mens det i 2013 ble investert i en mindre henger for

3 transport av utstyr på store vakter, aksjoner og kurs. Bilene holdes jevnlig ved like, men det er stor slitasje, og det vil være behov for ny bil i nær fremtid. Røde Kors Ambulansen Bergen Røde Kors Ambulansen Bergen endret i 2013 selskapsform fra DA til Samvirke. Bergen Røde Kors Hjelpekorps har flere aktive medlemmer i gruppen, som tar et betydelig antall vakter. Vakttjeneste på Kvamskogen Hjelpekorpset har en synlig og aktiv vintertjeneste på Kvamskogen i helger og under ferier samt gjennom hele vintersesongen. Vaktmannskap er synlig og gir hjelp til skadde i skitrekket Furedalen Alpin, i tillegg til skipatruljer i området. Vaktmannskapet er under tjeneste 24 timer i døgnet og er beredt på redningsaksjoner, skred og ulykker som måtte dukke opp. Førstehjelpsvakter på ulike arrangement Førstehjelpsvakter er fortsatt den viktigste inntektskilden til hjelpekorpset, og medlemmene våre legger ned en solid innsats i dette arbeidet har vært et aktivt år med mange vakter, og korpsrådet er takknemlig ovenfor dem som stiller på vakt. Vaktene ligger tilgjengelig på hjemmesiden med info om påmelding, men det har fremdeles vært nødvendig med både sms og ringerunder for å dekke opp vakter. Vaktene er også en flott mulighet for sosialt samvær med andre hjelpekorpsere. Alle oppfordres til å stille på vakter i 2014! Arrangementer vi har deltatt på: Branns hjemmekamper, 17 mannskap hver kamp Frivillig vakt 17. mai i Bergen Sentrum 4.- og 7.-fjellstur Sykkelritt Bergen-Voss Konserter på NHH Lysfesten I tillegg kommer et betydelig antall mindre idretts- og kulturarrangement. Intern kursvirksomhet Det ble arrangert grunnkurs for nye medlemmer høsten 2013, med til sammen 16 deltakere. Vi har også i år holdt på krav om deltakelse, tilstedeværelse, fysisk/psykisk form og evne til å være ute i dårlig vær, noe som har gitt oss en flott gjeng med nye hjelpekorpsere. Innføring av nytt opplæringssystem har gått bra, og vi har fått mye lærdom å ta med videre til neste grunnkurs. Kvalifisert søk og redning ble gjennomført på Kvamskogen høsten 2013 med 11 deltakere. Ettersøkning/redning vinter ble gjennomført på Kvamskogen med 5 deltakere. Det har vært arrangert flere DHLR kurs for egne medlemmer, i tillegg til øvelser og oppfriskning av kunnskap på onsdagsmøter gjennom året.

4 Eksterne kurs Følgende har deltatt på eksterne kurs: Ettersøkningsledelse vinter Magnus Myrseth Ettersøkningsledelse vinter Karoline Flatekval Operativ ledelse vinter Signe Vinje Samband B Magnus Myrseth Samband B Thomas Andre Transeth Samband B Peter Alexander Pettersen Lagledelse søk og redning barmark Magnus Myrseth Videregående førstehjelp Veronika Moen Johansen Videregående førstehjelp Anne Drageset Videregående førstehjelp Lars Pesch Videregående førstehjelp Anna Zheleznay Videregående førstehjelp Øyvind Hatland Videregående førstehjelp Annette Raa Operativ ledelse barmark Helge Larsen Operativ ledelse barmark Hilde Hauken Operativ ledelse barmark Christer Berg Johannesen Hovedinstruktør NGF/NGB/TGF Peter Alexander Pettersen Hovedinstruktør NGF/NGB/TGF Karoline Flatekval Hovedinstruktør NGF/NGB/TGF Hanne Løvenholdt Ambulansekurs Øyvind Bauge Ambulansekurs Mari Maline Bjønness Kursholderkurs Thomas Andre Transeth Øyvind Hatland Ingvild Sandvik Anne Drageset Leo Larsen Veronika Moen Johansen I tillegg har det vært holdt en god del kurs av typen Norsk Grunnkurs i Førstehjelp for bedrifter og organisasjoner. Dette er fortsatt en inntektskilde for hjelpekorpset, men har stort potensiale for økte inntekter. Instruktører, veiledere og øvrige medlemmer i BRKH har gitt et betydelig bidrag i gjennomføringen av andre kurs i området og distriktet. Korpset har også bidratt med stab på sentrale kurs. Øvelser Hjelpekorpset har et godt samarbeid med de tre andre bykorpsene i Bergen; Laksevåg RKH, Fana RKH og Arna /Åsane RKH. Sammen har vi møter eller øvelser en gang i måneden, og

5 hadde også en felles storøvelse i november sammen med andre aktører i redningstjenesten. I tillegg har vi varierte tema på trening og opplæring på onsdagsmøter gjennom hele året. Leteaksjoner og henteoppdrag Hjelpekorpset har gjennom året deltatt på 19 leteaksjoner eller henteoppdrag. Responstiden er meget god, men oppmøte er varierende. Kunnskap hos mannskaper og kvaliteten på arbeidet vi gjør under disse aksjonene er gode, men vi kan alltid forbedre oss. Korpsrådet oppfordrer medlemmene om å støtte opp om en av våre hovedoppgaver fremover, og møte på aksjoner. Mesterskap Det var dessverre ikke distrikts mesterskap i Hordaland i år, men et felleslag bestående av medlemmer fra Bergen RKH og Arna/Åsane RKH representerte Hordaland under NM for hjelpekorps, og kom på en sterk andreplass. Depot Depotgruppen har jobbet for å få et ryddig og oversiktlig depot, og det har vært gjennomført flere dugnader med godt resultat. Forbruksmateriellet er supplert fortløpende og korpset har utstyr til å gjennomføre sine oppdrag. Instruktørgruppen Korpset har etterhvert en stor gjeng med instruktører, og det har vært fokus på utdanning av flere i året som har gått. Det vil være behov før økt kursing av eksisterende instruktører og opplæring av nye i IKT-systemer Brkh.no fungerer og kalanderen viser god oversikt over korpsets aktiviteter. Kontaktskjema for publikum er mye brukt. Interne møter Gjennom året har korpset hatt ukentlige korpsmøter etter fastsatt terminplan, der undervisning og aktiviteter primært blir gjennomført av egne medlemmer. Medlemmene har trent i de ferdigheter og momenter som kreves av en hjelpekorpser, innsats og motivasjon har vært god hos de som deltok. Korpsrådet oppfordrer medlemmene til å være med på korpskveldene, for å bygge opp et faglig og sosialt godt miljø. Årsfest Årsfest ble holdt på Fyllingen Klubbhus med 38 deltakere. Den gylne spjelk ble utdelt til Terje Myrseth og Karianne Lisund. I tillegg ble det utdelt «Er-det-mulig»-prisen til Peter A. Pettersen.

6 Oppsummering Bergen Røde Kors Hjelpekorps har tradisjonen tro, gjennomført et arbeidsår med en formidabel arbeidsinnsats fra våre frivillige medlemmer, og kan se seg stolt tilbake på et vel gjennomført 74. år. Langsiktig arbeid for å få opp aktiviteten og medlemstallet har også i år gitt resultater, vi gjennomfører våre oppdrag med høy kvalitet og en god kompetanse. Det har på tross uferdige lokaler vært en positiv tone i korpset, og innsatsen er preget av stort initiativ og engasjement. Vi takker Bergen Røde Kors og Hordaland Røde Kors distriktskontor for et godt samarbeid og god hjelp gjennom året. Vi retter også en stor takk til de andre hjelpekorpsene i område 2 for godt samarbeid. Bergen Røde Kors Sykehjem, Lokalforeningsstyret (Bergen Røde Kors), Distriktsråd for hjelpekorps, Distriktsstyret, Områdeledelsen i område 2, Hordaland Politidistrikt, Helse Bergen, Bergen Brannvesen, Norsk Luftambulanse, Norske Redningshunder, Hordaland Sivilforsvarsdistrikt, FORF, Bergen Aero Klubb, Bergen Kommune, Sportsklubben Brann og andre organisasjoner, komitéer, utvalg og institusjoner, takkes også for samarbeidet i 2013.

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors 1 FORENINGEN... 3 Generelt... 3 Styret 2009... 3 Komitèer, utvalg og lignende... 3 Møter... 4 Kurs/opplæring... 4 Representasjon... 4 Tilstelninger/aksjoner... 4 Røde

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. 2. mars 2014. Samøvelse med Sysselmannen på Nordenskiöldbreen i september. Foto: Theres Arulf.

ÅRSMELDING 2013. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. 2. mars 2014. Samøvelse med Sysselmannen på Nordenskiöldbreen i september. Foto: Theres Arulf. ÅRSMELDING 2013 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 2. mars 2014 Samøvelse med Sysselmannen på Nordenskiöldbreen i september. Foto: Theres Arulf. Innhold 1 Innledning... 2 2 Styret... 2 3 Koordinator...

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps

ÅRSMELDING 2005 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps ÅRSMELDING 2005 1 Innhold: 2 Innledning: 3 Styret: 3 Halvstilling: 3 Økonomi: 4 Medlemstall: 4 Medlemsmøter: 4 Bregruppe: 4 Skredgruppe: 5 Bilgruppe: 6 Arrangementkomité: 7 Markørgruppe: 8 Hyttegruppe:

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013. Foto: E. Morgner.

ÅRSMELDING 2012. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013. Foto: E. Morgner. ÅRSMELDING 2012 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013 Foto: E. Morgner. Innhold 1 Innledning... 2 2 Styret... 2 3 Koordinator... 3 4 Medlemstall... 3 5 Medlemsmøter... 4 6 Kurs/utdanning... 4 7

Detaljer

Med mennesker i sentrum

Med mennesker i sentrum Med mennesker i sentrum ÅRSRAPPORT 2011 LEDER Medmennesker er også mennesker For frivillige i Røde Kors er fokuset for de fleste det å gi av seg selv. Ved å gi av seg selv, får man også selv noe igjen.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen TIL: Fra: Ad: Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen Jeg viser til kommende møte 18. desember mellom

Detaljer

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto . 1994. Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum FORF er paraplyorganisasjonen for de frivillige i rednings tjenesten i Norge. Organisasjonene representerer

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 20. august 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 Innhold Aktiv hjelpekorpssommer og

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Rustet til å redde liv når alarmen går: Finsekurs i operativ ledelse vinter 50 år! Side 4 10 VEILEDERPORTRETTET side 8 TATT AV

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

INVITASJON OG PROGRAM

INVITASJON OG PROGRAM 16. april 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon:

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps

ÅRSMELDING 2006 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps ÅRSMELDING 2006 1 Innhold: 2 Innledning: 3 Styret: 3 Halvstilling: 4 Økonomi: 4 Medlemstall: 4 Medlemsmøter: 5 Bregruppe: 5 Skredgruppe: 6 Bilgruppe: 7 Festkomité: 8 Markørgruppe: 8 Hyttegruppe: 8 Øvelser:

Detaljer

Hjelpekorps BARMARK. Operativ ledelse

Hjelpekorps BARMARK. Operativ ledelse Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 17 Nummer 3 Desember 2013 Operativ ledelse BARMARK LES OM BEREDSKAP ER EN MENTAL TILSTAND COLUMBIA, ZIMBABWE, NEPAL - som hjelpekorpser har du muligheten

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: SIDE 4 SIDE 6 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 24 Foto: Sven Brunn 3 3 4 5 10 12 14 16 18 20

Detaljer

Norsk Folkehjelp Strand

Norsk Folkehjelp Strand Norsk Folkehjelp Strand Årsrapport 2005 www.folkehjelp.no/strand ÅRSRAPPORT FOR 2005 NORSK FOLKEHJELP STRAND Styresammensetning: Styret: Leder Sekretær Økonomileder Studieleder Styremedlem (sanitet) Styremedlem

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Årsberetning 2012 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Innholdsfortegnelse Dagsorden årsmøte 2013 1 Årsberetning fra styret

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat

SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat Sivilforsvaret, FORF og FM i SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat Stabssjef / leder FOE i politidistrikt, Jan Birger Jacobsen, åpnet seminaret. Han fastslo at seminaret vil bli en årlig foreteelse.

Detaljer